Septembers himmel er så blå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Septembers himmel er så blå"

Transkript

1 menighedernes daginstitutioner august 2010 Septembers himmel er så blå Charlotte Biil Generalsekretær, MDI Vi ser det for os; solskinsgule korn, røde hyben og sorte hyldebær. Et smukt udtryk for det tidlige danske efterår, og samtidig navnet på en gammel efterårssang af Alex Garff, der lærer os, at modenhedens milde magt er løvet og et frisk rødt hybenhjerte. Efteråret, der tit forbindes med forfald, hører med til året, og er fuldt af livsbekræftende skønhed. I Danmark har vi en tradition for daginstitutioner. I MDI har vi været med lige fra begyndelsen omkring starten af 1900-tallet. Nu står vores daginstitutioner som hybenhjerter på snor rundt om i landskabet. Ikke som stillestående efterliv, men som liv der fornyes. Vi høster nu, at vi i årtier har passet og udviklet små mennesker i vores daginstitutioner. Samtidig er vi udfordret på at gennemtænke hele måden, vi gør dette på godt og grundigt. Henover sommeren, har der i pressen været stort fokus på den offentlige sektor, som er blevet udfordret, både på sin effektivitet og sin størrelse. I kommunerne har man de seneste år arbejdet med at omorganisere daginstitutioner i nye såkaldte bæredygtige organisationsformer, med større eller mindre succes. Lige nu står vi især i Svendborg, Frederiksberg, Århus og København i skudlinien for sådanne omorganiseringer. Hvordan vores samfund vil magte at håndtere den udfordring, det er at få skabt nogle daginstitutioner, som også i denne epoke er gode for vores børn, med de udfordringer som vores samfund har, er en refleksion værd. Og et ønske om gode løsninger for børn, pædagoger og forældre. For kritikken af den offentlige sektor har været massiv, de nye kommunale forslag til organisering vækker bekymring bl.a. for, at der bliver mindre plads til mangfoldigheden og mindre tid til det enkelte barn. De selvejende daginstitutioner kan i den situation spille ind med mangfoldighed, medbestemmelse på værdier og frihedsgrader på en helt anden måde end det kommunale system. Derfor er valget til bestyrelserne i de selvejende institutioner, som vi står overfor lige om lidt, utroligt vigtigt, hvis vi skal håndtere næste fase af daginstitutionslivet i Danmark på en god måde. Så held og lykke med valgene, og en opfordring til at understøtte med både bestyrelseshåndbøger og spændende kurser, sådan at I som nye bestyrelser og ledelser er godt klædt på til samarbejdet og skabelsen af gode rammer, hvor de små hybenhjerter stadig kan vokse.

2 tema bestyrelsen Så er der valg til bestyrelsen Charlotte Biil Generalsekretær, MDI Det er ved at være tid til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. Lige om et øjeblik lakker sommeren mod enden, gamle familier forlader børnehaven, og nye kommer til og det betyder også, at bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, og nye kommer til. I den kommunale daginstitution er kommunen arbejdsgiver. I den selvejende daginstitution er institutionens bestyrelse arbejdsgiver. 2 Kolofon Menighedernes Daginstitutioner Enghavevej 31, København V Oplag: 750 stk Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Annoncekontakt: Heine Bøgsted Dengang da jeg blev formand for mine børns bestyrelse. Da mine piger Maria og Filippa, der nu er to store piger på 12 og 15 år, var små, blev jeg selv valgt ind i bestyrelsen i deres daginstitution. Jeg syntes, der blev gjort et godt arbejde for børnene, og ville gerne være med til at sætte mit præg på det og investere i det. Det var en selvejende daginstitution og på første bestyrelsesmøde, blev jeg valgt til formand. For at være ærlig anede jeg ikke, hvad jeg gik ind til. En eller anden skulle bare være formand. Jeg må sige, der åbnede sig en hel ny verden for mig. Jeg anede ingenting om det ansvar, der fulgte med at være bestyrelse i en selvejende daginstitution eller formand men heller ikke om de muligheder og rettigheder, man som arbejdsgiver havde. Det var der heller ikke andre af os nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der gjorde. Vi startede derfor på en stor Redaktør: Elsebeth Schiller Layout, foto og grafik: Heine Bøgsted Børnetegninger: Børn fra MDI s institutioner Karen Tornsberg rejse, hvor vi selv måtte finde ud af rigtig mange ting. I forbindelse med to lederskift hurtigt efter hinanden, var der så meget, der ikke var orden i ingen bestyrelsesreferater ingen bestyrelseshåndbog ingen til at hjælpe os med at forstå det univers, vi var dumpet ned i. Hen af vejen kom vi til at forstå det. At vi var ansvarlige for økonomien, personale, og at værdier og pædagogisk linie blev levet ud. At vores løbende kontakt til lederen var utrolig vigtig. Og at vi sammen i et godt samarbejde bestyrelsen og ledelsen kunne flytte rigtig meget. Det gjorde vi også, og vi fik stille og roligt orden på, at der var en mappe til bestyrelsesreferaterne og dagsordenerne, at der var en i bestyrelsen, der tog Bladet udkommer kvartalsvis, og udsendes til medlemmer af Menighedernes Daginstitutioner. Næste nummer udkommer i december Ekstra eksemplarer kan bestilles på

3 bestyrelsen tema ansvar for at holde øje med økonomien, vi nedsatte en lille gruppe, der blev sparring for ledelsen omkring personale og værdier og pædagogik og fik lagt en fornuftig mødeplan og aftalt med lederen, at hun stod for at indkalde til møder, tage referaterne og opbevare dem på kontoret. Vi havde ikke nogen bestyrelseshåndbog at gå frem efter, men fandt ud af det hen af vejen det tog bare rigtig meget tid. Men vi lærte meget af det alle sammen, og det gav os forældre i bestyrelsen og ikke mindst mig selv en kærlighed for det selvejende daginstitutionsmiljø, hvor det indimellem kan være sejt at være bestyrelsesmedlem, og det hele kan virke lidt kaotisk men hvor vi også om nogen steder har mulighed for at hjælpe hinanden med at realisere vores drømme for vores børns dagligdag. Det lærte mig også, at vi som bestyrelse og ledelse kunne have skudt mange genveje ved fra starten sammen at tage på et bestyrelseskursus og få fat i en bestyrelseshåndbog. Det var ikke muligt dengang men jeg vil bare opfordre alle nye bestyrelser til at gøre det, så snart valget er overstået. Det er en investering, der kommer igen mange gange. At være bestyrelsesmedlem i en selvejende daginstitution betyder helt andre frihedsgrader end en bestyrelse og ledelse i en kommunal daginstitution men selvfølgelig også andre forpligtelser. Bestyrelsen i en selvejende daginstitution er et utrolig vigtigt og centralt organ, fordi det har arbejdsgiveransvaret, ansætter personalet og beslutter hvordan ressourcen skal bruges og lægger den pædagogiske kurs sammen med den daglige ledelse. Det er et spændende ansvar, der giver stor mulighed for indflydelse på hverdagen i ens børns daginstitution. Men med ansvaret følger også pligter. Det kan være en stor mundfuld at overskue hvad det indebærer at være selvejende daginstitution og hvilke muligheder det giver. Derfor anbefaler vi i MDI, at man som nyt bestyrelsesmedlem kommer på kursus hos os hurtigst muligt, og i bund og grund gerne tager hele bestyrelsen med. På den måde kommer den daglige ledelse godt i gang med arbejdet sammen med sin bestyrelse, og det gør man også selv som nyt bestyrelsesmedlem. Vi holder bestyrelseskurser i efteråret, både i København og i Århus. MDI har udgivet en bestyrelseshåndbog, der kan købes til 120 kr. + moms og forsendelse, og hvor der er rabat på 15 kr. pr. stk., hvis man køber mindst 5 stk. Menighedernes Daginstitutioner Bestyrelseshåndbogen 3

4 tema bestyrelsen Interessante tider Jacob Ørum Medlems- og udviklingschef, MDI Riget fattes penge, og politikerne er nødt til at handle. Bl.a. skal der spares på daginstitutionsområdet, og her er politikernes blik især faldet på, om man måske kan spare nogle penge, uden at det går ud over børnene. Det kunne f.eks. være ved at nedbringe antallet af ledere og danne meget store daginstitutioner. Efter århusiansk forbillede er Københavns og Svendborg Kommunes samt i et vist omfang Frederiksberg derfor ved at omlægge de kommunale daginstitutioner fra selvstændige enheder til klynger under én overordnet leder. I praksis får man altså megainstitutioner på børn, som er fordelt på flere fysiske adresser. Det er den største omlægning af daginstitutionernes ledelsesstruktur i mange år, som i øjeblikket finder sted. Desværre i samme åndedrag som betydelige besparelser på området. Ingen ved rigtigt, om klyngeledelses-modellen virker, for de århusianske erfaringer fra deres tre år gamle klyngeforsøg er ikke evalueret endnu. Men ud fra de allerede tilgængelige resultater tyder meget på, at de selvejende institutioner som i stedet for klyngemodellen har valgt at samarbejde i forpligtende netværk, opnår væsentligt bedre resultater. Også selvom de har skullet gennemføre samme besparelser som de kommunale. 4 Det er på baggrund af heraf, at MDI sammen med professionshøjskolen for pædagoger UCC Kleo har udviklet den diplomuddannelse i netværksledelse, som begynder her i slutningen af august. Uddannelsen skal sætte institutionerne i stand til at etablere velfungerende og effektive netværk, hvor vi fastholder vores egne værdier og den selvbestemmelse, som ligger i selvejet. For det er en svær opgave at holde fast i værdierne, når man er under pres. Samlede besparelser på i nærheden af 4,5 % til næste år, krav om at institutionerne sparer på ledelse samt nye budgetmodeller, som især forventes at ramme de mindste institutioner, kan måske få en til at føle, at der næsten ikke er et frirum tilbage ikke tid til andet end at løbe så stærkt man kan for at leve op til kommunens krav.»gid du må leve i interessante tider«(gammel kinesisk forbandelse) Der er meget at kæmpe for, holde fast i og at udvikle. I de selvejende institutioner er der f.eks. langt mindre stress hos lederne og langt mindre sygefravær blandt medarbejderne, i forhold til de kommunale daginstitutioner. Og hvis det går som i Århus, vil disse forskelle kun blive forøget, når klyngeledelsesmodellen gennemføres i de andre kommuner. Vi tror, at det helt særlige engagement, som ligger i de værdibårne selvejende institutioner, er forklaringen på disse forskelle. Det skal fastholdes og udvikles, hvis vi kan. Med netværksledelsesmodellen forsøger vi derfor i stedet af frivillig-hedens vej at finde en effektiv ledelsesmodel, hvor vi bibeholder det lokale engagement hos medarb-ejdere og forældre, og hvor vi er effektive ved at koncentrere os om det vigtige om pædagogikken, værdierne, arbejdet med børnene. For at blive meget klogere på effekten af selveje og især af netværksledelse, ansøger vi midler fra en række puljer og fonde, så vi i samarbejde med bl.a. forskere fra Handelshøjskolen CBS i den kommende tid forhåbentlig får mulighed for at dokumentere, at netværksledelse er et effektivt og attraktivt alternativ til klyngeledelsesmodellen. Vi lever virkelig i interessante tider. Men det er også nu, fremtiden for daginstitutionsområdet i Danmark måske skabes. Derfor er det opløftende at se det engagement, som bestyrelser, ledere og medarbejdere allerede har lagt i diskussionerne om fremtiden. Og det er en meget stor glæde, at hele 120 københavnske institutionsledere, souschefer og afdelingschefer har tilmeldt sig diplomuddannelsen i netværksledelse. Vi glæder os til at se jer alle på uddannelsen.

5 bestyrelsen tema Bestyrelsens online værktøjskasse Heine Bøgsted IT konsulent, MDI Flere bestyrelser har efterlyst værktøjer til overblik over institutionens ressourcer. Nu tilbyder MDI medlemsinstitutionerne flere nye løsninger. Efterspørgslen på relevant materiale stiger i forbindelse med, at institutionsbestyrelserne bliver mere engagerede, og i forbindelse med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Vi har derfor valgt at tilbyde alle vores medlemsinstitutioner forskellige værktøjer, som er direkte tilgængelige på vores hjemmeside www. mdi.dk. Den samlede værkstøjskasse består af artikler, links, downloads og bestyrelsesfora, samt mulighed for indblik i institutionens økonomi. Det kan være en krævende opgave at lade sig vælge til en bestyrelse for en daginstitution. For nye bestyrelsesmedlemmer kan det også være svært at vide, hvad det mere præcist indebærer. Derfor har vi valgt at gøre vores materialer og ressourcer tilgængelige, on demand, for alle der er engagerede i vores medlemsinstitutioner. Det betyder at der døgnet rundt er nyttig information og brugbare ressourcer tilgængelig, når du som bestyrelsesmedlem har brug for det. De fleste mennesker har svært ved at sidde i koncentreret læsning på en skærm i flere timer, så alle artikler kan selvfølgelig udskrives, blot ved tryk på printer-ikonet på siden. Hvis du derimod gerne vil have materialet i form af en bog, så kan vores bestyrelseshåndbog bestilles ved henvendelse til sekretariatet. Se desuden side 2 i bladet for mere information om bestyrelseshåndbogen. Login til værktøjerne Det kræver login på hjemmesiden hvis man vil have adgang til alle ressourcer. Dit login, som består af en og en adgangskode, kan lederen i institutionen lave for dig. Når du er logget ind, har du mulighed for at navigere rundt mellem de forskellige relevante artikler og andre ressourcer. Der er hjælp at hente, både til navigation på siden, til oprettelse af nye brugere osv. under hjemmesidens menu kaldet»it«. Her findes små manualer, der giver dig introduktion til det at finde rundt på hjemmesiden og meget andet. Institutionens egen hjemmeside MDI tilbyder institutionen muligheden for at få egen hjemmeside, hvilket også har fordele for bestyrelsen. Det er netop ved oprettelse af en hjemmeside gennem MDI, at der kan skabes specielle fora og sider, som kun er tilgængelige for bestyrelsen. Dermed kan I som bestyrelse, have adgang til egne ressourcer, som f.eks. referater, billeder og diskussionsfora. Hjemmesiden giver mulighed for at kommunikere både med verden omkring os, men også at kommunikere specifikt til forældre, bestyrelse eller den gruppe af mennesker, institutionen i øvrigt har behov for at kommunikere målrettet til. Hvis I vil høre mere om hjemmeside til jeres institution, så er I altid velkomne til at tage kontakt til sekretariatet. 5

6 tema bestyrelsen Hverdagens usynlige helte rykker... i fællesskab Elsebeth Schiller Udviklingskonsulent, MDI Hvis individuel synlighed bliver den styrende værdi, undergraves fællesskabet til sidst. Den fælles læring og refleksion over rollerne som leder, medarbejder og bestyrelsesmedlem er nødvendig, hvis fællesskabet skal fungere i daginstitutionen 6 All the books I read are full of dazzling heroes, always sure of themselves I die with envy of them; and in films full of wind and bullets, I goggle at the cowboys, I even admire the horses But when I call for a hero, out comes my lazy old self; and so I never know who I am, Nor how many I am or will be. I d love to be able to touch a bell and summon the real me, because if I really need myself, I mustn t disappear. Pablo Neruda engelsk oversættelse A. Read Hvad har præsident Obama, skuespiller Susse Wold og rockguitaristen Slash tilfælles? The dazzling heroes stråler til os fra den firkantede stjernehimmel hver aften i stuen. Og vækker en længsel, for hvad er det, de har? hvad er det, de kan de mennesker, der skiller sig ud? De har meget tilfælles med os selv, men det er ikke dét interessante. Vi vil høre om det særlige. I dag er (selv-)biografien en af de genrer, der sælger bedst. Vi sluger historier om andre mennesker, der har markeret sig. De symbolske ledere, heltene og heltinderne. Hvad er det særlige? Historien om succes, eller selvudfoldelse, synes at være blevet en af vor tids store fortællinger. En selv-udfoldelse der manifesterer sig i selv-biografien, symbolet på den særligt opnåede status. I en post/senmoderne tid, hvor det ellers hævdes, at den store grundfortælling er død, tegner sig et mønster, hvor behovet for historier om særlige mennesker, de nye heroer, der kommer og går, er større end nogensinde. Det er den samme fortælling, der er i spil, når vi sætter os foran skærmen og ser X-factor, når vi ser seriøse portrætter af kendte filminstruktører eller måske griner af Paradise-kombatanterne, der har krænget budskabet om succes ud i det groteske men alligevel forekommer sært fascinerende. Slash s historie er anderledes end Obamas, men det formidlede fællestræk er ofte skåret over læsten om ællingen, der trods skrammer undervejs bliver til beundret pragtfugl. Mit barn min superhelt Det er godt at være nysgerrig på, hvad andre har gjort for at blive dygtige på deres område. Hvis det kan inspirere. Men hvis det ender med, som i Nerudas digt, at man sidder handlingslammet tilbage og tænker, at mit liv er ikke værdifuldt, at mit almindelige arbejde er ikke noget særligt, så er det skidt. I de senere år har det været svært at skaffe deltagere til væsentlige opgaver i samfundet f.eks. det frivillige bestyrelsesarbejde. Det er heller ikke altid nemt at rekruttere nye ledere og pædagoger til daginstitutioner. Ligesom lærerbranchen er pædagogerne ofte udsatte. Og området er præget af nedskæringer. Men arbejdet med børn er et af de

7 bestyrelsen tema allervigtigste. Det er ikke umiddelbart synligt, nej. Formålet med det arbejde er heller ikke, at jeg kommer i centrum men at skabe rammer for, at børn kan være glade, helt basalt nu og her, og vokse op under betingelser der styrker dem, både som enkeltpersoner, men også som deltagere i et demokratisk fællesskab. Ind imellem sker det, at den sidste del glemmes, når forældre har for meget fokus på, at mit barn skal frem i skolen, bliver denne tendens tydelig. Eller når institutioner bliver sig selv nok. Og det er meget forståeligt. For når man hver dag ser, at dét, der virkelig tæller, er den enkeltes udfoldelse, når diskurser omkring skole og uddannelse er fyldt af ord som den bedste og succes, smitter det af og mærkes helt ned i den daglige ledelse i institutionen, der skal leve op til krav fra forældre og offentlige målinger, og generelle tests som succeskriterium. Fra selv-udvikling til os-udvikling. Hvordan modvirke den tendens? Hos MDI lægges der vægt på uddannelse. Det gør der, dels fordi medarbejderen, lederen og bestyrelsesmedlemmet skal styrkes og inspireres i hverdagen. Men undervisningen foregår i et fællesskab, og tager sigte på et fællesskab, dels dét i daginstitutionen lokalt men i sidste ende samfundet. God ledelse handler ikke kun om at sørge for, at vores institution fungerer, men også om at se sig selv som deltagere og medansvarlige for samfundets diskurs om barnet. Og skal vi være med til at tage ansvar her, må vi væk fra at se os selv som isolerede enheder. Tanken om den særlige karismatiske leder, der kan det hele i kraft af sin personlighed, er for længst forladt indenfor organisationsforskningen til fordel for fokus på det situationsbestemte: en leder er kun noget i kraft af, at hun eller han indgår i et anerkendende fællesskab. Ingen er refleksive med sig selv. I virkeligheden har ingen af de personer, vi i dag kan læse om, klaret det alene. Men de har forstået at indgå i fællesskaber, hvor de spillede sammen med andre. Såkaldte mønsterbrydere, ved vi også fra forskningen, klarer sig fordi, de har mødt nogle betydningsfulde andre på afgørende tidspunkter i deres liv. Sådanne andre kan være en pædagog eller en lærer, der havde særligt syn for et barn. At have dét syn kræver at rutinen aldrig tager over, men at man hele tiden er opmærksom på sin rolle og sit ansvar og gennem løbende læring lader sig bevæge. Det kan godt være, at det er det mystiske X, der spørges til og som sælger, når heltene toner frem i bøger og på skærmen. Men det særlige udfolder sig altid på et bagtæppe af alt det, vi alle kender til fra hverdagen. Og fra ukendte mennesker der gjorde en forskel, fordi de holdt fokus på nærvær i fællesskabet. Det fokus vil vi gerne i MDI være med til at fastholde som en rød tråd i alt hvad vi gør. Derfor er det også et vigtigt omdrejningspunkt for uddannelser fra MDI Akademi. 7

8 tema bestyrelsen Gratis penge Jacob Ørum Medlems- og udviklingschef, MDI Det lyder som en fra en nigeriansk mailadresse, men den er faktisk god nok: Ved at skifte til MDIs kollektive forsikringsordning i TRYG, har rigtig mange af MDIs medlemsinstitutioner hver sparet i gennemsnit ca om året. Det er penge, som luner i de besparelsestruede budgetter og typisk ca. fem gange mere end medlemskontingentet. MDIs økonomichef Hans Henrik Stoffer Dyhl-Kristoffersen har i år fået forhandlet os til yderligere 20 % besparelse på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, så nu er der endnu større grund til at overveje at skifte forsikringsselskab. Ordningen tilbyder desuden erhvervsforsikring (brand, ansvar, indbrud m.m.) og bestyrelsesansvarsforsikring, som er en god ting at have for en bestyrelse i en selvejende institution. Tilbuddet gælder for alle MDIs medlemmer, uanset om man har administrationsaftale med MDI. Kontakt Connie Hallberg hos TRYG, som er MDIs kunderådgiver, på eller tlf Så får I et gratis og uforpligtende tilbud, så I kan se hvor meget, I kan spare. Det er også muligt at få mere at vide om ordningen hos Medlems- og Ud viklingschef Jacob Ørum på dk eller Vi arbejder løbende på at udvikle og forbedre MDIs indkøbs- og rabatordninger, så I får mest muligt ud af jeres kontingent. Se mere om forsikringsordningen og MDIs øvrige rabatordninger på www. mdi.dk og kontakt os gerne med evt. ideer til nye rabatordninger. X Systems er Danmarks førende leverandør af specialartikler til børne- og ungdomsinstitutioner De viste produkter er blot en smagsprøve på vort store udvalg. Ring på tlf eller send en mail til for at booke tid med en af vore konsulenter. X Systems er en innovativ virksomhed, beliggende i Silkeborg, med afdelingerne Xcess og Xergo. Vi designer og udvikler selv mange af vore produkter i tæt samarbejde med vore kunder. I 2008 blev X Systems udnævnt af Børsen som Gazelle-virksomhed Ergonomiske skriveredskaber Siddepuder og lændestøtter, testet af fysioterapeuter Ergonomiske IT-produkter til undervisning Patenterede IT-renseprodukter, godkendt af Statens Seruminstitut Xcolor farveserien, der er specielt udviklet til børn (se mere på bagsiden) Holmbladsvej Silkeborg Tlf Eksklusive PP-bokse til arkivering og opbevaring logisk og overskuelig Danmarks eneste autoriserede forhandler af Casio Labelling Program med markedets største udvalg af labelprintere og labels Specialdesignede og patenterede løsninger til dokumenthåndtering og ophæng 8