Fokusgruppe om stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokusgruppe om stress"

Transkript

1 "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om stress

2

3 En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens borgere, er du blevet udvalgt til at deltage i en fokusgruppe om stress. Udover denne fokusgruppe vil der også blive gennemført fokusgrupper om en række andre temaer, der tilsammen vil danne overskrifterne i den nye Sundhedspolitik. Temaerne er valgt i tæt samspil med borgere, politikere og medarbejdere i Egedal Kommune via en såkaldt Sundhedsstafet gennemført i foråret Her fik alle mulighed for at komme med forslag til de sundhedstemaer, som de syntes skulle have et særligt fokus i den nye Sundhedspolitik. Dette resulterede i en liste på 38 forskellige temaer. Listen blev herefter lagt ud til en vejledende afstemning, hvor over 1000 personer stemte på de fem temaer, som de syntes, var de vigtigste at fokusere på. På baggrund af afstemningsresultatet blev der i juni 2014 politisk peget på følgende seks overordnede temaer til den nye Sundhedspolitik: Kost og motion for børn og unge Mental sundhed stress og mobning Aktiv transport og den sikre skolevej Idrætsfaciliteter Ensomhed Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Disse overordnede temaer vil alle blive grundigt behandlet i ni forskellige fokusgrupper i løbet af november, december og januar.

4 Hvad er en fokusgruppe? Et fokusgruppeinterview er en styret samtale mellem en gruppe mennesker, der er samlet for at drøfte et bestemt tema. Samtalen styres af en interviewer, og målet er, at deltagerne taler om deres erfaringer og holdninger til temaet. Formålet med interviewet er ikke, at deltagerne skal blive enige. Formålet er snarere at tilvejebringe kvalificerede input, refleksioner og forslag fra udvalgte borgere, erhvervsdrivende og ansatte i Egedal Kommune inden formuleringen af selve Sundhedspolitikken. Der vil udover en interviewer også være en referent tilstede, som udarbejder et fyldigt anonymiseret referat af hele fokusgruppeinterviewet. Dette referat vil blive brugt i det videre arbejde med at formulere kommunens Sundhedspolitik. Du kan i dette materiale se, hvem der ellers er inviteret til at deltage i fokusgruppen, få nogle baggrundsinformationer om selve temaet, samt se hvilke overordnede spørgsmål, der vil blive berørt under fokusgruppeinterviewet. Du kan læse mere om hele processen frem mod en ny Sundhedspolitik i den vedlagte pjece Sundhedspolitik fordi det skal være lettere at leve sundt.

5 Stress Stress er et ord, som bruges i flæng, og faktisk er stress hverken veldefineret eller en diagnose i det danske sundhedssystem. Vi er stressede, vi bliver udsat for stress, kroppen reagerer med stress, vi udvikler stress, og vi bliver syge af stress. Blandt forskere og andre fagfolk er der heller ikke enighed om nogen entydig definition af stress. En rapport fra Sundhedsstyrelsen i 2007 beskriver 6 forskellige måder at definere, analysere og forstå stress på: 1. Stressbelastninger i omgivelserne: Faktorer i omgivelserne eller livsbegivenheder der påvirker personen, for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne ikke matcher individets ressourcer. 2. Den måde hvorpå det enkelte menneske takler og håndterer en stresset situation: Det er ikke, hvordan man har det, men hvordan man ta r det. 3. Det enkelte menneskes personlighed: Nogle mennesker er specielt kendetegnede ved en konstant følelse af tidsknaphed og travlhed og reagerer nemt med anspændthed, irritabilitet, ængstelse eller ophidselse. 4. Måden hvorpå vi taler om stress: Der tales meget om stress, og det er dermed blevet en etikette på tidens mange trusler og udfordringer. Dermed er stress også en legitimering af, at have fokus på sig selv og på egne symptomer. 5. Kroppens fysiske og psykiske reaktion på stress: Kroppen reagerer på stress ved at frigive nogle stresshormoner (adrenalin og kortison), der påvirker f.eks. hukommelsen, koncentrationsevnen, humøret og sindstilstanden. 6. Stress som udfordring og mulighed for videreudvikling: Her giver stress det enkelte menneske mulighed for at fokusere på handlemuligheder og løsninger. Stress og sundhed Stress og stresspåvirkninger kan have en negativ indvirkning på vores almene sundhedstilstand og velbefindende på en lang række punkter. Vi ved blandt andet, at stress påvirker den fysiske sundhed negativt. Stresshormonerne frigives og påvirker kroppens funktioner: Blodtrykket stiger Blodgennemstrømningen øges i hjerne og muskler og sænkes i fordøjelsessystemet Muskler, især i nakke og skuldre, spændes

6 Leveren udsender glukose som energi til musklerne, og forbrændingen nedsættes Blodets størkningsevne øges De kropslige reaktioner er relevante og ønskværdige i en akut og konkret situation. Men er man udsat for stress gennem længere tid (uger, måneder, år), aktiveres disse reaktioner for hyppigt, eller de bliver slet ikke slået fra. Det betyder, at reaktionerne ikke mere fungerer som en beskyttelse mod noget truende eller farligt, men at den fysiske reaktion i sig selv bliver truende og farlig for helbredet. Dermed kan stress føre til egentlig sygdom, som f. eks. øget tendens til blodpropper i hjerne og hjerte. Vi ved også at der er en tydelig sammenhæng mellem stress og depression, da stresshormonernes påvirkning influerer på personens sindstilstand og dermed kan føre til depression. Et højt stressniveau er mest udbredt blandt: Kvinder De yngste og de ældste borgere Borgere med lavt uddannelsesniveau og uden erhvervstilknytning Enlige Borgere med ikke-vestlig baggrund Symptomer på stress Typiske symptomer på stress: Fysiske symptomer Indre uro Hovedpine Hjertebanken Mavesmerter Nedsat potens Vægttab Hyppige infektioner Forværring af kronisk sygdom Psykiske symptomer Ulyst Træthed Irritabilitet Hukommelsesbesvær Koncentrationsbesvær Angst Nedsat humoristisk sans Depression

7 Adfærdsmæssige symptomer Søvnløshed Uengagerethed Hyperventilation Aggressivitet Grådlabilitet Nedsat præstationsevne Ubeslutsomhed Øget brug af stimulanser Øget sygefravær Stress og økonomi Vi går i stort antal ned med stress, bliver sygemeldt fra arbejdet og må i værste fald modtage førtidspension. Ifølge fakta samlet af Stressforeningen gælder det blandt andet, at danskere er sygemeldt pga. stress hver eneste dag, at danskere (ca. 12 % af befolkningen) har symptomer på alvorlig stress hver dag, samt at stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året. Stress kan være en svær størrelse at måle, men der råder alligevel ingen tvivl om, at tallene udtrykker en almen forståelse af, at stress er et særdeles udbredt problem i dagens samfund. I Egedal Kommune er der i gennemsnit 400 borgere sygemeldte hver den 1. i måneden. To tredjedele af disse borgere kommer fra et arbejde. 178 af dem er sygemeldte på grund af stress, depression eller udbrændthed. Cirka 15 % af de sygemeldte borgere kommer fra Egedal Kommune som arbejdsplads. Sygemeldte borgere med stress tilbydes i dag et forløb hos en stresscoach som en del af deres tilbud i Jobcentret. Grundet sygedagpengereformen ændres tilbuddet fra 2015, idet sygemeldte borgere kategoriseret i gruppe 2 fremover skal tilbydes et mestringsforløb med henblik på at tackle job og sygdom. Det er sagsbehandleren på Jobcentret, der henviser borgeren til tilbuddet efter individuel vurdering. Mestringsforløbet Lær at tackle job og sygdom er et standardiseret undervisningsforløb i en gruppe, hvor der arbejdes praktisk med fokus på arbejdsevne fremfor sygdom. På forløbet vil der således være borgere med forskellige sygdomme og baggrunde. Deltagerne trænes i fremadrettet at anvende en række konkrete værktøjer, som støtter op om den enkeltes evne til at finde balancerede og helhedsorienterede løsninger, som tager udgangspunkt i den resterende arbejdsevne. Ifølge den nyeste sundhedsprofil for Region Hovedstaden oplever 8 % af borgerne i Egedal Kommune at have et dårligt mentalt helbred. Regionsgennemsnittet er på 12 %. I Egedal Kommune føler 10,3 % af borgerne sig ofte nervøse eller stressede og 17,2 % føler sig meget stressede. Også her ligger kommunen signifikant bedre end regionsgennemsnittet på 21 %. Kommunen har mulighed for at påvirke visse strukturelle ting, der kan påvirke stress. Her tænkes på børneinstitutionernes åbningstider, cykelstier, motionsstier og grønne områder mm.

8 Fokusgruppeinterviewet Ambitionen med den nye Sundhedspolitik er, at den skal være med til at understøtte og give konkrete bud på, hvordan vi sammen kan gøre det lettere at leve sundt og træffe sunde valg, når man bor eller arbejder i Egedal Kommune. Interviewet skal i denne henseende både være med til at komme med overordnede visionære betragtninger og give helt konkrete forslag til handling, som den efterfølgende politikformulering kan tage udgangspunkt i. Konkret vil interviewet blandt andet beskæftige sig med: Hvilke sammenhænge ser du mellem stress og sundhed og hvad synes du, der bør sættes et særligt sundhedspolitisk fokus på i denne henseende? Hvor ser du de største barrierer og udfordringer for at leve sundt/træffe sunde valg på dette område? Hvilke konkrete aktiviteter synes du, der bør sættes i værk på dette område? Helt overordnet vil interviewet håndtere drøftelserne om stress ud fra denne tredeling: Hvori består kommunens ansvar og hvad kan kommunen biddrage med på området? Hvori består borgernes ansvar og hvad kan borgerne biddrage med på området? Hvor er der et fælles ansvar og hvad kan kommunen og borger bidrage med sammen?

9 Inviterede 1 Psykolog og direktør i Center for stress 2 Formand for Praktiserende Lægers Organisation Egedal 3 Teamleder i Jobcenter Egedal 4 Stress Coach i Egedal Kommune 5 Teamleder børn, unge og voksne med handicap i Egedal Kommune 6 Falck Healthcare psykologisk rådgivning 7 Pædagog i Egedal Kommune 8 Borger i Egedal Kommune 9 Borger i Egedal Kommune 10 Repræsentant fra lokal virksomhed 11 Faglig konsulent og kommuneansvarlig for Egedal BUPL 12 Forældrerepræsentant fra Smørum Skolebestyrelse 13 Personalechef i Egedal Kommune 14 Sundhedsplejerske i Egedal Kommune

10 Fokusgruppeinterview Stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej Ølstykke Mødelokale 1.2 Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej Ølstykke

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Stress i skolen. Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Stress i skolen Inspiration til, hvordan alle skolens parter kan bidrage til at forebygge stress i hverdagen Indhold Forord 3 Hvad er stress? 4 Hvor stor en belastning

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Om ledighedsstress asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Læs mere

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær

NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær NR. 1 - Marts 2011 Mentale helbredsproblemer og sygefravær Af Majken Blom Søefeldt og Charlotte Hallin fra PsykiatriFonden Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Arbejdsbetinget stress

Arbejdsbetinget stress Arbejdsbetinget stress April 2006 Arbejdsbetinget stress Arbejdstilsynet April 2006 ISBNnr. 87-7534-574-9 4 5 Indhold Indledning............................................... 6 Arbejdstilsynets praksis

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Sundhedspolitik 2011-2015

Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedspolitik 2011-2015 Sundhedsafdelingen FORORD Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi, hvis vision bl.a. er: Udvikling skal baseres på vækst, bæredygtighed og sundhed

Læs mere

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317)

OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) OM STRESS, DEPRESSION ANGST OG ARBEJDSLIV (WORKSHOP NR. 317) DAGENS ORDEN Kort præsentation af ut. og Psykiatrifondens Beskæftigelsesenhed Case - Inge Om stress dets indvirkning på arbejdslivet samt forebyggelse

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Tolkningsmanual til dialogguide

Tolkningsmanual til dialogguide Tolkningsmanual til dialogguide [Skriv tekst] Tolkningsmanual til dialogguide Indholdsfortegnelse: Indledning og brug af manualen.... 3 Helbredets indflydelse på arbejds- og funktionsevnen... 5 Igangværende

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser

Stress hos ledere i Danmark årsager, udbredelse og konsekvenser Per Bech, Hillerød Sygehus Marianne B. Andersen, Ledernes Hovedorganisation Signe Tønnesen, Ledernes Hovedorganisation Erna Agnarsdóttir, Ledernes Hovedorganisation Stress hos ledere i Danmark årsager,

Læs mere

JOBCENTER FAXE: PROFILER OG MULIGHEDSKATALOG FOR MATCHGRUPPE 3

JOBCENTER FAXE: PROFILER OG MULIGHEDSKATALOG FOR MATCHGRUPPE 3 JOBCENTER FAXE: PROFILER OG MULIGHEDSKATALOG FOR MATCHGRUPPE 3 Inhouse Consulting Februar 2012 1 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Analyse... 3 Hovedkonklusioner... 4 Profiler forståelsesramme... 5 De måske

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Befolkningens syn på funktionelle lidelser

Befolkningens syn på funktionelle lidelser Befolkningens syn på funktionelle lidelser Af Jacob Andersen 1 Forord Viden om befolkningens syn på funktionelle lidelser er væsentlig for at forstå den folkelige klangbund for udbredelse af behandling,

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere