HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!"

Transkript

1 Nr. VII 12. okt. 38. årgang M ISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Panum Instituttet 9.2.1, TLF: Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 2000 MOK Det sker i ugen 2005/2006 Udgives af FADLog Det medicinske Studenterråd MOK støttes økonomisk af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer ikke med! Tekst ASCII, ANSI, WP 5.0til 8.0 (WordPerfect) Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker) Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG Filnavn Brug de 3 sidste tegn i filnavnet til fil-betegnelsen (txt, doc, wpd...)! -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½ -diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Attached to på adressen Spørg evt. på datastudiesalen. OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen mandag eftermiddag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Dette gælder specielt dit forfærdeligt vigtige indlæg! Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Onsdag: MOK nr 7, årgang 38 udkommer SATS holder ordinær generalforsamling kl i FADL lokaler Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet 1.2. Forsider honoreres med 200,- kr. Mandag: MOK's DEADLINE MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) På rundbordene foran auditorierne v. kantinen Bispebjerg: Bygning 8, på trappen til 1. sal Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Gordon Thomas Jehu Denne uges forside: Martin BC Tirsdag: Denne redaktion

3 Redaktionelt DER SKAL FALDE EN UNDSKYLDNING TIL VAGTBUREAUET FORDI VI GLEMTE DERES INDLÆG FRA SIDSTE UGE. DET ER VI KEDE AF, UNDSKYLD... MOK STUDIET 3 REFERAT AF MØDE I KLINIKUDVALGET RIGS- HOSPITALET, D. 25. AUGUST 2005 KL Tilstede: Prof. Torben V. Schroeder, prof. Mogens Spang Thomsen, overlæge John Vissing, overlæge Michael Pedersen, overlæge Helle Aggernæs, stud. med. Mette Lenstrup (12. sem.), sekretær Lili Hansen og sekretær Rita Dalhammer. Fraværende: Overlæge Jepser Eldrup, overlæge Ole Weis Bjerrum, overlæge Kjeld Kjeldsen, overlæge Henrik Arendrup, stud. med. Barbara Rubek Nielsen (7. sem.), stud. med. Maria Svane (8. sem.), stud. med. Hellen Edwards (9. sem.), stud. med. Thea Møller (10. sem.), stud. med. Lisbeth Ellegaard (11. sem.) og stud. med. Niels Fuglede (13. sem.). DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Det var positivt, at så mange deltog i seancen Tips and tricks, hvor der blev udvekslet gode erfaringer og undervisningsmetoder. Lars Laursen laver resume. SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Mette K. Kristensen, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Anette Laurvig Nielsen B (OSVAL I) Klinikudvalget, Rigshospitalet (KRH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Man-tor 9 14 Studentersekretærer: Maja Saabye Klinikudvalget, Københavns Kommune (KKK) Hvidovre Hospital tlf Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent: Hanne Jensen Træffetid: Hver dag fra kl Studentersekretærer På Hvidovre Hospital: Martin Christensen og Mie-Ran Yoon Studentersekretær på Bispebjerg Hospital: Jacob Rasmussen Tirsdage Klinikudvalget, Københavns Amt (KKA) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Studentersekretær Nadia Seestedt Studentersekretær Anne Cathrine Christensen Styrende organer Københavns Universitet har besluttet at anvende web-baseret læring som supplement til den tradionelle undervisning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har besluttet at anvende Blackboard, som nu er integreret med Her kan der oprettes relevante kursusrum, som alle med tilknytning til KU kan logge sig ind på ved hjælp af cpr.nr. og pinkode PUCS konsulent for WBL, Sara Legind Hansen, tlf er gerne behjælpelig med oprettelse af kursusrum, tildeling af redigeringsrettigheder samt adgangskoder. Blackboard er også det oplagte sted at samle cases og noter. Klinikudvalgets beslutning om at sende kopi af uregelmæssigheder i undervisningen til centerdirektørerne er faldet en undervisningsansvarlig for brystet, da denne mener, det udelukkende må være et anliggende mellem KU/KRH/pgl. afdeling. Underretning sker naturligvis kun, når der er tale om gentagne tilfælde da årsagen kunne være, at afdelingsledelsen ikke udviser tilstrækkelig respekt for undervisningen. På baggrund af seneste diskussion om pensumniveau i medicin er ønsket om en klar defination heraf atter aktuel. Studielederen opfordres til at nedsætte et pensumudvalg for alle semestre med henblik på at udarbejde klare pensumbeskrivelser. 4. Undervisning for lektorer i PUCS regi Blandt lektorerne har der været stor interesse for PUCS kursustilbud Grundkursus i universitetsundervisning og pædagogik. Desværre har det ikke været så realistisk at deltage, da planlægningen ikke matcher hverdagen på afdelingerne. Vi sender et konkret udspil til PUCS. 5. Meddelelser fra studienævn Intet 6. Meddelelser fra sekretariatet Efterårssemestret 2005 ser således ud i KRH: 1. sem.: Der er fordelt 4 hold på introduktionsbesøg. 4. sem.: 26 studerende er fordelt i tidligt klinisk ophold på RAS og RASK. 6. sem.: 3 hold á 20 studerende på RH. 7. sem.: 4 hold á 16 studerende på RH og 2 hold á 8 studerende på FH. 8. sem.: 2 hold á 25 studerende på RH. 9. sem.: 2 hold á 12 studerende på såvel RAS som RASK. 10. sem.: 10 hold á 6 studerende. Desværre har det vist sig, at børnepsyk. på Hillerød ikke deltager i undervisningen, hvorfor den eneste mulighed er at fordele de studerende på BBH og Glostrup. 11. sem., ny: 1 hold á 14 studerende samt et engelsksproget hold, som vi blev bekendt med umiddelbart før semesterstart. 11. sem. gl.: Undervisningen afholdes samlet for de 3 klinikudvalg i KKK. Desværre var de centrale forelæsninger blevet overset i planlægningen, men disse er på plads og afholdes på RH. 12. sem.: 9 hold á 12 studerende. 13. sem.: Der er 1 overbookning på alle hold i alle klinikudvalg. Planlægningsmøde for forårssemestret 2006 afholdes d. 7/ Meddelelser fra semestrene 12. sem.: Har fået aflyst 2 klinikker, da der ikke forelå en journal. Vi sender mail til underviserne om, at manglende journal ikke berettiger til at aflyse undervisningen, der i stedet kan tage udgangspunkt i den aktuelle patient eller en case. 8. Nye mødedatoer for efterårssemesteret Følgende datoer blev fastsat: d. 6. oktober d. 3. november d. 8. december d. 19. januar Evt. Der savnes evalueringer fra PUCS vi skriver til Jørgen Hedemark Poulsen. Kage: Henrik Arendrup Referent: Sekretær Rita Dalhammer

4 4 REFERAT 07/2005 AF MØDE I KLINIK- UDVALGET KBH. AMT MANDAG 5. SEPTEMBER 2005 KL GOD- KENDT Tilstede: Formand, overlæge, dr. med., Lars Laursen (LL), overlæge, dr. med. Carsten Lenstrup, overlæge, ph.d., Anne Haaber, stud. med. Bo Westergaard (BW), stud. med. Louise Nissen (LN), sekretariatsleder Anna-Lise Lindahl (AL), sekretær Alice Rasmussen (AR), sekretær Lone Grøn Laursen (LGL), studentersekretær Anne Cathrine Christensen (ACH). Ikke tilstede: Overlæge Sven Adamsen, overlæge Thomas Lind, professor dr. med. Arne Høj Nielsen, overlæge dr. med. Per Jess, overlæge dr. med Anders Bødker, overlæge dr. med. Ebbe Eldrup, overlæge, dr. med. Steen Larsen, overlæge Poul Erik Helkjær, stud. med. Simon Serbian, stud. med. Malene Ingemann Petersen, stud. med. Anders Skjolding, stud. med. Karen Lind, stud. med. Daniel Fauerholt. Afbud fra: Overlæge, dr. med. N.E. Bille-Brahe, overlæge, dr. med. Lene Wallin, stud. med Mikel Platz, studentersekretær Nadia Seestedt (NS). 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat nr. 06/2005: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: a) Den ny plan for akut pt. eksamen forløb fint, helt uden problemer. b) SAU mødet d. 24/8 var en succes, både undervisere og stud.med. er havde glæde af det, og der var enighed om at undervisningsformen var god, men at den ikke var godt nok implementeret. c) Hepatitisvaccinen er nu endelig på plads; vaccinationerne påbegyndes i uge 40 og man påregner at nå 6 stud.med. pr. dag. 6. sem fra F2005 får vaccinen i F2006 sammen med det nye 6. sem. AL samt afd. spl. Gully Eiriksdottir står for logistikken. d) Der er indkøbt fantomarm til undervisning på kl. biokemisk afd. p.g.a øget antal studerende, 2 PC er til Lone og Anna- Lise, som er klar til brug af Syllabus plus, samt 2 PC er til hhv. store og lille auditorium. Det er blevet diskuteret hvorvidt det er KLU eller KAS Herlev, der skal betale for PC er til auditorierne; nu har KLU betalt dem, så må det være sygehuset der betaler fremover. e) 6. sem. Klage over undervisere er blevet behandlet af Pernille Due, vejledt af LL, så forhåbentlig er det i orden nu. f) Det har været diskuteret om vi kunne sige nej til IMCC studerende, da vi i forvejen mangler plads til vores egne studerende. Der er enighed om i KLU at det kan vi ikke, da vores studerende også rejser til udlandet og man må overholde aftalen. IMCC studerende må bare være indstillet på at følge studieplanen, da det er svært at lave individuelle ophold for dem. g) LKF på KAS Herlev er blevet forsinket; iflg. Svend Hartling godkendes projektet endeligt i sept. 05, påbegyndes i 2006, og skulle være færdigt primo 07. h) Det nye E- læringssystem Blackboard skulle nu virke. Det blev diskuteret på SAU mødet om hvad man kunne lægge derind, og det man nåede frem til var at underviserne selv er ansvarlige for hvad de uploader, f.eks. i forhold til copyright. Der blev uddelt vejledning til Blackboard til de fremmødte. i) Der er fastsat dato for receptionen for 13. sem., det bliver mandag d. 23/ 1-06 kl Meddelelser fra studenterne: a) BW oplyser at han igen vil prøve at hverve studerende til KLU, bl.a. vil han komme til 6. sem. Intro forelæsning 12/ 9 og fortælle dem omkring KLU. 5. Universitetssekretariatet (orientering vedr. planlægning E2005): a) Prognosetal for F2006 er: 7. sem.: 71 stud.med. og 9. sem.: 59 stud.med. tilmeldt klinikudvalget KKA, men da vi holdsætter på universitærerpladser (alle tre klinikudvalg) er tallene ikke relevante, KKA har de flere pladser på med. og kir en de andre Klinikudvalg. b) Det er ikke helt klart hvad der sker med de kliniske lektorer F2006. Når gl. studieordning er færdig, vil Studienævnet se på behovet for lektorater. Evt. mår nogle lektorer påtage sig tutor rollen også.. c) Kompensationsberegningerneer; er udbetalt. d) Der er mulighed for at købe 5 personsøgere til 1000,- kr STUDIET stykket. Der er enighed om at købe disse til de nye afd. der får stud.med. i kliniskophold. Det diskuteres om man evt. kan få de studerende til kollektivt at skrive under på at de har fået en personsøger udleveret til holdet, men dette betragtes som unødvendigt. Ingen af de tilstedeværende har oplevet at personsøgere er forsvundet. e) Der er for få skabe i studentergarderoberne på KAS Glostrup. Problemet forsøges løst ved at de studerende selv skal have en hængelås med, og at denne vil blive klippet af en uge efter endt klinikophold, såfremt de ikke selv har fjernet den. f) 7. sem. KAS Herlev har nu fået ophold på afd. V (plastkir.afd.)og i det ophold vil de studerende få en uges fokuseret ophold på F (brystkir.afd.), da et ophold på F alene i det kirurgiske ophold vil være for længe. g) Jane Riishøj på KAS Glostrup har tidligere stået for bl.a. bøger samt nøgler til stud.med., imidlertid har klinikudvalget selv overtaget funktionen med nøgler og bøgerne er kommet ud på de relevante afdelinger. Der er sendt en gave i form af vin til hende som tak for hjælpen. h) Der er et lokale problem til næste KLU møde, hvorfor det afholdes i det store konferencerum ved kantinen. i) I de to øvrige Klinikudvalg kører 6. sem. temaerne efter rul, så det ikke altid er de samme temaer der har undervisning i forbindelse med helligdage/ferier osv. LL vil forsøge at undersøge om det kan laves på en måde, der også tilgodeser afdelingernes deltagelse i kongresser m.m. Det er et problem, når en afd. har undervisning mens mange af lægerne er væk. j) Gl. studieordning F2006: 11. sem. bliver på Hvidovre, og 12. sem. på RH. 6. Studienævn for medicin: Referaterne findes på 7. Eventuelt: a) AH haft uv.planen over 4. sem oppe til debat, hun mener at planen er urealistisk at gennemføre. Siden har AH fået en ny plan fra Torben Schrøder til gennemsyn, der virker god. b) AH har været eksaminator på 9. sem. Eksamen, og mener at farmakologi og patologi burde fylde mere i eksamen. Iflg. AH var der mange studerende, der ikke vidste nok om de fag, men som alligevel bestod. c) Næste møde mandag den 3. oktober kl i det store konferencerum ved kantinen. Referent: Studentersekretær Anne Cathrine Christensen PANUMPOSTEN NR SEPTEMBER 2005 Nr september 2005 Ralf Hemmingsen tiltræder som rektor for Københavns Universitet d. 1. november En enig bestyrelse har besluttet at ansætte professor, dr. med., dekan Ralf Hemmingsen som rektor for Københavns Universitet for en femårig periode fra 1. november I forbindelse med lederskiftet tiltræder prodekan Ulla Wewer som konstitueret dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet per 1. november Frem til 1. november vil dekanatet beslutte og udmelde det videre forløb for igangsatte og planlagte opgaver. Endeligt oplæg for ny institutstruktur fremlægges for rektorat i november Dekanatet igangsatte i efteråret 2004 en proces med det formål at udarbejde forslag til ny institutstruktur på fakultetet. I løbet af det seneste års tid er der blevet arbejdet med temaet i udvalg og arbejdsgrupper, og et samlet forslag vil foreligge den 1. november Dekanatet har nedsat en styregruppe, som på deres næste møde den 4. oktober 2005 behandler en række notater, som skal indgå i det samlede oplæg til universitetets bestyrelse. Oplægget kommer til at indeholde forslag til ny institutstruktur, fordeling af forskergrupper på de nye institutter, beskrivelse af institutlederprofil, administrativ rollefordeling og beskrivelse af studielederprofil. Fakultetsrådet og FSU skal på oktobermøderne behandle det endelige oplæg, inden det sendes til rektoratet primo november Kursus om forskning, kommercialisering og teknologioverførsel Copenhagen Technology Transfer Consortium CTTC, afholder den oktober et to-dages kursus om forskning, patentering, kommercialisering, innovation og teknologioverførsel. Kurset, der ledes af videnskabsjournalist Lone frank, foregår i auditorium 1 på Rigshospitalet. Kurset, der først og fremmest udbydes til forskere fra konsortiets institutioner, har til sigte at belyse problemstillinger i forbindelse med nye opfindelser, samarbejde med private virksomheder, fundraising til forskning m.v. Konsortiet består af teknologioverførselskontorerne fra Københavns Universitet, H:S, Københavns Amt, Danmarks Farmaceutiske Universitet og Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Kurset er gratis for forskere fra konsortiets instituioner, mens deltagelse fra andre koster kr. Sidste frist for tilmelding er den 11. oktober. Yderligere information: course/index.html Forslag til årets underviser sendes til KU senest den 3. oktober Bestyrelsen for Københavns Universitets Almene Fond indkalder forslag til universitetets undervisningspris Prisen Årets Harald er opkaldt efter matematikeren Harald Bohr og tildeles en af universitetets fastansatte lærere som hæder for god og inspirerende undervisning. Modtageren af Årets Harald får kr, som vil blive overrakt ved årsfesten i november. Alle universitetsansatte og alle universitetets studerende er velkomne til at indsende motiverede navneforslag til rektor. Motiveringen skal være kortfattet, højst en A-4-side og indsendes inden 3. oktober 2005 i lukket kuvert, mrk. Årets Harald til Kommunikationsafdelingen, Nørregade 10, Postboks 2177, 1017 København K. Årets Harald blev første gang uddelt ved årsfesten i 1988, hvor Bjørn Holstein modtog prisen. Siden har Graham Caie (1989), Jens Martin Knudsen (1990), Hans Keiding (1991), Erik Aschengreen (1992), Elisabeth Bock (1993), Uffe Hansen (1994), Peter Rossel (1995), Finn Bojsen-Møller (1996), Jonathan Schwartz (1997), Henning Bech (1998), John Pedersen (1999), Bodil Ejrnæs (2000), Jan Philip Solovej (2001), Yoichi Nagashima (2002), Angel Alzaga (2003) og Hans Bonde (2004) modtaget prisen. Temadag om tests og evalueringer i e-læring afholdes den 1. december 2005 Universitetets Center for Web Baseret Læring, CWBL, afholder den 1. december en temadag med inspiration og konkret viden om hvornår, hvorfor og hvordan test og evalueringer kan bruges i elæring. Temadagen afholdes den 1. december kl i Store UP1 på HCØ Instituttet, Nørre Allé Yderligere information og tilmelding: Center for Web Baseret Læring, tlf eller PanumPosten findes også i elektronisk form på fakultetets hjemmeside på default.htm. PanumPosten udkommer hver 2. fredag året rundt undtaget i juli samt mellem jul og nytår. Meddelelser og nyheder til PanumPosten bedes sendt per til informationsmedarbejder Michael Loua, Deadline er 24 timer før udgivelse.

5 STUDIET 5 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE STUDENTERRÅD Københavns Universitet Fakultetsdagen/fagligdag: Torsdag blev fakultetsdagen og fagligdag afholdt. For annen gang blev de afholdt på samme dag. Mange har lagt ned en stor indsats for at skabe et godt arrangement, og det var mange gode stande som nok en gang viser hvor mangfoldig og rigt det studentersociale miljø ved panum er. Prisen for bedste stand gikk i år til SATS. Prisen var i år på 2500 kr. Til lykke! 1.) Studenterhusprosjektet. Sundrådet samabejder med FADL for at skabe et studenterhus i den gamle sygeplejeskole i Nørre Alle 4-6. Arbejder går fremad, og vi har nå fået et brev fra fra dekanen, hvor fakultetet støtter arbejdet på det varmeste. Vi nu i gang med at søge legater og fonde. Det er mange arbejdsopgaver som står uløste, og de som synes dette lyder spennende skal bare tage kontakt. 2.) Stormøde Sundrådet inviterer til stormøte onsdag 2. november kl Alle studerende på fakultetet er velkomne. Temaet vil være studenterhusprosjektet. Her tager vi sigte på at i samarbejde med FADL, stifte Foreningen Medicinerhuset, og velge bestyrelse. Denne foreningen skal fortsette arbeidet med studenterhuset og realisere dette. 3.) Sekretær: vi har fått bevilget penger fra fakultetet til en sekretær. Funktionerne vil nu til at starte med være at samle basisgruppe-registreringene og lage mail og telefonoversikt og lage hjemmeside. Stillingen vil senere være at vedligeholde dette, og arbejde med at sørge for at alle får den relevante information. Betaling: 100 kr/t. Timetal vil være 8 per måned. Fristen for at ansøge er 28. okt. Det Sundhedsvidenskabelige Studenterråd (SUNDRÅDET) er samarbejdsorganet mellem alle studenterorganisationer og en fakultetsgruppe under Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet Adresse: Panum Instituttet (bygning ). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage: GRAVID? Lykkelige omstændigheder eller ej, det er vigtigt at være forberedt når du skal føde. Vi giver dig fra studievejledningen derfor denne Invitation til at komme forbi i træffetiden og høre om nogle ting i den nærmeste fremtid du bør være opmærksom på. Holdsætning Det er muligt at opnå dispensation til at dele et semester i forbindelse med fødslen. Hvis du skal føde midt i et semester, kan du fordele semesteret over to semestre, på begge sider af fødslen. Alternativt, kan du få spredt semesteret efter fødslen over to, så du har mere tid til din nyfødte. Studievejledningen STUDIEVEJLEDNINGEN FOR MEDICIN & DEN INTERNATIONALE STUDIEVEJLEDNING UGE Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Onsdag 12/ Malene Esager Medicin Torsdag 13/ Theis P-Skovgaard Medicin Torsdag 13/ Gordon Thomas Jehu Medicin Torsdag 13/ Ulrik Bodholdt Medicin Mandag 17/ Camilla Grønlund Hiul Medicin Onsdag 19/ Malene Esager Medicin Torsdag 20/ Theis P-Skovgaard Medicin Torsdag 20/ Gordon Thomas Jehu Medicin Fredag 21/ Johannes H Poulsen Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB: Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid - for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Tlf.tid: Fre Træffetid: Onsdag og fredag: Kl DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er: Det vigtigste er imidlertid, at du gør dig nogle tanker om hvor meget du kan overkomme før og efter fødslen. Den vigtige tid efter fødslen bør ikke fyldes med bekymringer over at komme videre i studierne, og erfaringsmæssigt er det smarteste at holde undervisningsfrit semester. Viser det sig, at du har undervurderet hvor meget tid og energi den lille egentlig kræver af dig, kan du så sent som 1. august og 10. januar afmelde det kommende semester. Det er under alle omstændigheder bedre at være forudseende, end at skulle søge om gentagelse af undervisningen. Eksamen Ved Graviditet gives der ikke administrativt ja til forlænget tid ved eksamen. Ansøgning med særlig begrundelse og dokumentation herfor (ikke blot vandrejournal) stiles til dispensationsudvalget/studienævnet for den pågældende uddannelse. Ved amning gives administrativt ja til 25% ekstra tid - dog kun ved eksaminer på min. 2,5 time og såfremt barnet er under 6 mdr. gammelt. Statens Uddannelsesstøtte Studerende der får barn under en videregående uddannelse, kan få ekstra SU. Moderen kan få 12 klip som tillæg til rammen om støttetiden, faderen kan få 6 klip. Udbetalingen kan ske på 3 forskellige måder: - almindelige enkeltklip til forlængelse af uddannelsen med 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen - dobbeltklip i 6 måneder for moderen og 3 måneder for faderen - enkeltklip sammen med almindelige klip i 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen (dvs. 2 klip pr. måned). På denne måde bruger du af dine normale studieklip og bliver forsinket (med hensyn til klip) med mindre du samtidig består dine eksaminer. Moderen kan give op til 6 af sine fødselsklip til faderen efter fødslen, hvis begge opfylder betingelserne for at få fødselsklip. Udbetaling til moderen kan starte 2 måneder før fødslen, mens fødselsklip til faderen først kan udbetales efter fødslen. I den periode, hvor der udbetales fødselsklip, skal du fortsat være indskrevet ved studiet. Det er dog ikke noget krav om at du skal være studieaktiv i denne periode. Du kan ikke få fødselsklip hvis du holder orlov eller får anden offentlig støtte til dækning af leveomkostninger. Husk når du har børn under 18 år kan du hæve årsfribeløbet ,- pr. barn For at få så god en start som muligt efter fødslen, ser vi dig meget gerne i Studievejledningen til en samtale omkring deling af semestre, ansøgning om særlige hensyn ved eksamen og vejledning i regler omkring udbetaling af fødselsklip. Se mere på Vi ønsker dig på forhånd tillykke med den lille, og på gensyn i Studievejledningen.

6 6 KAN MAN BARE UDEBLIVE FRA SIN HOLDPLADS? Nej! Når du er sat på hold, må du regne med, at denne holdplads er din eneste undervisningsmulighed på det pågældende semestertrin. Hvis du udebliver uden nogen grund, kan du kun få gentaget undervisningen, hvis der er en ledig plads på det næste semester. Såfremt du bliver forhindret i at komme til undervisningen (f.eks. på grund af sygdom, fødsel, manglende børneinstitutionsplads eller andet), skal du først og fremmest skaffe dokumentation på grunden til dit fravær dvs. lægeerklæring (udfærdiget i sygdomsperioden eller umiddelbart herefter), vandrejournal, venteliste etc. Derefter skal du ansøge om dispensation til gentagelse af undervisningen i det efterfølgende semester. Du skal søge, så snart problemet opstår. Ansøgningsfristen for gentagelse af undervisning for efterårs- og forårssemesteret er henholdsvis 1. august og 10. januar - men det er en god ide at ansøge tidligere. Du skal i ansøgningen redegøre for, hvorfor du ikke har fulgt undervisningen, og vedlægge evt. dokumentation. Kontakt studievejledningen hvis du er i tvivl!! Studievejledningens hjemmeside Du kan finde mange nyttige oplysninger på vores hjemmeside Med venlig hilsen Studievejledningen for medicin STUDIET VIGTIGT OMKRING EKSAMEN FØLGENDE GÆLDER ALLE STUDERENDE: 1. Du skal framelde dig en tilmeldt eksamen senest 5 hverdage før eksamen afholdes, ellers tæller det som et eksamensforsøg (såvel skriftlig som mundtlig). Dette betyder at skal du til eksamen tirsdag, så skal du framelde dig tirsdagen ugen forinden for at afmeldingen er rettidig. 2. Hvis du udebliver fra en eksamen tæller det som eksamensforsøg. 3. Hvis du bliver syg på eksamensdagen, skal du sygemelde dig til eksamenskontoret senest kl samme morgen (hvis det er en klinisk eksamen skal afdelingen ligeledes have besked inden kl. 9.00) Du skal så fremskaffe en lægeerklæring, som skal være eksamenskontoret i hænde senest 3 hverdage efter eksamen. FØLGENDE GÆLDER STUDE- RENDE SOM ER OPTAGET FRA SOMMEREN 1994: Gammel ordning: Hvis du er optaget på studiet sommeren 1994 eller senere, skal du bestå anatomi I og kemi senest 2 år efter optagelse. Du skal have bestået alle eksaminer på fase I senest 6 år efter studiestart. Studieordning af 2000: Du skal have bestået Basal Humanbiologi, TAS samt Cellebiologi senest 2 år efter optagelsen. Du skal have bestået alle eksaminer på Bacheloruddannelsen senest 6 år efter studiestart semester 12. SEM - BYTNING AF FORELÆSNINGER Kære studerende og undervisere Der er byttet forelæsninger på følgende måde: man. d kl Tumorer i urinveje - v/j.kvist Kristensen tirs. d kl Nefrotisk syndrom - v/k. Ølgaard Ændringerne er også foretaget i SIS Venlig hilsen Lili Hansen Klinikudvalget Rigshospitalet Afsnit 5313, Teilumbygningen Frederik V's Vej København Ø Tlf.: Fax: Studietilbud INTERNATIONAL SMERTEDAG SÆTTER BØRN OG SMERTER PÅ DAGSORDENEN Internationale undersøgelser viser, at smertebehandling af børn i dag er et underprioriteret område. En ny undersøgelse på Rigshospitalet peger på, at fælles retningslinjer for, hvordan man vurderer smerter hos børn, kan forbedre mulighederne for smertebehandling og pleje af børn. Smerter og behandling af smerter hos børn er i fokus på Den internationale smertedag den 17. oktober. I en debat på smertedagen tager et panel bestående af førende læger, sygeplejersker, en repræsentant fra Børnerådet samt en ung gigtpatient smertebehandling af børn op til diskussion. Kaare Lundstrøm, overlæge på Rigshospitalet, er en af de paneldeltagere, som den 17. oktober vil tage emnet op til diskussion: Børn, der er syge, har lige så hyppigt som voksne behandlingskrævende smerter. Deres signaler er blot anderledes og mere diskrete. Det betyder i praksis, at mange danske børn lider unødigt, fordi de ikke får den fornødne behandling. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på emnet, som vi gør på den internationale smertedag, så vi kan opbygge mere viden og flere ressourcer på området. Else Guldager, konsulent og sundhedsplejerske PhD (medlem af Børnerådet), vil også sidde i panelet og lægge sit perspektiv på problemstillingen: "I Børnerådet arbejder vi ud fra den grundholdning, at det er vigtigt at passe på børns rettigheder. Vi må se i øjnene, at vi ikke kan tage alle smerter væk. Men hvor er grænsen for, hvad et barn skal gennemgå af smerter? Og hvad kan vi gøre for at optimere det sundhedssystem, vi har i dag, når vi tænker på børn og smerter? Det er et vigtigt emne at diskutere." Blandt andre emner i paneldiskussionen vil panelet komme ind på blandt andet spørgsmål som: Forskes der godt nok i børns smerter? Kan vores sundhedssystem effektiviseres i forhold til at behandle børn med smerter? Hvilke rettigheder har børn i forhold til smertedækning? Hvordan hjælper man børn med smerter? Oplever børn smerte anderledes end voksne? Alle med interesse for området er velkomne til at overvære debatten, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål: International Smertedag: Mandag den 17. oktober kl. 13:00 15:00 Hotel Phoenix, Bredgade 37, København K, Mødelokale Gyldensteen Jens Gårdbo vil som moderator på dagen styre debatten og indhente spørgsmål fra salen. SASP, (Scandinavian Association of the Study of Pain), har taget initiativ til paneldiskussionen, der er sponsoreret af Pfizer. Mødet vil blive indledt ved formand for SASP, Overlæge Flemming Bach samt formand for IASP (International Association of the Study of Pain) Professor Troels Staehelin. For yderligere information: Flemming W. Bach, formand for SASP, Sally Dorset, pressechef hos Pfizer,

7 CENTER FOR KLINISK UDDANNELSE/ LKFTILBYDER I OKTOBER 2005 KURSER FOR STUDERENDE HOLDSAT PÅ SEMESTER I NEDENSTÅENDE FÆRDIGHEDER: Torsdag, den 13. oktober Genoplivning Åbnes Torsdag, den 20. oktober Kombi Åbnes Mandag, den 26. oktober Kombi Åbnes CEKU/LKF - Laboratoriet for Kliniske Færdigheder. STUDIET Hvad er LKF? LKF er et tilbud til ALLE studerende holdsat på semester, som ønsker at forbedre deres kliniske færdigheder, uanset hvilket klinikudvalg man tilhører. Det er en perfekt mulighed til at forberede sig på det kliniske ophold på semester, genopfriske færdighederne inden et lægevikariat, eller at forberede sig praktisk til Akut patient eksamenen på 13. semester. Vi tilbyder følgende GRATIS aftenkurser: IV Adgang Et must inden det kliniske ophold på sem. - Undervisning i teorien bag perifer IV adgang. - Anlæggelse af venflon på realistiske fantomer. - Anlæggelse af venflon på hinanden - Introduktion til blodprøvetagning Sutur Forberedelse til det kirurgiske ophold på semester, genopfriskning af knudeteknik, forberedelse til kirurgisk lægevikariat. - Demonstration af knudebindingsteknik (En hånds og tohåndsknude, suturering i skadestue) - Praktisk knudebinding og suturering på fantomer og knudebræt med instruktion Kateter God forberedelse til sem. Klinik og lægevikariat. - Teoretisk undervisning i steril kateter anlæggelse - Steril anlæggelse af kateter på realistiske fantomer Avanceret Genoplivning Nødvendig forberedelse til lægevikariat, yderst relevant undervisning til akut patient eksamen. En væsentlig udvidelse af FADL kurset. - Teoretisk gennemgang af basal og avanceret genoplivning efter opdaterede danske standarder for læger (Medicinering, hjertemassage, defibrillering). - Case baseret praktisk genoplivning på realistisk genoplivningsdukke, med IV adgang og medicingivning, defibrillering samt hjertemassage. 7 På dette semester holder vi kombinerede aftenkurser hvor de studerende har mulighed for at prøve både sutur, IV-adgang og kateteranlæggelse på samme aften. Dette er blandt andet ideelt for de 7.semester studerende der er startet i klinik eller som genopfriskning inden vikariat. Kurset strækker sig fra og der er plads til 18 studerende. Derudover er der aftenkursus, hvor der kun undervises i et emne, nemlig genoplivning. Center for Klinisk Uddannelse/LKF Afsnit 5404 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Tlf.: TILMELDING TIL OVENSTÅENDE KURSER KAN SKE PÅ TLF.: OG PÅ HVERDAGE KL ELLER VED PERSONLIGT FREMMØDE I SEKRETARIATET I LKF INDEN FOR OVENNÆVNTE TIDSRUM FILMKLUBBEN P8'N TORSDAG DEN VISER FILMKLUBBEN P8'N PRÆSENTERER PROGRAM 13/10 Best in show 20/10 Sideways + Vinsmagning 3/11 Million dollar baby 10/11 Ridderfalken 17/11 Kingdom of Heaven 24/11 Hotel Rwanda 1/12 Bad Santa Til alle 1. sem. studerende Hvis du er medlem af FADL og er på 1. semester er filmkubmedlemsskabet GRATIS! Samarbejdet mellem FADL og P8'n sikrer at alle nye studerende med FADL medlemskab kan se alle semesterets film GRATIS! Til alle medlemmer Hver torsdag aften åbner dørene i Studenterklubben klokken 19.30, så du kan nå at købe kaffe, pils og guf inden filmen starter kl Den første aften man kommer, betaler man 60 kroner for et medlemskab for resten af sæsonens forstillinger. Best In Show Christopher Guest (This is Spinal Tap)og Eugene Levy (American Pie) bringer endnu en omgang sublime humor og ironi, der på ingen måde må forbigås. Det fornemme Mayflower Kennel Club Dog Show i Philadephia er samlingspunktet for mange hundeog mennesketyper, og vi har fået fornøjelsen af at hilse på nogle af parrene og følge dem på nært hold før og igennem hele konkurrencen. Der er frit udsyn til de mange nerver, forventninger og uforudsete problemer, som dominerer showet, og det er vist ikke nødvendigt at påpege, at det bliver en neglebidende spændende kamp for de mange medaljer. Guest og Levy leverer her et rystende autentisk billede af ikke blot Amerikas klasselag, men også af den konkurrencementalitet, der dominerer Guds eget land, og som på ingen måde er til at komme uden om.

8 8 FORSØGSPERSONER TIL TRÆNINGSSTUDIE SØGES Vi har brug for 20 raske mænd i alderen år, der max træner 3 gange ugentligt. Hvad er formålet med forsøget? Formålet med forsøget er at undersøge, om en vækstfaktor ved navn Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) frigives fra musklerne under fysisk aktivitet. Man ved, at BDNF bla. frigives i hjernen, og har betydning for vækst og opretholdelse af hjernecellernes funktion. Det er vist, at under fysisk aktivitet stiger koncentrationen af BDNF i hjernen, men om denne koncentrationsøgning skyldes en øget BDNF-produktion i selve hjernen, eller om den skyldes en øget perifer produktion, fx i musklerne, vides ikke. Hvad er din rolle? Du skal komme ind til en forundersøgelse samt møde op i laboratoriet 6 gange over 3 uger, heraf 4 af gangene fastende. Du vil få lavet en heldbredsundersøgelse, Du vil få lavet 2 Max tests, dvs. vi måler din maximale iltoptagelse. På selve forsøgsdagen vil du blive sat til enten at cykle i to timer eller du vil få en seng og blot ligge og slappe af. (Fordeling sker ved lodtrækning). Gennem hele forløbet vil du få taget blodprøver, og du vil få taget ialt 8 muskelbiopsier. I alt vil det tage ca. 14 timer. ØVELOKALE Hvis du er interesseret i at få en øvetid i bandrummet her på Panum, så skriv en mail om hvem I er, hvor mange medicinere der er med og hvad I spiller til inden tirsdag d. 18/10. Tiderne fordeles efter antal medicinstuderende i bandet. Der er et fælles PA-anlæg til rådighed, alt andet grej skal man selv have. Venlig hilsen Jesper INDRE ORGANER Hvad får du for det? 3000 kr. (cykling) 2700 kr. (sengeliggende) Pengene er skattepligtige. Har du lyst til at deltage samt eventuelt yderligere spørgsmål send da venligst en mail med dit tlf.nr. samt hvilken tid du træffes bedst til: Stud.med Maj-Brit Åstrøm på mailadressen: VÆRELSER TIL LEJE!! Kvindelig ikke-ryger søges til leje af to sammenhængende værelser i hyggelig Østerbro lejlighed. Det drejer sig om et lille og et større værelse, ialt ca.30 m2. Adgang til bad og køkken med bl.a. vaskemaskine. Lejligheden har en skøn beliggehed, kun fem min. fra Panum, på en lille sidegade til Ndr. Frihavnsgade. Husleje: eksl. varme. Henvendelse til Mette på tlf: BOG TIL SALG! Overflade anatomi, perf. stand 80, RASKE MÆND MELLEM 18 OG 35 ÅR SØGES TIL NEUROFYSIOLOGISK UNDERSØGELSE Til undersøgelse af serotonins effekt på neurofysiologiske funktioner søges raske mandlige forsøgspersoner. Forsøget foregår på Bispebjerg hospital. Du skal have et godt fysisk helbred og ikke lide af kroniske sygdomme Du må ikke tidligere have lidt af eller lide af psykiske sygdomme Du må ikke have søskende, forældre eller børn med psykiske sygdomme Du skal være ikke-ryger Du må ikke tage fast medicin Du må ikke bruge euforiserende stoffer Du må ikke have et dagligt alkoholforbrug Du må ikke have haft meningitis eller hjernerystelse Du må ikke have været med i et tidligere forsøg i foråret. Undersøgelsen foregår over to dage med minimum en uges mellemrum og vil tage 5,5 timer pr gang.på hver af dagene, vil du møde ind om morgenen, og få målt blodtryk, puls og taget EKG, hvorefter du enten modtager placebo eller aktiv stof (selektiv serotonin reuptake hæmmer, engangsdosis). Der er ingen forventelige bivirkninger ved det aktive stof. Ugen efter vil du komme i den modsatte gruppe. Du skal desuden møde op til et kort interview af knap en times varighed forinden disse 2 dage Efter ca. 3 timer på den enkelte testdag vil du få påsat overflade-elektroder i ansigtet (EMG) (omkrng øjet) samt på hovedet (EEG). Herefter vil du blive sat i et rum, hvor du kommer til at høre forskellige lydstimuli, samtidig med at EEG og EMG vil blive registeret. Der vil blive givet økonomisk kompensation i form af Magasin-gavekort (skattefrit) på 1000 kr Forsøget finder sted i slut oktober samt november måned. Ring eller skriv Malene Wienberg FREMLEJNING AF LEJLIHED Jeg er en læge som d. 17 oct rejser til udlandet (frivilligt lægearbejde) og derfor vil jeg gerne fremleje min lejlighed snarest i mindst 6 mdr. Beliggenhed: Tåstrup. Areal: 24 kvadrat meter. Lejligeden består af 1 værelse med toilet, bad og håndvask i toilettet. Der er ingen køkken men der er komfur, køleskab, og vask i køkkenet. Fremlejes møbleret med tøjskab, reol, sofa (som kan bruges som seng), Fjernsyn, CD-anlæg og diverse køkkenredsakber. Husleje: 1500 kr. pr måned. Depositum: 3 mdrs husleje. Opsigelse: fra udlejerens side: 1 måneds varsel til d. 1. i en måned, fra lejerens side: 3 mdrs varsel til den 1. i en måned. Kontakt Shadia Badran tlf (mbl): E- mail: Basisgrupper FILMKLUBBEN SØGER MEDLEMMER! Filmklubben på Panum har nu været til i over 20 år. Vi har hvert år mellem 200 og 300 betalende medlemmer og forsøger hele tiden at finde på nye tiltag til at skabe en hyggelig atmosfære og gør hvad vi kan, for at skabe et godt og varieret program. Vi er meget stolte over hvert år at kunne byde så mange mennesker velkommen til vores filmaftener, men må nok indse at det efterhånden meget lille antal aktive medlemmer ikke kan få det til at køre rundt alene. Vi er nu ca. 15 mennesker og ville gerne være mange flere. Som aktivt medlem har man mulighed for at møde nogle mennesker med hang til socialt samvær og lyst til se gode film. Vi har hvert år to tilbagevendende begivenheder i form af vores julefrokost og Oscar-aften. Og hver filmaften har man mulighed for at spise med i vores madklub. Det er ganske uforpligtende at være aktivt medlem. Det kræves ikke at man er der et bestemt antal aftener, eller at man skal tage et antal sure tjanser. Man skal bare synes det kunne være sjovt, og tage sig af de praktiske gøremål, man har lyst til. Lyder det som noget for dig? Så mød op i studenterklubben en filmaften ved seks-tiden og hils på os. (Du behøver ikke være Stud. Med.) Evt. spørgsmål kan rettes til

9 SVAR TIL GIM S ALTERNATIVE QUIZ 1) Hvad er GIM? En forening for studerende ved det sundhedsfaglige fakultet med overnaturlige kræfter. En forening for studerende ved det sundhedsfaglige fakultet imod alternativ behandling. En forening for studerende ved det sundhedsfaglige fakultet der ønsker at vide mere om alternativ behandling. 2) Hvad står GIM for? Gruppen for Interessante Miljøhippier. Gruppen for Integreret Medicin. Gruppen for Illegale Meridianhealere. 3) Hvad kaldes teorien om at behandle mennesket som en helhed af krop, sind og ånd? Holisme Alkoholisme Tåbelig! 4) Hvilken urt kan øge metaboliseringen, og derved svække virkningen, af lægemidler som warfarin og p-piller? Perikon Echinacea Marihuana 5) Hvilken amerikansk præsident medvirkede til udbredelsen af akupunktur fra øst til vest? Reagan Eisenhower Nixon 6) Hvornår anerkendtes sammenhængen mellem melatonin, lys og vinterdepressioner? ) Hvor mange patienter der søger læge har anvendt alternativ behandling? 14 % 43 % (Ifølge lægeforeningens hjemmeside) 87 % De heldige vindere blev: Der var desværre ingen der klarede at svare rigtigt på alle spørgsmål, så vinderne blev fundet mellem alle der havde 6 rigtige. 1. Præmie: To pladser på GIM s hyttetur d okt: Ea Papsø Løwenstein, 4.sem. 2. Præmie: Guf fra Urtekram: Hanna Johansson, 1.sem. 3. Præmie: Økologisk blomsterthe fra Urtekram: Lisbeth Bonde, 6.sem. Vinderne bedes kontakte GIM på for udlevering af præmierne. INDRE ORGANER INDKALDELSE TIL MÅNEDS- MØDE OG ORDINÆR GENE- RALFORSAMLING I SIMS, 2005 TIRSDAG 1. NOVEMBER KL 16 I LOKALE Månedsmøde: 1 Siden Sidst 2 Nyt fra formanden 3 Evt. Generalforsamling: Foreløbig dagsorden 1 Valg af Dirigent 2 Formandens beretning 4 Udvalg 5 Fremlæggelse af regnskab 6 Fastlæggelse af kontingent 7 Valg af bestyrelse (Formand og sekre tær genopstiller ikke) 8 Indkomne forslag 9 Evt Forslag til dagsorden sendes til formanden senest en uge før. SIMS MANGLER MEDLEMMER!! Derfor: Hvis du er interesseret - mød op eller kontakt os! Studerendes IdrætsMedicinske Selskab, SIMS er en basisgruppe for medicinstuderende ved Københavns Universitet, hvis formål er at fremme interessen for idrætsmedicin og forbedre uddannelsesmulighederne indenfor idrætsmedicin. Situationen er den, at selve eksistensen af foreningen SIMS står på spil, hvis ikke der er nogen til at tage over, og være med til lave fx Foredrag om f.eks. idrætspsykologi, skiskader, idrætsimmunologi, biomekanik, bjergbestigning, dykning, rygskader og m.m. De fleste foredrag er for alle. Praktiske Kurser i f.eks. bandagering (tapening), diagnosticering af knæ-,ankel- og skulderskader (Næste: Med landsholdslæge Mogens Kreutzfeldt 22. november!!) De fleste kurser er kun for medlemmer. Vi har en helt unik mulighed: - Nogle af landets allerhotteste navne indenfor faget er mere end villige til at hjælpe os ved at komme ud og holde kurser og foredrag for os - uden betaling! (Og der er ikke lagt megen IdrætsMedicin ind på ny studieordning!!) Det er ikke hårdt at være med - ifb. med arrangementer skal man kun tage en tørn én gang pr semester!! Vi har lavet udførlige vejledninger til hvordan man gør! Medlemsskab koster kun 50 kr. pr år. Men det meste af bestyrelsen genopstiller ikke til november Kom og vær med til at gøre dit studie mere spændende! Hvis du vil vide mere? Kontakt Jesper KOM TIL SEXEKSPRESSENS ACTIONDAG! Lørdag den 22. oktober fra kl i Fadl s mødelokale. Vi starter med at spise brunch og bagefter uddanner vi nye guider. Hvad laver sexekspressens guider? Vi tager ud og underviser folkeskolens klasser i seksualitet, krop og følelser. Hvad får jeg ud af det? Du kommer med i Panums mest sociale gruppe. Du lærer andre at kende på tværs af semestrene. Du opdaterer din faglige viden eller lærer noget nyt. Du får træning i undervisning og formidling. Du får større indblik i ungdomskulturen lige nu. Du kommer med til hyggelige eftermiddage og vilde fester. Hvordan kommer jeg med? Du sætter kryds i din kalender, tilmelder dig og din læsemakker, og glæder dig til en fantastisk dag. Om aftenen fejrer vi os selv til en kæmpe blenderfest. Mail til Anders på: senest den 21. oktober. Kom og bliv en del af Panums hyggeligste og festligste basisgruppe! INDKALDELSE TIL STIFTENDE GENERALFOR- SAMLING I SAKS (Studerendes Almene Kirurgiske Selskab). Dato: 13/ Tid: Sted: FADL s mødelokale (lokale 1.2.7) 9 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SATS, 2005 Dato, tidspunkt: 12 oktober 2005 kl i FADL s mødelokale. Endelig dagsorden indeholdende indkomne forslag uddeles ved generalforsamlingens begyndelse til de fremmødte. Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent og godkendelse af dagsorden. 2) Formandens beretning -Ved Morten Lind, Formand 3) Beretning fra nedsatte udvalg -Ved de enkelte udvalg 4) Forelæggelse af regnskab -Ved Jacob Vad, Kasserer 5) Fastlæggelse af næste års kontingent - Bestyrelsen foreslår at beholde kon tingentet på 50 kr / år 6) Behandling af indkomne forslag - Revision af vedtægterne. - SATS erstattes med SATS-Køben havn? -Et yderligere medlem i bestyrelsen? 7) Valg af bestyrelse -Morten Lind genopstiller ikke som for mand. -Bo Ravn opstiller som Formand -Jacob Vad genopstiller som Kasserer -Pia Winther genopstiller som Sekre tær -Bjarne Worm opstiller/genopstiller som IT-ansvarlig 8) Eventuelt Efter generalforsamlingen samles TD2006 gruppen mhp.planlægning af det videre forløb. Dagsordenen for den stiftende generalforsamling indeholder følgende punkter: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse af vedtægter for foreningen 3) Valg af bestyrelse 4) Eventuelt Efterfølgende vil der være en brainstorm over hvilke aktiviteter/arrangementer de fremmødte ønsker skal foregå i foreningen. Det er muligt at tilmelde sig grupperummet Stud kir (SAKS) på punkt.ku.dk. Spørgsmål og emner der skal med under eventuelt kan enten sendes til grupperummets Eller rettes til Mikkel Pedersbæk Falkenberg tlf.: Javed Akram tlf.:

10 10 INDRE ORGANER MEDICINE ON THE VERGE OF LIFE Part I: Brave new life Greifswald, November 2005 TILBUD FRA STUDENTERPRÆSTEN OBS! Studenterpræstens kontor er lukket i skolernes efterårsferie (uge 42) oktober Da Vinci Mysteriet Studiekredsen fortsætter Dato: følgende onsdage: 12. oktober, 9. november Tid: Sted: Studenterlokalet St. Kannikestræde 8, 1. sal Studiekredsen om bestsellerromanen fortsætter. Du kan sagtens nå at være med! Romanen kommer med en ganske anden tolkning af kristendommen end den sædvanlige, særligt kan nævnes Jesu forhold til Maria Magdalene og dermed kvindens stilling i kristendommens lære og betydningen af den hellige gral. Også historien om tempelherrerne, Leonardo Da Vinci s maleri af den sidste nadver, den katolske organisation Opus Dei indgår i den hæsblæsende thriller. Med afsæt i romanen vil vi se på nogle af de spørgsmål bogen og den debat den har skabt rejser: Er bogen en trussel imod den etablerede kirke? Er kristendommen afhængig af de historiske kendsgerninger? Afspejler magtfordelingen i kirken resultatet af en kønskamp? Skjuler Leonardos billeder hemmelige budskaber? Studiekredsen vil på skift blive styret af Stefan Lamhauge Hansen, Nicolai Halvorsen og Carl Fuglsang Damgaard Arrangement i samarbejde med studentermenigheden i Indre By (IB): Den Røde Tråd strikkecafé Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Strikkecafeen er åben hver torsdag. Dog er der lukket i efterårsferien (20. oktober). Du er velkommen uanset om du aldrig har haft et par strikkepinde mellem hænderne, om du har glemt din børnelærdom og vil have den genopfrisket, om du er i gang med dit 14. sjal i ren retstrikning, eller om du er i gang med at strikke en 12-cylindret Ferrari til din kæreste. De faste strikkedamer og undertegnede er klar til at lære fra sig og inspirere, og der er altid kaffe at styrke sig på. Spørgsmål om strikkecafeen kan rettes til præstens medarbejder Lise Lotz på Allehelgensugen Tid: 31. oktober-4. november Allehelgensugen sætter i løbet af en hel uge fokus på det at miste og om at savne nogen, som vi holder af. I løbet af ugen vil temaet blive belyst på mange måder, og alle sanser vil blive aktiveret. Flere arrangementer vil være tilrettelagt særligt for børn, men deres forældre/onkler/tanter/voksenvenner er naturligvis lige så velkomne! Mandag: Mosaikmaling for børn (og deres forældre) Tirsdag: Uhyggelig tur i kirken Onsdag: Vi udhuler græskar Torsdag: Allehelgen for begyndere Torsdag: Åben kirke Fredag: Familiegudstjeneste Check hjemmesiden for detaljer. Nyhedsbrev Dato: med jævne mellemrum Sted: din elektroniske postkasse Hvis du vil holdes løbende orienteret om studenterpræstens gøren og laden, kan du skrive dig på vores -liste på vores hjemmeside: Så vil du med mellemrum modtage en mail om stort og småt fra vores hjørne af Panum. Nyhedsbrevet kan også læses på nettet: og her kan du også finde et arkiv med tidligere udsendte nyhedsbreve. Studenterpræsten står til rådighed Præsten står til rådighed som samtalepartner; du kan komme anonymt og tale med præsten om det, der trykker dig, hvad enten det er stort eller småt. Det kan handle om eksamensangst, ensomhed, kærestesorg, studiestress, dårligt humør eller andet, og det behøver altså hverken at handle om tro eller kristendom. Præsten fører ingen journaler og der er som regel ingen ventetid. Du kan komme i studenterpræstens træffetid på Panum (onsdag eller torsdag 12-14) eller du kan bestille en tid på eller Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. mobil Friday, November 11th :00 p.m. Welcome and introduction 7:05 p.m. Prof. Dr. Konrad Ott (Greifswald, Bioethics) How to baptize homunculus? - On biofacts 8:15 p.m. Socializing, meeting the hosts, snack Saturday, November 12th :oo a.m. Official inauguration 9:15 a.m. Prof. Dr. med. Christoph Fusch (HGW, Neonatology) To be or not be? - On premature birth 10:20 a.m. Prof. Dr.med. Heinz Lauffer (HGW, Neuropaediatrics) Somebody somehow? On genetic diseases in Paediatrics 11:30 a.m. Visitation of the dissection hall 12:30 p.m. Lunch 14:00 p.m. Workshops Prof. Dr. med. Peter Michael Kroisel (HGW, Hu man genetics) Weeding genes! On gene therapy Prof. Dr. rer. nat. habil. Reinhard Wal ther (HGW, Biochemistry) Human life vs. humus soil! On stem cells Prof. Dr. Dr. hc Ludger Honnefelder (Berlin, Theology) Subject : NN. 16:00 p.m. Prof. Dr. Dr. hc Ludger Honnefelder (Berlin, Theology): Turning away from innocence? On the moral status of unborn life 19:30 p.m. Dinner at Wallensteinkeller Sunday, November 13th :30 p.m. Breakfast 11:00 p.m. Departure Hello, I m a medical student from Greifswald in Germany and am involved in the so called International Medical Student Project. This is a cooperation between the Medical Faculties of Lund in Sweden, Szczecin in Poland and our Faculty in Greifswald. We meet every semester in one of the cities to participate in a conference about medical topics, which are mostly extracurricular. This autumn it s our turn to organize the conference in Greifswald (I attached the provisional program). We are a group of approximately 15 students out of nearly every study year and we thought about invitate students from another country to our conference, because we would like to enlarge our circle and would be very happy, if there are a few medical students in Copenhagen who show interest to participate in this conference, just to look how the project works and what it is like. The students would be accomodate at students homes and there will be no further costs apart from their travel costs. To get an impression of what we do take a look at our homepage: imsp/ I looked at the homepage of your university to whom I could send this and it seemed to me, that this would be the most promising way to make sure someone of the Medical Faculty gets these information. It would be very nice, if you could forward this to anyone you think interested in such a project or let me know to whom I should turn. Best wishes, Nicole Sauer

11 FADL 11 Københavns Kredsforening Åbningstider man-, tirs- og torsdag fra til samt fra til Telefon Mail Du kan møde dine studenterrepræsentanter i FADL hver tirsdag, hvor der er træffetid. Har du spørgsmål, ris, ros eller bare en masse gode ideer til din forening, så kom forbi! Generalforsamlingen onsdag den 5. oktober 2005 i København Generalforsamlingen 2005 forgik i god ro og orden, dog desværre som vanligt med få deltagere ud over de allerede aktive og indkotrinerede. Vi havde håbet på et større deltagerantal, men det synes svært at samle studerende om aftenen, hvis der ikke er øl, bands eller andet godt på plakaten. Der var en fin debat om FADL's fremtid på generalforsamlingen, hvor der kom mange interessante synspunkter til, hvad FADL skal i fremtiden. En af de gennemgående ting var, at FADL skulle fremstå mere samlet på landsplan, hvilket det ny repræsentantskab naturligvis vil tage til efterretning. På generalforsamlingen blev der indstillet 2 vedtægtsændringer. Den ene var vedrørende orlov til medlemmer af repræsentantskabet, således at der efter ansøgning kan gives orlov til enkelte medlemmer af repræsentanskabet, så de i beslutningssammenhænge ikke stopper for det politiske arbejde. Den anden vedtægtsændring var vedrørende valg, hvor der fra det afgående repræsentantskab var et ønske om at få mulighed for i fremtiden at afholde valg til repræsentantskabet via internettet - bare for at være med på beatet. Begge ændringsforslag blev indstillet til vedtagelse af det ny repræsentantskab. Igen i år var det ved sluttidspunktet for opstilling til repræsentantskabet 21 kandidater, således at FADL igen i det kommende år har et fuldt og forhåbentligt aktivt repræsentantskab, som alle medlemmer kommer til at mærke til. FADL takker de, der deltog på generalforsamlingen. Siger tillykke til alle de nye i repræsentantskabet. Og pøj pøj til de gamle medlemmer af repræsentantskabet, der nu er ved at være færdige som læger eller som bare ikke gider mere! Sekretariatet er ramt af sygdom, og kontingentopkrævningen efterår 2005 er derfor desværre forsinket. Dette gælder både for medlemmer, der betaler via girokort og betalingsservice. FADL beklager eventuelle gener, den forsinkede opkrævning måtte medføre.

12 12 FADL Nye medlemsfordele i København FADL tilbyder i samarbejde med Eventyrsport nu en rabataftale, der betyder, at du som medlem af FADL kan få 10% ved køb indtil 500,00 og 20% ved køb herover. Eventyrsport forhandler blandt andet alle Haglöfs varer, Silva, Craft og meget mere. I udvalget finder du: I forbindelse med FADL's lægevikarkurser, bliver der købt sandwich fra Kazim's Kitchen. - Tasker - Jakker med windstopper - Jakkker med Gore-tex - Sko - Støvler - Svedtransporterende tøj - T-shirts - Bukser - Fleece - Og meget mere Tilbuddet gælder alle i forvejen ikke nedsatte varer, og kan ikke kombineres med andre rabatordninger. For at benytte ovenstående skal du medbringe FADL-identifikation i form af et klistermærke, der kan afhentes på sekretariatet i åbningstiden snarest. Hvis du har kommenterar, ris eller ros eller har du lyst til at deltage i arbejdet med medlemsfordele, kontakt da Husk at du hos Kazim's Kitchen kan få en sandwich og en mineralvand for 30,00 indtil på hverdage - herefter 35,00. FADL arbejder på en rabatordning med Lars-Bjørn Vinimport, der i dette senmester har afholdt samt afholder vinsmagning for FADL's medlemmer. Læs mere senere! Vinsmagning i København FADL afholdt i sidste uge vinsmagning for tilmeldte medlemmer af FADL. Aftenen var en stor succes med mange deltagere og gode vine, og på trods af Panum Instituttets mindre kønne omgivelser, lykkedes det faktisk at skabe en stemning, der passede til arrangementet. FADL påtænker i nærmeste fremtid at lave endnu et arrangement, da der var så stor interesse for dette, og vi vil i MOK annoncere dette! I øvrigt arbejder vi på at lave en rabatordning til køb af vine hos Lars-Bjørn Vinimport, der står for arrangementerne på Panum.

13 FADL 13 Årets Panum skitur 2006 med FADL Kom og stå på ski med dine studiekammerater. - fra 2895,- - i uge 3,4 og 5 - i Val d'isere - inkl. stort liftkort, hvilebus (el. fly/tog mod tillæg) - garanteret samlet i indkvartering - 10% hos Pistase Ski på ski, tøj m.m. Mere info og tilmelding på klik på "grupperejser" Uge 3: Gruppenavn: panum3-06; adgangskode Uge 4: Gruppenavn: panum4-06; adgangskode Uge 5: Gruppenavn: panum5-06; adgangskode Hvis du ikke nåede at få en infofolder om turen, kan du hente den på FADL's sekretariat lokale Du er også velkommen til at stille spørgsmål til en af de undertegnede. OBS! Sidste tilmelding mandag d. 17/10-05 Med venlig hilsen FADL og Mikkel ( ), Casper ( ) og Troels ( )

14 14 VAGTBUREAUET VINDERE AF FADL BOG PRÆMIER FAGLIGDAG FADL`s Vagtbureauet siger tak for alle henvendelser der var på Fagligdag. Bog præmierne sponsoreret af FADL`s Forlag blev vundet af: Casper Thomsen Melissa Voigt Hansen Anna Sara Dyrberg Kjeldsen Vi ser frem til at se jer næste år til Fagligdag. Med venlig hilsen FADL`s Vagtbureau MASSER AF VAGTER Sidste år satte vi os for, at det hele tiden skulle være muligt at få en vagt. Dette er lykkedes meget fint, og selv i sommerperioden var der rent faktisk kun to uger, hvor der var udsolgt. Denne store vagttilgang fortsætter, og vi har hver dag mange ubesatte vagter. DERFOR; hvis du gerne vil tjene lidt ekstra til de nye lærebøger, til efterårets café besøg mm., er der stadig væk mange muligheder for at få en vagt. Ring til vagtafdelingen i den normale åbningstid for vagtopskrivning eller tilmeld dig til vores SMS tjeneste, hvor du løbende vil få beskeder om ledige vagter. Når I ændrer adresse eller telefonnummer, så HUSK at give os besked enten pr. brev, telefon eller . HUSK HUSK HUSK AFLEVERING AF LØNBILAG OG STYRKELISTER Som tidligere meddelt er lønperioden ændret. Fra august og fremover er lønperioden fra den 16. i en måned til og med den 15. den efterfølgende måned med afleveringsfrist senest den 16. kl MOKs egne undskylder for at Vagtbureauet ikke var med i MOK nr. 6 SPV-FLYVERHOLD 1501 SØGER NYE MEDLEMMER. Vi er et velfungerende SPV-flyverhold med hyggelige holdmøder og snakkesalige medlemmer, og dækker både somatiske og psykiatriske langtidsvagter alle månedens dage, døgnet rundt, i 8 timers vagter. Hvis holdet, i sjældne tilfælde, ikke er ude, garanteres du, om du ønsker det, en alm. løs SPV-vagt, dog uden holdtillæg - holdlønnen beløber sig til ca. kr. 150,00 i timen. Krav: du har mindst 200 SPV-timer bag dig du kan tage min. 4 vagter månedligt du kan tage kage med til holdmøde en gang årligt Ansøgningsfrist: Torsdag d. 13. oktober 2005 til Vagtbureauet evt. pr. mail: For yderligere info: Holdleder Louise, tlf el. mail UD AT FLYVE SPV-flyverhold 1502 søger nye medlemmer! Holdet dækker 8 timers vagter døgnet rundt på både psykiatriske og somatiske afdelinger. Vi er jævnligt på Riget, en gang imellem også på intensiv afdelinger. Vi bliver typisk omkring 2 uger på samme afdeling. Løn: SPV-holdløn p.t. ca. kr. 155,00 i timen. Når holdet ikke er ude, er du garanteret, om du måtte ønske det, en løs SPV-vagt i stedet, (dog uden holdtillæg). Holdet er et ønskehold for dig, hvis du: har mindst 200 SPV-timer på bagen kan tage 4 vagter om måneden vil planlægge dine vagter i god tid og være sikker på at få dem er lidt fleksibel med hensyn til vagtplanlægning og tager nattevagter en gang imellem er kollegial det er vi nemlig Interesseret? Kontakt gerne holdleder Nino for yderligere oplysninger Mobil: el. Ansøgningsfrist: Mandag d til Vagtbureauet evt. pr. mail: SPV- INSTITUTIONSHOLD 1511 søger 1 nyt medlem Vi dækker 8-timers aftenvagter 2 gange ugentlig samt en dagvagt om ugen, hvor vi passer en tiårig dreng, som hæmodialyseres på Rigshospitalet. Drengen har brug for vores fulde opmærksomhed under dialysen. Han bor i Snekkersten og køres af VBT til Rigshospitalet og tilbage igen, hvor vi er med som ledsagere. Han kan blive akut dårlig og der kræves derfor grundig observation og et godt samarbejde med både familie og personale. Ansøgningskrav: - Erfaring med handicappede børn og somatiske vagter. - Min. 200 spv-timer vagter pr. måned, også i eksamensperioder. Yderligere oplysninger: Fås hos holdleder Line, mail: Ansøgningsfrist : Fredag d. 14. oktober 2005 kl. 12:00 til Vagtbureauet - evt. pr. mail:

15 NYT BLODPRØVETAGNINGSHOLD SKAL INDSUPPLERER YDERLIGERE 11 FADL- VAGTER KAS GENTOFTE, KLINISK-BIOKEMISK AFDELING, (HOLD 1604). Grundet stor tilfredshed for det nystartet blodprøvetagningshold, ønsker afdelingen at indsupplere yderligere 11 FADL vagter. Vi søger: 4 personer mandag tirsdag - onsdag i tidsrummet personer torsdag fredag, samme tidsrum. 1 person i aftenvagt. 1 person lørdag søndag, Ingen vagter på skæve helligdage Krav: 200 SPV-timer Gennemsnitlig ca. 4-5 vagter månedligt Ingen forudgående stikkeerfaring er nødvendig, da afdelingen selv foretager oplæringen! Ansøgningsfrist: Fredag den 14. oktober 2005 kl. 12:00 til Vagtbureauet evt. pr. mail: eller Da afdelingen ikke kan klare oplæringen af 11 personer samtidigt, bliver ansøgere uddannet successive. HOLD 9000 (VAGTAFDELINGEN PÅ VAGTBUREAUET) SØGER ET NYT MEDLEM. Arbejdssted: FADL s Vagtbureau på Blegdamsvej. Arbejdet: Primært telefonpasning (vagtdækning mv.), hertil kommer i et vist omfang lettere administrative opgaver. Arbejdstid: Dagvagter kl alle hverdage samt 8-17 i weekenden. Nattevagter hverdage kl samt i weekenden. Hertil kommer dækning af vagter for fast dagpersonale på helligdage samt ved ferie og sygdom(dagvagter hverdage ). Løn: SPV-holdløn. Om natten ( ) dog kun kr. 75/time. Til gengæld kan man sove, hvis telefonen ikke ringer. Krav: Gerne semester, gerne bred erfaring med vagter gennem FADL. Evt. øvrig tidligere relevant erfaring vil også være en fordel. Skal kunne tage 6-8 vagter pr. måned året rundt, skal kunne deltage i holdmøde 9/11 kl Skal kunne starte oplæring hurtigst muligt, skal kunne tage vagter i eksamensperioder i nogenlunde samme omfang. For en god ordens skyld skal det anføres, at ansøgere fra tidligere ansættelsesrunder er velkomne til at søge igen. Herudover: Servicemindet indstilling, også i travle situationer. Fleksibilitet ved planlægning af vagter, intern sygdomsdækning samt bytning af vagter. Ansøgning: Skriftlig ansøgning til Vagtbureauet att: direktør Peter Andersen senest Torsdag 20/10 kl Ansættelsessamtaler i uge 43. Yderligere informationer: Ring og tal med vagtafdelingen, alle dage efter kl VAGTBUREAUET ER DU INTERESSERET I KARDIOLOGI? Hold 4103 søger 5 nye holdmedlemmer p.g.a. øget antal vagter. 2 til start 1. nov. og 3 til start 1. dec. Kardiologi holdet 4103 har hjemme på Gentofte hjertemedicinske afdeling, hvor vi dækker aften og nattevagter alle ugedage og dagvagter i weekends og på helligdage. Afdelingen har et halvintensivt afsnit med 3 sengepladser, det passes af en kardiologi assistent og en sygeplejerske. Vi kan tilbyde: - Spændende og klinisk relevant arbejde med observation og pleje af patienter. - Aktiv deltagelse i avanceret genoplivning. - Klinisk erfaring med bl.a. lungeødem, hjerte-insufficiens. AMI, aorta-dissektion og hjertestop. - Selvstændigt arbejde og tæt samarbejde med sygeplejerske. - Mulighed for praktisk erfaring med sonde- og katederanlæggelse, ekg-tolkning, a-punktur mm. - Særdeles god løn. - Et godt hold med gode kolleger, og hyggelige holdmiddage - Vagtgennemsnit pr. mdr. på 4-5 vagter. - Løn for halvdelen af dine følgevagter Du skal: - være engageret og ansvarsbevidst i dit arbejde med patienterne. - have min 250 vt-timer - bestået 6. semester - gerne have erfaring fra andet fasthold tilknyttet somatisk afdeling - kunne tage blodprøver og lægge venflon m.m. - tage 5 vagter pr. mdr. de første 3 mdr. - tage min. 2 følgevagter af ca. 4 timer før start - deltage på holdmødet d. 24. oktober kl Skriv et par ord om dig selv, hvem du er og hvad du laver både på og uden for studiet. Skriv evt. om du ønsker at starte 1. nov. Eller 1.dec. Ansøgningen sendes til vagtbureauet mærket 4103 senest d. 19/10-05 kl VT-HOLD 4402 SØGER NYE MEDLEMMER MED OPSTART I NOVEMBER/DECEMBER TIL THORAXKIRURGISK INTENSIV PÅ RH. Kunne du tænke dig fordele som: 1) at vide, at du skal på arbejde, når du har skrevet dig på til vagt, 2) at det er på samme afdeling hver gang, 3) at du kender dem, du møder på arbejde med, 4) at du bliver tiltroet mere og mere ansvar i takt med, hvad du kan, 5) at have mulighed for at lære mere og vedligeholde, hvad du allerede har lært, 6) at blive fortrolig med nogle og bekendt med andre procedurer inden for observation, pleje og behandling af intensivpatienter, dvs. få trænet 1. de basale kliniske færdigheder, 2. dit kliniske blik og 3. håndteringen af patienter med kredsløbs- og respirationsproblemer. Vi er et hyggeligt, fleksibelt, fast afdelingshold på Rigshospitalets thoraxkirurgiske afdeling, afd. RT 1, afsnit 4141, der er en stor afdeling med mange forskellige spændende patienter, bl.a. lunge- og oesophaguskirurgiske patienter, coronar bypass- og klapopererede patienter, hjerte- og lungetransplanterede patienter og børn opereret for kongenitte hjertefejl. Vi er i alt ca. 25 ventiler og dækker alle AV, alle NV og DV i week-enden. På vagterne indgår vi 1 eller flere ventiler ad gangen i teamet af intensivsygeplejersker og er med til at passe patienterne. En del ligger i respirator. Vi giver ikke medicin. Oplæring: 4 lønnede følgevagter á 8 timer på afdelingen. Ansøgningskrav: VT-timer. 2. Bestået fysiologi eller organkursus 3 (ny ordning). 3. Du skal kunne indsuppleres med følgevagter, således at du kan være vagtaktiv fra december Du skal kunne tage 25 vagter inden for de første 3 måneder, og herefter 6 vagter pr. måned. Pga. afdelingens størrelse og de mange forskellige patienter, er det nødvendigt med en grundig indføring. Fordelen er, at man lærer en masse. Efter 1 år på holdet er der mulighed for at gå ned til 4 vagter pr. måned. 5. Vi forventer desuden, at du er ansvarsbevidst, og at du er motiveret for at indgå i et team både som ventil og i forhold til afdelingen. 6. Du skal kunne komme til jobsamtale på afdelingen i slutningen af oktober. Vi forventer, at nyansatte planlægger at blive på holdet mindst et år. Det sker, at vi dispenserer fra vore ansættelseskrav, hvis vi vurderer, at ansøgeren alligevel er kvalificeret, og man skal således ikke afholde sig fra at søge, hvis man f.eks. ikke har nok VT-timer. Vi forbeholder os ret til at tilgodese ansøgere, der tidligere har haft ansættelse på afdelingen. Yderligere info fås hos holdleder: Kristian Koldsø: È Ansøgningsskema sendes til Kirsten på FADL og holdleder ö. Ansøgningsfrist: 22. oktober 2005

16 16 MSR Husk MSR's generalforsamling på torsdag!!! Hvorfor skal du gå til generalforsamling??? Fordi du her har mulighed for at høre hvad vi laver i studenterpolitik! Vidste du godt at når formanden for MSR udtaler sig til fx. pressen så er det også på vegne af DIG??? Du har ret til at få information om hvad der foregår i MSR- både i økonomien og i de forskellige udvalg. Derfor er det vigtigt at gå til generalforsamlingen. Du har her også mulighed for at stille direkte spørgsmål til fagrådets arbejde, stille forslag eller bare lære lidt om hvad vi laver. Dagsorden til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens Beretning 3. Beretning fra udvalg og tillidsposter 4. Godkendelse af revideret regnskab 5. Fremlæggelse af budgetforslag Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse for MSR Formand Økonomiansvarlig FSR-kontakt Studienævnskontakt Menigt medlem 8. Valg af revisor 9. Valg af MSR's kandidater til Studienævnet for medicin 10. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg og bestyrelser 11. Nedsættelse af og valg af repræsentanter til udvalg under MSR 12. Evt. Kl. 16:15 på MSR's kontor, lokale !!! Vinderen af MSR's konkurrence til Fagligdag: Tip en 13'er blev: Den rigtige 13'er er: x x x 1 x x x Tak for de 53 besvarelser, hvoraf INGEN havde 13 rigtige men 5 havde 12 rigtige. Vi har derfor trukket lod om gavekortet mellem de fem 12'ere. Simon Krabbe, 2. semester!!! Simon har vundet et gavekort til bogladen på kr!!! Den store fælde i quizzen var: Hvad står dekanens nye udvalg FUSU for? Det rigtige svar er: Fakultetets Uddannelsesstrategiske Udvalg Hvorfor overhovedet engagere sig i MSR??? MSR er en vigtig brik på det politiske skakbræt. Vi har mulighed for at sidde i udvalg med rektor, studieleder og andre ledende organer under fakultetet eller universitetet. Vi indstiller repræsentanter til Studienævnet, Sundrådet og Fakultetsrådet og det er ikke helt ligegyldige udvalg. Studienævnet er det organ som har ansvaret for tilrettelæggelsen og kvaliteten af medicinstudiet og som bl.a. har ret til at lave ændringer i studieplanen (fx. gøre noget ved TAS på 1. og 2. semester!) Består af 5 studerende og 5 lærerrepræsentanter. Sundrådet repræsenterer alle uddannelserne på det sundhedsvidenskabelige fakultet og er det organ som dekanen kontakter hvis han vil høre de studerendes mening om noget som vedrører alle uddannelserne under SUND. Bl.a. har dekanen udsendt et støttebrev vedr. studenterhus projektet, som gerne skulle anspore den kommende dekan til også at støtte sagen. Medlemmerne er kun studerende ved alle uddannelserne under SUND. Fakultetsrådet (eller Akademisk Råd som det hedder nu) har repræsentanter fra både de studerende, underviserne (VIP'er) og det administrative personale (TAP'er) Fakultetsrådets arbejde består bl.a. i at tilrettelægge og godkende budget for hele fakultetet. På vegne af fagrådet Sabrina Eliasson Formand, MSR Det Medicinske Studenterråd (MSR) er et fagråd i Forenede Studenterråd ved Københavns Universitet. Adresse: Panum Instituttet (bygning ). Blegdamsvej 3b Kbh. N. Telefon Homepage:

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 3. November 2015 Mødested: Klublokale Tidspunkt: Kl. 18:15 22:00 (mødes kl. 18:00) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: DV Tegnstyrer: KLC

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert:

Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges. Møde i haveudvalget. Sådan kommer du i Olfert: Side 10 Side 1 Odder Lille Friskoles forældreblad side 3 side 4-5 side 5 side 6-7 side 8 side 9 side 10 Sådan kommer du i Olfert: Indhold: Meddelelser fra Lene Forældrekontaktpersoner søges Galathea 3

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure

Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Side 1 Regler og procedurer generelt Side 2 - Kriterier for praktikanttjeneste, der afvikles i udlandet. Side 3 - Klinikfordelingsprocedure Studienævn for medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Praktikanttjeneste

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Fredag den 13. juli Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 19. JULI 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening

Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening Bestyrelsesmøde i Vandpyttens Støtteforening 22-02-2012 19:00 Hos i Fredensborg Mødetype: Bestyrelsesmøde /opfølgning Referent: Helle Ordstyrer: Deltagere: (kasserer og bedstemor til ra, Victor og Emma)

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XV 2 feb 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER.

November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. November/december 2015 HUSK AT DER ER VALG TIL BRUGERRÅDET, FESTUDVALGET OG UDFLUGTSUDVALGET D. 24 NOVEMBER. 41 86 99 72 Værestedet LIV Kære alle. fremover kan du betale med Mobile Pay. Det betyder, at

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr. XII 23. nov. 38. årgang 2005-2006 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift SÅ ER SCOREBOGEN HER- SE SIDE 15 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen

Husavis. Hvalsø Ældrecenter juli 2012. At leve er ikke nok, solskin, frihed og en lille blomst må man have H.C. Andersen Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Peder Poulsen, Formand. Hother Husted. Inge Lise Bech. Margurite

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 09. oktober 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen (medlem), Brian Møller Andersen

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

Dagsorden til MR-møde d. 22/ kl i Frokoststuen på Folkesundhed:

Dagsorden til MR-møde d. 22/ kl i Frokoststuen på Folkesundhed: Dagsorden til MR-møde d. 22/11-2012 kl. 17-19 i Frokoststuen på Folkesundhed: 1. Valg af ordstyrer og referent Dirigent: Agnes Referent: Khoa 2. Godkendelse af referat og dagsorden Rigtig godt referat

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e

JF + JVP 20:10-20:30. H ø v e F r i s k o l e B e s t y r e l s e s m ø d e r S i d e Referat Møde nr. 7-2013 Bestyrelsesmøde mandag 6. maj 2013 kl. 19.00 22.00 Indkaldt: forældrebestyrelsen, skolelederen, lærerrepræsentanten. Tilstede: Martin, Peter, Louise, Susanne, Jonas, Neel, Jesper

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere