UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3. Efteråret 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3. Efteråret 2008"

Transkript

1 UNDERVISNINGSPLAN MODUL 3 Efteråret 2008 Oversigt I studieordningen omtales dette modul på denne måde: Dette modul tager sit udgangspunkt i tilsigtede forandringer af pædagogiske og sociale indsatser, og de studerende skal tilegne sig en kompetence i at tilrettelægge indsatser, hvad enten denne indsats foregår i lokalsamfundet ( communities ), i forvaltninger eller i konkrete fysiske institutioner. Denne kompetence forudsætter viden om og indsigt i menneskebehandlende organisationer (herunder skoler og andre institutioner), organisationskulturer og grundlæggende antagelser, refleksive læringsprocesser, projektdannelse samt dannelsen af institutionskulturer og kulturer i sociale og pædagogiske indsatser. I modul 3 er målet, at deltagerne På et relevant teoretisk eller empirisk grundlag kan anvende, vurdere eller kritisere konkrete indsatser, der har social integration som mål Kan generalisere viden om konkrete cases til andre cases/teorier, herunder analysere et givet problem, at analysere hvordan det sociale problem kan imødekommes og forandres, Kan udvikle begreber, forklaringsrammer eller antagelser, der kan forklare fund eller resultater, hvad enten disse er fremkommet via egne eller andres undersøgelser Kan reflektere over social integration og social inklusion og deres konkrete tilrettelæggelse i praksis og opstille forslag til andre tilrettelæggelsesformer Undervisere er Professor MSO og studieleder Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (koordinator på modul 3) Tlf.: ; Lektor Søren Peter Olesen, Ålborg Universitet Lektor, cand. oecon. Steen Juul Hansen, Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College Lektor ph.d. Torsten Kolind, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Lektor, ph.d. Vibeke Asmussen Frank, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Akademisk medarbejder, cand. mag. Helle Dahl, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet Lektor, ph.d. Bettina Lemann Kristiansen, Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut 1

2 Følgende datoer er afsat til samlinger på modul 3 Modul 3 1. samling afholdes 18. og 19. september 2. samling afholdes 9. og 10. oktober 3. samling afholdes 30. og 31. oktober 4. samling afholdes 13. og 14. november 5. samling afholdes 4. og 5. december Undervisningen starter kl. 10 om torsdagen og kl. 9 om fredagen. NB! Der kan forekomme ændringer i programmets indhold. Praktiske oplysninger findes bagerst BØGER: Bjerge, Bagga & Selmer, Bodil (2007)(red.): Det sociale arbejdes daglige praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag Torfing, Jacob: Det stille sporskifte i velfærdsstaten. En diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag Christensen, S. & Kreiner, K. (1991): Projektledelse i Løst Koblede systemer. København: Juristog Økonomforbundets Forlag (en ny udgave er kommet i år). 2

3 1. SAMLING TEMA: Udvikling og tilrettelæggelse af sociale indsatser indledende overvejelser MÅL: at give et overblik over projektledelse, diskursændringer, udviklingsforskning samt brugerinddragelse Torsdag V/ Ole Steen Kristensen Udviklingsforskning (repetition og udbygning af Engeströms trekantsmodel) FROKOST Projektledelse i løst koblede systemer Brugerinddragelse realitet eller myte? Fredag V/Ole Steen Kristensen 9-16 Diskursændringer og det at stille spørgsmål for at forandre en organisationskultur Litteratur til 1. samling Christensen, S. & Kreiner, K. (1991, ny udgave 2008): Projektledelse i løst koblede systemer. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag Staunæs, D. & Søndergaard, D.M. (2006): Corporate Fictions (trods titlen, dansksproget). Kilden, forskningsradet.no Staunæs, D. & Søndergaard, D.M. (2007): Nyttige resultater i en tangotid. Nordiske Udkast, 35, 1, 6-25 Bjerge, Bagga & Selmer, Bodil (2007)(red.): Det sociale arbejdes daglige praksis. Århus: Aarhus Universitetsforlag Torfing, Jacob: Det stille sporskifte i velfærdsstaten. En diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Århus: Aarhus Universitetsforlag 3

4 2. SAMLING TEMA: I forlængelse af første samling rejses der i denne samling to spørgsmål: for det første hvilke kræfter holdes en institution fast i et bestemt mønster, og for det andet hvordan løses konflikter i institutionelle rammer. Torsdag 9-12 v/steen Juul Hansen Bureaukrati og tommelfingerregler. Om institutionsteori og døgninstitutioner. Kapitel 3 i en afhandling under udgivelse: Bureaukrati og tommelfingerregler v/ole Steen Kristensen Opfølgning fra første samling samt Opgaveseminar Fredag 9-16 Konfliktløsning Ved Bettina Lemann Kristiansen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet Litteratur uddeles senere 4

5 3. SAMLING TEMA: I denne samling tages der udgangspunkt i socialt arbejde. Nyere strømninger på området skitseres, og de institutionelle rammer for socialt arbejde præsenteres Torsdag d. 30. oktober A. Socialt arbejde, baggrund og genstandsfelt Idéhistorisk baggrund; hjælpefag og samfundsvidenskab Hvordan kan vi afgrænse og begrebsliggøre faglig praksis i socialt arbejde Eskelinen, L. S.P. Olesen & D. Caswell (2008): Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis, s : Hvad forstås ved faglig praksis?. København: Reitzel. Suppl. Litt.: Pettersson, U. (2001): Socialt arbete, politik och professionalisering. Den historiska utvecklingen i USA och Sverige. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. Soydan H. (1999): The History of Ideas in Social Work. Birmingham: Venture Press. Eskelinen, L. S.P. Olesen & D. Caswell (2008): Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis, s : Seks studier af faglig praksis?. København: Reitzel. Olesen, S.P., L. Eskelinen & D. Caswell (2005): Faglighed i socialt arbejde som forskningsgenstand et kritisk-konstruktivt perspektiv.(www.akf.dk/workingpaper). B. Socialt arbejde, nyere strømninger Diskussioner om dokumentation, evaluering, udvikling, magt og styring i socialt arbejde. Nissen, M.A., K. Pringle & L Uggerhøj (2007): Bogens perspektiv, s i: Nissen, M.A., K. Pringle & L Uggerhøj (red.): Magt og forandring i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag. Eskelinen, L. S.P. Olesen & D. Caswell (2008): Potentialer i socialt arbejde. Et konstruktivt blik på faglig praksis, s : Potentialer i faglig praksis?. København: Reitzel. Koivisto, J. (2007): What evidence base? Steps towards the relational evaluation of social interventions, Evidence & Policy, vol. 3, no. 4, Julkunen, I. & S. Korhonen (2008): Effectiveness through dialogues good practice development processes in Finland (ca. 20 s), i: Bryderup, I. (red.): Evidence Based and Knowledge Based Social Work Research Methods and Approaches in Social Work Research. Århus Universitetsforlag (under udgivelse). Hüttemann, M. & P. Sommerfeld (2008): Relating Science and Practice in Social Work A Critical and Constructive Review of the concept of Evidence-Based Practice (ca. 20 s), i: Bryderup, I. (red.): Evidence Based and Knowledge Based Social Work Research Methods and Approaches in Social Work Research. Århus Universitetsforlag (under udgivelse). 5

6 Suppl. Litt.: Nissen, M.A., K. Pringle & L Uggerhøj (red., 2007): Magt og forandring i socialt arbejde. København: Akademisk Forlag. Mik-Meyer, N. & K. Villadsen (2007): Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren. København: Reitzel. Uden for nummer, 9. årg., nr (temanummer om magt og socialt arbejde). Fredag d. 31. oktober C.: Implementering og organisering af interventioner Street-Level Bureaucracy De organisatoriske rammer for socialt arbejde; socialt arbejde som frontlinievirksomhed. Lipsky, M. (1980): Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation. - Preface: Dilemmas of the Individual in Public Services, pp. xi-xvi. - The Critical Role of Street-Level Bureaucrats, pp Resource for Resistance, pp Chapter 5. Relations with Clients, pp Chapter 6. Advocacy and Alienation in Street-Level Work, pp Patterns of Practice, pp Chapter 13. Support for Human Services: Notes for Reform and Reconstruction, pp Suppl. Litt.: Olesen, S.P. (2005): To artikler om medinddragelse som samfundsmæssig aktivitetstype (http://brugerinddragelse.dk/undervisningsmateriale.htm) D. Implementering og organisering af interventioner Organisation som lokal aktivitet Organisation som dynamisk menneskelig aktivitet i konkrete situationer frem for som statiske strukturer. Boden, D. (1994): The Business of Talk. Organizations in Action. Cambridge: Polity Press.(Introduction, pp. 1-7, Talk and Organization, pp. 8-23) E. Institutionel interaktion som ramme for professionsvirksomhed Det dynamiske forhold mellem institution og interaktion. 6

7 Sarangi, S. & C. Roberts (1999): The Dynamics of interactional and institutional orders in workrelated settings. Pp in Sarangi, S. & C. Roberts eds.: Talk, Work and Institutional Order. Discourse in Medical, Mediation and Management Settings. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 7

8 4. SAMLING TEMA: I denne samling diskuteres det, hvordan der i stærkt institutionaliserede miljøer kan skabes forudsætninger for social integration. Fængsler bliver eksemplet, men det kan generaliseres til andre institutionelle miljøer. Institutionalisering, sociale indsatser og brugerperspektiver. Torsdag 13. november 2008 Ansvarlige: Torsten Kolind og Vibeke Asmussen Frank Temaer: Fængselsvæsen og fængselskultur som barrierer for sociale indsatser samt Løsladelse, nyt liv, og løsladtes perspektiver. Asmussen V and Kolind T (2008). Dilemmas experienced in prison based cannabis treatment drug policy in Danish prisons. In: Asmussen V, Bjerge B and Pedersen Eh eds. The Social Organization of Drug Policies: Patterns, Determinants and Consequences. Århus, Aarhus Universitetsforlag Burke L, Mair G and Ragonese E (2006). An evaluation of service provision for short-term and remand prisoners with drug problems. Probation Journal 53(2): Goffman E (1981). Anstalt og menneske: Den totale institution socialt set. København, Jørgen Paludans Forlag Hamsund HL (1995). Løslatelsen, - også en pårørendesak! Nøkkelen 3(1): Kolind T (1999). Den betingede accept. Løsladtes identitetsproblemer i mødet med den 'normale' verden. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 86(1): Rabinow, P (ed.) (1991). The Foucault Reader. An Introduction to Foucault's Thought. New York: Penguin Books Sekundær litteratur Kolind T (2007). Erving Manual Goffman: Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates In: Høiris O eds. Antropologiske mesterværker. Århus, Aarhus Universitetsforlag Goffman E (1974). Stigma. Notes of the Management of Spoiled Identity. Harmondsworth, Penguin Books Fredag 14. november 2008 Ansvarlige: Helle Dahl & Vibeke Asmussen Frank Temaer: 8

9 Indsatser overfor de særligt socialt udsatte barrierer og muligheder Fokus på: hverdagsliv, brugerinddragelse, og lokalsamfund Master i Social Integration (MSI) Asmussen, V.; Jöhncke, S.: Indledning - Perspektiver på brugere. In: Brugerperspektiver - fra stofmisbrug til socialpolitik? Asmussen, V. & Jöhncke, S. (red). Aarhus Universitetsforlag, Århus: pp. 9-38, Bech-Jørgensen, Birte (1994): Når hver dag bliver til hverdag, Akademisk Forlag. Kapitel?? Bjerge, Bagga (2007). Empowerment, selvforvaltning og metadonbrugere. I: Det sociale arbejdes daglige praksis : Perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed. red. / Bagga Bjerge & Bodil Selmer. Århus : Århus Universitetsforlag, s Bourgois, Philippe, Lettiere, Mark and Quesada, James (1997) Social Misery and the Sanctions of Substance Abuse: Confronting HIV Risk among Homeless Heroin Addicts in San Francisco. Social Problems, 44(2)2, pp Dahl, HV (efterår2008) Metadonkontrol: hvorfor, hvordan og hvorledes? Dansk metadonpraksis belyst fra brugernes perspektiv. NAT. Fischer, Benedikt, Turnbull, Sarah, Poland, Blake, Haydon, Emma (2004) Drug use, risk and urban order: examining supervised injection sites (SISs) as governmentality. International Journal of Drug Policy 15(5-6), pp Grytnes, R. (2004). Hygge med hensigt. Væresteder for stofmisbrugere. I: Asmussen, V. & S. Jøhncke (red.) Brugerperspektiver - fra stofmisbrug til socialpolitik? Århus: Aarhus Universitetsforlag Siiger, C. (2004). På brugernes præmisser? Mødet mellem gadesygeplejersker og hjemløse misbrugere. I: Asmussen, V. & S. Jøhncke (red.) Brugerperspektiver - fra stofmisbrug til socialpolitik? Århus: Aarhus Universitetsforlag

10 5. SAMLING TEMA: I denne sidste samling samles de forskellige, og der rundes af i forhold til temaer fra første samling. Der bliver også plads til at diskutere opgaver. Torsdag 10-12: v/ole Steen Kristensen I lyset af de temaer, der er blevet diskuteret i løbet af modulet, rejses spørgsmål om, hvorvidt der generelt er et sporskifte på vej i socialt, pædagogisk og psykologisk arbejde, og i givet fald hvilke drivkræfter, der er på spil : Ekspansiv læring: hvordan kan forandring af individer og systemer begrebssættes? Hvad skaber forandring af social arbejdspraksis? Dette tema følger op på en model af Engeström, som allerede blev introduceret og anvendt på modul 1. Fredag v/ole Steen Kristensen 9-12: Hvordan ser det ud med begrebet social integration efter de temaer, vi har diskuteret? 13-16: Opgaveseminar og Opsamling 10

11 Pensum og supplerende litteratur: Bøger Derudover suppleres der med en række notater og artikler undervejs. Notaterne vil bliver lagt ud på e-læringsplatformen og kan frit downloades. Litteraturen om dokumentation af sociale indsatser er omfattende; meget omfattende. Der bliver udarbejdet en samlet litteraturoversigt til hver samling, og denne oversigt bliver tilgængelig på e- learning. Og nogle skrifter af underviserne vil være tilgængelig på e-learning. Disse bøger vil være tilgængelige på masteruddannelsens bibliotek på 6. etage, bygning

12 Praktiske oplysninger Tidspunkt Torsdage starter undervisningen kl. 10 og slutter ca. kl. 17 Fredage starter undervisningen kl. 9 og slutter ca. kl. 16. Undervisningen foregår på adressen Aarhus Universitet Nobelparken Bygning 853 Jens Chr. Skous Vej Århus C Masteruddannelsen holder til på 6. etage. Undervisningen foregår i lokale 620 Andre lokaler på 6. etage (f.eks. mødelokale/bibliotek) inddrages efter behov. Vejledning og Arbejdsform Undervisningen veksler mellem forelæsninger og plenumdiskussioner. Tilknytningen til praksis sker mest via deltagernes egne empiriske projekter, men også ved inddragelse af eksempler i undervisningen. Undervejs vil vi udvælge enkelte som regel meget aktuelle - artikler fra den danske sociale forskning, og disse artikler bliver anmeldt af en af deltagerne, og undersøgelsernes konsekvenser diskuteres i plenum. Alle deltagere har ret til mindst 5 timers individuel vejledning hos modulets faste undervisere (direkte face-to-face eller telefonisk). Deltagere, der kommer langvejs fra, har førsteret til vejledning i forbindelse med samlingerne. Vejledning kan også forekomme i vejledningsgrupper under samlingerne. Her fungerer de to faste undervisere som vejledere og facilitatorer. Derudover anvendes e-learning også til vejledning og generelle diskussioner, og til direkte kontakt. E-learning På e-learning vil kursusplan, undervisningsnotater og dokumenter være tilgængelige til fri afbenyttelse. Øvelsesopgaver afleveres af deltagerne på e-learning. Derudover oprettes der for hver deltager en adgang, der gør det muligt at have fælles diskussioner på internettet mellem samlingerne. Der er udarbejdet en særlig instruktion i anvendelse af e-learning. Kontakt koordinator, hvis det opstår problemer (se adresse nedenfor). 12

13 Eksamen Formålet med eksamen er, at de studerende demonstrerer evnen til at analysere konkrete cases under anvendelse af relevant teori. De studerende fremlægger en skriftlig rapport på 25 sider over et projekt og forsvarer denne rapport mundtligt. Nærmere tidspunkter aftales senere. Studienævn Der vælges et studienævn for Masteruddannelsen, bestående af en underviser og en studerende. Der blev afholdt valg i maj, Studienævnet består af Studieleder Ole Steen Kristensen Blandt de studerende trækkes der lod om repræsentanten. Frokost samt drikkevarer I første samling serverer uddannelsen kaffe/te om morgenen. Derefter kan der laves kaffe i køkkenet på 6. etage. Der er etableret en kaffeordning. Frokost og drikkevarer kan købes i kantinen i Nobelparken. Overnatning Aarhus Universitet har pt. ingen hotelaftaler, der gælder fra torsdag til fredag. Uddannelsen kan være behjælpelig med at finde hotelværelse til de, der ønsker det. Parkering Der er parkering i kælderen under bygning 1483 (nedkørsel ved Den sociale Højskole, bygning 1485) Adresser, og telefon Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut, Tlf.: ; 13

14 14

UNDERVISNINGSPLAN MODUL 1. Efteråret 2008

UNDERVISNINGSPLAN MODUL 1. Efteråret 2008 UNDERVISNINGSPLAN MODUL 1 Efteråret 2008 Oversigt Evidensbaseret praksis, best practice, kvalitetsundersøgelser og dokumentation af sociale indsatser er væsentlige temaer i tidens ånd. Flere af tidens

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold 2003720/2004722 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold 2003720/2004722 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2004 19. og 20. februar 18. og 19. marts 22. og 23. april 13. og 14. maj 3. og 4.

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 1. Hold

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 1. Hold MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 1 Hold 2004720 Undervisningsdage for Modul 1, efterår 2004 2. og 3. september 30. september og 1. oktober 28. og 29. oktober 18. og 19. november

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2006 9.-10. februar 9.-10. marts 6.-7. april 4.-5. maj 18.-19. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk

Aktualitetsforedrag. Koordinator: Per Westersø, lektor pwe@viauc.dk Aktualitetsforedrag Perioden 1. september 1. december Målgruppe: Socialrådgiveruddannelsens 3. studieår. Almen linje (5. og 6. semester) og Praktikvejledere. Formål: Disse foredrag er supplerende til fordybelseskurserne

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096

Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 SDU Samfundsvidenskab FMOL Forårssemesteret 2012 Ledelse: Performance Management Odense, lokale 096 Underviser og fagansvarlig: Lektor Morten Balle Hansen Foreløbig Læseplan og Pensumliste 17 januar 2012

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold /

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2. Hold / MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 Hold 2004720/2005722 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2005 3. og 4. februar 24. og 25. februar 17. og 18. marts 14. og 15. april 19. og

Læs mere

Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren

Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren Frontlinjemedarbejdernes tilgang til mødet med borgeren Oplæg ved Dorte Caswell, Lektor på Institut for sociologi og socialt arbejde, AAU-CPH. KL Beskæftigelsestræf Kolding 25.februar 2015 1 Samtaler som

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 2 1 Undervisningsdage for Modul 2, forår 2008 21.-22. februar 13.-4. marts 3.-4. april 24.-25. april 15.-16. maj Undervisningen foregår på adressen

Læs mere

Policy Analyse Læseplan

Policy Analyse Læseplan SDU Samfundsvidenskabeligt Fakultet Master i Evaluering Efterårssemestret 2008 Policy Analyse Læseplan Undervisere: Lektor Johannes Michelsen Professor Peter Munk Christiansen Fredag den 19. september,

Læs mere

Det sociale arbejdes daglige praksis

Det sociale arbejdes daglige praksis Det sociale arbejdes daglige praksis Det sociale arbejdes daglige praksis Perspektiver på brugerinddragelse og retssikkerhed REDIGERET AF BAGGA BJERGE OG BODIL SELMER AARHUS UNIVERSITETSFORLAG a Det sociale

Læs mere

Strategisk forhandling i praksis Læseplan

Strategisk forhandling i praksis Læseplan Strategisk forhandling i praksis Læseplan Underviser: Lektor, ph.d. Morten Kallestrup Formål og sigte: For ledere i den offentlige sektor er evnen til at forhandle og skabe resultater gennem andre helt

Læs mere

Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler

Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler Indsattes perspektiver på stofbrugsbehandling i danske fængsler va@crf.au.dk Baggrund Deltagere: 2 lukkede og 2 åbne fængsler Øget behandlingsindsats siden 2003 Behandlingsgaranti for indsatte stofbrugere

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1

2661.12 Sosialvísind. Undirvísingarætlan temavika 1 2661.12 Sosialvísind Undirvísingarætlan temavika 1 Ábyrdarundirvísari: Gestur Hovgaard, lektari Undirvísing: Finn Laursen. Stig: (bachelor stig 3. ár) 10 ECTS Stað: Søgu og samfelagsdeildin, Jónas Broncks

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer Undervisere: Mette Wichmand, ekstern lektor, Roskilde Universitet Ditte Kolbæk, adjunkt, Aalborg Universitet Jørgen Lerche Nielsen, lektor,

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) KURSUSPLAN MODUL 3 Social Inklusion udvikling og forandring af socialt arbejde Hold 2004720 Undervisningsdage for Modul 3, efterår 2005 1. og 2. september 22.

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) Undervisningen starter kl. 10 om torsdagen og kl. 9 om fredagen

MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) Undervisningen starter kl. 10 om torsdagen og kl. 9 om fredagen MASTERUDDANNELSE I SOCIAL INTEGRATION (MSI) Aarhus Universitet og CVUalpha KURSUSPLAN MODUL 1 Oversigt over 5 samlinger Pensum og supplerende litteratur Praktiske oplysninger 1. samling afholdes 13. og

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar?

Hvor lang tid har du i gennemsnit brugt til at forberede dig til hvert enkelt seminar? Hvor mange dage har du deltaget i undervisningen på modulet? (Et modul består af 12 seminardage. Hvert seminar består af 3 dage) Hvad synes du om antallet af seminarer? Hvordan vurderer du din egen forberedelse

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d.

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d. forsker, ph.d. 1 Præsentation Idealet - the good intentions Borgerinddragelse i rehabilitering Borgerens rolle i rehabilitering Selvbestemmelse og medindflydelse Borgerinddragelsens betydning Pensionsreformens

Læs mere

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 Hvordan leder man egenkontrol? Michel Foucault Conduct of conduct Ledelse af selv-ledelse

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed

Fællesmodul 2: Levekår og sundhed Fællesmodul 2: Levekår og sundhed MPH-uddannelsen Efterår 2014 Kursus koordinator:, phd, Lektor Studieleder for MPH og EPH Afdeling for Social Medicin Institut for Folkesundhedsvidenskab elnyg@sund.ku.dk

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS)

Modulets navn. Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) København E 2013 Holdnr. Modulets navn Modul 1 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme Ideologier, værdier og policy (15 ECTS) Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik Studieretning Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r):

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Faglig praksis i myndighedsarbejdet?

Faglig praksis i myndighedsarbejdet? Faglig praksis i myndighedsarbejdet? - Et nærsynet og delvist nørdet blik på fænomenet modstand i interaktion Oplæg ved Dorte Caswell, Lektor på institut for sociologi og socialt arbejde, AAU-CPH. 1 Hvordan

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Undervisningsprogram (2. juli 2012)

Undervisningsprogram (2. juli 2012) Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram (2. juli 2012) Fagområdets/modulets titel: Fagområde 1: Socialt Arbejde FO1 Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010

STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 STUDIEPLAN FOR ORGANISATION, PROFESSION OG TVÆRFAGLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTERÅR 2010 Formål med Den Sociale Diplomuddannelse At den studerende forstår sig selv og sin profession i et samfunds- og forandringsperspektiv

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 2 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig,

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere:

Undervisningsprogram. Fagområdets/modulets titel: FO4. Semester: 4. semester. Årgang/hold: Soc 2009 Y. Undervisere: Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Semester: Årgang/hold: Undervisere: Formål/læringsmål: Undervisningsform: Eksamensform: FO4 4. semester Soc 2009 Y Tina Bømler, Maria Appel Nissen og Mia

Læs mere

BRUGER- PERSPEKTIVER

BRUGER- PERSPEKTIVER REDIGERET AF VIBEKE ASMUSSEN OG STEFFEN JÖHNCKE BRUGER- PERSPEKTIVER FRA SOCIALPOLITIK? STOFMISBRUG TIL A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G Brugerperspektiver Brugerperspektiver fra stofmisbrug

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013

Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Modul nr. 6 Senest opdateret 7. oktober 2013 Modultema Semester Årgang/Hold (e) Læringsmål Organisation, metoder og praksis 3. semester

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Masterprojektmodulet

Masterprojektmodulet Sted: København og Århus. Forår 2014 Masterprojektmodulet (Masterprojektseminar og Sprogtilegnelsesdage) Master i dansk som andetsprog Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Lund karlund@dpu.dk Elina

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (17. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Samfundsvidenskab Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde Semester 2. semester Årgang/Hold

Læs mere

Forandring i fængslet hvorfor og hvordan?

Forandring i fængslet hvorfor og hvordan? STOF nr. 23, 2014 Der er 13 fængsler i Danmark, 5 lukkede og 8 åbne fængsler. Der er ca. 4.000 indsatte i de danske fængsler. Ca. 60 % af alle indsatte har haft et forbrug af illegale stoffer og/eller

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer

Læseplan. Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer SDU, Samfundsvidenskab MPM/årgang 2013 3. semester 24. juni 2014 Læseplan Økonomistyring, ledelsesinformation og regnskabssystemer Underviser: Professor Terkel Christiansen Målgruppe: Valgfag til studerende

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI

SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse WWW.UCSJ.DK Socialpsykiatriens

Læs mere

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning.

Rettelsesblad til. vedr. Gruppeprøver. Rettelser til 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29 og 30 markeret med understregning. Rettelsesblad til Studieordning for Master i Gymnasiepædagogik 2009, revideret 2012 Gælder for studerende der har påbegyndt uddannelsen i efteråret 2012 og senere Didaktik-linjen vedr. Gruppeprøver Rettelser

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Nordisk retssociologi

Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen (red.) Anette Storgaard (red.) Nordisk retssociologi Status aktuelle udfordringer visioner Jurist- og Økonomforbundets Forlag Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer

Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH Modul 1: Læring og læringsressourcer Bilag 6a Til de studerende på Pædagogisk Diplomuddannelse, skolebibliotekar EH06-13611 Modul 1: Læring og læringsressourcer Efteråret 2013 Læringsmål Den studerende har kendskab til evalueringsteori, metoder

Læs mere