Evalueringsrapport EAGALA modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport EAGALA modellen"

Transkript

1 Evalueringsrapport EAGALA modellen som indsats for borgere - i samarbejde med Assens Kommune Juli 2014 Hestenge 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning:.. side 3 Forløb:. side 3 Deltagere: side 4 Fremmøde:.. side 4 Evaluering midtvejs Vækstmodel: side 7 Progressionsrapport- skalering:. side 5 6 Progressionsrapport- spørgeskema:.. side 8 11 Udtalelse:. side 11 2

3 Indledning: EAGALA metoden blev i foråret 2014 aftalt prøvet som indsats i job i Assens Kommune til målgruppe af borgere med funktionelle lidelser. I perioden viste sig et udvidet behov til målgruppe af borgere som var sygemeldt grundet stress, angst og depression, herunder ADHD og PTSD. Der er startet 11 borgere. Denne evalueringsrapport lister 11 deltagende borgere, hvoraf 2 ikke er afsluttet. Forløb: Gruppeforløb er 8 sessioner á 2 timer i 8 uger. Individuelle forløb er 8 sessioner á 1 time i 8 uger. Gennemførelse: Alle borgere ønskes gennemført det fulde antal sessioner, hvorfor udeblivelse fra en session er forsøgt gennemført via deltagelse i tilsvarende gruppesession eller ved forlængelse af forløbsperioden. Vigtigheden af antal sessioner over den samlede periode er resultat af erfaringer indsamlet i gruppeforløbet "Projekt styrket indsats" i Odense Kommune og fra pilotprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Her viser det sig, at udviklingsprocessen kræver tid til refleksion, for at opnå erkendelse af egne handlemønstre og strategier samt mulighed for at afprøve og implementere nye mestringsstrategier og kompetencer. Afslutning af forløb foregår som overlevering på møde med borger, sagsbehandler og konsulent fra Hestenge. Der er lavet individuelle afslutningsskrivelser på alle borgere. Disse kan udleveres ved henvendelse og accept af tilknyttet sagsbehandler. Konsulenter hos Hestenge: Eva Nibe, Hestenge EAGALA certificeret coach og terapeut tlf Anette Paulsen Jensen, Ekstern konsulent fra Ergohest EAGALA certificeret terapeut tlf Karina Bjerremann, Hestenge EAGALA advanced certificeret, hestekyndig tlf Evalueringsrapport er udført af Hestenge Skovsbyvej Vissenbjerg Tlf mobil

4 Deltagere: 11 borgere, heraf 5 på individuelle forløb, et hold med 2 borgere og et hold med 4 borgere. 10 er kvinder, 1 er mand. Deres navne er ændret i denne eksterne rapport. Deltageres funktionsniveau er forskelligt. Fælles udviklingsbehov har været at få færdigheder og kompetencer i at håndtere følelser, styrke selvværd og selvrespekt samt sætte ord på egne ønsker og behov. Mål har været afklaring af job og i forhold til funktion og udvikling. Om deltagere: Gruppeforløb Laila: Laila indstillet til ressourceforløb for at træne sociale kompetencer og komme væk hjemmefra. Lisa: Lisa indstillet til ressourceforløb fordi hun er glad for at arbejde med dyr og gerne vil bibeholde en eller anden form for kontakt til dyr. Lisa går til psykiater fordi hun hører stemmer og ser skygger. Mette: Indstillet til forløb for angsthåndtering og øge funktionsniveau og aktiviteter udenfor hjemmet. Arbejde med sociale relationer. Julie: Indstillet til ressouceforløb for optræning af selvværd og selvtillid. Mangler data. Sofie: Sofie er indstillet til ressourceforløb med formål at ruste Sofie psykisk til efterfølgende virksomhedspraktik/arbejdsafklaringsforløb. Nanna: Indstillet til forløb for at blive klogere på egen rolle i forbindelse med arbejdsmarkedet og finde fodfæste inden virksomhedspraktik. Mangler data, pt. afventes opstart af individuelt forløb. Bente: Har kognitive problemstillinger grundet arbejdsulykke og har netop mistet ægtefælle. Formål er at få positiv udvikling om at tage ansvar, bruge tålmodighed og strukturere hverdag i forbindelse med arbejdsmarkedet. Individuelle forløb Rikke: Indstillet til forløb for udvikle selvværd, selvindsigt, egne tanke- og handlemønstre, forandringsevne, kommunikation og relationer. Rikke har ADHD og PTSD. Joan: Joan har brug for redskaber til dagligdagen og fokus på udvikling. Fysiske og psykiske problemstillinger som depression og fibromyalgi. Der er brug for beskrivelse af Joans funktionsniveau og udviklingsmuligheder. Joan ser ikke sig selv i arbejde. Line: borger ikke afsluttet. Gustav: borger ikke afsluttet. Fremmøde: Hver borger har i gennemsnit meldt afbud grundet sygdom 1 gang ud af 8 sessioner. Fremmøde har været 100% ved aftale af tidspunkt for næste session fra gang til gang. Borgere er primært mødt op via egen transport, enkelte er blevet tilbudt kørsel grundet særligt behov. Evaluering : Evaluering af borgerværdi og progression i forhold til at komme tilbage til job/ er foretaget ved brug af vækstmodel og progressionsrapport bestående af afkrydsningsskema med 4 spørgsmål samt spørgeskema med 6 spørgsmål. 4

5 Progressionsrapport, skalering FØR start Sociale og personlige kompetencer - I hvilken grad kan du indgå i sociale relationer? Lisa Laila, Sofie Julie Bente, Nanna Indgår helt ubesværet i sociale relationer Er ofte god til at indgå i sociale relationer Indgår i sociale relationer men har nogle konflikter Har ofte svært ved at indgå i sociale relationer Har meget svært ved at indgå i sociale relationer Motivation til arbejde eller - I hvilken grad er din motivation for arbejde eller? Sofie Lisa, Laila, Nanna, Julie Bente Har en plan og handler selvstændigt Ønsker og tror på en plads på arbejdsmarkedet/mulig heder for at gennemføre en Begynder at forestille sig en plads på arbejdsmarkedet eller en Er afventende og usikker Har ingen planer og handler selvstændigt Det oplevede helbred - I hvilken grad oplever du dit helbred i forhold til job/tage en? Lisa Laila, Julie Bente, Sofie, Nanna Ser ikke eget helbred som væsentlig i forhold til at kunne varetage et arbejde/tage en Tager selv ansvar for eget helbred og ser ikke helbredet som problematisk i forhold til at kunne varetage et arbejde/tage en Oplever at eget helbred indimellem gør det svært at varetage et job/tage en Oplever at eget helbred besværliggør mulighederne for at kunne varetage et job/tage en Oplever at eget helbred forhindre mulighederne for at kunne varetage et job/tage en Netværk og familie - I hvilken grad oplever du dit netværk og familierelationer støtter dig i forhold til at kunne varetage job/? Sofie Lisa Laila Bithe Nanna, Julie Oplever i høj grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever i høj grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever i nogen grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever i mindre grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever ingen støtte fra familie/netværk i forhold til at varetage et job 5

6 Progressionsrapport, skalering EFTER forløb Sociale og personlige kompetencer I hvilken grad har forløbet med EAGALA metoden styrket dig i at indgå i sociale relationer? Rikke Lisa Sofie, Bente Mette Indgår helt ubesværet i sociale relationer Er ofte god til at indgå i sociale relationer Indgår i sociale relationer men har nogle konflikter Har ofte svært ved at indgå i sociale relationer Har meget svært ved at indgå i sociale relationer Motivation til arbejde eller I hvilken grad har forløbet med EAGALA metoden styrket din motivation for arbejde eller? Lisa Lisa, Mette Rikke, Sofie, Bente Har en plan og handler selvstændigt Ønsker og tror på en plads på arbejdsmarkedet/ muligheder for at gennemføre en Begynder at forestille sig en plads på arbejdsmarkedet eller en Er afventende og usikker Har ingen planer og handler selvstændigt Det oplevede helbred I hvilken grad har forløbet med EAGALA metoden styrket dig? Rikke Lisa Sofie, Mette Bente Ser ikke eget helbred som væsentlig i forhold til at kunne varetage et arbejde/tage en Tager selv ansvar for eget helbred og ser ikke helbredet som problematisk i forhold til at kunne varetage et arbejde/tage en Oplever at eget helbred indimellem gør det svært at varetage et job/tage en Oplever at eget helbred besværliggør mulighederne for at kunne varetage et job/tage en Oplever at eget helbred forhindre mulighederne for at kunne varetage et job/tage en Netværk og familie I hvilken grad efter EAGALA forløbet, oplever du dit netværk og familie relationer styrker dig i forhold til at kunne varetage job og? Rikke Lisa, Sofie Mette Bente Oplever i høj grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever i høj grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever i nogen grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever i mindre grad at familie/netværk er en støtte i forhold til at varetage et job Oplever ingen støtte fra familie/netværk i forhold til at varetage et job 6

7 Evaluering Vækstmodel foretaget midtvejs i forløb Hvad er godt ved EAGALA metoden? Julie Hestene blevet et billede af min familie. Jeg har fået en bevidsthed om at min familie ikke bakker mig op og svigter min søn, og mig. Det har givet et klarsyn over min familie og jeg behøver ikke være en del af dem. Jeg ved godt hvad jeg vil og hvad jeg kan i forhold til andre mennesker. Jeg øver mig nu i trygheden. Jeg har det godt med at kunne hjælpe en anden i gruppen. Det er første gang jeg har prøvet at høre at jeg kan det. Jeg føler her der er noget jeg er godt til, og godt at høre fra hende at det jeg gør ser professionelt ud. Bente Jeg ønsker et netværk. Lisa Laila Obs på jeg har fået mindre angst ved at køre bil. Jeg har ikke haft nogle apatiske perioder. Jeg er mere åben og imødekommende overfor egne følelser. Jeg accepterer egne følelser. Jeg kan se jeg skal prioritere mig selv først. Jeg har fået øje på jeg skal prioritere. Få øje på at sige ja og nej. Fået øje på stressfaktorer i mit liv. Har opdaget der er for mange mennesker at tale med i forhold til ressourceforløbet. Mere kontakt med følelser, vrede og frustration. Mette At jeg kommer hjemmefra en gang om ugen. Det motiverer mig. Kørsel med taxi er en god udfordring. Hestene er dejligt at røre ved. Hvis jeg får lov til at stå ved siden af hesten giver det ro. Det er godt teamet spurgte til om jeg havde lyst til at gå ind og få kontakt til en hest, efter jeg var gået ud, hvor jeg følte jeg blev trængt op i en krog. Det har jeg tænkt meget over, at jeg turde gå ind igen. Hvilke redskaber har aktiviteterne i EAGALA og teamet givet dig? Julie Det at være sammen med andre har ændret sig fra at jeg gik fra at tænke på om de mangler noget, til at jeg nyder at være sammen med andre (hestene). Jeg vil bare være i ro. Jeg følte også at ved at hjælpe en anden til at gøre det selv (gå til hesten selv), fik vedkommende lov til selv at opleve samvær. Jeg gav slip på det og hun kan selv også. Bente Hyggeligt med socialt samvær, jeg kan lide fællesskabet. Mette Jeg har haft et stort problem med at tænke det værste om alt. Til nu, det ikke sikkert det går sådan. Man vinder noget ved at gå til en stor hest. Hvad kunne du tænke dig i resten af forløbet? (efter 4 gange) Julie At finde ud af hvem jeg er, og hvad jeg står for. Jeg har brug for at blive bekræftet, lære at jeg er god nok. Mht. du skal ting har jeg brug for at lære at skrue op og ned på aftaler. Jeg har brug for at lære om hvordan jeg kan gøre når jeg bliver udfordret i konflikter. Bente Jeg har det svært med at skulle herud da det er et afbræk i min hverdag som kræver jeg bruger meget energi om morgenen. Jeg sover dårligt. Jeg mangler én at dele det med. Er ensom. Mette Kæmpe for at holde fast ved mig selv. Lære at mærke mig selv. Hvornår skal jeg gøre dit eller dat. Hvornår skal jeg tage kontrol/udfordre min angst. Lære at mærke hvornår der er udsolgt på energihylden og kunne sige det højt. 7

8 Progressionsrapport efter 8 sessioner Rapporten består af 6 spørgsmål. Nogle borgere har skrevet egen oplevelse i stedet for rapporten, og nogle rapporter er mangelfulde. Laila: om rapport: Det er svært at forholde sig til spørgsmål 1-6 og hvordan forløbet kan have indflydelse specifikt på disse spørgsmål. For mig handler de om begreber, som omhandler ting, som ikke er relevant for mit vedkommende. (Laila har ikke udfyldt nedenstående. Hun udfyldte vækstmodellen mere uddybende se nedenfor). 1) Sociale kompetencer Hvordan synes du EAGALA metoden er med til at skabe balance mellem dine behov og andres behov? Lisa: Jeg føler at metoden/samarbejdet med hestene har givet mig mere ro (i sindet) og jeg deraf er blevet bedre til at fokusere på dels egne behov men også andres behov. Rikke: Jeg oplever at jeg tidligere fik energi når jeg var alene og det tog energi når jeg var med andre mennesker. Det har ændret sig til at jeg får energi når sammen med mennesker og jeg er bedre til at sige fra overfor andre. Jeg er mere træt når jeg er alene nu. Sofie: Hestene skaber glæde, og jeg er glad for deres selskab. De accepterer én som man er og stiller ikke spørgsmål. Mette: Behov for at få ro for at kunne tænke klare tanker. Spiralen der går hurtigt ned psykisk, er nemmere at styre når jeg er her en gang om ugen. Hvordan synes du EAGALA er med til at pleje såvel dine som fællesskabets interesser? Lisa: Samværet med hesten har givet mig ro og samtidig glæde og mere energi. Så jeg bedre har kunnet overskue min situation. Og med det overskud/positive øjne har jeg i større omfang kunne tage vare på mig selv og arbejde med nogle af mine udfordringer. Rikke: Jeg er blevet bedre til at være i det sociale og fællesskabet. Bedre til at være i nuet. Jeg har lært at være i et neutralt kropssprog og ser mere hvad andre gør. Jeg øver mig i en gruppe hvor vi hygger hver torsdag. Sofie: Det ved jeg ikke. Mette: I starten var det godt at se andre med heste og den ro de fik og blev trøstet. Når det virker på andre så tænkte jeg, så virker det også på mig. 2) Personlige kompetencer som a) Mødestabilitet, Har du deltaget i alle gange hos hestene til nu? Lisa: Ja Laila: 7 gange Sofie: Nej jeg har været fraværende 2 gange. Fået en ekstra gang i anden gruppe. Har været 7 gange og er færdig nu. Joan: Nej har deltaget i alt 3 gange. Mette: Ja. d b) Selvstændighed, Hvordan er EAGALA/hestene med til at din selvstændighed bringes i spil? Lisa: Det er kommet helt naturligt. Selvom jeg har deltaget i gruppeforløb, er selve udviklingen personlig. Rikke: Jeg har det nemt med heste og svært med mennsker. Hestene er gode til at sætte ting i spil og holde fast i sig selv. Om de vil eller ikke vil ting. Jeg bliver opmærksom på hvornår er jeg ok. Jeg er blevet bedre til at spørge til andre, om det er helt galt det jeg gør. 8

9 Joan: Det er fordi jeg er nødt til at forholde mig til dem. Mette: Det var en succes bare at komme herud i taxi. Jeg glædede mig til det. Jeg får ro i dag. Tør selv gå ind til hestene nu. Jeg har fået tankerne om at gøre tingene på min egen måde, så det er mere rart. c) Ansvarlighed, Hvorledes kommer din ansvarlighed til udtryk i arenaen med EAGALA/hestene? Lisa: Det kommer også helt naturligt. Samværet med hestene vækker ansvarsfølelse for både min egen udvikling men også for hestenes velbefindende i sessionen. Rikke: jeg er god til at tage ansvar. Jeg har nærmere lært at slække lidt på det og kontrollen. Sofie: Jeg prøver at udføre de opgaver der stilles, og tager hensyn til mine skånehensyn. Joan: Fordi jeg er nødt til at tage ansvar for mine reaktioner. Mette: Jeg kan lide at betragte dyr/hesten og se hvad de gør. Jeg tager ansvar for at jeg ikke mister modet og finder andre måder at gøre tingene på. d) Arbejdsmoral Set i forhold til dit syn på arbejdsmoral, hvordan bliver den påvirket? Lisa: Den positive udvikling jeg har været igennem har helt klart bidraget til et mere positivt syn på fremtiden. Rikke: Den er ikke anderledes. Jeg vil gerne arbejde men kan ikke rumme at være i det. Jeg vil gerne undersøge det nærmere det med at rumme det. Sofie: Mit syn på arbejdsmoral: har altid og er stadig, at alle kan bidrage med noget til arbejdsmarkedet. Joan: Slet ikke. Mette: Jeg vil gerne starte et job der stemmer overens med min nuværende situation. Min moral er høj. 3) Faglige kompetencer og motivation i anvendelse af disse Set i forhold ovenstående, hvordan synes du EAGALA metoden er med til at dine kompetencer og motivation kommer i spil? Lisa: Det er kommet nærmest automatisk sammen med det mere positive syn og det overblik, forløbet har givet mig. Rikke: Jeg har skruet ned for at ordne bokse. Jeg ordner også færre hove. Jeg er blevet bedre til at styre balancen mellem at tage og gøre arbejde. Jeg har gode kompetencer i at analysere omgivelser og kender egne grænser. Sofie: Synes ikke det har gjort den store forskel; men, jeg har svært ved at få alle brikker til at falde på plads. Opholdet her skaber tankekaos og pga alle de oevelser/ny tænkning. Joan: Har ikke deltaget længe nok til at kunne se. Mette: Når ro på fra sessioner, giver det bedre udgangspunkt i de andre dage. Og jeg kan se der skal ro i mit hoved først, før jeg kan starte på job. Tingene skal gå langsomt. I dag er jeg motiveret til der skal ske noget. 4) Hvilken støtte den enkelte har brug for a) jobsøgning Lisa: Ja, helt klart. Min tilstand er blevet mere stabil og på trods af en nytilkommen kronisk diagnose, ser jeg muligheder for tilbagevenden til arb. markedet i et eller andet omfang. Rikke: Jeg er ikke klar. Sofie: Både ja og nej. Synes jeg var ret bevidst om min jobsituation inden jeg startede. Mette: Ja, nu ønsker jeg at det bliver sådan her: job 1-2 dage pr. uge ca. 2 timer pr. dag. 9

10 b) støttende samtaler Ser du et behov for ovenstående i forhold til din situation? og, giver sessioner med hestene støtte til dig? Lisa: Jeg ser et behov for arbejdsevne afklaring, således at jeg får et realistisk indblik i hvor meget jeg kan. Ja, absolut, hesten og forløbet har været en stor støtte. Rikke: Ja et arbejdsfrirum. Som hestene. For mig er det vigtigt at der går lang tid imellem sessioner hos heste. Gerne 14 dg frem for 1 uge. Et forløb kan være 4 mdr. og så 6 mdr. pause og så 4 mdr. igen. Mette: Ja, jeg ønsker stadig besøg af sygeplejerske. Ja, hestene kommer jeg til at savne. De giver mig støtte og ro. Jeg kunne tænke mig at fortsætte hos hestene 1 x pr. uge mens jeg starter op på job, så jeg kan fastholde min ro i hovedet. c) motiveres til at gøre mere af det som virker, og anvende succes mønstre. Får du idéer og bliver motiveret til at trække nye muligheder fra oplevelser med hestene over i din hverdag? Lisa: Ja, jeg synes at jeg har kunnet bruge rigtig meget af forløbet til at videre udvikling af mig selv. Rikke: Ja! Sofie: Synes stadig det er svært at finde hoved og hale i de oplevelser jeg har haft her. Mette: Ja, jeg kan trænes op til at kunne mere og vil nu øve mig i de redskaber jeg har fået gennem fitness med hjælper, mindfullness og hestene. Er du opmærksom på hvad du er god til og anvender dine styrker til at lykkedes med i udfordrende situationer? Lisa: Både og. Jeg er bevidst om mine styrker rent arb. mæssigt. Men forløbet har klarlagt nogle personlige ressourcer jeg ikke selv havde set. Rikke: Ja, jeg ligger en strategi der passer til omgivelserne. Om jeg skal trække mig. Specielt ved nye mennesker kan jeg være usikker (og måske trække mig dér). Sofie: Ja. Mette: Ja, jeg ved nu at jeg skal øve mig og acceptere at når jeg er tryg eks. ved at handle, er det fint jeg er dér, venter lidt og så køber ind. At jeg skal være nogle steder flere gange før jeg gør noget. Sidste gang hos hestene kunne jeg bare gå ind og handle. d) hjælp til at ændre det der ikke virker til at gøre noget andet. Er EAGALA med til at skabe nye muligheder hos dig i situationer hvor du tidligere har været låst fast? Lisa: Ja, absolut. Forløbet har bidraget til bedre at kunne vende en situation eller i hvert fald mine tanker omkring en situation. Rikke: Ja, har fået bedre indblik i at sådan kan man også gøre det. Jeg har søgt råd direkte hos eagala teamet. Meget direkte. Jeg fik svar til hvordan og eksempler. Sofie: Nej det tror jeg ikke! Joan: Ja, jeg er blevet opmærksom på at jeg bliver mekanisk, når jeg skal noget. Mette: Ja, jeg har kørt bil. Det har jeg ikke gjort længe. Jeg bager, det har jeg aldrig gjort. Fået ro i hovedet. Jeg har flere gode timer på et døgn nu. 5) Evne til at modtage og udføre stillede opgaver Hvordan synes du ovenstående er for dig i EAGALA metoden? Lisa: Jeg oplever fortsat nogle kognitive udfordringer, såsom manglende koncentration og problemer med at huske. Men forløbet har hjulpet mig til en større accept af det og det har faktisk gjort det lidt nemmere. Rikke: Sværest når jeg fik opgaver af teamet og ikke kan spørge hvordan det skal gøres. Det er bedst når jeg kan spørge fra punkt til punkt. Når jeg har gjort det én gang kan jeg gentage opgaven helt uden fejl. 10

11 Sofie: Jeg har gjort hvad jeg kunne, og har deltaget med positiv ånd. Mette: Jeg er blevet mere motiveret til at gå ud hver dag fordi jeg ved det virker. Jeg er klar over jeg skal gøre noget. Jeg er god til at prøve ting. 6) Evne til at spørge efter og modtage hjælp Hvordan er dine kompetencer til ovenstående? Lisa: For mit eget vedkommende, er det aldrig nemt at bede om hjælp men forløbet har vist at jeg ikke nødvendigvis behøver at stå alene. Rikke: Jeg spørger meget for at være sikker når det er noget nyt. Så jeg spørger 1 gang og handler usikkert. Næste gang er det nemmere. Det kræver meget energi. Sofie: Jeg bliver bedre til det som tiden går. Joan: Blevet lidt bedre til det. Mette: Nej, ingen. Vi har talt om at få en mentor/livline. Udtalelse fra en borger Laila, fra hold 1 med vækstmodellen efter 8 x forløb: Hvad har været godt ved EAGALA metoden? Jeg har i mit eget tempo blevet bevidst om hvilke grænser jeg har og kan sætte dem i hverdagen både overfor mig selv og andre. Jeg er selv kommet til en konklusion og lært mig selv bedre at kende. Ved at jeg selv er kommet frem til en erkendelse, har dette større effekt, da dette kommer fra mit indre, hvorfor det dermed skaber mere motivation for forandring og selverkendelse. Jeg har fundet ud af, at nye steder, fremmede mennesker og for mange begivenheder og relationer skaber utryghed og indre uro. Til de erkendelser, selvindsigt, egne grænser og evne til at sige til og fra, som jeg har fået i forløbsperioden, har jeg svært ved at vide, om det er hestene, andre relationer og begivenheder, som gør sig gældende. I ressourceforløbet har jeg flere instanser indenfor såsom kontaktperson fra kommunen, psykolog, læge..min egen vurdering er, at det er samspillet mellem de forskellige relationer, som har haft indflydelse på udviklingen. Så, det ene kan ikke udelukke det andet. Hvilke redskaber har aktiviteterne med hestene og teamet givet dig? Jeg har været inde i en meget stressende periode med mange aftaler og flytning. Så, jeg er blevet mere bevidst om ikke at have for mange aftaler på én gang, da dette kan have en angstprovokerende og stressende effekt med tankemylder og depressive tanker. Det er dermed vigtigt at skabe tilstrækkelig ro i hverdagen, så dette undgås. Jeg er blevet mere bevidst om at sige til og fra og sortere i aftalerne. Jeg har fået indsigt i, hvordan egen adfærd og kropssprog kan påvirke omgivelserne både i positiv og negativ retning, så jeg tænker mere over min egen adfærd og reaktionsmønstre i forhold til mine relationer og omgivelser. Hvordan har oplevelserne med hestene udviklet/påvirket dig? De har haft en afstressende og beroligende effekt. Det har været rart at komme og være sammen med hestene. Det har været interessant at se, hvordan hestene reagerer i forhold til vores adfærd, og hvordan de spejler sig i hinanden. 11

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Ansøgning pilotprojekt. Gør noget anderledes. Fokuser på det hele menneske og nå en afklaring, der holder.

Ansøgning pilotprojekt. Gør noget anderledes. Fokuser på det hele menneske og nå en afklaring, der holder. Ansøgning pilotprojekt Gør noget anderledes Fokuser på det hele menneske og nå en afklaring, der holder. - P E R S O N L I G S U C C E S 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn Projektperiode

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se...

STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår. Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... STRANDPARKEN RESSOURCECENTER Individuelt Erhvervsrettet forløb På skånsomme vilkår Du er kilden til den forandring, du ønsker at se... 1 Indholdsfortegnelse Individuelt erhvervsrettet forløb... side 5

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM UNGE, MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED MISTRIVSEL OG MENTAL SUNDHED 1 PROGRAM Fremme af Unges Mentale Sundhed Ung og mistrivsel Ung og mental sundhed

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014

NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 EVALUERING AF NADA-AKUPUNKTUR m.m. ET GRUPPEFORLØB SOMMER/EFTERÅR 2014 Evalueringsrapporten er udarbejdet januar 2015 Manja Jurkowsky Selvom ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start kan alle starte

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl.

RESSOURCEFORLØB PÅ RCA. Information for kommuner m.fl. RESSOURCEFORLØB PÅ RCA Information for kommuner m.fl. Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 4 Opfølgning... 4 Pris... 4 Beskrivelse af indsatserne... 5 1. Mentorstøtte... 5 2. Socialfaglig vejledning...

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Man bliver syg af det!

Man bliver syg af det! Man bliver syg af det! Survey om sårbarhed hos forældre til børn med autisme. Af: Heidi Thamestrup Det er ikke vores børn med autisme, der gør os syge; det er de evindelige kampe med systemet om at få

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering

Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Dansk Vand Konference 2010 Stress og stresshåndtering Rikke Hosbond Trillingsgaard Organisationspsykolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S Telefon: 30 10 96 79 Mail: Riho@alectia.com Stress i tal 430.000 danskere

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere

Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere Hvem kan visiteres til Quick Care? -et opslagsværk til sagsbehandlere 1 Forord I denne folder har vi oplistet en række af de diagnoser, lidelser og problematikker, vi har stor erfaring med at håndtere

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet

Spørgeskema til medarbejdere. Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet Spørgeskema til medarbejdere Progressionsspørgsmål i BeskæftigelsesIndikatorProjektet 1.1 Introtekst til spørgeskema Dette spørgeskema indgår i en landsdækkende undersøgelse, der løber over tre år. Projektet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014:

Programoversigt. BEHANDLINGSGRUPPER Efterår 2014. Grupper efterår 2014: Programoversigt Mandag Dialoggruppen Krop og velvære Tirsdag Boxercise Mindfulness DAT-behandling Efterår 2014 Onsdag DAT-behandling Torsdag Dialoggruppen Stemmehørergruppen ADHD-gruppen Grupper efterår

Læs mere

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose

Psykisk rehabilitering. Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Psykisk rehabilitering Udkast april 2013 v/ Lotte Mose Undervisning Projektet er baseret på undervisning om psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

ADHD Konflikthåndtering

ADHD Konflikthåndtering ADHD 1 Stress: I dette område mistes evnen til at bruge sin viden, færdigheder og holdning jo længere op man kommer. Til sidst er der kun reaktioner. ADHD kontra Alm. Flow Stress 0% Flow Arbejdskapacitet

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej

Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej Sammenfattende evaluering af Faxe LBR projekt Unge på Vej INDHOLD Beskrivelse af projektet... Projektets formål... Projektets succeskriterier... Projektets aktiviteter... Projektets gennemførelse... Om

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Kerneydelser Reva Sønderborg

Kerneydelser Reva Sønderborg Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema 2013... 3 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse

Læs mere

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner

RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB. Tilbudskatalog til kommuner RESSOURCEFORLØB OG JOBAFKLARINGSFORLØB Tilbudskatalog til kommuner Indhold Indsatser på RCA... 3 Henvisning... 5 Særligt ved henvisning fra Jobcenter Aalborg... 5 Pris... 5 Kontakt... 6 Beskrivelse af

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning

Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching. Kostvejledning Livsstilshold (vægttab) Individuel coaching Livsstilshold på arbejdspladsen Kostvejledning Som coach vil jeg hjælpe dig til at optimere dit liv ved at få dig til at tage det fulde ansvar og indse, hvad

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet

Løsning af borgernes akutte krise og etablering af sikkerhed. metoden vil også medvirke til at understøtte borgerens inklusion i samfundet Skabelon: Metodebeskrivelse Tema: Kriseplan Målgruppe: Mennesker med en akut psykisk krise Hvor bruges metoden? I borgerens hjem I Akuttilbuddet Når borgeren henvender sig ved fremmøde i Akuttilbuddet,

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker!

Afklaring. Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Afklaring Grundlaget for uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb der virker! Virkeligheden vi står overfor: Psykiske lidelser Psykiske lidelser Fra: rapporten: Ulighed i Sundhed: Modtagere af indkomstoverførsler

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme

Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme Pressemeddelelse Ny kramme-vest hjælper børn og unge med ADHD og Autisme - Et nyt hjælpemiddel kan forbedre tilværelsen for børn og voksne med sanseforstyrrelser og samtidig understøtte kommunernes og

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere