TVÆRFAGLIG EUROPÆDAGOGIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TVÆRFAGLIG EUROPÆDAGOGIK"

Transkript

1 TVÆRFAGLIG EUROPÆDAGOGIK Odense 2013/2014 Introduktion 5/9: Introduktion til efteruddannelsen - herunder introduktion til neuropsykologien og neuropædagogikken Psykolog og kursuskoordinator 12/9: Den neuropædagogiske tankegang Adler, B. & Holmgren, H. (2003): europædagogik om kompliceret læring.. Kroghs Forlag. Kap. 1: Neuropædagogik. Birkmose, D. (2013): Neuropædagogik. Fra Wæhrens, E., Winkel, A. & Jørgensen, H.S. (eds.): eurologi og neurorehabilitering (2. ed.). Munksgaard 2013, pp Fredens, K. (2011): Neuropædagogik. Freltofte, S. (1996): Neuropædagogik. ordisk tidsskrift for spesialpedagogikk, vol. 4. Freltofte, S. & Pedersen, A.F. (1999): Neuropædagogik. Danske fysioterapeuter, vol. 18. Grønbæk, K.M. (2003): europædagogik en gang for alle.. Grønbæks Forlag, pp Hjerneskaderådgivningen og Neuropædagogisk team, Odense kommune (2012): Håndbog i neuropædagogik (2. ed.).. Kap. 2: Om neuropædagogik, pp Laursen, U. (2006): Liv og læring læringsmiljøer i undervisningen af voksne med erhvervet hjerneskade. Kognition & Pædagogik, 16. Årgang, nr. 62, pp Liljegren, J. (1999): Om neuropædagogik. Kognition & Pædagogik,, vol. 32(8). Ringsmose, C. & Hilling, S. (1997): Fra neuropsykologi til pædagogik. Specialpædagogik, vol. 1. Struve, K. (2009): Neuropædagogik i teori og praksis. Specialpædagogisk Forlag, pp Thybo, P. (2000): Et fælles grundlag for neuropædagogik. Kognition & Pædagogik, vol. 37(10). Thybo, P. (2004): Neuropædagogik i terapeutisk og specialpædagogisk praksis en introduktion. AGORA,, tema: Hjerne og læring.

2 Kognitive vanskeligheder 19/9: Visuo-perceptuelle forstyrrelser Lone Vesterager Martinus Neuropsykolog, Center for Hjerneskade, København kropslig tilgang (3. udgave). Forlaget Gammeltoft. Kap. 7: Visuelle problemer. Gerlach, C. & Marstrand, L. (2009): Visuelle perceptionsforstyrrelser og agnosi. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Gerlach, C. (2009): Visuospatiale forstyrrelser. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Hestbech, A.M. & Pedersen, P.M. (2009): Neglekt. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp /9: Indlærings- & hukommelsesvanskeligheder Lone Vesterager Martinus Neuropsykolog, Center for Hjerneskade, København Gade, A. (2009): De kliniske amnesisyndromer. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp kropslig tilgang (3. udgave). Forlaget Gammeltoft. Kap. 9: Hukommelsesfunktioner. 3/10: Hjerneprocesser: Grundlæggende om hjernens struktur og funktion Randi Starrfelt Neuropsykolog, Københavns Universitet Gade, A. (1997): Hjerneprocesser: Kognition og neurovidenskab.. Frydenlund. Kap. 3: Hjernen og dens funktioner. Kap. 5: Kognition og neuropsykologi. Gerlach, C.; Starrfelt, R.; Gade, A & Pedersen, P.M. (2009): Neuropsykologi: Begrebernes og metodernes historie og udvikling. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp

3 10/10: Følelsesmæssige forstyrrelser Frank Humle Direktør og neuropsykolog, Center for Hjerneskade, København Gade, A. (1997): Hjerneprocesser: Kognition og neurovidenskab.. Frydenlund. Kap. 14: Følelser. kropslig tilgang (3. udgave). Forlaget Gammeltoft. Kap. 8: Emotionelle forstyrrelser og adfærdsforstyrrelser. Efterårsferie i uge 42 24/10: Eksekutive dysfunktioner Lone Vesterager Martinus Neuropsykolog, Center for Hjerneskade, København Gade, A. & Øksnebjerg. L (2009): Præfontal kortex: Forstyrrelser i eksekutive funktioner og social kognition. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Goldberg, E. (2002): Hjernens dirigent frontallapperne og den civiliserede bevidsthed. Psykologisk Forlag. Kap. 3: Hjernens øverste leder: En kort præsentation af frontallapperne. Kap. 4: Hjernens arkitektur: En hurtig introduktion. Kap. 8: Når lederen er skadet. 31/10: Sproglige forstyrrelser Charlotte Lønnberg Audiologopæd, ogopæd, Center for Hjerneskade, København Bruhn, P. & Pedersen, P.M. (2009): Afasi: Klassiske syndromer og kliniske forhold. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund 2009, pp kropslig tilgang (3. udgave). Forlaget Gammeltoft. Kap. 5: Skader i venstre hjernehalvdel. Jensen, L.R. (1994): Kognitive kommunikationsforstyrrelser. Dansk audiologopædi, vol. 2(30). Jensen, L.R. & Lønnberg, C. (2009): Afasi og kognitiv neuropsykologi. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Jensen, L.R. (2012): Mere udbytterig terig samtale med den afasiramte. Hjernesagen, januar, nr 1. Lønnberg, C. & Jensen, L.R. (2007): Rehabilitering af afasiramte med ICF-modellen som referenceramme. Fokus, nr 2, pp Hjernesagen (2009): Temanummer om afasi og kognitive skader. Hjernesagen, oktober, nr 4.

4 7/11: Manglende erkendelse Pedersen, P.M.; Vogel, A. & Svendsen, H.S. (2009): Anosognosi. Fra Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi.. Frydenlund, pp kropslig tilgang (3. udgave). Forlaget Gammeltoft. Kap. 6: Skader i højre hjernehalvdel. 14/11: Opsamling på de kognitive vanskeligheder Genlæs litteraturen. Udredning 21/11: Den undersøgende samtale Mabeck, C.E. (2006): Introduktion til den motiverende samtale.. Kap. 3: Hvorledes opbygges tillidsforholdet til patienten? Munksgaard, pp /11: Observation i et kognitivt terapeutisk perspektiv Lennart Holm Psykolog og driftsansvarlig på Cektos Center for Kognitiv Terapi Holm, L.; Oestrich, I.H.; Austin, S.; Beck, S.; La Cour, L. & Lykke, J. (2006): Kognitiv miljøterapi At skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde.. Dansk Psykologisk Forlag. Kap. 1: En kognitiv model for miljøterapi. 5/12: Skanning og testning af hjerneskadede Peter Andersen Røntgenoverlæge, neuroradiologisk afdeling, Odense Universitetshospital Lisbeth Terkildsen Psykolog, Hjerneskadecentret i Odense Gerlach, C. & Kyllingsbæk, S. (2009): Billeddannelse og neuropsykologi. Fra Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi.. Frydenlund, pp Jørgensen, K. & Hansen, K.R. (2009): Neuropsykologisk undersøgelsesmetode. Fra Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi.. Frydenlund, pp

5 De svære problematikker 12/12: De pårørendes situation Lone Vesterager Martinus Neuropsykolog, Center for Hjerneskade, København Wiwe, L.B. (2006): Hvad ved vi om pårørende? Et litteraturstudie.. Hjerneskadeforeningen. (downloades på om_paaroerende.pdf) Wiwe, L.B. & Øhlenschlæger, B. (2009): Familien efter en hjerneskade. Fra Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi.. Frydenlund, pp Juleferie 9/1: Misbrug og hjerneskade Henrik Rindom Psykiater, misbrugskonsulent og behandlingsansvarlig læge på Lænken alkoholambulatorier Rindom, H. (2001): Rusmidlernes biologi Om hjernen, sprut og stoffer.. Sundhedsstyrelsen. (downloades på sst.dk). 10/1: Hjerneskade og sindslidelse Henrik Rindom Psykiater, misbrugskonsulent og behandlingsansvarlig læge på Lænken alkoholambulatorier Gade, A. (2009): Depression. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Fagerlund, B. & Glenthøj, B. (2009): Skizofreniens neuropsykologi. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Gade, A. (2009): Obsessiv-komplusiv forstyrrelse, Tourettes syndrom og andre lignende forstyrrelser. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp Jepsen, J.R.M. (2009): ADHD. Fra Gade, A; Gerlach, C.; Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi. Frydenlund, pp

6 16/1: Seksualitet Bente Juul Pædagog og socialfaglig konsulent på Hjerneskaderådgivningen i Odense Holmskov, H. & Skov, A: Seksualitet på dagsordenen. En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse.. Socialstyrelsen (downloades på Artikelsamling fra Fokus, 2004, 11. årgang, nr 1: Damgaard, G. & Holdgaard, H. (2004): Genoptræning handler også om seksualitet. Gjedde, A. (2004): Seksualitet og hjernens funktion. Juul, B. (2004): Kan sexhjælp føre til fyring? Secher, M. (2004): Grænseoverskridende handlinger. Tornås, S. (2004): Sex et ikke-tema i rehabiliteringsprocessen. Willum, P. (2004): Guidelines for rehabilitering og seksualitet. Willum, P. (2004): Samliv på nye betingelser. 23/1: Funktionelle lidelser Birket-Smith, M. (2009): Somatoforme tilstande og funktionelle somatiske symptomer. Fra Gade, A., Gerlach, C., Starrfelt, R. & Pedersen, P.M. (eds.): Klinisk neuropsykologi.. Frydenlund, pp Fink, P. & Rosendal, M. (2012): Funktionelle lidelser udredning og behandling. Munksgaard, pp , og /1: Opsamling på de svære problematikker og start på opgave Elvén, B.H. (2010): Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning. Kap. 2: Forestillinger. Dansk Psykologisk Forlag, pp Den professionelle rolle 6/2: Konflikter i personalegruppen Michael Danielsen Erhvervspsykolog, PsykiatriFondens ErhvervsRådgivning Haslebo, G. (2007): Relationer i organisationer en verden til forskel.. Kap. 14: Konfliktløsning når relationer er beskadiget. Kap. 15: Konflikt-opløsning når relationer og konflikthistorier omformes. mes. Dansk Psykologisk Forlag, pp

7 Vinterferie i uge 7 20/2: Faglighed i et tværfagligt perspektiv Annalise Jacobsen Ergoterapeut, Hjerneskadecentret i Odense Lauvås, K. & Lauvås, P. (2004): Tværfagligt samarbejde perspektiv og strategi. Kap. 2: Nogle nøglebegreber. Klim, pp Wæhrens, E.; Winkel, A. & Jørgensen, H.S. (2013): Tværfaglig rehabilitering. Fra Wæhrens, E., Winkel, A. & Jørgensen, H.S.. (eds.): eurologi og neurorehabilitering (2.ed.). Munksgaard, pp /2: Tilknytningsforstyrrelser og forsvarsmekanismer Killén, K. (1998): Omsorgssvigt er alles ansvar.. Kap. 3: Vores forhold til omsorgssvigt. Kap. 5: Barnet og omsorgssvigt. Hans Reitzels Forlag, pp & /3: Samfundsmæssige udfordringer for neuropædagogisk arbejde Eva Hollænder Socialrådgiver, Hjerneskadeforeningen og Hjerneskadecentret i Roskilde Opsamling kl /3: år gode mennesker handler ondt Birkmose, D. (2004): Hvad er voldsom adfærd? Fokus, 11. årgang, nr. 3. Birkmose, D. (2004): Neuropædagogisk arbejde og voldsom adfærd. Fokus,, 11. årgang, nr. 3. Birkmose, D. (2004): Forråelsen af personalet i arbejdet med voldsom adfærd. Fokus, 11. årgang, nr. 3. Birkmose, D. (2010): Kampen mod forråelse begynder hos os selv. VidensTema, vol. 5, forår. Heggen, K. (2003): Krænkende pleje og behandling. Fra Sætersdal, B. & Heggen, K. (red.): I den bedste hensigt? Ondskab i behandlingssamfundet. Gads Forlag. 20/3: Opsamling på den professionelle rolle

8 De individuelle neuropædagogiske strategier 27/3: Opsamling på de kognitive vanskeligheder Kristensen, H.K. & Birkmose, D (2013): Kognitive vanskeligheder. Fra Wæhrens, E., Winkel, A. & Jørgensen, H.S. (eds.): eurologi og neurorehabilitering (2. ed.). Munksgaard 2013, pp /4: Sanseintegration Birgitte Christensen Gammeltoft Specialergoterapeut i senhjerneskadeerneskade Gammeltoft, B.C. (2013): Sansestimulering for voksne (2. udgave). Forlaget Gammeltoft. Kap. 5: Metoder og redskaber. Kap. 6: Niveauer i sanseintegration. Kap 7: Sensorisk overfølsomhed. 10/4: Affolter-konceptet Birgitte Christensen Gammeltoft Affolter, F. & Bichofberger, W. (1996): Organisering af perception - udviklingsaspekter og tilbagefald i forbindelse med en hjerneskade. Fra Affolter, F. & Bichofberger, W.: Behandling af perceptionsforstyrrelser - Affolterkonceptet. Munksgaard. Påskeferie 24/4: Arbejdet med motivation Mabeck, C.E. (2006): Introduktion til den motiverende samtale.. Kap. 2: Den motiverende samtale. Kap. 4: Om at finde patienten og starte der! Kap. 5: At finde en løsning sammen med patienten. Munksgaard, pp & Fri 1. maj

9 Opgaven 8/5: Erfaringsudveksling om neuropædagogiske strategier Elvén, B.H.: Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning. Kap. 5: Rogivende pædagogik. Dansk Psykologisk Forlag 2010, pp Birkmose, D. (2013): Vores tolkninger af andres adfærd. ViPU Viden,, 15. årgang, nr. 2, juni /5: Skrivedag derhjemme 22/5: Opsamling & aflevering af opgaver Kristi Himmelfartsferie 5/6: Læsedag derhjemme 12/6: Feedback på opgaver og synopser 19/6: Feedback på opgaver og synopser & afslutning

Kursuskatalog 2011/12

Kursuskatalog 2011/12 Kursuskatalog 2011/12 KF kursus 26-09-2011 09:06:22 Page 1 of 14 Grundkursus i epilepsi - 5 dage Indhold: At deltagerne får en grundlæggende viden om epilepsi samt behandling, pleje og undersøgelser i

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Uddannelsespakker på niveau 1:

Uddannelsespakker på niveau 1: Det nordjyske uddannelsesprogram Forslag på baggrund af følgegruppemøde d. d. 28. juni 2012 Uddannelsespakker på niveau 1: Titel Modul A Den hjerneskaderamte borger Anvendt neuropsykologi basismodul om

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Psykologen i psykiatrien

Psykologen i psykiatrien Psykologen i psykiatrien af Rose-Marie Mollerup, Psykolog ved Århus Universitetshospital Risskov Hvad vil det sige at arbejde som psykolog inden for psykiatrien? Psykologer har som faggruppe metodefrihed,

Læs mere

Særforanstaltninger. Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008

Særforanstaltninger. Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008 Tidsskrift Nr. 2 I Forår I 2008 Særforanstaltninger Man etablerer aldrig en særforanstaltning af pædagogiske årsager. Man etablerer den som en nødvendighed for ikke at skabe førtidspensionister blandt

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 09.09.2014

Visuel Perception - det visuelle systems funktion og anatomi. Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet d. 09.09.2014 Neuropsykolog Anders Degn Pedersen, Specialist i neuropsykologi P.S. Krøyers Vej 5, 8270 Højbjerg Tlf. 4188 3516 neuropsykolog@andersdegn.dk CVR-nr. 32510329 Kurser og foredrag Jeg gennem årene afholdt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk

Tilknytning. tanker følelser sanser. Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk Tilknytning tanker følelser sanser 2015 Styregruppen for specialpædagogisk landskonference www.sbhidanmark.dk 1 INVITATION TIL SPECIALPÆDAGOGISK LANDSKONFERENCE 2015 Det er en fornøjelse for styregruppen

Læs mere

Psykisk sårbare unge

Psykisk sårbare unge 06/11/12 Psykisk sårbare unge Årskonference 2012 i Foreningsfællesskabet Ligeværd Projektgruppen Leder af Havredal gl. Skole Kirsten Fabian Uddannelsesansvarlig Pia B. Jakobsen Socialrådgiver Annemette

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer

Læs mere

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet.

Blåkærgård er et Regionalt socialpsykiatrisk bosted, og beboerne kommer fra hele landet. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Toldbodgade 12 8800 Viborg Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Blåkærgård Røddingvej

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

RECOVERY gennem kognitiv teori og metode

RECOVERY gennem kognitiv teori og metode 1 Ballerup Seminariet, forår 2008 Skriftlig eksamen i Pædagogik og psykologi RECOVERY gennem kognitiv teori og metode Studerende Preben Meilvang Hold: 04C Studienummer: bs06273 Censorer: Jannik Mai Mogens

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk psykologi 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER 2008-2009

KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER 2008-2009 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER KURSER OG KONSULENTBISTAND FRA TEORI TIL PRAKSIS AUTISME ADHD/DAMP ÅBNE KURSER 2008-2009 Sådan finder du Kasperskolen: P Gangsti til skolen S Ballerup station Kasperskolen

Læs mere

Vejledning i udredning af kognitive kommunikationsvanskeligheder

Vejledning i udredning af kognitive kommunikationsvanskeligheder Vejledning i udredning af kognitive kommunikationsvanskeligheder Forord Sammenslutningen af Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, DTHS som er opdragsgiver til udarbejdelse af nationale retningslinjer

Læs mere

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Generel klinisk studieplan Modul 11 Tema Sygepleje - kompleks klinisk virksomhed Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår Betegnelse for det kliniske

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

VISS.dk. Nr. 16 september 2014 årgang 8. Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi VISS.dk Nr. 16 september 2014 årgang 8 Vi tilbyder: Arbejdspladskurser Kurser Efteruddannelser Temadage Neuropædagogisk konference Konsulentydelser Efterår 2014 Artikler: Overgang til voksenlivet Kommunikationsteknologi

Læs mere

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014

UDDANNELSESKARRUSELLEN PROGRAM PROGRAM 2013-2014. Udadreagerende adfærd 2013-2014 Neuropædagogikken beskæftiger sig dels med hvordan viden om hjernen og mentale processer kan berige vores viden om læring, dels hvordan man konkret kan hjælpe den svage elev, børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

VILBAS Uddannelsen. Uddannelsen. starter i

VILBAS Uddannelsen. Uddannelsen. starter i VILBAS Uddannelsen Ring Idag og hør nærmere om VILBAS Uddannelsen VILBAS Uddannelsen - til professionelle der arbejder på opholdssteder, døgninstitutioner, skoler og dagbehandlingstilbud, samt for sagsbehandlere

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere