ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM"

Transkript

1 ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER

2 MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden havde, som så mange andre, placeret deres forsikringer direkte hos et større dansk forsikringsselskab, og anvendte ikke en forsikringsmægler. Sagen drejede sig om en maskine, som virksomheden havde beskadiget under en reparation/servicering. Forsikringsselskabet afviste at dække skaden, hvilket desværre er en situation, som mange virksomheder oplever. Afvisningen skyldtes, at en standard erhvervs- og produktansvarsforsikring undtager skader, som sker under behandling og bearbejdning, eller mens maskinen/genstanden er i varetægt. Forsikringen skulle i dette tilfælde have været udvidet med en klausul, som både ophævede undtagelsen vedrørende behandling/bearbejdning samt varetægt. Denne udvidelse er blot en af mange, som automatisk er en del af Arbejdsgivernes forsikringsaftale. DET FÅR I VIA ARBEJDSGIVERNE: Markedets bedste forsikringsaftale Branchetilpasset forsikringsprogram med alle relevante dækningsudvidelser Danmarks største forsikringsmægler med mere end 450 eksperter indenfor forsikringsrådgivning Faste kontaktpersoner med kendskab til jeres branche Forsikringsudbud sammen med 700 andre medlemmer Forsikringsplan og forsikringspolitik Forsikringsoversigt og servicebesøg efter behov Skadeforebyggelsesrapport Sikringsrapport 360 graders risikorådgivning

3 JERES AKTIVER OVERBLIK MED VÆRKTØJER Willis benytter sig af en række af markedets bedste analyseværktøjer for at sætte risici i system og for at skabe et overblik, der gør det muligt at prioritere indsatsen: Er virksomheden udsat for særlige risici? Skal virksomheden selv tage risikoen? Kan virksomheden eliminere risikoen? Skal virksomheden forsikre sig mod risikoen? Værktøjerne består af risikoanalyser, forsikringsplaner, forsikringspolitikker og skadeforebyggelsesrapporter. Arbejdsgivernes forsikringsprogram er opbygget på en tryghedsskabende måde, da det tager højde for de typiske faldgruber, som derved i videst muligt omfang bliver elimineret. Typiske forglemmelser og dækningsmæssige undtagelser bliver opsamlet og får derfor ingen alvorlige konsekvenser for jer! ERHVERVSFORSIKRING, ALL-RISKS. (BYGNING OG LØSØRE) Forsikringen er etableret på all-risks-vilkår og har derfor et bredere dækningsomfang sammenlignet med en traditionel forsikring. Bygningsforsikringen omfatter automatisk dækning for svamp/insekt samt udvidet rørskade inkl. stikledninger. Løsøreforsikringen omfatter automatisk løsøre i egne biler både ved tyveri og transportskader. Den sædvanlige EDB-forsikring er udvidet, så den omfatter skader på Smartphones, tablets mv. Alt virksomhedens løsøre er omfattet og er forsikret overalt i Danmark normalt vil en traditionel forsikring kun gælde på de anførte forsikringssteder i policen. Der er en overordnet underforsikringsgaranti på forsikringsprogrammet for hver kunde. Underforsikringsgarantien er ment som en beskyttelse mod underforsikring/manglende forsikring. Mindre renoveringer og lignende er automatisk meddækket på entrepriseforsikringsvilkår den slags bliver ofte glemt rent forsikringsmæssigt. Typiske forglemmelser og dækningsmæssige undtagelser bliver opsamlet og får derfor ingen alvorlige konsekvenser for jer! Det skaber tryghed. MASKINFORSIKRING Erhvervsforsikringen kan udvides med maskinforsikring. Udover den fysiske skade medtager denne forsikring automatisk driftstabet i forbindelse med en maskinskade.

4 JERES AKTIVITETER Det er mindst lige så vigtigt at beskytte virksomhedens aktiviteter på samme måde som jeres aktiver. Ingen aktiviteter ingen virksomhed! KOMBINERET DRIFTSTABS- OG MEROMKOSTNINGSDÆKNING I forbindelse med en skade på jeres bygning eller løsøre vil der være risiko for, at virksomheden vil få nogle ekstra omkostninger til flytning til nye lokaler, leje af de nye lokaler og lignende. Ved større skader vil der også være risiko for, at omsætningen vil falde på grund af manglende produktion. Disse ekstra omkostninger og mistet omsætning vil være dækket af en kombineret driftstabs- og meromkostningsdækning. Der er desuden en leverandør- og aftagerdækning, så et eventuelt driftstab på grund af en skade hos eksempelvis en leverandør vil være meddækket. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Ansvarsforsikringen er en af de væsentligste forsikringer, da ansvarsskader kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheden, hvis der ikke er forsikringsdækning. Det er derfor meget vigtigt, at denne forsikring er udvidet og tilpasset jeres særlige behov. Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, der er påført personer eller ting under udøvelse af virksomhed, samt erstatningsansvar for ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, der er påført personer eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, der er bragt i omsætning eller udført af virksomheden. Ved service, reparation eller lignende undtager en traditionel police normalt skader på selve genstanden/ tingen, som I har under behandling og bearbejdning og/ eller i varetægt. Arbejdsgivernes forsikringsprogram omfatter automatisk disse skader. I kan drive virksomhed videre, også selvom I måtte blive ramt af større hændelser, som også vil blive forsøgt elimineret eller begrænset via skadeforebyggelse og ved at forberede jer grundigt. Det skaber tryghed.

5 MENNESKENE I OG OMKRING VIRKSOMHEDEN Det allervigtigste aktiv er menneskene i og omkring virksomheden. ULYKKESFORSIKRING Indehavere samt virksomhedens direktør kan etablere en særlig fordelagtig ulykkesforsikring for dem selv, ægtefælle og børn. Forsikringen er automatisk udvidet med tandskadedækning, brilleskadedækning, dobbelt invaliditetserstatning m.m. LEDELSES- OG BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING Ledelse og bestyrelse kan ifalde et personligt ansvar ved fejl og forsømmelser. Det kan afdækkes gennem en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring. LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker iht. lovgivningen, og indkøbsfordelene ved Arbejdsgivernes forsikringsaftale sikrer en lav præmie. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er udvidet med Willis Stifinder; fra sygemelding til raskmelding. Det er en unik ydelse til sygemeldte ansatte, som minimerer længerevarende sygefravær. Via vores sygeplejersker og socialrådgivere m.fl. hjælper Willis de sygemeldte med at finde vej gennem både sundheds- og socialvæsen, så de på bedste og hurtigste vis kommer tilbage i arbejde. FRIVILLIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING Arbejdsskadeforsikring er frivillig for ejeren af en enkeltmandsvirksomhed. Willis anbefaler dog altid at etablere en frivillig arbejdsskade på samme vilkår som den lovpligtige, så ejeren opnår samme arbejdsvilkår som medarbejderen. Alle personerne i og omkring institutionen er sikret mod ulykker og eventuelle personlige krav. Det skaber tryghed.

6 SAMARBEJDET MED WILLIS FORDELE OG YDELSER Hvis du ønsker et uforpligtende forsikringstilbud via Willis, skal du udfylde en undersøgelsesfuldmagt, som kan rekvireres via: På baggrund af undersøgelsesfuldmagten indhenter Willis de relevante oplysninger vedr. jeres nuværende forsikringer, gennemgår forsikringerne og fremsender en tilbudssammenligning, hvor den konkrete besparelse samt de dækningsmæssige forbedringer fremgår. Uden beregning og helt uforpligtigende. Willis kender jeres branche på baggrund af et samarbejde med Arbejdsgiverne i mere end 25 år. Willis er den eneste kontakt, I behøver at have, uagtet at der måtte være flere forskellige forsikringsselskaber. Det skaber tryghed at have faste kontaktpersoner. Arbejdsgiverne og Willis forhandler på jeres vegne løbende med forsikringsselskaberne om dækninger, præmier og produktudvikling i det hele taget, og sikrer jer dermed et fortsat konkurrencedygtigt og dynamisk forsikrings- og sikringsprogram. Willis udarbejder en forsikringsrevision / kritisk rapport på baggrund af jeres nuværende forsikringsprogram. Willis hjælper jer med at lave en forsikringspolitik hvad ønsker I at forsikre, ikke at forsikre, samt sikre jer ud af? Vi hjælper jer dermed med at skabe overblik og undgå overraskelser. Willis giver råd og vejledning inden for skadeforebyggelse/- sikring, herunder forbereder jer på forskellige hændelser. I får altså hjælp til jeres risikostyring. Willis implementerer jeres nye forsikringsprogram, kontrollerer policer og opkrævninger og sikrer dermed kvaliteten. Willis giver jer råd og vejledning i skadesituationer og sikrer derigennem korrekt erstatning. Outsourcing af jeres forsikringsog sikringsmæssige opgaver til specialister sparer tid, giver sikkerhed og skaber tryghed.

7 AT GØRE EN FORSKEL! Det kan betale sig at bruge en forsikringsmægler som eksempel på det kan vi her referere en nyligt afsluttet skadesag. I en nyopført ejendom opstod der store vandskader, og Willis sørgede for, at skaden blev anmeldt til forsikringsselskabet. Skaden blev besigtiget af forsikringsselskabet, men først efter adskillige rykkere tilbød forsikringsselskabet at erstatte kr. ud af skadens samlede omkostninger på kr. Efter flere møder lykkedes det dog Willis at sikre, at det fulde beløb på kr. blev erstattet. Da det var blevet bekræftet af forsikringsselskabet, oplyste de, at de mente, at der måtte være tale om tre forskellige skader, og derfor skulle erstatningen fratrækkes tre gange selvrisiko. Denne del fik Willis også argumenteret på plads, så der kun blev fratrukket et selvrisikobeløb, og skaden blev nu afregnet med erstatning for de samlede skadeudgifter fratrukket policemæssig aftalt selvrisiko. Denne sag bekræfter værdien af at have Willis som samarbejdspartner, og kunden, der var involveret i sagen, gav da også denne afsluttende bemærkning: "Vi har sat stor pris på jeres meget kvalificerede måde at varetage vores interesser på." DET OPNÅR I VIA ARBEJDSGIVERNE: Tryghed og vished om jeres risici. Optimale vilkår og priser. Uvildig rådgivning/servicering hvilket sparer tid. Mulighed for gennemgang af kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser. Overblik over jeres forsikringer. Færre og mindre omfangsrige skader. Willis bidrager til, at I hurtigst muligt sikres korrekt erstatning, og står klar med egne jurister og ingeniører, når det er aktuelt. Rådgivning vedrørende indbrudsrisikoen. At blive beredt herunder overholde loven. Færre sygedage hos jeres ansatte. En helhedsorienteret tilgang til jeres risici.

8 WILLIS HVEM ER WILLIS? Willis er blandt verdens største virksomheder med speciale i risikostyring. Vi er på verdensplan ansatte heraf 450 i Danmark. Vores ansatte er højt uddannede specialister inden for Operational- Boardroom- og People Risk. Vores erfaringer dækker alle brancher og virksomheder verden over. VI TÆNKER HELST I 360 GRADERS LØSNINGER Willis er hverken afhængig af partnere, leverandører eller bestemte måder at se verden på. Vi er 100 % frie og kan vælge netop den unikke kombination af produkter og leverandører, som opfylder vores og kundens krav. Vores erfaring og store kendskab til markedet giver os det nødvendige overblik, og med en markedsandel på 40 % kan vi købe ind til den absolut laveste pris og samtidig opnå de bedste betingelser. Vi kan kort sagt tænke løsninger 360 grader rundt helt uden skyklapper. Også når det gælder brancher, har vi god indsigt. Vi dækker både store, mellemstore og mindre virksomheder og har global erfaring i alle brancher og segmenter. Og inden for kritiske områder, som fx cyber risk, ledelsesrisici og miljørisici, er der ingen, der slår Willis' brede erfaringshorisont. FOR AT TÆNKE UD AF BOKSEN MÅ MAN FØRST IND I DEN Skal man bryde en vane, må man naturligvis først kende den til bunds. Derfor er vores primære mission at sætte os grundigt ind i din virksomhed, både hvad angår daglige mønstre, tænkemåde, visioner, ressourcer og risikoprofil. Vi researcher og interviewer, vi stiller spørgsmål og diskuterer, vi deler erfaring med vores globale netværk og er i det hele taget krævende. Men målet er klart: At kende din virksomhed og dens udfordringer fra først til sidst. At kunne se dine udfordringer både fra maskinrummet, fra bestyrelseslokalet og med alle medarbejdernes øjne. Aarhus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf Det er kun på den baggrund, at vi kan skille alle brikkerne ad og samle dem på en ny, innovativ og værdiskabende måde. Og med den nye indsigt har vi samtidig mulighed for at se i krystalkuglen og vurdere risici og vækstmuligheder i fremtidens perspektiv. HOS WILLIS ER GODT NOK IKKE GODT NOK Hos Willis er færdigløsninger ikke en del af værktøjskassen. Vi presser altid os selv det ekstra stykke for at finde den perfekte løsning og forstå vores kunder til bunds. Derfor er overskriften på denne side ikke bare en talemåde. Det er en leveregel, der er dybt integreret i vores daglige arbejde. Denne tænkemåde kombineret med vores medarbejderes uddannelse, avancerede værktøjer og medfødte engagement peger alt sammen frem mod samme mål: At levere den perfekte og unikke løsning, der skaber værdi for dig som kunde og dermed lever op til vores mantra: "Less Risk. More Value WILLIS' SERVICETEAM I Willis har vi et team, der udelukkende servicerer Arbejdsgiverne. Jeres virksomhed har derfor faste kontaktpersoner med et indgående kendskab til jeres verden, og som er klar til at hjælpe jer med alt inden for forsikring og sikring. Har I spørgsmål til forsikringsaftalen, eller ønsker I et konkret tilbud, kan I kontakte Lars Skibsted Bøg- Jensen på telefon eller Herudover har vi en række kompetencepersoner i Willis, som står klar til at bistå jer i særlige komplekse skadesituationer og lignende, eksempelvis bygningsingeniører, sikringskonsulenter, ansvarsspecialister, sygeplejersker, socialrådgivere m.fl. alt afhængig af jeres behov. Vi har desuden skræddersyet en hjemmeside til jer, som giver en lang række informationer, vejledninger og blanketter i forhold til jeres risikoforhold. Se mere på: Willis Kommunikation MIR Juni 2015

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

og hvordan du undgår dem De skjulte omkostninger ved kontanthåndtering KUNDEMAGASIN MED FOKUS PÅ SIKKERHED

og hvordan du undgår dem De skjulte omkostninger ved kontanthåndtering KUNDEMAGASIN MED FOKUS PÅ SIKKERHED #1 KUNDEMAGASIN MED FOKUS PÅ SIKKERHED De skjulte omkostninger ved kontanthåndtering og hvordan du undgår dem SIKKERHED I DETAILHANDLEN Minimering af din risikoeksponering OFFENTLIG TRANSPORT Fremtidens

Læs mere