Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?"

Transkript

1 Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september 2013 At inklusion er en god idé, er de fleste lærere og pædagoger principielt enige i. Hvis blot det sker i en form, hvor barnet i vanskeligheder får den hjælp, som han eller hun har brug for, og på en måde som ikke har negative konsekvenser for den øvrige børnegruppe. Men når det kommer til at sætte ord på, hvad man skal gøre, og hvad den gode inklusionsindsats består af, kan dialogen ofte ende i delte meninger eller manglende svar. I den forbindelse kan det være spændende at kigge på det bud, som postdoc ved Aarhus Universitet Camilla Brørup Dyssegaard har på praksisformer, der ud fra et forskningsmæssigt perspektiv har vist sig virksomme, hvis alle børn skal sikres mere læring og bedre trivsel. Et review, der opsummerer en stor mængde forskning Camilla Brørup Dyssegaard udgav i 2013 sammen med to forskerkollegaer et systematisk review, der kortlægger den internationale forskning om inklusion. Reviewet præsenterer således en opsummering af en stor mængde forskningsresultater, der forholder sig til hvilke metoder, folkeskolen med fordel kan tage i brug i sine bestræbelser på at inkludere børn med særlige behov i almenundervisningen. Forfatterne har ligeledes interesseret sig for den forventede effekt af de omtalte metoder for de øvrige elever i klassen. Blandt de interventioner og strategier, der gennemgås i reviewet, beskrives nogle som særligt effektive over for elever med særlige behov, mens andre beskrives som gavnlige for alle elever. 1. strategi: Social og faglig udvikling for alle kræver forskellige undervisningskontekster. Resultater fra reviewet peger på, at de yngste elever med særlige behov trives bedst i almenskolen, når der ses på faglige motivation og selvopfattelse. De ældre elever føler sig til gengæld bedre tilpas i specialtilbud, hvor de får en bedre indsigt i deres egne kognitive færdigheder og ikke konstant føler sig mindre kompetente end deres klassekammerater. Hvad angår elevernes faglige udvikling, peger studierne i lidt forskellige retninger. Ét studie viser, at elever med særlige behov har en lavere grad af faglig udvikling i specialklas-

2 ser end tilsvarende elever i almenklasser, hvor et andet studie ikke kan finde signifikant forskel mellem de to grupper. Resultater fra et tredje studie peger på, at elever i specialskole undervurderer deres indlæringsvanskeligheder, hvilket kan medføre en mindre motivation for at arbejde med vanskelighederne. Ifølge reviewet kan det ikke entydigt konkluderes, hvilket skoletilbud der er mest effektivt for den faglige og sociale udvikling af elever med særlige behov. Dette kommer an på elevernes alder, og hvilke kompetencer der vægtes. Det kan dog slås fast, at inklusion af elever med særlige behov ikke har en negativ effekt på almenelevernes faglige og sociale udvikling. 2. strategi: Fælles værdigrundlag. Reviewet viser, at det er væsentligt, at skoler der ønsker at udvikle sig i en inkluderende retning, har en fælles forståelse i personalegruppen af, hvad målsætningen er for skolens inkluderende praksis. Negative holdninger til inklusion af elever med særlige behov i almenundervisningen har en dokumenteret negativ effekt på elevens faglige udvikling, og bidrager til stigmatiseringen af eleven fra klassekammeraternes side. Tilfældigt igangsatte interventioner uden forbindelse til et fælles værdigrundlag har ifølge reviewet ingen længerevarende effekt på skolerne i forhold til inklusion af elever med særlige behov. 3. strategi: Tydelige målsætninger for inklusionstiltag Elevplaner, som udarbejdes af lærere, ressourcepersoner, forældre og eleverne selv, har ifølge reviewet en række positive effekter på elever med særlige behov. Dette både i forhold til aktivitetsniveau i undervisningen, faglig udvikling, selvtillid/selvsikkerhed samt relation til klassekammerater. Eleverne har således udbytte af at kende den præcise målsætning for deres læring, hvilket gør dem i stand til at følge med i deres egen progression. Yderligere er der evidens for, at lærerne føler sig og også reelt er mere kompetente til at varetage undervisningen af elever med særlig behov, hvis lærerne har mulighed for at udvikle målsætningerne for elevernes læring og evaluere disse sammen med andre ressourcepersoner som for eksempel ledere, psykologer, konsulenter og forældre.. 4. strategi: To-lærer ordninger At være to lærere til stede i undervisningen er der flere studier, som viser positive effekter af. Reviewet viser dog samtidig, at velfungerende to-lærerordninger kræver god efterud-

3 dannelse og solide forhåndsaftaler, da de ellers kan give bagslag. Reviewet konkluderer, at det har en positiv effekt overfor elever med særlige behov, at der er to-lærerordning i klassen når: Der er tale om en almenlærer og en speciallærer. Det vurderes som væsentligt, at mindst den ene lærer besidder viden om og strategier til undervisningen af elever med særlige behov. Lærerne har fået instruktion / efteruddannelse i lærersamarbejde (kollaborativ undervisning) Begge lærere er aktive så den reelle undervisningstid øges. Det har yderligere effekt hvis speciallæreren og almenlæreren udveksler undervisningspositioner Interventionen gives i indskolingen. To-lærerordninger synes at være mest effektfulde i indskolingen. Der er afsat tid til regelmæssig planlægning og evaluering af undervisningen Begge lærere underviser og støtter alle elever Der er et velfungerende samarbejde mellem special- og almenlærer Lærerne har adgang til supervision af andre professionelle som for eksempel psykologer, ledere og konsulenter. Det er værd at bemærke, at forskningen viser, at manglende kendskab til eller fraværet af efteruddannelse i lærersamarbejde (kollaborativ undervisning) kan betyde, at den øgede bemanding får ingen eller ligefrem en negativ effekt for eleverne. 5. strategi: Lærerassistenter Reviewet viser, at brug af lærerassistenter har en positiv effekt på alle elever, når lærerassistenterne er uddannede til at levere en specifik intervention til enkelte elever eller mindre grupper af elever, og når assistentens rolle og funktion i undervisningen på forhånd er de-

4 fineret og planlagt. Uden en reel instruktion i /efteruddannelse til deres funktioner risikerer lærerassistenter at have en stigmatiserende rolle overfor elever med særlige behov. Dette sker, hvis eleverne bliver for afhængige af eller får for meget støtte fra assistenterne. Dette kan føre til, at eleverne får mindre interaktion med klassekammerater og lærere, hvilket underminerer deres muligheder for faglig og social udvikling. 6. strategi: Elevformidling (peer tutoring) Resultater fra flere af studierne viser, at undervisningsforløb, hvor det er elever, der underviser hinanden under lærerens supervision er en effektiv strategi til at inkludere elever med særlige behov i almenundervisningen. En positiv effekt opnås, når opgaverne er tilpasset elevgrupperne, når lærerne konstant fører tilsyn med og støtter alle elever og er bevidste om, hvad formålet med undervisningen er herunder om det er social eller faglig udvikling, der satses på. Det har en negativ eller ingen effekt overfor alle elever i klassen, når elevformidling foregår på bekostning af pensumrelateret undervisning og læring. 7. strategi: Indsatser for elever med ADHD eller socioemotionelle vanskeligheder. Inklusion af disse elevgrupper i almenundervisningen viser sig at have positiv effekt, når lærerne har kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag målrettet elever med disse vanskeligheder. Reviewet rapporterer, at et effektivt interventionstiltag er at lære eleverne at benytte selvregistrering, hvilket sætter dem i stand til gradvist at korrigere egen adfærd. Interventionerne skal derudover være målrettet elevernes faglige udvikling. Kontakt til ressourcepersoner som AKT-vejleder og speciallærere, både i og udenfor klassen, fremhæves ligeledes som afgørende i flere af studierne. Viden om inklusion skal informere og inspirere Resultaterne fra det systematiske review peger på, at inklusion af elever med særlige behov i almenundervisningen kan have en positiv effekt på alle elevers faglige og sociale udvikling. Dette kræver, at lærere modtager instruktion og efteruddannelse i interventionstiltag overfor elever med særlige behov, at lærerne har adgang til ressourcepersoner, som kan bidrage med supervision og støtte direkte i undervisningen, og har kendskab til evidensbaserede undervisningsmetoder og interventionstiltag, som er målrettet elevernes særlige behov.

5 En mere detaljeret gennemgang af reviewets resultater rettet mod skoleledere og lærere i grundskolen findes i den elektroniske bog Viden om inklusion (Dyssegaard & Larsen, 2013) som kan downloades fra følgende adresse: Referencer: Brørup Dyssegaard, C., Søgaard Larsen, M., Tiftikçi, N. (2013). Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i grundskolen. Systematisk review. København: IUP, Aarhus Universitet Brørup Dyssegaard, C. & Søgaard Larsen, M. (2013). Viden om inklusion. København: IUP, Aarhus Universitet. Neubert, Katja (2013) Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? Tidsskriftet LOGOS nr. 69, september 2013 Weirsøe, Mathilde (2014). Efteruddannelse til lærere kan sikre bedre trivsel for alle børn

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis

Lærerassistenter. Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter Inklusion viden til praksis Lærerassistenter 3 Forfattere: Rune Hejlskov Schjerbeck, Camilla Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen, Pernille Matthiesen

Læs mere

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov af Jørn Nielsen Søren Langager Lotte Hedegaard-Sørensen Hanne Forsberg Videns arbejdsgruppe Nedsat af Undervisningsministeriet Marts

Læs mere

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd En kortfattet systematisk forskningskortlægning af Camilla Brørup Dyssegaard Michael Søgaard Larsen Bente Maribo Hald Dansk Clearinghouse

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner Erfaringer fra seks skoler med stærk praksis 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Det gode skole-hjem-samarbejde med forældre i udsatte positioner

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole

En ny start for folkeskolen. - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole December 2010 En ny start for folkeskolen - S og SF s reform for en fælles og fagligt stærk folkeskole Danmark skal

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen?

Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2013 Niveaudeling, vejen til inklusion i folkeskolen? Billede: Vibe Fauerholdt Frederiksen, Æblekoncentrat PD-afgangsprojekt af Ellen

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

BACHELOROPGAVE Juni 2012

BACHELOROPGAVE Juni 2012 Bacheloropgave BACHELOROPGAVE Juni 2012 Navn: Studienr.: Via-mail: Titel Inklusion af elever med socio-emotionelle vanskeligheder Bacheloropgaven har tilknytning til: Linjefag Faglig vejleder Pæd. vejleder

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere