Odense KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark"

Transkript

1 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark :33:00

2 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om en enkelt kommune eller 22, om de enkelte områder i regionen, om regionen som helhed og om hele landet. Der er for eksempel brug for tal, der beskriver erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, indkomstforhold og pendling. Og den viden skal bruges. Kontur følger op på Den Regionale Udviklingsplan, og samler oplysninger om regionen, der kan være vigtig baggrundsviden for kommuner og andre aktører og kan danne basis for strategier, handleplaner og projekter. Med venlig hilsen Bosætning / side 3 Befolkningsudvikling Flyttemønstre Pendling Indkomst Huspriser Livsstilsgrupper Sundhed / side 15 Middellevetid Lægebesøg Sygedagpenge Udgifter til sundhed Regional Udvikling / Strategi & analyse Erhvervsforhold / side 19 Arbejdspladser og arbejdsstyrke Erhvervsstruktur Udvikling i erhvervsstruktur Detaljeret erhvervsstruktur Iværksætteri Uddannelse / side 29 Befolkningens uddannelsesniveau De beskæftigedes uddannelsesniveau Uddannelsesforløb Hvor langt er der til uddannelserne? Appendiks / side 34 Kontur 2010 for Kommune er udgivet af Region Syddanmark Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & analyse Forside: H.C. Andersens barndomshjem i (Foto: Lennard Nielsen / Visitdenmark) Foto: Lasse Hyldager Design: Mediegruppen Reklamebureau Side 2 KONTUR 2010

3 BOSÆTNING I Kommune bor der personer. Befolkningstallet forventes at stige. Det skyldes især en stigning i antal personer i aldersgruppen 65 år+, men også en stigning i aldersgruppen 0-24 år Væksten i tilflytningen fra 1999 til 2009 er på 3,1 procent. Indvandring fra andre lande er i samme periode steget med 30,6 procent, mens udvandringen er steget med 10,9 procent Fraflytningen har været faldende siden 2006 Blandt unge mellem 14 og 22 år er der en stor nettotilflytning til Kommune Der er flere fraflyttere end tilflyttere med høje indtægter. Omvendt er der flere tilflyttere end fraflyttere i den lave indtægtsgruppe, hvilket tegner billedet af en studieby Mange pendler til Kommune for at arbejde. De fleste kommer fra de andre fynske kommuner, hvilket også er de kommuner som folk fra Kommune pendler ud til Huspriserne i er blandt de højeste i regionen og ligger også over landsgennemsnittet. Mens huspriserne er faldet på landsplan i perioden , er de tværtimod steget i KONTUR 2010 Side 3

4 BOSÆTNING Befolkningspyramide 2010 Hele DK landet Alder B01_Befolkningspyramide Alder B01_Befolkningspyramide indbyggere i kommunen Mænd Kvinder Figuren viser befolkningen fordelt på køn og 5 års aldersgrupper i kommunen og i hele landet. Sådan har befolkningen udviklet sig Kortet viser den procentvise udvikling i befolkningens størrelse fra 2005 til 2009 i kommunen fordelt på sogne. Stige over 10 pct. 5 til 10 pct. 0 til 5 pct. -5 til 0 pct. -10 til -5 pct. over -10 pct. Datakilde: CPR Bellinge Højby Sankt Klemens Sådan vil befolkningen udvikle sig aldersopdelt 0-24 år år 65+ år 4% -4% 43% Syddanmark -4% -7% 46% Hele landet 0% -3% 46% Tabellen viser den forventede procentvise udvikling fra 2010 til 2030 i antallet af borgere i tre forskellige alderskategorier. Side 4 KONTUR 2010

5 BOSÆTNING Befolkningsfremskrivning Syddanmark Hele landet Indeks: 2010 = = Indeks Kurven viser den forventede befolkningsudvikling fra 2010 til 2030 i kommunen, i Syddanmark og i hele landet. År FLYTninger 1999 og 2009 Region Syddanmark Hele landet B04_Befolkningsfremskrivning , Vækst (%) Tilflytning ,1 Indvandring ,6 Samlet tilflytning ,1 Fraflytning ,4 Udvandring ,9 Samlet fraflytning ,6 Nettotilflytning Tabellen giver både et billede af de aktuelle flyttemønstre og et billede af udviklingen over tid. Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. UDVIKLING I FLYTninger Total Tilflytning Fraflytning År Figuren giver et billede af udviklingen fra 1999 til Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Tilflytninger Fraflytninger B06_Udvikling i flytninger KONTUR 2010 Side 5

6 BOSÆTNING Hvem flytter Til og fra kommunen? Antal flytninger Antal flytninger år 10 år 20 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70 år 80 år 90 år 100 år Til Fra Netto Alder Figuren viser tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Samtidig er nettotilflytningen vist som en kurve. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af det samlede Til antal til- Fraog fraflyttere Netto i 2008 og Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. B07_Hvem flytter til og fra kommunen NETTOTILFLYTNING 2009 over til til 100 under 0 (nettofraflytning) Nettotilflytning defineres som samlet tilflytning minus samlet fraflytning. Både flytninger mellem kommuner og ind- og udvandring er medregnet. Side 6 KONTUR 2010

7 BOSÆTNING FLYTNINGER TIL OG FRA Nettotilflytning over til til til til -50 under -50 top 10 over Tilflytninger Tilflyttere Andel af samtlige tilflyttere Faaborg-Midtfyn ,7% Assens ,0% Nordfyns ,3% København ,5% Kerteminde ,7% Svendborg ,3% Århus ,8% Nyborg ,4% Middelfart 871 3,4% Kolding 644 2,5% TOp 10 over fraflytninger Grøn viser fra hvilke kommuner, der har været en nettotilflytning til. Orange viser til hvilke kommuner, der har været en nettofraflytning fra i perioden Tabellerne viser de kommuner i landet, som kommunen får flest tilflyttere fra og afgiver flest fraflyttere til i Fraflyttere Andel af samtlige fraflyttere København ,7% Faaborg-Midtfyn ,8% Assens ,0% Nordfyns ,8% Kerteminde ,3% Århus ,3% Nyborg ,2% Svendborg ,0% Middelfart 889 3,3% Kolding 647 2,4% NettotilFlytning fordelt på indkomst kr kr kr kr kr. 608 Figuren viser nettotilflytning i 2009 i antal personer, fordelt på indkomstintervaller. Med i opgørelsen er kun flytninger mellem kommunerne for personer over 15 år. KONTUR 2010 Side 7

8 BOSÆTNING Så langt kan man komme! Fra i bil på: 0-30 min min. Fra med offentlig transport på: 0-30 min min. Øverste kort viser, hvor langt man kan nå fra byen (den orange prik på kortet) i bil på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Det forudsættes, at farten i byzoner er 40 km/t, på motortrafikveje 80 km/t, på motorveje 100 km/t og på andre veje er 70 km/t. Hastigheden er sat lavere end den maksimal tilladte hastighed for at tage højde for trafik og andre forhold, som sænker gennemsnitshastigheden. Nederste kort viser tilsvarende, hvor langt man kan nå ved hjælp af kollektiv transport på hhv. 30 minutter og 60 minutter. Datakilde: KMS, Rejseplanen.dk og COWI Side 8 KONTUR 2010

9 BOSÆTNING pendlingsmønstre i Kommunen Vækst Antal ,4% Indpendling I procent af antal arbejdspladser 25,9% 28,7% 2,7 pct.point Antal ,9% Udpendling I procent af antal beskæftigede borgere 18,8% 23,2% 4,4 pct.point Nettoindpendling Totalt antal Indpendlere arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen, men arbejder i en anden. Indpendlere, der bor uden for landet, indgår ikke. Datakilde: CRT (SAM-K) Udpendling fra 1999 og Antal pendlere Kerteminde Faaborg-Midtfyn Assens Nordfyns Middelfart Figuren viser udpendling i 1999 og i 2009 til de kommuner, som flest pendler til. Datakilde: CRT (SAM-K) KONTUR 2010 Side 9 B16_Udpendling 1999 og xlsx

10 BOSÆTNING Indpendling til 1999 og Antal pendlere Faaborg-Midtfyn Assens Nordfyns Kerteminde Nyborg Figuren viser indpendling i 1999 og i 2009 fra de kommuner, hvor flest indpendlere bor. Datakilde: CRT (SAM-K) PENDLINGSSTRØMME I 2009 B17_indpendling 1999 og Pilene viser antal beskæftigede, der pendler over kommunegrænsen for at komme på arbejde: over til til Farverne viser nettoindpendling: over til 400 under -400 Side 10 KONTUR 2010

11 BOSÆTNING INDKOMST PR. INDBYGGER 2007 og 2008 Område Indkomst 2007 Indkomst 2008 Fanø Vejle Kolding Middelfart Fredericia Esbjerg Billund Varde Kerteminde Haderslev Aabenraa Svendborg Nyborg Vejen Sønderborg Faaborg-Midtfyn Assens Nordfyns Tønder Ærø Langeland Syddanmark Hele landet INDKOMST PR. indbygger I ALLE LANDETS KOMMUNER 2008 over kr til kr. under kr. Både tabel og kort viser den samlede indkomst (i kr.) pr. indbygger. INDKOMSTFORDELING kr kr. Syddanmark Hele landet kr kr kr. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figuren viser en fordeling på indkomstniveauer for borgere i alderen år i kommunen, i Syddanmark og i hele landet. Region Syddanmark Hele landet KONTUR 2010 Side 11

12 BOSÆTNING Huspriser i Syddanmark fordelt på kommuner og byer Område Gennemsnitspris i kommunen (kr. pr. m 2 ) By Gennemsnitspris i byen (kr. pr. m 2 ) Fanø Kerteminde Kerteminde - Munkebo Kolding Kolding Svendborg Svendborg Vejle Vejle Fredericia Fredericia Middelfart Middelfart Nordfyns Bogense - Otterup Varde Varde Nyborg Nyborg Esbjerg Bramming Esbjerg Billund Billund Grindsted Assens Assens Langeland Rudkøbing - Faaborg-Midtfyn Faaborg Ringe Haderslev Haderslev Vojens Sønderborg Nordborg - Sønderborg Aabenraa Rødekro Aabenraa Vejen Vejen Tønder Tønder Ærø Marstal Ærøskøbing - Syddanmark Tabellen viser den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse i kommunerne og i de større byer. Priserne er for parcel- og rækkehuse, som er handlet i perioden august 2009 til juli I byer med under 20 handler i perioden er der ikke vist nogen pris. Datakilde: OIS Side 12 KONTUR 2010

13 BOSÆTNING Huspriser i alle landets kommuner Relativt prisniveau i perioden august 2009 til juli 2010 Over landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet, men over gennemsnittet i Syddanmark Under gennemsnittet i Syddanmark Kortet viser gennemsnitligt kvadratmeterpris på handlede parcel- og rækkehuse. Datakilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen Udvikling i huspriser Kommune (pct.) (pct.) (pct.) halvår halvår 2010 (pct.) 2010 (pct.) Assens 9,9 0,9-1,3 4,2 14,0 Billund 11,2 5,0 0,0-3,0 13,3 Esbjerg 13,3 1,5-2,8-0,1 11,8 3,3-0,7 37,2-24,8 5,8 12,0 5,2-10,2-6,4-1,0 Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn 10,6 5,9-3,2-8,8 3,4 Haderslev 11,4 7,2-6,9 0,2 11,3 Kerteminde 17,8-3,5-1,2-10,5 0,5 Kolding 11,1 2,5-6,0-0,4 6,6 Langeland 16,2 0,8-3,3-10,7 1,3 Middelfart 15,9 3,4-9,4-3,2 5,1 Nordfyns 14,9 1,2-2,3-0,8 12,8 Nyborg 10,9 6,6-2,3-3,0 12,0 10,9-3,5-6,6 0,4 0,4 Svendborg 19,2 4,0-5,0 4,3 22,8 Sønderborg 8,3 1,0 0,9-7,1 2,5 Tønder 9,8 0,1 2,5-3,9 8,2 Varde 9,8 2,9 1,9 0,9 16,1 Vejen 12,6 6,9-1,3-2,4 16,0 Vejle 12,0 4,5-5,0-0,0 11,1 Ærø 9,7 4,8-10,2-15,9-13,2 Aabenraa 7,8 4,7 0,6-3,2 9,9 Syddanmark 11,8 2,0-4,0-1,7 7,6 Hele landet 6,5-4,3-10,2 0,5-8,0 Tabellen viser prisudviklingen i pct. for parcel- og rækkehuse (kr. pr. m2). Datakilde: Realkreditrådet og Realkreditforeningen KONTUR 2010 Kontur 2010.indb 13 Side :33:21

14 BOSÆTNING LivsstilsgrupperB25_Livsstilsgrupper_ Assens 10,3 5,7 50,8 16,5 12,1 Billund 18,0 11,6 39,7 15,3 9,0 5,9 Esbjerg 21,3 21,4 31,1 5,3 5,4 11,1 Fanø 14,9 58,9 5,3 17,7 Fredericia 21,5 24,0 27,8 13,3 5,9 Faaborg-Midtfyn 9,2 52,5 17,7 13,8 Haderslev 12,6 12,7 41,0 13,5 7,1 10,1 Kerteminde 18,8 13,6 39,0 11,0 12,2 Kolding 20,3 15,2 32,0 7,7 7,2 10,3 5,8 Langeland 5,6 45,1 17,1 28,6 Middelfart 15,3 8,8 43,6 14,2 9,9 Nordfyns 10,3 50,3 19,7 12,9 Nyborg 11,2 13,1 44,5 11,9 11,0 7,0 16,9 22,8 24,4 5,8 18,5 Svendborg 16,2 10,4 39,4 9,4 10,9 9,3 Sønderborg 13,3 18,0 38,6 9,6 9,8 6,3 Tønder 8,0 7,0 46,2 23,8 11,8 Varde 14,4 6,6 41,8 20,5 11,5 Vejen 9,9 7,1 48,7 20,1 9,3 Vejle 21,0 13,3 31,1 10,6 8,4 7,9 7,1 Ærø 43,6 17,5 36,6 Aabenraa 17,6 13,4 38,7 15,5 8,5 Syddanmark 16,2 14,2 36,6 10,8 9,1 8,1 Danmark 17,8 15,7 27,3 8,3 7,2 15,4 7,1 Boligejere med overskud Fællesskab Komfort og hygge Boligejere med overskud Fællesskab Komfort og hygge Livet på gården Seniorer Storbyliv Livet på gården Seniorer Storbyliv Unge på vej Velhavere Figuren viser andelen (i pct.) af befolkningen inden for otte forskellige livsstilsgrupper i alle syddanske kommuner, Syddanmark og hele Danmark. Livsstilsgrupperne giver et billede af måden vi lever på, vores værdier og præferencer, og er beskrevet nærmere i appendiks, s. 34. Datakilde: Geomatic a/s Side 14 KONTUR 2010

15 SUNDHED Kommune ligger blandt den halvdel af kommunerne der har den korteste middelevetid. Det gælder for både kvinder og mænd Kommune har færrest udgifter til sygedagpenge sammenlignet med andre kommuner i regionen. Beløbet er desuden under landsgennemsnittet Antal lægebesøg pr. indbygger er i Kommune på niveau med landsgennemsnittet og lidt under regionsgennemsnittet 19 procent af Kommunes samlede sundhedsudgifter pr. indbygger bruges på kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det er markant mere end på landsplan, hvor disse udgifter udgør 10 procent af sundhedsudgifterne KONTUR 2010 Side 15

16 SUNDHED Middellevetid i alle kommuner 2009 Kvinder Middellevetid for kvinder i alle landets kommuner de 15 kommuner med længst middellevetid den halvdel med længst levetid den halvdel med kortest levetid de 15 kommuner med kortest middellevetid Mænd Middellevetid for mænd i alle landets kommuner de 15 kommuner med længst middellevetid den halvdel med længst levetid den halvdel med kortest levetid de 15 kommuner med kortest middellevetid Datakilde: Statens Institut for Folkesundhed Side 16 Kontur 2010.indb 16 KONTUR :33:34

17 SUNDHED Område Middellevetid kvinder (år) Middellevetid mænd (år) Middellevetid samlet (år) Sønderborg 81,0 76,7 78,9 Varde 80,7 76,0 78,3 Billund 81,3 75,4 78,2 Faaborg-Midtfyn 80,4 76,1 78,2 Vejen 80,3 75,8 78,0 Kolding 79,9 75,8 77,9 Nordfyns 80,5 75,4 77,9 Vejle 79,9 75,8 77,9 Svendborg 80,4 75,2 77,8 Kerteminde 80,1 75,5 77,7 Ærø 81,4 74,3 77,7 Langeland 80,6 74,8 77,6 Middelfart 80,0 75,3 77,6 Tønder 80,3 74,9 77,6 Aabenraa 79,8 75,3 77,6 Assens 80,2 75,0 77,5 Haderslev 80,1 75,0 77,5 Fanø 80,3 74,6 77,4 79,7 74,8 77,4 Nyborg 80,0 74,2 77,1 Esbjerg 79,3 74,7 77,0 Fredericia 79,1 74,7 76,9 Syddanmark 80,0 75,3 77,7 Hele Landet 79,6 75,1 77,4 Middellevetid 2009 Figuren viser middellevetid i de syddanske kommuner, Syddanmark og hele landet. Datakilde: Statens Institut for Folkesundhed S04_Lægebesøg pr. indbygger 2008, Antal Indbygger 2009 Figuren viser det gennemsnitlige antal lægebesøg pr. indbygger i 2009 i de syddanske kommuner, Syddanmark og hele landet. 6,6 6,7 7,0 7,0 7,3 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,9 7,9 8,0 8,5 8,8 8,8 7,6 7,4 KONTUR 2010 Side 17

18 SUNDHED S05_Sygedagpenge pr. indbygger Udgifter til Sygedagpenge pr. Indbygger 2009 Figuren viser udgifter til sygedagpenge i kr. pr. indbygger (19-64 år) i de syddanske kommuner, Syddanmark og hele landet. kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Sundhedsudgifter pr. indbygger 2009 gifter pr. indbygger S06_Sundhedsudgifter pr. indbygger Hele landet kr 76 2% kr % kr 102 kr 133 3% 4% kr 103 kr 167 3% 5% kr 167 5% Danmark kr 126 4% kr % kr % kr % kr 125 4% kr % kr % Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale sundhedstjenester Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunale sundhedstjenester Andre sundhedsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Andre sundhedsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunale sundhedstjenester Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Andre sundhedsudgifter Kommunal tandpleje Figurerne viser sundhedsudgifter i kr. pr. indbygger i kommunen og i hele landet Side 18 KONTUR 2010

19 ERHVERVSFORHOLD ERHVERV$- FORHOLD Med 108 arbejdspladser pr. 100 indbygger (25-64 år), ligger højt i forhold til de andre kommuner Over halvdelen af de beskæftigede i Kommune er ansat i store virksomheder med mere end 50 medarbejdere Kommunen er specialiseret inden for turisme og fødevarer. Turisme og møbler/beklædning har haft de største vækstrater i beskæftigelsen fra 2007 til 2009 og begge ligger over udviklingen på landsplan Andelen af nye virksomheder i det samlede erhvervsbillede er høj sammenlignet med regionsgennemsnittet og følger udviklingen for hele landet Kommunen har en relativ lav overlevelsesandel for nye virksomheder set i forhold til regionens øvrige kommuner. Til gengæld skaber de nye virksomheder forholdsvis mange nye arbejdspladser KONTUR 2010 Side 19

20 ERHVERVSFORHOLD Antal arbejdspladser i de syddanske kommuner 2009 Antal arbejdspladser (heraf private) Arbejdspladser pr. 100 indbyggere Antal arbejdspladser pr årige (heraf private) Assens (12.146) 79 (54) Billund (13.202) 129 (96) Esbjerg (45.091) 110 (73) (750) 65 (42) Fredericia (19.154) 114 (72) Faaborg-Midtfyn (15.344) 85 (56) Haderslev (18.163) 95 (61) Kerteminde (10.212) 104 (82) Kolding (41.106) 116 (87) Fanø Langeland (3.538) 79 (50) Middelfart (12.112) 92 (60) Nordfyns (7.854) 72 (49) Nyborg (7.497) 78 (45) (65.808) 108 (66) Svendborg (16.454) 87 (53) Sønderborg (26.578) 100 (67) Tønder (13.985) 94 (67) Varde (17.930) 99 (69) Vejen (15.874) 95 (72) Vejle (40.420) 106 (71) Ærø (1.615) 78 (47) (21.190) 97 (66) ( ) 100 (67) ( ) 102 (66) Aabenraa Syddanmark Hele landet Antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen år 100 til til til 80 Tabellen viser samtlige arbejdspladser i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet, samt antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen årige. I parentes vises antal private arbejdspladser. Arbejdspladser i Kommunen Antal arbejdspladser i de enkelte sogne i 2. kvartal til til til Datakilde: CVR Side 20 Kontur 2010.indb 20 Stige Sankt Klemens Bellinge Højby KONTUR :33:44

21 ERHVERVSFORHOLD Adgang til arbejdspladser 2010 Tabellen viser antallet af beskæftigede borgere i kommunen, samt hvor mange indenlandske arbejdspladser der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. fra centrum i den største by. I denne tabel er én arbejdsplads lig én fuldtidslønmodtager. og CVR Kommune Antal beskæftigede borgere Antal arbejdspladser inden for 30 min. fra den største by i kommunen Antal arbejdspladser inden for 60 min. fra den største by i kommunen Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Aabenraa Virksomheder 2009 Område 1-9 arbejdspladser arbejdspladser arbejdspladser 50+ arbejdspladser Arbejdspladser i alt 16,8% 12,5% 17,6% 53,1% Syddanmark 22,3% 13,8% 19,1% 44,8% Hele landet 21,0% 12,8% 18,4% 47,8% Tabellen viser fordelingen af beskæftigede efter arbejdsstedernes størrelse, for kommunen, Syddanmark og hele landet. KONTUR 2010 Side 21

22 ERHVERVSFORHOLD arbejdsstyrke og beskæftigelse E06_Arbejdsstyrke og Beskæftigelse Arbejdsstyrke (DK) Beskæftigelse (DK) Arbejdsstyrke () Beskæftigelse () Andel af befolkningen (%) Andel af befolkningen (%) Figuren viser udviklingen i, hvor stor en andel af de årige, der Arbejdsstyrke hhv. er i beskæftigelse () eller indgår i arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige). Udviklingen vises for kommunen og for hele landet. Arbejdsstyrke (DK) Beskæftigelse () Beskæftigelse (DK) Hvad laver de årige? 4,0 69,6 1,4 13,6 11,3 Selvstændige Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Uden for arbejdsstyrken Hele landet 5,7 71,7 1,3 11,9 9,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuren viser den socioøkonomiske status for borgerne i alderen år i Datakilde: Danmarks Selvstændige Statistik Lønmodtagere Arbejdsløse Pensionister Uden for arbejdsstyrken E07_Hvad laver de årige Side 22 KONTUR 2010

23 ERHVERVSFORHOLD E08_Udvikling i ledighed Midtfyn I Ledighed , odense-midtfyn Antal arbejdsløse Figuren viser ledighedsudviklingen fordelt på køn i pendlingsområdet -Midtfyn (Assens, Faaborg- Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg og kommuner). De stiplede linier er fremskrevne tal. Datakilde: CRT (SAM-K og LINE) År Kvinder Mænd Mænd Kvinder Område Indkomst pr. beskæftiget (kr.) Vejle Kolding Middelfart Billund Fredericia Varde Kerteminde Esbjerg Haderslev Fanø Aabenraa Vejen Sønderborg Assens Faaborg-Midtfyn Tønder Svendborg Nyborg Nordfyns Ærø Langeland Syddanmark Hele landet indkomst pr. beskæftiget 2008 Tabellen viser bruttoindkomst pr. beskæftiget borger i alderen år. Bruttoindkomst er primært erhvervsindkomst. Datakilde: CRT (SAM-K) KONTUR 2010 Side 23

24 ERHVERVSFORHOLD arbejdspladser i privat og offentlig sektor 2009 Hele Landet % % % % Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser E10_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat Offentlige arbejdspladser Private arbejdspladser Hele landet E10_Fordeling af arbejdspladser mellem offentlig og privat Kommunens erhvervsstruktur - den private sektor 2009 Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Figuren viser fordeling af de private arbejdspladser i kommunen, i Syddanmark og i hele landet, fordelt på ressourceområder. Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige erhverv Ressourceområder hvad er det? Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Se appendiks, s.35, for en beskrivelse af hvert enkelt ressourceområde. erhvervsspecialisering 2009 Figuren viser kommunens andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet inden for hvert ressourceområde. Den lodrette linje viser, hvor stor en andel af den samlede private fuldtidsbeskæftigelse i hele landet, der findes i kommunen Syddanmark Hele landet Region Syddanmark Hele landet E12_ Erhvervsspecialisering E11_Erhvervsstruktur 2008 privat sektor Øvrige erhverv Turisme Fødevarer Møbler/beklædning IT/kommunikation Bygge/bolig Transport Medico/sundhed Energi/miljø procent s andel af den samlede beskæftigelse 3,30 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 procent Side 24 KONTUR 2010

25 ERHVERVSFORHOLD Turisme Møbler/beklædning Bygge/bolig IT/kommunikation Energi/miljø Transport Offentlig sektor Medico/sundhed Fødevarer Øvrige erhverv Alle brancher procent Hele landet Udvikling i erhvervsstrukturen Figuren viser udvikling i antallet af beskæftigede i kommunen og i hele landet, dels i den private sektor fordelt på ressourceområder, dels i den samlede offentlige sektor. procent Detaljeret erhvervsstruktur 2009 Ressourceområde Primære erhverv Fremstillingserhverv Støtteerhverv Serviceerhverv I alt Fødevarer Hele landet Møbler E13_Udvikling i erhvervsstrukturen Beklædning Turisme Bygge/bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige I alt større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. mindst en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. mindst tre gange større end kommunens samlede andel af arbejdspladserne i hele landet. Tabellen viser antallet af private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne. bearbejdet af e-statistik.dk Specialisering inden for de enkelte ressourceområder Da de ni ressourceområder er baseret på jord til bord -princippet, så er et ressourceområde i princippet en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra ressourceområdet fødevarer): Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer) KONTUR 2010 Side 25

26 ERHVERVSFORHOLD styrker og svagheder figur 65% Vækst i produktivitet i kommunen % 45% 35% 25% 15% 5% -5% -15% Energi/miljø Bygge/bolig Medico/sundhed Transport Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Øvrige erhverv It/kommunikation Erhvervsspecialisering Gennemsnitlig vækst i produktivitet på landsplan Gennemsnitlig vækst i produktivitet i kommunen Boblernes farve viser vækst i produktivitet på landsplan : Høj Mellem Lav E15_Styrker og svagheder Boblernes størrelse viser andel af den samlede beskæftigelse i kommunen 2009: Lille Middel Stor Figuren viser kommunens erhvervsmæssige styrker og svagheder. Den vandrette akse viser kommunens erhvervsspecialisering inden for de enkelte ressourceområder. Ligger området til højre for 1-tallet på aksen, er ressourceområdets andel af kommunens beskæftigelse større end den tilsvarende andel på landsplan. På den lodrette akse vises vækst i produktivitet fra (produktivitet opgøres som værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget). Størrelsen af boblerne viser ressourceområdets andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor i kommunen. og e-statistik.dk (af diskretionshensyn medtages kun områder med en vis minimumsstørrelse). Side 26 KONTUR 2010

27 ERHVERVSFORHOLD Nye virksomheder % 10% Etableringsrate Etableringsrate 9% 8% 7% 6% Syddanmark Hele landet Hele landet Region Syddanamrk År Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. E16_Nye virksomheders etableringsrate Nye virksomheder 2007 Andel nyetablerede virksomheder ud af samtlige virksomheder 9,9 til 11,1 pct. 8,7 til 9,9 pct. 6,5 til 8,7 pct. KONTUR 2010 Side 27

28 ERHVERVSFORHOLD Iværksætteri overlevelse og jobvækst 10 9 Aabenraa Kolding 8 7 Jobskabelse Fredericia Middelfart Vejen Sønderborg Tønder Faaborg-Midtfyn Esbjerg Haderslev Nordfyns Vejle Billund Assens Varde Svendborg Nyborg Langeland Kerteminde Ærø 1 Fanø 0 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% Overlevelsesandel Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, der blev etableret i 2001 og 2002, stadig eksisterer efter 5 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte 2006 og år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linier viser landsgennemsnittet. Data for Ærø stammer fra KONTUR E18_Iværksætteri - overlevelse og jobvækst , 2. træk De nye virksomheders jobandel 4,6% 4,9% 5,3% 5,5% 5,9% 6,0% 6,2% 6,5% 6,6% 6,7% 7,3% 7,3% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,3% 9,8% 10,2% 10,4% 10,7% 12,0% 7,8% 7,9% Søjlerne viser hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår ) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i Side 28 KONTUR 2010 E19_De nye virksomheders jobandel

29 UDDANNELSE Kommune har flere borgere med videregående uddannelse end gennemsnittet i regionen 13 procent af de beskæftigede i den private sektor har en mellemlang eller lange videregående uddannelser. Regionsgennemsnittet er 10 procent Fremgangen de seneste 10 år i antallet af personer med en lang eller mellemlang videregående uddannelse er større i end på landsplan I fremtiden forventes en stigning i antallet af beskæftigede med en KVU, MVU og LVU i -Midtfyn området. Der forventes et fald i antallet af beskæftigede uden uddannelse og med erhvervsfaglig uddannelse Halvdelen af tilflytterne til kommunen har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse Det forventes, at over halvdelen af de unge der forlod grundskolen i 2008 vil få en videregående uddannelse KONTUR 2010 Side 29

30 UDDANNELSE Gymnasial udd. Grundskole Erhvervsudd. KVU MVU LVU I alt - pct. 22,9 7,4 35,3 6,0 20,2 8,3 100 Syddanmark 25,6 4,7 41,4 6,5 16,8 4,9 100 Hele landet 23,3 6,3 38,3 6,2 17,4 8,4 100 Uddannelsesniveau 2009 Tabellen viser andel (i pct.) borgere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). beskæftigede i den private sektor med MVU eller LVU ,6% 6,9% 7,0% 7,5% 7,9% 8,5% 8,7% 8,7% 8,8% 9,1% 9,2% 9,2% 9,5% 10,1% 10,2% 10,4% 10,9% 11,5% 12,9% 13,0% 13,1% 13,3% 10,3% 15,0% beskæftigede i den offentlige sektor med MVU eller LVU 2009 U02_ Beskæftigede i den private sektor med MVU eller LVU ,2% 32,0% 34,0% 36,2% 36,8% 38,0% 38,2% 38,5% 38,7% 38,8% 39,6% 39,6% 39,6% 41,0% 41,5% 43,4% 43,7% 44,1% 45,1% 45,9% 47,1% 47,9% 42,3% 43,6% De to søjlediagrammer viser andelen af højtuddannede beskæftiget på arbejdspladser i kommunen. bearbejdet af e-statistik.dk U03_ Beskæftigede i den offentlige sektor med MVU eller LVU Side 30 KONTUR 2010

31 UDDANNELSE Udvikling i antal borgere fordelt på uddannelse Område Uden erhvervskompetencegivende udd. (pct.) Erhvervsfaglig udd. eller KVU (pct.) MVU eller LVU (pct.) Assens -16% 8% 24% Billund -18% 7% 10% Esbjerg -14% -0% 20% Fanø -31% -7% 8% Fredericia -10% 2% 24% Faaborg-Midtfyn -16% 5% 20% Haderslev -17% 2% 20% Kerteminde -18% 2% 23% Kolding -8% 4% 29% Langeland -29% 4% 9% Middelfart -13% 8% 31% Nordfyns -18% 11% 25% Nyborg -16% 6% 30% -10% -5% 27% Svendborg -13% 2% 23% Sønderborg -17% -3% 16% Tønder -23% 3% 9% Varde -16% 9% 19% Vejen -15% 10% 23% Vejle -11% 4% 27% Ærø -37% -5% 5% Aabenraa -16% 3% 18% Syddanmark -14% 3% 23% Hele landet -12% 0% 25% Tabellen viser væksten eller faldet i antal borgere i alderen år, som har den pågældende uddannelse som højest fuldførte uddannelse. U05_udvikling i antal beskæftigede Midtfyn Udvikling i antal beskæftigede Midtfyn Uden kompetencegivende udd. Erhvervsfaglig udd. 600 KVU Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2009 til Figuren viser den samlede udvikling for pendlingsområdet -Midtfyn (Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyns, Nyborg og kommuner) MVU LVU Alle uddannelser Datakilde: CRT (SAM-K og LINE) KONTUR 2010 Side 31

32 UDDANNELSE uddannelsesbalance Tabellen viser uddannelsesniveauet 15 år efter at årgang 1991, 1992 og 1993 forlod grundskolen, fordelt på fire grupper: de unge, der forlod grundskolen i Kommune og fortsat var bosat i kommunen 15 år senere de unge, der forlod grundskolen i og flyttede væk, men igen var bosat i kommunen 15 år senere de unge, der forlod grundskolen i en anden kommune end, men var bosat i 15 år senere de unge, der forlod grundskolen i, men ikke var bosat i kommunen 15 år senere Fortsat i kommunen Uden erhvervskomp. udd. 27 % 27 % 19 % 21 % Erhvervsfaglig + KVU 47 % 44 % 32 % 36 % MVU + LVU 25 % 29 % 50 % 43 % Samlet antal Uddannelsesprofil i Kommunen og i hele landet Uden kompetencegivende uddannelse Hjemvendte Tilflyttere Fraflyttere Erhvervskompetencegivende uddannelse Studiekompetencegivende uddannelse 14% 16% 80% 76% 6% 8% Erhvervsfaglig udd: Videregående udd: 28% 30% 51% 47% Uden ungdomsuddannelse Med ungdomsuddannelse 19% 19% 81% 81% Erhvervsfaglig udd.: Gymnasial udd: Begge kompetencer: 39% 37% 60% 60% 9% 10% Grundskole 100% 100% Hele landet Tallene i figuren er baseret på Undervisningsministeriets profilmodel. Modellen fremskriver, hvordan de unge, som forlod 9. klasse i 2008, vil komme igennem uddannelsessystemet i de efterfølgende 25 år. Nationalt er der målsætninger om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 50 pct. skal tage en videregående uddannelse. Datakilde: Undervisningsministeriet Side 32 KONTUR 2010

33 UDDANNELSE Hvor langt er der til Gymnasierne? Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med offenlig transport for at komme til nærmeste: Grindsted Handelsgymnasium (HHX) Alment gymnasium (STX) Teknisk gymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF) Vejle Varde Fredericia Esbjerg Vejen Kolding Middelfart Søndersø Nyborg Ribe Glamsbjerg Haderslev Ringe Toftlund Faaborg Aabenraa Tønder Oure Svendborg Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. nmarks Statistik Sønderborg Marstal Hvor Langt er der til de Tekniske skoler? Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med offentlig transport for at komme til nærmeste: Grindsted # Vejle # Teknisk skole (EUD) Kolding Esbjerg Fredericia # # # Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. # # Haderslev # nmarks Statistik Svendborg Aabenraa # # Tønder # Sønderborg # Kortene viser den samlede tid, det tager at rejse med offentlig trafik fra hjemadressen til uddannelsesstedet, inklusive eventuel ventetid indtil kl. 8:00 eller 8:30 afhængig af, hvilken ventetid der er kortest. For rejser, der er tættere på uddannelsesstedet end 5 km, er der udregnet en rejsetid med hastighed på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet august Datakilde: Rejseplanen KONTUR 2010 Kontur 2010.indb 33 Side :34:09

34 APPENDIKS livsstilsgrupper Livsstil handler om måden vi lever på, vores værdier og præferencer. Livsstil afhænger selvfølgelig af mange ting som alder, køn, religion, kultur, socioøkonomisk status og så videre. Men vores livsstil er også afhængig af det miljø, vi er vokset op i, hvad vi er blevet opdraget til eller på anden vis har overtaget fra vores forældre og omgangskreds. Virksomheden Geomatic har sammenstillet og analyseret demografiske, socioøkonomiske og adfærdsmæssige adressebaserede data og har gennem statistiske metoder opdelt befolkningen i 32 livsstilstyper fordelt på 8 overordnede livsstilsgrupper. Da dataene er adressebaserede er det muligt at belyse hvilke livsstilstyper og grupper der dominerer i et givet geografisk område, for eksempel en kommune og hvilke typer og grupper der ikke er særligt udbredte i det pågældende område. Den viden kan være med til at sige noget om, hvad folk efterspørger inden for f.eks. kultur, fritid og bosætning. Omvendt kan den viden også bruges til at sige noget om, hvad der mangler, hvis man ønsker at tiltrække bestemte grupper eller typer. Her er valgt at fokusere på de overordnede grupper. De er beskrevet nærmere nedenunder. Hvis man vil vide lidt mere om livsstilstyperne kan man se en beskrivelse på På kan man få en mere fyldig forklaring og en detaljeret beskrivelse af både livsstilstyper og -grupper. Boligejere med overskud udgør en gruppe relativt velhavende mennesker. Aldersprofilen er bred i den yngre ende sidder man i gode stillinger, i den anden udgør efterlønnen et bekvemt valg til at forsøde alderdommen. Gruppen har eller har haft en høj indkomst og følgelig opbygget en betragtelig formue, som for en dels vedkommende er bundet i mursten. Boligejere med overskud tænker i frihed og friværdi og gøremål i fritiden, med eller uden børn og børnebørn. I gruppen læser man generelt de større, landsdækkende aviser, men også regionalaviser. Derudover har Erhvervsbladet samt magasiner som Lederne eller Dansk Golf flere læsere her end i befolkningen som helhed. Komfort og hygge er en bred og sammensat gruppe bestående primært af familier med børn, fra de helt små og til voksne (og flyttet fra hjemmet). I denne gruppe arbejder man og har det sikkert godt med det, men for en del er efterløn og et frit otium noget som nærmer sig. Formuen er helt generelt middel, en del af den er bundet i det hus, som man under alle omstændigheder ejer selv. Det kan være et ældre landsbyhus med bindingsværk eller et nyere rækkehus i et forstadskvarter. Hos Komfort og hygge betyder fritiden, huset og haven meget. Livet på gården omfatter både egentlige landmænd og de udflyttere til landbrugsejendomme som vil et liv på en gård, men som ikke har nogen erhvervsmæssig tilknytning til landbruget i øvrigt. Livet på gården udgøres af familier, som ejer deres hus, samt en yngre type som bor til leje. I forhold til mange øvrige dele af den danske befolkning er avislæsemønstre anderledes: De større landsdækkende aviser udgør ikke den primære kilde til daglig viden. På radiosiden lyttes til nær- og lokalradio eller de større kommercielle kanaler. Velhavere dækker over nogle af landets mest velhavende husstande og familier. Ikke alle bor i palæerne, men man har ikke mindst på grund af de senere års økonomiske vækst og stigninger i ejendomspriserne opnået store gevinster. Man har sit på det tørre og bor i store huse, som ofte omtales som liebhaveri og lystejendomme. Gruppen er beskæftiget bredt men under alle omstændigheder i beskæftigelse. Beskæftiget kan de også kaldes i fritiden, hvor Velhavere generelt er meget aktive: Dels går de gerne ud om aftenen, dels udøver de i høj grad forskellige sports- og fritidaktiviteter. En større andel har sommerhuse. Succes kan måske siges at være en faktor for denne gruppe; selv siger de at penge ikke må være en målestok for, hvordan man klarer sig i forhold til andre. Side 34 KONTUR 2010

35 APPENDIKS...livsstilsgrupper fortsat Fællesskab udgøres af forskellige boliggrupper i lejligheder og række-/kædehuse. Offentlig leje er det typiske ejerforhold. Nok omfatter Fællesskab ikke landets rigeste husstande, men i høj grad nyder man godt af nærvær og sammenhold i beboelserne, med et overskud til alt der ikke er arbejde. Af fritidsaktiviteter er det ikke sport, der fylder mest. Fællesskab ser typisk mere TV end landsgennemsnittet som tilbydes gennem antenneforeningen. Herfra modtager man typisk også Beboerbladet læsning heraf går meget kraftigt igennem for alle typer inden for gruppen. Til gengæld læses de store aviser såsom Berlingske, Jyllandsposten, Politiken eller Kristeligt Dagblad ikke; regionalaviser heller ikke. Storbyliv findes i mange varianter. Gruppen spænder fra unge vel-etablerede familier over familier godt i gang med job og familie til ældre husstande med voksne enlige eller singler i leje- og andelsboliger. Det er byen, der drager om et tog eller en bus så skal bringe en derhen, er mindre afgørende. Man går gerne ud til arrangementer, i biografen eller lignende. De fleste finder, at der skal afsættes flere penge til kunst og kultur, og man stiller gerne krav om høj kvalitet både i indkøb og i det offentliges forvaltning af danske værdier. Storbyliv finder at Danmark skal være mere åben for omverdenen, at der gøres for lidt for flygtninge og at vores traditionelle værdier nok skal bestå. Gruppen har normalt ikke noget problem med at tingene forandrer sig hurtigt, men man er ikke parat til at acceptere forringelser i miljøet. Seniorer rummer mange forskellige holdninger og tendenser hvad angår baggrund og erfaringer fra arbejdsmarkedet, stillingtagen til moderne virkemidler og løsninger, boligform og meget andet. Der er således tale om en ret sammensat gruppe. I andre henseender ligner seniorer hinanden. Eksempelvis køber eller lejer man ikke film og seniorer er ikke alle tilbøjelige til at bruge PC derhjemme. En del bruger ikke engang mobiltelefon. ressourceområder Fødevarer Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbler eller beklædning. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Bygge/bolig Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og distribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Energi Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik m.v. KONTUR 2010 Side 35

36 Tal til tiden - et øjebliksbillede Hvem er vi? Hvad tjener vi? Hvordan uddanner vi os? Hvordan flytter vi rundt? Hvordan klarer virksomhederne sig? Kort sagt: Tal til tiden. Tal med viden til alle, der er interesseret i kommunens og regionens tilstand og udvikling. Kontur er en opfølgning på Regional UdviklingsPlan, der handler om fremtiden for borgere, institutioner og virksomheder i regionen. Se mere på Regional Udvikling / Strategi & analyse Damhaven Vejle

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

KOLDING KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOLDING KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-04-2010 10:15:37 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Middelfart KOMMUNE 2009

Middelfart KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 10:31:35 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 10:37:57 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VEJEN KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VEJEN KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-02-2010 09:51:26 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Fanø KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:32:41 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE 2009

SØNDERBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SØNDERBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 02-03-2010 08:45:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Esbjerg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Esbjerg KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 28-01-2010 10:50:44 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

VARDE KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 VARDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:19:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

BILLUND KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 BILLUND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-12-2009 12:39:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Region Syddanmark 2009

Region Syddanmark 2009 14899 KONTUR_samlet regioner.indd 1 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i 27-05-2010 09:39:57 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

49% Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 49% Vidste du at 49% af borgerne i Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde KOMMUNE 2011 INTRO Tal til

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. Varde KOMMUNE % i arbejdsstyrken KONTUR 2011.indb 1 81% % af de 25 Vidste du at 81 rde indgår Va i til 64 årige i arbejdsstyrken KOMMUNE 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 22-03-2012

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde

43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 43% Vidste du at 43% af borgerne pendler til en anden kommune for at arbejde Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2011 INTRO Tal

Læs mere

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 69 Vidste du at der er 69 arbejspladser pr. indbygger i Kommune KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark FYN % ningerne FYN 2011 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 42% % af Fyns Vidste du at 42 es af husholdco2-udslip udled ningerne INTRO TAL TIL STRATEGIEN INDHOLD I

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Nyborg KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Nyborg KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-02-2011 14:10:33 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

ABoligejere med overskud

ABoligejere med overskud Grupper ABoligejere med overskud A Boligejere med overskud A Storbyliv Boligejere med overskud A Gruppe A Boligejere med overskud udgør en gruppe af relativt velhavende mennesker, bosiddende i attraktive

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO KONTUR BYREGION FYN Effektive strategier og planer for

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur FÅ KONTUR PÅ DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Viborg Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk Per.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET

OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE. Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Regional Udviklingsplan BY OG LAND I TREKANTOMRÅDET Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling OMRÅDEINITIATIV TREKANTOMRÅDET: BILLUND, FREDERICIA, KOLDING, MIDDELFART, VEJEN & VEJLE

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

ÆRØ KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad ÆRØ KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber Effektive

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område 2015 Nøgletal for udvikling i det vestdanske område www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk SILKEBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Jyllandskorridoren Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Medico/sundhed BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder medico_sundhed 2009.indd 1 05-05-2010 12:44:13 Erhvervsstruktur

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse

DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER. REGIONALT Baggrund og analyse REGIONALT Baggrund og analyse Befolkningsudvikling Flytninger Pendlingsoplande Arbejdsstyrke Ledighed Erhverv DE DANSKE REGIONER FORSKELLE OG LIGHEDER INTRO INDLEDNING BAGGRUND OG ANALYSE De danske regioner

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017

Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Midt i statistikken Ringkøbing-Skjern Kommune 2017 Lemvig Ringkøbing Skjern Struer Skive Holstebro Herning Viborg Silkeborg Ikast Brande Favrskov Skanderborg Horsens Randers Aarhus Odder Norddjurs Syddjurs

Læs mere

Byanalyse 2009. Delrapport: Livsstile

Byanalyse 2009. Delrapport: Livsstile Delrapport: Livsstile Byliv, service og kultur Livsstile Bymiljø Byernes omgivelser Byprofiler, image, brands Jobmuligheder Uddannelsesmuligheder og bybrug De kendtes analyse Livsstile Denne analyse er

Læs mere

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI

BYER I BEVÆGELSE. Tommerup. -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI BYER I BEVÆGELSE Tommerup -- // Analyse af byer i udvikling // -- VÆKST OG UDVIKLINGSSTRATEGI TOMMERUP INTRO BYANALYSER: Byer i udvikling Byer i udvikling er et pilotprojekt, hvor Region Syddanmark i samarbejde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

lolland VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lolland VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE 2009

HADERSLEV KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 HADERSLEV KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 19-03-2010 13:47:13 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE 2009. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

ASSENS KOMMUNE 2009. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 ASSENS KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 13:50:21 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKST- IVÆRKSÆTTERE TEMA. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKST- IVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING INDHOLD BAGGRUND OG ANALYSE I kølvandet på

Læs mere

Tønder KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Tønder KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 23-11-2009 12:58:24 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere