ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM"

Transkript

1 ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER

2 MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden havde, som så mange andre, placeret deres forsikringer direkte hos et større dansk forsikringsselskab, og anvendte ikke en forsikringsmægler. Sagen drejede sig om en maskine, som virksomheden havde beskadiget under en reparation/servicering. Forsikringsselskabet afviste at dække skaden, hvilket desværre er en situation, som mange virksomheder oplever. Afvisningen skyldtes, at en standard erhvervs- og produktansvarsforsikring undtager skader, som sker under behandling og bearbejdning, eller mens maskinen/genstanden er i varetægt. Forsikringen skulle i dette tilfælde have været udvidet med en klausul, som både ophævede undtagelsen vedrørende behandling/bearbejdning samt varetægt. Denne udvidelse er blot en af mange, som automatisk er en del af Arbejdsgivernes forsikringsaftale. DET FÅR I VIA ARBEJDSGIVERNE: Markedets bedste forsikringsaftale Branchetilpasset forsikringsprogram med alle relevante dækningsudvidelser Danmarks største forsikringsmægler med mere end 450 eksperter indenfor forsikringsrådgivning Faste kontaktpersoner med kendskab til jeres branche Forsikringsudbud sammen med 700 andre medlemmer Forsikringsplan og forsikringspolitik Forsikringsoversigt og servicebesøg efter behov Skadeforebyggelsesrapport Sikringsrapport 360 graders risikorådgivning

3 AT GØRE EN FORSKEL! Det kan betale sig at bruge en forsikringsmægler som eksempel på det kan vi her referere en nyligt afsluttet skadesag. I en nyopført ejendom opstod der store vandskader, og Willis sørgede for, at skaden blev anmeldt til forsikringsselskabet. Skaden blev besigtiget af forsikringsselskabet, men først efter adskillige rykkere tilbød forsikringsselskabet at erstatte kr. ud af skadens samlede omkostninger på kr. Efter flere møder lykkedes det dog Willis at sikre, at det fulde beløb på kr. blev erstattet. Da det var blevet bekræftet af forsikringsselskabet, oplyste de, at de mente, at der måtte være tale om tre forskellige skader, og derfor skulle erstatningen fratrækkes tre gange selvrisiko. Denne del fik Willis også argumenteret på plads, så der kun blev fratrukket et selvrisikobeløb, og skaden blev nu afregnet med erstatning for de samlede skadeudgifter fratrukket policemæssig aftalt selvrisiko. Denne sag bekræfter værdien af at have Willis som samarbejdspartner, og kunden, der var involveret i sagen, gav da også denne afsluttende bemærkning: "Vi har sat stor pris på jeres meget kvalificerede måde at varetage vores interesser på." DET OPNÅR I VIA ARBEJDSGIVERNE: Tryghed og vished om jeres risici. Optimale vilkår og priser. Uvildig rådgivning/servicering hvilket sparer tid. Mulighed for gennemgang af kontrakter og salgs- og leveringsbetingelser. Overblik over jeres forsikringer. Færre og mindre omfangsrige skader. Willis bidrager til, at I hurtigst muligt sikres korrekt erstatning, og står klar med egne jurister og ingeniører, når det er aktuelt. Rådgivning vedrørende indbrudsrisikoen. At blive beredt herunder overholde loven. Færre sygedage hos jeres ansatte. En helhedsorienteret tilgang til jeres risici.

4 JERES AKTIVER OVERBLIK MED VÆRKTØJER Willis benytter sig af en række af markedets bedste analyseværktøjer for at sætte risici i system og for at skabe et overblik, der gør det muligt at prioritere indsatsen: Er virksomheden udsat for særlige risici? Skal virksomheden selv tage risikoen? Kan virksomheden eliminere risikoen? Skal virksomheden forsikre sig mod risikoen? Værktøjerne består af risikoanalyser, forsikringsplaner, forsikringspolitikker og skadeforebyggelsesrapporter. Arbejdsgivernes forsikringsprogram er opbygget på en tryghedsskabende måde, da det tager højde for de typiske faldgruber, som derved i videst muligt omfang bliver elimineret. Typiske forglemmelser og dækningsmæssige undtagelser bliver opsamlet og får derfor ingen alvorlige konsekvenser for jer! ERHVERVSFORSIKRING - ALL-RISKS (BYGNING OG LØSØRE) Forsikringen er etableret på all-risks-vilkår og har derfor et bredere dækningsomfang sammenlignet med en traditionel forsikring. Bygningsforsikringen omfatter automatisk dækning for svamp/insekt samt udvidet rørskade inkl. stikledninger. Løsøreforsikringen omfatter automatisk løsøre i egne biler både ved tyveri og transportskader. Den sædvanlige EDB-forsikring er udvidet, så den omfatter skader på smartphones, tablets mv. Alt virksomhedens løsøre er omfattet og er forsikret overalt i Danmark normalt vil en traditionel forsikring kun gælde på de anførte forsikringssteder i policen. Der er en overordnet underforsikringsgaranti på forsikringsprogrammet for hver kunde. Underforsikringsgarantien er en beskyttelse mod underforsikring/manglende forsikring. Mindre renoveringer og lignende er automatisk meddækket på entrepriseforsikringsvilkår den slags bliver ofte glemt rent forsikringsmæssigt. Typiske forglemmelser og dækningsmæssige undtagelser bliver opsamlet og får derfor ingen alvorlige konsekvenser for jer! Det skaber tryghed. MASKINFORSIKRING Erhvervsforsikringen kan udvides med maskinforsikring. Udover den fysiske skade medtager denne forsikring automatisk driftstabet i forbindelse med en maskinskade.

5 JERES AKTIVITETER Det er mindst lige så vigtigt at beskytte virksomhedens aktiviteter på samme måde som jeres aktiver. Ingen aktiviteter ingen virksomhed! KOMBINERET DRIFTSTABS- OG MEROMKOSTNINGSDÆKNING I forbindelse med en skade på jeres bygning eller løsøre vil der være risiko for, at virksomheden vil få nogle ekstra omkostninger til flytning til nye lokaler, leje af de nye lokaler og lignende. Ved større skader vil der også være risiko for, at omsætningen vil falde på grund af manglende produktion. Disse ekstra omkostninger og mistet omsætning vil være dækket af en kombineret driftstabs- og meromkostningsdækning. Der er desuden en leverandør- og aftagerdækning, så et eventuelt driftstab på grund af en skade hos eksempelvis en leverandør vil være meddækket. ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Ansvarsforsikringen er en af de væsentligste forsikringer, da ansvarsskader kan have vidtrækkende konsekvenser for virksomheden, hvis der ikke er forsikringsdækning. Det er derfor meget vigtigt, at denne forsikring er udvidet og tilpasset jeres særlige behov. Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, der er påført personer eller ting under udøvelse af virksomhed, samt erstatningsansvar for ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader, der er påført personer eller ting forvoldt af produkter eller ydelser, der er bragt i omsætning eller udført af virksomheden. Ved service, reparation eller lignende undtager en traditionel police normalt skader på selve genstanden/ tingen, som I har under behandling og bearbejdning og/ eller i varetægt. Arbejdsgivernes forsikringsprogram omfatter automatisk disse skader. I kan drive virksomheden videre, også selvom I bliver ramt af større hændelser, der vil blive forsøgt elimineret eller begrænset via skadeforebyggelse og ved at forberede jer grundigt. Det skaber tryghed.

6 MENNESKENE I OG OMKRING VIRKSOMHEDEN Det allervigtigste aktiv er menneskene i og omkring virksomheden. ULYKKESFORSIKRING Indehavere samt virksomhedens direktør kan etablere en særlig fordelagtig ulykkesforsikring for dem selv, ægtefæller og børn. Forsikringen er automatisk udvidet med tandskadedækning, brilleskadedækning, dobbelt invaliditetserstatning m.m. LEDELSES- OG BESTYRELSESANSVARSFORSIKRING Ledelse og bestyrelse kan ifalde et personligt ansvar ved fejl og forsømmelser. Det kan afdækkes gennem en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring. LOVPLIGTIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker iht. lovgivningen, og indkøbsfordelene ved Arbejdsgivernes forsikringsaftale sikrer en lav præmie. Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er udvidet med Willis Stifinder; fra sygemelding til raskmelding. Det er en unik ydelse til sygemeldte ansatte, som minimerer længerevarende sygefravær. Via vores sygeplejersker og socialrådgivere m.fl. hjælper Willis de sygemeldte med at finde vej gennem både sundheds- og socialvæsen, så de på bedste og hurtigste vis kommer tilbage i arbejde. FRIVILLIG ARBEJDSSKADEFORSIKRING Arbejdsskadeforsikring er frivillig for ejeren af en enkeltmandsvirksomhed. Willis anbefaler dog altid at etablere en frivillig arbejdsskade på samme vilkår som den lovpligtige, så ejeren opnår samme arbejdsvilkår som medarbejderen. Alle personerne i og omkring virksomheden er sikret mod ulykker og eventuelle personlige krav. Det skaber tryghed.

7 SAMARBEJDET MED WILLIS FORDELE OG YDELSER Hvis du ønsker et uforpligtende forsikringstilbud via Willis, skal du udfylde en undersøgelsesfuldmagt, som kan rekvireres via: På baggrund af undersøgelsesfuldmagten indhenter Willis de relevante oplysninger vedrørende jeres nuværende forsikringer, gennemgår forsikringerne og sender en tilbudssammenligning, hvor den konkrete besparelse samt de dækningsmæssige forbedringer fremgår, uden beregning og helt uforpligtigende. Willis kender jeres branche på baggrund af et samarbejde med Arbejdsgiverne i mere end 25 år. Willis er den eneste kontakt, I behøver at have, uagtet at der måtte være flere forskellige forsikringsselskaber. Det skaber tryghed at have faste kontaktpersoner. Arbejdsgiverne og Willis forhandler på jeres vegne løbende med forsikringsselskaberne om dækninger, præmier og produktudvikling i det hele taget, og sikrer jer dermed et fortsat konkurrencedygtigt og dynamisk forsikrings- og sikringsprogram. Willis udarbejder en forsikringsrevision / kritisk rapport på baggrund af jeres nuværende forsikringsprogram. Willis hjælper jer med at lave en forsikringspolitik hvad ønsker I at forsikre, ikke at forsikre, samt sikre jer ud af? Vi hjælper jer dermed med at skabe overblik og undgå overraskelser. Willis giver råd og vejledning inden for skadeforebyggelse/- sikring, herunder forbereder jer på forskellige hændelser. I får altså hjælp til jeres risikostyring. Willis implementerer jeres nye forsikringsprogram, kontrollerer policer og opkrævninger og sikrer dermed kvaliteten. Willis giver jer råd og vejledning i skadesituationer og sikrer derigennem korrekt erstatning. Outsourcing af jeres forsikringsog sikringsmæssige opgaver til specialister sparer tid, giver sikkerhed og skaber tryghed.

8 WILLIS HVEM ER WILLIS? Willis er blandt verdens største virksomheder med speciale i risikostyring. Vi er på verdensplan ansatte heraf 450 i Danmark. Vores ansatte er højt uddannede specialister inden for Operational- Boardroom- og People Risk. Vores erfaringer dækker alle brancher og virksomheder verden over. VI TÆNKER HELST I 360 GRADERS LØSNINGER Willis er hverken afhængig af partnere, leverandører eller bestemte måder at se verden på. Vi er 100 % frie og kan vælge netop den unikke kombination af produkter og leverandører, som opfylder vores og kundens krav. Vores erfaring og store kendskab til markedet giver os det nødvendige overblik, og med en markedsandel på 40 % kan vi købe ind til den absolut laveste pris og samtidig opnå de bedste betingelser. Vi kan kort sagt tænke løsninger 360 grader rundt helt uden skyklapper. Også når det gælder brancher, har vi god indsigt. Vi dækker både store, mellemstore og mindre virksomheder og har global erfaring i alle brancher og segmenter. Og inden for kritiske områder, som fx cyber risk, ledelsesrisici og miljørisici, er der ingen, der slår Willis' brede erfaringshorisont. FOR AT TÆNKE UD AF BOKSEN MÅ MAN FØRST IND I DEN Skal man bryde en vane, må man naturligvis først kende den til bunds. Derfor er vores primære mission at sætte os grundigt ind i din virksomhed, både hvad angår daglige mønstre, tænkemåde, visioner, ressourcer og risikoprofil. Vi researcher og interviewer, vi stiller spørgsmål og diskuterer, vi deler erfaring med vores globale netværk og er i det hele taget krævende. Men målet er klart: At kende din virksomhed og dens udfordringer fra først til sidst. At kunne se dine udfordringer både fra maskinrummet, fra bestyrelseslokalet og med alle medarbejdernes øjne. Aarhus Brendstrupgårdsvej Aarhus N Tlf Det er kun på den baggrund, at vi kan skille alle brikkerne ad og samle dem på en ny, innovativ og værdiskabende måde. Og med den nye indsigt har vi samtidig mulighed for at se i krystalkuglen og vurdere risici og vækstmuligheder i fremtidens perspektiv. HOS WILLIS ER GODT NOK IKKE GODT NOK Hos Willis er færdigløsninger ikke en del af værktøjskassen. Vi presser altid os selv det ekstra stykke for at finde den perfekte løsning og forstå vores kunder til bunds. Derfor er overskriften på denne side ikke bare en talemåde. Det er en leveregel, der er dybt integreret i vores daglige arbejde. Denne tænkemåde kombineret med vores medarbejderes uddannelse, avancerede værktøjer og medfødte engagement peger alt sammen frem mod samme mål: At levere den perfekte og unikke løsning, der skaber værdi for dig som kunde og dermed lever op til vores mantra: "Less Risk. More Value WILLIS' SERVICETEAM I Willis har vi et team, der udelukkende servicerer Arbejdsgiverne. Jeres virksomhed har derfor faste kontaktpersoner med et indgående kendskab til jeres verden, og som er klar til at hjælpe jer med alt inden for forsikring og sikring. Har I spørgsmål til forsikringsaftalen, eller ønsker I et konkret tilbud, kan I kontakte Lars Skibsted Bøg- Jensen på telefon eller Herudover har vi en række kompetencepersoner i Willis, som står klar til at bistå jer i særlige komplekse skadesituationer og lignende, eksempelvis bygningsingeniører, sikringskonsulenter, ansvarsspecialister, sygeplejersker, socialrådgivere m.fl. alt afhængig af jeres behov. Vi har desuden skræddersyet en hjemmeside til jer, som giver en lang række informationer, vejledninger og blanketter i forhold til jeres risikoforhold. Se mere på: Willis Kommunikation MIR Juni 2015

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

FORSIKRINGSMÆGLERE. Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00

FORSIKRINGSMÆGLERE. Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00 FORSIKRINGSMÆGLERE Contea21x21-4b.indd 1 10-03-2014 15:37:00 Contea-måden. Vi tror på tillid og samarbejde Contea er en sammentrækning af ordene confidence og teamwork. Tillid og samarbejde. Hos os er

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces,

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER

VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER VI SKABER TRYGHED OM DINE VISIONER Du synes sikkert det er tidskrævende og besværligt at tage dig af virksomhedens forsikringer. Måske er du usikker på, om din virksomhed og dine medarbejdere er dækket

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet

Tænk dig om. Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke. Red nakken Støt hovedet GF er tættere på dig Bedre forsikret ved ulykke FORÅR 2013 Red nakken Støt hovedet Den voldsomme ulykke gav mig et nyt syn på trafikken: Tænk dig om 10 MINUTTER med GF Forsikring 142 millioner på vej til

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere