TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri"

Transkript

1 TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd :45:29

2 Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervsstruktur kan beskrives eller illustreres på mange forskellige måder og med mange forskellige illustrationer. Mest væsentlig for beskrivelsen er uanset metode, den valgte branchegruppering. Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). I denne publikation præsenteres ressourceområdet bygge/bolig for den private sektor. Tal for beskæftigelse, værditilvækst mv. i offentligt ejede virksomheder indgår derfor ikke opgørelserne. Sammenfatning / side 3 - i den samlede erhvervsstruktur / side 4 Beskæftigelse inden for bygge/bolig / side 6 Økonomisk specialisering og produktivitet / side 12 Uddannelsesniveau / side 14 Iværksætteri / side 16 Se appendiks for en beskrivelse af de i alt otte ressourceområder og en liste med navne på nogle af de større syddanske virksomheder, der findes i ressourceområdet bygge/bolig. Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling ud fra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Redaktion: Regional Udvikling / Strategi & analyse Se mere på Side 2 Syddanmark I TAL

3 BYGGE/BOLIG bygge/bolig Hvor mange arbejder inden for bygge/bolig, og hvor i landet er der særligt mange job? Hvordan er produktivitetsvæksten, og hvor stor en andel af de beskæftigede har en videregående uddannelse? - svarene findes her, hvor tal præsenteres generelt for ressourceområdet bygge/bolig og mere detaljeret for delområderne primære-, fremstillings-, støtte- og serviceerhverv. I Danmark er beskæftiget med bygge/bolig pct. af dem har et job i Syddanmark I Syddanmark udgør bygge/bolig pct. af beskæftigelsen i den private sektor......og bidrager med en tilsvarende andel af værditilvæksten Odense og Kolding er de syddanske kommuner med flest job inden for bygge/bolig......men det er i Sønderborg og Varde, at bygge/bolig arbejdspladserne fylder mest i den samlede beskæftigelse Andelen af beskæftigede med uddannelse er højere inden for bygge/bolig end generelt i den private sektor FOKUS Ressourceområder Side 3

4 Erhvervsstruktur BYGGE/bolig - i den samlede erhvervsstruktur Erhvervsstruktur 2008 erhvervsstruktur - den private sektor...relativt mange bygge/boligjob i Syddanmark Møbler/beklædning Turisme IT/kommunikation Transport Fødevarer Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv procent Region Syddanmark Hele landet Figuren viser de private arbejdspladser i Region Syddanmark og i hele landet - fordelt på ressourceområder. Region Syddanmark Hele landet 30% 25% 20% R1_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor DK RSD Sjælland Nordjylland Syddanmark Beskæftigelse % 10% 5% Midtjylland Hovedstaden Betydningen for beskæftigelsen er stabil... 0% Værditilvækst det samme er den økonomiske betydning Bygge 30% 25% 20% 15% 10% 5% Sjælland Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden 0% Figuren viser bygge/boligs andel af værditilvæksten i de private erhverv. Side 4 Syddanmark I TAL Bygge

5 BYGGE/BOLIG BYGGE/bolig arbejdspladser inden for 2008 Bygge-bolig RSY Bygge-bolig DK Bygge-bolig RM % % % % % % Hele landet Bygge-bolig RN Hele landet Region Syddanmark Bygge-bolig RSJ Region Syddanmark Region Midtjylland Bygge-bolig RH Region Midtjylland Øvrige Øvrige Øvrige R4_andel af samlet erhverv % R4_andel af samlet erhverv % R4_andel af samlet erhverv % % % % Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden bygge Øvrige R4_andel af samlet erhverv Øvrige ressourceområder Øvrige Figurerne viser, hvor stor en andel af de private arbejdspladser der er inden for ressource- R4_andel af samlet erhverv området bygge/bolig - hele landet og i hver af de fem regioner R4_andel af samlet erhverv Øvrige Sjælland Nordjylland erhvervsspecialisering 2008 Figuren viser om der er relativt flere eller færre ansat inden for bygge/bolig Syddanmark Midtjylland Hovedstaden...Sjælland er mest afhængig af bygge/boligområdet ikke specialiseret specialiseret FOKUS Ressourceområder Side 5 bygge

6 beskæftigelse Beskæftigelse Inden for BYGGE/bolig...mange job i alle regioner Antal Arbejdspladser i regionerne 2008 Antal syddanske arbejdspladser 2008 Område Antal job inden for Bygge/ bolig Andel af alle job Assens ,5% Billund ,6% Esbjerg ,9% Fanø ,2% Fredericia ,2% Faaborg-Midtfyn ,1% Haderslev ,9% Kerteminde ,3% Kolding ,3% Langeland ,4% Middelfart ,9% Nordfyns ,0% Nyborg ,0% Odense ,4% Svendborg ,3% Sønderborg ,6% Tønder ,2% Varde ,5% Vejen ,2% Vejle ,5% Ærø ,5% Aabenraa ,7% Region Syddanmark ,8% Hele landet ,6% Andel af samtlige arbejdspladser inden for over 25 pct. 20 til 25 pct. 10 til 20 pct. Tabel og kort viser antal arbejdspladser inden for bygge/bolig i de syddanske kommuner, regionerne og i hele landet....flest job i Odense og Kolding I Sønderborg og Varde kommuner fylder bygge/bolig mest i den samlede beskæftigelse Side 6 Syddanmark I TAL

7 BYGGE/BOLIG Udvikling i beskæftigelsen Hovedstaden Syddanmark Midtjylland...stabil beskæftigelse på i Syddanmark Sjælland Nordjylland Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede inden for bygge/bolig i regionerne. R8_bygge-boligbesk i de 5 regioner Årlig Udvikling Figurerne viser relativ årlig Hele ændring landet i beskæftigede inden for bygge/bolig i hele landet og regionerne. Syddanmark bygge ,0% 0,9% 3,9% 5,3% 3,0% Hele landet -2,2% 0,3% 3,0% 4,7% 3,7% Region Syddanmark Midtjylland Nordjylland ,3% 1,6% 4,9% 5,9% 3,7% -2,8% 1,0% 4,7% 6,2% 3,6% Region Midtjylland Region Nordjylland Sjælland Hovedstaden ,4% 0,8% 5,6% 5,5% 1,9% Region Sjælland -2,6% 0,9% 2,7% 4,7% 2,4% Region Hovedstaden FOKUS Ressourceområder Side 7

8 Erhvervsstruktur Værdikæden Figuren viser værdikæden for bygge/bolig i regionerne. I hvert led af kæden er angivet, hvor stor en andel af arbejdspladserne inden for hhv. primære-, fremstillings-, støtte- og serviceerhverv, der er i hver region. Primære Fremstilling Støtte Service syddanmark 25% 33% 21% 21% Midtjylland 36% 31% 24% 22% nordjylland 14% 15% 11% 10% sjælland 17% 10% 15% 14% Hovedstaden 8% 10% 29% 32% Midt og Syd store i hele kæden......mens Hovedstaden er stærkest i service Side 8 Syddanmark I TAL

9 ark BYGGE/BOLIG BYGGE/bolig detaljeret erhvervsspecialisering 2008 I hvilken del af værdikæden har regionerne relativt mange beskæftigede og i hvilke relativt få beskæftigede? Figurerne viser regionernes andele af den samlede beskæftigelse i hele landet inden for fremstilling og service. De lodrette linjer viser, hvor store andele af alle arbejdspladser i hele landet inden for bygge/bolig, der findes i regionerne. Region Midtjylland Region Syddanmark Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv Region Nordjylland 22, byggebolig syd procent Syddanmark har en stærk specialisering i fremstilling Region Midtjylland Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Region Sjælland Region Nordjylland Byggebolig Midt Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Region Hovedstaden Byggebolig Nord Serviceerhverv 24,1 Serviceerhverv 11, procent procent Region Sjælland Primære erhverv Fremstillingserhverv Byggebolig Sjælland Region Hovedstaden Primære erhverv Fremstillingserhverv Byggebolig Hovedstaden Støtteerhverv Støtteerhverv 28,2 Serviceerhverv 13,5 Serviceerhverv procent procent FOKUS Ressourceområder Side 9

10 Erhvervsstruktur - Hvad og hvor i syddanmark 2008? Primære erhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen indenfor primære erhverv, bygge/bolig over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. fremstillingserhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for fremstillingserhverv, bygge/bolig Over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Støtteerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen indenfor støtteerhverv, bygge/bolig. 10 til 20 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. serviceerhverv Andel af samtlige arbejdspladser i regionen inden for serviceerhverv, bygge/bolig Over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. Side 10 Syddanmark I TAL

11 BYGGE/BOLIG Aabenraa har de flest ansatte i primære erhverv......og hvert fjerde syddanske fremstillingsjob er i Sønderborg Odense, Faaborg-Midtfyn og Svendborg er størst i støtteerhvervene......mens Odense også er forrest i serviceerhverv stærkt fulgt af Kolding og Vejle FOKUS Ressourceområder Side 11

12 Erhvervsstruktur Økonomisk Specialisering og produktivitet Økonomisk specialisering Inden for 2008 Sjælland Nordjylland...uden for Hovedstaden er det økonomiske bidrag fra bygge/bolig relativt stort Midtjylland Syddanmark Hovedstaden ikke specialiseret specialiseret Figuren viser, om ressourceområdet bidrager relativt mere eller mindre til den samlede værditilvækst i regionen. s Økonomiske betydning i kommunerne Område Andel af værditilvækst Assens 30,1% Bygge Billund 13,2% Esbjerg 13,6% Fanø 42,6% Fredericia 20,7% Faaborg-Midtfyn 28,5% Haderslev 25,4% Kerteminde 26,6% Kolding 30,5% Langeland 27,1% Middelfart 33,5% Nordfyns 23,9% Fanø, Sønderborg og Varde er økonomisk set meget afhængige af bygge/bolig Område Andel af værditilvækst Nyborg 33,1% Odense 25,0% Svendborg 24,0% Sønderborg 42,5% Tønder 23,7% Varde 42,2% Vejen 31,1% Vejle 28,7% Ærø 21,2% Aabenraa 20,9% Region Syddanmark 25,2% Hele landet 21,7% Tabellen viser, hvor stor en andel af værditilvæksten i den private sektor, der skabes inden for ressourceområdet bygge/bolig. Side 12 Syddanmark I TAL

13 BYGGE/BOLIG Produktivitetsudvikling Produktivitetsudvikling Energi/Miljø 10,4% Transport 7,5% Medico/Sundhed Fødevarer Bygge/Bolig 3,4% 3,1% 5,9%...svag produktivitetsudvikling inden for bygge/bolig Møbler/Beklædning 2,8% IT/Kommunikation 2,2% Turisme 2,1% Øvrige erhverv 6,8% Hvilke ressourceområder har haft den største produktivitetsfremgang i perioden fra 2003 til 2007? bygge Figuren viser for hele landet den gennemsnitlig årlige produktivitetsvækst inden for alle ressourceområderne. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. ProduktivitetsUdvikling Produktivitetsudvikling bygge/bolig Nordjylland 4,7%...væksten er stærkest i nord og Syd Syddanmark 4,2% Sjælland 3,5% Midtjylland 3,3% Hovedstaden 1,1% Figuren viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for bygge/bolig i hver af de fem regioner. R14b Produktivitet regioner FOKUS Ressourceområder Side 13

14 Erhvervsstruktur UddannelsesNiveau Uddannelsesfordeling i hele den private sektor % 9,1 9,9 12,5 9,1 Det generelle niveau er markant højere i Hovedstaden 80% 60% 22,7 38,4 48,0 47,6 45,7 46,8 40% MVU + LVU 20% 38,9 42,9 42,5 41,8 44,1 Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Uddannelsesfordeling 2008 Andelen af beskæftigede med en uddannelse er højere inden for bygge/bolig % 80% 60% 18,5 47,4 7,3 9,5 11,0 7,7 R15_uddannelse ressourceområde 55,5 53,9 52,3 54,2 40% MVU + LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU Uden kompetencegivende uddannelse 20% 0% 34,0 37,2 36,6 36,7 38,1 Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland...men Hovedstaden er stadig foran Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede inden for ressourceområdet bygge/bolig og i hele den private sektor. Side 14 Syddanmark I TAL

15 BYGGE/BOLIG Bygge-bolig, primære Bygge-bolig, fremstilling Uddannelsesfordeling bygge/bolig,primære erhverv - Delområder bygge/bolig,fremstillingserhverv % 10% Primære erhverv 47% Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU Fremstilling erhverv 40% Uden kompetencegivende uddannelse Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU Erhvervsfaglig uddannelse + KVU 37% 50% MVU + LVU Bygge-bolig, støtte Bygge-bolig, service bygge/bolig,støtteerhverv bygge/bolig,serviceerhverv...de primære erhverv har flest højtuddannede R16_uddannelse detaljeret 9% Støtte erhverv 35% R16_uddannelse detaljeret Ikke kompetencegivende Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU 12% Service erhverv 35% Ikke kompeten Erhvervsfaglig MVU+LVU 56% 53% Figurerne viser den højeste fuldførte uddannelse for de beskæftigede i hele landet i de enkelte områder inden for ressourceområdet. R16_uddannelse detaljeret R16_uddannelse detaljeret Detaljeret Uddannelsesfordeling 2008 Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv Syddanmark 47,8 38,3 13,9 38,6 50,2 11,2 32,2 59,2 8,6 35,7 55,4 8,8 Midtjylland 44,4 36,3 19,3 40,5 50,5 9,1 35,7 56,4 7,9 35,4 53,0 11,5 Nordjylland 53,2 32,8 14,1 41,4 51,2 7,4 37,7 56,0 6,3 36,8 55,5 7,8 Sjælland 49,3 37,5 13,2 41,1 51,1 7,8 44,0 50,8 5,2 36,3 56,5 7,2 Hovedstaden 37,4 45,8 16,8 35,2 48,5 16,4 31,3 55,6 13,1 34,0 47,2 18,8 Tabellen viser andel beskæftigede i regionerne fordelt på den højeste fuldførte uddannelse inden for hver af de enkelte delområder. FOKUS Ressourceområder Side 15

16 Erhvervsstruktur Iværksætteri Udvikling i antal virksomheder 144% Vækst i: 74% 72% Antal nye virksomheder 41% Samlet antal virksomheder 25% 8% 2% 15% 11% 9% 3% 3% 24% 14% -8% -5% -2% -21% Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i samlet antal virksomheder i perioden for alle ressourceområderne i hele landet. Vækst i nye vækst i samlet antal bearbejdet af e-statistik.dk R17_vækst i antal nye virksomheder_ressourceområder ByggeBolig Nye virksomheder inden for 14% 12% 10% 8% 6% Hovedstaden Sjælland Hele landet - alle erhverv Nordjylland Syddanmark Midtjylland 4% 2% 0% Figuren viser etableringsrater i regionerne fra 2003 til Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. bearbejdet af e-statistik.dk R18_etableringsrater Side 16 Syddanmark I TAL

17 ERHVERVSFORHOLD BYGGE/BOLIG ByggeBolig Udvikling i antal virksomheder inden for 61% 75% 79% 81% 91% Vækst i: Antal nye virksomheder Samlet antal virksomheder 13% 18% 14% 15% 13% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden inden for bygge/bolig i regionerne. bearbejdet af e-statistik.dk Vækst i nye vækst i samlet antal Nye virksomheder inden for bygge/bolig R19_vækst i antal nye virksomheder_regioner Tabellen viser væksten i antal nye virksomheder og i det samlede antal virksomheder i perioden inden for bygge/bolig i kommunerne i Syddanmark. bearbejdet af e-statistik.dk Område Vækst i antal nye virksomheder Vækst i samlet antal virksomheder Assens 61% 12,9% Billund -11% 5,2% Esbjerg 99% 12,6% Fanø 67% 14,8% Fredericia 20% 17,2% Faaborg-Midtfyn 91% 13,2% Haderslev 129% 11,8% Kerteminde 106% 1,9% Kolding 63% 15,7% Langeland 8% 4,0% Middelfart 91% 20,1% Nordfyns 81% 21,4% Nyborg 147% 19,0% Odense 66% 15,1% Svendborg 57% 11,4% Sønderborg 25% 6,3% Tønder 17% 1,0% Varde 117% 15,2% Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af befolkningen, Vejen der hhv. er i beskæftigelse og indgår i arbejssstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele Vejle 100% 164% 13,1% 25,8% landet. Ærø Aabenraa 50% 81% 5,8% 14,5% Syddanmark 79% 14,0% Hele landet 74% 14,7% FOKUS Ressourceområder Side 17

18 APPENDIKS Erhvervsstruktur ressourceområder Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. Side 18 Syddanmark I TAL

19 BYGGE/BOLIG APPENDIKS værdikæden i Region Syddanmark Hvilke virksomheder indgår i ressourceområdet, og hvor i værdikæden? Nedenfor er listet en række af de største virksomheder i regionen, der indgår i statistikken (2007/2008) for hvert af de fire delområder i værdikæden for bygge/bolig. Primær erhverv BrahetrOLLEBOrg Skov og Landbrug Fremstillingserhverv A/S GELSTED BYGNINGSINDUSTRI ABB A/S, fredericia ALFA LAVAL KOLDING A/S APV HEAT TRANSFER BETONELEMENT A/S BROEN ARMATUR A/S BT COMPONENTS A/S DAMIXA ApS DANFOss A/S DS SM A/S EATON HOLEC ApS EXHAustO A/S FLÜGGER A/S HTH KØKKENER A/S ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ApS Nails L & P SPRINGS DENMARK A/S MICRO MATIC A/S MUNCK ASFALT A/S Müller Gas Equipment A/S NAssAU DOOR A/S PRIMO DANMARK A/S Promecon as ROCKWOOL A/S SAINT-GOBAIN ISOVER A/S SAUER-DANFOss ApS SKY-LIGHT A/S SKÆRBÆK BYGNINGSINDUSTRI A/S SONDEX A/S SPEKVA A/S SPÆNCOM A/S STM VINDUER A/S TEKNOS A/S TINGLEV ELEMENTFABRIK A/S TRICON ELEctrIC A/S TRIOPLAst NYBORG A/S Støtteerhverv SKAKO A/S FR PETERSEN MASKINFABRik AF 1978 A/S SOIL RECOVERY A/S VETCO GRAY DENMARK, BMS A/S Serviceerhverv MALERFIRMAET UDESEN A/S A/S JELLING TRÆLAST RAMBØLL DANMARK A/S, Esbjerg P.L.P. BYGGEFIRMA A/S TRYGGELEV TØMRER-& SNEDKFORR APS TANO FOOD CONSULT A/S CHR OG KAJ NIELSEN A/S ENTREPRENØRFIRMAET ØSTERGAARD, VEJLE A/S CME EL-SERVICE APS EGIL RASMUSSEN A/S VG VENTILATIONSGRUPPEN A/S ASKOV FUGER OG TRÆBYG A/S HELGE FRANDSEN A/S TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET CARSTEN KNUDSEN APS A/S BJELD & LAURIDSEN JEM & FIX A/S ABB A/S, Vejle DAVIDSEN PARTNERE A/S H P VÆRKTØJ A/S GULDFELDT TØMRER OG MURER A/S CLEAN UP SERVICE A/S FOKUS Ressourceområder Side 19

20 FOKUS RESSOURCEOMRÅDER Tal til tiden - et øjebliksbillede Syddanmark i tal - ressourceområder er en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 1 05-05-2010 12:44:13 Erhvervsstruktur

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Transport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Transport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervsstruktur

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Region Syddanmark 2009

Region Syddanmark 2009 14899 KONTUR_samlet regioner.indd 1 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i 27-05-2010 09:39:57 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49%  Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012

Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger under rammeaftalen i Syddanmark i 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner... 2 2. særforanstaltninger og enkeltmandprojekter fordelt

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år

Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år 30. august 2007 Pressemeddelelse: Ledigheden i Syddanmark er faldet med 1/3 på et år De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i juli måned 2007 var

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Organisering og sikring af lægedækningen

Organisering og sikring af lægedækningen DEL 2 Organisering og sikring af lægedækningen Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Organisering og sikring af lægedækningen Praksisplanudvalget i Region Syddanmark 30%

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020

Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt på ressourceområder 1996-2020 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 88 Viborg Tel. +45 8728 5 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland - Arbejdspladser fordelt

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Praksisplan for almen praksis

Praksisplan for almen praksis DEL 1 Praksisplan for almen praksis Gældende pr. xx.xx. 2015 Høringsudkast til praksisplan om almen praksis Udfordringer og indsatsområder Praksisplanudvalget i Region Syddanmark Region

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg. September 2005

Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg. September 2005 Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg September 2005 September 2005 Indhold REGION AALBORG I KONKURRENCE... 1 ANALYSEMETODE... 2 REGION AALBORG I PERSPEKTIV... 5 ARBEJDSSTYRKE OG ERHVERVSFREKVENS...

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere