Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX _00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00"

Transkript

1 Brugermanual GR3 Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX _00

2 Indhold Karakteristika af kontrolpanel/brugerflade 2 Beskrivelse af kontrolpanel 3 Menu 4 Tænd/sluk 5 Temperaturindstillinger 6 Indstilling af tid/ugedag 7 Timer drift 8 Tidsinterval indstilling Dagdrift 9 Tidsinterval indstilling Ugedrift 10 Indstillingsmenu 11 Kontrolindstilling for fjernbetjening 13 Display for alarmhistorik 14 Alarmer 15

3 Karakteristika af kontrolpanel Ved hjælp af unittens kontrolpanel kan man hurtigt justere maskinens driftsparametre og til enhver tid se maskinens driftsstatus via særlige signallamper. Displayet er sammensat med 3 tal og 4 LED der informerer om driftsstatus og alarmbeskeder. Kortet husker alle gemte indstillinger og kan bruges ved genstart efter strømnedbrud. Med installation af PR3 fjernbetjeningspanel kan man på afstand regulere start og stop, driftsmåde (køl-varme) og se alarmer med et rødt lys (alarmer). Brugerflade PR3 Enkelt fjernbetjenignspanel, med en betjeningsradius op til 30 m 2

4 Beskrivelse af kontrolpanel Oversigt over trykknapper og display 1 Maskinens driftsparametre 2 Alle alarmblokeringer 3 Maskinens setpunkter 4 Aktiverer ændringen af det fremkomne setpunkt ved tryk på piletasterne 5+6 Bruges til at bladre i mellem de viste parametre 7 Valg af lokal (L) eller fjernbetjent (R) styring. Den aktive indstilling vises med lys 8 Valg af driftmåde - varme eller køl 9 Starter og stopper maskinen (i stand-by under drift) 10 Nulstiller alarmer og genstarter maskinen 11 Alarm ikon 12 Afrimningsikon 13 Kompressor ikon Første start: Ved første start udfører maskinen en autokonfiguration og en række kontroller, der tjekker driftsparametrene og eltilslutningerne på maskinen. Efter autotesten fremkommer firmalogoet i få sekunder, og derefter maskintype (model) Derefter er panelet klar til at vise driftsparametre ( trykknap aktiveret) 3

5 Menu Display Parametre og beskrivelse NRA NRC NRL NBW NLW TIA Vandtemperatur, tilgang fordamper TIAH Kondensatorvandstemperatur, tilgang TAE Omgivelsestemperatur TUA C1 Afgangstemperatur vand, kredsløb 1 DELTA C1 Temperaturdifferens, vand tilgang - afgang TUAH C1 Kondensatovandstemperatur, tilgang kredsløb 1 DELTA C1 Temperaturdifferens, vand tilgang - afgang kredsløb 1 P.B. C1 Sugetryk kredsløb 1 P.A. C1 Kond. tryk kredsløb 1 TL C1 Væsketemperatur kredsløb 1 P.IN S1 Beregning af tryk for start af afrimning for kredsløb 1 ATTESA C1 Minimum ventetid for genstart af kompressor 1 ATTE.C1A Minimum ventetid for genstart af kompressor 1A ATTE. C1B Minimum ventetid for genstart af kompressor 1B P.B.C2 Sugetryk TUAH C2 Kondensatorvandstemperatur, tilgang kredsløb 2 P.A.C2 Kond. tryk kredsløb 2 TL C2 Væske temperatur i kredsløb 2 P.IN S2 Beregning af tryk for start af afrimning for kredsløb 2 ATTESA C2 Minimum ventetid for genstart af kompressor 2 ATTE. C2A Minimum ventetid for genstart af kompressor 2A ATTE. C2B Minimum ventetid for genstart af kompressor 2B SBRINA C1 Minimum ventetid før afrimning kredsløb 1 SBRINA C2 Minimum ventetid før afrimning kredsløb 2 TEV1 Gas tilgangstemperatur fordamper, kredsløb 1 TEV2 Gas tilgangstemperatur fordamper, kredsløb 2 TAC Buffer tank temperatur TIR Afgangstemperatur for vand-varmegenvinding TUR1 Afgangstemperatur, kredsløb 1-varmegenvinding TUR2 Afgangstemperatur, kredsløb 2-varmegenvinding TFC Temperatur på frikølinsbatteri, tilgang tast Aflæsning mulig både i køle - og varmepumpemodeller Aflæsning mulig kun i 6-kompressormodeller Aflæsning tilstede i alle modeller, men kun tilgængelig i varmepumpe modeller Aflæsning tilgængelig kun i bi-kondensatormodeller Aflæsning tilgængelig i modeller med genindvinding Aflæsning tilgængelig i Fri-kølsmodeller 4

6 Tænd/sluk (local mode) TÆND: For at starte anlægget, tryk kun på TÆND. Når lyset er tændt er unitten klar til brug. SLUK Sluk med det samme, med den samme knap. Hvis PR3 er installeret, skal unitten være helt slukket efter 7 sekunder. Årstidsændring Tryk på den viste tast for at aktivere årstidsændring. For at sikre at indstillingen er korrekt udført, skal unitten aktiveres i både fjern- og lokaldrift. 2 symboler er tilgængelige i årstidsændring : Symbolet viser varmepumpe drift Symbolet viser køledrift Visualisering af driftsparametre Tryk på knappen for at se driftsparametre: lys i tændes og displayet viser parametrene i indstillingsmenuen. Brug piletasterne og for at bladre gennem parametrene. Set setting fremkommer på den første linie og indstillingsværdien vises på næste linie. For at ændre parametren skal man trykke på, lyset vil tændes i tasten og den viste indstilling kan ændres ved hjælp af piletasterne. Teksten i første linie ændres til modified setting (ændret indtilling). Ved at trykke på igen, gemmes ændringen og med piletasterne kan man gennemgå de indstillede parametre og se øvrige parametre, der skal ændres. 5

7 KØL Temperaturindstilling Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til cooling set - Derefter trykker man på skruetrækker tasten for at indstille COOLING SET. På dette stadie kan - ved at øge eller mindske værdien - parametrene ændres med piletasterne (+ og -). Så snart den ønskede indstilling er valgt, trykkes OK ved tryk på skruetrækker tasten. VARME Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til cooling set - Derefter trykker man på skruetrækker tasten for at indstille COOLING SET. På dette stadie kan - ved at øge eller mindske værdien - parametrene ændres med piletasterne (+ og -). Så snart den ønskede indstilling er valgt, trykkes OK ved tryk på skruetrækker tasten. køleindstilling varmeindstilling Minimum -10 C Minimum 30 C Maximum 20 C Maximum 50 C NB: Der er en 2. køledriftsindstilling (parameter: 2nd C.set) og en anden varmedriftsindstilling (parameter 2nd H.set) Begge parametre kan betjenes når digital indgang M11,3-4 er tilsluttet. 6

8 Indstilling af tid og ugedag (kun tilgængelig med PGS) Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til TIME and DAY fremkommer For at indstille TID og UGEDAG tryk på skruetrækker tasten. ENTER CODE vil blive vist. Koden er Tryk på skruetrækker tasten for at bekræfte indstillingen. Ved hjælp af piletasterne bliver TIDEN først indstillet (1. lys er tændt) Når TIDEN er valgt trykkes på SET tasten for at bekræfte og det 3. lys vil tænde automatisk. Derefter kan UGEDAG ændres med piletasterne. Tryk på skruetrækker tasten og displayet vil ændre til DAG, MÅNED og ÅR. Med piletasterne og det 1. lys tændt, kan DAG ændres, med det 2. lys tændt kan MÅNED ændres og med det 3. kan ÅR ændres. Så snart TID, DAG, MÅNED og ÅR er indstillet trykkes igen på skruetrækker tasten for at gemme indstillingerne. Displayet vil returner til startskærm. 7

9 Timer drift (kun tilgængelig med PGS) Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til TIMER fremkommer For at indstille TID og UGEDAG tryk på skruetrækker tasten. ENTER CODE vil blive vist. Koden er Ved brug af piletasterne går man til den ønskede programmering. Der er 3 muligheder: (NONE-DAY- WEEK) NONE: Timer-programmering er ikke mulig DAY: Det er muligt i løbet af dagen at indstille to driftstider: Den daglige indstilling vises Mandag til søndag vises ikke. UGE: Det er muligt for hver dag i ugen at indstille to driftstider: Mandag til søndag indstillinger vises Den daglige indstilling vises ikke Når den ønskede indstilling er opnået trykkes på skruetrækker tasten for at konfirmere indstillingen. NB: For at programmere timeren er det nødvendigt at have adgang til enten fjernbetjening eller panel. 8

10 Tidsinterval indstilling DAGLIG Tryk på SET tasten og bladre med piletasterne til DAILY indstillinge fremkommer. Tryk p å skruetrækker tasten. ENTER CODE vil fremkomme. Koden Truk på skruetrække tasten ét sekund for at bekræfte. Nu er menuen til ændring af tidsinterval indstilling tilgængelig Derefter bruges piletasterne til at ændre START 1 (på samme tid vil STOP 1 også være i gang) Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 1 Brug piletasterne til at ændre STOP 1 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekærftelse. Det andet tidsinterval vises nu. Brug piletasterne til at ændre START 2 (på samme tid vil STOP 2 også være i gang). Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 2 Brug piletasterne til at ændre STOP 2 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekræftelse. 9

11 Tidsinterval indstilling UGENTLIGT Tryk på SET tasten og bladre med piletasterne indtil MONDAY fremkommer. Brug igen piletasterne til at bladre fra MONDAY til SUNDAY Tryk på skruetrækker tasten for at vælge dag, herefter er menuen for denne dag klar til indtastning. Tryk på skruetrække tasten ét sekund for at bekræfte. Nu er menuen til ændring af tidsinterval indstilling tilgængelig Derefter bruges piletasterne til at ændre START 1 (på samme tid vil STOP 1 også være i gang) Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 1 Brug piletasterne til at ændre STOP 1 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekærftelse. Det andet tidsinterval vises nu. Brug piletasterne til at ændre START 2 (på samme tid vil STOP 2 også være i gang). Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 2 Displayet vil vende tilbage til SET SETTING- MONDAY. Nu er det muligt at ændre de andre dage ved at følge ovenstående procedure. 10

12 Indstillingsmenu Brugerindstillinger Beskrivelse Min. standard Max. Vand/luft Vand/vand Køleindstilling Vandindgangstemperatur -10 C 7,0 C 20 C i køledrift Varmeindstilling Vandindgangstemperatur 30 C 50 C 50 C i køledrift 2. C indstilling Anden køleindstilling -10 C 11 C 20 C 2. H indstilling Anden VARME indstilling 30 C 45 C 50 C! ADVARSEL Indstillingerne beskrevet i nedenstående tabel kan kun ses af brugeren. Ændringer skal foretages af Teknisk After Sales Service. Hvis indstillingerne ændres af ikke-autoriserede personale, frafalder garantien. Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Tot. diff Propertional temperaturinterval hvorved kompressoren 5 C aktiveres eller deaktiveres. Set AG Kølemiddel alarm EV side (vandafgangstemperatur. 3 C Esc. B.P. By-pass tid på alarm, efter kompressor start 3 AG Evap. Afrimningsindstilling for fordamper indgang -8 C for gastemperatur. Kan overskrives. B.AG Evap Fordamper frostsikringsalarm by-pass fra On, 20 sek. CP, slut på afrimning CP1 power Kompressor 1 kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP2 power Kompressor 2 kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP1A power Kompressor 1A kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP2A power Kompressor 2A kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP1B power Kompressor 1B kraft i % sammenlignet med % maskinkraft CP2B power Kompressor 2B kraft i % sammenlignet med % maskinkraft CP 1 time Kompressor 1 driftstid (kan ændres) 0 CP 2 time Kompressor 2 driftstid (kan ændres) 0 OreCP1A Antal driftstimer for kompressor 1A 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP2A Antal driftstimer for kompressor 2A 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP1B Driftstimer, kompressor 1B 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP2B Driftstimer, kompressor 2B 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet 11

13 Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Cond. low Setpunkt for kondensatortrykregulering for 17 bar udendørstemperatur. T.C. low Diff. low Differens for kondensatortrykeringsregulering 20 bar på udetemperatur T.C. low Cond. high Setpunkt for Kondensatorregulering for udetemperatur 17 bar T.C. high Diff. high Differens for kondenseringsregulering på 12 bar udetemperatur T.C. high Cond. PC Setpunkt for tilsvarende kondensatortrykregulering 45 bar for varmepumpe Diff. PC Differens for kondensatortrykeringsregulering 5 bar på varmepumpe T.C. low Nedre udendørstemperatur grænse for setpunkt og indstilling og kondensatortrykregul- -5 C ering T.C. high Øvre udendørstemperatur grænse for valg af 40 C indstilling og kondensatortrykdifferens Volt Min. Minimum DCP udgangsspænding ved køl 1V DcpR Off Højtryksværdi únder hvilken DCP udgang er 22 bar på 0 volt i præventilationstadiet DcpR On Højtryksværdi over hvilken DCP udgang er 23 bar på 10 volt i præventilationstadiet S.R. Heating Termostatindstilling til styring af stigning af 50 C vandindgang D.Tot.R Indstilling af differens ml. trin 1 og 2 5 C varmegenvinding. D.OutS Temperatur (aflæst af væskeføler) over hvilken 20 C afrimning kan slutte Number of resistors Antal af ekstra elvarmelegemer 0 Set Res Udendørstemperatur indstilling hvorved elektriske 5 C varmelegemer er tilsluttet Power Res Kraft i % på hver ekstra el-varmetrin sammenlignet 0 med 100 % maskinkraft Set Ta CP Indstilling udendørstemperatur under hvilken -5 C kompressoren er afbrudt, hvis el-varme er tilsluttet. Number of pumps Antal fordamperpumper 0 Number of pumps ON Antal fordamperpumper i drift samtidig 0 In/Out H20 Temperaturreguleringsvalg på vand tilgang IN eller afgangsføler Time Int. Integrationstid for vandafgang regulering 600 CP1-CP2B Kompressor overstyringsmaske hvis styring af strømbegrænsning er aktiv CP1-CP2-CP1A-CP2A-CP1B-CP2B V.max FC Max. DCP spænding i frikøling 10V AG Pump Aktivering af pumpe som afrimningsbeskyttelse OFF sammen med fordamperens elektriske varmelegme MultiTrio Aktivering af multichiller styring (netværksstyring OFF af mere end en chiller som master og slave ) Language Valg af sprog: italiensk, engelsk, tysk, fransk

14 Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Code Ny adgangskode for ændring af beskyttede indstillinger. Koden er Tid* Tid, ugedag, månded, år --- Timer setting Timer, driftsmode: afbrudt, daglig, ugentlig none Daily Dag timerindstilling (med timer status = daglig --- Mandag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- tirsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Onsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Torsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Fredag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Lørdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Søndag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Kontrolindstillinger for fjernbetjening Indstilling på kontroltavle remote skal indstilles på kontroltavlen. Timeren opererer enten i lokal- eller fjerndrift. I begge tilfælde er timeren ignoreret hvis maskinen er slukket. Fjernbetjeningen skal være tændt, ellers vil den forblive slukket på trods af timerens godkendelse. Fjernbetjeningen bruges til at styre ON/OFF og Køl/varme kommmandoer på afstand! Komponenter Beskrivelse 1 Fjernbetjeningspanel PR3 2 ON/OFF knap 3 Gul ON/OFF indikatorlys. Når det gule lys er tændt = ON 4 Skift mellem køl/varmedrift = køledrift = Varmepumpedrift 5 Driftstilstand (bicolour indikatorlys) Blåt lys: drift i kølemode Rødt lys: drift i varmepumpemode 6 Rødt indikator lys: når det er tændt viser det alarmstatus 13

15 Display for alarmhistorik Sikkerhedssystemet omfatter, at de seneste for-alarmer og/eller alarmer gemmes. Når parametren er indstillet, kan listen vises ved at trykke på knappen to gange. For at bladre i alarmerne trykkes på piletasterne og. Displayet vil vise følgende information (afhængig af om det elektroniske styrekort er udstyret med PGS tilbehør). Med PGS Første bogstav på øverste linie viser typen af afbrydelse (A for alarm, W for for-alarm). Ved elektroniske styrekort med PGS tilbehør vil datoen (dd/mm/yy) og tiden (helt til højre) også vises. Hvis der ikke er PGS tilbehør, viser tallet helt til højre kompressorens antal alramer. Tallene på den nederste linie viser sidenummer (01-999), mens alarm eller for-alarm beskrivelsen ses midt på linien. NB: Selv om sidenumrene går op til 999, kan alle sider ikke gemmes. Antallet af lagringer (min. 25) kan variere afhængig af memorytypen på det elektroniske styrekort. Alarmhistorik sideformat med PGS Alarmhistorik sideformat uden PGS 14

16 Visning af alarmer Alarm vand/luft vand/vand Beskrivelse Flow switch Differenstrykafbryder og/eller flowswitch udløst Cond. pump/fl Afbryder, kondenspumpe udløst - flowswitch el. motorbeskyttelse MT CP 1 Motorbeskyttelse udløst, Kompressor 1 MT CP 2 Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2 MT CP 1A Motorbeskyttelse udløst, kompressor 1A MT CP 2A Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2A MT CP 1B Motorbeskyttelse udløst, kompressor 1B MT CP 2B Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2B Low pres. 1 Lavtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 1 Low Pres. 2 Lavtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 2 High Pres. 1 Højtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 1 High Pres. 2 Højtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 2 Antifreeze 1 Frostalarm, kredsløb 1 Antifreeze 2 Frostalarm, kredsløb 2 MT MV 1 Motorbeskyttelse udløst, ventilator 1 MT MV 2 Motorbeskyttelse udløst, ventilator 2 Probe 1 Føleralarm, kredsløb 1 Probe 2 Føleralarm, kredsløb 2 Monitor kontrol af strømforsyning udløst Pumpdown 1 Fejl i kompressor på kredsløb 1 Pumpdown 2 Fejl i kompressor på kredsløb 2 Eprom Fejl i microprocessor Ram Fejl i microprocessor Flow recovery Flowfejl i varmegenvindingskreds (kun D og T modeller) MT MPOE 1 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 1 MT MPOE 2 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 2 MT MPOE3 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 3 B.AG Evap 1 Frostalarm kølemiddelgas, fordamper 1 B.AG Evap 2 Frostalarm kølemiddelgas, fordamper 2 15

17 ! ADVARSEL Gentagne manuelle resets kan ødelægge unitten. Manuelt reset på kontrolpanel Procedure: Tryk på den viste knap for at resette unitten efter en alarm. Unitten vil genstarte automatisk og gemme alarmen i historikken (alarmhistorik) Manuelt reset på fjernbetjening Procedure: Tryk på OFF (0) og ON (1) knappen for at resette unitten på fjernbetjeningen efter en alarm. Begge dele skal udføres inden for 5 sekunder. 16

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugsvejledning MicroProgel TC 323

Brugsvejledning MicroProgel TC 323 Brugsvejledning MicroProgel TC KONTAKTINFORMATION 9 fix og 9 brugerprogram med segmenter CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen S-8 5 VINTRIE Tel +6 0-67 77 60 Fax +6 0-67 77 6 Stockholm Hammarby

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer,

Glance - Del din skærm med op. til 200 deltagere. TelefonMøder. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, Glance - Del din skærm med op 1 til 200 deltagere. Med Glance er du hurtigt og enkelt i gang med at dele din skærm og alle applikationer, der vises på den med dine mødedeltagere. Fordelene ved at benytte

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG Airmaster 100. 180. 300. 500. 800. 900. 1200; CityVent 80 FARESYMBOL Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget. At følge denne vejledning

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere