Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA"

Transkript

1 Stil krav til kvaliteten Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring Servicebranchens Arbejdsgiverforening VI OPFYLDER SBA Service normen KONTROLLERET AF 1

2 Indhold Forord... 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres på pris alene... Mister beslutningstagere fokus på kvalitet?... Forskel på hvad man gør, og hvad man bør... Skoler og rengøring... Uhumske skoletoiletter har konsekvenser for børns helbred... Andel af elever der ikke går på toilet... Hospitaler og rengøring... Kvalitetsrengøring på hospitalerne er en del af nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen... Så mange rammes af infektioner... Hvad er løsningen?... Stil krav til kvaliteten... Mere fokus på kvalitet i udbudsprocessen... Dialog og innovation... Kvalitetsrengøring behøver ikke være dyrt... Kommunalpolitikere om kvalitet... Servicenormen

3 Forord Det er væsentligt, at kommuner og regioner kan få udført serviceopgaver så effektivt som muligt, så vi får bedst mulig service for pengene. Det gælder eksempelvis for rengøring på landets folkeskoler, hospitaler og institutioner, hvor opgaverne ofte konkurrenceudsættes. Uanset om opgaverne varetages af private leverandører eller af regionerne og kommunerne selv, er det samtidig afgørende at holde et klart fokus på, at kvaliteten af rengøringen skal være i orden. For der er en grænse for alt. Også for hvor billig rengøring kan blive, uden at det går ud over kvaliteten. Næsten 4 ud 10 af udbud på serviceopgaver som rengøring afgøres i dag alene på laveste pris. Det er efter vores mening 4 for mange. Udbud skal ikke afgøres alene på pris. Vi skal sikre kvaliteten bedre, og som servicevirksomheder vil vi gerne konkurrere på både pris og kvalitet. Konsekvenserne af et overdrevet fokus på pris, frem for kvalitet, kan være mange og fatale. Når rengøringen halter på landets skoler og hospitaler, har det alvorlige konsekvenser for både børn, unge og ældre. Med dette oplæg, ønsker vi fra Servicebranchens Arbejdsgiverforening at opfordre politikere og andre beslutningstagere til at stille krav både til pris og kvalitet, når de bestiller serviceopgaver. Vi vil også gerne invitere til debat om, hvor grænsen går for, hvad vi som samfund kan være med til, når det gælder rengøring på de institutioner, som vi alle benytter. 3

4 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres alene på pris Mister beslutningstagere fokus på kvalitet? Noget tyder på, at politikere og andre beslutningstagere, i bestræbelsen på at finde de økonomisk mest fornuftige løsninger, mister fokus på kvalitet i forbindelse med udbudsprocesser om serviceydelser som for eksempel rengøring, catering og ejendomsdrift. Prisen kommer til at skygge for hensynet til kvalitet også mere end politikerne selv synes, at den bør. Næsten 4 ud af 10 udbud afgøres alene på pris En opgørelse viser, at 37 procent af de offentlige udbud vedrørende serviceopgaver bliver afgjort alene på pris. I de fleste tilfælde vil kvalitet vægte en hvis procentdel, når der skal tages stilling til, hvem som skal vinde udbuddet og løse opgaven. Det gælder i de resterende 63 procent af udbuddene, hvor man på baggrund af både pris og kvalitet vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Men opgørelsen viser altså, at i næsten 4 ud af 10 tilfælde vægter prisen 100 procent. Det rejser spørgsmålet om, hvad der er en hensigtsmæssig vægtning imellem pris og kvalitet. Sådan bør udbud afgøres Men en ting er praksis. Hvis man spørger politikerne ude i landets kommuner om, hvordan pris og kvalitet bør vægte i forbindelse med udbud om serviceopgaver, ser billedet en del anderledes ud. I en rundspørge til 175 politikere i økonomiudvalg i 80 af landets kommuner, siger næsten otte ud af ti, at udbud bør afgøres på både pris og kvalitet. 17 procent peger på, at de hovedsageligt bør afgøres på kvalitet. 2 procent siger, at de udelukkende bør afgøres på kvalitet, ligesom kun 2 procent mener, at de udelukkende bør afgøres på pris. Sådan mener kommunalpolitikere at udbud bør afgøres 4 ud af % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % 2 % 77 % 17 % 2 % offentlige udbud om service afgøres alene på pris Udelukkende på pris Både på pris og kvalitet Hovedsageligt på pris Udelukkende på kvalitet Hovedsageligt på kvalitet Kilde: DI-Service Kilde: SBA 2014 Rundspørge til 175 byrådsmedlemmer fra økonomiudvalg i 80 kommuner. 4

5 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres alene på pris Forskel på hvad man gør, og hvad man bør Rundspørgen viser, at kun 2 procent af de adspurgte kommunalpolitikere synes, at udbud bør afgøres alene på pris. Langt de fleste mener, at man også bør kigge på kvaliteten i tilbuddet. Alligevel er det i den virkelige verden i næsten 4 ud af 10 tilfælde 100 procent prisen, der vægter, når offentlige udbud om serviceopgaver bliver afgjort. Det rejser spørgsmålet om, hvorfor der i kommunerne ikke er en stærkere praksis for at stille krav til kvaliteten i stedet for kun at se på prisen. Andel af offentlige udbud på serviceområdet, der afgøres alene på pris 37 % Kun 2 % afgøres alene på pris af kommunalpolitikerne synes, at udbud skal afgøres alene på pris 5

6 Skoler og rengøring Uhumske skoletoiletter har konsekvenser for børns helbred En stor del af de danske skolebørn undgår helt toiletbesøg i skolen, fordi toiletterne er for ulækre pga. dårlig og mangelfuld rengøring. Det har store konsekvenser for børnenes helbred. Både på den korte og lange bane. Hvis man skal dæmme op for disse udfordringer, kræver det, at udbyderne bliver bedre til at stille krav til kvaliteten i den rengøring, som leveres på skolerne. Ensidigt fokus på pris løser ikke problemet. Mange skoletoiletter er uhumske, de lugter, og der mangler ofte både sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Der kan være urin på brættet, støv i krogene, og nogle steder lugter toiletterne pga. beskidte gulve, overfyldte skraldespande og gamle sæberester. Det medvirker til, at en stor gruppe børn holder sig dagen igennem for at undgå toiletbesøg. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, fra 2012 viste, at ca. 20 procent af eleverne i klasse ikke går på toilettet på skolen. Det er et problem, når eleverne ikke kommer på toilet i løbet af en hel skoledag, for det kan føre til alvorlige problemer med inkontinens og også give koncentrationsbesvær. Hovedpine, ubehag og koncentrationsbesvær Når børn holder sig hele dagen igennem, kan det på kort sigt medføre mavesmerter, hovedpine, ubehag og koncentrationsbesvær. På længere sigt øger det risikoen for funktionsforstyrrelser i urinblære og tarm. Hvis toiletterne fremstår så ulækre, at eleverne ikke vil bruge dem, så får det nogle langtidskonsekvenser i form af risiko for tarm- og urinvejsinfektionen og inkonsistens. Børnene får simpelthen svært ved at holde på det, de skal. På den korte bane har det betydning for elevernes koncentrationsevne og læring. Hvis man ikke kommer af med det, man skal, så får man svært ved at koncentrere sig. Til sidst kan man kun koncentrere sig om at skulle på toilettet, men hvis eleverne ikke har lyst til det og holder sig en hel dag, så har vi problemet. Vi har også oplevet nogle sige, at de ikke drikker vand for at undgå toiletbesøg, hvilket så giver dem yderligere problemer med hovedpine. Anette Johansen Projektleder på projekt Hi Five, Statens Institut for Folkesundhed, SDU 6

7 Skoler og rengøring Andel af elever der ikke går på toilettet på skolen i procent % 20 % Drenge Piger % 6 % klasse klasse Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012 Ingen børn kan være tjent med at opleve sygdomme og smerter, fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter. Det rejser spørgsmålet om, hvordan vi fremover sikrer bedre kvalitet i rengøringen på skolerne? Det duer ikke, at udbud afgøres alene på pris. Der må og skal stilles krav til kvaliteten. Finn Vestergaard Formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening og HR-direktør i ISS 7

8 Hospitaler og rengøring Kvalitetsrengøring på hospitalerne er en af nøglerne til et velfungerende sundhedsvæsen Hvert år rammes danskere af en hospitalsinfektion. Af dem dør ca Det kan lyde utroligt, at man kan blive mere syg af at blive indlagt, men ikke desto mindre er det sandt. Kvalitetsrengøring spiller en vigtig rolle for at dæmme op for de udfordringer, som de danske hospitaler oplever med infektioner. Hvert år laver Statens Serum Institut i samarbejde med sygehusene en omfattende stikprøvekontrol af, hvor mange patienter, der har fået en infektion, imens de har været indlagt. Og tallene taler sit tydelige sprog. Ca. 10 procent rammes hvert år af infektioner, hvilket svarer til ca personer. Kvalitetsrengøring er en forudsætning for ordentlige sanitære forhold på landets hospitaler og sygehuse, så patienterne bliver raske og ikke mere syge. Men når prisen på rengøring bliver presset for meget, er der ikke den nødvendige tid og de rette muligheder for at udføre rengøring af den nødvendige kvalitet. Hvis vi som samfund skal sikre bedre kvalitet i rengøringen på vores hospitaler, er det afgørende, at der bliver stillet krav til kvaliteten, når opgaverne kommer i udbud og at der bliver målt på kvaliteten, når opgaverne skal løses. Det gælder uanset, om det er private eller offentlige leverandører, der skal løse opgaverne. Finn Vestergaard Formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening Eksperterne bakker op Både specialister fra Statens Serum Institut og læger, som arbejder med hospitalsinfektioner, understreger, at kvalitetsrengøring er afgørende for et sundt og velfungerede hospitalsvæsen, som gør folk raske i stedet for syge. Vi ved, at rengøring nedsætter graden af kontaminering og faren for infektioner. Det gælder både støv, snavs og biologisk materiale som blod og sekret. De farlige mikroorganismer har en større chance for at overleve, hvis ikke der bliver gjort ordenligt rent. For at rengøringen skal have en given kvalitet, så kræver det noget tid og ekspertise hos rengøringsmedarbejderen. Du kan godt spare på rengøringen, men et eller andet sted er der en smertegrænse. Og i sidste ende bliver det kun dyrere og mere kostbart for samfundet, hvis ikke der bliver gjort ordenligt rent. Elsebeth Tvenstrup Jensen Overlæge, Central Enhed for Infektionshygiejne ved Statens Serum Institut 8

9 Hospitaler og rengøring Så mange rammes af infektioner 2009* 8,87,7 % 2010* 9,7,4 % 2011* 7,9 % 2012* 7,8 % 2013* 7,2 % 2014* 7,7 % * Forår forår 2014 Der er taget omfattende stikprøver. Andelen af patienter, der får de fire hyppigste hospitalserhvervede infektioner, mens de er indlagt, er målt. Fordi ikke alle infektioner er med i undersøgelsen, er antallet af inficerede større og vurderes til at være omkring ti procent. Hvis ikke der bliver gjort ordenligt rent, så er der en risiko for, at bakterier og virus kan blive overført til patienter, så de bliver mere syge. Rengøring er et vigtigt led i smitteforebyggelsen, og derfor er kvalitetsrengøring en vigtig del af beredskabet for at undgå smitte fra miljøet omkring patienten. Nullermænd på gulvet ser ikke pænt ud, men det er ikke så meget det, der er problemet, når vi taler om hospitalsinfektioner. Et langt større problem er forureningen af berøringsflader, som personale og patienter er i kontakt med. Fx dørhåndtag, toiletter, gelændere og kontakter. Hans Jørn Kolmos Professor, forskningsleder, dr. med SDU Kilde: Statens Serum Institut,

10 Hvad er løsningen? Stil krav til kvaliteten Uanset om opgaverne løses af private leverandører eller kommunerne og regionerne, er der behov for, at politikere og andre beslutningstagere sætter ekstra fokus på kvalitet. Når næsten 4 ud af 10 udbud om service i dag alene bliver afgjort på pris, så er det 4 for mange. Nedenfor ses tre opfordringer fra Servicebranchens Arbejdsgiverforening til de ansvarlige politikere og andre beslutningstagere. Stil krav til både kvalitet og pris 1. Ved at sætte serviceopgaver som for eksempel rengøring af offentlige skoler og hospitaler i udbud, kan man ofte opnå en bedre service til en bedre pris. Men det kan man kun, hvis de offentlige ordregivere har et væsentligt fokus på kvalitet i udbudsmaterialet. Der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i næsten alle forhold, også når det gælder rengøring. Hvis der ikke bliver stillet meningsfulde krav til kvalitet, men kun til pris, hopper kæden af, og der skabes en for alle parter uhensigtsmæssig kultur, hvor den ene underbyder den anden. Det går ud over borgerne, som i sidste ende måske får en billig service, men ikke en ordentlig og brugbar kvalitetsservice. Derfor er det afgørende, at politikerne og udbyderne stiller de rette krav til niveauet for kvalitet i udbudsmaterialet. 2. Gør det tydeligt, hvad forholdet er mellem kvalitet og pris Der er er en natulig grænse for, hvor meget kvalitet man kan få for pengene. Derfor skal politikere og andre beslutningstagere være sig deres ansvar bevidst, når det gælder brug af udbud med et blindt fokus på at spare penge. Uanset hvor dygtigt og innovativt et rengøringsfirma løser opgaven, er der ikke tale om en priskurve, der går nedad mod det uendelige, uden at det koster på kvaliteten på et eller andet tidspunkt. Derfor er det vigtigt med gennemsigtighed i beslutningerne omkring pris og kvalitet. Borgerne har krav på at vide, hvornår der er tale om effektiviseringer, og hvornår der er tale om egentlige prioriterede forringelser i den service, som ydes. Ligesom politikerne skal stå inde for budgettet, skal de også stå inde for kvaliteten i de aftaler, de indgår. 10

11 Hvad er løsningen? Mål på kvaliteten 3. Et højt kvalitetsniveau opnås bedst ved løbende at måle på kvaliteten af det arbejde, der bliver udført. Ved i fællesskab at opstille klare mål for kvaliteten til rengøring og have en løbende dialog om, hvorvidt målene bliver nået, sikres det bedste grundlag for et godt samarbejde. Ved at tale åbent om, hvad der kan gøres, hvis kvalitetsmålene ikke nås, og hvad der kan gøres for, at de bliver nået, øger det potentialet for kvalitet i rengøringsopgaven. En fælles målsætning for kvaliteten og fælles kontrol i dialog mellem kunde og leverandør skal sikre, at serviceniveauet løbende bliver fulgt. Der bør ske en øget anvendelse af kvalitetsstandarder, f.eks. INSTA 800. Ved at måle på kvaliteten, sikrer man kvaliteten. Alternativet er et blindt fokus på besparelser og laveste pris uden mål og ambition for kvaliteten. 11

12 Mere fokus på kvalitet i udbudsprocessen Dialog og innovation For at komme udfordringerne med dårlig rengøring på skoler og hospitaler til livs, er det afgørende med et øget fokus på kvalitet i de rengøringsudbud, som kommuner og regioner bestemmer rammerne for. Når 37 procent af alle udbuddene på serviceområdet afgøres alene på laveste pris, har det konsekvenser. Nogle gange i form af nedjustering af kvalitetskravene i forbindelse med et udbud. Eksempelvis beder kommunerne om rengøring to gange ugentligt i stedet for tre gange ugentligt. Lavere kvalitet kan altså også skyldes, at udbyderen, i forbindelse med udbud, beder leverandøren om at sænke kvaliteten. Spørgsmålet er, hvordan man bedst sikrer kvaliteten i forbindelse med udbud også selvom udgangspunktet i kommuner og regioner ofte er, at der skal spares. I det følgende beskrives nogle metoder og eksempler, hvor kvaliteten sikres gennem dialog og innovation. Funktionskrav Der er flere veje til mere kvalitet i rengøringen. En af mulighederne er, at offentlige ordregivere kan benytte sig af såkaldte funktionskrav, når serviceopgaver skal konkurrenceudsættes. Modsat instruktionskrav, tekniske krav og krav om præsterede timer, så lægger funktionskrav op til mere innovative løsninger, som stiller en større grad af frihed i opgaveløsningen. Det kan skabe store effektiviseringsgevinster, som kan frigøre offentlige midler til andre formål. Dialog og forhandling For at styrke kvaliteten kan ordregiver også med fordel have en dialog med markedet om, hvilke resultater man ønsker og om, hvordan opgaven kan løses mest innovativt og effektivt. En sådan dialog er der mulighed for både i form af såkaldt udbud med forhandling og såkaldt konkurrencepræget dialog. Disse udbudsformer implementeres i den nye danske udbudslov i

13 Mere fokus på kvalitet i udbudsprocessen Kvalitetsrengøring behøver ikke være dyrt Der findes mange eksempler på, at rengøring kan udføres til en fornuftig pris, uden at det går ud over kvaliteten. Men fælles for disse eksempler er, at det er innovation og dialog i løsningen af opgaven, som har skabt merværdien. Ikke et ensidigt fokus på pris alene. Her er tre eksempler på innovative løsninger, som både har skabt kvalitet og besparelser. 1. Lolland Kommune Dialog om alternative løsningsmuligheder førte til et nyt rengøringssystem, hvor man kun anvender særlige klude og mopper i kompositfibre og små mængder vand. Det lave forbrug af vand og kemikalier eliminerer løft af tunge spande og opvridning af klude, samtidig med at det forbedrer arbejdsstillinger og minimerer brug af rengøringsmidler. Beregninger i kommunen viser, at de har sparet 1,3 mio. kr. siden skiftet i Billund Kommune Ved at standardisere serviceniveauet på tværs af institutioner og lægge al drift ud til eksterne leverandører, opnåede kommunen besparelser uden, at kvaliteten blev væsentligt forringet. Eksempelvis gik en institution fra at have daglig vinduespudsning til at have halvårlig vinduespudsning. Kommunen opnåede en besparelse på 1,4 millioner kr. svarende til 30,5 procent. Brug af funktionskrav som løftestang for kvalitet og innovation har i de seneste år været et populært emne i udbudsdebatten. Funktionskrav er også nævnt særskilt i præamblen til EU s udbudsdirektiv som noget, der skal fremmes for at opnå mere effektive offentlige indkøb. I servicebranchen håber vi derfor, at funktionskrav bliver et mere hyppigt anvendt værktøj i fremtiden, så der kommer mere fokus på kvalitet i stedet for et ensidigt fokus på pris. Finn Vestergaard Formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening 3. Helsingør Kommune I forbindelse med et udbud i Helsingør Kommune har man fundet en løsning, som gør rengøringsbehovet mindre i børnehaverne. Man har indført måtter ved indgangspartierne og skofri områder. Løsningen er enkel, men kun muliggjort igennem fokus på alternative og innovative løsninger, som ikke forringer kvaliteten. 13

14 Kommunalpolitikere om kvalitet Behov for mere dialog? Vi skal have mere dialog imellem leverandørerne og kommunerne, fx om, hvordan vi kan sikre trygheden ved prisen samtidig med, at vi har en fleksibilitet, der gør, at når opgaven og behovet forandrer sig, så får vi stadig kvalitet for pengene. Det må vi samarbejde om at finde nogle standarder for, så vi også kan styre på det parameter via kontrakterne. Miki Larsen (A), Viceborgmester, Formand for Børn- og Skoleudvalget Allerød Kommune Det allervigtigste er dialog mellem kommunerne og virksomhederne. Men det er også rigtig vigtigt, at kommunerne er superskarpe på, hvad det er, de udbyder, og hvordan. Ligesom virksomhederne har en forpligtigelse til at spørge ind til, hvad er det for en kvalitet, som kommunerne har brug for og efterspørger inden for den økonomiske ramme. Jane Heitmann (V), MF, Næstformand Sundhedsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune 14

15 Servicenormen Servicenormen en garanti for en seriøs samarbejdspartner Det er ikke kun politikere og embedsmænd, der har ansvaret for, at rammerne for kvalitetsrengøring er tilstede. Det har rengøringsbranchen også selv. Derfor har vi i SBA indført Servicenormen, som er en række kvalitetskrav, som alle medlemmer skal leve op til. Det gælder bl.a. krav i forhold til uddannelse af personalet, arbejdsmiljø, personalepolitik, kontrakter på underleverandører og opdaterede serviceattester og forsikringsvilkår. Sort arbejde, illegal arbejdskraft eller tvivlsomme underleverandører er uacceptabelt. Hvis virksomhederne ikke lever op til Servicenormen, fører det til eksklusion. Virksomhederne bliver kontrolleret af Dansk Standard. SBA VI OPFYLDER Service normen KONTROLLERET AF Udgiver: Servicebranchens Arbejdsgiverforening Tekst og layout: Operate A/S Tryk: Kailow Graphic A/S Foto: Kristian Holm Oplag: 2. oplag 200, januar 2015 ISBN:

16 Stil krav til kvaliteten I dag bliver næsten 4 ud af 10 offentlige udbud på serviceområdet afgjort alene på laveste pris. Det rejser spørgsmålet om, hvad der er en hensigtsmæssig vægtning imellem pris og kvalitet. I Servicebranchens Arbejdsgiverforening mener vi, at der skal mere fokus på kvalitet. Vi vil gerne konkurrere både på pris og kvalitet. Det gælder om at få bedst mulig service for pengene. Derfor er det afgørende, at politikere og andre beslutningstagere tager fuldt og helt ansvar for at stille præcise krav til den kvalitet, de ønsker. Samtidig er der grænser for, hvor meget der kan skæres, uden at det rammer kvaliteten. Det er nødvendigt, at politikere og andre beslutningstagere både stiller tydelige krav til kvaliteten og til prisen, når der laves udbud på serviceopgaver. Servicebranchens Arbejdsgiverforening har tre opfordringer til politikere og andre beslutningstagere: Stil krav til både kvalitet og pris Der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og derfor mener vi, at de 37 procent af udbuddene, som i dag alene bliver afgjort på pris, er 37 procent for mange. Kun ved at stille krav til kvaliteten i udbudsopgaver, sikres et højt niveau af kvalitet. Mål på kvaliteten Ved at opstille klare mål for kvaliteten af rengøringen og ved have en dialog med leverandørerne om, hvorvidt målene bliver nået, sikres det bedste grundlag for et godt samarbejde. Via fælles kontrol i dialog mellem kunde og leverandør kan serviceniveauet løbende testes og dermed sikres. 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres alene på pris Udgiver Servicebranchens Arbejdsgiverforening 1787 København V Tel: Fax: ud af 10 Kilde: DI-Service Gør det tydeligt, hvad forholdet er mellem kvalitet og pris I dag er der mange steder skåret ind til benet i forhold til, hvor billigt en serviceopgave kan løses, uden at det går ud over kvaliteten. Politikere og andre beslutningstagere bør være tydelige omkring forholdet mellem pris og kvalitet. Borgerne har krav på at vide, hvornår der er tale om effektiviseringer, og hvornår der er tale om egentlige besparelser eller serviceforringelser. Der er ingen vindere, men kun tabere, hvis udbudskulturen kun har fokus på laveste pris. 16

Hvordan øger vi fokus på kvalitet fremfor pris? Rengøring og vinduespolering

Hvordan øger vi fokus på kvalitet fremfor pris? Rengøring og vinduespolering Hvordan øger vi fokus på kvalitet fremfor pris? Rengøring og vinduespolering 2 / Rengøring og vinduespolering Indledning SBA målretter indsatsen for medlemsvirksomhederne via flere segmenter. Rengøring

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med toiletforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med toiletforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Toiletter Denne DCUM-vejledning beskriver toiletforhold på skoler og uddannelsessteder. en handler om toiletters indretning og hygiejneforhold, og om hvordan dårlige toiletforhold kan påvirke elever og

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Toilet- rapporten 2016

Toilet- rapporten 2016 Toiletrapporten 2016 En rapport om håndhygiejne, toiletter og restaurantbesøg Vores hænder er konstant i kontakt med bakteriefyldte genstande rundt omkring os. Ikke mindst på toilettet. Derfor er en af

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Rene hænder og god hygiejne redder liv

Rene hænder og god hygiejne redder liv Rene hænder og god hygiejne redder liv Hvert år dør tusindvis af danskere af dårlig hygiejne. Her får du en guide til bedre hygiejne - og en sundere og raskere hverdag Af Lisbeth Kjær Larsen, november

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

Synlig rengøring efter folkeskolereformen

Synlig rengøring efter folkeskolereformen 1 SYNLIG RENGØRING EFTER FOLKESKOLEREFORMEN Synlig rengøring efter folkeskolereformen Et inspirationskatalog til bl.a. rengøringsledere, rengøringsassistenter og skoleledere Torben Milandt, 3F torben.milandt@3f.dk

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi.

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Att: Koncernøkonomi. Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att: Koncernøkonomi Den 31. januar 2011 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0803-0175 Vedrørende Region Midtjyllands udbudsstrategi Region Midtjylland har sendt

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Visual Cooking gør det nemt at tilberede mad i store mængder uden at gå på kompromis med kvaliteten

Visual Cooking gør det nemt at tilberede mad i store mængder uden at gå på kompromis med kvaliteten Visual Cooking gør det nemt at tilberede mad i store mængder uden at gå på kompromis med kvaliteten Birte Due Økonoma på Århus Sygehus Storkøkken Århus Sygehus Mere end 80% af den daglige madproduktion

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

Udbud og organisering

Udbud og organisering Udbud og organisering Peter Stig Jakobsen 2 Et oplæg til inspiration Styrelsen for It og Læring 1 3 Bedre leverancer og kontraktvilkår Udfordringen består i som offentlig indkøber på udbudstidspunktet

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Socialdirektørkredsen 12. August 2014

Socialdirektørkredsen 12. August 2014 1 NOPII - Nordjysk Platform for Innovative Socialdirektørkredsen 12. Ved/Projektleder Charlotte Schjødt Jensen & Proces konsulent Malene Timm-Andersen Side 1 2 Formål med indlæg Input på NOPII modellen

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring Rengøring Et debatoplæg om rengøring Det sku være så rent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, Køkken- og rengøringssektoren. Pjecen lægger op til debat om rengøringsfagligheden og forholdene

Læs mere

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange

Innovation i udbud. - Mulighederne er mange Innovation i udbud - Mulighederne er mange Anne Ley og Rasmus Horskjær Nielsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Konference om Innovation i udbud, Odense den 1. december 2016 Fokuspunkter 1. Hvad forstås

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Minister uden smertegrænse

Minister uden smertegrænse Minister uden smertegrænse Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jakob Axel Nielsen (K), har ingen smertegrænse for, hvor stor en del af de offentlige sundhedsopgaver, der bliver udført på de private

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi

Center for Borgernær Velfærdsteknologi Center for Borgernær Velfærdsteknologi Ud fra en holistisk tilgang til borgerens behov faciliterer vi udvikling af brugsparat velfærdsteknologi Velfærdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker

Læs mere

Screening for tyk- og endetarmskræft

Screening for tyk- og endetarmskræft Screening for tyk- og endetarmskræft 3 Tilbud om screeningsundersøgelse 4 Tyk- og endetarmskræft 6 For og imod undersøgelsen 8 Afføringsprøven 9 Det betyder svaret 10 Kikkertundersøgelse 1 1 Svar på kikkertundersøgelsen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG

ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG fremtiden starter her... ÆLDREPLEJEN UNDER FORANDRING ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN 1 ANBEFALINGER TIL ET STYRKET FRIT VALG / Dansk Erhverv Augustl

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov.

DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til en dansk Udbudslov. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Att. Chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath vu@kfst.dk DANSKE ARK og FRI input til ny Udbudslov Tak for muligheden for at komme med input til

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Trivsel, hygiejne og sygefravær blandt elever i projekt Hi Five. Østerbyskolen

Trivsel, hygiejne og sygefravær blandt elever i projekt Hi Five. Østerbyskolen Trivsel, hygiejne og sygefravær blandt elever i projekt Hi Five 1 Indhold Forord... 3 1. Hi Five-undersøgelsen... 4 2. Læsevejledning... 5 3. Nøgletal for eleverne på... 7 3.1. Sygdom og sygefravær...

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2015: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2015 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 5 S i d

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

K- afdelingen lader IT i stikken

K- afdelingen lader IT i stikken K- afdelingen lader IT i stikken Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT- afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere