Store srbejdsdag den 10. oktober En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug."

Transkript

1 Nr. 314 December årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

2 Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.: e mail: Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140, 8240 Risskov Tlf.: mobil: e mail: Sekretær Ansvar for referater og Nyt til Martha Posten Annemette Østergaard, Langelandsgade 56, 3.tv Århus C Tlf e mail: Sejladskontor Ansvar for: Sejladskontor og opgørelse af arbejdsdage Bent Hansen, Randsigvej 110, 6855 Outrup Tlf e mail: Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding Tlf e mail: Medlemskoordinering Ansvar for: Information, indmeldelser, medlemskartotek, kontingentopkrævning, udsendelse af Martha Posten Niels Kobberø Andersen, Holmen 9, 2. th., 7100 Vejle Tlf e mail: & Martha mobiltelefon: Nr WEB-adresse: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen V./ Leif Byrgiel Generalforsamlingen lørdag d. 1. november blev igen en god dag med over 40 deltagere. Annette havde lavet frokost; igen et overdådigt måltid, som pirrede ganerne og bragte ro i flokken. Bestyrelsens forslag om ændringer i antallet af årlige bestyrelsesmøder blev vedtaget med alle stemmer for. MEN det vigtigste står tilbage: For at kunne gennemføres kræves der MINDST 2/3 ja stemmer ved den efterfølgende skriftlige afstemning blandt ALLE aktive medlemmer med mindst 1 års medlemskab. Alle medlemmer er kontaktet efterfølgende enten via E mail eller brev. Jeg opfordrer alle til at afgive deres stemme inden 31. december (bemærk forlænget frist). Der kan stemmes via E mail eller ved returnering af stemmesedlen. Det er de sidste stemmer, som gør det muligt at få gennemført ændringer i vedtægterne. Støt op om bestyrelsens arbejde og send jeres stemme. Martha er blevet afrigget og tømt for alt løsøre under dæk. Vinteroverdækningen er sat op og vinterens arbejder er ved at blive forberedt på værkstedet. Der er faldet ro over flokken og julen trænger sig på. Lad os se, om der kommer et juletræ i toppen af masten i år; det kunne da se hyggeligt ud. Konstitueringen efter generalforsamlingen gav kun en enkelt ændring, idet Annemette Østergaard afløste Pia Svendsen på sekretærposten. Jens Callesen er ny suppleant i stedet for Hans Jørgen Christensen. Venlig hilsen Leif Byrgiel Velkommen til nye medlemmer Navn Adresse Telefon E mail Medl.stat. Søren Hedegaard Nielsen Svend Hollmann Pedersen Udsigten Klovborg Skovtoften Vejle mail.tele.dk aktiv aktiv Ejvin Jensen Teglværksvej Højslev Støtte til aktiv Preben Bundgaard Østermarksvej Juelsminde støtte Kirsten Roensen Søndergaard Møllevænget Nykøbing M støtte Jørgen Østergaard Helgenæsgade 6, Århus C støtte Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: Reg.nr.: 1535 Kontonr.:

4 Marthas generalforsamling 1/ i Vejle 1. Valg af dirigent og referent Tonny valgt til dirigent. Finn valgt til referent 2. Opgørelse af stemmeberettige medlemmer Der er 31 stemmeberettige medlemmer tilstede. Der er i alt 79 stemmeberettige medlemmer i foreningen. 3. Formandens beretning For første gang i lang tid har bestyrelsen haft en periode med ro og stabilitet som styrende faktor. Mange medlemmer har ydet en betydelig indsats i arbejdet med at holde Martha i forsvarlig stand. Vinteren gik med at få værkstederne gjort færdige. Påsken lå tidligt i år så det var en flok forfrosne marthanere, som sørgede for at hun blev gjort klar til sommerens sejladser. Der blev taget mål til et nyt ror, som vi håber bliver færdigt i løbet af denne vinter. Lige nu er de ved at finde et egnet stykke egetræ. Træningssejladserne blev afviklet i maj måned. Skippere og styrmænd havde den første sejlads igen i år. Sådan vil det også blive fremover, idet man der får tingene prøvet af, og får aftalt retningslinierne for SMS øvelserne under sejladserne. Der var god søgning af både nye og gamle medlemmer. Alan afviklede brandkursus i forbindelse én af sejladserne. Årets sejladser er foregået næsten efter planen. Det har været nødvendigt at ændre et par sejladser, fordi tilmeldingerne har været mangelfulde. Det undrer os lidt, men det har altså været realiteterne. Vore skippere er på hårdt arbejde, fordi hun sejler altså ikke helt, som hun plejer. Der bliver snakket ballastplacering, ændringer i den stående rig, den manglende kølsprængning o.s.v. Vi har som sædvanligt alle sammen vore egne teorier, vi kan blot håbe på at vi får det løst så vi igen kan vinde samtlige sejladser!!!!! Det var tider dengang!!! Som formand glæder jeg mig mest over endnu en sæson uden alvorlige problemer med økonomiske konsekvenser. Dampfestivalen i Vejle i juli måned blev en god oplevelse ikke så meget p.g.a. dampskibene, for de kom jo slet ikke, men fordi foreningens medlemmer endnu engang viste betydningen af at løfte i flok. Selv formanden fandt ud af at flytte sig lidt, så de kunne komme i gang. Festen lørdag aften var meget hyggelig, og ca. 40 personer deltog. Vores folkloreafdeling er ved at komme op i omdrejninger det bliver et af de nye udviklingsområder, fordi deltagerne ikke helt kan skjule deres begejstring, når det nu skal siges på jysk. Arrangementet gav også et kontant overskud på , kr. Flot klaret, og tak til alle deltagerne for en fremragende indsats. Sejlsæsonen sluttede mandag d. 15. september, hvor Martha og en stolt, træt besætning anløb Vejle Havn ved 20 tiden. De havde sejlet non stop fra Skive siden søndag morgen. 4

5 Topsejlet fik en flænge under Limfjorden rundt og kloerne til skonnertpikken tog skade under turen hjem. Det er anden gang, at det sker, uden nogen rigtig har kunnet give en forklaring. Skoletjenesten blev genoptaget i uge efter fire års pause. Jens, Erik, Alf, Thorkild, Alan og jeg selv delte opgaverne imellem os, og vi havde besøg af 530 børn i løbet af de ti dage. Hvis I trykker dem på de rigtige knapper starter de med at fortælle igen. De fik lov til at fortælle mange gange. Alligevel måtte jeg styre tiderne. Ellers havde de snakket stadigvæk det var dejligt at opleve. I skal have tak for en gigantisk indsats. Arbejdsdagen lørdag d. 11. oktober havde god tilslutning. Der blev ryddet op og smidt ud!!! Som afslutning gav foreningen en omgang pølser, mens kultfilmen MARTHA gik over skærmen. Nogle få kunne alle replikker udenad!! Alan var tilfreds med fremmødet og resultatet og det var det vigtigste! Skippermødet d. 12. oktober havde god tilslutning, og vi bød velkommen til Peter S. Hansen, som sejler som styrmand fra næste sæson. Der blev brugt meget tid på at snakke om SMS systemet. Vi vil forsøge at lave nogle 1 dages teorikurser, så træningssejladserne kan koncentrere sig om praktiske øvelser. Sejlsæsonen næste år vil p.t. kun omfatte 6 uger i sommerferien + Pinsen og Limfjorden rundt. Det kan kun ændres ved at nogle skippere vil påtage sig mere sejltid. Der bliver således ingen langtur, som ellers foreslået i MP af Mogens B N. Efterfølgende er Martha ved at blive afrigget. Der bliver brug for jeres indsats i den nærmeste fremtid, så vi også kan få vinteroverdækningen etableret og blæserne sat i gang. Det kommer Alan ind på senere i dag. Vi har haft lidt problemer med strømforbruget her i efteråret. Det var for stort vi har lige nu fundet ud af årsagen vore lysbatterier er kollapset de nye er bestilt. Vinteren byder på almindeligt værkstedsarbejde samt arbejde med roret, kloer og gennemgang af vores slamsystem det har nu på anden sæson givet os problemer af forskellig art. Der skal også løftes jern, idet vi gerne skal have 2,5 t mere ballast placeret i forskibet. Restaureringsplanen er endnu ikke færdig, men den bliver klar i løbet af vinteren. Skibsbevaringsfonden har på det seneste meddelt ændringer i prioriterings metoderne, som dog ikke ændrer ved det skyldige beløb eller øvrige betingelser. Det får på nuværende tidspunkt ingen betydning for os. Som annonceret i MP ønsker Eigil ændringer i arbejdet med vores hjemmeside; der er dog p.t. ikke nogen afklaring af forholdene. MP er udkommet 7 gange i løbet af året. Personligt kunne jeg godt ønske mig nogle flere indlæg fra medlemmerne bl.a. savner jeg artikler fra sommerens sejladser. Vi vil sørge for, at den kommende sejlplan angiver skippere på alle turene, så dette ikke skal være anledning til den manglende tilmelding fra medlemmernes side. Vi har i årets løb oplevet flere medlemmer, som har tilbudt selvstændige arrangementer: Thorkild med sit Trylle med meget mere show. Mogens med lysbilledforedraget over cykelturen til Spanien Provence sidste lørdag. Det er forfriskende og det viser at mange har noget at byde på udover interessen for Martha og endnu vigtigere andre medlemmer bakker op og møder frem. Det giver et liv i foreningen, som binder os godt 5

6 sammen Tak til den øvrige bestyrelse, Birgit og Eigil for MP, Mogens for ansøgninger og alle andre for jeres støtte og interesse i løbet af året. Vi har fået en del nye medlemmer I skal være velkomne i vor flok det tager traditionelt et par år før man kan spytte langspyt på den rigtige måde. Men det lykkes med lidt tålmodighed! Mogens hilser fra Birgit, som takker for mange billeder til MarthaPosten Søren udtrykte anerkendelse af at skoletjenesten igen er i gang. Der har været ca. 65 sejlende ud af ca. 92 medlemmer. Der har været ture med forholdsvis lille belægning Beretningen blev godkendt. 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget Regnskab blev fremlagt (se bilag s. 9 12) Budget blev fremlagt (se bilag s. 13) Forslag om at skaffe flere medlemmer værgekampagne. Afdrag på lån medtages i budgettet Regnskab blev godkendt. 5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 1 støttemedlem blev ekskluderet 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan Allan fremlagte forslag til arbejdsprogram Afrigning og overdækning i efteråret Arbejdskontaktpersoner koordinerer disse områder: Mogens: Der er 2 planker i agterspejl, som skal repareres Batterier er brændt sammen skal skiftes Forslag til sejlplan 2009: Maj juni 2009: Træningsture og SMS check Uge 27 29: Sejlads i Kattegat mm. Uge 30: Fyn rundt Bents sidste Fyn rundt Uge 31 32: Østersø området September 2009: Limfjorden Rundt Ønske om en efterårsweekendtur fra Vejle. Mogens har foreslået en længere tur i Østersøen i Der er lavet en liste over kontaktpersoner for besætningen, som udfyldes ved tur start 6

7 Der strammes op omkring styring af sejldage mm. Husk at blive kvalificeret som Grundbesætningsmedlem ved at tage på sikkerheds kursus Det har været svært at få skippere nok. Vi skal have pyntet agterkahytten op. Flere udtrykte ønske om at ture bemandes med skipper i sejlplanen. Debat om sikkerhedstræning. Det bør have tidsbegrænset gyldighed. Reglerne skal fastlægges for forældelse af kursus. Øvelserne er vigtige på de normale sejlture. Tilmelding på nettet vil blive indført. 7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: Tilpasning til de praktiske forhold i arbejdet, således at antal nødvendige bestyrel sesmøder reduceres til 6 og ansvar i bestyrelsen ændres til 1 arbejdskoordinator ændres til 1 med ansvar for PR, information og medlemskontakt. Der var 28 stemmer for forslaget. Vedtaget, men kræver herefter skriftlig afstemning i foreningen. Sejladsreglerne ændres vedr. kommunikation med skibet. Der var tilslutning til dette. 8. Valg af bestyrelse og revision Bestyrelsen Leif, Kirsten, Niels, Bent og Allan genopstiller. Jens Callesen, Anne Mette Østergård opstiller. Der blev afholdt skriftlig afstemning. 30 stemmer, 1 ugyldig Leif 28 Genvalgt Kirsten 29 Genvalgt Niels 30 Genvalgt Bent 28 Genvalgt Allan 30 Genvalgt Jens 15 Anne Mette 20 Valgt Suppleanter Hans Jørgen og Vagn genopstiller. Jens Callesen opstiller. Der blev afholdt skriftlig afstemning. 28 stemmer afgivet. Hans Jørgen 2 Vagn 28 Genvalgt Jens 26 Valgt 7

8 Revisorer Tonny og Bodil genopstiller og er valgt Tristan opstiller som revisorsuppleant og er valgt 9. Eventuelt Mogens foreslår, at vi ansøger Trygfonden om en hjertestarter. Skibshandleren stopper. Der er mulighed for et ophørsudsalgs indkøb. Vi køber det, som vi kan bruge. Thorkild foreslår, at vi får lavet sejldugsovertræk til redningsflåder. Bent foreslår at vi laver VHF kursus og kursus i duelighedsprøve. Tilmelding inden 1. januar. Måske næste år Yachtskipper 3. Leif overrakte Pia en lille gave for mange års tro tjeneste i bestyrelsen Leif overrakte med et års forsinkelse en lille gave til Mogens for mange års tro tjene ste i bestyrelsen Peter vil gerne stille et foredrag om sejlads ved Tahiti til rådighed for foreningen, og undrede sig over at hele bestyrelsen er på valg hvert år. Kirsten efterlyser et sæt blå skiundertøj fra Fyn Rundt i sommer. Birthe efterlyser nogle nye postkort. Formanden rundede af med en tak alle fremmødte. Udtrækning af præmieobligationer: Gule (de gamle) Grønne (motor) Orange Stævnoblig kr: 160, 500 kr: 084, 100 kr. 050, 048, 155 og kr: 89, 500 kr: 33, 150 kr: 94, 59, 56 og kr: 198, 300 kr: 078, 60 kr: 175, 074, 159 og kr: 55, 500 kr: 66, 150 kr: 87, 96, 33 og 82 På store arbejdsdag blev der serveret pølser mv. og motoren til elhøvlen blev afprøvet. Foto: M. B N 8

9 Resultatopgørelse Konto INDTÆGTER 2006/2007 Budgetteret 2007/ Kontingent aktive medlemmer , Kontingent ungdomsmedlemmer 3200, Kontingent støttemedlemmer 41412, Særlige indtægter , Offentlige tilskud 5000, Renteindtægter 475, Rabat på køb 1271, Salg af effekter m.m. 5685, Sejladsafgifter 0, Motorpenge 13041, Arrangementer interne 4751, Diverse 547, , , , , , , , , , , , ,00 Indtægter i alt , ,19 UDGIFTER 4010 Rigning 7076, Diverse 2347, Værktøj 2756, Overfladebeskyttelse 9784, Forbrugsstoffer 13938, Befæstigelseselementer 4558, Transport af materiel 1211, Anskaff. af effekter m.m. 0, Forsikring 50106, Administration 6744, Arrangementer interne 3663, Låne og betalingsomkost , Aptering 4718, , , , , , , , , , , , , ,95 9

10 4140 Tømmer / træ 12271, , Tekniske installationer 30618, , Signalmateriel 3810, , Kommunikationsudstyr 1529, , Navigationsudstyr 6063, , Redningsudstyr 15895, , Nødhjælpsudstyr 957, , Beddingsleje, bugsering 0, , Martha Posten 11837, , Lagerudgifter 3313, , Havnepenge 1550, , Officielle udgifter 3300, , Nyanskaf. + Restaureringsarb , ,00 Udgifter i alt , ,39 OVERSKUD / UNDERSKUD , ,80 Balance Konto AKTIVER Pr Budgetteret Pr Likvide midler 8120 Girokonto, Danske Bank Konto nr ,10 Likvide midler i alt 2.390,10 Højrente konti 8150 Indlånskonto, Danske Bank Konto nr , Restaureringskonto, DanskeBank 0,05 Konto nr Højrente konti i alt 0,12 AKTIVER I ALT , , , , ,00 0, , , , , , , ,02

11 PASSIVER Skibsbevaringsfond, medlemslån, præmieobligationer 8860 Skibsbevaringsfond , , , Medlemslån , , Præmieobligationer, gul, , , Præmieobligationer, orange, , , Motorpræmieobligationer, grøn , , Stævn præmieobligationer , , Lån fra Mogens , ,00 Lån i alt , ,00 Egenkapital , , , , , , , Kapitalkonto primo , , , Årets overskud/underskud , , ,80 Kapitalkonto ultimo , , ,98 PASSIVER I ALT 2.390, , ,02 Budget: Indtægter: 1010 Kontingent A aktive medlemmer á 2400 kr Kontingent U ungdomsmedlemmer á 800 kr kontingent S støtte medlemmer á 400 kr Særlige indtægter Fondsansøgning- ny klyver 1045 Offentlige tilskud Vejle Komm. medl.tilskud, skoletjeneste 1050 Renteindtægter Rabat på indkøb Salg af effekter Sejladsafgifter Motorpenge Arrangementer Diverse 500 Sum Indtægter

12 Udgifter: 4010 Rigning Diverse Værktøj Overfladebeskyttelse Forbrugsstoffer Det meste dækkes ind med 4055 Befæstigelseselementer Transport af materiel Anskaffelse af effekter Forsikring ½ bonus kr Administration Arrangementer Låne- og betalingsomkost Gebyrer for PBS, renter på til 4130 Aptering Tømmer / træ Tekniske installationer Signalmateriel Kommunikationsudstyr Navigationsudstyr Redningsudstyr Nødhjælpsudstyr Beddingleje/bugsering Martha-Posten NOTE: Der skal afdrages kr. til Mogens, hvilket passer med det forventede overmotorpenge Mogens 4230 Lagerudgifter 5000 Forbrugsudgifter værksted 4240 Havnepenge Officielle og restaurering Ingen syn af skibet i år 4260 Nyanskaff. og restaurering Ny klyver og ror Sum Udgif Overskud/underskud

13 Budgetteret balance: Konto Pr AKTIVER Likvide midler 8120 Girokonto, BG Bank Konto nr ,69 Kommentarer Likvide midler i alt Højrente konti 8150 Privatopsparing, BG Bank Konto nr , Restaureringskonto, BG Bank Konto nr ,00 Højrente konti i alt ,00 AKTIVER I ALT ,69 PASSIVER Skibsbevaringsfond, medlemslån, præmieobligationer 8860 Skibsbevaringsfond , Medlemslån ,00 Skibsbevaringsfonden 8920 Præmieobligationer, gul, ,00 rykker for private lån op til kr Præmieobligationer, orange, , Motorpræmieobligationer, grøn , Stævn præmieobligationer , Lån fra Mogens ,67 Lån i alt ,67 Egenkapital 9060 Kapitalkonto primo ,98 Det sammenlagte underskud i alle årene 9065 Årets overskud/underskud ,00 Kapitalkonto ultimo ,98 PASSIVER I ALT ,69 13

14 Kabyssen Ernst Lund Motor Brand/el-pumper Jørgen Nielsen El-arbejde Niels Peder e mail: Riggearbejde Alan: Alan Bing & Erik Nielsen e Erik: Tømrerarbejde Vagn Skadhede e mail: Drejerarbejde Thorkild Sandbeck e mail: dk Smedearbejde Jens Sørensen & Jørgen Madsen Malerarbejde Birthe Rolighed Bedding Finn Svendsen 14

15 Foto Niels Andersen & e mail: Jens Callesen e mail: Lille Martha Jens Attrup Redningfsveste / -Dragter / Redningsflåder Troels Jensen OBS! Den endelige sejlplan vil blive offentligtgjort i Martha Posten nr. 315 (januar) og som sædvanlig kan man tilmelde sig ture fra den 15. januar. Bent opfordrer skipperne til i forårets numre af Martha Posten at lave turbeskrivelser og lidt reklame for deres ture. Det vil nok fremme interessen for at komme ud at sejle. Vi skulle gerne have mange af medlemmerne ud at sejle i 2009, så det ikke bliver lige som i 2008, hvor for få har nydt sejlerlivets oplevelser. Bent (skipper) Hansen vil også opfordre til at man hurtigt tilkendegiver om man er interesseret i følgende kurser: VHF-kursus Duelighedsprøve Ring eller skriv til Bent (skipper) Hansen: se oplysninger side 2 15

16 Annoncer Finn Svendsen og en anden af de gode, gamle Marthanere, Helge Skovsted, indrykker hermed annoncer for bøger og blade: Bøger til salg. Jens Kusk: Håndbog i praktisk sømandsskab kopien. Kr. 300 Ny skibsdagbog. Kr Søfartens ABC Kr. 150 Redningmidler i skibe Kr. 50 Navigatin 4: Tidevand, sejladsplanlægning Kr. 100 Finn Svendsen, Tlf Samling af Martha Posten kan afhentes Kære Marthanere. Siden jeg påmønstrede Martha i 1989 har jeg læst og samlet Martha Posten. I forbindelse med oprydning har jeg besluttet at skille mig af med bladene. Hvis foreningen eller evt. nogle medlemmer kunne være interesserede i bladene kan de afhentes hos mig. NB. Jeg følger fortsat Marthas færden, og glædes når jeg ser hende. Venlig hilsen og god vind til alle. Helge Skovsted (støttemedlem) 16

17 Bogomtale Så har vort ærede medlem Th. Sandbeck gjort det igen. Thorkild har skrevet en bog, en bog om sin egen slægt, slægts og fødegården Sødholm og sognet omkring den. Bogen beskriver den bratte ændring over nogle få årtier fra gammelt bondefællesskab til moderne industrisamfund. Men den beskriver også landbrugets generelle udvikling i de seneste par hundrede år. Gennem en serie faktabokse får vi indblik i interessante emner som hoveri, fæstevæsen, stavnsbånd, hartkorn, aftægt og mange andre. Med udgangspunkt i personerne på Sødholm fortæller Th. Sandbeck om sin slægt, om Vinding Sogn, dens gårde, kirker, skoler, møller og andre institutioner. Spænding er der også i bogen, idet et par mordgåder og mysteriet om en påsat brand bliver løst. Naturligvis er det Thorkilds egen familie, der står i centrum, men hans maritime tilhørsforhold fornægter sig heller ikke. Thorkild beskriver sin lange karriere inden for marinen, Mærsk flåden og ØK. Han fortæller også om sin tid på havundersøgelsesskibet Dana, skoleskibet Danmark og grønlandske kystpasagerskibe. Endelig beretter Thorkild også om sin interesse for at deltage i renovering af Martha og sejle med hende. Når man kender Thorkilds sans for dybdeboring, detaljer og præcision, er det ganske givet en spændende skildring, der også kan interessere andre end mennesker fra Vinding Sogn. Store arbejdsdag. 11. oktober 2008 Oprydning udenfor værkstedet. Alf fælder træer. Helen og Jens A. fjerner de fældede træer Foto: M. B N 17

18 Foto: Jens Callesen Martha har fået regnfrakke på, og vi kan gå i læ og i tørvejr og pusle med hende. Det har gået fantastisk hurtigt at få gjort Martha vinterklar. Flot indsats af de ihærdige Marthanere. Jeg kan varmt anbefale andre at kigge forbi og mærke den gode stemning i det nye værksted. Jeg nyder at møde op lørdag formiddag, hvor vi plejer at starte med morgenbrød kl. 9:30 og planlægge dagens arbejde. Og der alt mulig at gå i gang med. Alt inventar, værktøj, madrasser, dørkplader og andre løsdele er kommet over på værkstedet, klar til at blive set efter her til vinter. Jens Callesen 18 Foto: Mogens B N Jens S. arbejder i smedeværkstedet og Allan i tømrer snedker og drejeværstedetværkstedet

19 Vanterne Ny adresse Mette Bech Christensen har fået ny adresse: Nørreled 24, Hou 8330 Odder Tlf Mobil: Rettelse Jens Callesen har e mail adresse: og telefonnummer: Husk at afgive din stemme inden 31. december (bemærk forlænget frist). Det handler om bestyrelsens forslag om at ændre antallet af årlige bestyrelsesmøder Redaktionen ønsker alle læsere en Rigitg Glædelig Jul og et godt Nytår 19

20 December Uge Uge Deadl. Martha P. Uge Uge Uge Januar Deadline Martha Post Februar Deadl. Martha P Redaktion: Birgit Brøchner Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! 20 Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk

Hald Vind. Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk Hald Vind Privat indsamling til udvidelse af Hald Ege Idrætscenter. - Følg indsamlingen på: www.haldegeidraetscenter.dk NR. 4 32. ÅRGANG DECEMBER 2014 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø

VELKOMMEN IGEN! November 2010. Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø November 2010 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Foto: Jan Bendix VELKOMMEN IGEN! Venøsund sejler en ny fremtid i møde. Bjarne Tingkær Sørensen, venøbo og formand for Nordvestjysk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20

Husk i februar: Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Februar 2014 Nr. 1 årgang 20 Husk i februar: Søndag den 2. februar kl. 14.00 Gudstjeneste i Drejø Kirke Mandag den 10. februar kl. 19.00 Sangaften Lørdag den 15. februar kl. 14.00 Mindehøjtidelighed ved

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere