Septembers himmel er så blå

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Septembers himmel er så blå"

Transkript

1 menighedernes daginstitutioner august 2010 Septembers himmel er så blå Charlotte Biil Generalsekretær, MDI Vi ser det for os; solskinsgule korn, røde hyben og sorte hyldebær. Et smukt udtryk for det tidlige danske efterår, og samtidig navnet på en gammel efterårssang af Alex Garff, der lærer os, at modenhedens milde magt er løvet og et frisk rødt hybenhjerte. Efteråret, der tit forbindes med forfald, hører med til året, og er fuldt af livsbekræftende skønhed. I Danmark har vi en tradition for daginstitutioner. I MDI har vi været med lige fra begyndelsen omkring starten af 1900-tallet. Nu står vores daginstitutioner som hybenhjerter på snor rundt om i landskabet. Ikke som stillestående efterliv, men som liv der fornyes. Vi høster nu, at vi i årtier har passet og udviklet små mennesker i vores daginstitutioner. Samtidig er vi udfordret på at gennemtænke hele måden, vi gør dette på godt og grundigt. Henover sommeren, har der i pressen været stort fokus på den offentlige sektor, som er blevet udfordret, både på sin effektivitet og sin størrelse. I kommunerne har man de seneste år arbejdet med at omorganisere daginstitutioner i nye såkaldte bæredygtige organisationsformer, med større eller mindre succes. Lige nu står vi især i Svendborg, Frederiksberg, Århus og København i skudlinien for sådanne omorganiseringer. Hvordan vores samfund vil magte at håndtere den udfordring, det er at få skabt nogle daginstitutioner, som også i denne epoke er gode for vores børn, med de udfordringer som vores samfund har, er en refleksion værd. Og et ønske om gode løsninger for børn, pædagoger og forældre. For kritikken af den offentlige sektor har været massiv, de nye kommunale forslag til organisering vækker bekymring bl.a. for, at der bliver mindre plads til mangfoldigheden og mindre tid til det enkelte barn. De selvejende daginstitutioner kan i den situation spille ind med mangfoldighed, medbestemmelse på værdier og frihedsgrader på en helt anden måde end det kommunale system. Derfor er valget til bestyrelserne i de selvejende institutioner, som vi står overfor lige om lidt, utroligt vigtigt, hvis vi skal håndtere næste fase af daginstitutionslivet i Danmark på en god måde. Så held og lykke med valgene, og en opfordring til at understøtte med både bestyrelseshåndbøger og spændende kurser, sådan at I som nye bestyrelser og ledelser er godt klædt på til samarbejdet og skabelsen af gode rammer, hvor de små hybenhjerter stadig kan vokse.

2 tema bestyrelsen Så er der valg til bestyrelsen Charlotte Biil Generalsekretær, MDI Det er ved at være tid til at vælge nye bestyrelsesmedlemmer. Lige om et øjeblik lakker sommeren mod enden, gamle familier forlader børnehaven, og nye kommer til og det betyder også, at bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen, og nye kommer til. I den kommunale daginstitution er kommunen arbejdsgiver. I den selvejende daginstitution er institutionens bestyrelse arbejdsgiver. 2 Kolofon Menighedernes Daginstitutioner Enghavevej 31, København V Oplag: 750 stk Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Annoncekontakt: Heine Bøgsted Dengang da jeg blev formand for mine børns bestyrelse. Da mine piger Maria og Filippa, der nu er to store piger på 12 og 15 år, var små, blev jeg selv valgt ind i bestyrelsen i deres daginstitution. Jeg syntes, der blev gjort et godt arbejde for børnene, og ville gerne være med til at sætte mit præg på det og investere i det. Det var en selvejende daginstitution og på første bestyrelsesmøde, blev jeg valgt til formand. For at være ærlig anede jeg ikke, hvad jeg gik ind til. En eller anden skulle bare være formand. Jeg må sige, der åbnede sig en hel ny verden for mig. Jeg anede ingenting om det ansvar, der fulgte med at være bestyrelse i en selvejende daginstitution eller formand men heller ikke om de muligheder og rettigheder, man som arbejdsgiver havde. Det var der heller ikke andre af os nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, der gjorde. Vi startede derfor på en stor Redaktør: Elsebeth Schiller Layout, foto og grafik: Heine Bøgsted Børnetegninger: Børn fra MDI s institutioner Karen Tornsberg rejse, hvor vi selv måtte finde ud af rigtig mange ting. I forbindelse med to lederskift hurtigt efter hinanden, var der så meget, der ikke var orden i ingen bestyrelsesreferater ingen bestyrelseshåndbog ingen til at hjælpe os med at forstå det univers, vi var dumpet ned i. Hen af vejen kom vi til at forstå det. At vi var ansvarlige for økonomien, personale, og at værdier og pædagogisk linie blev levet ud. At vores løbende kontakt til lederen var utrolig vigtig. Og at vi sammen i et godt samarbejde bestyrelsen og ledelsen kunne flytte rigtig meget. Det gjorde vi også, og vi fik stille og roligt orden på, at der var en mappe til bestyrelsesreferaterne og dagsordenerne, at der var en i bestyrelsen, der tog Bladet udkommer kvartalsvis, og udsendes til medlemmer af Menighedernes Daginstitutioner. Næste nummer udkommer i december Ekstra eksemplarer kan bestilles på

3 bestyrelsen tema ansvar for at holde øje med økonomien, vi nedsatte en lille gruppe, der blev sparring for ledelsen omkring personale og værdier og pædagogik og fik lagt en fornuftig mødeplan og aftalt med lederen, at hun stod for at indkalde til møder, tage referaterne og opbevare dem på kontoret. Vi havde ikke nogen bestyrelseshåndbog at gå frem efter, men fandt ud af det hen af vejen det tog bare rigtig meget tid. Men vi lærte meget af det alle sammen, og det gav os forældre i bestyrelsen og ikke mindst mig selv en kærlighed for det selvejende daginstitutionsmiljø, hvor det indimellem kan være sejt at være bestyrelsesmedlem, og det hele kan virke lidt kaotisk men hvor vi også om nogen steder har mulighed for at hjælpe hinanden med at realisere vores drømme for vores børns dagligdag. Det lærte mig også, at vi som bestyrelse og ledelse kunne have skudt mange genveje ved fra starten sammen at tage på et bestyrelseskursus og få fat i en bestyrelseshåndbog. Det var ikke muligt dengang men jeg vil bare opfordre alle nye bestyrelser til at gøre det, så snart valget er overstået. Det er en investering, der kommer igen mange gange. At være bestyrelsesmedlem i en selvejende daginstitution betyder helt andre frihedsgrader end en bestyrelse og ledelse i en kommunal daginstitution men selvfølgelig også andre forpligtelser. Bestyrelsen i en selvejende daginstitution er et utrolig vigtigt og centralt organ, fordi det har arbejdsgiveransvaret, ansætter personalet og beslutter hvordan ressourcen skal bruges og lægger den pædagogiske kurs sammen med den daglige ledelse. Det er et spændende ansvar, der giver stor mulighed for indflydelse på hverdagen i ens børns daginstitution. Men med ansvaret følger også pligter. Det kan være en stor mundfuld at overskue hvad det indebærer at være selvejende daginstitution og hvilke muligheder det giver. Derfor anbefaler vi i MDI, at man som nyt bestyrelsesmedlem kommer på kursus hos os hurtigst muligt, og i bund og grund gerne tager hele bestyrelsen med. På den måde kommer den daglige ledelse godt i gang med arbejdet sammen med sin bestyrelse, og det gør man også selv som nyt bestyrelsesmedlem. Vi holder bestyrelseskurser i efteråret, både i København og i Århus. MDI har udgivet en bestyrelseshåndbog, der kan købes til 120 kr. + moms og forsendelse, og hvor der er rabat på 15 kr. pr. stk., hvis man køber mindst 5 stk. Menighedernes Daginstitutioner Bestyrelseshåndbogen 3

4 tema bestyrelsen Interessante tider Jacob Ørum Medlems- og udviklingschef, MDI Riget fattes penge, og politikerne er nødt til at handle. Bl.a. skal der spares på daginstitutionsområdet, og her er politikernes blik især faldet på, om man måske kan spare nogle penge, uden at det går ud over børnene. Det kunne f.eks. være ved at nedbringe antallet af ledere og danne meget store daginstitutioner. Efter århusiansk forbillede er Københavns og Svendborg Kommunes samt i et vist omfang Frederiksberg derfor ved at omlægge de kommunale daginstitutioner fra selvstændige enheder til klynger under én overordnet leder. I praksis får man altså megainstitutioner på børn, som er fordelt på flere fysiske adresser. Det er den største omlægning af daginstitutionernes ledelsesstruktur i mange år, som i øjeblikket finder sted. Desværre i samme åndedrag som betydelige besparelser på området. Ingen ved rigtigt, om klyngeledelses-modellen virker, for de århusianske erfaringer fra deres tre år gamle klyngeforsøg er ikke evalueret endnu. Men ud fra de allerede tilgængelige resultater tyder meget på, at de selvejende institutioner som i stedet for klyngemodellen har valgt at samarbejde i forpligtende netværk, opnår væsentligt bedre resultater. Også selvom de har skullet gennemføre samme besparelser som de kommunale. 4 Det er på baggrund af heraf, at MDI sammen med professionshøjskolen for pædagoger UCC Kleo har udviklet den diplomuddannelse i netværksledelse, som begynder her i slutningen af august. Uddannelsen skal sætte institutionerne i stand til at etablere velfungerende og effektive netværk, hvor vi fastholder vores egne værdier og den selvbestemmelse, som ligger i selvejet. For det er en svær opgave at holde fast i værdierne, når man er under pres. Samlede besparelser på i nærheden af 4,5 % til næste år, krav om at institutionerne sparer på ledelse samt nye budgetmodeller, som især forventes at ramme de mindste institutioner, kan måske få en til at føle, at der næsten ikke er et frirum tilbage ikke tid til andet end at løbe så stærkt man kan for at leve op til kommunens krav.»gid du må leve i interessante tider«(gammel kinesisk forbandelse) Der er meget at kæmpe for, holde fast i og at udvikle. I de selvejende institutioner er der f.eks. langt mindre stress hos lederne og langt mindre sygefravær blandt medarbejderne, i forhold til de kommunale daginstitutioner. Og hvis det går som i Århus, vil disse forskelle kun blive forøget, når klyngeledelsesmodellen gennemføres i de andre kommuner. Vi tror, at det helt særlige engagement, som ligger i de værdibårne selvejende institutioner, er forklaringen på disse forskelle. Det skal fastholdes og udvikles, hvis vi kan. Med netværksledelsesmodellen forsøger vi derfor i stedet af frivillig-hedens vej at finde en effektiv ledelsesmodel, hvor vi bibeholder det lokale engagement hos medarb-ejdere og forældre, og hvor vi er effektive ved at koncentrere os om det vigtige om pædagogikken, værdierne, arbejdet med børnene. For at blive meget klogere på effekten af selveje og især af netværksledelse, ansøger vi midler fra en række puljer og fonde, så vi i samarbejde med bl.a. forskere fra Handelshøjskolen CBS i den kommende tid forhåbentlig får mulighed for at dokumentere, at netværksledelse er et effektivt og attraktivt alternativ til klyngeledelsesmodellen. Vi lever virkelig i interessante tider. Men det er også nu, fremtiden for daginstitutionsområdet i Danmark måske skabes. Derfor er det opløftende at se det engagement, som bestyrelser, ledere og medarbejdere allerede har lagt i diskussionerne om fremtiden. Og det er en meget stor glæde, at hele 120 københavnske institutionsledere, souschefer og afdelingschefer har tilmeldt sig diplomuddannelsen i netværksledelse. Vi glæder os til at se jer alle på uddannelsen.

5 bestyrelsen tema Bestyrelsens online værktøjskasse Heine Bøgsted IT konsulent, MDI Flere bestyrelser har efterlyst værktøjer til overblik over institutionens ressourcer. Nu tilbyder MDI medlemsinstitutionerne flere nye løsninger. Efterspørgslen på relevant materiale stiger i forbindelse med, at institutionsbestyrelserne bliver mere engagerede, og i forbindelse med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer. Vi har derfor valgt at tilbyde alle vores medlemsinstitutioner forskellige værktøjer, som er direkte tilgængelige på vores hjemmeside www. mdi.dk. Den samlede værkstøjskasse består af artikler, links, downloads og bestyrelsesfora, samt mulighed for indblik i institutionens økonomi. Det kan være en krævende opgave at lade sig vælge til en bestyrelse for en daginstitution. For nye bestyrelsesmedlemmer kan det også være svært at vide, hvad det mere præcist indebærer. Derfor har vi valgt at gøre vores materialer og ressourcer tilgængelige, on demand, for alle der er engagerede i vores medlemsinstitutioner. Det betyder at der døgnet rundt er nyttig information og brugbare ressourcer tilgængelig, når du som bestyrelsesmedlem har brug for det. De fleste mennesker har svært ved at sidde i koncentreret læsning på en skærm i flere timer, så alle artikler kan selvfølgelig udskrives, blot ved tryk på printer-ikonet på siden. Hvis du derimod gerne vil have materialet i form af en bog, så kan vores bestyrelseshåndbog bestilles ved henvendelse til sekretariatet. Se desuden side 2 i bladet for mere information om bestyrelseshåndbogen. Login til værktøjerne Det kræver login på hjemmesiden hvis man vil have adgang til alle ressourcer. Dit login, som består af en og en adgangskode, kan lederen i institutionen lave for dig. Når du er logget ind, har du mulighed for at navigere rundt mellem de forskellige relevante artikler og andre ressourcer. Der er hjælp at hente, både til navigation på siden, til oprettelse af nye brugere osv. under hjemmesidens menu kaldet»it«. Her findes små manualer, der giver dig introduktion til det at finde rundt på hjemmesiden og meget andet. Institutionens egen hjemmeside MDI tilbyder institutionen muligheden for at få egen hjemmeside, hvilket også har fordele for bestyrelsen. Det er netop ved oprettelse af en hjemmeside gennem MDI, at der kan skabes specielle fora og sider, som kun er tilgængelige for bestyrelsen. Dermed kan I som bestyrelse, have adgang til egne ressourcer, som f.eks. referater, billeder og diskussionsfora. Hjemmesiden giver mulighed for at kommunikere både med verden omkring os, men også at kommunikere specifikt til forældre, bestyrelse eller den gruppe af mennesker, institutionen i øvrigt har behov for at kommunikere målrettet til. Hvis I vil høre mere om hjemmeside til jeres institution, så er I altid velkomne til at tage kontakt til sekretariatet. 5

6 tema bestyrelsen Hverdagens usynlige helte rykker... i fællesskab Elsebeth Schiller Udviklingskonsulent, MDI Hvis individuel synlighed bliver den styrende værdi, undergraves fællesskabet til sidst. Den fælles læring og refleksion over rollerne som leder, medarbejder og bestyrelsesmedlem er nødvendig, hvis fællesskabet skal fungere i daginstitutionen 6 All the books I read are full of dazzling heroes, always sure of themselves I die with envy of them; and in films full of wind and bullets, I goggle at the cowboys, I even admire the horses But when I call for a hero, out comes my lazy old self; and so I never know who I am, Nor how many I am or will be. I d love to be able to touch a bell and summon the real me, because if I really need myself, I mustn t disappear. Pablo Neruda engelsk oversættelse A. Read Hvad har præsident Obama, skuespiller Susse Wold og rockguitaristen Slash tilfælles? The dazzling heroes stråler til os fra den firkantede stjernehimmel hver aften i stuen. Og vækker en længsel, for hvad er det, de har? hvad er det, de kan de mennesker, der skiller sig ud? De har meget tilfælles med os selv, men det er ikke dét interessante. Vi vil høre om det særlige. I dag er (selv-)biografien en af de genrer, der sælger bedst. Vi sluger historier om andre mennesker, der har markeret sig. De symbolske ledere, heltene og heltinderne. Hvad er det særlige? Historien om succes, eller selvudfoldelse, synes at være blevet en af vor tids store fortællinger. En selv-udfoldelse der manifesterer sig i selv-biografien, symbolet på den særligt opnåede status. I en post/senmoderne tid, hvor det ellers hævdes, at den store grundfortælling er død, tegner sig et mønster, hvor behovet for historier om særlige mennesker, de nye heroer, der kommer og går, er større end nogensinde. Det er den samme fortælling, der er i spil, når vi sætter os foran skærmen og ser X-factor, når vi ser seriøse portrætter af kendte filminstruktører eller måske griner af Paradise-kombatanterne, der har krænget budskabet om succes ud i det groteske men alligevel forekommer sært fascinerende. Slash s historie er anderledes end Obamas, men det formidlede fællestræk er ofte skåret over læsten om ællingen, der trods skrammer undervejs bliver til beundret pragtfugl. Mit barn min superhelt Det er godt at være nysgerrig på, hvad andre har gjort for at blive dygtige på deres område. Hvis det kan inspirere. Men hvis det ender med, som i Nerudas digt, at man sidder handlingslammet tilbage og tænker, at mit liv er ikke værdifuldt, at mit almindelige arbejde er ikke noget særligt, så er det skidt. I de senere år har det været svært at skaffe deltagere til væsentlige opgaver i samfundet f.eks. det frivillige bestyrelsesarbejde. Det er heller ikke altid nemt at rekruttere nye ledere og pædagoger til daginstitutioner. Ligesom lærerbranchen er pædagogerne ofte udsatte. Og området er præget af nedskæringer. Men arbejdet med børn er et af de

7 bestyrelsen tema allervigtigste. Det er ikke umiddelbart synligt, nej. Formålet med det arbejde er heller ikke, at jeg kommer i centrum men at skabe rammer for, at børn kan være glade, helt basalt nu og her, og vokse op under betingelser der styrker dem, både som enkeltpersoner, men også som deltagere i et demokratisk fællesskab. Ind imellem sker det, at den sidste del glemmes, når forældre har for meget fokus på, at mit barn skal frem i skolen, bliver denne tendens tydelig. Eller når institutioner bliver sig selv nok. Og det er meget forståeligt. For når man hver dag ser, at dét, der virkelig tæller, er den enkeltes udfoldelse, når diskurser omkring skole og uddannelse er fyldt af ord som den bedste og succes, smitter det af og mærkes helt ned i den daglige ledelse i institutionen, der skal leve op til krav fra forældre og offentlige målinger, og generelle tests som succeskriterium. Fra selv-udvikling til os-udvikling. Hvordan modvirke den tendens? Hos MDI lægges der vægt på uddannelse. Det gør der, dels fordi medarbejderen, lederen og bestyrelsesmedlemmet skal styrkes og inspireres i hverdagen. Men undervisningen foregår i et fællesskab, og tager sigte på et fællesskab, dels dét i daginstitutionen lokalt men i sidste ende samfundet. God ledelse handler ikke kun om at sørge for, at vores institution fungerer, men også om at se sig selv som deltagere og medansvarlige for samfundets diskurs om barnet. Og skal vi være med til at tage ansvar her, må vi væk fra at se os selv som isolerede enheder. Tanken om den særlige karismatiske leder, der kan det hele i kraft af sin personlighed, er for længst forladt indenfor organisationsforskningen til fordel for fokus på det situationsbestemte: en leder er kun noget i kraft af, at hun eller han indgår i et anerkendende fællesskab. Ingen er refleksive med sig selv. I virkeligheden har ingen af de personer, vi i dag kan læse om, klaret det alene. Men de har forstået at indgå i fællesskaber, hvor de spillede sammen med andre. Såkaldte mønsterbrydere, ved vi også fra forskningen, klarer sig fordi, de har mødt nogle betydningsfulde andre på afgørende tidspunkter i deres liv. Sådanne andre kan være en pædagog eller en lærer, der havde særligt syn for et barn. At have dét syn kræver at rutinen aldrig tager over, men at man hele tiden er opmærksom på sin rolle og sit ansvar og gennem løbende læring lader sig bevæge. Det kan godt være, at det er det mystiske X, der spørges til og som sælger, når heltene toner frem i bøger og på skærmen. Men det særlige udfolder sig altid på et bagtæppe af alt det, vi alle kender til fra hverdagen. Og fra ukendte mennesker der gjorde en forskel, fordi de holdt fokus på nærvær i fællesskabet. Det fokus vil vi gerne i MDI være med til at fastholde som en rød tråd i alt hvad vi gør. Derfor er det også et vigtigt omdrejningspunkt for uddannelser fra MDI Akademi. 7

8 tema bestyrelsen Gratis penge Jacob Ørum Medlems- og udviklingschef, MDI Det lyder som en fra en nigeriansk mailadresse, men den er faktisk god nok: Ved at skifte til MDIs kollektive forsikringsordning i TRYG, har rigtig mange af MDIs medlemsinstitutioner hver sparet i gennemsnit ca om året. Det er penge, som luner i de besparelsestruede budgetter og typisk ca. fem gange mere end medlemskontingentet. MDIs økonomichef Hans Henrik Stoffer Dyhl-Kristoffersen har i år fået forhandlet os til yderligere 20 % besparelse på den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, så nu er der endnu større grund til at overveje at skifte forsikringsselskab. Ordningen tilbyder desuden erhvervsforsikring (brand, ansvar, indbrud m.m.) og bestyrelsesansvarsforsikring, som er en god ting at have for en bestyrelse i en selvejende institution. Tilbuddet gælder for alle MDIs medlemmer, uanset om man har administrationsaftale med MDI. Kontakt Connie Hallberg hos TRYG, som er MDIs kunderådgiver, på eller tlf Så får I et gratis og uforpligtende tilbud, så I kan se hvor meget, I kan spare. Det er også muligt at få mere at vide om ordningen hos Medlems- og Ud viklingschef Jacob Ørum på dk eller Vi arbejder løbende på at udvikle og forbedre MDIs indkøbs- og rabatordninger, så I får mest muligt ud af jeres kontingent. Se mere om forsikringsordningen og MDIs øvrige rabatordninger på www. mdi.dk og kontakt os gerne med evt. ideer til nye rabatordninger. X Systems er Danmarks førende leverandør af specialartikler til børne- og ungdomsinstitutioner De viste produkter er blot en smagsprøve på vort store udvalg. Ring på tlf eller send en mail til for at booke tid med en af vore konsulenter. X Systems er en innovativ virksomhed, beliggende i Silkeborg, med afdelingerne Xcess og Xergo. Vi designer og udvikler selv mange af vore produkter i tæt samarbejde med vore kunder. I 2008 blev X Systems udnævnt af Børsen som Gazelle-virksomhed Ergonomiske skriveredskaber Siddepuder og lændestøtter, testet af fysioterapeuter Ergonomiske IT-produkter til undervisning Patenterede IT-renseprodukter, godkendt af Statens Seruminstitut Xcolor farveserien, der er specielt udviklet til børn (se mere på bagsiden) Holmbladsvej Silkeborg Tlf Eksklusive PP-bokse til arkivering og opbevaring logisk og overskuelig Danmarks eneste autoriserede forhandler af Casio Labelling Program med markedets største udvalg af labelprintere og labels Specialdesignede og patenterede løsninger til dokumenthåndtering og ophæng 8

4. NYE ORGANISATIONER

4. NYE ORGANISATIONER 4. NYE ORGANISATIONER MDI samarbejder med flere kommuner om udvikling af nye organiseringsformer, der respekterer og bibeholder selvejekulturen. Vores erfaringer er, at ledelsesforsøg lykkes de steder,

Læs mere

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01

Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01 Standardrapport for projektperioden 1. juli til 31. december 2013 for partnerskabsprojektet projektnummer 1242-0003- 01 Aktiviteter 1. halvår 2014: I første halvår af 2014 har der været særlig fokus på

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014

Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 Resultater af MDI s kvalitetsmåling maj 2014 MDI har haft sendt en kvalitetsmåling ud til alle administrerede institutioner i løbet af april og starten af maj. Ud af de 85 adspurgte institutioner, har

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005

DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 DLO Konference om Privatinstitutioner 26-09-2005 Menu: Fra udlicitering til frit valg Status på 15 år med fokus på konkurrence ml. offentlig og privat Institutionsstruktur 2005: hvad fylder frem mod kommunalreformen

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

status Lever du livet eller lever livet dig?

status Lever du livet eller lever livet dig? Daisy Løvendahl Personlig rådgiver status Lever du livet eller lever livet dig? www.daisylovendahl.dk Vælg til og fra #1. tid til at tjekke ind Fælles for de mennesker, jeg arbejder med, er, at det, de

Læs mere

Open Space workshop, Årsmøde 2011

Open Space workshop, Årsmøde 2011 Open Space workshop, Årsmøde 2011 Gruppe nr. 1 Spørgsmål 1 Hvor skal vi hen? Stærk faglig profil Blande os i debatten Ikke os og dem, men vi Øget egen kraft Deltag i lokalområdet Den gode historie Spørgsmål

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI

Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune. Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI Introduktion til MDI s partnerskabsprojekt med Svendborg, Århus og Københavns kommune Ved Charlotte Biil Generalsekretær MDI En søstjerne der blev reddet. 2 Kampe på selvejeområdet gennem de sidste 20

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5.

er der indgået følgende aftale om grundlaget for samarbejde i Netværket: ME 5. Netværkskontrakt Parter Mellem de selvejende daginstitutioner: Folkebørnehaven Jyllingevej, Jyllingevej 39, 2720 Vanløse. CVR: 56464913 Børnehaven Skibelundvej, Skibelundvej 20, 2720 Vanløse. CVR: 63012319

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Tema: FORANDRINGSKRÆFTER OG LÆRING. menighedernes daginstitutioner August 2011

Tema: FORANDRINGSKRÆFTER OG LÆRING. menighedernes daginstitutioner August 2011 menighedernes daginstitutioner August 2011 Tema: FORANDRINGSKRÆFTER OG LÆRING I dette blad: Netværk med liv og sjæl Partnerskab om netværk i København Æstetiske processer i MDI Dokumentkiosken på mdi.dk

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 MDI 2013 Som bestyrelse og leder

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1.

Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1. Partnerskabsprojekt/ finanslovsprojekt med kommunerne Svendborg, Århus og København og Menighedernes Daginstitutioner (MDI) 1.december 2011 En søstjerne der blev reddet. 2 2006-2011: Vi sætter netværk

Læs mere

Københavns Fødevarefælleskab

Københavns Fødevarefælleskab Københavns Fødevarefælleskab Medlemshåndbog Kafax, Korsgade 19, kld. 2200 Kbh. N. Onsdage kl. 9.00-20.00 1 Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Hvad betyder det at være medlem af Københavns Fødevarefællesskab?

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 14. nov. kl.10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 10.00 Ankomst, fælles velkomst 10.15 12.15 Workshoprunde 1 12.15 13.15 Frokost 13.15 15.15 Workshoprunde 2 15.15 16.15

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Bestyrelseshåndbog 2011. En håndbog til bestyrelsen og ledelsen i den selvejende daginstitution. morgendagens daginstitution med barnet i centrum

Bestyrelseshåndbog 2011. En håndbog til bestyrelsen og ledelsen i den selvejende daginstitution. morgendagens daginstitution med barnet i centrum Bestyrelseshåndbog 2011 En håndbog til bestyrelsen og ledelsen i den selvejende daginstitution morgendagens daginstitution med barnet i centrum Menighedernes Daginstitutioner Bestyrelseshåndbogen 2. udgave,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten.

Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. Nr. 7 juli 2011 Nyhedsbrev om MidtEPJ i psykiatrien Så er vi i gang Sommeren står for døren, men inden da er det på sin plads med en lille opdatering på EPJ-fronten. I dette nummer af EPJ-nyhedsbrevet

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere