Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stil krav til kvaliteten. Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring. Servicebranchens Arbejdsgiverforening. Service normen SBA"

Transkript

1 Stil krav til kvaliteten Der er en grænse for alt - også for prisen på kvalitetsrengøring Servicebranchens Arbejdsgiverforening VI OPFYLDER SBA Service normen KONTROLLERET AF 1

2 Indhold Forord... 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres på pris alene... Mister beslutningstagere fokus på kvalitet?... Forskel på hvad man gør, og hvad man bør... Skoler og rengøring... Uhumske skoletoiletter har konsekvenser for børns helbred... Andel af elever der ikke går på toilet... Hospitaler og rengøring... Kvalitetsrengøring på hospitalerne er en del af nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen... Så mange rammes af infektioner... Hvad er løsningen?... Stil krav til kvaliteten... Mere fokus på kvalitet i udbudsprocessen... Dialog og innovation... Kvalitetsrengøring behøver ikke være dyrt... Kommunalpolitikere om kvalitet... Servicenormen

3 Forord Det er væsentligt, at kommuner og regioner kan få udført serviceopgaver så effektivt som muligt, så vi får bedst mulig service for pengene. Det gælder eksempelvis for rengøring på landets folkeskoler, hospitaler og institutioner, hvor opgaverne ofte konkurrenceudsættes. Uanset om opgaverne varetages af private leverandører eller af regionerne og kommunerne selv, er det samtidig afgørende at holde et klart fokus på, at kvaliteten af rengøringen skal være i orden. For der er en grænse for alt. Også for hvor billig rengøring kan blive, uden at det går ud over kvaliteten. Næsten 4 ud 10 af udbud på serviceopgaver som rengøring afgøres i dag alene på laveste pris. Det er efter vores mening 4 for mange. Udbud skal ikke afgøres alene på pris. Vi skal sikre kvaliteten bedre, og som servicevirksomheder vil vi gerne konkurrere på både pris og kvalitet. Konsekvenserne af et overdrevet fokus på pris, frem for kvalitet, kan være mange og fatale. Når rengøringen halter på landets skoler og hospitaler, har det alvorlige konsekvenser for både børn, unge og ældre. Med dette oplæg, ønsker vi fra Servicebranchens Arbejdsgiverforening at opfordre politikere og andre beslutningstagere til at stille krav både til pris og kvalitet, når de bestiller serviceopgaver. Vi vil også gerne invitere til debat om, hvor grænsen går for, hvad vi som samfund kan være med til, når det gælder rengøring på de institutioner, som vi alle benytter. 3

4 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres alene på pris Mister beslutningstagere fokus på kvalitet? Noget tyder på, at politikere og andre beslutningstagere, i bestræbelsen på at finde de økonomisk mest fornuftige løsninger, mister fokus på kvalitet i forbindelse med udbudsprocesser om serviceydelser som for eksempel rengøring, catering og ejendomsdrift. Prisen kommer til at skygge for hensynet til kvalitet også mere end politikerne selv synes, at den bør. Næsten 4 ud af 10 udbud afgøres alene på pris En opgørelse viser, at 37 procent af de offentlige udbud vedrørende serviceopgaver bliver afgjort alene på pris. I de fleste tilfælde vil kvalitet vægte en hvis procentdel, når der skal tages stilling til, hvem som skal vinde udbuddet og løse opgaven. Det gælder i de resterende 63 procent af udbuddene, hvor man på baggrund af både pris og kvalitet vælger det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Men opgørelsen viser altså, at i næsten 4 ud af 10 tilfælde vægter prisen 100 procent. Det rejser spørgsmålet om, hvad der er en hensigtsmæssig vægtning imellem pris og kvalitet. Sådan bør udbud afgøres Men en ting er praksis. Hvis man spørger politikerne ude i landets kommuner om, hvordan pris og kvalitet bør vægte i forbindelse med udbud om serviceopgaver, ser billedet en del anderledes ud. I en rundspørge til 175 politikere i økonomiudvalg i 80 af landets kommuner, siger næsten otte ud af ti, at udbud bør afgøres på både pris og kvalitet. 17 procent peger på, at de hovedsageligt bør afgøres på kvalitet. 2 procent siger, at de udelukkende bør afgøres på kvalitet, ligesom kun 2 procent mener, at de udelukkende bør afgøres på pris. Sådan mener kommunalpolitikere at udbud bør afgøres 4 ud af % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % 2 % 77 % 17 % 2 % offentlige udbud om service afgøres alene på pris Udelukkende på pris Både på pris og kvalitet Hovedsageligt på pris Udelukkende på kvalitet Hovedsageligt på kvalitet Kilde: DI-Service Kilde: SBA 2014 Rundspørge til 175 byrådsmedlemmer fra økonomiudvalg i 80 kommuner. 4

5 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres alene på pris Forskel på hvad man gør, og hvad man bør Rundspørgen viser, at kun 2 procent af de adspurgte kommunalpolitikere synes, at udbud bør afgøres alene på pris. Langt de fleste mener, at man også bør kigge på kvaliteten i tilbuddet. Alligevel er det i den virkelige verden i næsten 4 ud af 10 tilfælde 100 procent prisen, der vægter, når offentlige udbud om serviceopgaver bliver afgjort. Det rejser spørgsmålet om, hvorfor der i kommunerne ikke er en stærkere praksis for at stille krav til kvaliteten i stedet for kun at se på prisen. Andel af offentlige udbud på serviceområdet, der afgøres alene på pris 37 % Kun 2 % afgøres alene på pris af kommunalpolitikerne synes, at udbud skal afgøres alene på pris 5

6 Skoler og rengøring Uhumske skoletoiletter har konsekvenser for børns helbred En stor del af de danske skolebørn undgår helt toiletbesøg i skolen, fordi toiletterne er for ulækre pga. dårlig og mangelfuld rengøring. Det har store konsekvenser for børnenes helbred. Både på den korte og lange bane. Hvis man skal dæmme op for disse udfordringer, kræver det, at udbyderne bliver bedre til at stille krav til kvaliteten i den rengøring, som leveres på skolerne. Ensidigt fokus på pris løser ikke problemet. Mange skoletoiletter er uhumske, de lugter, og der mangler ofte både sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Der kan være urin på brættet, støv i krogene, og nogle steder lugter toiletterne pga. beskidte gulve, overfyldte skraldespande og gamle sæberester. Det medvirker til, at en stor gruppe børn holder sig dagen igennem for at undgå toiletbesøg. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, fra 2012 viste, at ca. 20 procent af eleverne i klasse ikke går på toilettet på skolen. Det er et problem, når eleverne ikke kommer på toilet i løbet af en hel skoledag, for det kan føre til alvorlige problemer med inkontinens og også give koncentrationsbesvær. Hovedpine, ubehag og koncentrationsbesvær Når børn holder sig hele dagen igennem, kan det på kort sigt medføre mavesmerter, hovedpine, ubehag og koncentrationsbesvær. På længere sigt øger det risikoen for funktionsforstyrrelser i urinblære og tarm. Hvis toiletterne fremstår så ulækre, at eleverne ikke vil bruge dem, så får det nogle langtidskonsekvenser i form af risiko for tarm- og urinvejsinfektionen og inkonsistens. Børnene får simpelthen svært ved at holde på det, de skal. På den korte bane har det betydning for elevernes koncentrationsevne og læring. Hvis man ikke kommer af med det, man skal, så får man svært ved at koncentrere sig. Til sidst kan man kun koncentrere sig om at skulle på toilettet, men hvis eleverne ikke har lyst til det og holder sig en hel dag, så har vi problemet. Vi har også oplevet nogle sige, at de ikke drikker vand for at undgå toiletbesøg, hvilket så giver dem yderligere problemer med hovedpine. Anette Johansen Projektleder på projekt Hi Five, Statens Institut for Folkesundhed, SDU 6

7 Skoler og rengøring Andel af elever der ikke går på toilettet på skolen i procent % 20 % Drenge Piger % 6 % klasse klasse Kilde: Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2012 Ingen børn kan være tjent med at opleve sygdomme og smerter, fordi de ikke har lyst til at bruge skolens toiletter. Det rejser spørgsmålet om, hvordan vi fremover sikrer bedre kvalitet i rengøringen på skolerne? Det duer ikke, at udbud afgøres alene på pris. Der må og skal stilles krav til kvaliteten. Finn Vestergaard Formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening og HR-direktør i ISS 7

8 Hospitaler og rengøring Kvalitetsrengøring på hospitalerne er en af nøglerne til et velfungerende sundhedsvæsen Hvert år rammes danskere af en hospitalsinfektion. Af dem dør ca Det kan lyde utroligt, at man kan blive mere syg af at blive indlagt, men ikke desto mindre er det sandt. Kvalitetsrengøring spiller en vigtig rolle for at dæmme op for de udfordringer, som de danske hospitaler oplever med infektioner. Hvert år laver Statens Serum Institut i samarbejde med sygehusene en omfattende stikprøvekontrol af, hvor mange patienter, der har fået en infektion, imens de har været indlagt. Og tallene taler sit tydelige sprog. Ca. 10 procent rammes hvert år af infektioner, hvilket svarer til ca personer. Kvalitetsrengøring er en forudsætning for ordentlige sanitære forhold på landets hospitaler og sygehuse, så patienterne bliver raske og ikke mere syge. Men når prisen på rengøring bliver presset for meget, er der ikke den nødvendige tid og de rette muligheder for at udføre rengøring af den nødvendige kvalitet. Hvis vi som samfund skal sikre bedre kvalitet i rengøringen på vores hospitaler, er det afgørende, at der bliver stillet krav til kvaliteten, når opgaverne kommer i udbud og at der bliver målt på kvaliteten, når opgaverne skal løses. Det gælder uanset, om det er private eller offentlige leverandører, der skal løse opgaverne. Finn Vestergaard Formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening Eksperterne bakker op Både specialister fra Statens Serum Institut og læger, som arbejder med hospitalsinfektioner, understreger, at kvalitetsrengøring er afgørende for et sundt og velfungerede hospitalsvæsen, som gør folk raske i stedet for syge. Vi ved, at rengøring nedsætter graden af kontaminering og faren for infektioner. Det gælder både støv, snavs og biologisk materiale som blod og sekret. De farlige mikroorganismer har en større chance for at overleve, hvis ikke der bliver gjort ordenligt rent. For at rengøringen skal have en given kvalitet, så kræver det noget tid og ekspertise hos rengøringsmedarbejderen. Du kan godt spare på rengøringen, men et eller andet sted er der en smertegrænse. Og i sidste ende bliver det kun dyrere og mere kostbart for samfundet, hvis ikke der bliver gjort ordenligt rent. Elsebeth Tvenstrup Jensen Overlæge, Central Enhed for Infektionshygiejne ved Statens Serum Institut 8

9 Hospitaler og rengøring Så mange rammes af infektioner 2009* 8,87,7 % 2010* 9,7,4 % 2011* 7,9 % 2012* 7,8 % 2013* 7,2 % 2014* 7,7 % * Forår forår 2014 Der er taget omfattende stikprøver. Andelen af patienter, der får de fire hyppigste hospitalserhvervede infektioner, mens de er indlagt, er målt. Fordi ikke alle infektioner er med i undersøgelsen, er antallet af inficerede større og vurderes til at være omkring ti procent. Hvis ikke der bliver gjort ordenligt rent, så er der en risiko for, at bakterier og virus kan blive overført til patienter, så de bliver mere syge. Rengøring er et vigtigt led i smitteforebyggelsen, og derfor er kvalitetsrengøring en vigtig del af beredskabet for at undgå smitte fra miljøet omkring patienten. Nullermænd på gulvet ser ikke pænt ud, men det er ikke så meget det, der er problemet, når vi taler om hospitalsinfektioner. Et langt større problem er forureningen af berøringsflader, som personale og patienter er i kontakt med. Fx dørhåndtag, toiletter, gelændere og kontakter. Hans Jørn Kolmos Professor, forskningsleder, dr. med SDU Kilde: Statens Serum Institut,

10 Hvad er løsningen? Stil krav til kvaliteten Uanset om opgaverne løses af private leverandører eller kommunerne og regionerne, er der behov for, at politikere og andre beslutningstagere sætter ekstra fokus på kvalitet. Når næsten 4 ud af 10 udbud om service i dag alene bliver afgjort på pris, så er det 4 for mange. Nedenfor ses tre opfordringer fra Servicebranchens Arbejdsgiverforening til de ansvarlige politikere og andre beslutningstagere. Stil krav til både kvalitet og pris 1. Ved at sætte serviceopgaver som for eksempel rengøring af offentlige skoler og hospitaler i udbud, kan man ofte opnå en bedre service til en bedre pris. Men det kan man kun, hvis de offentlige ordregivere har et væsentligt fokus på kvalitet i udbudsmaterialet. Der er sammenhæng mellem pris og kvalitet i næsten alle forhold, også når det gælder rengøring. Hvis der ikke bliver stillet meningsfulde krav til kvalitet, men kun til pris, hopper kæden af, og der skabes en for alle parter uhensigtsmæssig kultur, hvor den ene underbyder den anden. Det går ud over borgerne, som i sidste ende måske får en billig service, men ikke en ordentlig og brugbar kvalitetsservice. Derfor er det afgørende, at politikerne og udbyderne stiller de rette krav til niveauet for kvalitet i udbudsmaterialet. 2. Gør det tydeligt, hvad forholdet er mellem kvalitet og pris Der er er en natulig grænse for, hvor meget kvalitet man kan få for pengene. Derfor skal politikere og andre beslutningstagere være sig deres ansvar bevidst, når det gælder brug af udbud med et blindt fokus på at spare penge. Uanset hvor dygtigt og innovativt et rengøringsfirma løser opgaven, er der ikke tale om en priskurve, der går nedad mod det uendelige, uden at det koster på kvaliteten på et eller andet tidspunkt. Derfor er det vigtigt med gennemsigtighed i beslutningerne omkring pris og kvalitet. Borgerne har krav på at vide, hvornår der er tale om effektiviseringer, og hvornår der er tale om egentlige prioriterede forringelser i den service, som ydes. Ligesom politikerne skal stå inde for budgettet, skal de også stå inde for kvaliteten i de aftaler, de indgår. 10

11 Hvad er løsningen? Mål på kvaliteten 3. Et højt kvalitetsniveau opnås bedst ved løbende at måle på kvaliteten af det arbejde, der bliver udført. Ved i fællesskab at opstille klare mål for kvaliteten til rengøring og have en løbende dialog om, hvorvidt målene bliver nået, sikres det bedste grundlag for et godt samarbejde. Ved at tale åbent om, hvad der kan gøres, hvis kvalitetsmålene ikke nås, og hvad der kan gøres for, at de bliver nået, øger det potentialet for kvalitet i rengøringsopgaven. En fælles målsætning for kvaliteten og fælles kontrol i dialog mellem kunde og leverandør skal sikre, at serviceniveauet løbende bliver fulgt. Der bør ske en øget anvendelse af kvalitetsstandarder, f.eks. INSTA 800. Ved at måle på kvaliteten, sikrer man kvaliteten. Alternativet er et blindt fokus på besparelser og laveste pris uden mål og ambition for kvaliteten. 11

12 Mere fokus på kvalitet i udbudsprocessen Dialog og innovation For at komme udfordringerne med dårlig rengøring på skoler og hospitaler til livs, er det afgørende med et øget fokus på kvalitet i de rengøringsudbud, som kommuner og regioner bestemmer rammerne for. Når 37 procent af alle udbuddene på serviceområdet afgøres alene på laveste pris, har det konsekvenser. Nogle gange i form af nedjustering af kvalitetskravene i forbindelse med et udbud. Eksempelvis beder kommunerne om rengøring to gange ugentligt i stedet for tre gange ugentligt. Lavere kvalitet kan altså også skyldes, at udbyderen, i forbindelse med udbud, beder leverandøren om at sænke kvaliteten. Spørgsmålet er, hvordan man bedst sikrer kvaliteten i forbindelse med udbud også selvom udgangspunktet i kommuner og regioner ofte er, at der skal spares. I det følgende beskrives nogle metoder og eksempler, hvor kvaliteten sikres gennem dialog og innovation. Funktionskrav Der er flere veje til mere kvalitet i rengøringen. En af mulighederne er, at offentlige ordregivere kan benytte sig af såkaldte funktionskrav, når serviceopgaver skal konkurrenceudsættes. Modsat instruktionskrav, tekniske krav og krav om præsterede timer, så lægger funktionskrav op til mere innovative løsninger, som stiller en større grad af frihed i opgaveløsningen. Det kan skabe store effektiviseringsgevinster, som kan frigøre offentlige midler til andre formål. Dialog og forhandling For at styrke kvaliteten kan ordregiver også med fordel have en dialog med markedet om, hvilke resultater man ønsker og om, hvordan opgaven kan løses mest innovativt og effektivt. En sådan dialog er der mulighed for både i form af såkaldt udbud med forhandling og såkaldt konkurrencepræget dialog. Disse udbudsformer implementeres i den nye danske udbudslov i

13 Mere fokus på kvalitet i udbudsprocessen Kvalitetsrengøring behøver ikke være dyrt Der findes mange eksempler på, at rengøring kan udføres til en fornuftig pris, uden at det går ud over kvaliteten. Men fælles for disse eksempler er, at det er innovation og dialog i løsningen af opgaven, som har skabt merværdien. Ikke et ensidigt fokus på pris alene. Her er tre eksempler på innovative løsninger, som både har skabt kvalitet og besparelser. 1. Lolland Kommune Dialog om alternative løsningsmuligheder førte til et nyt rengøringssystem, hvor man kun anvender særlige klude og mopper i kompositfibre og små mængder vand. Det lave forbrug af vand og kemikalier eliminerer løft af tunge spande og opvridning af klude, samtidig med at det forbedrer arbejdsstillinger og minimerer brug af rengøringsmidler. Beregninger i kommunen viser, at de har sparet 1,3 mio. kr. siden skiftet i Billund Kommune Ved at standardisere serviceniveauet på tværs af institutioner og lægge al drift ud til eksterne leverandører, opnåede kommunen besparelser uden, at kvaliteten blev væsentligt forringet. Eksempelvis gik en institution fra at have daglig vinduespudsning til at have halvårlig vinduespudsning. Kommunen opnåede en besparelse på 1,4 millioner kr. svarende til 30,5 procent. Brug af funktionskrav som løftestang for kvalitet og innovation har i de seneste år været et populært emne i udbudsdebatten. Funktionskrav er også nævnt særskilt i præamblen til EU s udbudsdirektiv som noget, der skal fremmes for at opnå mere effektive offentlige indkøb. I servicebranchen håber vi derfor, at funktionskrav bliver et mere hyppigt anvendt værktøj i fremtiden, så der kommer mere fokus på kvalitet i stedet for et ensidigt fokus på pris. Finn Vestergaard Formand for Servicebranchens Arbejdsgiverforening 3. Helsingør Kommune I forbindelse med et udbud i Helsingør Kommune har man fundet en løsning, som gør rengøringsbehovet mindre i børnehaverne. Man har indført måtter ved indgangspartierne og skofri områder. Løsningen er enkel, men kun muliggjort igennem fokus på alternative og innovative løsninger, som ikke forringer kvaliteten. 13

14 Kommunalpolitikere om kvalitet Behov for mere dialog? Vi skal have mere dialog imellem leverandørerne og kommunerne, fx om, hvordan vi kan sikre trygheden ved prisen samtidig med, at vi har en fleksibilitet, der gør, at når opgaven og behovet forandrer sig, så får vi stadig kvalitet for pengene. Det må vi samarbejde om at finde nogle standarder for, så vi også kan styre på det parameter via kontrakterne. Miki Larsen (A), Viceborgmester, Formand for Børn- og Skoleudvalget Allerød Kommune Det allervigtigste er dialog mellem kommunerne og virksomhederne. Men det er også rigtig vigtigt, at kommunerne er superskarpe på, hvad det er, de udbyder, og hvordan. Ligesom virksomhederne har en forpligtigelse til at spørge ind til, hvad er det for en kvalitet, som kommunerne har brug for og efterspørger inden for den økonomiske ramme. Jane Heitmann (V), MF, Næstformand Sundhedsudvalget, Faaborg-Midtfyn Kommune 14

15 Servicenormen Servicenormen en garanti for en seriøs samarbejdspartner Det er ikke kun politikere og embedsmænd, der har ansvaret for, at rammerne for kvalitetsrengøring er tilstede. Det har rengøringsbranchen også selv. Derfor har vi i SBA indført Servicenormen, som er en række kvalitetskrav, som alle medlemmer skal leve op til. Det gælder bl.a. krav i forhold til uddannelse af personalet, arbejdsmiljø, personalepolitik, kontrakter på underleverandører og opdaterede serviceattester og forsikringsvilkår. Sort arbejde, illegal arbejdskraft eller tvivlsomme underleverandører er uacceptabelt. Hvis virksomhederne ikke lever op til Servicenormen, fører det til eksklusion. Virksomhederne bliver kontrolleret af Dansk Standard. SBA VI OPFYLDER Service normen KONTROLLERET AF Udgiver: Servicebranchens Arbejdsgiverforening Tekst og layout: Operate A/S Tryk: Kailow Graphic A/S Foto: Kristian Holm Oplag: 2. oplag 200, januar 2015 ISBN:

16 Stil krav til kvaliteten I dag bliver næsten 4 ud af 10 offentlige udbud på serviceområdet afgjort alene på laveste pris. Det rejser spørgsmålet om, hvad der er en hensigtsmæssig vægtning imellem pris og kvalitet. I Servicebranchens Arbejdsgiverforening mener vi, at der skal mere fokus på kvalitet. Vi vil gerne konkurrere både på pris og kvalitet. Det gælder om at få bedst mulig service for pengene. Derfor er det afgørende, at politikere og andre beslutningstagere tager fuldt og helt ansvar for at stille præcise krav til den kvalitet, de ønsker. Samtidig er der grænser for, hvor meget der kan skæres, uden at det rammer kvaliteten. Det er nødvendigt, at politikere og andre beslutningstagere både stiller tydelige krav til kvaliteten og til prisen, når der laves udbud på serviceopgaver. Servicebranchens Arbejdsgiverforening har tre opfordringer til politikere og andre beslutningstagere: Stil krav til både kvalitet og pris Der er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og derfor mener vi, at de 37 procent af udbuddene, som i dag alene bliver afgjort på pris, er 37 procent for mange. Kun ved at stille krav til kvaliteten i udbudsopgaver, sikres et højt niveau af kvalitet. Mål på kvaliteten Ved at opstille klare mål for kvaliteten af rengøringen og ved have en dialog med leverandørerne om, hvorvidt målene bliver nået, sikres det bedste grundlag for et godt samarbejde. Via fælles kontrol i dialog mellem kunde og leverandør kan serviceniveauet løbende testes og dermed sikres. 4 ud af 10 offentlige udbud om service afgøres alene på pris Udgiver Servicebranchens Arbejdsgiverforening 1787 København V Tel: Fax: ud af 10 Kilde: DI-Service Gør det tydeligt, hvad forholdet er mellem kvalitet og pris I dag er der mange steder skåret ind til benet i forhold til, hvor billigt en serviceopgave kan løses, uden at det går ud over kvaliteten. Politikere og andre beslutningstagere bør være tydelige omkring forholdet mellem pris og kvalitet. Borgerne har krav på at vide, hvornår der er tale om effektiviseringer, og hvornår der er tale om egentlige besparelser eller serviceforringelser. Der er ingen vindere, men kun tabere, hvis udbudskulturen kun har fokus på laveste pris. 16

Hvordan forebygger branchen?

Hvordan forebygger branchen? Jan Stiiskjær Hvordan forebygger branchen? v./ chefkonsulent Jan Stiiskjær Foreningsansvarlig for Servicebranchens Arbejdsgiverforening - SBA Fakta om SBA: Rengøring Ejendomsdrift Facility service Kantinedrift

Læs mere

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE

ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE BUSINESS 3 CASE RENGØRING ET RENGØRINGSUDBUD FIK FIRE VINDERE: VIIMA, LOLLAND KOMMUNE, MILJØET OG MEDARBEJDERNE GRØNNE INDKØB Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i institutionerne

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Trivsel, hygiejne og sygefravær blandt elever i projekt Hi Five. Søndergades Skole

Trivsel, hygiejne og sygefravær blandt elever i projekt Hi Five. Søndergades Skole Trivsel, hygiejne og sygefravær blandt elever i projekt Hi Five 1 Indhold Forord... 3 1. Hi Five-undersøgelsen... 4 2. Læsevejledning... 5 3. Nøgletal for eleverne på... 7 3.1. Sygdom og sygefravær...

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune

EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune EU-Udbud af rengøring i Silkeborg Kommune Teknisk dialog Silkeborg Kommune har i forbindelse med det kommende EU-Udbud af rengøring gennemført teknisk dialog med følgende fire virksomheder: ISS Facility

Læs mere

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd

Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Det offentlige som indkøber - bekæmpelse af sort arbejde og socialt snyd Ved Niels Anker Jørgensen SKATTEMINISTERIET, Koncerncentret Juni 2011 SKAT Hvorfor optræder SKAT her? Side 2 17. juni 2011 Indkøberens

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag

Ren dag god dag. Kom godt i gang. ren dag god dag Ren dag god dag Kom godt i gang ren dag god dag 1 Indhold Om Kom godt i gang hftet God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengøringen i orden, så har børnene gode vilkår for at lre noget.

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET

SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET SÅDAN BLEV DEN NYE UDBUDSLOV TIL PARTNER ANJA PIENING MEDLEM AF UDBUDSLOVSUDVALGET 11. marts 2015 REJSEN HELT KORT Kommissorium fra Erhvervs- og Vækstministeriet der satte rammerne for arbejdet med udbudsloven,

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM DENNE FOLDER // Den offentlige sektor i Danmark har ca. 800.000 ansatte, og danskerne betaler over 900 mia. kr. i skatter og afgifter om året. Alene sektorens størrelse gør,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015

Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Sådan opfylder du Servicenormens krav 2015 Du og din virksomhed skal som medlem af SBA opfylde kravene i Servicenormen. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du bedst og lettest kan dokumentere, at din

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Sundhedsøkonomi i et brugerperspektiv

Sundhedsøkonomi i et brugerperspektiv Sundhedsøkonomi i et Sundhedsøkonomi Klik for at redigere i et i master brugerperspektiv brugerperspektiv Klik for at redigere i master 1 Agenda Nye udbudsprocdurer innovative indkøb. eksempler fra Innovative

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Beskæftigelsesudvalget, Transportudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 BEU alm. del Bilag 247, TRU alm. del Bilag 350, UUI alm. del Bilag 134 Offentligt Rengøring uden sort

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen.

Hvordan kommer du til Sukkertoppen. S -Tog til Ny Ellebjerg, Sjælør og Valby stationer Ny Ellebjerg ligger lige ved skolen. Danshøj Valby Vigerslev Gammel Køge Landevej Sjælør Boulevard Carl Jacobsens Vej KTS Folehaven Ny Ellebjerg Sjælør Gammel Køge Landevej Ellebjergvej Hvordan kommer du til Sukkertoppen S -Tog til Ny Ellebjerg,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

Nordens største leverandør af blødt papir

Nordens største leverandør af blødt papir Velkommen Nordens største leverandør af blødt papir Omsætning på 1 mia. euro. Produktionskapacitet på 610.000 ton blødt papir. Cirka 2.800 ansatte. 11 fabrikker, hvoraf tre ligger i Sverige i Pauliström,

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere