Start af egen virksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start af egen virksomhed"

Transkript

1 Start af egen virksomhed Undersøgelser har vist, at de første to år er de mest kritiske i en ny virksomheds liv, og at kun godt halvdelen af de nystartede virksomheder overlever de første tre år. Du kan forbedre din virksomheds overlevelseschancer væsentligt ved at foretage en grundig forberedelse af din virksomhedsstart. Start af egen virksomhed AS3 Companies

2

3 Start af egen virksomhed Baggrund Samfundet kan have stor gavn af, at iværksættere starter egen virksomhed. Nye virksomheder kan bl.a. være med til at skabe: Udvikling i erhvervslivet Økonomisk vækst Nye jobs Nye produktionsmåder Nye produkter og ydelser på markedet Nye virksomheder kan naturligvis ikke bidrage særlig meget til samfundets økonomiske og beskæftigelsesmæssige vækst i startfasen, men de spiller alligevel en stor rolle, da de nye virksomheder er medvirkende til at øge fleksibiliteten og fornyelsesprocessen i erhvervslivet. For iværksætteren selv kan start af egen virksomhed også rumme mange fordele: Det kan være en stor glæde at have foden under eget bord, at skabe noget selv og at se en idé blive til virkelighed Det kan være sjovt at være selvstændig, men det kan også være hårdt Arbejdsdagene kan være lange og udfordringerne mange, men at skabe sit eget job er både spændende og udviklende Hvad kan du bruge materialet til? Undersøgelser har vist, at de første to år er de mest kritiske i enhver ny virksomheds liv, og at kun godt halvdelen af de nystartede virksomheder overlever de første tre år. En lang række forhold kan være udslagsgivende for, at din virksomhed overlever og får succes. Du har selv nogle væsentlige fordele, hvis du har: de rigtige personlige og faglige ressourcer en faglighed, der matcher branchen branchekendskab generel erhvervserfaring en vis personlig formue kendskab til rådgivningsmuligheder Der er endvidere en klar sammenhæng imellem aktivitetsniveauet i virksomhedens første år og den efterfølgende overlevelse. Dvs. jo hurtigere du kommer i gang med den egentlige forretning desto bedre. 1 AS3 Companies

4 Der kan ikke gives garanti for, at netop din virksomhed overlever og bliver succesfuld. Nogle iværksættere har bedre chancer end andre, og du kan forbedre din virksomheds overlevelseschancer væsentligt ved at foretage en grundig forberedelse af din virksomhedsstart. God forberedelse før virksomhedsstarten vil øge dine chancer for succes betydeligt. Materialet indeholder to elementer, som kan hjælpe dig godt i gang med din forberedelse: Forretningsidéen og Forretningsplanen. Forretningsidéen er grundlaget for din virksomhed. Jo mere præcis du kan beskrive din forretningsidé, og jo mere kritisk du er overfor dens holdbarhed, jo bedre er dit udgangspunkt. Forretningsplanen omfatter en redegørelse for din virksomhed og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Inden du tager hul på arbejdet med forretningsidéen og forretningsplanen, er det desuden en god idé at være afklaret omkring dine værdier og dine faglige og personlige kompetencer. Rådgivningen om Start af egen virksomhed i AS3 Companies kan med fordel suppleres af den rådgivning, som stilles til rådighed via det offentlige og det lokale erhvervsliv. 2

5 Forretningsidéen Grundlaget for start af egen virksomhed består af din forretningsidé og dine ønsker om, hvad du vil beskæftige dig med. Du skal bruge god tid på at udvikle forretningsidéen, og derefter skal du kritisk og objektivt vurdere, om idéen er gennemførbar og økonomisk bæredygtig. Hvis du allerede har en idé, som du mener, er tilstrækkelig gennemarbejdet, kan du gå direkte til formulering af dit idégrundlag i afsnittet Idégrundlag. Hvis du endnu ikke har fundet den helt rigtige idé, men det at starte egen virksomhed indtil videre er dit primære mål, vil vi i det følgende hjælpe dig med at komme igang med at skabe idéer. Det er, mens forretningsidéen er ny, kimen bliver lagt til den fremtidige succes eller det modsatte. At skabe idéer Kreative idéer kan opstå, når du støder på problemer, som du ikke umiddelbart ved, hvordan du skal løse. Du begynder ubevidst at skabe idéer til løsning af problemet, men langt de fleste af disse idéer bliver du aldrig bevidst om, da din hjerne løbende foretager en filtrering af idéerne. Jo mere påvirket du er af samfundets normer og vanetænkning, dvs. sådan plejer vi altid at gøre eller det lader sig aldrig gøre, desto hårdere sker din indre filtrering. Dermed risikerer du, at kun ganske få eller slet ingen idéer når igennem filteret. De kreative og originale idéer kræver, at du løsriver dig fra det normale og fra vanetænkningen. Disse tanker kræver plads til udfoldelse, og at du tror på, at du er noget! 3 AS3 Companies

6 At få idéer Begynd den kreative proces med at beskrive det område, du ønsker at beskæftige dig inden for. Inden for hvilke områder ønsker du at skabe din egen virksomhed? F.eks. konsulentbistand inden for marketing og strategisk planlægning Næste skridt er at forsøge at beskrive kundernes behov inden for dette område, dvs. hvilke behov din virksomhed skal dække, og hvad der skal få kunderne til at købe dine produkter/ydelser? Mange af os er alt for hurtige til at acceptere idéer, som ikke i tilstrækkelig grad tager højde for kundernes behov. Det er dog særdeles vigtigt at tage udgangspunkt i kundernes behov og efterspørgsel. Brug skemaet på næste side til at stille spørgsmål, der kan afklare kundernes behov. 4

7 Hvad er kundens behov inden for ovennævnte forretningsområde? F.eks.: Kundens behov kan være: 1) Optimering af salg i forhold til produktionskapaciteten til rådighed 2) Bevægelse fra nationalt til internationalt salg 3) Behov for knowhow/kvalificeret sparring vedr. marketing og strategisk planlægning. Når du har defineret opgaven og kundens behov, er næste opgave at finde frem til nogle korte sætninger, som kan fungere som inspiration, mens du opfinder nye idéer. Det er her en god idé at skrive flere sætninger, så du har flere inspirationskilder til at få flere idéer. Brug evt. skemaet på næste side til at danne dine inspirationssætninger. 5 AS3 Companies

8 Inspirationssætninger Se på opgaven som nye muligheder: F.eks. Hvilke muligheder er der inden for rådgivning vedr. marketing og strategisk udvikling og planlægning, som ikke allerede er udnyttet? Se på opgaven som en forbedringsopgave: F.eks. Hvordan kan jeg via marketingværktøjer forbedre virksomhedernes strategiske udvikling og planlægning? Se på opgaven som en organisations- og planlægningsopgave: F.eks. Hvordan kan jeg skabe ydelser, der på én gang sikrer kunden en salgssucces og samtidig tilgodeser kundens organisation og medarbejderressourcer? 6

9 På baggrund af dine inspirationssætninger begynder du nu at skabe så mange idéer som muligt. Jo flere idéer du får, desto større er chancen for, at der blandt dem er nogle virkelig værdifulde. Det vigtigste i denne fase er, at alt skal skrives ned. Gamle idéer og idéer, der pludselig opstår, skal nedskrives i idépuljen, så de ikke blokerer for nye. Det er vigtigt, at du undlader at vurdere dine idéer, så snart de opstår. Accepter dem som muligheder og opfind straks efter nye idéer til puljen. Den mest almindelige fælde er, at du stopper første gang en fascinerende idé dukker op. Beslut dig for, at du ikke stopper processen, før du har 20 idéer på bordet, og først herefter kommer den kritiske og logiske vurdering af idéerne. Du kan udmærket foretage øvelsen alene, men har du mulighed for at inddrage familie, venner, tidligere kolleger, din nabo eller andre i øvelsen, kan det ofte give yderligere inspiration og idérigdom. Lyt til de andres idéer, lad dig inspirere og byg evt. videre på deres idéer. Idévurdering Når du er færdig med udarbejdelsen af din idépulje, vælger du de idéer, du finder mest interessante og gennemfører idévurderingen herunder. Idévurdering består i, at du opstiller en række krav, som du ønsker, dine idéer skal opfylde. Derefter gennemgår du idéerne systematisk og holder dem enkeltvis op mod de opstillede krav. I skemaet herunder finder du forslag til krav, du kan stille til dine idéer. Krav til dine idéer Idé: Krav Ja Nej Er idéen teknisk mulig? Kan den i tilfredsstillende grad udfordre din faglige viden og erfaringer? Kan den effektivt opfylde et behov hos kunderne? Hvilket? Kan den erstatte eksisterende produkter (f.eks. bedre, billigere, smartere)? Er der kunder til min idé? 7 AS3 Companies

10 Vurderingen af dine idéer er subjektiv, dvs. der er ingen regler mht. hvor mange ja er, du skal have for, at en idé bør godkendes. Tænk dig godt om og diskutér fordele og ulemper med din rådgiver. Hvis dine idéer synes at have nogle væsentlige svagheder, så fortsæt eventuelt med at skabe nye idéer, tjek et par af dine andre idéer eller sig fra. Det kræver en vis selvdisciplin at sige fra, men er din idé ikke bæredygtig, vil du have sparet mange ressourcer ved at sige fra i tide. Hvis din idé derimod har overlevet disse nærgående spørgsmål, er der grund til at gå videre i forberedelserne. Fortsæt derfor med udviklingen af idégrundlaget i næste afsnit. Idégrundlag Et idégrundlag er en kort og præcis beskrivelse af virksomheden, produkterne/ydelserne, dine kunder og deres behov og det helt specielle ved din virksomhed. Idégrundlaget udtrykker med andre ord din virksomheds særpræg. Udviklingen af idégrundlaget er et af de væsentligste elementer i hele planlægningen af virksomhedens opbygning. Idégrundlaget skal bruges til at give dig og dine rådgivere en præcis beskrivelse af kernen i din virksomhedsidé. Det skal samtidig være udgangspunkt for de overordnede overvejelser og beslutninger om virksomhedens udviklingsretning. Brug skemaet på næste side som inspiration, inden du foretager den endelige formulering eller spring direkte til formulering af dit idégrundlag. Du finder et skema til dette under Hjælpeskemaer. 8

11 Forberedelse til idégrundlag Start med kort at beskrive hvilken virksomhed du vil starte. Hvis du har et navn til virksomheden, kan du også skrive det her. F.eks. Konsulentvirksomhed inden for marketing og strategisk udvikling og planlægning. Strategisk/ taktisk og operationelt niveau. Navn: JA Marketing. Hvilke produkter/ydelser vil du sælge? Brug få og almindelige ord. F.eks. Salgs- og marketingværktøjer: 1) udvikling af mission, målsætninger & handleplaner, 2) afdækning af nye markedsmuligheder, 3) marketingplaner & budgetter, 4) planlægning og gennemførelse af udstillinger, 5) kundearrangementer, 6) pressemeddelelser, 7) markedsanalyser, 8) kundetilfredshedsundersøgelser. Hvem er dine primære kunder? Brug få overordnede variable. F.eks. De primære kunder er små og mellemstore virksomheder uden eller med meget begrænsede ressourcer i egen marketingafdeling. Virksomheder med akut opståede salgs- og marketingproblemer, svigt af afsætningskanaler eller ønsker om internationalt salg/eksport. Hvordan adskiller du dig fra dine konkurrenter? Hvad er specielt ved din idé? F.eks. Filosofien bag JA Marketing er, at konsulenten går ind i virksomheden og er en aktiv medspiller som en ekstra medarbejderressource indtil hele opgaven er løst. 9 AS3 Companies

12 Du sammenfatter nu dit idégrundlag på baggrund af de fire ovennævnte emner. Idégrundlaget bør indgå i forretningsplanen, og vi henviser til skema 2 under Hjælpeskemaer for udfyldelse af din virksomheds idégrundlag. Eksempel på Idégrundlag Som en aktiv medspiller hos kunden ønsker JA Marketing at udvikle og sælge marketingrelaterede opgaver på det strategiske/taktiske såvel som på det operationelle niveau. Målgruppen er primært små og mellemstore virksomheder med få eller ingen egne marketingressourcer. 10

13 Forretningsplanen En forretningsplan er en skriftlig redegørelse for den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen samler trådene fra dine forberedelser og gør din start af virksomhed meget mere overskuelig både for dig og for dem, der hjælper dig med at gøre din idé til virkelighed. En grundig udarbejdet forretningsplan er derfor særdeles værdifuld. Forretningsplanen kan groft sagt inddeles i fem hovedafsnit: 1) Indledning 2) Produktbeskrivelse 3) Markedsanalyse 4) Budgetter 5) Finansiering. Derudover kan du eventuelt tilføje information om din virksomheds organisering og dine salgs- og markedsføringsaktiviteter, se skema under Hjælpeskemaer. De første tre punkter oven for gennemgår vi i det følgende, mens vi anbefaler, at du vedr. punkt 4 og 5 kontakter en revisor og/eller dit pengeinstitut. Indledning Forretningsplanens indledning indeholder et resumé, idégrundlaget og et personligt virksomhedsfundament. Husk også forside og indholdsfortegnelse, så det er nemt for læseren at finde rundt i planen og slå op under de enkelte emner. Resumé Resuméet skal give læseren et hurtigt overblik over din virksomhedsidé. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen, bl.a. en kort beskrivelse af virksomheden, mulighederne på markedet samt centrale tal fra budget og finansieringsplanen. Resuméet bør placeres i starten af forretningsplanen, men du kan med fordel vente med at skrive det til sidst. Se skema 1 under Hjælpeskemaer. Idégrundlag Idégrundlaget har du allerede udarbejdet, så det eneste, du skal gøre, er, at kopiere dine forberedelser over i skema 2 under Hjælpeskemaer. Personligt virksomhedsfundament Iværksætterens motivation og personlige og faglige kompetencer spiller en stor rolle, når man skal forudsige succes eller fiasko for en ny virksomhed. Dit personlige virksomhedsfundament vil derfor være af stor interesse for de mennesker, som skal vurdere og evt. finansiere dit projekt. Se skema 3 under Hjælpeskemaer. 11 AS3 Companies

14 Produktbeskrivelse Livsnerven i din virksomhed er din ydelse eller dit produkt. Da du arbejdede med dit idégrundlag, beskrev du kort din virksomheds produkt(er)/ydelse(r) samt de behov, produktet kan imødekomme hos kunden. I denne del af forretningsplanen foreslår vi, at du uddyber produktbeskrivelsen. Beskrivelsen skal stadig være formuleret, så den er til at forstå for dine fremtidige kunder. Hvis du har et meget teknisk kompliceret produkt, bør du nok vedlægge de tekniske detaljer som bilag til din forretningsplan. Det afgørende er, at beskrivelsen i dette afsnit bliver interessant og overskuelig, og at du klart understreger kundens fordele ved at købe produktet. Du kan opfatte denne del af din forretningsplan som det sted, hvor du for første gang skal sælge dit produkt. Du kan bruge skema 4 under Hjælpeskemaer til udarbejdelse af din produktbeskrivelse. Markedsanalyse En markedsanalyse er den del af markedsbearbejdningen, der går forud for markedsføringen. For at kunne lave god markedsføring er det nødvendigt at have en solid viden om markedet. Markedet er den samlede mængde af kunder inden for dit område/din branche. Det er vigtigt, at du er konkret og omhyggelig i din analyse af det generelle marked, da det er med baggrund heri, at du efterfølgende skal afgrænse din egen målgruppe også kaldet dit segment samt vurdere størrelsen heraf. Alle ønsker at sælge til så mange kunder som muligt, men sælger du til alle sælger du til ingen. 12

15 Afgrænsningen af dit segment skal hjælpe dig til at målrette dine salgs- og markedsføringsaktiviteter, og samtidig give dig et mere realistisk billede af dit kundegrundlag og dermed din forventede omsætning. Der findes mange kilder, du kan anvende, når du skal skabe kendskab til markedet og afgrænse dit segment, f.eks.: Brancheforeninger Livsstils- og forbrugerundersøgelser Aviser og blade Faglitteratur Salgsmateriale og varer fra konkurrenterne Messer og udstillinger Statistikker I skema 5 under Hjælpeskemaer finder du inspiration til din markedsanalyse, herunder overvejelser vedrørende: markedets størrelse dine vigtigste konkurrenter de væsentligste konkurrenceparametre på markedet din differentiering på markedet dit segment forventet omsætning endelig vurdering af muligheder og trusler på markedet. Budgetter og finansiering Ved start af egen virksomhed er det vigtigt at lave budgetter for at få et overblik over økonomien, både din personlige økonomi og virksomhedens økonomi. Når dine budgetter er på plads, og du har en idé om, hvad det vil koste at starte og drive din virksomhed, er det tid til at tænke på finansieringen. Vi anbefaler, at du tager kontakt til en revisor og/eller dit pengeinstitut vedr. budgetter og finansiering, men du kan finde inspiration til dette arbejde i skema 6-9 under Hjælpeskemaer. 13 AS3 Companies

16 Værd at huske Brug god tid på udvikling af forretningsidéen. Den er grundlaget for din virksomhed. Vurdér om idéen er gennemførbar og økonomisk bæredygtig. Sig fra i tide, hvis idéen ikke er bæredygtig - det vil spare dig for mange ressourcer. Det et vigtigt med en grundig udarbejdet forretningsplan. En forretningsplan er en skriftlig redegørelse for den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Kontakt en revisor og/eller dit pengeinstitut vedr. budgetter og finansiering. 14

17 Hjælpeskemaer Skema 1: Resumé Forretningsplanen redegør for virksomheden s etablering. Virksomhedens produkt er: Produktet afsættes til: Produktets særlige konkurrenceparametre er: Bag initiativet står følgende person(er): Konklusion: Virksomhedens omsætning forventes det første år at være: Virksomhedens omsætning forventes det andet år at være: Virksomhedens omsætning forventes det tredje år at være: Resultatet forventes det første år at være: Kapitalbehovet er: kr. kr. kr. kr. kr. Det forudsættes finansieret som følger: 15 AS3 Companies

18 16 Skema 2: Idégrundlag

19 Skema 3: Dit personlige virksomhedsfundament Navn: Adresse: Postnummer & by: Tlf.: Civilstand: Motivation for at starte egen virksomhed Væsentligste personlige kompetencer Væsentligste faglige kompetencer Væsentligste faglige og personlige udviklingssider Minimumsindtægt år 1 (netto): 17 AS3 Companies

20 Skema 4: Produktbeskrivelse Virksomheden har følgende produkt(er)/ydelse(r): Kundens fordele: Navne på leverandører af produkter: Distributionsform/salgskanaler for produktet: 18

21 Skema 5: Markedsanalyse Beskrivelse af markedet: Markedets samlede størrelse: De vigtigste konkurrenter: Konkurrenceparametre på markedet: 19 AS3 Companies

22 Markedsanalyse fortsat Dine vigtigste konkurrenceparametre på markedet: Dit segment: Størrelsen af dit potentielle marked: 20

23 Markedsanalyse fortsat Den forventede omsætning: Vurdering af din virksomheds muligheder på markedet, herunder trusler der kan ødelægge mulighederne: 21 AS3 Companies

24 Skema 6: Privatbudget Udgifter pr. år. Husleje Varme El, vand Boligforsikringer Andre boligudgifter Benzin/diesel Vægtafgift Bilreparation Autoforsikring Andre transportudgifter Fagforeningskontingent A-kasse Andre forsikringer (indbo, ulykke mv.) Daginstitutioner Ydelse til private lån Opsparinger Telefon/Internet Avisabonnement TV/radio licens Øvrige udgifter Mad Tøj Fritidsaktiviteter Lommepenge Familiens samlede udgifter (pr. år) Indtægter pr. år Evt. lønindtægt (netto pr. år) Ægtefællens indtægt (netto pr. år) Evt. øvrige indtægter (netto pr. år) Familiens samlede indtægt (netto pr. år) Din nødvendige indtægt pr. år (netto) (Indtægter udgifter) Evt. besparelser: Inden for hvilke områder har familien mulighed for besparelser? Har I investeringer (anparter, sommerhus, ferielejlighed), som kan eller skal afvikles? (angiv beløb pr måned) Kr. 22 Besparelse i alt Nødvendig indtægt (netto) efter evt. besparelser

25 Skema 7: Etableringsbudget Udgifter Lokaler Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed X mdr. husleje a kr. X.xxx Depositum ved leje (X mdr. husleje) Goodwill Indretning og istandsættelse Produktionsudstyr Maskiner Værktøj Andet: Butiksinventar Kasseapparat Disk Andet: Kontorinventar Møbler (skrivebord, kontorstol, reol mv.) It (pc, printer, netværk mv.) Telefon / Internet Telefax Kopimaskine Vareindkøb Råvarer/halvfabrikata Færdigvarer (lager) Kontorartikler Andet Bil Udbetaling til bil Andre anskaffelsesomkostninger Rådgivere Advokat Revisor Andet Markedsføring Brevpapir, visitkort mv. Brochurer Annoncer Skilte Reception ved åbning Andet Andre udgifter Patentanmeldelse/mønsterbeskyttelse Uforudsete omkostninger Andet Etableringsomkostninger i alt Kr. 23 AS3 Companies

26 Skema 8: Driftsbudget 24 Omsætning (varesalg) Variable omkostninger Materialer Variable lønomkostninger Konsulenter/rådgivere Transportomkostninger Andet Andet Andet Variable omkostninger i alt Dækningsbidrag (Omsætning variable omkostninger) Faste omkostninger Funktionærløn Freelance teknisk hjælp Freelance bogholder Opkobling til ekstern server mv. Lokaleleje El, vand og varme Rep. og vedl. af lokaler Rengøring Drift af bil/kørselsgodtgørelse Rejseudgifter Kontorartikler Porto og gebyrer Telefon / Internet Fax Mobiltelefon Markedsføring/annoncer/reklame Repræsentation Mødeudgifter Faglitteratur Forsikringer (syge, ansvar, indbo, bil) Kontingenter Kursusudgifter It-udstyr/software Leasingafgift Småanskaffelser - ikke It/software Vedl. af driftsmidler Revisor Advokat Anden rådgivning Uforudsete omkostninger Faste omkostninger i alt Resultat før renter og afskrivninger (Dækningsbidrag faste omkostninger) Kr.

27 Driftsbudget fortsat Renter Renter af banklån Renter af kassekredit Andre renter Renter i alt Afskrivninger Driftsmidler Andet Afskrivninger i alt Faste omkostninger inkl. renter og afskrivninger i alt Nettooverskud (Dækningsbidrag faste omkostninger, renter og afskrivninger) Kr. 25 AS3 Companies

28 Skema 9: Finansiering Finansiering Nødvendig etableringsfinansiering (hent tallene fra etableringsbudgettet, skema 7) Nødvendig driftsfinansiering (udregnes fra likviditetsbudgettet, hent hjælp hos revisor) Samlet finansieringsbehov (etablering + drift) Kapitalindskud Ejer Familie Banklån Kassekredit Privat investor Kr. Ønske om lån/tilskud fra Ejer Familie Banklån Kassekredit Privat investor Anden finansiering/finansieringsbehov Sikkerhed for lån 26 Samlet finansiering

29 Skema 10: Virksomhedens organisering Virksomhedens navn: Check Patent- og Varemærkestyrelsen inden anvendelse Adresse: Postnummer: Tlf.: Selskabsform: Beskriv om du overvejer: At overtage en eksisterende virksomhed At etablere en ny virksomhed Fax: Planlagt startdato: Virksomhedsform: Enkeltmandsfirma Interessentskab (I/S) Anpartsselskab (ApS) Aktieselskab (A/S) Andet Beskriv din begrundelse forud for valg af virksomhedsform Virksomhedens ejer(e): Ansatte i virksomheden: Dig selv, ved siden af lønnet arbejde Dig selv, som fuldtidsjob Dig selv, sammen med din partner Dig selv, sammen med medejer(e) Lønnet personale, antal Beskriv herunder dine ansvarsområder i virksomheden, samt evt. personales, partners eller medejer(e)s ansvarsområder. 27 AS3 Companies

30 Virksomhedens organisering fortsat Arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner: Hvem skal udføre: Daglig bogføring Momsafregning Sende regninger ud Følge op på ubetalte regninger Lønafregning Kvartalsregnskaber Varebestilling Skrive breve til kunder/forretningsforbindelser Passe telefonen Vigtige sparringpartnere til virksomheden: Revisor Bankforbindelse Advokat Øvrige Forsikringer der skal tegnes: Arbejdsskade Erhvervsansvar Produktansvar Løsøre Varetransport Brand Indbo Rejse Køle Dybfrost Edb Andet Navn på forsikringsselskab: Priser: Forretningspolitikker vedlagt som bilag: Prispolitik Rabatpolitik Betalingsbetingelser Garantiydelser Service Kundebetjening Personalepolitik 28

31 Skema 11: Salgs- og markedsføringsaktiviteter Løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter efter start Hvad skal gøres Hvordan Hvem Hvornår Pris Forretningspapirer Brochurer/kataloger Annoncering Salgsbreve Personligt salg Telefonsalg Messe/udstilling Internet Anden reklame Årlige omkostninger til markedsføring: kr. Øvrige markedsførings- Hvem/Hvordan Pris aktiviteter Særlig markedsføringsaktivitet ved åbning f.eks. reception Aktivitet ved åbning af virksomheden Telefonhenvendelse til journalisten Forslag til pressemeddelelse Øvrige omkostninger kr. 29 AS3 Companies

32

Eksempel på forretningsplan

Eksempel på forretningsplan Start af egen virksomhed Eksempel på forretningsplan Eksempel på forretningsplan AS3 Companies 918-4510 Eksempel på forretningsplan Skema 1: Resumé Forretningsplanen redegør for virksomheden JA Marketings

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0

Vareindkøb: Kontorartikler 5000 Andet: Adobe, Office, software 76500. Bil: Udbetaling til bil 0 Andre anskaffelsesomkostninger 0 Etableringsbudget UDGIFTER Kr. Lokaler: Husleje 125352 Udbetaling ved køb af lokaler eller virksomhed 0 Depositum ved leje (3 mdr husleje) 0 Goodwill 0 Indretning og istandsættelse 0 Kontorinventar: Møbler

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul

FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul FORRETNINGSPLAN FOR Nordjyske delikatesser på hjul 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri

FORRETNINGSPLAN FOR. Jerup mikro-mejeri FORRETNINGSPLAN FOR Jerup mikro-mejeri 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib"

FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht Det flydende Uddannelsesskib FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk tlf.: 341080 - fax: 341099 - mail: info@business.gl - www.business.gl Forretningsplan Som iværksætter bør du for din egen skyld udarbejde en forretningsplan.

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Forretningsplan for softwarefirmaet MoogTech IVS

Forretningsplan for softwarefirmaet MoogTech IVS Forretningsplan for softwarefirmaet MoogTech IVS Alle kommentarer i nedenstående forretningsplan tager udgangspunkt i at to personer starter softwarefirmaet MoogTech IVS. De specialiserer sig i "elektronisk

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

MURERIET- forretningsplanen

MURERIET- forretningsplanen MURERIET- forretningsplanen www.ffe-ye.dk MURERIET - FORRETNINGSPLANEN - er et materiale, der er udviklet til undervisning i iværksætteri inden for byggeri og anlæg på erhvervsuddannelserne. Det er lavet

Læs mere

VÆKSTARK v Idébeskrivelse Beskriv de vigtige aspekter omkring idéen og forretningen Y1.04. FORRETNINGSKONCEPT /Forretningsidé

VÆKSTARK v Idébeskrivelse Beskriv de vigtige aspekter omkring idéen og forretningen Y1.04. FORRETNINGSKONCEPT /Forretningsidé /Forretningsidé Y04 Idébeskrivelse Beskriv de vigtige aspekter omkring idéen og forretningen TJEKLISTE: YDERLIGERE ASPEKTER Personlige ambitioner Rettigheder til idéen Kompetencebehov Konkurrenters profiler

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Tordenskjolds gård

FORRETNINGSPLAN FOR. Tordenskjolds gård FORRETNINGSPLAN FOR Tordenskjolds gård 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Budget. Privatbudget. Etableringsbudget. Likviditetsbudget. Driftsbudget. er dine ønsker til fremtiden, omsat til tal

Budget. Privatbudget. Etableringsbudget. Likviditetsbudget. Driftsbudget. er dine ønsker til fremtiden, omsat til tal Budget er dine ønsker til fremtiden, omsat til tal Privatbudget Få skabelon fra din bank Etableringsbudget Startudgifter før egentlig drift Driftsbudget Virksomhedens resultater, f.eks. månedligt Likviditetsbudget

Læs mere

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Forretningsplan. for. [indsæt virksomhedsnavn] Forretningsplan for [indsæt virksomhedsnavn] Overordnet vejledning til forretningsplanen: Din Forretningsplan indeholder alle de elementer, du har brug for i den forretningsplan, du skal lave. Under hver

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Økonomi, når du starter virksomhed

Økonomi, når du starter virksomhed Økonomi, når du starter virksomhed 7 ting, du skal vide og 4 ting, du skal gøre 1 Ejerforhold PMV Personligt ejet mindre virksomhed IVS Iværksætterselskab EMV Enkeltmandsvirksomhed ApS Anpartsselskab I/S

Læs mere

Fri agent planen fra frieagenter.net

Fri agent planen fra frieagenter.net Fri agent planen fra frieagenter.net Print ud og udfyld. Kommenteret udgave findes i bogen Frie Agenter. Ide og behov Beskriv din idé og hvem den henvender sig til Hvilke behov vil du dække hos dine kunder?

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011

Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Undersøgelse af indtjening og omkostninger i kiropraktorpraksis for regnskabsåret 2011 Dansk Kiropraktor Forening 2013 Indtjenings- og omkostningsundersøgelse i kiropraktorpraksis 2011 Det fremgår af landsoverenskomst

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 08.09.2016 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer efterår 2016 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold

Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring. Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring. Indhold Fysioterapien Kongensgade 3 - Hjørring Fysioterapien Kongensgade 3 9800 Hjørring Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Fysioterapien

Læs mere

guide Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen Checkliste efter mødet i pengeinstituttet Hjælp til budgetterne

guide Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen Checkliste efter mødet i pengeinstituttet Hjælp til budgetterne guide Iværksættermappen Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse 6 Produkt 6 Produktion

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Praksis Plus en workshop Statsautoriseret revisor Morten K. Nielsen, PwC Program modul 2 Køb- og salgssituationen netop nu Et køb set fra købers revisor Hvad kan revisor hjælpe med? Spørgsmål?

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Danske Havne. Selskabsetablering

Danske Havne. Selskabsetablering Danske Havne Selskabsetablering Rettidig omhu også ved selskabsetablering 2012 Deloitte Rettidig omhu også ved selskabsetablering Etableringstidspunktet År 3 År 5 2012 Deloitte Målet for dagens program

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Viby - Sjælland Fysioterapi

Viby - Sjælland Fysioterapi Viby - Sjælland Fysioterapi Viby Sjælland Toftehøjvej 20 4130 Viby Indhold Side 2: Profil Side 3: Pris Side 4: Vejledende budget Side 13: Budget noter Side 14: Inventarliste 1 Profil af Viby Fysioterapi

Læs mere

DRIFT I ALT -37.788,00 27.503,00 1.586,00-71.940,00

DRIFT I ALT -37.788,00 27.503,00 1.586,00-71.940,00 Budget/regnskabsoversigt 2005 for Foreningen Bryggenet Udskrevet 20-04-2005 Drift eksl. moms eksl. moms eksl. moms eksl. moms Beskrivelse Budget 2005 Regnskab 2004 Budget 2004 Regnskab2002/2003 Kommentarer

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Synlig ledelse Forretningsområder

Synlig ledelse Forretningsområder Forretningsområder Jens Jørgensen, Virksomhedskonsulent Ledelsesudfordringer Bestyrelse Forretningsplaner Organisation Administrative rutiner og økonomi Medarbejderrekruttering Salgsstrategi og Branding

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer

Forbered din fremtid. Dansk Magisterforening 12. oktober Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer Forbered din fremtid Poul-Erik Tindbæk Senior konsulent, Aarhus kommune Efteråret 2010 Dansk Magisterforening 12. oktober 2010 Seniorer en guldgrube af ressourcer og kompetencer over 64 år Seniorpolitik

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Forretningsplan for Thomsens Sports Cafe

Forretningsplan for Thomsens Sports Cafe Forretningsplan for Thomsens Sports Cafe Alle kommentarer i nedenstående forretningsplan tager udgangspunkt i at tjeneren Mogens Thomsen starter en sports cafe i en større dansk by. Thomsen Sports Cafe

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen

Etableringsaften. Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen Etableringsaften Søhøjlandets Regnskabskontor 29. marts 2017 1 Hvorfor blive selvstændig landmand? Kilde: University of Copenhagen 2 1 Alle investeringer er forbundet med risiko Forventet afkast Risikopræmie

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere