Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2"

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 080. Budget for Sundhedsudvalgets område Halvårsregnskab 2012 Sundhedsudvalget Dialogbaseret aftalestyring for Plejecentret Ulstruplund Økonomi ved etablering af korttidspladser ved Plejecenter Hesselvang, Hvalpsund Ophævelse af tværkommunal samarbejde vedr. kronikerrehabilitering Præsentation af Aflastningshuset Kærbo Visitationskriterier/Kvalitetsstandard - dagcentertilbud Revisionsberetning nr. 10 årsregnskabet Rammeaftale udkast til Styringsaftale Lukket - Opsigelse af lejekontrakt 218 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 080. Budget for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Bilag: /12Åben Sundhedsudvalget - reguleret budgetramme for /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget anlægsønsker /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Ændring af Kornblomsten og Valmuen på Åglimt Plejecenter /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Hjælpemiddeldepotet - Vaskemaskine til hjælpemidler /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Indgangsparti ved Plejecentret Ulstruplund Levering montering 2 stk. komplette skydedøre plejecenter Ulstruplund /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Kontorarbejdspladser bofællesskaberne Bøgevej /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - CARE Home Touch-skærme i plejehjemsboliger Budgetalternativ - anlæg - pleje og seniorservice - Etablering af sygeplejeklinik på plejecentre Budgetalternativ - anlæg - Solafskærmning ved Plejecentret Højgaarden Budgetalternativ - anlæg - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret Overslag udskiftning af vinduer i Sundhedscentret - budget 2013.pdf Budgetalternativ - anlæg - Nyt It-system til understøttelse af ny voksenudredningsmetode samt lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - Tilbygning af boligarealer - Plejecenter Østermarken /12Åben Tegning Plejecenter Østermarken /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Driftsønsker

5 156778/12Åben Budgetalternativ - drift - Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Helhedstilbud bofællesskaberne Bøgevej /12Åben Budgetalternativ - drift - Sundhedscentret - Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering /12Åben Oversigt - Sundhedsudvalget -Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Budgetalternativ - dirft - Pleje og seniorservice - Doseringsæsker til medicin - og sygeplejeartikler /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Anvendelse af anden leverandør til borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Leverandørskift på vikarbureau samt optimeret planlægning /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Sygeplejeklinik og centersygeplejersker på alle plejecentre /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på satellitter/beskyttet beskæftigelse /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på støtteteam /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Medarbejderkørsel med borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Selvstændig udførelse af rengøringsopgaven /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Udbud af ydelsen rengøring /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/visitation - Personlig hjælp til + 65 årige - sammenligning med regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/Visitation - Praktisk hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der udelukkende modtager praktisk hjælp /12Åben Budgetalternativer - drift - Sundhedscentret 5

6 - Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Effektivisering /12Åben Effektivitering - Myndighed - Indkøb /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Fællesfunktioner i Sundhedsforvaltningen /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Ændret servicetilbud og opgaver i hjælpemiddeldepotet /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Effektivisering af genoptræningsopgaverne via udlicitering/konkurrence udsættelse af afgrænset områder /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Flytning af opgaver fra borgerens hjem til sygeplejeklinikkerne /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Udbetaling af overarbejde, tillæg m.v. ctr. afspadsering samt indmødetider /12Åben Budgetalternativ - dirft - Myndighed/visitation - Personlig hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - anlægsønsker /12Åben Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - Driftsønsker /12Åben Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget: 6 Udvalg Foreløbig budget-ra mme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budget-ra mme

7 Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2013 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september

8 Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgetbesparelser, en oversigt over ønsker til nye aktiviteter på driftsområdet i 2013 og en oversigt over ønsker til anlæg i Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag kan fremsendes til Byrådets behandling. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget indstiller et prioriteringskatalog med budgetbesparelser i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 9,5 mio. kr., til byrådets behandling - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke driftsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke anlægsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget fremsender til budget 2013: Prioriterede anlægsønsker for kr (2013) Driftsønsker for kr. 3,1 mio (2013) Besparelsesforslag (2013) De enkelte besparelsesforslag fremsendes med følgende forbehold: 8

9 Sundhedsudvalget ændrer besparelsesforslag nr. SUND-019 til i 2013 og 1 mio i overslagsårene. Pia Buus Pinstrup kan ikke anbefale budgetalternativ SUND Inger Lynge og Herdis Brix kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-021. Inger Lynge kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-024 og SUND-025.a. For yderligere oplysninger henvises til bilag: Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område anlægsønsker. Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område Driftsønsker. Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Bilag SUND-025.a blev udleveret på mødet. Sundhedsudvalget fik forelagt forvaltningens effektiviseringsforslag, fremsendt til og godkendt i Økonomiudvalget den 15. august Sundhedsudvalget kan ikke godkende forslag nr. SUND-028 og indstiller til Økonomiudvalget at forslaget bortfalder og at der ikke udformes kompenserende effektiviseringsforslag. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. 9

10 081. Halvårsregnskab 2012 Sundhedsudvalget Sagsnr.: 12/24585 Fraværende: Bilag: /12Åben Sundhedsudvalget - Halvårsregnskab /12Åben Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af byrådet senest på byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Halvårsregnskabet for Sundhedsudvalget viser følgende resultat: Beløb i kr. Oprindelig Korrigere F o r b r u g Forventet + merudgift t budget t budget pr. 30. regnskab - mindreudgift * juni Forvente t afvigelse ** Drift og refusion Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Særligt dyre enkeltsager (refusion) Anlæg Resultat i alt *Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2012 tillagt nye bevillinger i 2012 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2011 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i ** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet. 10

11 Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som institutioner m.fl. forventes at ville overføre til 2013 som ikke anvendte drifts- og anlægsmidler. Beløbet er også i overensstemmelse med tidligere års overførsler. Funktion 3. niveau / drift Beløb i kr. Eks Folkeskoler Eks Plejecentre Beløb i alt til forventet overførsel til Funktion 3. niveau / anlæg Beløb i kr. Kvalitetsfondsområdet Anlægsprojekt 0 Andre anlæg Anlægsprojekt 0 Beløb i alt til forventet overførsel til Der forventes at skulle ske overførsler til 2013 vedrørende anlægsmidler til ældreboliger, beløbet kendes dog ikke for nuværende. Lovgrundlag Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2012 tages til efterretning. - at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 11

12 082. Dialogbaseret aftalestyring for Plejecentret Ulstruplund Sagsnr.: 12/26311 Fraværende: Bilag: /12Åben Aftale mellem Plejecenter Ulstruplund og Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningens plejecentre har siden januar 2010 været en aktiv medspiller i forhold til indførelse af dialogbaseret aftalestyring på plejecentre. Den 8. november 2011 præsenterede centerlederen deres DBA på Sundhedsudvalgets møde. Plejecentret Ulstruplund præsenterede ligeledes deres DBA, men har i 2012 haft ledelsesskift, hvorfor den nye centerleder og medarbejdere på Plejecentret Ulstruplund har arbejdet med en tilpasset DBA for Tildelingsmodellen på Plejecentret Ulstruplund har haft stor succes og accept af ledelse og medarbejdere, hvor der mellem budget 2011 og 2012 har været mulighed for overførselsadgang på +/-5 % af godkendt budget. Aftalens tilblivelse på Plejecentre I 2011 har Sundhedsforvaltningens plejecentre arbejdet med udarbejdelse af DBA - aftale for deres plejecentre, hvor aftalens formål, aftalevilkår og en præsentation af plejecentret herunder nøgletal samt daglig ledelse præsenteres. Hvert plejecentre har taget afsæt i : De overordnede politiske mål Egne mål for Plejecentrer Ulstruplund Plejecentret Ulstruplund har arbejdet ihærdigt med målfastsættelse, hvor ledelsen har afviklet dialogmøder med plejecentrets medarbejdergruppe. Efterfølgende har der været en sammenskrivning, og igen har der været afholdt et dialogmøde med medarbejderne, så de har været med i udvælgelsen af målene for Afslutningsvis i aftalen er de økonomiske vilkår og ressourcer indsat, hvor Plejecentret Ulstruplund præsenterer deres økonomiske vilkår. Økonomien er sammensat på baggrund af den godkendte tildelingsmodel for plejecentre. Lovgrundlag Lov om kommunalt selvstyre. 12

13 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender Plejecentret Ulstruplund DBA - aftaler for Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet. 13

14 083. Økonomi ved etablering af korttidspladser ved Plejecenter Hesselvang, Hvalpsund Sagsnr.: 12/26485 Fraværende: Bilag: /12Åben Udvidelsen af korttidspladser Hesselvang - aflastningspladser /12Åben Udvidelsen af korttidspladser Hesselvang - åbning som aflastning - 9 pladser - budget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Etablering af aflastningsboliger ved Plejecenter Kærbo BDO Kommunernes Revision har færdiggjort plejeboliganalysen, som blev præsenteret på Sundhedsudvalgets møde den 7. august Sundhedsudvalget anbefaler, at der udover de nuværende korttidspladser i Ranum og på Solvang også etableres korttidspladser på Plejecentret Hesselvang. Baggrund: Korttidspladserne skal understøtte de igangværende tiltag i Region Nordjylland i form af åbningen af AMA, Hobro februar 2012 og senere fra januar 2013 FAM på Sygehus Vendsyssel, Thy - Mors Sygehus samt Aalborg Sygehus, så borgerne fremover vil blive udredt og diagnosticeret i et mere strømlinet forløb end i dag. Dette betyder, at behandling kan iværksættes hurtigere, samt at indlæggelse i flere tilfælde vil kunne undgås. Disse forandringer gælder grundlæggende for alle akutte henvendelser til sygehusvæsenet. Ændringerne vil opleves i takt med at AMA og FAM implementeres. For kommunerne vil etableringen af AMA og FAM have tre afgørende konsekvenser: Krav om øget tilgængelighed, idet udskrivningsvinduet over 365 dage bliver fra kl Opgradering af sundhedspersonalet og tilførelse af ny viden Behov for fleksible løsninger for især svage ældre medicinske patienter Plejeboliganalyse anbefaler, at der udvides med yderligere 5 korttidspladser i Vesthimmerland Kommune, som anbefales placeres på de tre plejecentre Ranum, Solvang og Hesselvang. Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om udarbejdelse af økonomisk overslag over etablering af et døgndækket tilbud med 9 korttidspladser på Plejecentret Hesselvang. 14

15 Lovgrundlag Lov om social service. Lov om almene boliger. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Driftsudgifter i alt pr. år udgør mio. kr. jf. vedlagte bilag. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget drøfter sagen og fremsender denne til behandling ved budgetforhandlingerne Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde i Sundhedsudvalget den 24. september

16 084. Ophævelse af tværkommunal samarbejde vedr. kronikerrehabilitering Sagsnr.: 12/25085 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Rehabiliteringstilbud til patienter med hjerte-kar sygdomme og KOL opstartedes 2009 via et tværkommunalt samarbejde mellem Vesthimmerland g Mariagerfjord kommune. Kronikerrehabiliteringen var det første knap 1½ år finansieret via projektmidler, og da rehabiliteringen overgik il drift , blev der indgået en to-årig kontrakt mellem de to kommuner om fortsættelse af samarbejdet, samtidig med at kommunerne implementerede diabetesrehabilitering. På baggrund af tværkommunale drøftelser og evalueringer af indsatsen er indstillingen i begge kommuner, at samarbejdet indstilles til at ophøre ved kontraktens udløb Begrundelsen er, at kommunerne fremadrettet skal tilbyde rehabiliteringsforløb til flere kronikergrupper såsom patienter med kræft og patienter med muskel-skelet lidelser. Derfor får kommunerne i højere grad brug for at kunne anvende de nuværende kompetencer og fagligheder mere fleksibelt i forhold til nuværende og kommende tilbud. En daglig tilstedeværelse i de respektive kommuner vil betyde nye muligheder i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse, således det bliver til gavn for en endnu bredere gruppe af patienter, der er lægehenvist til kronikerrehabilitering. Lovgrundlag Sundhedsloven 119 stk. 2. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at det tværkommunale samarbejde med Mariagerfjord Kommune omkring kronikerrehabilitering ophører pr

17 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 17

18 085. Præsentation af Aflastningshuset Kærbo Sagsnr.: 12/26417 Fraværende: Bilag: /12Åben Status på aflastningspladser på plejecenter Kærbo Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Centerleder Lene Brandhøj og afdelingschef Finn Bernhard præsenterer sundhedsudvalget for det ny oprettede Aflastninghus Kærbo. Aflastningshuset har hjemme i de til Kærbo sammenbyggede ældreboliger og råder over 8 boliger. På mødet vil sundhedsudvalget blive orienteret om: Målgruppe Servicetilbud Ind og udskrivningshistorik Lovgrundlag Lov om social service og sundhedsloven. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget tager præsentationen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Lene Brandhøj gav en grundig orientering. 18

19 086. Visitationskriterier/Kvalitetsstandard - dagcentertilbud Sagsnr.: 12/26043 Fraværende: Bilag: /12Åben Udkast til kvalitetsstandard - Dagcentertilbud - hjemmeboende borgere Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen I forlængelse af de skete omlægninger på dagcenterområdet, er der udarbejdet visitationskriterier/kvalitetsstandard for tilbuddet. Lovgrundlag Lov om social service 79 og Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Serviceniveau kan rummes indenfor den vedtagne normering/økonomi i Dagcenterområdet. Administrationen indstiller - at kvalitetsstandarden tages til efterretning og udsendes i høring i MED-fællesudvalg for Pleje- og Seniorservice, MED-lokaludvalg for visitationen og sekretariatet samt Ældrerådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 19

20 087. Revisionsberetning nr. 10 årsregnskabet 2011 Sagsnr.: 12/24850 Fraværende: Bilag: /12Åben Revisionsberetning nr Årsregnskab /12Åben Revisionspåtegning Regnskab /12Åben Bilag 2-4 til revisionsberetning nr. 10 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller/Dorthe Jende Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for I forhold til tidligere år, hvor der blev afgivet særskilt revisionsberetning for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område er denne fra 2011 integreret i en samlet revisionsberetning for regnskabsåret Af revisionspåtegningen fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Af selve revisionsberetningen fremgår: 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige 20

21 beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: Kontanthjælp, sagsrevision Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om rettidighed i forhold til det individuelle kontaktforløb samt jobplansarbejdet. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i bilag Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter Aktivlovens kap. 7., sagsrevision Vi har konstaterede et højt fejlniveau på området. Det drejer sig om manglende revurdering. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i bilag 2. Revisionsrapporten har på Sundhedsudvalgets område ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Styrelseslovens 42c. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at beretning nr. 10 tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012

23 088. Rammeaftale udkast til Styringsaftale Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Bilag: /12Åben Oversigt over foreløbige takster /12Åben Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser /12Åben Specifikation til Styringsaftalen for /12Åben Udkast til styringsaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorte Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både ift. driftsherre og myndighed Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende: Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen Som led i den aftale KL indgik med Regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået Der skal arbejdes et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af 23

24 ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen. I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen: Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang Thisted: Daghus Thisted Morsø: Daghus Morsø Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område: BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Socialudvalget, Børne- og skoleudvalget, Sundhedsudvalget og forelægges Handicaprådet til høring. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Styringsaftalen for 2013 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender Styringsaftalen for 2013 for så vidt angår de områder, som vedrører socialudvalgets politikområder. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Rammeaftalen indstilles godkendt, dog ønsker Sundhedsudvalget at Byrådet overfor Region Nordjylland meddeler, at man ikke er interesseret i overtagelse af den regionale institution Skovvænget i Aalestrup. Samtidig med meddeles at eventuel overtagelse af Vestervang i Løgstør fortsat afventer den igangværende analyse af psykiatri- og handicaprområdet. 24

25 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at styringsaftalen godkendes. 25

26 089. Lukket - Opsigelse af lejekontrakt Sagsnr.: 12/26369 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 26

27 27 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 090. Budget 2013 2016 for Sundhedsudvalgets område 220 091. Korttidspladser

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. november 2011 kl. 14:00 i Løgstør administrationsbygning, Byrådssalen Indholdsfortegnelse 108. Dialogbaseret aftalestyring for Sundhedsforvaltnings Plejecentre

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 093. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2012 235 094.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 033. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 13. april 2010 78 034. Budgetscreening

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 15. september 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 561. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 15. september 2011

Læs mere

K K R N O R D J Y L L A N D

K K R N O R D J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R N O R D J Y L L A N D Dato: 14. juni 2012 Tidspunkt: 12:00 Sted: Bornholm, Griffen i Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. januar 2012 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. januar 2012 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 19. januar 2012 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser fra Ældrerådets formand til mødet den 19. januar 2012 3 002.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111

Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Åbent møde for Ældreråds møde den 30. januar 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, mødelokale 111 Indholdsfortegnelse 8. Lovpligtig tilsyn i h.t. Servicelovens 151 på kommunens Ældrecentre i 2007

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup

Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Åbent møde for Børne- og skoleudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 17:00 i Aalestrup Indholdsfortegnelse 084. Ansøgning om oprettelse af vuggestueafdeling, Gedsted LBO 165 085. Ansøgning om oprettelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø

Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Åbent møde for Beredskabskommissions møde den 11. marts 2009 kl. 10:00 i Kælder i Farsø Indholdsfortegnelse 001. Brandslukningsoverenskomsten efter 2009 3 002. Godkendelse af milepælsplan for revidering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 25. november 2009 kl. 15:30 i Administrationsbygningen Farsø, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 129. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 25. november

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. juni 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 054. Ændring af sagsbehandlingstider ved ansøgning om hjælpemidler 125 055.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR EKSTRAORDINÆRT ÅBENT MØDE SUNDHEDSUDVALG TIRSDAG DEN 12. SEPTEMBER 2006 KL. 15.00 I ÆLDREAFDELINGENS MØDELOKA- LE, LØGSTØR RÅDHUS,

Læs mere

Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 14:00 i Administrationsbygningen Farsø, lokale K2

Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 14:00 i Administrationsbygningen Farsø, lokale K2 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 kl. 14:00 i Administrationsbygningen Farsø, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 15. marts 2011 54 026.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. maj 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, Kantinen Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 4. maj 2010 105 044. Vederlagsfri

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 Mødet slut kl. 11.00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. september 2011 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 088. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. september 2011 200

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere