VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering"

Transkript

1 VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

2 INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele er udfordret af globaliseringen, der lægger pres på en række erhverv, der udsættes for hård international konkurrence. Erhverv der leverer varer og serviceydelser med et højt videnindhold, har bedre forudsætninger for at klare sig og nyde gavn af den øgede globalisering. Sammenfatning / side 3 Beskæftigelse / side 5 Produktivitet / side 7 Uddannelse / side 8 Lokalisering / side 11 Appendiks / side 15 I den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuseres på at levere viden der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Denne rapport er udarbejdet som en dei af den regionale udviklingsplans områdeinitivativ for Fyn. Fyn vil skærpe samarbejdet om at skabe udvikling og vækst. Visionen er at etablere Fyn som et vækstområde, der binder vækstområderne i Østjylland sammen med vækstområdet i Øresundregionen. For at løfte visionen om Fyn som vækstområde er der etableret regionale ervervs og udviklingssamarbejder. Den Regionale Udviklingsplan støtter med områdeinitiativ Fyn op om de fælleskommunale samarbejder. Udviklingssamarbejdet på Fyn har to spor: Enhedsorganisationen Udvikling Fyn og Fynsprojektet. Fynsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem de fynske kommuner, Region Syddanmark og Miljøministeriet. Videnerhverv Fyn er udgivet af Region Syddanmark Januar Redaktion: Foto: Regional Udvikling / Strategi & analyse Colourbox.com Side 2 VIDENERHVERV

3 VIDENERHVERV FREMTIDENS ERHVERV Erhvervslivet gennemgår en stadig omstilling, der betyder, at virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser med et lavt vidensindhold, afløses af videnerhvervsvirksomheder, der leverer mere vidensintensive produkter, eksempelvis farmaceutiske kemiske eller elektroniske produkter. Videnerhvervene skal bidrage til fremtidens økonomiske vækst og de er allerede godt i gang. Vækst i beskæftigelsen Videnerhvervene har gennem højkonjunkturen haft en bedre udvikling i beskæftigelsen end øvrige erhverv, men har også oplevet et kraftigt fald det seneste år som følge af krisen. På Fyn har udviklingen inden for videnehvervene næsten været på niveau med de jyske vækstområder i højkonjunktur årene , mens faldet i beskæftigelsen har været meget stort det seneste år. Kraftig vækst i produktivitet Produktivitetsudviklingen inden for videnerhvervene har været høj, specielt inden for videnfremstilling, hvor væksten har været dobbelt så høj som i den øvrige industri. Højt uddannelsesniveau Den høje vækst i produktiviteten kan hænge sammen med, at uddannelsesniveauet inden for videnerhverv er højt og stigende. På Fyn har 10 procent af de beskæftigede en lang videregående uddannelse. Videnerhverv virksomhederne placerer sig over det meste af Fyn, men inden for de enkelte videnerhvervsbrancher er der forskel på den geografiske placering. VIDENERHVERV - HVAD ER DET? Opgørelsen af videnerhverv tager udgangspunkt i EU s definition af High-technology manufacturing og knowledge based services. Videnerhverv opdeles i videnservice og videnfremstilling Videnfremstilling er fremstilling af mellemeller højteknologiske produkter Videnservice dækker over de erhverv, hvor der ydes en service, der bygger på et højt videns-niveau Øvrig fremstilling henviser til de erhverv, hvor man fremstiller mellem- eller lavteknologiske produkter I appendiks side 15 er en detaljeret oversigt over de brancher der indgår i videnerhverv arbejder inden for videnerhverv på Fyn 10% af dem har en lang videregående uddannelse FAKTA Videnerhverv Side 3

4 BESKÆFTIGELSE Private videnerhvervs-virksomheder på Fyn beskæftiger personer. Hovedparten er ansat inden for videnservice, der inkluderer banker, advokat-, arkitekt og ingeniørvirksomheder samt en række andre servicevirksomheder med højt videnindhold. Appendiks s. 15 indeholder en oversigt over videnerhverv brancherne. 25 procent af alle privat beskæftigede på Fyn er ansat i en videnerhvervs-virksomhed. Det svarer til niveauet i Trekantområdet og det Østjyske bybånd, mens hele 43 procent i Hovedstaden er beskæftiget inden for videnerhverv. Det er særligt andelen og antallet af videnservice job der adskiller områderne. Her spænder andelen af den private beskæftigelse fra 17 procent i Trekantområdet til 37 procent i Hovedstaden. VÆKST-OMRÅDER I rapporten sammenlignes Fyn med Trekantområdet, det Østjyske bybånd og Hovedstaden. Fyn er, i denne rapport, ekskl. Middelfart der i stedet indgår i Trekantområdet Trekantområdet er kommunerne Billund, Vejen, Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart Østjyske bybånd inkluderer 17 østjyske kommuner fra Haderslev i syd til Randers i nord Hovedstaden er alle kommunerne i Region Hovedstaden ekskl. Bornholm Beskæftigelsen inden for videnerhverv steg kraftigt i årene og faldt endnu kraftigere fra Foreløbigt ser det ud til at Fyn og Trekantområdets videnerhvervs-virksomheder blev hårdest ramt. BESKÆFTIGELSE 2010 Område Figuren viser den private beskæftigelse og andelen af alle private beskæftigede inden for videnerhverv, videnfremstilling og videnservice. I boksen nedenfor beskrives hvilke kommuner der indgår i vækstområderne Trekantområdet, det østjyske bybånd og Hovedstaden. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Andel Alle erhverv Videnerhverv Videnfremstilling Andel Videnservice Andel Fyn % % % Trekantområdet % % % Østjysk bybånd % % % Hovedstaden % % % Hele landet % % % UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE Videnerhverv Alle erhverv 110 Figuren viser udviklingen i den private beskæftigelse inden for videnerhverv sammenlignet med alle erhverv Alle brancher Videnerhverv Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Side 4 VIDENERHVERV

5 UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE % 3,5% % Fyn Trekantområdet Østjysk bybånd Hovedstaden Hele landet 3,7% 3,7% 3,4% 3,4% Figuren viser årlig udvikling i beskæftigelsen inden for videnerhverv i perioden og Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 0% -2% -4% -6% -4,6% -6,7% -7,5% -8% -8,9% -10% -9,8% Årlig vækst Vækst Vækst BESKÆFTIGELSE 2010 Erhverv Fyn Antal beskæftigede Andel Fødevarer ,9% Møbler/Beklædning ,6% Turisme ,0% Bygge/Bolig ,0% IT/kommunikation ,6% Transport ,3% Energi/miljø ,3% Medico/Sundhed ,3% Øvrige Erhverv ,9% Alle erhverv % Erhverv Hele landet Antal beskæftigede Andel Fødevarer ,5% Møbler/Beklædning ,5% Turisme ,5% Bygge/Bolig ,3% IT/kommunikation ,0% Transport ,4% Energi/miljø ,3% Medico/Sundhed ,2% Øvrige Erhverv ,1% Alle erhverv % Videnerhverv ,3% - Videnfremstilling ,8% - Videnservice ,5% Videnerhverv ,0% - Videnfremstilling ,0% - Videnservice ,0% Tabellen viser beskæftigelsen på Fyn og i hele landet i 2010 fordelt på ressourceområder og videnerhverv. Både det totale antal private beskæftigede og andelen af den samlede private beskæftigelse er angivet. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 5

6 STOR VARIATION I VIDENERHVERVS BETYDNING PÅ FYN Videnerhvervenes betydning for den private beskæftigelse i de fynske kommuner varierer meget. Videnfremtilling fylder mest i Assens og på Langeland, mens videnservice fylder i Odense og Svendborg. Tre ud af fire videnservice job på Fyn er placeret i Odense eller Svendborg Kommune. Fyn på niveau med jyske vækstområder Videnerhvervenes betydning, målt på andelen af de private beskæftigede, på Fyn adskiller sig ikke meget fra nogle af landets øvrige vækstområder, bortset fra Hovedstaden, hvor videnservice fylder væsentligt mere end i de jyske vækstområder. Videnservice på størrelse med fødevarer Målt på antal beskæftigede fylder videnservice ligeså meget som ressourceområdet fødevarer, som er et af de områder hvor Fyn er erhvervsmæssigt specialiseret. BESKÆFTIGELSE I KOMMUNERNE 2010 Område Alle erhverv Videnfremstilling Andel Videnservice Andel Assens % % Faaborg-Midtfyn % % Kerteminde % 676 8% Langeland % % Middelfart % % Nordfyns % % Nyborg % % Odense % % Svendborg % % Ærø % % Fyn % % Trekantområdet % % Østjysk Bybånd % % Hovedstaden % % Hele landet % % Figuren viser den private beskæftigelse og andelen af alle private beskæftigede i de fynske kommuner inden for videnfremstilling og videnservice. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Side 6 VIDENERHVERV

7 fd VIDENERHVERV PRODUKTIVITET HØJ VÆKST I PRODUKTIVITET Produktivitetsudviklingen inden for videnfremstilling har været dobbelt så høj som i den øvrige fremstillingsindustri. Produktivitetsudviklingen i den syddanske videnfremstilling har ikke været på niveau med udviklingen i Nordjylland, Hovedstaden og Sjælland. Til gengæld har udviklingen i virksomhederne i den øvrige fremstillingsindustri været den højeste blandt regionerne. Videnservice har haft en ringere produktivitetsudvikling end både videnfremstilling og øvrig fremstilling. Også inden for videnserivce har udviklingen i Syddanmark ligget under niveauet i de andre regioner. PRODUKTIVITETSUDVIKLING Videnfremstilling Videnservice* Midtjylland 3,6% Syddanmark 0,8% Syddanmark 4,9% Sjælland 1,0% Hovedstaden 7,1% Hovedstaden 2,2% Nordjylland 8,0% Hele landet 2,4% Sjælland 8,1% Nordjylland 3,1% Hele landet 5,9% Midtjylland 2,4% Figurerne viser den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst inden for videnfremstilling, videnservice og øvrig fremstilling. Produktivitet er opgjort som bruttoværditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. *I opgørelsen for videnservice har det kun været muligt at inkludere en del af videnservice (Information og Kommunikation og bl.a. forskning og udvikling, juridisk bistand, dyrlæger, revision mm.). Finansiering og forsikring, vikarbureauer, skibsfart og lufttransport og læger er bl.a. ikke med. Øvrig fremstilling Sjælland 1,2% Midtjylland 2,2% Nordjylland 2,5% Hovedstaden 3,7% Syddanmark 4,6% Hele landet 3,1% Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 7

8 UDDANNELSE HØJT UDDANNELSESNIVEAU INDEN FOR VIDENERHVERV Uddannelsesniveauet i videnerhvervene er højt såvel på Fyn som i landets øvrige vækstområder. 10 procent af de ansatte i fynske videnerhverv virksomheder har en lang videregående uddannelse (LVU). Når de mellemlange videregående uddannelser (MVU) tælles med er tallet 27 procent. Til sammenligning har 12 procent af den øvrige beskæftigelse et tilsvarende uddannelsesniveau. Det er særligt inden for videnservice at uddannelsesniveauet er højt. På Fyn er andelen af de beskæftigede med MVU eller LVU inden for videnservice dobbelt så høj som inden for videnfremstilling. Samme forhold gør sig gældende for de beskæftigede i Trekantområdet og i det Østjyske bybånd. Andelen af højtuddannede i videnerhvervene har været stigende. I stort set alle kommuner har stigningen i beskæftigelsen været størst for de højtuddannede, og faldet fra har været mindst for de højtuddannede. HØJTUDDANNEDE INDEN FOR VIDENERHVERV Figur privat Alle vs viden LVU Videnerhverv Alle erhverv 20% Videnerh vev Figuren viser andelen af beskæftigede i den private sektor med en lang videregående uddannelse (LVU) inden for videnerhverv og alle erhverv i Andel med LVU 15% 10% Alle erhverv 5% 0% 10,0% 3,9% 9,4% 3,8% 14,1% 5,7% 22,5% 12,7% 16,3% 7,1% Fyn Trekantområdet Østjysk Bybånd Hovedstaden Hele landet Uddannelsesniveau videnerhverv 2010.xls UDDANNELSESNIVEAU Assens Faaborg-Midtfyn 26% 24% 51% 51% 23% 25% Kerteminde 29% 49% 22% Figuren viser de beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau i den private Langeland Middelfart Nordfyns 30% 24% 26% 52% 50% 50% 17% 26% 24% sektor inden for videnerhverv i 2010 i Nyborg 29% 46% 25% de fynske kommuner, på Fyn (ekskl. Middelfart), i Trekantområdet, i det Østjyske bybånd, Hovedstaden og i hele landet. Odense Svendborg Ærø Fyn Alle erhverv 30% 30% 19% 29% 39% 47% 41% 44% 44% 49% 29% 26% 34% 27% 12% Ikke erhvervskom petencegiven de uddannelse Erhvervsfagli g uddannelse og KVU Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk Trekantområdet 28% 48% 24% MVU og LVU Alle erhverv 39% 50% 11% Uden erhvervskompetencegivende udd. Østjysk bybånd Alle erhverv 27% 38% 43% 48% 30% 14% Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU MVU eller LVU Hovedstaden Alle erhverv 25% 35% 33% 39% 42% 26% Hele landet 27% 40% 33% Alle erhverv 38% 46% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 8 VIDENERHVERV

9 UDDANNELSESNIVEAU VIDENFREMSTILLING OG -SERVICE Fyn ekskl. Middelfart Fyn ekskl. Middelfart 15% 28% 31% 29% Videnfremstilling Fyn Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 57% 40% Trekantområdet Trekantområdet 14% 31% 28% 27% Videnfremstilling Trekantområdet Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 55% 45% Østjysk Bybånd Østjysk Bybånd 17% 28% 26% 34% Videnfremstilling Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig + KVU Østjyske bybånd MVU + LVU Videnservice Uden erhve Erhvervsfag MVU + LVU 55% 40% MVU eller LVU Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU Uden erhvervskompetencegivende udd. Figurerne viser uddannelsesniveauet for beskæftigede i den private sektor inden for videnfremstilling og videnservice i 2010 på Fyn i Trekantområdet og i det Østjyske bybånd. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk FAKTA Videnerhverv Side 9

10 UDVIKLING I BESKÆFTIGELSE FORDELT PÅ UDDANNELSESNIVEAU Figurerne viser udvikling i antal beskæftigede i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau i perioderne og % 30% Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 15% 0% Ikke erhvervskomp Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU -15% MVU eller LVU Erhvervsfaglig uddannelse eller KVU Uden erhvervskompetencegivende udd % -10% Ikke erhvervskomp Erhvervsfaglig + KVU MVU + LVU -25% Side 10 VIDENERHVERV

11 VIDENERHVERV - lokalisering Tallene viser at videnerhvervene har større fremgang i beskæftigelsen end øvrige erhverv, uddannelsesniveauet er højere og produktiviteten vokser hurtigere. Kort sagt: videnerhverv er noget af det, vi skal leve af i fremtiden og noget af det der kan være med til at trække os ude af den vækstkrise som Fyn, Danmark og store dele af verden befinder sig i på nuværende tidspunkt. Hvordan kan man så tiltrække nogle flere videnerhvervsvirksomheder på Fyn? Vigtige kriterier for placeringen af en virksomhed der leverer varer og serviceydelser med et stort videnindhold kunne være nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft, en velfungerende infrastruktur i form af veje og kollektiv transport, nærhed til kundern eller noget helt fjerde. I dette afsnit ser vi nærmere på de private virksomheders fysiske placering for at se om den afslører noget om virksomhedernes lokaliseringspræferencer. Samtidig har vi spurgt virksomheder og fagfolk hvilke faktorer der er afgørende for viden-virksomheders fysiske placering. For at få nogle mere overskuelige billeder af virksomhedernes geografiske placering er videnerhvervene opdelt i 6 undergrupper på kortene: Højteknologisk videnfremstilling Mellem-højteknologisk videnfremstilling Baseret på interview med 16 videnerhvervsvirksomheder på Fyn samt repræsentanter for Fynsk Erhverv og DI Fyn kan tegner der sig følgende billede af virksomhedernes præferencer: Som fynske fordele nævnes: Fyns centrale beliggenhed Billig arbejdskraft Lavere lønniveau end resten af landet Billige boliger og gode forhold for familien Ulemper ved at placere sig på Fyn er: Manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft, uoverensstemmelse mellem virksomhederne efterspørgsel og uddannelsesudbuddet - bl.a. på SDU Dårligt eller mangelfuldt vidensmiljø Manglende samarbejde mellem virksomheder, uddannelse og forskning For få virksomheder, der er store nok til at have samarbejde med forskningsmiljøer Negativt omdømme Fyn mangler frontløbere (store virksomheder) Stilstand på Fyn Størstedelen af virksomhederne (69 procent af de interviewede) angiver i øvrigt at de er placeret på Fyn fordi virksomheden blev grundlagt der. Højteknologisk videnservice Markedsorienteret videnservice Finans og forsikring Øvrig videnservice FAKTA Videnerhverv Side 11

12 HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING Der er få højteknologi virksomheder på Fyn. Dem der er, placerer sig, borset fra Svendborg, omkring Odense og på det nordlige og vestlige Fyn. Placeringen her kan skyldes et behov for nærhed til Trekantområdet og Østjylland samt nemmere adgang til motorvej og jernbane. Højteknologisk videnfremstilling inkluderer virksomheder der fremstiller af farmaceutiske råvarer og præparater, fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter, fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. få mange Antal Ansatte 2 til 10 (86) 0 til 2 (300) 10 til 50 (69) 50 til 200 (31) 200 til (7) videnfremstilling af Antal_ansatte MELLEM-HØJTEKNOLOGISK VIDENFREMSTILLING Videnfremstillings-virksomheder inden for området mellem-højteknologi er spredt over hele Fyn inkl. flere virksomheder på Langeland og en enkelt på Ærø. Der er dog en klar tendens til at de klumper sig omkring Odense og det nordlivestlige Fyn. Mange af de største videnerhvervsvirksomheder hører hjemme i gruppen af mellem-hjøteknologiske virksomheder. Mellem-højteknologisk videnfremstilling inkluderer bl.a. virksomheder der fremstiller kemiske produkter, elektrisk udstyr, maskiner og udstyr, motorkøretøjer og andre transportmidler samt virksomheder der fremstiller medicinske og dentale instrumenter. Datakilde: CVR Side 12 VIDENERHVERV

13 IVÆRKSÆTTERE VIDENERHVERV HØJTEKNOLOGISK SERVICE HØJTEKNOLOGISK VIDENSSERVICE Højteknologisk videnservice er en række virksomheder der er stærkt koncentrerede omkring Odense. Placeringen af virksomhederne i denne delbranche er det tætteste vi kommer på en egentlig geografisk klynge. Det er også i Odense de enkelte større virksomheder findes, i en branche der ellers primært består af små virksomheder. Noget kunne tyde på at jo højere vidensniveauet er, jo større er tendensen til at placere sig omkring Odense. Det hænger dog ikke sammen med at uddannelsesniveauet i branchen er overraskende lavt sammenlignet med de øvrige videnservice brancher på Fyn. Uddannelsesniveauet i branchen ligger desuden lavt på Fyn sammenlignet med branchen i de øvrige vækstområder. Højteknologisk videnservice er virksomheder der beskæftiger sig med produktion af TV og radio, computerprogrammering, telekommunikation og videnskabelig forskning og udvikling. IVÆRKSÆTTERE få mange til (69) (31) (7) 50 til til 2 til 0 til videnfremstilling af Antal_ansatte Antal Ansatte VIDENSINTENSIV SERVICE 10 (86) 2 (300) MARKEDSORIENTERET VIDENSSERVICE Virksomheder inden for markedsorienteret videnservice placerer sig over hele Fyn. De største virksomheder inden for området befinder sig i Odense, borset fra nogle større færgeselskaber på Ærø og Langeland. De fleste virksomheder er relativt små og placerer sig i nærheden af kunderne primært i byerne. TEMA Side 1 Virksomheder inden for markedsorienteret videnservice består af en række konsulentvirksomheder (advokater, revisorer, arkitekter, ingeniører, reklamebureauer) og skibsfart og luffart. Datakilde: CVR FAKTA Videnerhverv Side 13

14 FINANSIEL SERVICE VIDENERHVERV FINANS OG FORSIKRING Finans og forsikring virksomhederne placerer sig over hele Fyn. De fleste enheder er mindre filialer af større banker og forsikringsselskaber. Finans og forsikring består banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og -foreninger, pensionskasser, realkreditinstitutter og holdingselskaber. få mange 50 til til (69) (31) (7) 10 (86) 2 (300) 10 til 2 til 0 til videnfremstilling af Antal_ansatte Antal Ansatte IVÆRKSÆT ANDET VIDENSINTENSIVT SERVICE ØVRIG VIDENSSERVICE TEMA Side Virksomhederne inden for øvrig videnservice ligger spredt over hele Fyn. Den største koncentration i Odense, men selv på det yderste af Ærø og Langeland ligger der virksomheder inden for branchen. Øvrig videnservice er en restkategori der består af udgivervirksomhed, dyrlæger, undervisning, kreative aktiviteter, museer, lotteri- og anden spillevirksomhed, sport, forlystelser og fritidsaktiviteter. Datakilde: CVR Datakilde: CVR Side 14 VIDENERHVERV

15 APPENDIKS VIDENERHVERV VIDENERHVERV BRANCHER (EUROSTATS DEFINITION) Kategorisering Højteknologisk Fremstillingstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l Videnfremstilling Øvrig fremstilling Videnservice Mellemhøjteknologisk Mellem - lavteknologisk Lavteknologisk Markedsorienteret videnservice Højteknologisk videnservice Finans og forsikring Øvrig videnservice Fremstilling af kemiske produkter Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af elektrisk udstyr Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. Fremstilling af øvrige maskiner til generelle formål Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner Fremstilling af metalforarbejdningsmaskiner og værktøjsmaskiner Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne Fremstilling af andre transportmidler Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af koks og raffinerede mineralprodukter Fremstilling af gummi- og plastprodukter Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af cement, kalk og gips Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten Fremstilling af slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. Fremstilling af metal Jern- og metalvareindustri (undtagen maskiner og udstyr og våden og ammunition) Bygning af skibe og både Reparation og installation af maskiner og udstyr Fremstilling af fødevarer, drikkevarer, tobaksprodukter, tekstiler, beklædningsartikler, læder og lædervarer, træ og varer af træ og kork (undtagen møbler), og papir og papirvarer Trykning (eksklusiv reproduktion af indspillede medier) Fremstilling af møbler Anden fremstilling (eksklusiv medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil) Skibsfart og luftfart Juridisk bistand, bogføring og revision Hovedsæders virksomhed, virksomhedsrådgivning Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse Reklame og markedsanalyse Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser Arbejdsformidling Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning Produktion af fil, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser Radio- og TV- virksomhed Telekommunikation Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og lignende aktiviteter Informationstjenester Videnskabelig forskning og udvikling Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring Udgivervirksomhed Dyrlæger Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen Institutionsophold Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed Lotteri- og anden spillevirksomhed Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter FAKTA Videnerhverv Side 15

16 FAKTA BAGGRUND OG ANALYSE Den regionale udviklingsplan for Syddanmark fokuserer på at levere viden der kan skabe grundlag for vækst og udvikling. Rapporten er udarbejdet som en del af den regionale udviklingsplans områdeinitiativ for Fyn. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv

VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA. Fremtidens erhverv VIDEN- ERHVERV BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Fremtidens erhverv Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Internationalt perspektiv INDLEDNING INDHOLD Hvad skal vi leve af i

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

En regional vision. Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark. Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010

En regional vision. Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark. Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010 En regional vision Rune Stig Mortensen Strategi og Analyse, Region Syddanmark Den nye planstrategi, Middelfart 13. april 2010 Vi skal til det område, som kaldes Syddanmark Sofie Lauridsen, vært ved MGP

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014. Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2014 Videnrådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES BRANCHEANALYSE 2014 DI ANALYSE DI

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur de seneste 10 år. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 6 - Erhvervsstruktur og erhvervsbyggeri Dette notat indeholder en kort beskrivelse af udviklingen i Københavns erhvervsstruktur

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Hele analysen eksklusiv bilag

Hele analysen eksklusiv bilag Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020 Hele analysen eksklusiv bilag Marts 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele.

Odenses og Fyns udvikling hænger sammen der er en god balance mellem opland og center og der er enighed om at styrke Odense og Fyn set som et hele. NOTAT Plankontoret Flakhaven 2 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 65908978 E-mail bmf@odense.dk De fynske ønsker til Landsplanredegørelse 2009 Fyn er et vækstområde med mange potentialer vi

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015. Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling DI ANALYSE BRANCHE ANALYSE 2015 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Udgivet af DI Redaktion: Pernille Langgaard-Lauridsen Tryk: Kailow Graphic ISBN 978-87-7144-055-3 200.08.15 SIDE 1 DI VIDENRÅDGIVERNES

Læs mere