SØNDERBORG KASERNE BYGNINGS- OG ANVENDELSESANALYSE Region SydDanmark Regional Udvikling Damhaven Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBORG KASERNE BYGNINGS- OG ANVENDELSESANALYSE 06.08.2013. Region SydDanmark Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle"

Transkript

1 T E G N E S T U E N M E J E R I E T A / S A R K I T E K T E R M A A M. A F D A N S K E A R K K O L D I N G Å P A R K 1 D K K O L D I N G T E L E F O N T E L E F A X m e j e r i e m e j e r i e t. d k w w w. m e j e r i e t. d k D A T O SØNDERBORG KASERNE BYGNINGS- OG ANVENDELSESANALYSE Tegnestuen Mejeriet A/S Kolding Åpark Kolding Region SydDanmark Regional Udvikling Damhaven Vejle D A N S K E B A N K G I R O N R C V R - N R

2 INDHOLD intro 3 fakta 4 sønderborg kaserne 5 kontekst 6 tilstand - generelt 7 tilstand - de enkelte bygninger 8 anvendelsespotentiale 16 scenarie 1 18 scenarie 2 19 scenarie 3 20 scenarie 4 21 scenarie 1 21 konklusion 22

3 INTRO foto Denne analyse er igangsat af Region Syddanmark med baggrund i Folketingets beslutningen om at lukke Sønderborg Kaserne. Analysens resultat sigter mod at være en del af grundlaget for de kommende beslutninger omkring den fremtidige anvendelse af Sønderborg Kasernes grund og bygninger. En stillet delopgave har været at analyserer de fysiske muligheder, konsekvenser og udfordringer ved at placere en idrætsefterskole og et sportsakademi i en del af bygningskomplekset. Analysen bygger dels på en screening af bygningskomplekset, hvor tilgængelige hovedtegninger og faktaoplysninger er gennemgået, suppleret med en gennemgang af alle bygninger, og dels en interviewrunde i vores netværk af personer med kendskab til Fredericia. Andre værktøjer, der er anvendt: Kommuneplan Faktablad fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Kommuneatlas Sønderborg / Frank Gehry s masterplan / Designguide Sønderborg Nordhavn Vejledning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler o.a. Søren Nielsen Administrerende direktør Tegnestuen Mejeriet a/s

4 FAKTA Opførelsesår: ca, 1908 Bygningsareal: m² (bruttoetageareal) Grundareal: m² Antal bygninger: 8 + diverse skure og småbygninger. Bygning Funktion Areal, kvm 1 Antal etager Byggeår 1 +2 Portbygninger 2x Administration, undervisning, indkvartering, kantine kælder Indkvartering kælder Gymnastikbygning Administration + depot ca a Værksted + depot /3 1940/ Indkvartering I alt m² + diverse skure og småbygninger Bygningsareal: kvm (brutto) Grundareal: kvm Antal bygninger: 8 + diverse skure og småbygninger 1 ovenstående arealer er fra det offentlige BBR-register, og nødvendigvis ikke fyldestgørende 4

5 SØNDERBORG KASERNE SØNDERBORG KASERNE Sønderborg Kaserne er et imposant bygningsværk, hvor de mest markante bygninger er udført i i røde teglsten og med sadeltage ligeledes i røde tegl tagsten. Arkitekten hed Eugen Fink og arkitekturen er et udtryk for en stilretningen den nye stil, som med en mere monumental enkelthed var et brud med den indtil da toneangivende historicisme. Der er tale om en homogen bygningsmasse, der er domineret af de to store bygninger mod syd. Oprindeligt var kasernen (oprindeligt marinekaserne) tænkt som et symmetrisk anlæg med tre store bygninger. Man nøjedes med to store bygninger, der er flankeret af lavere bygninger. Friarealerne er slidte og præget af at skulle gøre nytte. Bygningerne er placeret på en sammenhængende aflang matrikel med indkørselsmuligheder fra nord og syd. 5

6 KONTEKST KONTEKST Sønderborg Kaserne har en helt unik og meget synlig placering på den østlige skråning langs Alssund, ovenfor havnearealet der nu er under omdannelse. Kaserneanlægget består af to markante 5 etages rødstensbygninger, en række mindre bygninger også i røde sten og et stort atletikanlæg. På grund af terrænforskellen og det markante sygehus er Sønderborg Kaserne i dag et lukket anlæg, understreget af en total indhegning. Hvis hegnet fjernes vil der med kasernens beliggenhed være god mulighed for at åbne kaserneområdet op mod resten af byen. De største bygninger er placeret mod Alssund (vest) på en forholdsvis smal aflang grund. Kasernepladsen udgøres af en række pladsdannelser i hvert sit niveau, afgrænset mod øst af en meget høj terrænstøttemur. Ovenfor denne støttemur rejser det meget markante Sønderborg Sygehus sig. Det helt overvejende indtryk er altså den storslåede udsigt mod vest, et veldefinerede terrasseret areal og Sønderborg Sygehus mod øst. Atletikbanen er placeret højtliggende på den nordlige del af grunden, hvorfra der også er en smuk udsigt. Nord for atletikbanen er et blandet boligområde. Der er adgang til kasernen fra nord og syd: Fra Prins Henriks Avenue ved atletikbanen og Sygehuset, samt hovedindgangen fra Gerlachsgade. Kasernen ligger som nærmeste nabo til havnefronten, der i masterplanen for Sønderborg Havn, udarbejdet af Frank Gehry, er udpeget til et nyt kultur- erhvervs- og turistområde. Den nærmeste del af området er lokalplanlagt, det første kontorhus er under opførelse og et stort hotel er på vej (lokalplan Kontorbyggeri på Nordhavnen i Sønderborg, februar 2012), og der må nogle år fremover forventes byggeaktiviteter. Når havnefronten er færdigudbygget vil der her ligge et helt unikt område, det bliver vigtigt at knytte sammen med kasernebygningerne og vice versa indbyggere i Sønderborg Kommune indbyggere i købstaden Sønderborg Sønderborg ligger med 40 km (40min) til Flensborg, 140 km (1time30min) til Billund og 200 km (2timer) til Hamborg, 6

7 TILSTAND - GENERELT GENERELT Der er generelt tale om solide, karakterfulde og robuste bygninger, karakteristiske for den tid, de er bygget i. Alle bygninger er i fuld anvendelse. Trods bygningernes alder og intensive anvendelse er de enkelte bygninger i en god og vel vedligeholdt stand ind- og udvendigt. Langt de fleste bygningsdele, f.eks. vinduer og døre, er de oprindelige i alle bygninger. De tilførte bygningsdele, bl.a. de nye elevatortårne, er for størstedelens vedkommende udført med respekt for det oprindelige. Der ligger en vedligeholdelsesmæssig udfordring på tagene af de to store bygninger. De er hårdt udsat for vind og vejr, og flere steder modne til en renovering/udskiftning. I Forsvarets vedligeholdelsesbudget er der over en 7-årig periode afsat 1,2 mio. per år til vedligeholdelse af alle bygninger ind- og udvendigt, hvilket kan omskrives til 57 kr/kvm/år (bygningsfagligt tilsyn 2010) Ingen af bygningerne er fredede, men de ældste er i Kommuneatlas Sønderborg kategoriseret i en høj bevaringsklasse. Bygningerne er i 2009 energimærket i klasse D og E (Gymnastiksalen dog klasse G), hvilket er acceptabelt bygningernes alder taget i betragtning. De samlede energiudgifter til vand, varme og el var i 2012 på kr., hvilket kan omregnes til et gennemsnit på 196 kr/kvm/år. Hele kaserneområdet blev 2003/5 forsynet med fjernvarme, der udgår centralt fra fyrrummet i kælderen i Bygning 3. Varmeforsyningen og varmeanlægget er således i god opdateret stand. Rundt om i bygningerne er der decentrale ventilationsanlæg i mindre omfang. Tilstanden af disse er ikke kendt. Et mindre solfangeranlæg til opvarmning af varmt vand er tilknyttet den nordlige del af Bygning 18. Udearealerne bærer præg af at være funktionsindrettet uden behov for at understøtte det ellers karakterfulde bygningsanlæg. Udearealerne har således et stort behov for at få et løft, der kan matche en ny anvendelse. Atletikbanen er i god velholdt stand. 7

8 TILSTAND - DE ENKELTE BYGNINGER BYGNING 1 & 2 Små portbygninger ved kasernens hovedindgang. Bygningerne er smukke, sunde og et vigtigt arkitektonisk element i bygningskompleksets helhed. Anvendelsesmulighederne er begrænsede. 8

9 BYGNING 3 Den største bygning, der for hoveddelen indeholder kontor- og undervisningslokaler, kantine med tilhørende produktionskøkken (ca. 200 pers.) og et mindre antal indkvarteringsstuer. Bygningen er i fire etager plus fuld kælder og med fuldt udnyttet tagetage. I eget muret elevatortårn er der tilføjet en nyere godselevator, der vil kunne ombygges til personelevator. Tagbeklædningen er umiddelbart bygningens svageste punkt. En stor solid, karakterfuld og multianvendelig bygningen med højloftede rum, mange bygningsmæssige kvaliteter og en god udsigt. 9

10 BYGNING 4 Den næststørste bygning, der næsten udelukkende indeholder indkvartering med 4 sengs stuer. I en mindre del af stueetagen er kasernens infirmeri placeret. Bygningen er i fire etager med fuld kælder og uudnyttet tagetage. I eget muret elevatortårn er der tilføjet en nyere godselevator, der vil kunne ombygges til personelevator. Tagbeklædningen er umiddelbart bygningens svageste punkt. En stor solid og karakterfuld bygningen med højloftede rum, der især egner sig til fortsat indkvartering/beboelse, men også vil kunne rumme andre anvendelser med større eller mindre ombygninger. Der er mange bygningsmæssige kvaliteter og en god udsigt. 10

11 BYGNING 6 Bygningen er opført som og benyttes fortsat som gymnastikbygning. Der er tale om en stor gymnastiksal (håndboldbane) og tilstødende birum med depot, fitness og omklædning (lille omklædning). Der er kælder under en mindre del af bygningen. En solid og karakterfuld bygning, hvis anvendelighed umiddelbart begrænser sig til udstillings- og gymnastiske aktiviteter. 11

12 BYGNING 12 En mindre og nyere administrationsbygning i halvandet plan med udnyttet tagetage, der i dag rummer i dag kasernens beklædningsdepot og en række kontorer. Bygningen er solid og velholdt med flere anvendelsesmuligheder. Arkitektonisk er der dog tale om en lidt fremmed fugl i forhold til resten af bygningskomplekset. 12

13 BYGNING 14 En stor solid værkstedsbygning, der i ca. halvdelen af bygningen rummer et fuldt apteret autoværksted i et stort meget højloftet rum med stærke bærende betonkonstruktioner. I den anden halvdel af bygningen er der mindre kontor-/ værkstedfunktioner og materialedepot. Der er tale om en velholdt og meget solid bygning med et meget funktionsbaseret arkitektonisk udtryk, hvilket gør den robust overfor ombygning og kreativ anvendelse. Anvendelsesmulighederne er mange, især fysiske, pladskrævende og værkstedslignende aktiviteter. 13

14 BYGNING 18 En nyere bygning, der i tre etager udelukkende rummer værelser til indkvartering. De fleste værelser har adgang via en åben altangang og eget badeværelse. Undtaget herfra er den nordligste del af bygningen, der indeholder store sengestuer med fælles toilet- og badefaciliteter på gangen. Der er kun kælder under en meget lille del af bygningen. Der er tale om en stilfærdig og godt unyttet værelsesbygning, der alene er anvendelig til fortsat indkvartering eller kollegielignende beboelse. 14

15 ATLETIKBANEN Alteliktikbanen er i internationale mål med 400 m cindersbane, fodboldbane og faciliteter til alle atletikgrene plus en nyere beachvolleybane. Alt er velholdt og i god stand. 15

16 ANVENDELSESPOTENTIALE VURDERING AF ANVENDELSESPOTENTIALE Sønderborg Kaserne ligger som beskrevet meget stolt og synligt i Sønderborg og med god udsigt over Alssund. Der er gode tilkørselsmuligheder til bygningerne og en god beliggenhed i forhold til havnefronten og den øvrige del af byen. Med sin placering og sine bygninger har kasernekomplekset dermed en meget stærk og meget synlig identitet i byen. Uanset hvilken fremtidig anvendelse kaserneområdet måtte få, vil det for både kasernebygningerne og Sønderborg være en stor kvalitet, at få fjernet indhegningen og åbnet området op mod byen og de nærmeste omgivelser. Med den ambitiøse plan for havnefronten (Frank Gehry s plan) vil der især være behov for knytte kaserneområdet tæt til havnefronten med gode synlige stiforbindelser. Det kunne være ønskeligt at lade stiforbindelserne gå videre op i byen gennem sygehusområdet til det bagvedliggende boligområde, men her er Sønderborg Sygehus en for stor fysisk barriere, og de store sygehusbygninger og det markante terrænspring må i stedet ses som et bagtæppe for kasernen og Gehry s havneplan. Atletikbanen er et helt særligt aktiv for området, hvis funktionen kan bevares med en eller flere nye brugere. Atletikbanen vil også kunne være et aktiv for resten af byen, hvis der kan findes en model for en sådan offentlig anvendelse. Hvis ikke, ligger arealet højt og smukt med mulighed for alternativ anvendelse. Bygningskompleksets anvendelsespotentiale er stort, og de enkelte bygninger er generelt robuste og kan rumme ombygninger, uden at det går ud over stedets og bygningernes arkitektoniske kvaliteter. Her følger de punkter, vi ser som de vigtigste til at understøtte vurderingen af Sønderborg Kasernes fremtidige anvendelsespotentiale: 16

17 - De eksisterende bygningers robusthed, arkitektoniske kvaliteter og synlige beliggenhed. - Nærheden til Alssund. - Naboskabet til havnefronten under omdannelse efter Gehry s plan - Den centrale beliggenhed i Sønderborg - Sønderborgs status som uddannelses- og universitetsby - Sønderborgs mange innovative kultur- og erhvervsaktiviteter. - Atletikbanen Særskilt indeholder denne rapport en vurdering af mulighederne og udfordringerne ved at placere en idrætsefterskole med plads til elever og et sportsakademi med plads til elever i en del af kaserneområdet. Ud fra dette tegner der sig følgende billede: En idrætsefterskole lader sig fint placere i en nordlige del af området (Bygning 4, 6, 14 og 18), og vil som en af de få aktiviteter kunne gøre fuldt brug af atletikbanen og vil samtidig kunne benytte havnefronten og vandet aktivt til vandsportsaktiviteter. Nedrivning kan ofte være en lønsom mulighed for brugte bygninger, da det giver mulighed for at udnytte en ofte velbeliggende grunds fulde potentiale. Det er ikke tilfældet med Sønderborg Kaserne. Bygningerne er af så karakterfulde, robuste, enkle i deres indretning og i så god teknisk kvalitet at de rummer gode muligheder for ny anvendelse. Enkelte mindre nyere bygninger kan måske nedrives. Vurderingen af anvendelsespotentialet deles i 4 scenarier, alle skitseret med genanvendelse af de eksisterende bygninger og i enkelte scenarier med tilføjelse af nye bygninger. 17

18 SCENARIE 1 25 boliger 16 boliger fællesbygning - værksteder - aktivitetshus fællesbygning - gymnastiksal studieboliger nye boliger. BOLIGER Boligmodellen, hvor alle bygninger anvendes til boliger af varierende typer, der vil kunne understøtte et alsidigt og kreativt byliv. Bygning 3 og 4 vil kunne opdeles til store rå lejligheder, 41 stk. i alt, og udbydes som ejerlejligheder uden særligt udstyr med mulighed for efterfølgende indretning og aptering af de nye ejere. Bygning 18 vil kunne indrettes til ca. 50 små ungdoms- og/eller studieboliger. På atletikbanen vil der kunne etableres et større antal boliger. Gymnastiksalen og værkstedsbygningen vil kunne fungere som fællesbygninger for boligområdet eventuelt i fællesskab med området ned mod havnen. For at scenarie 1 skal kunne lykkes, skal det undersøges, om der i Sønderborg vil være tilstrækkelig efterspørgsel efter lejligheder af den type og i det omfang, der er skitseret her. 18

19 SCENARIE 2 erhvervsservice / forskerpark kontorhotel / projektkontorer værksteder - it fabrikken - it værksteder studieboliger park showroom UDVIKLING OG INNOVATION En model hvor kaserneområdet omdannes til et center for udvikling, iværksætteri og innovation, der vil samle og bygge videre på flere af Sønderborgs innovative og udviklingsorienterede institutioner og aktiviteter med mulighed for at også nye kommer til. Sønderborgs erhvervsservice (SET) og forskerpark vil kunne etableres her sammen med projektkontorer for flere af de fremtids- og udviklingsorienterede projekter Sønderborg har igangsat/igangsætter. Et kontorhotel vil kunne placeres i komplekset og mere pladskrævende aktiviteter a la IFabrikken vil kunne få plads under værkstedslignende forhold i Bygning 6 og 14. Bygning 18 vil også i denne model kunne rumme ungdomsog studieboliger, hvor flere af beboerne måske har tilknytning til udviklingsmiljø og universitetet. Atletikbanen vil i modellen kunne anvendes forskelligt eventuelt omdannes til en park, der vil kunne være et aktiv for sygehuset, kaserneområdet og Gehry-planen. Forudsætningen for at Scenarie 2 skal kunne lykkes vil være, at der på tværs af flere organisationer og beslutningstagere opnås enighed om flytning/rokader og nye samarbejder. 19

20 SCENARIE 3 sundheds -uddannelser idrætsefterskole / akademi administration - undervisning - værelser - to boliger - undervisning og aktiviteter gymnastiksal kantine og samlingsbygning (ny) sportshal (ny) værelser UDDANNELSE Uddannelsesmodellen, hvor en ny idrætsefterskole og et sportsakademi med plads til cirka 175 elever i alt placeres i en stor del af bygningskomplekset (alle bygninger med undtagelse af Bygning 3). En idrætsefterskole vil direkte vil kunne anvende indkvarteringsfaciliteterne, atletikbanen, gymnastiksalen og nærheden til vandet. Værkstedsbygningen vil relativt let kunne omdannes til undervisnings- og aktivitetsbygning og med andre overkommelige ombygninger vil de nødvendige bolig-, administrations- og undervisningsfaciliteter kunne etableres. Det skønnes nødvendigt at tilføje et nyt samlingslokale/kantine og en ny sportshal. Bygning 3 vil uden væsentligt behov for ombygning kunne rumme en anden større undervisningsinstitution eller to til tre mindre. Auditoriet, de mange undervisnings- og administrationsfaciliteter og kantinen vil kun anvendes direkte. 20

21 SCENARIE 4 BLANDINGSMODELLEN Den fjerde model vil være en blanding af de foregående 3 scenarier; Undervisning + boliger, Idrætsefterskole + erhvervsservice og forskerpark eller En model, hvor der med en gennemtænkt blanding af funktioner vil kunne skabes nye synergier 21

22 KONKLUSION KONKLUSION Sønderborg Kaserne er et velbeliggende, sammenhængende og sundt bygningskompleks med mange anvendelsesmuligheder, og der bør derfor hurtigt kunne komme lys i kasernebygningernes vinduer igen, når de nuværende funktioner ophører. Analysen peger på fire mulige scenarier: 1. Omdannelse af alle bygninger til forskellige typer boliger, store ejerboliger og små studie- og ungdomsboliger, med mulighed for at bebygge atletikbanen. Modellen kræver en markedsanalyse af behovet for nye boliger/boligtyper i Sønderborg. 2. Omdannelse af kaserneområdet til et innovations- og udviklingscenter, hvor væsentlige dele af Sønderborgs erhvervs- udviklings- og forskningsaktiviteter flytter ind i bygningerne med mulighed for i nye samarbejder og initiativer, der igen kan skabe endnu flere iværksættende aktiviteter. 3. Omdannelse til et uddannelsescenter, hvor en ny idrætsefterskole og sportsakademi indtager atletikbanen og en stor del af bygningerne og den store sydlige bygning anvendes til anden form for undervisning eksisterende i byen eller en ny uddannelsesinstitution(er). Med et fokus på at skabe udvikling og nye arbejdspladser vil scenarie 2 og 3 være de mest interessante eventuelt i en kombination (et fjerde scenarie). En forestilling om en idrætsefterskole, der ligger i et innovativt erhvervsudviklingsmiljø og har erhverv og iværksætteri som et parallelt fokus, vil kunne vække opsigt. Scenarie 2 og 3 vil kræve, at der på tværs af flere organisationer og beslutningstagere opnås enighed om flytning/ rokader og nye samarbejder. Hvis der, uafhængigt af den fremtidige anvendelse, sker en bearbejdning og forskønnelse af udearealerne, herunder en fjernelse af indhegningen, vil bygningskomplekset endvidere kunne integreres med sine nære omgivelser i langt højere grad end tilfældet i dag - især med havnefronten, der er under en unik omdannelse efter Frank Gehry s plan. Bilag: slideshow Sønderborg Kaserne, analyse, juni 2013 (med uddybning af en idrætsefterskoles placering i bygningerne) 22

23 T E G N E S T U E N M E J E R I E T A / S A R K I T E K T E R M A A M. A F D A N S K E A R K K O L D I N G Å P A R K 1 D K K O L D I N G T E L E F O N T E L E F A X m e j e r i e m e j e r i e t. d k w w w. m e j e r i e t. d k