Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varighed: 9 dage + 2 onlinedage"

Transkript

1 Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage positivt og gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig. Udbytte med LEAN kørekortet Du kan anvende LEAN værktøjer i praksis og kan bidrage i LEAN processer i egen virksomhed. Du bliver i stand til at igangsætte og understøtte LEAN processer Du får en værktøjskasse fyldt med LEAN værktøjer til anvendelse i eget arbejde Du får et netværk med mulighed for sparring på tværs af funktioner og faggrupper. Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Datoer for afholdelse i efteråret 2014: Modul 1: september Modul 2: september Online: 9. oktober (kl ) Modul 3: oktober Online: 7. november (kl ) Modul 4: november Sted og undervisningstid: EUC Syd, Sønderborg kl Underviser: Tanja Thuesen AMU-kurser: 40658: Produktionsoptimering vha. LEAN (1 dag) 40659: Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer (5 dage) 43939: Systematisk problemløsning (2 dage) 47085: LEAN support i produktionen (2 dage)

2 Tilmelding: Tilmelding sker via Indhold: EUC Syd Hilmar Finsens Gade Sønderborg Tel

3 LEAN kørekort Modul 1: 3 dage Emne: Hvordan Varighed: Slide nr.: Velkommen Forforståelse LEAN LEAN principperne og historien LEAN spil, evt. Buckingham LEAN game Mine kunder Virksomhedsbesøg (langt med LEAN) De 8 spildtyper Introduktion til LEAN kørekortet: Velkomst og præsentation Praktiske forhold Formål og indhold Forventninger Walk n talk i grupper: Hvad kender vi til LEAN? Hvad har vi hørt om LEAN positivt/negativt? Hvordan arbejder vi med LEAN til hverdag? Fælles gennemgang af: LEAN historien LEAN principperne De 8 spildtyper Afprøve de mest gængse værktøjer i LEAN spil herunder: LEAN tavlen Spaghetti diagram Kanban 5S SMED TPM Præsentation af værktøjerne præsenteres mellem spillene, så deltagerne ser effekten af hvert værktøj Fokus på 1. LEAN princip: hvad har værdi kunden Gruppearbejde: hvem er mine kunder og hvad skaber værdi for dem. Vi går gemba i en virksomhed som har implementeret LEAN og er langt i processen. Spild på vores egen arbejdsplads: Kaffekaizen (film) Brainstorming af spild Videoeksempler, hvor deltagerne selv skal observere og finde spild 1 time 1-8 0,5 time 9 1 time ,5 dag time 31 4 timer 3 timer Hjemmeopgave Videofilme spild i egen virksomhed

4 Modul 2: 2 dage LEAN kørekort Emne: Hvordan Varighed: Slide nr.: Velkommen Opsamling af spildøvelse LEAN kulturen i virksomhederne VSM teori Udarbejde egen VSM Siden sidst: Hvad gennemgik vi sidst Refleksion og oplevelser Grupper: Deltagerne viser deres filmklip for hinanden. Hvad har de observeret? Hvilke udfordringer har de haft? Hvad vil og kan de bruge spildobservationen til? Virksomhedskulturen med LEAN Film: LEAN templet og de forsvundne resultater: Persontyper i virksomhederne LEAN ledelse Fælles gennemgang af teorien bag VSM med afprøvning af teorien i små grupper. VSM udarbejdes for eks. en simpel proces som vasketøj eller tidligere gennemgået legospil Deltagerne starter egen VSM op evt. i grupper hvis muligt 1 time timer 36 3 timer timer timer 56 Hjemmeopgave med online hjælp Lav VSM for proces i egen virksomhed. Der afsættes en halv dag med mulighed for online hjælp fra underviseren. 4 timer

5 LEAN kørekort Modul 3: 2 dage Emne: Hvordan Varighed: Slide nr.: Velkommen Opsamling af VSM øvelse Siden sidst: Hvad gennemgik vi sidst Refleksion og oplevelser Grupper: Deltagerne viser deres VSM for hinanden. Hvad har de observeret? Hvilke udfordringer har de haft? Hvad vil og kan de bruge VSM til? 1 time timer 59 Forandringer og motivation Løbende forbedringer og PDCA Hvad sker der med os i forandringen? Hvordan får vi forandringer til at lykkes? Hvad er løbende forbedringer? Hvad er PDCA? PDCA-øvelse A3 2 timer Problemløsning Handlingsplaner Problemløsning på egen problemstilling Præsentation af værktøjer gennem case (evt. hvorfor sank Titanic?): Fiskeben 5 x hvorfor Særlig fokus på C og A i PDCA hjulet. Hvordan kan disse udarbejdes Deltagerne starter op på egen problemløsning evt. i grupper hvis muligt 3 timer time timer 79 Hjemmeopgave med online hjælp Lav problemløsning i egen virksomhed. Der afsættes en halv dag med mulighed for online hjælp fra underviseren. 4 timer

6 LEAN kørekort Modul 4: 2 dage Emne: Hvordan Varighed: Slide nr.: Velkommen Opsamling af Problemløsningsøvelse Siden sidst: Hvad gennemgik vi sidst Refleksion og oplevelser Grupper: Deltagerne fremlægger deres problemløsning for hinanden. Hvilke udfordringer har de haft? Hvordan kan de bruge problemløsning i egen virksomhed? 1 time timer 82 LEAN tavlen Konkrete eksempler på LEAN tavle udarbejdelse af layout. Hvad virker og hvad virker ikke? Målstyring Spilleregler Forbedringsforslag Problemløsning 2 timer Tavleførerrollen og præsentationsteknik Virksomhedsbesøg (langt med LEAN) Rollefordelingen ved tavlemøderne Kommunikation Tavlefører afprøves i grupper Vi går gemba i en virksomhed som ikke har implementeret LEAN endnu. Meget gerne en af deltagernes virksomheder. Hvilke potentialer er der og hvordan skal virksomheden gribe den an? 3 timer timer Afrunding af kursusrækken Handlingsplan nu er kurset slut, hvad så? Oprettelse af netværksgruppe Evaluering og beviser 1 time 94-97

7 Velkommen til kursus: LEAN kørekort LEAN Udbytte med LEAN kørekortet: Du kan anvende LEAN værktøjer i praksis og kan bidrage i LEAN processer i egen virksomhed. Du bliver i stand til at igangsætte og understøtte LEAN processer Du får et netværk med mulighed for sparring på tværs af funktioner og faggrupper Du får en værktøjskasse fyldt med LEAN værktøjer til anvendelse i eget arbejde 1 2 AMU mål 40658: Produktionsoptimering vha. LEAN Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow 40659: Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 8 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen : Systematisk problemløsning 47085: LEAN support i produktionen (2 dage) Gennem anvendelse af årsag-virknings diagram værktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger. Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA(plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer

8 7 Dag 1: Introduktion til LEAN Vores egen legovirksomhed Spild Værdistrømsanalyse Dag 3: Hvad har værdi for kunden Virksomhedsbesøg De 8 spildtyper Spild i praksis Program Modul 1: Dag 2: Vores egen legovirksomhed fortsat Omstillingseffektivisering Kanban 5S 8 Walk n talk Work smarter not harder 1. Hvad kender vi til LEAN 2. Hvad har vi hørt positivt/negativt? 3. Hvordan arbejder vi med LEAN i vores hverdag? 9 10 Det startede hos Toyota De fem LEAN principper Toyota Production System 1. Hvad har værdi for kunden Womack & Jones beskrev teknikken og kaldte det LEAN som modsætning til almindelig kendt produktions metoder LEAN = trimmet, slank Fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter Lad slutkunden trække varerne gennem produktionen Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer

9 De 8 spildtyper De 8 spildtyper Ventetid Medarbejdere eller emner der venter på at en arbejdsgang afsluttes eller venter på information o.l. Ventetid Lager Uudnyttet viden Overproduktion Lager Rå-, mellem- og færdigvarer der ligger stille og som ikke får tilført værdi. Uudnyttet viden Mangel på udnyttelse af medarbejdernes viden, forslag og kompetencer Transport Unødig bevægelse Fejl og defekter Unødvendig proces 13 Overproduktion Opgaver udføres for tidligt eller for hurtigt i forhold til andre afdelinger eller kunder. 14 De 8 spildtyper Transport Unødvendig transport af informa-tion, emner og medarbejdere imellem processer og afdelinger. Buckingham Lean game Unødig bevægelse Unødvendig søgning (efter værk-tøjer, emner, papir mm.) og uhen-sigtsmæssige bevægelser, stræk og løft i forbindelse med opgave. Fejl og defekter Sortering, rettelser, fejl eller returløb i forbindelse med en opgave Unødvendig proces Proces, der er unødvendig i forhold til andre afdelinger eller kunder LEAN tavlen Målet er flow i fabrikken & undgå spild Funktions lay-out Linie lay-out A B C A B C A B C IN OUT U-celle lay-out 17 3

10 Kanban Vi skal skabe flow Tryk Træk Gæt Se Tryk styring Kunde Produktions ordre ind Træk styring Produktions ordre ind Mellem lager Mellem lager lager Proces Proces Proces Proces Proces Proces Kan Ban lager Kan Ban lager Kan Ban lager S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke Det skal være her, et eller andet sted... Det her sted er

11 MÅL Stå fast Standardiser Skrub og skur Sæt i orden Sorter Det er vigtigt at følge processen skridt for skridt, værktøjet fungerer overalt også på kontorerne! 25 SMED - vejen til effektiv omstilling Single digit Minute Exchange of Die dvs. lave en omstilling på mindre end 10 minutter.. 26 SMED ét hjulskift Fire hjulskift og lidt mere - Ind til siden - Ud og kigge - Rydde bagagerum - Lede efter værktøj - Af med navkapsel - 5 bolte af med nøgle - Hæve med donkraft - Hjul af - Finde reservehjul (fladt?) - På med reservehjul - 5 bolte på med nøgle - Sænke bil - Efterspænde - Oprydde (hjul, værktøj) - Af sted igen Tidsforbrug ca. 30 minutter Ind i pit Løfte bil 4 bolte af, 4 hjul af, benzin på, tørre visir rent, 4 hjul på, 4 bolte på Sænke bil Af sted igen Tidsforbrug ca. 3 sekunder Omstillingstid: Tiden fra den sidst producerede enhed og til den første korrekte enhed produceres ved den forventede hastighed Fuld hastighed Omstillingstid A = Tid til maskinen er stoppet B = Tid, hvor maskinen er stoppet C = Tid til maskinen kører fuldt ud igen A B C

12 1. LEAN princip: Hvad har værdi for min kunde? Kaffekaizen Observer de 8 spildtyper Hvem er mine kunder? Hvad vil de betale for? Hvad har I af spild i jeres egen hverdag? Opgave: Videofilme proces i egen virksomhed 1. Videofilm en proces 2. Analysér filmen og opdel i Værdiskabende Værdiskabende men nødvendigt Spild 3. Forbedringsforslag Dag 1: Siden sidst Opsamling af spildøvelse LEAN kulturen i virksomhederne Persontyper Program Modul 2: Dag 2: VSM teori Udarbejdelse af egen VSM Den røde tråd Opsamling af opgave med videofilm Hvad gennemgik vi sidst? Refleksion og oplevelser Hvad har I observeret? Hvilke udfordringer har I haft? Hvad vil og kan I bruge spildobservationen til?

13 Virksomhedskulturen med LEAN Traditionel ledelse LEAN ledelse 3 ting LEAN ledere gør: - Får den enkelte medarbejder til at se spild, løse problemer og forbedre sit job - Sørger for at hver medarbejders job skaber værdi for kunden og virksomheden - Sikrer der er afsat tid og rum til løbende forbedringer Anerkendende ledelse 1. Alle har nogle succeshistorier og i de succeser er der mulighed for udvikling 2. Fokus på det der virker 3. Mennesker er forskellige og alle har talenter og kompetencer der skal i spil 4. Det er tydeligt for medarbejderne, hvad den gode præsentation er og hvornår målet er nået 5. Løbende dialog om de små sejre, så medarbejdernes indsats bliver bemærket 6. Lederen taler op til sine medarbejdere og tror på at folk vokser med ansvar og råderum Respekt for forskellighed Persontyper i virksomheden R Extrovert/Udadvendt F Tænkende A I Introvert/Indadvendt Følende R Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational Søger kontakt Søger skulderklap Meget talende Karismatisk Inspirerende Nysgerrig F 7

14 I Tolerant Omsorgsfuld Accepterende Stabil Støttende Oprigtig Varm Afventende Ubeslutsom Følelsesladet Elskværdig Rolig A Nøjagtig Perfektionist Detaljeorienteret Systematisk Logisk Nøgtern Formel Tilbageholdende Stille Kontrolleret Stædig Lav beslutningsevne Film: Værdistrømsanalyse (VSM) LEAN templet og jagten på de forsvundne resultater (Implement) Værdistrømsanalyse trin for trin De vigtigste ikoner Handlingsplan PROCES Fremstillings-proces Transport af færdigvarer til kunde Ideel tilstand Fremtidig tilstand EXTERNAL PLACES Eksterne kilder Manuelt informationsflow Forberedelse Nuværende tilstand L Lager Transport af materiale via SKUB Elektronisk informationsflow

15 De vigtigste ikoner Trin 1 er Kunden C/T= C/O= x skift y % brok Databoks Supermarked Kunden 48stk på 15 min =224 tk/time Mandag fredag Forsendelse Kaizen Træk Operator Trin 2 er processer og databokse Trin 3 er materialestrømmen Kunden 48 stk på 15 min Leveres 1 af gangen Fjern lager Lego klodser Kunden 48 stk på 15 min Leveres 1 af gangen Løbende (efter behov) Løbende Presse Montage Varmebehandle Kontrol Forsende Presse Montage Varmebehandle Kontrol Forsende L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 C/T= sek C/O = 30 sec C/T= sek C/O = Ø C/T= 60 sek C/O = Ø C/T= sek C/O = Ø C/T= sek C/O = 30 sec C/T= sek C/O = Ø C/T= sek C/O = Ø C/T= sek C/O = Ø Batch = 6 stk Batch = 6 stk Batch max 8 stk Transport batch = 6 stk Batch = 6 stk Batch = 6 stk Batch max 8 stk Batch = 6 stk Batch = 6 stk Transport batch = 6 stk Fjern lager Lego klodser Trin 4: transportpile og informationsstrøm Forecast Produktionsstyring Forecast Kunden 48 stk på 15 min Processen. MRP Leveres 1 af gangen Løbende (efter behov) Master production schedule Ordrer hver 15. sec Løbende Presse Montage Varmebehandle Kontrol Forsende L 1 L 1 L 1 L 1 L 1 C/T= sek C/O = 30 sec C/T= sek C/O = Ø C/T= sek C/O = Ø C/T= sek C/O = Ø Batch = 6 stk Batch max 8 stk Batch = 6 stk Batch = 6 stk Transport batch = 6 stk 53 9

16 Definér grænserne for værdistrømmen Opgave: Lav VSM for proces i egen virksomhed Virksomheden Kunde med et behov Glad kunde Start Slut 56 Program Modul 3: Den røde tråd Dag 1: Siden sidst Opsamling af VSM Forandringer og motivation PDCA hjulet Dag 2: Problemløsning Handlingsplaner Problemløsning i praksis Hvad gennemgik vi sidst? Refleksion og oplevelser Opsamling af opgave med VSM Forandringer: Cullbergs fire faser Hvad har I observeret? Hvilke udfordringer har I haft? Hvad vil og kan I bruge VSM til? 1. Chokfasen 2. Reaktionsfasen 3. Bearbejdningsfasen 4. Acceptfasen

17 Forandringer påvirker vore følelser Reaktioner ved ukendte forandringer Beslutningstager eller berørt Usikkerhed = modstand Beslutningstager Forandring er en bevidst beslutning Forandring er forudset Forandring kommer gradvist Processen er trinvist voksende Forandringen løser problemer Forandringen skaber nye muligheder Berørte Forandringen er en udefra kommende beslutning Forandringen kommer uventet Forandringen sker pludselig Processen er dramatisk Forandringen skaber problemer Forandringen ødelægger systemer og procedurer Forstår ikke de konkrete forandringer Manglende tillid til forandringsagenter Modstand mod forandring Kultur: Differentieret ikke vant til forandringer Mister indflydelse, magt eller muligheder Min egen kompetence: Kan jeg klare det? Håndtering: Skab vilkår PDCA-cirklen Oplever de berørte forandringen som nødvendig? Nej Er ildsjæle fordelt i organisationen? Nej Ja Ja Har de berørte en fornemmelse af, hvor de skal hen? Nej Ja Oplever de berørte, at der er vægt bag ordene? Nej Hvor er der ligheder og forskelle? Erfare og tilpasse Lever resultaterne op til målene? Skal fremgangsmåden forbedres? Hvad kan vi lære af forløbet? Skal vi gøre noget helt andet næste gang? Planlægge tænke Hvorfor gør vi det? Hvordan vil vi gøre det (valg af fremgangsmåde)? Hvad er målene og hvordan måler vi? Hvilke erfaringer kan vi trække på? Udføre - handle Udføre arbejdet Gennemføre målinger Kirkegård for forbedringer faldet i kamp Checke resultater Hvilke resultater opnåede vi? Har vi gjort som vi planlagde? 66 11

18 PDCA-spil Gruppeøvelse med 4 personer ved hvert bord (øvrige er observatører) Spilleregler: Alle 4 ved bordet skal deltage Problemløsning 5 x HVORFOR Fiskeben Fordel følgende roller blandt jer i gruppen: Kontrollant (skema) Kunde (billederne) Bygger Leverandør (klodserne) Den, der bygger må ikke se billederne Den samme figur må ikke bygges flere gange i hvert spil Hvert spil varer 3 minutter 3 spil i alt Hvad har værdi for kunden?! 68 Analyze Levering af pizza Øvelse Vi har et pizzeria som har problemer med for sen levering fredag og lørdag Lav et fiskebensdiagram til at identificere årsagerne Analyze Fiskeben - eksempel A3 eksempel

19 Skab vilkår! Velkommen til dagens bilrace Oplever de berørte forandringen som nødvendig? Ja Er ildsjæle fordelt i organisationen? Ja Har de berørte en fornemmelse af, hvor de skal hen? Ja Oplever de berørte, at der er vægt bag ordene? Spilleregler: I skal over broerne med bilerne (frem og tilbage) I bliver bedømt på: Færrest materialer anvendt Hurtigste tid Kreativitet I må kun gøre brug af de udleverede materialer Der skal være 1 meter mellem bordene 1 m Materiale liste: 1 rulle tape A4 blok 1 fjernstyret bil 3 borde Lineal Brug PDCA hjulet I har 3 forsøg! Handlingsplan Problem Mål Delmål Tiltag Tidsplan Ansvarlig Udført 78 13

20 Opgave: Lav problemløsning i egen virksomhed Program Modul 4: 1. Find et problem i eget arbejdsområde 2. Brug problemløsningsværktøjerne til at analysere og find hovedårsag 3. Lav en handlingsplan på baggrund af forbedringsforslag 79 Dag 1: Siden sidst Opsamling af problemløsning LEAN tavlen Præsentationsteknik og tavlefører rollen Dag 2: Virksomhedsbesøg Netværksgruppe Afrunding 80 Den røde tråd Opsamling af opgave problemløsning Hvad gennemgik vi sidst? Refleksion og oplevelser Hvad har I observeret? Hvilke udfordringer har I haft? Hvad vil og kan I bruge problemløsning til? LEAN tavlen De fem Lean-principper 1. Specificer hvad der skaber værdi for kunden 2. Identificer værdistrømme og fjern de ikke-værdiskabende aktiviteter 3. Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter 4. Lad slutkunden trække varerne gennem produktionen 5. Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer 14

21 Hvad har værdi for kunden? Kundeværdi og produktivitet Løbende forbedringer projekter Tid Hvordan: Spilleregler for tavlemødet: Vi kommer til tiden Tavlemøde hver mandag Varighed 15 min. Ingen problemløsninger på mødet Forbedringsforslag afleveres inden møde med navn og dato SMARTE mål Specifikke Målbare Accepterede/attraktive Realiserbare, realistiske, relevante Tidsbestemte Evaluerbare, entydige, engagerende, ejerskab Mål og motivation Mål skal både være ambitiøse, men samtidig realistiske For lave mål er demotiverende - det er for høje mål også Der skal være en sandsynlighed for at nå målet Overliggeren skal ligge lidt højere end vi kan komme over den på en god dag Skaber mål motivation? - Gør resultater? 89 15

22 Kommunikationens dele: 5 x 20 reglen De første 20 cm De første 20 skridt De første 20 sekunder De første 20 ord De første 20 bevægelser Tavleførerens rolle Styr mødet / overhold tiden Sørg for at alle forstår hvad der bliver sagt Vær anerkendende overfor alle forslag Undgå nogen bliver negative Følg op på aftaler Motiver kolleger til at komme med forbedringsforslag Det er svært med forandringer Husk LEAN er: 70% adfærd 20% træning 10% teknik 93 Lean handler om: Erstatte SPILD med værdiskabelse 16

23 Tillykke med LEAN kørekortet 97 17

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E OPTIMERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING AF ARBEJDSGANGE I EAT- KØKKENET. Optimisation and continuous improvement of the working procedures in the EAT-kitchen Afsluttende eksamensprojekt omhandlende opstartsfasen

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Erfaringer med Lean i offentlig administration

Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration effektivisering med et menneskeligt ansigt af Jørgen Kjærgaard, jkj@implement.dk, Anders Bogason, abo@implement.dk

Læs mere

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste?

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste? AM 2007 Involverende lean - Hvordan gør de Ud med spild og ventetid og ind med fokus på kunden/borgeren og mere effektive arbejdsgange kort sagt mere og bedre for de samme penge... Alle vil gerne, men

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB

LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB LEAN I KOMMUNERNE EFFEKTIVISERING I FÆLLESSKAB Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab Redaktion: Udgiver: Søren Sønderby, KL s konsulentvirksomhed

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Lean i Plejesektoren. - en guide

Lean i Plejesektoren. - en guide Lean i Plejesektoren - en guide 1 Forord til guide om Lean i plejesektoren Den offentlige sektor i Danmark skal levere service af høj kvalitet. God service til borgerne og gode arbejdspladser er to sider

Læs mere

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN HISTORIE Bog nr. 1 1990 Bog nr. 2 1996 Prof. Dan Jones University

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Hvorfor Lean-forløb ikke altid

Hvorfor Lean-forløb ikke altid Hvorfor Lean-forløb ikke altid lykkes Hvorfor Lean-forløb ikke altid lykkes af chefkonsulent Poul Blichfeldt, poul.blichfeldt@lean4u.dk, Lean4U Consulting 1. Indledning Er Lean nyt? Mange virksomheder

Læs mere