Store srbejdsdag den 10. oktober En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug."

Transkript

1 Nr. 314 December årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

2 Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.: e mail: Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140, 8240 Risskov Tlf.: mobil: e mail: Sekretær Ansvar for referater og Nyt til Martha Posten Annemette Østergaard, Langelandsgade 56, 3.tv Århus C Tlf e mail: Sejladskontor Ansvar for: Sejladskontor og opgørelse af arbejdsdage Bent Hansen, Randsigvej 110, 6855 Outrup Tlf e mail: Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Alan Bing Pedersen, Bellevuegade 14, 6000 Kolding Tlf e mail: Medlemskoordinering Ansvar for: Information, indmeldelser, medlemskartotek, kontingentopkrævning, udsendelse af Martha Posten Niels Kobberø Andersen, Holmen 9, 2. th., 7100 Vejle Tlf e mail: & Martha mobiltelefon: Nr WEB-adresse: 2

3 Nyt fra Bestyrelsen V./ Leif Byrgiel Generalforsamlingen lørdag d. 1. november blev igen en god dag med over 40 deltagere. Annette havde lavet frokost; igen et overdådigt måltid, som pirrede ganerne og bragte ro i flokken. Bestyrelsens forslag om ændringer i antallet af årlige bestyrelsesmøder blev vedtaget med alle stemmer for. MEN det vigtigste står tilbage: For at kunne gennemføres kræves der MINDST 2/3 ja stemmer ved den efterfølgende skriftlige afstemning blandt ALLE aktive medlemmer med mindst 1 års medlemskab. Alle medlemmer er kontaktet efterfølgende enten via E mail eller brev. Jeg opfordrer alle til at afgive deres stemme inden 31. december (bemærk forlænget frist). Der kan stemmes via E mail eller ved returnering af stemmesedlen. Det er de sidste stemmer, som gør det muligt at få gennemført ændringer i vedtægterne. Støt op om bestyrelsens arbejde og send jeres stemme. Martha er blevet afrigget og tømt for alt løsøre under dæk. Vinteroverdækningen er sat op og vinterens arbejder er ved at blive forberedt på værkstedet. Der er faldet ro over flokken og julen trænger sig på. Lad os se, om der kommer et juletræ i toppen af masten i år; det kunne da se hyggeligt ud. Konstitueringen efter generalforsamlingen gav kun en enkelt ændring, idet Annemette Østergaard afløste Pia Svendsen på sekretærposten. Jens Callesen er ny suppleant i stedet for Hans Jørgen Christensen. Venlig hilsen Leif Byrgiel Velkommen til nye medlemmer Navn Adresse Telefon E mail Medl.stat. Søren Hedegaard Nielsen Svend Hollmann Pedersen Udsigten Klovborg Skovtoften Vejle mail.tele.dk aktiv aktiv Ejvin Jensen Teglværksvej Højslev Støtte til aktiv Preben Bundgaard Østermarksvej Juelsminde støtte Kirsten Roensen Søndergaard Møllevænget Nykøbing M støtte Jørgen Østergaard Helgenæsgade 6, Århus C støtte Ved indbetalinger til restaureringen bedes følgende kontonummer anvendt: Reg.nr.: 1535 Kontonr.:

4 Marthas generalforsamling 1/ i Vejle 1. Valg af dirigent og referent Tonny valgt til dirigent. Finn valgt til referent 2. Opgørelse af stemmeberettige medlemmer Der er 31 stemmeberettige medlemmer tilstede. Der er i alt 79 stemmeberettige medlemmer i foreningen. 3. Formandens beretning For første gang i lang tid har bestyrelsen haft en periode med ro og stabilitet som styrende faktor. Mange medlemmer har ydet en betydelig indsats i arbejdet med at holde Martha i forsvarlig stand. Vinteren gik med at få værkstederne gjort færdige. Påsken lå tidligt i år så det var en flok forfrosne marthanere, som sørgede for at hun blev gjort klar til sommerens sejladser. Der blev taget mål til et nyt ror, som vi håber bliver færdigt i løbet af denne vinter. Lige nu er de ved at finde et egnet stykke egetræ. Træningssejladserne blev afviklet i maj måned. Skippere og styrmænd havde den første sejlads igen i år. Sådan vil det også blive fremover, idet man der får tingene prøvet af, og får aftalt retningslinierne for SMS øvelserne under sejladserne. Der var god søgning af både nye og gamle medlemmer. Alan afviklede brandkursus i forbindelse én af sejladserne. Årets sejladser er foregået næsten efter planen. Det har været nødvendigt at ændre et par sejladser, fordi tilmeldingerne har været mangelfulde. Det undrer os lidt, men det har altså været realiteterne. Vore skippere er på hårdt arbejde, fordi hun sejler altså ikke helt, som hun plejer. Der bliver snakket ballastplacering, ændringer i den stående rig, den manglende kølsprængning o.s.v. Vi har som sædvanligt alle sammen vore egne teorier, vi kan blot håbe på at vi får det løst så vi igen kan vinde samtlige sejladser!!!!! Det var tider dengang!!! Som formand glæder jeg mig mest over endnu en sæson uden alvorlige problemer med økonomiske konsekvenser. Dampfestivalen i Vejle i juli måned blev en god oplevelse ikke så meget p.g.a. dampskibene, for de kom jo slet ikke, men fordi foreningens medlemmer endnu engang viste betydningen af at løfte i flok. Selv formanden fandt ud af at flytte sig lidt, så de kunne komme i gang. Festen lørdag aften var meget hyggelig, og ca. 40 personer deltog. Vores folkloreafdeling er ved at komme op i omdrejninger det bliver et af de nye udviklingsområder, fordi deltagerne ikke helt kan skjule deres begejstring, når det nu skal siges på jysk. Arrangementet gav også et kontant overskud på , kr. Flot klaret, og tak til alle deltagerne for en fremragende indsats. Sejlsæsonen sluttede mandag d. 15. september, hvor Martha og en stolt, træt besætning anløb Vejle Havn ved 20 tiden. De havde sejlet non stop fra Skive siden søndag morgen. 4

5 Topsejlet fik en flænge under Limfjorden rundt og kloerne til skonnertpikken tog skade under turen hjem. Det er anden gang, at det sker, uden nogen rigtig har kunnet give en forklaring. Skoletjenesten blev genoptaget i uge efter fire års pause. Jens, Erik, Alf, Thorkild, Alan og jeg selv delte opgaverne imellem os, og vi havde besøg af 530 børn i løbet af de ti dage. Hvis I trykker dem på de rigtige knapper starter de med at fortælle igen. De fik lov til at fortælle mange gange. Alligevel måtte jeg styre tiderne. Ellers havde de snakket stadigvæk det var dejligt at opleve. I skal have tak for en gigantisk indsats. Arbejdsdagen lørdag d. 11. oktober havde god tilslutning. Der blev ryddet op og smidt ud!!! Som afslutning gav foreningen en omgang pølser, mens kultfilmen MARTHA gik over skærmen. Nogle få kunne alle replikker udenad!! Alan var tilfreds med fremmødet og resultatet og det var det vigtigste! Skippermødet d. 12. oktober havde god tilslutning, og vi bød velkommen til Peter S. Hansen, som sejler som styrmand fra næste sæson. Der blev brugt meget tid på at snakke om SMS systemet. Vi vil forsøge at lave nogle 1 dages teorikurser, så træningssejladserne kan koncentrere sig om praktiske øvelser. Sejlsæsonen næste år vil p.t. kun omfatte 6 uger i sommerferien + Pinsen og Limfjorden rundt. Det kan kun ændres ved at nogle skippere vil påtage sig mere sejltid. Der bliver således ingen langtur, som ellers foreslået i MP af Mogens B N. Efterfølgende er Martha ved at blive afrigget. Der bliver brug for jeres indsats i den nærmeste fremtid, så vi også kan få vinteroverdækningen etableret og blæserne sat i gang. Det kommer Alan ind på senere i dag. Vi har haft lidt problemer med strømforbruget her i efteråret. Det var for stort vi har lige nu fundet ud af årsagen vore lysbatterier er kollapset de nye er bestilt. Vinteren byder på almindeligt værkstedsarbejde samt arbejde med roret, kloer og gennemgang af vores slamsystem det har nu på anden sæson givet os problemer af forskellig art. Der skal også løftes jern, idet vi gerne skal have 2,5 t mere ballast placeret i forskibet. Restaureringsplanen er endnu ikke færdig, men den bliver klar i løbet af vinteren. Skibsbevaringsfonden har på det seneste meddelt ændringer i prioriterings metoderne, som dog ikke ændrer ved det skyldige beløb eller øvrige betingelser. Det får på nuværende tidspunkt ingen betydning for os. Som annonceret i MP ønsker Eigil ændringer i arbejdet med vores hjemmeside; der er dog p.t. ikke nogen afklaring af forholdene. MP er udkommet 7 gange i løbet af året. Personligt kunne jeg godt ønske mig nogle flere indlæg fra medlemmerne bl.a. savner jeg artikler fra sommerens sejladser. Vi vil sørge for, at den kommende sejlplan angiver skippere på alle turene, så dette ikke skal være anledning til den manglende tilmelding fra medlemmernes side. Vi har i årets løb oplevet flere medlemmer, som har tilbudt selvstændige arrangementer: Thorkild med sit Trylle med meget mere show. Mogens med lysbilledforedraget over cykelturen til Spanien Provence sidste lørdag. Det er forfriskende og det viser at mange har noget at byde på udover interessen for Martha og endnu vigtigere andre medlemmer bakker op og møder frem. Det giver et liv i foreningen, som binder os godt 5

6 sammen Tak til den øvrige bestyrelse, Birgit og Eigil for MP, Mogens for ansøgninger og alle andre for jeres støtte og interesse i løbet af året. Vi har fået en del nye medlemmer I skal være velkomne i vor flok det tager traditionelt et par år før man kan spytte langspyt på den rigtige måde. Men det lykkes med lidt tålmodighed! Mogens hilser fra Birgit, som takker for mange billeder til MarthaPosten Søren udtrykte anerkendelse af at skoletjenesten igen er i gang. Der har været ca. 65 sejlende ud af ca. 92 medlemmer. Der har været ture med forholdsvis lille belægning Beretningen blev godkendt. 4. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget Regnskab blev fremlagt (se bilag s. 9 12) Budget blev fremlagt (se bilag s. 13) Forslag om at skaffe flere medlemmer værgekampagne. Afdrag på lån medtages i budgettet Regnskab blev godkendt. 5. Orientering om og godkendelse af evt. eksklusioner 1 støttemedlem blev ekskluderet 6. Forslag til arbejdsprogram og sejlplan Allan fremlagte forslag til arbejdsprogram Afrigning og overdækning i efteråret Arbejdskontaktpersoner koordinerer disse områder: Mogens: Der er 2 planker i agterspejl, som skal repareres Batterier er brændt sammen skal skiftes Forslag til sejlplan 2009: Maj juni 2009: Træningsture og SMS check Uge 27 29: Sejlads i Kattegat mm. Uge 30: Fyn rundt Bents sidste Fyn rundt Uge 31 32: Østersø området September 2009: Limfjorden Rundt Ønske om en efterårsweekendtur fra Vejle. Mogens har foreslået en længere tur i Østersøen i Der er lavet en liste over kontaktpersoner for besætningen, som udfyldes ved tur start 6

7 Der strammes op omkring styring af sejldage mm. Husk at blive kvalificeret som Grundbesætningsmedlem ved at tage på sikkerheds kursus Det har været svært at få skippere nok. Vi skal have pyntet agterkahytten op. Flere udtrykte ønske om at ture bemandes med skipper i sejlplanen. Debat om sikkerhedstræning. Det bør have tidsbegrænset gyldighed. Reglerne skal fastlægges for forældelse af kursus. Øvelserne er vigtige på de normale sejlture. Tilmelding på nettet vil blive indført. 7. Forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen: Tilpasning til de praktiske forhold i arbejdet, således at antal nødvendige bestyrel sesmøder reduceres til 6 og ansvar i bestyrelsen ændres til 1 arbejdskoordinator ændres til 1 med ansvar for PR, information og medlemskontakt. Der var 28 stemmer for forslaget. Vedtaget, men kræver herefter skriftlig afstemning i foreningen. Sejladsreglerne ændres vedr. kommunikation med skibet. Der var tilslutning til dette. 8. Valg af bestyrelse og revision Bestyrelsen Leif, Kirsten, Niels, Bent og Allan genopstiller. Jens Callesen, Anne Mette Østergård opstiller. Der blev afholdt skriftlig afstemning. 30 stemmer, 1 ugyldig Leif 28 Genvalgt Kirsten 29 Genvalgt Niels 30 Genvalgt Bent 28 Genvalgt Allan 30 Genvalgt Jens 15 Anne Mette 20 Valgt Suppleanter Hans Jørgen og Vagn genopstiller. Jens Callesen opstiller. Der blev afholdt skriftlig afstemning. 28 stemmer afgivet. Hans Jørgen 2 Vagn 28 Genvalgt Jens 26 Valgt 7

8 Revisorer Tonny og Bodil genopstiller og er valgt Tristan opstiller som revisorsuppleant og er valgt 9. Eventuelt Mogens foreslår, at vi ansøger Trygfonden om en hjertestarter. Skibshandleren stopper. Der er mulighed for et ophørsudsalgs indkøb. Vi køber det, som vi kan bruge. Thorkild foreslår, at vi får lavet sejldugsovertræk til redningsflåder. Bent foreslår at vi laver VHF kursus og kursus i duelighedsprøve. Tilmelding inden 1. januar. Måske næste år Yachtskipper 3. Leif overrakte Pia en lille gave for mange års tro tjeneste i bestyrelsen Leif overrakte med et års forsinkelse en lille gave til Mogens for mange års tro tjene ste i bestyrelsen Peter vil gerne stille et foredrag om sejlads ved Tahiti til rådighed for foreningen, og undrede sig over at hele bestyrelsen er på valg hvert år. Kirsten efterlyser et sæt blå skiundertøj fra Fyn Rundt i sommer. Birthe efterlyser nogle nye postkort. Formanden rundede af med en tak alle fremmødte. Udtrækning af præmieobligationer: Gule (de gamle) Grønne (motor) Orange Stævnoblig kr: 160, 500 kr: 084, 100 kr. 050, 048, 155 og kr: 89, 500 kr: 33, 150 kr: 94, 59, 56 og kr: 198, 300 kr: 078, 60 kr: 175, 074, 159 og kr: 55, 500 kr: 66, 150 kr: 87, 96, 33 og 82 På store arbejdsdag blev der serveret pølser mv. og motoren til elhøvlen blev afprøvet. Foto: M. B N 8

9 Resultatopgørelse Konto INDTÆGTER 2006/2007 Budgetteret 2007/ Kontingent aktive medlemmer , Kontingent ungdomsmedlemmer 3200, Kontingent støttemedlemmer 41412, Særlige indtægter , Offentlige tilskud 5000, Renteindtægter 475, Rabat på køb 1271, Salg af effekter m.m. 5685, Sejladsafgifter 0, Motorpenge 13041, Arrangementer interne 4751, Diverse 547, , , , , , , , , , , , ,00 Indtægter i alt , ,19 UDGIFTER 4010 Rigning 7076, Diverse 2347, Værktøj 2756, Overfladebeskyttelse 9784, Forbrugsstoffer 13938, Befæstigelseselementer 4558, Transport af materiel 1211, Anskaff. af effekter m.m. 0, Forsikring 50106, Administration 6744, Arrangementer interne 3663, Låne og betalingsomkost , Aptering 4718, , , , , , , , , , , , , ,95 9

10 4140 Tømmer / træ 12271, , Tekniske installationer 30618, , Signalmateriel 3810, , Kommunikationsudstyr 1529, , Navigationsudstyr 6063, , Redningsudstyr 15895, , Nødhjælpsudstyr 957, , Beddingsleje, bugsering 0, , Martha Posten 11837, , Lagerudgifter 3313, , Havnepenge 1550, , Officielle udgifter 3300, , Nyanskaf. + Restaureringsarb , ,00 Udgifter i alt , ,39 OVERSKUD / UNDERSKUD , ,80 Balance Konto AKTIVER Pr Budgetteret Pr Likvide midler 8120 Girokonto, Danske Bank Konto nr ,10 Likvide midler i alt 2.390,10 Højrente konti 8150 Indlånskonto, Danske Bank Konto nr , Restaureringskonto, DanskeBank 0,05 Konto nr Højrente konti i alt 0,12 AKTIVER I ALT , , , , ,00 0, , , , , , , ,02

11 PASSIVER Skibsbevaringsfond, medlemslån, præmieobligationer 8860 Skibsbevaringsfond , , , Medlemslån , , Præmieobligationer, gul, , , Præmieobligationer, orange, , , Motorpræmieobligationer, grøn , , Stævn præmieobligationer , , Lån fra Mogens , ,00 Lån i alt , ,00 Egenkapital , , , , , , , Kapitalkonto primo , , , Årets overskud/underskud , , ,80 Kapitalkonto ultimo , , ,98 PASSIVER I ALT 2.390, , ,02 Budget: Indtægter: 1010 Kontingent A aktive medlemmer á 2400 kr Kontingent U ungdomsmedlemmer á 800 kr kontingent S støtte medlemmer á 400 kr Særlige indtægter Fondsansøgning- ny klyver 1045 Offentlige tilskud Vejle Komm. medl.tilskud, skoletjeneste 1050 Renteindtægter Rabat på indkøb Salg af effekter Sejladsafgifter Motorpenge Arrangementer Diverse 500 Sum Indtægter

12 Udgifter: 4010 Rigning Diverse Værktøj Overfladebeskyttelse Forbrugsstoffer Det meste dækkes ind med 4055 Befæstigelseselementer Transport af materiel Anskaffelse af effekter Forsikring ½ bonus kr Administration Arrangementer Låne- og betalingsomkost Gebyrer for PBS, renter på til 4130 Aptering Tømmer / træ Tekniske installationer Signalmateriel Kommunikationsudstyr Navigationsudstyr Redningsudstyr Nødhjælpsudstyr Beddingleje/bugsering Martha-Posten NOTE: Der skal afdrages kr. til Mogens, hvilket passer med det forventede overmotorpenge Mogens 4230 Lagerudgifter 5000 Forbrugsudgifter værksted 4240 Havnepenge Officielle og restaurering Ingen syn af skibet i år 4260 Nyanskaff. og restaurering Ny klyver og ror Sum Udgif Overskud/underskud

13 Budgetteret balance: Konto Pr AKTIVER Likvide midler 8120 Girokonto, BG Bank Konto nr ,69 Kommentarer Likvide midler i alt Højrente konti 8150 Privatopsparing, BG Bank Konto nr , Restaureringskonto, BG Bank Konto nr ,00 Højrente konti i alt ,00 AKTIVER I ALT ,69 PASSIVER Skibsbevaringsfond, medlemslån, præmieobligationer 8860 Skibsbevaringsfond , Medlemslån ,00 Skibsbevaringsfonden 8920 Præmieobligationer, gul, ,00 rykker for private lån op til kr Præmieobligationer, orange, , Motorpræmieobligationer, grøn , Stævn præmieobligationer , Lån fra Mogens ,67 Lån i alt ,67 Egenkapital 9060 Kapitalkonto primo ,98 Det sammenlagte underskud i alle årene 9065 Årets overskud/underskud ,00 Kapitalkonto ultimo ,98 PASSIVER I ALT ,69 13

14 Kabyssen Ernst Lund Motor Brand/el-pumper Jørgen Nielsen El-arbejde Niels Peder e mail: Riggearbejde Alan: Alan Bing & Erik Nielsen e Erik: Tømrerarbejde Vagn Skadhede e mail: Drejerarbejde Thorkild Sandbeck e mail: dk Smedearbejde Jens Sørensen & Jørgen Madsen Malerarbejde Birthe Rolighed Bedding Finn Svendsen 14

15 Foto Niels Andersen & e mail: Jens Callesen e mail: Lille Martha Jens Attrup Redningfsveste / -Dragter / Redningsflåder Troels Jensen OBS! Den endelige sejlplan vil blive offentligtgjort i Martha Posten nr. 315 (januar) og som sædvanlig kan man tilmelde sig ture fra den 15. januar. Bent opfordrer skipperne til i forårets numre af Martha Posten at lave turbeskrivelser og lidt reklame for deres ture. Det vil nok fremme interessen for at komme ud at sejle. Vi skulle gerne have mange af medlemmerne ud at sejle i 2009, så det ikke bliver lige som i 2008, hvor for få har nydt sejlerlivets oplevelser. Bent (skipper) Hansen vil også opfordre til at man hurtigt tilkendegiver om man er interesseret i følgende kurser: VHF-kursus Duelighedsprøve Ring eller skriv til Bent (skipper) Hansen: se oplysninger side 2 15

16 Annoncer Finn Svendsen og en anden af de gode, gamle Marthanere, Helge Skovsted, indrykker hermed annoncer for bøger og blade: Bøger til salg. Jens Kusk: Håndbog i praktisk sømandsskab kopien. Kr. 300 Ny skibsdagbog. Kr Søfartens ABC Kr. 150 Redningmidler i skibe Kr. 50 Navigatin 4: Tidevand, sejladsplanlægning Kr. 100 Finn Svendsen, Tlf Samling af Martha Posten kan afhentes Kære Marthanere. Siden jeg påmønstrede Martha i 1989 har jeg læst og samlet Martha Posten. I forbindelse med oprydning har jeg besluttet at skille mig af med bladene. Hvis foreningen eller evt. nogle medlemmer kunne være interesserede i bladene kan de afhentes hos mig. NB. Jeg følger fortsat Marthas færden, og glædes når jeg ser hende. Venlig hilsen og god vind til alle. Helge Skovsted (støttemedlem) 16

17 Bogomtale Så har vort ærede medlem Th. Sandbeck gjort det igen. Thorkild har skrevet en bog, en bog om sin egen slægt, slægts og fødegården Sødholm og sognet omkring den. Bogen beskriver den bratte ændring over nogle få årtier fra gammelt bondefællesskab til moderne industrisamfund. Men den beskriver også landbrugets generelle udvikling i de seneste par hundrede år. Gennem en serie faktabokse får vi indblik i interessante emner som hoveri, fæstevæsen, stavnsbånd, hartkorn, aftægt og mange andre. Med udgangspunkt i personerne på Sødholm fortæller Th. Sandbeck om sin slægt, om Vinding Sogn, dens gårde, kirker, skoler, møller og andre institutioner. Spænding er der også i bogen, idet et par mordgåder og mysteriet om en påsat brand bliver løst. Naturligvis er det Thorkilds egen familie, der står i centrum, men hans maritime tilhørsforhold fornægter sig heller ikke. Thorkild beskriver sin lange karriere inden for marinen, Mærsk flåden og ØK. Han fortæller også om sin tid på havundersøgelsesskibet Dana, skoleskibet Danmark og grønlandske kystpasagerskibe. Endelig beretter Thorkild også om sin interesse for at deltage i renovering af Martha og sejle med hende. Når man kender Thorkilds sans for dybdeboring, detaljer og præcision, er det ganske givet en spændende skildring, der også kan interessere andre end mennesker fra Vinding Sogn. Store arbejdsdag. 11. oktober 2008 Oprydning udenfor værkstedet. Alf fælder træer. Helen og Jens A. fjerner de fældede træer Foto: M. B N 17

18 Foto: Jens Callesen Martha har fået regnfrakke på, og vi kan gå i læ og i tørvejr og pusle med hende. Det har gået fantastisk hurtigt at få gjort Martha vinterklar. Flot indsats af de ihærdige Marthanere. Jeg kan varmt anbefale andre at kigge forbi og mærke den gode stemning i det nye værksted. Jeg nyder at møde op lørdag formiddag, hvor vi plejer at starte med morgenbrød kl. 9:30 og planlægge dagens arbejde. Og der alt mulig at gå i gang med. Alt inventar, værktøj, madrasser, dørkplader og andre løsdele er kommet over på værkstedet, klar til at blive set efter her til vinter. Jens Callesen 18 Foto: Mogens B N Jens S. arbejder i smedeværkstedet og Allan i tømrer snedker og drejeværstedetværkstedet

19 Vanterne Ny adresse Mette Bech Christensen har fået ny adresse: Nørreled 24, Hou 8330 Odder Tlf Mobil: Rettelse Jens Callesen har e mail adresse: og telefonnummer: Husk at afgive din stemme inden 31. december (bemærk forlænget frist). Det handler om bestyrelsens forslag om at ændre antallet af årlige bestyrelsesmøder Redaktionen ønsker alle læsere en Rigitg Glædelig Jul og et godt Nytår 19

20 December Uge Uge Deadl. Martha P. Uge Uge Uge Januar Deadline Martha Post Februar Deadl. Martha P Redaktion: Birgit Brøchner Nielsen, Engdalgårdsvej 76, 8330 Beder. Tlf Jeg modtager gerne indlæg med normal post til privatadresser eller på e Aflever dit indlæg på diskette/ CD, ring evt. om hvordan. Håndskrevne er også velkomment! 20 Navngivne indlæg i Martha Posten er på forfatterens eget ansvar

Nr. 338 December 2012 38. årgang

Nr. 338 December 2012 38. årgang Nr. 338 December 2012 38. årgang Fra generalforsamlingen. Den afgående formand, Leif Byrgiel, takkes på foreningens vegne af Finn Svendsen for det store og værdifulde arbejde, som Leif har udført som formand.

Læs mere

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø)

Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Nr. 315 Januar 2009 35. årgang Atter kan vi se frem til nogle spændende, sjove og hyggelige sejladser i 2009. Sejlplanen ser du siderne 17 og 18 (foto: Niels Kobberø) Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan

Arbejdskoordinator Ansvar for: Overordnet koordinering af arbejdet: arbejdshold og arbejdsplan Nr. 310 Maj 2008 34. årgang Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej 2, 7100 Vejle Tlf.:23 24 79 01 e mail: formand@skonnert.dk Kasserer Ansvar for: Bogholderi og regnskab Kirsten Kjems, Vestre Strandallé 140,

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted

Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted Nr. 308 Februar 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Thorkild Sandbeck viste hidtil ukendte evner som entertainer og tryllekunstner ved indvielsen af vore nye lokaler/værksted Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) 179172Z0 1.6 W/0850171- FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset,

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser.

4. Fastlæggelse af kontingent v/kasserer bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser. Skawdyks generalforsamling 2014 Fredag den 28. februar 2014 kl. 19.00 i klubhuset, Chr. X Vej 39, 9990 Skagen. Fremmødte: 29. heraf 21 stemmeberettigede. Grundet at mødet trak ud var der frafald under

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset

Grundejerforeningen Rønneholtparken. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Ordinær generalforsamling Torsdag den 21. marts 2013 i Fælleshuset Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2012 4. Valg af kasserer og et bestyrelsesmedlem

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere