Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78."

Transkript

1 Borgere nord for KBH har udsigt til at leve længst Uligheden i sundhed er tydelig på tværs af Danmark. Bor man i Rudersdal Kommune, kan man forvente at leve mere end 5 år længere end, hvis man bor på Lolland, og andelen af langvarigt syge er over 11 pct. point større på Samsø end i Gentofte. Ulighedens Danmarkskort vidner om en markant ulighed i borgeres helbred og velbefindende rundt om i landet. I denne undersøgelse ønsker vi at sætte fokus på den geografiske ulighed i sundhed, ved at sammenligne sundheden for borgerne i landets kommuner på ni forskellige parametre: 1) Borgernes middellevetid. 2) Andel af borgere med et relativt højt stressniveau. 3) Andel af borgere, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag. 4) Andel af borgere, der ryger dagligt. 5) Andel af borgere med dårligt mentalt helbred 6) Andel af borgere, der er ensomme. 7) Andel af borgere med dårligt fysisk helbred. 8) Andelen af indbyggerne med langvarig sygdom. 9) Andel af borgere med godt selvvurderet helbred. Der er en tydelig ulighed mellem de danske kommuner, når man ser på borgernes sundhed. I de velhavende kommuner nord for København er borgernes sundhedsmæssige tilstand bedre end gennemsnittes på 8 ud af 9 af parametrene for sundhed. Som det fremgår af figuren til venstre, er det også kommunerne i dette område, der har den længste middellevetid. Kontakt Frank Skov, analysechef T E. Notat Tema: Ulighed Publiceret d år Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan Kommuner som Lolland, Guldborgssund og Ishøj, der har en middellevetid, som ligger markant under gennemsnittet, står også på andre sundhedsparametre over for store udfordringer. Dette har ikke kun store konsekvenser for de enkelte personer med sundhedsmæssige problemer. Det har også konsekvenser for de kommuner, der skal imødekomme de behov som udfordringerne skaber. Med nærværende undersøgelse giver vi et indblik i, hvilke vilkår, der gør sig gældende i de forskellige kommuner. Forfatter Maj Baltzarsen, analytiker E. Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Morten Wendler Jørgensen Lillian Ebsen

2 Middellevetid 1 Forskelle i sundhed udspiller sig i yderste konsekvens ved en kortere levetid. Det er velkendt, at der er ulighed i middellevetiden i Danmark. Kvinder lever længere end mænd, rige lever længere end fattige, og veluddannede lever længere end ufaglærte. Men som kortet til højre viser, er ulighed i middellevetid også tydelig geografisk. Det fremgår af intervallerne, at der er over 5 års forskel på middellevetiden på tværs af kommunerne. Middellevetiden er et udtryk for, hvor gammel man kan forvente at blive, så der er tale om en meget betydningsfuld ulighed i sundhed geografisk. Mange nordsjællandske kommuner har en høj middellevetid. De 7 kommuner, hvor borgerne forventes at leve længst, ligger alle i Nordsjælland, hvor middellevetiden i alle kommuner er over 81,2 år. Borgerne i mange midtjyske kommuner har også en høj middellevetid, hvor man kan forvente at blive ældre end 80 år. Til gengæld kan man kun forvente at blive mellem 76,9 og 79,3 år på Lolland-Falster, i flere hovedstads-kommuner og i de vestligste kommuner på Sjælland. Det samme gælder kun for én jysk kommune: Morsø. Kommunen med den laveste middellevetid er Lolland, hvor det kun forventes, at man bliver 76,9 år gammel. Herefter følger Københavns kommune (77,6 år) og Guldborssund kommune (77,7 år). Indbyggerne lever længst i Rudersdal, hvor middellevetiden er 82,3 år, dvs. mere end 5 år længere end på Lolland. På anden og tredjepladsen kommer Lyngby-Taarbæk (82,1 år) og Gentofte (82 år). Landsgennemsnit for middellevetid er 79,8 år. 2

3 Stressniveau 2 Stress er en reaktion på pressede situationer og en hård tilværelse. Men udover det psykiske pres, som stress medfører, mens det står på, øger et stresset liv også risikoen for en lang række medicinske lidelser, såsom forhøjet blodtryk, blodpropper, diabetes og migræne mv. Derfor er det også tænkeligt at et højt stressniveau påvirker middellevetiden, og stress kan dermed også ses som en indikator for fysisk sundhed. Kortet i siden viser andelen af befolkningen i de forskellige kommuner, der har et relativt højt stressniveau. Havde der ikke været nogen ulighed i stress imellem de danske kommuner, ville alle kommuners andel af borgere med et relativt højt stressniveau ligge på 20 pct. Som det fremgår af kortet, er dette ikke tilfældet, og derfor er der altså en ulighed mellem kommunerne. Ishøj kommune har den største andel af borgere med et relativt højt stressniveau, da hele 28,6 pct. ligger i denne kategori, mens tallet i Allerød kommune, som har den mindste andel af borger med et relativt højt stressniveau, kun er 15 pct. En del af de kommuner i Vest- og Sydsjælland, der har en stor andel af borgere med et relativt højt stressniveau, er også kommuner med en lav middellevetid. I Slagelse er der eksempelvis hele 26,1 pct. med et relativt højt stressniveau, og middellevetiden er her kun 78,2 år. Ligeledes er andelen med et relativt højt stressniveau generelt større på Fyn og i Sønderjylland end i resten af landet. I Nordsjælland er der mange kommuner, hvor andelen af borgere med relativt højt stressniveau er under 19,1 pct., hvilket også gælder Midt- og (til dels) Nordjylland samt Bornholm. 3

4 Alkoholindtag over højrisikogrænsen Kortet her viser, hvor stor en andel af befolkningen, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag dvs. 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder. Drikker man mere end dette, drikker man ifølge Sundhedsstyrelsen så meget, at der er høj risiko for, at det på sigt giver alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, som kan påvirke middellevetiden. Dette er det eneste sundhedsparameter, hvor kommunerne nord for København klarer sig relativt dårligt. Sjællændere og særligt nordsjællændere er i højere risiko for at få alkoholrelaterede sygdomme, da de generelt drikker mere end jyder. Der er også en del kommuner på Fyn og på de nærliggende øer, hvor andelen af borgere, som drikker mere end sundhedsstyrelsen anbefaler, er relativ høj. I Københavns kommune overskrider 11,7 pct. højrisikogrænsen, i Aarhus er det 9,8 pct., i Odense 9,3 pct. og i Aalborg 7,2 pct. Dermed drikkes der generelt mere i de store byer end i områderne omkring dem, Aalborg undtaget. I Vejen Kommune er det kun 4,6 pct., der overskrider grænsen, hvilket er landets mindste andel. Herefter følger Brønderslev (4,7 pct.) og Jammerbugt (5,5 pct.). I den anden ende ligger Fanø med 14,3 pct. af borgerne, der overskrider grænsen, efterfulgt af Ærø (12,9 pct.) og Dragør (12 pct.). Hovedstaden indtager dermed den fjerdedårligste placering. På landsplan overskrider 8,5 pct. af befolkningen højrisikogrænsen for alkoholforbrug. 4

5 Rygning Ligesom stress og for højt alkoholforbrug, har rygning også stor indflydelse på sundheden og levetiden. Kortet over andelen af borgere, der ryger dagligt, viser nærmest modsatte tendenser end kortet over alkoholindtag. Der er færrest rygere i Hovedstadsområdet, specielt i de velhavende forstadskommuner nord for København. Ligeledes ryger relativt få i området omkring Aarhus og Aalborg. Omvendt er der en stor andel af rygere i Sønderjylland, på Fyn og på Lolland-Falster. Den mindste andel af rygere findes i Rudersdal Kommune, hvor kun 8,5 pct. ryger dagtigt. Herefter kommer Lyngby-Taarbæk (9,5 pct.) og Allerød (9,7 pct.). 8 ud af de 10 kommuner med færrest rygere ligger i Nordsjælland, og alle 10 kommuner i Region Hovedstaden Den største andel af rygere finder man på Langeland, hvor 24,1 pct. ryger dagligt. Herefter kommer Lolland (23 pct.) og Ærø (22,9 pct.). Af de store bykommuner har Aarhus færrest rygere; kun 14,7 pct. I Aalborg er det 14,9 pct., i København er det 16,3 pct. og i Odense er det 17,5 pct. Andelen af danskere, der på landsplan ryger dagligt, er faldet fra 21,1 pct. i 2010 til 17 pct. i Men andelen af rygere er ikke faldet lige meget alle steder. Faktisk er uligheden i andelen af rygere større i 2013 end i I 2013 var der næsten tre gange så mange rygere i kommunen med flest rygere, end i den med færrest. I 2010 var der kun ca. dobbelt så mange rygere i den kommune med flest, sammenlignet med den med færrest. Udviklingen er altså ikke slået lige meget igennem i alle kommuner. 5

6 Mentalt helbred 3 Det mentale helbred har ligesom det fysiske helbred stor betydning for livskvalitet og sundhed. I denne undersøgelse af mentalt helbred, er borgerne blevet spurgt ind til, hvor store følelsesmæssige problemer, de har oplevet, og i hvor høj grad det virker begrænsende i hverdagen. Et dårligt mentalt helbred betyder, at man er blandt de 10 pct. i undersøgelsen, der har flest tegn på et dårligt mentalt helbred. Hvis der ikke var ulighed i det mentale helbred mellem de forskellige kommuner, ville der altså være 10 pct. i hver kommune, der havde et dårligt helbred. Som kortet viser, er dette ikke tilfældet. I Ishøj kommune, hvor andelen af borgere med dårligt mentalt helbred er størst, er det hele 14,8 pct., der har et dårligt mentalt helbred. Dermed er andelen af borgere med dårligt mentalt helbred i Ishøj mere end dobbelt så stor som i Varde Kommune, hvor man har den laveste andel på kun 6,34 pct. Lolland-Falster, Københavns vestegn, dele af det vestlige Sjælland og Fyn har mange kommuner med en relativ høj andel af borgere med dårligt mentalt helbred, mens andelene i Nordsjælland og Midtjylland generelt ligger relativt lavt. Der er en klar tendens til, at der er mange med mentalt dårligt helbred i de store byer. København, Odense, Aarhus og Aalborg ligger således alle i den dårligste kategori, hvor over 11,5 pct. af borgerne har et dårligt mentalt helbred. 6

7 Ensomhed Ensomhed er en vigtig sundhedsfaktor, da man ud fra ensomhed kan måle endnu et aspekt af den mentale sundhed. Er man ensom går det udover livskvaliteten, da man ikke har nogle at dele det med, hvis noget går godt, og ikke får tilstrækkelig støtte, når tingene går skævt. I denne rapport måles ensomhed i en kommune ud fra hvor stor en andel af indbyggerne, der angiver, at de ofte er uønsket alene. Dette betyder at svarene er konkrete og sammenlignelige og kommer uden om de forskelle, der kan være i definitionen af ordet ensom. Igen ligger Lolland-Falster i bunden med mange ensomme, mens borgerne i de velhavende kommuner nord for København er blandt kommunerne med færrest ensomme. I Københavns kommune og på vestegnen er der til gengæld en relativt stor andel af ensomme, og det samme gælder Fyn og Vestsjælland. I Jylland er billedet mere broget, med undtagelse af Sønderjylland, hvor der er flere, som ofte er uønsket alene, end i resten af Jylland. Favrskov Kommune i Midtjylland har færrest, der ofte er uønsket alene: Blot 3,1 pct. Resten af top fem-kommunerne ligger i Nordsjælland. Det drejer sig om Hørsholm (3,2 pct.), Dragør (3,2 pct.), Egedal (3,4 pct.) og Furesø (3,4 pct.). Brøndby kommune i Københavns vestegn har suverænt flest ensomme: Hele 8,9 pct. Herefter følger Guldborgssund Kommune (7,5 pct.) og Fredericia (7,2 pct.). På landsplan er 5,7 pct. ofte uønsket alene. 7

8 Fysisk helbred 4 På kortet i siden fremgår det, at der er stor forskel på hvor stor en andel af borgerne, der har et dårligt fysisk helbred i de forskellige kommuner. Et dårligt fysisk helbred er her defineret ud fra samme princip som et dårligt mentalt helbred, hvor borgerne stilles flere spørgsmål, der går på, i hvilken grad ens fysiske helbred virker begrænsende for forskellige hverdagsaktiviteter, fx at mødes med venner eller at arbejde. At have et dårligt fysisk helbred betyder, at man er blandt de 10 pct., der har flest tegn på et dårligt helbred. At undersøge fysisk helbred på denne måde, gør det muligt at belyse helbredets konsekvenser for livskvaliteten. Som det ses, er der nogle tydelige geografiske tendenser. Igen ligger de nordsjællandske kommuner godt, mens det samme gælder Midtjylland, specielt omkring Aarhus. Omvendt er der mange med dårligt fysisk helbred på Lolland-Falster, i Vestsjælland, på Fyn og i Sønderjylland. Netop i disse områder, findes de kommuner, der også har en høj andel af borgere med et dårligt mentalt helbred. I toppen ligger Gentofte Kommune, hvor kun 5,7 pct. af indbyggerne har dårligt fysisk helbred. Herefter kommer København (6,3 pct.) og Frederiksberg Kommune (7,2 pct.). I bunden ligger Langeland med 15,9 pct. med dårligt fysisk helbred, efterfulgt af Samsø (15,4 pct.) og Kertemindre (14,7 pct.). Da der er en klar sammenhæng mellem alder og fysisk helbred, har gennemsnitsalderen en del indflydelse på resultatet. Det er en fordel specielt for København, der har en gennemsnitsalder på 36 år, og en ulempe for specielt Samsø og Langeland, der begge har gennemsnitsaldre på over 49 år. Der kan det altså forventes, at en del af de personer, der oplever langvarige gener af sygdom, også finder, at de har et dårligt fysisk helbred, som i høj grad påvirker deres hverdag. 8

9 Langvarig sygdom 5 Langvarige sygdomme, efterveer fra skader og handicap kan have stor betydning for den enkeltes sundhed. Men samtidig kan en høj koncentration af personer med mange gener i hverdagen også belaste kommuner, da langvarig sygdom kan kræve særlige indsatser. Som vist på kortet til venstre er der væsentlige forskelle på hvor stor en andel af kommunens borgere, der døjer med langvarige sygdomme. Samsø Kommune er hårdest ramt af langvarig sygdom, eftersom hele 41 pct. af indbyggerne er langvarigt syge. I kontrast hertil er tallet i Gentofte kun 29,4 pct. Det er ikke kun borgerne i Samsø Kommune, der er hårdt ramt af langvarig sygdom; også i Odsherred (40,5 pct.), Bornholm (39,9 pct.) og Langeland (39,4 pct.) døjer en relativ høj andel af befolkning med langvarig sygdom. En del af forklaringen ligger muligvis i, at disse kommuner (inkl. Samsø) alle har en høj gennemsnitsalder. I den anden ende, hvor den langvarig sygdom er et relativt lille problem, ligger (udover Gentofte) København og Varde med en andel på hhv. 30,8 og 31,4 pct. langvarigt syge. Der er en tendens til, at mange af kommunerne i hovedstadsområdet har relativt få langtidssyge, dog med visse undtagelser; tydeligst i Tårnby og Hvidovre Kommune, hvor 38,4 pct. af borgerne i begge kommuner svarer, at de lider af langvarig sygdom. I de større bykommuner er der generelt relativt få langvarigt syge: Både i København, Odense, Aarhus og Aalborg svarer højst 33,8 pct., at de har en langvarig sygdom. Dette kan dog skyldes en høj andel unge i kommunerne. Udover de store bykommuners relativt lave andel af langtidssyge, er der ikke entydige geografiske tendenser. På landsplan er andelen af langtidssyge 34,9 pct. 9

10 Selvvurderet helbred Selvvurderet helbred er en bredt accepteret måde at måle helbred på. Det er meget simpelt: Man spørger folk, hvad de synes om deres eget helbred. Det har vist sig, at denne metode er meget præcis, hvilket egentlig ikke er så mærkeligt: Hvem ved bedre, hvor sund og rask en person er, end personen selv? Derfor ser vi også mange af de geografiske tendenser fra de tidligere kort gå igen. Kortet til venstre viser andelen af indbyggerne i de enkelte kommuner, der rapporterer, at de har et godt, vældig godt eller fremragende helbred. Kommunerne nord for hovedstaden har generelt en relativt stor andel af borgere med et godt selvvurderet helbred, mens Lolland-Falster, Vestsjælland og den københavnske vestegn har en noget lavere andel af borgere med godt selvvurderet helbred. På Fyn er Odense den eneste kommune med relativt mange, der har et godt selvvurderet helbred, mens resten af kommunerne ligger i de to laveste kategorier. I Jylland er det i områderne omkring Aarhus og Aalborg, at store dele af befolkningen mener, de har et godt helbred, mens både de sydligste og allernordligste kommuner har en relativ lav andel der har et godt selvvurderet helbred. I bunden med kun 78,9 pct. med godt selvvurderet helbred ligger Lolland Kommune. Herefter følger Brøndby (80,3 pct.), Langeland (80,6 pct.), Ishøj (80,6 pct.) og Fredericia (80,8 pct.). I den anden ende ligger Gentofte Kommune med 91,7 pct. med godt selvvurderet helbred, efterfulgt af Egedal (89,5 pct.), Furesø (89,2 pct.), Frederiksberg (89,1 pct.) og Vallensbæk (88,7 pct.). På landsplan har 85,2 pct. et godt selvvurderet helbred. Selv om disse forskelle måske ikke ser ud af så meget en forskel på 12,8 procentpoint fra højest til lavest betyder det alligevel, at der er 2,5 gange større andel med dårligt selvvurderet helbred i Lolland Kommune end i Gentofte. Uligheden i selvvurderet helbred er dermed tydelig. 10

11 Bag om tallene Data stammer primært fra Statens Institut for Folkesundheds undersøgelse Den Nationale Sundhedsprofil, undtagen tallene for middellevetid, der er hentet fra Danmarks Statistiks Databank. Den Nationale Sundhedsprofil er en spørgeskemaundersøgelse, der bliver foretaget hvert 3. år, senest i 2013 hvor over danskere deltog. Detaljerede forklaringer af de forskellige punkter gives i de enkelte afsnit. Data for middellevetiden kommer fra Danmarks Statistiks opgørelse for middellevetid 2013/2014. Intervallerne på kortene er lavet ved at opdele kommunerne i grupper for hver variabel med en clustering-algoritme kaldet kmedians. Intervalgrænserne er altså bestemt efter, hvordan kommunerne er grupperet, derfor har de ikke afrundede værdier. Algoritmens mål er at opdele data i et antal grupper (5 i denne analyse). Gruppernes sammensætning er bestemt ved at se på, hvor stor afstanden er til centrum af gruppen. Algoritmen flytter observationer mellem grupper, indtil den har skabt grupper, hvor alle gruppens observationers samlet har så lille en afstand som muligt til midten af gruppen. Formelt løser algoritmen følgende minimeringsproblem: 5 argmin x μ i i=1 x S i x er f.eks. hvor mange, der dagligt ryger i kommunerne. μ i er centrum for gruppen, det vil sige gennemsnittet for de x, som er i gruppen. x μ i er forskellen på x og gruppens gennemsnit. 2 Andelen af borgere med et relativt højt stressniveau er defineret ud fra Cohens Percieved Stress Scale (PSS), som er en valideret stressskala. PSS måler svarpersonernes oplevelse af stress inden for de sidste fire uger ved hjælp af 10 spørgsmål, der undersøger i hvilket omfang, svarpersonen oplever sit liv som uforudsigeligt, ukontrollerbart og belastende, og om han eller hun føler sig nervøs eller stresset. Skalaen går fra Jo højere score, desto højere grad af stress opleves. Grænsen for et højt stressniveau er ud fra PSS defineret ved de 20 pct., der scorer højst på skalaen. I Danmark svarer dette til en score på 18 eller derover. Da målet ikke fortæller om det faktiske stressniveau, men om relativt stressniveau, benævnes de 20 pct. med det højeste stressniveau, som personer med et relativt højt stressniveau. Spørgsmålet er stillet anderledes end i sidste runde af undersøgelsen, så på dette parameter er UDK 2014 ikke sammenlignelig med UDK Dårligt mentalt helbred er defineret ud fra en skala lavet af folkene bag spørgeskemaundersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil, hvor de 10 % med lavest score defineres som havende dårligt mentalt helbred. Der er altså tale om en relativ faktor, der ikke siger noget om det faktiske mentale helbred, men om hvor mange af de lavest scorende, der befinder sig i en given kommune. Hvis der ikke havde været ulighed på området, ville der derfor have været 10 pct. med dårligt fysisk helbred i alle kommuner. 4 Dårligt fysisk helbred er defineret ligesom det mentale helbred (se ovenfor), blot baseret på spørgsmål omkring fysiske tilstande. 1 Middellevetiden beregner det antal år, nyfødte børn i gennemsnit kan forventes at leve. Det forudsætter dog, at dødelighedsforholdene i samfundet bliver ved med at være, som de var det år, statistikken blev lavet, hvilket de i praksis ikke gør. Derfor gentages middellevetidsundersøgelser jævnligt, og middellevetiden har det med at stige fra år til år. Middellevetiden beregnes ud fra dødshyppigheden i hver enkelt årgang. 5 Respondenterne blev stillet følgende spørgsmål: Har du nogen langvarig sygdom, langvarig eftervirkning af skade, handicap eller anden langvarig lidelse? Svarmulighederne var ja eller nej. 11

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Ulighed i Sundhed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Ulighed i Sundhed Ulighedens Danmarkskort 2013 Ulighed i Sundhed Ulighed i sundhed har i de senere år vundet en del opmærksomhed, både fra forskere og på politisk niveau. Det er der en grund til, for uligheden er sundhed

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland

De rige bor i stigende grad i Nordsjælland De rige bor i stigende grad i Nordsjælland Koncentrationen af rige familier er omkring 30 gange så stor i Rudersdal og Gentofte som i Thisted, Skive og Lemvig. Og mens andelen af rige familier er steget

Læs mere

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for

Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Pilskæv fordeling i sundheden - yderkantsdanmark holder for Danmark deles ikke kun af fattigdom og økonomisk ulighed. På tværs af landet er der ligeledes stor ulighed i danskernes sundhedstilstand, når

Læs mere

Et polariseret Danmark

Et polariseret Danmark Et polariseret Danmark Den socioøkonomiske ulighed mellem danske kommuner er systematisk. Uligheden er særligt tydelig på Sjælland, hvor samtlige af både de allerhøjest placerede og allerlavest placerede

Læs mere

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland

I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland I Nordsjælland lever man 5 år længere end på Lolland De 10 kommuner, hvor indbyggerne lever kortest tid, er alle placeret på Sjælland. Det drejer sig om København og en række kommuner på Vest- og Sydsjælland

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse

Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Ulighedens Danmarkskort 2013 Demokratiske Deltagelse Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 16-12-2013 Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Kontakt Jens Jonatan Steen,

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Voksende fattigdom deler Danmark

Voksende fattigdom deler Danmark Voksende fattigdom deler Danmark yderkanter og hovedstaden hårdest ramt Flere og flere mennesker lever et liv i fattigdom i Danmark. Fattigdommens danmarkskort viser, at der er markante forskelle i andelen

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort en kortlægning af ulighed mellem danske kommuner

Ulighedens Danmarkskort en kortlægning af ulighed mellem danske kommuner Ulighedens Danmarkskort en kortlægning af ulighed mellem danske kommuner Ulighedens Danmarkskort viser, at der er store forskelle mellem de danske kommuner: nogle kommuner har stort set ingen tunge sociale

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland

Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland Markant højere ulighed på Sjælland end i Jylland I løbet af de seneste 25 år har der været en generel tendens til, at uligheden i Danmark er vokset, hvilket også bekræftes af de nyeste tal. Geografisk

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent

Figur 2.2.1 Andel med højt stressniveau i forhold til selvvurderet helbred, langvarig sygdom og sundhedsadfærd. Køns- og aldersjusteret procent Kapitel 2.2 Stress 2.2 Stress Stress kan defineres som en tilstand karakteriseret ved ulyst og anspændthed. Stress kan udløse forskellige sygdomme, men er ikke en sygdom i sig selv. Det er vigtigt at skelne

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Analyse. Der er kommunale forskelle i hjemmehjælp. 18. november Af Jossi Steen-Knudsen og Frederik Lando

Analyse. Der er kommunale forskelle i hjemmehjælp. 18. november Af Jossi Steen-Knudsen og Frederik Lando Analyse 18. november 2017 Der er kommunale forskelle i hjemmehjælp til ældre Af Jossi Steen-Knudsen og Frederik Lando I nogle kommuner modtager ældre danskere næsten dobbelt så mange timers hjemmehjælp

Læs mere

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner

Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Dobbelt så høje indkomster i de rigeste kommuner Indkomsterne i Danmark er skævt fordelt. De kommuner, der ligger i toppen af den geografiske indkomstfordeling er primært at finde omkring hovedstaden,

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten.

Under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne deltog i valget. Jo flere kontanthjælpsmodtagere, der var i en kommune, jo lavere var stemmeprocenten. 1 Hvem bliver hjemme? Ved det seneste kommunalvalg stemte under halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne. Også mange unge og indvandrere valgte at blive hjemme på valgdagen. Nationale kampagner havde i 2013

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens:

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Arbejdsløshedens danmarkskort

Arbejdsløshedens danmarkskort 20. maj 2009 Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Arbejdsløshedens danmarkskort Det er kommuner i Jylland og på Fyn, der er hårdest ramt af den stærkt stigende

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen

Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen Hvor i landet bor de unge, som ikke er i job eller under uddannelse? Mange unge i provinsen er parkeret på sidelinjen I kommunerne Lolland, Odsherred og Langeland er det omkring 19-20 pct. af de unge,

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland

Sundhedsprofil Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Sundhedsprofil 2013 Trivsel, Sundhed og Sygdom i Nordjylland Forebyggelse i gamle dage Forebyggelsespakke 1: Forår: Rens kroppen for at få de dårlige væsker ud Forebyggelsespakke 2: Sommer: Undgå aktiviteter

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Fattigdommens Danmarkskort

Fattigdommens Danmarkskort 16. april 2009 af Sigrid Dahl, Jarl Quitzau og senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 Fattigdommens Danmarkskort Antallet af fattige i Danmark stiger, og stadigt flere hænger fast i

Læs mere

Uligheden er størst på Sjælland

Uligheden er størst på Sjælland Målt ved Gini-koefficienten er uligheden vokset med ca. 22 pct. over de seneste 10 år. Geografisk er uligheden i Danmark dog ikke ligeligt fordelt. Uligheden er markant højere på Sjælland end i Jylland

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere