Procesteknologisk overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesteknologisk overvågning"

Transkript

1 Procesteknologisk overvågning 24. august 2012 Proj.nr JSJN/JUSS Nyhedsbrev nr. 15 August 2012 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative og utraditionelle råvarer, nye ingredienser, tilsætninger, teknologier og udstyr samt i det hele taget aktuelle emner relateret til fremstillingen af kødprodukter. Resultater fra andre igangværende projekter vil i mindre omfang være at finde her. Det er vores håb, at læserne af Nyhedsbrevet vil finde det inspirerende. Ros, ris samt forslag til emner stiles til redaktøren, Jakob Søltoft-Jensen, tlf I dette nummer kan du læse om: Side Emne 2 Fornyet fokus på at mindske tilsætning af fosfater 3 Er metabolomics gammel vin på nye flasker? 4 Emballager med antimikrobielle nanopartikler har lange udsigter 5 Første kinesiske højtryksudstyr i USA 5 Forbrugere værdsætter også mørhed målt i laboratoriet testet af DMRI 7 Ny robotarm måler kødkvalitet in-line God læsning! 1

2 Fornyet fokus på at mindske tilsætning af fosfater Det har i flere årtier været kendt, at personer med nyresygdomme skal mindske indtaget af fosfater fra fødevarer. Nu peger nye undersøgelser på, at også raske mennesker kan blive syge af for meget fosfat. Og især tilsatte fosfater er skadelige, fordi de lettere optages af kroppen. Forædlede fødevarer som f.eks. oste, yoghurt, kødpålæg og pølser, fisk på dåse, cola læskedrikke og pulverkaffe og -cacao tilsættes fosfater af procesteknologiske og holdbarhedsmæssige årsager. Personer med kroniske nyresygdomme skal minimere indtaget af disse fødevarer, da de i værste fald kan dø af nyresvigt. Godt hver 10. nyrepatient i dialyse dør årligt som følge af forhøjet fosfatindhold i blodet. Men tyske, engelske og amerikanske forskere peger nu på, at også ganske almindelige, raske voksne mennesker øger risikoen for hjerte-karsygdomme, når fosfat-indtaget vokser. Og for personer, der i forvejen har kredsløbsproblemer, viser en undersøgelse, at risikoen for et dødeligt hjerteslag stiger med 22 % hver gang koncentrationen af fosfat stiger med et milligram pr. dl. blod. Desuden har dyrestudier vist, at fosfater accelererer ældningsprocesser for hud og muskler samt ikke uventet øger risikoen for kroniske nyresygdomme. Mekanismerne bag sammenhængen mellem fosfatindtag og sygdomme er komplicerede og endnu ikke fuldstændigt belyst. Ligeså mangler undersøgelser af forskelle på sundhedsskadelige effekter af de mange fosfat-typer, der anvendes i fødevareindustrien. Kliniske forsøg har dog allerede vist, at kroppens optag eller udskillelse af fosfater fra fødevarer afhænger stærkt af, om fosfaterne er naturligt til stede eller er tilsatte. Kun 40 % - 60 % af naturlige, bundne fosfater optages i kroppen, mens tilsatte fosfater i modsætning hertil optages meget effektivt. Derfor ses netop nu en fornyet opmærksomhed på at minimere eller fjerne fosfater fra fødevarer. Da dette kan virke urealistisk, foreslår forskere, at mængdemæssig deklarering af tilsatte fosfater bør være lovpligtig. En tysk specialist i nyresygdomme foreslår en rød-gul-grøn stoplys mærkning, som allerede benyttes for blandt andet saltindhold i Finland og for fedt, salt, sukker og energitæthed i England. De afgørende studier, der beviser en direkte sammenhæng mellem tilsatte fosfater i fødevarer og forøget risiko for sygdomme hos raske mennesker mangler fortsat. Ikke desto mindre finder nyhedsbladets redaktion det yderst væsentligt at overvåge området nøje. Især fordi et potentielt krav om både salt-reduktion og reduktion eller udeladelse af fosfater kan give teknologiske og kvalitetsmæssige udfordringer i blandt andet bacon, pølser og skiveskårne pålægsvarer. Kilder: Winger, R., J., Uribarri, J. and Lloyd, L. (2012). Phosphorus-containing food additives: An insidious danger for people with chronic kidney disease, Food Science & Technology, 24, Ritz, E., Hahn, K., Ketteler, M., Kuhlmann, M.K. and Mann, J. (2012). Phosphate additives in food a health risk, Deutsche Ärzteblatt International, 109(4), Foley, R., N., Collins, A., J., Herzog, C., A., Ishani, A., and Kalra, P., A. (2009). Serum phosphorus levels associate with coronary atherosclerosis in young adults, Journal of American Society of Nephrology, 20 (2), DMRI kontaktperson: Jakob Søltoft-Jensen, tlf

3 Er metabolomics gammel vin på nye flasker? Der har i de senere år været meget omtale i fagtidsskrifter og nyhedsmedier om forskellige omics. Det startede med genomics, altså hvilken betydning organismers arvemateriale generne har. Så kom proteomics, der fokuserer på proteiners betydning og nu metabolomics, som kortlægger effekten af forskellige organismer eller processers reaktionsprodukter(metabolitter). I nyhedsbreve på internettet er metabolomics beskrevet som en ny måde at analysere for lugt- og smagsstoffer i føde- og drikkevarer. En metode der rækker videre end fx sensorisk profilering. Således dækker begrebet at analysere og kvantificere alle bestanddele af et produkt, og sammenholde det med for eksempel smagen. Firmaer som Metabolomic Discoveries og Metabolon tilbyder at udføre metabolomics af både processer og produkter fra blandt andre fødevare- og medicinalindustrien. Analyserne foregår med det mest moderne udstyr inden for gas- og væskekromatografi og massespektrometre. Data analyseres med multivariat analyse og firmaerne samler alle resultater i store databaser. Når hundreder eller tusinder af produkter eller processer er analyseret på denne måde, kan firmaerne via deres databaser efterhånden få viden om sammenhænge mellem reaktionsprodukter, lugt- og indholdsstoffer og lignende og for eksempel sensorisk smag og lugt. I princippet er metabolomics imidlertid ikke anderledes end den type analyser DMRI gennem de sidste 15 år har gennemført i diverse projekter for at kortlægge lugt og smag af tørsaltede skinker, dannelse af lugtstoffer fra skimmel med forskellige vækstforhold eller for at fastlægge faktorer med betydning for holdbarhed af pålæg. I alle tilfælde er gas- og væskekromatografi eller andre kemiske data blevet sammenholdt med sensoriske data ved hjælp af multivariat analyse (Unscrambler). Forskellen på dét som for eksempel Metabolomic Discoveries og Metabolon tilbyder, og dét DMRI har gennemført er, at firmaerne har specialiseret sig i analyser og databehandling. På den måde opbygger de store databaser fra mange forskellige produkter, og kan derigennem evt. finde nye sammenhænge mellem produkternes indholdsstoffer og deres egenskaber. Metabolomics anses af mange for at være en af de vigtigste nye analytiske principper, selv om der reelt ikke er noget nyt i metoden. DMRI vil dog følge med, når nye sammenhænge kortlægges og vil forhåbentlig også tage del i den fortsatte udvikling. Kilder: ; ; ; Jacobsen, T. & Hinrichsen, L. (1997) Bioformation of flavour by Penicillium candidum, Penicillium nalgiovense and Geotrichum candium on glucose, peptone, maize oil and meat extract. Food Chemistry 60: ; Hansen-Møller, J., Hinrichsen, L. & Jacobsen, T. (1997) Evaluation of peptides generated in Italian-style drycured ham during processing. J. Agric. Food Chem. 45: DMRI kontaktperson: Tomas Jacobsen, tlf

4 Emballager med antimikrobielle nanopartikler har lange udsigter I tidligere nyhedsbreve omtales nanoteknologi i forbindelse med ilt-tæthed og iltabsorption i emballage. Der er i de senere år også kommet en del artikler om forskellige metalbaserede nanopartiklers anti-mikrobielle effekter, når partiklerne er indbygget i emballager. Særligt sølvpartikler i mikro- eller nanostørrelse er blevet undersøgt. Sølv-ioner har en antimikrobiel effekt i meget lave koncentrationer ( µg/kg) og er derfor velegnede i antimikrobiel emballage. Sølv nanopartikler skulle også have en antimikrobiel effekt, men forskellige artikler viser svingende resultater, muligvis betinget af forskelle i partiklernes størrelse og inaktivering som følge af oxidering af overfladen. Emballagefilm med sølv nanopartikler, eller chitosan-sølvpartikler har dog kunnet forlænge holdbarheden af æblejuice, appelsinjuice, asparges og vingummi. Udover sølv har også kobber og zinkoxid nanopartikler været afprøvet i emballager hvor de har forlænget holdbarheden af appelsinjuice og æblestykker. Selvom sølv-ioner har en kraftig antimikrobiel effekt i lave koncentrationer, er virkningen meget afhængig af den fødevare, det skal kunne virke i. En undersøgelse viser, at der for at opnå 90 % reduktion i kimtallet af fersk oksekød, skal anvendes en koncentration på 60 mg sølv-ioner/kg eller ca gange mere end for at opnå tilsvarende reduktion i vand eller juice. Årsagen menes at være, at især proteiner modvirker sølv-ionernes effekt. I USA har myndighederne godkendt brug af sølv-ioner i vandflasker, hvis der ikke afgives mere end 17 µg sølvioner/kg. I Europa vil disse teknologier dog ikke kunne anvendes med den nuværende lovgivning. EFSA kræver nemlig, at fødevarekontaktmaterialer maksimalt må afgive 50 µg sølv ioner/kg produkt, samt at sølv i kontaktmaterialerne ikke må være tilsat for at forlænge holdbarheden. EFSA har desuden mange krav til dokumentation, hvis der anvendes nanomaterialer i fødevarekontaktmaterialer. Der vil derfor ikke foreløbig være muligheder i Europa for at anvende emballager med metal nanopartikler til at reducere mikrobiel vækst i fødevarer. Kilder: Llorens, A., Lloret, E., Picouet, P. A., Trbojevich, P. & Fernandez, A. (2012) Metallic-based micro and nanocomposites in food contact materials and active food packaging. Trends in Food Science & Technology, 24: Fernandez, A., Picouet, P. & Lloret, E. (2010) Reduction of the spoilage-related microflora in absorbent pads by silver nanotechnology during MA packaging of beef meat. Journal of Food Protection 73: DMRI kontaktperson: Tomas Jacobsen, tlf

5 Første kinesiske højtryksudstyr i USA Højtryk er kommet for at blive det går ikke sådan i sig selv igen. Sådan siger de store amerikanske og europæiske udstyrsproducenter. Hidtil har de også siddet solidt på markedet, men som nævnt i et tidligere nyhedsbrev, har kineserne også dér presset sig ind. Og vel at mærke med udstyr, der er ca. 40 % billigere end de etablerede mærker. Kniven er nu drejet en ekstra gang rundt. FresherTech, som det kinesiske udstyr hedder, har netop installeret deres første udstyr på en virksomhed i Austin, Texas. Højtrykskammeret er på 200 liter, og skal højtryksbehandle de læskedrikke, som den amerikanske virksomhed fremstiller. Ifølge FresherTech er store detailkæder som Costco og WalMart begyndt at efterspørge, at deres leverandører anvender højtryk som skånsom efterbehandlingsmetode. FresherTech adskiller sig fra de øvrige udstyr på markedet ved at fremstille deres kamre uden ombundne stålwirer, men i stedet med en dobbeltlags, varmeskrumpet stålkappe. Det gør udstyret lettere og efter FresherTechs eget udsagn også stærkere og sikrere. Avure har svaret igen. De åbner i slutningen af 2012 en ny fabrik i USA til fremstilling af højtryksudstyr. Hidtil er fabrikationen foregået på ABBs fabrikker i Västerås, Sverige. Den nye fabrik skal fremstille 50 anlæg om året. Dette skal bidrage til at fastholde eller øge Avures verdensmarkedsandel, der p.t. er på 65 %. Eftersom Avure og Hiperbaric indtil for knap 2 år siden var enerådige på højtryksudstyr, bliver det særdeles spændende at følge introduktionen af ikke alene kinesiske FresherTech, men også tyske Multivac HPP. De fremstiller nemlig begge udstyr, der adskiller sig markant fra de oprindelige spillere på markedet, og det kan presse prisen i den rigtige retning. Kilder: Whitworth, J. (2012). FresherTech enters US HPP market, FoodProductionDaily.com, 18 June. Whitworth, J. (2012). Avure say expansion is due to HPP demand, FoodProductionDaily.com, 4 June. DMRI kontaktperson: Jakob Søltoft-Jensen, tlf Forbrugere værdsætter også mørhed målt i laboratoriet Hvis laboratoriets mørhedsanalyse og en sensorisk profilering skal have praktisk relevans, er det væsentligt, at resultaterne peger i samme retning som rigtige forbrugeres smag. På den måde kan laboratorieanalyserne anvendes til målrettet produktudvikling til gavn for både detailhandel, catering og industri f.eks. i forbindelse med afprøvning af nye teknologier eller ingredienser. Sammenhængen mellem forbrugeraccept, sensorisk analyse og Warner- Bratzler teksturmålinger er derfor undersøgt i et nyt studie udført i et samarbejde mellem Københavns Universitet og DMRI. 5

6 Lårtunge fra svin og okse, tilberedt efter seks forskellige tids- og temperaturkombinationer efter metoden lav temperatur - lang tid (LTLT), blev anvendt. Forbrugertesten inkluderede i alt 232 forbrugere der testede prøver fra oksekød og svinekød to teststeder; henholdsvis Bilka Fields, Amager og Bilka, Næstved. De samme seks kombinationer blev desuden bedømt af et trænet sensorisk panel, ligesom der blev udført instrumentelle analyser ved overrivning i Warner-Bratzler kæber. En data-analyse inddelte forbrugerne efter, hvad de foretrak. For oksekød blev der identificeret tre forskellige grupper af forbrugere; gruppe 1 (53 forbrugere), gruppe 2 (35 forbrugere) og gruppe 3 (21 forbrugere). Stigende accept i gruppe 2 kunne forklares med stigende saftighed bedømt af det trænede, sensoriske panel, mens stigende accept i gruppe 3 kunne forklares med stigende mørhed, bedømt af det sensoriske panel. Forbrugeraccept i den første gruppering var ikke mulig at forklare i relation til den sensoriske profilering. For svinekød var det lidt anderledes. Her blev der identificeret to forbrugergrupper, gruppe 1 (58 forbrugere) og gruppe 2 (56 forbrugere), hvor gruppe 1 hang sammen med høj accept af prøver med høj saftighed og lyserødt udseende, mens den anden gruppe havde lav accept af samme prøver. Dette viser dels, at der er sammenhæng mellem sensorisk profilering og forbrugerbedømmelse, men også, at forbrugeraccept er påvirket af forskellige egenskaber for henholdsvis okse - og svinekød. I oksekød har konsistensen størst betydning for accept, mens udseendet har størst betydning for accept af svinekød. Ydermere viste dataanalysen en god sammenhæng mellem de instrumentelle Warner-Bratzler målinger og forbrugeraccept i de grupper, hvor accepten var bestemt af konsistensmæssige egenskaber såsom saftighed og mørhed. Som bonusinfo blev fundet, at forbrugere med høj accept af rødt og saftigt kød også spiser kød hver dag og kan lide kød rigtig godt i modsætning til forbrugere med lav accept af rødt kød og høj accept af mørt og gennemstegt kød, der ikke spiser kød hver dag og kun kan lide kød godt og nogenlunde. Dette gælder for både okse- og svinekød. Resultaterne er vigtige, idet de viser en sammenhæng mellem laboratoriebestemt konsistens, sensorisk profilering og forbrugeraccept, når forbrugerpræferencerne vel at mærke er betinget af konsistensegenskaber som mørhed og saftighed. Også fordi analyseomkostningerne i tid og penge stiger fra Warner-Bratzler, over sensorisk profilering til forbrugertests. Kilder: Broge, E., H., L. (2012). Consumer liking of Low- Temperature Long-Time treated beef and pork semitendinosus in relation to sensory- and instrumental analysis, Speciale, Københavns Universitet. DMRI kontaktperson: Eva H. L. Broge (studerende) og Margit Aaslyng, tlf

7 Ny robotarm måler kødkvalitet in-line En nyudviklet robot-arm, der ved hjælp af lys og ultralyd måler kødfarve, fedtindhold og spisekvalitet, er netop testet med succes på et skotsk kreaturslagteri. Armen går under navnet IMEQ Integrated Measurement of Eating Quality - og er resultatet af et større udviklingsprojekt, der slutter i Ud over ultralydsfølere, der måler spæktykkelse, og lysprober, der måler farve, kødsammensætning og sågar konsistens, er der også monteret både termo- og ph elektroder på robot-armen. Alle data kobles sammen med et video overvågningssystem, og armen arbejder med samme fart som linjehastigheden på et moderne kreaturslagteri. IMEQ er udviklet med det formål at spare arbejdskraft ved prøveudtagning, men også for at skabe et mere ensartet grundlag for kvalitetssikring. Det er spået, at armen kan spare den skotske kreaturslagteribranche for ca. 40 mio. kr. om året på grund af en mere effektiv kvalitetsovervågning. Næste projekt bliver at øge prøveudtagningshastigheden betragteligt, så armen også kan anvendes på f.eks. svineslagterier med en langt højere linjehastighed. Hvis dette sker, er der stort potentiale i IMEQ til at forhåndssortere for eksempel råvarer til forskellige kategorier af kødprodukter, ligesom metoden også kan anvendes til f.eks. udtagning af prøver i forbindelse med den veterinære overvågning. Uanset linjehastighed er der spændende perspektiver i robotarmens avancerede ultralyds- og lysbaserede sensorsystem til at bestemme kvalitetsegenskaber ved slagtekroppe. DMRI kontakter derfor Scottish Agricultural College for at høre nærmere om sensorerne og drøfte perspektiverne. Kilder: Harrington, R. (2012). Meat industry to save millions as quality testing robots move in-line research, FoodproductionDaily.com, 5 June. DMRI kontaktperson: Jakob Søltoft-Jensen, tlf

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning 30. august 2011 Proj.nr. 2000204 JSJN/LHAN Procesteknologisk overvågning Nyhedsbrev nr. 11 August 2011 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Konservering er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold Projektstatus 4. kvartal 2014 23. januar 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000249-14 Reduktion af salt- og fedtindhold Flemming Hansen WP4: Clostridium botulinum i helkonserves Formålet er at udvikle

Læs mere

Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven

Slutrapport. for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Slutrapport DATO: 31. december 2012 for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven 1. Projekttitel: Udvikling af

Læs mere

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af

Læs mere

TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 OKTOBER 2004

TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 OKTOBER 2004 TIDSSKRIFT OM SUKKER OG ERNÆRING NR. 2 OKTOBER 2004 CASUAL FOOD FORMER FREMTIDEN MORGENDAGENS MAD FUNKTIONELLE FØDEVARER SUKKERS FUNKTIONELLE EGENSKABER INDHOLD CASUAL FOOD FORMER FREMTIDEN Casual food

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Sundhed og mæthed i produktudvikling med svinekød

Sundhed og mæthed i produktudvikling med svinekød Sundhed og mæthed i produktudvikling med svinekød 1 Forord Denne bog er udarbejdet i projektet Sunde, velsmagende og mættende kødprodukter. Formålet med projektet var at skabe et videnskabeligt grundlag

Læs mere

Temahæfte 2007. Fremtidens fødevarer

Temahæfte 2007. Fremtidens fødevarer D E T B I OV I D E N S K A B E L I G E FA K UD LT E T E TB I OV I D E N S K A B E L I G E FA K U LT E T F O R F Ø D E VA R E R, V E T E R I N Æ R M E DIC I N O G N A T U R R E S SF OUO R RF CØ EDR E VA

Læs mere

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 8. december 2011 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Jon Fridrik Kjølbro og Lone Dahl Frandsen). 19. afd. nr. B-2467-03: A (advokat

Læs mere

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE

LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE PROJEKTRAPPORT LET AT TYGGE, MEN SVÆRT AT SLUGE - en interviewundersøgelse om forbrugeres og øvrige aktørers opfattelser af neutralmarineret kød Nina Konstantin Nissen Lotte Holm Peter Sandøe CENTER FOR

Læs mere

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET

UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET UDREDNING OM FØDEVAREKVALITET ULLA KIDMOSE, POUL HENCKEL OG GRITH MORTENSEN DCA RAPPORT NR. 016 JANUAR 2013 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET UDREDNING

Læs mere

Professionsbachelor Projekt

Professionsbachelor Projekt Professionsbachelor Projekt Modul 14 Dansk titel: Saltanvendelse i storkøkkener, set i folkesundhedsperspektiv - Konsekvensafklaring, handlingsmønstre og styringsredskaber Engelsk titel: Salt use in professional

Læs mere

Fødevareudbuddet i Danmark myter og facts. BioForum-konference. den 2. juni 2004 på Christiansborg

Fødevareudbuddet i Danmark myter og facts. BioForum-konference. den 2. juni 2004 på Christiansborg Fødevareudbuddet i Danmark myter og facts BioForum-konference den 2. juni 2004 på Christiansborg Fødevareudbuddet i Danmark - myter og facts BioForum-konference, onsdag den 2. juni 2004, Landstingssalen,

Læs mere

Højere effektivitet i pakkerier

Højere effektivitet i pakkerier 38 2012 Projektleder, Seniorkonsulent: Ole Vestergaard Rapport: Teknologisk Institut DMRI 12-12-2012 2 Indholdsfortegnelse MÅLET MED PROJEKTET... 3 BESØGTE SLAGTERIER... 3 BESØGTE MESSER... 4 KORT SUMMARISK

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Abstracts Keynote speakers

Abstracts Keynote speakers Abstracts Keynote speakers Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing v/direktør Lauritz B. Holm-Nielsen, SDC Sino-Danish Center for Education and

Læs mere

Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum

Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum Mejeriforskningens Dag læs abstracts til dagens indlæg Fælles indlæg i plenum Visioner for et stærkt samarbejde mellem private virksomheder og Sino-Danish Center (SDC) i Beijing Chemistry for Food and

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling

Nanoteknologi, miljø og sundhed. ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling Nanoteknologi, miljø og sundhed ansvarlig udnyttelse af teknologi i udvikling udgiver: Miljøstyrelsen 2007 - i samarbejde med

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde

Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde Fiske forrådnelsessensor Af Joakim Palmqvist 9. b, Skt. Josefsskole, Roskilde Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Problemstilling s. 3 3. Problemformulering s. 4 4. Teoretisk baggrund s. 4 4.1 Forrådnelse

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

IT S ALL ABOUT INNOVATION

IT S ALL ABOUT INNOVATION IT S ALL ABOUT INNOVATION Årsberetning 2013 Indhold Forord > 4 Produktion > 8 Materialer > 12 Erhvervsudvikling > 16 DMRI > 20 Byggeri og Anlæg > 24 Energi og Klima > 28 Life Science > 32 Danfysik > 36

Læs mere

Regnskab. & beretning

Regnskab. & beretning Regnskab & beretning 2009 2 Indholdsfortegnelse Forord: Viden er global Teknologisk Institut viden der virker Divisioner og forretningsområder Byggeri 3 4 8 Højteknologi til byggeriet 10 Bæredygtig infrastruktur

Læs mere