EFS-forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFS-forskning. Nyhedsbrev. Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013"

Transkript

1 EFS-forskning Nyhedsbrev Ergoterapifagligt Selskab for Forskning 2. årg, Nr. 2, Maj 2013

2 Leder: Forårshilsner til alle Ergoterapifagligt Selskab for Forsknings medlemmer Nyt fra bestyrelsen: Årsmøde i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning - referat og refleksioner Opslagstavlen: Dansk Implementeringsselskab holder Konference i Fredericia Kort nyt: Ph.d. forsvar i maj Bestyrelsen i ESF - præsentation: Den nye bestyrelse, som blev konstitueret 19. Marts Bestyrelsen - kontaktoplysninger

3 3 LEDER Forårshilsner til alle i EFS for Forskning År nummer to er begyndt for EFS for Forskning. Det fik en flyvende start ved årsmøde og generalforsamling den 6. marts i Aarhus, hvor 35 af vore medlemmer var mødt frem. Årsmødet var rammen om oplæg fra tre højt kvalificerede og engagerede ergoterapeuter, der hver især har arbejdet med at udvikle og validere ergoterapeutiske undersøgelsesredskaber. Efter hvert oplæg var der mange spørgsmål fra deltagerne og livlige diskussioner. På næste side er der et kort referat af årsmødet og på EFS for Forsknings hjemmeside ligger der slides fra to af oplæggene. Så kom vi til generalforsamlingen sidst på dagen. Jeg havde set frem til den med nogen bekymring, for vi skulle tage afsked med hele tre bestyrelsesmedlemmer. Når der er ledige pladser i bestyrelser med frivilligt arbejde er det sjældent, at der er kø for at genbesætte de ledige pladser, men det var der faktisk denne gang der var flere der gerne ville deltage i bestyrelsesarbejdet end der var ledige poster til, så vi måtte igennem et kampvalg med skriftlig afstemning. Trods kampvalg var der en rigtig god stemning og min bekymring blev gjort til skamme. Det var utrolig dejligt at opleve, at så mange har lyst til at deltage i arbejdet for ergoterapifagligt Selskab for Forskning, og jeg håber, at de, som ikke blev valgt, har mod på at stille op igen, når der bliver ledige pladser i bestyrelsen. Referatet fra generalforsamlingen ligger på ESF for Forsknings hjemmeside. De tre bestyrelsesmedlemmer vi måtte tage afsked med var Cecilie von Bülow, Hanne Peoples og Ulla Pedersen. Hermed mange tak for jeres store indsats i bestyrelsesarbejdet både i det

4 4 nedlagte selskab og i det forløbne år i EFS for Forskning. Bestyrelsen konstituerede sig ved et bestyrelsesmøde senere i marts måned, her blev de nye bestyrelsesmedlemmer budt velkomne, arbejdsopgaverne fordelt, og alle er klar til det kommende års arbejde. Bestyrelsen er præsenteret på side 10. Følg med i vores arbejde på hjemmesiden og på Facebook, hvor arrangementer og nyheder, som kan være interessante for os, annonceres. Vi vil vi gerne høre fra jer, hvis I har ønsker til os eller har nyheder om forskning, som er relevante for ergoterapeuter. Vi håber også, at I vil deltage aktivt ved at dele synspunkter med os og deltage i debatter. Skriv til os! Hermed ønskes medlemmerne i EFS for Forskning en dejlig sommer. Lisbeth Villemoes Sørensen NYT FRA BESTYRELSEN Årsmøde i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning Kort referat og refleksioner af Lisbeth Villemoes Sørensen. Tema for årsmødet var arbejde med ergoterapeutiske relevante tests. Tre ergoterapeuter fortalte om deres arbejde i forbindelse med udvikling og validering af ergoterapeutiske tests. Første oplæg var fra Karina Lund, ergoterapeut og cand. scient. san, ansat på Aarhus Universitetshospital. Karina har gennemført et omfattende oversættelses- og valideringsarbejde på testen: Loewenstein Occupational Theray Cognitive Assesment 2 nd Battery (Locta II) De slides, som Karina, brugte kan ses på r_upload/dokumenter/netvaerk/

5 5 EFS_Forskning/Slides_fra_LOTCAprojektet.pdf Karina tog fat i Locta-II testen, fordi vi mangler ergoterapeutiske redskaber, som er valide og reliable til undersøgelse af kognitiv funktion, og hun fortalte om det omfattede arbejde, som oversættelsen af testen var. WHO har udarbejdet retningslinjer for oversættelse, som kan ses på nedenstående link: use/research_tools/translation/en/ Oversættelser skal testes. I testen af denne oversættelse er der inddraget fyrre patienter, otte ergoterapeuter og tre lægmænd. Det er et imponerende arbejde, der er gennemført før den endelige version af den danske udgave af LOCTA II/D (D står for Danish) blev klar. Efterfølgende har Karina gennemført et reliabilitetsstudie på testen. På baggrund af det arbejde har hun forfattet en artikel, som kommer i SJOT senere i år. Titlen på artiklen er: Danish translation and adaptation of Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 2nd edition (LOCTA- II). Processen er omfattende og tidskrævende og projektet blev støttet fra mange sider, herunder af Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen på Aarhus Universitetshospital og ETF s praksispulje. Efter Karinas oplæg var der diskussion. Her fortalte Karina, at oversættelsen har taget ca. seks måneder, men det er vanskeligt at opgøre det præcise tidsforbrug, da arbejdet er foregået ind imellem klinisk arbejde, samt at Karina også har brugt meget fritid. Det blev således helt tydeligt, at vi ikke kan gennemføre forskningsbaseret arbejde alene inden for de rammer, vi aktuelt har. Videnskabelig evidensbasering af vore redskaber er stadigvæk et arbejde for ildsjæle! Der var desuden en del diskussion om anvendelse af LOCTA II testen.

6 6 Det er vanskeligt at finde den tid, som det tager at gennemføre LOCTA II testen. Diskussionen kom ikke videre end til de praktiske problemer i anvendelsen af den til patienter med akut hjerneskade. Jeg vil ønske, at vi i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning bringer diskussionen videre fra umiddelbar tjenlighed til overvejelser om, hvilken kvalitet i vores arbejde, vi kan anbefale, og hvilken kvalitet vi ønsker at levere i fremtiden. LOCTA II/D er et redskab, som der nu er lavet et solidt arbejde på, den ligger klar til undersøgelser på andre patientgrupper og måske til implementering i klinisk praksis uden for det akuthospitalet. Fra Karinas oplæg har vi således to spørgsmål, der ofte opstår, når vi arbejder for forskningsbaseret evidens af vore redskaber. Det første spørgsmål er, hvordan vi kan arbejde med den usikkerhed, der er forbundet med at kaste sig ud i lignende projekter, usikkerhed om økonomi i forløbet, og hele spørgsmålet om hvor meget fritid vi skal investere. Det andet spørgsmål handler om tjenlighed af den viden der opnås ved at gennemføre en proces, som den Karina beskrev. Den umiddelbare tjenlighed ligger i den systematik, der er arbejdet med for at gøre et redskab klar til brug i Danmark. Med Karinas arbejde som eksempel bliver det tydeligt, hvor omfattende processer der skal gennemføres for, at et redskab kan bruges i en anden kultur end den, hvor det er udviklet. Andet oplæg var af Eva Wæhrens, ergoterapeut, MSc, ph.d. Parker Instituttet, København. Evas oplæg var fokuseret på processen med udvikling og validering af tre undersøgelsesredskaber: ADL-I, ADL-Q og ADL-O. ADL-I er undersøgelse ved interview, ADL- Q er undersøgelse ved spørgeskema og ADL-O er undersøgelse ved observation. De slides Eva brugte i sit oplæg kan ses på

7 7 r_upload/dokumenter/netvaerk/ EFS_Forskning/EFS_Aarsmoede_2 013_EW.pdf Eva fortalte, at hun gerne ville måle kvaliteten i ADL udførelse og derfor havde kastet sig ud i at udvikle og afprøve de tre undersøgelsesredskaber, som er udviklet med udgangspunkt i ADL taxonomien. Indledningsvis gav Eva et overblik over formålet med den ergoterapeutiske undersøgelse, og om hvornår en test er evidensbaseret. Dernæst fortalte hun om sit arbejde med at udvikle de tre redskaber, hvor hun som udgangspunkt har anvendt Benson og Clarks guide til udvikling og validering af tests baseret på traditionel psykometrisk tilgang (Benson J, Clark FA. A guide for instrument development and validation. AJOT 1982;36(12): ). Resultatet af udviklingsarbejdet var, at det blev muligt at opnå lineære mål af såvel observeret kvalitet af ADL-udførelse som af spørgeskema- og interviewundersøgelse. De tre redskaber blev testede på patienter i diagnosegrupperne fibromyalgi, reumatoid arthritis og arthrose. Der var ingen forskel på tværs af diagnosegrupperne, men undersøgelsesresultaterne var forskellige afhængig af hvilken af de tre undersøgelsesmetoder, der blev anvendt. Den efterfølgende diskussion handlede om, hvor redskaberne kan anvendes, og om hvornår redskabet er tilgængeligt. På nuværende tidspunkt kan undersøgelserne alene anvendes i projekter med Evas tilladelse. Hvis undersøgelserne skal bruges i et projekt vil Eva undervise i brugen af dem før igangsætning af projektet. Undersøgelserne kan endnu ikke bruges i klinisk praksis, men Eva håber på, at de kan gøres tilgængelige i løbet af to år. Eva har arbejdet med valideringsprocessen siden 2004 og har aktuelt (2013) gang i flere validitetsstudier. Det fortæller igen, hvor omfattende processerne er, før et redskab er videnskabeligt evidensbaseret.

8 8 Tredje og sidste oplæg var af Mette Søndergaard, ergoterapeut, MSc, freelance, København, som fortalte om sit arbejde med sensitivitetsstudie af Evaluation om Social Interaction (ESI). ESI er et observationsbaseret og standardiseret redskab til vurdering af social interaktion (Fisher AG, Griswold LA. (2010). Evaluation of Social Interaction (2nd ed.). Ft. Collins, CO:Three Star Press). ESI har 27 færdigheder, som er kategoriserede i syv teoretiske områder, som er: 1) initiere og afslutte socialt samspil, 2) frembringe socialt samspil, 3) understøtte socialt samspil fysisk, 4) skærpe indholdet af socialt samspil, 5) vedligeholde flowet i socialt samspil, 6) understøtte socialt samspil verbalt og 7) tilpasse socialt samspil. ESI udføres i naturlige omgivelser og i relevant samspil med relevante personer. For at bruge ESI skal ergoterapeuter gennemgå et kursus og efterfølgende kalibreres som reliable og valide ESI undersøgere med individuel ESI software til scoring af kvaliteten af det observerede sociale samspil. På nuværende tidspunkt er der 350 ergoterapeuter, der er kalibrerede ESI testere, heraf er 100 danske. Mette har som sit masterprojekt gennemført en sensitivitets undersøgelse af ESI for at bestemme, om den er tilstrækkelig sensitiv til at kunne skelne mellem raske personer, personer med neurologiske sygdomme og personer med psykiatriske sygdomme. Resultatet af undersøgelsen var, at ESI vurderes at kunne opdage forskelle i socialt samspil mellem grupper, som forventes at være forskellige. ESI skønnes derfor at være et validt redskab til identifikation af personer med nedsat kvalitet af socialt samspil. Mette er desuden i gang med at et nyt pilotstudie med evaluering af social færdighedstræning af patienter i distriktspsykiatrien.

9 9 Afsluttende refleksioner De tre oplæg var hver især yderst relevante for den videnskabelige evidensbasering af ergoterapeutiske redskaber, og det blev så tydeligt, hvor omfattende og tidskrævende hver enkelt proces er. Jeg bliver overvældet over, hvor lang vejen til videnskabelig evidensbasering af vore redskaber er. Samtidig bliver jeg dog også meget stolt over, at ergoterapeuter arbejder så energisk, kvalitetsbevidst og vedholdende i årrækker for at vore redskaber ikke alene er erfaringsbaserede, men løftes til at være videnskabeligt evidensbaserede. Vores fag anerkendes af politikere, ledere og andre faggrupper, når vi anvender videnskabeligt evidensbaserede redskaber. Vejen til videnskabelig evidensbasering af de enkelte redskaber en lang, og derfor skal vi tænke ind i fremtiden, når vi lægger kræfter i arbejdet med den. Når vi ser på enkelte resultater med nutidens øjne, kan det ofte være vanskeligt at forestille sig, om de resultater også kan være vigtige i fremtiden. Den kendte forfatter og humorist Storm Petersen sagde engang: Det er vanskeligt at spå, især om fremtiden. Det er gode ord at huske, men den manglende viden om fremtiden bør på ingen måde forhindre os i at forestille os, hvad der kan være vigtigt at tage fat på lige præcis der. Jeg håber, at vi i Ergoterapifagligt Selskab for Forskning fortsat kan få en levende debat om hvor og hvordan, vi skal sætte ind med forskning, for at vores profession også kan være stærk i fremtiden. Derfor - hvis I, der læser dette, har en mening om det, så kom frit frem og del den med os. OPSLAGSTAVLEN Kommende konferencer: Den 14. Maj: Dansk Implementerings Netværk (DIN) afholder konference i Fredericia med bl.a. Dean Fixen og Kjeld Arne Røvik som oplægsholdere.

10 10 Kort nyt Ph.D. forsvar: Anette Kjærsgård forsvarer sin Ph.d. den 3. maj kl. 14 i Multisalen på Hammel Neurocenter: Difficulties in swallowing and eating following acquired brain injury from both a professional and patient perspective. Tina Hansen forsvarer sin Ph.d. den 6. maj kl. 14 i Konferencesalen, Arkaden. Herlev Hospital: Dysphagia in frail elderly patients, from an occupational therapy perspective: Danish translation and validation of the McGill Ingestive Skills Assessment for observation-based measurement of occupational performance in eating and drinking activities.

11 11 Bestyrelsen i EFS for Forskning - præsentation Konstitueret pr Formand i gerontologi, Ergoterapeutforeningen 2003 Ph.d. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 Forskningsinteresser: Jeg har flere fokusområder for mine interesser i forskning. Et område er ældre og deres sociale liv, herunder demente personers Navn: Lisbeth Villemoes Sørensen Titel: Specialergoterapeut, MPH, ph.d. Arbejdssted: Fysioterapi- og Ergoterapien, Rigshospitalet Uddannelsesbaggrund: Ergoterapeut 1969 Master of Public Health, Københavns Universitet 1998 Godkendt som specialergoterapeut sociale liv og samspillet mellem socialt liv og helbred hos ældre. Et andet fokusområde er evidensbasering af ergoterapi i en kompleks betydning, der omfatter mere end RCT studier. Vision for EFS for forskning: At selskabets arbejde vil støtte udviklingen af forskning i ergoterapi i Danmark samt støtte udviklingen og anerkendelse af ergoterapi faglige specialer.

12 12 Næstformand Navn: Lisa Østergaard Titel: Ergoterapeut, cand. sciet. san, Ph.d. stud Arbejdssted: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital Uddannelsesbaggrund: Ph.d. stud., Aarhus Universitet (afhandling indleveres juni 2013) Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san.), Aarhus Universitet, 2007 Ergoterapeut, Aarhus Ergoterapeutuddannelse, 2002 Forskningsinteresser: Jeg har siden 2007 været ansat i Forsknings- & Udviklingsenheden, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital. I kraft af min funktion som forskningsansvarlig terapeut er jeg involveret i en bred vifte af forsknings- og udviklingsprojekter indenfor forskellige specialer. Min egen forskning omhandler i høj grad kliniske randomiserede undersøgelser, hvor jeg har haft et særligt fokus på rehabilitering efter rygoperationer. I min forskning beskæftiger jeg mig både med monofaglige ergoterapeutiske projekter og tværfaglige rehabiliteringsprojekter. Derudover arbejder jeg med sundhedsøkonomiske evalueringer knyttet til de randomiserede studier. Vision for ESF for Forskning: Mit engagement i bestyrelsesarbejdet bunder i et ønske om at være med til at synliggøre forskning inden for det ergoterapeutiske felt. Min vision er, at selskabet bidrager med

13 13 inspiration og ny viden til de mange ergoterapeuter, der har interesse i forskning. Desuden skal ESF for Forskning være med til at styrke og udvikle netværk inden for ergoterapeutisk forskning. Sekretær Navn: Julie Boeberg Jensen Titel: Udviklingsergoterapeut, MSc. OT Ergoterapeut, Aarhus Ergoterapeutuddannelse, 2002 Forskningsinteresser: Har siden 2010 været ansat som udviklingsergoterapeut primært indenfor det neurologiske område på Bispebjerg Hospital med fokus på diverse udviklingsprojekter og kompetenceudvikling. Derudover har jeg forestået udviklingsprojekter bredt i ergoterapien fx et prævalensstudie af spise-drikke-synke vanskeligheder blandt ældre lungemedicinske patienter indlagt med pneumoni og/eller dehydrering. Mit Min speciale fra EuroMaster uddannelsen var et kvalitativt studie omhandlende ældre mennesker med dysfagi Arbejdsted: Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital Uddannelsesbaggrund: European MSc.OT, 2012 Vision for EFS for Forskning: Mine forskningsinteresser og visioner for mit bestyrelsesarbejde er at være med til at arbejde for at synliggøre og fremme ergoterapeutisk forskning med fokus på implementering i praksis.

14 14 Økonomiansvarlig Kandidatuddannelse Aarhus Universitet, Forskningsinteresser: Mine primære interesser ligger indenfor rehabilitering, specielt svage og udsatte ældre som har oplevet et funktionsevnetab. Jeg er desuden interesseret i redskaber til måling af funktionsevne og til kognitiv udredning i relation til Navn: Marc Sampedro Pilegaard Titel: Stud.cand.scient.san og ergoterapeut. Arbejdssted: Studentermedhjælper CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og ekstern underviser ved Ergoterapeutuddannelsen VIA University College, Aarhus. Uddannelsesbaggrund: Ergoterapeut, VIA University College Aarhus, 2011 Studerende ved Den Sundhedsfaglige aktivitetsudøvelse. Mine forskningskompetencer består hovedsagligt af kvantitative metoder, hvor jeg særligt har viden om epidemiologi og biostatistik. Vision for EFS for Forskning: Jeg håber, vi en dag får opbygget endnu flere ergoterapeutiske forskningsmiljøer, så vi i samarbejde med praksis fortsat kan udvikle og forbedre dansk ergoterapi..

15 15 Kommunikationsansvarlig Navn: Louise Lohmann Faber Titel: Forsknings- og udviklingsergoterapeut, cand,scient.san. Arbejdssted: Ergo- og fysioterapien, Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Universitetshospital Uddannelsesbaggrund: Sundhedsfaglig kandidat (cand.scient.san), Københavns Universitet, Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen, Ergoog fysioterapeutskolen i Aalborg, Forskningsinteresser: Mine forskningsmæssige interesser og kompetencer ligger i tråd med min uddannelses profil indenfor den kliniske forskning. Mit fokus er på evidensbasering af den ergoterapeutiske praksis igennem relevante sygdomsspecifikke, generiske samt såvel mono- som tværfaglige redskaber og metoder. Min styrke er mit brede metodiske kendskab indenfor såvel kvalitativ som kvantitativ forskning samt mit daglige virke, hvor jeg udnytter denne viden i forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske ergoterapeutiske praksis samt i tværfagligt forskningssamarbejde. Jeg har primært beskæftiget mig med forskning indenfor det ortopædkirurgiske område, men har igennem mit job, min uddannelse og tidligere erfaring et bredt kendskab til andre specialer og diagnosegrupper. Vision for EFS for forskning: Min vision er ved at skabe mere fokus på ergoterapeutisk forskning. Jeg ønsker i højere grad

16 16 at være med til at trække en rød tråd fra ergoterapeutiske forskningsspørgsmål til relevante studiedesigns og implementering af evidens til understøttelse eller ændring af praksis. Jeg vil arbejde for et fokus på metodisk høj kvalitet og et højt evidensniveau indenfor ergoterapeutiske og tværfaglige studier. Kommunikationsansvarlig Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College. Ph.d.-studerende ved Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet Uddannelsesbaggrund: 2006 Kandidat fra Cand.pæd.pæd. ved Danmarks Pædagogiske Universitet 1998 Pædagogisk Diplom Uddannelsen, Danmarks Læreruddannelse 1998 Ergoterapeut, Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg Forskningsinteresser: Mit interessefelt i uddannelsesforskningen tager udgangspunkt i kompetenceudvikling hos studerende i Navn: Jeanette Lindholm Titel: Lektor, Cand.Pæd.Pæd. Ergoterapeut, Ph.d-studerende Arbejdssted(er): Lektor ved professionsuddannelser. Kravene til nutidens sundhedsprofessioner er under forandring, hvor fokusområder som tværprofessionalitet, kvalitetsbevidsthed og -udvikling, er en del af diskursen, ligesom

17 17 ergoterapeuter skærper fokus på deltagelse, meningsfuldhed og medinddragelse af målgrupperne i ergoterapiprofessionens virke. Dette har dannet baggrund for mit ph.d. projekt, der handler om professionsidentifikation i et livshistorisk perspektiv. Vision for EFS for forskning: Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet rummer således perspektiver fra uddannelsesforskningen omkring livslanglæring og professionsidentitet. Kommunikationsansvarlig Navn: Kirsten Schultz Petersen Titel: cand. scient.soc., ph.d. og forsker Arbejdssted: MarselisborgCentret, Center for Forskning og Kvalitetsudvikling, Region Midt. Uddannelsesbaggrund: Ph.d. fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, 2009 Kandidat fra Den Sociale Kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet, 2002 Uddannet ergoterapeut fra Ergoterapeutuddannelsen i Odense, 1983 Forskningsinteresser: Aktuelt er jeg i gang med et forskningsprojekt om tilbagevenden til arbejde efter længerevarende sygemelding. Tidligere har jeg arbejdet i mange år som underviser på Ergoterapeutuddannelsen i henholdsvis Aalborg og Aarhus. Jeg har forsket i rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser, og beskæftiget mig med brugerinddragelse indenfor socialpsykiatrien, hvor jeg har skrevet speciale, ph.d., udgivet

18 18 artikler og bidraget med kapitler om brugerinddragelse og dets betydning i rehabilitering. Jeg har især anvendt kvalitative forskningsmetoder som casestudier, felt-arbejde, deltagerobservation samt individuelle og fokusgruppeinterview, men jeg interesserer mig også for Mixed Method designs. Mit ergoterapeutiske interessefelt spænder fra ergoterapeutiske teorier til anvendelse af undersøgelsesredskaber samt evidensbaseret praksis. Jeg har bidraget til oversættelse og validering af flere forskellige MOHO undersøgelsesredskaber.

19 19 Bestyrelsen - kontaktoplysninger Formand Lisbeth Villemoes Sørensen Forsknings- og udviklingsergoterapeut, MPH, ph.d. Klinik for Ergoterapi og Fysioterapi, afs. 8511, Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø Freelance konsulent og underviser: N.J. Fjords Allé 10, 2.tv 1957 Frederiksberg C Privat: Mobil: Mail: Næstformand Lisa Østergaard Forskningsansvarlig terapeut, cand.scient.san., ph.d.-stud. Forsknings- og udviklingsenheden. Fysioterapi og Ergoterapi afd. Århus Universitets Hospital Nørrebrogade 44 byg. 3, 1. sal., 8000 Århus Mobil: Mail: Sekretær Julie Boeberg Jensen Udviklingsergoterapeut, MSc. OT Fysio- og Ergoterapiafdelingen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV Arb: Mobil: Mail:

20 20 Økonomiansvarlig Marc Sampedro Pilegaard stud.cand.scient.san. Studentermedhjælper CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midt Ekstern underviser, Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College. Mobil: Mail: Kommunikationsansvarlig Louise Lohmann Faber cand.scient.san, forsknings- og udviklingsergoterapeut Ergo - og Fysioterapien, Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Universitetshospital Opgang 7, 1. sal Niels Andersens Vej Hellerup Mobil: Mail: dk Kommunikationsansvarlig Jeanette Lindholm cand.pæd.pæd., ergoterapeut, ph.d-stud., lektor Ergoterapeutuddannelsen VIA University College Hedeager Aarhus N Mobil: Mail: Kommunikationsansvarlig Kirsten Schultz Petersen cand. scient.soc., ph.d. og forsker MarselisborgCentret P.P. Ørumsgade 9-11 bygning 1B 8000 Aarhus C. Mobil: Mail: dk

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

CO-OP. i dansk børneergoterapi?

CO-OP. i dansk børneergoterapi? CO-OP i dansk børneergoterapi? Børneergoterapeuters vurdering af indholdet og behovet for metoden Cognitive Orientation to daily Occupational Performance. Udarbejdet af: Dennis Schmøde Maj-Brit Beckerlee

Læs mere

NYHEDSBREV. Projekter. Gør hverdagen lettere. Dec 2013. I dette nummer:

NYHEDSBREV. Projekter. Gør hverdagen lettere. Dec 2013. I dette nummer: I dette nummer: Dec 2013 NYHEDSBREV Bestyrelse 1 Nyt fra bestyrelsen 2-3 Referat temadag 3-8 8 ECHT Referat GF 8-10 Formandens beretning 10-12 Ref. Counsil meeting 13-14 Projekter Hvis du er i gang med

Læs mere

Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Nyhedsbrev 5. Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 5 Velkommen til det femte nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation og læring i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Aalborg Universitet. Prioriter evalueringsmidlerne Glintborg, Chalotte. Published in: Fokus. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Prioriter evalueringsmidlerne Glintborg, Chalotte. Published in: Fokus. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Prioriter evalueringsmidlerne Glintborg, Chalotte Published in: Fokus Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum

Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum 1. udgave Bruger- og patientinddragelse Kvalitetsudvikling med patienten i centrum 1. udgave Center for Kvalitet 2011 Forfattere,

Læs mere

Psykiatrisk Sygepleje

Psykiatrisk Sygepleje April 2015 1. udgave 23. årgang 3 Præsentation af 2 nye suppleanter i bestyrelsen 12 Redaktionens Hjørne 15 Det diagnosticerede liv 22 Med fagbogen i baglommen 33 Nordjyske erfaringer med brugerstyrede

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014,

Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Mathias Mejborg Eliasson, Ruth Joensen Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, bachelorprojekt Gør noget få det godt med psykisk sårbarhed i dansk ergoterapi Professionshøjskolen Metropol, Juni 2014, Hold 2011A Antal tegn: 76.947 Metodevejleder:

Læs mere

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde

Idékatalog. Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Inspiration til aktiviteter, der styrker det tværsektorielle samarbejde Illustrationer : Jens Hage (www.hage.dk) Grafik : Region H Design 2. oplag, 2013 Arbejdsgruppe : Aino Homann Nielsen, Udviklingskonsulent,

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag!

NYHEDSBREV 3. DemensKoordinatorer i DanmarK. Stigmatisering og optisk bedrag! NYHEDSBREV 3 16. årgang Oktober 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Stigmatisering og optisk bedrag! Årskursus 2012 er vel overstået og med stor tilfredshed og succes. Som formand var det fantastisk at

Læs mere

Fem år efter apopleksi fra sygdom til handicap

Fem år efter apopleksi fra sygdom til handicap PhD afhandling Fem år efter apopleksi fra sygdom til handicap Hanne Pallesen, fysioterapeut, Cand. Scient. San Vejlefjord Neurocenter University College Lillebælt Det Sundhedsfaglige fakultet, Syddansk

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv

Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv Det man vil, det er jo faktisk at klare sig selv - En kvalitativ undersøgelse af borgernes oplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering i Hørsholm kommune Udarbejdet af bachelorgruppe 12: Ajla Bajramovic

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør

Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning, Bachelorprojekt Jeg er blevet mere bevidst om hvad jeg laver som ergoterapeut - Det giver mig en stolthed over det jeg gør En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

BRUG AF REDSKABER I REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER PÅ ÆLDREOMRÅDET. En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden

BRUG AF REDSKABER I REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER PÅ ÆLDREOMRÅDET. En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden BRUG AF REDSKABER I REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER PÅ ÆLDREOMRÅDET En beskrivelse af kommunernes erfaringer og analyse af anvendeligheden 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013

Bachelorprojekter. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013 Bachelorprojekter Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Sundhedsfaglig Højskole Juni 2013 Bachelorprojekter juni 2013 Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus VIA University College, Sundhedsfaglig Højskole Et hold

Læs mere

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder.

Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Titel: Aktivitetsidentitet og parkinsonramte kvinder - en kvalitativ undersøgelse af aktivitetsidentiteten, hos parkinsonramte kvinder. Bachelorprojektet er udarbejdet af: Katrine Pedersen Metodevejleder:

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere