Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne"

Transkript

1 Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater. Ud over fodboldforretningen er det nødvendigt, at klubben styrker sin konkurrenceevne via indtægter fra andre forretningsområder. Det stiller krav til dygtige og kvalificerede medarbejdere, herunder specialister på forskellige fagområder. 8.2 Målsætning De personalemæssige og administrative krav har til formål at sikre: * At klubben ledes på en professionel måde. * At veluddannede, kvalificerede og dygtige personer med viden og erfaring på hver sit område, står til rådighed for klubben. * At spillerne på førsteholdet og de øvrige hold trænes af kvalificerede trænere og støttes af professionelle behandlere For at opfylde målsætningen har klubberne behov for assistance via DBUs forskellige uddannelsestilbud Gode ungdomsspillere, har ret til gode trænere. Foruden den fodboldmæssige indlæring er det nødvendigt med særlig træning som for eksempel mental træning, medie- og TV-træning, sociale og sproglige færdigheder. Denne indlæring opnås ved hjælp af specifik træning, der organiseres af DBU med henblik på udstedelse af licens til trænerne Støtte fra specialister (sikkerhedschef og kontrollører) i forbindelse med kampe på stadion vil bidrage effektivt til sikkerheden. 8.3 Fordele for klubberne Hvis klubberne har en klar profil for sine nøglemedarbejdere og løbende ansætter kvalificerede medarbejdere, er det med til at understøtte en professionel organisation. 8.4 Krav til klubberne Administration - klubbens sekretariat Et effektivt arbejdende sekretariat beliggende et centralt sted i forhold til klubbens aktiviteter, og besat med et passende antal medarbejdere til at varetage det daglige administrative arbejde, er en absolut nødvendighed. Sekretariatet skal være i stand til at kommunikere med alle fodboldens parter, herunder DBUs licensadministration. Klubben skal til DBU oplyse adressen på klubbens sekretariat hvorfra klubbens administrative ansatte med tilknytning til licenssystemet udøver deres virke. Endvidere bedes oplyst navn og adresse på den person i klubben, som er klubbens administrative ansvarlige leder for DBUs licenssystem for SAS ligaklubberne, og som er den person DBU skal kommunikere med Administration - klubbens direktør

2 Klubben skal have en administrerende direktør (general manager), der har ansvaret for den daglige ledelse af klubbens aktiviteter. Klubben skal definere denne tegningsberettigede direktørs kompetenceområder. Klubben skal til DBU oplyse navnet på klubbens direktør som er anført i udskriften fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Samtidig skal DBU have en kopi af den aftale, der er indgået mellem direktøren og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Af denne aftale skal fremgå direktørens kompetenceområde Administration - økonomimedarbejder Klubben skal have en kvalificeret person med ansvar for klubbens økonomifunktion (finance officer), herunder udarbejdelse af den samlede økonomiske licensdokumentation. Den pågældende kan enten være: a) en person, med uddannelse indenfor det regnskab- revisionsmæssige område, b) en ekstern person/revisor, der efter skriftlig aftale er bemyndiget af klubben til at varetage opgaven, erfaring. Anerkendelsen er baseret på mindst tre års praktisk erfaring inden for det finansielle område. have en kopi af den aftale, der er indgået mellem økonomimedarbejderen og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Endelig ønsker DBU dokumentation for den pågældendes uddannelse, jf litra a), b) og/ c) Administration - mediemedarbejder Klubben skal udpege en mediemedarbejder, som på klubbens vegne er ansvarlig for samarbejdet med medierne. Den pågældende mediemedarbejder (pressechef) kan enten være: a) journalist, b) have gennemgået relevant uddannelse i Divisionsforeningen DBU, erfaring. Anerkendelsen er baseret på mindst ét års praktisk erfaring fra tidligere hverv inden for dette fagområde. have en kopi af den aftale, der er indgået mellem mediemedarbejderen og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Endelig ønsker DBU dokumentation for den pågældendes uddannelse, jf. litra a), b) og/ c) Trænerne - cheftræner Klubben skal ansætte en kvalificeret cheftræner, der er ansvarlig for træning og udvikling af det hold, der spiller i Herre-DMs øverste række. Cheftræneren skal have erhvervet enten: a) en gyldig UEFA Pro-licens andet gyldigt udenlandsk trænerdiplom, der svarer til dette, og som er anerkendt af UEFA, b) have påbegyndt det krævede uddannelsesforløb, som er anerkendt af DBU og som sætter denne i stand til at opnå det krævede diplom, som

3 defineret under pkt. a. Kravet anses ikke for opfyldt hvis man kun er tilmeldt et sådant uddannelsesforløb. erfaring. Anerkendelsen er baseret på mindst fem års erfaring som cheftræner for en klub med hold i øverste næstøverste række i et hvilket som helst af UEFAs medlemslande. Dette kompetencebevis skal være udstedt inden sæsonen 2009/2010. Cheftræneren skal være registreret hos og godkendt af DBU. Klubben skal til DBU oplyse navnet på den pågældende træner. Endvidere skal DBU have en kopi af den aftale, der er indgået mellem træneren og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Har træneren gennemgået sin uddannelse i udlandet ønskes medsendt dokumentation herfor, f. eks. bevis udstedt af det nationale fodboldforbund Trænerne - assistenttræner B-krav Klubben skal ansætte en kvalificeret træner, der assisterer cheftræneren med træning og udvikling af det hold, der spiller i Herre-DMs øverste række. Assistenttræneren skal have erhvervet enten: a) en gyldig UEFA A-licens andet gyldigt udenlandsk trænerdiplom, der svarer til dette, og som er anerkendt af UEFA, b) have påbegyndt det krævede uddannelsesforløb, som er anerkendt af DBU og som sætter denne i stand til at opnå det krævede diplom, som defineret under pkt. a. Kravet anses ikke for opfyldt hvis man kun er tilmeldt et sådant uddannelsesforløb. erfaring. Anerkendelsen er baseret på mindst fem års erfaring som assistenttræner for en klub med hold i øverste næstøverste række i et hvilket som helst af UEFAs medlemslande. Dette kompetencebevis skal være udstedt inden sæsonen 2009/2010. Assistenttræneren skal være registreret hos og godkendt af DBU. Klubben skal til DBU oplyse navnet på den pågældende træner. Endvidere skal DBU have en kopi af den aftale, der er indgået mellem træneren og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Har træneren gennemgået sin uddannelse i udlandet ønskes medsendt dokumentation herfor, f. eks. bevis udstedt af det nationale fodboldforbund Leder af udviklingen af ungdomsspillerne Klubben skal ansætte en kvalificeret person, der har ansvaret for talentudviklingen, herunder sørge for, at den politik som klubben har vedtaget og beskrevet om samarbejdet mellem klubbens ungdomstrænere, bliver efterlevet. Den pågældende skal have erhvervet enten: a) en gyldig UEFA A-licens andet gyldigt udenlandsk trænerdiplom, der svarer til dette, og som er anerkendt af UEFA, b) have påbegyndt det krævede uddannelsesforløb, som er anerkendt af DBU og som sætter denne i stand til at opnå det krævede diplom, som defineret under pkt. a. Kravet anses ikke for opfyldt hvis man kun er tilerre-dm Klubmanual meldt et sådant uddannelsesforløb. erfaring. Anerkendelsen er baseret på mindst to års erfaring som leder af udvikling af ungdomsspillere for en klub med hold i øverste næstøverste række i et hvilket som helst af UEFAs medlemslande. Dette kompetencebevis skal være udstedt inden sæsonen 2009/2010.

4 Lederen af denne uddannelse skal være registreret hos og godkendt af DBU. have en kopi af den aftale, der er indgået mellem vedkommende og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Har den pågældende gennemgået sin uddannelse i udlandet ønskes medsendt dokumentation herfor, f. eks. bevis udstedt af det nationale fodboldforbund Trænerne - Ungdomstrænerne Klubben skal ansætte mindst én træner (cheftræneren) for det bedste hold i hver af de fire aldersgrupperinger U-13, U-15, U-17 og U-19. Træneren er ansvarlig for træning og udvikling af de spillere, der vedrører hans hold. Hver cheftræner skal have erhvervet og være i besiddelse af den trænerlicens, som kræves i DBUs licensmanual for drenge for at en klub kan få udstedt A-licens til denne ungdomslicensordning. Ungdomstrænerne skal være registreret hos og godkendt af DBU. Klubben skal til DBU oplyse navnet på hver af de fire pågældende personer. Endvidere skal DBU have en kopi af den aftale, der er indgået mellem trænerne og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Har en af trænerne gennemgået sin uddannelse i udlandet ønskes medsendt dokumentation herfor, f. eks. bevis udstedt af det nationale fodboldforbund Sundhedssektoren - læge og fysioterapeut Klubben skal have tilknyttet læge og fysioterapeut som begge er ansvarlige for medicinsk støtte og behandling i forbindelse med træning og kampe for det hold, der spiller i Herre-DMs øverste række Både læge og fysioterapeut skal enten være fastansat af klubben, have indgået en skriftlig aftale med klubben om at fungere i forbindelse med de definerede opgaver Lægen, som skal være anerkendt og have en kandidatgrad fra et af landets universiteter, har ansvaret for lægehjælp og rådgivning til det hold, der spiller i Herre-DMs øverste række, samt arbejdet med dopingforebyggelse i klubben.erre-dm Klubmanual Lægen er ansvarlig for alle forhold vedrørende doping, og er på klubbens vegne del i det gensidige samarbejde mellem klubben, Anti Doping Danmark, DBU, UEFA og FIFA for at informere om og forhindre spillerne i at indtage me- dicin m.v. som er anført på den internationale liste over doping Fysioterapeuten skal være anerkendt og være behørigt eksamineret efter de til enhver tid gældende regler for uddannelsen Både læge og fysioterapeut skal være registrerede hos DBU. Klubben skal til DBU oplyse navnet på hver af de ovennævnte personer. Endvidere skal DBU have en kopi af den aftale, der er indgået mellem de pågældende og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Endelig ønskes også tilsendt dokumentation for de pågældendes uddannelse, eksamen, autorisation m.v Sikkerhedschef Klubben skal have en sikkerhedschef som er ansvarlig for forhold om safety and security ved klubbens arrangementer. Den pågældende kan enten have uddannelse som: a) politimand have en uddannelse som sikkerhedsvagt i henhold til den

5 relevante nationale lovgivning, b) uddannet sikkerhedsvagt efter at have gennemgået et særligt uddannelsestilbud hos DBU hos en anden offentlig og godkendt organisation, erfaring. Anerkendelsen er baseret på medarbejderens sikkerhedsmæssige baggrund og praktiske erfaring på mindst tre år. Sikkerhedschefens opgaver er som følger: * At udarbejde de grundlæggende sikkerhedsprincipper. * At opretholde tæt kontakt med klubbens tilhængere og gøre sig bekendt med deres vaner og adfærd. * At samarbejde med det lokale politi og andre myndigheder vedr. sikkerhedsspørgsmål. * At udarbejde en liste over alle kendte urostiftere, jf. Loven om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, vedtaget af Folketinget den * At holde kontakt med sikkerhedscheferne i andre klubber. * At have ansvar for klubbens evakueringsplan og sikkerhedsstrategi i samarbejde med de lokale myndigheder. * At have ansvar for arrangering af læge- og hospitalshjælp i nødsituationerherre-dm Klubmanual inkl. regelmæssig afprøvning af nødplaner med uafhængig gennemgang og rapportering. * At foretage regelmæssig uafhængig afprøvning og gennemgang af alle sikkerhedsstandarder. * At have ansvar for udpegning og oplæring af kontrollører samt stå for uddannelse og autorisation af disse. have en kopi af den aftale, der er indgået mellem vedkommende og klubben; dateret og underskrevet af begge parter. Endelig ønskes også tilsendt dokumentation for den pågældendes uddannelse, eksamen, autorisation m.v Kontrollører på stadion Klubben skal have etableret en sikkerhedsorganisation til sine hjemmekampe ved at tilsige det nødvendige antal kontrollører til hver kamp, og klubben skal tilsikre, at de tilsagte kontrollører (interne eksterne) har den af DBU godkendte uddannelse, i henhold til lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, lov nr. 307 af Til dette formål skal klubben * ansætte kontrollørerne, * indgå en skriftlig aftale med stadionejeren om at stille kontrollører til rådighed, * indgå en skriftlig aftale med et eksternt sikkerhedsfirma om at stille kontrollører til rådighed. DBU anbefaler, at klubben udarbejder en plan for et nødvendigt minimumsantal af kontrollører for hver enkelt hjemmekamp. Sikkerhedschefen bør forsyne kontrollørerne med håndbog og stadionplan, der dækker alle aspekter af deres opgaver i forbindelse med kampe. Klubben bedes oplyse DBU med hvem og hvilken aftale klubben har indgået for at etablere den nødvendige sikkerhedsorganisation til hver hjemmekamp Rettigheder og pligter

6 Klubben skal sørge for, at medarbejderne i de i pkt til angivne funktioner har en jobbeskrivelse, hvor ansvar og kompetence er defineret Information om væsentlige ændringer B-krav Hvis en af de i pkt til angivne stillinger bliver ledige i løbet af licensperioden, for eksempel af årsager der ligger uden for klubbens kontrol (sygdom, ulykke m.v.), kan stillingen overtages af a) en person, som har de nødvendige kvalifikationer og opfylder kravene, b) en person, som ikke har de nødvendige kvalifikationer og ikke opfylder kravene. Her vil nybesættelsen af den pågældende stilling kun være midlertidig og hermed kun vare til slutningen af licenssæsonen. Hvis en stilling, som indgår i samme ovennævnte punkter, bliver ledig efter klubbens egen beslutning (for eksempel afskedigelse af cheftræneren), skal klubben sikre, at den pågældende stilling bliver overtaget af en person, som har de nødvendige kvalifikationer. DBU skal informeres om en sådan nybesættelse af stillingen inden for syv arbejdsdage, efter den er gennemført, jf. pkt , litra (f). Klubben skal omgående meddele DBU de i klubben skete ændringer og sikre sig, at alle nyansatte har den i manualen krævede uddannelse. En nyoprettet ansættelsesaftale, ændring af en eksisterende, skal indsendes til DBU; dateret og underskrevet af begge parter.

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau.

Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Forord Dansk pige- og kvindefodbold har i det senere år været inde i en meget positiv udvikling på både bredde- og eliteniveau. Klubberne i hele Danmark bugner med glade piger, som vil spille fodbold,

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

HÅNDBOG FOR FANKOORDINATORER

HÅNDBOG FOR FANKOORDINATORER HÅNDBOG FOR FANKOORDINATORER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING/BAGGRUND 2 2. DEFINITION AF EN FANKOORDINATOR 3 3. FANKOORDINATORENS MÅLGRUPPER 6 4. UDPEGNING AF EN FANKOORDINATOR 9 5. ORGANISATORISKE

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk

Frivilligpolitik. Bliv en del af den levende historie... MUSEUM. ved Ringkøbing-Skjern Museum. levendehistorie.dk Frivilligpolitik ved Ringkøbing-Skjern Museum Bliv en del af den levende historie... Frivilliges indsats er altafgørende for, at Ringkøbing-Skjern Museum kan opfylde sin målsætning om at formidle den levende

Læs mere

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS)

Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Vedtægt for Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) Marts 2012 1 I medfør af 13, stk. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, fastsættes:

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere