SØNDERBORG KASERNE BYGNINGS- OG ANVENDELSESANALYSE Region SydDanmark Regional Udvikling Damhaven Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBORG KASERNE BYGNINGS- OG ANVENDELSESANALYSE 06.08.2013. Region SydDanmark Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle"

Transkript

1 T E G N E S T U E N M E J E R I E T A / S A R K I T E K T E R M A A M. A F D A N S K E A R K K O L D I N G Å P A R K 1 D K K O L D I N G T E L E F O N T E L E F A X m e j e r i e m e j e r i e t. d k w w w. m e j e r i e t. d k D A T O SØNDERBORG KASERNE BYGNINGS- OG ANVENDELSESANALYSE Tegnestuen Mejeriet A/S Kolding Åpark Kolding Region SydDanmark Regional Udvikling Damhaven Vejle D A N S K E B A N K G I R O N R C V R - N R

2 INDHOLD intro 3 fakta 4 sønderborg kaserne 5 kontekst 6 tilstand - generelt 7 tilstand - de enkelte bygninger 8 anvendelsespotentiale 16 scenarie 1 18 scenarie 2 19 scenarie 3 20 scenarie 4 21 scenarie 1 21 konklusion 22

3 INTRO foto Denne analyse er igangsat af Region Syddanmark med baggrund i Folketingets beslutningen om at lukke Sønderborg Kaserne. Analysens resultat sigter mod at være en del af grundlaget for de kommende beslutninger omkring den fremtidige anvendelse af Sønderborg Kasernes grund og bygninger. En stillet delopgave har været at analyserer de fysiske muligheder, konsekvenser og udfordringer ved at placere en idrætsefterskole og et sportsakademi i en del af bygningskomplekset. Analysen bygger dels på en screening af bygningskomplekset, hvor tilgængelige hovedtegninger og faktaoplysninger er gennemgået, suppleret med en gennemgang af alle bygninger, og dels en interviewrunde i vores netværk af personer med kendskab til Fredericia. Andre værktøjer, der er anvendt: Kommuneplan Faktablad fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Kommuneatlas Sønderborg / Frank Gehry s masterplan / Designguide Sønderborg Nordhavn Vejledning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler o.a. Søren Nielsen Administrerende direktør Tegnestuen Mejeriet a/s

4 FAKTA Opførelsesår: ca, 1908 Bygningsareal: m² (bruttoetageareal) Grundareal: m² Antal bygninger: 8 + diverse skure og småbygninger. Bygning Funktion Areal, kvm 1 Antal etager Byggeår 1 +2 Portbygninger 2x Administration, undervisning, indkvartering, kantine kælder Indkvartering kælder Gymnastikbygning Administration + depot ca a Værksted + depot /3 1940/ Indkvartering I alt m² + diverse skure og småbygninger Bygningsareal: kvm (brutto) Grundareal: kvm Antal bygninger: 8 + diverse skure og småbygninger 1 ovenstående arealer er fra det offentlige BBR-register, og nødvendigvis ikke fyldestgørende 4

5 SØNDERBORG KASERNE SØNDERBORG KASERNE Sønderborg Kaserne er et imposant bygningsværk, hvor de mest markante bygninger er udført i i røde teglsten og med sadeltage ligeledes i røde tegl tagsten. Arkitekten hed Eugen Fink og arkitekturen er et udtryk for en stilretningen den nye stil, som med en mere monumental enkelthed var et brud med den indtil da toneangivende historicisme. Der er tale om en homogen bygningsmasse, der er domineret af de to store bygninger mod syd. Oprindeligt var kasernen (oprindeligt marinekaserne) tænkt som et symmetrisk anlæg med tre store bygninger. Man nøjedes med to store bygninger, der er flankeret af lavere bygninger. Friarealerne er slidte og præget af at skulle gøre nytte. Bygningerne er placeret på en sammenhængende aflang matrikel med indkørselsmuligheder fra nord og syd. 5

6 KONTEKST KONTEKST Sønderborg Kaserne har en helt unik og meget synlig placering på den østlige skråning langs Alssund, ovenfor havnearealet der nu er under omdannelse. Kaserneanlægget består af to markante 5 etages rødstensbygninger, en række mindre bygninger også i røde sten og et stort atletikanlæg. På grund af terrænforskellen og det markante sygehus er Sønderborg Kaserne i dag et lukket anlæg, understreget af en total indhegning. Hvis hegnet fjernes vil der med kasernens beliggenhed være god mulighed for at åbne kaserneområdet op mod resten af byen. De største bygninger er placeret mod Alssund (vest) på en forholdsvis smal aflang grund. Kasernepladsen udgøres af en række pladsdannelser i hvert sit niveau, afgrænset mod øst af en meget høj terrænstøttemur. Ovenfor denne støttemur rejser det meget markante Sønderborg Sygehus sig. Det helt overvejende indtryk er altså den storslåede udsigt mod vest, et veldefinerede terrasseret areal og Sønderborg Sygehus mod øst. Atletikbanen er placeret højtliggende på den nordlige del af grunden, hvorfra der også er en smuk udsigt. Nord for atletikbanen er et blandet boligområde. Der er adgang til kasernen fra nord og syd: Fra Prins Henriks Avenue ved atletikbanen og Sygehuset, samt hovedindgangen fra Gerlachsgade. Kasernen ligger som nærmeste nabo til havnefronten, der i masterplanen for Sønderborg Havn, udarbejdet af Frank Gehry, er udpeget til et nyt kultur- erhvervs- og turistområde. Den nærmeste del af området er lokalplanlagt, det første kontorhus er under opførelse og et stort hotel er på vej (lokalplan Kontorbyggeri på Nordhavnen i Sønderborg, februar 2012), og der må nogle år fremover forventes byggeaktiviteter. Når havnefronten er færdigudbygget vil der her ligge et helt unikt område, det bliver vigtigt at knytte sammen med kasernebygningerne og vice versa indbyggere i Sønderborg Kommune indbyggere i købstaden Sønderborg Sønderborg ligger med 40 km (40min) til Flensborg, 140 km (1time30min) til Billund og 200 km (2timer) til Hamborg, 6

7 TILSTAND - GENERELT GENERELT Der er generelt tale om solide, karakterfulde og robuste bygninger, karakteristiske for den tid, de er bygget i. Alle bygninger er i fuld anvendelse. Trods bygningernes alder og intensive anvendelse er de enkelte bygninger i en god og vel vedligeholdt stand ind- og udvendigt. Langt de fleste bygningsdele, f.eks. vinduer og døre, er de oprindelige i alle bygninger. De tilførte bygningsdele, bl.a. de nye elevatortårne, er for størstedelens vedkommende udført med respekt for det oprindelige. Der ligger en vedligeholdelsesmæssig udfordring på tagene af de to store bygninger. De er hårdt udsat for vind og vejr, og flere steder modne til en renovering/udskiftning. I Forsvarets vedligeholdelsesbudget er der over en 7-årig periode afsat 1,2 mio. per år til vedligeholdelse af alle bygninger ind- og udvendigt, hvilket kan omskrives til 57 kr/kvm/år (bygningsfagligt tilsyn 2010) Ingen af bygningerne er fredede, men de ældste er i Kommuneatlas Sønderborg kategoriseret i en høj bevaringsklasse. Bygningerne er i 2009 energimærket i klasse D og E (Gymnastiksalen dog klasse G), hvilket er acceptabelt bygningernes alder taget i betragtning. De samlede energiudgifter til vand, varme og el var i 2012 på kr., hvilket kan omregnes til et gennemsnit på 196 kr/kvm/år. Hele kaserneområdet blev 2003/5 forsynet med fjernvarme, der udgår centralt fra fyrrummet i kælderen i Bygning 3. Varmeforsyningen og varmeanlægget er således i god opdateret stand. Rundt om i bygningerne er der decentrale ventilationsanlæg i mindre omfang. Tilstanden af disse er ikke kendt. Et mindre solfangeranlæg til opvarmning af varmt vand er tilknyttet den nordlige del af Bygning 18. Udearealerne bærer præg af at være funktionsindrettet uden behov for at understøtte det ellers karakterfulde bygningsanlæg. Udearealerne har således et stort behov for at få et løft, der kan matche en ny anvendelse. Atletikbanen er i god velholdt stand. 7

8 TILSTAND - DE ENKELTE BYGNINGER BYGNING 1 & 2 Små portbygninger ved kasernens hovedindgang. Bygningerne er smukke, sunde og et vigtigt arkitektonisk element i bygningskompleksets helhed. Anvendelsesmulighederne er begrænsede. 8

9 BYGNING 3 Den største bygning, der for hoveddelen indeholder kontor- og undervisningslokaler, kantine med tilhørende produktionskøkken (ca. 200 pers.) og et mindre antal indkvarteringsstuer. Bygningen er i fire etager plus fuld kælder og med fuldt udnyttet tagetage. I eget muret elevatortårn er der tilføjet en nyere godselevator, der vil kunne ombygges til personelevator. Tagbeklædningen er umiddelbart bygningens svageste punkt. En stor solid, karakterfuld og multianvendelig bygningen med højloftede rum, mange bygningsmæssige kvaliteter og en god udsigt. 9

10 BYGNING 4 Den næststørste bygning, der næsten udelukkende indeholder indkvartering med 4 sengs stuer. I en mindre del af stueetagen er kasernens infirmeri placeret. Bygningen er i fire etager med fuld kælder og uudnyttet tagetage. I eget muret elevatortårn er der tilføjet en nyere godselevator, der vil kunne ombygges til personelevator. Tagbeklædningen er umiddelbart bygningens svageste punkt. En stor solid og karakterfuld bygningen med højloftede rum, der især egner sig til fortsat indkvartering/beboelse, men også vil kunne rumme andre anvendelser med større eller mindre ombygninger. Der er mange bygningsmæssige kvaliteter og en god udsigt. 10

11 BYGNING 6 Bygningen er opført som og benyttes fortsat som gymnastikbygning. Der er tale om en stor gymnastiksal (håndboldbane) og tilstødende birum med depot, fitness og omklædning (lille omklædning). Der er kælder under en mindre del af bygningen. En solid og karakterfuld bygning, hvis anvendelighed umiddelbart begrænser sig til udstillings- og gymnastiske aktiviteter. 11

12 BYGNING 12 En mindre og nyere administrationsbygning i halvandet plan med udnyttet tagetage, der i dag rummer i dag kasernens beklædningsdepot og en række kontorer. Bygningen er solid og velholdt med flere anvendelsesmuligheder. Arkitektonisk er der dog tale om en lidt fremmed fugl i forhold til resten af bygningskomplekset. 12

13 BYGNING 14 En stor solid værkstedsbygning, der i ca. halvdelen af bygningen rummer et fuldt apteret autoværksted i et stort meget højloftet rum med stærke bærende betonkonstruktioner. I den anden halvdel af bygningen er der mindre kontor-/ værkstedfunktioner og materialedepot. Der er tale om en velholdt og meget solid bygning med et meget funktionsbaseret arkitektonisk udtryk, hvilket gør den robust overfor ombygning og kreativ anvendelse. Anvendelsesmulighederne er mange, især fysiske, pladskrævende og værkstedslignende aktiviteter. 13

14 BYGNING 18 En nyere bygning, der i tre etager udelukkende rummer værelser til indkvartering. De fleste værelser har adgang via en åben altangang og eget badeværelse. Undtaget herfra er den nordligste del af bygningen, der indeholder store sengestuer med fælles toilet- og badefaciliteter på gangen. Der er kun kælder under en meget lille del af bygningen. Der er tale om en stilfærdig og godt unyttet værelsesbygning, der alene er anvendelig til fortsat indkvartering eller kollegielignende beboelse. 14

15 ATLETIKBANEN Alteliktikbanen er i internationale mål med 400 m cindersbane, fodboldbane og faciliteter til alle atletikgrene plus en nyere beachvolleybane. Alt er velholdt og i god stand. 15

16 ANVENDELSESPOTENTIALE VURDERING AF ANVENDELSESPOTENTIALE Sønderborg Kaserne ligger som beskrevet meget stolt og synligt i Sønderborg og med god udsigt over Alssund. Der er gode tilkørselsmuligheder til bygningerne og en god beliggenhed i forhold til havnefronten og den øvrige del af byen. Med sin placering og sine bygninger har kasernekomplekset dermed en meget stærk og meget synlig identitet i byen. Uanset hvilken fremtidig anvendelse kaserneområdet måtte få, vil det for både kasernebygningerne og Sønderborg være en stor kvalitet, at få fjernet indhegningen og åbnet området op mod byen og de nærmeste omgivelser. Med den ambitiøse plan for havnefronten (Frank Gehry s plan) vil der især være behov for knytte kaserneområdet tæt til havnefronten med gode synlige stiforbindelser. Det kunne være ønskeligt at lade stiforbindelserne gå videre op i byen gennem sygehusområdet til det bagvedliggende boligområde, men her er Sønderborg Sygehus en for stor fysisk barriere, og de store sygehusbygninger og det markante terrænspring må i stedet ses som et bagtæppe for kasernen og Gehry s havneplan. Atletikbanen er et helt særligt aktiv for området, hvis funktionen kan bevares med en eller flere nye brugere. Atletikbanen vil også kunne være et aktiv for resten af byen, hvis der kan findes en model for en sådan offentlig anvendelse. Hvis ikke, ligger arealet højt og smukt med mulighed for alternativ anvendelse. Bygningskompleksets anvendelsespotentiale er stort, og de enkelte bygninger er generelt robuste og kan rumme ombygninger, uden at det går ud over stedets og bygningernes arkitektoniske kvaliteter. Her følger de punkter, vi ser som de vigtigste til at understøtte vurderingen af Sønderborg Kasernes fremtidige anvendelsespotentiale: 16

17 - De eksisterende bygningers robusthed, arkitektoniske kvaliteter og synlige beliggenhed. - Nærheden til Alssund. - Naboskabet til havnefronten under omdannelse efter Gehry s plan - Den centrale beliggenhed i Sønderborg - Sønderborgs status som uddannelses- og universitetsby - Sønderborgs mange innovative kultur- og erhvervsaktiviteter. - Atletikbanen Særskilt indeholder denne rapport en vurdering af mulighederne og udfordringerne ved at placere en idrætsefterskole med plads til elever og et sportsakademi med plads til elever i en del af kaserneområdet. Ud fra dette tegner der sig følgende billede: En idrætsefterskole lader sig fint placere i en nordlige del af området (Bygning 4, 6, 14 og 18), og vil som en af de få aktiviteter kunne gøre fuldt brug af atletikbanen og vil samtidig kunne benytte havnefronten og vandet aktivt til vandsportsaktiviteter. Nedrivning kan ofte være en lønsom mulighed for brugte bygninger, da det giver mulighed for at udnytte en ofte velbeliggende grunds fulde potentiale. Det er ikke tilfældet med Sønderborg Kaserne. Bygningerne er af så karakterfulde, robuste, enkle i deres indretning og i så god teknisk kvalitet at de rummer gode muligheder for ny anvendelse. Enkelte mindre nyere bygninger kan måske nedrives. Vurderingen af anvendelsespotentialet deles i 4 scenarier, alle skitseret med genanvendelse af de eksisterende bygninger og i enkelte scenarier med tilføjelse af nye bygninger. 17

18 SCENARIE 1 25 boliger 16 boliger fællesbygning - værksteder - aktivitetshus fællesbygning - gymnastiksal studieboliger nye boliger. BOLIGER Boligmodellen, hvor alle bygninger anvendes til boliger af varierende typer, der vil kunne understøtte et alsidigt og kreativt byliv. Bygning 3 og 4 vil kunne opdeles til store rå lejligheder, 41 stk. i alt, og udbydes som ejerlejligheder uden særligt udstyr med mulighed for efterfølgende indretning og aptering af de nye ejere. Bygning 18 vil kunne indrettes til ca. 50 små ungdoms- og/eller studieboliger. På atletikbanen vil der kunne etableres et større antal boliger. Gymnastiksalen og værkstedsbygningen vil kunne fungere som fællesbygninger for boligområdet eventuelt i fællesskab med området ned mod havnen. For at scenarie 1 skal kunne lykkes, skal det undersøges, om der i Sønderborg vil være tilstrækkelig efterspørgsel efter lejligheder af den type og i det omfang, der er skitseret her. 18

19 SCENARIE 2 erhvervsservice / forskerpark kontorhotel / projektkontorer værksteder - it fabrikken - it værksteder studieboliger park showroom UDVIKLING OG INNOVATION En model hvor kaserneområdet omdannes til et center for udvikling, iværksætteri og innovation, der vil samle og bygge videre på flere af Sønderborgs innovative og udviklingsorienterede institutioner og aktiviteter med mulighed for at også nye kommer til. Sønderborgs erhvervsservice (SET) og forskerpark vil kunne etableres her sammen med projektkontorer for flere af de fremtids- og udviklingsorienterede projekter Sønderborg har igangsat/igangsætter. Et kontorhotel vil kunne placeres i komplekset og mere pladskrævende aktiviteter a la IFabrikken vil kunne få plads under værkstedslignende forhold i Bygning 6 og 14. Bygning 18 vil også i denne model kunne rumme ungdomsog studieboliger, hvor flere af beboerne måske har tilknytning til udviklingsmiljø og universitetet. Atletikbanen vil i modellen kunne anvendes forskelligt eventuelt omdannes til en park, der vil kunne være et aktiv for sygehuset, kaserneområdet og Gehry-planen. Forudsætningen for at Scenarie 2 skal kunne lykkes vil være, at der på tværs af flere organisationer og beslutningstagere opnås enighed om flytning/rokader og nye samarbejder. 19

20 SCENARIE 3 sundheds -uddannelser idrætsefterskole / akademi administration - undervisning - værelser - to boliger - undervisning og aktiviteter gymnastiksal kantine og samlingsbygning (ny) sportshal (ny) værelser UDDANNELSE Uddannelsesmodellen, hvor en ny idrætsefterskole og et sportsakademi med plads til cirka 175 elever i alt placeres i en stor del af bygningskomplekset (alle bygninger med undtagelse af Bygning 3). En idrætsefterskole vil direkte vil kunne anvende indkvarteringsfaciliteterne, atletikbanen, gymnastiksalen og nærheden til vandet. Værkstedsbygningen vil relativt let kunne omdannes til undervisnings- og aktivitetsbygning og med andre overkommelige ombygninger vil de nødvendige bolig-, administrations- og undervisningsfaciliteter kunne etableres. Det skønnes nødvendigt at tilføje et nyt samlingslokale/kantine og en ny sportshal. Bygning 3 vil uden væsentligt behov for ombygning kunne rumme en anden større undervisningsinstitution eller to til tre mindre. Auditoriet, de mange undervisnings- og administrationsfaciliteter og kantinen vil kun anvendes direkte. 20

21 SCENARIE 4 BLANDINGSMODELLEN Den fjerde model vil være en blanding af de foregående 3 scenarier; Undervisning + boliger, Idrætsefterskole + erhvervsservice og forskerpark eller En model, hvor der med en gennemtænkt blanding af funktioner vil kunne skabes nye synergier 21

22 KONKLUSION KONKLUSION Sønderborg Kaserne er et velbeliggende, sammenhængende og sundt bygningskompleks med mange anvendelsesmuligheder, og der bør derfor hurtigt kunne komme lys i kasernebygningernes vinduer igen, når de nuværende funktioner ophører. Analysen peger på fire mulige scenarier: 1. Omdannelse af alle bygninger til forskellige typer boliger, store ejerboliger og små studie- og ungdomsboliger, med mulighed for at bebygge atletikbanen. Modellen kræver en markedsanalyse af behovet for nye boliger/boligtyper i Sønderborg. 2. Omdannelse af kaserneområdet til et innovations- og udviklingscenter, hvor væsentlige dele af Sønderborgs erhvervs- udviklings- og forskningsaktiviteter flytter ind i bygningerne med mulighed for i nye samarbejder og initiativer, der igen kan skabe endnu flere iværksættende aktiviteter. 3. Omdannelse til et uddannelsescenter, hvor en ny idrætsefterskole og sportsakademi indtager atletikbanen og en stor del af bygningerne og den store sydlige bygning anvendes til anden form for undervisning eksisterende i byen eller en ny uddannelsesinstitution(er). Med et fokus på at skabe udvikling og nye arbejdspladser vil scenarie 2 og 3 være de mest interessante eventuelt i en kombination (et fjerde scenarie). En forestilling om en idrætsefterskole, der ligger i et innovativt erhvervsudviklingsmiljø og har erhverv og iværksætteri som et parallelt fokus, vil kunne vække opsigt. Scenarie 2 og 3 vil kræve, at der på tværs af flere organisationer og beslutningstagere opnås enighed om flytning/ rokader og nye samarbejder. Hvis der, uafhængigt af den fremtidige anvendelse, sker en bearbejdning og forskønnelse af udearealerne, herunder en fjernelse af indhegningen, vil bygningskomplekset endvidere kunne integreres med sine nære omgivelser i langt højere grad end tilfældet i dag - især med havnefronten, der er under en unik omdannelse efter Frank Gehry s plan. Bilag: slideshow Sønderborg Kaserne, analyse, juni 2013 (med uddybning af en idrætsefterskoles placering i bygningerne) 22

23 T E G N E S T U E N M E J E R I E T A / S A R K I T E K T E R M A A M. A F D A N S K E A R K K O L D I N G Å P A R K 1 D K K O L D I N G T E L E F O N T E L E F A X m e j e r i e m e j e r i e t. d k w w w. m e j e r i e t. d k

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055

SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 055 Torvegade 1, 6650 Brørup Velbeliggende forretningsejendom på Torvet i Brørup Pris kontant: Kr. 1.495.000 Areal stueplan 147 m 2 Areal i alt: 310 m 2 Jernbanegade

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle -

Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19D, 7100 Vejle - lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KASERNEOMRÅDET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KASERNEOMRÅDET, HOLBÆK Historie I begyndelsen af 1900-tallet blev det i det daværende Krigsministerium besluttet, at der skulle udpeges

Læs mere

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014

Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Ribevej 27, 6760 Ribe SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen ligger i Egebæk-Hviding ca. 6 km syd for Ribe. Der er gode trafikale forbindelser, idet sygehuset er placeret

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder.

Salgsprospekt. Domicilejendommen. Lillelundvej 10A, 7400 Herning. Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. Salgsprospekt Domicilejendommen Lillelundvej 10A, 7400 Herning Salgspris kontant: Velbeliggende ejendom med mange anvendelsesmuligheder. 1.750.000,- kr. Bruttoetageareal i h.t. BBR: 612 m² Grundareal i

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen

Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen NYHEDSBREV 5 december 2013 Hotel- projektet er nu i offentlig høring som led i kommunens arbejde med lokalplanen Læs mere om borgermødet på onsdag den 4. december i dette nyhedsbrev I forslaget til lokalplan

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Dusager Aarhus N

Dusager Aarhus N Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Dusager 8 8200 Aarhus N Markant domicillejemål i mondæn stil Fantastisk eksponering mod Randersvej Gode

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ KULTURMILJØER I HOLBÆK BY KALUNDBORGVEJ BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: KALUNDBORGVEJ, HOLBÆK Historie Omkring 1900 blev der opført en række større villaer langs den vestlige indfaldsvej til Holbæk, Villakvarteret

Læs mere

Salgsprospekt. Bøgeskovparken 20 28 og 197 231 8260 Viby J. Udlejningsprospekt. Velbeliggende boligudlejningsejendom. Rådhuspladsen i Aarhus midtby.

Salgsprospekt. Bøgeskovparken 20 28 og 197 231 8260 Viby J. Udlejningsprospekt. Velbeliggende boligudlejningsejendom. Rådhuspladsen i Aarhus midtby. Salgsprospekt Bøgeskovparken 20 28 og 197 231 8260 Viby J Velbeliggende boligudlejningsejendom i Viby kun ca. 6 km fra Rådhuspladsen i Aarhus midtby. Udlejningsprospekt Ejendommen er opført i 2000 og består

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé

Svanemøllens Kaserne BILAG 1. Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé 1, 2100 København - Resumé Svanemøllens Kaserne Helhedsplan og placering af ny kontorbygning, Ryvangs Allé, 00 København - Resumé Tilhørende Forsvarets bygnings- og Etablissementstjeneste 0/07-0 BILAG roblemstilling I forsvarsforliget

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144

SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 144 Søndergade 1 og 3, 6823 Ansager Velholdt udlejningsejendom med 5 boliger Pris kontant kr. 1.800.000 Afkast 1. år, anslået 9,1% Årlig lejeindtægt kr. 210.600 Boligareal

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Allégade 18 stuen og kælder

Allégade 18 stuen og kælder Allégade 18 stuen og kælder Skitseprojekt for udstykning af 3 lejligheder 11.03.2015 Allegade 18 Matr. nr. 30a Allegade 18 Allégade 18 stuen og kælder Ejendommen Beliggenhed: Allégade 18 stuen og kælder,

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

Erhvervslokaler med uanede muligheder

Erhvervslokaler med uanede muligheder Erhvervslokaler med uanede muligheder MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19 F & G, 7100 Vejle Erhvervs Parken indbyder til en lang række virksomheder med forskellige

Læs mere

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Salgsprospekt Skovlytoften 6, 2840 Holte Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Kontorejendom - Produktionsejendom Investeringsejendom Med portnerbolig Ejendommen er i dag fuldt udlejet

Læs mere

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Bredstrupsgades Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Bredstrupsgades Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag d. 9. juni 2017 kl Handelsgymnasiet i Ribe udbydes til salg

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIGT UDBUD Sag nr Tilbudsfrist fredag d. 9. juni 2017 kl Handelsgymnasiet i Ribe udbydes til salg Og i- LASSEN ERHVERV OFFENTLIGT UDBUD Sag nr. 319 Skyttevej 29, 6760 Ribe Handelsgymnasiet i Ribe udbydes til salg Etageareal i alt: 4.678 m 2 Grundareal: 14.819 m 2 Overtagelse 01.01.2019 Tilbudsfrist

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr.

LEJEOPSTILLING. Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. LEJEOPSTILLING Lager, produktion og kontor udlejes Lejemål fra 110 til 12.500 kvm. Etageareal 13.590 m 2 Leje pr. kvm. fra kr. 175,- til kr. 350,- Reskavej 2, 4220 Korsør Sag 42_02478 BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød Ledigt lejemål Areal kvm Leje pr. kvm (ekskl. drift) Kontor

Læs mere

Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg SALGSOPSTILLING FEB 2015

Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg SALGSOPSTILLING FEB 2015 Sohngårdsholmsvej 55, 9000 Aalborg SALGSOPSTILLING FEB 2015 Side 2 Beliggenhed Ejendommen ligger i et område med uddannelsesinstitutioner og boliger med en dejlig stor park som nabo. Fra ejendommen er

Læs mere

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 1 of 8 Molsuniverset Vurdering af tre institutioners tilstand, driftsomkostninger og egnethed Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 2 of 8 Antal m2 bygninger på Naturcenteret / Børnenes

Læs mere

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen

Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Lejeopstilling Attraktivt beliggende produktions-, lagerog kontorlokaler udlejes på Frederiksøen Frederiksø 2, 5700 Svendborg Må kun udlejes til havnerelateret formål Tidsbegrænsede lejekontrakter til

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015

Tirsbæk Bakker. Bo midt i naturen - på toppen af Vejle. December 2015 Tirsbæk Bakker Bo midt i naturen - på toppen af Vejle 1 December 2015 Bolig i Vejle - Tirsbæk Bakker Boligforeningen ØsterBO kan nu i samarbejde med Tirsbæk Bakker A/S præsentere det nye boligområde i

Læs mere

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige

Høringsnotat. Bemærkningerne vurderes mindre væsentlige Høringsnotat Vedr. om- og tilbygning for indretning af hotel, Bankvej 1, Skagen Ansøgning har 28/5 været i naboorientering ved omkringliggende naboer på Bankvej 2, Havnevagtsvej 30, Kassevej 3, Østre Strandvej

Læs mere

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole

Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole Notat om planforhold og anvendelsesmuligheder for Vorup Skole ers Rand Etageboliger Vorup Skole Villaer 45 E rup/ Pade Villaer og rækkehuse Vorup Kirke svej Århu Vorup Plejehjem Rekreativt område Villaer

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Blandet bolig/erhverv

Blandet bolig/erhverv Salgsopstilling Blandet bolig/erhverv Sag 23627 Lundsager 32, 5540 Ullerslev Gode anvendelsesmuligheder Synlig beliggenhed på hjørnegrund Gode parkeringsmuligheder Kontantpris kr. 1.700.000 Etageareal

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes

Dalvej 5, Hammel. Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Dalvej 5, Hammel Centralt beliggende butiks-/erhvervsejendom udlejes Samlet etageareal: 795 m² Anvendelig til dagligvarehandel, butik, showroom / lager m.v. Gode parkeringsforhold Nærmeste nabo er supermarkedet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk Lundestrædet 55, Studielejligheder i Holbæk Perfekt ramme for dig der studerer i Holbæk Klar til indflytning M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa

Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens. Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Villa Velholdt bolig med mindre erhvervsdel - udsigt over Lillebælt Løimarksvej 6, 5610 Assens Kort & info Bolig#28722

Læs mere

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom

Til salg. Foreløbig præsentation af kontorejendom Til salg Foreløbig præsentation af kontorejendom DOMMERGAARD BROGADE 3 5900 RUDKØBING Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Solglimt 6, Sønderborg

Solglimt 6, Sønderborg Solglimt 6, Sønderborg Projektejendom i Sønderborg sælges Samlet etageareal: 3.826 m² - heraf 688 m² kælder Tidligere kollegium for erhvervsskolen EUC Syd 96 værelser samt fællesarealer med kantine og

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150

SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 150 Nørregade 22, 6870 Ølgod Velholdt udlejningsejendom med 4 gode lejligheder Pris kontant kr. 2.150.000 Afkast 1. år, anslået 9 % Årlig lejeindtægt kr. 247.606

Læs mere

Flot domicil - eller kontor fra 394 m²

Flot domicil - eller kontor fra 394 m² Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Flot domicil - eller kontor fra 394 m² MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Egegårdsvej 66, 2610 Rødovre Centralt beliggende erhvervsejendom,

Læs mere

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015

SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 SKT PAUL GADE 4B ETABLERLING AF 2 BOLIGER I EKSISTERENDE FABRIKSRUIN MARTS 2015 2 nye boliger i gamle mejeri I baggården Skt Poulsgade 4b, 8000 Aarhus C ligger det gamle bageri forfaldent hen. Bygningen

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde

LASSEN ERHVERV. OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119. Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde - LASSEN ERHVERV OFFENTLIG UDBUD Sag nr. 119 Hans Jensens Vej 1, 6771 Gredstedbro Beboelsesejendom tidligere plejehjem Karstensminde Samlet bygningsareal: 1.741 m 2 Grundareal: 4.682 m 2 15 moderne lejligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby

Indholdsfortegnelse. Randers Nordby Randers Nordby COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdets afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Erhvervslokaler med uanede muligheder

Erhvervslokaler med uanede muligheder Erhvervslokaler med uanede muligheder MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19 F & G, 7100 Vejle Erhvervs Parken indbyder til en lang række virksomheder med

Læs mere

Sneppevang 5, 3450 Allerød

Sneppevang 5, 3450 Allerød Salgsprospekt ejerlejlighedsejendom Sneppevang 5, 3450 Allerød Kollemosevej 13, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Ejendomsbeskrivelse Lagerejendom Kontorejendom - Produktionsejendom - investeringsejendom

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Charmerende kontorlejemål

Charmerende kontorlejemål Charmerende kontorlejemål Kontorlokaler med plads til individuelle kontorer og storrumsfaciliteter tæt på Østerport Station M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Domicilejendom udlejes

Domicilejendom udlejes Domicilejendom udlejes Sag 3001L TIL LEJE Esbjerg - Adgangsvejen 3 Flot og velholdt ejendom Fantastisk beliggenhed Gode parkeringsforhold Kan opdeles i flere lejemål Årlig leje kr. 3.402.675 Etageareal

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Flegmade 18-20, Vejle

Flegmade 18-20, Vejle Flegmade 18-20, Vejle Særdeles centralt beliggende projektgrund Grundareal: 13.698 m² Mulighed for 19.177 etagemeter bebyggelse Grunden er lokalplanlagt Benyttelse til bl.a. bolig, dagligvarer, uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Borupvang 5C, 2750 Ballerup Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Området og ejendommen I det attraktive

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010

SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 010 Møllegade 2A + 2B, 6280 Højer R Rødstensejendom med 2 lejligheder Pris kontant: Kr. 125.000 Anslået afkast: 17 % Etageareal: 166 m 2 Grundareal: 278 m 2 Jernbanegade

Læs mere

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør 1 Lejeprospekt Velbeliggende detailhandelsejendom med stor parkeringsplads i dagligvarebutiksområdet og få minutters gang fra gågaden og lystbådehavn i Løgstør. Husleje pr.

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere