Årsberetning Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Side 1"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Side 1

2 Indhold Side 3 Formandens beretning Side 4 Centerlederens beretning Side 5 Årets aktiviteter Side 5 Årets Frivillige 2014 Side 6 Slip Frivilligheden Løs 2014 Side 6 Dialogmøde Side 7 Gråzoneprojektet Side 8 Indkaldelse til Generalforsamling 2015 Side 9 Referat af Generalforsamling 2014 Side 11 Bestyrelsen 2014 Side 12 Vedtægterne Side 16 Revisionserklæring for regnskabet 2014 Side 17 Beskrevet regnskabspraksis for regnskab 2014 Side 18 Regnskab 2014 Side 19 Medlemsliste Side og Slip Frivilligheden Løs 2015 Side 2

3 Formandens årsberetning Endnu et år er gået i Guldborgsund Frivilligcenter. Et år der har budt på mange aktiviteter og forandringer, som er med til at skabe nye landskaber at vandre i. Der skal frivillige til, og dem mangler vi heldigvis ikke, tværtimod vokser tilgangen af frivillige hele tiden, både når foreningerne udvikler/udvider deres aktiviteter, og når der opstår nye foreninger. Lige nu har Guldborgsund Frivilligcenter 185 medlemsforeninger, og disse foreninger har tilsammen ca frivillige, som laver alle de gode aktiviteter. Lige før sommerferien meldte Kommunen ud, at der skal spares en masse millioner på de kommende kommunale budgetter, og nogle af de millioner skal spares på det frivillige sociale område. Vi blev bedt om at give et høringssvar, og vi skrev, at vi er kede af de besparelser de foreslog, da vi mener, det går ud over de allersvageste og indsatsen for at hjælpe dem. Ved dialogmødet i 2013 kom det frem, at der var nogle frivillige, der oplevede, at deres indsats kunne være en gråzone altså tage arbejde fra professionelle, så på baggrund af dette lovede Margrit Tarby, at dette ville vi følge op på. Vi iværksatte derfor Gråzoneprojektet, som skulle afdække niveauet af gråzoner i foreningerne. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, og alle lagde et stort stykke arbejde i at finde oplysninger, se på foreningernes virke og de frivilliges indstilling til gråzoner. Det var ikke alle foreninger, der lige havde noget at mene om gråzoner, men de var glade for opringningen (og vi fik en tættere kontakt til foreningerne). Jeg takker bestyrelsen for indsatsen og give en tak til alle jer, der deltog og bidrog til vores undersøgelse. Slip Frivilligheden Løs bragte igen i år foreningerne i tæt dialog med borgerne, og Store Torv var igen rammen om en dejlig eftermiddag, hvor der blev snakket og delt brochurer ud. Dialogmødet i november viste sig fra en helt ny side, hvor vi sad sammen i mindre grupper og talte om nogle af de udfordringer, vi står overfor. Det var til stor glæde for alle, at der både var politikere og embedsmænd i alle grupper, og spørgelysten var stor fra alle sider. Tak til alle der deltog med hjerte og lyst til at sætte fokus på de frivilliges behov. Dette år har også budt på to fratrædelser fra bestyrelsen, formand og mangeårigt bestyrelsesmedlem Margrit Lynn Tarby, og bestyrelsesmedlem Jannie Bech, har begge måttet trække sig pga. sygdom. Det er altid vemodigt at skulle sige farvel til gode kompetente mennesker, som har haft lyst til at gøre en forskel for andre mennesker via deres bestyrelsesarbejde. Tak for den tydelige forskel, som I har været med til at skabe og held og lykke fremover. Nye udfordringer kan kradse lidt og sådan en forandring er Foreningsportalen. Generelt set er den blevet taget meget godt imod af jer, og det er rart at vide at e-administrationen har specialiseret sig i at hjælpe foreninger, der ikke har så let ved det. Det er selvfølgelig lidt af en udfordring med alt det digitalisering, men det er kommet for at blive. Vi takker alle de frivillige for et godt år med dejlige og vedkommende aktiviteter til glæde for dem, der har allermest brug for det. På bestyrelsens vegne Charlotte Fisher Kjældmand Fungerende Formand og næstformand Side 3

4 Centerlederens årsberetning Vi kan alle blive socialt udsatte Næsten alle mennesker kan defineres som socialt udsat i perioder af livet. At være socialt udsat betyder, at man lever i samfundets yderkant. At leve i yderkanten kan vise sig ved, dårligt helbred, sjælden tilknytning til arbejdsmarkedet, og at det er svært at drage nytte af samfundets almindelige tilbud. At være socialt udsat betyde, at man har sværere ved at skabe et godt liv for sig selv og sin familie. Alle kan blive syge fysisk eller psykisk, miste deres arbejde, blive ramt af uheld eller skilsmisse. Derfor er det vigtigt, at alle oplever, at det er helt i orden at få en håndsrækning af et andet menneske - hellere det og komme tilbage på sporet. Det er meget lettere at føle taknemmelighed på den lange bane end at skabe mening i tilværelsen i ensomhed, kamp og trods. Gir' det mening for dig - skaber det mening for en anden Alle medlemsforeningernes frivillige hjælper, støtter, vejleder, underviser, oplyser, informerer, hvad de kan, fordi det giver mening. For selv om man er socialt udsat, så kan vejen tilbage til det civile fællesskab være kort. Det at mærke, når man er ude i tovene og tager et lille bitte initiativ, at man så får man en håndsrækning, der kan mærkes, betyder uendelig meget. Alle mennesker, også socialt udsatte, har en fornemmelse af, hvad der kunne bringe dem videre i den rigtige retning, og frivillige i den sociale indsats lytter til det behov et menneske har og støtter det på vejen. Liv og glæde Det er fantastisk at se den glæde og entusiasme, som frivillige lægger for dagen for at hjælpe andre, og det er opløftende at se den variation, der er i tilbuddene og den idérigdom, der blomstrer godt spredt ud over kommunen. Tak til jer alle fordi I gør det muligt at være stolt af og glad for at bo i Guldborgsund. Tak, set indefra.. Det bedste er, at der er en stor lydhørhed hos jer, vi er meget glade for jeres altid positive tilgang til vores mange ideer, udfordringer og til tider sjove spørgsmål. Det giver os lyst og mod til at arbejde videre, lægge nye planer, udvikle og bearbejde ny viden til glæde for jer. Centerleder, Birgitte Zimling Et udpluk af årets aktiviteter: Oplæg for: kommende socialrådgivere, Sct. Josef Skole, Katedralskolen, Ældre Sagen, SOSU-elever, embedsfolk, nyt frivilligcenter under opstart, humanitære foreninger og mange andre. Restitution af en forening i knæ. Christina i job med løntilskud. Dialogmøde. Foreningsbesøg i Vester-Øster-Ulslev Pensionistfore- ning, Cafe Bodil, Ældre hjælpe Ældre Saks., Perronen bl.a. Infomøder i lokalområderne om Forandring Fryder Deltagelse i Programstyregruppen for Ældremillionerne. Netværksmøder for Ad Hoc, Besøgsvenner, telefon- kæder, Bisiddere, IT-hjælpere. Afslut- tende møde om Ensomme Ældre hos Marselisborgkonsulenterne. Samarbej- dsmøder med bl.a. Sorggruppen for voksne, Jobcentret, Kommunalchef Maibritt Hagbart, besøg på plejecen- tre. Projektudviklingsproces for ansat- te og frivillige for de dårligste ældre, Saksenhøj. Årets Frivillige blev fejret. Seminar for bestyrelsesmedlemmer. Afgivelse af skriftligt høringssvar om besparelser på det sociale område. Hjælp til ansøgninger. Planlægning og afvikling af Slip Fri- villigheden løs. Støtte igangsættelsen af selvhjælp for angste, Seksuelt kænkede og nye foreninger. APVuddannelse. Frivilligmøde i Ældre Sagen. Foreningsportaluddannelse. Og meget andet. Side 4

5 Årets Aktiviteter Flerkulturelt Center, Årets Frivillig 2013 blev fejret ADHD samler ind til Eventyrmesse 2014 Flerkulturelt Center, Årets Frivillig Alex, Guldbrogsund Kommune om Foreningsportalen Informationsmøde for nye Læseheste Årets Frivillige 2014 Det er blevet en tradition at Guldborgsund Frivilligcenter kårer Årets Frivillig blandt medlemmerne. Prisen overrækkes af formand for Folkesundhed- og omsorgsudvalget Bo Abildgård, her lidt af hans begrundede tale. "Det er svært at vælge, og det kan vi heller ikke - hver eneste frivillig gør en kæmpe indsats uanset, hvordan den syner i forhold til andre indsatser - fordi den enkelte frivillige, gør hvad der er muligt for dem, hverken mere eller mindre, og for dem der får en håndsrækning betyder det alt. Når vi alligevel vælger årets frivillig, så er det for trods alt at vise hvor mangfoldig den frivillige sociale indsats er, og for at fortælle at bag håndsrækningen står der ganske almindelige mennesker som bør æres og respekteres for deres indsats. Årets Frivillige har hjerterum til at rumme de allersvageste i samfundet og det er prisværdigt. Årets Frivillige kæmper med et smil, entusiasme og utrættelighed på de svagestes vegne og Årets Frivillige har glæde og optimisme, som de deler rundhåndet ud af på trods af deres indblik i mange hårde og triste skæbner. Årets Frivilligpris gives til PERRONEN Årets Frivilligpris 2014 overrækkes her til Klavs Lauridsen, Perronen af Bo Abildgaard Side 5

6 Slip Frivilligheden Løs Den sidste fredag i september er helliget de frivillige over hele landet. Vi var igen heldige med vejret, og ca. 100 frivillige var mødt op på torvet for at fortælle borgerne, om deres frivillige indsats. Vi havde en dejlig eftermiddag og kunne godt mærke, at det ikke var en "late night" i Nykøbing, der var en anderledes ro over Store Torv i år. Formanden for Guldborgsund Frivilligcenter, Margrit Lynn Tarby, bød velkommen og Borgmester John Brædder lukkede arrangementet sammen med Nykøbing F. Garden, hver på deres måde. Det var Festligt - Fagligt og Fornøjeligt. Tak til alle deltagere for ukuelig entusiasme og hjælpsomhed. Dialogmøde I november mødes vi til fælles netværksmøde. I år var alle inddelt i grupper af 12, hvori der både var embedsmænd, politikere og frivillige. Der var omtrent 45 spørgsmål, som grupperne kunne bruge, hvis de skulle løbe tør for diskussionsemner. Der blev talt, udvekslet viden, skabt rammer for yderligere samarbejde og løst helt praktiske opgaver. Borgmester John Brædder deltog også - i denne sammenhæng som løsgænger, så han fik lyttet til mange af de emner grupperne havde taget op. Til slut svarede han på spørgsmål, der var opstået i grupperne og pointerede, at det er vigtigt, at vi ikke kun ser de negative sider, men husker at nyde og fortælle om al den glæde og overskud de frivilliges indsats genererer hos borgerne. En meget dejlig eftermiddag med fagligt udbytte for alle parter. Side 6

7 Gråzoneprojektet Hvorfor al denne opmærksomhed på det. Hvis jeg spørger ud i en forsamling frivillige - "er der nogen her, der ønsker at tage jobbet fra en ansat?" så ser jeg ingen hænder. Tværtimod ønsker de fleste frivillige netop at fastholde de ansatte, primært fordi frivillige bare gerne vil hjælpe, når de har lyst, være medfølende og nærværende på lige fod med borgeren, sekundært fordi de mennesker de hjælper ofte har brug for hjælp til meget private opgaver, som de frivillige ikke føler sig trygge og kompetente til at løse. På dialogmødet november 2013 var der for fjerde år i træk diskussion om temaet og daværende formand for Guldborgsund Frivilligcenter Margrit Lynn Tarby lovede, at nu ville bestyrelsen undersøge tingenes tilstand i Guldborgsund. Derfor blev følgende program lagt: Del 1 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsforeninger for at finde ud af problemets omfang. Omkring 120 foreninger blev ringet op og resultatet foranledigede næste punkt. Del 1A i forlængelse af generalforsamlingen gennemførtes et 1 times seminar for frivillige. Formålet var bl.a. at tydeliggøre, at opfattelse af dilemmaer er forskellig. Del 2 etablering af en læringsgruppe bestående af både Frivillige og Ansatte. De skulle deltage i en konference om emnet, udarbejde undervisningsmaterialer og stille sig til rådighed som mødeledere med speciale i Gråzoner og samarbejde. Blev aldrig aktuel. Del 3 Lokale dialogmøder med Kommunens Centerchefer - ansvarlige teamledere - frivillige inden for området med oplæg til et formelt samarbejde. Blev aflyst pga. manglende tilslutning Del 4 Evalueringsmøde mellem Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter og Centercheferne. Blev aldrig aktuelt Konklusion i den absolut korte version: Et fåtal af foreningerne oplever gråzoner, og de der gør, er dem, der arbejder som borgernes personlige advokater - altså bisiddere, Flerkulturelt Center, besøgsvenner, værestederne og Børns Voksenvenner. Det generelle ønske til Kommunen fra alle, som oplevede gråzonerne, var et mere formelt samarbejde med tydelige komandoveje og tydeligere "kan" og "skal" opgaver, så det bliver let at se grænsen. Hele rapporten kan læses i Guldborgsund Frivilligcenter ved henvendelse til Centerleder Birgitte Zimling. Da rapporten ikke kan siges at være videnskabelig underbygget, skal den ikke offentliggøres; den kan ikke påvise generelle tilstande, eller lægges til grund for beslutninger på området. Den er alene et øjebliksbillede. Billede af logoet vi har brugt Holdning Hjertelig Grænse Virkelig Værdig Ansvar Politik Regel Villig Hed Løs Tid Liv Fri Side 7

8 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Vi indbyder vore medlemmer til generalforsamling onsdag den 20. maj 2015 kl SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F. Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere Dagsorden: 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse 5. Forelæggelse af revideret regnskab 6. Indkomne forslag (Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand for 1 år (formanden fratrådt pga. sygdom, valg af formand i lige år for 2 år) 9. Valg af næstformand i ulige årstal På valg er næstformand Charlotte Fisher Kljældmand, der modtager genvalg. 10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. På valg er Dorthe Jørgensen, der modtager genvalg og Jannie Bech, der ikke modtager genvalg. 11. Valg af 3 suppleanter for 1 år. 12. Valg af revisor for 1 år 13. Eventuelt I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive orienteret om Guldbogsund Frivilligcenters forsikring for frivillige og året der kommer: "Ind i fællesskabet" om arbejdet for at gøre plads for dobbeltminoriteter i den frivillige indsats. Side 8

9 Referat af Generalforsamlingen d. 22. maj 2014 Valg af dirigent Sonja Davidsen blev foreslået og valgt Det konkluderes af SD, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet Valg af referent Else Mortensen blev foreslået og valgt Valg af stemmetællere Følgende meldte sig: Kirsten Søderholm, Karen Bressing og Thorstein Labæk Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse Formandsberetningen ved formand Magrit Lynn Tarby Hovedoverskrifterne var: Nye folk nye tider lederskifte i Guldborgsund Frivilligcenter og ny medarbejder Frivilligcentret er stedet til bl.a. udveksling af viden og netværksdannelse Frivilliges rolle i civilsamfundet Gråzoneproblematikken i samarbejdet mellem professionelle og frivillig er sat på dagsordenen. Årets dialogmøde i Landsbyen Sakskøbing god debat transportudfordring til stedet for nogle Den nationale Frivilligdag på Hotel Falster fejring af de frivillige og afsked med Inge Hansen Centret i rivende udvikling bestyrelsen deltager nu mere aktivt i arbejdsgrupper og har på grund af den rivende udvikling besluttet at afholde bestyrelsesmøde hver måned. Det konkluderes, at beretningen er udsendt i tide iht. vedtægterne Formandsberetningen kan ses i denne fulde ordlyd på Guldborgsund Frivilligcenters hjemmeside Formandens beretning taget til efterretning. Forelæggelse af revideret regnskab Da kasserer Dorthe Jørgensen var fraværende fremlagde centerleder Birgitte Zimling regnskabet Ingen bemærkninger regnskab tages til efterretning. Indkomne forslag. a) Vedtægtsændring af 3. stk. 2; 4. stk. 4, pkt. 10; 5. stk. 1; 11. stk. 1. Forslaget er stillet af Guldborgsund Frivilligcenters Bestyrelse. Forslag 1-3. stk. 2 omhandlende Medlemmer Vedtages Forslag 2-4. stk. 4 omhandlende Generalforsamling Vedtages Forslag 3-5. stk. 1 omhandlende Bestyrelsen Vedtages Forslag stk. 1 omhandlende Nedlæggelse af forening Vedtages Se Bilag 1. b)når man er formand for en forening, der dækker mere end en kommune og ikke er bosiddende i Guldborgsund, kan få posten tilsendt både på mail (det er gratis) og med post. Forslaget er fremsendt af Inge Degler, Gigtforeningen. Inden debatten fremlagde Inge Degler sine synspunkter. Side 9

10 Referat af Generalforsamlingen d. 22. maj 2014 Kommentarer til forslaget fra formand MT: Orienterer om bestyrelsens beslutning på, ikke at tilslutte sig forslaget. Der er flere begrundelser for beslutningen, men først og fremmest at det kræver en vedtægtsændring i 3 omhandlende medlemmer. Der skal i så fald indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Det vil desuden betyde at Frivilligpolitikken og kvalitetsstandarden for tildeling af tilskud iht. 18 skal revideres. En evt. ændring af arbejdsgang vil medføre øget arbejdspres og øget administrative udgifter. Forslaget var på i 2013, hvor det blev nedstemt. Udpluk af øvrige kommentarer: Kontaktperson i Guldborgsund Kommune kan videresende oplysninger til Inge Degler Kan ikke se, at det er noget problem at videresende til hinanden. Outlook kan opsættes til at sende videre I Lolland Kommune kan man godt sende til kontaktperson i anden kommune I Lolland betales kontingent det gør vi ikke i Guldborgsund Skal der være mulighed for flere kontaktpersoner, når formanden ikke er bosiddende i GBS Det burde være muligt at sende til en formand, der er bosiddende i anden kommune. Bestyrelsen kan ikke være bekendt at være så stejle Hvor der er vilje, er der vej Der kom forslag om at holde afstemning på forslaget, hvilket blev besluttet. Der var 42 stemmeberettiget til generalforsamlingen Der var 36 stemmer hvor der var: 7 ja til forslaget 28 nej til forslaget 1 blank til forslaget Forslaget blev forkastet Fastsættelse af kontingent Fortsat 0 kr. Valg af formand i lige årstal. På valg er formand Magrit Lynn Tarby, der modtager genvalg. Magrit Lynn Tarby blev genvalgt Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. På valg er Poul K. Poulsen og Noel Perning, der ikke modtager genvalg og Marianne Andersen, der modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår: Erling Christensen formand for Ældresagens Koordinationsudvalg Jørgen Hansen e-adminstrationen Erling Christensen og Jørgen Hansen blev valgt Marianne Andersen blev genvalgt Valg af 3 suppleanter for 1 år. Bjarne Hansen, Susanne Poulsen og Anne Mari Sakstrup- Blom stillede sig til rådighed og blev valgt Inviteres til 2 bestyrelsesmøder om året. Valg af revisor for 1 år BDO genvælges 12. Eventuelt Ingen emner Referent Leder af Folkesundhed & Arbejdsmiljø Else Mortensen Side 10

11 Bestyrelsen Charlotte Fisher Kjældmand Fungerende formand næstformand Ungdommens Røde Kors Dorthe Jørgensen Kasserer Dansk Handikapråd Marianne Andersen bestyrelsesmedlem Stomikontakten Jørgen Hansen bestyrelsesmedlem e-administrationen Erling Christensen bestyrelsesmedlem Ældre Sagen Susanne Poulsen Bestyrelsesmedlem indtrådt pga. formand Margrit Tarbys udtræden Fibromyalgi Foreningen Anne Marie Sakstrup-Blom bestyrelsesmedlem Indtrådt pga. Jannie Bechs udtræden. Kræftens Bekæmpelse Bjarne Hansen Suppleant Høreforeningen Guldborgsund Lokalafdeling Side 11

12 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Guldborgsund Frivilligcenter. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Stk. 1 Guldborgsund Frivilligcenter har til formål at yde service inden for området frivilligt socialt arbejde i Guldborgsund Kommune for det enkelte menneske, det uformelle netværk, den frivillige organisation og Kommunen. Formålet søges nået ved at give støtte til et frivilligcenters kerneområder: Formidling af frivilligt arbejde, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borgerinformation samt foreningsservice. 3 Medlemmer Stk. 1 Som medlemmer kan optages frivillige sociale foreninger og grupper med hjemsted og/eller kontaktperson i Guldborgsund Kommune. Stk. 2 Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Centerlederen. 4 Generalforsamling Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte bestyrelse. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i maj måned. Indkaldelse sker skriftligt til medlemsorganisationerne med mindst 4 ugers varsel samt ved opslag i husstands omdelt avis med angivelse af dagsorden. Stk. 3 Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af stemmetællere. 4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse. 5. Forelæggelse af revideret regnskab 6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før) 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af formand i lige årstal Side 12

13 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter 9. Valg af næstformand i ulige årstal. Såfremt formand eller næstformand fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen den pågældende post indtil næste ordinære generalforsamling. 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 11. Valg af 3 suppleanter for 1 år. 1. Suppleant er den der vælges med flest stemmer. 2. Suppleant er den der vælges med næstflest stemmer, 3. Suppleant er den der vælges med tredjeflest stemmer. 12. Valg af revisor for 1 år. 13. Eventuelt. Stk. 5 Regnskab forefindes i foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes regnskabet på foreningens hjemmeside. Stk. 6 Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Senest 10 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside. Stk. 7 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog 8, 10 og 11. Stk. 8 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer eller dirigenten ønsker det. Stk. 9 Fuldmagt Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5 Bestyrelse Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden. Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne. Side 13

14 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets leder. Lederen sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige drift. Lederen fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møde uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen. 6 Økonomi Stk. 1 Regnskab og revision følger kalenderåret. 7 Hæftelse og tegningsregler Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. 8 Ændring af vedtægter Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke tilfældet, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer. Stk. 2 Ændringerne træder i kraft straks ved vedtagelsen 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet. Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget. Dagsordenen skal indeholde mindst punkterne 1, 2, 3 under 4, stk. 4 samt det (de emner), som har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. Stk. 3 Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen. Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler. 10 Eksklusion Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder eller misbruger foreningens formål. Beslutningen skal fremlægges til generalforsamlingen, hvor der kræves 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen. Side 14

15 Vedtægter for Guldborgsund Frivilligcenter 11 Nedlæggelse af foreningen Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Den sidste generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling. Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelle midler, der er tildelt foreningen som offentligt tilskud, til de retsmæssige bevilgende instanser. Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler efter de retningslinjer midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre krav på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning. Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22. maj Bestyrelsen 2014 / 2015 Formand Margrit Lynn Tarby (Ehlers Danlos Syndrom) Næstformand Charlotte Fisher Kjældmand (Ungdommens Røde Kors) Kasserer Dorthe Jørgensen (DH-Guldborgsund) Medlem Jannie Bech (Fibromyalgi Guldborgsund) Medlem Marianne Andersen (Stomikontakten) Medlem Jørgen Hansen (e-administrationen) Medlem Erling Christensen (Ældresagens Koordinationsudvalg) Suppleanter 2014 / suppleant Susanne Poulsen (Patientforeningernes Netværk) 2. suppleant Anne Marie Sakstrup-Blom (Kræftens Bekæmpelse, Brystkræftgruppen) 3. suppleant Bjarne Hansen (Høreforeningen Guldborgsund) Valg af revisor: BDO Kommuners revisionsselskab Side 15

16 Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter Side 16

17 Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter Side 17

18 Regnskab for Guldborgsund Frivilligcenter Side 18

19 Medlemsliste ADHD-foreningen Aktiv Fritid Aktive Kvinder Guldborgsund ALS Foreningen Alzheimerforeningen Storstrøm Amputationskredsen ATS Klubben - mavedans for kvinder Balance og Velvære Beboerforeningen afd. 5 Apotekervænget Bedre Psykiatri Besøgstjenesten Nr. Alslev Besøgstjenesten Stubbekøbing Besøgsvennetjenesten i Gl. Nysted Kommune Bisidder og vejledning Bisiddernetværket Guldborgsund Blindes Idrætsklub Blæksprutten Broen Guldborgsund Brugerrådet Eskilstrup Brugerrådet i Nørre Alslev Børns Voksenvenner Lolland-Falster Cafe Bodil Café Damehat Café William Cochlear Implant Foreningen Colitis Crohn Foreningen Storstrøm Cykling uden alder Dalyfo Lolland-Falster Danmarks Lungeforening Lokalforeningen Dansk Blindesamfund Dansk Flygtningehjælp Nykøbing F og Sydfalster Dansk Folkehjælp Guldborgsund afd. Dansk Handicap Forbund Sydhavsøerne Dansk Parkinsonforening Datastuen i Gedser De frivillige Nr. Alslev Den Boligsociale Fond Lolland-Falster DH-Guldborgsund Diabetesforeningen Guldborgsund Drop in - for unge e-administration Guldborgsund Ehlers Danlos Syndrom FAKS Familiesundhedspladsen Eskilstrup Familiesundhedspladsen Lupinparken FBU - ForældreLANDSforeningen Fibromyalgi Guldborgsund Flerkulturelt Center Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Forsamlingshuset på Lindeskovskolen Forum for Yngre Ramte, Hjernesagen Fredagsgruppen for psykisk sårbare kvinder Frelsens Hær Frivillig Søruphus Frivilliggruppen for ældre i Stubbekøbing og omegn Frivillighedsformidlingen Frinergi Genbrugsbutikken i Nysted Gigtforeningen Lolland-Falster Kreds Guldborgsund Seniorklubber Gå i gang Guldborgsund Herritslev Døllefjelde Musse Pensionistforening Hjernesagen Guldborgsund Hjerneskadeforeningen for Sydsjælland og Hjerte for Prapchan Hjerteforeningen Guldborgsund Home-Start Familiekontakt Lolland-Falster Huset Dronningensgade Huset Langgade Høreforening Guldborgsund Lokalafdeling Idestrup Frivilligcenter Blæksprutten Idestrup Pensionistforening Karleby og Omegns Landsbyforening Kettinge og Omegn Pensionistforening Kirkens Korshær Nr. Alslev Kræftens Bekæmpelse NetværksCafé Kræftens Bekæmpelse, Guldborgsund Lokalforening L.A.P Guldborgsund og omegn Legetøjsbibliotek Guldborgsund Lektiecafèen LEV Guldborgsund Lidt sundere Lige Adgang for Alle Lions Club Nr. Alslev Lions Club Nørre Alslev "Helenerne" Lykke få - ud at gå Lær at leve med kronisk sygdom Mandagsklubben Orehoved Mandecentret Lolland-Falster Mandegruppen i Nr. Alslev Marielyst Petanque- og Krolf Klub MCS Foreningen for duft- og kemikalieoverfølsomme Menighedsplejen Nykøbing Falster Menighedsplejen Sakskøbing Motionsvenner Falster og Østlolland Side 19

20 Medlemsliste Natteravnene Nykøbing Falster Nordfalsters Forenede Boldklubbers Venner Nordstjernen - for unge der har mistet Nordvest-Falsters Pensionistforening Nr. Alslev Brugerråd Nykøbing F Sogns Besøgstjeneste Nysted Krolfklub "Nyserne" Nysted og Omegns Menighedspleje Nysted Senior Svøm OCD-lokalgruppe Lolland-Falster OK-klubben Stubbekøbing Osteoporoseforeningen afd. Storstrøm Patientforeningernes Netværk PROPA-prostatakræftforeningen Guldborgsund - Lolland PTU Storstrøm Radsted Pensionistforening Ramt af krigen Rygforeningen Røde Kors Nykøbing F Røde Kors Nysted Røde Kors Patientstøtte Røde Kors Stubbekøbing Sahaja Yoga Sakskøbing Efterløn og Seniorklub Sakskøbing Familiesundhedsplads Sakskøbing Handicap svømmeklub Sakskøbing Pensionistforening SAND Storstrøm Scleroseforeningens lokalafdeling Guldborgsund-Lolland Sclerosenetværk for Stamcelleopererede Sct. Georgs Gilderne Sakskøbing afd. Senior Datastue Væggerløse Senior Erhverv Lolland Falster SENIOR-FO'en Senior-træf Horbelev Seniorhuset i Sakskøbing SeniorMotion Nr. Alslev SeniorMotion Nykøbing F SeniorMotion Nysted SeniorMotion Stubbekøbing Sind Storstrøms Lokalafdeling Socialforeningen Solgårdens Venner Solskinsbussen Plejehjemmet Blomsterhaven Sorggruppe børn/unge fra 6 år Soroptimistklubben for Nykøbing Falster SOS-Børnebyernes lokalgruppe Guldborgsund Spastikerforeningen Lolland-Falster Stomikontakten Stop Op - brugerstyret værested Stoppestedet Stubbekøbing efterløn- og seniorklub Stubberup Beboerforening Svanevig Hospice Sydfalster Petanque Sydfalster Telefonkæde Telefonkæden Horbelev Telefonviften Ting & Sager 2nd Hand Toreby Centrets Venner Toreby L. Ældreklub Toreby og Omegn Toreby Pensionistforening Toreby Sogn Tårs-Vigsnæs Pensionistforening Ungdommens Røde Kors Nykøbing F Vaabensted-Engestofte Pensionistforening Vester-Øster Ulslev & Godsted pensionistforening Væggerløse Pensionistforening Værestedet Perronen Nykøbing F Værestedet Pilehytten Værestedsforeningen Ældre hjælper ældre (motionsvenner) Sakskøbing Ældre hjælper ældre Nysted Ældre Sagen Koordinationsudvalg Ældre Sagen Nr. Alslev Ældre Sagen Nykøbing F - Sydfalster Ældre Sagen Nykøbing F. Besøgstjeneste Ældre Sagen Nykøbing F. Bisidder Ældre Sagen Nykøbing F. Demensaflaster Ældre Sagen Nykøbing F. Den hjælpende hånd Ældre Sagen Nykøbing F. Hjælp til indkøb Ældre Sagen Nykøbing F. Mad og Mennesker Ældre Sagen Nykøbing F. Motionsvenner på Bakkehuset Ældre Sagen Nykøbing F. Sydfalster Vågetjenesten Ældre Sagen Nysted Ældre Sagen Sakskøbing Ældre Sagen Stubbekøbing Ældre Sagen Sydfalster Besøgsvenner Ældre Sagens Besøgsvennerne Sakskøbing Ældre Sagens Bisiddere Sakskøbing Side 20

21 tillader os at sætte fokus på Frivilligcentrets kerneydelser og skærpe Frivilligcentrets synlighed overfor vores medlemmer. Det betyder, at der i efteråret kommer kurser netværksmøder oplæg til foreningsarbejde Hvor vi gerne modtager opfordringer til at tage emner op. Vi arbejder på at få en ny hjemmeside som blandt andet skal gøre den frivillige indsats endnu synligere. Nu får vi mulighed for at lave gode artikler måske videoer et fotoarkiv, med billeder alle må bruge. Skrive nyhedsbreve til alle, der ønsker at høre om den frivillige indsats i Guldborgsund. og mange flere ting. I Centrets åbningstid kan du møde Signe. Hun holder styr på lokalebookinger, annoncer, alle de praktiske ting, der får Frivilligcentret til at fungere i det daglige, tilmeldinger til kurser og netværksmøder, Plakater-Flyers og pressemeddelelser og alverdens andre ting. Centrets åbningstid er: mandag, tirsdag, torsdag kl. 10:00-15:30 onsdag kl :30 fredag og tidspunkter uden for åbningstiden efter aftale. tlf.: mail: FÆLLESSKABER - RELATIONER - SAMARBEJDE Seminar for medlemmer af Guldborgsund og Lolland Frivilligcenter Dagen byder på interessante indslag - Foredrag - fællesskabende aktiviteter Tilmelding kan ske på tlf.: Sidste frist for tilmelding er 11. september, begrænsede pladser, tilmelding efter først til mølle. Det endelige program kan ses på hjemmesiden fri-villig.dk 1. september Side 21

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Årsberetning Side 1

Årsberetning Side 1 Årsberetning 2015 Side 1 Indhold Side 3 Bestyrelsens årsberetning Side 4 Centerlederens årsberetning Side 5 Årets aktiviteter Side 5 Årets Frivillige 2015 Side 6 Slip Frivilligheden Løs 2015 Side 6 Dialogmøde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER

DANSK HUNDE SKOLE ROSKILDE. Klubben er stiftet den 1. august Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Klubben er stiftet den 1. august 1996. Familiehunden i centrum VEDTÆGTER Vedtægter for Dansk Hundeskole Roskilde 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er "Dansk Hundeskole Roskilde" Klubbens hjemsted er Roskilde.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 12. marts 2014? Intet at bemærke

1. Bemærkninger til referat den 12. marts 2014? Intet at bemærke Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 8. april kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Uden afbud Bo Abildgaard. Udtrådt Noel Perning 1. Bemærkninger til referat den 12. marts

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter Personaleforeningen (PPS)

Vedtægter Personaleforeningen (PPS) Vedtægter Personaleforeningen (PPS) 2 Vedtægter for Personaleforeningen i PenSam 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Personaleforeningen i PenSam og som anvender forkortelsen PPS. Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere