Septembers himmel er så blå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Septembers himmel er så blå"

Transkript

1 menighedernes daginstitutioner august 2010 Septembers himmel er så blå Charlotte Biil Generalsekretær, MDI Vi ser det for os; solskinsgule korn, røde hyben og sorte hyldebær. Et smukt udtryk for det tidlige danske efterår, og samtidig navnet på en gammel efterårssang af Alex Garff, der lærer os, at modenhedens milde magt er løvet og et frisk rødt hybenhjerte. Efteråret, der tit forbindes med forfald, hører med til året, og er fuldt af livsbekræftende skønhed. I Danmark har vi en tradition for daginstitutioner. I MDI har vi været med lige fra begyndelsen omkring starten af 1900-tallet. Nu står vores daginstitutioner som hybenhjerter på snor rundt om i landskabet. Ikke som stillestående efterliv, men som liv der fornyes. Vi høster nu, at vi i årtier har passet og udviklet små mennesker i vores daginstitutioner. Samtidig er vi udfordret på at gennemtænke hele måden, vi gør dette på godt og grundigt. Henover sommeren, har der i pressen været stort fokus på den offentlige sektor, som er blevet udfordret, både på sin effektivitet og sin størrelse. I kommunerne har man de seneste år arbejdet med at omorganisere daginstitutioner i nye såkaldte bæredygtige organisationsformer, med større eller mindre succes. Lige nu står vi især i Svendborg, Frederiksberg, Århus og København i skudlinien for sådanne omorganiseringer. Hvordan vores samfund vil magte at håndtere den udfordring, det er at få skabt nogle daginstitutioner, som også i denne epoke er gode for vores børn, med de udfordringer som vores samfund har, er en refleksion værd. Og et ønske om gode løsninger for børn, pædagoger og forældre. For kritikken af den offentlige sektor har været massiv, de nye kommunale forslag til organisering vækker bekymring bl.a. for, at der bliver mindre plads til mangfoldigheden og mindre tid til det enkelte barn. De selvejende daginstitutioner kan i den situation spille ind med mangfoldighed, medbestemmelse på værdier og frihedsgrader på en helt anden måde end det kommunale system. Derfor er valget til bestyrelserne i de selvejende institutioner, som vi står overfor lige om lidt, utroligt vigtigt, hvis vi skal håndtere næste fase af daginstitutionslivet i Danmark på en god måde. Så held og lykke med valgene, og en opfordring til at understøtte med både bestyrelseshåndbøger og spændende kurser, sådan at I som nye bestyrelser og ledelser er godt klædt på til samarbejdet og skabelsen af gode rammer, hvor de små hybenhjerter stadig kan vokse.

2 tema bestyrelsen Så er der valg til bestyrelsen Charlotte Biil Generalsekretær, MDI Det er ved at være tid til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. Lige om et øjeblik lakker sommeren mod enden, gamle familier forlader børnehaven, og nye kommer til og det betyder også, at bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, og nye kommer til. I den kommunale daginstitution er kommunen arbejdsgiver. I den selvejende daginstitution er institutionens bestyrelse arbejdsgiver. 2 Kolofon Menighedernes Daginstitutioner Enghavevej 31, København V Oplag: 750 stk Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Annoncekontakt: Heine Bøgsted Dengang da jeg blev formand for mine børns bestyrelse. Da mine piger Maria og Filippa, der nu er to store piger på 12 og 15 år, var små, blev jeg selv valgt ind i bestyrelsen i deres daginstitution. Jeg syntes, der blev gjort et godt arbejde for børnene, og ville gerne være med til at sætte mit præg på det og investere i det. Det var en selvejende daginstitution og på første bestyrelsesmøde, blev jeg valgt til formand. For at være ærlig anede jeg ikke, hvad jeg gik ind til. En eller anden skulle bare være formand. Jeg må sige, der åbnede sig en hel ny verden for mig. Jeg anede ingenting om det ansvar, der fulgte med at være bestyrelse i en selvejende daginstitution eller formand men heller ikke om de muligheder og rettigheder, man som arbejdsgiver havde. Det var der heller ikke andre af os nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der gjorde. Vi startede derfor på en stor Redaktør: Elsebeth Schiller Layout, foto og grafik: Heine Bøgsted Børnetegninger: Børn fra MDI s institutioner Karen Tornsberg rejse, hvor vi selv måtte finde ud af rigtig mange ting. I forbindelse med to lederskift hurtigt efter hinanden, var der så meget, der ikke var orden i ingen bestyrelsesreferater ingen bestyrelseshåndbog ingen til at hjælpe os med at forstå det univers, vi var dumpet ned i. Hen af vejen kom vi til at forstå det. At vi var ansvarlige for økonomien, personale, og at værdier og pædagogisk linie blev levet ud. At vores løbende kontakt til lederen var utrolig vigtig. Og at vi sammen i et godt samarbejde bestyrelsen og ledelsen kunne flytte rigtig meget. Det gjorde vi også, og vi fik stille og roligt orden på, at der var en mappe til bestyrelsesreferaterne og dagsordenerne, at der var en i bestyrelsen, der tog Bladet udkommer kvartalsvis, og udsendes til medlemmer af Menighedernes Daginstitutioner. Næste nummer udkommer i december Ekstra eksemplarer kan bestilles på

3 bestyrelsen tema ansvar for at holde øje med økonomien, vi nedsatte en lille gruppe, der blev sparring for ledelsen omkring personale og værdier og pædagogik og fik lagt en fornuftig mødeplan og aftalt med lederen, at hun stod for at indkalde til møder, tage referaterne og opbevare dem på kontoret. Vi havde ikke nogen bestyrelseshåndbog at gå frem efter, men fandt ud af det hen af vejen det tog bare rigtig meget tid. Men vi lærte meget af det alle sammen, og det gav os forældre i bestyrelsen og ikke mindst mig selv en kærlighed for det selvejende daginstitutionsmiljø, hvor det indimellem kan være sejt at være bestyrelsesmedlem, og det hele kan virke lidt kaotisk men hvor vi også om nogen steder har mulighed for at hjælpe hinanden med at realisere vores drømme for vores børns dagligdag. Det lærte mig også, at vi som bestyrelse og ledelse kunne have skudt mange genveje ved fra starten sammen at tage på et bestyrelseskursus og få fat i en bestyrelseshåndbog. Det var ikke muligt dengang men jeg vil bare opfordre alle nye bestyrelser til at gøre det, så snart valget er overstået. Det er en investering, der kommer igen mange gange. At være bestyrelsesmedlem i en selvejende daginstitution betyder helt andre frihedsgrader end en bestyrelse og ledelse i en kommunal daginstitution men selvfølgelig også andre forpligtelser. Bestyrelsen i en selvejende daginstitution er et utrolig vigtigt og centralt organ, fordi det har arbejdsgiveransvaret, ansætter personalet og beslutter hvordan ressourcen skal bruges og lægger den pædagogiske kurs sammen med den daglige ledelse. Det er et spændende ansvar, der giver stor mulighed for indflydelse på hverdagen i ens børns daginstitution. Men med ansvaret følger også pligter. Det kan være en stor mundfuld at overskue hvad det indebærer at være selvejende daginstitution og hvilke muligheder det giver. Derfor anbefaler vi i MDI, at man som nyt bestyrelsesmedlem kommer på kursus hos os hurtigst muligt, og i bund og grund gerne tager hele bestyrelsen med. På den måde kommer den daglige ledelse godt i gang med arbejdet sammen med sin bestyrelse, og det gør man også selv som nyt bestyrelsesmedlem. Vi holder bestyrelseskurser i efteråret, både i København og i Århus. MDI har udgivet en bestyrelseshåndbog, der kan købes til 120 kr. + moms og forsendelse, og hvor der er rabat på 15 kr. pr. stk., hvis man køber mindst 5 stk. Menighedernes Daginstitutioner Bestyrelseshåndbogen 3

4 tema bestyrelsen Interessante tider Jacob Ørum Medlems- og udviklingschef, MDI Riget fattes penge, og politikerne er nødt til at handle. Bl.a. skal der spares på daginstitutionsområdet, og her er politikernes blik især faldet på, om man måske kan spare nogle penge, uden at det går ud over børnene. Det kunne f.eks. være ved at nedbringe antallet af ledere og danne meget store daginstitutioner. Efter århusiansk forbillede er Københavns og Svendborg Kommunes samt i et vist omfang Frederiksberg derfor ved at omlægge de kommunale daginstitutioner fra selvstændige enheder til klynger under én overordnet leder. I praksis får man altså megainstitutioner på børn, som er fordelt på flere fysiske adresser. Det er den største omlægning af daginstitutionernes ledelsesstruktur i mange år, som i øjeblikket finder sted. Desværre i samme åndedrag som betydelige besparelser på området. Ingen ved rigtigt, om klyngeledelses-modellen virker, for de århusianske erfaringer fra deres tre år gamle klyngeforsøg er ikke evalueret endnu. Men ud fra de allerede tilgængelige resultater tyder meget på, at de selvejende institutioner som i stedet for klyngemodellen har valgt at samarbejde i forpligtende netværk, opnår væsentligt bedre resultater. Også selvom de har skullet gennemføre samme besparelser som de kommunale. 4 Det er på baggrund af heraf, at MDI sammen med professionshøjskolen for pædagoger UCC Kleo har udviklet den diplomuddannelse i netværksledelse, som begynder her i slutningen af august. Uddannelsen skal sætte institutionerne i stand til at etablere velfungerende og effektive netværk, hvor vi fastholder vores egne værdier og den selvbestemmelse, som ligger i selvejet. For det er en svær opgave at holde fast i værdierne, når man er under pres. Samlede besparelser på i nærheden af 4,5 % til næste år, krav om at institutionerne sparer på ledelse samt nye budgetmodeller, som især forventes at ramme de mindste institutioner, kan måske få en til at føle, at der næsten ikke er et frirum tilbage ikke tid til andet end at løbe så stærkt man kan for at leve op til kommunens krav.»gid du må leve i interessante tider«(gammel kinesisk forbandelse) Der er meget at kæmpe for, holde fast i og at udvikle. I de selvejende institutioner er der f.eks. langt mindre stress hos lederne og langt mindre sygefravær blandt medarbejderne, i forhold til de kommunale daginstitutioner. Og hvis det går som i Århus, vil disse forskelle kun blive forøget, når klyngeledelsesmodellen gennemføres i de andre kommuner. Vi tror, at det helt særlige engagement, som ligger i de værdibårne selvejende institutioner, er forklaringen på disse forskelle. Det skal fastholdes og udvikles, hvis vi kan. Med netværksledelsesmodellen forsøger vi derfor i stedet af frivillig-hedens vej at finde en effektiv ledelsesmodel, hvor vi bibeholder det lokale engagement hos medarb-ejdere og forældre, og hvor vi er effektive ved at koncentrere os om det vigtige om pædagogikken, værdierne, arbejdet med børnene. For at blive meget klogere på effekten af selveje og især af netværksledelse, ansøger vi midler fra en række puljer og fonde, så vi i samarbejde med bl.a. forskere fra Handelshøjskolen CBS i den kommende tid forhåbentlig får mulighed for at dokumentere, at netværksledelse er et effektivt og attraktivt alternativ til klyngeledelsesmodellen. Vi lever virkelig i interessante tider. Men det er også nu, fremtiden for daginstitutionsområdet i Danmark måske skabes. Derfor er det opløftende at se det engagement, som bestyrelser, ledere og medarbejdere allerede har lagt i diskussionerne om fremtiden. Og det er en meget stor glæde, at hele 120 københavnske institutionsledere, souschefer og afdelingschefer har tilmeldt sig diplomuddannelsen i netværksledelse. Vi glæder os til at se jer alle på uddannelsen.

5 bestyrelsen tema Bestyrelsens online værktøjskasse Heine Bøgsted IT konsulent, MDI Flere bestyrelser har efterlyst værktøjer til overblik over institutionens ressourcer. Nu tilbyder MDI medlemsinstitutionerne flere nye løsninger. Efterspørgslen på relevant materiale stiger i forbindelse med, at institutionsbestyrelserne bliver mere engagerede, og i forbindelse med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Vi har derfor valgt at tilbyde alle vores medlemsinstitutioner forskellige værktøjer, som er direkte tilgængelige på vores hjemmeside www. mdi.dk. Den samlede værkstøjskasse består af artikler, links, downloads og bestyrelsesfora, samt mulighed for indblik i institutionens økonomi. Det kan være en krævende opgave at lade sig vælge til en bestyrelse for en daginstitution. For nye bestyrelsesmedlemmer kan det også være svært at vide, hvad det mere præcist indebærer. Derfor har vi valgt at gøre vores materialer og ressourcer tilgængelige, on demand, for alle der er engagerede i vores medlemsinstitutioner. Det betyder at der døgnet rundt er nyttig information og brugbare ressourcer tilgængelig, når du som bestyrelsesmedlem har brug for det. De fleste mennesker har svært ved at sidde i koncentreret læsning på en skærm i flere timer, så alle artikler kan selvfølgelig udskrives, blot ved tryk på printer-ikonet på siden. Hvis du derimod gerne vil have materialet i form af en bog, så kan vores bestyrelseshåndbog bestilles ved henvendelse til sekretariatet. Se desuden side 2 i bladet for mere information om bestyrelseshåndbogen. Login til værktøjerne Det kræver login på hjemmesiden hvis man vil have adgang til alle ressourcer. Dit login, som består af en og en adgangskode, kan lederen i institutionen lave for dig. Når du er logget ind, har du mulighed for at navigere rundt mellem de forskellige relevante artikler og andre ressourcer. Der er hjælp at hente, både til navigation på siden, til oprettelse af nye brugere osv. under hjemmesidens menu kaldet»it«. Her findes små manualer, der giver dig introduktion til det at finde rundt på hjemmesiden og meget andet. Institutionens egen hjemmeside MDI tilbyder institutionen muligheden for at få egen hjemmeside, hvilket også har fordele for bestyrelsen. Det er netop ved oprettelse af en hjemmeside gennem MDI, at der kan skabes specielle fora og sider, som kun er tilgængelige for bestyrelsen. Dermed kan I som bestyrelse, have adgang til egne ressourcer, som f.eks. referater, billeder og diskussionsfora. Hjemmesiden giver mulighed for at kommunikere både med verden omkring os, men også at kommunikere specifikt til forældre, bestyrelse eller den gruppe af mennesker, institutionen i øvrigt har behov for at kommunikere målrettet til. Hvis I vil høre mere om hjemmeside til jeres institution, så er I altid velkomne til at tage kontakt til sekretariatet. 5

6 tema bestyrelsen Hverdagens usynlige helte rykker... i fællesskab Elsebeth Schiller Udviklingskonsulent, MDI Hvis individuel synlighed bliver den styrende værdi, undergraves fællesskabet til sidst. Den fælles læring og refleksion over rollerne som leder, medarbejder og bestyrelsesmedlem er nødvendig, hvis fællesskabet skal fungere i daginstitutionen 6 All the books I read are full of dazzling heroes, always sure of themselves I die with envy of them; and in films full of wind and bullets, I goggle at the cowboys, I even admire the horses But when I call for a hero, out comes my lazy old self; and so I never know who I am, Nor how many I am or will be. I d love to be able to touch a bell and summon the real me, because if I really need myself, I mustn t disappear. Pablo Neruda engelsk oversættelse A. Read Hvad har præsident Obama, skuespiller Susse Wold og rockguitaristen Slash tilfælles? The dazzling heroes stråler til os fra den firkantede stjernehimmel hver aften i stuen. Og vækker en længsel, for hvad er det, de har? hvad er det, de kan de mennesker, der skiller sig ud? De har meget tilfælles med os selv, men det er ikke dét interessante. Vi vil høre om det særlige. I dag er (selv-)biografien en af de genrer, der sælger bedst. Vi sluger historier om andre mennesker, der har markeret sig. De symbolske ledere, heltene og heltinderne. Hvad er det særlige? Historien om succes, eller selvudfoldelse, synes at være blevet en af vor tids store fortællinger. En selv-udfoldelse der manifesterer sig i selv-biografien, symbolet på den særligt opnåede status. I en post/senmoderne tid, hvor det ellers hævdes, at den store grundfortælling er død, tegner sig et mønster, hvor behovet for historier om særlige mennesker, de nye heroer, der kommer og går, er større end nogensinde. Det er den samme fortælling, der er i spil, når vi sætter os foran skærmen og ser X-factor, når vi ser seriøse portrætter af kendte filminstruktører eller måske griner af Paradise-kombatanterne, der har krænget budskabet om succes ud i det groteske men alligevel forekommer sært fascinerende. Slash s historie er anderledes end Obamas, men det formidlede fællestræk er ofte skåret over læsten om ællingen, der trods skrammer undervejs bliver til beundret pragtfugl. Mit barn min superhelt Det er godt at være nysgerrig på, hvad andre har gjort for at blive dygtige på deres område. Hvis det kan inspirere. Men hvis det ender med, som i Nerudas digt, at man sidder handlingslammet tilbage og tænker, at mit liv er ikke værdifuldt, at mit almindelige arbejde er ikke noget særligt, så er det skidt. I de senere år har det været svært at skaffe deltagere til væsentlige opgaver i samfundet f.eks. det frivillige bestyrelsesarbejde. Det er heller ikke altid nemt at rekruttere nye ledere og pædagoger til daginstitutioner. Ligesom lærerbranchen er pædagogerne ofte udsatte. Og området er præget af nedskæringer. Men arbejdet med børn er et af de

7 bestyrelsen tema allervigtigste. Det er ikke umiddelbart synligt, nej. Formålet med det arbejde er heller ikke, at jeg kommer i centrum men at skabe rammer for, at børn kan være glade, helt basalt nu og her, og vokse op under betingelser der styrker dem, både som enkeltpersoner, men også som deltagere i et demokratisk fællesskab. Ind imellem sker det, at den sidste del glemmes, når forældre har for meget fokus på, at mit barn skal frem i skolen, bliver denne tendens tydelig. Eller når institutioner bliver sig selv nok. Og det er meget forståeligt. For når man hver dag ser, at dét, der virkelig tæller, er den enkeltes udfoldelse, når diskurser omkring skole og uddannelse er fyldt af ord som den bedste og succes, smitter det af og mærkes helt ned i den daglige ledelse i institutionen, der skal leve op til krav fra forældre og offentlige målinger, og generelle tests som succeskriterium. Fra selv-udvikling til os-udvikling. Hvordan modvirke den tendens? Hos MDI lægges der vægt på uddannelse. Det gør der, dels fordi medarbejderen, lederen og bestyrelsesmedlemmet skal styrkes og inspireres i hverdagen. Men undervisningen foregår i et fællesskab, og tager sigte på et fællesskab, dels dét i daginstitutionen lokalt men i sidste ende samfundet. God ledelse handler ikke kun om at sørge for, at vores institution fungerer, men også om at se sig selv som deltagere og medansvarlige for samfundets diskurs om barnet. Og skal vi være med til at tage ansvar her, må vi væk fra at se os selv som isolerede enheder. Tanken om den særlige karismatiske leder, der kan det hele i kraft af sin personlighed, er for længst forladt indenfor organisationsforskningen til fordel for fokus på det situationsbestemte: en leder er kun noget i kraft af, at hun eller han indgår i et anerkendende fællesskab. Ingen er refleksive med sig selv. I virkeligheden har ingen af de personer, vi i dag kan læse om, klaret det alene. Men de har forstået at indgå i fællesskaber, hvor de spillede sammen med andre. Såkaldte mønsterbrydere, ved vi også fra forskningen, klarer sig fordi, de har mødt nogle betydningsfulde andre på afgørende tidspunkter i deres liv. Sådanne andre kan være en pædagog eller en lærer, der havde særligt syn for et barn. At have dét syn kræver at rutinen aldrig tager over, men at man hele tiden er opmærksom på sin rolle og sit ansvar og gennem løbende læring lader sig bevæge. Det kan godt være, at det er det mystiske X, der spørges til og som sælger, når heltene toner frem i bøger og på skærmen. Men det særlige udfolder sig altid på et bagtæppe af alt det, vi alle kender til fra hverdagen. Og fra ukendte mennesker der gjorde en forskel, fordi de holdt fokus på nærvær i fællesskabet. Det fokus vil vi gerne i MDI være med til at fastholde som en rød tråd i alt hvad vi gør. Derfor er det også et vigtigt omdrejningspunkt for uddannelser fra MDI Akademi. 7

8 tema bestyrelsen Gratis penge Jacob Ørum Medlems- og udviklingschef, MDI Det lyder som en fra en nigeriansk mailadresse, men den er faktisk god nok: Ved at skifte til MDIs kollektive forsikringsordning i TRYG, har rigtig mange af MDIs medlemsinstitutioner hver sparet i gennemsnit ca om året. Det er penge, som luner i de besparelsestruede budgetter og typisk ca. fem gange mere end medlemskontingentet. MDIs økonomichef Hans Henrik Stoffer Dyhl-Kristoffersen har i år fået forhandlet os til yderligere 20 % besparelse på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, så nu er der endnu større grund til at overveje at skifte forsikringsselskab. Ordningen tilbyder desuden erhvervsforsikring (brand, ansvar, indbrud m.m.) og bestyrelsesansvarsforsikring, som er en god ting at have for en bestyrelse i en selvejende institution. Tilbuddet gælder for alle MDIs medlemmer, uanset om man har administrationsaftale med MDI. Kontakt Connie Hallberg hos TRYG, som er MDIs kunderådgiver, på eller tlf Så får I et gratis og uforpligtende tilbud, så I kan se hvor meget, I kan spare. Det er også muligt at få mere at vide om ordningen hos Medlems- og Ud viklingschef Jacob Ørum på dk eller Vi arbejder løbende på at udvikle og forbedre MDIs indkøbs- og rabatordninger, så I får mest muligt ud af jeres kontingent. Se mere om forsikringsordningen og MDIs øvrige rabatordninger på www. mdi.dk og kontakt os gerne med evt. ideer til nye rabatordninger. X Systems er Danmarks førende leverandør af specialartikler til børne- og ungdomsinstitutioner De viste produkter er blot en smagsprøve på vort store udvalg. Ring på tlf eller send en mail til for at booke tid med en af vore konsulenter. X Systems er en innovativ virksomhed, beliggende i Silkeborg, med afdelingerne Xcess og Xergo. Vi designer og udvikler selv mange af vore produkter i tæt samarbejde med vore kunder. I 2008 blev X Systems udnævnt af Børsen som Gazelle-virksomhed Ergonomiske skriveredskaber Siddepuder og lændestøtter, testet af fysioterapeuter Ergonomiske IT-produkter til undervisning Patenterede IT-renseprodukter, godkendt af Statens Seruminstitut Xcolor farveserien, der er specielt udviklet til børn (se mere på bagsiden) Holmbladsvej Silkeborg Tlf Eksklusive PP-bokse til arkivering og opbevaring logisk og overskuelig Danmarks eneste autoriserede forhandler af Casio Labelling Program med markedets største udvalg af labelprintere og labels Specialdesignede og patenterede løsninger til dokumenthåndtering og ophæng 8

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

... booker du dine møder

... booker du dine møder I!... booker du dine møder Kære læser... Det er vores ønske og håb at du efter at have læst og løst opgaverne i denne bog, får rigtig meget succes med at booke dine møder. Når du er klar til at få yderligere

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem

Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem Værdier Udviklingsgruppen for værdier og branding er et udvalg, nedsat af fondsbestyrelsen, med henblik på at

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 2015-2017 I Aalborg Kommune vil vi have at alle børn og unge trives. Byrådet besluttede den xx. juni 2015 Aalborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Politikken gælder byrådsperioden

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01 Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01 Aktiviteter 1. halvår 2014: I første halvår af 2014 har der været særlig fokus på

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak

INTERNE PROCESSER. Kommende konsulent i Peak INTERNE PROCESSER Kommende konsulent i Peak Du er en af Danmarks bedste og derfor er du blandt ligesindede i Peak Du har mindst 10 års relevant erfaring Du har mindst 2 faglige dybder indenfor Peaks ydelsesfokus

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Privat institution. Profil

Privat institution. Profil Mariehønen 0 Privat institution Profil MARIEHØNEN HVAD ER VIGTIGT FOR OS? Det følgende beskriver nogle af de centrale værdier, som er omdrejningspunktet for hverdagen for børn, familier og personale i

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Konkrete input fra dagen:

Konkrete input fra dagen: Og en appel til forældrene: Kære forældre. Vær jeres rolle voksen. Tag ansvar for dit barn, dets opdragelse, dannelse og værdier. Stå fast, vær konsekvent og fralæg dig ikke ansvaret ved at lægge det over

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Effektiv formidling gennem PowerPoint-præsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles at være vidne til en kedsommelig og ustruktureret PowerPointpræsentation med dårlige

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk

Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER. alicedarville.dk Børn som DIGITALE og KREATIVE PRODUCENTER Alice Darville CV Pædagog, lærer, konsulent, forfajer, inklusionsvejleder, læringssdls- cerdficeret prakdkker J JEG ER SÆRLIGT OPTAGET AF: Børns (voksnes) forskellige

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN

LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN LED VIDERE! REFLEKSIONER OVER LEDELSE GOD LEDELSE ER EN VI-DISCIPLIN 12 REFLEKSIONER Egotrip eller fællesskab? Autoritet eller integritet? Feed forward! Led efter løsninger Kend din forretning Aktivér

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014

Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 31.10.2014 Vurdering af forudsætninger og vilkår for læring og kreativitet - Elev spørgeskema - 1.10.014 Publiceret af Hans Henrik Knoop February 4 01 at 1:7 Powered by Enalyzer Vurdering af forudsætninger og vilkår

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Hvad skal jeg skrive?

Hvad skal jeg skrive? Hvad skal jeg skrive? I dette kapitel lærer du: I. At booke møder via email II. At tænke sociale medier ind i dit opsøgende salg 26 Telefonen er død! I gamle dage - dvs. før internet, sociale medier og

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større.

Åbenhed skaber tillid og med disse to værdier intakt, vil fælleskabet opleves stærkere og større. Oure Friskole, børnehave og Vuggestue. 27.04.2016 Formandens beretning 2015/16 Åbenhed, tillid og fællesskab. Det har jeg valgt at lade være overskriften på dette års beretning. Måske vil denne beretning

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Nyhedsbrev for November/December

Nyhedsbrev for November/December Nyhedsbrev for November/December Kære Forældre Vinteren nærmer sig og det kræver noget varmere tøj i børnenes garderober og skiftekasser. Vi vil gennem efteråret og vinteren gå på legepladsen hver dag

Læs mere

Indledning. Privatiseringsprocessen

Indledning. Privatiseringsprocessen Indledning Selvom jeg kun har været med i bestyrelsen og formand i et år, vil jeg gøre et forsøg på at tegne billedet af hele processen fra privatiseringen startede til i dag. Da jeg selv kom ind i bestyrelsen

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen!

Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Pædagogiske læreplaner skal have fokus på hverdagen! Susanne Christensen, pædagog og pædagogisk leder Børnenes Kontors Daginstitution Fra en dag i førskolegruppen, september 2016: Børnene sidder på deres

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Hvilken slags erfaringer og skepsis? Der er mange erfaringsbaserede grunde til at være skeptisk med hensyn til effektiviteten af forsøg på at skabe

Hvilken slags erfaringer og skepsis? Der er mange erfaringsbaserede grunde til at være skeptisk med hensyn til effektiviteten af forsøg på at skabe ERFAR INGER Hvilken slags erfaringer og skepsis? Der er mange erfaringsbaserede grunde til at være skeptisk med hensyn til effektiviteten af forsøg på at skabe ledelses-udvikling. Men der er to måder at

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere

Trivselsmåling - Elever - november 2015

Trivselsmåling - Elever - november 2015 Trivselsmåling - Elever - november 01 Publiceret af Hans Henrik Knoop 0 december 01 klokken 17:1 Side 1 Trivselsmåling - Elever - november 01 Publiceret af Hans Henrik Knoop 0 december 01 klokken 17:1

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere