Budgetoplysninger 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplysninger 2013"

Transkript

1 Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Fælles formål Vedligeholdelse og renholdelse 500 Materiale og aktivitetsudgifter 001 Renholdelse og vedligeholdelse af kom. arealer herunder byggegrunde 25 Faste ejendomme Fælles formål Ren by Aktiviteter og Offentlige toiletter Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Materialer Glyngøre Havn Virksund Havn

2 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Parker og legepladser Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 510 Skive Anlæg og Børnenes Paradis 401 Lønninger Tekniske anlæg anskaffelse og drift Vedligeholdelse 702 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 511 Øvrige parker, anlæg og grønne områder 505 Aktiviteter Vedligeholdelse Strandområder Drift og vedligehold Aktiviteter Vedligeholdelse Skatter og afgifter Redningstjeneste/Falckabonnement 507 Skive Søsportshavn/Strandtangen/- lystbådehavn 508 Tilskud til strandrensning 509 Blå flag redningsposter 11

3 Badebroer Drift og vedligehold Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer 900 Indtægter Indtægter med moms Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Vedligehold kommunale ejendomme 001 Stadions- og idrætsanlæg IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Naturbeskyttelse Skove Skove og plantager Drift og vedligehold Ådalen 506 Jagtleje Plantager (skovdrift) Købsmoms 001 Tekniske anlæg Vedligeholdelse Skatter og afgifter Forsikringer bygninger 508 Salg af træ til kommunens institutioner 509 Krabbesholm, Hvidbjerg og Vadum Skov - Skatmoms 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner

4 01 Fælles formål Kommunale veje Afledt drift områdefornyelse Selde Vejplanlægning % reduktion, Park og Vej 511 Vejplanlægning mv Udskillelse af veje diverse opmålinger 513 Vejmandstilsyn Kontrol af afspærring Entreprenørgård Administration Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 400 Personale Lønninger Trepartsmidler Udkontering af løn Refusion Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 015 Diverse udgifter vedr. kalkulationer, opmålinger og projektforberedelse 016 Kontrol af

5 afspærringer Produktionsomkostninger 600 IT, inventar og Materiel anskaffelse, salg og drift 005 Diverse vedr forsikringsskader 006 Forbrugslager indvendig 008 Lager - grus - stabil og sand 900 Indtægter Salg af produkter og ydelser 008 Indtægter for regningsarbejder 03 Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regn. - skatmoms 504 Arbejder for fremmed regning - Gyrovej 505 Aktiviteter Salg af produkter og ydelser 05 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og pladser 001 Administration Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Rengøring Forsikringer

6 07 Parkering Parkering Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 001 P-vagt Information/annoncer Betaling andre off myndygheder 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Kunstværker vedligeholdelse og rep. 511 Afstribning Afvandningsforanstaltninger 513 Autoværn og sikkerhedsrækværker 514 Broer, tuneller m.v Diverse kunstværker i bymiljøet 518 Renholdelde Gadefejning langs kantsten - 4S 002 Renholdelde gågademiljø 003 Renholdelse iøvrigt Rabatter Signalanlæg og andet teknisk udstyr 527 Skilte, tavler og anden afmærkning 531 Vejbelysningsanlæg Fælles udgifter

7 vejbelysning 532 Vejbidrag Indtægter Grundejerbidrag/gågade miljø Projekt og trafiksikkerhed 533 Skive Færdselssikkerhedsråd 001 Informationskampagner Andre aktiviteter Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje Vedligehold af grønt ved veje 500 Aktiviteter og Aktiviteter Belægninger m.v Forbedringer og reparation af vejbelægninger 515 Cykel- og gangst. incl tekn.anl. + indklip 517 Fortove Grusveje Reparation af belægning på kørebaner m.v. 528 Slidlag på kørebaner m.v. 32 Kollektiv trafik Fælles formål Kollektiv trafik Læskure Havne Kystbeskyttelse

8 Kystbeskyttelse Personale Lønninger Højvandsberedskab Kystsikring Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Kommunale veje Vejbelysningsanlæg Fælles udgifter vejbelysning 002 Kontrakt vedr. gammel Salling kommuner 003 Kontrakt vedr. gammel Skive kommune 14 Vintertjeneste Vintertjeneste Udgifter til beredskabst. anskaf. og klargøring 530 Udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse 02 Natur og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturbeskyttelse Fredningsnævn Naturformidling Administration Aktiviteter Naturforvaltning Aktiviteter

9 510 Rådgivning og konsulentbistand 602 Inventar og anskaffelse og drift 701 Vedligeholdelse Naturforvaltningsprojekt udenfor fredninger 505 Aktiviteter Ny registrering af Aktiviteter Restaurering af søer Aktiviteter Vedligeholdelse Renovering og vedligeholdelse af stier 505 Aktiviteter ØD - Økonomisk decentralisering 51 Natura Vandplaner, Natura og Grøn Vækst 400 Personale Lønninger Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Bygværker og rørledninger 005 Aktiviteter IT, inventar og Grødeskæring, oprensning, 18

10 grødeoptag og tømning af sandfang 005 Aktiviteter Regulativer, opmåling og afmærkning af vandløb 005 Aktiviteter og IT, inventar og Grunde og bygninger Indtægter Tilsyn, erstatning og information 005 Aktiviteter og Grunde og bygninger Vandhandleplaner Aktiviteter Limfjordsrådet Aktiviteter Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Salg af produkter og ydelser 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Limfjordsrådet Aktiviteter og Aktiviteter Vandindvinding Vandindvinding Grundvandsundersøgelser Administration Overfladevand Rådgivning og konsulentbistand 87 Miljøtilsyn - virksomheder

11 Miljøtilsyn virksomheder 900 Indtægter Lovmæssige gebyrer Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Recipientkvalitet og spildevand 520 Badevand, kyst og badevandsanalyser 521 Blå Flag Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 510 Affald Administration Aktiviteter Rådgivning og Konsulentbistand 511 IT Miljø Administration Aktiviteter IT - anskaffelse og drift 512 Jordforurening Rådgivning og Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og drift 513 Kvalitetsstyring Administration Rådgivning og Konsulentbistand 601 IT - anskaffelse og drift 514 Råstoffer Rådgivning og Konsulentbistand 515 Spildevand Lønninger Materialer

12 510 Rådgivning og Konsulentbistand 516 Virksomheder Rådgivning og Konsulentbistand 517 Øvrig miljø Lønninger Tjenestemænd Administration Aktiviteter Materialer Rådgivning og Konsulentbistand 522 1% reduktion, Natur og Miljø 505 Aktiviteter ØD - Økonomisk decentralisering Indsatsplanlægning for grundvand 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 55 Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Aktiviteter og Administration Bekæmpelse - Byzone Aktiviteter Bekæmpelsesmidler Aktiviteter Indtægter Ejendomsskat skadedyrsbekæmpelse 21

13 03 Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Busdrift Trafiktilskud Midttratik Grunde og bygninger Vedligeholdelse Færgedrift Fur Færgeri - Skatmoms Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 004 Forplejning Materialer IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og anskaffelse og drift 003 Transportmidler anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer

14 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Indsejlet m/u moms Indsejlet udlandet Hvalpsund Færgeri Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Lufthavne Skive Lufthavn Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer Indtægter Betaling fra lejere Karup Lufthavn Aktiviteter og Planlægning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Fælles formål Udleje af jord Materiale og aktivitetsudgifter 002 Administration Rådgivning og konsulentbistand 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 23

15 003 Husleje, leje Faste ejendomme Fælles formål Kort og Gis Aktiviteter og Luftfotografering Salg af bykort Salg af bykort Aktiviteter og Indtægter Planlægning Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og Møder, rejser og repræsentation 513 Reproduktion Lokalplan Tinglysning af lokalplaner 15 Byfornyelse Byfornyelse, ydelsesstøtte 001 Udgifter til byfornyelse 02 Transport og infrastruktur Havne Havne Oprensning og uddybning af kommunale havne 500 Aktiviteter og

16 Skive Havn Aktiviteter og Administration Møder og rejser Isbrydning - fast afgift 016 PR - virksomhed IT, inventar og Drift og vedligeholdelse 700 Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 900 Indtægter Driftsindtægter Vareafgifter Faste pladser Afgift af jernbanevogne 014 Salg af vand Indtægter fra bugsering 016 Diverse indtægter Fur Havn IT, inventar og Inventar og anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Indtægter Driftsindtægter Vareafgifter Faste pladser Diverse indtægter Gæstesejler m/moms

17 Glyngøre Havn Personale Lønninger IT, inventar og Inventar og anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Driftsindtægter Vareafgifter Faste pladser Lystbådehavne m.v Lystbådehavne Aktiviteter og Uddybning og oprensning 05 Bygninger Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Fælles formål Pulje. teknisk vedligehold 500 Aktiviteter og Aktiviteter ØD - Økonomisk decentralisering Teknisk vedligehold Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede

18 udgifter 500 Aktiviteter og Aktiviteter Befordring (brugere) Energimærkningsordning (EMO) 600 IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 003 Transportmidler anskaffelse og drift Kommunale ejendomme Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forsikringer ØD - Økonomisk decentralisering 11 Beboelse Vedligehold kommunale ejendomme 001 Glyngøre Museum, Museumstorvet IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Oddense Bymidte, Torvet A-2F 600 IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 27

19 003 Husleje, leje Rengøring Engblommevej 1/Søndergade A-B 400 Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Klostervej/Fasanvej, Breum 400 Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Skivevej 1, Selde Personale Lønninger Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Østerrisvej 15, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Floutrupvej 7, Selde Grunde og bygninger Husleje, leje Erhvervsejendomme Vedligehold kommunale ejendomme 001 Krejbjerg Forsamlingshus Personale Lønninger Personalerelaterede

20 udgifter 500 Aktiviteter og Administration Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer Indtægter Andre faste ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme 004 Smedien, Odden 17, Glyngøre 700 Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 009 Bilstrupvej 8, Synshal Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Betaling fra lejere Herningvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 900 Indtægter Betaling fra lejere Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Betaling fra lejere Stensbjergvej 4, Højslev Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Betaling fra lejere

21 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Vedligehold kommunale ejendomme 006 Klubhus, Stoholmvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse SIK Klubhus, Skyttevej Grunde og bygninger Vedligeholdelse Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Vedligehold kommunale ejendomme 029 Annexet Brårupvej Grunde og bygninger Vedligeholdelse

22 Forsyningsområdet Udgift Indtægt i alt 11 Forsyning Brugerfinansieret Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel Renovation Renter vedr. kommunens udlæg 900 Indtægter Forbrugsgebyr indtægt 002 Genbrugsgebyr indtægt 003 Grundgebyr, dagrenovation - indtægt 61 Ordninger for dagrenovation restaffald Renovation omlastestation/sorteringsanlæg 500 Aktiviteter og Ordninger for storskrald og haveaffald Renovation - storskrald Aktiviteter og Ordninger for farligt affald Renovation - olie og kemikalier 500 Aktiviteter og Genbrugsstationer

23 Renovation genbrugsafdelingen 500 Aktiviteter og Øvrige ordninger og anlæg Renovation deponeringsanlæg 500 Aktiviteter og Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Ordninger for glas, papir og pap Renovation - papir- og glasindsamling 500 Aktiviteter og

24 Beredskabskommissionen Udgift Indtægt i alt 12 Beredskabskommissionen Skattefinansieret Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Skive Brandvæsen Fælles formål Personale Aktiviter og IT, inventar og Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser

25 Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Oddense Træmuseum Aktiviteter og Teatre Teatre Skive og Omegns Teaterkreds 500 Aktiviteter og Limfjordsteatret Aktiviteter og Betalinger andre offentlige myndigheder 63 Musikarrangementer Musikarrangementer Husleje Musikskolen Grunde og bygninger Husleje, leje Skive Theater arrangementer 500 Aktiviteter og Andre kulturelle opgaver Kultur Svanen Aktiviteter og

26 002 Med skolen i biografen/mobilt øvelokale 500 Aktiviteter og Jenle Aktiviteter og Billedskole Personale Lønninger Skive Garden Aktiviteter og Kulturaftale Aktiviteter og Ørslevkloster Aktiviteter og Limfjorden rundt træskibe Aktiviteter og Hjerk Harre Beboerudvalg Aktiviteter og Herregården Østergaard Grunde og bygninger Vedligeholdelse Rådighedsbeløb Aktiviteter og Aktiviteter Skive Theater forpagtningsvederlag 500 Aktiviteter og Skive Theater pedelmedhjælp 500 Aktiviteter og Skive Theater Bygningen Grunde og bygninger

27 001 Vedligeholdelse Kulturkonsulentens område 001 Kulturarrangementer Aktiviteter og Aktiviteter Ungdomsaktiviteter Aktiviteter og Aktiviteter Mere liv i midtbyen Aktiviteter og Aktiviteter Juleudsmykning Aktiviteter og Aktiviteter Musikfestival for udviklingshæmmede 500 Aktiviteter og Aktiviteter Drivhuset - Skive Ungdomshus 500 Aktiviteter og Aktiviteter Fællesudgifter og m.v. 42 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Ungdomsråd Aktiviteter og

28 04 Idræt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Stadions Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration IT, inventar og Transportmidler anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 002 Ansvarsforsikring Skive Stadion Aktiviteter og Administration IT, inventar og Inventar og anskaffelse og drift 003 Transportmidler

29 anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer Indtægter Egeris Idrætsanlæg Aktiviteter og Aktiviteter IT, inventar og Inventar og anskaffelse og drift 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Indtægter Stoholmvej 9, Nr. Søby IT, inventar og Tekniske anlæg anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg 510 Inventar og redskaber Vedligeholdelse inventar og redskaber 38

30 512 Kridt og maling Tilskud til rengøring Idrætsklubber m.fl Bet. Tilsyn og rengøring Sparbank Arena 900 Indtægter Skive Roklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Skive Sejlklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Skive Windsurfere Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Skive Dykkerklub Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Gebyrer vedr. udlån Indtægter Idræt Kulturcenter Østsalling Aktiviteter og Sparbank Arena Aktiviteter og Andre fritidsfaciliteter Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner Grunde og bygninger Husleje, leje

31 002 Folkeracebaner Grunde og bygninger Husleje, leje Skøjtebanen Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Grunde og bygninger Vedligeholdelse Indtægter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge 001 Skolernes brug af haller Aktiviteter og Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Idræt Skive Stadion - Leasing Aktiviteter og Bidrag fra SIK Indtægter Reklameslag Indtægter Lejeindtægt Indtægter Bidrag fra Skive Roklub Indtægter Bidrag fra Sejlklub

32 900 Indtægter Bidrag fra Skive Søsportshavn 900 Indtægter Forpagtningsaftale Strandtangen 900 Indtægter KCL Aktiviteter og Administration Forsikringer Indtægter Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Fælles formål Betalinger andre offentlige myndigheder 72 Folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning LOF-Skive Aktiviteter og AOF-Skive Aktiviteter og Være Vide Virke Aktiviteter og Fordeling aftenskoler Aktiviteter og Gigtforeningens

33 oplysningskreds 500 Aktiviteter og Spøttrup aftenskole Aktiviteter og FOF Nordvestjylland Aktiviteter og Ørslevkloster aftenskole Aktiviteter og Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Aktiviteter og Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb 500 Aktiviteter og Skive Idrætssamvirke Aktiviteter og Spejdersamråd Aktiviteter og Lokaletilskud Lokaletilskud haller Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 120 Skive Hallerne Skive Skyttecenter Søby-Højslev Hallerne Skive Kaserne Sundsøre Hallen Sport og Event Center Jebjerg 42

34 126 Fursund Hallen Balling Hallen Oddense Hallen Spøttrup Hallen Durup Hallen Glyngøre Hallen Sallinghallerne Skive Letha/Skive Tennisklub/SAM 134 Boksernes Hus Virksund Lystbådehavn Aktivitetstilskud til hallerne Lokaletilskud kommunale klubhuse 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 001 Klubhuset Nr. Allé, Rødding 002 Ørumvej Brårupvej Flyvej Vindevej 48B Folmentoftevej Fur Spejderhytte Ballling Spejderhytte Klubhuset, Lundgårdsvej, Rettrup 010 Klubhuset, Søbyvej A 011 Idrætshus, Viumvej Overmarksvej Lokaletilskud foreninger Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 020 Skive Gymnasium Skive Seminarium Hem Skytteforening

35 023 Skive Country Liners Højslev Kirkeby Idrætsforening 025 Højslev St Idrætsforening 026 Nr. Søby Idrætsforening 027 Rønbjerg Idrætsforening 028 Fursund Idrætsforening 029 Østsalling Idrætsforening 030 Sundsøre Fodboldklub Roslev Idrætsklub Sallingsund Fodboldklub 033 Hvidbjerg-Rettrup UIF Håsum-Ramsing UIF Rødding Atletik Klub J.G.T. Motion M Vestsalling Tennisklub 039 Lihme Tennisklub Jebjerg-Lyby Tennisklub 041 Glyngøre Tennisklub Durup Tennisklub Roslev Tennisklub Nr. Søby Cykelklub Skive Rideklub Sundsøre Rideklub Sallingsund Hesteklub Lem Rideklub Næstildgård Sportsklub 050 Fur Bådelaug Sallingsund Sejlklub Gyldendal Bådelaug Bokseklubben Limfjord Skive Kampsports

36 Center 055 Maritim Center Skive Skive Golfklub Skive Svæveflyveklub Skive Svømmeklub Skive Tennisklub Skive Forenede Håndboldklubber 061 Sundsøre Garden Pulling 062 Vestsalling Petanqueklub 063 BMX-Klubben Faldskærmsklubben Westjump 065 Bowlingklubben Skive Sportsdanserforening 067 Skive Windsurfingklub Det Danske Spejderkorps 069 FDF/FPF - Egeris FDF Glyngøre FDF Glyngøre, skibet Berta 072 KFUM Spejderne Ørum KFUM Skivehusgruppen KFUM Bruddalsgruppen KFUM Flyndersøgruppen KFUM & KFUK Sallinggade 077 KFUM Spejderne Hem KFUM Spejderne Fur KFUM Spejderne Breum KFUM Spejderne Roslev KFUM Spejderne Balling 082 Rødding KFUM & K KFUM Spejderne Spøttrup 084 Vestlimfjord Distrikt Virksund

37 Borgerforening 086 Sallingkredsens Søndagsskole 087 Salling Cirkus Klub Krejbjerg Forsamlingshus 089 Skive Skateboard Klub Skive Modelflyve Klub Søby Højslev Amatørteater 092 Den Arabiske Venskabsforening 093 Harrevig Golfklub Fur Tennisklub Diverse kontoen Lokaletilskud Lokaletilskud Annoncer Start og udviklingspulje 06 Fællesudgifter og m.v. 42 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Personale Uddannelse og kurser Aktiviteter og Møder, rejser og repræsentation 06 Bibliotek Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker

38 Bibliotek Bøger m.v Bøger og indbinding Andre Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Administration Indtægter Skive musikskole Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Musikarrangementer Skive Musikskole sekretariat 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Skive Musikskole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration

39 003 Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand 505 Arrangementer, møder mv. 506 Copy-Dan og Koda Instrumenter Klaverstemning Koncerter Reparation af instrumenter 515 Noder og andet undervisningsmateriale 600 IT, inventar og IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer Indtægter Elever over 25 år Elever under 25 år Kunstrådet Kunstrådet Talentlinien 10 Museum Salling Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Museum Salling,

40 museumsdrift 001 Personaleudgifter Ledelse og Lønninger Personale Lønning Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 002 Lokaler, ejendomme og friarealer 600 IT, inventar og Inventar og anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugerafgifter, skatter og afgifter 750 Forsikringer Arbejdsskadeforsikring 003 Administration Aktiviteter og Administration Stratetiske projekter Markedsføring Lokalitetskonti Fagområdekonti Museumschefens dispositionskonto 600 IT, inventar og Transportmidler anskaffelse og drift 004 Husleje Grunde og bygninger Husleje, leje Ikke off-tilskud Ikke off-tilskud

41 007 Statstilskud Statstilskud Entre Indtægter SBM Skive Fur SOM Arkiv Museum Salling, samlingerne 009 Samlingens forvaltning Aktiviteter og Tværgående Kunst Undersøgelser og erhvervelser 500 Aktiviteter og Kunst Historie Arkæologi Konservering Aktiviteter og Historie Samlingschefens dispositionskonto Museum Salling, formidling 012 Udstillinger Aktiviteter og Tværgående Kunst Historie Arkæologi Natur Andenformidling

42 500 Aktiviteter og Kunst Historie Natur Skoletjenesten Aktiviteter og Natur Formidlingschefens dispositionskonto Museum Salling Forskning Undersøgelser og erhvervelser 500 Aktiviteter og Natur Forskningsprojekter Aktiviteter og Arkæologi Natur Forskningschefens dispositionskonto Museum Salling Kiosk SBM Aktiviteter og SBN Kiosk Skive Aktiviteter og Skive kiosk FUM Aktiviteter og Fur kiosk SOM Aktiviteter og

43 523 SOM kiosk Museum Salling Erhvervsklub Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Aktiviteter og Lokaler, ejendomme og friarealer 700 Grunde og bygninger Forbrugerafgifter, skatter og afgifter 52

44 Sundhedsudvalget Udgift Indtægt i alt 14 Sundhedsudvalget Skattefinansieret Sundhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) 007 Genoptræning under indlæggelse 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale Aktiviteter og Bassin Brugerbetaling Ergo- og fys studerende Markedsføring/PR/annoncer Svømmebassin/motionscent- 53

Kultur og Fritidsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792

Læs mere

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

16. Budgetoplysninger 2015 drift

16. Budgetoplysninger 2015 drift 16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014

SKIVEKOMMUNE Budget 2014 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2014... 11 Drift... 11 Udvalget for Teknik og Miljø... 11 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 39

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler

Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: 73.702.100 kr. -2.328.200 kr. Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende:

Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: 4.771.600 kr. -3.854.800 kr. Indsatsområde: Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Korr. budget med ød Restbudget 2014

Korr. budget med ød Restbudget 2014 TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 22 Jordforsyning Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 05 Ubestemte formål 8.465 10.370 10.370 I alt bevilling 8.465 10.370 10.370 0.05

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

(120) (120) H C 6 B

(120) (120) H C 6 B Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø

Budget 2010. Udvalget for Teknik og Miljø Lejre Kommune Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 233 Lejre Kommune Strukturtekst Opr. vedt. overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 81.900 81.854

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift Rengøring... 4 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration...

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.059 42.600 27.541 0,65 32 Fritidsfaciliteter

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø

Veje, Grønne områder og Miljø Budget Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Veje, grønne områder og miljø Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018

Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne. Januar 2018 Teknisk Udvalg arbejdsopgaverne Januar 218 Styrelsesvedtægten Teknisk Udvalg 18. Teknisk Udvalg består af 7 medlemmer. Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-,

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere