Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Industriens LEAN-kørekort"

Transkript

1 Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

2 Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA og problemløsningsværktøjer Prioriteringsværktøjer Online Afprøve systematisk problemløsning som hjemmeopgave Modul 4 Facilitering af LEAN herunder kommunikation Virksomhedsbesøg

3 Udbytte med LEAN kørekort Du kan anvende LEAN værktøjer i praksis og kan bidrage i LEAN processer i egen virksomhed. Du bliver i stand til at igangsætte og understøtte LEAN processer Du får et netværk med mulighed for sparring på tværs af funktioner og faggrupper Du får en værktøjskasse fyldt med LEAN værktøjer til anvendelse i eget arbejde

4 40658: Produktionsoptimering vha. LEAN Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere Lean produktionsoptimering. Dette sker med indsigt i de fem Lean principper samt opnået kendskab til et udvalg af Lean værktøjer omkring om spildtyper og flow.

5 40659: Praktisk anvendelse af LEAN værktøjer Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 8 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen.

6 40659: Systematisk problemløsning for operatører Gennem anvendelse af årsag-virkningsdiagramværktøjet kan deltageren inden for eget arbejdsområde analysere, vurdere og prioritere produktionstekniske problemstillinger samt udarbejde handlingsplaner/løsningsforslag i overensstemmelse med virksomhedens politikker og målsætninger.

7 47085: LEAN support i produktionen Deltageren kan ved gennemførelse af Lean Workshops i samarbejde med andre faggrupper og ledere finde indsatsområder til at optimere flow og fjerne spild i alle handlinger i produktionen. Deltageren får praktisk kendskab til elementær facilitering ifm. opgaveplanlægning, grundlæggende support i forbindelse med udfyldelse af opgavebeskrivelser PDCA (plan, do, check, act), support til opfølgning på igangværende opgaver og projekter via KAIZEN tavle samt facilitering af forbedringstiltag. Deltageren får værktøjer til kommunikation og videndeling på udførte forbedringer og får praktisk træning i præsentationsteknik og værktøjer.

8 Hvem er vi? Arbejde LEAN Privat

9

10 Program modul 1 Dag 1: Introduktion til LEAN De 8 spildtyper En LEAN virksomhed Vores egen legovirksomhed Dag 3: Virksomhedsbesøg Analyse af spild i praksis Dag 2: Vores egen legovirksomhed fortsat

11 Deltagerforudsætninger 1. Hvad kender I til LEAN? 2. Hvad har I hørt positivt/negativt? 3. Hvordan arbejder I med LEAN i jeres hverdag?

12 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

13 Lean - hvad, hvorfra, hvorfor

14 Historien bag LEAN kort fortalt Henry Ford Taiichi Ohno

15 Det startede hos Toyota Toyota Production System Womack & Jones beskrev teknikken og kaldte det LEAN som modsætning til almindelig kendt produktions metoder LEAN = trimmet, slank

16 LEAN Work - smarter Not - harder Lean er sund fornuft sat i system Det sværeste er at komme fra sund fornuft til sund adfærd

17 De fem LEAN principper 1. Lean handler om at identificere og skabe værdi for kunden, på den mest effektive måde 2. Synliggøre værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan fjerne spild 3. Der skal være flow igennem processerne, så værdien skabes ubrudt gennem hele værdikæden 4. Der skal skabes behovsstyret træk fra kunden og hele vejen op igennem værdikæden 5. Målet er perfektion, altid lidt bedre gennem løbende forbedringer og afprøvning af nye idéer

18 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

19 Lær at se I LEAN er det vigtigt at lære at se spild og flow

20 Lær at se spild Genchi Genbutsu: Gå ud og se og få det bekræftet Gemba: (det aktuelle sted) At se - skelne normal fra unormal At reflektere At identificere grundårsager At løse problemer på stedet Flow

21 Spild i LEAN forstand (Taiichi Ohno) MURI: urimeligheder At sætte folk til noget de ikke er uddannet eller egnet til. At arbejde med systemer og strukturer, som ikke understøtter arbejdet At arbejde med risiko for skader, i et dårligt arbejdsmiljø MURA: variationer Variationer i måden arbejdet udføres på der er kun én rigtig måde. Variation i ankomsttiden af en opgave. Variation i den tid eller kapacitet, der er til rådighed. MUDA: tab Tab i traditionel forstand

22 Hvor meget er spild? Kun kunden kan definere, hvad der skaber værdi. Værdiskabelse Spild er et symptom - ikke roden på problemet! Nødvendige, men ikke værdiskabende aktiviteter Ikke-værdiskabende aktiviteter Reduktion af spild øger produktiviteten!

23 De 8 spildtyper Ventetid Lager Unødvendig proces Overproduktion Transport Unødig bevægelse Fejl og defekter Uudnyttet viden

24 De 8 spildtyper Ventetid Medarbejdere eller emner der venter på at en arbejdsgang afsluttes eller venter på information o.l. Lager Rå-, mellem- og færdigvarer der ligger stille og som ikke får tilført værdi. Uudnyttet viden Mangel på udnyttelse af medarbejdernes viden, forslag og kompetencer Overproduktion Opgaver udføres for tidligt eller for hurtigt i forhold til andre afdelinger eller kunder.

25 De 8 spildtyper Transport Unødvendig transport af information, emner og medarbejdere imellem processer og afdelinger. Unødig bevægelse Unødvendig søgning (efter værktøjer, emner, papir mm.) og uhensigtsmæssige bevægelser, stræk og løft i forbindelse med opgave. Fejl og defekter Sortering, rettelser, fejl eller returløb i forbindelse med en opgave. Unødvendig proces Proces, der er unødvendig i forhold til andre afdelinger eller kunder.

26 Observationsskema Hvad ser du i hverdagen? Spild Hvad skaber ikke værdi? Undren Hvad undrer du dig over? Godt Hvad ser du der er godt?

27 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

28 LEAN virksomhed et overblik 4 Teams Roller, ansvar, mål, kompetencer 5 Lean værktøjer Se spild Se flow Lean huset 6 Problemløsning Løs problemer ved roden Team Team Leverandør Kunde 7 Værdistrømme Flow fra leverandør til kunde Team Leverandør Kunde Kunde Leverandør 2 Fra vision til plan Kommunikere kundens behov Team Vision Målsætning Mål Strategi Leverandør 8 Synlige træksignaler Skelne normalt fra unormalt Synlige træk signaler Plan Kunde 9 Kaizen aktiviteter Stepvise og løbende forbedringer 3 Skab værdi Værdiskabende aktiviteter Nærmeste leder Top ledelse 1 Kunden Krav og ønsker 12 Lean status Hvor er vi med Lean? Team Leverandør 10 Lean ledelse Udvikle medarbejdere Coachende lederstil Kunde 11 Lean kultur Værdibaseret adfærd Godt arbejdsmiljø Integreret forbedringskultur Partnerskab med lev. og kunder

29 LEAN virksomhed: 1. Vi skal tage udgangspunkt i kunden Tag udgangspunkt i kunden en kunde kan både være en intern og en ekstern kunde. Find ud af præcist, hvad kunden ønsker/forventer: - Pris - Levering - Kvalitet - Information - Udvikling - Rådgivning

30 LEAN virksomhed: 2. Vi skal oversætte kundens ønsker Ledelse Team s Vision Målsætning Mål Strategi Plan Strategien skal være: - Fokuseret - Enkel - Velkommunikeret - Forstået Synlige mål, planlægning og forbedringer

31 LEAN virksomhed: 3. Vi skal udføre værdiskabende aktiviteter Vide hvad vi skal Hvem gør hvad Evt. kompetence oversigt Plan ++ Plan Opfølgning Værdiskabende aktiviteter Form, fit, function Teams Måling

32 LEAN virksomhed: 4. Teamet: Klare roller, ansvar, mål, regler, rammer og kompetencer Giver Værdiskabende aktiviteter Eksempel på roller i teams:

33 LEAN virksomhed: 5. Lean værktøjer og teknikker: Lean værktøjer og teknikker: Lær at se spild Lær at fjerne spild Lær at skabe flow Lean værktøjskassen indeholder de værktøjer, som skal anvendes på vejen mod Lean Som Lean i sig selv kan og må de enkelte værktøjer ikke betragtes som tidsafgrænsede projekter Værktøjskassen indeholder kun velafprøvede værktøjer, som anvendes dagligt i praksis Eksempel på LEAN hus med værktøjer

34 LEAN virksomhed: 6. Problemløsning Definition af et problem: Problem defineres som en fejl / defekt, som man ikke kender årsagen og løsningen til Trin i problemløsning. Problem Årsag Løsning

35 LEAN virksomhed: 7. Værdistrømme Team Værdistrømme: Definere produktfamilier Kortlæg værdistrømme Fjerne spild i værdistrømme Leverandør Kunde Team Kunde Leverandør Team Værdiskabende aktiviteter Form, fit, function Kunde Leverandør Team Kunde Leverandør Kunde Team Leverandør Team Leverandør Kunde Kunde - leverandør forhold: Kender du din kunde? Kender du kundens ønsker? Kender du din leverandør?

36 Definition på en værdistrøm Hvor der efterspørges et produkt eller en ydelse, findes der en værdistrøm. Kortlæg og forbedr værdistrømmen

37 Idéer skaber fremtiden Bare en lille idé jeg har, men den kræver lidt forbedringer.

38 LEAN virksomhed: 8. Træk ordrerne igennem værdistrømmen Tryk Planlæg og sæt alt hvad vi kan i gang for en sikkerheds- skyld. Træk Planlæg og sæt i gang når der er fri kapacitet - små serier og tillid til processen. Planlagt kapacitet Mange varer i arbejde Spild Ledelse via brandslukning Tung kommunikation Den aktuelle kapacitet Få varer i arbejde Spildreduktion Ledelse via grundårsager Synlig kommunikation

39 LEAN virksomhed: 9. Kaizen aktiviteter Præstationsstandard Kaizen Blitz (Kaikaku) Kaizen Blitz (Kaikaku) Innovation plus Kaizen Tid

40 Løbende forbedringer, Kaizen

41 PDCA: Deming-cirklen Forbedringer er mere end blot problemløsning; for at få succes må det udvikles til en disciplineret vedvarende aktivitet. Forbedringshjulet eller PDCA cirklen giver en ramme for struktureret og disciplineret forbedrings aktiviteter A P C D PDCA Cirklen De løbende forbedringer kan visualiseres ved forbedringshjulet P Plan: Dokumentere fakta, sætte mål, nedbryd mål og planlæg løsninger og aktiviteter D Do: Implementere løsningerne C Check: Synliggør resultaterne og sammenholde med de opstillede mål A Act: Udføre korrigerende handlinger og standardisere

42 LEAN virksomhed: 10. Lean ledelse 3 ting LEAN ledere gør: 1) Får den enkelte medarbejder til at se spild, løse problemer og forbedre sit job. 2) Sørger for at hver medarbejders job skaber værdi for kunden og virksomheden. 3) Sikrer at der er afsat tid og rum til løbende forbedringer.

43 Forudsætninger for LEAN ledelse Alle skal have samme verdensbillede, dvs. alle skal lære at se de samme ting på samme måde. Alle skal kunne skelne mellem en normal situation og en unormal situation. En unormal situation er en fejl og derfor et problem. Problemer er til for at løses og skal ikke maskeres, som udfordringer.

44 LEAN virksomhed: 11. Lean kultur Traditionel virksomhed 1. Vi har et problem 2. Mennesker er problemer 3. Fejl tolereres ikke 4. Kontrol 5. Hvem gjorde det 6. Mange begrænsninger i jobbet 7. Fejlemner sorteres fra 8. Problemer skjules 9. Man passer på sin viden 10. Langsomme komplekse ændringer 11. Ringe bemyndigelse 12. Vi snakker om problemer 13. Ringe ejerskab til processer og arbejdsmiljø Hvor er vi i dag Hvor vil vi gerne være Lean-virksomhed 1. Vi har en mulighed 2. Mennesker løser problemer 3. Man lærer af fejl 4. Tillid 5. Hvad skete der 6. Få begrænsninger i jobbet 7. Kvalitet bygges ind 8. Problemer vises frem 9. Viden deles med andre 10. Hurtige simple forbedringer gennemføres 11. Høj grad af bemyndigelse 12. Vi gennemfører løsninger 13. Alle er ansvarlige for proces og arbejdsmiljø

45 LEAN virksomhed: 12. Lean status

46 Hvor er Jeres arbejdsplads?

47 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

48 Buckingham Lean game

49 Efterfølgende er LEAN værktøjer, der introduceres ifbm. LEAN spil

50 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

51 LEAN tavlen

52 Hvordan Spilleregler for tavlemødet: Vi kommer til tiden Tavlemøde hver mandag Varighed 15 min. Ingen problemløsninger på mødet Forbedringsforslag afleveres inden møde med navn og dato

53 Forbedringstavle

54 Eksempel på målstyringstavle 5S Løbende forbedringer Årsagsanalyse Før Efter Teamansvar Korrigerende handling Idebank A3-rapporter Lederansvar

55 Tavlemøder og teamroller Teamwork Q

56 Kendetegn ved det gode tavlemøde Høj intensitet, og kort gennemførselstid max 7 15 min. Det starter til tiden!!!! Gode præstationer roses Korte og klare beskeder fordi tavlelederen er velforberedt Alle ved hvad deres opgave er når mødet er færdigt Alle medarbejdere er blevet inddraget under mødet Der er uddelt ros og mødet er holdt i en positiv stemning Det er fokus på løsninger De lokale stjerner får ros

57 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

58 Målet er flow i fabrikken og at undgå spild Funktions layout Linie layout A B C A B C A B C U-celle layout IN OUT

59 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

60 Tryk Træk Gæt Se

61 Tryk styring Kunde Produktions ordre ind Mellem lager Mellem lager lager Proces Proces Proces

62 Træk styring Produktions ordre ind Proces Proces Proces Kan Ban lager Kan Ban lager Kan Ban lager

63 Hvad er Kanban? Det er et værktøj til at understøtte Lean Kanban betyder signal-kort og fortæller medarbejdere: Hvad der er brug for ( Hvad ) Hvornår der er brug for det ( Hvornår ) Hvor mange der er brug for ( Hvor meget )

64 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

65 5S Det skal være her, et eller andet sted... Det her sted er

66 5S på japansk: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke

67 MÅL Selvdisciplin Standardiser Standardiseret rengøring System Sorter Det er vigtigt at følge processen skridt for skridt! Værktøjet fungerer overalt, også på kontorerne!

68 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

69 SMED - vejen til effektiv omstilling Single digit Minute Exchange of Die dvs. lave en omstilling på mindre end 10 minutter

70 Smed Ét hjulskift Ind til siden Ud og kigge Rydde bagagerum Lede efter værktøj Af med navkapsel 5 bolte af med nøgle Hæve med donkraft Hjul af Finde reservehjul (fladt?) På med reservehjul 5 bolte på med nøgle Sænke bil Efterspænde Oprydde (hjul, værktøj) Af sted igen Tidsforbrug ca. 30 minutter

71 Fire hjulskift og lidt mere Ind i pit Løfte bil 4 bolte af, 4 hjul af, benzin på, tørre visir rent, 4 hjul på, 4 bolte på Sænke bil Af sted igen Tidsforbrug ca. 3 sekunder

72 Omstillingstid Tiden fra den sidst producerede enhed og til den første korrekte enhed produceres ved den forventede hastighed

73 Omstilling trin for trin Single Minute Exchange of Dies omstilling på under 10 minutter Grundidé: Når vi kan omstille hurtigere, bliver vi i stand til at producere mere frekvent og i mindre mængder, hvilket gør os mere fleksible og med mindre lager. Tid Nuværende omstillingstid Ydre omst.tid Indre omst.tid Stoptid Stoptid Stoptid Stoptid Trin 1 Adskille indre og ydre omstillingstid Trin 2 Gennemføre små rationaliseringer og små investeringer Trin 3 Gennemføre større forbedringer og investeringer

74 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

75

76 Operatørstyret vedligehold Standarder for rengøring og smøring Der skal udarbejdes skemaer der viser: HVEM HVAD HVOR HVORDAN HVORMED HVOR TIT

77 Introduktion til LEAN Spild og spildtyper En LEAN virksomhed LEAN spil og værktøjer LEAN tavlen Layout Kanban 5S Smed TPM Spildanalyse

78 Kaffekaizen Observer de 8 spildtyper Hvad har I af spild i jeres egen hverdag? 78

79 Opgave Videofilme proces i egen virksomhed 1. Videofilm en proces på ca. 5 min. 2. Analysér filmen og opdel i Værdiskabende Ikke-værdiskabende men nødvendigt Spild 3. Kom med forbedringsforslag

80 Bilag

81 Noter til kaffekaizen: Formål: At illustrere Lean spildtyper med udgangs i case alle kan tale med om på en sjov måde. Desuden er der fokus på princip 1 i LEAN kundens forventninger Følgende Lean værktøjer omtales i forbindelse med opgaven 5S Standarder Materiale: https://www.youtube.com/watch?v=xsmsmeyri7o video kan hentes her postes Fremgangsmåde. 1. Afspil 1 del af videoen 2. List i grupper eksempler på 7 spildtyper skriv evt. på postes 3. Opsamling i plenum 4. Se 2 del af videoen 5. Opsamling i plenum 6. Kom med eksempler på spild fra egen hverdag (i grupper) Afslut med dialog omkring hvordan der kan arbejdes med spildspotting i hverdagen

82 Noter til flyverspil: Formål: At illustrere Lean Flow og principper og drage læring ud af spillet i forhold til LEAN Materiale: 1 bundt/pakke kopipapir Flipover eller tavle Fremgangsmåde. 1. Opdel i grupper og uddel roller i gruppen. Husk observatør som spotter spild 2. Opstart runde 1 3. Lav mål opfølgning på flipover eller tavle, spørg ind til spild 4. Opstart 2 runde 5. Lav mål opfølgning på flipover eller tavle, spørg ind til spild 6. Opstart 3 runde 7. Lav mål opfølgning på flipover eller tavle, spørg ind til spild Afslut med dialog omkring hvordan der kan arbejdes med i egen hverdag og læringspunkter fra spillet

83 Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

84 Papirflyveren Øvelse I grupper af 7 til 10 personer

85 Grupper Der kan slås flere funktioner sammen samt deltagere kan være observatør og målopfølger.

86 Papirflyveren Bygning af papirflyver 7 trin 1. Folde på midten og åbne 2. Folde vinge 1 kort 3. Folde vinge 2 kort 4. Folde vinge 1 lang 5. Folde vinge 2 lang 6. Folde vinge 1 lang på midten 7. Folde vinge 2 lang på midten

87 Papirflyveren Runde 1: Producér på samlebånd -i batch á 5 stk -3 minutters produktion Antal produceret pr. runde Færdigproduceret Halvfabrikata

88 Papirflyveren Runde 2: Producér på samlebånd -enkeltstyksproduktion -3 minutters produktion Antal produceret pr. runde Færdigproduceret Halvfabrikata

89 Papirflyveren Runde 3: Identificér og gennemfør forbedringer (15 min) - celleproduktion - producér i 3 minutter Antal produceret pr. runde Færdigproduceret Halvfabrikata

90 Buckingham Lean spillet Målet med Buckingham Lean spillet er at illustrere Lean produktion på en måde, der inddrager deltagerne ikke blot ved at de tager ved lære gennem deres deltagelse, men også ved at de skal træffe beslutninger. Ved at spille spillet vil deltagerne få en forståelse af en række grundlæggende Lean-teknikker, samspillet mellem disse teknikker og nogle af problemstillingerne ved rækkefølgen i Lean-implementering. Spillet adskiller sig fra mange andre Lean spil på flere områder: deltagerne skal træffe egne beslutninger, der er mange forskellige produkter, inklusive kundespecifikke specialprodukter og der er variation i efterspørgslen samt hasteordrer spillet kan illustrere enkeltstyks- eller batchproduktion i forskellige produktionsmiljøer Dette spil ligger derfor tættere på virkeligheden end visse andre simple spil. Deltagerne vil erfaringsmæssigt føle sig stimuleret til at skabe ændringer i egen virksomhed. Spillet kan spilles på så kort tid som to og en halv time; men giver størst udbytte over en hel dag. I sidstnævnte tilfælde skal deltagerne foretage brainstorming og anvende kvalitetsstyring og kortlægningsværktøjer. Baggrund De fleste om ikke alle Lean-spil er udsprunget af det spil, der blev spillet i den berømte Hewlett Packard-video Stockless Production fra Spillet i Hewlett Packard-videoen er meget velegnet til træning af operatører. Buckingham Lean spillet er udviklet siden 1991 af John Bicheno, oprindeligt i samarbejde med studerende ved University of Witwatersrand i Syd Afrika. Det hed oprindeligt Buckingham JIT-spillet ; men er siden videreudviklet i flere versioner. I denne version har spillet været igennem en større revision. Det er blevet lettere at tilpasse det til forskellige produktionsmiljøer, og det er blevet muligt at udforske problemstillinger i forbindelse med planlægning og måling af præstationsniveau. Målgruppe Buckingham Lean spillet er udviklet til alle ledere og operatører, der vil blive involveret i implementering af Lean. Med det mål for øje, vil de blive bedre i stand til at forudsige, hvilke Leanteknikker, der vil være anvendelige, frem for blot at skulle eksperimentere i egen virksomhed. Det er i vid udstrækning blevet anvendt og afprøvet i erhvervstræningsmiljøer. Det anvendes af virksomheder, universiteter og konsulenter i Herunder link til køb af spillet og yderligere informationer. Spillet kommer med gode vejledninger og instruktioner til gennemførelse

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage

Varighed: 9 dage + 2 onlinedage Målgruppe: Uddannelse: LEAN kørekort LEAN kørekortet er for dig der har et ønske om at få indgående kompetencer indenfor LEAN. Du er måske en nøgleperson i virksomheden med brug for værktøjer til at bidrage

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

PDCA-spil - BESKRIVELSE

PDCA-spil - BESKRIVELSE PDCA-spil - BESKRIVELSE ACT PLAN CHECK DO PDCA-spil - Materiale Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 LEAN & Kvalitetsledelse Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 Lasse Sall, konsulent Fagområder: Miljø- og Kvalitetsledelse LEAN Ledelse Mine styrkeområder er: Helhedsorienterede løsninger Kunden i centrum

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden

1 af 10. Region. Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler. 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Region Skole (AMU) Antal kursister Bilag 5.3 AO kursusaktivitet fordelt på regioner og hovedskoler 2011 2012 2013 Total Hovedstaden Anvendelse af 5-S modellen for operatører 256 294 93 643 Forretningsforståelse

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden

www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden www.toyota-forklifts.dk Toyota Production System og hvad det betyder for virksomheden Indhold The Toyota Way 4 Definition af Toyota Production System 5 TPS historie 6 Just-in-Time 8 Jidoka 10 Kaizen 12

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Ajour 2104 27.11.2014 Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Agenda Produktionsoptimering Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Genefke-Skalaen et beslutningsstøtteværktøj/fælles

Læs mere

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking

Lean IT. 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd. Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Lean IT 20 pct. værktøjer 80 pct. adfærd Dato: 10. maj 2007 SAS CIO Networking Hvad er Lean? PA Knowledge Limited 2007. All rights reserved. - Schackenfeldt - Lean IT 2 Lean IT grundprincipper Afdelinger

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv

Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Datadrevet ledelse på Næstved-, Slagelse- og Ringsted Sygehuse - fra et afsnitsledelsesperspektiv Ved lean partner Dorthe Lech Bjarnholt Fagligt Selskab for Ledende sygeplejersker, d. 11. marts 2015 Agenda

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse

Lean Virksomhed og Visuel Ledelse Lean Virksomhed og Visuel Ledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Opbygning af

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden

Kaizen Tour til Japan. Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan Lær Lean ved kilden Kaizen Tour til Japan lær Lean ved kilden Vil du lære det rigtige Lean at kende, så er en Kaizen Tour til Japan lige noget for dig. På denne studierejse får du

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring

LEAN og logistik på foderlager og ved fodring LEAN og logistik på foderlager og ved fodring Fodringsdagen 7.9.2010 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Tlf.. +45 3026 1500 post@susannepejstrup.dk LEAN Slank trimmet Samlebåndet effektiviserer på den

Læs mere

AGENDA TOYOTA KATA. Dag 1: Domino Spil Improvement Kata. Dag 2: Hvad kan vi lære fra kampsport Coaching Kata Domino Spil Kata i din egen verden

AGENDA TOYOTA KATA. Dag 1: Domino Spil Improvement Kata. Dag 2: Hvad kan vi lære fra kampsport Coaching Kata Domino Spil Kata i din egen verden AGENDA TOYOTA KATA Dag 1: Domino Spil Improvement Kata Dag 2: Hvad kan vi lære fra kampsport Coaching Kata Domino Spil Kata i din egen verden PDCA og Overraskelse Overraskelse er måden hvorpå PDCA hjælper

Læs mere

Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er nu gennemført.

Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er nu gennemført. Forbedrede teamresultater med Lean i folkeskolen Lean med stor succes blandt det pædagogiske personale i Folkeskolen. Den første implementering af Lean i det pædagogiske miljø i en dansk folkeskole er

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Lean i visitationen Ballerup Kommune

Lean i visitationen Ballerup Kommune Lean i visitationen Ballerup Kommune Visitationens Lean kultur L= Lederskab E= Effekt A= Ansvar N= Nuet Kultur Meningen med det hele Mange af os drømmer, om en visitation, hvor opgaverne kan løses uden

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Fælles forståelse af kerneopgaven

Fælles forståelse af kerneopgaven modul 1 tema 1 Fælles forståelse af kerneopgaven Øvelsen kort fortalt I skal arbejde med at definere jeres fælles kerneopgave. I skal ende ud med en fælles forståelse af kerneopgaven, som alle medarbejdere

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Lean Ledelse. The Biggest room, is the room for improvement. Kinesisk Ordsprog. Lean Moment

Lean Ledelse. The Biggest room, is the room for improvement. Kinesisk Ordsprog. Lean Moment Lean Ledelse The Biggest room, is the room for improvement Kinesisk Ordsprog Lean Moment Lean Ledelse Indhold Sammendrag Dag 1: Hjemmeopgave til i over morgen Lean virksomheder og ledelse PDCA: Hands On

Læs mere

Management-Viden og vidensdeling

Management-Viden og vidensdeling Management-Viden og vidensdeling Fra det tekniske til det menneskelige Management - Viden MainTech 2013 Fredericia den 16.maj 2013 2 - Fredericia Terminal Vest Warehouse Soft Drink Beer Brewing SC. Organization

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1.

TEMAHÆFTE MEDICINALINDUSTRI. En oversigt over AMU uddannelsestilbud til medarbejdere beskæftiget i medicinalindustrien. 1. 2009 i medicinalindustrien 1. udgave 2009 2 Forord Industriens Uddannelser har gennem årene udviklet en række AMU kurser, som særligt retter sig mod produktionsmedarbejdere. Dette tema-hæfte giver en oversigt

Læs mere

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet

1 af8. Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet (AMU) Antal kursister og Tid - Kalenderår og Afholdende institution og AMU EUU - Fag Bilag 5.1 AO bruttoliste over alle skoler numerisk sorteret på aktivitet 2011 2012 2013 Total Anvendelse af 5-S modellen

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt.

Vedr. uddannelsens trin 3. Generelt. Vedr. uddannelsens trin 3 Generelt. Uddannelsens trin 3 1, knytter sig til kompetence mål 31-40 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion og udvikling bilag 16. Endvidere

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

MELLEMLEDELSE I FORBEDRINGSKULTUR - Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber?

MELLEMLEDELSE I FORBEDRINGSKULTUR - Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber? MELLEMLEDELSE I FORBEDRINGSKULTUR - Snubler jeres Lean-indsats i ledernes tre faldgruber? David Hansen, DTU Management Engineering & Resonans a/s Rasmus Jørgensen, Novo Nordisk a/s Lean er kommet for at

Læs mere

Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige

Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige 5S INTRODUKTION 5 S Skab en ren og rydelig arbejdsplads der afsløre spild og straks gør anormaliteter synlige A C P D A C P D A C P D A P Visuel Ledelse Leder Standard Arbejde Problem Løsning C D Standard

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse Hands on dag Mere Værdistrømsanalyse Mer Værdistrømsanalyse Agenda Hands On dag Lidt erfaringer Værdistrømsanalyse fysisk produktion Værdistrømsanalyse administration og service Fredagsøvelse Egen værdistrømsanalyse

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER

OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER Vejledning: OPFØLGNING PÅ VIRKSOMHEDERS KLIMAHANDLINGSPLANER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Formål med opfølgning på virksomhedernes klimahandlingsplaner 3. Centrale problemstillinger i opfølgningen

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf.

EUC Nordvestsjælland Tlf. 59 45 51 00. AMU Nordjylland Tlf. 96 33 22 11. Erhvervsskolen Nordsjælland Tlf. 48 29 00 00. AMU-Fyn Tlf. Sådan kommer du igang Følgende skoler er udbyder 2012 udgave NOTE: Dette skæres af Hvor foregår kurserne? Arbejdsmarkedsuddannelserne udbydes via 16 skoler, se bagsiden. Undervis ningen kan også foregå

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19

Problemløsning. kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-03-19 DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Kaizenlederens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 14 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse

Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Modul 4: Mundtlig fremlæggelse Mange elever ved ikke, hvad de bliver bedømt på i skolen. Når man ikke kender eller forstår, hvilke kvalitetskriterier man skal leve op til, kan det nemt afføde stress og

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste?

Involverende lean - Hvordan gør de. bedste? AM 2007 Involverende lean - Hvordan gør de Ud med spild og ventetid og ind med fokus på kunden/borgeren og mere effektive arbejdsgange kort sagt mere og bedre for de samme penge... Alle vil gerne, men

Læs mere