Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant"

Transkript

1 Erhvervsanalyse af kommunerne På forkant

2 INTRO På forkant kommunerne Erhvervsanalysen er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og Erhvervsstyrelsen, Realdania og KL og er gennemført som et udviklingsprojekt med afsæt i kampagnen På forkant og den syddanske vækst- og udviklingsstrategi. Redaktion: Region Syddanmark Regional Udvikling / Strategi & Analyse Foto: Colourbox.com Faxe Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Halsnæs Jammerbugt Lejre Lemvig Mariagerfjord Morsø Nordfyns Struer Syddjurs Thisted Tønder Varde Vesthimmerlands Vordingborg Ærø Indhold Arbejdspladser / side 7 REGIONAL VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI Pendling / side 15 Beskæftigelse / side 19 Iværksætteri / side 24 Uddannelse / side 27 Overblik / side 31 2

3 På forkant Denne erhvervsanalyse er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og parterne bag kampagnen På forkant. For at kunne fremhæve styrker, udfordringer og potentialer i På forkant-kommunerne sammenlignes udviklingen i de 20 kommuner med udviklingen i hele landet. Et partnerskab bestående af KL, Realdania og Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen har sammen sat kampagnen i søen. Formålet er at styrke tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden for de store byer ved hjælp af langsigtede strategiprojekter, udvikling af ny viden og netværk på tværs af kommunerne. Som en del af kampagnen har KL s analyseenhed tidligere gennemført analysen Det lokale Danmark, som går i dybden med blandt andet befolkningsudvikling, indkomst og sundhed. For hver af de kommuner der indgår i kampagnen På forkant, er der udarbejdet en rapport, der afdækker en række forhold omkring demografien, befolkningens ressourcer, beskæftigelse og sundhedstilstand. Målet med rapporterne er at støtte op om det langsigtede strategiarbejde i kommunerne. Erhvervsanalysen er et værktøj, der kan supplere arbejdet med at udarbejde strategiplaner i de 20 kommuner, som deltager kampagnen. Den omfatter overblik over arbejdspladser, erhvervsstruktur, beskæftigelse, socioøkonomiske status, uddannelsesniveau og iværksætteri samt en oversigt over de vigtigste nøgletal for hver af de 20 kommuner i kampagnen. Læs mere på kampagnens hjemmeside 3

4 Ressourcerne Der er en generel tendens til, at både mennesker og arbejdspladser i højere grad samles i byerne og specielt i de større byer - både nationalt og globalt. Det øger afhængigheden af de større byer, og det stiller større krav til kommunerne uden for de større byer om at være bevidste om egne ressourcer og støtte op om dem. Styrker, udfordringer og potentialer i På forkant kommunerne fremhæves her med udgangspunkt i en sammenligning med den generelle udvikling i hele landet. Arbejdspladser På forkant kommunerne er generelt kendetegnet ved færre arbejdspladser pr. 100 indbyggere (25-64 årige) end gennemsnittet i hele landet. Men flere midt- og nordjyske kommuner såsom Thisted, Lemvig, Frederikshavn og Mariagerfjord er stærke erhvervskommuner med mange arbejdspladser. I løbet af kriseårene er antallet af arbejdspladser faldet i hele landet. Men udviklingen er generelt gået særlig stærkt i områderne uden for de større byer. I den private sektor har der i perioden været en lille stigning på 0,2 pct. i hele landet, mens antallet af arbejdspladser er faldet med 2,6 pct. i På forkant kommunerne. Faxe Kommune er den eneste af de 20 kommuner, der har haft fremgang. Betydningen af denne udvikling er større i På forkant kommunerne, fordi det private erhvervsliv generelt fylder mere end det gør i hele landet. Erhvervsstrukturen Kendetegnet for de tyve kommuner er fraværet af meget stærke specialiseringer inden for specifikke ressourceområder. Langt de fleste af kommunerne i kampagnen har en erhvervsspecialisering inden for, men også en bred vifte af andre ressourceområder som for eksempel. I På forkant kommunerne er virksomhederne typisk mindre og med færre ansatte. På landsplan er næsten halvdelen af alle beskæftigede ansat i virksomheder med mere end 50 ansatte. I På forkant kommunerne er andelen blot 37 pct. Det er med til at gøre kommunerne mindre sårbare over for fx store nedskæringer i meget store virksomheder, men det er også et udtryk for, at mange job er i små virksomheder, hvilket giver en anden sårbarhed. Mange selvstændige få nye iværksættere I 19 ud af de 20 kommuner er der en højere andel af selvstændige end i hele landet. På Ærø er næsten hver tiende i den erhvervsaktive alder (25-64 år) selvstændig. De selvstændige og små virksomheder fylder meget i erhvervsbilledet i disse kommuner, men ser man på den næste generation - de nye iværksættere, så var der en relativ lav aktivitet i Etableringsraten var lav og ingen af deltagerkommunerne lå over landsgennemsnittet. Jobskabelsen i de nye virksomheder er generelt også under landsgennemsnittet, men til gengæld er overlevelsesandelen i mange af kommunerne meget høj i forhold til hele landet. Det er en stor styrke med levedygtige iværksættere. Høj beskæftigelse De færre arbejdspladser pr. 100 indbyggere betyder ikke automatisk lavere beskæftigelse blandt borgerne i På forkant kommunerne. I en lang række af kommunerne er beskæftigelsen højere end landsgennemsnittet, og ledigheden er relativt lav. Borgernes ressourcer Andelen af borgere i På forkant kommunerne med en erhvervsfaglig uddannelse er høj og er markant over landsgennemsnittet. Men der er til gengæld også relativt mange ufaglærte og få højtuddannede. Andelen af kommunernes arbejdspladser, der varetages af højtuddannede er ligeledes relativt lav i disse kommuner. Generelt er det en udfordring for På forkant kommunerne og i resten af landet, at en relativt stor andel af de årige er i gruppen med pensionister og dermed ikke indgår i arbejdsstyrken. Udfordringen vil på den lange bane blive større i På forkant kommunerne som følge af den forventede befolkningssammensætning jf. forsørgerbrøken på side 6. På forkant kommuner: 78 Arbejdspladser pr. 100 indbyggere Hele landet: 93 Arbejdspladser pr. 100 indbyggere 4

5 Sammenhænge Der er åbenlys stor forskel på den geografiske placering af de 20 kommuner i kampagnen. Faxe, Faaborg-Midtfyn og Frederikshavn har meget forskellige udviklingsbetingelser. Der er fx stor forskel på, hvor mange arbejdspladser man kan nå inden for 60 minutter. Pendlingsmønsteret er med til at tegne et billede af kommunens sammenhæng med de omkringliggende kommuner, herunder sammenhængen mellem større byer og områder uden for det større byer. Pendlingsmønster Pendlingsmønsteret tegner et billede af 20 kommuner med flere udpendlere end indpendlere. Frederikshavn og Thisted kommuner er de eneste, der ikke har nettoudpendling i Men der er stor forskel på tværs af kommunerne. Mens flere end syv ud af ti beskæftigede borgere i Lejre Kommune pendler til en anden kommune for at arbejde, så er det kun hver tiende i Thisted. Kommuner, der ligger længere væk fra de helt store byer, har en lavere andel udpendlere end tilfældet er i de sjællandske kommuner og kommunerne tæt på Odense og Aarhus. Adgangen til arbejdspladser inden for 60 minutter varierer fra i Lejre til på Ærø. Disse forskelle har stor betydning for, hvor integrerede kommunerne er med det omkringliggende arbejdsmarked. Pendlingen er ikke envejstrafik Til trods for, at der er klart flest kommuner med flere udpendlere end indpendlere, så er der også indpendling til På forkant kommunerne. Det er med til at understrege, at disse kommuner også har betydning for det område som de er en del af - både som leverandører af arbejdskraft og som arbejdssted. Udviklingen i På forkant kommunerne har dermed også stor betydning for de kommuner som de indgår i en større sammenhæng med. Lav pendlingsgrad? Sammenhængen på tværs af kommuner bliver ikke mindre - både indpendling og udpendling stiger i langt de fleste kommuner. Fx er indpendlingen til Thisted og Lemvig steget markant. Sammenlignet med den generelle udvikling på landsplan, så er stigningen i ud- eller indpendling i mange På forkant kommuner dog lav. Og analysen peger på, at der er lokale arbejdsmarkeder, hvor arbejdstagere og arbejdspladser er tilpasset hinanden. Det nationale pendlingsgennemsnit er markant højere end i kampagnens kommuner. På landsplan krydser 46 pct. en kommunegrænse for at tage på arbejde, men i 14 ud af de 20 kampagnekommuner er andelen lavere - på trods af de færre arbejdspladser pr. 100 indbygger. Andel årige i beskæftigelse i 2013: 74, i På forkant kommuner 74,9% i hele landet pendlingsregnskabet Figuren viser antallet af indpendlere minus antallet af udpendlere i Er tallet negativt er der flest udpendlere. Indpendling fra udlandet indgår ikke i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) 5

6 Omstillingen Ressourcebasen og de sammenhænge kommunen indgår i er med til at tegne et billede af muligheder og udfordringer, men det er også med til at tegne behovet for omstilling til nye tider. Tendensen går mod mere bevægelse og interaktion. I byregional sammenhæng taler man om, at byer låner størrelse af hinanden i form af mennesker, virksomheder, funktioner og kvaliteter for at kunne opnå ting sammen, som de ikke vil kunne opnå selv fx opnå kristisk masse og være konkurrencedygtige nationalt og internationalt. Og i det spil er de ressourcer, der er i På forkant kommunerne nødvendige for den fremtidige udvikling og vækst i hele landet. Brug for alle I langt de fleste deltagende kommuner er befolkningstallet faldende og den demografiske udfordring er større i disse kommuner end den er på landsplan. Forsørgerbrøken indikerer tydeligt, at der vil være færre til at forsørge flere i På forkant kommunerne. Det stiller større krav til de borgere og virksomheder, der er i disse områder - der er brug for alle ressourcer. De efterspurgte kompetencer Fremskrivninger peger på, at der vil blive behov for færre ufaglærte, men flere uddannede. I alle fem regioner forventes den største efterspørgsel at være efter mennesker med erhvervsfaglige uddannelser. Det vil være en stor gevinst for kommunerne i kampagnen, hvis antallet af nye iværksættere kan øges og ikke mindst, hvis deres evne til at skabe nye job også kan forbedres. Overlevelsesandelen er generelt høj, men efter fire år har de nye virksomheder skabt relativt få job. Find rollen Kommunerne i kampagnen er placeret uden for de større byer, men de indgår alle i en større byregional og regional sammenhæng. Der er en stor gensidig afhængighed mellem de større byer og de omkringliggende byer og landområder. Borgere, ressourcer, funktioner og kvaliteter deles på tværs af byer og områder. Befolkningsudvikling : -1,3% i På forkant kommuner 2,6% i hele landet Det er kompetencer, som er til stede i kommunerne i kampagnen, hvor 46 pct. af de årige har en erhvervsfaglig uddannelse. Derudover er der en opgave i mange deltagerkommuner med at få opkvalificeret gruppen af ufaglærte, så de også får en plads på fremtidens arbejdsmarked. Flere jobskabende iværksættere En høj andel selvstændige og en høj andel mindre virksomheder kendetegner deltagerkommunernes erhvervsstruktur. I den omstillingsproces, som alle byer og kommuner store som små er inde i, er det vigtigt at se på, hvilken sammenhæng man indgår i, hvilken rolle man har og hvordan man får udnyttet det potentiale man har i omstillingsprocessen hvad enten det er nærheden til et stort arbejdsmarked, en større by, natur, turisme, iværksætteri eller borgernes ressourcer. forsørgerbrøk ,3 Antal borgere at forsørge pr årig 1,2 1,1 1,0 0,9 0, På forkant kommunerne Hele landet Figuren viser forsørgerbrøken, der defineres som forholdet mellem antallet af borgere uden for den erhvervsaktive alder (0-24 og 65+ årige) og antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 årige). De stiplede linjer er fremskrevne tal. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 6

7 Arbejdspladser På forkant kommunerne har generelt færre arbejdspladser pr. 100 indbyggere end gennemsnittet i hele landet. Der er stærke erhvervskommuner med mange arbejdspladser i det nord- og midtjyske, mens de mindre stærke erhvervskommuner generelt er lokaliseret i nærheden af de større danske byer. Det betyder at borgerne i disse mindre erhvervsstærke kommuner alligevel har adgang til mange arbejdspladser inden for 60 minutter. Antallet af arbejdspladser er faldet i alle undtagen én af På forkant kommunerne fra I På forkant kommunerne er antallet af arbejdspladser faldet med gennemsnitligt 2,9 pct., mens gennemsnittet på landsplan er -0,2 pct. På forkant kommunerne er kendetegnet ved mindre virksomheder med færre ansatte end gennemsnittet i hele landet. De fleste På forkant kommuner har specialisering indenfor, men generelt er På forkant kommunerne kendetegnet ved fraværet af en meget stærk specialisering indenfor specifikke ressourceområder. KONTUR 7 PÅ FORKANT 7

8 arbejdspladser arbejdspladser 2013 Antal arbejdspladser (heraf private) Faxe (8.636) 65 (48) Frederikshavn (18.311) 91 (60) Faaborg-Midtfyn (13.246) 73 (52) Gribskov (9.608) 62 (47) Guldborgsund (13.779) 75 (45) (5.352) 55 (34) (10.140) 73 (52) Lejre (5.058) 55 (37) Lemvig (7.104) 93 (69) (14.136) 91 (66) Morsø (6.774) 89 (66) Nordfyns (6.881) 65 (46) Struer (6.251) 82 (58) Syddjurs (10.235) 68 (49) Thisted (15.485) 100 (69) Tønder (11.844) 86 (62) Varde (15.450) 86 (61) Vesthimmerlands (12.106) 90 (64) Vordingborg (10.036) 73 (44) (1.439) 77 (49) ( ) 78 (54) ( ) 93 (62) Halsnæs Jammerbugt Mariagerfjord Tabellen viser samtlige arbejdspladser og antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen år i 2013 (ultimo november). I parentes angives antal arbejdspladser i den private sektor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Antal arbejdspladser pr årige (heraf private) Ærø På forkant kommuner Hele landet ARBEJDSPLADSER PR. 100 INDBYGGERE 2013 Antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere: 100 til til 99 0 til 75 Kortet viser antal arbejdspladser pr. 100 indbyggere i aldersgruppen år i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 8

9 arbejdspladser udvikling i antal arbejdspladser , Jammerbugt -0,9% Vordingborg -1,6% Frederikshavn -1,7% Varde -1,8% Faxe -1,9% Nordfyns -2,0% Morsø -2, Syddjurs -2,6% Lejre -2,6% Gribskov -2,7% Faaborg-Midtfyn -3,0% Thisted -3,3% Vesthimmerlands -3,8% Lemvig -3,9% Mariagerfjord Figuren viser udviklingen i antal arbejdspladser i perioden (ultimo november). Både offentlige og private arbejdspladser er medregnet. -8,3% -4,7% -4,8% -5,1% -5,7% Halsnæs Tønder Struer Guldborgsund Ærø Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk -2,9% -0,2% På forkant kommuner Hele landet virksomhedsstørrelse 1-9 job job job 50+ job Tabellen viser fordelingen af job efter arbejdsstedernes størrelse. Data for Morsø Kommune er ikke med pga. diskretionshensyn og indgår heller ikke i den samlede opgørelse for På forkant kommunerne. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Faxe 32% 1 22% 31% Frederikshavn % 39% Faaborg-Midtfyn 31% 18% 22% 29% Gribskov 3 13% 21% 31% Guldborgsund 29% 16% 18% 38% Halsnæs 31% % Jammerbugt 33% 19% 2 23% Lejre 38% 18% 20% 2 Lemvig 32% 1 19% 3 Mariagerfjord 27% 17% 18% 38% Morsø Nordfyns 33% 17% 20% 31% Struer 27% 17% 26% 30% Syddjurs 36% 17% 23% 2 Thisted 26% 1 21% 39% Tønder 32% 16% 2 28% Varde 29% 19% 18% 3 Vesthimmerlands 27% 16% 17% 39% Vordingborg 30% 17% 20% 33% Ærø 41% % På forkant kommuner 30% 16% 21% 33% Hele landet 21% 13% 19% 47% 9

10 arbejdspladser adgang til arbejdspladser 2015 Antal arbejdspladser indenfor 60 minutter kørsel i bil: Farverne på kortet viser, hvor mange fuldtidsarbejdspladser, der findes indenfor 60 minutter kørsel i bil fra det pågældende område i Tyske arbejdspladser (2014) indgår i opgørelsen. Målingen er foretaget kl Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR, OSM og Speedmap adgang til arbejdspladser 2015 Kommune By Antal arbejdspladser inden for 30 minutter Antal arbejdspladser inden for 60 minutter Faxe Haslev Frederikshavn Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Faaborg Gribskov Helsinge Guldborgsund Nykøbing F Halsnæs Frederiksværk Jammerbugt Aabybro Lejre Kirke Hvalsø Lemvig Lemvig Mariagerfjord Hobro Morsø Nykøbing M Nordfyns Otterup Struer Struer Syddjurs Ebeltoft Thisted Thisted Tønder Tønder Varde Varde Vesthimmerlands Aars Vordingborg Vordingborg Ærø Marstal Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser, der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i Målingen er foretaget kl Tyske arbejdspladser (2014) indgår i opgørelsen. Kilde: Region Syddanmark, Danmarks Statistik, CVR, OSM og Speedmap 10

11 arbejdspladser ARBEJDSPLADSER I PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR 2013 Faxe 73% 3% 7% 1 Frederikshavn 66% 9% 1 Faaborg-Midtfyn 71% 6% 1 6% Gribskov 76% 3% 6% 11% Guldborgsund 60% 8% 22% 7% Halsnæs 63% 3% 6% 22% 6% Jammerbugt 72% 2% 6% 1 Lejre 67% 3% 6% 19% Lemvig 7 3% 1 Mariagerfjord 72% 3% 17% 2% Morsø 73% 3% 1 Nordfyns 70% 3% 8% 17% 3% Struer 71% 3% 1 7% Syddjurs 72% 2% 7% 1 Thisted 70% 3% 6% 17% Tønder 72% 1 Varde 71% 8% 12% 3% Vesthimmerlands 72% 2% 6% 16% Vordingborg 61% 7% 6% 21% Ærø 63% 6% 18% 8% På forkant kommuner 69% 6% 16% Hele landet 67% 7% 16% Private arbejdspladser Offentlig administration Undervisning Sundhed og socialvæsen Øvrige offentlig sektor Figuren viser fordelingen af private og offentlige arbejdspladser i 2013 (ultimo november). Den offentlige sektor er opdelt i fire områder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik så meget fylder den private sektor i 2013 På forkant kommuner: Hele landet: 69 % 67% 11

12 arbejdspladser erhvervsstruktur 2013 Møbler/beklædning Turisme IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige e Faxe Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Halsnæs Jammerbugt Lejre Lemvig Mariagerfjord Morsø Nordfyns Struer Syddjurs Thisted Tønder Varde Vesthimmerlands Vordingborg Ærø På forkant kommuner Hele landet Tabellen viser de private arbejdspladser i kommunerne, fordelt på ressourceområder i 2013 (ultimo november). Markeringen angiver hvor stor en andel af alle private arbejdspladser det enkelte ressourceområde udgør. Se appendiks side 51 for en forklaring af ressourceområder. 0 til 9 pct. 10 til 19 pct. 20 til 29 pct. 30 pct. og derover Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk 12

13 arbejdspladser erhvervsspecialisering 2013 Lidt specialiseret Specialiseret Faxe Transport Medico/sundhed Energi/miljø Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Transport Turisme Energi/miljø Gribskov Turisme Transport Medico/sundhed Guldborgsund Transport Medico/sundhed Halsnæs Turisme Transport Medico/sundhed.. Jammerbugt Møbler/beklædning Turisme Transport Medico/sundhed Lejre Transport Medico/sundhed Lemvig Energi/miljø Mariagerfjord Transport Energi/miljø Medico/sundhed Morsø Møbler/beklædning Nordfyns Struer IT/kommunikation.. Syddjurs Møbler/beklæding Turisme.. Thisted Møbler/beklædning Transport Medico/sundhed Tønder Turisme Møbler/beklædning Varde Turisme Energi/miljø Møbler/beklædning Vesthimmerlands Møbler/beklædning Energi/miljø Medico/sundhed Vordingborg Transport Medico/sundhed Ærø Transport Tabellen viser de ressourceområder som kommunerne har en erhvervsspecialisering inden for i 2013 (ultimo november). Erhvervsspecialisering inden for betyder, at kommunen har relativt mange ansatte inden for dette ressourceområde i forhold til kommunens samlede andel af de private arbejdspladser i hele landet. Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på ressourceområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. Specialiseret betyder, at andelen er mindst en halv gang større. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk 13

14 arbejdspladser udvikling i erhvervsstruktur Møbler/beklædning Turisme IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/sundhed Øvrige e Faxe 5,4 12,4 21,5 2,0-22,9-2,7 3,6 1,5-1,6 Frederikshavn 3,4-8,4 2,7-6,1 27,7 6,3-58,1-7,4 5,0 Faaborg-Midtfyn 3,9-2,7-6,9 2,6-4,8-21,6 1,5-9,4-3,1 Gribskov 5,1-2,6 0,3-7,1-2,5 4,6-16,2-9,1 2,4 Guldborgsund -6,2-8,5-2,7-1,1-16,1-12,3 9,4-8,8-3,0 Halsnæs -3,9 11,8 18,2-3,9-5,8 3,3 6,8-23,5-6,4 Jammerbugt -1,2 7,8-6,1-2,3-17,2 0,9-4,7-5,6 5,4 Lejre -2,5-6,2-20,3-6,3-4,0-7,9-27,3-2,2 7,0 Lemvig 3,2-1,8-2,0-7,8-4,7-4,5-4,0-11,4-1,9 Mariagerfjord -10,6-12,4 11,0-7,4 6,2-11,6 0,6 4,0 2,6 Morsø -1,2-11,6-1,8 1,5 3,3 1,0-3,2-4,1 4,0 Nordfyns 3,5-12,0-5,2-0,3 5,1-16,4-25,7-4,4-4,7 Struer -13,6 3,7-3,7 6,6-18,8-4,5 5,3 15,9-7,0 Syddjurs -1,9-5,6-5,2-0,7-7,9-20,1 8,5 11,4 4,8 Thisted -4,4-11,2 6,9-6,7 0,5 10,7-9,1-6,4-1,2 Tønder -3,6-6,5-9,2-1,1-22,2-6,2-48,1 4,8-3,1 Varde -0,5 4,2 6,6-3,2 13,4-9,8-22,4-5,9-2,0 Vesthimmerlands 1,9-1,1 0,5-8,3-0,1-7,8 3,0-13,6 0,3 Vordingborg 6,4-5,9-1,7-1,8 1,2 0,6-42,1 3,3-1,7 Ærø -2,6-39,3-17,4 5,2-2,9-10,4-50,0 3,7-17,9 På forkant kommuner -0,9-3,9-0,2-3,2-3,5-5,0-16,2-5,0-0,4 Hele landet 0,6 0,7 6,6-0,9-1,9-2,8-10,7 0,9 2,6 Tabellen viser udviklingen (pct.) i antal private arbejdspladser i perioden fordelt på ressourceområder. Farven angiver udviklingen. Under -10 pct. -10 pct. til -1 pct. 0 til 10 pct. Over 10 pct. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk 14

15 Pendling I 18 ud af 20 På forkant kommuner er pendlingsmønstret kendetegnet ved flere udpendlere end indpendlere. Der er dog stor variation på tværs af kommunerne og især de kommuner, der ligger tæt på de større danske byer har en høj grad af udpendling blandt deres beskæftigede borgere. De fleste På forkant kommuner har oplevet en stigning i både indpendling og udpendling fra Denne stigning er dog lav i de fleste af kommunerne sammenlignet med landsgennemsnittet. 15

16 pendling Pendlingsmønster 2013 Tabellen viser antal indpendlere og udpendlere i 2013 samt netto ind/udpendlingen i hhv og *Tallet i parentes viser antal fuldtidsbeskæftigede indpendlere, der bor uden for landet. Tallet i parentes indgår ikke i beregningen af netto ind/udpendlingen. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) Netto ind/udpendling 2013 Netto ind/udpendling 2003 Indpendling 2013 Udpendling 2013 Faxe Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Halsnæs Jammerbugt Lejre Lemvig Mariagerfjord Morsø Nordfyns Struer Syddjurs Thisted Tønder (443)* Varde Vesthimmerlands Vordingborg Ærø nettopendling i hele landet pendling og beskæftigelse Figur_pendling 80% Udpendling i pct. af antal beskæftigede Lejre 60% Halsnæs 40% 20% Gribskov Faxe Nordfyns Syddjurs Faaborg-Midtfyn Struer Jammerbugt Vordingborg Varde Mariagerfjord Guldborgsund Vesthimmerlands Tønder Morsø Lemvig Frederikshavn Ærø Thisted 0% 0% 20% 40% 60% Indpendling i pct. af antal arbejdspladser Kortet viser netto ind/udpendlingen i landets kommuner i til til til til til til Pendling_Punktdiagram.xlsx Figuren viser forholdet mellem indpendlingen i procent af antal arbejdspladser og udpendlingen i procent af antal beskæftigede i Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) 16 80%

17 pendling andel af kommunens arbejdspladser, der varetages af indpendlere Nationalt pendlingsgennemsnit 7,2% 15, 17,8% 19, 48,2% 19,9% 21,0% 21,9% 22,9% 24, 25,7% 26, 26, 28,9% 30, 30,8% 31,2% 32,9% 35,2% 37, Figuren viser, hvor stor en andel af kommunens arbejdspladser, der varetages af indpendlere i Den gule streg angiver det nationale pendlingsgennemsnit. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) andelen af kommunens beskæftigede borgere, der udpendler 10, 17,2% 19,8% 23,7% 24,1% 71,0% Nationalt pendlingsgennemsnit 24, 27,2% 29,0% 32, 34,2% 38,1% 41,1% 41,7% 45,7% 49,3% 49, 52,9% 54,2% 55,6% Figuren viser, hvor stor en andel af kommunens beskæftigede borgere. der pendler til en anden kommune i Den gule streg angiver det nationale pendlingsgennemsnit. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) 17

18 pendling udvikling i indpendling , -0,6% -10,2% 15,8% 14,7% 13,3% 12, 10, 9,8% 8, 7,9% 5, 5,1% 5,1% 2,9% 1,2% 1,0% 0, 36,8% 34, Thisted Lemvig Frederikshavn Nordfyns Vesthimmerlands Lejre Syddjurs Vordingborg Gribskov Faxe Mariagerfjord Ærø Halsnæs Struer Morsø Tønder Varde Guldborgsund Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Figuren viser udviklingen i indpendlingen i perioden Den gule streg angiver udviklingen i det nationale pendlingsmønster. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) udvikling i udpendling ,3% -0,6% -3,2% -3,6% -5,2% -9,3% 16,2% 15,2% 15,1% 14,8% 12,2% 11,6% 10,7% 7,3% 4,7% 4,6% 4,0% 3,7% 3,3% 2,7% Vesthimmerlands Varde Tønder Mariagerfjord Syddjurs Faaborg-Midtfyn Jammerbugt Guldborgsund Faxe Nordfyns Vordingborg Morsø Frederikshavn Halsnæs Thisted Lemvig Struer Gribskov Lejre Ærø Figuren viser udviklingen i udpendlingen i perioden Den gule streg angiver udviklingen i det nationale pendlingsmønster. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) 18

19 Beskæftigelse Beskæftigelsen blandt de årige i På forkant kommunerne er på næsten sammen niveau som gennemsnittet på landsplan. Ledigheden er desuden relativt lav. På forkant kommunerne har dog oplevet et fald i beskæftigelsen på gennemsnitligt 3 pct. fra , hvilket er højt sammenlignet med faldet på 0,7 pct. i hele landet. Kendetegnende for På forkant kommunerne er en generelt højere andel af selvstændige og medhjælpende ægtefæller blandt de årige. 19

20 beskæftigelse andel årige i beskæftigelse ,3% 69,6% 71,0% 72, 72,7% 73,0% 73,6% 74,0% 74,1% 74,3% 74,7% 74,9% 75,2% 75,3% 76,0% 76, 76,8% 78,2% 78, 74, 74,9% 82,0% Figuren viser andelen af de årige i beskæftigelse i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik udvikling i antal beskæftigede ,6% Vesthimmerlands -2,0% Morsø -2,1% Gribskov -2,1% Syddjurs -2,1% Frederikshavn -2,2% Faxe -2, Mariagerfjord -2, Jammerbugt -2, Varde -2,7% Lejre -2,9% Faaborg-Midtfyn -3,1% Halsnæs -3, Nordfyns -3,7% Thisted -3,9% Vordingborg -4,0% Tønder -4, Lemvig Figuren viser udviklingen i antal beskæftigede i perioden (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik -7,8% -4,6% -5, -3,0% -0,7% Guldborgsund Struer Ærø På forkant kommuner Hele landet 20

21 beskæftigelse beskæftigelse i hele landet 2013 Andel årige i beskæftigelse: 77,5 og derover 74,5 til 77,4 0 til 74,4 Kortet viser andelen af de årige i beskæftigelse i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik socioøkonomisk status 2013 Faxe 6, Frederikshavn 5,0% Faaborg-Midtfyn Gribskov 6,1% 8,3% Guldborgsund 5,7% Halsnæs 5,3% 4,1% 69,9% 3,2% 9, 2, 6,6% 69,9% 63, 6, 68,7% Lejre 6,7% 75,2% Lemvig 7,6% 69,2% 13,0% 3,8% 2,6% 12, Morsø 7,2% 65,3% Nordfyns 6, 67,2% Struer 5,9% 68,3% Syddjurs 7,1% 68,8% Thisted 7,6% 66, 2,9% 14, Tønder 8,3% 64, 4,1% 13,7% Vesthimmerlands 6, 68, Vordingborg 6,7% 64,2% Ærø På forkant kommuner Hele landet 9,2% 6,6% 5,2% 60,2% 3,2% 4,0% 3,2% 5, 2, 3, 13,0% 15,8% 3, 16,1% 69,7% 3,8% 13,2% 7,1% 3,2% 4,9% 2,8% 5, 3, 6, 2,1% 9,1% 3,1% 5,8% 10, 2,7% 8,2% Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Lønmodtagere Pensionister og modtagere af efterløn og flexydelser Ledige Andre uden for arbejdsstyrken 21 3, 5, 11,9% 2,8% 10,9% 3, Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 3,0% 5,0% 14,0% 3,8% 67,9% Figuren viser den socioøkonomiske status (i pct.) for borgere i alderen år (ultimo november). 3,3% 6,0% 13, 3,8% Arbejdsløs 3,1% 4,9% 16,6% 3,0% Selvstænd og medhjælp ægtefælle Lønmodta 3, 4,7% 3,0% 5,7% 12, 3,7% 69,2% 71,6% 3,9% 4,1% 2, 8,9% 2,2%4,6% 6,0% 6,6% 2,8% 6,2% 12, 3,9% Mariagerfjord Varde 3, 7,2% 16, 3,7% 69, Jammerbugt 2,8% 5, 14,0% 3,8% 67,8% 3,1% 6,0% 14,3% 3,6% 68,0% 10,3% 3, 5,9% Pensionist tilbagetræ g

22 beskæftigelse Ledighed 2013 Antal ledige 2013 Ledighed i pct. af arbejdsstyrken 2013 Udvikling (pct.point) 742 5,1% 0, ,8% -1,0 Faaborg-Midtfyn 965 4,9% -0,5 Gribskov 657 4,0% -0, ,1% 0,4 Halsnæs 613 5,0% -0,1 Jammerbugt 737 4,8% 0,0 Lejre 324 2,8% 0,0 Lemvig 273 3,3% -0,3 Mariagerfjord 791 4,7% 0,5 Morsø 308 3,9% -1,8 Nordfyns 571 4,9% -1,0 Struer 410 4,9% 0,3 Syddjurs 671 4,1% -0,2 Thisted 646 3,8% 0,2 Tønder 779 5,3% 0,5 Tabellen viser antal ledige i november 2013, ledigheden i procent af arbejdsstyrken og udviklingen i ledighed i perioden Varde 701 3, 0,3 Vesthimmerlands 758 5,1% 0,1 Vordingborg 759 4, -0,1 Ærø 100 4,7% 0, , -0,1 Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Hele landet ,8% 0,0 Faxe Frederikshavn Guldborgsund På forkant kommuner Ledighed 2013 i hele landet Ledighed i pct. af arbejdsstyrken i 2013: Lavere end På forkant gennemsnittet Højere end På forkant gennemsnittet, men lavere end landsgennemsnittet Højere end landsgennemsnittet På forkant kommuner: 4, Hele landet: 4,8% Kortet viser ledigheden i pct. af arbejdsstyrken i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik 22

23 beskæftigelse De to nedenstående figurer viser den forventede udvikling i henholdsvis ledighed og antal beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau i de fem regioner. Udviklingen på arbejdsmarkedet sker ikke isoleret i hver enkelt kommune, men i større sammenhængende områder. udvikling i ledighed Antal ledige Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Figuren viser ledighedsudviklingen fordelt i de fem regioner i perioden De stiplede linjer er fremskrevne tal. Se appendiks side 51 for en forklaring af modellen bag fremskrivningen. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) udvikling i antal beskæftigede Uden erhvervskompetencegivende udd. Erhvervsfaglig udd. KVU MVU Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland LVU Alle uddannelser Figuren viser en fremskrivning af udviklingen i antal beskæftigede fordelt på højest fuldført uddannelse fra 2013 til Figuren viser den samlede udvikling for de fem regioner. Se appendiks side 51 for en forklaring af modellen bag fremskrivningen. Kilde: Region Syddanmark og CRT (SAM-K og LINE) 23

24 Iværksætteri Etableringsraten for nye virksomheder er lav i På forkant kommunerne sammenlignet med gennemsnittet for hele landet. Ingen af de 20 kommuner har en etableringsrate, der ligger over landsgennemsnittet. Jobskabelsen i de nye virksomheder er også lavere end på landsplan og de fleste af På forkant kommunerne lå under gennemsnittet for hele landet. Til gengæld er overlevelsesandelen i mange af kommunerne høj i forhold til landsgennemsnittet. 24

25 iværksætteri nye virksomheder 2013 Nyetablerede virksomheder Etableringsrate Faxe 120 7,3% Frederikshavn 143 5,8% Faaborg-Midtfyn 129 5,8% Gribskov 136 5,8% Guldborgsund 156 6,7% Halsnæs 85 6,8% Jammerbugt 89 5, Lejre 89 6,6% Lemvig 47 5,2% 102 5,0% Morsø 44 4,7% Nordfyns 63 5,0% Struer 41 5,1% Syddjurs 132 6, Thisted 118 5,7% Tønder 79 4,8% Varde 117 5,2% 90 5,6% 117 6,1% 18 5, ,8% , Mariagerfjord Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder og etableringsraten i Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Vesthimmerlands Vordingborg Ærø På forkant kommuner Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Hele landet andel nye virksomheder 2013 Over landsgennemsnit Over På forkant gennemsnit, men under landsgennemsnit Under På forkant gennemsnit Landsgennemsnit: 7,4 pct. På forkant gennemsnit: 5,8 pct. Kortet viser etableringsraten i alle landets kommuner i Etableringsrate defineres som antal nye virksomheder i procent af samtlige virksomheder. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk 25 25

26 Iværksætteri iværksætteri overlevelse og jobvækst 2,5 Frederikshavn Lemvig Jobskabelse 2,0 1,5 Vesthimmerlands Halsnæs Vordingborg Guldborgsund Ærø Lejre Nordfyns Tønder Thisted Struer Syddjurs Varde Faxe Faaborg-Midtfyn Morsø Jammerbugt Mariagerfjord 1,0 Gribskov 0,5 5 60% 6 70% 7 Overlevelsesandel Overlevelsesandelen angiver, hvor stor en andel af de virksomheder, som blev etableret i 2008 og 2009, der stadig eksisterer efter 4 år. Jobskabelse er gennemsnitligt antal ansatte i 2012 og 2013 (ultimo november), dvs. 4 år efter at virksomhederne blev etableret. De stiplede linjer viser landsgennemsnittet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk nye virksomheders jobandel ,0% 5,3% 5, 6,2% 6, 6, 6, 6, 6, 6,7% 6,8% 7,7% 8,0% 8, 8,7% 9,1% 9, 9,8% 10,1% 7,1% 7,3% 11,3% Figuren viser, hvor stor en andel beskæftigelsen i de nye virksomheder (etableringsår ) udgør af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2013 (ultimo november). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk 26

27 Uddannelse I På forkant kommunerne er andelen af borgere med en erhvervsfaglig uddannelse markant højere end gennemsnittet for hele landet. Til gengæld er der få højtuddannede og relativt mange ufaglærte. Andelen af arbejdspladser i kommunerne, der varetages af højtuddannede er dog også relativt lavt sammenlignet med i hele landet. 27

28 uddannelse BORGERNES UDDANNELSESNIVEAU 2014 Faxe 30% 46% 1 Frederikshavn 29% 49% 1 Faaborg-Midtfyn 27% 46% 6% 16% Gribskov 26% 43% 18% 8% Guldborgsund 30% 46% 16% Halsnæs 29% 4 16% Jammerbugt 30% 47% 1 Lejre 21% 43% 6% 18% 12% Lemvig 29% 48% 1 Mariagerfjord 29% 46% 1 Morsø 3 47% 12% 3% Nordfyns 29% 48% 1 Struer 31% 4 16% Syddjurs % 8% Thisted 31% 47% 1 Tønder 31% 49% 13% 3% Varde 28% 49% 1 Vesthimmerlands 31% 47% 1 3% Vordingborg 31% 43% 17% Ærø 2 49% 6% 1 På forkant kommuner 29% 46% 1 Hele landet 27% 38% 17% 13% Uden erhvervskompetencegivende udd. Erhversfaglig KVU MVU LVU Figuren viser indbyggerne (25-64 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik På forkant kommuner: 46 % af de årige har en erhvervsfaglig uddannelse Hele landet: 38 % af de årige har en erhvervsfaglig uddannelse 28

29 uddannelse andel med erhvervskompetencegivende uddannelse ,8% 68,6% 68,8% 68,9% 69,2% 69,3% 70,0% 70,2% 70, 70,6% 71,0% 71,1% 71,1% 71,2% 72,0% 73,1% 73,6% 74,8% 75,3% 71,1% 73,1% 78,7% Figuren viser, hvor mange procent af de årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og videregående uddannelse) i Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik uddannelsesniveau MVU og LVU 2013 Privat sektor Offentlig sektor 8,0% 8,2% 8,6% 8,7% 8,9% 9, 9,7% 10,2% 10,7% 11,0% 11, 11, 12,0% 12,2% 12, 13,3% 13,6% 13,8% 14,6% 15,8% 10,7% 18,9% Varde Thisted Morsø Frederikshavn Tønder Vesthimmerlands Guldborgsund Jammerbugt Nordfyns Lemvig Mariagerfjord Halsnæs Faxe Faaborg-Midtfyn Vordingborg Ærø Struer Gribskov Syddjurs Lejre På forkant kommuner Hele landet Ærø Morsø Frederikshavn Varde Struer Vordingborg Faxe Tønder Jammerbugt Halsnæs Nordfyns Thisted Faaborg-Midtfyn Vesthimmerlands Lejre Guldborgsund Lemvig Mariagerfjord Syddjurs Gribskov På forkant kommuner Hele landet 32,3% 34, 34,7% 37,3% 37,8% 37,8% 37,9% 38,1% 38, 39,0% 39, 40,1% 40,7% 41,0% 41, 41, 41,8% 43,0% 43,3% 45,8% 39, 47, Figurerne viser andelen af højtuddannede (mellemlang eller lang videregående uddannelse) beskæftiget på arbejdspladser i hhv. den private og offentlige sektor i 2013 (ultimo november). Offentligt ejede selskaber er inkluderet i den offentlige sektor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik.dk 29

30 30 30

31 Faxe i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): 1,0% arbejdspladser inden for 1 time fra Haslev: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Energi/Miljø Medico/sUndhed Transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -1,8% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (2.200) 70, indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 31

32 Frederikshavn i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -2,2% arbejdspladser inden for 1 time fra Frederikshavn: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Turisme transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -1,6% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (4.300) 71,1% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 32

33 Faaborg-midtfyn i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -1,3% arbejdspladser inden for 1 time fra Faaborg: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Energi/miljø udvikling i ARBEJdspladser ( ): -2,7% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (3.600) 73,1% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 33

34 Gribskov i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): 1,0% arbejdspladser inden for 1 time fra Helsinge: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: MEdico/sUndhed transport turisme udvikling i ARBEJdspladser ( ): -2,6% Flest ansatte inden for: udpendlere: (2.300) 73,6% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 34

35 Guldborgsund i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -2,6% arbejdspladser inden for 1 time fra NykøBIng F: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: medico/sundhed Transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -5,7% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (3.200) 70,2% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 35

36 Halsnæs i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): 0,0% arbejdspladser inden for 1 time fra Frederiksværk: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: MEdico/sUndhed turisme transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -4,7% Flest ansatte inden for: udpendlere: (1.300) 70,6% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 36

37 jammerbugt i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -0,7% arbejdspladser inden for 1 time fra Aabybro: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Turisme Møbler/BEklædning Medico/sundhed Transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -0, Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (2.700) 70,0% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 37

38 Lejre i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): 2,1% arbejdspladser inden for 1 time fra Kirke Hvalsø: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: MEdico/sUndhed transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -2,6% Flest ansatte inden for: udpendlere: (1.300) 78,7% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 38

39 lemvig i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -5, arbejdspladser inden for 1 time fra lemvig: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Energi/miljø udvikling i ARBEJdspladser ( ): -3,8% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (2.700) 71,1% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 39

40 mariagerfjord i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -1,0% arbejdspladser inden for 1 time fra HoBRo: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Energi/miljø medico/sundhed transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -3,9% Flest ansatte inden for: udpendlere: (3.400) 71,0% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 40

41 Morsø i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -4, arbejdspladser inden for 1 time fra nykøbing m: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Møbler/Beklædning udvikling i ARBEJdspladser ( ): -2,0% Flest ansatte inden for: bygge/bolig udpendlere: (1.700) 65,8% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 41

42 nordfyns i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -0,7% arbejdspladser inden for 1 time fra otterup: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: udvikling i ARBEJdspladser ( ): -1,9% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (1.900) 71,2% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 42

43 Struer i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -3,2% arbejdspladser inden for 1 time fra Struer: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: IT/kommunikation udvikling i ARBEJdspladser ( ): -5,1% Flest ansatte inden for: bygge/bolig udpendlere: (1.400) 68,8% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 43

44 syddjurs i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): 0, arbejdspladser inden for 1 time fra Ebeltoft: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: turisme Møbler/BEklædning udvikling i ARBEJdspladser ( ): -2, Flest ansatte inden for: bygge/bolig udpendlere: (2.300) 74,8% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 44

45 Thisted i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -2,6% arbejdspladser inden for 1 time fra thisted: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: FØdevarer medico/sundhed transport Møbler/BEklædning udvikling i ARBEJdspladser ( ): -3,0% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (3.900) 69,2% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 45

46 Tønder i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -4,0% arbejdspladser inden for 1 time fra tønder: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Møbler/BEklædning turisme udvikling i ARBEJdspladser ( ): -4,8% Flest ansatte inden for: udpendlere: (3.200) 69,3% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 46

47 Varde i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -0,1% arbejdspladser inden for 1 time fra varde: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: Møbler/BEklædning FØdevarer turisme energi/miljø udvikling i ARBEJdspladser ( ): -1,7% Flest ansatte inden for: fødevarer udpendlere: (3.900) 72,0% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 47

48 Vesthimmerlands i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -1, arbejdspladser inden for 1 time fra Aars: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: energi/miljø bygge/bolig medico/sundhed Møbler/BEklædning udvikling i ARBEJdspladser ( ): -3,3% Flest ansatte inden for: udpendlere: (2.900) 68,6% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 48

49 Vordingborg i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -0,8% arbejdspladser inden for 1 time fra Vordingborg: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: FØdevarer medico/sundhed Transport udvikling i ARBEJdspladser ( ): -0,9% Flest ansatte inden for: udpendlere: (2.400) 68,9% indpendlere: har erhvervskompetencegivende udd.: 49

50 ærø i tal indbyggere: befolkningsudvikling ( ): -5,6% arbejdspladser inden for 1 time fra marstal: arbejdspladser: erhvervsspecialisering: transport bygge/bolig udvikling i ARBEJdspladser ( ): -8,3% Flest ansatte inden for: udpendlere: 400 (300) 75,3% indpendlere: 200 har erhvervskompetencegivende udd.: 50

51 APPENDIKS ressourceområder Et ressourceområde samler de virksomheder, der indgår i samme værdikæde fra primærproducent (fra jord) via forarbejdning til salg (til bord). Det indebærer, at et ressourceområde er en blanding af fire delområder (i parentes et eksempel fra ): Primære erhverv (svineproduktion) Fremstillingserhverv (slagterier og forarbejdning af fødevarer) Støtteerhverv (fremstilling af foder og produktionsudstyr) Serviceerhverv (detailhandel med salg af fødevarer) Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og gartneri, industrivirksomheder, der forarbejder fødevarer, samt støtte-, handelsog rådgivningsvirksomheder inden for fødevaresektoren. Møbler/beklædning Producenter af møbler, tøj, sko m.v. samt virksomheder, der designer, udvikler, markedsfører og sælger møbel- og beklædningsprodukter. Turisme Virksomheder, som udbyder produkter og aktiviteter, der knytter sig til fritids- og forretningsrejser. Virksomheder, der projekterer, opfører, vedligeholder eller driver bygninger, producenter af materialer og komponenter, som indgår i bygninger, samt tilknyttede handelsvirksomheder. IT/kommunikation Virksomheder, som udvikler, producerer og ditribuerer produkter og tjenesteydelser inden for IT, edb-software, tele, post, reklame og film samt grafiske virksomheder. Transport Virksomheder, der transporterer gods og personer, handels- og rådgivningsvirksomheder i tilknytning hertil samt virksomheder, der producerer og vedligeholder veje, jernbaner, broer m.v. Energi/miljø Virksomheder, der indvinder og leverer energi- og vandressourcer, eller som håndterer og behandler spildprodukter samt virksomheder, der leverer anlæg, udstyr og rådgivning hertil. Medico/sundhed Virksomheder, som producerer og forhandler lægemidler, medicoteknik mv. fremskrivninger side 21 Den regionaløkonomiske model Sam-K og Line er en af regionernes og Bornholms regionskommunes vigtigste kilder til fremskrivninger og regionaløkonomiske data. Sam-K og Line bygger blandt andet på den nationale ADAM-model, Danmarks Statistiks historiske data og Finansministeriets kon-junkturvurderinger. Modellen ejes og vedligeholdes af Center for Regional- og Turismeforskning (CRT). uddannelsesniveauer Uddannelseskategorierne er: Uden erhvervskompetencegivende uddannelse (grundskole og gymnasial udd.). Erhvervsfaglig uddannelse. KVU (kort videregående uddannelse). MVU (mellemlang videregående uddannelse). LVU (lang videregående uddannelse inklusiv bachelor)

52 Denne erhvervsanalyse er udgivet som en del af kampagnen På forkant i samarbejde med Region Syddanmark. Kampagnen gennemføres af tre parter Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania og målet er at hjælpe kommunerne uden for de store byer med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling frem mod Som en del af På forkant udvikler 20 kommuner langsigtede strategiplaner. Erhvervsanalysen bidrager til dette arbejde gennem analyser af arbejdspladser, pendling, beskæftigelse, iværksætteri og uddannelse i de kommuner, som deltager i kampagnen. Erhvervsanalysen er udarbejdet af Region Syddanmark og supplerer rapporten Det lokale Danmark fra

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. IT/Kommunikation BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder IT/Kommunikation Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det

Nøgletal for udvikling i det KOMMUNE Nøgletal for udvikling i det 2012 vestdanske vækstområde Bosætning erhvervsforhold uddannelse Book Kontur Jyllandskorridor 2012.indb 1 19-12-2012 10:27:47 INTRO Jyllandskorridoren Indhold Nordtyskland

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:46:25

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Møbler Beklædning BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Møbler Beklædning Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder møbler_beklædning 2009.indd 1 29-04-2010

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL SYDDANMARK I. Bygge/bolig BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Fokus Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Ressourceomåder bygge_bolig 2009.indd 1 05-05-2010 12:45:29 Erhvervsstruktur

Læs mere

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL TEMA.02 SYDDANMARK I GLOBALISERING. Kerteminde Odense BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TAL SYDDANMARK I BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK TEMA.02 GLOBALISERING Kerteminde Odense Kerteminde er blandt de kommuner, der er blevet hårdt ramt af lavkonjunkturen. Som nabokommune må Odense

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:28:05

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

NORDFYNS KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

SØNDERBORG KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark. BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL

Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark.  BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur BYREGION FYN KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO KONTUR BYREGION FYN Effektive strategier og planer for

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

HADERSLEV KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad HADERSLEV KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område

Nøgletal for udvikling i det vestdanske område 2015 Nøgletal for udvikling i det vestdanske område www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk SILKEBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Jyllandskorridoren Nordtyskland og Vestdanmark er bundet sammen

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Nyborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kolding KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 21-01-2011 12:53:17 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2011 15:17:46 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Svendborg KOMMUNE 2010

Svendborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 13:06:01 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

FREDERICIA KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad FREDERICIA KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Fanø KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 Fanø KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-03-2011 15:02:10 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for

Læs mere

Haderslev KOMMUNE 2010

Haderslev KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 11:21:42 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Sønderborg KOMMUNE 2010

Sønderborg KOMMUNE 2010 Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 03-12-2010 10:18:32 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL

VARDE KOMMUNE.  Få Kontur på. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark KOMMUNEPROFIL 2015 Kommunale nøgletal for udvikling i Region www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur Få Kontur på DIN ipad VARDE KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL BORGERVINKEL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Haderslev Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

Region Syddanmark 2009

Region Syddanmark 2009 14899 KONTUR_samlet regioner.indd 1 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i 27-05-2010 09:39:57 intro Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Erhvervsprofil for Næstved Kommune

Erhvervsprofil for Næstved Kommune ERHVERVSPROFIL NÆSTVED Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Næstved Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Næstved Kommune til brug for det erhvervsstrategiske

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Pendlingsanalyse Vestdanmark i bevægelse INDHOLD Pendlingsanalyse Indhold Intro... Trafik i Danmark... Pendlingsstrømme... Kommuner og byer... 3 4 8 12 2 Landsdele

Læs mere

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri

TAL FOKUS SYDDANMARK I. Fødevarer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FOKUS Ressourceområder Beskæftigelse Værditilvækst Uddannelse Iværksætteri Erhvervsstruktur INDLEDNING Indhold Ressourceområder Erhvervstruktur

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg. September 2005

Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg. September 2005 Erhvervsstruktur og specialisering i Region Aalborg September 2005 September 2005 Indhold REGION AALBORG I KONKURRENCE... 1 ANALYSEMETODE... 2 REGION AALBORG I PERSPEKTIV... 5 ARBEJDSSTYRKE OG ERHVERVSFREKVENS...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring

Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Udbud af arbejdskraft Den demografiske udfordring Indholdsfortegnelse Resume... 3 Arbejdsstyrken og den demografiske udfordring... 4 Figur 1 Fremskrivning af arbejdsstyrken i Nordjylland... 4 Figur 2 Fremskrivning

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Sønderborg Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

Overvågningsnotat 2012

Overvågningsnotat 2012 Overvågningsnotat 2012 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE 2009

LANGELAND KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 LANGELAND KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 10-05-2010 11:25:52 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Faaborg-Midtfyn KOMMUNE Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 Faaborg-Midtfyn KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 06-01-2010 09:45:28 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Odense KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 12:33:00 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE 2009

FREDERICIA KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 FREDERICIA KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 08-03-2010 10:46:43 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling 3000 nye job Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Tal for erhvervsudvikling Tal til strategien Strategier og planer for fremtiden kræver viden. Det gælder også for Kommunes nye erhvervspolitik 3000

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

BY og Land i Trekantområdet

BY og Land i Trekantområdet Regional Udviklingsplan BY og Land i Trekantområdet Befolkning Tilgængelighed Til- og fraflytning Erhvervsudvikling Områdeinitiativ trekantområdet:,, kolding, middelfart, vejen & vejle Områdeinitiativ

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE 2009

KERTEMINDE KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 KERTEMINDE KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 09-02-2010 14:14:19 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner

P Å F O R K A N T. PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Halsnæs Kommune 2 P Å F O R K A N T PÅ FORKANT Januar 2016 For-/bagside: Søren Garner Indhold #1 Indledning 4 #2 Den lokale udvikling i Halsnæs Kommune 6 #3 Befolkningens størrelse 8 #4 Befolkningens aldersfordeling

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner.

48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 48% Vidste du at 48% af tilflytterne kommer fra andre sønderjyske kommuner KOMMUNE 2011 INTRO Tal til strategien

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE. FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

SØNDERBORG KOMMUNE.  FÅ KONTUR PÅ DIN ipad. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 2016 Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/kontur FÅ KONTUR PÅ DIN ipad SØNDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPROFIL INDBYGGERPROFIL INTRO Det gode liv som vækstskaber

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

Midt i statistikken Skive Kommune 2017

Midt i statistikken Skive Kommune 2017 Midt i statistikken Kommune 2017 Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Favrskov Holstebro Silkeborg Syddjurs øbing ern Skanderborg Aarhus Herning Ikast Brande Horsens Odder Samsø Hedensted Region Midtjylland

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Erhverv og beskæftigelse BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Erhverv og beskæftigelse nr. 2 2016 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 1. kvartal 2016 sammenlignet med 1. kvartal 2015 Iværksættere

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere