Drift Regnskab ØD overførsler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler"

Transkript

1 Forbrug Rest ikke ØD Total Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Vedligeholdelse og renholdelse Ren by Renholdelse Fur Havn Vaskeplads Offentlige toiletter Parker og legepladser Strand Badebroer Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Skove og plantager Kommunale veje Vejplanlægning Entreprenørgård Administration Værksted Ard.f. fremmed regn. - skatm Arbejder for fremmed regn.-skatm sbygninger og pladser Administration Værksted Parkering Kommunale veje Projekt og trafiksikkerhed Ovf. fra anlæg til drift Vedligehold af grønt ved veje Forbedringer og rep. af vejbelægninger Kollektiv trafik Busterminal Kystbeskyttelse Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Administrationen Jobtræn. - Entreprenørgård, mark Jobtræn. - Entreprenørgård, lager Jobtræn.-Entrepren.gård, anskaf/drift Jobtræning - Park og Vej Jobtræning - Værksted Seniorjob - Teknisk Forvaltning Seniorjob - Park og Vej Seniorjob - Refusion Refusion - Park og Vej Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kommunale veje Vintertjeneste Natur og miljø Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Naturbeskyttelse Vandpl, Natura 2000 og Grøn Vækst Vedligeholdelse af vandløb Vandplansindsatser Vium Mølleå Vandløbssystem Lilleå Vandløbssystem Harre å og Durup-Harre sogneskel Harre å og Durup-Harre sogneskel Limfjordsrådet Klimatilpasningsplan Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Recipientkvalitet og spildevand Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn Indsatsplanlægning for grundvand BNBO Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Skattefinansieret Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Busdrift Fur Færgeri - Skatmoms Hvalpsund Færgeri Skive Lufthavn Karup Lufthavn Planlægning Skattefinansieret

2 Forbrug Rest ikke ØD 1 Økonomisk decentralisering (ØD) Oprensn. og uddyb af kommunale havne Lystbådehavne Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Udleje af jord Kort og Gis Salg af bykort Planlægning Byfornyelse, ydelsesstøtte Skive Havn Fur Havn Glyngøre Havn Bygninger Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Pulje. teknisk vedligehold Teknisk vedligehold Kommunale ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorvet Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Engblommevej 1/Søndergade 25 A-B Klostervej/Fasanvej, Breum Skivevej 1, Selde Østerrisvej 15, Højslev Floutrupvej 7, Selde Folmentoft Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Brårupgade 18A og 18C Vedligehold kommunale ejendomme Marienlystvej 17, Prod.højskole Roslevhus, Kirkebakken 3, 5, Smedien, Odden 17, Glyngøre Havnevej Bilstrupvej 8, Synshal Herningvej Ydunsvej Stensbjergvej 4, Højslev Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Jernbanegade 29, Roslev Dagplejerne, Østergade 13 B, Rødding Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Skive Roklub, Strandvejen Skive Sejlklub, Strandvejen Skive Vandskiklub/Surfere Skive Dykkerklub Klubhus, Stoholmvej SIK Klubhus, Skyttevej Skive Stadion, Engvej KCL Klubhus, Skibsvej Vedligehold kommunale ejendomme Brårupvej , Spejderhus Flyvej 18, Rideklubben Fur Spejderhus Ørum Gl. Skole, Ørumvej Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor Vedligehold kommunale ejendomme Balling Skole Breum Skole Brårup Skole Brårup skole Specialklasse Ådalskolen Tieren Durup Skole Fur Skole Glyngøre Skole Hem Skole Hjerk - Harre Skole Hvidbjerg Skole Højslev Skole Jebjerg skole Lem skole Lihme Skole Nr. Søby Skole Oddense Skole Ramsing Skole Resen Skole

3 Rest ikke ØD 021 Dalbygård Roslev Skole Rødding Skole Selde Skole Skivehus Skole Ørslevkloster Skole Åkjærsskolen Rønbjerg Skole Annexet Brårupvej Hem Hallen Skivehus Hallen Ørslevkloster Hallen Åkjær Hallen Rønbjerg Hallen Vedligehold Kommunale ejendomme CKU, Arvikavej Vedligehold Kommunale ejendomme Skive Bibliotek Vedligehold Kommunale ejendomme Skive Museum, Havnevej Vedligehold Kommunale ejendomme Tambohus Ungdomsskole Sallingsund Ungdomsskole Vedligehold Kommunale ejendomme Apoteker Nordgårds Børnehave Breum Børnehave Børnegården Birkely Børnegården Durup Rødding Skovbørnehave - Grankoglen Dommerby Børnehave Lihme Børnehave - Fjordbo Hvidbjerg Børnehave Jebjerg Børnehus Valhalla Nr. Søby Børnehave Oddense Børnehave Resen Daginstitution Rosenbakken Roslev Børnehave Rønbjerg Børnehave Selde Børnehave Troldegården, Højslev Troldebo, Ørslevkloster Tumlegården, Balling Glyngøre Skovbørnehave Vedligehold kommunale ejendomme Hedemarken Lærkereden Paletten Vedligehold Kommunale ejendomme Brårup Fritidscenter Thorsvej Vedligehold Kommunale ejendomme Skovbrynet (Specialbørnehave, Resen) Vedligehold Kommunale ejendomme Harrevig Børnehus Vedligehold Kommunale ejendomme Sabrogården, Bjarkesvej Vedligehold Kommunale ejendomme Asylgade Vedligehold Kommunale ejendomme Selde Ældrecenter, servicebygning Jebjerg Ældrecenter Fur Ældrecenter Møllegården Plejecenter Marienlyst Vedligehold kommunale ejendomme Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade Vedligehold Kommunale ejendomme Misbrugsafd. Midt, Resenvej Vedligehold kommunale ejendomme Boenheden, Nattergalevej Heldagsskolen, Resenvej 20, Kielgastv Højlundsvej Kastanievænget Vedligehold Kommunale ejendomme Viften, Parcelvej Vedligehold Kommunale ejendomme Smøgen Ådalen, Frederiksdal Alle Magneten, H. C. Ørstedsvej

4 Rest ikke ØD 004 Skovly, Violvej 2A Idavang Vedligehold Kommunale ejendomme Rådhuset, Torvegade Rådhuset, Rådhuspladsen Rådhus, Torvet, Skive Forsyning Renovation Brugerfinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Renovation - administration Renovation - omlastest./sorteringsanl Dagrenovation Renovation - storskrald Renovation - papir- og glasindsamling Renovation - olie og kemikalier Renovation - genbrugsafdeling Renovation - genbrugspladser Renovation - genbrugsbutik Renovation - deponeringsanlæg Renovation - jordbehandling Tilvalgsordninger, private og inst Bygninger, vej og plads Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Skive Renovation Beredskabskommisionen Beredskab Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Skive Brandvæsen Kultur- og fritidsudvalget Kultur Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Svanen Jenle Oddense Træmuseum Teatre Skive og Omegns Teaterkreds Limfjordsteatret Musikarrangementer Husleje Musikskolen Skive Theater arrangementer Kultur Svanen Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Jenle Billedskole Skive Garden Kulturaftale Ørslevkloster Limfjorden rundt træskibe Hjerk Harre Beboerudvalg Herregården Østergaard Rådighedsbeløb Skive Theater forpagtningsvederlag Skive Theater pedelmedhjælp Skive Theater Bygningen Info-tavler Skive Kultur- og Festivalfond Kulturkonsulentens område Kulturarrangementer Ungdomsaktiviteter Skive løbet Mere liv i midtbyen Juleudsmykning Mobilscene Skive Up-date Sommer i Skive Plakatopsætning Musikfestival for udviklingshæmmede Århus som Kulturhovedstad i Musik på Svanen Julelotteri - administration Drivhuset - Skive Ungdomshus Drivhuset - Skive Ungdomshus Koncerter/Festivaler Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Drivhuset Idræt Skattefinansieret

5 Forbrug Rest ikke ØD 1 Økonomisk decentralisering (ØD) Stadions Stadions Skive Stadion Egeris Idrætsanlæg Stoholmvej 9, Nr. Søby og vedligehold. af idrætsanlæg Bet. Tilsyn og reng. Sparbank Arena Skive Roklub Skive Sejlklub Skive Windsurfere Skive Dykkerklub Gebyrer vedr. udlån Idræt Kulturcenter Østsalling Sparbank Arena Pulje til idrætshaller Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Folkeracebaner Skøjtebanen Idrætsfaciliteter for børn og unge Skolernes brug af haller Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Stadion Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Idræt Skive Stadion - Leasing Bidrag fra SIK Lejeindtægt Bidrag fra Skive Roklub Bidrag fra Sejlklub Bidrag fra Skive Søsportshavn Forpagtningsaftale Strandtangen KCL Folkeoplysning Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Fælles formål Voksenundervisning LOF-Skive AOF-Skive Fordeling aftenskoler Gigtforeningens oplysningskreds Spøttrup aftenskole FOF Nordvestjylland Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb Skive Idrætssamvirke Spejdersamråd Lokaletilskud haller Aktivitetstilskud hallerne Lokaletilskud kommunale klubhuse Lokaletilskud foreninger Lokaletilskud Start og udviklingspulje Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Bibliotek Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Bibliotek Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Skive Bibliotek Skive musikskole Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Skive Musikskole - sekretariat Skive Musikskole Museum Salling Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Museum Salling, museumsdrift Personaleudgifter Lokaler, ejendomme og friarealer Administration Husleje Ikke off-tilskud Statstilskud Entre

6 Rest ikke ØD ØD- konto Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning SID-bogen C14-dateringer Tarris Mølle Undersøgelser og erhvervelser Konservering Samlingschefens disponeringskonto Museum Salling, formidling Udstillinger Fiskerisamling - Fur Andenformidling Skoletjenesten Formidlingschefens disponeringskonto Museum Salling Forskning Bogprojektet m/mikael Venge Molerfonden Undersøgelser og erhvervelser Forskningsprojekter Forskningschefens disponeringskonto Museum Salling Kiosk SBM Skive FUM SOM Museum Salling Erhvervsklub Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Lokaler, ejendomme og friarealer Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Museumsdrift Seniorjob - Kultur- og Familieforv Seniorjob - Museumsdrift Seniorjob - Refusion Refusion - Museumsdrift Sundhedsudvalget Sundhed Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Aktivitetsbest. medfin. sundh.væsen Komm. genoptræn. Og vedl.hold.træn Øvrige udgifter SU.LO Ambulant specialiseret genoptræn Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Jobtræning - Social- og arb.m. forv Jobtræn. - Træningscenter Møllegården Jobtræning - Sundhedscentret team Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Specialundervisning for voksne Deltidsundervisning CKU Syn Tre-årige ungdomsuddannelser STU-Skivefjord Offentlig sygesikring Central refusionsordning Lejetab - Socialafdelingen Respiratorpatienter Tilskud til ansætt. Af hjælpere Besparelser Huslejetab dødsfald m.m Kursuspuljen Intern afregning Forebygg indsats for ældre/handicap Pulje til harmonisering Centrale konti Regulering tidligere år Køb - social mentor Advokatbistand Afregning af fælles TR Centrale konti Centrale konti Afregning af fælles TR Afregning overhead Afregning overhead , 85 og Køb i andre komm

7 Rest ikke ØD Socialafdelingen - bet. off. myndigh støtte Ådalen støtte Viften Bofællesskabet Gefionsvej Bofællesskabet Frejasv./Gefionsv Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskabet Mejsevej Bostedet Jyllandsgade Bostedet Mejsevej Thinggade Åge Nielsens Vej Nattergalevej Bilstrupvej Gefionsvej Idavang - projektafdelingen Marienlyst - indtægter Nordbanevej Idavang ADHD Resenvej - reguleringer Marienlyst - udgifter Huset Køb private opholdssteder Ådalen - 85 støtte Nordbanevej Botilskud Ådalen Nattergalevej - 5 midl. Boliger Nattergalevej Åge Nielsens Vej Individuelt team Bostedet Hjalmar Kjems Alle Bostedet Mejsevej Bofællesskabet Mejsevej Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskaberne Gefionsv/Frejasv Botilbud Parcelvej 20B Viften - 85 støtte Yngre Fysisk Handicappede Bøgevænget Botilskud Viften Botilskud Åge Nielsens Vej Idavang - projektafdeling Bilstrupvej Gefionsvej Thinggade Rådgivningsinst. I andre regioner Botilbud pers. m. særl. soc. Problem Reguleringer tidligere år Alkoholbehandling (døgn), særl. Moms Alkoholbeh. Af dobbeltdiagnosticerede Alkoholbehandling Stofbehandling (døgn), særl. Moms Projekt På eller Påvirket Rusmiddelcentret (ambulant) Regulering tidligere år Køb af pladser i andre komm Afregning overhead Kastanievænget Mentor - fælles Socialafdelingen - bet. off. Myndigh Kastanievænget Afregning overhead Regulering tidligere år Køb af pladser i andre komm Etablering af bofællesskaber Etablering af bofællesskaber Nordbanevej Botræning/aflastning Parcelvej Aflastning Højlundsvej Socialafdelingen - bet. off. Myndigh Aflastning Højlundsvej Aflastning/bovurdering Natterg.vej Betaling til private opholdssteder Støtte- og kont.personordn. 99 Ådalen Rusmiddelcentret ( 99) Ledsagerordning for voksne Besk. Besk. - køb i andre komm Skovly (reg. virksomhed) Besk. Besk. Køb på Bomi Aktivitetshuset Skovly - værksted Regulering tidligere år Køb af pladser i andre komm

8 Rest ikke ØD Socialafdelingen - bet. off. Myndigh Cafè Ådalen Toeren - Fritids-værested Idavang Idavang - Kørsel Aktivitetshuset Skovly - dagcenter Aktivitetshuset Skovly - daghjem Skovly - kørsel Magneten Magneten - kørsel Afregning overhead Frivillig indsats Cafè Ådalen Magneten Magneten - kørsel Skovly Skovly - kørsel Fritids-værestedet Tóeren Idavang - kørsel Idavang Sociale ydelser - socialafd Ref. Overf.indkomstram. Til statsref Huset STU Kommunebetaling Huset STU - Idavang Jobtræning - Social- og arbejdsm.forv Jobtræning - CKU Jobtræning - STU Jobtræning - Ådalen Jobtræning - Boenheden Nattergalev Jobtræning - Resenv./Kielgastv Jobtræning - Boenh. Hjalmar Kjems Alle Jobtræning - Bofællesskab Mejsevej Jobtræning - Bosted Hjaltesvej 3B Jobtræning - Viften Jobtræning - Gefionsvej Jobtræning - Rusmiddelcentret Jobtræning - Kastanievænget Jobtræning - Magneten Jobtræning - Skovly Jobtræning - Idavang Jobtræning - Huset Jobtræning - Café Ådalen Jobtræning - CKU, STU Ungdom Jobtræning - Huginsvej/Østerbro Jobtræning - To eren/korpset Jobtræning - Specialrådgivningen Seniorjob - Social- og Arbejdsm.forv Seniorjob - Huset Seniorjob - Ådalen Seniorjob - Skovly Seniorjob - Refusion Refusion - Huset Refusion - Ådalen Refusion - Skovly STU STU - Idavang Ældre Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Leje i forb. Med flygtninge Offentlig sygesikring Hospice Central refusionsordning Lejetab i alment nyttige boliger Durup Ældrecenter Durup Ældrecenter - Ude Durup Ældrecenter - Sygepleje Durup Ældrecenter - Inde Durup Ældrecenter - Leve bo miljø Durup Ældrecenter - ledelse og adm Glyngøre Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter - Ude Glyngøre Ældrecenter - Inde Glyngøre Ældrecenter - Leve bo miljø Glyngøre Ældrecenter - ledelse og adm Selde Ældrecenter Selde Ældrecenter - Inde Selde Ældrecenter - Leve bo miljø

9 Rest ikke ØD Fur Ældrecenter Fur Ældrecenter - Ude Fur Ældrecenter - Leve bo miljø Fur Ældrecenter - ledelse og adm Fur Ældrecenter - servicearealer Roslev Ældrecenter Roslev Ældrecenter - Ude Roslev Ældrecenter - Inde Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø Roslev Ældrecenter - ledelse og adm Oddense Ældrecenter Oddense Ældrecenter - Inde Oddense Ældrecenter - Leve bo miljø Oddense Ældrecenter - ledelse og adm Breum Ældrecenter Breum Ældrecenter - Ude Breum Ældrecenter - Tilskud SL 94b Breum Ældrecenter - Inde Breum Ældrecenter - Leve bo miljø Breum Ældrecenter - ledelse og adm Jebjerg Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter - sygepleje Jebjerg Ældrecenter - Inde Jebjerg Ældrecenter - Leve bo miljø Jebjerg Ældrecenter - ledelse og adm Rødding Ældrecenter Rødding Ældrecenter - Ude Rødding Ældrecenter - Tilskud SL 94b Distrikt 3 - Sygepleje Rødding Ældrecenter - Inde Rødding Ældrecenter - Leve bo miljø Rødding Ældrecenter - ledelse og adm Balling Ældrecenter Balling Ældrecenter - Ude Balling Ældrecenter - Tilskud SL 94b Distrikt 3 - Sygepleje Balling Ældrecenter - Inde Balling Ældrecenter - Leve bo miljø Ledelse og administration Rønbjerg Ældrecenter Rønbjerg Ældrecenter - Inde Rønbjerg Ældrecenter - Leve bo miljø Lem Ældrecenter Lem Ældrecenter - Inde Lem Ældrecenter - Leve bo miljø Hem Ældrecenter Hem Ældrecenter - Inde Hem Ældrecenter - Leve bo miljø Hem Ældrecenter - ledelse og adm Plejecenter Marienlyst Distrikt 4 - Sygepleje Plejecenter Marienlyst - Inde Plejecenter Marienlyst - Leve bo miljø Plejecenter Marienlyst - ledelse og adm Marienlyst - Soc. Afd Marienlyst - Soc. Afd Marienlyst Soc. Afd. - Leve bo miljø Marienlyst Soc. Afd. - ledelse og adm Plejecenter Møllestien Plejecenter Møllestien - Inde Plejecenter Møllestien - Leve bo miljø Plejecenter Møllestien - ledelse og adm Plejecenter Skovbakkehjemmet Plejecenter Skovbakkehjemmet - inde Plejecenter Skovbakkehjemmet - led.&adm Plejecenter Gammelgaard Plejecenter Gammelgaard - inde Plejecenter Gammelgaard - leve bo miljø Plejecenter Gammelgaard - ledelse og adm Højslev Ældrecenter Højslev Ældrecenter - Ude Højslev Ældrecenter - Tilskud SL 94b Højslev Ældrecenter - sygepleje Højslev Ældrecenter - Inde Højslev Ældrecenter - Leve bo miljø Højslev Ældrecenter - ledelse og adm Plejecenter Bøgely Plejecenter Bøgely - Inde Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø Område Nord Område Nord - Ude

10 Rest ikke ØD 002 Område Nord - Tilskud SL 94b Område Nord - Sygepleje Område Nord - ledelse og adm Område Midt Område Midt - Ude Område Midt - Tilskud SL 94b Område Midt - Sygepleje Område Midt - ledelse og adm Område Syd Område Syd - Ude Område Syd - Tilskud SL 94b Område Syd - Sygepleje Område Syd - ledelse og adm Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude sledelsen Fritvalgsområdet - rammeløft Betaling til og fra kommuner - ældre Personale Pulje til regulering, demografi Bedre kvalitet i ældreplejen Tilskud til ansætt. Af hjælpere - ældre Fritvalg ordning Delegeret sygepleje Aktivitetscenter Ny Skivehus Skovbakkehjemmet - overenskomst Dagcenter Møllegården Dagcenter Møllegården Teknisk afdeling Teknisk afdeling Vaskeriet Vaskeriet Vikarkorps Vikarkorps Madservice Ældrerådet Omsorgssystem Service og akt. Funktioner SL Midlertidigt ophold (gæstestuer) Hjælpemidler Plejeorlov Hjælpemiddelservice Gerontopsyk Jobtræning - Social- og arb.m. forv Jobtræning - Durup ÆC Solbakken Jobtræning - Glyngøre ÆC køkken Jobtræning - Selde ÆC Jobtræning - Roslev ÆC Jobtræning - Oddense ÆC Jobtræning - Breum ÆC kornblomsten Jobtræning - Jebjerg ÆC øvrige D Jobtræning - Rødding ÆC Jobtræning - BallingÆC midtbyen Jobtræning - Rønbjerg ÆC Jobtræning - Lem Ældrecenter Jobtræning - Plejecenter Marienlyst øvrd Jobtræning - Botilbudet Marienlyst Jobtræning - Plejecenter Møllestien Jobtræning - Plejecenter Skovbak.hj. Solh Jobtræning - Plejecenter Gammelg. Klyng Jobtræning - Højslev ÆC Jobtræning - Plejecenter Bøgely Jobtræning - Område Nord, øvr. D Jobtræning - Område Midt Jobtræning - Område Syd Jobtræning - sledelse Jobtræning - Dagcenter Møllegården Jobtræning - Vaskeriet Jobtræning - Hem indegruppe Jobtræning - Teknisk personale ældre Jobtræning - Plejecenter Skovb.hj. Fyrbak Jobtræning - Fur udegruppe Seniorjob - Social- og arb.m. forv Seniorjob - Marienlyst Seniorjob - Øvrige D Seniorjob - Refusion Refusion -Marienlyst Refusion - Øvrige D Diverse - sociale formål (SAS) Frivillighedscenter Skive Frivillighedscenter Skive

11 Rest ikke ØD 002 Projekt Uddannelsespulje næste år Kommission, råd og nævn Ældreråd/klageråd Ældreboliger Ældreboliger Økonomisk decentralisering (ØD) Jyllandsgade Mejsevej Mejsevej Gefionsvej Hjaltesvej Frejasvej Parcelvej Gefionsvej 40 (boligregnskab) Bilstrupvej 28 (boligregnskab) Thinggade (bolig) Boligdel, Glyngøre ÆC Boligdel, Lem Ældrecenter Boligdel, Oddense ÆC Boligdel, Rødding ÆC Boligdel, Balling ÆC Boligdel, Durup Ældrecenter Boligdel, Roslev Ældrecenter Boligdel, Breum Ældrecenter Boligdel, Selde Ældrecenter Boligdel, Jebjerg ÆC Boligdel, Marienlyst Boligdel, Højslev ÆC Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter excl. boligstøtte Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Boliger til integration af udlændinge UU Skive Opgangen Madværkstedet Projekt Mirakler Netværksgrupper Uddannelsespraktik "På vej mod 2015" Produktionsskoler BOMI - Beskyttet beskæftigelse Projekt "Indsats på tværs" Sprogcenter Skive Introduktionsprogram - jobstart Nye Stemmer Refusion - introduktionsprogram Særlig uddannelsesydelse sudgifter uddannelse Refusion særlig uddannelsesydelse Refusion af driftsudgifter uddannelse Ressourceforløb sudg. til den komm. Beskæf.indsats sudg. til den komm. Beskæf.indsats Aktiveringsteam Øvrige driftsudgifter for dagpengemodt BOMI - Beskæft.indsats kontanthj.modt Fleksjob-projekt BOMI BOMI besk.indsats sygedp.modt Afsat til driftsudg. Komm. Besk.indsats til kassen Aktivering (5.90) Øvrige driftsudgifter - jobhuset Øvrige driftsudgifter - konthj. Modt Øvrige driftsudg. - kont.hj. Modt sudgifter ordinær udd. Dp.modt sudgifter ordinær udd. Kont.hj. Mod sudgifter ordinær udd. Kont.hj. Mod sudg. Deltagelse 6-ugers udd Kommunal besk.indsats sygedp sudgifter ledigh.ydelse Task Force Ny energi på jobbet Beskæftigelsesordninger FVU undervisning - Job & Kompetence FVU undervisning - Jobstart Jobrotation/KCM Refusion - Kommunal besk.indsats Overførsel KUFA/SAS - Mentor/Jobstart Varslingspuljer til større initiativer

12 Rest ikke ØD Personlig assistance EGF-projekt Kompetence Midt prioritet II LBR-projekt for udfaldstruede Statsrefusion - Personlig assistance Jobtræning - Social- og arb.m. forv Jobtræning - UU Skive Jobtræning - BOMI Jobtræning - Sprogcenter Skive Jobtræning - jobstart/introd.program Jobtræning - Jobstart afklaring kt Jobtræning - Job & Kompetence Jobtræning - Aktiveringsteam, kt Jobtræning - Sygedagpenge, kt Jobtræning - Jobstart, kt Servicejob tilskud drift Arbejdsmarkedscenter Seniorjob - Social- og arb.m. forv Seniorjob - Bomi Seniorjob - Jobhuset kt Seniorjob - Refusion Refusion -BOMI Refusion -Jobhuset kt Skåne/fleksjob i eget regi Jobhuset kontanthjælp Jobstart Orlovsydelse Beskæftigelsesprojekter - sygedp.team Task Force - Mentor Kontanthjælpsteam - Mentor UU - Mentor Ref. - beskæf.ordninger sygedp Refusion - Udgifter til mentorst. Jobstart Refusion - Jobhuset kontanthjælp Refusion - Task Force - mentor SAS - Beskæftigelsesrådet Daglig drift Aktiveringsteam Daglig drift Jobhuset Daglig drift Øvrig aktivitet Sygedagpenge Daglig drift Jobstart Daglig drift Task Force Daglig drift Kontanthjælpsteam Daglig drift Øvrig aktivitet Sekretariatet - Job & Kompetence Daglig drift Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Refusion - sikring af boligbyggeri Offentlig sygesikring Introduktionsydelse - jobstart Refusion - introduktionsydelse Repatriering - Jobstart Refusion - Repatriering Personlige tillæg Personlige tillæg-kmd soc. Pension Offentlige pensioner - refusioner Førtidspension med 50 pct. Refusion Refusion førtidspension Førtidspension med 65 pct. Refusion Refusion førtidspension med 35 pct Førtidspension med 35 pct. Refusion Førtidspension med 65 pct. Refusion Refusion vedr. førtidspens. 35 pct. Ref Dagpenge ved sygdom Barselsdagpenge - KMF Refusion - DP ved sygdom/arb.skade Sociale ydelser - udbetalingsenheden Dødsboer - ingen arvinger Ref. - overførselsindk.ramme statsref Kontanthjælp passive Refusion - Kontanthjælp Kontanthjælp flygtninge Refusion - Flygtninge Aktiverede kontanthj.modt

13 Rest ikke ØD Refusion - kontanthj.modt Boligydelse til pensionister Refusion - Boligydelse til pensionister Boligsikring Refusion - Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesydelse Refusion - Særlig udd.ydelse Revalidering - sygedagpenge team Refusion - løntilskud Løntilsk til pers. I fleks/skåne/spec.team Ledighedsydelse Refusion - Løntilskud,fleks,skånejob Refusion - Ledighedsydelse Ressourceforløb Refusion - Ressourceforløb Beskæftig.indsats for forsikr. Ledige Refusion - beskæftigelsesindsats ledige Jobtræning Diverse - sociale formål (SAS) Jobhuset Øvrig aktivitet Kontanthjælpsteam Øvrig aktivitet Børne og familieudvalget Dagtilbud Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Dagtilbudsafdelingen Fælles formål Lyngdalen 1, Glyngøre Madsbadvej 17, Fur Roslevhus, Kirkebakken Fælles formål Sprogvurdering af børn Søskendetilskud , Tilskud til forældre - privat pasning , Tilskud til forældre - egne børn , Lønninger , Uddannelse og kurser 9.999, Personalerelaterede udgifter 1.995, Lønninger , Uddannelse og kurser , Personalerelaterede udgifter 3.591, Trepartsmidler / PAU , Administration , Honorar og B-indkomst 4.000, Tolkebistand , Pædagogisk udvikling , Rummelighed i daginstitutionerne Brokholm Naturcenter , Midlertidige Pladser Grunde og bygninger IT - Institutionsområdet , Forsikringer , Betalinger andre offentlige , ØD - Økonomisk decentralisering Fælles udg./indt. - Dagpleje Fælles udg./indt. - børnehave Fælles udg./indt. - integr. Inst Fælles udg./indt. Special inst Kommission, råd og nævn Daginstitutionsbestyrelser Daginstitutioner Apoteker Norgaards BH Apoteker Norgaards BH Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - apoteker Norg. Bh Breum Børnehave Breum Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Breum BH Seniorjob - Kultur og Familie F Seniorjob - Breum BH Seniorjob - refusion Refusion - Breum BH Daginstitutionen Valhalla Valhalla Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Valhalla Børnehaven i Roslev

14 Rest ikke ØD Børnehaven i Roslev Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Roslev BH Børnehaven i Rosenbakken Børnehaven Rosenbakken Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - BH Rosenbakken Børnegården Durup Børnegården Durup Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Børnegården Durup Jebjerg Børnehus Jebjerg Børnehus Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Jebjerg Børnehus Troldehusene Troldehusene Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - troldehusene Nr. Søby Børnehave Nr. Søby Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Nr. Søby BH Oddense Børnehave Oddense Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Oddense BH Resen Daycare Resen Børnehave Skovbørnehaven Videnshuset Vidensgruppen Handicapklubben skovbrynet Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Resen BH Jobtræning - Vidensgruppen Jobtræning - skovbrynet (handic.) Seniorjob - Kultur og Familie F Seniorjob - Resen Daycare Seniorjob - refusion Refusion - Resen Daycare Rødding Børnehave Grankoglen Rødding Børnehave Grankoglen Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Grankoglen Rønbjerg Børnehave Rønbjerg Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Rønbjerg BH Selde Børnehave Selde Børnehave Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Selde BH Tumlegården Tumlegården Jobtræning - Kultur og Familile F Jobtræning - Tumlegården Daginstitutionen Hedemarken Daginstitution Hedemarken Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Hedemarken Daginstitutionen Lærkereden Daginstitutionen Lærkereden Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Lærkereden Daginstitutionen Palletten Daginstitutionen Paletten Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - daginst. Paletten Dagplejen Dagplejen Daginstitutioner Private Private institutioner Børnehuset Sanglærken Fur Børnehus Glyngøre Vuggestue og BH Harrevig Børnehus Thise Vuggestue Thise Børnehave Private inst. I andre kommuner Skoler

15 Forbrug Rest ikke ØD 1 Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Skoleafdelingen Fælles område Fællesudgifter og indt Overføres til nyt anlæg - lærerarbejdspladser CFU udlån Lærerforeningen udlån Midlertidig konto lærerløn kassen - elevtal Musikskolen udlån Skolepulje(ress.tildeling special akut) Uddannelse og kurser Trepartsmidler/kompetenceudvikling Tjenestekørsel (konsulenter m.fl.) Annonceudgifter Møder, rejser, repræsentation Dispositionsbeløb/handicappede elever Skolepatrulje Tilskud til elevråd Brokholm Naturcenter Kulturelt arbejde Tolkebistand Skoleudvikling/info/pjecer m.m Musikdag/idrætsdag Skolestrukturdebat/skolepolitik Børneteater Programdatatek IT udvikling Digitale Læremidler Elevadministrationssystem Idrætskoordinator Ændrede elevtal 1. april Ændrede elevtal 1. oktober Undervisningsassistenter Lokaleleje Undervisning af plejeanbragte Skolebibliotek Gratiale Praktik Skoleudviklingspulje Praktisk hjælp Rengøring fritidsbrug Undervisning over kommunegrænser Inklusion, nytænkning, effektivitet Rent Liv Svømmeundervisning Mobilt Kompetencecenter Ansvarsforsikringer Syge- og hjemmeundervisn Fællesudgifter og indt. SFO Specialundervisning - reg. Tilbud Specialskoler - fælles udg./indt. 0 Overhead - Ådalskolens Centerklasser Overhead - Krabbeshus Heldagsskole Undervisning af plejeanbragte Undervisning Krabbeshus Heldagsskole Undervisning Centerklasserne Undervisning ved køb af pladser Undervisning køb af pladser/opholdssteder Fritidstilbud-Krabbeshus SFO Forældrebetaling-Krabbeshus SFO(Skive) Forældrebetaling- Oasen Bustrup Hovedgaard Bidrag til statslige og priv. Skoler Efterskoler og ungdomsskoler Elevtilskud Fællesudg./indt. Birkely Fællesudg./indt. Birkely Kommission, råd og nævn Skolebestyrelser Førskolen Fællesområdet - førskolen Førskolen (klassen) Befording Befordring af elever Folkeskoler Breum Skole Breum skole Breum SFO Breum eftermiddagsklub

16 Forbrug Rest ikke ØD Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Breum skole Jobtræning - Breum sfo Brårup Skole Brårup Skole Brårup specialklasse Brårup SFO Brårup Fritidsklub Brårup juniorklub/ungdomsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Brårup skole Jobtræning - Brårup sfo Durup Skole Durup Skole Durup specialklasse Durup SFO Durup eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Durup skole Fursund Skole Fur Undervisningsafdeling Fur undervis.afd Fur SFO Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Fur sfo Selde undervisningsafd Selde undervis.afd Selde SFO Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning. Selde undervis.afd Glyngøre Skole Glyngøre Skole Glyngøre SFO Glyngøre eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Glyngøre skole Hem Skole Hem Skole Hem USFO Hem eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Hem skole Krabbeshus Heldagsskole Krabbeshus Heldagsskole Krabbeshus - proj. Søskendegrp Krabbeshus - indtægtsdæk. Virks Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Krabbeshus Held.sk Højslev Skole Højslev Skole Højslev SFO Højslev eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Højslev Skole Jebjerg Skole Jebjerg Skole Jebjerg SFO Jebjerg eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Jebjerg skole Jobtræning - Jebjerg sfo Nr. Søby Skole Nr. Søby Skole Nr. Søby SFO Nr. Søby eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Nr. Søby skole Oddense Skole Oddense Skole Oddense specialklasse Oddense SFO Oddense eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Oddense skole Resen Skole Resen Skole Resen specialklasse Resen SFO Resen Specialklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Resen skole

17 Forbrug Rest ikke ØD 058 Jobtræning - Resen sfo Roslev Hjerk-Harre Skole Roslev Skole Roslev SFO Roslev eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Roslev skole Skivehus Skole Skivehus Skole Skivehus Skole - modtagerklassen Skivehus SFO Skivehus eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - skivehus skole Jobtræning - Skivehus sfo Vestsalling Skole og dagtilbud VSD fællesområde VSD fælles område Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - VSD Lem undervisn.afd Lem undervisn.afd Lem SFO Lem eftermiddagsklub Lihme undervisn.afd Lihme undervisn.afd Lihme USFO - fjordbo Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Lihme undervisn.afd Jobtræning - Lihme usfo Ramsing undervisn.afd Ramsing undervisn.afd Ramsing USFO - troldebo Rødding undervisn.afd Rødding undervisn.afd Rødding SFO - kernehuset Rødding eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Rødding undervisn.afd Balling undervisn.afd Balling Skole Balling SFO Balling eftermiddagsklub Børnehaven Birkely Børnehaven Birkely Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - BH Birkely Lem Ørslevkloster Skole Ørslevkloster skole Ørslevkloster SFO Ørslevkloster eftermiddagsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Ørslevkloster skole Ådalskolen Dalgas undervisn.afd Rønbjerg undervisn.afd Dalgas SFO Rønbjerg SFO Oasen Dalgas Juniorklub Dalgas Fritidsklub Centerklasserne Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Dalgas undervisn.afd Jobtræning - Rønbjerg undervisn.afd Jobtræning - Rønbjerg sfo Jobtræning - Centerklasserne Jobtræning - Dalgas sfo Aakjærskolen Aakjær undervisn.afd Aakjær SFO Aakjær Fritidsklub Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Aakjærskolen underv Brøndum - Hvidbjerg undervisn.afd Brøndum_Hvidbjerg undervisn Brøndum-Hvidbjerg sfo Ungdomsskolen-Skive Ti eren To-sprogede elever ungdomsskole Vester Vandet

18 Rest ikke ØD Eneundervisning Erhvervsgrunduddannelse Refusion - Erhvervsgrundudd STU Ungdomsskolen - Skive Ungdomsklubber Skolesport Ung Flex social/forebyggende indsats SSP Særlig indsats Mentor - Aktivitet idræt Vesthøj Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Tieren Jobtræning - ungdomsskolen Kommission, råd og nævn Ungdomsråd Familieområdet Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Familieafdelingen Socialfaglig Familiesektionen Projekt opgangen Central ref.ordning Plejefamilier og opholdssteder Opholdssted uden driftsoverensk Refusion - plejefamilier/opholdsst Feriekoloni Vester Vandet Forebyggende foranstaltninger Processuelle netværksmøder Forebyggende foranstalt. Statsref Døgninstitutioner Overføres til Familieafdelingen fra Skoleafd Overføres til Familieafdelingen fra Dagtilbudsafd Sikrede døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger af børnehuse Kontaktperson/ledsageordning Sociale ydelser+handicap Refusion - Soc.ydelser+handicap Familiecenter Sabroe Familiecentret Støtteteam Familiebehandlerteam Familiecenter øvrige Børn- og ungerådgiverne Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - Familiecenter dagafd Sabroegaarden Familiedøgnafdeling Sabroegaarden/døgnafdelingen Spæd- og småbørnsordningen Jobtræning - Kultur og Familie F Jobtræning - familiecenter døgn Projekt Multi Projekt Multi Poppelhuset Tværfaglige teams drift poppelh PPR Læsekonsulenter tale/hørekonsulenter Psykologer Ergoterapeuter Specialpædagogisk bistand Sundhedsplejen Sundhedsplejen Private legestuer Forældreuddannelse Tandplejen Tandpleje 0-18 årige Tandregulering Omsorgstandpleje Specialtandpleje Opsøgende tandpl. Særl. Soc.uds Gademedarbejdere Gademedarbejdere SSP SSP Økonomiudvalget

19 Forbrug Rest ikke ØD 03 Politisk organisation Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) Fælles formål Byfond Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg Kommission, råd og nævn Huslejenævn Beboerklagenævn Handicapråd Valg m.v Byrådssekretariatet - Fælles Øvrig aktivitet Administration Skattefinansieret Økonomisk decentralisering (ØD) IT-udgifter - bygninger ssikring og boligbyggeri (ejød) IT-udgifter Svanen Afgiftssag - EnergiMidt Markedsføring Sponsorstøtte Skive FH IT-udgifter Fælles formål IT-udgifter IT-udgifter Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Plan og Byg Jobtræning - Natur og Miljø Jobtræning - Kultur- og familieforv Jobtræning - Sekretariat, KUFA Jobtræning - Social- og arb.m.forv Jobtræning - udbetalingsenheden Jobtræning - Borgerservice Jobtræning - myndighedsafdelingen Jobtræning - SAS ledelsessekr Jobtræning - Stabsområdet Jobtræning - Økonomisk sekr Jobtræning - Indkøb Jobtræning - IT-afdelingen Jobtræning - Løn og Personale Jobtræning - Markedsf. Og Erhvervsudv Jobtræning - HR og Kommunikation Jobtræning - byrådssekr Jobtræning - Rådhusbetjente Jobtræning - Kantine Jobtræning - byrådssekr Seniorjob - Social- og arb.m. forv Seniorjob - SAS ledelsessekr Seniorjob - myndighedsafdelingen Seniorjob - Refusion Refusion -SAS ledelsessekr Refusion - myndighedsafdelingen Rådhuset Torvet i Skive Rådhuset Torvegade 10, Skive Arkiv Jebjerg Rengøring, flex- og skånejob Salg af Rådhuse Direktion Daglig drift ØD - aktiviteter Økonomisk sekretariat Daglig drift Økonomisk sekretariat - fælles ØD-Aktiviteter Øvrig aktivitet Personaleaktiviteter Indkøb Daglig drift daglig drift - løn daglig drift - øvrigt ØD - aktiviteter IT Daglig drift IT - Fælles ØD - aktiviteter Løn og personale Daglig drift ØD - aktiviteter

20 Rest ikke ØD HR og Kommunikation Daglig drift ØD - aktiviteter HR-aktiviteter Pulje kt. 6 uddannelse/kurser AKUT-midler Markedsføring og Erhvervsudvikling Daglig drift ØD - aktiviteter ØD-aktiviteter optjent tidl.år Annoncer vedr. tidl.år Hjemmeside vedr. tidl.år Annoncer Hjemmeside Stabene - fælles Daglig drift Byrådssekretariatet Daglig drift Kantine Daglig drift ØD - aktiviteter Teknisk Forvaltning Daglig drift SAS - Ledelsessekretariatet Daglig drift SAS - Udbetalingsenheden Daglig drift Øvrig aktivitet SAS - Borgerservice Daglig drift ØD - aktiviteter SAS - Sundhed Sekretariat Daglig drift SAS - Myndighed Sekretariat Daglig drift SAS - arbejdsmarkedsafd. Sekr Daglig drift SAS - Socialafdelingen Daglig drift Øvrig aktivitet Social- og arbejdsmarkedsafd. Fælles Daglig ØD - aktiviteter SAS - Rehabiliteringsteam Daglig drift Kultur- og Familieforvalt Daglig drift ØD-aktiviteter Øvrig aktivitet Sygedagpenge Daglig drift Øvrig aktivitet Jobstart Øvrig aktivitet Jobhuset Øvrig aktivitet IT afdelingen - fælles IT Daglig drift ØD - aktiviteter Økonomisk Sekretariat - IT udg ØD - aktiviteter Arbejdsmarkedsafdelingen - IT udg ØD - aktiviteter Naturbeskyttelse - administration Daglig drift Miljøbeskyttelse - administration Daglig drift Teknisk Forv. - byggesagsbeh Daglig drift SAS - Ledelsessekretariatet Daglig drift SAS - Socialafdelingen Daglig drift SAS - Myndighedsafdelingen Daglig drift Kultur- og Familieforvaltningen Daglig drift Udbetaling Danmark ØD - aktiviteter Markedsføring Markedsføringsudgifter

Korr. budget med ød Restbudget 2014

Korr. budget med ød Restbudget 2014 TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

(120) (120) H C 6 B

(120) (120) H C 6 B Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792

Læs mere

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

ØD-opgørelse drift Forbrug 2015

ØD-opgørelse drift Forbrug 2015 Forbrug 2015 Korr. budget med ød 2015 Restbudget 2015 Evt. korrektioner ØD områder ØD områder TOTAL 2.651.937.366 2.802.364.577 150.427.211-81.937 133.768.727 16.576.546 10 Teknik og Miljøudvalg 122.960.281

Læs mere

16. Budgetoplysninger 2015 drift

16. Budgetoplysninger 2015 drift 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200

Læs mere

Budgetoplysninger 2013

Budgetoplysninger 2013 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år

Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009

Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget 11 Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2014 kr Myndighedsafdelingen (ældre) 66.327.000 Ældreservice 312.623.000

Læs mere

Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013

Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013 Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013 Anlæg 2013 Skattefinansieret anlæg 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Borgernær service* Udvalget for Teknik

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

10. Udvalget for Social- og Ældre

10. Udvalget for Social- og Ældre 10. Udvalget for Social- og Ældre Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Myndighedsafdelingen (ældre) Pleje & Omsorg Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL 66.389.800

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014

SKIVEKOMMUNE Budget 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2014... 11 Drift... 11 Udvalget for Teknik og Miljø... 11 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 39

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016

Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016 002026 Salg af grunde 2015 - - - - -4.000.000-4.000.000 ja - - - -4.000.000 Mer-/mindreindtægt har kassevirkninng 002027 Byggemodning 2015 - boligformål - - - - - - ja - - - - 002028 Byggemodning 2015

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013

Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013 Udbud af Skive Kommunes byggegrunde Annonce af 27. marts 2013 Skive Kommune har udbudt følgende grunde til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune

Et fagligt løft af folkeskolen. Skive Kommune Et fagligt løft af folkeskolen Skive Kommune Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Arrangementsoversigt

Arrangementsoversigt 2016 Torsdag den 30. juni Koncert ved Arent s diamantbryllup. ---------- o ---------- 2016 ---------- o ---------- 2016 Onsdag den 8. juni Afslutningskoncert på Ørslevkloster. Efter koncerten sommerfest

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted

Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J. Rolighedsskolen Skolebiblioteket Kastanievej 80 7700 Thisted Karup Skole Østergade 19 7470 Karup J 6482 Frederiks Skole Skolen 3 Frederiks 7470 Karup J Kilebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg 14399 6476 Sennels Skole Sennelsvej 120 6453 Rolighedsskolen Skolebiblioteket

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune

Kvalitets Plan. Dagpleje, vuggestue og børnehave. Skive kommune Kvalitets Plan 2014 Dagpleje, vuggestue og børnehave Skive kommune 1 Forord I denne plan gør vi status over det pædagogiske arbejde med børnene, de politiske beslutninger, resultaterne vi har nået - og

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Personaleoversigt 2012

Personaleoversigt 2012 Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002510 Fælles formål 2510080101 Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles 0,45 38 2510080102 Tek.drift - Rengøring Struer Kommune 16,73 5.170 2510080103

Læs mere

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015 Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Frivillig annoncering - udbud af tilsyn vedrørende Omsorg & Pleje, Psykiatriområdet og Socialafdelingen i Skive Kommune

Frivillig annoncering - udbud af tilsyn vedrørende Omsorg & Pleje, Psykiatriområdet og Socialafdelingen i Skive Kommune Den 21. september 2015 Frivillig annoncering - udbud af tilsyn vedrørende Omsorg & Pleje, Psykiatriområdet og Socialafdelingen i Skive Kommune Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet....

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Økonomi, Erhverv og Plan

Økonomi, Erhverv og Plan KB Råd vedr. Råd vedr. idræt og kultur Udsatte råd 17.4 Borger inddragelse Handicap råd Ældre råd Økonomi, Erhverv og Plan Integratio nsråd Klima og Bæredygtighed Natur og Miljø Social og Sundhed Børn

Læs mere

7. Kultur- og Fritidsudvalget

7. Kultur- og Fritidsudvalget 7. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2015 Kultur U 9.352.500 kr. -148.400 kr. dræt U 22.986.100 kr. - 3.626.800 kr. Folkeoplysning U 25.991.300 kr.

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budget 2016 07.10.2015 1

Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 07.10.2015 1 Budget 2016 Dato 06.10.15 Resultatopgørelse 2016-2019 - Vedtaget budget Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.897,3 1.932,2 1.968,4 2.007,1

Læs mere

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv.

Bilag 2. Løn- og selvforvaltning, forventet overskud/underskud i 2015. Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget. Administration mv. Drift Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration mv. Administration og planlægning Venskabsbysamarbejde mv. 38.841 0-38.841 Internationalt samarbejde 28.766 0-28.766 Projekt indenfor dagtilbudsområdet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Solceller sammen med solvarme. Sol i Skive over tid

Solceller sammen med solvarme. Sol i Skive over tid Energibesparelser og reduktion af energiforbrug i kommunale bygninger Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk i Skive Kommune Skive s bygninger

Læs mere

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016

Socialudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalgets opfølgning pr. 1. april 2016 Socialudvalget Ældre og handicappede 53.902.468 237.738.438 183.835.970 17.317.136 39.567.552 175.689.950 136.122.398 14.752.207 053232 Pleje og omsorg mv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Skive kommune etape 1 5

Skive kommune etape 1 5 Emne Driftsindtægter Mgd. Enh. Distribution Transmission Omkostninger Spøttrup Varmeværk Varmesalg 8.155 MWh á 0,0* = 8.179 MWh á 0,0* = 8.205 MWh á 0,0* = 8.160 MWh á 0,0* = 8.167 MWh á 0,0* = Spøttrup

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199

Læs mere

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.

1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. 1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937

Læs mere

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere