Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28-11-2014 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1"

Transkript

1 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

2 Plan for dagen 1. Hvorfor laver vi ændringer i EfterUddannelse.dk? 2. Den nye type ansøgning Hvordan opretter jeg en ansøgning (et ansøgningsgrundlag)? Hvordan registrerer jeg oplysninger om tilstedeværelse? 3. Sagsbehandling Hvordan færdigregistrerer jeg en ansøgning? Hvor finder jeg oplysninger om tilstedeværelse og eindkomst? Hvad gør jeg med udbetalingsoplysninger og afslagsårsager? 4. Hvad nu, hvis Jeg har behov for at ændre kurset? Jeg har behov for at rette? Kursisten eller virksomheden annullerer ansøgningen ved en fejl? Side 2

3 1. Hvorfor ændringer? Lov nr. 573 af 7. juni 2011 Betingelse for udbetaling af VEU-godtgørelse, at der foreligger en beskæftigelsesperiode forud for uddannelsens påbegyndelse. Ansættelse 14 dage før kursusstart Udbetaling til arbejdsgivere må ikke ske, før lovpligtig indberetning til indkomstregisteret er konstateret. Kontrol af lønindberetning op til 2 måneder efter sidste kursusdag Præcisering af hvilken anden støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, der afskærer modtagelsen af VEU-godtgørelse. SU eller SVU Side 3

4 Lov nr. 573 af 7. juni 2011 Begrænsning af godtgørelse til samme uddannelse inden for samme kalenderår. Tre gange den samme uddannelse Begrænsning af antal uddannelsesuger med godtgørelse inden for samme kalenderår. 10 uddannelsesuger Side 4

5 EfterUddannelse.dk Kursustilmeldinger Ansøgninger Tilstedeværelse Nye ansøgninger (papiransøgninger) Tilstedeværelse Kontrol i eindkomstregisteret Afslutte med oplysning om udbetaling eller afslag Side 5

6 Papiransøgningen i dag Skolen printer skema fra veug.dk Skolen udfylder side 1 af ansøgningen Skolen udleverer ansøgningen til udfyldelse Ansøgeren udfylder ansøgningen i hånden Ansøgningen sendes med post til a-kassen /skolen Modtageren taster ansøgningen i sit sagsbehandlingssystem Skaffer oplysninger om tilstedeværelse Sagsbehandler og afslutter ansøgningen Side 6

7 2. Den nye type ansøgning På EASY-A skoler kan man KUN oprette ansøgningsgrundlag for disse fagkoder: EUD+ (fagkode: 49997) EU Socialfondsprojekter (fagkode: 49999) Taxakurser under Trafikstyrelsen (fagkode: 48888) Fagkoderne er udmeldt til EASY-A og skal oprettes som skolefag, før man kan oprette (papir-)ansøgningsgrundlag. Find fagene under stamtabeller/uvm-fag og tryk på Opret skolefag Side 7

8 Side 8

9 De nye ansøgninger Skole uden EASY-A kan oprette ansøgninger for GVU, EUD+, taxakurser, AMU kurser og EU Socialfondskurser i EfterUddannelse.dk, hvor I tidligere brugte papirskemaet Ansøgningen kan printes og sendes til a-kassen/skolen med post. Ansøgningen kan også udfyldes digitalt og sendes direkte til a- kassen/skolen. Fælles for alle ansøgningerne er, at de oprettes og færdigregistreres i EfterUddannelse.dk. Side 9

10 Den nye digitale ansøgning Skolen udfylder og gemmer ansøgningsgrundlaget Skolen frigiver ansøgningsgrundlaget Ansøger udfylder ansøgningen digitalt Ansøgningen sendes til a- kassen/skolen - digitalt A-kassen henter tilstedeværelse og eindkomst oplysninger Sagsbehandler og afslutter ansøgningen Side 10

11 Den nye, printede ansøgning Skolen udfylder og gemmer ansøgningsgrundlaget Skolen frigiver ansøgningen Skolen printer ansøgningsgrundlaget Ansøger udfylder ansøgningen i hånden Ansøgningen sendes til a- kassen/skolen med post A-kassen/skolen fremsøger ansøgningsgrundlaget og taster den Henter tilstedeværelse og eindkomst oplysninger Sagsbehandler og afslutter ansøgningen Side 11

12 De to roller i EfterUddannelse.dk En skoleadministrator, som opretter ansøgningsgrundlaget og registrerer tilstedeværelse En VEUadministrator, som registrerer og sagsbehandler en ansøgning Side 12

13 Skoleadministratorens rolle Har fået adgang til to nye faner: Ansøgninger og Tilstedeværelse Oprette, gemme og frigive et ansøgningsgrundlag (et ansøgningsgrundlag på holdplacering pr. kursist) Under/efter kurset skal skoleadministratoren registrere tilstedeværelse i EfterUddannelse.dk. Side 13

14 VEU-administratorens rolle Har fået adgang til Sagsbehandl ansøgninger (menuen har skiftet navn) og Indtast ansøgninger : Hvis ansøgningen sendes pr. post til skolen, skal VEU-administratoren indtaste ansøgningen VEU-administratoren kan finde oplysninger til sagsbehandling for samtlige ansøgninger Side 14

15 Hvordan opretter jeg et ansøgningsgrundlag? Log ind som Skoleadministrator Side 15

16 Opret ny ansøgning (= opret ansøgningsgrundlag) Side 16

17 Efter tast af cpr-nr og tryk på knappen Næste" Side 17

18 Ansøgningsgrundlag fortsat Side 18

19 Ansøgningsgrundlag fortsat Side 19

20 Når alt er udfyldt - frigiv ansøgningsgrundlag Side 20

21 Frigiv > synlig på Min side og virksomhedens side Side 21

22 Frigiv > skole kan udskrive til manuel udfyldelse Side 22

23 Erstatter papirskema fra VEUG.dk Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 23

24 Hvordan udskriver jeg papirskema til gammel ansøgning? Log ind som Skoleadministrator Faneblad Ansøgninger søg eksisterende ansøgning(er) Side 24

25 Ansøgninger Side 25

26 Klik på status (ikke oprettet) åbner ansøgningen Side 26

27 Hvordan registrerer jeg tilstedeværelse? For den nye type ansøgninger skal oplysninger om tilstedeværelse indtastes direkte i EfterUddannelse.dk For de øvrige, digitale ansøgninger kommer oplysningerne fra skolernes administrative system (EASY-A) Side 27

28 Hvordan registrerer jeg tilstedeværelse? Log ind som Skoleadministrator Side 28

29 Søg/Registrer tilstedeværelse og tryk Gem Side 29

30 Marker tilstede og hop mellem dage Side 30

31 3. Sagsbehandling Side 31

32 Hvordan færdigregistrer jeg en ansøgning? Når ansøgningen sendes med post, skal a-kassen eller uddannelsesstedet færdigregistrere ansøgningen i EfterUddannelse.dk VEU-administratoren fremsøger ansøgningsgrundlaget, og bekræfter for modtagelsen med en datoangivelse. (CPR-nummer eller ansøgningsid) VEU-administratoren registrerer kursistens oplysninger, og sender til sagsbehandling (uden at signere ansøgningen). Side 32

33 Hvordan færdigregistrer jeg en ansøgning? Log ind som VEU-administrator Side 33

34 Indtast ansøgninger om VEUgodtgørelse og befordring Side 34

35 Søg ansøgning frem på cpr-nr. eller AnsøgningsID Side 35

36 Du finder oplysninger på papirskemaet Side 36

37 Klik på cpr-nr. og indtast modtagelsesdato > Næste Side 37

38 Ansøgningen åbner, og du kan indtaste oplysningerne fra skemaet Side 38

39 Klik på trin eller klik på blyant for at indtaste Side 39

40 Side 40

41 Send ansøgning til sagsbehandling Side 41

42 Side 42

43 Hvor finder jeg oplysninger om tilstedeværelse? Log ind som VEU-administrator vælg Sagsbehandl ansøgninger Side 43

44 Hvor finder jeg oplysninger om tilstedeværelse? Fremsøg ansøgningen og åbn resuméet, hvor oplysningerne til brug for sagsbehandlingen findes Side 44

45 Tilstedeværelse Side 45

46 Hvor finder jeg oplysninger om eindkomst? Side 46

47 Svarene fra eindkomst kan være: Ikke hentet (Afventer) Ja (Bekræftet, at der er indberettet løn eller anden uddannelsesstøtte) Nej (To måneder efter sidste kursusdag konkluderes, at der ikke er indberettet løn eller anden uddannelsesstøtte) Ej relevant (Skal ikke kontrolleres) Derudover kan der være en start- og slutdato for ansættelsesforholdet. Side 47

48 Side 48

49 Kontrollen er afhængig af modtageren af godtgørelsen Selvstændig Der kontrolleres for anden uddannelsesstøtte. Udbetalingen skal ske umiddelbart efter, at tilstedeværelsesoplysningerne kendes. Medarbejder uden løn fra virksomheden Der kontrolleres for ansættelsesforhold og anden uddannelsesstøtte. Udbetalingen skal ske umiddelbart efter, at tilstedeværelsesoplysningerne kendes. Side 49

50 Kontrollen er afhængig af modtageren af godtgørelsen Virksomheden skal modtage godtgørelsen Der kontrolleres for ansættelsesforhold, lønindberetning og anden uddannelsesstøtte. Udbetalingen skal afvente, at tilstedeværelsesoplysningerne kendes og, at lovpligtig lønindberetning kan bekræftes. For alle ansøgninger gælder, at hvis der inden to måneder efter sidste kursusdag konstateres anden uddannelsesstøtte, bortfalder VEUberettigelsen. Side 50

51 Hvordan kan jeg registrere udbetalingsoplysninger? Beløbet, der udbetales, når en ansøgning afsluttes, skal registreres i EfterUddannelse.dk enten manuelt eller via systemintegration. Eventuelle tilbagebetalingskrav skal ikke registreres. Side 51

52 Side 52

53 Hvordan registrerer jeg et afslag? Årsagen til et evt. afslag skal registreres i Efteruddannelse.dk ud fra et fælles sæt af afslagsårsager enten manuelt eller via systemintegration Der er defineret 17 afslagsårsager Side 53

54 Afslagsårsager Side 54

55 Kode Afslagsforklaring 01 Ansøgningen er modtaget mere end 4 uger efter, at uddannelsen er afsluttet, jf. 11, stk. 2 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 02 Den søgte uddannelse i perioden giver ikke ret til VEU-godtgørelse, jf. 5, stk. 1, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 03 Du/kursisten er for højt uddannet, jf. 3, stk. 1 og 2 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 04 Du/kursisten må ikke have ret til godtgørelse fra andre godtgørelsesordninger, jf. 3, stk. 1, nr. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring. 05 Du er ikke i beskæftigelse, jf. 1 og 2 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 06 Du/kursisten kan ikke modtage godtgørelse, når du/kursisten er ansat med løntilskud, jf. 1, stk. 2, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 07 Du/kursisten har ikke haft tab af arbejdsindtægt eller tab af supplerende dagpenge, jf. 7, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 08 Du/kursisten har ikke ret til godtgørelse, når du/kursisten har ret til løn ifølge en uddannelsesaftale med arbejdsgiver, jf. 3, stk. 1, nr. 1, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring. Side 55

56 09 Du/kursisten kan ikke modtage godtgørelse, da du/kursisten ikke har været ansat i mindst 14 dage forud for påbegyndelse af uddannelsen, og da der ikke er tale om et certifikatkursus, hvorunder der udbetales løn, jf. 4 i bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring. 10 Du/kursisten har allerede deltaget i det samme kursus med VEU-godtgørelse tre gange i år, og du/kursisten er derfor ikke berettiget til at modtage VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse endnu en gang, jf. 11 i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring. 11 Du/kursisten har allerede deltaget i uddannelse med VEU-godtgørelse i 10 uger/370 timer i år, og du/kursisten er derfor ikke berettiget til at modtage VEU-godtgørelse og tilskud til befordring ved yderligere kursusdeltagelse i år, jf. 12 i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring. 12 Der kan højst gives godtgørelse til 37 timer pr. uge, jf. 5 stk. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring. 13 Du/kursisten får anden godtgørelse i en del af uddannelsesperioden, jf. 3, stk. 1, nr. 2, i lov om godtgørelse og tilskud til befordring. 14 Du/kursisten kan ikke få fuld godtgørelse, da du/kursisten arbejder på deltid og ikke får supplerende dagpenge. Side 56

57 15 Du/kursisten har allerede påbegyndt deltagelse i det samme kursus med VEUgodtgørelse tre gange i år, så der kan kun udbetales VEU-godtgørelse og tilskud til befordring for en del af kurset, og du/kursisten får derfor delvist afslag på ansøgningen om VEU-godtgørelse, jf. 11 i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring. 16 Du/kursisten har allerede deltaget i uddannelse med VEU-godtgørelse i så mange uger/timer i år, at der ikke er tilstrækkeligt med uger/timer tilbage til, at du/kursisten kan få fuld VEU-godtgørelse og tilskud til befordring. Du/kursisten får derfor delvist afslag på ansøgningen om VEU-godtgørelse, jf. 12 i bekendtgørelsen om godtgørelse og tilskud til befordring. Er der tale om et uddannelsesforløb, der går hen over et årsskifte, kan du alligevel være berettiget, hvorfor du bedes kontakte din a- kasse. Hvis du/kursisten ikke er forsikret, kontaktes Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. 17 På baggrund af oplysninger fra e-indkomstregisteret om kursistens løn- og beskæftigelsesforhold ses kursisten ikke at opfylde betingelserne for modtagelse af godtgørelse, og ansøgningen medfører derfor et afslag. Hvis der inden for 6 måneder kan fremlægges dokumentation for, at der er sket korrekt indberetning om kursistens løn- og beskæftigelsesforhold, kan denne afgørelse genoptages ved at kontakte a- kassen. Hvis kursisten ikke er forsikret, kontaktes Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Side 57

58 4. Hvad nu, hvis Der er kommet ændringer til kurset hvad gør jeg? Jeg skrev forkert hvad gør jeg? Kursisten eller virksomheden annullerer ansøgningen ved en fejl? Side 58

59 Der er ændringer til kurset Så længe ansøgningsgrundlaget ikke er frigivet, kan du rette og gemme. Når ansøgningsgrundlaget er frigivet, kan du stadig rette, og dine ændringer vil blive vist i den digitale version af ansøgningsgrundlaget. Hvis du har udleveret et print til kursisten, skal du printe et nyt eksemplar. Side 59

60 Når der er ændringer til et kursus digital ansøgning 1. Ansøgningen er frigivet af Skoleadministratoren 2. Virksomheden udfylder, signerer og sender ansøgningen til sagsbehandling 3. Skoleadministratoren foretager kursusændringer 4. Kursusændringerne tilknyttes ansøgningen (vises i resuméet) 5. VEU-administratoren vurderer, at kursusændringerne kræver en ny underskrift fra virksomheden 6. VEU-administratoren returnerer ansøgningen til virksomheden 7. Virksomheden retter evt., signerer og sender ansøgningen til sagsbehandling på ny Side 60

61 Når der er ændringer til et kursus digital ansøgning Skolen frigiver ansøgningsgrundlaget Ansøgeren udfylder, signerer og sender ansøgningen Skolen foretager kursusændringer VEUadministratoren returnerer ansøgningen til afsenderen Ansøgeren retter, signerer og sender ansøgningen på ny VEUadministratoren sagsbehandler ansøgningen Side 61

62 Når der er ændringer til et kursus printet ansøgning Skolen frigiver og printer ansøgningsgrundlaget Kursisten sender ansøgningen med post VEUadministratoren kontakter kursisten for at få en ny ansøgning Kursisten udfylder og sender ansøgningen igen Kursisten kontakter skolen for at få en ny udskrift Skolen foretager kursusændringer VEUadministratoren færdigregistrerer ansøgningen Skolen printer et nyt eksemplar VEUadministratoren sagsbehandler ansøgningen Side 62

63 Jeg skal rette færdigregistreringen af ansøgningen Du har modtaget ansøgningen med post. Du har færdigregistreret ansøgningen i EfterUddannelse.dk, og sendt den til sagsbehandling. Ansøgningen er nu digital. Du opdager en tastefejl. Alle digitale ansøgninger kan returneres til afsenderen, hvis der er behov for at rette i ansøgningen. En papiransøgning kan ikke returneres digitalt til kursisten den kan returneres til afsenderen. Side 63

64 Jeg skal rette færdigregistreringen af ansøgningen EfterUddannelse.dk returnerer en ansøgning, der er modtaget med post, til det uddannelsessted eller den a-kasse, som har færdigregistreret ansøgningen. Ansøgningen kan findes under fanen Indtast ansøgninger og redigeres. Skolen/a-kassen returnerer ansøgningen til sig selv i EfterUddannelse.dk Rettelsen tastes i EfterUddannelse.dk af skolen/a-kassen Ansøgningen sendes til sagsbehandling på ny til skolen/ a-kassen Side 64

65 Kursisten/virksomheden annullerer ansøgningen ved en fejl Hvis kursisten eller virksomheden annullerer en normal digital ansøgning, får de et link med Ingen aktive. Ved at klikke på linket kan de genstarte ansøgningen. Hvis de ved en fejl annullerer en papiransøgning, skal skoleadministratoren frigive ansøgningen igen. Ansøgningen forsvinder fra kursistens og virksomhedens side. Side 65

66 Den nye bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2015 Efter den 1. januar 2015 skal vi administrere efter de nye regler vedr. eindkomst Det gælder for kurser, som begynder den 1. januar og frem. Side 66

67 Kontakt Skolekonsulenter: Lisbeth Jørgensen, TEC Susanne Baunelund Jørgensen, ZBC Karina Brokær, Silkeborg Tekniske Skole Supportskema findes på: Log ind på efteruddannelse.dk/admin Side 67

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015

Digital overflytning Håndbog til datafelter. Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Digital overflytning Håndbog til datafelter Version 3.4 25-2-2015 Ikrafttræden 9-2-2015 Indhold Indledning... 3 Ændringer... 3 Rekvirer oplysninger fra anden a-kasse... 5 Forsendelser, delt i pakker...

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering

Notat. EfterUddannelse.dk - statusrapport til møde i VEU-Rådet februar 2013. 1 Udvikling og implementering Notat Vedrørende: Statusrapport VEU-digitaliseringen Skrevet af: Marianne Guerry Larsen Version: 1 Fordeling: VEU-Rådet UNI C København Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 99 E-mail:

Læs mere

Vejledning l virksomheder

Vejledning l virksomheder Vejledning l virksomheder Digital kursus lmelding Ansøgning om VEU godtgørelse og befordrings lskud Sønderhøj 9 8260 Viby J Telefon: 8936 3000 business@aabc.dk www.aabc.dk Digital kursus lmelding og VEU

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere