Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud"

Transkript

1 Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

2 Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere VEU kurser 6 3. Login med Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 7 4. Login med begge rettigheder 13 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 3. udgave. November 2012 Udgives af UNI-C Ansvarlig: Hanne Mortensen Redaktion: Else Marie Schmidt, EF Kommunikation, Grafisk tilrettelæggelse: Henrik Stig Møller Dtp: Stig Bing

3 4 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Introduktion EfterUddannelse.dk portalen for er hvervsrettet voksen- og efteruddannelse er en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, oversigter over kursusaktiviteter, fraværs oplysninger samt digital ansøgning om VEU-godt gørelse og befordringstilskud. Portalen dækker kursusudbydere, der anvender det administrative system EASY-A. Andre udbyderes kurser, herunder enkelte private udbydere og professions høj skoler, skal søges på UddannelsesGuiden, Portalen omfatter udbudte AMU-kurser, grundlæggende voksenuddannelse og deltidsuddannelser samt videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Struktur Strukturen i guiden er bygget op med følgende områder: 1 Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 2 Login med Ret til at administrere VEU kurser 3 Login med Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Login med begge rettigheder Målgruppe Målgruppen for brugerguiden er kursusadministratorer hos virksomheder. Guiden er et supplement til Brugerguide for virksomheder. Ledige har ikke mulighed for at tilmelde sig via EfterUddannelse.dk. De ledige kan anvende portalen til at orientere sig i kursusmulighederne og printe en ønskeliste over kurser, som de kan tage med til deres a-kasse eller jobcenter. Sammenhæng med UddannelsesGuiden.dk De to portaler UddannelsesGuiden.dk og EfterUddannelse.dk har forskellige formål. UG.dk er en vejledningsportal, der viser det samlede udbud af uddannelser og kurser fra Ministeriet for Børn og Undervisning. EfterUddannelse.dk er en tilmeldingsportal for udbudte AMU-kurser samt voksenuddannelser. De to portaler er integreret med hinanden, idet man fra UG.dk kan klikke sig direkte fra præsentationen af et kursus til tilmeldingen på EfterUddannelse.dk. Ligeledes er der, hvor det er relevant, link fra EfterUddannelse.dk til UG.dk.

4 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 1. Digital ansøgning om VEUgodtgørelse og befordringstilskud Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud sker digitalt via EfterUddannelse.dk, når virksomheden betaler løn til medarbejdere under uddannelse. For at bruge EfterUddannelse.dk skal virksomhedens kursusadministrator logge ind med medarbejdersignatur (Digital signatur eller Nem ID). For at anvende medarbejdersignatur skal medarbejderen være tildelt login-rettighed. Tildelingen sker gennem Virk.dk. Læs om, hvordan man bestiller medarbejdersignatur og tildeler login-rettigheder i Brugerguide for Virksomheder side 5-8, eller se de interaktive guider, der henvises til herunder.. Der er 3 forskellige muligheder for rettigheder: Ret til at administrere VEU kurser Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Begge rettigheder Fra forsiden af portalen kan man logge ind på virksomhedens sider. Klik her for at få information om, hvordan portalen bruges. Find interaktive guider om udvalgte emner her. Klik her for at få adgang til at downloade brugerguider og andet materiale. Angiv herefter, om du er kursusadministrator eller selvstændig - enkeltmandsvirksomhed. Klik på Log ind med Digital Signatur

5 6 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning 2. Log-in med Ret til at administrere VEU kurser Hvis du logger ind som kursusadministrator med login-rettigheden Ret til at administrere VEU kurser får du nedenstående skærmbillede. Fra denne side kan du: Sætte standardindstillinger for virksomheden Få overblik over kommende kurser Få overblik over afholdte kurser Få overblik over den enkelte kursists kommende og afholdte kurser Denne login- rettighed giver altså adgang til funktioner i forbindelse med tilmelding af kursister, men giver ikke adgang til administration af ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Disse funktioner er nærmere beskrevet i Brugerguide for Virksomheder fra side 26.

6 3. Login med Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 7 3. Login med Ret til at ansøge om VEUgodtgørelse og befordringstilskud Hvis du logger ind som kursusadministrator med login-rettigheden Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud, kommer du ind på dette skærmbillede. Fra denne side kan du: Administrere ansøgning til VEU godtgørelse og befordringstilskud. Få overblik over aktive ansøgninger. Få overblik over afsluttede eller anullerede ansøgninger. Der er 8 forskellige statusmarkeringer for ansøgningerne: Ikke oprettet Ingen aktive. Ansøgningen er blevet annuleret, men man har stadig lov at ansøge, Ikke udfyldt. Startet op, men ikke alle krævede oplysninger er udfyldt. Udfyldt. Klar til signering/afsendelse. Alle krævede oplysninger er udfyldt. Kan stadig redigeres Afsendt. Er signeret og sendt. Kan ikke længere redigeres af ansøger. Modtaget. Er hentet af a-kassen. Kan ikke længere redigeres af ansøger. Under behandling. Er under behandling i a-kassen. Returneret. Er sendt tilbage til ansøger af a-kassen, således ansøger kan rette fejl/oplysninger i ansøgningen. Ansøgningen kan redigeres af ansøger. Når du åbner en returneret ansøgning, skifter den status til udfyldt eller ikke udfyldt. Du vil efterfølgende kunne kende en returneret ansøgning ved, at den har resultat = fejl. Klik på Ansøgninger. Klik på Søg. Nu vises alle tilmeldinger, hvor der allerede er ansøgninger i gang, eller hvor det er muligt at danne ansøgninger. Det vil sige tilmeldinger, hvor kursisterne er tilmeldt kurser, der er VEU-berettigede, og hvor kursisterne er navngivne og har valgt fag, hvis der er tale om Åbent Værksted. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret kursus, et cpr-nummer, en bestemt arbejds- eller faktureringsadresse, en a-kasse, status på ansøgningerne, resultat af ansøgningerne eller en tidsperiode. Det er ligeledes muligt at søge på intern reference og kontakt. Marker her for også at få vist ansøgninger, hvor tidsfristen er overskredet. Fra oversigten kan man via statusikonet klikke sig ind på den enkelte VEU-ansøgning. Såfremt en eller flere ansøgninger er klar til at blive signeret, kan det ske fra dette skærmbillede. Klik udfor de ansøgninger, der skal signeres. Klik her for bekræfte, at ansøgningen er korrekt udfyldt. Signèr udvalgte bliver nu aktiv. Klik på Signér udvalgte. Læs mere om søgeprocessen på siderne Læs mere om at signere på side 23.

7 8 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Har ansøgningen én af følgende statusmarkeringer: Ikke udfyldt Udfyldt Afsendt Modtaget Under behandling Returneret får man adgang til et resume af ansøgningen. Klik her for at åbne sagsbehandlingen. Denne kolonne angiver resultatet af ansøgningen, der her er afsluttet med udbetaling af VEUgodtgørelsen. Kopi af brev om udbetalingen er vedhæftet som pdf.

8 3. Login med Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 9 Her er det muligt at se, hvor ansøgningen befinder sig i sagsbehandlingsprocessen. Har ansøgningen en af følgende statusmarkeringer: Ikke oprettet Ingen aktive vil klik på statusikonet give adgang til at starte ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Læs mere om søgeprocessen på side

9 10 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Klik på Afsluttede ansøgninger for at få vist alle afsluttede eller annullerede ansøgninger. Søgningen kan indsnævres ved at angive et konkret kursus, et CPR-nummer, en bestemt arbejds- eller faktureringsadresse, en a-kasse, status på ansøgningerne, resultatet af ansøgningerne, eller en tidsperiode. Det er ligeledes muligt at søge på intern reference og kontakt. Klik på et statusikon for at få vist et resume af ansøgningen.

10 3. Login med Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 11 Kig under Sagsbehandling for at se hvornår ansøgningen har været gennem de forskellige faser i sagsbehandlingen, eller for at se, hvorfor en ansøgning er annulleret eller afslået. I denne kolonne vises resultatet af ansøgningen. Har a-kassen medsendt kopi af udbetalingsmeddelelser, afslag eller andet, vil det kunne ses i kolonnen bilag. Ansøgningerne bliver automatisk annulleret, såfremt kursistens data ændres, så kursisten ikke længere er berettiget til VEUgodtgørelse og befordringstilskud. Ansøger kan også selv annullere en ansøgning, for eksempel hvis man kan se, at man alligevel vil få et afslag ved for høj uddannelse. Hvis ansøgningen er redigerbar, det vil sige ikke er i status Afsendt, Modtaget, Under behandling eller Afsluttet, kan ansøgningen annulleres ved at klikke på Annuller.

11 12 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Kig under Tilstedeværelse for at se en oversigt over kursistens deltagelse i undervisningen. Funktionen aktiveres først når kursets startdato er passeret. Det er det enkelte uddannelsessted der afgør, om virksomhederne skal have mulighed for at se den enkelte kursists tilstedeværelse. Findes Tilstedeværelse ikke på resumeet skyldes det, at uddannelsesstedet ikke har givet tilladelse til denne funktion.

12 4. Login med begge rettigheder Login med begge rettigheder Hvis du logger ind som kursusadministrator med både rettigheden Ret til at administrere VEU kurser og rettigheden Ret til at ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud kommer du ind på en side, hvorfra du kan: Sætte standardindstillinger for virksomheden Få overblik over kommende kurser. Få overblik over afholdte kurser Få overblik over den enkelte kursists kommende og afholdte kurser Disse funktioner er nærmere beskrevet i Brugerguide for Virksomheder fra side 26. Endvidere har du følgende funktioner: Administrere ansøgning til VEU godtgørelse og befordringstilskud. Få overblik over aktive ansøgninger. Få overblik over afsluttede ansøgninger. Fra denne side får man overblik over kommende kurser. Klik på et kursus for at se nærmere detaljer.

13 14 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Fra dette billede får man nærmere information om det enkelte kursus samt status på ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Er status på ansøgningen Ikke oprettet, kan man klikke på statusikonet ud for den enkelte kursist for at starte ansøgningsproceduren. Ved status Ikke udfyldt kan man springe ind i ansøgningen for at udfylde de manglende oplysninger. Er kursisten ikke berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, eller er kursisten ikke navngivet, er status Ej relevant. Hvis du klikker på Ej relevant kan du se, hvorfor du ikke kan oprette ansøgningen. Under statusikonet angives, hvor mange dage endnu det er muligt at søge. Tidsfristen er 4 uger fra sidste kursusdag. Det er ligeledes muligt at ansøge samlet for alle berettigede kursister på et kursus. Funktionen er nærmere beskrevet på side

14 4. Login med begge rettigheder 15 Ansøgningen om VEU-godtgørelse og befordringstilskud består af 9 step: Trin 1 Hvad søges? Trin 2 Personlige oplysninger Trin 3 Udbetaling Trin 4 Uddannelse Trin 5 Anden offentlig støtte Trin 6 Beskæftigelse Trin 7 Arbejdsgiver Trin 8 Befordringstilskud Trin 9 Resume For at gøre søgeprocessen i EfterUddannelse.dk så hurtig og enkel som mulig, er den opbygget således, at man kun ser de spørgsmål, det er relevant at besvare. Det er derfor ikke alle de spørgsmål, som er omtalt i denne guide, som man præsenteres for i søgeprocessen. Selvom det er virksomheden der udfylder og indsender ansøgningen, er det muligt at lade medarbejderen udfylde dele af ansøgningen. Indtil ansøgningen er sendt, kan den tilgås af både virksomhed og medarbejder. For medarbejderen kræver det login med NemID eller digital signatur. I trin 1 angives, hvad man søger om. Herefter foldes de relevante spørgsmål ud.

15 16 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Vær opmærksom på at kursisten ikke er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis kursisten ikke har været ansat mindst 14 dage forud for kurset, med mindre der er tale om et certifikatkursus, som er nødvendigt for ansættelsen, og hvorunder der udbetales løn. Du kan nu vælge at gå til Resumé-siden (trin 9) og signere og sende ansøgningen alligevel, eller vælge at fortryde ansøgningen og vende tilbage til tilmeldingen. Udbetaler arbejdsgiveren løn under uddannelse, er det arbejdsgiveren, der skal signere ansøgningen. Hvis kursisten ikke modtager løn under uddannelsen, er det som udgangspunkt kursisten, der skal ansøge. Kursisten kan dog give arbejdsgiveren fuldmagt til at varetage ansøgningen. VEU-godtgørelsen bliver sendt til kursisten. Klik her for at hente skabelon til fuldmagt. En kursist, der er ansat som elev med ret til løn ifølge uddannelsesaftale med arbejdsgiver, eller er ansat med løntilskud er ikke berettiget til VEU-godtgørelse. Klik her for at komme til trin 2.

16 4. Login med begge rettigheder 17 Informationerne er hentet fra tilmeldingen. Skal VEU-godtgørelsen udbetales til kursisten, skal det angives, hvilket skattekort, kursisten ønsker at bruge. Klik her for at vælge. Klik her for at komme videre til trin 3.

17 18 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Hvis der i trin 2 er svaret ja til at kursisten modtager løn under uddannelsen, skal VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden. Virksomheden kan vælge at få godtgørelsen overført til en NemKonto knyttet til en produktionsenhed. Befordringstilskud udbetales normalt til kursisten, men arbejdsgiveren kan få udbetalt befordringstilskuddet, hvis virksomheden afholder medarbejderens befordringsudgifter. Virksomheden kan i det tilfælde vælge at få overført befordringstilskud til en NemKonto knyttet til en produktionsenhed. Klik her for at komme videre til trin 4. Angivelsen af uddannelsesniveau som faglært er overført fra tilmeldingen til kurset. Er man i tvivl om uddannelses niveauet er rigtigt angivet, findes en række eksempler under hver uddannelsestype.

18 4. Login med begge rettigheder 19 Klik her, for at se eksempler på uddannelser. Brug scrollbaren for at se flere eksempler. Er uddannelsen på videregående niveau skal det angives, om uddannelsen er afsluttet for mindre end 5 år siden. Er det tilfældet, er kursisten ikke berettiget til VEU-godtgørelse. Ligeledes skal det angives, om kursisten har brugt uddan nelsen i sit arbejde i de seneste 5 år. Er det tilfældet, er kursisten ikke berettiget til VEU-godtgørelse. Klik her for at komme videre til trin 5.

19 20 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning I trin 5 skal det angives, om kursisten får anden offentlig støtte i uddannelsesperioden. Er svaret ja, skal arten af støtte angives. Får kursisten kun anden offentlig støtte i dele af uddannelsesperioden, skal den periode, der er støttet, angives. Hvis kursisten modtager anden offentlig støtte i 2 adskilte perioder kan man klikke her, for at åbne muligheden for at angive 2 perioder. Klik her for at komme videre til trin 6.

20 4. Login med begge rettigheder 21 Trin 6 drejer sig om kursistens beskæftigelse. Angiv om kursisten arbejder fuldtid eller deltid. Er svaret deltid, skal den ugentlige arbejdstid angives. VEU-godtgørelse beregnes på baggrund af det antal timer, kursisten er fraværende fra sit arbejde for at deltage i uddannelse. Svares der derfor nej til, at kursisten er helt væk fra sit arbejde medens uddannelsen foregår, skal den tid, kursisten er fraværende, angives. Det kan angives som et samlet timetal for kursusperioden eller ved at udfylde et skema med fraværende timer pr. kursusdag. Det skal angives, om kursisten modtager supplerende dagpenge. Såfremt kursistens sædvanlige løn er mindre end VEU-godtgørelsen, skal kursistens bruttotimeløn for sidste udbetalingsperiode angives. Er kursistens sædvanlige løn mindre end VEU-godtgørelsen, udbetales forskellen til kursisten. Klik her for at komme videre til trin 7.

21 22 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Udfyld informationer om arbejdsgiveren. Indtast eventuelt egne initialer eller anden reference, således feltet kan anvendes som søgefilter. Klik her for at komme videre til trin 8. Trin 8 handler om ansøgning om befordringstilskud. EfterUddannelse.dk vil som oftest selv beregne afstanden mellem kursistens bopæl og undervisningsstedet. Er det ikke muligt, skal afstanden i hele km angives her. Kursisten kan vælge mellem daglig befordring, indkvartering i kursusperioden eller en kombination af befordring og indkvartering. Vælges sidste mulighed, skal valget mellem befordring og indkvartering specificeres nærmere.

22 4. Login med begge rettigheder 23 Trin 9 viser et fuldstændigt resume af ansøgningen. Er der felter, der ikke er korrekt udfyldt vil status være ikke udfyldt. Det er muligt at udskrive en kopi af ansøgningen. Udskriften er en kladde til eget brug og kan ikke indsendes som en ansøgning. Det mangelfulde eller ukorrekte vil være angivet med rødt, og det er herefter muligt at springe ind til det pågældende sted i ansøgningen og rette oplysningerne ved at klikke på blyantsikonet. Når ansøgningen er klar til at blive signeret og indsendt skal man markere her for at bekræfte, at ansøgningen er korrekt udfyldt. Klik her for at signere ansøgningen. Ansøgningen bliver nu automatisk sendt til den a-kasse, som kursisten er medlem af på den sidste kursusdag. Er kursisten ikke tilknyttet en a-kasse på sidste kursusdag, sendes ansøgningen til VEU-systemet med uddannelsesstedet som modtager.

23 24 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Herfra kan man udskrive en kvittering for, at ansøgningen er sendt. For at undgå processen med at søge individuelt for hver enkelt kursist kan man vælge en samlet ansøgning. Klik her for at starte processen. Knappen til samlet ansøgning er kun aktiv, hvis mindst én kursist er berettiget til VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Der er ikke indbygget så meget hjælp i denne funktion, så det anbefales, at man først bliver fortrolig med den individuelle ansøgning, der er beskrevet på side 15-23, inden man går i gang med den samlede udfyldelse.

24 4. Login med begge rettigheder 25 Funktionen Samlet ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud giver adgang til nedenstående redigeringsskema med kolonner for de enkelte spørgsmål. I dette skema er det muligt at udfylde spørgsmål for mange kursister på én gang. Redigeringsskemaet indeholder kun kursister, der er berettigede til VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Skemaet indeholder kursister med status Ikke oprettet, Ikke udfyldt, Udfyldt og Returneret. Det betyder, at man herfra kan oprette nye ansøgninger samt rette i allerede udfyldte ansøgninger. Åbn listen for at vælge den ønskede redigeringsregel. Denne regel gælder for udfyldelsen af alle felter i den grå bjælke. Reglen gælder ligeledes for alle faneblade. Der er tre muligheder. Overskriv feltet hvis: Feltet er tomt - Det betyder, at det man indtaster i feltet i den grå bjælke ikke får betydning for allerede udfyldte ansøgninger. Ansøgningen er sendt - Det, man indtaster, får ikke betydning for ansøgninger, der er sendt. Det vil sige ansøgninger med status Returneret, der er de eneste tidligere afsendte ansøgninger, man kan redigere. Altid - Vær opmærksom på, at man med denne regel overskriver ALT både udfyldte og sendte ansøgninger. Ønsker man ikke at bruge samlet indtastning via den grå bjælke, er det også muligt at taste direkte i de enkelte felter. Endvidere kan man klikke på blyantsikonet for at åbne ansøgningen i det individuelle flow. Foretages rettelser her, slår de igennem på redigeringsskemaet for samlet ansøgning.

25 26 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Klik på Gem for at gemme data undervejs. Redigeringsskemaet indeholder 9 faner, der indeholder samme informationer som trin 1-8 i den individuelle ansøgning beskrevet på side Før musen hen over kolonneoverskrifterne og få vist hele spørgsmålet, som det er formuleret i den individuelle ansøgning. Faneblade med felter, der skal udfyldes, er markeret med et rødt kryds. Udfyld alle informationer på et faneblad. Klik på næste fane for at komme videre i processen. En del felter er markeret med teksten Ej relevant. Det betyder, at det ikke er relevant at svare på dette spørgsmål i det aktuelle tilfælde. For eksempel er det ikke relevant at svare på om kursisten er deltidsansat, hvis der allerede er svaret, at kursisten er fuldtidsansat.

26 4. Login med begge rettigheder 27 Du får vist dette ikon, når ansøgningen er klar til signering og afsendelse. Klik på ikonet. Du bliver nu sendt videre til et resume af den enkelte ansøgning, hvorfra signering og afsendelse kan ske. Læs mere om dette på side 23. Klik her for at se en beskrivelse af, hvilken struktur filen skal overholde, for at samlet indlæsning er mulig. Samlet indlæsning af oplysninger fra fil Er ansøgernes oplysninger gemt i et personalesystem eller lignende, kan man spare meget tid ved at trække oplysningerne ud i en fil og indlæse dem samlet i redigeringsskemaet. Klik på Indlæs oplysninger.

27 28 Brugerguide til EfterUddannelse.dk VEUansøgning Områderne Afholdte kurser og Kursister giver overblik over de afholdte kurser samt den enkelte kursists kurser. Samtidig er der mulighed for at administrere ansøgninger om VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Klik på Afholdte kurser. Klik på Søg. Nu vises alle afholdte kurser. Funktionen er nærmere beskrevet i Brugerguide for Virksomheder fra side 26. Klik på et kursus for at se nærmere detaljer herunder status for ansøgning. Læs mere på side 14. Klik på Kursister. Klik på Søg eller indtast eventuelt cpr-nummer for en bestemt kursist. Klik på pilen for at åbne for informationer om den enkelte kursist. Også fra denne side er der mulighed for at administrere ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

28 4. Login med begge rettigheder 29 Fra de to områder Ansøgninger og Afsluttede ansøgninger kan du: Administrere ansøgning til VEU godtgørelse og befordringstilskud. Få overblik over aktive ansøgninger via fanebladet Ansøgninger. Få overblik over afsluttede og annullerede ansøgninger via fanebladet Afsluttede ansøgninger Funktionerne er beskrevet fra side 7.

29 Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse

Fanebladet Afholdte kurser her kan du se, hvilke kurser du har deltaget i. Fanebladet Ansøgninger, her kan du se dine ansøgninger om VEUgodtgørelse Kursistens side på Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Log ind... 3 Fanebladende Kommende- og afholdte kurser... 5 Kursustitel... 5 Startdato... 5 Dokumenter... 5 Erklæring... 5 Ansøgning... 5 Tilmeldingsoplysninger

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden).

Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter et AMU-hold og får det udbudt på EfterUddannelse.dk og ug.dk (Uddannelsesguiden). Oprettelse af AMU-hold 10-06-2013/version 2/ Karina Brokær, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Oprettelse af AMU-hold... 1 Trin 1: Opret hold på A326 Hold... 2 Trin 2: Udfyld A335 Skolefag

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Centraladministrator KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Velkommen til Administratorforsiden... 4 Sektionen Topmenu... 4 Sektionen Kalender... 4 Sektionen

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider

Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider Kom godt i gang med at generere breve fra skolens sider version 1, d. 21.04.2010 Indhold Generer breve fra skolens sider på EfterUddannelse.dk... 1 Eksempler på skabeloner... 2 Skolens dokument- og skabelonarkiv...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Epos Portal Brugermanual for UCL

Epos Portal Brugermanual for UCL Indholdsfortegnelse Indledning...... 2 Formål... 2 Generelt... 2 Hvordan kommer du på Epos Portal?... 3 Første gang du logger på Epos... 3 Har du glemt dit password?... 5 Hvorfor kan jeg ikke logge på

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Guide til Medarbejderplan

Guide til Medarbejderplan Guide til Medarbejderplan Indhold 1. Login og navigation i Medarbejderplan... 2 2. Guide til medarbejdere om forberedelse til og opsamling på MUS-samtalen... 2 3. Guide til MUS-ansvarlige om indkaldelse

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere