Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Industriens LEAN-kørekort"

Transkript

1 Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

2 Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA og problemløsningsværktøjer Prioriteringsværktøjer Online Afprøve systematisk problemløsning som hjemmeopgave Modul 4 Facilitering af LEAN herunder kommunikation Virksomhedsbesøg

3 Udbytte med LEAN kørekort Du kan anvende LEAN værktøjer i praksis og kan bidrage i LEAN processer i egen virksomhed. Du bliver i stand til at igangsætte og understøtte LEAN processer Du får et netværk med mulighed for sparring på tværs af funktioner og faggrupper Du får en værktøjskasse fyldt med LEAN værktøjer til anvendelse i eget arbejde

4 40658: Produktionsoptimering vha. LEAN Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow.

5 40659: Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 8 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen.

6 40659: Systematisk problemløsning for operatører Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

7 47085: LEAN support i produktionen Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

8 Hvem er vi? Arbejde LEAN Privat

9

10 Program modul 1 Dag 1: Introduktion til LEAN De 8 spildtyper En LEAN virksomhed Vores egen legovirksomhed Dag 3: Virksomhedsbesøg Analyse af spild i praksis Dag 2: Vores egen legovirksomhed fortsat

11 Deltagerforudsætninger 1. Hvad kender I til LEAN? 2. Hvad har I hørt positivt/negativt? 3. Hvordan arbejder I med LEAN i jeres hverdag?

12 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

13 Lean - hvad, hvorfra, hvorfor

14 Historien bag LEAN kort fortalt Henry Ford Taiichi Ohno

15 Det startede hos Toyota Toyota Production System Womack & Jones beskrev teknikken og kaldte det LEAN som modsætning til almindelig kendt produktions metoder LEAN = trimmet, slank

16 LEAN Work - smarter Not - harder Lean er sund fornuft sat i system Det sværeste er at komme fra sund fornuft til sund adfærd

17 De fem LEAN principper 1. Lean handler om at identificere og skabe værdi for kunden, på den mest effektive måde 2. Synliggøre værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan fjerne spild 3. Der skal være flow igennem processerne, så værdien skabes ubrudt gennem hele værdikæden 4. Der skal skabes behovsstyret træk fra kunden og hele vejen op igennem værdikæden 5. Målet er perfektion, altid lidt bedre gennem løbende forbedringer og afprøvning af nye idéer

18 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

19 Lær at se I LEAN er det vigtigt at lære at se spild og flow

20 Lær at se spild Genchi Genbutsu: Gå ud og se og få det bekræftet Gemba: (det aktuelle sted) At se - skelne normal fra unormal At reflektere At identificere grundårsager At løse problemer på stedet Flow

21 Spild i LEAN forstand (Taiichi Ohno) MURI: urimeligheder At sætte folk til noget de ikke er uddannet eller egnet til. At arbejde med systemer og strukturer, som ikke understøtter arbejdet At arbejde med risiko for skader, i et dårligt arbejdsmiljø MURA: variationer Variationer i måden arbejdet udføres på der er kun én rigtig måde. Variation i ankomsttiden af en opgave. Variation i den tid eller kapacitet, der er til rådighed. MUDA: tab Tab i traditionel forstand

22 Hvor meget er spild? Kun kunden kan definere, hvad der skaber værdi. Værdiskabelse Spild er et symptom - ikke roden på problemet! Nødvendige, men ikke værdiskabende aktiviteter Ikke-værdiskabende aktiviteter Reduktion af spild øger produktiviteten!

23 De 8 spildtyper Ventetid Lager Unødvendig proces Overproduktion Transport Unødig bevægelse Fejl og defekter Uudnyttet viden

24 De 8 spildtyper Ventetid Medarbejdere eller emner der venter på at en arbejdsgang afsluttes eller venter på information o.l. Lager Rå-, mellem- og færdigvarer der ligger stille og som ikke får tilført værdi. Uudnyttet viden Mangel på udnyttelse af medarbejdernes viden, forslag og kompetencer Overproduktion Opgaver udføres for tidligt eller for hurtigt i forhold til andre afdelinger eller kunder.

25 De 8 spildtyper Transport Unødvendig transport af information, emner og medarbejdere imellem processer og afdelinger. Unødig bevægelse Unødvendig søgning (efter værktøjer, emner, papir mm.) og uhensigtsmæssige bevægelser, stræk og løft i forbindelse med opgave. Fejl og defekter Sortering, rettelser, fejl eller returløb i forbindelse med en opgave. Unødvendig proces Proces, der er unødvendig i forhold til andre afdelinger eller kunder.

26 Observationsskema Hvad ser du i hverdagen? Spild Hvad skaber ikke værdi? Undren Hvad undrer du dig over? Godt Hvad ser du der er godt?

27 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

28 LEAN virksomhed et overblik 4 Teams Roller, ansvar, mål, kompetencer 5 Lean værktøjer Se spild Se flow Lean huset 6 Problemløsning Løs problemer ved roden Team Team Leverandør Kunde 7 Værdistrømme Flow fra leverandør til kunde Team Leverandør Kunde Kunde Leverandør 2 Fra vision til plan Kommunikere kundens behov Team Vision Målsætning Mål Strategi Leverandør 8 Synlige træksignaler Skelne normalt fra unormalt Synlige træk signaler Plan Kunde 9 Kaizen aktiviteter Stepvise og løbende forbedringer 3 Skab værdi Værdiskabende aktiviteter Nærmeste leder Top ledelse 1 Kunden Krav og ønsker 12 Lean status Hvor er vi med Lean? Team Leverandør 10 Lean ledelse Udvikle medarbejdere Coachende lederstil Kunde 11 Lean kultur Værdibaseret adfærd Godt arbejdsmiljø Integreret forbedringskultur Partnerskab med lev. og kunder

29 LEAN virksomhed: 1. Vi skal tage udgangspunkt i kunden Tag udgangspunkt i kunden en kunde kan både være en intern og en ekstern kunde. Find ud af præcist, hvad kunden ønsker/forventer: - Pris - Levering - Kvalitet - Information - Udvikling - Rådgivning

30 LEAN virksomhed: 2. Vi skal oversætte kundens ønsker Ledelse Team s Vision Målsætning Mål Strategi Plan Strategien skal være: - Fokuseret - Enkel - Velkommunikeret - Forstået Synlige mål, planlægning og forbedringer

31 LEAN virksomhed: 3. Vi skal udføre værdiskabende aktiviteter Vide hvad vi skal Hvem gør hvad Evt. kompetence oversigt Plan ++ Plan Opfølgning Værdiskabende aktiviteter Form, fit, function Teams Måling

32 LEAN virksomhed: 4. Teamet: Klare roller, ansvar, mål, regler, rammer og kompetencer Giver Værdiskabende aktiviteter Eksempel på roller i teams:

33 LEAN virksomhed: 5. Lean værktøjer og teknikker: Lean værktøjer og teknikker: Lær at se spild Lær at fjerne spild Lær at skabe flow Lean værktøjskassen indeholder de værktøjer, som skal anvendes på vejen mod Lean Som Lean i sig selv kan og må de enkelte værktøjer ikke betragtes som tidsafgrænsede projekter Værktøjskassen indeholder kun velafprøvede værktøjer, som anvendes dagligt i praksis Eksempel på LEAN hus med værktøjer

34 LEAN virksomhed: 6. Problemløsning Definition af et problem: Problem defineres som en fejl / defekt, som man ikke kender årsagen og løsningen til Trin i problemløsning. Problem Årsag Løsning

35 LEAN virksomhed: 7. Værdistrømme Team Værdistrømme: Definere produktfamilier Kortlæg værdistrømme Fjerne spild i værdistrømme Leverandør Kunde Team Kunde Leverandør Team Værdiskabende aktiviteter Form, fit, function Kunde Leverandør Team Kunde Leverandør Kunde Team Leverandør Team Leverandør Kunde Kunde - leverandør forhold: Kender du din kunde? Kender du kundens ønsker? Kender du din leverandør?

36 Definition på en værdistrøm Hvor der efterspørges et produkt eller en ydelse, findes der en værdistrøm. Kortlæg og forbedr værdistrømmen

37 Idéer skaber fremtiden Bare en lille idé jeg har, men den kræver lidt forbedringer.

38 LEAN virksomhed: 8. Træk ordrerne igennem værdistrømmen Tryk Planlæg og sæt alt hvad vi kan i gang for en sikkerheds- skyld. Træk Planlæg og sæt i gang når der er fri kapacitet - små serier og tillid til processen. Planlagt kapacitet Mange varer i arbejde Spild Ledelse via brandslukning Tung kommunikation Den aktuelle kapacitet Få varer i arbejde Spildreduktion Ledelse via grundårsager Synlig kommunikation

39 LEAN virksomhed: 9. Kaizen aktiviteter Præstationsstandard Kaizen Blitz (Kaikaku) Kaizen Blitz (Kaikaku) Innovation plus Kaizen Tid

40 Løbende forbedringer, Kaizen

41 PDCA: Deming-cirklen Forbedringer er mere end blot problemløsning; for at få succes må det udvikles til en disciplineret vedvarende aktivitet. Forbedringshjulet eller PDCA cirklen giver en ramme for struktureret og disciplineret forbedrings aktiviteter A P C D PDCA Cirklen De løbende forbedringer kan visualiseres ved forbedringshjulet P Plan: Dokumentere fakta, sætte mål, nedbryd mål og planlæg løsninger og aktiviteter D Do: Implementere løsningerne C Check: Synliggør resultaterne og sammenholde med de opstillede mål A Act: Udføre korrigerende handlinger og standardisere

42 LEAN virksomhed: 10. Lean ledelse 3 ting LEAN ledere gør: 1) Får den enkelte medarbejder til at se spild, løse problemer og forbedre sit job. 2) Sørger for at hver medarbejders job skaber værdi for kunden og virksomheden. 3) Sikrer at der er afsat tid og rum til løbende forbedringer.

43 Forudsætninger for LEAN ledelse Alle skal have samme verdensbillede, dvs. alle skal lære at se de samme ting på samme måde. Alle skal kunne skelne mellem en normal situation og en unormal situation. En unormal situation er en fejl og derfor et problem. Problemer er til for at løses og skal ikke maskeres, som udfordringer.

44 LEAN virksomhed: 11. Lean kultur Traditionel virksomhed 1. Vi har et problem 2. Mennesker er problemer 3. Fejl tolereres ikke 4. Kontrol 5. Hvem gjorde det 6. Mange begrænsninger i jobbet 7. Fejlemner sorteres fra 8. Problemer skjules 9. Man passer på sin viden 10. Langsomme komplekse ændringer 11. Ringe bemyndigelse 12. Vi snakker om problemer 13. Ringe ejerskab til processer og arbejdsmiljø Hvor er vi i dag Hvor vil vi gerne være Lean-virksomhed 1. Vi har en mulighed 2. Mennesker løser problemer 3. Man lærer af fejl 4. Tillid 5. Hvad skete der 6. Få begrænsninger i jobbet 7. Kvalitet bygges ind 8. Problemer vises frem 9. Viden deles med andre 10. Hurtige simple forbedringer gennemføres 11. Høj grad af bemyndigelse 12. Vi gennemfører løsninger 13. Alle er ansvarlige for proces og arbejdsmiljø

45 LEAN virksomhed: 12. Lean status

46 Hvor er Jeres arbejdsplads?

47 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

48 Buckingham Lean game

49 Efterfølgende er LEAN værktøjer, der introduceres ifbm. LEAN spil

50 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

51 LEAN tavlen

52 Hvordan Spilleregler for tavlemødet: Vi kommer til tiden Tavlemøde hver mandag Varighed 15 min. Ingen problemløsninger på mødet Forbedringsforslag afleveres inden møde med navn og dato

53 Forbedringstavle

54 Eksempel på målstyringstavle 5S Løbende forbedringer Årsagsanalyse Før Efter Teamansvar Korrigerende handling Idebank A3-rapporter Lederansvar

55 Tavlemøder og teamroller Teamwork Q

56 Kendetegn ved det gode tavlemøde Høj intensitet, og kort gennemførselstid max 7 15 min. Det starter til tiden!!!! Gode præstationer roses Korte og klare beskeder fordi tavlelederen er velforberedt Alle ved hvad deres opgave er når mødet er færdigt Alle medarbejdere er blevet inddraget under mødet Der er uddelt ros og mødet er holdt i en positiv stemning Det er fokus på løsninger De lokale stjerner får ros

57 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

58 Målet er flow i fabrikken og at undgå spild Funktions layout Linie layout A B C A B C A B C U-celle layout IN OUT

59 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

60 Tryk Træk Gæt Se

61 Tryk styring Kunde Produktions ordre ind Mellem lager Mellem lager lager Proces Proces Proces

62 Træk styring Produktions ordre ind Proces Proces Proces Kan Ban lager Kan Ban lager Kan Ban lager

63 Hvad er Kanban? Det er et værktøj til at understøtte Lean Kanban betyder signal-kort og fortæller medarbejdere: Hvad der er brug for ( Hvad ) Hvornår der er brug for det ( Hvornår ) Hvor mange der er brug for ( Hvor meget )

64 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

65 5S Det skal være her, et eller andet sted... Det her sted er

66 5S på japansk: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke

67 MÅL Selvdisciplin Standardiser Standardiseret rengøring System Sorter Det er vigtigt at følge processen skridt for skridt! Værktøjet fungerer overalt, også på kontorerne!

68 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

69 SMED - vejen til effektiv omstilling Single digit Minute Exchange of Die dvs. lave en omstilling på mindre end 10 minutter

70 Smed Ét hjulskift Ind til siden Ud og kigge Rydde bagagerum Lede efter værktøj Af med navkapsel 5 bolte af med nøgle Hæve med donkraft Hjul af Finde reservehjul (fladt?) På med reservehjul 5 bolte på med nøgle Sænke bil Efterspænde Oprydde (hjul, værktøj) Af sted igen Tidsforbrug ca. 30 minutter

71 Fire hjulskift og lidt mere Ind i pit Løfte bil 4 bolte af, 4 hjul af, benzin på, tørre visir rent, 4 hjul på, 4 bolte på Sænke bil Af sted igen Tidsforbrug ca. 3 sekunder

72 Omstillingstid Tiden fra den sidst producerede enhed og til den første korrekte enhed produceres ved den forventede hastighed

73 Omstilling trin for trin Single Minute Exchange of Dies omstilling på under 10 minutter Grundidé: Når vi kan omstille hurtigere, bliver vi i stand til at producere mere frekvent og i mindre mængder, hvilket gør os mere fleksible og med mindre lager. Tid Nuværende omstillingstid Ydre omst.tid Indre omst.tid Stoptid Stoptid Stoptid Stoptid Trin 1 Adskille indre og ydre omstillingstid Trin 2 Gennemføre små rationaliseringer og små investeringer Trin 3 Gennemføre større forbedringer og investeringer

74 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

75

76 Operatørstyret vedligehold Standarder for rengøring og smøring Der skal udarbejdes skemaer der viser: HVEM HVAD HVOR HVORDAN HVORMED HVOR TIT

77 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

78 Kaffekaizen Observer de 8 spildtyper Hvad har I af spild i jeres egen hverdag? 78

79 Opgave Videofilme proces i egen virksomhed 1. Videofilm en proces på ca. 5 min. 2. Analysér filmen og opdel i Værdiskabende Ikke-værdiskabende men nødvendigt Spild 3. Kom med forbedringsforslag

80 Bilag

81 Noter til kaffekaizen: Formål: At illustrere Lean spildtyper med udgangs i case alle kan tale med om på en sjov måde. Desuden er der fokus på princip 1 i LEAN kundens forventninger Følgende Lean værktøjer omtales i forbindelse med opgaven 5S Standarder Materiale: https://www.youtube.com/watch?v=xsmsmeyri7o video kan hentes her postes Fremgangsmåde. 1. Afspil 1 del af videoen 2. List i grupper eksempler på 7 spildtyper skriv evt. på postes 3. Opsamling i plenum 4. Se 2 del af videoen 5. Opsamling i plenum 6. Kom med eksempler på spild fra egen hverdag (i grupper) Afslut med dialog omkring hvordan der kan arbejdes med spildspotting i hverdagen

82 Noter til flyverspil: Formål: At illustrere Lean Flow og principper og drage læring ud af spillet i forhold til LEAN Materiale: 1 bundt/pakke kopipapir Flipover eller tavle Fremgangsmåde. 1. Opdel i grupper og uddel roller i gruppen. Husk observatør som spotter spild 2. Opstart runde 1 3. Lav mål opfølgning på flipover eller tavle, spørg ind til spild 4. Opstart 2 runde 5. Lav mål opfølgning på flipover eller tavle, spørg ind til spild 6. Opstart 3 runde 7. Lav mål opfølgning på flipover eller tavle, spørg ind til spild Afslut med dialog omkring hvordan der kan arbejdes med i egen hverdag og læringspunkter fra spillet

83 Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

84 Papirflyveren Øvelse I grupper af 7 til 10 personer

85 Grupper Der kan slås flere funktioner sammen samt deltagere kan være observatør og målopfølger.

86 Papirflyveren Bygning af papirflyver 7 trin 1. Folde på midten og åbne 2. Folde vinge 1 kort 3. Folde vinge 2 kort 4. Folde vinge 1 lang 5. Folde vinge 2 lang 6. Folde vinge 1 lang på midten 7. Folde vinge 2 lang på midten

87 Papirflyveren Runde 1: Producér på samlebånd -i batch á 5 stk -3 minutters produktion Antal produceret pr. runde Færdigproduceret Halvfabrikata

88 Papirflyveren Runde 2: Producér på samlebånd -enkeltstyksproduktion -3 minutters produktion Antal produceret pr. runde Færdigproduceret Halvfabrikata

89 Papirflyveren Runde 3: Identificér og gennemfør forbedringer (15 min) - celleproduktion - producér i 3 minutter Antal produceret pr. runde Færdigproduceret Halvfabrikata

90 Buckingham Lean spillet Målet med Buckingham Lean spillet er at illustrere Lean produktion på en måde, der inddrager deltagerne ikke blot ved at de tager ved lære gennem deres deltagelse, men også ved at de skal træffe beslutninger. Ved at spille spillet vil deltagerne få en forståelse af en række grundlæggende Lean-teknikker, samspillet mellem disse teknikker og nogle af problemstillingerne ved rækkefølgen i Lean-implementering. Spillet adskiller sig fra mange andre Lean spil på flere områder: deltagerne skal træffe egne beslutninger, der er mange forskellige produkter, inklusive kundespecifikke specialprodukter og der er variation i efterspørgslen samt hasteordrer spillet kan illustrere enkeltstyks- eller batchproduktion i forskellige produktionsmiljøer Dette spil ligger derfor tættere på virkeligheden end visse andre simple spil. Deltagerne vil erfaringsmæssigt føle sig stimuleret til at skabe ændringer i egen virksomhed. Spillet kan spilles på så kort tid som to og en halv time; men giver størst udbytte over en hel dag. I sidstnævnte tilfælde skal deltagerne foretage brainstorming og anvende kvalitetsstyring og kortlægningsværktøjer. Baggrund De fleste om ikke alle Lean-spil er udsprunget af det spil, der blev spillet i den berømte Hewlett Packard-video Stockless Production fra Spillet i Hewlett Packard-videoen er meget velegnet til træning af operatører. Buckingham Lean spillet er udviklet siden 1991 af John Bicheno, oprindeligt i samarbejde med studerende ved University of Witwatersrand i Syd Afrika. Det hed oprindeligt Buckingham JIT-spillet ; men er siden videreudviklet i flere versioner. I denne version har spillet været igennem en større revision. Det er blevet lettere at tilpasse det til forskellige produktionsmiljøer, og det er blevet muligt at udforske problemstillinger i forbindelse med planlægning og måling af præstationsniveau. Målgruppe Buckingham Lean spillet er udviklet til alle ledere og operatører, der vil blive involveret i implementering af Lean. Med det mål for øje, vil de blive bedre i stand til at forudsige, hvilke Leanteknikker, der vil være anvendelige, frem for blot at skulle eksperimentere i egen virksomhed. Det er i vid udstrækning blevet anvendt og afprøvet i erhvervstræningsmiljøer. Det anvendes af virksomheder, universiteter og konsulenter i Herunder link til køb af spillet og yderligere informationer. Spillet kommer med gode vejledninger og instruktioner til gennemførelse

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00.

Dag 2. Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00. Dag 2 Review dag 1 Flere Værktøjer Pause Værdistrømsanalyse To Be Frokost Værdistrømsanalyse To Be Lean Ledelse Slut: 16:00 Flere Værktøjer Flere Værktøjer Flere værktøjer Værktøjskassen Værktøjerne hjælper

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... LEAN At

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 10 ARBEJDSMILJØ 11 VOKSENUDDANNELSE FOR ALLE

Læs mere

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9

MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MEDARBEJDERUDVIKLING LEAN 2 VÆRKTØJER TIL EFFEKTIVISERING 3 SIX SIGMA 4 KVALITET 5 UDVIKLING AF TEAMS 6 MEDARBEJDERUDVIKLING / INNOVATION 9 MILJØ OG ENERGI 11 ARBEJDSMILJØ 12 DET HANDLER OM... At udvikle

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi

LEAN. Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca. Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN Et lykkeligt liv er det som leves i overensstemmelse med ens inderste natur Lucius Annaeus Seneca Niels Fester Compass Lean Akademi LEAN HISTORIE Bog nr. 1 1990 Bog nr. 2 1996 Prof. Dan Jones University

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden

INDHOLD. Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden INDHOLD Forord 4 Forfatternes forord 7 Kapitel 1 9 Hvorfor Lean på Hospitalet? Kapitel 2 17 Princip 1: Værdi for kunden Kapitel 3 23 Princip 2: Kortlæg værdistrømmen Kapitel 4 29 Princip 3: Skab flow Kapitel

Læs mere

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken

Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken Mette Haxholm Daugaard EAL Afsluttende eksamensprojekt 1-06-2012 Appreciative Inquiry og Lean i et sygehuskøkken 1. juni 2012 Indhold 1. Indledning... 1.1.

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Optimering af produktionen i institutionskøkkener Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Optimering af produktionen i institutionskøkkener Nr. 46 861 Udviklet af: Lone Algayer Gert Petersen Ida Kamp Nyborg Uddannelsescenter Holstebro September

Læs mere

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed. Industriens Branchearbejdsmiljøråd 5S Bedre arbejdsmiljø gennem systematisk vedligehold og ryddelighed Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters

Læs mere

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E

Inette Fuglsang Vintersfjord Holdnummer: RO123279J4-E OPTIMERING OG KONTINUERLIG FORBEDRING AF ARBEJDSGANGE I EAT- KØKKENET. Optimisation and continuous improvement of the working procedures in the EAT-kitchen Afsluttende eksamensprojekt omhandlende opstartsfasen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

Erfaringer med Lean i offentlig administration

Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration Erfaringer med Lean i offentlig administration effektivisering med et menneskeligt ansigt af Jørgen Kjærgaard, jkj@implement.dk, Anders Bogason, abo@implement.dk

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse Lean Virksomhed og Visuel Ledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Opbygning af

Læs mere

Noter til underviser

Noter til underviser Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Det er en forudsætning, at der i forvejen er lavet 5S og flow for området. Hvis 5S ikke er vedligeholdt og har en

Læs mere

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus

Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus Hvordan pakning af madvogne kan effektiviseres i køkkenet på Århus Sygehus How to make the packaging of food carts more effective in the kitchen at Århus Hospital Professionsbachelor, Ernæring og sundhed,

Læs mere

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011

Inspirasjonsdag. IHR-Studier. 3. oktober 2011 Inspirasjonsdag IHR-Studier 3. oktober 2011 Agenda 1. Innledning - Roller, mål og hensikt med dagen 2. Presentasjon av delprosjektene v/arbeidsgruppene (gjennomgang av prosjekt A3 + underliggende data)

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean i et revisionsfirma

Lean i et revisionsfirma Lean i et revisionsfirma Fokus på team samarbejde i et revisionsfirma 01-12-2011 Handelshøjskolen Århus Hovedopgave HDR Vejleder: Bent Høgsted Indholdsfortegnelse 1. English Summary... 1 2. Indledning...

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere