IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser"

Transkript

1 IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse Beregning af rejsens varighed og længde Ansøgning om og bestilling af rejsen Rejseforskud Brug af betalingskort på rejser Udgifter til transport Rejser med tog Kørsel i egen bil Taxa Rejse med fly Transport på bestemmelsesstedet herunder leje af bil Udgifter til måltider mv Model 1: Time- og dagpenge Rejser med en varighed over 28 døgn Model 2: Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation Udgifter til overnatning Udokumenterede nattillæg Rejseforsikring Afregning af rejseudgifter Valutakurs Om udgiftsdækning for personer, der ikke er fastansatte på IT-Universitetet Censorer og timelønnede undervisere Gæsteforskere Udenlandske forskeres deltagelse i workshop og lign. for projektmidler Studerendes rejser for IT-Universitetet Diverse P-afgifter, fartbøder og kontrolafgifter i tog Vejledning fra SKAT om godtgørelse af rejseudgifter

2 9.0 Godkendelse og ikrafttræden Definition og bevilling af en tjenesterejse Tjenesterejser er defineret som rejser som ansatte ved IT-Universitetet foretager og som er nødvendige i forhold til ansættelse ved IT-Universitetet, og som er godkendt af nærmeste personaleleder som en tjenesterejse. Formålet med rejsen vil enten have karakter af: 1. Undervisningsmæssig karakter 2. Administrativ karakter 3. Forskningsmæssig karakter Alle tjenesterejser på IT-Universitetet er omfattet af Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen, juni Formålet med tjenesterejseaftalen er at godtgøre merudgifter, som en ansat påføres i forbindelse med en tjenesterejse. Satserne er fastlagt i overensstemmelse med det gældende cirkulære om satsregulering af tjenesterejser, der udsendes af Moderniseringsstyrelsen en gang om året pr. 1. januar. Det er IT-Universitetet, der tilrettelægger tjenesterejsen. Transport mellem hjem og arbejde er ikke en tjenesterejse, og rejsen sker for den ansattes egen regning. Der lægges vægt på tre afgørende forhold, når der skal vurderes, om der er tale om en tjenesterejse: Afstanden mellem den ansattes sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, det arbejde der udføres på det sædvanlige arbejdssted, og de vilkår arbejdet udføres under. SKAT definerer tjenesterejser for lønmodtagere: Som lønmodtager er du på rejse: Når du på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Når din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end dit sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl. Skattemæssigt er et arbejdssted maksimalt midlertidigt i 12 måneder (uden fradrag for ferie, fridage, sygdom og tjenesterejser), og man kan maksimalt få skattefri godtgørelse af kost- og logi op til 12-måneder. Se endvidere afsnit

3 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde. En tjenesterejses varighed beregnes efter hvorfra den rejsende påbegynder sin tjenesterejse tjenestested eller bopæl. Ved kørselsgodtgørelse tages ligeledes udgangspunkt i hvorfra rejsen starter. Bemærk, at man ikke både kan få almindeligt kørselsfradrag og skattefri godtgørelse for de samme kilometre. IT-Universitetet indberetter kørselsgodtgørelse til SKAT en gang om året. 1.2 Ansøgning om og bestilling af rejsen En tjenesterejse skal godkendes af afdelings- eller Institutleder eller en person bemyndiget af disse forud for rejsebestillingen. Blanketter findes i bogholderiet eller på intranettet. Den ansatte eller dennes afdeling bestiller selv rejsen. IT-Universitetets ansatte er forpligtede til at bestille flyrejser gennem Carlson Wagonlit Travel, fordi universitetet samlet set køber rejser for et beløb, der overstiger grænserne for udbud. Om bestilling - se punkt 2.4 rejser med fly. 1.3 Rejseforskud Når rejsen er godkendt, kan der, om nødvendigt, udbetales rejseforskud ved ansøgning og dokumentation for udlæg. Der skal forud for henvendelse i bogholderiet udfyldes et budget, og rejsen skal være godkendt. 1.4 Brug af betalingskort på rejser IT-Universitetet har tilsluttes sig statens aftale om betalingskort. Herved undgår den ansatte at rejse med mange kontanter. Der kræves en væsentlig rejseaktivitet for at få godkendt et betalingskort. Den rejsende behøver ikke at lægge ud af egen lomme eller belaste eget dankort/kreditkort. Kortet udstedes med firmahæftelse. IT-universitetets omkostninger godtgøres efter den normale godkendelsesprocedurer. Husk at gemme originale kvitteringer for køb på betalingskort, da de skal bruges som dokumentation ved betaling af udlæg, hvor en kortkvittering alene ikke vil være nok, da det ikke fremgår af denne, hvad der er købt. Du kan læse mere om betalingskort på IT-Universitetets intranet i den Administrative ABC, hvor link til bemyndigelseserklæring og Vejledning om anvendelse af kreditkort ligeledes findes. 2. Udgifter til transport Ansatte ved IT-Universitetet skal som hovedregel benytte offentlig transport i forbindelse med en tjenesterejse. Rejsen skal dog fortages således, at det ud fra en samlet betragtning er mest hensigtsmæssigt og økonomisk fordelagtigt for universitetet. I vurderingen indgår udover prisen på privat transportmiddel også den rejsendes tidsforbrug. IT-Universitetet godkender det faktiske udgangspunkt for rejsen (hjemadressen eller arbejdsstedet). Udlæg for rejseudgifter, herunder bus, tog og taxa i forbindelse med flyrejser refunderes kun i det omfang, de kan dokumenteres med originale bilag. Det er kun de faktiske udgifter, der refunderes. Husk altid at vedlægge dokumentation for rejsens gennemførelse i form af billet e. lign. 3

4 2.1 Rejser med tog Rejsende bestiller selv togbillet på og betaler med betalingskort eller kreditkort. Der skal altid vælges standard /økonomiklasse i tog. 2.2 Kørsel i egen bil Der kan køres i privat køretøj, hvis det overordnet set er mest økonomisk fordelagtigt for IT-Universitetet. Der skal dog altid en konkret tilladelse fra nærmeste leder til kørsel i egen bil til udlandet. Alle kilometre dækkes efter den lave takst i cirkulære om satsregulering. Satsen i 2014 er 2,10 kr. pr. kilometer. Såfremt der ikke foreligger en køretilladelse for rejser til udlandet, ændres rejseafregning før anvisning til at rejsen dækkes svarende til den billigste rejseudgift med offentlig transport. For at godtgørelsen kan udbetales skattefrit, skal kørslen forgå i egen/ægtefælles bil/motorcykel. IT- Universitetet har pligtig til at indberette kørselsgodtgørelse til SKAT. 2.3 Taxa Taxa kan benyttes til og fra station/lufthavn, når tjenstlige forhold nødvendiggør dette, eller når rejse/ankomst finder sted i de tidlige morgentimer eller sent på aftenen. Taxabilaget skal være forsynet med oplysning om hvorfra og hvortil der er kørt samt dato. 2.4 Rejse med fly Rejsende bestiller normalt flybilletter ved at sende en mail til Carlson Wagonlit Travel (CWT) på mail: Alle ansatte hos IT Universitet skal have en rejseprofil for at kunne booke en rejse. Dette for at undgå fejl i navne og andre informationer. Carlson Wagonlit opretter rejseprofiler for IT Universitetet. Så hvis en ansat ikke er oprettet, skal de skrive en mail på og oplyse: fulde navn, som det står i passet, arbejdsmail, telefonnummer samt fødselsdato. Det er vigtigt, at disse oplysninger sendes på skrift fra . For rejsebestillinger kan Carlson Wagonlit også kontaktes på telefon Carlson Wagonlit Travel udsteder billetten automatisk. Bekræftelse sendes på mail til den rejsende. Det vil som regel være en e-ticket, mailen er således en kvittering for billetten. Carlson Wagonlit Travel fremsender en faktura. I tilfælde, hvor der pålægges så store gebyrer for rejsen (fx til Aalborg), der betyder at det ikke er økonomisk hensigtsmæssigt at købe gennem CWT, må den rejsende bestille billet andet sted. Alle IT-Universitetets ansatte flyver på standard/økonomiklasse. Bemærk ved bestilling af rejsen, at der ikke skal bestilles afbestillingsforsikring på flybilletter, da IT-Universitetet som statsfinansieret institution ikke må refundere beløbet. 4

5 Hvis der i særlige konkrete tilfælde er sundhedsfaglige hensyn, der taler for rejse på økonomiklasse plus eller evt. business kan der dispenseres. Der skal foreligge dokumentation for den sundhedsfaglige årsag godkendt af institut/afdelingsleder, før rejsen bestilles. Bonuspoint, der optjenes i forbindelse med tjenesterejser, tilhører IT-Universitetet og kan anvendes i forbindelse med køb af nye tjenesterejser. Bonuspoint optjent ved køb af tjenesterejser må ikke anvendes til køb af private rejser, jf. Finansministeriets cirkulære om bonuspoint. 2.5 Transport på bestemmelsesstedet herunder leje af bil Som hovedregel afholdes udgifter til transport på bestemmelsesstedet af timedagpenge, dog ikke transport til og fra lufthavn eller station. Hvis der er væsentlige transportudgifter på bestemmelsesstedet, så der er et åbenlyst misforhold mellem udgifter til lokaltransport og godtgørelsen, jf og 3.2, kan disse udgifter også refunderes. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt for effektiv gennemførelse af tjenesterejsen kan den budgetansvarlige leder godkende, at der anvendes en lejet bil. Godkendelse skal ske forud for rejsen og vedlægges rejseafregningen godkendelsen skal indeholde en begrundelse af behovet. 3.0 Udgifter til måltider mv. Den rejsende kan vælge at få dækket udgifter til måltider mv. efter én af følgende to modeller: Model 1: Time- og dagpenge (rejsen varer mere end 24 timer) kræver ikke bilag eller Model 2: Refusion af rimelige merudgifter kræver bilag 3.1 Model 1: Time- og dagpenge Ved rejser i Danmark udgør satserne, jf. cirkulære om satsregulering i 2014 for rejser op til 28 døgn: Pr. døgn 398,00 Kr. Pr. time 16,58 kr. Såfremt der tilbydes gratis måltider i tilknytning til rejsen, reduceres satserne med 15 pct. for morgenmad, 30 pct. for frokost og 30 pct. for aftensmåltid. Bemærk, at time- dagpenge ud over måltiderne skal dække udgifter til lokal transport. Satsen for time- dagpenge for de lande, som de fleste ansatte ved IT-Universitetet rejser til, er pr. 1. januar 464 kr. pr. døgn. Ved rejser til Indien er satsen dog 255 kr. pr. døgn. Se de øvrige satser i Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser (Moderniseringsstyrelsen) Rejser med en varighed over 28 døgn For rejser over 28 døgn nedsættes time- og dagpengene med 25 pct. Hvis rejsen varer mere end tre måneder udbetaler IT-Universitetet normalt ikke time- og dagpenge, jf. tjenesterejseaftalens 24. 5

6 For længerevarende ophold er der tre måder at få tilskud eller fradrag til /for sine rejseudgifter. Bemærk, at der er tale om valg. Dvs. man kan ikke både få refunderet sine udgifter efter faktisk dokumenterede udgifter, få skattefri rejsegodtgørelse på op til pr. indkomst år og få fradrag for dobbelt husførelse. Såfremt man får fradrag fra skat, vil alle refusioner af rejseudgifter blive fuld skattepligtige. Det påhviler den rejsende selv at undersøge hvilken form for godtgørelse der er mest fordelagtig og mulig. F.eks. kan en enlig uden børn ikke opnå fradrag for dobbelt husførelse og såfremt der stilles fri kost og /eller logi eller modtages skattefri godtgørelse eller fortages fradrag efter ligningslovens 9 A, kan den ansatte ikke samtidig fratrække merudgifter efter reglerne om dobbelt husførelse. Det påhviler den rejsende selv at tage kontakt til SKAT og undersøge mulighederne. For afholdelse af udgifter til forskningsophold i udlandet henvises i øvrigt til bilaget Guidelines concerning research stays abroad. 3.2 Model 2: Refusion af rimelige merudgifter mod dokumentation Rimelige merudgifter til måltider, der er dokumenteret i form af en regning, kan dækkes. Med rimelige merudgifter forstås ca. 40 pct. af gældende dagpengesats for frokost eller middag, dvs. pt. ca. 186 kr. inkl. moms og inkl. drikkevarer. 3.3 Udgifter til overnatning I Cirkulære om satsregulering fastsættes hoteldispositionsbeløb ved overnatning på hoteller i Danmark og udlandet for det kommende år. I 2014 udgør dispositionsbeløbende i Danmark følgende beløb inkl. moms: kr. Af hensyn til momsrefusion skal danske hotelregninger stiles til IT-Universitetet. Når indkvarteringen godkendes af IT-Universitetet bestilles overnatningen og faktura sendes til Universitetets EAN.NR.: For at Universitetet kan fradrag momsen (75 pct. af momsen fra 1. januar 2014) er det vigtigt at morgenmad og andre ydelser fremgår selvstændigt af fakturaen. Hvis morgenmaden, som del af et tilbud, er gratis, skal den alligevel fremgå af regningen med beløbet 0 kr. Der gøres opmærksomt på de foreliggende statslige hotel aftaler. Statens Indkøb offentliggør en liste over leverandører på hotelaftalen: Danmark/~/media/Aftalerne/Hotelophold%20i%20Danmark/Diverse/Leverandoroversigthotelaftalen ashx Det beløb pr. døgn man kan overnatte på hotel for er fastsat i cirkulære om satsregulering. Hoteldispositionsbeløbene i udvalgte lande, som IT-universitetets ansatte hyppigt rejser til, er pt.: USA (New York og Washington DC 340 USD + skat Øvrige USA 230 USD + skat Canada 220 CAD +skat 6

7 Øvrige lande fremgår af gældende cirkulære om satsregulering. Såfremt den rejsende skal til et land som ikke er nævnt i cirkulære om satsregulering, godkender bogholderiet ophold på et prisniveau svarende til ovenstående i danske kroner. Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte bogholderiet for vejledning. Prisniveau for hotel kan i særlige tilfælde fraviges med begrundelse og godkendelse (forud) fra nærmeste leder. Den godkendte begrundelse vedlægges rejseafregning. Hvis hotelværelset deles med en ledsager, der ikke er udsendt af IT-Universitetet, refunderes hotellets enkeltværelsespris, dog højst svarende til det fastsatte hoteldispositionsbeløb. 3.4 Udokumenterede nattillæg Hvis rejsen er dokumenteret og overnatningsudgiften ikke udbetales mod dokumentation, kan der udbetales et udokumenteret nattillæg. I 2014 er satsen på 199 kr. uanset opholdsland. 4.0 Rejseforsikring IT-Universitetet er selvforsikrende i overensstemmelse med reglerne for Statsfinansierede institutioner. Der må ikke tegnes tillægsforsikringer eller alternative forsikringer. Alle, der rejser til udlandet for IT-Universitetet, er automatisk dækket af IT-Universitetet via Europæiske Rejseforsikring. Forsikringskort udleveres i bogholderiet ved personligt fremmøde. Se endvidere cirkulære om Tjenesterejseforsikringen af 21. december 2010, Personalestyrelsen. 5.0 Afregning af rejseudgifter Hurtigst muligt og senest 14 dage efter rejsens afslutning skal den rejsende aflægge regnskab for rejsen. IT-Universitetets skema til rejseafregning i Excel kan findes under Okonomi på intranettet find evt. link via den Administrative ABC under rejser. Den elektroniske rejseafregningsblanket udfyldes og printes, underskrives af den rejsende og en anvisningsberettiget. Nødvendig, original dokumentation vedlægges (Hotelafregning, fly - og bording pas mv.). Hvis den rejsende har modtaget for meget i evt. rejseforskud, modregnes der i den rejsendes løn eller der udstedes en faktura. IT-Universitetet behandler løbende de indkomne rejseafregninger og tilstræber, at tilgodehavender overføres til den rejsendes Nem konto senest 14 dage efter modtagelse af rejseafregningsblanketten i bogholderiet. 6.0 Valutakurs Ved omregning af bilag i fremmed valuta til danske kroner benyttes kursen på udrejsedagen, jf. valutakurser.dk. Kontanter i fremmed valuta kan ikke afleveres til bogholderiet men omveksles til danske kroner eller indsættes på kreditkort af den rejsende selv. 7

8 7.0 Om udgiftsdækning for personer, der ikke er fastansatte på IT-Universitetet 7.1 Censorer og timelønnede undervisere Bekendtgørelse om eksamen, 54, hjemler universiteternes dækning udgifterne til censorformandskabets og censorernes virke, jf. Personalestyrelsens cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag. Der ydes godtgørelse for rejseudgifter (befordringsgodtgørelse, godtgørelse for rimelige merudgifter mod dokumentation) efter Finansministeriets cirkulære om tjenesterejseaftalen, dvs. ovennævnte beskrivelse af reglerne. 7.2 Gæsteforskere For udenlandske gæsteforskere, dvs. lønnede ansatte ved udenlandske institutioner, gælder, at IT- Universitetet kan dække rejsen til og fra Danmark, samt ophold og forplejning efter dokumentation, hvis den gæstende forsker ikke modtager andet vederlag. Samlet set må beløbet til rejser og ophold i Danmark ikke overstige Ligningslovens satser i 9 stk. 5 (er de samme som i cirkulære for satsregulering vedr. tjenesterejser), og opholdet må maksimalt være på tre måneder for ikke at blive anset for et tjenesteforhold. Ellers gælder de almindelige regler for udenlandske ansatte. Der kan ikke udbetales timeog dagpenge, da der ikke bevillingsmæssigt er hjemmel til at afholde udgiften. 7.3 Udenlandske forskeres deltagelse i workshop og lign. for projektmidler Udgifter til rejser - og ophold kan dækkes, hvis de fremgår af det budget bevillingsgiver har godkendt og efter satserne i tjenesterejseaftalen. Rimelige merudgifter til forplejning kan afholdes mod dokumentation. Med rimelige merudgifter forstås op til ca. 40 pct. af dagpengesatsen for frokost eller middag (pt. ca. 186 kr.). Der godkendes altid én repræsentativ middag pr. uge i den første måned, såfremt det er budgetteret og godkendt af bevillingsgiver. Middagen skal afholdes inden for de gældende regler for repræsentation ved IT-Universitetet. Link til repræsentationsregler kan findes i den administrative ABC under repræsentation. Såfremt der er bevilliget middage flere gange på en uge, skal det tydeligt fremgå af budget og bevilling, at bevillingsgiver har godkendt dette. Fx ved antal middage/frokoster i perioden. 7.4 Studerendes rejser for IT-Universitetet I tilfælde af, at de studerende, der er indskrevet på IT-Universitetet har rejseaktivitet, som har en umiddelbar relation til studiet kan universitet refundere faktisk dokumenterede udgifter (faktura og bilag) og indenfor det af projektet/instituttet/sektionen bevilligede beløb. Der skal derfor foreligge en godkendelse af rejsen fra budgetansvarlig med tydelig angivelse af formål og bevilliget beløb, før der kan refunderes udgifter. IT-Universitetet kan refundere udgifter (efter reglerne ovenfor) som: Fly, tog- og busbilletter Hotel 8

9 Taxa Nødvendige vaccinationer (anbefalet af Serum Instituttet) Den almindelige praksis for godkendelse af bilag skal følges, dvs. varemodtages af den studerende /underviseren og godkendes af en dertil bemyndiget (Institutleder, Sektionsleder eller Tap fra RL). Der kan også i visse tilfælde ydes refusion til de studerendes kørsel i privat køretøj. Refusionens størrelse beregnes med antal km til lav takst, jf. ovenfor. Der kan ikke udbetales via rejseforskud, med rejseudgifter (fx fly eller hoteludgift kan forudbetales via regnskabssektionen). De rejseomkostninger som IT-Universitetet betaler for den studerende er skattefri for den studerende, men IT-Universitetet indberetter km-godtgørelse til SKAT. Da der ikke består et ansættelsesforhold er den studerende ikke omfattet af rejseforsikring, jf. tjenesterejseaftalen og den studerende skal selv sørge for forsikring for egne midler. 8.0 Diverse 8.1 P-afgifter, fartbøder og kontrolafgifter i tog IT-Universitetet dækker ikke udgifter til bøder uanset om der er tale om parkeringsbøder, kontrolafgifter, fartbøder e. lign Vejledning fra SKAT om godtgørelse af rejseudgifter SKAT har udgivet en vejledning om rejsegodtgørelse på sin hjemmeside. IT-Universitetet giver ikke rådgivning i forhold til SKAT. Man kan kontakte et skattecenter pr. mail eller ved at ringe. Se kontaktoplysninger på 9.0 Godkendelse og ikrafttræden Denne instruks er et tillæg til IT-Universitetets regnskabsinstruks. Og gælder for rejser, der foretages fra den Reglerne er opdateret 29.september 2014 S:/oekonomivejledningeroginstrukser/ITU intern rejseinstruks 9

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 2 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE

UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE UDLANDSREJER FOR HHV. FORSKERE (DVS. AU ANSATTE) OG PH.D. STUDERENDE GÅ-HJEM-MØDE FOR ADMINISTRATORER PÅ AU DEN 17. MARTS 2016 AU AARHUS UNIVERSITET Lise K. Mortensen STIKORD Hvad er en tjenesterejse?

Læs mere

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern

Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Regler om tjenesterejser i UVMs koncern Her finder du en række af de regler, som gælder for tjenesterejser i staten. Reglerne for tjenesterejser i staten er fastsat i statens rejsecirkulære ( Cirkulære

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret februar 2017 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2018 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 20. december 2017 Modst. nr. 024-17 J.nr. 2017-3422 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 18. december 2015 Modst. nr. 052-15 J.nr. 2015-1753-0004 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Aftale om tjenesterejser

Aftale om tjenesterejser Kapitel 1 Afgrænsninger, definitioner og særlige bestemmelser 1 Aftalens område Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2016 Cirkulære af 21. december 2016 Modst. nr. 038-16 J.nr. 2016-1753-0005 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser 2017 Cirkulære af 15. februar 2017 Modst. nr. 007-17 J.nr. 2016-1753-0005 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2015 Cirkulære af 23. april 2015 Modst. nr. 014-15 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. 29.01.2014/REB Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2017 for tjenesterejser CIR1H nr 9013 af 05/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 201617530005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Tjenesterejser. Retningslinjer for ansatte UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tjenesterejser Retningslinjer for ansatte Senest opdateret 19. marts 2015 Indhold 1. Tjenesterejseaftalen... 3 2. Personer omfattet af reglerne... 3 3. Hvornår og hvor meget

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice)

Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) 1 Procedure for kursus- og kongresansøgning (samtlige blanketter findes på intranettet under serviceguiden/rejseservice) Denne procedure består dels af specifikke retningslinjer for ansøgning m.v. af alle

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium

Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium Ankerhus Seminarium Vejledning for Censorer Ankerhus Seminarium J. nr. 7330-06-12-22 Slagelsevej 70-74 4180 Sorø December 2006 Tlf. 57 83 01 38 Fax. 57 83 21 75 1. Eksamens gennemførelse. Eksamen gennemføres

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Område... 2 Anvendelse af rejseafregningsmodulet i XAL og IRIS... 2 Rejser og hotel... 2 Hotelreservation... 3 Forskud / Rejsebudget... 3 Betalingskort... 4 Udbetaling

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2016 for tjenesterejser CIR nr 9009 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2015-1753-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Kursus og uddannelse. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Kursus og uddannelse Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 For at sikre en ensartet håndtering af kursus og uddannelse i Ortopædkirurgisk Afdeling er der udarbejdet

Læs mere

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009

Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden. Januar 2009 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Januar 2009 1 Rapport om revisionsmæssig gennemgang af tjenesterejser ved politiet og anklagemyndigheden Kontor:

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX. Nyttige informationer ved oprettelse af rejser i RUS Basisinformation CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 1 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Valg af betalingskortselskab og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Information for censorer

Information for censorer Information for censorer Læreruddannelsen Hjørring University College Nordjylland Skolevangen 45 9800 Hjørring Telefon 72 69 60 00 www.ucn.dk Læreruddannelsen Aalborg University College Nordjylland Mylius

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.1 Log på Rejsud... 2 1.2 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse... 3 1.2.1 Opret nyt dokument... 3 1.2.2 Trin

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

21.13.1 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100. August 2000 J.nr. 7-2113-2/00

21.13.1 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100. August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Vores kontaktoplysninger er: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.: 87 55 33 00 E-mail: socia@via.dk www.via.dk/socialraadgiver/aarhus

Læs mere

ATP Koncernens rejsepolitik

ATP Koncernens rejsepolitik Til ATP s medarbejdere Opdateret december 2014 ATP Koncernens rejsepolitik 1. Formål og ansvar Formålet med denne rejsepolitik er at fastlægge ensartede retningslinjer for ATP koncernens medarbejdere på

Læs mere

administration af indenlandske tjenesterejser

administration af indenlandske tjenesterejser Beretning til statsrevisorerne om administration af indenlandske tjenesterejser December 2004 RB B303/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00

Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE

Godkendt af kommunalbestyrelsen Marts 2007 BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE BEFORDRINGSGODTGØRELSE FOR ANSATTE I NORDDJURS KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 1.1 Reglernes formål Reglerne har til formål at godtgøre de merudgifter, som en medarbejder påføres i forbindelse med tjenesterejser.

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00

Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: August 2000 J.nr /00 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Område...2 Anvendelse af rejseafregningsmodulet i XAL...2 Rejser og hotel...2 Hotelreservation...3 Forskud / Rejsebudget...3 Betalingskort...4 Udbetaling af rejseforskud...4

Læs mere

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden. VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE Indhold Vejledning i RejsUd - Den Rejsende... 1 1.0 Generelt om RejsuD... 1 1.1 Tips... 2 1.2 Log på Rejsud... 2 1.3 Oprettelse af nyt dokument afregning af en rejse...

Læs mere

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen Zahle

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen Zahle Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen Zahle Eksamen 2014 Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen Zahle, professionshøjskolen UCC. Linnésgade 2, 1361 København K Tlf. 41 89 78 00 www.zahle.ucc.dk

Læs mere

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet

Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Aalborg Universitet Vejledning om udbetaling af løn, honorar og udgiftsgodtgørelse til personer, med faglig tilknytning til AAU, der opholder sig på Aalborg Universitet Revisionshistorik Revisionsdato

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen. Opret rejseafregning Velkommen til RejsUd vores system til Rejseafregninger og Udgiftshåndtering. Denne vejledning viser, hvordan du opretter en rejseafregning i RejsUd, så du nemt og ubesværet kan oprette

Læs mere

Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Censor

Læreruddannelsen i Nørre Nissum. Censor L Læreruddannelsen i Nørre Nissum Censor Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum 1 Time-dagpenge Censur med overnatning For censur, der er forbundet med overnatning, udbetales time-dagpenge

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning

Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning Regler for repræsentation og personaleforplejning inkl. Vejledning om kontering og momsafløftning INDHOLD: 1. Repræsentation 2. Interne ydelser / personaleforplejning 3. Vejledning om kontering og momsafløftning

Læs mere

Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum

Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum Sæt præg på fremtiden VIA University College Dato: 4. december 2014 Information til censorer ved Læreruddannelsen i Nørre Nissum 1 Time-dagpenge Censur med overnatning For censur, der er forbundet med

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Information for censorer 2014

Information for censorer 2014 Information for censorer 2014 V I A D K Læreruddannelsen i Aarhus Trøjborgvej 82 8200 Aarhus N Tlf.: 87 55 30 00 Læreruddannelsen i Aarhus Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College Læreruddannelsen

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2

Instruks om tjenesterejser Sektion 5.2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Område... 2 Anvendelse af rejseafregningsmodulet i XAL og IRIS... 2 Rejser og hotel... 2 Hotelreservation... 3 Forskud / Rejsebudget... 4 Betalingskort... 4 Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer

Nye regler for afdelingsbestyrelsens udgifter og beboerarrangementer og beboerarrangementer Bagrund og målsætning Baggrund Ifølge lov om almene boliger må der ikke udbetales løn eller honorar til medlemmer af afdelingsbestyrelser. Bestyrelsesmedlemmer skal dog heller ikke

Læs mere