Din tid løber. Det lyder forjættende og tillokkende for mange, at få mere tid. En hel del af de ledere jeg møder ønsker sig mere tid:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din tid løber. Det lyder forjættende og tillokkende for mange, at få mere tid. En hel del af de ledere jeg møder ønsker sig mere tid:"

Transkript

1 Din tid løber Bliv mere effektiv Få styr på din dag Fjern tidsrøvere Reducér stress Det lyder forjættende og tillokkende for mange, at få mere tid. En hel del af de ledere jeg møder ønsker sig mere tid: Tid til at udøve ledelse Tid til at skabe sig et overblik over både fremtid og nutid Tid til at fokusere på de vigtige ting Ikke mindst i disse tider, hvor alle taler om stress, bliver det måske interessant ikke kun at tænke i tid for sig selv som leder, men også for sine medarbejdere. Måske er det ligefrem din pligt som leder at hjælpe dine medarbejdere til at blive mere effektive uden at blive mere stresset! Måske skulle du give dem en kopi af denne artikel! Hvem husker, at stoppe op og se, om tiden, der er brugt, også er brugt i overensstemmelse med det, man vil? Din tid er dit liv Der er mange måder at skabe sig mere tid på. For nogle handler det om at fjerne tidsrøvere, for andre handler det om at lære at fokusere på det rigtige og igen for andre kan det handle om at lære sig selv en bedre personlig planlægning. 1. Dine værdier, dine behov og dine mål er vigtige - Alt er ikke lige vigtigt Du kan ikke foretage en fornuftig prioritering af din tid, hvis du ikke ved, hvad der er vigtigt for dig og hvor du er på vej hen. Det betyder, at du er nødsaget til at finde frem til de mål på jobbet og privat, du ønsker at nå. Ligesom du må finde frem til om de mål er i overensstemmelse med de ønsker og behov du værdsætter højest. Er det vigtigst for dig at have tid til familie, job eller fritid? Ønsker du mere tid til personlig udvikling, faglig udvikling eller drift? Skal du have mere tid til medarbejderudvikling frem for administrative opgaver? Middelfart Sparekasse har følgende 6 værdier:

2 1. Du skal behandle kunderne, som du selv ønsker at blive behandlet. 2. Ethvert kundeforhold skal være en forretning, både for kunden og for sparekassen. 3. Skaf aldrig sparekassen en kunde ved at tale nedsættende om vore konkurrenter. 4. Vær ærlig over for dig selv, over for dine kollegaer og over for kunderne. 5. Du skal behandle dine kollegaer, som du selv ønsker at blive behandlet. 6. Du er sparekassen, også når du ikke er på arbejde. De forretningsmæssige værdier kan være med til at skabe prioritering i dit arbejdsmæssige liv. En leder i Middelfart Sparekasse kan med de 6 værdier f.eks. orientere sin tid mod at skabe forretning både overfor sparekassen OG kunden. I en konkret sag kan lederen og medarbejderen altså ikke lukke en sag, hvis de stadig ikke synes, at det er en god forretning for kunden. I Disneyland er værdien sikkerhed prioriteret højere end værdien glade kunder. Står en leder eller medarbejder og skal vælge imellem at bruge tid på en opgave A der sikrer kunden frem for en opgave B der øger kundens trivsel bør der altså ikke være nogen tvivl. Hvad er vigtigst i din virksomhed? Har I tydelige værdier, der reelt giver dig informationer om, hvad der vigtigst og rigtigst at gøre? Prøv at skrive jeres værdier her og find eksempler frem på opgaver, der måske burde op- eller nedprioriteres: Værdier Opgaveeksempler På samme måde kan du på det private område helt overordnet overveje, hvad der er vigtigst for dig at bruge tid på? Overvej hvilke behov du har og hvilke af disse behov du har brug for at tilgodese først. Prøv f.eks. at prioritere følgende aktiviteter (nr. 1 er vigtigst) hvad vil du typisk helst have tid til? 1-5 Aktivitet At gå til fodbold At spise sundt At have tid til venner At drikke et glas rødvin At gå en tur i skoven

3 1-5 Aktivitet At formulere mål for din afdeling At delegere flere opgaver At coache dine medarbejdere At effektivisere jeres arbejdsprocesser At pleje din egen faglige udvikling Overvej nu, hvad der skal stå som de absolut vigtigste ting i dit liv altså dine egne 6 værdier. Det du allerhelst vil afsætte tid til gerne i prioriteret rækkefølge: Udover dine værdier og dine behov har du også brug for at overveje, hvilke mål eller succeskriterier du har i dit liv. Både på jobbet, men også privat har du måske sat dig mål. Disse kan ligeledes være væsentlige input til dine prioriteringer. Hvis du ikke har nogle målbare mål bør du straks interessere dig for at få etableret nogle mål. Uden målbare mål har du ikke en reel mulighed for at forventningsafstemme ambitionsniveauet med din chef. Du eller dine medarbejdere - vil risikere at føle, at I ikke er kommet i mål, og dermed hele tiden føle, at I mangler at gøre mere. Selv maraton løbere belønnes, når de når målstregen. De målbare mål bliver ofte afgørende for valget af indsatserne. Du kan altså risikere, at skyde med kanoner, hvor du kunne have nøjedes med langt mindre hvis målet havde været målbart og niveauet var fastlagt på forhånd. Målbare mål støtter en effektiv kommunikation og sikrer en bedre forventningsafstemning. Dermed mindsker du også antallet af potentielle konflikter. Hvis en servicechef har følgende målbare mål og hun ved, at især servicemålet er svært at leve op til, har hun mulighed for at prioritere sit fokus: Kundetilfredshedsmål: 4,2 (5 er højest) Medarbejdertilfredshedsmål: 4,3 (5 er højest) Servicemål sagsbehandlingstid: 80% af sagerne skal løses indenfor 1 dag Effektivitetsmål: max kr. i lønomkostning pr. sag 2. Analysér dit tidsforbrug Tiden løber løber du med? Hvordan bruger du tiden? Du har 168 timer på en uge.

4 Aktivitet Timer pr. uge Søvn 7 timer pr. nat 49 Spisning 2 timer pr. dag 14 Påklædning 1 time pr. dag 7 Indkøb/madlavning 2 timer pr. dag 14 Transport 1 time pr. dag 5 IALT 89 timer Arbejde på job 37 Familie/fritid/TV 6 timer pr. dag 42 I ALT 168 timer Dit forbrug? Ideelt forbrug Den næste analyse handler om dine arbejdsopgaver. Du skal altså lave et skema over alle ugens 7 dage. Hvad laver du på hvilke tidspunkter? Find først frem til, hvad du bruger tiden på. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Find frem til hvilke aktiviteter, der fylder mest: Møder Problemløsning Telefonsamtaler Sagsbehandling Forberedelse Samtaler med kunder Samtaler med medarbejdere Planlægning Vurdér dernæst hvilke aktiviteter, der har størst værdi for din resultatskabelse. Pareto s lov kan være interessant her. 80/20 reglen (Paretos lov) siger, at vi tjener 80% af vores indtjening på 20% af vores kunder. At vi skaber 80% af vores resultater med 20% af vores indsatser. Måske skal du finde frem til hvilke indsatser, der især har virkning på din resultatskabelse. I forbindelse med personlig planlægning bruges følgende ord ofte Aktivitet, produktivitet og effektivitet, men hvad betyder de? Aktivitet "Er udtryk for ressourceforbrug". Mange er aktive uden at der fremkommer nogen resultater. Produktivitet "Opnåede resultater sat i forhold til de anvendte indsatsressourcer". Vi ser ofte, at der med høj produktivitet skabes resultater, som er ganske værdiløse. Eller at vi blot skaber stress eller dårlig kvalitet, fordi vi er vældig produktive og skaber meget på kort tid.

5 Effektivitet Det handler om at gøre: de rigtige ting i rigtig rækkefølge i rette tid godt nok hurtigt nok uden spild af ressourcer på en smart måde med færrest mulige ressourcer Aktiviteter, der især skaber resultater (værdiskabelse) Indsatser, der måske fører til resultatskabelse (ressourceforbrug) 3. Find og fjern tidsrøverne - Hvem misbruger din tid? Hvilke tidsrøvere kan du få øje på i din dagligdag? Er det telefonen? Ser du for meget TV? Mangler du motivation og arbejdsglæde? Drømmer du om et helt andet job? Får du for mange mails, som ikke er nødvendige? Er det en bestemt person, der taler hyppigt og længe? Kunne du blive bedre til at bede om ro? Er din energi bundet en eller flere konflikter? Er der for meget støj eller andre distraktioner? Er møderne du går til dårligt ledet? Siger du ja til opgaver, der har diffus målformulering? Skulle du igen vente 5 minutter på en kollega? Kom der en kollega dumpende med en opgave i sidste øjeblik? Sad du med en lang ulæselig rapport? Ventede du på oplysninger, som ikke blev leveret? Laver du for meget sagsbehandlingsarbejde? Sidder du med til møder, hvor du ikke burde deltage? Er der tekniske fejl på dine maskiner eller telefoner? Har du rod i dine sager og kan ikke finde dine ting? Engang imellem bør man sætte sig ned og finde ud af de 3 ting, der forstyrrer en mest:

6 1 2 3 Måske skal du lære nogle nye færdigheder for at eliminere nogle af tidsrøverne. F.eks. lære at sige fra på en assertiv måde. Eller måske lære at håndtere konflikter. 4. Planlæg din dag Køb dig en god kalender! En kalender der passer til dig. Måske har du det som jeg en kalender med månedsoverblik og en kalender med dagsplaner, hvor jeg kan planlægge opgaver og aktiviteter. Overvej om du skal bruge en papirudgave eller om du kan springe ud i en digital. De fleste af os sætter møder og deadlines i kalenderen, men hvad med tid til selve opgaverne? Og hvad med: Tid til forberedelse, opfølgning og evaluering af møderne? Tid til uforudsete ting, forsinkelser, afbrydelser? Tid til udvikling? Tid til afslapning? Regel nr. 1 er at du skal bruge tid på at planlægge dagens opgaver. Enten dagen før eller som det første på selve dagen. Du skal også sætte tid af til langtidsplanlægning. Skab dig et overblik over dagens vigtigste opgaver. Forvent uventede opgaver. Afsæt faste blokke af uforstyrret tid i kalenderen Sæt tid af til afslapning, oprydning, udvikling Læg luft ind i kalenderen Læg ikke møder for tæt på hinanden Overvej, hvornår du er mest effektiv først eller sidst på dagen Læg en samlet time ind til udgående opkald Læg en samlet time ind til små-opgaver Overfør ufuldendte opgaver til næste dag Streg opgaver, der har løst sig selv ud Lav en ny deadline straks, hvis den gamle ikke holder Blive enige om regler for kalender bookning i firmaet så alle gør det på samme måde elektronisk. Det er OK, at lade andre booke i din kalender, hvis de er præcise når de gør det. 5. Andre steder du kan hente tid fra Delegering bliv bedre til at delegere. Følgende opgaver kan du helt sikkert overveje at delegere: Rutineprægede opgaver, Kontrol- og opfølgningsopgaver, Problemløsning, Analyser, Udviklingsopgaver, Udformning af udkast og oplæg.

7 Networking brug dit netværk. Opdyrk eller brug dine netværk. Her kan du finde gode råd og skabeloner, så du ikke selv skal opfinde den dybe tallerken. Proceseffektivisering. Tag på kursus og bliv god til at proceskortlægge. Læs om LEAN og overvej, hvilke arbejdsprocesser, der kunne effektiviseres i din afdeling. Kontroller. Find ud af om du eller dine medarbejdere bruger tid på at kontrollere andres arbejde, hvor kontrollen kunne automatiseres eller erstattes med egenkontrol, en checkliste eller oplæring. Automatisér. Find frem til steder, hvor teknologien kan lette dig. Lav en fast regel i dit mail system, hvor mails fra bestemt afsendere bliver straks arkiveret i forudbestemte mapper. Kend dit mailsystem. Brug funktionaliterne. Få dig et effektivt spamfilter. Find en kollega, der kan give dig fif og fiduser. Informationssøgning. Brug internettet effektivt. Kend de bedste søgemaskiner og kend de bedste søgemåder. Nettet er fyldt med inspiration, skabeloner, erfaringer og andet godt lige til at tage og bruge. Hvis du kan finde det hurtigt med en effektiv søgeteknik. Opret alle dine kontaktpersoner så du hurtigt kan finde deres kontaktinfo. Opret dem i din outlook og opdater din mobiltelefon automatisk. Skab dig mulighed for en fast lang dag. Enten til at gøre noget privat, pleje dig selv eller til at indhente opgaver, der er absolut vigtige at få færdige. Aftal måske en fast hente-børn-dag med dine svigerforældre/forældre. 6. Effektiv og koncentreret kvik hits Sluk mobilen og luk ned for mailen, når du holder fri. Løs opgaverne i den fastlagte rækkefølge. Gør en ting ad gangen. Arbejd aldrig med en sag uden at gøre noget ved den. Læg beslægtede sager sammen. Gør ikke sagerne bedre end nødvendigt. Undgå impulsive afbrydelser. Indfør -fri perioder i løbet af dagen. Slå "pling"-lyden fra, så du ikke bliver forstyrret, hver gang en ny mail lander i indbakken. Fastlæg tidsfrister for eget arbejde. Viderestil telefonen, når du arbejder med store opgaver, der kræver fuld koncentration. 7. Litteratur Effektiv uden stress, Lis Lyngbjerg Steffensen, Børsen Forlag Minutchefen, Ny effektiv ledelsesstrategi. K. Blanchard og S. Johnson - Forlaget Borgen. Brug tiden rigtigt. J. D. Ferner - Børsens bog. Leder pas på dig selv. Thomas V. Bonoma og Dennis P. Slevin - Børsens bog. Tidsstyring - 30 gode råd til at blive mere effektiv, af Thomas Möller og Erling Samuelsson. Børsens Forlag

8 Pia Torreck, seniorkonsulent, Uption, Pia Torreck har skrevet bestselleren Håndbog for nye ledere, gennemfører lederudviklingskurser hos Center for Ledelse, DIEU, Teknologisk Institut og Uption, og er redaktør af Børsens Ledelseshåndbog Praktisk Ledelse. Pia Torreck har arbejdet med organisationsudviklingsprojekter siden 1989.

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV

DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV VELKOMMEN TIL DET GRÆNSELØSE ARBEJDSLIV Udstyret med en bærbar computer, en internet forbindelse eller bare en mobiltelefon kan mange ansatte i den finansielle sektor efterhånden

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere