Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX _00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00"

Transkript

1 Brugermanual GR3 Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX _00

2 Indhold Karakteristika af kontrolpanel/brugerflade 2 Beskrivelse af kontrolpanel 3 Menu 4 Tænd/sluk 5 Temperaturindstillinger 6 Indstilling af tid/ugedag 7 Timer drift 8 Tidsinterval indstilling Dagdrift 9 Tidsinterval indstilling Ugedrift 10 Indstillingsmenu 11 Kontrolindstilling for fjernbetjening 13 Display for alarmhistorik 14 Alarmer 15

3 Karakteristika af kontrolpanel Ved hjælp af unittens kontrolpanel kan man hurtigt justere maskinens driftsparametre og til enhver tid se maskinens driftsstatus via særlige signallamper. Displayet er sammensat med 3 tal og 4 LED der informerer om driftsstatus og alarmbeskeder. Kortet husker alle gemte indstillinger og kan bruges ved genstart efter strømnedbrud. Med installation af PR3 fjernbetjeningspanel kan man på afstand regulere start og stop, driftsmåde (køl-varme) og se alarmer med et rødt lys (alarmer). Brugerflade PR3 Enkelt fjernbetjenignspanel, med en betjeningsradius op til 30 m 2

4 Beskrivelse af kontrolpanel Oversigt over trykknapper og display 1 Maskinens driftsparametre 2 Alle alarmblokeringer 3 Maskinens setpunkter 4 Aktiverer ændringen af det fremkomne setpunkt ved tryk på piletasterne 5+6 Bruges til at bladre i mellem de viste parametre 7 Valg af lokal (L) eller fjernbetjent (R) styring. Den aktive indstilling vises med lys 8 Valg af driftmåde - varme eller køl 9 Starter og stopper maskinen (i stand-by under drift) 10 Nulstiller alarmer og genstarter maskinen 11 Alarm ikon 12 Afrimningsikon 13 Kompressor ikon Første start: Ved første start udfører maskinen en autokonfiguration og en række kontroller, der tjekker driftsparametrene og eltilslutningerne på maskinen. Efter autotesten fremkommer firmalogoet i få sekunder, og derefter maskintype (model) Derefter er panelet klar til at vise driftsparametre ( trykknap aktiveret) 3

5 Menu Display Parametre og beskrivelse NRA NRC NRL NBW NLW TIA Vandtemperatur, tilgang fordamper TIAH Kondensatorvandstemperatur, tilgang TAE Omgivelsestemperatur TUA C1 Afgangstemperatur vand, kredsløb 1 DELTA C1 Temperaturdifferens, vand tilgang - afgang TUAH C1 Kondensatovandstemperatur, tilgang kredsløb 1 DELTA C1 Temperaturdifferens, vand tilgang - afgang kredsløb 1 P.B. C1 Sugetryk kredsløb 1 P.A. C1 Kond. tryk kredsløb 1 TL C1 Væsketemperatur kredsløb 1 P.IN S1 Beregning af tryk for start af afrimning for kredsløb 1 ATTESA C1 Minimum ventetid for genstart af kompressor 1 ATTE.C1A Minimum ventetid for genstart af kompressor 1A ATTE. C1B Minimum ventetid for genstart af kompressor 1B P.B.C2 Sugetryk TUAH C2 Kondensatorvandstemperatur, tilgang kredsløb 2 P.A.C2 Kond. tryk kredsløb 2 TL C2 Væske temperatur i kredsløb 2 P.IN S2 Beregning af tryk for start af afrimning for kredsløb 2 ATTESA C2 Minimum ventetid for genstart af kompressor 2 ATTE. C2A Minimum ventetid for genstart af kompressor 2A ATTE. C2B Minimum ventetid for genstart af kompressor 2B SBRINA C1 Minimum ventetid før afrimning kredsløb 1 SBRINA C2 Minimum ventetid før afrimning kredsløb 2 TEV1 Gas tilgangstemperatur fordamper, kredsløb 1 TEV2 Gas tilgangstemperatur fordamper, kredsløb 2 TAC Buffer tank temperatur TIR Afgangstemperatur for vand-varmegenvinding TUR1 Afgangstemperatur, kredsløb 1-varmegenvinding TUR2 Afgangstemperatur, kredsløb 2-varmegenvinding TFC Temperatur på frikølinsbatteri, tilgang tast Aflæsning mulig både i køle - og varmepumpemodeller Aflæsning mulig kun i 6-kompressormodeller Aflæsning tilstede i alle modeller, men kun tilgængelig i varmepumpe modeller Aflæsning tilgængelig kun i bi-kondensatormodeller Aflæsning tilgængelig i modeller med genindvinding Aflæsning tilgængelig i Fri-kølsmodeller 4

6 Tænd/sluk (local mode) TÆND: For at starte anlægget, tryk kun på TÆND. Når lyset er tændt er unitten klar til brug. SLUK Sluk med det samme, med den samme knap. Hvis PR3 er installeret, skal unitten være helt slukket efter 7 sekunder. Årstidsændring Tryk på den viste tast for at aktivere årstidsændring. For at sikre at indstillingen er korrekt udført, skal unitten aktiveres i både fjern- og lokaldrift. 2 symboler er tilgængelige i årstidsændring : Symbolet viser varmepumpe drift Symbolet viser køledrift Visualisering af driftsparametre Tryk på knappen for at se driftsparametre: lys i tændes og displayet viser parametrene i indstillingsmenuen. Brug piletasterne og for at bladre gennem parametrene. Set setting fremkommer på den første linie og indstillingsværdien vises på næste linie. For at ændre parametren skal man trykke på, lyset vil tændes i tasten og den viste indstilling kan ændres ved hjælp af piletasterne. Teksten i første linie ændres til modified setting (ændret indtilling). Ved at trykke på igen, gemmes ændringen og med piletasterne kan man gennemgå de indstillede parametre og se øvrige parametre, der skal ændres. 5

7 KØL Temperaturindstilling Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til cooling set - Derefter trykker man på skruetrækker tasten for at indstille COOLING SET. På dette stadie kan - ved at øge eller mindske værdien - parametrene ændres med piletasterne (+ og -). Så snart den ønskede indstilling er valgt, trykkes OK ved tryk på skruetrækker tasten. VARME Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til cooling set - Derefter trykker man på skruetrækker tasten for at indstille COOLING SET. På dette stadie kan - ved at øge eller mindske værdien - parametrene ændres med piletasterne (+ og -). Så snart den ønskede indstilling er valgt, trykkes OK ved tryk på skruetrækker tasten. køleindstilling varmeindstilling Minimum -10 C Minimum 30 C Maximum 20 C Maximum 50 C NB: Der er en 2. køledriftsindstilling (parameter: 2nd C.set) og en anden varmedriftsindstilling (parameter 2nd H.set) Begge parametre kan betjenes når digital indgang M11,3-4 er tilsluttet. 6

8 Indstilling af tid og ugedag (kun tilgængelig med PGS) Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til TIME and DAY fremkommer For at indstille TID og UGEDAG tryk på skruetrækker tasten. ENTER CODE vil blive vist. Koden er Tryk på skruetrækker tasten for at bekræfte indstillingen. Ved hjælp af piletasterne bliver TIDEN først indstillet (1. lys er tændt) Når TIDEN er valgt trykkes på SET tasten for at bekræfte og det 3. lys vil tænde automatisk. Derefter kan UGEDAG ændres med piletasterne. Tryk på skruetrækker tasten og displayet vil ændre til DAG, MÅNED og ÅR. Med piletasterne og det 1. lys tændt, kan DAG ændres, med det 2. lys tændt kan MÅNED ændres og med det 3. kan ÅR ændres. Så snart TID, DAG, MÅNED og ÅR er indstillet trykkes igen på skruetrækker tasten for at gemme indstillingerne. Displayet vil returner til startskærm. 7

9 Timer drift (kun tilgængelig med PGS) Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til TIMER fremkommer For at indstille TID og UGEDAG tryk på skruetrækker tasten. ENTER CODE vil blive vist. Koden er Ved brug af piletasterne går man til den ønskede programmering. Der er 3 muligheder: (NONE-DAY- WEEK) NONE: Timer-programmering er ikke mulig DAY: Det er muligt i løbet af dagen at indstille to driftstider: Den daglige indstilling vises Mandag til søndag vises ikke. UGE: Det er muligt for hver dag i ugen at indstille to driftstider: Mandag til søndag indstillinger vises Den daglige indstilling vises ikke Når den ønskede indstilling er opnået trykkes på skruetrækker tasten for at konfirmere indstillingen. NB: For at programmere timeren er det nødvendigt at have adgang til enten fjernbetjening eller panel. 8

10 Tidsinterval indstilling DAGLIG Tryk på SET tasten og bladre med piletasterne til DAILY indstillinge fremkommer. Tryk p å skruetrækker tasten. ENTER CODE vil fremkomme. Koden Truk på skruetrække tasten ét sekund for at bekræfte. Nu er menuen til ændring af tidsinterval indstilling tilgængelig Derefter bruges piletasterne til at ændre START 1 (på samme tid vil STOP 1 også være i gang) Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 1 Brug piletasterne til at ændre STOP 1 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekærftelse. Det andet tidsinterval vises nu. Brug piletasterne til at ændre START 2 (på samme tid vil STOP 2 også være i gang). Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 2 Brug piletasterne til at ændre STOP 2 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekræftelse. 9

11 Tidsinterval indstilling UGENTLIGT Tryk på SET tasten og bladre med piletasterne indtil MONDAY fremkommer. Brug igen piletasterne til at bladre fra MONDAY til SUNDAY Tryk på skruetrækker tasten for at vælge dag, herefter er menuen for denne dag klar til indtastning. Tryk på skruetrække tasten ét sekund for at bekræfte. Nu er menuen til ændring af tidsinterval indstilling tilgængelig Derefter bruges piletasterne til at ændre START 1 (på samme tid vil STOP 1 også være i gang) Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 1 Brug piletasterne til at ændre STOP 1 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekærftelse. Det andet tidsinterval vises nu. Brug piletasterne til at ændre START 2 (på samme tid vil STOP 2 også være i gang). Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 2 Displayet vil vende tilbage til SET SETTING- MONDAY. Nu er det muligt at ændre de andre dage ved at følge ovenstående procedure. 10

12 Indstillingsmenu Brugerindstillinger Beskrivelse Min. standard Max. Vand/luft Vand/vand Køleindstilling Vandindgangstemperatur -10 C 7,0 C 20 C i køledrift Varmeindstilling Vandindgangstemperatur 30 C 50 C 50 C i køledrift 2. C indstilling Anden køleindstilling -10 C 11 C 20 C 2. H indstilling Anden VARME indstilling 30 C 45 C 50 C! ADVARSEL Indstillingerne beskrevet i nedenstående tabel kan kun ses af brugeren. Ændringer skal foretages af Teknisk After Sales Service. Hvis indstillingerne ændres af ikke-autoriserede personale, frafalder garantien. Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Tot. diff Propertional temperaturinterval hvorved kompressoren 5 C aktiveres eller deaktiveres. Set AG Kølemiddel alarm EV side (vandafgangstemperatur. 3 C Esc. B.P. By-pass tid på alarm, efter kompressor start 3 AG Evap. Afrimningsindstilling for fordamper indgang -8 C for gastemperatur. Kan overskrives. B.AG Evap Fordamper frostsikringsalarm by-pass fra On, 20 sek. CP, slut på afrimning CP1 power Kompressor 1 kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP2 power Kompressor 2 kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP1A power Kompressor 1A kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP2A power Kompressor 2A kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP1B power Kompressor 1B kraft i % sammenlignet med % maskinkraft CP2B power Kompressor 2B kraft i % sammenlignet med % maskinkraft CP 1 time Kompressor 1 driftstid (kan ændres) 0 CP 2 time Kompressor 2 driftstid (kan ændres) 0 OreCP1A Antal driftstimer for kompressor 1A 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP2A Antal driftstimer for kompressor 2A 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP1B Driftstimer, kompressor 1B 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP2B Driftstimer, kompressor 2B 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet 11

13 Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Cond. low Setpunkt for kondensatortrykregulering for 17 bar udendørstemperatur. T.C. low Diff. low Differens for kondensatortrykeringsregulering 20 bar på udetemperatur T.C. low Cond. high Setpunkt for Kondensatorregulering for udetemperatur 17 bar T.C. high Diff. high Differens for kondenseringsregulering på 12 bar udetemperatur T.C. high Cond. PC Setpunkt for tilsvarende kondensatortrykregulering 45 bar for varmepumpe Diff. PC Differens for kondensatortrykeringsregulering 5 bar på varmepumpe T.C. low Nedre udendørstemperatur grænse for setpunkt og indstilling og kondensatortrykregul- -5 C ering T.C. high Øvre udendørstemperatur grænse for valg af 40 C indstilling og kondensatortrykdifferens Volt Min. Minimum DCP udgangsspænding ved køl 1V DcpR Off Højtryksværdi únder hvilken DCP udgang er 22 bar på 0 volt i præventilationstadiet DcpR On Højtryksværdi over hvilken DCP udgang er 23 bar på 10 volt i præventilationstadiet S.R. Heating Termostatindstilling til styring af stigning af 50 C vandindgang D.Tot.R Indstilling af differens ml. trin 1 og 2 5 C varmegenvinding. D.OutS Temperatur (aflæst af væskeføler) over hvilken 20 C afrimning kan slutte Number of resistors Antal af ekstra elvarmelegemer 0 Set Res Udendørstemperatur indstilling hvorved elektriske 5 C varmelegemer er tilsluttet Power Res Kraft i % på hver ekstra el-varmetrin sammenlignet 0 med 100 % maskinkraft Set Ta CP Indstilling udendørstemperatur under hvilken -5 C kompressoren er afbrudt, hvis el-varme er tilsluttet. Number of pumps Antal fordamperpumper 0 Number of pumps ON Antal fordamperpumper i drift samtidig 0 In/Out H20 Temperaturreguleringsvalg på vand tilgang IN eller afgangsføler Time Int. Integrationstid for vandafgang regulering 600 CP1-CP2B Kompressor overstyringsmaske hvis styring af strømbegrænsning er aktiv CP1-CP2-CP1A-CP2A-CP1B-CP2B V.max FC Max. DCP spænding i frikøling 10V AG Pump Aktivering af pumpe som afrimningsbeskyttelse OFF sammen med fordamperens elektriske varmelegme MultiTrio Aktivering af multichiller styring (netværksstyring OFF af mere end en chiller som master og slave ) Language Valg af sprog: italiensk, engelsk, tysk, fransk

14 Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Code Ny adgangskode for ændring af beskyttede indstillinger. Koden er Tid* Tid, ugedag, månded, år --- Timer setting Timer, driftsmode: afbrudt, daglig, ugentlig none Daily Dag timerindstilling (med timer status = daglig --- Mandag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- tirsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Onsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Torsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Fredag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Lørdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Søndag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Kontrolindstillinger for fjernbetjening Indstilling på kontroltavle remote skal indstilles på kontroltavlen. Timeren opererer enten i lokal- eller fjerndrift. I begge tilfælde er timeren ignoreret hvis maskinen er slukket. Fjernbetjeningen skal være tændt, ellers vil den forblive slukket på trods af timerens godkendelse. Fjernbetjeningen bruges til at styre ON/OFF og Køl/varme kommmandoer på afstand! Komponenter Beskrivelse 1 Fjernbetjeningspanel PR3 2 ON/OFF knap 3 Gul ON/OFF indikatorlys. Når det gule lys er tændt = ON 4 Skift mellem køl/varmedrift = køledrift = Varmepumpedrift 5 Driftstilstand (bicolour indikatorlys) Blåt lys: drift i kølemode Rødt lys: drift i varmepumpemode 6 Rødt indikator lys: når det er tændt viser det alarmstatus 13

15 Display for alarmhistorik Sikkerhedssystemet omfatter, at de seneste for-alarmer og/eller alarmer gemmes. Når parametren er indstillet, kan listen vises ved at trykke på knappen to gange. For at bladre i alarmerne trykkes på piletasterne og. Displayet vil vise følgende information (afhængig af om det elektroniske styrekort er udstyret med PGS tilbehør). Med PGS Første bogstav på øverste linie viser typen af afbrydelse (A for alarm, W for for-alarm). Ved elektroniske styrekort med PGS tilbehør vil datoen (dd/mm/yy) og tiden (helt til højre) også vises. Hvis der ikke er PGS tilbehør, viser tallet helt til højre kompressorens antal alramer. Tallene på den nederste linie viser sidenummer (01-999), mens alarm eller for-alarm beskrivelsen ses midt på linien. NB: Selv om sidenumrene går op til 999, kan alle sider ikke gemmes. Antallet af lagringer (min. 25) kan variere afhængig af memorytypen på det elektroniske styrekort. Alarmhistorik sideformat med PGS Alarmhistorik sideformat uden PGS 14

16 Visning af alarmer Alarm vand/luft vand/vand Beskrivelse Flow switch Differenstrykafbryder og/eller flowswitch udløst Cond. pump/fl Afbryder, kondenspumpe udløst - flowswitch el. motorbeskyttelse MT CP 1 Motorbeskyttelse udløst, Kompressor 1 MT CP 2 Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2 MT CP 1A Motorbeskyttelse udløst, kompressor 1A MT CP 2A Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2A MT CP 1B Motorbeskyttelse udløst, kompressor 1B MT CP 2B Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2B Low pres. 1 Lavtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 1 Low Pres. 2 Lavtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 2 High Pres. 1 Højtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 1 High Pres. 2 Højtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 2 Antifreeze 1 Frostalarm, kredsløb 1 Antifreeze 2 Frostalarm, kredsløb 2 MT MV 1 Motorbeskyttelse udløst, ventilator 1 MT MV 2 Motorbeskyttelse udløst, ventilator 2 Probe 1 Føleralarm, kredsløb 1 Probe 2 Føleralarm, kredsløb 2 Monitor kontrol af strømforsyning udløst Pumpdown 1 Fejl i kompressor på kredsløb 1 Pumpdown 2 Fejl i kompressor på kredsløb 2 Eprom Fejl i microprocessor Ram Fejl i microprocessor Flow recovery Flowfejl i varmegenvindingskreds (kun D og T modeller) MT MPOE 1 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 1 MT MPOE 2 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 2 MT MPOE3 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 3 B.AG Evap 1 Frostalarm kølemiddelgas, fordamper 1 B.AG Evap 2 Frostalarm kølemiddelgas, fordamper 2 15

17 ! ADVARSEL Gentagne manuelle resets kan ødelægge unitten. Manuelt reset på kontrolpanel Procedure: Tryk på den viste knap for at resette unitten efter en alarm. Unitten vil genstarte automatisk og gemme alarmen i historikken (alarmhistorik) Manuelt reset på fjernbetjening Procedure: Tryk på OFF (0) og ON (1) knappen for at resette unitten på fjernbetjeningen efter en alarm. Begge dele skal udføres inden for 5 sekunder. 16

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Betjeningsvejledning for chillere og varmepumper NRA NRA-H + - SET C1 C2 R L R ISO 9001 - Cert. n 0128/1 C E R T I F I E D Q U A L I T Y S Y S T E

Læs mere

For chillere og varmepumper. Brugervejledning

For chillere og varmepumper. Brugervejledning For chillere og varmepumper Brugervejledning Indhold Generel information 3 Beskrivelses af kontrol panelet 4 Ukorrekt brug 5 Anvendelse af panelet 7 Generel information Dette er den ene af to manualer

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN

Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk manual for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-tm.doc 09.2004 INTRODUKTION Microchiller er

Læs mere

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN

Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN Betjeningsmanual Aermec chiller unit AN H. Jessen Jürgensen September 2007 1 Betjeningspanel Trykknap A B C D Funktion Programmering forøge formindske vælge Diode indikering Symbol Farve Dioden lyser konstant

Læs mere

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN

Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning for AERMEC kontrolpanel model AN IFCXTW 000901 64560.30 Mac/Word/ Aermec AN kontrolpanel-bv.doc 09.2004 BEMÆRKNINGER Dette er en af

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) OBS! Sørg for at maskinen er tændt på standby i mindst 24 timer og tjek at varmelegeme i kompressorkrumptapshuset fungerer. Tjek at kabler er ordentligt

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Elektronisk regulator for vandkølede varmepumper NXW

Elektronisk regulator for vandkølede varmepumper NXW rugermanual Elektronisk regulator for vandkølede varmepumper NXW Indholdsfortegnelse: Indhold Side rugerflade 3 Menustruktur og navigering 4 riftprocedurer 5 Hovedemenu 6 Quick menu parametre 7 ON/OFF

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Betjeningsvejledning. NRA Frikøling. ISO Cert. n 0128/13. INRAfcFW _00 AERMEC S.P.A. Mac/QXP/Aermec vejl. NRAfrikøl

Betjeningsvejledning. NRA Frikøling. ISO Cert. n 0128/13. INRAfcFW _00 AERMEC S.P.A. Mac/QXP/Aermec vejl. NRAfrikøl Betjeningsvejledning NRA Frikøling ISO 9001 - Cert. n 0128/13 C E R T I F I E D Q U A L I T Y S Y S T E M AERMEC S.P.A. Mac/QXP/Aermec vejl. NRAfrikøl 08.12.2005 INRAfcFW 0503 4034540_00 GENEREL INFORMATION

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 2. September 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download APP Side 3... App installation Side 4... Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Programmerbar termostat

Programmerbar termostat Programmerbar termostat til RIOpanel Integra Brugervejledning B2-04820-00211 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Placering af termostat... 5 Pakningens indhold... 6 Ledningsdiagram...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere