Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl. 19.30"

Transkript

1 1 Referat af bestyrelsesmøde i E/F Søllerød Park, torsdag den 23. oktober 2014 kl Til stede: Tom Bosarp, Bent Rasmussen, Karin Clausen, Kirsten Rud, Thomas Worm, Beate Warberg (referent) Afbud: Warny Munch 1) Godkendelse af sidste mødereferat 2) Valg af referent 3) Balance for perioden v/tom 4) Orientering fra Tom (ikke omfattet af udvalgsområderne) 5) Orientering fra udvalgene: a. Beboerkontakt b. Økonomiudvalg c. Bygningsudvalg d. Grønne områder e. Aktivitetsudvalg f. IT/hjemmeside g. Ejendomsfunktionærer 6) Orientering fra midlertidige udvalg a. Vaskeri v/bent og Kirsten 7) Orientering fra bestyrelsesmedlemmer/suppleanter om øvrige opgaver se dropbox Udvalg og opgaver i øvrigt opgaver fordelt mellem bestyrelsesmedlemmer 8) Næste møde er aftalt til onsdag d. 19. november kl ) Eventuelt Ad 1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. Ad 2. Beate blev valgt som referent. Ad 3. Tom gennemgik balancen. Budgettet på posterne overholdes indtil videre, og det forventes alt andet lige, at det samme gør sig gældende ved udgangen af Generalforsamlingen den 28. april 2015 sættes på dagsorden på næste bestyrelsesmøde, hvor vi skal have et overblik over opgaver og fordeling af disse, herunder overvejelser vedr. udvalgenes budgetter.

2 2 Ad 4. I maj 2014 konstaterede den ny bestyrelse, at der ikke har foreligget en skriftlig administrationsaftale mellem Ejerforeningen og administrator af E/F Søllerød Park. Bestyrelsen har derfor bedt om en sådan aftale, hvilken er modtaget i udkast den 21. oktober. Tom videresender aftalen til resten af bestyrelsen med henblik på at diskutere indholdet på næste møde. Tom og Bent har modtaget udkast til aftale med Holte Varmeforsyning. Udkastet vil blive sammenholdt med den aftale, som ejerforeningen har med den nuværende leverandør, EoN. Ad 5. a) Ikke noget at berette. b) Ikke noget at berette. c) Bent kunne berette, at servicebygningerne bliver malet færdig fredag den 24. oktober. Omlægning af fliser ved blok 1-6 samt passagen ved siden Mette Lykken er i gang med at blive omlagt. Mureren arbejder på reparation i blok 16, 17 og 18. Møbelforretningen har trods lovning på, at de ville gå i gang med at sætte vinduesrammerne i stand, endnu ikke sat arbejdet i gang. De har frist på 14 dage.. Der er stadig garageporte i de lange garager, som ikke er blevet malet. Arbejdet udsættes og overføres til 2015 budgettet. Istandsættelse af kantestene på vej ned til de lange garager er i gang. Byggeudvalget har igangsat en ekstern ekspertundersøgelse af fugtskader i tre endegavlslejligheder. Fugtskader i væggene i lejlighederne skyldes til dels, at blokken er bygget på et ringe funderet mosebundsunderlag. Så snart rapporterne er modtaget, vil byggeudvalget indhente tilbud på arbejderne til udbedring af skaderne. Thomas og Bent vil på baggrund af rapporterne vurdere behovet for undersøgelse og forebyggelse af endegavlslejligheder med risiko for lignende skader. Den nuværende forsikringspolice med Willis udløber 31. december 2014 (og ikke 31. december 2015 som det ved en fejl blev noteret i forrige bestyrelsesmødereferat). Thomas har aftalt møde med Top Danmark vedr. tilbud på ny police i næste uge. d) Havedag den 5. oktober var en stor succes med mange fremmødte og god stemning. Et par

3 3 skraldespande ved søen mangler desværre stadig at blive udskiftet pga. tidsmangel hos inspektørerne. Der var enighed om, at Beate indkøber et par skræmmeugler, som inspektørerne sætter op i et træ i nærheden af parkeringspladser, der er særligt plagede af fugleekskrementer. e) Der er nu et par forældre, der har startet Søllerød Parks Børneklub som vil stå for arrangementer for børn og forældre. Første arrangement er på søndag, hvor der er hængt opslag op ved alle trapper og annonceret på hjemmesiden. Aktivitetsudvalget hjælper klubben med annoncering på hjemmesiden og bakker naturligvis initiativet op. Aktivitetsudvalget forventer at sætte et beløb af i 2015-budgettet, således at vi kan støtte børneklubbens initiativer, hvor det kræves. f) Der blev diskuteret, ad hvilke veje meddelelser fra bestyrelsen skal tilgå beboere ud over mail og opslagstavle i vaskeriet. Beate er i gang med at indsamle de sidste mailadresser og vil i den forbindelse forsøge at få et overblik over, hvor og hvor mange beboere det drejer sig om, der hverken har internet eller mulighed for at gå i vaskeriet. Karin og Beate vil se på, hvilken information, der uddeles, herunder meddelelser fra inspektørerne og hvordan omdelingen så skal være fremover. g) Inspektørernes mobiltelefoner er forældede, og det blev besluttet at indkøbe tre nye mobiltelefoner til dem. Ad 6. a) Vaskeriet: Tapetet er sat op, og Kirsten vil snarest indkøbe møbler til læsehjørnet. Kirsten har smidt de gamle bøger ud og lagt blade i stedet. Kirsten regner med, at møblerne er på plads i løbet af november måned. Kirsten bemærkede, at gulvet i vaskeriet som regel er ret beskidt. Bent vil tale med inspektørerne om, hvordan et par timers rengøring om ugen kan passes ind i inspektørernes arbejde i øvrigt, evt. om vi skal hyre rengøring udefra. Bent kunne berette, at man er i gang med at vurdere to tilbud på nye vaskemaskiner til vaskeriet. På næste bestyrelsesmøde vil udvalget præsentere en samlet plan for fornyelse af maskinparken ; desuden mangler udvalget tilbud fra blikkenslager. Tom bad udvalget om inden næste møde at fremsende materiale til bestyrelsesmedlemmerne, så de kan se på det inden mødet.

4 4 Ad 7. Dropbox-opgaver blev gennemgået. Der udestår at få udarbejdet flg.: Velkomstskrivelse til nye beboere som supplement til administrators skrivelse Revideret arbejdsbeskrivelse for inspektørerne Bestyrelsens årsplan Tom bad bestyrelsen om til næste gang at medtage input til bestyrelsens årsplan. Ad 8 Næste møde aftalt til onsdag den 19. november kl Ad 9. Vi har endnu ikke modtaget tilbud fra Majbyg på nedtagning, transport og opsætning af rækværk Bent rykker Majbyg. Badeværelsesvindue: Prototype er ankommet fra fabrikken i Jylland og stillet til fremvisning på gulvet i vaskeriet ved tag-aflæseren. Bent kommer med oplæg til dato (en gang i november) og dagsorden for beboermøde i vaskeriet. Bent og Tom vil være til stede på mødet til at fremlægge projektet og besvare spørgsmål. Tom mindede Bent om, at han i samarbejde med Henrik Svalebæk skal lave udkast snarest til ny formulering af 14 i vedtægterne, så den kan præsenteres på generalforsamlingen til april. Beates udkast til logo forventes færdig til næste møde. Karin og Beate aftalte, at de sammen ser på udkastet og på en strategi for information til beboerne ud over mail og ophæng i vaskeriet.

5 5 Udvalg Beskrivelse Forventes udført Afsluttet Bygninger Lyskasser ved møbelhandleren repareret Ja Bygninger Pullerter opsat og fundament repareret i købmandsgården Ja Bygninger 2. besigtigelse af facader og have Ja Bygninger Reparation af støttemur på bagsiden af købmandsforretningen Ja Bygninger Reparation af svampeskade i tagpap på 2 garager (de runde garager) Ja Bygninger Tilbud fra Majbyg på nedtagning, transport og opsætning fransk altan-gelændere Nej Grønt Fældning af træer, nye hække mv. ved indgang fra Vangebovej (Krogsgaard Have & Anlæg) Ja Grønt Indkøb og opsætning af 4 ny skraldespande i træ og hundeposeholder rundt om søen Ja Bygninger Tapetsering og nye møbler til "læsehjørnet" i vaskeriet Ja Bygninger Prototypevindue til badeværelsesvinduer, stillet til fremvisning på vaskeriet Ja Bygninger Maling af servicebygninger Ja Bygninger Undersøgelse af fugtskader i endegavle i tre boligblokke Nej Bygninger Reparation af tagrender på de runde garager Nej Bygninger Røde Kors tøj-container opstilles på containerpladsen Nej Bygninger Ny 3-cifret nummerering af parkeringspladser Nej Bygninger Div. beboelsesblokke, i bl.a. blok Nej Bygninger Istandsættelse af møbelforretningens facade (pålagt lejer af ejerforeningen) Nej Bygninger Istandsættelse af kantestene på vejen ned til de lange garager Nej Grønt Indkøb af 2 skræmmeugler til opsætning over parkeringsplads Nej Bygninger Omlægning af flisebelægning mellem blok 1 og 6 samt ved Mette Lykken-passagen Nej Bygninger Indkøb og opsætning af sofa/stole i læsehjørnet Nej Bygninger Pergola uden for Mette Lykken-forretningen rives ned Nej Bygninger Understrygning af tag i blok 5 og 6 når nye, reviderede tilbud er modtaget Nej Bygninger Genforhandling af eksist. bygningsforsikring - eller finde bedre forsikringsdækning Nej Bestyrelse Årsplan for bestyrelsen Nej Bestyrelse Velkomstskrivelse til nye beboere Nej IT Oprydning i og arkivering af ringbind på inspektørkontoret Nej Bygninger Maling af resterende garageporte (lange garager) - udsat til Nej IT Logo til brevpapir Nej

6 6

Referat af bestyrelsesmøde nr. 257 i E/F Søllerød Park, onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmøde nr. 257 i E/F Søllerød Park, onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30 Referat af bestyrelsesmøde nr. 257 i E/F Søllerød Park, onsdag den 19. november 2014 kl. 19.30 Til stede: Tom Bosarp, Bent Rasmussen, Kirsten Rud, Thomas Worm, Warny Munch, Beate Warberg (referent) Afbud:

Læs mere

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31

Sidst ændret: 2012-02-17 Kl. 08:31 2012-02-06, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-02-17 Kl. 08:31 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Frank Hansen (FH) Bjørn Larsen (BL) Jørgen Weng

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter

Godkendelse/underskrift af referatet fra den 15. august 2011. Netudgaven udlægges på hjemmesiden. Fortsætter Referat eksternt, bestyrelsesmøde 5. september 2011 kl. 18.30 1. Formalia: Dirigent: Karen Referent: Karen Til stede: Enver, Rudolf, Martin og Karen. Inge fra kl 20.00 Fraværende: Jesper Godkendelse af

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat. 2012-05-07, Side 1 af 9. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09

Referat. 2012-05-07, Side 1 af 9. Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Referat 2012-05-07, Side 1 af 9 Emne Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2012-05-14 Kl. 21:23 Deltagere Tilstede Ikke tilstede FA09 Lisbeth Jallbjørn (LJ) Lars Larsen (LL) Frank Hansen (FH) Punkter

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09

REFERAT Bestyrelsesmøde lørdag den 10. 01.20 hos Beach Bowl, Søndervig kl. 09 Inviteret: Birgitte Ohm (BO), Thorbjørn Argir (TA), Erich Fuglsbjerg (EF), Mette Ebbensgaard (ME), Frits Rostrup (FR). Bent Kortholm (BK), Jette Søndergård Afbud fra: Thorbjørn Argir og Frits Rostrup KL

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl.

Br øndbyer nes Andelsboligfor ening afdeling 2 Refer at fr a afdelingsbestyr elsesmøde nr. 09.11 Mandag den 12.09.2011 kl. 18:00 kl. Deltagere: Til stede Afbud Lars Bjørnstrup Formand x Mitzi Hansen MH Næst forkvinde x Poul Petersen PP Bestyrelsesmedlem x Arne Strandet Larsen ASL Suppleant x Mikkel Selander Driftsleder x Lars Larsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55

Sidst ændret: 2011-04-19 Kl. 17:55 2011-04-11, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-04-19 Kl. 17:55 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-02-17, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-03-09 Kl. 14:51 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej.

Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet på Langelandsvej. Bestyrelsesmøde den 8. december 2014 Til stede var: Mads Lotte, Helge, Tonny, Kirsten, Lone og Tommy. Meddelelser fra formanden. Lidt nyt fra Altan DK. Vi har nu fået vores hovedbyggetilladelse til Altanprojektet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 2. september 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: Enver 2. Referent: Maria 3. Til stede: Lars (LK) (via telefonforbindelse), Christoffer (CH), Enver (EP), Maria (suppleant) 4. Fraværende: Michael (MNN) og Julie (suppleant) Næste

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere