Voksne med ADHD: Et PET studie af den dopaminerge neurobiologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksne med ADHD: Et PET studie af den dopaminerge neurobiologi"

Transkript

1 Voksne med ADHD: Et PET studie af den dopaminerge neurobiologi Mahmoud Ashkanian Læge, ingeniør, phd Neuropsykiatrisk klinik Århus Universitetshospital Risskov

2 Introduktion Diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) anvendes inden for DSM-IV. Den ofte anvendte tilsvarende diagnose i ICD-10 er Hyperkinetisk forstyrrelse. Kernesymptomerne ved ADHD er: 1) uopmærksomhed, 2)hyperaktivitet og 3) impulsivitet.

3 Introduktion Danske og udenlandske undersøgelser har vist, at 2-5 % af alle børn har en betydelig opmærksomhedsforstyrrelse. Hos over 2/3 af børnene med alvorlig opmærksomhedsforstyrrelse forekommer samtidig hyperaktivitet og impulsivitet. Over halvdelen af disse børn vil stadig have symptomer i voksenalderen, hvor man finder en prævalens på ca. 2 % (Thomsen and Damm, 2008)

4 Introduktion Hos voksne med ADHD ses i op til 80 % af tilfældene komorbide tilstande som: misbrug, depression, angst, obsessiv-kompulsiv sygdom, personlighedsforstyrrelse, Tourettes syndrom, tics, ordblindhed, Aspergers syndrom mm. At vokse op med en udiagnosticeret ADHD kan derfor have ødelæggende konsekvenser i voksenlivet, idet voksne med ADHD ofte har store problemer med indlæring, arbejde og menneskelige relationer.

5 Neurobiologien bag ADHD ADHD ens neurobiologiske grundlag er ikke helt klarlagt. Kernesymptomerne ved ADHD menes dog at være udløst af en manglende balance i katekolaminsystemet. (Pliszka SR et al, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996) (Zametkin AJ, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1987)

6 Neurobiologi Emotioner og opmærksomhed

7 Neurobiologi Kontrol af motorisk aktivitet

8 Neurobiologi Impulskontrol

9 Neurobiologi Studier af ADHD patienter har således påvist såvel strukturelle som funktionelle forstyrrelser svarende til det netværk, der forbinder frontallapperne med subkortikale områder som striatum, globus pallidus og thalamus, altså regioner af betydning for regulering af bevægelser, eksekutivfunktioner, impulskontrol og hjernens belønningssystem (Biederman and Faraone, Lancet 2005)

10 Neurobiologi Præfrontal cortex Striatum - Nucleus caudatus - Putamen - Globus Pallidus

11 Neurobiologi Strukturelle Abnormiteter MRI studie af 12 drenge med ADHD sammenlignet med 12 aldersmatchede raske drenge. Volumetriske målinger af forskellige region of interest og efterfølgende statistiske multi-variansanalyser viste at ADHD-Patienterne havde signifikant mindre volumen svt. præfrontal og supplementær motor cortex. (Stewart H. Mostofsky et al, Biological Psychiatry 2002)

12 Neurobiologi Strukturelle Abnormiteter MR volumetry af 8 drug-naive ADHD patienter sammenlignet med 17 raske kontroller. Hos patienterne fandt man en signifikant volumenreduktion af den orbitofrontale cortex (14.04±1.85 cm3 hos kontroller mod 12.39±1.65 cm3 hos patienterne; df=23, t=2.15, P<0.04). (Hesslinger B, Neurosci Lett 2002)

13 Neurobiologi Fysiologiske abnormiteter Især dopamin synes at spille en vigtig rolle i sygdommens patogenese, idet det netop er dopaminafhængige funktioner som opmærksomhed, psykomotorisk balance og beløningssystemet, som er lidende og dysfungerende hos ADHD patienter. (Biederman & Faraone, Lancet 2005)

14 Neurobiologi Fysiologiske abnormiteter Diverse neurobiologiske, billeddannede og neuropsykologiske studier af ADHD hos børn og voksne har ført til en tiltagende støtte til hypotesen om en forstyrret funktion i frontallap og dennes forbindelser til subkortikale nøgleregioner Grundet det præfrontale netværks kompleksitet, er det endnu uklart hvorvidt præfrontale abnormiteter er sekundære til læsioner i selve præfrontalt område eller til andre hjerneafsnit med projektioner til præfrontal cortex. Man taler derfor om en fronto-subkortikal ætiologi. (Cummings JL, Arch Neurol 1993)

15 Neurobiologi Fysiologiske abnormiteter ADHD menes at være associeret med en større synaptisk konc. af dopamintransporteren (DAT), hvilket medfører en nedsat konc. af ekstracellulær dopamin i synapsespalten. (Biederman & Faraone, Lancet 2005)

16 Neurobiologi Fysiologiske abnormiteter Metylfindat ), som er førstevalgs præparat ved beh. af ADHD, er en DAT-hæmmer. Imidlertid kan disse centralstimulantia ikke bruges hos op til 30% af patienterne enten på grund af behandlingsresistens eller uacceptable bivirkninger som søvnløshed, tics, anoreksi og symptomer på angst og depression. (Elia J et al, Psychiatry Res 1991) Atomoxetin ), som hæmmer den præsynaptiske genoptagelse af noradrenalins, har også vist sig at være et effektivt middel til behandling af ADHD. (Spencer T et al, Am J Psychiatry 1998; Caballero AND Nahata, Clin Ther 2003; Thomason AND Michelson Drugs Today [Barc] 2004)

17 Funktionelle undersøgelser Fysiologiske abnormiteter i hjernen undersøges vha. funktionelle hjerneskanninger, herunder positron emission tomografi (PET). (Ashkanian M et al, Neuroscience 2008)

18 Ved en PET undersøgelse anvendes et kortlivet radioaktivt sporstof mærket med et positronemitterende radionuklid, som er produceret vha. en cyklotron. Man benytter sig således af farmakologisk eller naturligforekommende biokemiske substrater (ilt, glukose e.l.), som er mærket med det fremstillede positron-emitterende isotop (oftest 11 C, 13 O og 18 F). Ved injektion, inhalation eller oral indtagelse indføres det radioaktive tracer-stof inde i organismen. PET-skanning

19 Tracer-stoffet vil binde sig specifikt til det ønskede væv, hvorfra den ustabile isotop udsender positroner. Efter en kort vandring kolliderer enhver positron med en elektron, en proces (annihilation), hvor partikelmassen omdannes til ren energi i form af to modsatrettede fotoner. PET-skanneren, som består af en ring af detektorer, registrerer de fotoner der på samme tid rammer detektorerne med 180-graders rumlig forskel. Vha. matematiske bearbejdninger og omkodning af disse registreringer til billeddata produceres 3D rekonstruktion af det undersøgte vævsafsnit. PET-skanning

20 Volkow et al., 2004 PET-scanning af hjernen hos en normal person og en misbruger. Det ses tydeligt, at især orbitofrontal cortex (OFC) har reduceret aktivitet hos misbrugeren. Denne hjerneregion har som nævnt en vigtig rolle i forbindelse med impulskontrol.

21 PET undersøgelse af ADHD I ADHD-forskning har der været en stor interesse for billeddannende teknikker, som muliggør at visualisere dopaminreceptorene og deres bindingspotentiale (BP). Til det formål har mange PET-studier benyttet sig af den radioaktive ligand 11 C-racloprid, som er D2-receptorantagonist.

22 PET undersøgelse af ADHD Flere studier har påvist at ADHD patienter har et større bindingspotentiale for 11 C- racloprid. (Lou HC et, Dev Med Child Neurol 2004) (Ilgin N et al, Dev Med Child Neurol 2001) Endvidere har lignende undersøgelser af ADHD patienter demonstreret, at en kortvarig behandling med methylphenidat kan faktisk reducere 11 C-racloprids bindingspotentiale. (Rosa-Neto P et al, Neuroimage 2005)

23 PET undersøgelse af ADHD Racloprid, som er D2/D3 antagonist konkurrer med dopamin til at binde sig til de ledige receptorer. Hvis konc. [DA] ex stiger Fald i BP racloprid

24 Modafinil vs. placebo The study included 10 healthy men, between the ages of years, who received either placebo or modafinil: 200 mg, the dose recommended for narcolepsy; or 400 mg, a dose shown to be beneficial for the treatment of ADHD. The effects of modafinil on extracellular dopamine and on dopamine transporters were measured by positron emission tomography. (Volkow ND, JAMA 2009)

25 Methylphenidate vs. placebo

26 Methylphenidate vs. placebo The [ 11 C]PE2I (dots) and [ 11 C]raclopride (triangles) binding potential in the striatum of young adults and adolescents with attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) (pooled data). Horizontal bars denote mean values. Filled circles and triangles indicate subjects who had been treated with psychostimulants. (Juciate A et al, Biological Psychiatry 2005)

27 11 C-racloprid uegnet til at påvise DA ændringer i cortex. Dette skyldes 1) Færre antal D2 og D3 receptorer i cortex, og 2) En lavere cortikal affinitet for 11 C- racloprid.

28 Carbon-11-FLB 457: A Radioligand for Extrastriatal D2 Dopamine Receptors Christer Halldin, Lars Farde, Thomas Hogberg, Nina Mohell, Ilikan Hall, Tetsuya Suhara, Per Karisson, Yoshifumi Nakashima and Carl-Gunnar Swahn Journal of Nuclear Medicine, 1995

29 [ 11 C]FLB 457 en ny tracer til påvisning af extrastriatal DA (Olsson H et al, Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 1999)

30 Spørgsmål? Er det muligt at undersøge både det præfrontale og det striatale binding af DA-receptorer i hjernen hos voksne ADHD patienter? Kan man med traceren [ 11 C]FLB 457 frem for [ 11 C]racloprid komme uden om de tekniske begrænsninger, der hidtil har præget PET-studier af neurobiologien bag ADHD?

31 PET studie af ADHD patienter med [ 11 C]FLB 457 ET samarbejdsprojekt mellem PET Center ved Århus Sygehus, Center for psykiatrisk forskning ved Risskov & Forskningscenter vest/ ADHD teamet i Herning

32 Aktuelle PET studie Forsøgsdeltagere inklusion: 10 mænd ml. 20 og 45 år, ICD-10 kriterier anvendt Eksklusionskriterier: mani, depression (HDS>14), panikangst, somatiske sygdomme med cerebral påvirkning, misbrug (tidl. afhængighed, aktuelt skadeligt brug), svær udviklingsforstyrrelse eller mental retardering, klaustrofobi/svær obj. motorisk uro, svær overvægt >130 kg, metal indopereret i kroppen, betydende abnormiteter i hjernen detekteret ved MRskanning

33 Forløb i aktuelle PET studie Vurdering i ADHD-team: 1. psykopatologiske vurdering Inklusionssamtale Vurdering hos psykolog: 2. psykopatologiske vurdering 1. MR-skanning og 1. PET-skanning Behandling i teamet 2. PET-skanning Follow up samtale

34 Fremtidige studier Vi håber, at vi med dette projekt kan finde svar på nogle grundlæggende praktiske problemstillinger vedr. brugen af denne nye tracer og dermed bane vejen for mere omfattende fremtidige studier af voksne patienter med ADHD. Kan man med traceren [11C]FLB 457 påvise ændringer i dopaminsystemet før og efter gængs behandling for ADHD?

35 Tak for jeres opmærksomhed

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Faglig retningslinje vedr. udredning og behandling af ADHD hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest: 2015 Forfatternes navne og titler: Tine Houmann, Overlæge (formand), Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne

Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Retningslinjer for diagnostik og behandling af ADHD hos voksne Dansk Psykiatrisk Selskab 2013 December 2013 Arbejdsgruppe: Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard, Pia Bohn Christiansen, Søren Dalsgaard, Marianne

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov

ADHD hos voksne. Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov ADHD hos voksne Udarbejdet af professor Per Hove Thomsen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Indhold Hvad er ADHD? 3 Voksne med ADHD kan med den rette forståelse og behandling i langt de fleste

Læs mere

Information om ADHD hos voksne

Information om ADHD hos voksne Information om ADHD hos voksne Lidelsen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er ADHD? 04 Hvorfor får nogle ADHD? 05 Hvilke symptomer er der på ADHD? 11 Forskellige

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri

Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Ved Anne Heurlin, overlæge, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri ADHD Starter før det 7 år, symptomer skal have stået på i mindst 6 måneder Opmærksomhedsforstyrrelse Hyperaktivitet: sidder uroligt,

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD

f o r e n i n g e n Voksne med ADHD f o r e n i n g e n Voksne med ADHD Fra kontroversiel til accepteret diagnose Udgiver ADHD-foreningen Kongensgade 68, 2. sal 5000 Odense C. Tlf: 70 21 50 55 Fax: 66 13 55 12 E-mail: info@adhd.dk Hjemmeside:

Læs mere

udredning og behandling National klinisk retningslinje For

udredning og behandling National klinisk retningslinje For National klinisk retningslinje For udredning og behandling af ADHD hos voksne med forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed samt opmærksomhedsforstyrrelse uden hyperaktivitet 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

INDHOLD 1/2014. Bariatrisk kirurgi Af dr. med. Jette Ingerslev, speciallæge i intern medicin og geriatri, Høreapparater

INDHOLD 1/2014. Bariatrisk kirurgi Af dr. med. Jette Ingerslev, speciallæge i intern medicin og geriatri, Høreapparater MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 1 februar 2014 28. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Bariatrisk kirurgi

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Nummer 4 September 2013 ADHD-foreningen

Nummer 4 September 2013 ADHD-foreningen Nummer 4 September 2013 ADHD-foreningen TEMA: BEHANDLING AF ADHD Læs Astrid Krags indlæg Side 4-5 Eliminationsdiæt og ADHD Side 13 ADHD og comorbiditet Side 8 Børn og medicin i Folketinget Side 24 Nummer

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning?

ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD hos børn i førskolealderen er svaret forældretræning? ADHD in preschool children is parent training the answer? Kandidatafhandling af Line Møller efterår 2013 - august Årskortnummer: 20071611 Vejleder:

Læs mere

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning DANMODIS 2011 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning Diagnose, forløb og behandling fra et tværfagligt perspektiv 2. Udgave 2011. DANSK SELSKAB FOR BEVÆGEFORSTYRRELSER 1 PARKINSONS SYGDOM Klinisk Vejledning

Læs mere

1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007

1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 25 år for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 5 Status og udvikling 1982 JUBILÆUMSSKRIFT 2007 25 år for Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Læs mere

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet

Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET. Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 1 ADHD OG KOMORBIDITET Tine Houmann Overlæge, studielektor Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden, Københavns Universitet Tine Houmann 2 Komorbiditet ved ADHD Over 50%: Adfærdsforstyrrelser,

Læs mere

Forskningsplan for Forskningsafsnittet

Forskningsplan for Forskningsafsnittet Århus Universitetshospital Risskov Afsnit D Harald Selmers Vej 66 DK-8240 Risskov Tlf. +45 7847 3000 buc.kontakt@rm.dk www.buc.rm.dk Forskningsplan for Forskningsafsnittet Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

Tegning fra Lisbeth. side 4-11) blå og grøn

Tegning fra Lisbeth. side 4-11) blå og grøn Tegning fra Lisbeth (til artiklen side 4-11) blå og grøn 4 Psykolog nyt 5 2009 illustrationer: lisbeth e. christensen Hashmisbrug og kognitive risici Det er stadig uklart, om et langvarigt og omfattende

Læs mere

Graviditet & rusmidler hvordan går det børnene?

Graviditet & rusmidler hvordan går det børnene? STOF nr. 16, 2010 BOX Familieambulatoriet fik i 2006, med en bevilling fra Socialministeriet, mulighed for at igangsætte et omfattende forskningsprojekt. Udgangspunktet for projektet var Familieambulatoriets

Læs mere

Børn og unge med. Af Anegen Trillingsgaard, Birgit Christiansen og Lotte Fensbo

Børn og unge med. Af Anegen Trillingsgaard, Birgit Christiansen og Lotte Fensbo Børn og unge med ADHD modelfotos: bam/scanpix Referenceprogram Af Anegen Trillingsgaard, Birgit Christiansen og Lotte Fensbo og unge med ADHD, man behandler i børne- og ungdomspsykiatrien. Men det er en

Læs mere

Børn og diagnoser II I

Børn og diagnoser II I II' I, II I II ii: I, l, il ~! II I! II. Børn og diagnoser Der er for kort vej til receptblokken, når børn får stillet en diagnose som ADHD. Men der er i det hele taget et bredere grundlag for skepsis

Læs mere