UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3. Efteråret 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3. Efteråret 2008"

Transkript

1 UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3 Efteråret 2008 Oversigt I studieordningen omtales dette modul på denne måde: Dette modul tager sit udgangspunkt i tilsigtede forandringer af pædagogiske og sociale indsatser, og de studerende skal tilegne sig en kompetence i at tilrettelægge indsatser, hvad enten denne indsats foregår i lokalsamfundet ( communities ), i forvaltninger eller i konkrete fysiske institutioner. Denne kompetence forudsætter viden om og indsigt i menneskebehandlende organisationer (herunder skoler og andre institutioner), organisationskulturer og grundlæggende antagelser, refleksive læringsprocesser, projektdannelse samt dannelsen af institutionskulturer og kulturer i sociale og pædagogiske indsatser. I modul 3 er målet, at deltagerne På et relevant teoretisk eller empirisk grundlag kan anvende, vurdere eller kritisere konkrete indsatser, der har social integration som mål Kan generalisere viden om konkrete cases til andre cases/teorier, herunder analysere et givet problem, at analysere hvordan det sociale problem kan imødekommes og forandres, Kan udvikle begreber, forklaringsrammer eller antagelser, der kan forklare fund eller resultater, hvad enten disse er fremkommet via egne eller andres undersøgelser Kan reflektere over social integration og social inklusion og deres konkrete tilrettelæggelse i praksis og opstille forslag til andre tilrettelæggelsesformer Undervisere er Professor MSO og studieleder Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (koordinator på modul 3) Tlf.: ; Lektor Søren Peter Olesen, Ålborg Universitet Lektor, cand. oecon. Steen Juul Hansen, Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College Lektor ph.d. Torsten Kolind, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Lektor, ph.d. Vibeke Asmussen Frank, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Akademisk medarbejder, cand. mag. Helle Dahl, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Lektor, ph.d. Bettina Lemann Kristiansen, Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut 1

2 Følgende datoer er afsat til samlinger på modul 3 Modul 3 1. samling afholdes 18. og 19. september 2. samling afholdes 9. og 10. oktober 3. samling afholdes 30. og 31. oktober 4. samling afholdes 13. og 14. november 5. samling afholdes 4. og 5. december Undervisningen starter kl. 10 om torsdagen og kl. 9 om fredagen. NB! Der kan forekomme ændringer i programmets indhold. Praktiske oplysninger findes bagerst BØGER: Bjerge, Bagga & Selmer, Bodil (2007)(red.): Det sociale arbejdes daglige praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag Torfing, Jacob: Det stille sporskifte i velfærdsstaten. En diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag Christensen, S. & Kreiner, K. (1991): Projektledelse i Løst Koblede systemer. København: Juristog Økonomforbundets Forlag (en ny udgave er kommet i år). 2

3 1. SAMLING TEMA: Udvikling og tilrettelæggelse af sociale indsatser indledende overvejelser MÅL: at give et overblik over projektledelse, diskursændringer, udviklingsforskning samt brugerinddragelse Torsdag V/ Ole Steen Kristensen Udviklingsforskning (repetition og udbygning af Engeströms trekantsmodel) FROKOST Projektledelse i løst koblede systemer Brugerinddragelse realitet eller myte? Fredag V/Ole Steen Kristensen 9-16 Diskursændringer og det at stille spørgsmål for at forandre en organisationskultur Litteratur til 1. samling Christensen, S. & Kreiner, K. (1991, ny udgave 2008): Projektledelse i løst koblede systemer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag Staunæs, D. & Søndergaard, D.M. (2006): Corporate Fictions (trods titlen, dansksproget). Kilden, forskningsradet.no Staunæs, D. & Søndergaard, D.M. (2007): Nyttige resultater i en tangotid. Nordiske Udkast, 35, 1, 6-25 Bjerge, Bagga & Selmer, Bodil (2007)(red.): Det sociale arbejdes daglige praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag Torfing, Jacob: Det stille sporskifte i velfærdsstaten. En diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag 3

4 2. SAMLING TEMA: I forlængelse af første samling rejses der i denne samling to spørgsmål: for det første hvilke kræfter holdes en institution fast i et bestemt mønster, og for det andet hvordan løses konflikter i institutionelle rammer. Torsdag 9-12 v/steen Juul Hansen Bureaukrati og tommelfingerregler. Om institutionsteori og døgninstitutioner. Kapitel 3 i en afhandling under udgivelse: Bureaukrati og tommelfingerregler v/ole Steen Kristensen Opfølgning fra første samling samt Opgaveseminar Fredag 9-16 Konfliktløsning Ved Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet Litteratur uddeles senere 4

5 3. SAMLING TEMA: I denne samling tages der udgangspunkt i socialt arbejde. Nyere strømninger på området skitseres, og de institutionelle rammer for socialt arbejde præsenteres Torsdag d. 30. oktober A. Socialt arbejde, baggrund og genstandsfelt Idéhistorisk baggrund; hjælpefag og samfundsvidenskab Hvordan kan vi afgrænse og begrebsliggøre faglig praksis i socialt arbejde Eskelinen, L. S.P. Olesen & D. Caswell (2008): Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis, s : Hvad forstås ved faglig praksis?. København: Reitzel. Suppl. Litt.: Pettersson, U. (2001): Socialt arbete, politik och professionalisering. Den historiska utvecklingen i USA och Sverige. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. Soydan H. (1999): The History of Ideas in Social Work. Birmingham: Venture Press. Eskelinen, L. S.P. Olesen & D. Caswell (2008): Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis, s : Seks studier af faglig praksis?. København: Reitzel. Olesen, S.P., L. Eskelinen & D. Caswell (2005): Faglighed i socialt arbejde som forskningsgenstand et kritisk-konstruktivt perspektiv.(www.akf.dk/workingpaper). B. Socialt arbejde, nyere strømninger Diskussioner om dokumentation, evaluering, udvikling, magt og styring i socialt arbejde. Nissen, M.A., K. Pringle & L Uggerhøj (2007): Bogens perspektiv, s i: Nissen, M.A., K. Pringle & L Uggerhøj (red.): Magt og forandring i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag. Eskelinen, L. S.P. Olesen & D. Caswell (2008): Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis, s : Potentialer i faglig praksis?. København: Reitzel. Koivisto, J. (2007): What evidence base? Steps towards the relational evaluation of social interventions, Evidence & Policy, vol. 3, no. 4, Julkunen, I. & S. Korhonen (2008): Effectiveness through dialogues good practice development processes in Finland (ca. 20 s), i: Bryderup, I. (red.): Evidence Based and Knowledge Based Social Work Research Methods and Approaches in Social Work Research. Århus Universitetsforlag (under udgivelse). Hüttemann, M. & P. Sommerfeld (2008): Relating Science and Practice in Social Work A Critical and Constructive Review of the concept of Evidence-Based Practice (ca. 20 s), i: Bryderup, I. (red.): Evidence Based and Knowledge Based Social Work Research Methods and Approaches in Social Work Research. Århus Universitetsforlag (under udgivelse). 5

6 Suppl. Litt.: Nissen, M.A., K. Pringle & L Uggerhøj (red., 2007): Magt og forandring i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag. Mik-Meyer, N. & K. Villadsen (2007): Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. København: Reitzel. Uden for nummer, 9. årg., nr (temanummer om magt og socialt arbejde). Fredag d. 31. oktober C.: Implementering og organisering af interventioner Street-Level Bureaucracy De organisatoriske rammer for socialt arbejde; socialt arbejde som frontlinievirksomhed. Lipsky, M. (1980): Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation. - Preface: Dilemmas of the Individual in Public Services, pp. xi-xvi. - The Critical Role of Street-Level Bureaucrats, pp Resource for Resistance, pp Chapter 5. Relations with Clients, pp Chapter 6. Advocacy and Alienation in Street-Level Work, pp Patterns of Practice, pp Chapter 13. Support for Human Services: Notes for Reform and Reconstruction, pp Suppl. Litt.: Olesen, S.P. (2005): To artikler om medinddragelse som samfundsmæssig aktivitetstype (http://brugerinddragelse.dk/undervisningsmateriale.htm) D. Implementering og organisering af interventioner Organisation som lokal aktivitet Organisation som dynamisk menneskelig aktivitet i konkrete situationer frem for som statiske strukturer. Boden, D. (1994): The Business of Talk. Organizations in Action. Cambridge: Polity Press.(Introduction, pp. 1-7, Talk and Organization, pp. 8-23) E. Institutionel interaktion som ramme for professionsvirksomhed Det dynamiske forhold mellem institution og interaktion. 6

7 Sarangi, S. & C. Roberts (1999): The Dynamics of interactional and institutional orders in workrelated settings. Pp in Sarangi, S. & C. Roberts eds.: Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 7

8 4. SAMLING TEMA: I denne samling diskuteres det, hvordan der i stærkt institutionaliserede miljøer kan skabes forudsætninger for social integration. Fængsler bliver eksemplet, men det kan generaliseres til andre institutionelle miljøer. Institutionalisering, sociale indsatser og brugerperspektiver. Torsdag 13. november 2008 Ansvarlige: Torsten Kolind og Vibeke Asmussen Frank Temaer: Fængselsvæsen og fængselskultur som barrierer for sociale indsatser samt Løsladelse, nyt liv, og løsladtes perspektiver. Asmussen V and Kolind T (2008). Dilemmas experienced in prison based cannabis treatment drug policy in Danish prisons. In: Asmussen V, Bjerge B and Pedersen Eh eds. The Social Organization of Drug Policies: Patterns, Determinants and Consequences. Århus, Aarhus Universitetsforlag Burke L, Mair G and Ragonese E (2006). An evaluation of service provision for short-term and remand prisoners with drug problems. Probation Journal 53(2): Goffman E (1981). Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set. København, Jørgen Paludans Forlag Hamsund HL (1995). Løslatelsen, - også en pårørendesak! Nøkkelen 3(1): Kolind T (1999). Den betingede accept. Løsladtes identitetsproblemer i mødet med den 'normale' verden. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 86(1): Rabinow, P (ed.) (1991). The Foucault Reader. An Introduction to Foucault's Thought. New York: Penguin Books Sekundær litteratur Kolind T (2007). Erving Manual Goffman: Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates In: Høiris O eds. Antropologiske mesterværker. Århus, Aarhus Universitetsforlag Goffman E (1974). Stigma. Notes of the Management of Spoiled Identity. Harmondsworth, Penguin Books Fredag 14. november 2008 Ansvarlige: Helle Dahl & Vibeke Asmussen Frank Temaer: 8

9 Indsatser overfor de særligt socialt udsatte barrierer og muligheder Fokus på: hverdagsliv, brugerinddragelse, og lokalsamfund Master i Social Integration (MSI) Asmussen, V.; Jöhncke, S.: Indledning - Perspektiver på brugere. In: Brugerperspektiver - fra stofmisbrug til socialpolitik? Asmussen, V. & Jöhncke, S. (red). Aarhus Universitetsforlag, Århus: pp. 9-38, Bech-Jørgensen, Birte (1994): Når hver dag bliver til hverdag, Akademisk Forlag. Kapitel?? Bjerge, Bagga (2007). Empowerment, selvforvaltning og metadonbrugere. I: Det sociale arbejdes daglige praksis : Perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. red. / Bagga Bjerge & Bodil Selmer. Århus : Århus Universitetsforlag, s Bourgois, Philippe, Lettiere, Mark and Quesada, James (1997) Social Misery and the Sanctions of Substance Abuse: Confronting HIV Risk among Homeless Heroin Addicts in San Francisco. Social Problems, 44(2)2, pp Dahl, HV (efterår2008) Metadonkontrol: hvorfor, hvordan og hvorledes? Dansk metadonpraksis belyst fra brugernes perspektiv. NAT. Fischer, Benedikt, Turnbull, Sarah, Poland, Blake, Haydon, Emma (2004) Drug use, risk and urban order: examining supervised injection sites (SISs) as governmentality. International Journal of Drug Policy 15(5-6), pp Grytnes, R. (2004). Hygge med hensigt. Væresteder for stofmisbrugere. I: Asmussen, V. & S. Jøhncke (red.) Brugerperspektiver - fra stofmisbrug til socialpolitik? Århus: Aarhus Universitetsforlag Siiger, C. (2004). På brugernes præmisser? Mødet mellem gadesygeplejersker og hjemløse misbrugere. I: Asmussen, V. & S. Jøhncke (red.) Brugerperspektiver - fra stofmisbrug til socialpolitik? Århus: Aarhus Universitetsforlag

10 5. SAMLING TEMA: I denne sidste samling samles de forskellige, og der rundes af i forhold til temaer fra første samling. Der bliver også plads til at diskutere opgaver. Torsdag 10-12: v/ole Steen Kristensen I lyset af de temaer, der er blevet diskuteret i løbet af modulet, rejses spørgsmål om, hvorvidt der generelt er et sporskifte på vej i socialt, pædagogisk og psykologisk arbejde, og i givet fald hvilke drivkræfter, der er på spil : Ekspansiv læring: hvordan kan forandring af individer og systemer begrebssættes? Hvad skaber forandring af social arbejdspraksis? Dette tema følger op på en model af Engeström, som allerede blev introduceret og anvendt på modul 1. Fredag v/ole Steen Kristensen 9-12: Hvordan ser det ud med begrebet social integration efter de temaer, vi har diskuteret? 13-16: Opgaveseminar og Opsamling 10

11 Pensum og supplerende litteratur: Bøger Derudover suppleres der med en række notater og artikler undervejs. Notaterne vil bliver lagt ud på e-læringsplatformen og kan frit downloades. Litteraturen om dokumentation af sociale indsatser er omfattende; meget omfattende. Der bliver udarbejdet en samlet litteraturoversigt til hver samling, og denne oversigt bliver tilgængelig på e- learning. Og nogle skrifter af underviserne vil være tilgængelig på e-learning. Disse bøger vil være tilgængelige på masteruddannelsens bibliotek på 6. etage, bygning

12 Praktiske oplysninger Tidspunkt Torsdage starter undervisningen kl. 10 og slutter ca. kl. 17 Fredage starter undervisningen kl. 9 og slutter ca. kl. 16. Undervisningen foregår på adressen Aarhus Universitet Nobelparken Bygning 853 Jens Chr. Skous Vej Århus C Masteruddannelsen holder til på 6. etage. Undervisningen foregår i lokale 620 Andre lokaler på 6. etage (f.eks. mødelokale/bibliotek) inddrages efter behov. Vejledning og Arbejdsform Undervisningen veksler mellem forelæsninger og plenumdiskussioner. Tilknytningen til praksis sker mest via deltagernes egne empiriske projekter, men også ved inddragelse af eksempler i undervisningen. Undervejs vil vi udvælge enkelte som regel meget aktuelle - artikler fra den danske sociale forskning, og disse artikler bliver anmeldt af en af deltagerne, og undersøgelsernes konsekvenser diskuteres i plenum. Alle deltagere har ret til mindst 5 timers individuel vejledning hos modulets faste undervisere (direkte face-to-face eller telefonisk). Deltagere, der kommer langvejs fra, har førsteret til vejledning i forbindelse med samlingerne. Vejledning kan også forekomme i vejledningsgrupper under samlingerne. Her fungerer de to faste undervisere som vejledere og facilitatorer. Derudover anvendes e-learning også til vejledning og generelle diskussioner, og til direkte kontakt. E-learning På e-learning vil kursusplan, undervisningsnotater og dokumenter være tilgængelige til fri afbenyttelse. Øvelsesopgaver afleveres af deltagerne på e-learning. Derudover oprettes der for hver deltager en adgang, der gør det muligt at have fælles diskussioner på internettet mellem samlingerne. Der er udarbejdet en særlig instruktion i anvendelse af e-learning. Kontakt koordinator, hvis det opstår problemer (se adresse nedenfor). 12

13 Eksamen Formålet med eksamen er, at de studerende demonstrerer evnen til at analysere konkrete cases under anvendelse af relevant teori. De studerende fremlægger en skriftlig rapport på 25 sider over et projekt og forsvarer denne rapport mundtligt. Nærmere tidspunkter aftales senere. Studienævn Der vælges et studienævn for Masteruddannelsen, bestående af en underviser og en studerende. Der blev afholdt valg i maj, Studienævnet består af Studieleder Ole Steen Kristensen Blandt de studerende trækkes der lod om repræsentanten. Frokost samt drikkevarer I første samling serverer uddannelsen kaffe/te om morgenen. Derefter kan der laves kaffe i køkkenet på 6. etage. Der er etableret en kaffeordning. Frokost og drikkevarer kan købes i kantinen i Nobelparken. Overnatning Aarhus Universitet har pt. ingen hotelaftaler, der gælder fra torsdag til fredag. Uddannelsen kan være behjælpelig med at finde hotelværelse til de, der ønsker det. Parkering Der er parkering i kælderen under bygning 1483 (nedkørsel ved Den sociale Højskole, bygning 1485) Adresser, og telefon Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut, Tlf.: ; 13

14 14

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold 2003720/2004722 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2004 19. og 20. februar 18. og 19. marts 22. og 23. april 13. og 14. maj 3. og 4.

Læs mere

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS)

VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) København, semester F2014 VEJLEDNING OG SAMFUND (15 ETCS) Master i vejledning, modul 2 Koordinatorer Kristina Mariager-Anderson kma@dpu.dk & Rie Thomsen riet@dpu.dk Undervisere Ph.d.-stud. Louise Hvitved,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis

Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis university of copenhagen Antropologiske evalueringer af misbrugsbehandling - viden om kompleksitet, relationer og hverdagspraksis Johansen, Katrine Schepelern; Ludvigsen, Kathrine Louise Bro Published

Læs mere

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel

Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Lektionsplan og fagbeskrivelse Offentlig Styring: Design af en ledelsesmodel Efteråret 2012 Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Per Nikolaj Bukh Baggrund Efter den økonomiske krise satte ind i 2008

Læs mere

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2014-2015

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2014-2015 Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) 2014-2015 Faglige forudsætninger Der forudsættes viden inden for de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner svarende til en bestået HAuddannelse. Undervisere:

Læs mere

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM)

Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) Cand.merc. i Human Resource Management (HRM) Faglige forudsætninger Der forudsættes viden inden for de forskellige erhvervsøkonomiske discipliner svarende til en bestået HAuddannelse. Undervisere: Allan

Læs mere

CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING

CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING ÅRSBERETNING 2005 www.crf-au.dk Udgiver: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Tryk: Nørhaven Book Omslag: Nørhaven Book CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS

Læs mere

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Lektionsplan og fagbeskrivelse Økonomi og ledelse: Udvikling af økonomistyringen Efteråret 2015 Foreløbig plan med forbehold for ændringer Sted: AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst Baggrund Fra tidligere

Læs mere

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner

Uden for. trænger sig på. Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Uden for nummer Når forskning trænger sig på Hvad med etikken? - om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner Socialrådgiver faglighed og socialt arbejde set fra en praktikers stol 28- INKLUDERENDE

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i narkotika- og alkoholindsatser Masteruddannelsen

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken?

Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Masterstuderendes kobling af teori og praksis. Inspiration til videreudvikling af masterpædagogikken? Vibe Aarkrog, lektor, ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Vibe Aarkrog

Læs mere

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17 Indholdsfortegnelse 1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 2.1 Princippet om brugerinddragelse 6 2.2 Evidensbaseret viden i socialt arbejde 8 2.3 Problemfelt 9 3 PROBLEMFORMULERING 11 3.1 Problemanalyse 11 4

Læs mere

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader

Uden for. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet mellem ideal og virkelighed. 26rehabilitering. - flertydighed og grænseflader Uden for nummer På vej mod en rehabiliterende beskæftigelsesindsats? Om rehabilitering og tværprofessionelt arbejde i de nye reformer på beskæftigelsesområdet. Brugerinddragelse i rehabilitering - i krydsfeltet

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København

Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse for 6. semester Kommunikation Forår 2014 ved Aalborg Universitet - København Semesterbeskrivelse** Oplysninger om semesteret Skole: AAU-Cph Studienævn: Humanistisk Informatik Studieordning:

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet:

Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: 26.4.2010 Projektbeskrivelse for ph.d.-projektet: Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation

Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Semesterbeskrivelse, Humanistisk Informatik, 6. semester Kommunikation Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studieordning: Semesterkode & studieordningskode: CAT Studienævnet for Humanistisk Informatik.

Læs mere

Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010

Gjallerhorn. Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010 Gjallerhorn Tidsskrift for professionsuddannelser N r. 12 2010 GJALLERHORN Tidsskrift for professionsuddannelser Nr. 12, 2010, ordrenr: 02499 Alle numre af GJALLERHORN ligger elektronisk på www.viauc.dk

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 2 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere