ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010"

Transkript

1 ProjektstyringsNYT Center for projekt- og porteføljestyring Efterår 2010 Side 2 - Projektværktøjer - hvad er det? Side 2. Artikel af Lars B. Møller. Et der et enkelt svar på ovenstående spørgsmål? Og får man et rigtigt svar på seminaret Projektværktøjer? Side 3 - Vindkraftparken Rødsand 2 er nu klar Projektet har på alle måder været vellykket men med flere udfordringer undervejs. Læs mere om hvorledes verdens næststørste vindmøllepark kunne leveres 4 måneder før deadline - og under budget! Side 4 - Synliggørelse West Soft kompetencecenter for projektstyring West Soft er et af Danmarks førende kompetencecentre og den førende leverandør af værktøjer til projektstyring, porteføljestyring og risikoanalyse. Vores vision er at levere "forbedret projektstyring", dvs. at levere en kombination af viden, kompetence, uddannelse og værktøj, der kan forbedre projektstyringen i virksomheden, til gavn for dens konkurrenceevne og økonomi og til glæde for medarbejderne. Vi leverer også konsulentydelser, typisk deltager vi i større implementeringsprojekter, eller vi assisterer projektlederen med bl.a. tids- og ressourceplanlægning, økonomistyring og risikoanalyse. Vi har kunder i alle brancher, f.eks.: Banker og forsikringsselskaber Bygge- og anlægsvirksomhed Elektronikudvikling Energiforsyning Maskinindustri Medicinalindustri Offentlig administration Produktudvikling Rådgivnings- og konsulentvirksomhed Telekommunikation Softwareudvikling Hvorfor er der ikke større synliglighed i projekter og arbejdsopgaver? Hvordan kan man træffe beslutninger, hvis man ikke har overblik? Ønsker man synliggørelse? Hvad er konsekvensen af synliggørelse? Mangler man værktøjer? Side 5-20 gode råd om projekt og porteføljestyring Vi har opdateret vores 20 gode råd om projekt og porteføljestyring. Læs dem og bliv klædt på til din næste større projektopgave. Side 6 - P6 brugermøde og ny risikostyringskonference Læs et kort resumé af det årlige brugermøde for danske Primavera brugere, der blev afholdt i juni i Vejle. Den 30. november holder vi Risikostyringskonference, bl.a. med indlæg om byggerier og produktudvikling og risikoanalyse i store statslige projekter. Se det detaljerede program på Side 8 - Ny Primavera vers. 8! P6 version 8 er et 100% webbaseret produkt, og der er sket store forandringer mht. funktionalitet, fleksibilitet og brugergrænseflade. Side 9 og 10 - West Softs produkter og kursuskalender På side 9 er der en kort oversigt over West Softs produktportefølje, som består af Værktøjer, Konsulentydelser og Uddannelse. Se også nyt om MultiRisk. På side 10 er tillige en kursuskalender for de kommende måneder.

2 Projektværktøjer - hvad er det? Af Lars B. Møller, Direktør i West Soft A/S I forrige uge afholdt Medihuset Ingeniøren den årlige Projektværktøjsdag. Sidste år var West Soft udstiller på messen - i år valgte vi at deltage og lære af vores konkurrenter og andre indlægsholdere. For virksomheder der arbejder med at forbedre deres projekt- og porteføljestyring er messen selvfølgelig interessant med mange gode indlæg og synspunkter. Men samtidigt skal man ikke forvente af få overblik over, hvad projektværktøjer er, og man skal virkelig forholde sig kritisk til alt, hvad man hører og ser - selv de store konsulenthuse, der deltager, ser sig ikke for gode til at videregive direkte snæversynet og vildledende information for at promovere egne produkter. F.eks. er det utroligt, hvor lidt modene konsulenthusene mener, at danske virksomheder er. Og der er stadig konsulentfirmaer, der tror, at man ikke kan leve uden lige præcis deres geniale projektstyringsmodel. Man fristes næsten til at spørge, om det ikke er på tide, at konsulenthusene skal arbejde med deres modenhed. Markedsføringen og afholdelsen af messen var interessant. For nogle uger siden havde bladet Ingeniøren ofret et tillæg på arrangementet, og igen var der interessante artikler og mange gode synspunkter, men man fik ikke et egentligt overblik over emnet. Det jeg læste ville svare til, at man læste om mad og lavede en sammenligning af vitaminpiller, rødvin og stegte sild. Selve messen var præget af, at det er de firmaer, der betaler for at udstille, der styrer indhold og program. Der blev talt ufatteligt meget om projektstyringsmodeller, skabeloner, dokumentstyring, manglende modenhed og benefits på et overordnet niveau. Et vigtigt emne som risikoanalyse hørte jeg ikke et ord om. Jeg vil hermed opfordre arrangørerne til næste år at styre programmet for at give deltagerne et bedre og mere komplet overblik og lade være med at fokusere så meget på benefits i stedet for værktøjer. Hvad er projektværktøjer? Et enkelt svar på ovenstående spørgsmål kunne være, at det er værktøjer, der understøtter gennemførelse af projekter - med den tilføjelse, at værktøjer skal forstås meget bredt. Følgende nøgleord viser bredden: Virksomhedens ressourcer, konsulenter, uddannelse, projektmodeller, projektstyringsmodeller, underleverandører, indkøb, logistik, organisation, projekthåndbog, skabeloner, processer, workflow, aktivitetsstyring, ressourcestyring, økonomistyring, statusrapportering, risikoanalyse, finans, kontrakter, dokumentation, projektkontor, audits, erfaringsopsamling, tids- registrering En lang liste som sikkert ikke er komplet. Mange af disse emner blev ikke behandlet på messen, til gengæld var der meget om emnet porteføljestyring, som i princippet er noget helt andet. Projektmodenhed Projektmodenhed blev nævnt igen og igen på messen. Et af vores store velrenommerede konsulentfirmaer opdelte danske firmaer i tre modenhedsklasser mht. projektstyringsværktøjer. Lav = brug af Word og Excel, Middel = brug af projektstyringsmodel, skabeloner og Sharepoint og Høj = brug PPM systemer f.eks. Primavera. For nogle år siden rådede samme firma kunderne til at lave projektstyring i Excel. I dag sælger de Sharepoint-løsninger, altså på mange måder et tilbageskridt, for på et spørgsmål om ressourcestyring svarede de, at det kunne de ikke i Sharepoint. Den enkelte virksomheds brug af systemer hænger selvfølgelig sammen med både modenhed og behov. Og man kan lave den mest fantastiske planlægning i Excel, og man kan lave simple planlægningsløsninger i Primavera, som kan læres på få timer. West Softs projektværktøjer De seneste år er der sket en meget stor udvikling af PPM systemer. Systemerne er meget forskellige, nogle har enkel funktionalitet, nogle kræver meget udvikling af leverandøren og andre har megen funktionalitet, der kan tilpasses af brugeren selv. West Soft tilbyder Primavera P6, Primavera PM og Lean Project Planner - tre meget forskellige systemer: Primavera P6 er et 100% webbaseret projekt og porteføljestyringssystem med næsten uanede muligheder. Systemet kan tilpasses den enkelte virksomhed på få dage, og virksomheden kan løbende tilpasse systemet til de aktuelle behov og modenheden. Primavera PM er et porteføljestyringssystem, der er velegnet til at skabe overblik og orkestrere en stor portefølje af projekter, f.eks. i større offentlige organisationer. Lean Project Planner er et enkelt system til styring af portefølje, projekter, aktiviteter og ressourcer. Efter deltagelse i messen spørger jeg mig selv, om West Soft er det eneste firma, der kan levere enkelt projekt- og porteføljestyringsværktøj, der kan analysere projekter og ressourcer? Det tager f.eks. fra få timer til en dag at lære at bruge Lean Project Planner. Fælles for systemerne er, at de er billige at implementere og billige i drift. Ud fra disse systemer skræddersyr vi systemer til de enkelte virksomheder. Er West Soft det eneste firma, der kan levere et enkelt projekt- og porteføljestyringsværktøj, der kan analysere projekter og ressourcer? Scorecard fra Lean Project Planner Læs mere om projektværktøj på Side 2

3 Vindkraftparken Rødsand 2 er nu klar Den 3. august blev den sidste af de 90 vindmøller på Rødsand 2 projektet sat i drift, og dermed var vindkraftparken færdigbygget. Rödsand 2 er verdens næststørste offshore vindkraftpark og er placeret på et 34 kvadratkilometer stort område mellem Nysted Havmøllepark, Gedser og Rødby. Møllerne er 115 meter høje og er placeret i 5 rækker med 18 møller i hver række. Ejer af vindkraftparken er E.ON, der med ansatte og en omsætning på 420 mia. kr. er verdens største privatejede energiselskab. I praksis er det E.ON Vind i Malmö, der har stået for byggeriet, der har en effekt på 207 megawatt og skal producere 800 millioner kilowatttimer om året. Dette svarer til forbruget af el hos husstande, og da Rødsand 2 erstatter kulkraft, reduceres udslippet af kuldioxid med ton pr. året. Et vellykket projekt Projektet har på alle måder været vellykket, og projektleder Anders Ljungman kunne ved projektets afslutning konstatere, at idriftsætningen var klar 4 måneder tidligere end planlagt, hvilket betyder 4 måneders ekstra indtægter, samt at projektets budget holdt med nogle procenters marginal. Anders Ljungman var således godt tilfreds og udtalte: Arbejdet er gået rigtig godt takket være en fantastisk indsats fra alle i projektet, og Siemens, som har leveret selve vindkraftværkerne, siger, at de aldrig har oplevet et bedre samarbejde og en større smidighed i et offshore projekt. Også de højere magter har været en medvirkende årsag til, at det er gået så godt, vejret har været rigtig fint i sommer. Rekorden for montering af et kraftværk er 3 1/2 time, og da vi rigtig fik flow i arbejdet, rejste vi et kraftværk om dagen inklusive transport med skib fra Nyborg. Projektet blev ledet af en projektgruppe på ca. 18 personer. Få var interne medarbejdere, og de øvrige var håndplukket fra en række svenske og danske konsulentfirmaer. Lars Hammer fra West Soft var ansvarlig for det daglige arbejde med planlægning og økonomistyring. Alle i projektet kan være stolte over at have leveret verdens næststørste vindkraftpark fire måneder tidligere end planlagt og under budgettet, siger projektleder Anders Ljungman Planlægning og økonomistyring Planlægsmæssigt har projektet på mange måder været en udfordring - der var mange parter indblandet: COWI har projekteret fundamenterne, Årsleff/ Bilfinger Berger JV. har bygget fundamenterne, Siemens Windpower har leveret møllerne, Peter Madsen Rederi A/S har gravet renderne, og NSW har produceret og lagt kablerne. E.ON har selv vha. en række underleverandører stået for montagen. Og så er der alle de omkringliggende systemer: Tilslutning, transformerstation, havnen i Rødby, montagepladsen i Nyborg og endelig idriftsætningen. Med 90 møller og mange indblandede findes der ikke mange projekter med så mange entreprenørgrænser, og så meget der kan gå galt. Primavera blev brugt til samordningen af projektet, og Lars Hammer fra West Soft mener da også, at en af de væsentligste årsager til projektets succes er, at bygherren helt fra projektets begyndelse har brugt meget tid på at samordne og justere entreprenørernes tidsplaner, og at det er dette koordineringsarbejde, der har skabt et velfungerende flow i projektet. Praksis viser, siger Lars med et smil, at holder tidsplanen i et projekt så holder budgettet også, og her blev vi færdig før tiden, og vi sparede på budgettet. Økonomien blev kørt i systemet BSA, hvilket betyder, at fakturaerne blev håndteret i både finanssystemet og i projektøkonomisystemet, altså dobbeltarbejde. Dette dobbeltarbejde opvejes imidlertid mange gange af den tid, man sparer i finansafdelingen ved at kunne lave en meget enkel bogføring, og den frihed man har i det daglige arbejde, hvor man kan lave en detaljeret opfølgning og løbende lave nødvendige tilpasninger. BSA giver løbende overblik over budget, budgetændringer, bestilt og betalt, og resultatet har været tilfredse revisorer og et fantastisk overblik over økonomien. En speciel udfordring for Rødsand 2 projektet har været, at projektets første periode kørte i svensk regi, og at bogføringen herefter blev flyttet til Danmark, men også dette blev klaret uden større vanskeligheder takket være et velfungerende projektøkonomisystem. (Fotos: Læs mere om West Soft på Side 3

4 Synliggørelse Af Lars B. Møller, Direktør i West Soft A/S I min omgangskreds møder jeg jævnligt personer som påstår, måske med rette, at de er ekstremt overbelastet af arbejdsopgaver. Det er ofte svært at mobilisere tilstrækkelig medfølelse, men det absolut værste man kan gøre er at sige: "Godt, så lister vi alle opgaverne, vurderer den nødvendige arbejdsindsats, og hvis det er rigtigt, at du er overbelastet, så beder du din chef prioritere...". Så er man dum, ufølsom osv. - det bliver altså pludselig så konkret, og en ingeniør tror fejlagtigt, at man kan regne på alting! Modsat oplever mange chefer der ønsker at have overblik over de aktuelle arbejdsopgaver det modsatte problem hvis de ønsker at få overblik over aktuelle arbejdsopgaver, og hvad arbejdstiden bruges til. Der er ofte en ganske stor modstand mod at liste arbejdsopgaver og registrere tidsforbruget. Medarbejderne synes at det er besværligt, og de vil ikke overvåges. Projekt og porteføljestyring som synliggørelse Disse to eksempler handler om synliggørelse, og jeg mener, at de udmærket illustrerer, hvad der i større og mindre skala sker mange stedet i dansk erhvervsliv. Hvorfor er der ikke større synliglighed? Hvordan kan man træffe beslutninger, hvis man ikke har overblik? Ønsker man synliggørelse? Hvad er konsekvensen af synliggørelse? Mangler man værktøjer? Projekt- og porteføljestyring handler netop om synliggørelse. Et projekt- og porteføljestyringssystem er jo i bund og grund en kombineret regnemaskine og kommunikationssystem, der bruges til synliggørelse, således at medarbejderne ved, hvad der forventes af dem og således, at ledelsen har overblik og kan bruge systemet til at prioritere og lave analyser for at finde bedre løsninger. Det fremgår sikkert allerede, at det er min opfattelse, at der i mange virksomheder er en utrolig mangel på synlighed, hvilke fører til, at der er gang i alt for meget samtidigt, der arbejdes dobbelt, der arbejdes med forkerte projekter, meget forsinkes, ressourcerne bruges ikke fornuftigt og organisationen stresses. Dette betyder modsat, at der er store muligheder for på samme tid at forbedre virksomhedens resultat og arbejdsmiljø. Vi er ikke modne til det! I de sidste årtier har danske virksomheder primært uddannet projektledere, og man starter nu forfra med at certificere de samme (og nye) projektledere. Burde vi ikke i stedet satse på bedre porteføljestyring? Stadig flere virksomheder far heldigvis fået øjnene op for de konkurrencefordele, der kan opnå på dette område, men der er også mange, der stritter imod - f.eks. hører vi tit bemærkningen: Vi er ikke modne til det! Og hvad er det så lige, man ikke er moden til? at have en liste over virksomhedens projekter? Konsulentfirmaet Implement påstår, at 80% af virksomhederne ikke har en sådan liste! at ledelsen tænker sig om og prøver at optimere den aktuelle projektportefølje? at ledelsen tænker sig om og ikke sætter for mange aktiviteter i gang samtidig? at ledelsen forsøger at bruge ressourcerne bedst muligt? at samle erfaringer og forbedre processerne Selvfølgelig er virksomhedernes modenhed forskellig, men alle er modne til at bruge et system til at bevare overblikket og lave analyser kompleksiteten og detaljeringsgraden bestemmer man jo selv. Modstand med konsekvenser Der er som sagt ofte megen modstand mod synliggørelse, og de organisationsmæssige konsekvenser er store. Inden min partner Kim kom til West Soft for mange år siden, var han chef på en større maskinfabrik, der udviklede og vedligeholdte maskiner og værktøjer i en af Danmarks store virksomheder. Kim indså hurtigt, at han ikke havde synderlig indflydelse på, hvad der blev produceret hvornår osv., styringen var decentraliseret, personlige relationer var afgørende for beslutningerne, og der eksisterede en høj grad af sub-optimering. Han valgte så at indføre enkel porteføljestyring. Det at håndtere systemet var enkelt, hvad der ikke var enkelt var, at få organisationen til at komme med input og acceptere den ændrede magtfordeling. Men nogle af de konkrete resultater blev et kortere projektforløb, mindre forsinkelser og bedre udnyttelse af ressourcerne. Kim som chef kunne altså nu styre det, han var ansvarlig for. Overblik giver handlekraft Så hvordan er det med synliggørelsen i din virksomhed? Hvis det går mindre godt, er det på høje tid at få lavet nogle forbedringer - går det meget godt, er det måske tid til at arbejde videre med disse spørgsmål for at forbedre konkurrencesituationen og arbejdsmiljøet. Mine venner kan godt have ret: Man kan muligvis ikke regne på alting, men det er nu meget rart med et overblik, så man har bare en anelse om, hvor det går skævt. Vi har tidligere i West Soft brugt mottoet: "Overblik giver handlekraft". Det holder stadig og det kan man godt både regne på og med! Det er skønt at arbejde i virksomheder, der tjener penge og hvor alting kan gøres meget bedre Vi har mange skjulte reserver i Danmark, men udnyt dem inden det går galt! Læs mere om projekt og porteføljestyring på Side 4

5 20 gode råd om projekt og porteføljestyring For snart 10 år siden opstillede vi 10 gode råd om projektstyring og 10 gode råd om porteføljestyring. Der var mange, der var glade for disse råd, og de er bl.a. blevet brugt som undervisningsmateriale til uddannelse af ingeniører og på projektlederuddannelser. Der er sket meget i de forløbne år, og vi i West Soft er også blevet klogere, så vi har nu valgt at opdatere de 20 gode råd. 10 råd om projektstyring 1) Definer mål med projektet og gerne nogle delmål undervejs det er vigtigt at arbejde med veldefinerede mål og benytte målbare størrelser! 2) For at sikre at målene opnås og undgå eventuel modstand engageres hele værdikæden i projektet f.eks. også salgsafdelingen og kunder. 3) Lav en liste over projektets interessenter og informer disse løbende informationen tilpasses de enkelte interessenter således, at den er tilstrækkelig og ikke for detaljeret. 4) Få projektdeltagerne til at føle ansvar og engagement dette sker f.eks. ved at projektdeltagerne deltager aktivt i planlægningsfasen og informeres løbende. 5) Det er vigtigt at der tales samme sprog i virksomhedens projekter. En forudsætning for dette er, at projektdata struktureres på samme optimale måde. Faseinddelingen er en vigtig struktur - andre eksempler kan være system, lokalitet, ansvarlig, organisation og produkttype. 6) Vælg et enkelt styringssystem det er vigtigt at styringssystemet bliver en hjælp og ikke en belastning. Dette kan f.eks. opnås ved at arbejde med differentierede brugergrænseflader tilpasset den enkeltes behov. 7) Lav en tids- og ressourceplan med en fornuftig detaljeringsgrad - det giver det bedste overblik over plan og fremdrift. Tidsplanen skal være dækkende, dvs. indeholde alle aktiviteter f.eks. også aktiviteter hos underleverandørerne. For detaljerede aktivitetsplaner kræver meget tid til vedligeholdelse (opdatering, fremdriftsrapportering) uden større værditilførsel, og bindingerne bliver ofte ulogiske. Beskrivelse af aktiviteternes indhold/arbejdsopgaver vil ofte være en god ide. 8) Evaluer jævnligt og beslut om projektet skal videreføres det er vigtigt at fastholde projektets mål og løbende vurdere, om det er fornuftigt at færdiggøre projektet. Vær således ikke bange for at afbryde projekter. 9) Lav en løbende opfølgning af projektet f.eks. hver 14. dag gennemløbes følgende cyklus: Rapportering, Registrering, Kontrol, Bearbejdning, Analyse, Beslutninger, Korrektioner og Dokumentation. Resultatet sammenfattes og udtrykkes i målbare størrelser. 10) Indsaml, vurder og reducer usikkerheder = trusler + muligheder, lav en liste over usikkerhederne, gennemgå listen med jævne mellemrum og forsøg systematisk at reducere truslerne og udnytte mulighederne. 10 råd om porteføljestyring 1) En velfungerende porteføljestyring kræver ledelsens støtte, og at virksomheden har klare mål, en strategi og retningslinjer for, hvordan projektporteføljen skal udvælges, prioriteres og sammensættes. 2) Hvis I ikke kan styre de enkelte projekter, kan I heller ikke styre projektporteføljen, f.eks. få mest muligt ud af virksomhedens ressourcer og undgå mislykkede projekter. 3) Vis lederskab og interesse det er ledelsens ansvar at have overblik, lokalisere problemer så tidligt som muligt og støtte projektlederne med at løse problemerne. Ligeledes er det også ledelsens ansvar at forbedre projektkulturen og dermed få velfungerende projekter til at gå endnu bedre. 4) Skab god kommunikation i organisationen vær åben i dialogen og husk at det påstås, at en organisations effektivitet kan måles på den tid, det tager at distribuere information. 5) Lav og ajourfør løbende en liste over samtlige aktuelle projekter og ideer til projekter overblik giver handlekraft, listen giver overblikket. Vurder eventuelle kommende projekters konsekvenser for f.eks. virksomhedens kapacitet, viden osv. 6) Sæt ikke flere projekter i gang ad gangen end medarbejderne kan overkomme virkningen af dette vil normalt være at projekternes gennemløbstid mindskes drastisk, og at ressourceforbruget falder. 7) Lav et system til at prioritere projekterne tag hensyn til virksomhedens korte og langsigtede mål, f.eks. økonomi, teknologisk udvikling og medarbejderudvikling. Brug f.eks. risikoanalyse i forbindelse med vurderingen. 8) Etabler en styringsfunktion (projektkontor) hvis opgave det er at støtte de enkelte projektledere, hvor der er behov og rapportere til ledelsen på tværs af projekterne. Det er vigtigt, at projektkontoret er en lille ikke styrende funktion. 9) Informer løbende de enkelte medarbejdere om, hvilke arbejdsopgaver de forventes at løse lav f.eks. løbende en aktivitetsplan og et ressourcehistogram til hver medarbejder på tværs af projekterne. Konsekvensen af dette vil være større engagement, at problemer lokaliseres tidligt, og at kvaliteten af planlægningen forbedres. 10) Skab anerkendelse og belønningssystem stil krav og anerkend både succeser og fiaskoer. Diskuter årsag og virkning åbent f.eks. på projektafslutningsmøder. Beløn ekstraordinære indsatser og husk, at det ofte er de små ting, der tæller. Læs mere om projekt og porteføljestyting Side 5

6 Indtryk fra det danske Primavera brugermøde juni 2010 I juni måned blev det årlige brugermøde for de danske Primavera-brugere afholdt i Vejle. Det blev en hyggelig og lang dag med masser af ny information, erfaringer og gode ideer. Mere end halvdelen af deltagerne valgte også at bruge aftenen på en middag og efterfølgende snak. Dagen startede med en kort indledning, herefter så vi nærmere på Primaveras Web-inteface og Primavera Risk Analysis, og der var mulighed for at lave hands-on test af programmerne. Efter frokost videregav MAN Diesel & Turbo og YouSee erfaringer med implementering af Primavera (se nedenfor). Vi brainstormede vedr. ønsker til kommende versioner til Primavera, og aktuelle ønsker blev efterfølgende sammenfattet og afleveret til Primaveras udviklingsteam. Det officielle program sluttede med en præsentation af nyheder i version 8 samt Primavera Portfolio Manager via internettet ledet af Primavers udviklingsdirektør Dick Faris. Jacob Juul fra MAN Diesel & Turbo, der fra tidligere job er en af de mest garvede brugere af Primavera i Danmark, fortale om implementeringen af Primavera. Implementeringen havde taget ca. 4 år. Første fase var at få accept af Primavera, mange SAP brugere skulle overbevises, og det var svært. P6 s fleksibilitet og muligheden for at simulere var vigtig funktionalitet her. Implementeringen skete herefter bottom-up med start som selvstændige øer, som langsomt kom til at hænge sammen. Efter 4 år fungerer alt næsten 100%, 200 projekter findes i databasen, og der sker ugentlige opdateringer og dataudveksling med SAP. Et godt råd fra Jacob er, at faste rutiner giver accept! Jesper Elving fra YouSee fortalte om YouSee s implementering af Primavera, og ikke mindst om de store planer, man har for udbygning af løsningen fremover. YouSee anskaffede Primavera i 2008 og arbejder som en af de eneste i Danmark udelukkende med web-klienten. YouSee bruger Primavera til styring af udbygningsprojekter, som udføres af diverse entreprenører og mange underentreprenører. I løbet af de seneste to år er YouSee gået fra en kundetilfredshed på 30% til 90%, og Primavera er en af de væsentligste årsager - overblikket betyder, at man stort set holder, det man lover. Mht. fremtiden er der lavet en udviklingsplan frem til Første step er, at entreprenørerne får adgang til selv at rapportere fremdrift - herefter er der 7 integrationsprojekter, udbygning med en ny afdeling, forbedret ressourcestyring og meget andet. Konference om risikostyring den 30. november i København Den 30. november afholder West Soft i samarbejde med Krucow.com en konference om risikostyring. Målet er at vise, at der er økonomi i at nedsætte usikkerhed og risici - man frigør f.eks. Ressourcer, som så kan bruges til f.eks. produktudvikling. På konferencen får man svaret på, hvorfor man laver usikkerheds og risikoanalyser. Hvilke metoder findes der? Hvordan gør man i praksis for at få et godt resultat? Hvad får man ud af det, hvordan tager man action, og hvordan vurderer man resultatet? Konferencen er meget praktisk orienteret og vil give deltagerne et overblik over, hvordan man effektivt laver risikoanalyse for tidsplaner og økonomi. Vi mener, at denne kendte menu fortjener en udvidelse og har derfor også inddraget projektledelsesaspekter som følge af manglende teknisk risikoanalyse. Hvert år mistes på denne konto mennesker, anlæg og materiel i et uacceptabelt omfang! På konferencen vil der være et hovedspor - parallelt med dette er der mulighed for at se på metoder og Torvehallerne i Vejle dannede rammen om det årlige Primavera brugermøde i juni værktøjer eller få en diskussion om egne udfordringer. Læs mere om West Soft på Side 6

7 Primavera version 8 Skærmbillede fra det nye risikoanalysemodul Selv om vi ikke har nogen endelig dato, så nærmer tiden sig, hvor den nye Primavera P6 version 8 er færdigtestet og bliver frigivet. Der er tale om en meget stor opdatering med rigtigt mange ændringer og forbedringer. Den helt store ændring er, at P6 version 8 er et 100% web-baseret produkt, hvilket betyder, at klienten P6 Professional herefter betragtes som en valgfri ekstra-komponent. Dette har selvfølgelig krævet, at masser af funktionalitet fra klienten nu er implementeret i Web-delen, hvilket samtidigt har givet anledning til nytænkning og forbedring af denne funktionalitet. Også for P6 Professional, altså klienten, er der sket store ændringer. Brugergrænsefladen har fået et nyt moderne look og meget større fleksibilitet der kan f.eks. arbejdes med flere vinduer åbne på en gang, og vinduerne kan arrangeres med faneblade eller ved siden af hinanden, ikon-barerne kan konfigureres osv. Der er også tale om nytænkning i version 8 - bl.a. er der sket store forbedringer mht. ressourcestyring. Et lille men vigtigt eksempel for mange er muligheden for, at hver person kan have og vedligeholde sin egen kalender eventuelt via link til Outlook. Nedenfor findes en sammenfatning af nogle af de vigtigste ændringer og forbedringer: Opsætning/administration Administration og opsætning af enterprise data er flyttet til web-delen og forbedret på en lang række punkter, f.eks. er det enklere at oprette, få overblik og lave analyser for brugerne. Enterprise Views Der kan nu oprettes enterprise views enten som tabeller eller gantt visning sorteret, filtreret, grupperet og summeret efter alle aktuelle parametre. Også funktionen Create Portfolio, som har været udsat for en del kritik, er forbedret. Project Templates Funktionen erstatter Methodology Manager. I princippet er der tale om samme funktionalitet som tidligere men enklere og smartere. Data ligger i samme database, skabelonerne vedligeholdes med samme brugergrænseflade, og man slipper for en del mindre problemer i og med, at de samme enterprise registre benyttes. Forbedret planlægning og analyser Et utal af mindre og større forbedringer vedr. filtre, grupperinger, håndtering af baselines, layouts osv. er implementeret i web-klienten, men også nye funktioner er tilføjet f.eks. en 14 punkter Schedule Checker -funktion, som analyserer projektet mht. ulogiske data f.eks. negativt slæk, constraints der ikke overholdes, bindingstyper, forsinkelser osv. Forbedret ressourceanalyser Tre nye views er implementeret i webklienten Ressource Assignments View, Ressource Assignments Gantt View og Usage Spreadsheet View - alle views med muligheder for at lave layouts og filtre på bl.a. ressourcer, ressource codes, ressource teams, roller og rolle teams osv. Nyt risikomodul Modulet er baseret på metoden FMEA, hvor der opbygges risikoregistre, og hvor de enkelte risikoparametre kan linkes til aktiviteter, vurderes med sandsynlighed og konsekvens, kontrolleres og vises som risiko score matrix. Der er også mulighed for at håndtere risiko på tværs af projekterne, f.eks. for porteføljer og programmer. P6 Professional Der er implementeret et nyt view Timescaled Logic Diagram - en type ganttvisning, der viser alle aktiviteter og bindinger. Forskellen er, at der tillades at aktiviteter placeres på samme linje, hvilket er meget pladsbesparende. Læs mere om Primavera på Side 7

8 West Softs produktportefølje Lean Project Planner Lean Project Planner er et enkelt projektog porteføljestyrings værktøj udviklet specielt til virksomheder der ønsker et værktøj som kan benyttes efter få timers indlæring. Det er muligt at styre de enkelte projekter, styre ressourcerne på tværs af projekterne og få overblik over og prioritere projektporteføljen herunder at lave cashflows, risikoanalyse, scorecards- og bubblecharts. Programmet er tilpasset skandinaviske virksomheder, hvor den centrale styring typisk er erstattet af friheden til at kunne styre de enkelte projekter ude i organisationen. Flere brugergrænseflader, der hver især understøtter de enkelte interessenters behov, sikrer en aktiv deltagelse af alle projektdeltagere. MultiRisk MultiRisk er er risikoanalyseværktøj baseret på metoden successiv kalkulation. Vi har i længere tid arbejdet med ideer og en specifikationen til en ny version 5, og nu har vi sat udviklingen i gang. Som udviklingsplatform bruger vi C#.net og med en MS SQL database og det er et klart mål, at programmet forsat skal være så enkelt, at man kan lære både metode og program på et endagskursus. I den nye version går vi over til at bruge Monte Carlo simulering, hvilket giver et antal fordele - f.eks. får man den rigtige fordelingskurve, og man får mulighed for at sætte en sandsynlighed på de enkelte poster. Konsulentydelser og uddannelse West Softs forretningsidé er at tilbyde vores kunder bedre projektstyring bestående af én eller flere af de komponenter, der findes i vores produktportefølje: Software, Uddannelse og Konsulentydelser. Ser vi på de virksomheder, vi gennem tiderne har hjulpet, kan vi konstatere, at ydelserne er mange og forskellige, da hver virksomhed jo har særlige behov, som vi forsøger af dække. Vi har erfaring fra mange brancher og fra forskellige typer opgaver, så udover at tilbyde software til projekt og porteføljestyring, deler vi gerne ud af vores erfaringer og kan tilbyde vores kompetence som rådgivere eller som ekstra ressource i situationer med spidsbelastning. Primavera P6 Primavera P6 er verdens mest udbredte high-end projekt og porteføljestyringssystem. Programmet bruges af mindre virksomheder der ønsker et meget fleksibelt system til nogle af Danmarks største virksomheder og projekter. Ledelsen skaber sig et overblik, orkestrerer projektporteføljen, prioriterer projekterne og skaber flow. Økonomichefen kan skabe sig overblik og laver fremdrifts- og earned value analyser. Linjecheferne udvikler og disponerer firmaets ressourcer. Projektlederne planlægger og gennemfører de enkelte projekter - og projektdeltagerne får deres personlige overblik, får information om projekter og aktiviteter og kan rapportere tidsforbruget. For alle er Primavera et kommunikationssystem med kollaborative funktioner, issue håndtering, håndtering af risici, håndtering af dokumenter osv. Primavera Portfolio Manager Primavera Portfolio Manager (tidligere Prosight) er en perfekt værktøjskasse til at skabe porteføljestyringssystemer udviklet unikt til den enkelte virksomhed. Programmet er fleksibelt og tilpasses hurtigt og enkelt tilpasses til den enkelte virksomhed behov og ønsker. Virksomheden får samlet alle informationer om projekterne i ét system, man synliggør, strukturerer, kvalitetssikrer og forbedrer informationen og ledelsen har et enkelt og effektivt værktøj til at orkestrere porteføljen. Primavera Portfolio Manager anskaffes typisk, når der skal håndteres meget store projektporteføljer. What-if analyse, simulering af ressourcebelastning ved flytning af projekter Primavera Risk Analysis - tidligere kaldt Pertmaster, er et full lifecycle program til risikoanalyse til brug i Primavera og Microsoft Project og er et af de mest anvendte i verden. Ved at analysere på omkostninger og planlagte aktiviteter kan programmet give brugeren et overblik over de ricisi, man opererer med, og fastslå, om projektet kan gennemføres inden for den planlagte tid og inden for den angivne økonomiske ramme og herefter lave en beredskabsplan for nødvendige tiltag. Programmet er baseret på et af de mest anvendte principper inden for risikoanalyse: Monte Carlo Simulering. Læs mere om West Softs produkter, kurser og seminarer på Side 8

9 Kurser Kurserne gennemføres i mindre hold, og der er lagt stor vægt på øvelser og på at relatere undervisningen til deltagernes dagligdag. Er der tale om værktøjskurser er deltagerantallet begrænset til 8 personer, og West Soft stiller pc ere til rådighed også hvis kurserne gennemføres i kundens lokaler. Alle kurserne kan også gennemføres som virksomhedskurser. Workshops West Soft tilbyder at arrangere virksomhedsspecifikke workshops om forskellige emner inden for områderne projektstyring, porteføljestyring og risikoanalyse. På disse arrangementer tager vi udgangspunkt i den aktuelle virksomheds situation, og der bliver arbejdet med metoder og cases fra virksomheden. Eksempler på workshops og specialkurser vi har gennemført de seneste år er: Uddannelse i grundlæggende planlægning Bedre projekt og porteføljetstyring Implementering af tidsregistrering Risikoanalyse alment Økonomiske eller tidsmæssige risikoanalyser af konkrete projekter Uddannelse af virksomhedens ledelse Mange virksomhedsledere har aldrig lært om projekt og porteføljestyring. Derfor kan det være effektivt at lave workshops i emner, hvor der findes et forbedringspotentiale. West Soft arrangerer gerne sådanne workshops, temaer og overskrifter kan f.eks. være: Sammensætning af projektporteføljen 20 gode råd om projekt og porteføljestyring Bedre udnyttelse af virksomhedens ressourcer Risici i forbindelse med porteføljestyring Kurser K nov Risikoanalyse alment (Generel Ledelse) K nov Porteføljestyring (Generel Ledelse) K nov Projektkontoret (Generel Ledelse) K nov Konference om Risikostyring Demoseminarer (gratis) Primavera P6 Grundkursus (Værktøjer og metoder) 1) afholdes hos West Soft Development, Havneparken 2, 7100 Vejle K dec Lean Project Planner Grundkursus K dec MultiRisk K jan Opdateringskursus Primavera vers. 8 Vejle 1) K jan Opdateringskursus Primavera vers. 8 K jan Primavera Web klienter K jan Primavera P6 Videregående K jan K feb Primavera P6 Grundkursus (Værktøjer og metoder) Kommunikation og Kropssprog (Personlig Udvikling K feb Forandringsledele (Personlig Udvikling) K feb K feb K nov Projektøkonomi (Værktøjer og metoder) Samarbejde og Relationer (Personlig Udvikling) Kom bedre i mål med usikkerheds og risikoanalyse i projekter København S feb formid. Usikkerheds og risikoanalyse Vejle 1) S feb eftermid. Projekt og Porteføljestyring Vejle 1) S feb formid Usikkerheds og risikoanalyse S feb eftermid. Projekt og Porteføljestyring Konference Den 30. november afholdes en heldagskonferencen om Risiko i projekter. Der kommer flere interessante indlæg - se mere på West Soft A/S Skovlytoften 4 DK 2840 Tlf

En præsentation af Primavera Risk Analysis

En præsentation af Primavera Risk Analysis En præsentation af Primavera Risk Analysis Vælg i menuen: Om West Soft Om Oracle Primavera Alment om Risk Analysis Vores forretningsidé er at tilbyde vores kunder Forbedret projekt- og porteføljestyring

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan

Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Velkommen til Fuel Relation Drivers Course Modul 2: Fra idé til plan Indlægsholdere Søren Løvlund Mandsberg Seniorkonsulent i ProjectManagement, IBC International Business College Christian Pfeiffer Jensen

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv projektorienteret produktion Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv projektorienteret produktion Velkommen til seminaret Effektiv projektorienteret produktion Styrk overblikket, og reager i tide på udsving i projektets

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Projektledelse i det offentlige

Projektledelse i det offentlige Projektledelse i det offentlige Kristian B. Lauritsen, mindbiz Program Kort præsentation Indledende om landskabet og hvorfor og hvordan Mennesker og processer Lidt mere om projektfaglige emner: 1. Projekt

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

DD110 - Detaljeret projektplan

DD110 - Detaljeret projektplan Version: 1.3 Status: Godkendt Godkender: Dokumenthistorik Version Dato Navn Status Bemærkninger 1.0 9-11-2007 Endelig Initiel version 1.1 22-11-2007 Godkendt 1.2 28-11-2007

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S

Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Dynamics AX 2012 (og AX 7) v. Benny Jepsen, Chief Solution Architect, EG A/S Agenda Overordnet om AX og i hvilken retning går udviklingen? Intro til AX 2012 og brugeroplevelsen Dynamics AX i en koncern/i

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne

Modtagelse af e-faktura i Ø90. Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne Modtagelse af e-faktura i Ø90 Nyt forretningsområde i DLBR bedre konkurrenceevne 10. januar 2... 2013 Bilag - Præsentationsmateriale Hvad er en efaktura? Formål set fra kunden Opdateret likviditetsbehov

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller

Møde i IDA Proces Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011. Projektmodeller Møde i Effektivisering af projektarbejdet overblik og færre omkostninger Den 4. oktober 2011 Projektmodeller Effektiviserer projektarbejdet 1 Projektmodeller Dagsorden 1. Præsentation af foredragsholdere

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse

Bilag. Indholdsfortegnelse Bilag Indholdsfortegnelse Bilag 1 B&O s årsregnskab... 2 Regnskab fra databasen navn, numre og erhverv.... 2 Regnskab Bang og Olufsens årsopgørelse... 3 Bilag 2 Mail videresendt fra Lars Wang... 5 Bilag

Læs mere

Velkommen til E2 & Smidig projektstyring. Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter

Velkommen til E2 & Smidig projektstyring. Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter Velkommen til E2 & Smidig projektstyring Dag Salvesen, løsningsarkitekt, EG Navicom & Mille Lindskrog Knudsen, direktør, EG VækstCenter Kundereference: Vi bruger systemet - som om vi sidder i en helikopter

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Indlæg i projektets diskussionklub

Indlæg i projektets diskussionklub Indlæg i projektets diskussionklub [Projektledelses logo] Lavet af: 990936X Ulla Thorup Nielsen Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indlæg i diskussionsklub... 3 Velkommen til kurset...

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed

AScon Business Services. - supplerer din virksomhed AScon Business Services - supplerer din virksomhed Webdesign og administration - er ikke venstrehåndsarbejde! Mange virksomheder har ikke størrelsen til at ansætte en særskilt medarbejder til opgaven.

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Kunsten at have fuldkommen kontrol

Kunsten at have fuldkommen kontrol Kunsten at have fuldkommen kontrol ProArc giver dig fuldkommen kontrol over dine informationer under alle tekniske projekters faser lige fra planlægning og konstruktion til drift og vedligeholdelse uanset

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup

PRINCE2 Posters. 29. November 2013, Hellerup PRINCE2 Posters 29. November 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter Prioritér projektporteføljen Værdi for: 1. Kunder 2. Medarbejdere

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA Side1af 5 : 1. Formål Uddannelsen i Valgfaget, Energi- og vedligeholdsoptimering (OP) skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor valgfaget OP skal give den studerende

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere