VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering"

Transkript

1 VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

2 INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele er udfordret af globaliseringen, der lægger pres på en række erhverv, der udsættes for hård international konkurrence. Erhverv der leverer varer og serviceydelser med et højt videnindhold, har bedre forudsætninger for at klare sig og nyde gavn af den øgede globalisering. Sammenfatning / side 3 Beskæftigelse / side 5 Produktivitet / side 7 Uddannelse / side 8 Lokalisering / side 11 Appendiks / side 15 I den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuseres på at levere viden der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Denne rapport er udarbejdet som en dei af den regionale udviklingsplans områdeinitivativ for Fyn. Fyn vil skærpe samarbejdet om at skabe udvikling og vækst. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundregionen. For at løfte visionen om Fyn som vækstområde er der etableret regionale ervervs og udviklingssamarbejder. Den Regionale Udviklingsplan støtter med områdeinitiativ Fyn op om de fælleskommunale samarbejder. Udviklingssamarbejdet på Fyn har to spor: Enhedsorganisationen Udvikling Fyn og Fynsprojektet. Fynsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Videnerhverv Fyn er udgivet af Region Syddanmark Januar Redaktion: Foto: Regional Udvikling / Strategi & analyse Colourbox.com Side 2 VIDENERHVERV

3 VIDENERHVERV FREMTIDENS ERHVERV Erhvervslivet gennemgår en stadig omstilling, der betyder, at virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser med et lavt vidensindhold, afløses af videnerhvervsvirksomheder, der leverer mere vidensintensive produkter, eksempelvis farmaceutiske kemiske eller elektroniske produkter. Videnerhvervene skal bidrage til fremtidens økonomiske vækst og de er allerede godt i gang. Vækst i beskæftigelsen Videnerhvervene har gennem højkonjunkturen haft en bedre udvikling i beskæftigelsen end øvrige erhverv, men har også oplevet et kraftigt fald det seneste år som følge af krisen. På Fyn har udviklingen inden for videnehvervene næsten været på niveau med de jyske vækstområder i højkonjunktur årene , mens faldet i beskæftigelsen har været meget stort det seneste år. Kraftig vækst i produktivitet Produktivitetsudviklingen inden for videnerhvervene har været høj, specielt inden for videnfremstilling, hvor væksten har været dobbelt så høj som i den øvrige industri. Højt uddannelsesniveau Den høje vækst i produktiviteten kan hænge sammen med, at uddannelsesniveauet inden for videnerhverv er højt og stigende. På Fyn har 10 procent af de beskæftigede en lang videregående uddannelse. Videnerhverv virksomhederne placerer sig over det meste af Fyn, men inden for de enkelte videnerhvervsbrancher er der forskel på den geografiske placering. VIDENERHVERV - HVAD ER DET? Opgørelsen af videnerhverv tager udgangspunkt i EU s definition af High-technology manufacturing og knowledge based services. Videnerhverv opdeles i videnservice og videnfremstilling Videnfremstilling er fremstilling af mellemeller højteknologiske produkter Videnservice dækker over de erhverv, hvor der ydes en service, der bygger på et højt videns-niveau Øvrig fremstilling henviser til de erhverv, hvor man fremstiller mellem- eller lavteknologiske produkter I appendiks side 15 er en detaljeret oversigt over de brancher der indgår i videnerhverv arbejder inden for videnerhverv på Fyn 10% af dem har en lang videregående uddannelse FAKTA Videnerhverv Side 3

4 BESKÆFTIGELSE Private videnerhvervs-virksomheder på Fyn beskæftiger personer. Hovedparten er ansat inden for videnservice, der inkluderer banker, advokat-, arkitekt og ingeniørvirksomheder samt en række andre servicevirksomheder med højt videnindhold. Appendiks s. 15 indeholder en oversigt over videnerhverv brancherne. 25 procent af alle privat beskæftigede på Fyn er ansat i en videnerhvervs-virksomhed. Det svarer til niveauet i Trekantområdet og det Østjyske bybånd, mens hele 43 procent i Hovedstaden er beskæftiget inden for videnerhverv. Det er særligt andelen og antallet af videnservice job der adskiller områderne. Her spænder andelen af den private beskæftigelse fra 17 procent i Trekantområdet til 37 procent i Hovedstaden. VÆKST-OMRÅDER I rapporten sammenlignes Fyn med Trekantområdet, det Østjyske bybånd og Hovedstaden. Fyn er, i denne rapport, ekskl. Middelfart der i stedet indgår i Trekantområdet Trekantområdet er kommunerne Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Østjyske bybånd inkluderer 17 østjyske kommuner fra Haderslev i syd til Randers i nord Hovedstaden er alle kommunerne i Region Hovedstaden ekskl. Bornholm Beskæftigelsen inden for videnerhverv steg kraftigt i årene og faldt endnu kraftigere fra Foreløbigt ser det ud til at Fyn og Trekantområdets videnerhvervs-virksomheder blev hårdest ramt. BESKÆFTIGELSE 2010 Område Figuren viser den private beskæftigelse og andelen af alle private beskæftigede inden for videnerhverv, videnfremstilling og videnservice. I boksen nedenfor beskrives hvilke kommuner der indgår i vækstområderne Trekantområdet, det østjyske bybånd og Hovedstaden. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Andel Alle erhverv Videnerhverv Videnfremstilling Andel Videnservice Andel Fyn % % % Trekantområdet % % % Østjysk bybånd % % % Hovedstaden % % % Hele landet % % % UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE Videnerhverv Alle erhverv 110 Figuren viser udviklingen i den private beskæftigelse inden for videnerhverv sammenlignet med alle erhverv Alle brancher Videnerhverv Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Side 4 VIDENERHVERV

5 UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE % 3,5% % Fyn Trekantområdet Østjysk bybånd Hovedstaden Hele landet 3,7% 3,7% 3,4% 3,4% Figuren viser årlig udvikling i beskæftigelsen inden for videnerhverv i perioden og Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 0% -2% -4% -6% -4,6% -6,7% -7,5% -8% -8,9% -10% -9,8% Årlig vækst Vækst Vækst BESKÆFTIGELSE 2010 Erhverv Fyn Antal beskæftigede Andel Fødevarer ,9% Møbler/Beklædning ,6% Turisme ,0% Bygge/Bolig ,0% IT/kommunikation ,6% Transport ,3% Energi/miljø ,3% Medico/Sundhed ,3% Øvrige Erhverv ,9% Alle erhverv % Erhverv Hele landet Antal beskæftigede Andel Fødevarer ,5% Møbler/Beklædning ,5% Turisme ,5% Bygge/Bolig ,3% IT/kommunikation ,0% Transport ,4% Energi/miljø ,3% Medico/Sundhed ,2% Øvrige Erhverv ,1% Alle erhverv % Videnerhverv ,3% - Videnfremstilling ,8% - Videnservice ,5% Videnerhverv ,0% - Videnfremstilling ,0% - Videnservice ,0% Tabellen viser beskæftigelsen på Fyn og i hele landet i 2010 fordelt på ressourceområder og videnerhverv. Både det totale antal private beskæftigede og andelen af den samlede private beskæftigelse er angivet. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 5

6 STOR VARIATION I VIDENERHVERVS BETYDNING PÅ FYN Videnerhvervenes betydning for den private beskæftigelse i de fynske kommuner varierer meget. Videnfremtilling fylder mest i Assens og på Langeland, mens videnservice fylder i Odense og Svendborg. Tre ud af fire videnservice job på Fyn er placeret i Odense eller Svendborg Kommune. Fyn på niveau med jyske vækstområder Videnerhvervenes betydning, målt på andelen af de private beskæftigede, på Fyn adskiller sig ikke meget fra nogle af landets øvrige vækstområder, bortset fra Hovedstaden, hvor videnservice fylder væsentligt mere end i de jyske vækstområder. Videnservice på størrelse med fødevarer Målt på antal beskæftigede fylder videnservice ligeså meget som ressourceområdet fødevarer, som er et af de områder hvor Fyn er erhvervsmæssigt specialiseret. BESKÆFTIGELSE I KOMMUNERNE 2010 Område Alle erhverv Videnfremstilling Andel Videnservice Andel Assens % % Faaborg-Midtfyn % % Kerteminde % 676 8% Langeland % % Middelfart % % Nordfyns % % Nyborg % % Odense % % Svendborg % % Ærø % % Fyn % % Trekantområdet % % Østjysk Bybånd % % Hovedstaden % % Hele landet % % Figuren viser den private beskæftigelse og andelen af alle private beskæftigede i de fynske kommuner inden for videnfremstilling og videnservice. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Side 6 VIDENERHVERV

7 fd VIDENERHVERV PRODUKTIVITET HØJ VÆKST I PRODUKTIVITET Produktivitetsudviklingen inden for videnfremstilling har været dobbelt så høj som i den øvrige fremstillingsindustri. Produktivitetsudviklingen i den syddanske videnfremstilling har ikke været på niveau med udviklingen i Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland. Til gengæld har udviklingen i virksomhederne i den øvrige fremstillingsindustri været den højeste blandt regionerne. Videnservice har haft en ringere produktivitetsudvikling end både videnfremstilling og øvrig fremstilling. Også inden for videnserivce har udviklingen i Syddanmark ligget under niveauet i de andre regioner. PRODUKTIVITETSUDVIKLING Videnfremstilling Videnservice* Midtjylland 3,6% Syddanmark 0,8% Syddanmark 4,9% Sjælland 1,0% Hovedstaden 7,1% Hovedstaden 2,2% Nordjylland 8,0% Hele landet 2,4% Sjælland 8,1% Nordjylland 3,1% Hele landet 5,9% Midtjylland 2,4% Figurerne viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for videnfremstilling, videnservice og øvrig fremstilling. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. *I opgørelsen for videnservice har det kun været muligt at inkludere en del af videnservice (Information og Kommunikation og bl.a. forskning og udvikling, juridisk bistand, dyrlæger, revision mm.). Finansiering og forsikring, vikarbureauer, skibsfart og lufttransport og læger er bl.a. ikke med. Øvrig fremstilling Sjælland 1,2% Midtjylland 2,2% Nordjylland 2,5% Hovedstaden 3,7% Syddanmark 4,6% Hele landet 3,1% Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 7

8 UDDANNELSE HØJT UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR VIDENERHVERV Uddannelsesniveauet i videnerhvervene er højt såvel på Fyn som i landets øvrige vækstområder. 10 procent af de ansatte i fynske videnerhverv virksomheder har en lang videregående uddannelse (LVU). Når de mellemlange videregående uddannelser (MVU) tælles med er tallet 27 procent. Til sammenligning har 12 procent af den øvrige beskæftigelse et tilsvarende uddannelsesniveau. Det er særligt inden for videnservice at uddannelsesniveauet er højt. På Fyn er andelen af de beskæftigede med MVU eller LVU inden for videnservice dobbelt så høj som inden for videnfremstilling. Samme forhold gør sig gældende for de beskæftigede i Trekantområdet og i det Østjyske bybånd. Andelen af højtuddannede i videnerhvervene har været stigende. I stort set alle kommuner har stigningen i beskæftigelsen været størst for de højtuddannede, og faldet fra har været mindst for de højtuddannede. HØJTUDDANNEDE INDEN FOR VIDENERHVERV Figur privat Alle vs viden LVU Videnerhverv Alle erhverv 20% Videnerh vev Figuren viser andelen af beskæftigede i den private sektor med en lang videregående uddannelse (LVU) inden for videnerhverv og alle erhverv i Andel med LVU 15% 10% Alle erhverv 5% 0% 10,0% 3,9% 9,4% 3,8% 14,1% 5,7% 22,5% 12,7% 16,3% 7,1% Fyn Trekantområdet Østjysk Bybånd Hovedstaden Hele landet Uddannelsesniveau videnerhverv 2010.xls UDDANNELSESNIVEAU Assens Faaborg-Midtfyn 26% 24% 51% 51% 23% 25% Kerteminde 29% 49% 22% Figuren viser de beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau i den private Langeland Middelfart Nordfyns 30% 24% 26% 52% 50% 50% 17% 26% 24% sektor inden for videnerhverv i 2010 i Nyborg 29% 46% 25% de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Trekantområdet, i det Østjyske bybånd, Hovedstaden og i hele landet. Odense Svendborg Ærø Fyn Alle erhverv 30% 30% 19% 29% 39% 47% 41% 44% 44% 49% 29% 26% 34% 27% 12% Ikke erhvervskom petencegiven de uddannelse Erhvervsfagli g uddannelse og KVU Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Trekantområdet 28% 48% 24% MVU og LVU Alle erhverv 39% 50% 11% Uden erhvervskompetencegivende udd. Østjysk bybånd Alle erhverv 27% 38% 43% 48% 30% 14% Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU MVU eller LVU Hovedstaden Alle erhverv 25% 35% 33% 39% 42% 26% Hele landet 27% 40% 33% Alle erhverv 38% 46% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 8 VIDENERHVERV

9 UDDANNELSESNIVEAU VIDENFREMSTILLING OG -SERVICE Fyn ekskl. Middelfart Fyn ekskl. Middelfart 15% 28% 31% 29% Videnfremstilling Fyn Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 57% 40% Trekantområdet Trekantområdet 14% 31% 28% 27% Videnfremstilling Trekantområdet Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 55% 45% Østjysk Bybånd Østjysk Bybånd 17% 28% 26% 34% Videnfremstilling Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig + KVU Østjyske bybånd MVU + LVU Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 55% 40% MVU eller LVU Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU Uden erhvervskompetencegivende udd. Figurerne viser uddannelsesniveauet for beskæftigede i den private sektor inden for videnfremstilling og videnservice i 2010 på Fyn i Trekantområdet og i det Østjyske bybånd. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 9

10 UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU Figurerne viser udvikling i antal beskæftigede i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau i perioderne og % 30% Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 15% 0% Ikke erhvervskomp Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU -15% MVU eller LVU Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU Uden erhvervskompetencegivende udd % -10% Ikke erhvervskomp Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU -25% Side 10 VIDENERHVERV

11 VIDENERHVERV - lokalisering Tallene viser at videnerhvervene har større fremgang i beskæftigelsen end øvrige erhverv, uddannelsesniveauet er højere og produktiviteten vokser hurtigere. Kort sagt: videnerhverv er noget af det, vi skal leve af i fremtiden og noget af det der kan være med til at trække os ude af den vækstkrise som Fyn, Danmark og store dele af verden befinder sig i på nuværende tidspunkt. Hvordan kan man så tiltrække nogle flere videnerhvervsvirksomheder på Fyn? Vigtige kriterier for placeringen af en virksomhed der leverer varer og serviceydelser med et stort videnindhold kunne være nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft, en velfungerende infrastruktur i form af veje og kollektiv transport, nærhed til kundern eller noget helt fjerde. I dette afsnit ser vi nærmere på de private virksomheders fysiske placering for at se om den afslører noget om virksomhedernes lokaliseringspræferencer. Samtidig har vi spurgt virksomheder og fagfolk hvilke faktorer der er afgørende for viden-virksomheders fysiske placering. For at få nogle mere overskuelige billeder af virksomhedernes geografiske placering er videnerhvervene opdelt i 6 undergrupper på kortene: Højteknologisk videnfremstilling Mellem-højteknologisk videnfremstilling Baseret på interview med 16 videnerhvervsvirksomheder på Fyn samt repræsentanter for Fynsk Erhverv og DI Fyn kan tegner der sig følgende billede af virksomhedernes præferencer: Som fynske fordele nævnes: Fyns centrale beliggenhed Billig arbejdskraft Lavere lønniveau end resten af landet Billige boliger og gode forhold for familien Ulemper ved at placere sig på Fyn er: Manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft, uoverensstemmelse mellem virksomhederne efterspørgsel og uddannelsesudbuddet - bl.a. på SDU Dårligt eller mangelfuldt vidensmiljø Manglende samarbejde mellem virksomheder, uddannelse og forskning For få virksomheder, der er store nok til at have samarbejde med forskningsmiljøer Negativt omdømme Fyn mangler frontløbere (store virksomheder) Stilstand på Fyn Størstedelen af virksomhederne (69 procent af de interviewede) angiver i øvrigt at de er placeret på Fyn fordi virksomheden blev grundlagt der. Højteknologisk videnservice Markedsorienteret videnservice Finans og forsikring Øvrig videnservice FAKTA Videnerhverv Side 11

12 HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING Der er få højteknologi virksomheder på Fyn. Dem der er, placerer sig, borset fra Svendborg, omkring Odense og på det nordlige og vestlige Fyn. Placeringen her kan skyldes et behov for nærhed til Trekantområdet og Østjylland samt nemmere adgang til motorvej og jernbane. Højteknologisk videnfremstilling inkluderer virksomheder der fremstiller af farmaceutiske råvarer og præparater, fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. få mange Antal Ansatte 2 til 10 (86) 0 til 2 (300) 10 til 50 (69) 50 til 200 (31) 200 til (7) videnfremstilling af Antal_ansatte MELLEM-HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING Videnfremstillings-virksomheder inden for området mellem-højteknologi er spredt over hele Fyn inkl. flere virksomheder på Langeland og en enkelt på Ærø. Der er dog en klar tendens til at de klumper sig omkring Odense og det nordlivestlige Fyn. Mange af de største videnerhvervsvirksomheder hører hjemme i gruppen af mellem-hjøteknologiske virksomheder. Mellem-højteknologisk videnfremstilling inkluderer bl.a. virksomheder der fremstiller kemiske produkter, elektrisk udstyr, maskiner og udstyr, motorkøretøjer og andre transportmidler samt virksomheder der fremstiller medicinske og dentale instrumenter. Datakilde: CVR Side 12 VIDENERHVERV

13 IVÆRKSÆTTERE VIDENERHVERV HØJTEKNOLOGISK SERVICE HØJTEKNOLOGISK VIDENSSERVICE Højteknologisk videnservice er en række virksomheder der er stærkt koncentrerede omkring Odense. Placeringen af virksomhederne i denne delbranche er det tætteste vi kommer på en egentlig geografisk klynge. Det er også i Odense de enkelte større virksomheder findes, i en branche der ellers primært består af små virksomheder. Noget kunne tyde på at jo højere vidensniveauet er, jo større er tendensen til at placere sig omkring Odense. Det hænger dog ikke sammen med at uddannelsesniveauet i branchen er overraskende lavt sammenlignet med de øvrige videnservice brancher på Fyn. Uddannelsesniveauet i branchen ligger desuden lavt på Fyn sammenlignet med branchen i de øvrige vækstområder. Højteknologisk videnservice er virksomheder der beskæftiger sig med produktion af TV og radio, computerprogrammering, telekommunikation og videnskabelig forskning og udvikling. IVÆRKSÆTTERE få mange til (69) (31) (7) 50 til til 2 til 0 til videnfremstilling af Antal_ansatte Antal Ansatte VIDENSINTENSIV SERVICE 10 (86) 2 (300) MARKEDSORIENTERET VIDENSSERVICE Virksomheder inden for markedsorienteret videnservice placerer sig over hele Fyn. De største virksomheder inden for området befinder sig i Odense, borset fra nogle større færgeselskaber på Ærø og Langeland. De fleste virksomheder er relativt små og placerer sig i nærheden af kunderne primært i byerne. TEMA Side 1 Virksomheder inden for markedsorienteret videnservice består af en række konsulentvirksomheder (advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, reklamebureauer) og skibsfart og luffart. Datakilde: CVR FAKTA Videnerhverv Side 13

14 FINANSIEL SERVICE VIDENERHVERV FINANS OG FORSIKRING Finans og forsikring virksomhederne placerer sig over hele Fyn. De fleste enheder er mindre filialer af større banker og forsikringsselskaber. Finans og forsikring består banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og -foreninger, pensionskasser, realkreditinstitutter og holdingselskaber. få mange 50 til til (69) (31) (7) 10 (86) 2 (300) 10 til 2 til 0 til videnfremstilling af Antal_ansatte Antal Ansatte IVÆRKSÆT ANDET VIDENSINTENSIVT SERVICE ØVRIG VIDENSSERVICE TEMA Side Virksomhederne inden for øvrig videnservice ligger spredt over hele Fyn. Den største koncentration i Odense, men selv på det yderste af Ærø og Langeland ligger der virksomheder inden for branchen. Øvrig videnservice er en restkategori der består af udgivervirksomhed, dyrlæger, undervisning, kreative aktiviteter, museer, lotteri- og anden spillevirksomhed, sport, forlystelser og fritidsaktiviteter. Datakilde: CVR Datakilde: CVR Side 14 VIDENERHVERV

15 APPENDIKS VIDENERHVERV VIDENERHVERV BRANCHER (EUROSTATS DEFINITION) Kategorisering Højteknologisk Fremstillingstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l Videnfremstilling Øvrig fremstilling Videnservice Mellemhøjteknologisk Mellem - lavteknologisk Lavteknologisk Markedsorienteret videnservice Højteknologisk videnservice Finans og forsikring Øvrig videnservice Fremstilling af kemiske produkter Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af elektrisk udstyr Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af andre transportmidler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af koks og raffinerede mineralprodukter Fremstilling af gummi- og plastprodukter Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af cement, kalk og gips Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. Fremstilling af metal Jern- og metalvareindustri (undtagen maskiner og udstyr og våden og ammunition) Bygning af skibe og både Reparation og installation af maskiner og udstyr Fremstilling af fødevarer, drikkevarer, tobaksprodukter, tekstiler, beklædningsartikler, læder og lædervarer, træ og varer af træ og kork (undtagen møbler), og papir og papirvarer Trykning (eksklusiv reproduktion af indspillede medier) Fremstilling af møbler Anden fremstilling (eksklusiv medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil) Skibsfart og luftfart Juridisk bistand, bogføring og revision Hovedsæders virksomhed, virksomhedsrådgivning Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse Reklame og markedsanalyse Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Arbejdsformidling Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning Produktion af fil, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser Radio- og TV- virksomhed Telekommunikation Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter Informationstjenester Videnskabelig forskning og udvikling Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring Udgivervirksomhed Dyrlæger Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen Institutionsophold Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed Lotteri- og anden spillevirksomhed Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter FAKTA Videnerhverv Side 15

16 FAKTA BAGGRUND OG ANALYSE Den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuserer på at levere viden der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Rapporten er udarbejdet som en del af den regionale udviklingsplans områdeinitiativ for Fyn. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Fremtidens erhverv Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Internationalt perspektiv INDLEDNING INDHOLD Hvad skal vi leve af i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri International

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri International VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Fremtidens erhverv Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri International INDLEDNING INDHOLD Hvad skal vi leve af i fremtiden? Ambitionen

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

TAL NO.16 SYDDANMARK I. Fremtiden vil have viden BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.16 SYDDANMARK I. Fremtiden vil have viden BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.16 Fremtiden vil have viden Hjernen er det, vi skal leve af i fremtiden. Jo mere viden, der kan puttes ind i produkterne, jo stærkere står

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010

PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 PRESSEMEDDELELSE 1. februar 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Konkurskurven flader ud Antallet af konkurser i dansk erhvervsliv er ved at stabilisere sig. 469 virksomheder gik konkurs i januar, og antallet

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009

PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 2009 PRESSEMEDDELELSE Den 2. december 20 Nye konkurstal fra Experian: Højeste antal konkurser nogensinde 599 danske virksomheder er gået konkurs i november måned. Det er det højeste antal virksomheder, der

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Konkursanalyse, september 2016

Konkursanalyse, september 2016 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, september 2016 Der har i september 2016 været 430 konkurser, hvilket er en stigning på 87,8 % sammenlignet med september 2015, hvor der var 229 konkurser.

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene.

Oplevelseserhverv TURISME. Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland. Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene. Oplevelseserhverv TURISME Analyse af turismeerhvervet i Sydvestjylland Erhvervsøkonomisk analyse af turismeerhvervene i Sydvestjylland Byregion SYDVESTJYLLAND: esbjerg, fanø, tønder & varde Viden til vækst

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen?

Fyns udvikling. - hvor skal vi hen? Fyns udvikling - hvor skal vi hen? INTRODUKTION I kølvandet på den økonomiske krise der har ramt Danmark og andre dele af verden, er regioner, landsdele og kommuner såvel som nationer optaget af spørgsmålet

Læs mere

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder

Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 16.november 2009 FAKTAARK Stor stigning i antallet af konkurstruede virksomheder 1. Resumé fra pressemeddelelse Flere virksomheder end nogensinde før er truet af konkurs. Særligt virksomheder i hovedstadsområdet

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse

De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse September 2013 De fynske byråd ligger lavt placeret når det drejer sig om at lytte til erhvervslivet og at skabe mere privat beskæftigelse Hver tredje virksomhed på Fyn mener, at byrådet har været gode

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010

PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 PRESSEMEDDELELSE 2. marts 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Flere konkurser i februar 533 virksomheder gik konkurs i februar 16 pct. flere end i februar sidste år, hvor 460 virksomheder måtte dreje

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010

PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 PRESSEMEDDELELSE 4. maj 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Mange konkurser i april 575 virksomheder gik konkurs i april en stigning på godt 26 pct. i forhold til april måned sidste år, hvor 455 virksomheder

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010

PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 PRESSEMEDDELELSE 7. april 2010 Ny konkursanalyse fra Experian: Antallet af konkurser slår alle rekorder Det er historisk hårde tider i dansk erhvervsliv: 656 virksomheder gik konkurs i marts 35 pct. flere

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 1 05-05-2010 12:44:13 Erhvervsstruktur

Læs mere

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm

Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm PRESSEMEDDELELSE 1.maj 2009 Konkurs-stigninger rammer Jylland og Bornholm Østjylland og Bornholm er de to områder i Danmark, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser de seneste 12 måneder.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere