Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008"

Transkript

1 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK- Middelfart Tlf.: + - Fax: +

2 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø Udarbejdet af: Teglgaardsparken, DK- Middelfart Tlf.: + - Fax: + Syddansk Turisme Jane Hansen, udviklingschef Michael Rode, analysekonsulent Trine Rosen Madsen, udviklingskonsulent Søren Mayland, ekstern analysekonsulent Betinna Møller, ekstern analysekonsulent Tourcom Lisa Johansen. udgave: September

3 Forord Turisme er et eksporterhverv med nationale indtægter på niveau med olie- og tekstilindustrien. Samtidig er erhvervet i vækst både globalt, nationalt og regionalt. Ifølge EU er turisme den primære vækstskabende erhvervssektor for perifere områder i Europa. Til forskel for mange andre erhverv kan turisme spredes ud over hele landet, og flere steder trives erhvervet sågar bedst i udkantsområder. De syddanske turister omsætter for, milliarder kroner og er med til at skabe mere end. arbejdspladser i regionen. Turisme er med andre ord mere end sand mellem tæerne og klikkende kameraer. Turisme er milliardindtægter, som bidrager til arbejdspladser, værditilvækst og skatteprovenu. Ønsket med denne publikation er at dokumentere turismens økonomiske betydning. Hvad de færreste måske ved, så er Syddanmark den region udenfor Hovedstadsområdet, som skaber flest arbejdspladser som følge af turismen. Og de arbejdspladser og den værditilvækst, som den syddanske turisme skaber, tilfalder ofte erhverv, som ikke tilhører de turismespecifikke erhverv. Publikationen omfatter således ikke alene det forbrug, som turisterne har i det traditionelle turismeerhverv; på hoteller, campingpladser, i feriehuse, attraktioner, på restauranter og museer. Den inddrager også effekten på det øvrige erhverv, som tjener på turisterne for eksempel hele detailhandlen, teleselskaber m.m. Det er en kendt sag, at turismeerhvervet bidrager til større kulturforståelse, internationalisering og nye natur- og kulturoplevelser til gavn for både turister, de syddanske borgere og regionens tilflyttere. Med denne publikation håber vi, at endnu flere også får øjnene op for turismeerhvervets økonomiske værdi. Publikationen er en ud af en række analyser, der skal kortlægge regionens udbud, efterspørgsel og turismens økonomiske betydning. Analyserne er udarbejdet af Syddansk Turisme og finansieret af Syddansk Vækstforum. God læselyst.

4 Indholdsfortegnelse. Tabeller og figurer.... Sammenfatning.... Indledning.... Metode.... Turismeforbrug.... Beskæftigelse.... Bruttoværditilvækst.... Skatter og afgifter.... Litteraturliste... Appendiks A: Turismeforbrug... Appendiks B: Afledte effekter...

5 . Tabeller og figurer Tabel : Oversigtstabel over de økonomiske effekter af turisme på Fyn, Langeland og Ærø Kilde: Opsummering af tabel - Tabel : Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper. Fyn, Langeland og Ærø. Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismeomsætning (mio. kr.) pr marked i Region Syddanmark Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismeomsætning (mio. kr.) pr overnatningsform Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismeomsætning (mio. kr.) pr produktgruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Antal arbejdspladser skabt af turismen, Danske regioner Kilde: VDK (b) Turismen i Region Sjælland, VisitDenmark, Jan Tabel : Turismens effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismens effekter på beskæftigelse INTRA effekt pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismens totalt afledte BVT pr. kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismens totalt afledte effekter på provenu pr. kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Figur : Turisme-effektflow Kilde: VDK (a): Turismens økonomiske betydning I Danmark, VisitDenmark Figur : Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper. Region Syddanmark Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Figur : Turistomsætning (pct) på de vigtigste markeder Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Figur : Forhold mellem INTRA og INTER-effekter på beskæftigelse, pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel

6 . Sammenfatning Turisme udgør en væsentlig del af den danske økonomi og er en væsentlig økonomisk aktivitet for Fyn, Langeland og Ærø. I den forbindelse er det vigtigt for offentlige såvel som for private beslutningstagere at have det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på. Denne rapport konkluderer at; Det samlede turismeforbrug i området er på hele, milliarder kroner, hvilket er % af det samlede turismeforbrug i den syddanske region. Det tyske marked er det vigtigste udenlandske marked for området med % af det turismeforbrug der stammer fra udenlandske gæster, men også Norge har en stor markedsandel med % af turismeforbruget. Der bliver skabt. årsværk som følge af turismeforbruget på Fyn, Langeland og Ærø. De skabte årsværks andel af den samlede beskæftigelse i området, er på højde med landsgennemsnittet. En betydelig andel af den beskæftigelse, turismesektoren skaber, oprettes andre steder end i de turismespecifikke erhverv. Hele % af den værditilvækst, der skabes som følge af turisme, tilfalder erhverv udenfor de turismespecifikke erhverv. De offentlige instanser inkasserer over milliarder kroner om året i skatteprovenu som følge af turismen på Fyn, Langeland og Ærø, herunder millioner i kommuneskatter, millioner i regionskommuneskatter og millioner i statsskatter.

7 De vigtigste nøgletal for den økonomiske betydning af turismen på Fyn, Langeland og Ærø er vist i tabel. Tabel : Oversigtstabel over de økonomiske effekter af turisme på Fyn, Langeland og Ærø Turismeforbrug i området. mio. kr. Andel af områdets samlede udbud,% De største markeder Danmark Tyskland Norge. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Turismeskabt bruttoværditilvækst*. mio. kr Andel af områdets samlede bruttoværditilvækst,% Turismeskabt skatteprovenu i området*. mio. kr. Turismeskabt beskæftigelse. årsværk Andel af Fyn, Langeland og Ærø s samlede beskæftigede,% * Inkl. Direkte, indirekte og inducerede effekter Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel

8 . Indledning Et velfunderet beslutningsgrundlag er vigtigt for offentlige såvel som for private beslutningstagere på alle niveauer. Når turismerelaterede beslutninger om nye tiltag inden for markedsføring, destinationsudvikling, ressourceallokering eller noget helt fjerde, er det nødvendigt at have et solidt datagrundlag. Til et sådant grundlag hører bl.a. informationer om, hvorledes turismen via sit omfang og sin sammensætning på forskellige grupper kan påvirke økonomiske nøgletal som indkomst, beskæftigelse, skatter m.m. Denne rapport beskriver den økonomiske effekt af turisme på Fyn, Langeland og Ærø. Rapporten indeholder følgende grunddele: Turismeforbrug Hvad er forbruget på turisme i området, og hvordan er fordelingen mellem brancher? Beskæftigelse Hvad er de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af turismen i området? Værditilvækst Hvordan påvirkes værditilvæksten af den turismeskabte omsætning, og hvad får vi ud af turisme? Skatter og provenu - Hvordan påvirker turismen den regionale økonomi? Rapporten er bygget op over de senest tilgængelige data. De økonomiske effekter af turismen er beregnet med oplysninger fra nationalregnskabet for året. Dette år er det seneste, hvorfra der findes oplysninger fra nationalregnskabet. Der er betydelige usikkerheder ved estimater af den type, der anvendes i denne rapport. På trods af disse usikkerheder har fremgangsmåden store fordele. Den økonomiske analyse indeholder først og fremmest alle former for turisme og ikke blot de mest kendte fra de løbende statistikker. Metoden tillader desuden, at de afledte effekter af turismen medregnes, herunder både beskæftigelse og omsætning, ligesom det er muligt at udregne skatteprovenu på både kommunalt og nationalt niveau. Rapporten skal derfor ses som det mest aktuelle bud på den effekt, turismen har på omsætning, beskæftigelse og skatteprovenu på Fyn, Langeland og Ærø. Estimaterne indeholder tal fra et rigt udvalg af datakilder. Det er desuden nødvendigt at tage visse antagelser. Se det følgende metodeafsnit samt VDK a for en dybdegående forklaring.

9 . Metode I turismeindustrien er det gældende, at turister bruger penge i mange forskellige brancher, herunder detailhandlen. Brancheområder, der appellerer til turisten forbruges, ofte også af lokalbefolkningen, og det kan derfor være svært at skille den del af omsætningen, der er genereret med baggrund i turisme, fra den del af omsætningen, der genereres af lokalbefolkningen. Indeværende rapport er et eksempel på en efterspørgselsgeneret økonomisk analyse, hvor forbrugsundersøgelser danner baggrund for udarbejdelsen af et regnskab, der agerer inden for rammerne af nationalregnskabet. Metoden kaldes et satellitregnskab, og fordelen ved denne type metode er, at resultaterne afstemmes med de officielle tal, der opgøres i nationalregnskabet. Det betyder, at f.eks. forbrug på hoteller ikke kan overstige hotellernes totale omsætning i nationalregnskabet. Man sammenligner således efterspørgslen med udbuddet. I Danmark inkluderes også indirekte og inducerede effekter i regnskabet for turisme. Det giver det mest komplette billede af turismeerhvervets effekter. Modellen har fokus på de relevante effektstrømme af turismeerhvervet, hvilket er illustreret nedenfor i Figur. Figur : Turisme-effektflow Note: Udland er tonet ned for at illustrere at effektstrømmen går ud af landet Kilde: VDK a s

10 Afledte effekter er i denne rapport en betegnelse for både indirekte, inducerede og import effekter. Transport til Danmark er ikke medregnet i forbruget, der således starter med at turisten forbruger penge i diverse danske virksomheder. Nogle af disse virksomheder er mere orienteret mod turister, såsom f.eks. overnatningssteder, end andre brancher, såsom tekstilindustrien. De virksomheder, turisten vælger at placere sine penge hos, modtager den direkte effekt af turismen. Disse virksomheder har igen et forbrug hos andre virksomheder, der således også mærker den turistdrevne omsætning, hvilket kaldes den indirekte effekt. Virksomhederne, der beskæftiger sig med turisme, har desuden ansatte, der får udbetalt løn. En del af denne løn går til forbrug placeret i virksomheder uden for turismeerhvervet, og skaber herved en induceret effekt af turisme. Så godt som alle produktioner og virksomheder anvender produkter importeret fra udlandet. En del af den omsætning, der skabes af turismen forlader derfor landet igen i form af import fra udlandet. Nedenfor er de mest relevante begreber i denne rapport defineret. Turisme: Turisme omfatter alle rejser med eller uden overnatning uden for eget sædvanlige miljø med ferie, forretning eller tredje formål. I praksis tælles alle registrerede overnatninger med som turisme uanset om den overnattende gæst opholder sig i sædvanligt miljø. Dette vurderes dog ikke til at udgøre en nævneværdig andel. Med hensyn til endagsturisme, hvor turisten er fra Danmark, medregnes ture som udgår fra, slutter i eget hjem og som omfatter forbrug til såkaldt kultur", har en afstand på min. km. fra hjemmet og/eller som tager mindst tre timer og maximalt én dag. Udenlandsk endagsturisme er mere enkelt at bestemme, idet udenlandske turister er turister, som blot krydser den danske grænse ud og hjem i løbet af samme dag. Turismeomsætning: Turismeomsætningen(-forbruget) omfatter alt, hvad turister bruger af penge på ferien inden for landets grænser, hvad enten beløbet er forudbetalt (ved pakkerejser) eller betales på destinationen. Udgifter til transport fra hjemmet og til/fra den danske grænse er således ikke inkluderet. Turismeomsætningen er opgjort efter den såkaldte satellitregnskabsmetode, dvs. der summeres over turismeforbruget i enhver branche og det samlede turismeforbrug er afstemt med udbuddet af varer og tjenesteydelser jf. Danmarks Statistiks nationalregnskab. Kommercielle/ikke-kommercielle overnatningsformer: De kommercielle overnatningsformer omfatter hoteller, feriecentre, campingpladser, lejede feriehuse, vandrerhjem, krydstogt, bondegårdsferie og festivaler med overnatning. Blandt ikke kommercielle overnatningsformer regnes overnatninger hos familie/venner, eget/lånt feriehus og endagsrejsende.

11 Afledte effekter: Afledte effekter omfatter de direkte, indirekte og inducerede effekter på beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu, som turismeforbruget skaber. De direkte effekter er dem, som optræder i første led i de brancher, hvor salget til turisten foregår. De indirekte effekter optræder i andet led, hvor der underleveres til slutforbruget, og endelige de inducerede effekter, som optræder, hvor personer beskæftiget i kraft af turismen (i første og andet led), har et privatforbrug, der igen skaber turismeafledte effekter etc. Intra- og inter-effekter: De samlede samfundsøkonomiske effekter i en given kommune, kan brydes ned i hhv. intraog inter-effekter. Intra-effekter er de samfundsøkonomiske effekter af turismen, som forbliver i det samme område (kommune/region), som turisten har sit direkte forbrug. I herværende rapport finder al turistens forbrug sted i overnatningskommunen. Modsat gælder der for inter-effekten, som er den del af de samfundsøkonomiske effekter, der spilder over til naboområder (kommuner/regioner) eller endnu længere væk. Intereffekter opstår navnlig, når man belyser de indirekte og inducerede effekter i kraft af, at virksomheder, der sælger direkte til turisten, køber sine råvarer andre steder i landet eller beskæftiger personer, som bor i andre kommuner end, der hvor turisten serviceres (se mere på s. ). Turismeovernatninger og endagsrejser: De samlede turismeovernatninger og endagsrejser med ferie eller forretning som formål, svarer til de mængder som ifølge VisitDenmarks kilder tilsammen danner den samlede turismemængde i et område. Tallet adskiller sig fra de registrerede overnatninger, dels fordi de indbefatter (op)justeringer af de registrerede overnatninger for bl.a. små enheder, samt inddrager andre, ikke registrerede overnatningsformer og endagsbesøg. Efter opgørelsen af turismemængderne sker der yderligere en justering af mængder og forbrug med henblik på afstemning i turismesatellitregnskabet.

12 . Turismeforbrug Turisternes samlede forbrug på Fyn, Langeland og Ærø er på i alt, milliarder kroner og udgør % af det samlede turismeforbrug i den syddanske region og,% af det samlede danske forbrug på turisme. De, milliarder kroner stammer fra turister, der overnatter på de kommercielle overnatningsformer, mens, milliarder kroner stammer fra turister på ikke kommercielle overnatningsformer samt endagsturisme. Figur : Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper. Langeland og Ærø Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Målt i absolut turismeforbrug er Odense den største turistkommune på Fyn. Dette skyldes naturligt at Odense er den største by og som det fremgår af tabel, udgør turisme en forholdsvis lav del af Odense kommunes samlede omsætning. Af figur fremgår desuden, at Odense har en forholdsvis stor del ikke-kommercielle overnatninger og endagsturisme. Det er sandsynligvis endagsturisme, der tiltrækker turister til byens attraktioner og shoppingcentre. I modsætning hertil ses Langeland, hvor hele % af forbruget stammer fra turister tilknyttet kommercielle overnatningsformer. En forudsætning i ovenstående beregning er, at en turists samlede omsætning er placeret i overnatningskommunen. Hvis en turist derfor overnatter i en kommune, men på grund af en stor attraktion eller et attraktivt bymiljø i nabokommunen, placerer en stor del af omsætningen i en anden kommune, indgår denne omsætning i overnatningskommunen.

13 Fordelingen på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer ligger tæt op ad gennemsnittet for regionen. Fyn, Langeland og Ærø står for,% af det forbrug, der skabes med baggrund i kommercielle overnatninger i den syddanske region, og for,% af forbruget skabt på baggrund af de ikke-kommercielle overnatninger. Tabel nedenfor viser turismeforbruget for Danmark, Syddanmark og Fyn, Langeland og Ærø som helhed samt for de enkelte kommuner. Tabel : Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner. Sorteret efter turismeandel. Ikke-kommercielle Kommercielle overnatningsformer overnatningsformer og endagsturisme I alt Samlet udbud mio. Kr. Turismeandel af samlet udbud pct. Danmark i alt....., Region Syddanmark....., Fyn, Langeland og Ærø...., Langeland., Nyborg., Middelfart., Svendborg., Assens., Ærø pr.. januar., Nordfyns., Odense.., Faaborg-Midtfyn. Kerteminde. Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrehjem, feriecentre, lystbådehavne, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel er sorteret efter, hvor stor en andel af udbuddet, der genereres af turisme set i forhold til den samlede omsætning i kommunen/syddanmark/danmark. Udbuddet er lig omsætningen inklusiv moms og afgifter og giver derfor et bedre sammenligningsgrundlag med turismeforbruget, da denne også er inklusiv skatter og afgifter. Langeland er klart den kommune, der er mest afhængig af den omsætning, der skabes af turisme. Hele ud af de kommuner i destinationen ligger over lands- og regionsgennemsnittet, hvilket også afspejler sig destinationens turismeandel af det samlede udbud på,%. Fyn, Langeland og Ærø er således mere afhængig af turisme end resten af landet. Udbuddet består af dansk produktion plus importen, og repræsenterer dermed det i Danmark, som bliver forbrugt til forbrug i produktionen, privat og offentligt forbrug, investeringer og eksport. Skal ikke forveksles med BNP, der er dansk produktion minus forbrug i produktionen og dermed et mindre beløb. Turismeforbrugets andel af BNP er større.

14 , milliarder af forbruget stammer fra danske gæster, mens, milliarder kroner er fra udenlandske turister. Det svarer således til at % af forbruget er fra udenlandske turister. Andelen af udenlandsk forbrug er derved mindre end gennemsnittet for den syddanske region, der i gennemsnit (inkl. Fyn, Langeland og Ærø) finder % af forbruget hos udenlandske gæster. I tider med faldende udenlandske overnatninger betyder dette, at Fyn, Langeland og Ærø påvirkes i mindre grad påvirkes end det øvrige Syddanmark. Figur : Turistomsætning (pct.) på de vigtigste markeder for Fyn, Langeland og Ærø Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Tabel : Turismeomsætning (mio. kr.) pr marked Fyn, Langeland og Ærø I alt. Danmark. Tyskland Norge USA Holland Frankrig Storbritannien Sverige Schweiz Polen Italien Spanien Belgien og Luxemburg Finland Østrig Japan Canada Øvrige Europa Øvrige Lande Øvrige Amerika Øvrige Østeuropa Øvrige Asien De udenlandske gæster er væsentlige i et nationaløkonomisk perspektiv, idet deres forbrug i Danmark er at sidestille med eksport til udlandet, det vil sige at eksportindtægten er, milliarder kroner Som figur viser, er Tyskland det vigtigste udenlandske marked. Tyskland står for % af den samlede turismeomsætning i området, og % af de udenlandske gæster. Specielt for Fyn, Langeland og Ærø er det store forbrug fra norske turister værd at bemærke, da de udgør % af turismeforbruget fra udenlandske gæster og er områdets næststørste marked. Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Det samme gælder også den anden vej rundt, hvor danske turister i udlandet er at sidestille med import af udenlandske vare. Det betyder, at desto flere danskere vi kan beholde i Danmark, desto mindre import har vi, hvilket er lige så væsentligt som turist-eksporten.

15 Nedenstående tabel viser, hvordan turismeforbruget fordeler sig på de kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer. Fordelingen på regionalt og nationalt plan er desuden medtaget som sammenligningsgrundlag. Tabel : Turismeomsætning (mio. kr.) pr. overnatningsform for Fyn, Langeland og Ærø Fyn, Langeland og Ærø Region Syddanmark Danmark mio. kr. Pct. Pct. Pct. I alt. Kommercielle i alt:. % % % Hotel ferierelateret % % % Hotel forretningsrelateret. % % % Camping % % % Vandrerhjem % % % Lejet feriehus % % % Feriecentre % % % Festival % % % Lystbåde % % % Bondegårde % % % Krydstogt % % % Ikke-kommercielle i alt:. % % % Eget feriehus % % % Lånt feriehus % % % Familie/venner % % % Endagsturister - ferie % % % Endagsturister - forretning. % % % Andel kommerciel turismeomsætning (pct.) % % Andel ferierelateret turismeomsætning (pct.) % % Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Som det fremgår ovenfor, ligger Fyn, Langeland og Ærø på linje med regionsgennemsnittet på de fleste parametre. Der er en større andel af kommercielle overnatninger set i forhold til landsgennemsnittet. Dette skyldes især en højere andel af forretningsrelaterede hotelovernatninger, en højere andel af udlejede feriehuse samt en større andel af lystbådeovernatninger. Blandt de ikke-kommercielle overnatningsformer er det især endagsturister på ferie, der trækker nedad i forhold til landsgennemsnittet. I absolutte termer er det værd at bemærke, Datamaterialet indbefatter ikke den stigning på ca. % i antallet af overnatninger Lalandia har medført i Billund (som nyeste tal fra Danmarks Statistik påpeger)

16 at forretningsrelaterede ophold på hoteller er det, der giver den højeste turismeomsætning samtidig med at forretningsrelaterede endagsbesøg ligeledes bidrager til omsætningen. Forbruget fra turisme kan desuden opgøres på forskellige erhvervssektorer og produkttyper. Nedenfor viser tabel, hvorledes forbruget fordeler sig på forskellige produkttyper. Der gøres brug af tre overordnede inddelinger: Turismekarakteristiske produkter, turismeforbundene produkter og ikke turismespecifikke produkter. Tabel : Turismeomsætning (mio. kr.) pr. produktgruppe, Fyn, Langeland og Ærø samt region Syddanmark Destination Fyn, Langeland og Ærø Region Syddanmark (mio. kr.) (pct.) (mio. kr.) (pct.) I alt.. Turismekarakteristiske produkter. %. % Heraf: Overnatningssteder. %. % Restaurant %. % Transport. %. % Rejseservice %. % Forlystelsesparker, museer % % Turismeforbundne brancher. %. % Heraf: Fødevare,drikkevarer og tobak %. % Benzin og brændstof % % Anden detailhandel % % Ikke-turismespecifikke produkter %. % Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Andelen af omsætningen, der placeres i turismekarakteristiske produkter, er en smule højere end gennemsnittet for regionen, hvilket kan aflæses i den øgede andel af forbrug på overnatning og transport. Samtidigt er det interessant, at % af forbruget lægges i de traditionelle turismevirksomheder, mens blot % af forbruget lægges i andre sektorer, som ikke traditionelt ser sig som turismevirksomheder. Afrunding resulterer i sum over %.

17 . Beskæftigelse Den omsætning, der skabes med baggrund i turisme, giver en mængde arbejdspladser. Der skabes arbejdspladser inden for produktionen af de turismekarakteristiske produkter, såsom overnatning, men også detailhandlen og andre turismeforbundene brancher nyder godt af turismen, ligesom der skabes arbejdspladser i brancher, der ikke umiddelbart har kontakt til turismen. Beskæftigelsen skabes ikke kun, fordi turisten køber en vare, men især også de indirekte og inducerede effekter skaber arbejdspladser. De indirekte arbejdspladser er dem, der skabes, fordi de turistspecifikke brancher selv køber produkter eller råvarer et givent sted, hvilket medfører en merproduktion. De inducerede effekter opstår, når medarbejdere, der opnår beskæftigelse som følge af den direkte beskæftigelse, får løn - og forbruger denne løn igen. Opgørelsen er i årsværk, hvilket betyder at den er omregnet til fuldtidsbeskæftigelse. Dette er i særlig grad fordelagtigt inden for turisme, der i udpræget grad er kendetegnet ved udsving henover året. Tabel : Antal arbejdspladser skabt af turismen, Danske regioner Turismeskabte Andel af landets turismeskabte årsværk årsværk Turismeandel af samlet beskæftigelse årsværk pct. pct. Hele landet, Syddanmark, Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Nordjylland, Note: Inkl. Direkte, indirekte og inducerede effekter. Opgjort i fuldtidsbeskæftigede Kilde: VDK (b) Som det fremgår ovenfor i tabel, er Syddanmark det område, hvor der bliver skabt næstflest årsværk med baggrund i turisme. Samtidigt er beskæftigelse som følge af turisme,%-point under landsgennemsnittet af den samlede beskæftigelse. Den høje beskæftigelseseffekt i Hovedstadsområdet skyldes naturligt, at denne region i høj udstrækning tiltrækker hotelgæster. Alle typer af overnatning er i realiteten særdeles beskæftigelsesskabende, dog er hotelovernatning mere beskæftigelsesskabende end andre typer overnatninger, og dermed genereres de fleste årsværk på baggrund af en overnatning på hotel.

18 Tabel viser beskæftigelseseffekten af turisme, for de kommuner, som hører hjemme på Fyn, Langeland og Ærø. Tabel : Turismens effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Turismeskabte årsværk Samlet antal beskæftigede i kommunen Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune (pct.) (a) (b) (a/b) Danmark i alt..., Region Syddanmark.., Fyn, Langeland og Ærø.., Odense.., Middelfart.., Svendborg., Nyborg., Assens., Langeland., Faaborg-Midtfyn., Nordfyns., Kerteminde., Ærø pr.. januar., Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Odense er den kommune i det syddanske område, der bidrager med det højeste antal årsværk til regionen med hele. årsværk. Dette er dog ikke nogen overraskelse, eftersom Odense samtidigt er den beskæftigelsesmæssigt største kommune i regionen. De. årsværk udgør,% af det samlede antal beskæftigede i kommunen. I tabel ovenfor er kommuner med en turismeandel af den samlede beskæftigelse i kommunen på % eller derover markeret med fed. Langeland er den kommune, der uden sammenligning har den største andel beskæftigede med baggrund i en turismeskabt omsætning, men også Nyborg og Middelfart tilføjer et højt antal turismeskabte årsværk til det samlede antal turismeskabte årsværk. Set i forhold til hele regionen er Fyn, Langeland og Ærø på højde med de øvrige subregioner målt i beskæftigede skabt på baggrund af turismeomsætning, som andel af den samlede beskæftigelse.

19 De samlede beskæftigelseseffekter i en given kommune, kan brydes ned i hhv. intra- og inter-effekter. Intra-effekt betegner de beskæftigelseseffekter af turismen, som forbliver i det samme område, som turisten har sit direkte forbrug. Inter-effekt er den del af de samfundsøkonomiske effekter, der spilder over til naboområder (kommuner/regioner) eller endnu længere væk. Inter-effekter opstår navnlig, når man belyser de indirekte og inducerede effekter i kraft af, at virksomheder, der sælger direkte til turisten, køber sine råvarer andre steder i landet eller beskæftiger personer, som bor i andre kommuner, end der hvor turisten serviceres. Det er derfor interessant at beskæftige sig med, hvor stor en del af den afledte beskæftigelseseffekt, der forbliver i egen kommune, og hvor stor en del, der spilder over i andre kommuner og områder. Nedenfor er intra-effekten vist for den enkelte kommune. Tabel : Turismens effekter på beskæftigelse Intra-effekt pr. kommune Intra-effekt: Andel af beskæftigelse fra egen turismeomsætning Intra-skabte årsværk pct Danmark i alt. Odense. Middelfart Svendborg Nyborg Assens Langeland Faaborg-Midtfyn Nordfyns Kerteminde Ærø pr.. januar Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Når vi ser på hele Danmark, er alle. skabte årsværk per definition intra-skabte årsværk. Dette skyldes, at satellitregnskabet agerer inden for en nationaløkonomisk ramme, og derfor kun medtager effekter inden for landets grænser. Set ud fra et kommunalt synspunkt er det en relevant parameter, om den indsats, der gøres, også bærer frugt i det område, den direkte omsætning er placeret hos. Der knytter sig en del usikkerheder til ovenstående, blandt andet er det en forudsætning i modellen, at turisters direkte forbrug placeres i overnatningskommunen. Samtidigt stiger usikkerheden, desto mindre en kommune er pga. af de bagvedliggende vægte og forholdet mellem registrerede og ikke registrerede overnatningsformer. Alligevel viser ovenstående nogle klare mønstre, der er gengivet nedenfor.

20 Figur : Forhold mellem intra- og inter-effekter på beskæftigelse, pr. kommune Kilde: Forhold mellem intra- og inter-effekter på beskæftigelse, pr. kommune Som det fremgår ovenfor, er Odense og Svendborg de kommuner, hvor den turismeskabte omsætning i størst omfang spilder over til årsværk i andre områder. Nordfyns kommune adskiller sig markant i den modsatte ende, hvor kun % af den turismeskabte omsætning spilder over til årsværk uden for kommunen, hvilket betyder at Nordfynds kommune har mest gavn af egen turisme.

21 Tabel nedenfor viser, hvordan den turismeskabte beskæftigelse fordeler sig på de forskellige branchegrupper. Tabel : Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Fyn, Langeland og Ærø Region Syddanmark (årsværk) (pct) (årsværk) (pct) I alt.. Turismekarakteristiske branchegrupper. %. % Heraf: Overnatningssteder. %. % Restauranter og værtshuse %. % Transportvirksomheder %. % Rejseservice %. % Forlystelsesparker, museer, mv. % % Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.). %. % Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher). %. % Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Som det fremgår ovenfor, er lidt over halvdelen af de turismeskabte årsværk placeret i de turismekarakteristiske branchegrupper. Det er især overnatningsstederne, der skaber beskæftigelse, men også restauranterne giver en beskæftigelseseffekt. Det kan her noteres, at en højere andel af beskæftigelseseffekten ender hos overnatningsstederne på Fyn, Langeland og Ærø end gennemsnitligt i regionen. De brancheforbundne branchegrupper, såsom detailhandlen, genererer % af beskæftigelseseffekten, mens hele % af de turismeskabte årsværk går til beskæftigelse uden for de turismespecifikke og turismeforbundne brancher. Det er således en fjerdedel af de turismeskabte årsværk, der spilder over i brancher, der ikke umiddelbart har et tilhørsforhold til turisme. Det indikerer også, at en nedgang i turismeomsætningen i regionen har konsekvenser, der rækker langt udover de brancher, der direkte har turister som primære kunder.

22 . Bruttoværditilvækst Bruttoværditilvæksten er et mål for, hvor meget værdi, der skabes, når man fratrækker de omkostninger, der er forbundet med at producere den pågældende vare. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem turismeforbruget i regionen og bruttoværditilvæksten, da denne også stammer fra den afledte effekt fra andre regioner og kommuner. Dette er gengivet nedenfor, hvor det fremgår, hvor stor en del af værditilvæksten i en kommune, der stammer fra egen turismeomsætning. Tabel : Turismens totalt afledte BVT pr. kommune Turismeskabt bruttoværditilvækst Samlet bruttoværditilvækst i kommunen Turismeandel af samlet bruttoværditilvækst INTRA-effekt: Andel af BVT (a.) fra egen turismeomsætning INTRA-skabt BVT (mio. kr.) (mio. kr.) (a/b) (pct.) (mio. kr.) (a) (b) Danmark i alt...,. Region Syddanmark.., n.a. n.a. Fyn, Langeland og Ærø.., n.a. n.a. Odense., Svendborg., Middelfart., Nyborg., Langeland., Assens., Faaborg-Midtfyn., Nordfyns., Kerteminde., Ærø pr.. januar., Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Af det samlede turismeforbrug på i alt, milliarder kroner er der, milliarder kroner tilbage i ren bruttoværditilvækst i destinationen, hvilket svarer til,% af den samlede værditilvækst i området. Som ovenstående tabel viser, er Odense den kommune, der bidrager mest til den samlede bruttoværditilvækst, når man betragter de absolutte tal, hvoraf de % stammer fra egen turismeomsætning, mens % stammer fra turismeforbrug skabt i andre kommuner. På Langeland stammer,% af bruttoværditilvæksten fra turisme og hele % af denne stammer fra egen turismeomsætning. Assens er i den forbindelse den kommune med den højeste andel af bruttoværditilvækst som følge af egen turismeomsætning. Den turismeskabte bruttoværditilvækst er beregnet ud fra den turismeomsætning, der er fastlagt i turismesatellitregnskabet. Værditilvækst svarer til BNP uden skatter og afgifter (basispriser). Bruttoværditilvæksten indeholder således tilført værdi fra andre regioner, og der er således ikke et - forhold mellem omsætning og bruttoværditilvækst.

23 Tabel opdeler bruttoværditilvæksten på branchegrupper. Som det fremgår, er lidt over halvdelen af BVT afledt på de turismekarakteristiske grupper, ca.,% på de turismeforbundne grupper, mens hele % af BVT er afledt på de ikke turismespecifikke branchegrupper. Tabel : Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe Fyn, Langeland og Ærø Region Syddanmark I alt.. Turismekarakteristiske branchegrupper.. Heraf: Overnatningssteder. Restauranter og værtshuse Transportvirksomheder. Rejseservice. Forlystelsesparker, museer, mv. Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.). Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher).. Andel turismekarakteriske brancher i afledt BVT (pct.) Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Lidt under halvdelen af al værdi skabt af turisme tilfalder således branchegrupper uden for de turismespecifikke erhverv, og disse branchegrupper vil således også opleve gevinster ved en øget turisme i regionen. I forhold til opgørelsen af afledte effekter på beskæftigelse er det interessant, at bruttoværditilvæksten for overnatningssteder ikke udgør en større del af de turismekarakteristiske branchegrupper.

24 . Skatter og afgifter Turismen i den syddanske region skaber offentlige indtægter på milliarder kroner, hvoraf ca. milliarder genereres på Fyn, Langeland og Ærø. Moms udgør den største post, og vareog selskabsskatter udgør generelt lidt over halvdelen af provenuet. Tabel : Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type Fyn, Langeland og Ærø I alt skatter og afgifter. Personskatter i alt Heraf: Kommuneskatter* Kirkeskatter Amts-/Regionskommuneskatter Statsskatter Vare- og selskabsskatter. Heraf: Vareskatter/Punktafgifter Moms/Merværdiafgift Selskabsskatter * Kommuneskatter svarer til kommunens eget provenu fra turisme (INTRA+INTER), ekskl. Selskabsskatter Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel Den overvejende del af skatteprovenuet havner i statskassen via statsskatten og diverse vareskatter. Det største skatteprovenu skabes af momsafgiften, der indbringer dobbelt så højt et provenu som kommuneskatten. Dette er især interessant i forhold til konkurrencen med nærmarkederne, hvor sammensætningen af moms- og selskabsskatter er markant anderledes (Horesta, s ). Tabel nedenfor viser effekterne på tværs af de enkelte kommuner. På Ærø stammer hele % af de turismeafledte kommuneskatter fra intraeffekter mens hele % af det provenu, der skabes på Langeland, stammer fra turisme. Tabel : Turismens totalt afledte effekter på provenu pr. kommune Andel af turismeafledte Turismeafledt provenus andel af kommuneskatter fra samlede provenuer skabt i INTRA-effekter kommunen (pct) (pct) Region Syddanmark Odense Svendborg Middelfart Nyborg Langeland Assens Faaborg-Midtfyn Nordfyns Kerteminde Ærø pr.. januar Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE

25 . Litteraturliste H Horesta (): Normstalsanalysen /, Horesta, udgivet. V VDK (a): Turismens økonomiske betydning i Danmark, VisitDenmark, indhentet januar. VDK (b) Turismen i Region Sjælland, VisitDenmark, indhentet januar.

26 Appendiks A: Turismeforbrug Ikkekommercielle Turismeomsætning (mio. kr.) pr kommune Kommercielle overnatningsfor mer overnatningsfor mer og endagsrejsende I alt Samlet udbud i land/region/kommm uner Turismeandel af samlet udbud i land/region/kom mune mio. Kr. pct. Danmark i alt....., Region Syddanmark....., Varde..., Odense.., Vejle.., Kolding.., Sønderborg.., Tønder., Fredericia., Esbjerg., Middelfart., Svendborg., Haderslev., Aabenraa., Nyborg., Assens., Billund., Langeland., Faaborg-Midtfyn., Fanø., Nordfyns., Kerteminde., Vejen., Ærø pr.. januar., Kilde: Visitdenmark RTSA

27 Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Turismeom sætning (mio. kr.) pr marked Region Syddanmark Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg- Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø pr.. januar Aabenraa I alt Danmark... Tyskland. Norge Sverige Holland Storbritannien USA Frankrig Italien Schweiz Polen Belgien og Luxemborg Finland Spanien Canada Østrig Japan Øvrige Europa Øvrige lande

28 Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Øvrige Amerika Øvrige Østeurope Øvrige Asien Kilde: Visitdenmark RTSA Turismeomsæt ning (mio. kr.) pr overnatningsfo rm Region Syddanmark Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg- Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø pr.. januar Aabenraa I alt Kommercielle i alt:.. Hotel ferierelateret Hotel forretningsrelateret. Camping. Vandrerhjem Lejet feriehus. Feriecentre Festival Lystbåde Bondegårde Krydstogt Ikke-kommercielle i alt:. Eget feriehus Lånt sommerhus

29 Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Familie/venner. Endagsturister - ferie. Endagsturister - forretning. Andel kommerciel turismeomsætning (pct.) Andel ferierelateret turismeomsætning (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA Turismeomsæt ning (mio. kr.) pr produktgruppe Region Syddanmark Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg- Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø pr.. januar Aabenraa I alt Turismekarakteristiske produkter... Heraf: Overnatningssteder. Restaurant. Transport. Rejseservice. Forlystelsesparker, museer Turismeforbundne brancher. Heraf: Fødevare,drikkevarer og tobak. Benzin og brændstof

30 . Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Anden detailhandel Ikke-turismespecifikke produkter Andel turismekarakteriske produkter i direkte turismeomsætning (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA

31 Appendiks B: Afledte effekter Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune a. Turismeskabte årsværk b. Samlet antal beskæftigede i kommunen a./b. Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune (pct.) INTRA effekt: Andel af beskæftigelse (a.) fra egen turismeomsætning (pct.) INTRA skabte årsværk Danmark i alt...,. Region Syddanmark.., n.a. n.a. Odense..,. Vejle..,. Varde..,. Kolding.., Sønderborg.., Fredericia.., Middelfart.., Svendborg., Tønder., Esbjerg., Nyborg., Billund., Aabenraa., Haderslev., Assens., Langeland., Faaborg-Midtfyn., Fanø., Nordfyns., Kerteminde., Vejen., Ærø pr.. januar., Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE

32 Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Region Syddanmark Assens Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kerteminde Kolding Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø pr.. januar Aabenraa I alt Turismekarakteristiske branchegrupper.... Heraf: Overnatningssteder. Restauranter og værtshuse. Transport virksomheder Rejseservice. - - Forlystelsesparker, museer, mv. Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.). Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher). Andel turismekarakteriske brancher i afledt BVT (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE

33 Ærø Aabenraa pr.. januar Vejle Vejen Varde Tønder Sønderborg Svendborg Odense Nyborg Nordfyns Middelfart Langeland Kolding Kerteminde Haderslev Faaborg-Midtfyn Fredericia Fanø Esbjerg Billund Assens Region Syddanmark.... Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Turismens totalt afledte BVT pr. kommune a. Turismeskabt værditilvækst b. Samlet værditilvækst i kommunen a./b. Turismeandel af samlet værditilvækst INTRA effekt: Andel af BVT (a.) fra egen turismeomsætning (pct.) INTRA skabt BVT Danmark i alt...,. Region Syddanmark.., n.a. n.a. Varde., Odense., Vejle., Kolding., Sønderborg., Tønder., Fredericia., Svendborg., Middelfart., Aabenraa., Esbjerg., Nyborg., Billund., Haderslev., Langeland., Assens., Faaborg-Midtfyn., Fanø, Nordfyns., Kerteminde., Vejen., Ærø pr.. januar., Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe I alt Turismekarakteristi ske branchegrupper Heraf: Overnatningssted er Restauranter og værtshuse Transport virksomheder

34 ... Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Rejseservice Forlystelsesparke r, museer, mv. Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.) Ikketurismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher) Andel turismekarakterisk e brancher i afledt BVT (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE

35 Aabenraa Ærø pr.. januar Vejle Vejen Varde Tønder Sønderborg Svendborg Odense Nyborg Nordfyns Middelfart Langeland Kolding Kerteminde Haderslev Faaborg-Midtfyn Fredericia Fanø Esbjerg Billund Assens Region Syddanmark n.a. Turismens økonomiske betydning Fyn, Langeland og Ærø Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type I alt skatter og afgifter Personskatter i alt Heraf: Kommuneskatter* Kirkeskatter Amts-/Regionskommuneskatter Statsskatter Vare- og selskabsskatter Heraf: Vareskatter/Punktafgifter Moms/Merværdiafgift Selskabsskatter Andel af turismeafledte kommuneskatter fra INTRA effekter (pct.) Turismeafledt provenus andel af samlede provenuer skabt i kommunen (pct.) * Kommuneskatter svarer til kommunens eget provenu fra turisme (INTRA+INTER), ekskl. selskabsskatter Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Tønder kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Nyborg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Middelfart kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i region Syddanmark Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Faaborg-Midtfyn kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008

Turismens økonomiske betydning for Syddanmark 2008 Turismens økonomiske betydning for Syddanmark Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken, DK-

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Fanø kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Esbjerg kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region. Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Langeland kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland 2008

Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland 2008 Turismens økonomiske betydning for Sønderjylland Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland 2008

Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland 2008 Turismens økonomiske betydning for Sydvestjylland Esbjerg, Tønder, Fanø, Varde og Vejen kommune Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune

Turismeanalyse Udvikling fra Stevns Kommune INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 218 Turismeanalyse Udvikling fra 212-216 Stevns Kommune Analyse af nøgletal for Analyse af udviklingen af Turismen i Stevns Kommune fra år 212 til år 216 Turismen i Stevns

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Viborg Kommune 2014 INDHOLD OVERSIGTSTABELLER... 3 OVERSIGTSTABEL 1. VIBORG KOMMUNE, 2014... 3 OVERSIGTSTABEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE AFLEDTE EFFEKTER, 2014...

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske

Læs mere

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014

Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 Tabelrapport: Turismens økonomiske betydning for Roskilde Kommune 2014 OVERSIGTSTABELLER... 2 Oversigtstabel 1. Roskilde, 2014... 2 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2014... 2 SEKTION

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 17. september 2014 Campingturismen 2012 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der

Læs mere

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 7. juli 2015 Campingturismen 2013 turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Indledning Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark der kan

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Fyn 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Destination Fyn Oktober 2014 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme Juli 2012 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Denmark

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk

Camping analysen. Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby. T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk Camping analysen 2012 Campingrådet Mosedalvej 15 DK-2500 Valby T: +45 39 27 88 44 F: +45 39 27 80 44 E: info@campingraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDLINJER FOR 2012... 1 2. OVERNATNINGSTALLENE...

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark 2012 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet

*Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriet TURISMEN I NORDJYLLAND INDLEDNING På globalt plan er turisme et erhverv i hastig vækst. Samlet set er der i løbet af de sidste tyve år sket en fordobling i antallet af internationale turistankomster til

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Hovedstadsområdet (Region Hovedstaden ekskl. Bornholm) Udgivet af: VisitDenmark Juni 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Sanne Dissing Analysemedarbejder

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland 2014 Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Sønderjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Region Syddanmark 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for Region Syddanmark

Læs mere

CAMPING ANALYSEN 2013

CAMPING ANALYSEN 2013 CAMPING ANALYSEN 2013 Publiceret af CAMPINGRÅDET Oktober 2014 www.campingraadet.dk/analyserogstatistik/campingraadetsanalyser/ Adresse Mosedalvej 15 DK-2500 Valby Kontaktoplysninger T: +45 39 27 88 44

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2016 Udgivet af: VisitDenmark September 2018 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-6 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf.: +45 3288 9900 Forfattere:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning

Campingturismen Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning Campingturismen 2014 - Turismeforbrug og samfundsøkonomisk betydning 1. Indledning 6. september 2016 Denne analyse indeholder et overblik over, hvor stor en andel af det samlede turismeforbrug i Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST

OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 2 ARBEJDSPAPIR 2. OVERNATNINGER OG TURISMEFORBRUG VED DANMARKS

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til august VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til august 2016 VisitDenmark, oktober 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til september VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til september 2016 VisitDenmark, november 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar september 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder fortsat frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til oktober VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til oktober 2016 VisitDenmark, december 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013

Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Turismens Økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Midtjylland 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Midtjylland September

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til juli VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til juli 2016 VisitDenmark, august 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011

Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turismesatellitregnskab For Bornholm, 2011 Turisterne på Bornholm havde i 2011 et samlet forbrug på 1,83 milliarder kroner. Dette forbrug gav anledning til en samlet direkte værditilvækst på 572 millioner

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - oktober 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: december 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014

Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 Turismens økonomiske betydning på Fyn 2014 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Fyn 2014 Udarbejdet af: VisitDenmark for Destination Fyn August 2016 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Turismens økonomiske betydning 2017

Turismens økonomiske betydning 2017 Turismens økonomiske betydning 2017 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2017 Udgivet af: VisitDenmark Maj 2019 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-33-0 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014

Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Middelfart, Kolding og Fredericia kommuner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Destination Lillebælt 2014 Udarbejdet

Læs mere

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS.

TURISME SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG EVENTS. OPLEVELSESERHVERV TURISME Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Attraktioner Overnatning SYDDANSKE TURISMEERHVERV GASTRONOMI OG NATTELIV OVERNATNING OG TURISTBUREAUER FORLYSTELSESPARKER, BESØGSMÅL OG

Læs mere