Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag 25. november 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag 25. november 2013"

Transkript

1 Fraværende: Birthe. Afbud: Tove, Arul, Dagsorden Kommentarer/beskrivelse Beslutning Ansvarlig 1. Nyt fra elevrådet 3 friske formænd fra elevrådet. Der er startet fodboldturnering i overbygningen i hallen. Det går godt, selvom der er piger med på holdet. Der er præmier til vinderholdene. Der er etableret et hyggerum ved siden af 9.a. Vi afventer møbler til efter årsskiftet pga. økonomisituationen. Elevrådet har lavet en undersøgelse om skabe i udskoling. 85 % ønsker at få skabe og 44 % er villig til at betale for skabene. MB og JJ har indhentet tilbud. Både til leje og køb. Der er ønske om at få sat vandautomat op i udskoling. Det kommer i det lille tekøkken. Der er et ønske om at sætte musik på om morgenen inden Det gøres i løbet af december. JK sørger for det. Poul

2 Der er et ønske fra elevrådet om at etablere 8 kantede fodboldbaner på området ved løbebanen JJ har indhentet tilbud på bobler til skaterområde. Elevrådsformændene bliver indkaldt til udvalg om idrætsområde. Der har været utilfredshed med valgfagstilbud. Der har været forslag fremme om at lave kreative hold og fag som kan hjælp de fagligt svage elever. Der er et ønske om nye kurve til basketball Der er ønske om en hoppeborg og en fluesmækker Der er utilfredshed med toiletforhold ved 8. klasserne. De er beskidte og trykket på vandet er for svagt. JJ spurgte ind til hvornår de er beskidte, i forhold til rengøring. 9.a har problemer med varme i lokalet, pga. et ødelagt vindue.

3 2. Nyt vedr. skolereformen Efter Skarrildhus hvad så? Sammenskrivning vedhæftet JJ opsummerede formålet og indholdet med besøg til skarrildhus. JJ JJ rundsendte og gennemgik procesplan for implementering af reform på skolen. Det medførte en debat om tilstedeværelsestid og rammerne herfor. Der blev rundsendt og fremlagt en ramme for tilstedeværelsestid på skolen, samt bud på skemaer for eleverne (skemaerne er eksempler, som ikke er fra Brændgårdskolen) JJ og MB går til faste mandagsmøder hvor forskellige temaer behandles. Tilstedeværelsestid Arbejdspladser Understøttende undervisning Mv. Der blev rundsendt de nedskrevne forslag der blev arbejdet med på Skarrild hus 3. Nyt fra trafikudvalget Resultat af trakfikundersøgelse i klasserne fremlægges Der er lavet trafikmåling, som blev gennemgået. MB

4 Herunder tilbagemeldinger fra forvaltningen om trafikmåling. Der er dialog med forvaltningen om trafikforanstaltninger og øget sikkerhed. 4. Nyt fra SFO Der laves en måling på Brorsonsvej Punktet udgik da Birthe ikke var tilstede. Birthe 5. Orientering om landsmøde hos Skole og Forældre november 6. Orientering om samrådsmøde 21/11 7. Valg til skolebestyrelsen 2014 Poul har været til møde. Flere intressenter fra KL, DLF, Skolelederforening Fokus på skolebestyrelsens råderum Der blev gennemgået tal fra kvalitetsrapport, som viser Herning ikke er i mål med 95 % målsætningen Der var en proces om den gode folkeskole, med fokus på mål indsatser og evalueringer Der bliver valg til ny skolebestyrelse til næste år. Poul Poul og MB Poul 8. Opstart/videre arbejde med principper Princippet forældreansvar Punktet udsættes pga. tid Poul

5 9. Skolens tilsyn JJ har været i Sverige for at se på inklusion Bygninger/økonomi Rigets tilstand er rettet til og renskrevet. JJ JJ har været i Helsingborg og blevet inspireret til arbejdet om inklusion. Herunder hvordan man på de svenske skoler har et korps af AKT, SSP, sagsbehandlere mv., som er tæt på eleverne. Målet er at beholde eleverne i klassen så længe som muligt En lærer er fra januar på kursus i tysk Kurset svare til liniefag og foregår i foråret 2014 Der har været åbent hus for komne børnehaveklassebørn Der er bestyrelseskursus torsdag den Der er lavet samarbejde mellem 3. klasserne og musikskolen Med kontrabas og cello Projektet tryghed under tag er fortsat en succes. Der har været brandtilsyn, som så ganske fornuftigt ud.

6 Næste møde 6. januar januar januar 2014 Det er endnu ikke afklaret hvornår der skal nyt tag på. De sidste penge til renovering er forbrugt til lyscensor i kælder Der er et forventet underskud på ca kr. på budget. Undervisningseffekten på skolen bringer os på en 4. plads i Herning kommune, for skoleåret 2011/12