IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser"

Transkript

1 IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse Beregning af rejsens varighed og længde Ansøgning om og bestilling af rejsen Rejseforskud Brug af betalingskort på rejser Udgifter til transport Rejser med tog Kørsel i egen bil Taxa Rejse med fly Transport på bestemmelsesstedet herunder leje af bil Udgifter til måltider mv Model 1: Time- og dagpenge Rejser med en varighed over 28 døgn Model 2: Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation Udgifter til overnatning Udokumenterede nattillæg Rejseforsikring Afregning af rejseudgifter Valutakurs Om udgiftsdækning for personer, der ikke er fastansatte på IT-Universitetet Censorer og timelønnede undervisere Gæsteforskere Udenlandske forskeres deltagelse i workshop og lign. for projektmidler Studerendes rejser for IT-Universitetet Diverse P-afgifter, fartbøder og kontrolafgifter i tog Vejledning fra SKAT om godtgørelse af rejseudgifter

2 9.0 Godkendelse og ikrafttræden Definition og bevilling af en tjenesterejse Tjenesterejser er defineret som rejser som ansatte ved IT-Universitetet foretager og som er nødvendige i forhold til ansættelse ved IT-Universitetet, og som er godkendt af nærmeste personaleleder som en tjenesterejse. Formålet med rejsen vil enten have karakter af: 1. Undervisningsmæssig karakter 2. Administrativ karakter 3. Forskningsmæssig karakter Alle tjenesterejser på IT-Universitetet er omfattet af Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen, juni Formålet med tjenesterejseaftalen er at godtgøre merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med en tjenesterejse. Satserne er fastlagt i overensstemmelse med det gældende cirkulære om satsregulering af tjenesterejser, der udsendes af Moderniseringsstyrelsen en gang om året pr. 1. januar. Det er IT-Universitetet, der tilrettelægger tjenesterejsen. Transport mellem hjem og arbejde er ikke en tjenesterejse, og rejsen sker for den ansattes egen regning. Der lægges vægt på tre afgørende forhold, når der skal vurderes, om der er tale om en tjenesterejse: Afstanden mellem den ansattes sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, det arbejde der udføres på det sædvanlige arbejdssted, og de vilkår arbejdet udføres under. SKAT definerer tjenesterejser for lønmodtagere: Som lønmodtager er du på rejse: Når du på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Når din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end dit sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Skattemæssigt er et arbejdssted maksimalt midlertidigt i 12 måneder (uden fradrag for ferie, fridage, sygdom og tjenesterejser), og man kan maksimalt få skattefri godtgørelse af kost- og logi op til 12-måneder. Se endvidere afsnit

3 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde. En tjenesterejses varighed beregnes efter hvorfra den rejsende påbegynder sin tjenesterejse tjenestested eller bopæl. Ved kørselsgodtgørelse tages ligeledes udgangspunkt i hvorfra rejsen starter. Bemærk, at man ikke både kan få almindeligt kørselsfradrag og skattefri godtgørelse for de samme kilometre. IT-Universitetet indberetter kørselsgodtgørelse til SKAT en gang om året. 1.2 Ansøgning om og bestilling af rejsen En tjenesterejse skal godkendes af afdelings- eller Institutleder eller en person bemyndiget af disse forud for rejsebestillingen. Blanketter findes i bogholderiet eller på intranettet. Den ansatte eller dennes afdeling bestiller selv rejsen. IT-Universitetets ansatte er forpligtede til at bestille flyrejser gennem Carlson Wagonlit Travel, fordi universitetet samlet set køber rejser for et beløb, der overstiger grænserne for udbud. Om bestilling - se punkt 2.4 rejser med fly. 1.3 Rejseforskud Når rejsen er godkendt, kan der, om nødvendigt, udbetales rejseforskud ved ansøgning og dokumentation for udlæg. Der skal forud for henvendelse i bogholderiet udfyldes et budget, og rejsen skal være godkendt. 1.4 Brug af betalingskort på rejser IT-Universitetet har tilsluttes sig statens aftale om betalingskort. Herved undgår den ansatte at rejse med mange kontanter. Der kræves en væsentlig rejseaktivitet for at få godkendt et betalingskort. Den rejsende behøver ikke at lægge ud af egen lomme eller belaste eget dankort/kreditkort. Kortet udstedes med firmahæftelse. IT-universitetets omkostninger godtgøres efter den normale godkendelsesprocedurer. Husk at gemme originale kvitteringer for køb på betalingskort, da de skal bruges som dokumentation ved betaling af udlæg, hvor en kortkvittering alene ikke vil være nok, da det ikke fremgår af denne, hvad der er købt. Du kan læse mere om betalingskort på IT-Universitetets intranet i den Administrative ABC, hvor link til bemyndigelseserklæring og Vejledning om anvendelse af kreditkort ligeledes findes. 2. Udgifter til transport Ansatte ved IT-Universitetet skal som hovedregel benytte offentlig transport i forbindelse med en tjenesterejse. Rejsen skal dog fortages således, at det ud fra en samlet betragtning er mest hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for universitetet. I vurderingen indgår udover prisen på privat transportmiddel også den rejsendes tidsforbrug. IT-Universitetet godkender det faktiske udgangspunkt for rejsen (hjemadressen eller arbejdsstedet). Udlæg for rejseudgifter, herunder bus, tog og taxa i forbindelse med flyrejser refunderes kun i det omfang, de kan dokumenteres med originale bilag. Det er kun de faktiske udgifter, der refunderes. Husk altid at vedlægge dokumentation for rejsens gennemførelse i form af billet e. lign. 3

4 2.1 Rejser med tog Rejsende bestiller selv togbillet på og betaler med betalingskort eller kreditkort. Der skal altid vælges standard /økonomiklasse i tog. 2.2 Kørsel i egen bil Der kan køres i privat køretøj, hvis det overordnet set er mest økonomisk fordelagtigt for IT-Universitetet. Der skal dog altid en konkret tilladelse fra nærmeste leder til kørsel i egen bil til udlandet. Alle kilometre dækkes efter den lave takst i cirkulære om satsregulering. Satsen i 2014 er 2,10 kr. pr. kilometer. Såfremt der ikke foreligger en køretilladelse for rejser til udlandet, ændres rejseafregning før anvisning til at rejsen dækkes svarende til den billigste rejseudgift med offentlig transport. For at godtgørelsen kan udbetales skattefrit, skal kørslen forgå i egen/ægtefælles bil/motorcykel. IT- Universitetet har pligtig til at indberette kørselsgodtgørelse til SKAT. 2.3 Taxa Taxa kan benyttes til og fra station/lufthavn, når tjenstlige forhold nødvendiggør dette, eller når rejse/ankomst finder sted i de tidlige morgentimer eller sent på aftenen. Taxabilaget skal være forsynet med oplysning om hvorfra og hvortil der er kørt samt dato. 2.4 Rejse med fly Rejsende bestiller normalt flybilletter ved at sende en mail til Carlson Wagonlit Travel (CWT) på mail: Alle ansatte hos IT Universitet skal have en rejseprofil for at kunne booke en rejse. Dette for at undgå fejl i navne og andre informationer. Carlson Wagonlit opretter rejseprofiler for IT Universitetet. Så hvis en ansat ikke er oprettet, skal de skrive en mail på og oplyse: fulde navn, som det står i passet, arbejdsmail, telefonnummer samt fødselsdato. Det er vigtigt, at disse oplysninger sendes på skrift fra . For rejsebestillinger kan Carlson Wagonlit også kontaktes på telefon Carlson Wagonlit Travel udsteder billetten automatisk. Bekræftelse sendes på mail til den rejsende. Det vil som regel være en e-ticket, mailen er således en kvittering for billetten. Carlson Wagonlit Travel fremsender en faktura. I tilfælde, hvor der pålægges så store gebyrer for rejsen (fx til Aalborg), der betyder at det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt at købe gennem CWT, må den rejsende bestille billet andet sted. Alle IT-Universitetets ansatte flyver på standard/økonomiklasse. Bemærk ved bestilling af rejsen, at der ikke skal bestilles afbestillingsforsikring på flybilletter, da IT-Universitetet som statsfinansieret institution ikke må refundere beløbet. 4

5 Hvis der i særlige konkrete tilfælde er sundhedsfaglige hensyn, der taler for rejse på økonomiklasse plus eller evt. business kan der dispenseres. Der skal foreligge dokumentation for den sundhedsfaglige årsag godkendt af institut/afdelingsleder, før rejsen bestilles. Bonuspoint, der optjenes i forbindelse med tjenesterejser, tilhører IT-Universitetet og kan anvendes i forbindelse med køb af nye tjenesterejser. Bonuspoint optjent ved køb af tjenesterejser må ikke anvendes til køb af private rejser, jf. Finansministeriets cirkulære om bonuspoint. 2.5 Transport på bestemmelsesstedet herunder leje af bil Som hovedregel afholdes udgifter til transport på bestemmelsesstedet af timedagpenge, dog ikke transport til og fra lufthavn eller station. Hvis der er væsentlige transportudgifter på bestemmelsesstedet, så der er et åbenlyst misforhold mellem udgifter til lokaltransport og godtgørelsen, jf og 3.2, kan disse udgifter også refunderes. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt for effektiv gennemførelse af tjenesterejsen kan den budgetansvarlige leder godkende, at der anvendes en lejet bil. Godkendelse skal ske forud for rejsen og vedlægges rejseafregningen godkendelsen skal indeholde en begrundelse af behovet. 3.0 Udgifter til måltider mv. Den rejsende kan vælge at få dækket udgifter til måltider mv. efter én af følgende to modeller: Model 1: Time- og dagpenge (rejsen varer mere end 24 timer) kræver ikke bilag eller Model 2: Refusion af rimelige merudgifter kræver bilag 3.1 Model 1: Time- og dagpenge Ved rejser i Danmark udgør satserne, jf. cirkulære om satsregulering i 2014 for rejser op til 28 døgn: Pr. døgn 398,00 Kr. Pr. time 16,58 kr. Såfremt der tilbydes gratis måltider i tilknytning til rejsen, reduceres satserne med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmåltid. Bemærk, at time- dagpenge ud over måltiderne skal dække udgifter til lokal transport. Satsen for time- dagpenge for de lande, som de fleste ansatte ved IT-Universitetet rejser til, er pr. 1. januar 464 kr. pr. døgn. Ved rejser til Indien er satsen dog 255 kr. pr. døgn. Se de øvrige satser i Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (Moderniseringsstyrelsen) Rejser med en varighed over 28 døgn For rejser over 28 døgn nedsættes time- og dagpengene med 25 pct. Hvis rejsen varer mere end tre måneder udbetaler IT-Universitetet normalt ikke time- og dagpenge, jf. tjenesterejseaftalens 24. 5

6 For længerevarende ophold er der tre måder at få tilskud eller fradrag til /for sine rejseudgifter. Bemærk, at der er tale om valg. Dvs. man kan ikke både få refunderet sine udgifter efter faktisk dokumenterede udgifter, få skattefri rejsegodtgørelse på op til pr. indkomst år og få fradrag for dobbelt husførelse. Såfremt man får fradrag fra skat, vil alle refusioner af rejseudgifter blive fuld skattepligtige. Det påhviler den rejsende selv at undersøge hvilken form for godtgørelse der er mest fordelagtig og mulig. F.eks. kan en enlig uden børn ikke opnå fradrag for dobbelt husførelse og såfremt der stilles fri kost og /eller logi eller modtages skattefri godtgørelse eller fortages fradrag efter ligningslovens 9 A, kan den ansatte ikke samtidig fratrække merudgifter efter reglerne om dobbelt husførelse. Det påhviler den rejsende selv at tage kontakt til SKAT og undersøge mulighederne. For afholdelse af udgifter til forskningsophold i udlandet henvises i øvrigt til bilaget Guidelines concerning research stays abroad. 3.2 Model 2: Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation Rimelige merudgifter til måltider, der er dokumenteret i form af en regning, kan dækkes. Med rimelige merudgifter forstås ca. 40 pct. af gældende dagpengesats for frokost eller middag, dvs. pt. ca. 186 kr. inkl. moms og inkl. drikkevarer. 3.3 Udgifter til overnatning I Cirkulære om satsregulering fastsættes hoteldispositionsbeløb ved overnatning på hoteller i Danmark og udlandet for det kommende år. I 2014 udgør dispositionsbeløbende i Danmark følgende beløb inkl. moms: kr. Af hensyn til momsrefusion skal danske hotelregninger stiles til IT-Universitetet. Når indkvarteringen godkendes af IT-Universitetet bestilles overnatningen og faktura sendes til Universitetets EAN.NR.: For at Universitetet kan fradrag momsen (75 pct. af momsen fra 1. januar 2014) er det vigtigt at morgenmad og andre ydelser fremgår selvstændigt af fakturaen. Hvis morgenmaden, som del af et tilbud, er gratis, skal den alligevel fremgå af regningen med beløbet 0 kr. Der gøres opmærksomt på de foreliggende statslige hotel aftaler. Statens Indkøb offentliggør en liste over leverandører på hotelaftalen: Danmark/~/media/Aftalerne/Hotelophold%20i%20Danmark/Diverse/Leverandoroversigthotelaftalen ashx Det beløb pr. døgn man kan overnatte på hotel for er fastsat i cirkulære om satsregulering. Hoteldispositionsbeløbene i udvalgte lande, som IT-universitetets ansatte hyppigt rejser til, er pt.: USA (New York og Washington DC 340 USD + skat Øvrige USA 230 USD + skat Canada 220 CAD +skat 6

7 Øvrige lande fremgår af gældende cirkulære om satsregulering. Såfremt den rejsende skal til et land som ikke er nævnt i cirkulære om satsregulering, godkender bogholderiet ophold på et prisniveau svarende til ovenstående i danske kroner. Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte bogholderiet for vejledning. Prisniveau for hotel kan i særlige tilfælde fraviges med begrundelse og godkendelse (forud) fra nærmeste leder. Den godkendte begrundelse vedlægges rejseafregning. Hvis hotelværelset deles med en ledsager, der ikke er udsendt af IT-Universitetet, refunderes hotellets enkeltværelsespris, dog højst svarende til det fastsatte hoteldispositionsbeløb. 3.4 Udokumenterede nattillæg Hvis rejsen er dokumenteret og overnatningsudgiften ikke udbetales mod dokumentation, kan der udbetales et udokumenteret nattillæg. I 2014 er satsen på 199 kr. uanset opholdsland. 4.0 Rejseforsikring IT-Universitetet er selvforsikrende i overensstemmelse med reglerne for Statsfinansierede institutioner. Der må ikke tegnes tillægsforsikringer eller alternative forsikringer. Alle, der rejser til udlandet for IT-Universitetet, er automatisk dækket af IT-Universitetet via Europæiske Rejseforsikring. Forsikringskort udleveres i bogholderiet ved personligt fremmøde. Se endvidere cirkulære om Tjenesterejseforsikringen af 21. december 2010, Personalestyrelsen. 5.0 Afregning af rejseudgifter Hurtigst muligt og senest 14 dage efter rejsens afslutning skal den rejsende aflægge regnskab for rejsen. IT-Universitetets skema til rejseafregning i Excel kan findes under Okonomi på intranettet find evt. link via den Administrative ABC under rejser. Den elektroniske rejseafregningsblanket udfyldes og printes, underskrives af den rejsende og en anvisningsberettiget. Nødvendig, original dokumentation vedlægges (Hotelafregning, fly - og bording pas mv.). Hvis den rejsende har modtaget for meget i evt. rejseforskud, modregnes der i den rejsendes løn eller der udstedes en faktura. IT-Universitetet behandler løbende de indkomne rejseafregninger og tilstræber, at tilgodehavender overføres til den rejsendes Nem konto senest 14 dage efter modtagelse af rejseafregningsblanketten i bogholderiet. 6.0 Valutakurs Ved omregning af bilag i fremmed valuta til danske kroner benyttes kursen på udrejsedagen, jf. valutakurser.dk. Kontanter i fremmed valuta kan ikke afleveres til bogholderiet men omveksles til danske kroner eller indsættes på kreditkort af den rejsende selv. 7

8 7.0 Om udgiftsdækning for personer, der ikke er fastansatte på IT-Universitetet 7.1 Censorer og timelønnede undervisere Bekendtgørelse om eksamen, 54, hjemler universiteternes dækning udgifterne til censorformandskabets og censorernes virke, jf. Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag. Der ydes godtgørelse for rejseudgifter (befordringsgodtgørelse, godtgørelse for rimelige merudgifter mod dokumentation) efter Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen, dvs. ovennævnte beskrivelse af reglerne. 7.2 Gæsteforskere For udenlandske gæsteforskere, dvs. lønnede ansatte ved udenlandske institutioner, gælder, at IT- Universitetet kan dække rejsen til og fra Danmark, samt ophold og forplejning efter dokumentation, hvis den gæstende forsker ikke modtager andet vederlag. Samlet set må beløbet til rejser og ophold i Danmark ikke overstige Ligningslovens satser i 9 stk. 5 (er de samme som i cirkulære for satsregulering vedr. tjenesterejser), og opholdet må maksimalt være på tre måneder for ikke at blive anset for et tjenesteforhold. Ellers gælder de almindelige regler for udenlandske ansatte. Der kan ikke udbetales timeog dagpenge, da der ikke bevillingsmæssigt er hjemmel til at afholde udgiften. 7.3 Udenlandske forskeres deltagelse i workshop og lign. for projektmidler Udgifter til rejser - og ophold kan dækkes, hvis de fremgår af det budget bevillingsgiver har godkendt og efter satserne i tjenesterejseaftalen. Rimelige merudgifter til forplejning kan afholdes mod dokumentation. Med rimelige merudgifter forstås op til ca. 40 pct. af dagpengesatsen for frokost eller middag (pt. ca. 186 kr.). Der godkendes altid én repræsentativ middag pr. uge i den første måned, såfremt det er budgetteret og godkendt af bevillingsgiver. Middagen skal afholdes inden for de gældende regler for repræsentation ved IT-Universitetet. Link til repræsentationsregler kan findes i den administrative ABC under repræsentation. Såfremt der er bevilliget middage flere gange på en uge, skal det tydeligt fremgå af budget og bevilling, at bevillingsgiver har godkendt dette. Fx ved antal middage/frokoster i perioden. 7.4 Studerendes rejser for IT-Universitetet I tilfælde af, at de studerende, der er indskrevet på IT-Universitetet har rejseaktivitet, som har en umiddelbar relation til studiet kan universitet refundere faktisk dokumenterede udgifter (faktura og bilag) og indenfor det af projektet/instituttet/sektionen bevilligede beløb. Der skal derfor foreligge en godkendelse af rejsen fra budgetansvarlig med tydelig angivelse af formål og bevilliget beløb, før der kan refunderes udgifter. IT-Universitetet kan refundere udgifter (efter reglerne ovenfor) som: Fly, tog- og busbilletter Hotel 8

9 Taxa Nødvendige vaccinationer (anbefalet af Serum Instituttet) Den almindelige praksis for godkendelse af bilag skal følges, dvs. varemodtages af den studerende /underviseren og godkendes af en dertil bemyndiget (Institutleder, Sektionsleder eller Tap fra RL). Der kan også i visse tilfælde ydes refusion til de studerendes kørsel i privat køretøj. Refusionens størrelse beregnes med antal km til lav takst, jf. ovenfor. Der kan ikke udbetales via rejseforskud, med rejseudgifter (fx fly eller hoteludgift kan forudbetales via regnskabssektionen). De rejseomkostninger som IT-Universitetet betaler for den studerende er skattefri for den studerende, men IT-Universitetet indberetter km-godtgørelse til SKAT. Da der ikke består et ansættelsesforhold er den studerende ikke omfattet af rejseforsikring, jf. tjenesterejseaftalen og den studerende skal selv sørge for forsikring for egne midler. 8.0 Diverse 8.1 P-afgifter, fartbøder og kontrolafgifter i tog IT-Universitetet dækker ikke udgifter til bøder uanset om der er tale om parkeringsbøder, kontrolafgifter, fartbøder e. lign Vejledning fra SKAT om godtgørelse af rejseudgifter SKAT har udgivet en vejledning om rejsegodtgørelse på sin hjemmeside. IT-Universitetet giver ikke rådgivning i forhold til SKAT. Man kan kontakte et skattecenter pr. mail eller ved at ringe. Se kontaktoplysninger på 9.0 Godkendelse og ikrafttræden Denne instruks er et tillæg til IT-Universitetets regnskabsinstruks. Og gælder for rejser, der foretages fra den Reglerne er opdateret 29.september 2014 S:/oekonomivejledningeroginstrukser/ITU intern rejseinstruks 9

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Vores kontaktoplysninger er: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.: 87 55 33 00 E-mail: socia@via.dk www.via.dk/socialraadgiver/aarhus

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Censorinformation 2015

Censorinformation 2015 Censorinformation 2015 Læreruddannelsen i Aarhus Vi byder dig velkommen som censor på Praktiske oplysninger VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus (LIAA). Vores kontaktoplysninger er: Campus

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum

Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum Sæt præg på fremtiden VIA University College Dato: 4. december 2014 Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum 1 Time-dagpenge Censur med overnatning For censur, der er forbundet med

Læs mere

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom).

I tilknytning til kortet kan medarbejdere på Instituttet bestille et dobbeltkort til privat anvendelse (se afsnit Dobbeltkort herom). MasterCard Retningslinier for anskaffelse af MasterCard Dato: 2007.01.01 Reference: Søren Vendelbo Ansvarlig: Jørgen Kunter Pedersen På Teknologisk Institut anvendes en avanceret rejse- og udlægsafregningsmodel,

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder

Aalborg Universitet. Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Aalborg Universitet Regelsæt for AAU- Kreditkort med firmahæftelse - medarbejder Økonomiafdelingen 02-05-2014 Indhold 1. Indledning...2 2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse...2 3. Ansøgning

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 God praksis vedrørende dokumentation

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Vejledende vilkår for freelancejournalistik

Vejledende vilkår for freelancejournalistik Vejledende vilkår for freelancejournalistik 1 Alment journalistisk arbejde 2 Undervisning, specialviden og udlandsartikler 3 PR og Informationsjournalistik 4 Mindstebetaling 5 Paralleludgivelse efter afregning

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23

Cirkulære om aftale om. Flyttegodtgørelse. Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 058-06 PKAT nr. J.nr. 06-542-23 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale Kapitel 1. Afgrænsninger,

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Aalborg Universitet AAU - Vejledning i administration af Internetskonti Eurocard Birthe Pedersen 04-02-2015 Indhold 1. Formål... 2 2. Kortansvarlig... 2 3. Bestilling af kort... 2 3.1. Maksimum... 2 3.2.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere