VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering"

Transkript

1 VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

2 INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele er udfordret af globaliseringen, der lægger pres på en række erhverv, der udsættes for hård international konkurrence. Erhverv der leverer varer og serviceydelser med et højt videnindhold, har bedre forudsætninger for at klare sig og nyde gavn af den øgede globalisering. Sammenfatning / side 3 Beskæftigelse / side 5 Produktivitet / side 7 Uddannelse / side 8 Lokalisering / side 11 Appendiks / side 15 I den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuseres på at levere viden der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Denne rapport er udarbejdet som en dei af den regionale udviklingsplans områdeinitivativ for Fyn. Fyn vil skærpe samarbejdet om at skabe udvikling og vækst. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundregionen. For at løfte visionen om Fyn som vækstområde er der etableret regionale ervervs og udviklingssamarbejder. Den Regionale Udviklingsplan støtter med områdeinitiativ Fyn op om de fælleskommunale samarbejder. Udviklingssamarbejdet på Fyn har to spor: Enhedsorganisationen Udvikling Fyn og Fynsprojektet. Fynsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Videnerhverv Fyn er udgivet af Region Syddanmark Januar Redaktion: Foto: Regional Udvikling / Strategi & analyse Colourbox.com Side 2 VIDENERHVERV

3 VIDENERHVERV FREMTIDENS ERHVERV Erhvervslivet gennemgår en stadig omstilling, der betyder, at virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser med et lavt vidensindhold, afløses af videnerhvervsvirksomheder, der leverer mere vidensintensive produkter, eksempelvis farmaceutiske kemiske eller elektroniske produkter. Videnerhvervene skal bidrage til fremtidens økonomiske vækst og de er allerede godt i gang. Vækst i beskæftigelsen Videnerhvervene har gennem højkonjunkturen haft en bedre udvikling i beskæftigelsen end øvrige erhverv, men har også oplevet et kraftigt fald det seneste år som følge af krisen. På Fyn har udviklingen inden for videnehvervene næsten været på niveau med de jyske vækstområder i højkonjunktur årene , mens faldet i beskæftigelsen har været meget stort det seneste år. Kraftig vækst i produktivitet Produktivitetsudviklingen inden for videnerhvervene har været høj, specielt inden for videnfremstilling, hvor væksten har været dobbelt så høj som i den øvrige industri. Højt uddannelsesniveau Den høje vækst i produktiviteten kan hænge sammen med, at uddannelsesniveauet inden for videnerhverv er højt og stigende. På Fyn har 10 procent af de beskæftigede en lang videregående uddannelse. Videnerhverv virksomhederne placerer sig over det meste af Fyn, men inden for de enkelte videnerhvervsbrancher er der forskel på den geografiske placering. VIDENERHVERV - HVAD ER DET? Opgørelsen af videnerhverv tager udgangspunkt i EU s definition af High-technology manufacturing og knowledge based services. Videnerhverv opdeles i videnservice og videnfremstilling Videnfremstilling er fremstilling af mellemeller højteknologiske produkter Videnservice dækker over de erhverv, hvor der ydes en service, der bygger på et højt videns-niveau Øvrig fremstilling henviser til de erhverv, hvor man fremstiller mellem- eller lavteknologiske produkter I appendiks side 15 er en detaljeret oversigt over de brancher der indgår i videnerhverv arbejder inden for videnerhverv på Fyn 10% af dem har en lang videregående uddannelse FAKTA Videnerhverv Side 3

4 BESKÆFTIGELSE Private videnerhvervs-virksomheder på Fyn beskæftiger personer. Hovedparten er ansat inden for videnservice, der inkluderer banker, advokat-, arkitekt og ingeniørvirksomheder samt en række andre servicevirksomheder med højt videnindhold. Appendiks s. 15 indeholder en oversigt over videnerhverv brancherne. 25 procent af alle privat beskæftigede på Fyn er ansat i en videnerhvervs-virksomhed. Det svarer til niveauet i Trekantområdet og det Østjyske bybånd, mens hele 43 procent i Hovedstaden er beskæftiget inden for videnerhverv. Det er særligt andelen og antallet af videnservice job der adskiller områderne. Her spænder andelen af den private beskæftigelse fra 17 procent i Trekantområdet til 37 procent i Hovedstaden. VÆKST-OMRÅDER I rapporten sammenlignes Fyn med Trekantområdet, det Østjyske bybånd og Hovedstaden. Fyn er, i denne rapport, ekskl. Middelfart der i stedet indgår i Trekantområdet Trekantområdet er kommunerne Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Østjyske bybånd inkluderer 17 østjyske kommuner fra Haderslev i syd til Randers i nord Hovedstaden er alle kommunerne i Region Hovedstaden ekskl. Bornholm Beskæftigelsen inden for videnerhverv steg kraftigt i årene og faldt endnu kraftigere fra Foreløbigt ser det ud til at Fyn og Trekantområdets videnerhvervs-virksomheder blev hårdest ramt. BESKÆFTIGELSE 2010 Område Figuren viser den private beskæftigelse og andelen af alle private beskæftigede inden for videnerhverv, videnfremstilling og videnservice. I boksen nedenfor beskrives hvilke kommuner der indgår i vækstområderne Trekantområdet, det østjyske bybånd og Hovedstaden. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Andel Alle erhverv Videnerhverv Videnfremstilling Andel Videnservice Andel Fyn % % % Trekantområdet % % % Østjysk bybånd % % % Hovedstaden % % % Hele landet % % % UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE Videnerhverv Alle erhverv 110 Figuren viser udviklingen i den private beskæftigelse inden for videnerhverv sammenlignet med alle erhverv Alle brancher Videnerhverv Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Side 4 VIDENERHVERV

5 UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE % 3,5% % Fyn Trekantområdet Østjysk bybånd Hovedstaden Hele landet 3,7% 3,7% 3,4% 3,4% Figuren viser årlig udvikling i beskæftigelsen inden for videnerhverv i perioden og Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 0% -2% -4% -6% -4,6% -6,7% -7,5% -8% -8,9% -10% -9,8% Årlig vækst Vækst Vækst BESKÆFTIGELSE 2010 Erhverv Fyn Antal beskæftigede Andel Fødevarer ,9% Møbler/Beklædning ,6% Turisme ,0% Bygge/Bolig ,0% IT/kommunikation ,6% Transport ,3% Energi/miljø ,3% Medico/Sundhed ,3% Øvrige Erhverv ,9% Alle erhverv % Erhverv Hele landet Antal beskæftigede Andel Fødevarer ,5% Møbler/Beklædning ,5% Turisme ,5% Bygge/Bolig ,3% IT/kommunikation ,0% Transport ,4% Energi/miljø ,3% Medico/Sundhed ,2% Øvrige Erhverv ,1% Alle erhverv % Videnerhverv ,3% - Videnfremstilling ,8% - Videnservice ,5% Videnerhverv ,0% - Videnfremstilling ,0% - Videnservice ,0% Tabellen viser beskæftigelsen på Fyn og i hele landet i 2010 fordelt på ressourceområder og videnerhverv. Både det totale antal private beskæftigede og andelen af den samlede private beskæftigelse er angivet. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 5

6 STOR VARIATION I VIDENERHVERVS BETYDNING PÅ FYN Videnerhvervenes betydning for den private beskæftigelse i de fynske kommuner varierer meget. Videnfremtilling fylder mest i Assens og på Langeland, mens videnservice fylder i Odense og Svendborg. Tre ud af fire videnservice job på Fyn er placeret i Odense eller Svendborg Kommune. Fyn på niveau med jyske vækstområder Videnerhvervenes betydning, målt på andelen af de private beskæftigede, på Fyn adskiller sig ikke meget fra nogle af landets øvrige vækstområder, bortset fra Hovedstaden, hvor videnservice fylder væsentligt mere end i de jyske vækstområder. Videnservice på størrelse med fødevarer Målt på antal beskæftigede fylder videnservice ligeså meget som ressourceområdet fødevarer, som er et af de områder hvor Fyn er erhvervsmæssigt specialiseret. BESKÆFTIGELSE I KOMMUNERNE 2010 Område Alle erhverv Videnfremstilling Andel Videnservice Andel Assens % % Faaborg-Midtfyn % % Kerteminde % 676 8% Langeland % % Middelfart % % Nordfyns % % Nyborg % % Odense % % Svendborg % % Ærø % % Fyn % % Trekantområdet % % Østjysk Bybånd % % Hovedstaden % % Hele landet % % Figuren viser den private beskæftigelse og andelen af alle private beskæftigede i de fynske kommuner inden for videnfremstilling og videnservice. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Side 6 VIDENERHVERV

7 fd VIDENERHVERV PRODUKTIVITET HØJ VÆKST I PRODUKTIVITET Produktivitetsudviklingen inden for videnfremstilling har været dobbelt så høj som i den øvrige fremstillingsindustri. Produktivitetsudviklingen i den syddanske videnfremstilling har ikke været på niveau med udviklingen i Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland. Til gengæld har udviklingen i virksomhederne i den øvrige fremstillingsindustri været den højeste blandt regionerne. Videnservice har haft en ringere produktivitetsudvikling end både videnfremstilling og øvrig fremstilling. Også inden for videnserivce har udviklingen i Syddanmark ligget under niveauet i de andre regioner. PRODUKTIVITETSUDVIKLING Videnfremstilling Videnservice* Midtjylland 3,6% Syddanmark 0,8% Syddanmark 4,9% Sjælland 1,0% Hovedstaden 7,1% Hovedstaden 2,2% Nordjylland 8,0% Hele landet 2,4% Sjælland 8,1% Nordjylland 3,1% Hele landet 5,9% Midtjylland 2,4% Figurerne viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for videnfremstilling, videnservice og øvrig fremstilling. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. *I opgørelsen for videnservice har det kun været muligt at inkludere en del af videnservice (Information og Kommunikation og bl.a. forskning og udvikling, juridisk bistand, dyrlæger, revision mm.). Finansiering og forsikring, vikarbureauer, skibsfart og lufttransport og læger er bl.a. ikke med. Øvrig fremstilling Sjælland 1,2% Midtjylland 2,2% Nordjylland 2,5% Hovedstaden 3,7% Syddanmark 4,6% Hele landet 3,1% Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 7

8 UDDANNELSE HØJT UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR VIDENERHVERV Uddannelsesniveauet i videnerhvervene er højt såvel på Fyn som i landets øvrige vækstområder. 10 procent af de ansatte i fynske videnerhverv virksomheder har en lang videregående uddannelse (LVU). Når de mellemlange videregående uddannelser (MVU) tælles med er tallet 27 procent. Til sammenligning har 12 procent af den øvrige beskæftigelse et tilsvarende uddannelsesniveau. Det er særligt inden for videnservice at uddannelsesniveauet er højt. På Fyn er andelen af de beskæftigede med MVU eller LVU inden for videnservice dobbelt så høj som inden for videnfremstilling. Samme forhold gør sig gældende for de beskæftigede i Trekantområdet og i det Østjyske bybånd. Andelen af højtuddannede i videnerhvervene har været stigende. I stort set alle kommuner har stigningen i beskæftigelsen været størst for de højtuddannede, og faldet fra har været mindst for de højtuddannede. HØJTUDDANNEDE INDEN FOR VIDENERHVERV Figur privat Alle vs viden LVU Videnerhverv Alle erhverv 20% Videnerh vev Figuren viser andelen af beskæftigede i den private sektor med en lang videregående uddannelse (LVU) inden for videnerhverv og alle erhverv i Andel med LVU 15% 10% Alle erhverv 5% 0% 10,0% 3,9% 9,4% 3,8% 14,1% 5,7% 22,5% 12,7% 16,3% 7,1% Fyn Trekantområdet Østjysk Bybånd Hovedstaden Hele landet Uddannelsesniveau videnerhverv 2010.xls UDDANNELSESNIVEAU Assens Faaborg-Midtfyn 26% 24% 51% 51% 23% 25% Kerteminde 29% 49% 22% Figuren viser de beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau i den private Langeland Middelfart Nordfyns 30% 24% 26% 52% 50% 50% 17% 26% 24% sektor inden for videnerhverv i 2010 i Nyborg 29% 46% 25% de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Trekantområdet, i det Østjyske bybånd, Hovedstaden og i hele landet. Odense Svendborg Ærø Fyn Alle erhverv 30% 30% 19% 29% 39% 47% 41% 44% 44% 49% 29% 26% 34% 27% 12% Ikke erhvervskom petencegiven de uddannelse Erhvervsfagli g uddannelse og KVU Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Trekantområdet 28% 48% 24% MVU og LVU Alle erhverv 39% 50% 11% Uden erhvervskompetencegivende udd. Østjysk bybånd Alle erhverv 27% 38% 43% 48% 30% 14% Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU MVU eller LVU Hovedstaden Alle erhverv 25% 35% 33% 39% 42% 26% Hele landet 27% 40% 33% Alle erhverv 38% 46% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 8 VIDENERHVERV

9 UDDANNELSESNIVEAU VIDENFREMSTILLING OG -SERVICE Fyn ekskl. Middelfart Fyn ekskl. Middelfart 15% 28% 31% 29% Videnfremstilling Fyn Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 57% 40% Trekantområdet Trekantområdet 14% 31% 28% 27% Videnfremstilling Trekantområdet Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 55% 45% Østjysk Bybånd Østjysk Bybånd 17% 28% 26% 34% Videnfremstilling Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig + KVU Østjyske bybånd MVU + LVU Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 55% 40% MVU eller LVU Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU Uden erhvervskompetencegivende udd. Figurerne viser uddannelsesniveauet for beskæftigede i den private sektor inden for videnfremstilling og videnservice i 2010 på Fyn i Trekantområdet og i det Østjyske bybånd. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 9

10 UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU Figurerne viser udvikling i antal beskæftigede i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau i perioderne og % 30% Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 15% 0% Ikke erhvervskomp Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU -15% MVU eller LVU Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU Uden erhvervskompetencegivende udd % -10% Ikke erhvervskomp Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU -25% Side 10 VIDENERHVERV

11 VIDENERHVERV - lokalisering Tallene viser at videnerhvervene har større fremgang i beskæftigelsen end øvrige erhverv, uddannelsesniveauet er højere og produktiviteten vokser hurtigere. Kort sagt: videnerhverv er noget af det, vi skal leve af i fremtiden og noget af det der kan være med til at trække os ude af den vækstkrise som Fyn, Danmark og store dele af verden befinder sig i på nuværende tidspunkt. Hvordan kan man så tiltrække nogle flere videnerhvervsvirksomheder på Fyn? Vigtige kriterier for placeringen af en virksomhed der leverer varer og serviceydelser med et stort videnindhold kunne være nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft, en velfungerende infrastruktur i form af veje og kollektiv transport, nærhed til kundern eller noget helt fjerde. I dette afsnit ser vi nærmere på de private virksomheders fysiske placering for at se om den afslører noget om virksomhedernes lokaliseringspræferencer. Samtidig har vi spurgt virksomheder og fagfolk hvilke faktorer der er afgørende for viden-virksomheders fysiske placering. For at få nogle mere overskuelige billeder af virksomhedernes geografiske placering er videnerhvervene opdelt i 6 undergrupper på kortene: Højteknologisk videnfremstilling Mellem-højteknologisk videnfremstilling Baseret på interview med 16 videnerhvervsvirksomheder på Fyn samt repræsentanter for Fynsk Erhverv og DI Fyn kan tegner der sig følgende billede af virksomhedernes præferencer: Som fynske fordele nævnes: Fyns centrale beliggenhed Billig arbejdskraft Lavere lønniveau end resten af landet Billige boliger og gode forhold for familien Ulemper ved at placere sig på Fyn er: Manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft, uoverensstemmelse mellem virksomhederne efterspørgsel og uddannelsesudbuddet - bl.a. på SDU Dårligt eller mangelfuldt vidensmiljø Manglende samarbejde mellem virksomheder, uddannelse og forskning For få virksomheder, der er store nok til at have samarbejde med forskningsmiljøer Negativt omdømme Fyn mangler frontløbere (store virksomheder) Stilstand på Fyn Størstedelen af virksomhederne (69 procent af de interviewede) angiver i øvrigt at de er placeret på Fyn fordi virksomheden blev grundlagt der. Højteknologisk videnservice Markedsorienteret videnservice Finans og forsikring Øvrig videnservice FAKTA Videnerhverv Side 11

12 HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING Der er få højteknologi virksomheder på Fyn. Dem der er, placerer sig, borset fra Svendborg, omkring Odense og på det nordlige og vestlige Fyn. Placeringen her kan skyldes et behov for nærhed til Trekantområdet og Østjylland samt nemmere adgang til motorvej og jernbane. Højteknologisk videnfremstilling inkluderer virksomheder der fremstiller af farmaceutiske råvarer og præparater, fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. få mange Antal Ansatte 2 til 10 (86) 0 til 2 (300) 10 til 50 (69) 50 til 200 (31) 200 til (7) videnfremstilling af Antal_ansatte MELLEM-HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING Videnfremstillings-virksomheder inden for området mellem-højteknologi er spredt over hele Fyn inkl. flere virksomheder på Langeland og en enkelt på Ærø. Der er dog en klar tendens til at de klumper sig omkring Odense og det nordlivestlige Fyn. Mange af de største videnerhvervsvirksomheder hører hjemme i gruppen af mellem-hjøteknologiske virksomheder. Mellem-højteknologisk videnfremstilling inkluderer bl.a. virksomheder der fremstiller kemiske produkter, elektrisk udstyr, maskiner og udstyr, motorkøretøjer og andre transportmidler samt virksomheder der fremstiller medicinske og dentale instrumenter. Datakilde: CVR Side 12 VIDENERHVERV

13 IVÆRKSÆTTERE VIDENERHVERV HØJTEKNOLOGISK SERVICE HØJTEKNOLOGISK VIDENSSERVICE Højteknologisk videnservice er en række virksomheder der er stærkt koncentrerede omkring Odense. Placeringen af virksomhederne i denne delbranche er det tætteste vi kommer på en egentlig geografisk klynge. Det er også i Odense de enkelte større virksomheder findes, i en branche der ellers primært består af små virksomheder. Noget kunne tyde på at jo højere vidensniveauet er, jo større er tendensen til at placere sig omkring Odense. Det hænger dog ikke sammen med at uddannelsesniveauet i branchen er overraskende lavt sammenlignet med de øvrige videnservice brancher på Fyn. Uddannelsesniveauet i branchen ligger desuden lavt på Fyn sammenlignet med branchen i de øvrige vækstområder. Højteknologisk videnservice er virksomheder der beskæftiger sig med produktion af TV og radio, computerprogrammering, telekommunikation og videnskabelig forskning og udvikling. IVÆRKSÆTTERE få mange til (69) (31) (7) 50 til til 2 til 0 til videnfremstilling af Antal_ansatte Antal Ansatte VIDENSINTENSIV SERVICE 10 (86) 2 (300) MARKEDSORIENTERET VIDENSSERVICE Virksomheder inden for markedsorienteret videnservice placerer sig over hele Fyn. De største virksomheder inden for området befinder sig i Odense, borset fra nogle større færgeselskaber på Ærø og Langeland. De fleste virksomheder er relativt små og placerer sig i nærheden af kunderne primært i byerne. TEMA Side 1 Virksomheder inden for markedsorienteret videnservice består af en række konsulentvirksomheder (advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, reklamebureauer) og skibsfart og luffart. Datakilde: CVR FAKTA Videnerhverv Side 13

14 FINANSIEL SERVICE VIDENERHVERV FINANS OG FORSIKRING Finans og forsikring virksomhederne placerer sig over hele Fyn. De fleste enheder er mindre filialer af større banker og forsikringsselskaber. Finans og forsikring består banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og -foreninger, pensionskasser, realkreditinstitutter og holdingselskaber. få mange 50 til til (69) (31) (7) 10 (86) 2 (300) 10 til 2 til 0 til videnfremstilling af Antal_ansatte Antal Ansatte IVÆRKSÆT ANDET VIDENSINTENSIVT SERVICE ØVRIG VIDENSSERVICE TEMA Side Virksomhederne inden for øvrig videnservice ligger spredt over hele Fyn. Den største koncentration i Odense, men selv på det yderste af Ærø og Langeland ligger der virksomheder inden for branchen. Øvrig videnservice er en restkategori der består af udgivervirksomhed, dyrlæger, undervisning, kreative aktiviteter, museer, lotteri- og anden spillevirksomhed, sport, forlystelser og fritidsaktiviteter. Datakilde: CVR Datakilde: CVR Side 14 VIDENERHVERV

15 APPENDIKS VIDENERHVERV VIDENERHVERV BRANCHER (EUROSTATS DEFINITION) Kategorisering Højteknologisk Fremstillingstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l Videnfremstilling Øvrig fremstilling Videnservice Mellemhøjteknologisk Mellem - lavteknologisk Lavteknologisk Markedsorienteret videnservice Højteknologisk videnservice Finans og forsikring Øvrig videnservice Fremstilling af kemiske produkter Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af elektrisk udstyr Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af andre transportmidler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af koks og raffinerede mineralprodukter Fremstilling af gummi- og plastprodukter Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af cement, kalk og gips Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. Fremstilling af metal Jern- og metalvareindustri (undtagen maskiner og udstyr og våden og ammunition) Bygning af skibe og både Reparation og installation af maskiner og udstyr Fremstilling af fødevarer, drikkevarer, tobaksprodukter, tekstiler, beklædningsartikler, læder og lædervarer, træ og varer af træ og kork (undtagen møbler), og papir og papirvarer Trykning (eksklusiv reproduktion af indspillede medier) Fremstilling af møbler Anden fremstilling (eksklusiv medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil) Skibsfart og luftfart Juridisk bistand, bogføring og revision Hovedsæders virksomhed, virksomhedsrådgivning Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse Reklame og markedsanalyse Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Arbejdsformidling Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning Produktion af fil, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser Radio- og TV- virksomhed Telekommunikation Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter Informationstjenester Videnskabelig forskning og udvikling Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring Udgivervirksomhed Dyrlæger Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen Institutionsophold Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed Lotteri- og anden spillevirksomhed Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter FAKTA Videnerhverv Side 15

16 FAKTA BAGGRUND OG ANALYSE Den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuserer på at levere viden der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Rapporten er udarbejdet som en del af den regionale udviklingsplans områdeinitiativ for Fyn. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

Finans, forsikring og videnservice

Finans, forsikring og videnservice SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Finans, forsikring og videnservice I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSES- OMRÅDET OM AT

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Middelklassen i Danmark skrumper ind

Middelklassen i Danmark skrumper ind fordeling og levevilkår kapitel 4 Middelklassen i Danmark skrumper ind Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så svinder middelklassen ind. Alene siden 2001 er middelklassen faldet

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere