Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX _00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual GR3. Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX.0810.4724210_00"

Transkript

1 Brugermanual GR3 Aermec chiller units og varmepumper NRA-NRC-NRL-NBW-NLW 1GR3FX _00

2 Indhold Karakteristika af kontrolpanel/brugerflade 2 Beskrivelse af kontrolpanel 3 Menu 4 Tænd/sluk 5 Temperaturindstillinger 6 Indstilling af tid/ugedag 7 Timer drift 8 Tidsinterval indstilling Dagdrift 9 Tidsinterval indstilling Ugedrift 10 Indstillingsmenu 11 Kontrolindstilling for fjernbetjening 13 Display for alarmhistorik 14 Alarmer 15

3 Karakteristika af kontrolpanel Ved hjælp af unittens kontrolpanel kan man hurtigt justere maskinens driftsparametre og til enhver tid se maskinens driftsstatus via særlige signallamper. Displayet er sammensat med 3 tal og 4 LED der informerer om driftsstatus og alarmbeskeder. Kortet husker alle gemte indstillinger og kan bruges ved genstart efter strømnedbrud. Med installation af PR3 fjernbetjeningspanel kan man på afstand regulere start og stop, driftsmåde (køl-varme) og se alarmer med et rødt lys (alarmer). Brugerflade PR3 Enkelt fjernbetjenignspanel, med en betjeningsradius op til 30 m 2

4 Beskrivelse af kontrolpanel Oversigt over trykknapper og display 1 Maskinens driftsparametre 2 Alle alarmblokeringer 3 Maskinens setpunkter 4 Aktiverer ændringen af det fremkomne setpunkt ved tryk på piletasterne 5+6 Bruges til at bladre i mellem de viste parametre 7 Valg af lokal (L) eller fjernbetjent (R) styring. Den aktive indstilling vises med lys 8 Valg af driftmåde - varme eller køl 9 Starter og stopper maskinen (i stand-by under drift) 10 Nulstiller alarmer og genstarter maskinen 11 Alarm ikon 12 Afrimningsikon 13 Kompressor ikon Første start: Ved første start udfører maskinen en autokonfiguration og en række kontroller, der tjekker driftsparametrene og eltilslutningerne på maskinen. Efter autotesten fremkommer firmalogoet i få sekunder, og derefter maskintype (model) Derefter er panelet klar til at vise driftsparametre ( trykknap aktiveret) 3

5 Menu Display Parametre og beskrivelse NRA NRC NRL NBW NLW TIA Vandtemperatur, tilgang fordamper TIAH Kondensatorvandstemperatur, tilgang TAE Omgivelsestemperatur TUA C1 Afgangstemperatur vand, kredsløb 1 DELTA C1 Temperaturdifferens, vand tilgang - afgang TUAH C1 Kondensatovandstemperatur, tilgang kredsløb 1 DELTA C1 Temperaturdifferens, vand tilgang - afgang kredsløb 1 P.B. C1 Sugetryk kredsløb 1 P.A. C1 Kond. tryk kredsløb 1 TL C1 Væsketemperatur kredsløb 1 P.IN S1 Beregning af tryk for start af afrimning for kredsløb 1 ATTESA C1 Minimum ventetid for genstart af kompressor 1 ATTE.C1A Minimum ventetid for genstart af kompressor 1A ATTE. C1B Minimum ventetid for genstart af kompressor 1B P.B.C2 Sugetryk TUAH C2 Kondensatorvandstemperatur, tilgang kredsløb 2 P.A.C2 Kond. tryk kredsløb 2 TL C2 Væske temperatur i kredsløb 2 P.IN S2 Beregning af tryk for start af afrimning for kredsløb 2 ATTESA C2 Minimum ventetid for genstart af kompressor 2 ATTE. C2A Minimum ventetid for genstart af kompressor 2A ATTE. C2B Minimum ventetid for genstart af kompressor 2B SBRINA C1 Minimum ventetid før afrimning kredsløb 1 SBRINA C2 Minimum ventetid før afrimning kredsløb 2 TEV1 Gas tilgangstemperatur fordamper, kredsløb 1 TEV2 Gas tilgangstemperatur fordamper, kredsløb 2 TAC Buffer tank temperatur TIR Afgangstemperatur for vand-varmegenvinding TUR1 Afgangstemperatur, kredsløb 1-varmegenvinding TUR2 Afgangstemperatur, kredsløb 2-varmegenvinding TFC Temperatur på frikølinsbatteri, tilgang tast Aflæsning mulig både i køle - og varmepumpemodeller Aflæsning mulig kun i 6-kompressormodeller Aflæsning tilstede i alle modeller, men kun tilgængelig i varmepumpe modeller Aflæsning tilgængelig kun i bi-kondensatormodeller Aflæsning tilgængelig i modeller med genindvinding Aflæsning tilgængelig i Fri-kølsmodeller 4

6 Tænd/sluk (local mode) TÆND: For at starte anlægget, tryk kun på TÆND. Når lyset er tændt er unitten klar til brug. SLUK Sluk med det samme, med den samme knap. Hvis PR3 er installeret, skal unitten være helt slukket efter 7 sekunder. Årstidsændring Tryk på den viste tast for at aktivere årstidsændring. For at sikre at indstillingen er korrekt udført, skal unitten aktiveres i både fjern- og lokaldrift. 2 symboler er tilgængelige i årstidsændring : Symbolet viser varmepumpe drift Symbolet viser køledrift Visualisering af driftsparametre Tryk på knappen for at se driftsparametre: lys i tændes og displayet viser parametrene i indstillingsmenuen. Brug piletasterne og for at bladre gennem parametrene. Set setting fremkommer på den første linie og indstillingsværdien vises på næste linie. For at ændre parametren skal man trykke på, lyset vil tændes i tasten og den viste indstilling kan ændres ved hjælp af piletasterne. Teksten i første linie ændres til modified setting (ændret indtilling). Ved at trykke på igen, gemmes ændringen og med piletasterne kan man gennemgå de indstillede parametre og se øvrige parametre, der skal ændres. 5

7 KØL Temperaturindstilling Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til cooling set - Derefter trykker man på skruetrækker tasten for at indstille COOLING SET. På dette stadie kan - ved at øge eller mindske værdien - parametrene ændres med piletasterne (+ og -). Så snart den ønskede indstilling er valgt, trykkes OK ved tryk på skruetrækker tasten. VARME Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til cooling set - Derefter trykker man på skruetrækker tasten for at indstille COOLING SET. På dette stadie kan - ved at øge eller mindske værdien - parametrene ændres med piletasterne (+ og -). Så snart den ønskede indstilling er valgt, trykkes OK ved tryk på skruetrækker tasten. køleindstilling varmeindstilling Minimum -10 C Minimum 30 C Maximum 20 C Maximum 50 C NB: Der er en 2. køledriftsindstilling (parameter: 2nd C.set) og en anden varmedriftsindstilling (parameter 2nd H.set) Begge parametre kan betjenes når digital indgang M11,3-4 er tilsluttet. 6

8 Indstilling af tid og ugedag (kun tilgængelig med PGS) Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til TIME and DAY fremkommer For at indstille TID og UGEDAG tryk på skruetrækker tasten. ENTER CODE vil blive vist. Koden er Tryk på skruetrækker tasten for at bekræfte indstillingen. Ved hjælp af piletasterne bliver TIDEN først indstillet (1. lys er tændt) Når TIDEN er valgt trykkes på SET tasten for at bekræfte og det 3. lys vil tænde automatisk. Derefter kan UGEDAG ændres med piletasterne. Tryk på skruetrækker tasten og displayet vil ændre til DAG, MÅNED og ÅR. Med piletasterne og det 1. lys tændt, kan DAG ændres, med det 2. lys tændt kan MÅNED ændres og med det 3. kan ÅR ændres. Så snart TID, DAG, MÅNED og ÅR er indstillet trykkes igen på skruetrækker tasten for at gemme indstillingerne. Displayet vil returner til startskærm. 7

9 Timer drift (kun tilgængelig med PGS) Tryk SET for at åbne parametermenuen og bladre med piletasterne til TIMER fremkommer For at indstille TID og UGEDAG tryk på skruetrækker tasten. ENTER CODE vil blive vist. Koden er Ved brug af piletasterne går man til den ønskede programmering. Der er 3 muligheder: (NONE-DAY- WEEK) NONE: Timer-programmering er ikke mulig DAY: Det er muligt i løbet af dagen at indstille to driftstider: Den daglige indstilling vises Mandag til søndag vises ikke. UGE: Det er muligt for hver dag i ugen at indstille to driftstider: Mandag til søndag indstillinger vises Den daglige indstilling vises ikke Når den ønskede indstilling er opnået trykkes på skruetrækker tasten for at konfirmere indstillingen. NB: For at programmere timeren er det nødvendigt at have adgang til enten fjernbetjening eller panel. 8

10 Tidsinterval indstilling DAGLIG Tryk på SET tasten og bladre med piletasterne til DAILY indstillinge fremkommer. Tryk p å skruetrækker tasten. ENTER CODE vil fremkomme. Koden Truk på skruetrække tasten ét sekund for at bekræfte. Nu er menuen til ændring af tidsinterval indstilling tilgængelig Derefter bruges piletasterne til at ændre START 1 (på samme tid vil STOP 1 også være i gang) Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 1 Brug piletasterne til at ændre STOP 1 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekærftelse. Det andet tidsinterval vises nu. Brug piletasterne til at ændre START 2 (på samme tid vil STOP 2 også være i gang). Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 2 Brug piletasterne til at ændre STOP 2 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekræftelse. 9

11 Tidsinterval indstilling UGENTLIGT Tryk på SET tasten og bladre med piletasterne indtil MONDAY fremkommer. Brug igen piletasterne til at bladre fra MONDAY til SUNDAY Tryk på skruetrækker tasten for at vælge dag, herefter er menuen for denne dag klar til indtastning. Tryk på skruetrække tasten ét sekund for at bekræfte. Nu er menuen til ændring af tidsinterval indstilling tilgængelig Derefter bruges piletasterne til at ændre START 1 (på samme tid vil STOP 1 også være i gang) Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 1 Brug piletasterne til at ændre STOP 1 og tryk på skruetrækker tasten for endelig bekærftelse. Det andet tidsinterval vises nu. Brug piletasterne til at ændre START 2 (på samme tid vil STOP 2 også være i gang). Bekræft med skruetrækker tasten for kun at ændre STOP 2 Displayet vil vende tilbage til SET SETTING- MONDAY. Nu er det muligt at ændre de andre dage ved at følge ovenstående procedure. 10

12 Indstillingsmenu Brugerindstillinger Beskrivelse Min. standard Max. Vand/luft Vand/vand Køleindstilling Vandindgangstemperatur -10 C 7,0 C 20 C i køledrift Varmeindstilling Vandindgangstemperatur 30 C 50 C 50 C i køledrift 2. C indstilling Anden køleindstilling -10 C 11 C 20 C 2. H indstilling Anden VARME indstilling 30 C 45 C 50 C! ADVARSEL Indstillingerne beskrevet i nedenstående tabel kan kun ses af brugeren. Ændringer skal foretages af Teknisk After Sales Service. Hvis indstillingerne ændres af ikke-autoriserede personale, frafalder garantien. Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Tot. diff Propertional temperaturinterval hvorved kompressoren 5 C aktiveres eller deaktiveres. Set AG Kølemiddel alarm EV side (vandafgangstemperatur. 3 C Esc. B.P. By-pass tid på alarm, efter kompressor start 3 AG Evap. Afrimningsindstilling for fordamper indgang -8 C for gastemperatur. Kan overskrives. B.AG Evap Fordamper frostsikringsalarm by-pass fra On, 20 sek. CP, slut på afrimning CP1 power Kompressor 1 kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP2 power Kompressor 2 kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP1A power Kompressor 1A kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP2A power Kompressor 2A kraft i % sammenlignet med 25 % 100 % maskinkraft CP1B power Kompressor 1B kraft i % sammenlignet med % maskinkraft CP2B power Kompressor 2B kraft i % sammenlignet med % maskinkraft CP 1 time Kompressor 1 driftstid (kan ændres) 0 CP 2 time Kompressor 2 driftstid (kan ændres) 0 OreCP1A Antal driftstimer for kompressor 1A 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP2A Antal driftstimer for kompressor 2A 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP1B Driftstimer, kompressor 1B 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet OreCP2B Driftstimer, kompressor 2B 0 Denne værdi kan kun blive nulstillet 11

13 Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Cond. low Setpunkt for kondensatortrykregulering for 17 bar udendørstemperatur. T.C. low Diff. low Differens for kondensatortrykeringsregulering 20 bar på udetemperatur T.C. low Cond. high Setpunkt for Kondensatorregulering for udetemperatur 17 bar T.C. high Diff. high Differens for kondenseringsregulering på 12 bar udetemperatur T.C. high Cond. PC Setpunkt for tilsvarende kondensatortrykregulering 45 bar for varmepumpe Diff. PC Differens for kondensatortrykeringsregulering 5 bar på varmepumpe T.C. low Nedre udendørstemperatur grænse for setpunkt og indstilling og kondensatortrykregul- -5 C ering T.C. high Øvre udendørstemperatur grænse for valg af 40 C indstilling og kondensatortrykdifferens Volt Min. Minimum DCP udgangsspænding ved køl 1V DcpR Off Højtryksværdi únder hvilken DCP udgang er 22 bar på 0 volt i præventilationstadiet DcpR On Højtryksværdi over hvilken DCP udgang er 23 bar på 10 volt i præventilationstadiet S.R. Heating Termostatindstilling til styring af stigning af 50 C vandindgang D.Tot.R Indstilling af differens ml. trin 1 og 2 5 C varmegenvinding. D.OutS Temperatur (aflæst af væskeføler) over hvilken 20 C afrimning kan slutte Number of resistors Antal af ekstra elvarmelegemer 0 Set Res Udendørstemperatur indstilling hvorved elektriske 5 C varmelegemer er tilsluttet Power Res Kraft i % på hver ekstra el-varmetrin sammenlignet 0 med 100 % maskinkraft Set Ta CP Indstilling udendørstemperatur under hvilken -5 C kompressoren er afbrudt, hvis el-varme er tilsluttet. Number of pumps Antal fordamperpumper 0 Number of pumps ON Antal fordamperpumper i drift samtidig 0 In/Out H20 Temperaturreguleringsvalg på vand tilgang IN eller afgangsføler Time Int. Integrationstid for vandafgang regulering 600 CP1-CP2B Kompressor overstyringsmaske hvis styring af strømbegrænsning er aktiv CP1-CP2-CP1A-CP2A-CP1B-CP2B V.max FC Max. DCP spænding i frikøling 10V AG Pump Aktivering af pumpe som afrimningsbeskyttelse OFF sammen med fordamperens elektriske varmelegme MultiTrio Aktivering af multichiller styring (netværksstyring OFF af mere end en chiller som master og slave ) Language Valg af sprog: italiensk, engelsk, tysk, fransk

14 Installationsindstillinger Beskrivelse Standard værdier Code Ny adgangskode for ændring af beskyttede indstillinger. Koden er Tid* Tid, ugedag, månded, år --- Timer setting Timer, driftsmode: afbrudt, daglig, ugentlig none Daily Dag timerindstilling (med timer status = daglig --- Mandag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- tirsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Onsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Torsdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Fredag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Lørdag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Søndag Ugedagsindstilling (med timer status = ugentlig) --- Kontrolindstillinger for fjernbetjening Indstilling på kontroltavle remote skal indstilles på kontroltavlen. Timeren opererer enten i lokal- eller fjerndrift. I begge tilfælde er timeren ignoreret hvis maskinen er slukket. Fjernbetjeningen skal være tændt, ellers vil den forblive slukket på trods af timerens godkendelse. Fjernbetjeningen bruges til at styre ON/OFF og Køl/varme kommmandoer på afstand! Komponenter Beskrivelse 1 Fjernbetjeningspanel PR3 2 ON/OFF knap 3 Gul ON/OFF indikatorlys. Når det gule lys er tændt = ON 4 Skift mellem køl/varmedrift = køledrift = Varmepumpedrift 5 Driftstilstand (bicolour indikatorlys) Blåt lys: drift i kølemode Rødt lys: drift i varmepumpemode 6 Rødt indikator lys: når det er tændt viser det alarmstatus 13

15 Display for alarmhistorik Sikkerhedssystemet omfatter, at de seneste for-alarmer og/eller alarmer gemmes. Når parametren er indstillet, kan listen vises ved at trykke på knappen to gange. For at bladre i alarmerne trykkes på piletasterne og. Displayet vil vise følgende information (afhængig af om det elektroniske styrekort er udstyret med PGS tilbehør). Med PGS Første bogstav på øverste linie viser typen af afbrydelse (A for alarm, W for for-alarm). Ved elektroniske styrekort med PGS tilbehør vil datoen (dd/mm/yy) og tiden (helt til højre) også vises. Hvis der ikke er PGS tilbehør, viser tallet helt til højre kompressorens antal alramer. Tallene på den nederste linie viser sidenummer (01-999), mens alarm eller for-alarm beskrivelsen ses midt på linien. NB: Selv om sidenumrene går op til 999, kan alle sider ikke gemmes. Antallet af lagringer (min. 25) kan variere afhængig af memorytypen på det elektroniske styrekort. Alarmhistorik sideformat med PGS Alarmhistorik sideformat uden PGS 14

16 Visning af alarmer Alarm vand/luft vand/vand Beskrivelse Flow switch Differenstrykafbryder og/eller flowswitch udløst Cond. pump/fl Afbryder, kondenspumpe udløst - flowswitch el. motorbeskyttelse MT CP 1 Motorbeskyttelse udløst, Kompressor 1 MT CP 2 Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2 MT CP 1A Motorbeskyttelse udløst, kompressor 1A MT CP 2A Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2A MT CP 1B Motorbeskyttelse udløst, kompressor 1B MT CP 2B Motorbeskyttelse udløst, kompressor 2B Low pres. 1 Lavtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 1 Low Pres. 2 Lavtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 2 High Pres. 1 Højtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 1 High Pres. 2 Højtryksafbryder / transducer udløst, kredsløb 2 Antifreeze 1 Frostalarm, kredsløb 1 Antifreeze 2 Frostalarm, kredsløb 2 MT MV 1 Motorbeskyttelse udløst, ventilator 1 MT MV 2 Motorbeskyttelse udløst, ventilator 2 Probe 1 Føleralarm, kredsløb 1 Probe 2 Føleralarm, kredsløb 2 Monitor kontrol af strømforsyning udløst Pumpdown 1 Fejl i kompressor på kredsløb 1 Pumpdown 2 Fejl i kompressor på kredsløb 2 Eprom Fejl i microprocessor Ram Fejl i microprocessor Flow recovery Flowfejl i varmegenvindingskreds (kun D og T modeller) MT MPOE 1 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 1 MT MPOE 2 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 2 MT MPOE3 Motorbeskyttelse udløst, kondenspumpe 3 B.AG Evap 1 Frostalarm kølemiddelgas, fordamper 1 B.AG Evap 2 Frostalarm kølemiddelgas, fordamper 2 15

17 ! ADVARSEL Gentagne manuelle resets kan ødelægge unitten. Manuelt reset på kontrolpanel Procedure: Tryk på den viste knap for at resette unitten efter en alarm. Unitten vil genstarte automatisk og gemme alarmen i historikken (alarmhistorik) Manuelt reset på fjernbetjening Procedure: Tryk på OFF (0) og ON (1) knappen for at resette unitten på fjernbetjeningen efter en alarm. Begge dele skal udføres inden for 5 sekunder. 16

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Hurtig-oversigt guide

Hurtig-oversigt guide infinite prime User Manual - Version 1.00 Catalog Number: ZI0373A (9/05) All data is subject to change without prior notice. Hereby, Electronics Line 3000 Ltd. declares that this control panel is in compliance

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

SMSRemote manual. 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved SMSRemote manual 019D903122_01 LKIHCSMSRemote Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved Indledning SMSRemote er en applikation til smartphones til let kommunikation med LK SMS Modem når det

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 2 17 18 33 34-49 50 65 66 81 82 97 98 113 114 129 130 145 146-161 D GB F NL E I PL CZ P Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION

INDHOLD. Brugermanual DEL I: INSTALLATION Brugervejledning INDHOLD Brugermanual DEL I: INSTALLATION Sikkerhedsinstruktioner....................................... 5 Produktoversigt.............................................. 6 Fjernbetjening...............................................

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Indhold 1. Introduktion sid. 3 2. Knapforklaring sid. 3 3. Spesifikation sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkel vejledning sid. 6 5.1 Nulstilling sid. 6 5.2 Tarering sid. 6 5.3 Vej en

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere