EFS-forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFS-forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013"

Transkript

1 EFS-forskning Nyhedsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013

2 Leder: Forårshilsner til alle Ergoterapifagligt Selskab for Forsknings medlemmer Nyt fra bestyrelsen: Årsmøde i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning - referat og refleksioner Opslagstavlen: Dansk Implementeringsselskab holder Konference i Fredericia Kort nyt: Ph.d. forsvar i maj Bestyrelsen i ESF - præsentation: Den nye bestyrelse, som blev konstitueret 19. Marts Bestyrelsen - kontaktoplysninger

3 3 LEDER Forårshilsner til alle i EFS for Forskning År nummer to er begyndt for EFS for Forskning. Det fik en flyvende start ved årsmøde og generalforsamling den 6. marts i Aarhus, hvor 35 af vore medlemmer var mødt frem. Årsmødet var rammen om oplæg fra tre højt kvalificerede og engagerede ergoterapeuter, der hver især har arbejdet med at udvikle og validere ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber. Efter hvert oplæg var der mange spørgsmål fra deltagerne og livlige diskussioner. På næste side er der et kort referat af årsmødet og på EFS for Forsknings hjemmeside ligger der slides fra to af oplæggene. Så kom vi til generalforsamlingen sidst på dagen. Jeg havde set frem til den med nogen bekymring, for vi skulle tage afsked med hele tre bestyrelsesmedlemmer. Når der er ledige pladser i bestyrelser med frivilligt arbejde er det sjældent, at der er kø for at genbesætte de ledige pladser, men det var der faktisk denne gang der var flere der gerne ville deltage i bestyrelsesarbejdet end der var ledige poster til, så vi måtte igennem et kampvalg med skriftlig afstemning. Trods kampvalg var der en rigtig god stemning og min bekymring blev gjort til skamme. Det var utrolig dejligt at opleve, at så mange har lyst til at deltage i arbejdet for ergoterapifagligt Selskab for Forskning, og jeg håber, at de, som ikke blev valgt, har mod på at stille op igen, når der bliver ledige pladser i bestyrelsen. Referatet fra generalforsamlingen ligger på ESF for Forsknings hjemmeside. De tre bestyrelsesmedlemmer vi måtte tage afsked med var Cecilie von Bülow, Hanne Peoples og Ulla Pedersen. Hermed mange tak for jeres store indsats i bestyrelsesarbejdet både i det

4 4 nedlagte selskab og i det forløbne år i EFS for Forskning. Bestyrelsen konstituerede sig ved et bestyrelsesmøde senere i marts måned, her blev de nye bestyrelsesmedlemmer budt velkomne, arbejdsopgaverne fordelt, og alle er klar til det kommende års arbejde. Bestyrelsen er præsenteret på side 10. Følg med i vores arbejde på hjemmesiden og på Facebook, hvor arrangementer og nyheder, som kan være interessante for os, annonceres. Vi vil vi gerne høre fra jer, hvis I har ønsker til os eller har nyheder om forskning, som er relevante for ergoterapeuter. Vi håber også, at I vil deltage aktivt ved at dele synspunkter med os og deltage i debatter. Skriv til os! Hermed ønskes medlemmerne i EFS for Forskning en dejlig sommer. Lisbeth Villemoes Sørensen NYT FRA BESTYRELSEN Årsmøde i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning Kort referat og refleksioner af Lisbeth Villemoes Sørensen. Tema for årsmødet var arbejde med ergoterapeutiske relevante tests. Tre ergoterapeuter fortalte om deres arbejde i forbindelse med udvikling og validering af ergoterapeutiske tests. Første oplæg var fra Karina Lund, ergoterapeut og cand. scient. san, ansat på Aarhus Universitetshospital. Karina har gennemført et omfattende oversættelses- og valideringsarbejde på testen: Loewenstein Occupational Theray Cognitive Assesment 2 nd Battery (Locta II) De slides, som Karina, brugte kan ses på r_upload/dokumenter/netvaerk/

5 5 EFS_Forskning/Slides_fra_LOTCAprojektet.pdf Karina tog fat i Locta-II testen, fordi vi mangler ergoterapeutiske redskaber, som er valide og reliable til undersøgelse af kognitiv funktion, og hun fortalte om det omfattede arbejde, som oversættelsen af testen var. WHO har udarbejdet retningslinjer for oversættelse, som kan ses på nedenstående link: use/research_tools/translation/en/ Oversættelser skal testes. I testen af denne oversættelse er der inddraget fyrre patienter, otte ergoterapeuter og tre lægmænd. Det er et imponerende arbejde, der er gennemført før den endelige version af den danske udgave af LOCTA II/D (D står for Danish) blev klar. Efterfølgende har Karina gennemført et reliabilitetsstudie på testen. På baggrund af det arbejde har hun forfattet en artikel, som kommer i SJOT senere i år. Titlen på artiklen er: Danish translation and adaptation of Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 2nd edition (LOCTA- II). Processen er omfattende og tidskrævende og projektet blev støttet fra mange sider, herunder af Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital og ETF s praksispulje. Efter Karinas oplæg var der diskussion. Her fortalte Karina, at oversættelsen har taget ca. seks måneder, men det er vanskeligt at opgøre det præcise tidsforbrug, da arbejdet er foregået ind imellem klinisk arbejde, samt at Karina også har brugt meget fritid. Det blev således helt tydeligt, at vi ikke kan gennemføre forskningsbaseret arbejde alene inden for de rammer, vi aktuelt har. Videnskabelig evidensbasering af vore redskaber er stadigvæk et arbejde for ildsjæle! Der var desuden en del diskussion om anvendelse af LOCTA II testen.

6 6 Det er vanskeligt at finde den tid, som det tager at gennemføre LOCTA II testen. Diskussionen kom ikke videre end til de praktiske problemer i anvendelsen af den til patienter med akut hjerneskade. Jeg vil ønske, at vi i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning bringer diskussionen videre fra umiddelbar tjenlighed til overvejelser om, hvilken kvalitet i vores arbejde, vi kan anbefale, og hvilken kvalitet vi ønsker at levere i fremtiden. LOCTA II/D er et redskab, som der nu er lavet et solidt arbejde på, den ligger klar til undersøgelser på andre patientgrupper og måske til implementering i klinisk praksis uden for det akuthospitalet. Fra Karinas oplæg har vi således to spørgsmål, der ofte opstår, når vi arbejder for forskningsbaseret evidens af vore redskaber. Det første spørgsmål er, hvordan vi kan arbejde med den usikkerhed, der er forbundet med at kaste sig ud i lignende projekter, usikkerhed om økonomi i forløbet, og hele spørgsmålet om hvor meget fritid vi skal investere. Det andet spørgsmål handler om tjenlighed af den viden der opnås ved at gennemføre en proces, som den Karina beskrev. Den umiddelbare tjenlighed ligger i den systematik, der er arbejdet med for at gøre et redskab klar til brug i Danmark. Med Karinas arbejde som eksempel bliver det tydeligt, hvor omfattende processer der skal gennemføres for, at et redskab kan bruges i en anden kultur end den, hvor det er udviklet. Andet oplæg var af Eva Wæhrens, ergoterapeut, MSc, ph.d. Parker Instituttet, København. Evas oplæg var fokuseret på processen med udvikling og validering af tre undersøgelsesredskaber: ADL-I, ADL-Q og ADL-O. ADL-I er undersøgelse ved interview, ADL- Q er undersøgelse ved spørgeskema og ADL-O er undersøgelse ved observation. De slides Eva brugte i sit oplæg kan ses på

7 7 r_upload/dokumenter/netvaerk/ EFS_Forskning/EFS_Aarsmoede_2 013_EW.pdf Eva fortalte, at hun gerne ville måle kvaliteten i ADL udførelse og derfor havde kastet sig ud i at udvikle og afprøve de tre undersøgelsesredskaber, som er udviklet med udgangspunkt i ADL taxonomien. Indledningsvis gav Eva et overblik over formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse, og om hvornår en test er evidensbaseret. Dernæst fortalte hun om sit arbejde med at udvikle de tre redskaber, hvor hun som udgangspunkt har anvendt Benson og Clarks guide til udvikling og validering af tests baseret på traditionel psykometrisk tilgang (Benson J, Clark FA. A guide for instrument development and validation. AJOT 1982;36(12): ). Resultatet af udviklingsarbejdet var, at det blev muligt at opnå lineære mål af såvel observeret kvalitet af ADL-udførelse som af spørgeskema- og interviewundersøgelse. De tre redskaber blev testede på patienter i diagnosegrupperne fibromyalgi, reumatoid arthritis og arthrose. Der var ingen forskel på tværs af diagnosegrupperne, men undersøgelsesresultaterne var forskellige afhængig af hvilken af de tre undersøgelsesmetoder, der blev anvendt. Den efterfølgende diskussion handlede om, hvor redskaberne kan anvendes, og om hvornår redskabet er tilgængeligt. På nuværende tidspunkt kan undersøgelserne alene anvendes i projekter med Evas tilladelse. Hvis undersøgelserne skal bruges i et projekt vil Eva undervise i brugen af dem før igangsætning af projektet. Undersøgelserne kan endnu ikke bruges i klinisk praksis, men Eva håber på, at de kan gøres tilgængelige i løbet af to år. Eva har arbejdet med valideringsprocessen siden 2004 og har aktuelt (2013) gang i flere validitetsstudier. Det fortæller igen, hvor omfattende processerne er, før et redskab er videnskabeligt evidensbaseret.

8 8 Tredje og sidste oplæg var af Mette Søndergaard, ergoterapeut, MSc, freelance, København, som fortalte om sit arbejde med sensitivitetsstudie af Evaluation om Social Interaction (ESI). ESI er et observationsbaseret og standardiseret redskab til vurdering af social interaktion (Fisher AG, Griswold LA. (2010). Evaluation of Social Interaction (2nd ed.). Ft. Collins, CO:Three Star Press). ESI har 27 færdigheder, som er kategoriserede i syv teoretiske områder, som er: 1) initiere og afslutte socialt samspil, 2) frembringe socialt samspil, 3) understøtte socialt samspil fysisk, 4) skærpe indholdet af socialt samspil, 5) vedligeholde flowet i socialt samspil, 6) understøtte socialt samspil verbalt og 7) tilpasse socialt samspil. ESI udføres i naturlige omgivelser og i relevant samspil med relevante personer. For at bruge ESI skal ergoterapeuter gennemgå et kursus og efterfølgende kalibreres som reliable og valide ESI undersøgere med individuel ESI software til scoring af kvaliteten af det observerede sociale samspil. På nuværende tidspunkt er der 350 ergoterapeuter, der er kalibrerede ESI testere, heraf er 100 danske. Mette har som sit masterprojekt gennemført en sensitivitets undersøgelse af ESI for at bestemme, om den er tilstrækkelig sensitiv til at kunne skelne mellem raske personer, personer med neurologiske sygdomme og personer med psykiatriske sygdomme. Resultatet af undersøgelsen var, at ESI vurderes at kunne opdage forskelle i socialt samspil mellem grupper, som forventes at være forskellige. ESI skønnes derfor at være et validt redskab til identifikation af personer med nedsat kvalitet af socialt samspil. Mette er desuden i gang med at et nyt pilotstudie med evaluering af social færdighedstræning af patienter i distriktspsykiatrien.

9 9 Afsluttende refleksioner De tre oplæg var hver især yderst relevante for den videnskabelige evidensbasering af ergoterapeutiske redskaber, og det blev så tydeligt, hvor omfattende og tidskrævende hver enkelt proces er. Jeg bliver overvældet over, hvor lang vejen til videnskabelig evidensbasering af vore redskaber er. Samtidig bliver jeg dog også meget stolt over, at ergoterapeuter arbejder så energisk, kvalitetsbevidst og vedholdende i årrækker for at vore redskaber ikke alene er erfaringsbaserede, men løftes til at være videnskabeligt evidensbaserede. Vores fag anerkendes af politikere, ledere og andre faggrupper, når vi anvender videnskabeligt evidensbaserede redskaber. Vejen til videnskabelig evidensbasering af de enkelte redskaber en lang, og derfor skal vi tænke ind i fremtiden, når vi lægger kræfter i arbejdet med den. Når vi ser på enkelte resultater med nutidens øjne, kan det ofte være vanskeligt at forestille sig, om de resultater også kan være vigtige i fremtiden. Den kendte forfatter og humorist Storm Petersen sagde engang: Det er vanskeligt at spå, især om fremtiden. Det er gode ord at huske, men den manglende viden om fremtiden bør på ingen måde forhindre os i at forestille os, hvad der kan være vigtigt at tage fat på lige præcis der. Jeg håber, at vi i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning fortsat kan få en levende debat om hvor og hvordan, vi skal sætte ind med forskning, for at vores profession også kan være stærk i fremtiden. Derfor - hvis I, der læser dette, har en mening om det, så kom frit frem og del den med os. OPSLAGSTAVLEN Kommende konferencer: Den 14. Maj: Dansk Implementerings Netværk (DIN) afholder konference i Fredericia med bl.a. Dean Fixen og Kjeld Arne Røvik som oplægsholdere.

10 10 Kort nyt Ph.D. forsvar: Anette Kjærsgård forsvarer sin Ph.d. den 3. maj kl. 14 i Multisalen på Hammel Neurocenter: Difficulties in swallowing and eating following acquired brain injury from both a professional and patient perspective. Tina Hansen forsvarer sin Ph.d. den 6. maj kl. 14 i Konferencesalen, Arkaden. Herlev Hospital: Dysphagia in frail elderly patients, from an occupational therapy perspective: Danish translation and validation of the McGill Ingestive Skills Assessment for observation-based measurement of occupational performance in eating and drinking activities.

11 11 Bestyrelsen i EFS for Forskning - præsentation Konstitueret pr Formand i gerontologi, Ergoterapeutforeningen 2003 Ph.d. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 Forskningsinteresser: Jeg har flere fokusområder for mine interesser i forskning. Et område er ældre og deres sociale liv, herunder demente personers Navn: Lisbeth Villemoes Sørensen Titel: Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Arbejdssted: Fysioterapi- og Ergoterapien, Rigshospitalet Uddannelsesbaggrund: Ergoterapeut 1969 Master of Public Health, Københavns Universitet 1998 Godkendt som specialergoterapeut sociale liv og samspillet mellem socialt liv og helbred hos ældre. Et andet fokusområde er evidensbasering af ergoterapi i en kompleks betydning, der omfatter mere end RCT studier. Vision for EFS for forskning: At selskabets arbejde vil støtte udviklingen af forskning i ergoterapi i Danmark samt støtte udviklingen og anerkendelse af ergoterapi faglige specialer.

12 12 Næstformand Navn: Lisa Østergaard Titel: Ergoterapeut, cand. sciet. san, Ph.d. stud Arbejdssted: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesbaggrund: Ph.d. stud., Aarhus Universitet (afhandling indleveres juni 2013) Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san.), Aarhus Universitet, 2007 Ergoterapeut, Aarhus Ergoterapeutuddannelse, 2002 Forskningsinteresser: Jeg har siden 2007 været ansat i Forsknings- & Udviklingsenheden, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. I kraft af min funktion som forskningsansvarlig terapeut er jeg involveret i en bred vifte af forsknings- og udviklingsprojekter indenfor forskellige specialer. Min egen forskning omhandler i høj grad kliniske randomiserede undersøgelser, hvor jeg har haft et særligt fokus på rehabilitering efter rygoperationer. I min forskning beskæftiger jeg mig både med monofaglige ergoterapeutiske projekter og tværfaglige rehabiliteringsprojekter. Derudover arbejder jeg med sundhedsøkonomiske evalueringer knyttet til de randomiserede studier. Vision for ESF for Forskning: Mit engagement i bestyrelsesarbejdet bunder i et ønske om at være med til at synliggøre forskning inden for det ergoterapeutiske felt. Min vision er, at selskabet bidrager med

13 13 inspiration og ny viden til de mange ergoterapeuter, der har interesse i forskning. Desuden skal ESF for Forskning være med til at styrke og udvikle netværk inden for ergoterapeutisk forskning. Sekretær Navn: Julie Boeberg Jensen Titel: Udviklingsergoterapeut, MSc. OT Ergoterapeut, Aarhus Ergoterapeutuddannelse, 2002 Forskningsinteresser: Har siden 2010 været ansat som udviklingsergoterapeut primært indenfor det neurologiske område på Bispebjerg Hospital med fokus på diverse udviklingsprojekter og kompetenceudvikling. Derudover har jeg forestået udviklingsprojekter bredt i ergoterapien fx et prævalensstudie af spise-drikke-synke vanskeligheder blandt ældre lungemedicinske patienter indlagt med pneumoni og/eller dehydrering. Mit Min speciale fra EuroMaster uddannelsen var et kvalitativt studie omhandlende ældre mennesker med dysfagi Arbejdsted: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital Uddannelsesbaggrund: European MSc.OT, 2012 Vision for EFS for Forskning: Mine forskningsinteresser og visioner for mit bestyrelsesarbejde er at være med til at arbejde for at synliggøre og fremme ergoterapeutisk forskning med fokus på implementering i praksis.

14 14 Økonomiansvarlig Kandidatuddannelse Aarhus Universitet, Forskningsinteresser: Mine primære interesser ligger indenfor rehabilitering, specielt svage og udsatte ældre som har oplevet et funktionsevnetab. Jeg er desuden interesseret i redskaber til måling af funktionsevne og til kognitiv udredning i relation til Navn: Marc Sampedro Pilegaard Titel: Stud.cand.scient.san og ergoterapeut. Arbejdssted: Studentermedhjælper CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og ekstern underviser ved Ergoterapeutuddannelsen VIA University College, Aarhus. Uddannelsesbaggrund: Ergoterapeut, VIA University College Aarhus, 2011 Studerende ved Den Sundhedsfaglige aktivitetsudøvelse. Mine forskningskompetencer består hovedsagligt af kvantitative metoder, hvor jeg særligt har viden om epidemiologi og biostatistik. Vision for EFS for Forskning: Jeg håber, vi en dag får opbygget endnu flere ergoterapeutiske forskningsmiljøer, så vi i samarbejde med praksis fortsat kan udvikle og forbedre dansk ergoterapi..

15 15 Kommunikationsansvarlig Navn: Louise Lohmann Faber Titel: Forsknings- og udviklingsergoterapeut, cand,scient.san. Arbejdssted: Ergo- og fysioterapien, Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Universitetshospital Uddannelsesbaggrund: Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san), Københavns Universitet, Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen, Ergoog fysioterapeutskolen i Aalborg, Forskningsinteresser: Mine forskningsmæssige interesser og kompetencer ligger i tråd med min uddannelses profil indenfor den kliniske forskning. Mit fokus er på evidensbasering af den ergoterapeutiske praksis igennem relevante sygdomsspecifikke, generiske samt såvel mono- som tværfaglige redskaber og metoder. Min styrke er mit brede metodiske kendskab indenfor såvel kvalitativ som kvantitativ forskning samt mit daglige virke, hvor jeg udnytter denne viden i forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske ergoterapeutiske praksis samt i tværfagligt forskningssamarbejde. Jeg har primært beskæftiget mig med forskning indenfor det ortopædkirurgiske område, men har igennem mit job, min uddannelse og tidligere erfaring et bredt kendskab til andre specialer og diagnosegrupper. Vision for EFS for forskning: Min vision er ved at skabe mere fokus på ergoterapeutisk forskning. Jeg ønsker i højere grad

16 16 at være med til at trække en rød tråd fra ergoterapeutiske forskningsspørgsmål til relevante studiedesigns og implementering af evidens til understøttelse eller ændring af praksis. Jeg vil arbejde for et fokus på metodisk høj kvalitet og et højt evidensniveau indenfor ergoterapeutiske og tværfaglige studier. Kommunikationsansvarlig Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College. Ph.d.-studerende ved Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Uddannelsesbaggrund: 2006 Kandidat fra Cand.pæd.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet 1998 Pædagogisk Diplom Uddannelsen, Danmarks Læreruddannelse 1998 Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg Forskningsinteresser: Mit interessefelt i uddannelsesforskningen tager udgangspunkt i kompetenceudvikling hos studerende i Navn: Jeanette Lindholm Titel: Lektor, Cand.Pæd.Pæd. Ergoterapeut, Ph.d-studerende Arbejdssted(er): Lektor ved professionsuddannelser. Kravene til nutidens sundhedsprofessioner er under forandring, hvor fokusområder som tværprofessionalitet, kvalitetsbevidsthed og -udvikling, er en del af diskursen, ligesom

17 17 ergoterapeuter skærper fokus på deltagelse, meningsfuldhed og medinddragelse af målgrupperne i ergoterapiprofessionens virke. Dette har dannet baggrund for mit ph.d. projekt, der handler om professionsidentifikation i et livshistorisk perspektiv. Vision for EFS for forskning: Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet rummer således perspektiver fra uddannelsesforskningen omkring livslanglæring og professionsidentitet. Kommunikationsansvarlig Navn: Kirsten Schultz Petersen Titel: cand. scient.soc., ph.d. og forsker Arbejdssted: MarselisborgCentret, Center for Forskning og Kvalitetsudvikling, Region Midt. Uddannelsesbaggrund: Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, 2009 Kandidat fra Den Sociale Kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet, 2002 Uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i Odense, 1983 Forskningsinteresser: Aktuelt er jeg i gang med et forskningsprojekt om tilbagevenden til arbejde efter længerevarende sygemelding. Tidligere har jeg arbejdet i mange år som underviser på Ergoterapeutuddannelsen i henholdsvis Aalborg og Aarhus. Jeg har forsket i rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser, og beskæftiget mig med brugerinddragelse indenfor socialpsykiatrien, hvor jeg har skrevet speciale, ph.d., udgivet

18 18 artikler og bidraget med kapitler om brugerinddragelse og dets betydning i rehabilitering. Jeg har især anvendt kvalitative forskningsmetoder som casestudier, felt-arbejde, deltagerobservation samt individuelle og fokusgruppeinterview, men jeg interesserer mig også for Mixed Method designs. Mit ergoterapeutiske interessefelt spænder fra ergoterapeutiske teorier til anvendelse af undersøgelsesredskaber samt evidensbaseret praksis. Jeg har bidraget til oversættelse og validering af flere forskellige MOHO undersøgelsesredskaber.

19 19 Bestyrelsen - kontaktoplysninger Formand Lisbeth Villemoes Sørensen Forsknings- og udviklingsergoterapeut, MPH, ph.d. Klinik for Ergoterapi og Fysioterapi, afs. 8511, Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø Freelance konsulent og underviser: N.J. Fjords Allé 10, 2.tv 1957 Frederiksberg C Privat: Mobil: Mail: Næstformand Lisa Østergaard Forskningsansvarlig terapeut, cand.scient.san., ph.d.-stud. Forsknings- og udviklingsenheden. Fysioterapi og Ergoterapi afd. Århus Universitets Hospital Nørrebrogade 44 byg. 3, 1. sal., 8000 Århus Mobil: Mail: Sekretær Julie Boeberg Jensen Udviklingsergoterapeut, MSc. OT Fysio- og Ergoterapiafdelingen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Arb: Mobil: Mail:

20 20 Økonomiansvarlig Marc Sampedro Pilegaard stud.cand.scient.san. Studentermedhjælper CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt Ekstern underviser, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College. Mobil: Mail: Kommunikationsansvarlig Louise Lohmann Faber cand.scient.san, forsknings- og udviklingsergoterapeut Ergo - og Fysioterapien, Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Universitetshospital Opgang 7, 1. sal Niels Andersens Vej Hellerup Mobil: Mail: dk Kommunikationsansvarlig Jeanette Lindholm cand.pæd.pæd., ergoterapeut, ph.d-stud., lektor Ergoterapeutuddannelsen VIA University College Hedeager Aarhus N Mobil: Mail: Kommunikationsansvarlig Kirsten Schultz Petersen cand. scient.soc., ph.d. og forsker MarselisborgCentret P.P. Ørumsgade 9-11 bygning 1B 8000 Aarhus C. Mobil: Mail: dk

EFS-forskning. Nytårsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 3. årg, Nr. 1 Januar 2014

EFS-forskning. Nytårsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 3. årg, Nr. 1 Januar 2014 EFS-forskning Nytårsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 3. årg, Nr. 1 Januar 2014 Nytårsbrev: Lidt om selskabets formål og visioner Godt nytår Nyt fra bestyrelsen: Årsmøde i Ergoterapifagligt

Læs mere

EFS-Forskning. Nytårsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 4. årgang, Nr. 1, Januar 2015

EFS-Forskning. Nytårsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 4. årgang, Nr. 1, Januar 2015 EFS-Forskning Nytårsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 4. årgang, Nr. 1, Januar 2015 Leder Evidensbaseret praksis, best practice eller blot kritisk stillingtagen i praksis Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

EFS-Forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 3. årgang, Nr. 2, Juli 2014

EFS-Forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 3. årgang, Nr. 2, Juli 2014 EFS-Forskning Nyhedsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 3. årgang, Nr. 2, Juli 2014 Leder Koblingen mellem forskning og praksis, og udfordringer ved evidensbasering af praksis og forskning indenfor

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015.

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Dagens emner Etf s Praksispulje ca. 1.5 mio. kr. Kliniske retningslinjer

Læs mere

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens

VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER. Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens VALIDEREDE ERGOTERAPEUTISKE REDSKABER I DAGLIG PRAKSIS DILEMMAER Odense 15. februar 2012: Eva Ejlersen Wæhrens BAGGRUND OPLÆG Hvordan og med hvilken begrundelse kan vi prioritere at bruge de ergoterapeutiske

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Rehabilitering af borger med KOL strategien bag og poten7alet for UCN

Rehabilitering af borger med KOL strategien bag og poten7alet for UCN Forskning- og udviklingsdag på UCN Rehabilitering af borger med KOL strategien bag og poten7alet for UCN Februar 2011 Side 2 Præsenta9on! Tina Helle! Underviser på UCN siden 2001! MScOT i ergoterapi 2007!

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog. Generalforsamling i FNE AMPS 2. april 2014

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog. Generalforsamling i FNE AMPS 2. april 2014 Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog Generalforsamling i FNE AMPS 2. april 2014 Emner i dag Kliniske retningslinjer Nye pjecer: Der er noget, du skal vide om mig Ergoterapi i forskellige

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311

Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning. Lene Nyboe 0311 Udfordringer og dilemmaer i psykiatrisk forskning At forske er ikke bare en proces hvor man bidrager til at forklare og forstå den psykiatriske verden; det er også en måde at ændre den kliniske hverdag

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem

Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Effekt af interventionsprogrammet Bedre hverdag med kræft til personer med fremskreden kræft, der lever i eget hjem Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut, cand.scient.san, ph.d.- studerende Vejledergruppen:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for ergoterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Ergoterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Ergoterapeutfagligt Selskab for Dysfagi. (EFS-dysfagi) Annette Kjærsgaard

Ergoterapeutfagligt Selskab for Dysfagi. (EFS-dysfagi) Annette Kjærsgaard Ergoterapeutfagligt Selskab for Dysfagi (EFS-dysfagi) Annette Kjærsgaard 1. ordinære generalforsamling Over 250 medlemmer Status siden 12. november, hvor vi havde 1. temadag (årsmøde) med næsten 100 deltagere

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Årsberetning fra april 2012 til april 2013

Årsberetning fra april 2012 til april 2013 Årsberetning fra april 2012 til april 2013 Årsberetning fra april 2012 til april 2013 Opgaver ifølge Vedtægter: Afholde et møde en gang årligt (årsmøde) Bidrage til og formulere ønsker og behov for efteruddannelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

Raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding

Raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding Raskmeldtes tilbagevenden til arbejde efter langtidssygemelding Kirsten S. Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Præsentation - bestyrelsen i EFS Dysfagi

Præsentation - bestyrelsen i EFS Dysfagi Ergoterapeutforeningen Præsentation - bestyrelsen i EFS Dysfagi Her kan du læse mere om bestyrelsesmedlemmerne i EFS Dysfagi. Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering,

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive

Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive Målbeskrivelse for klinisk undervisningssted, Regionshospitalet Skive ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det ergoterapeutiske grundlag. Patientgrupper: Den ergoterapeutiske intervention knytter

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.e-fond/etf. Men man kan med fordel læse denne vejledning, fordi det er disse oplysninger, som skal

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011.

Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. Sammenfatning af evaluering efter 2 år fra dimittend evaluering Hold: E04B, E05A og E05B Juni 2011. 1. Indledning Rapporten sammenligner evalueringerne foretaget på hold E04B december 2009, hold E05A august

Læs mere

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010.

Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Afrapportering i forbindelse med bevilling fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje, primo 2008 samt fra Studierejsefonden, april 2010. Ergoterapifagligt udviklingsarbejde I begyndelsen af 2008 modtog

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i område 2 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital Klinik Klinik Akut,

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

- Hvad, hvorfor og hvordan?

- Hvad, hvorfor og hvordan? Lis Puggaard, ph.d. og ekstern lektor, Syddansk Universitet Tina Holm, udviklingskonsulent Sus Enebo, sygeplejerske Ann Jeanett Boeng, fysioterapeut 11. april 2016 - Hvad, hvorfor og hvordan? V. Lis Puggaard

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver

Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Støtte til udviklingsprojekter og udredninger erfaringer, vanskeligheder og perspektiver Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Formand for Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU) UUU: Marie Birk Jørgensen,

Læs mere

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER

HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER HVORDAN SIKKER VIDEN BLIVER TIL ANVENDT VIDEN BRUG OG FORMIDLING AF VALIDEREDE REDSKABER I EVALUERINGER LINE DYBDAL, BUSINESS MANAGER IAN KIRKEDAL NIELSEN, CHEFKONSULENT FOKUSPUNKTER Konteksten pres for

Læs mere

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet Introduktion til kliniske retningslinjer Vejen til bedre kvalitet Formål Hvorfor? Hvad får I ud af at arbejde med kliniske retningslinjer? Hvordan? 3. Marts 2016 Introduktion til kliniske retningslinjer

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Link til hjemmeside Leder af klinisk undervisningssted (fulde navn, titel, direkte telefon,

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Mine visioner for EFS for dysfagi

Mine visioner for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens

Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens Strategi og profil Forskningsenheden Hospitalsenheden Horsens 2016-2018 Hospitalsenheden Horsens Forskningsenheden Formål og indsatsområder Formålet med Forskningsenheden ved Hospitalsenheden Horsens (HEH)

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis?

Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Hvordan kan evidensbaseret praksis være med til at forbedre kvaliteten af den ergoterapeutiske og fysioterapeutiske praksis? Temamøde Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer

Læs mere

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum

Forskningsstrategi for klinisk sygepleje Patienten i front Forskning i centrum Forskningsstrategi for klinisk sygepleje 2013-2018 Patienten i front Forskning i centrum 2 FORSKNINGSSTRATEGI FOR KLINISK SYGEPLEJE 2013-2018 FORORD Forskningsstrategi for Klinisk Sygepleje 2013-2018 er

Læs mere

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse

Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse. Stilling og ansættelsessted Forskningsinteresse Helle Schnor Formand Psykiatriske Udviklingschef, ph.d., cand.cur Psykiatrisk Center Glostrup helle.schnor@regionh.dk Tlf: 38 64 05 03/ 2250 9837 Patientuddannelse i et hverdagslivsperspektiv Sundhedsfremme

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning af generaliserede smerter i bevægeapparatet Repræsentant Karen Lisbeth Faarvang Læge Kirstine Amris Læge Sven Viskum

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Specialisten & håndværkeren på arbejde

Specialisten & håndværkeren på arbejde Specialisten & håndværkeren på arbejde Årskursus DKDK Nyborg Strand 2011 Line Folsgaard Petersen ergoterapeut, cand.scient.soc Oplægget tager udgangspunkt i DKDK s nyhedsbrev juni 2011: Blandt demenskoordinatorer

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

BCA: Dysfagi. OPI-Platform

BCA: Dysfagi. OPI-Platform BCA: Dysfagi OPI-Platform Hvor er vi i processen fra case til OPI forløb? BCA en er et beslutningsgrundlagt for den offentlige part: BCA en indeholder en mere detaljeret beskrivelse af udfordringen, de

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Evalueringsfund fra et hospitalsmodelprojekt

Evalueringsfund fra et hospitalsmodelprojekt Evalueringsfund fra et hospitalsmodelprojekt Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker og projektleder Palliativt Videncenter (PAVI) Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

ADL redskaber,l aku/e pa,enter på soma,sk sygehus

ADL redskaber,l aku/e pa,enter på soma,sk sygehus ADL redskaber,l aku/e pa,enter på soma,sk sygehus Eva Ejlersen Wæhrens Lektor, SydDansk Universitet Seniorforsker, Parker Instituttet, Region H. Plan 1. Hvad er situationen? analyse af aktuel praksis 2.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

SIP - Baggrund og formål

SIP - Baggrund og formål Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 07.04.11 SIP - Baggrund og formål Indledning Velkommen til de Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5

HIT projektet og KOS. Side 1 af 5 HIT projektet og KOS Dette projektgrundlag udgør aftalen for samarbejdet mellem HIT projektet og KOS frem til 31. januar 2005. Aftalen kan herefter genforhandles med henblik på eventuel forlængelse. 1.

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Forfatterpræsentation

Forfatterpræsentation Forfatterpræsentation Nete Hornnes Forskningssygeplejerske, Master of Public Health (MPH), ph.d. Ansat ved Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital. Nete har etableret en kohorte af patienter med apopleksi

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere