Årsberetning Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Side 1"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Side 1

2 Indhold Side 3 Formandens beretning Side 4 Centerlederens beretning Side 5 Årets aktiviteter Side 5 Årets Frivillige 2014 Side 6 Slip Frivilligheden Løs 2014 Side 6 Dialogmøde Side 7 Gråzoneprojektet Side 8 Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Side 9 Referat af Generalforsamling 2014 Side 11 Bestyrelsen 2014 Side 12 Vedtægterne Side 16 Revisionserklæring for regnskabet 2014 Side 17 Beskrevet regnskabspraksis for regnskab 2014 Side 18 Regnskab 2014 Side 19 Medlemsliste Side og Slip Frivilligheden Løs 2015 Side 2

3 Formandens årsberetning Endnu et år er gået i Guldborgsund Frivilligcenter. Et år der har budt på mange aktiviteter og forandringer, som er med til at skabe nye landskaber at vandre i. Der skal frivillige til, og dem mangler vi heldigvis ikke, tværtimod vokser tilgangen af frivillige hele tiden, både når foreningerne udvikler/udvider deres aktiviteter, og når der opstår nye foreninger. Lige nu har Guldborgsund Frivilligcenter 185 medlemsforeninger, og disse foreninger har tilsammen ca frivillige, som laver alle de gode aktiviteter. Lige før sommerferien meldte Kommunen ud, at der skal spares en masse millioner på de kommende kommunale budgetter, og nogle af de millioner skal spares på det frivillige sociale område. Vi blev bedt om at give et høringssvar, og vi skrev, at vi er kede af de besparelser de foreslog, da vi mener, det går ud over de allersvageste og indsatsen for at hjælpe dem. Ved dialogmødet i 2013 kom det frem, at der var nogle frivillige, der oplevede, at deres indsats kunne være en gråzone altså tage arbejde fra professionelle, så på baggrund af dette lovede Margrit Tarby, at dette ville vi følge op på. Vi iværksatte derfor Gråzoneprojektet, som skulle afdække niveauet af gråzoner i foreningerne. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, og alle lagde et stort stykke arbejde i at finde oplysninger, se på foreningernes virke og de frivilliges indstilling til gråzoner. Det var ikke alle foreninger, der lige havde noget at mene om gråzoner, men de var glade for opringningen (og vi fik en tættere kontakt til foreningerne). Jeg takker bestyrelsen for indsatsen og give en tak til alle jer, der deltog og bidrog til vores undersøgelse. Slip Frivilligheden Løs bragte igen i år foreningerne i tæt dialog med borgerne, og Store Torv var igen rammen om en dejlig eftermiddag, hvor der blev snakket og delt brochurer ud. Dialogmødet i november viste sig fra en helt ny side, hvor vi sad sammen i mindre grupper og talte om nogle af de udfordringer, vi står overfor. Det var til stor glæde for alle, at der både var politikere og embedsmænd i alle grupper, og spørgelysten var stor fra alle sider. Tak til alle der deltog med hjerte og lyst til at sætte fokus på de frivilliges behov. Dette år har også budt på to fratrædelser fra bestyrelsen, formand og mangeårigt bestyrelsesmedlem Margrit Lynn Tarby, og bestyrelsesmedlem Jannie Bech, har begge måttet trække sig pga. sygdom. Det er altid vemodigt at skulle sige farvel til gode kompetente mennesker, som har haft lyst til at gøre en forskel for andre mennesker via deres bestyrelsesarbejde. Tak for den tydelige forskel, som I har været med til at skabe og held og lykke fremover. Nye udfordringer kan kradse lidt og sådan en forandring er Foreningsportalen. Generelt set er den blevet taget meget godt imod af jer, og det er rart at vide at e-administrationen har specialiseret sig i at hjælpe foreninger, der ikke har så let ved det. Det er selvfølgelig lidt af en udfordring med alt det digitalisering, men det er kommet for at blive. Vi takker alle de frivillige for et godt år med dejlige og vedkommende aktiviteter til glæde for dem, der har allermest brug for det. På bestyrelsens vegne Charlotte Fisher Kjældmand Fungerende Formand og næstformand Side 3

4 Centerlederens årsberetning Vi kan alle blive socialt udsatte Næsten alle mennesker kan defineres som socialt udsat i perioder af livet. At være socialt udsat betyder, at man lever i samfundets yderkant. At leve i yderkanten kan vise sig ved, dårligt helbred, sjælden tilknytning til arbejdsmarkedet, og at det er svært at drage nytte af samfundets almindelige tilbud. At være socialt udsat betyde, at man har sværere ved at skabe et godt liv for sig selv og sin familie. Alle kan blive syge fysisk eller psykisk, miste deres arbejde, blive ramt af uheld eller skilsmisse. Derfor er det vigtigt, at alle oplever, at det er helt i orden at få en håndsrækning af et andet menneske - hellere det og komme tilbage på sporet. Det er meget lettere at føle taknemmelighed på den lange bane end at skabe mening i tilværelsen i ensomhed, kamp og trods. Gir' det mening for dig - skaber det mening for en anden Alle medlemsforeningernes frivillige hjælper, støtter, vejleder, underviser, oplyser, informerer, hvad de kan, fordi det giver mening. For selv om man er socialt udsat, så kan vejen tilbage til det civile fællesskab være kort. Det at mærke, når man er ude i tovene og tager et lille bitte initiativ, at man så får man en håndsrækning, der kan mærkes, betyder uendelig meget. Alle mennesker, også socialt udsatte, har en fornemmelse af, hvad der kunne bringe dem videre i den rigtige retning, og frivillige i den sociale indsats lytter til det behov et menneske har og støtter det på vejen. Liv og glæde Det er fantastisk at se den glæde og entusiasme, som frivillige lægger for dagen for at hjælpe andre, og det er opløftende at se den variation, der er i tilbuddene og den idérigdom, der blomstrer godt spredt ud over kommunen. Tak til jer alle fordi I gør det muligt at være stolt af og glad for at bo i Guldborgsund. Tak, set indefra.. Det bedste er, at der er en stor lydhørhed hos jer, vi er meget glade for jeres altid positive tilgang til vores mange ideer, udfordringer og til tider sjove spørgsmål. Det giver os lyst og mod til at arbejde videre, lægge nye planer, udvikle og bearbejde ny viden til glæde for jer. Centerleder, Birgitte Zimling Et udpluk af årets aktiviteter: Oplæg for: kommende socialrådgivere, Sct. Josef Skole, Katedralskolen, Ældre Sagen, SOSU-elever, embedsfolk, nyt frivilligcenter under opstart, humanitære foreninger og mange andre. Restitution af en forening i knæ. Christina i job med løntilskud. Dialogmøde. Foreningsbesøg i Vester-Øster-Ulslev Pensionistfore- ning, Cafe Bodil, Ældre hjælpe Ældre Saks., Perronen bl.a. Infomøder i lokalområderne om Forandring Fryder Deltagelse i Programstyregruppen for Ældremillionerne. Netværksmøder for Ad Hoc, Besøgsvenner, telefon- kæder, Bisiddere, IT-hjælpere. Afslut- tende møde om Ensomme Ældre hos Marselisborgkonsulenterne. Samarbej- dsmøder med bl.a. Sorggruppen for voksne, Jobcentret, Kommunalchef Maibritt Hagbart, besøg på plejecen- tre. Projektudviklingsproces for ansat- te og frivillige for de dårligste ældre, Saksenhøj. Årets Frivillige blev fejret. Seminar for bestyrelsesmedlemmer. Afgivelse af skriftligt høringssvar om besparelser på det sociale område. Hjælp til ansøgninger. Planlægning og afvikling af Slip Fri- villigheden løs. Støtte igangsættelsen af selvhjælp for angste, Seksuelt kænkede og nye foreninger. APVuddannelse. Frivilligmøde i Ældre Sagen. Foreningsportaluddannelse. Og meget andet. Side 4

5 Årets Aktiviteter Flerkulturelt Center, Årets Frivillig 2013 blev fejret ADHD samler ind til Eventyrmesse 2014 Flerkulturelt Center, Årets Frivillig Alex, Guldbrogsund Kommune om Foreningsportalen Informationsmøde for nye Læseheste Årets Frivillige 2014 Det er blevet en tradition at Guldborgsund Frivilligcenter kårer Årets Frivillig blandt medlemmerne. Prisen overrækkes af formand for Folkesundhed- og omsorgsudvalget Bo Abildgård, her lidt af hans begrundede tale. "Det er svært at vælge, og det kan vi heller ikke - hver eneste frivillig gør en kæmpe indsats uanset, hvordan den syner i forhold til andre indsatser - fordi den enkelte frivillige, gør hvad der er muligt for dem, hverken mere eller mindre, og for dem der får en håndsrækning betyder det alt. Når vi alligevel vælger årets frivillig, så er det for trods alt at vise hvor mangfoldig den frivillige sociale indsats er, og for at fortælle at bag håndsrækningen står der ganske almindelige mennesker som bør æres og respekteres for deres indsats. Årets Frivillige har hjerterum til at rumme de allersvageste i samfundet og det er prisværdigt. Årets Frivillige kæmper med et smil, entusiasme og utrættelighed på de svagestes vegne og Årets Frivillige har glæde og optimisme, som de deler rundhåndet ud af på trods af deres indblik i mange hårde og triste skæbner. Årets Frivilligpris gives til PERRONEN Årets Frivilligpris 2014 overrækkes her til Klavs Lauridsen, Perronen af Bo Abildgaard Side 5

6 Slip Frivilligheden Løs Den sidste fredag i september er helliget de frivillige over hele landet. Vi var igen heldige med vejret, og ca. 100 frivillige var mødt op på torvet for at fortælle borgerne, om deres frivillige indsats. Vi havde en dejlig eftermiddag og kunne godt mærke, at det ikke var en "late night" i Nykøbing, der var en anderledes ro over Store Torv i år. Formanden for Guldborgsund Frivilligcenter, Margrit Lynn Tarby, bød velkommen og Borgmester John Brædder lukkede arrangementet sammen med Nykøbing F. Garden, hver på deres måde. Det var Festligt - Fagligt og Fornøjeligt. Tak til alle deltagere for ukuelig entusiasme og hjælpsomhed. Dialogmøde I november mødes vi til fælles netværksmøde. I år var alle inddelt i grupper af 12, hvori der både var embedsmænd, politikere og frivillige. Der var omtrent 45 spørgsmål, som grupperne kunne bruge, hvis de skulle løbe tør for diskussionsemner. Der blev talt, udvekslet viden, skabt rammer for yderligere samarbejde og løst helt praktiske opgaver. Borgmester John Brædder deltog også - i denne sammenhæng som løsgænger, så han fik lyttet til mange af de emner grupperne havde taget op. Til slut svarede han på spørgsmål, der var opstået i grupperne og pointerede, at det er vigtigt, at vi ikke kun ser de negative sider, men husker at nyde og fortælle om al den glæde og overskud de frivilliges indsats genererer hos borgerne. En meget dejlig eftermiddag med fagligt udbytte for alle parter. Side 6

7 Gråzoneprojektet Hvorfor al denne opmærksomhed på det. Hvis jeg spørger ud i en forsamling frivillige - "er der nogen her, der ønsker at tage jobbet fra en ansat?" så ser jeg ingen hænder. Tværtimod ønsker de fleste frivillige netop at fastholde de ansatte, primært fordi frivillige bare gerne vil hjælpe, når de har lyst, være medfølende og nærværende på lige fod med borgeren, sekundært fordi de mennesker de hjælper ofte har brug for hjælp til meget private opgaver, som de frivillige ikke føler sig trygge og kompetente til at løse. På dialogmødet november 2013 var der for fjerde år i træk diskussion om temaet og daværende formand for Guldborgsund Frivilligcenter Margrit Lynn Tarby lovede, at nu ville bestyrelsen undersøge tingenes tilstand i Guldborgsund. Derfor blev følgende program lagt: Del 1 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsforeninger for at finde ud af problemets omfang. Omkring 120 foreninger blev ringet op og resultatet foranledigede næste punkt. Del 1A i forlængelse af generalforsamlingen gennemførtes et 1 times seminar for frivillige. Formålet var bl.a. at tydeliggøre, at opfattelse af dilemmaer er forskellig. Del 2 etablering af en læringsgruppe bestående af både Frivillige og Ansatte. De skulle deltage i en konference om emnet, udarbejde undervisningsmaterialer og stille sig til rådighed som mødeledere med speciale i Gråzoner og samarbejde. Blev aldrig aktuel. Del 3 Lokale dialogmøder med Kommunens Centerchefer - ansvarlige teamledere - frivillige inden for området med oplæg til et formelt samarbejde. Blev aflyst pga. manglende tilslutning Del 4 Evalueringsmøde mellem Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter og Centercheferne. Blev aldrig aktuelt Konklusion i den absolut korte version: Et fåtal af foreningerne oplever gråzoner, og de der gør, er dem, der arbejder som borgernes personlige advokater - altså bisiddere, Flerkulturelt Center, besøgsvenner, værestederne og Børns Voksenvenner. Det generelle ønske til Kommunen fra alle, som oplevede gråzonerne, var et mere formelt samarbejde med tydelige komandoveje og tydeligere "kan" og "skal" opgaver, så det bliver let at se grænsen. Hele rapporten kan læses i Guldborgsund Frivilligcenter ved henvendelse til Centerleder Birgitte Zimling. Da rapporten ikke kan siges at være videnskabelig underbygget, skal den ikke offentliggøres; den kan ikke påvise generelle tilstande, eller lægges til grund for beslutninger på området. Den er alene et øjebliksbillede. Billede af logoet vi har brugt Holdning Hjertelig Grænse Virkelig Værdig Ansvar Politik Regel Villig Hed Løs Tid Liv Fri Side 7

8 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Vi indbyder vore medlemmer til generalforsamling onsdag den 20. maj 2015 kl SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere Dagsorden: 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 5. Forelæggelse af revideret regnskab 6. Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand for 1 år (formanden fratrådt pga. sygdom, valg af formand i lige år for 2 år) 9. Valg af næstformand i ulige årstal På valg er næstformand Charlotte Fisher Kljældmand, der modtager genvalg. 10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. På valg er Dorthe Jørgensen, der modtager genvalg og Jannie Bech, der ikke modtager genvalg. 11. Valg af 3 suppleanter for 1 år. 12. Valg af revisor for 1 år 13. Eventuelt I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive orienteret om Guldbogsund Frivilligcenters forsikring for frivillige og året der kommer: "Ind i fællesskabet" om arbejdet for at gøre plads for dobbeltminoriteter i den frivillige indsats. Side 8

9 Referat af Generalforsamlingen d. 22. maj 2014 Valg af dirigent Sonja Davidsen blev foreslået og valgt Det konkluderes af SD, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet Valg af referent Else Mortensen blev foreslået og valgt Valg af stemmetællere Følgende meldte sig: Kirsten Søderholm, Karen Bressing og Thorstein Labæk Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse Formandsberetningen ved formand Magrit Lynn Tarby Hovedoverskrifterne var: Nye folk nye tider lederskifte i Guldborgsund Frivilligcenter og ny medarbejder Frivilligcentret er stedet til bl.a. udveksling af viden og netværksdannelse Frivilliges rolle i civilsamfundet Gråzoneproblematikken i samarbejdet mellem professionelle og frivillig er sat på dagsordenen. Årets dialogmøde i Landsbyen Sakskøbing god debat transportudfordring til stedet for nogle Den nationale Frivilligdag på Hotel Falster fejring af de frivillige og afsked med Inge Hansen Centret i rivende udvikling bestyrelsen deltager nu mere aktivt i arbejdsgrupper og har på grund af den rivende udvikling besluttet at afholde bestyrelsesmøde hver måned. Det konkluderes, at beretningen er udsendt i tide iht. vedtægterne Formandsberetningen kan ses i denne fulde ordlyd på Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside Formandens beretning taget til efterretning. Forelæggelse af revideret regnskab Da kasserer Dorthe Jørgensen var fraværende fremlagde centerleder Birgitte Zimling regnskabet Ingen bemærkninger regnskab tages til efterretning. Indkomne forslag. a) Vedtægtsændring af 3. stk. 2; 4. stk. 4, pkt. 10; 5. stk. 1; 11. stk. 1. Forslaget er stillet af Guldborgsund Frivilligcenters Bestyrelse. Forslag 1-3. stk. 2 omhandlende Medlemmer Vedtages Forslag 2-4. stk. 4 omhandlende Generalforsamling Vedtages Forslag 3-5. stk. 1 omhandlende Bestyrelsen Vedtages Forslag stk. 1 omhandlende Nedlæggelse af forening Vedtages Se Bilag 1. b)når man er formand for en forening, der dækker mere end en kommune og ikke er bosiddende i Guldborgsund, kan få posten tilsendt både på mail (det er gratis) og med post. Forslaget er fremsendt af Inge Degler, Gigtforeningen. Inden debatten fremlagde Inge Degler sine synspunkter. Side 9

10 Referat af Generalforsamlingen d. 22. maj 2014 Kommentarer til forslaget fra formand MT: Orienterer om bestyrelsens beslutning på, ikke at tilslutte sig forslaget. Der er flere begrundelser for beslutningen, men først og fremmest at det kræver en vedtægtsændring i 3 omhandlende medlemmer. Der skal i så fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Det vil desuden betyde at Frivilligpolitikken og kvalitetsstandarden for tildeling af tilskud iht. 18 skal revideres. En evt. ændring af arbejdsgang vil medføre øget arbejdspres og øget administrative udgifter. Forslaget var på i 2013, hvor det blev nedstemt. Udpluk af øvrige kommentarer: Kontaktperson i Guldborgsund Kommune kan videresende oplysninger til Inge Degler Kan ikke se, at det er noget problem at videresende til hinanden. Outlook kan opsættes til at sende videre I Lolland Kommune kan man godt sende til kontaktperson i anden kommune I Lolland betales kontingent det gør vi ikke i Guldborgsund Skal der være mulighed for flere kontaktpersoner, når formanden ikke er bosiddende i GBS Det burde være muligt at sende til en formand, der er bosiddende i anden kommune. Bestyrelsen kan ikke være bekendt at være så stejle Hvor der er vilje, er der vej Der kom forslag om at holde afstemning på forslaget, hvilket blev besluttet. Der var 42 stemmeberettiget til generalforsamlingen Der var 36 stemmer hvor der var: 7 ja til forslaget 28 nej til forslaget 1 blank til forslaget Forslaget blev forkastet Fastsættelse af kontingent Fortsat 0 kr. Valg af formand i lige årstal. På valg er formand Magrit Lynn Tarby, der modtager genvalg. Magrit Lynn Tarby blev genvalgt Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. På valg er Poul K. Poulsen og Noel Perning, der ikke modtager genvalg og Marianne Andersen, der modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår: Erling Christensen formand for Ældresagens Koordinationsudvalg Jørgen Hansen e-adminstrationen Erling Christensen og Jørgen Hansen blev valgt Marianne Andersen blev genvalgt Valg af 3 suppleanter for 1 år. Bjarne Hansen, Susanne Poulsen og Anne Mari Sakstrup- Blom stillede sig til rådighed og blev valgt Inviteres til 2 bestyrelsesmøder om året. Valg af revisor for 1 år BDO genvælges 12. Eventuelt Ingen emner Referent Leder af Folkesundhed & Arbejdsmiljø Else Mortensen Side 10

11 Bestyrelsen Charlotte Fisher Kjældmand Fungerende formand næstformand Ungdommens Røde Kors Dorthe Jørgensen Kasserer Dansk Handikapråd Marianne Andersen bestyrelsesmedlem Stomikontakten Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem e-administrationen Erling Christensen bestyrelsesmedlem Ældre Sagen Susanne Poulsen Bestyrelsesmedlem indtrådt pga. formand Margrit Tarbys udtræden Fibromyalgi Foreningen Anne Marie Sakstrup-Blom bestyrelsesmedlem Indtrådt pga. Jannie Bechs udtræden. Kræftens Bekæmpelse Bjarne Hansen Suppleant Høreforeningen Guldborgsund Lokalafdeling Side 11

12 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Guldborgsund Frivilligcenter. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Stk. 1 Guldborgsund Frivilligcenter har til formål at yde service inden for området frivilligt socialt arbejde i Guldborgsund Kommune for det enkelte menneske, det uformelle netværk, den frivillige organisation og Kommunen. Formålet søges nået ved at give støtte til et frivilligcenters kerneområder: Formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borgerinformation samt foreningsservice. 3 Medlemmer Stk. 1 Som medlemmer kan optages frivillige sociale foreninger og grupper med hjemsted og/eller kontaktperson i Guldborgsund Kommune. Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Centerlederen. 4 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte bestyrelse. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Indkaldelse sker skriftligt til medlemsorganisationerne med mindst 4 ugers varsel samt ved opslag i husstands omdelt avis med angivelse af dagsorden. Stk. 3 Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetællere. 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse. 5. Forelæggelse af revideret regnskab 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand i lige årstal Side 12

13 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter 9. Valg af næstformand i ulige årstal. Såfremt formand eller næstformand fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen den pågældende post indtil næste ordinære generalforsamling. 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af 3 suppleanter for 1 år. 1. Suppleant er den der vælges med flest stemmer. 2. Suppleant er den der vælges med næstflest stemmer, 3. Suppleant er den der vælges med tredjeflest stemmer. 12. Valg af revisor for 1 år. 13. Eventuelt. Stk. 5 Regnskab forefindes i foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes regnskabet på foreningens hjemmeside. Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside. Stk. 7 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog 8, 10 og 11. Stk. 8 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker det. Stk. 9 Fuldmagt Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5 Bestyrelse Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Side 13

14 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets leder. Lederen sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige drift. Lederen fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møde uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen. 6 Økonomi Stk. 1 Regnskab og revision følger kalenderåret. 7 Hæftelse og tegningsregler Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 8 Ændring af vedtægter Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer. Stk. 2 Ændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2, 3 under 4, stk. 4 samt det (de emner), som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 3 Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler. 10 Eksklusion Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen skal fremlægges til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen. Side 14

15 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter 11 Nedlæggelse af foreningen Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Den sidste generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling. Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelle midler, der er tildelt foreningen som offentligt tilskud, til de retsmæssige bevilgende instanser. Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler efter de retningslinjer midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre krav på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj Bestyrelsen 2014 / 2015 Formand Margrit Lynn Tarby (Ehlers Danlos Syndrom) Næstformand Charlotte Fisher Kjældmand (Ungdommens Røde Kors) Kasserer Dorthe Jørgensen (DH-Guldborgsund) Medlem Jannie Bech (Fibromyalgi Guldborgsund) Medlem Marianne Andersen (Stomikontakten) Medlem Jørgen Hansen (e-administrationen) Medlem Erling Christensen (Ældresagens Koordinationsudvalg) Suppleanter 2014 / suppleant Susanne Poulsen (Patientforeningernes Netværk) 2. suppleant Anne Marie Sakstrup-Blom (Kræftens Bekæmpelse, Brystkræftgruppen) 3. suppleant Bjarne Hansen (Høreforeningen Guldborgsund) Valg af revisor: BDO Kommuners revisionsselskab Side 15

16 Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter Side 16

17 Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter Side 17

18 Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter Side 18

19 Medlemsliste ADHD-foreningen Aktiv Fritid Aktive Kvinder Guldborgsund ALS Foreningen Alzheimerforeningen Storstrøm Amputationskredsen ATS Klubben - mavedans for kvinder Balance og Velvære Beboerforeningen afd. 5 Apotekervænget Bedre Psykiatri Besøgstjenesten Nr. Alslev Besøgstjenesten Stubbekøbing Besøgsvennetjenesten i Gl. Nysted Kommune Bisidder og vejledning Bisiddernetværket Guldborgsund Blindes Idrætsklub Blæksprutten Broen Guldborgsund Brugerrådet Eskilstrup Brugerrådet i Nørre Alslev Børns Voksenvenner Lolland-Falster Cafe Bodil Café Damehat Café William Cochlear Implant Foreningen Colitis Crohn Foreningen Storstrøm Cykling uden alder Dalyfo Lolland-Falster Danmarks Lungeforening Lokalforeningen Dansk Blindesamfund Dansk Flygtningehjælp Nykøbing F og Sydfalster Dansk Folkehjælp Guldborgsund afd. Dansk Handicap Forbund Sydhavsøerne Dansk Parkinsonforening Datastuen i Gedser De frivillige Nr. Alslev Den Boligsociale Fond Lolland-Falster DH-Guldborgsund Diabetesforeningen Guldborgsund Drop in - for unge e-administration Guldborgsund Ehlers Danlos Syndrom FAKS Familiesundhedspladsen Eskilstrup Familiesundhedspladsen Lupinparken FBU - ForældreLANDSforeningen Fibromyalgi Guldborgsund Flerkulturelt Center Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Forsamlingshuset på Lindeskovskolen Forum for Yngre Ramte, Hjernesagen Fredagsgruppen for psykisk sårbare kvinder Frelsens Hær Frivillig Søruphus Frivilliggruppen for ældre i Stubbekøbing og omegn Frivillighedsformidlingen Frinergi Genbrugsbutikken i Nysted Gigtforeningen Lolland-Falster Kreds Guldborgsund Seniorklubber Gå i gang Guldborgsund Herritslev Døllefjelde Musse Pensionistforening Hjernesagen Guldborgsund Hjerneskadeforeningen for Sydsjælland og Hjerte for Prapchan Hjerteforeningen Guldborgsund Home-Start Familiekontakt Lolland-Falster Huset Dronningensgade Huset Langgade Høreforening Guldborgsund Lokalafdeling Idestrup Frivilligcenter Blæksprutten Idestrup Pensionistforening Karleby og Omegns Landsbyforening Kettinge og Omegn Pensionistforening Kirkens Korshær Nr. Alslev Kræftens Bekæmpelse NetværksCafé Kræftens Bekæmpelse, Guldborgsund Lokalforening L.A.P Guldborgsund og omegn Legetøjsbibliotek Guldborgsund Lektiecafèen LEV Guldborgsund Lidt sundere Lige Adgang for Alle Lions Club Nr. Alslev Lions Club Nørre Alslev "Helenerne" Lykke få - ud at gå Lær at leve med kronisk sygdom Mandagsklubben Orehoved Mandecentret Lolland-Falster Mandegruppen i Nr. Alslev Marielyst Petanque- og Krolf Klub MCS Foreningen for duft- og kemikalieoverfølsomme Menighedsplejen Nykøbing Falster Menighedsplejen Sakskøbing Motionsvenner Falster og Østlolland Side 19

20 Medlemsliste Natteravnene Nykøbing Falster Nordfalsters Forenede Boldklubbers Venner Nordstjernen - for unge der har mistet Nordvest-Falsters Pensionistforening Nr. Alslev Brugerråd Nykøbing F Sogns Besøgstjeneste Nysted Krolfklub "Nyserne" Nysted og Omegns Menighedspleje Nysted Senior Svøm OCD-lokalgruppe Lolland-Falster OK-klubben Stubbekøbing Osteoporoseforeningen afd. Storstrøm Patientforeningernes Netværk PROPA-prostatakræftforeningen Guldborgsund - Lolland PTU Storstrøm Radsted Pensionistforening Ramt af krigen Rygforeningen Røde Kors Nykøbing F Røde Kors Nysted Røde Kors Patientstøtte Røde Kors Stubbekøbing Sahaja Yoga Sakskøbing Efterløn og Seniorklub Sakskøbing Familiesundhedsplads Sakskøbing Handicap svømmeklub Sakskøbing Pensionistforening SAND Storstrøm Scleroseforeningens lokalafdeling Guldborgsund-Lolland Sclerosenetværk for Stamcelleopererede Sct. Georgs Gilderne Sakskøbing afd. Senior Datastue Væggerløse Senior Erhverv Lolland Falster SENIOR-FO'en Senior-træf Horbelev Seniorhuset i Sakskøbing SeniorMotion Nr. Alslev SeniorMotion Nykøbing F SeniorMotion Nysted SeniorMotion Stubbekøbing Sind Storstrøms Lokalafdeling Socialforeningen Solgårdens Venner Solskinsbussen Plejehjemmet Blomsterhaven Sorggruppe børn/unge fra 6 år Soroptimistklubben for Nykøbing Falster SOS-Børnebyernes lokalgruppe Guldborgsund Spastikerforeningen Lolland-Falster Stomikontakten Stop Op - brugerstyret værested Stoppestedet Stubbekøbing efterløn- og seniorklub Stubberup Beboerforening Svanevig Hospice Sydfalster Petanque Sydfalster Telefonkæde Telefonkæden Horbelev Telefonviften Ting & Sager 2nd Hand Toreby Centrets Venner Toreby L. Ældreklub Toreby og Omegn Toreby Pensionistforening Toreby Sogn Tårs-Vigsnæs Pensionistforening Ungdommens Røde Kors Nykøbing F Vaabensted-Engestofte Pensionistforening Vester-Øster Ulslev & Godsted pensionistforening Væggerløse Pensionistforening Værestedet Perronen Nykøbing F Værestedet Pilehytten Værestedsforeningen Ældre hjælper ældre (motionsvenner) Sakskøbing Ældre hjælper ældre Nysted Ældre Sagen Koordinationsudvalg Ældre Sagen Nr. Alslev Ældre Sagen Nykøbing F - Sydfalster Ældre Sagen Nykøbing F. Besøgstjeneste Ældre Sagen Nykøbing F. Bisidder Ældre Sagen Nykøbing F. Demensaflaster Ældre Sagen Nykøbing F. Den hjælpende hånd Ældre Sagen Nykøbing F. Hjælp til indkøb Ældre Sagen Nykøbing F. Mad og Mennesker Ældre Sagen Nykøbing F. Motionsvenner på Bakkehuset Ældre Sagen Nykøbing F. Sydfalster Vågetjenesten Ældre Sagen Nysted Ældre Sagen Sakskøbing Ældre Sagen Stubbekøbing Ældre Sagen Sydfalster Besøgsvenner Ældre Sagens Besøgsvennerne Sakskøbing Ældre Sagens Bisiddere Sakskøbing Side 20

21 tillader os at sætte fokus på Frivilligcentrets kerneydelser og skærpe Frivilligcentrets synlighed overfor vores medlemmer. Det betyder, at der i efteråret kommer kurser netværksmøder oplæg til foreningsarbejde Hvor vi gerne modtager opfordringer til at tage emner op. Vi arbejder på at få en ny hjemmeside som blandt andet skal gøre den frivillige indsats endnu synligere. Nu får vi mulighed for at lave gode artikler måske videoer et fotoarkiv, med billeder alle må bruge. Skrive nyhedsbreve til alle, der ønsker at høre om den frivillige indsats i Guldborgsund. og mange flere ting. I Centrets åbningstid kan du møde Signe. Hun holder styr på lokalebookinger, annoncer, alle de praktiske ting, der får Frivilligcentret til at fungere i det daglige, tilmeldinger til kurser og netværksmøder, Plakater-Flyers og pressemeddelelser og alverdens andre ting. Centrets åbningstid er: mandag, tirsdag, torsdag kl. 10:00-15:30 onsdag kl :30 fredag og tidspunkter uden for åbningstiden efter aftale. tlf.: mail: FÆLLESSKABER - RELATIONER - SAMARBEJDE Seminar for medlemmer af Guldborgsund og Lolland Frivilligcenter Dagen byder på interessante indslag - Foredrag - fællesskabende aktiviteter Tilmelding kan ske på tlf.: Sidste frist for tilmelding er 11. september, begrænsede pladser, tilmelding efter først til mølle. Det endelige program kan ses på hjemmesiden fri-villig.dk 1. september Side 21

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Marts-april 2014 Tina Raun Nielsen er frivillig i Parkinsonforeningen Læs mini-portræt i nyhedsbladet, hvor Tina bl.a. fortæller om en ny ParkinsonCafé i Aalborg. I nyhedsbladet

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2014 Peter Als fra Amnestys lokalforening i Aalborg er en glad mand Læs mini-portræt i bladet, hvor Peter fortæller om Amnestys erfaringer med udenlandske frivillige.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER

LANDSMØDE 2014 11.-12. OKTOBER 11.-12. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program URK Landsmøde 2014 4 1.2 Praktiske oplysninger 6 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 7 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 8 2

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS November-december 2011 Informationsaften for nye frivillige Tirsdag 15. november 2011 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus 43% af danskerne over 16 år udfører frivilligt arbejde,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi

førtidspensionisten Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed - sandhed eller utopi førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JULI 2004 Fleksjobbere under pres Uretfærdig ægtefælleafhængighed Retssikkerhed

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS April-maj 2015 Månedens frivillig-portræt, Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen Mie Jensen & Natalia Sick Conradsen fra 3.a. på Hasseris Gymnasium er blevet hædret som månedens

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere