ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV"

Transkript

1 ECO Nøgletal Budget 2017

2 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Personlige tillæg m.v Boligsikring Børn og unge med særlige behov Voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Revalidering og løntilskud m.v Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Vejvæsen Redningsberedskab Natur- og miljøbeskyttelse Sundheds- og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Administration Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder

3 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder gruppe Budget 2016 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud Kontanthjælp til ældre, og kr. pr. 65+ årig arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl Sygedagpenge, kr. pr årig Førtidspensioner, kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring, Børn og unge kr. med pr. særlige årig behov, kr. pr årig Voksne Tilbud til med udlændinge særlige behov, (bruttodrift), kr. pr. kr. 18+ pr. årig årig Revalidering Fritid, biblioteksvæsen, og løntilskud kultur mv., mv., kr. pr. kr pr. årig indbygger Vejvæsen, kr. pr. indbygger Redningsberedskab, Administration mv. (ekskl. kr. pr. lønpuljer, indbygger tjenestemandspension, forsikringspuljer og Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger Sundhedspleje Sundhedsvæsen, og genoptræning tandpleje, kr. og pr årig forebyggelse, kr. pr. indbygger Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder, Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud Kontanthjælp til ældre og kr. pr. 65 årig og derover arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Tilbud Voksne til med udlændinge særlige behov, (bruttodrift) kr. pr. kr. 18+ pr.18 årig årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab Administration mv. kr. kr. pr. pr. indb. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje Sundhedsvæsen, og genoptr. tandpleje, og kr. foreb. pr kr. pr. årig indb Sammenligningss størrelse og sammensætning er forskellige fra område til område. 3

4 Udgiftsudviklingen på 19 områder Sml. gruppe Skives forskel til hele Skive udgiftsniveau =100 Skive udgiftsbehov =100 Skive Serviceniveau Budget 2016 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger (ekskl. forsikrede ledige), kr. pr årig Sygedagpenge, kr. pr årig Førtidspensioner, kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring, kr. pr årig Børn og unge med særlige behov, kr. pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift), kr. pr. 18+ årig Revalidering og løntilskud mv., kr. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv., kr. pr. indbygger Vejvæsen, kr. pr. indbygger Redningsberedskab, kr. pr. indbygger Administration mv. (ekskl. lønpuljer, Natur- og miljøbeskyttelse, kr. pr. indbygger Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig kr. pr. indbygger ,9 90,6 99, ,9 97,2 99, ,1 96,2 101, ,7 84,3 86, ,9 113,4 124, ,2 117,7 111, ,3 92,9 88, ,5 75,2 112, ,2 98,5 89, ,6 96,0 104, ,1 81,6 172, ,2 126,8 112, ,0 83,1 138, ,0 126,0 101, ,8 97,8 78, ,2 94,2 100, ,7 121,2 116, ,5 98,5 104, ,5 99,4 97,1 Service ialt pr. indbygger ,1 Overførsler ialt pr. indbygger ,5 4

5 Generelle nøgletal Overordnede nøgletal 2016 Udgiftsbehov pr. indb. 103,1 103,5 98,8 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,0 90,3 92,6 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 99,3 100,7 96,3 Ressourcepres 103,9 102,8 102,7 100,0 100,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 102,9 104,2 98,9 Serviceniveau 99,8 100,6 100,1 Beskatningsniveau 100,8 103,2 101,7 Skat/service-forhold 101,1 102,6 101,7 Faktisk udgiftspres 103,6 103,4 102,7 Balanceindikator 97,3 99,8 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5

6 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. En række kommuner har indberettet oplysninger direkte til ECO-Analyse om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" (jf. tabel og 1.998). For disse kommuner er både nettodriftsudgifter og ressourcegrundlag korrigeret for den forøgelse af driftsudgifterne, der følger af "Sælg-og-lej-tilbage". Kilder: Oplysningerne stammer fra tabel 1.500, og (jf. disse). Særlige definitioner, afgrænsninger mv.: Udgiftsbehovet er opgjort som i tabel Beskatningsgrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcegrundlaget er opgjort som i tabel Ressourcepres viser, hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Skattefinansierede nettodriftsudgifter er opgjort som i tabel Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det monetære serviceniveau. Beskatningsniveauet er opgjort som i tabel Skat/service-forholdet angiver, hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftspres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er det faktiske udgiftspres i relation til de økonomiske muligheder. Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenlignings: For information om kriterierne for dannelsen af sammenlignings henvises til tabel

7 1.500 Udgiftsbehov 2016 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2016, prognose (pct.) 0-5 årige 5,7 5,6 6, årige 13,4 13,5 13, årige 4,0 3,9 4, årige 5,0 4,3 5, årige (sum) 9,4 8,6 9, årige 5,4 5,6 5, årige (sum) 35,2 36,1 34, årige 12,6 13,3 12, årige 6,8 6,6 6,1 85 årige og derover 2,5 2,5 2,3 I alt 100,0 100,0 100,0 6,3 12,9 3,7 6,7 11,9 6,1 33,3 11,2 5,6 2,1 100,0 Gns. rejsetid i minutter til 2000 indb ,5 2,8 2,9 Aldersbestemte udg.behov pr. indb. (indeks) 104,1 103,7 103,3 Andel årige uden beskæftigelse over 5 pct. (i pct. af årige 2014) 14,5 16,2 13,1 Andel årige uden erhvervsudd., ,8 25,4 23,1 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2015) 32,8 30,7 31,0 Psykiatriske patienter pr. 100 indb ,7 2,6 2,3 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2014) 18,8 18,4 18,6 Andel børn i familer med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2014) 9,1 10,7 8,8 Enlige over 65 år, 2015 (pct. af 65+ årige) 40,7 41,1 40,3 Andel personer med lavindkomst, ,5 1,8 1,5 Andel handicappede, ,2 1,3 1,0 Andel indvandrere og efterkommere, ,3 3,9 4,3 Andel årige lønm. på grundniveau, ,2 32,9 32,9 Nedgang i befolkningstal 3,2 2,4 1,3 Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, ,0 16,8 13,8 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, ,5 3,9 2,8 1,8 100,0 14,2 23,0 37,5 2,7 23,1 10,0 43,1 2,1 1,0 7,5 29,5 0,7 16,2 3,1 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 101,0 103,1 89,3 100,0 Udgiftsbehov i alt pr. indb (indeks) 103,1 103,5 98,8 Udgiftsbehov budget 2016 pr. indb. (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lejtilbage") ,

8 Sociale forhold Arbejdsløsheden 2015 Arbejdsløse i pct. af arbejdsstyrken: Kvinder 3,5 4,8 4,2 4,8 Mænd 3,2 4,3 3,3 4,4 I alt 3,3 4,6 3,7 4,6 Heraf: årige 2,5 2,8 2,7 2, årige 6,6 7,6 7,1 7, årige 4,7 6,7 5,4 6, årige 2,7 4,9 3,7 4, årige 2,8 4,2 3,3 4, årige 2,4 3,9 2,9 3, årige 3,1 4,2 3,2 4, årige 3,4 4,6 3,6 4,4 60+ årige 3,3 4,7 3,6 4,5 Vækst i arbejdsløsheden (procentpoint) Kvinder -2,1-1,6-1,5-1,2 Mænd -2,3-2,1-1,7-1,7 I alt -2,2-1,9-1,6-1,5 Heraf: årige -2,0-2,5-1,5-1, årige -3,1-3,6-1,8-1, årige -2,6-1,7-1,5-1, årige -2,4-1,7-1,7-1, årige -1,7-1,7-1,6-1, årige -2,5-1,9-1,6-1, årige -2,0-1,4-1,4-1, årige -3,1-2,3-2,2-1,9 60+ årige -0,1-0,2-0,7-0,4 8

9 Børnepasning Budget Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 89,9 92,3 93,2 100 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100 Beregnet serviceniveau, indeks 99,2 101,1 98, Regnskab Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 87,0 92,7 93,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 96,0 101,6 98,3 100,0 9

10 Folkeskolen Budget Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig -122 I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 96,9 96,7 97,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,7 98,8 100,5 100,0 10

11 6.101 Regnskab Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr 6-16 årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Efter- og videreudd. i folkeskolen kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 94,9 98,2 97,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 97,6 100,4 100,5 100,0 11

12 Tilbud til ældre Budget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende korrektion for "sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig Udgiftsniveau, indeks 97,1 94,0 92,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,0 99,2 99,1 100,0 12

13 7.101 Regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr , 008, 091) Løn og plejevederlag til pårørende korrektion for "sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, gr. 001, 005 og Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau, indeks 97,8 93,6 94,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,7 98,7 101,7 100,0 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig

14 7.200 Sml. Nøgletal for ældreomsorg 2015 Pladser i kommunen pr ældre Plejehjem 0,3 1,5 4,7 Beskyttede boliger 0,2 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 51,1 43,6 40,3 38,1 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,4 4,4 5,0 6,8 Almene boliger fortrinsvis til ældre 43,1 31,0 29,0 31,9 Almene boliger fortrinsvis til handicappede 1,2 2,1 2,2 1,6 Friplejeboliger 1,6 1,6 0,7 Pladser i alt 97,9 83,1 80,0 84,7 Heraf: Boliger for demente 9,8 7,6 5,0 5,8 Permanente boliger 83,6 71,0 71,5 75,6 Boliger til midlertidigt ophold/aflastning 4,5 4,5 3,5 3,3 Indskrevne fra kommunen pr ældre Plejehjem 0,1 1,2 4,5 Beskyttede boliger 0,3 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 49,9 38,8 37,6 35,9 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,1 4,8 3,6 6,4 Almene boliger fortrinsvis til ældre 36,0 29,6 26,2 29,8 Almene boliger fortrinsvis til handicappede 0,8 2,0 2,0 1,6 Friplejeboliger 1,5 1,5 0,7 Pladser i alt 88,8 77,1 72,5 79,6 Egendækningsgrad (pct.) Plejehjem 99,4 105,5 Aldersfordeling for indskrevne i alt (pct.) Under 60 år 8,3 13,2 11,1 13, år 3,5 4,4 3,8 4, år 12,6 14,5 14,1 15, år 31,2 29,7 29,1 28,1 85 år og derover 44,3 38,2 41,9 38,2 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 14

15 7.400 Nøgletal, varig hjemmehjælp (frit valg) 2015 Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 21,7 21,7 21,5 Hjemmehjælpsmodtagernes aldersfordeling (pct.): Under 65 år 8,3 7,8 8, år 16,0 16,1 16,8 80 år eller derover 30,4 30,7 29,5 Gns. antal visiterede pr. uge pr. modtager Under 65 år 3,8 3,5 4, år 3,3 3,2 3,5 80 år eller derover 3,6 3,8 3,7 (65 år eller derover i alt) 3,5 3,8 3,6 I alt 2,0 3,7 3,7 De visiterrede timers fordeling på, om modtageren er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand (pct.) Kun personlig hjælp og pleje 20,1 21,0 18,8 Kun praktisk bistand 5,4 5,3 6,5 Både personlig pleje og praktisk bistand 74,5 73,7 74,8 I alt 100,0 100,0 100,0 Modtagere fordelt på antal visiterede timer pr. uge (pct) under 2 timer 66,9 61,7 60,1 62,2 2-3,9 timer 12,6 13,1 13,3 12,5 4-7,9 timer 11,1 11,8 12,3 12,0 8-11,9 timer 3,8 6,3 6,2 5, ,9 timer 3,0 4,2 4,5 4,5 20 timer og derover 2,7 3,0 3,5 3,2 15

16 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Budget 2016 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet. vedr. aktiv. kontant- og udd.hj.modtagere Midl. arb.m.ydelsesordn. og kontantydelsesordn Kontanthjælp mv. i alt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 72,7 82,1 79,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 86,2 91,2 95,7 100,0 16

17 8.101 Regnskab 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål (ekskl. grp. 009, 010, 015 og 016 samt statsrefusion) Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- udd.hj.modtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 59,5 84,3 80,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 70,6 93,6 97,1 100,0 17

18 8.110 Autoriserede grupperinger, budget 2015 Sociale formål og kontanthjælp Sociale formål 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Tilskud tandpleje til vanskeligt øk. stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Kontanthjælp 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. Fyldt 30 år med 30 pct. ref Særlig støtte med 30 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 30 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 30 år med 30 pct. refusion Kontanthjælp til pers., der har nået efterlønsalderen uden ret til social mv. med 30 pct. Refusion Kontanthj. unge under 30 år med 30 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig

19 Autoriserede grupperinger, regnskab 2014 Sociale formål og kontanthjælp Sociale formål 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger (21) Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Kontanthjælp 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref Særlig støtte med 35 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner i alt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig Antallet af sammenligningskommuner for er: 12 Udgiftsbehovet i er middel Ressourcepresset er højt 19

20 Sygedagpenge Budget Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 140,9 115,2 116,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 124,2 101,3 108,8 100, Regnskab Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 103,0 109,0 110,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 90,8 96,0 104,0 100, Afsluttede sygedagpengesager 2014 Kvinde 53,5 55,3 55,6 57,0 Andel modtagere under 20 år 0,8 0,8 0,6 0,7 Sagernes gennemsnitlige varighed (uger) 5,3 5,3 5,5 5,4 Sagernes fordeling efter varighed (pct.) 8 uger eller mindre 85,5 85,5 84,4 85, uger 3,0 3,4 3,4 3, uger 5,0 5,0 5,3 5,3 ½ til 1 år 4,0 3,4 3,8 3,4 Over 1 år 2,0 2,1 1,9 2,0 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gennemsnitligt udbetalt beløb pr. sag (efter varighed) 8 uger eller mindre uger uger ½ til 1 år Over 1 år I alt Sagernes fordeling på ophørsårsag (pct.) Raskmeldt 83,6 85,0 83,7 84,6 Raskmeldt af forvaltningen 0,4 1,0 1,4 1,2 Varighed overskredet 0,7 0,5 0,6 0,6 Førtidspension 0,7 0,4 0,4 0,3 Revalidering 0,3 0,6 0,7 0,5 Folkepens., skift af sagsart + øvr. årsager 14,3 12,4 13,2 12,8 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 20

21 Førtidspensioner Budget Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere kr årig Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 kr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 131,2 115,3 111,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 111,4 105,1 111,6 100, Regnskab Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 127,9 115,4 111,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 108,7 105,3 111,3 100,0 21

22 Personlige tillæg m.v Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister samt modtagere af invaliditetsydelse) grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 82,3 88,5 90,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 88,6 94,0 99,7 100,0 22

23 8.401 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, helbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak. og psykologbehandling, helbredstillæg grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uatoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv. i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 98,8 92,5 90,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 106,4 98,3 106,4 100,0 23

24 Boligsikring Budget Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 84,5 99,8 82,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 112,3 108,8 106,6 100, Regnskab Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 78,8 102,9 82,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 104,8 112,0 106,1 100, Boligsikring, nøgletal december 2015 Andel husstande der har modtaget boligsikring (i pct. af antal årige): Almindelig boligsikring 5,5 6,5 5,6 7,1 Boligsikring i alt 5,5 6,5 5,6 7,1 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal husstande): Almindelig boligsikring 6,9 8,2 7,4 9,4 Boligsikring i alt 6,9 8,2 7,4 9,4 Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende husstand (kr.) : Almindelig boligsikring Boligsikring i alt

25 Børn og unge med særlige behov Budget Opholdssteder mv. for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Plejefamilier kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt 018 og I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomisk anbringelsesandel 58,0 59,5 61,5 58,7 Økonomisk institutionsandel 56,2 52,5 56,0 59,4 Udgiftsniveau, indeks 88,2 99,7 97,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 89,5 96,3 102,2 100,0 25

26 8.601 Regnskab Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer grp. 092 Betaling grp. 200 Ledelse og administration grp. 999 Sum af uautoriserede grupper Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Særlige dagtilbud og klubber kr årig gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr årig I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk grp samt I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Økonomisk anbringelsesandel 57,7 61,2 64,4 59,2 Økonomisk institutionsandel 28,4 27,9 34,7 33,4 Udgiftsniveau, indeks 93,1 97,9 95,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 94,5 94,5 101,0 100,0 26

27 Voksne med særlige behov Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion : grp. 002 og 003 SEL 95 og 96 Hand.hjælpere mv grp. 004 SEL 85 Soc.pæd. bistand grp , 008 og 091 Hjælpemidler Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp. 010 Merudgifter for voksne Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 100,6 102,0 96,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 104,8 106,0 99,9 100,0 27

28 8.701 Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion :: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og grp Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 99,3 99,7 96,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 103,5 103,7 99,6 100,0 28

29 Tilbud til udlændinge Budget 2016 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig. Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 141,1 136,3 133,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 172,9 173,0 168,6 100, Regnskab 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 147,0 135,5 123,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 180,2 172,2 158,0 100,0 29

30 Revalidering og løntilskud m.v Budget 2016 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. i alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 143,2 138,5 138,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 112,9 111,1 121,4 100,0 30

31 8.901 Regnskab 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering H eraf: Revalideringsydelse m. 30 pct. ref T illægs ydels er under revalidering med 5 0 pc t. refus ion Revaliderings ydels e ifm. virks omheds praktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uatoriserede grupperinger Stats refus ion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger H eraf: Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Løntils kud på 1 /2 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusion Løntils kud på 2 /3 af lønnen til pers oner i fleksjob med 65 pct. refusion Løntils kud på 1 /2 af lønnen til s elvs tændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntils kud på 2 /3 af lønnen til s elvs tændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledigheds ydels e i vis itations perioden før førs te fleksjob med 35 pct. refusion Ledigheds ydels e mellem fleks job med 3 5 pc t. refus ion Ledigheds ydels e under s ygdom og bars el med 35 pct. refusion Ledigheds ydels e til pers oner i aktivering med 65 pct. refusion Ledigheds ydels e til pers oner i aktivering med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uatoriserede grupperinger Stats refus ion Ressourceforløb Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 158,6 136,1 133,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 125,1 109,1 117,4 100,0 31

32 8.910 Revalidering, nøgletal 2015 Andel personer på revalidering (i promille af antal årige) Mænd 0,6 1,7 1,5 1,3 Kvinder 0,7 2,3 2,1 1,6 I alt 1,3 4,0 3,7 2,9 Gennemsnitlig varighed af revalideringsforløb, uger Mænd 34,8 35,2 34,7 36,4 Kvinder 28,4 34,7 34,1 36,5 I alt 31,5 34,9 34,4 36,5 Andel fuldtidspersoner på revalidering (i promille af antal årige) Mænd 0,4 1,2 1,0 0,9 Kvinder 0,4 1,6 1,4 1,1 I alt 0,8 2,7 2,4 2,0 Udvikling i andel fuldtidspersoner på revalidering ,0 4,1 3,7 3, ,0 3,6 3,5 2, ,2 3,4 3,4 2, ,2 3,3 3,1 2, ,8 2,7 2,4 2,0 32

33 Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v Budget Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 115,0 87,7 91,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 138,4 100,2 109,3 100,0 33

34 9.101 Regnskab Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej tilbage" Museer kr. pr. indbygger Biografer kr. pr. indbygger Teatre kr. pr. indbygger Musikarrangementer kr. pr. indbygger Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger Lokaletilskud kr. pr. indbygger Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger Ungdomsskolevirks. Kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr årig Folkeoplysning ialt, kr. indb I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 109,4 86,7 90,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 131,7 99,2 107,7 100,0 34

35 Vejvæsen Budget 2016 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål kr. pr. indbygger Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 62,9 63,9 65,3 81,2 Vejlængde jan meter pr. indb. 20,4 16,8 20,5 12,4 Udgiftsniveau, indeks 128,0 104,5 116,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,6 88,1 92,7 100, Regnskab 2015 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse mv Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 55, Vejlængde jan meter pr. indb. 20,4 16,9 20,6 12,5 Udgiftsniveau, indeks 115,7 101,3 111,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 91,8 85,6 89,0 100,0 35

36 Redningsberedskab Budget Redningsberedskab kr. indb Udgiftsniveau, indeks 76,8 93,5 102,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 78,5 95,4 89,5 100, Regnskab Redningsberedskab kr. indb Udgiftsniveau, indeks 83,5 96,8 105,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 85,4 98,9 92,4 100,0 36

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Kapitel 3: Analysens resultater.

Kapitel 3: Analysens resultater. 16 Kapitel 3: Analysens resultater. 3.1 Indtægter. 3.1.1 Skatteindtægter, tilskud og udligning. Tabel 1 Skatteindtægter, tilskud og udligning pr. indbygger inkl. kommunale bidrag til regionerne Holstebro

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Nøgletalsrapport April 2016

Nøgletalsrapport April 2016 Nøgletalsrapport April 2016 Allerød Kommune Allerød Kommune Budget 2016 - fordelt efter KORA udgiftsområder Serviceniveauerne for Allerød Kommune - sammenlignet med landsgennemsnittet Tilbud til ældre

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 3. juli 2017 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere