PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.munkholm.cc PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring..."

Transkript

1 PAS Pædagogisk Analyse System - vurderer potentialet for effektiv læring...

2 Pædagogisk analyseredskab kortlægger elevens potentiale I hver skoleklasse sidder der gennemsnitligt fem elever, der har sværere ved at lære end klassekammeraterne. I deres tilfælde kan det pædagogiske analyseredskab PAS kortlægge elevens kognitive stil og arbejdsstrategier, og fordi udgangspunktet er elevens potentialer, spirer motivationen og modet på at lære Det kræver ikke nødvendigvis en avanceret hjerneskanner at få indblik i, hvordan nervecellerne i hjernen fungerer. Det kvalitative pædagogiske analyseredskab PAS, Pædagogisk Analyse System bruger blandt andet legeorienterede opgaver som Mastermind-spil og Suduko-opgaver til at kortlægge, hvilke områder hjernen bruger til at løse opgaver. - PAS er et neuropædagogisk redskab, der leder efter faste mønstre i elevens måde at løse opgaver på. Vi tilegner os viden forskelligt, fordi det er individuelt, hvilke moduler hjernen sammenkobler i læreprocessen, siger neuropsykolog Steen Hilling, som har udviklet PAS. Han tilføjer, at undervisningsmetoder og pædagogiske anvisninger derfor skal baseres på den enkelte elevs arbejdsstrategier og kognitive stil. Et vigtigt element i analyseredskabet er det positive fokus, som søger kompetencer og potentialer frem for mangler. - Når vi laver en kompetenceprofil og kortlægger elevens læringsmodel, interesserer vi os for elevens potentialer. Ved at tage udgangspunkt i det mest motiverende nemlig potentialerne vokser elevens selvtillid og kompetencer, siger neuropsykologen og understreger, at en læringsmodel aldrig må betragtes som stabil. Vi udvikler os nemlig hele tiden og gør os nye erfaringer, der ændrer vores måde at lære på. Neurologiske netværk At PAS kan sætte fart på den mentale udvikling, er historien om analyseredskabets oprindelse et levende bevis på. På Odense Universitetshospital tilså Steen Hilling i 1996 en 9-årig pige, der var dybt hjerneskadet af hjernebetændelse. På et tidspunkt sang han Lille Peter Edderkop for hende og fik uventet en smule kontakt. - Nogle af pigens neurologiske netværk, som blev aktiveret af rim og remser, var intakte. Efterfølgende brugte vi sange og legesager fra pigens barndom til at finde flere intakte netværk, og i dag har pigen fået en del af sit sprog tilbage og fungerer i et beskyttet miljø, fortæller Steen Hilling og tilføjer, at arbejdet med at udvikle PAS tog fart herefter. 2 PAS - et unikt Pædagogisk Anayseredskab

3 I dag bliver det pædagogiske analyseredskab brugt i specialklasser, på voksenskoler og specialskoler for børn, på sociale opholdssteder og til udviklingshæmmede børn og voksne. Derudover bruger Jobcentrene PAS til de årige, der har store sociale og indlæringsmæssige vanskeligheder. - PAS skal skydes ind før en psykologvurdering. Dermed kan en række pædagogiske modeller afprøves, før psykologen laver en årsagsforklaring og på den måde sparer psykologen for et 'lag' i processen, pointerer Steen Hilling. Hjernens syv modulområder, som du kan påvirke, er: > Det sproglige > Det visuelle > Det kropsligt motoriske > Det musikalske > Det logisk matematisk > Det personlige > Det sociale Artikel fra magasinet KOLON udgivet af forlaget Alinea 3

4 PAS finder muligheder og styrker motivationen Et unikt pædagogisk analyseredskab PAS (Pædagogisk Analyse System) er et dynamisk pædagogisk vurderingsredskab, hvor iagttagelse, interaktion, mediering og opgaveløsninger mellem barn/eleven og voksen er det væsentlige. Ud fra iagttagelser af opgaveløsinger, interaktioner og hjælpe-strategier (mediering) udfyldes en række spørgeskemaer og kommenteringsfelter. Disse danner grundlaget for at udtale sig om barnets læring, personlighed og sociale udvikling. Der er vægtet MI (Multiple Intelligenser samt kompetence og potentiale beskrivelser. Der benyttes IT modeller til at analysere og illustrere her og nu samt mulige pædagogiske skridt i en faglig-, personlig- og social udvikling. PAS vurderer potentialet PAS er ikke en undervisningsmetode, men et redskab til at kunne lave en kompetenceprofil og at kunne målrette undervisningen. Alle delprøverne i PAS er udviklet med henblik på at iagttage, vurdere, lave hypoteser og fremstille pædagogiske anvisninger. Opgaverne er gradueret efter barnets/elevens erkendelsesniveau ud fra B.S. Blooms erkendelsestaxonomi: Kende, genkende, forstå, anvende, analysere og lave syntese. PAS er et kvalitativt analyseredskab. Der ledes ikke efter det barnet/eleven ikke kan, men efter det barnet/eleven kan. Der afsøges på et mønster i barnets/elevens måder at udføre opgaverne på det medierende. De pædagogiske anvisninger baseres på barnets/ elevens egne arbejdsstrategier. Når man tager udgangspunkt i det barnet/eleven allerede kan, den model der vises i opgaveløsningerne, er der stor sandsynlighed for at få skabt et virksomt pædagogisk redskab. Når man tager udgangspunkt i det mest motiverende hos barnet/eleven - potentialerne - kan man fremme at barnet/eleven bliver mere kompetent. Hvilke børn/elever kan have udbytte af en PAS vurdering? De børn/elever, der typisk visiteres til en PAS vurdering, kan have mangeartede problemer eller vanskeligheder. Her kan nævnes personer med generelle indlæringsvanskeligheder, personer med erhvervet hjerneskade, personer med socio-emotionelle vanskeligheder, to-sprogede med indlæringsvanskeligheder, personer med læse-stave vanskeligheder, specifikke indlæringsvanskeligheder, svag skolebaggrund, psykiske vanskeligheder, et genetisk syndrom eller børn der er for tidligt født o.m.a. Hvor anvendes PAS? PAS en anvendes i dag på vidt forskellige børn/elevtyper og på vidt forskellige 4 PAS - et unikt Pædagogisk Anayseredskab

5 institutioner. Eksempelvis folkeskoler, daginstitutioner, specialskoler for børn og voksne, produktionsskoler, tekniske skoler, sprogskoler, EGU, EUC, VUC, specialpædagogiske opholdssteder m.m. Se Munkholms referenceliste på munkholm.cc PAS en anvendes ligeledes, som en del af den forebyggende indsats i en del kommuner, fx Svendborg PPR og Fredericia Specialpædagogiske center. Det væsentlige med en PAS vurdering og de beskrevne pædagogiske anvisninger er, at barnet/eleven får indsigt i sin egen læring. Det er barnet/eleven, der skal være specialist i sin egen måde at lære på. PAS en teoretisk hybrid PAS er inspireret af A. R. Lurias neuropsykologiske teorier om hjernens opbygning og funktion, Lew Vygotskijs teorier om zonen for nærmeste udvikling og Howard Gardners teorier om de mange intelligenser. 5

6 PAS kurser og uddannelse Munkholm Kursus & Projektcenter tilbyder specialkurser, grundkursus og en konsulentuddannelse i Pædagogisk Analyse System - PAS Der findes PAS systemer inden for følgende områder: > Udviklings-PAS, som vurderer området, fra 2 mdr. - 6 år. > Mini PAS, er et standardiseret vurderingsredskab, der vurderer børneområdet, fra 2 6 år. > PAS, som vurderer skoleelever, unge og voksne, fra 6 år til voksen. Herunder to-sprogs PAS, med særlig vægt på pragmatikken i sproget. > Unge PAS, vurdering af unge og voksne, fra år. 6 PAS - et unikt Pædagogisk Anayseredskab

7 PAS grundkurset Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre personer der i deres pædagogiske arbejde har behov for et nøjere kendskab til individuelle forudsætninger, som baggrund for indlæringsmæssige vanskeligheder, indlæringspotentialer, samt forslag til opstilling af vejledende handleplaner, metoder o.l. Formål At deltagerne opnår grundlæggende indsigt i: Individuel pædagogisk vurdering Beskrivelse af børn/elever ud fra neuropsykologisk/ pædagogisk tankegang Systematisk analyse på børn/elever med funktionsog indlæringsvanskeligheder Tilrettelæggelse af individuelle handleplaner med vægt på barnets/elevens indlæringsstrategier (medieret læring) Beskrivelse af barnet/eleven ud fra potentialer og kompetencer Indhold Grundlæggende teori vedrørende funktions og indlæringsvanskeligheder, kognitionsteori, metoder til differentiering, indlæring via den bedst fungerende kanal, kompetencerne, erkendelsesniveauer, processer, cases. Stærke og svage sider vurderes inden for udvalgte kompetencer: Sproglig Personlig/social Visuel/spatial/rumlig Inden for kompetencerne vurderes følgende: Opmærksomhed, koncentration og tempo Personens evne til at analysere nye informationer Planlægning og brug af nye/tidligere informationer PAS konsulentuddannelsen Uddannelsen henvender sig til pædagoger, lærere og andre personer, der arbejder med børn, unge eller voksne med funktions- og indlæringsvanskeligheder. Optagelse på uddannelsen forudsætter gennemførsel af PAS grundkurset. Formål Uddannelse af konsulenter, der kan udføre nøjagtige pædagogiske vurderinger/kompetenceafklaringer Beskrivelse af det enkelte barn/elev ud fra neuropsykologisk/pædagogisk tankegang Systematiske analyser af børn/elever med funktions- og indlæringsvanskeligheder Tilrettelæggelse af individuelle handleplaner med vægt på barnets/elevens indlæringsstrategier Beskrivelse af barnet/eleven ud fra potentialer og kompetencer Udvikling af metoder og materialer Vurdering på barnets/elevens personlige og sociale udvikling Indhold Funktions og indlæringsvanskeligheder, kognitionsteori, metoder til differentiering, indlæring via den bedst fungerende kanal, kompetencerne, erkendelsesniveauer, processer og cases. Deltagerne gennemfører hver 4 individuelle vurderinger på egne børn/elever disse anvendes i undervisningen. Alle kurser er supervisions-kurser, hvilket sikrer at teori bliver reelt omsat til praksis. Et udviklet IT-system giver hjælp til analyserne og der kan udskrives en vejledende handleplan. Læs mere på munkholm.cc 7

8 Munkholm Kursus & Projektcenter slår bro mellem psykologiske teorier og pædagogisk praksis Munkholm Kursus & Projektcenter har i mere end 12 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet. De seneste år er kursusvirksomheden vokset ud over landets grænser, ligesom mange af projekterne gennemføres i internationalt regi. Vores målsætning er at hjælpe børn, unge og voksne til at indfri deres potentiale for læring via en målrettet pædagogisk indsats, hvor anerkendte neuropsykologiske teorier går hånd i hånd med pædagogisk teori og praksis. Det gør vi ved at støtte pædagoger og lærere med konkrete pædagogiske redskaber, der er med til at sikre kvalitet og målrettethed i undervisningen. Vi tror på, at en målrettet undervisning, hvor udgangspunktet er den enkelte elevs potentialer, virker befordrende for elevens evne til at tilegne sig ny viden, fordi man giver eleven mulighed for at honorere de krav, der bliver stillet til dem. Resultatet er motiverede elever, der søger nye udfordringer. Alt hvad vi foretager os på Munkholm er baseret på solid forskning. Alle undervisningsredskaber er testet i praksis og effekten er dokumenteret og anerkendt. På vores hjemmeside munkholm.cc finder du information om kurser og uddannelser, projektbeskrivelser, faglitteratur, artikler og meget andet. Her kan du også bestille tid til konkrete neuropsykologiske undersøgelser eller pædagogiske vurderinger. Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information. Munkholm Kursus & Projektcenter Vongevej Jelling Tel bureaulist.dk

Nye læringsformer for unge Munkholm

Nye læringsformer for unge Munkholm Nye læringsformer for unge Munkholm v. Steen Hilling Munkholm, Vongevej 5 7300 Jelling e-mail: sh@munkholm.cc www.munkholm.cc tlf. 75 87 33 11 1 Kort præsentation: Steen Hilling, aut. psykolog, specialistgodkendt

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element.

Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Coach andre i at finde, samt udvikle deres rette Element. Træner for Træner koncept. Quantum innovation 1 Træner for Træner Formål Formålet med Træner for Træner projektet, er at træne deltagerne i komplekse

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012.

Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. 1 Motivation og mestring med særligt fokus på drenge. - Et pilotprojekt i Gladsaxe Kommune februar-marts 2012. Med deltagelse af Gladsaxe skole og Vadgård skole i samarbejde med Aadje Hegermann-Lindencrone

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere