IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser"

Transkript

1 IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse Beregning af rejsens varighed og længde Ansøgning om og bestilling af rejsen Rejseforskud Brug af betalingskort på rejser Udgifter til transport Rejser med tog Kørsel i egen bil Taxa Rejse med fly Transport på bestemmelsesstedet herunder leje af bil Udgifter til måltider mv Model 1: Time- og dagpenge Rejser med en varighed over 28 døgn Model 2: Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation Udgifter til overnatning Udokumenterede nattillæg Rejseforsikring Afregning af rejseudgifter Valutakurs Om udgiftsdækning for personer, der ikke er fastansatte på IT-Universitetet Censorer og timelønnede undervisere Gæsteforskere Udenlandske forskeres deltagelse i workshop og lign. for projektmidler Studerendes rejser for IT-Universitetet Diverse P-afgifter, fartbøder og kontrolafgifter i tog Vejledning fra SKAT om godtgørelse af rejseudgifter

2 9.0 Godkendelse og ikrafttræden Definition og bevilling af en tjenesterejse Tjenesterejser er defineret som rejser som ansatte ved IT-Universitetet foretager og som er nødvendige i forhold til ansættelse ved IT-Universitetet, og som er godkendt af nærmeste personaleleder som en tjenesterejse. Formålet med rejsen vil enten have karakter af: 1. Undervisningsmæssig karakter 2. Administrativ karakter 3. Forskningsmæssig karakter Alle tjenesterejser på IT-Universitetet er omfattet af Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen, juni Formålet med tjenesterejseaftalen er at godtgøre merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med en tjenesterejse. Satserne er fastlagt i overensstemmelse med det gældende cirkulære om satsregulering af tjenesterejser, der udsendes af Moderniseringsstyrelsen en gang om året pr. 1. januar. Det er IT-Universitetet, der tilrettelægger tjenesterejsen. Transport mellem hjem og arbejde er ikke en tjenesterejse, og rejsen sker for den ansattes egen regning. Der lægges vægt på tre afgørende forhold, når der skal vurderes, om der er tale om en tjenesterejse: Afstanden mellem den ansattes sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, det arbejde der udføres på det sædvanlige arbejdssted, og de vilkår arbejdet udføres under. SKAT definerer tjenesterejser for lønmodtagere: Som lønmodtager er du på rejse: Når du på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Når din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end dit sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Skattemæssigt er et arbejdssted maksimalt midlertidigt i 12 måneder (uden fradrag for ferie, fridage, sygdom og tjenesterejser), og man kan maksimalt få skattefri godtgørelse af kost- og logi op til 12-måneder. Se endvidere afsnit

3 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde. En tjenesterejses varighed beregnes efter hvorfra den rejsende påbegynder sin tjenesterejse tjenestested eller bopæl. Ved kørselsgodtgørelse tages ligeledes udgangspunkt i hvorfra rejsen starter. Bemærk, at man ikke både kan få almindeligt kørselsfradrag og skattefri godtgørelse for de samme kilometre. IT-Universitetet indberetter kørselsgodtgørelse til SKAT en gang om året. 1.2 Ansøgning om og bestilling af rejsen En tjenesterejse skal godkendes af afdelings- eller Institutleder eller en person bemyndiget af disse forud for rejsebestillingen. Blanketter findes i bogholderiet eller på intranettet. Den ansatte eller dennes afdeling bestiller selv rejsen. IT-Universitetets ansatte er forpligtede til at bestille flyrejser gennem Carlson Wagonlit Travel, fordi universitetet samlet set køber rejser for et beløb, der overstiger grænserne for udbud. Om bestilling - se punkt 2.4 rejser med fly. 1.3 Rejseforskud Når rejsen er godkendt, kan der, om nødvendigt, udbetales rejseforskud ved ansøgning og dokumentation for udlæg. Der skal forud for henvendelse i bogholderiet udfyldes et budget, og rejsen skal være godkendt. 1.4 Brug af betalingskort på rejser IT-Universitetet har tilsluttes sig statens aftale om betalingskort. Herved undgår den ansatte at rejse med mange kontanter. Der kræves en væsentlig rejseaktivitet for at få godkendt et betalingskort. Den rejsende behøver ikke at lægge ud af egen lomme eller belaste eget dankort/kreditkort. Kortet udstedes med firmahæftelse. IT-universitetets omkostninger godtgøres efter den normale godkendelsesprocedurer. Husk at gemme originale kvitteringer for køb på betalingskort, da de skal bruges som dokumentation ved betaling af udlæg, hvor en kortkvittering alene ikke vil være nok, da det ikke fremgår af denne, hvad der er købt. Du kan læse mere om betalingskort på IT-Universitetets intranet i den Administrative ABC, hvor link til bemyndigelseserklæring og Vejledning om anvendelse af kreditkort ligeledes findes. 2. Udgifter til transport Ansatte ved IT-Universitetet skal som hovedregel benytte offentlig transport i forbindelse med en tjenesterejse. Rejsen skal dog fortages således, at det ud fra en samlet betragtning er mest hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for universitetet. I vurderingen indgår udover prisen på privat transportmiddel også den rejsendes tidsforbrug. IT-Universitetet godkender det faktiske udgangspunkt for rejsen (hjemadressen eller arbejdsstedet). Udlæg for rejseudgifter, herunder bus, tog og taxa i forbindelse med flyrejser refunderes kun i det omfang, de kan dokumenteres med originale bilag. Det er kun de faktiske udgifter, der refunderes. Husk altid at vedlægge dokumentation for rejsens gennemførelse i form af billet e. lign. 3

4 2.1 Rejser med tog Rejsende bestiller selv togbillet på og betaler med betalingskort eller kreditkort. Der skal altid vælges standard /økonomiklasse i tog. 2.2 Kørsel i egen bil Der kan køres i privat køretøj, hvis det overordnet set er mest økonomisk fordelagtigt for IT-Universitetet. Der skal dog altid en konkret tilladelse fra nærmeste leder til kørsel i egen bil til udlandet. Alle kilometre dækkes efter den lave takst i cirkulære om satsregulering. Satsen i 2014 er 2,10 kr. pr. kilometer. Såfremt der ikke foreligger en køretilladelse for rejser til udlandet, ændres rejseafregning før anvisning til at rejsen dækkes svarende til den billigste rejseudgift med offentlig transport. For at godtgørelsen kan udbetales skattefrit, skal kørslen forgå i egen/ægtefælles bil/motorcykel. IT- Universitetet har pligtig til at indberette kørselsgodtgørelse til SKAT. 2.3 Taxa Taxa kan benyttes til og fra station/lufthavn, når tjenstlige forhold nødvendiggør dette, eller når rejse/ankomst finder sted i de tidlige morgentimer eller sent på aftenen. Taxabilaget skal være forsynet med oplysning om hvorfra og hvortil der er kørt samt dato. 2.4 Rejse med fly Rejsende bestiller normalt flybilletter ved at sende en mail til Carlson Wagonlit Travel (CWT) på mail: Alle ansatte hos IT Universitet skal have en rejseprofil for at kunne booke en rejse. Dette for at undgå fejl i navne og andre informationer. Carlson Wagonlit opretter rejseprofiler for IT Universitetet. Så hvis en ansat ikke er oprettet, skal de skrive en mail på og oplyse: fulde navn, som det står i passet, arbejdsmail, telefonnummer samt fødselsdato. Det er vigtigt, at disse oplysninger sendes på skrift fra . For rejsebestillinger kan Carlson Wagonlit også kontaktes på telefon Carlson Wagonlit Travel udsteder billetten automatisk. Bekræftelse sendes på mail til den rejsende. Det vil som regel være en e-ticket, mailen er således en kvittering for billetten. Carlson Wagonlit Travel fremsender en faktura. I tilfælde, hvor der pålægges så store gebyrer for rejsen (fx til Aalborg), der betyder at det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt at købe gennem CWT, må den rejsende bestille billet andet sted. Alle IT-Universitetets ansatte flyver på standard/økonomiklasse. Bemærk ved bestilling af rejsen, at der ikke skal bestilles afbestillingsforsikring på flybilletter, da IT-Universitetet som statsfinansieret institution ikke må refundere beløbet. 4

5 Hvis der i særlige konkrete tilfælde er sundhedsfaglige hensyn, der taler for rejse på økonomiklasse plus eller evt. business kan der dispenseres. Der skal foreligge dokumentation for den sundhedsfaglige årsag godkendt af institut/afdelingsleder, før rejsen bestilles. Bonuspoint, der optjenes i forbindelse med tjenesterejser, tilhører IT-Universitetet og kan anvendes i forbindelse med køb af nye tjenesterejser. Bonuspoint optjent ved køb af tjenesterejser må ikke anvendes til køb af private rejser, jf. Finansministeriets cirkulære om bonuspoint. 2.5 Transport på bestemmelsesstedet herunder leje af bil Som hovedregel afholdes udgifter til transport på bestemmelsesstedet af timedagpenge, dog ikke transport til og fra lufthavn eller station. Hvis der er væsentlige transportudgifter på bestemmelsesstedet, så der er et åbenlyst misforhold mellem udgifter til lokaltransport og godtgørelsen, jf og 3.2, kan disse udgifter også refunderes. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt for effektiv gennemførelse af tjenesterejsen kan den budgetansvarlige leder godkende, at der anvendes en lejet bil. Godkendelse skal ske forud for rejsen og vedlægges rejseafregningen godkendelsen skal indeholde en begrundelse af behovet. 3.0 Udgifter til måltider mv. Den rejsende kan vælge at få dækket udgifter til måltider mv. efter én af følgende to modeller: Model 1: Time- og dagpenge (rejsen varer mere end 24 timer) kræver ikke bilag eller Model 2: Refusion af rimelige merudgifter kræver bilag 3.1 Model 1: Time- og dagpenge Ved rejser i Danmark udgør satserne, jf. cirkulære om satsregulering i 2014 for rejser op til 28 døgn: Pr. døgn 398,00 Kr. Pr. time 16,58 kr. Såfremt der tilbydes gratis måltider i tilknytning til rejsen, reduceres satserne med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmåltid. Bemærk, at time- dagpenge ud over måltiderne skal dække udgifter til lokal transport. Satsen for time- dagpenge for de lande, som de fleste ansatte ved IT-Universitetet rejser til, er pr. 1. januar 464 kr. pr. døgn. Ved rejser til Indien er satsen dog 255 kr. pr. døgn. Se de øvrige satser i Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (Moderniseringsstyrelsen) Rejser med en varighed over 28 døgn For rejser over 28 døgn nedsættes time- og dagpengene med 25 pct. Hvis rejsen varer mere end tre måneder udbetaler IT-Universitetet normalt ikke time- og dagpenge, jf. tjenesterejseaftalens 24. 5

6 For længerevarende ophold er der tre måder at få tilskud eller fradrag til /for sine rejseudgifter. Bemærk, at der er tale om valg. Dvs. man kan ikke både få refunderet sine udgifter efter faktisk dokumenterede udgifter, få skattefri rejsegodtgørelse på op til pr. indkomst år og få fradrag for dobbelt husførelse. Såfremt man får fradrag fra skat, vil alle refusioner af rejseudgifter blive fuld skattepligtige. Det påhviler den rejsende selv at undersøge hvilken form for godtgørelse der er mest fordelagtig og mulig. F.eks. kan en enlig uden børn ikke opnå fradrag for dobbelt husførelse og såfremt der stilles fri kost og /eller logi eller modtages skattefri godtgørelse eller fortages fradrag efter ligningslovens 9 A, kan den ansatte ikke samtidig fratrække merudgifter efter reglerne om dobbelt husførelse. Det påhviler den rejsende selv at tage kontakt til SKAT og undersøge mulighederne. For afholdelse af udgifter til forskningsophold i udlandet henvises i øvrigt til bilaget Guidelines concerning research stays abroad. 3.2 Model 2: Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation Rimelige merudgifter til måltider, der er dokumenteret i form af en regning, kan dækkes. Med rimelige merudgifter forstås ca. 40 pct. af gældende dagpengesats for frokost eller middag, dvs. pt. ca. 186 kr. inkl. moms og inkl. drikkevarer. 3.3 Udgifter til overnatning I Cirkulære om satsregulering fastsættes hoteldispositionsbeløb ved overnatning på hoteller i Danmark og udlandet for det kommende år. I 2014 udgør dispositionsbeløbende i Danmark følgende beløb inkl. moms: kr. Af hensyn til momsrefusion skal danske hotelregninger stiles til IT-Universitetet. Når indkvarteringen godkendes af IT-Universitetet bestilles overnatningen og faktura sendes til Universitetets EAN.NR.: For at Universitetet kan fradrag momsen (75 pct. af momsen fra 1. januar 2014) er det vigtigt at morgenmad og andre ydelser fremgår selvstændigt af fakturaen. Hvis morgenmaden, som del af et tilbud, er gratis, skal den alligevel fremgå af regningen med beløbet 0 kr. Der gøres opmærksomt på de foreliggende statslige hotel aftaler. Statens Indkøb offentliggør en liste over leverandører på hotelaftalen: Danmark/~/media/Aftalerne/Hotelophold%20i%20Danmark/Diverse/Leverandoroversigthotelaftalen ashx Det beløb pr. døgn man kan overnatte på hotel for er fastsat i cirkulære om satsregulering. Hoteldispositionsbeløbene i udvalgte lande, som IT-universitetets ansatte hyppigt rejser til, er pt.: USA (New York og Washington DC 340 USD + skat Øvrige USA 230 USD + skat Canada 220 CAD +skat 6

7 Øvrige lande fremgår af gældende cirkulære om satsregulering. Såfremt den rejsende skal til et land som ikke er nævnt i cirkulære om satsregulering, godkender bogholderiet ophold på et prisniveau svarende til ovenstående i danske kroner. Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte bogholderiet for vejledning. Prisniveau for hotel kan i særlige tilfælde fraviges med begrundelse og godkendelse (forud) fra nærmeste leder. Den godkendte begrundelse vedlægges rejseafregning. Hvis hotelværelset deles med en ledsager, der ikke er udsendt af IT-Universitetet, refunderes hotellets enkeltværelsespris, dog højst svarende til det fastsatte hoteldispositionsbeløb. 3.4 Udokumenterede nattillæg Hvis rejsen er dokumenteret og overnatningsudgiften ikke udbetales mod dokumentation, kan der udbetales et udokumenteret nattillæg. I 2014 er satsen på 199 kr. uanset opholdsland. 4.0 Rejseforsikring IT-Universitetet er selvforsikrende i overensstemmelse med reglerne for Statsfinansierede institutioner. Der må ikke tegnes tillægsforsikringer eller alternative forsikringer. Alle, der rejser til udlandet for IT-Universitetet, er automatisk dækket af IT-Universitetet via Europæiske Rejseforsikring. Forsikringskort udleveres i bogholderiet ved personligt fremmøde. Se endvidere cirkulære om Tjenesterejseforsikringen af 21. december 2010, Personalestyrelsen. 5.0 Afregning af rejseudgifter Hurtigst muligt og senest 14 dage efter rejsens afslutning skal den rejsende aflægge regnskab for rejsen. IT-Universitetets skema til rejseafregning i Excel kan findes under Okonomi på intranettet find evt. link via den Administrative ABC under rejser. Den elektroniske rejseafregningsblanket udfyldes og printes, underskrives af den rejsende og en anvisningsberettiget. Nødvendig, original dokumentation vedlægges (Hotelafregning, fly - og bording pas mv.). Hvis den rejsende har modtaget for meget i evt. rejseforskud, modregnes der i den rejsendes løn eller der udstedes en faktura. IT-Universitetet behandler løbende de indkomne rejseafregninger og tilstræber, at tilgodehavender overføres til den rejsendes Nem konto senest 14 dage efter modtagelse af rejseafregningsblanketten i bogholderiet. 6.0 Valutakurs Ved omregning af bilag i fremmed valuta til danske kroner benyttes kursen på udrejsedagen, jf. valutakurser.dk. Kontanter i fremmed valuta kan ikke afleveres til bogholderiet men omveksles til danske kroner eller indsættes på kreditkort af den rejsende selv. 7

8 7.0 Om udgiftsdækning for personer, der ikke er fastansatte på IT-Universitetet 7.1 Censorer og timelønnede undervisere Bekendtgørelse om eksamen, 54, hjemler universiteternes dækning udgifterne til censorformandskabets og censorernes virke, jf. Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag. Der ydes godtgørelse for rejseudgifter (befordringsgodtgørelse, godtgørelse for rimelige merudgifter mod dokumentation) efter Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen, dvs. ovennævnte beskrivelse af reglerne. 7.2 Gæsteforskere For udenlandske gæsteforskere, dvs. lønnede ansatte ved udenlandske institutioner, gælder, at IT- Universitetet kan dække rejsen til og fra Danmark, samt ophold og forplejning efter dokumentation, hvis den gæstende forsker ikke modtager andet vederlag. Samlet set må beløbet til rejser og ophold i Danmark ikke overstige Ligningslovens satser i 9 stk. 5 (er de samme som i cirkulære for satsregulering vedr. tjenesterejser), og opholdet må maksimalt være på tre måneder for ikke at blive anset for et tjenesteforhold. Ellers gælder de almindelige regler for udenlandske ansatte. Der kan ikke udbetales timeog dagpenge, da der ikke bevillingsmæssigt er hjemmel til at afholde udgiften. 7.3 Udenlandske forskeres deltagelse i workshop og lign. for projektmidler Udgifter til rejser - og ophold kan dækkes, hvis de fremgår af det budget bevillingsgiver har godkendt og efter satserne i tjenesterejseaftalen. Rimelige merudgifter til forplejning kan afholdes mod dokumentation. Med rimelige merudgifter forstås op til ca. 40 pct. af dagpengesatsen for frokost eller middag (pt. ca. 186 kr.). Der godkendes altid én repræsentativ middag pr. uge i den første måned, såfremt det er budgetteret og godkendt af bevillingsgiver. Middagen skal afholdes inden for de gældende regler for repræsentation ved IT-Universitetet. Link til repræsentationsregler kan findes i den administrative ABC under repræsentation. Såfremt der er bevilliget middage flere gange på en uge, skal det tydeligt fremgå af budget og bevilling, at bevillingsgiver har godkendt dette. Fx ved antal middage/frokoster i perioden. 7.4 Studerendes rejser for IT-Universitetet I tilfælde af, at de studerende, der er indskrevet på IT-Universitetet har rejseaktivitet, som har en umiddelbar relation til studiet kan universitet refundere faktisk dokumenterede udgifter (faktura og bilag) og indenfor det af projektet/instituttet/sektionen bevilligede beløb. Der skal derfor foreligge en godkendelse af rejsen fra budgetansvarlig med tydelig angivelse af formål og bevilliget beløb, før der kan refunderes udgifter. IT-Universitetet kan refundere udgifter (efter reglerne ovenfor) som: Fly, tog- og busbilletter Hotel 8

9 Taxa Nødvendige vaccinationer (anbefalet af Serum Instituttet) Den almindelige praksis for godkendelse af bilag skal følges, dvs. varemodtages af den studerende /underviseren og godkendes af en dertil bemyndiget (Institutleder, Sektionsleder eller Tap fra RL). Der kan også i visse tilfælde ydes refusion til de studerendes kørsel i privat køretøj. Refusionens størrelse beregnes med antal km til lav takst, jf. ovenfor. Der kan ikke udbetales via rejseforskud, med rejseudgifter (fx fly eller hoteludgift kan forudbetales via regnskabssektionen). De rejseomkostninger som IT-Universitetet betaler for den studerende er skattefri for den studerende, men IT-Universitetet indberetter km-godtgørelse til SKAT. Da der ikke består et ansættelsesforhold er den studerende ikke omfattet af rejseforsikring, jf. tjenesterejseaftalen og den studerende skal selv sørge for forsikring for egne midler. 8.0 Diverse 8.1 P-afgifter, fartbøder og kontrolafgifter i tog IT-Universitetet dækker ikke udgifter til bøder uanset om der er tale om parkeringsbøder, kontrolafgifter, fartbøder e. lign Vejledning fra SKAT om godtgørelse af rejseudgifter SKAT har udgivet en vejledning om rejsegodtgørelse på sin hjemmeside. IT-Universitetet giver ikke rådgivning i forhold til SKAT. Man kan kontakte et skattecenter pr. mail eller ved at ringe. Se kontaktoplysninger på 9.0 Godkendelse og ikrafttræden Denne instruks er et tillæg til IT-Universitetets regnskabsinstruks. Og gælder for rejser, der foretages fra den Reglerne er opdateret 29.september 2014 S:/oekonomivejledningeroginstrukser/ITU intern rejseinstruks 9

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere