Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension"

Transkript

1 Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Når du vil benytte din 3 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne 4 2 Maksimal udbetaling 4 3 Dækning 5 4 Dækningsberettiget behandling 6 5 Behandlingssteder transport 9 6 Undtagelser i dækningen 10 7 Anmeldelse godkendelse 12 8 Udbetaling 12 9 Præmie Indeksregulering Ændring af forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Ikrafttræden Ophør psigelse Fortsættelse af sundhedssikringen Urigtige oplysninger Rådighedsforhold Forældelse Tavshedspligt Lovvalg tilsyn Klageadgang Ordliste 17

2 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Fortrydelsesret Oplysning om fortrydelsesret ved etablering (nytegning) af frivillige forsikringsaftaler. Eventuelle ændringer er ikke omfattet af fortrydelsesretten. Du kan fortryde din aftale i 30 dage. Vi regner fristen fra den dag, du modtager dokumentation for forsikringen i form af en forsikringsmeddelelse, der viser dækninger, udløbstidspunkt m.v. Fristen regnes d tidligst fra det tidspunkt, du har modtaget underretning om, at forsikringen er etableret. Hvis du fx modtager dokumentation mandag den 1. har fået de nævnte oplysninger, kan du fortryde aftalen til med onsdag d. 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdagen (5. juni), juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Du skal give besked til: Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR- nummer dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, behøver du blot at skrive til: Livsforsikring A/S Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt i. 2

3 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Når du vil benytte din Du skal ringe til os på tlf eller skrive til os på når du vil benytte din. Her skal du oplyse os om hvilken behandling, du ønsker at bruge din til. Du kan så anmelde din skade på Husk du skal altid kontakte os før du påbegynder behandling. I punkt 4 6 Dækningsberettiget behandling Undtagelser i dækningen, kan du se, hvilke behandlinger der er dækket af din hvilke undtagelser der er i dækningen. Det er en god idé at tjekke om den behandling, du ønsker er dækket, før du kontakter os. I punkt 5 Behandlingssteder transport kan du se, når dine transportomkostninger i forbindelse med behandling er dækket, når du har mulighed for behandling i henholdsvis Norden, Tyskland i resten af Europa. 3

4 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne Stk. 1. Disse forsikringsbetingelser gælder for Plus oprettet i Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet. Stk. 2. Det fremgår af din forsikringsmeddelelse eller dækningsoversigt, hvilken forsikring du har. Du er som udgangspunkt dækket for forsikringsbegivenheder relateret til både arbejdstiden fritiden, medmindre det fremgår af din forsikringsmeddelelse eller dækningsoversigt, at du alene er dækket for forsikringsbegivenheder der er relateret til arbejdstiden eller fritiden. I forsikringsbetingelserne er der nle afsnit som er generelle gælder for alle samt nle afsnit som er specifikke for den valgte dækning. Hvis du fx har en der dækker forsikringsbegivenheder relateret til arbejdstiden gælder de generelle afsnit samt de afsnit, der står net særligt for kunder, der er dækning for forsikringsbegivenheder relateret til arbejdstiden. Forsikringsbetingelserne gælder for følgende dækninger: der dækker forsikringsbegivenheder relateret til arbejdstiden der dækker forsikringsbegivenheder relateret til fritiden der dækker forsikringsbegivenheder relateret til både arbejdstiden fritiden Plus der dækker forsikringsbegivenheder relateret til fritiden Plus der dækker forsikringsbegivenheder relateret til arbejdstiden fritiden Stk. 3. For at være dækket af forsikringen er det et krav, at man er ansat i en virksomhed, eller er medlem af en forening eller organisation, der har indgået aftale med om sundhedssikring, eller man er ægtefælle, samlever eller barn til en sådan person, eller man har etableret Indehaverpension eller Privatpension i. Stk. 4. Det er et krav for ansatte, at man har folkeregisteradresse i Norden eller Tyskland, medmindre man er udstationeret, se punkt 23 for definition. Stk. 5. For ægtefælle, samlever eller børn er det et krav, at man har folkeregisteradresse i Danmark. Det gælder d ikke hvis ægtefællen, samleveren eller børn udstationeres sammen med den ansatte. Stk. 6. For forsikrede der har etableret en Privatpension eller Indehaverpension uden for ansættelsesforhold er det et krav, at man har folkeregisteradresse i Danmark, på tidspunktet for etablering af forsikringen. 2 Maksimal udbetaling Stk. 1. Den maksimale udbetaling pr. kalenderår, medmindre andet fremgår af forsikringsmeddelelsen eller dækningsoversigten, udgør: der dækker forsikringsbegivenheder relateret til arbejdstiden der dækker forsikringsbegivenheder relateret til fritiden der dækker forsikringsbegivenheder relateret til både arbejdstiden fritiden Plus der dækker forsikringsbegivenheder relateret til fritiden Plus der dækker forsikringsbegivenheder relateret til både arbejdstiden fritiden kr.* (2012) kr.* (2012) kr.* (2012) kr.* (2012) kr.* (2012) *) For enkelte dækninger gælder d særlige grænser, se punkt

5 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Stk. 2. Til behandling af den samme sygdom eller ulykke, eller lidelser, der direkte eller indirekte har sammenhæng hermed, kan der d i forsikringstiden maksimalt udbetales kr. (2012). 3 Dækning Stk. 1. Forsikringen dækker forsikredes udgifter til behandling i forsikringstiden af sygdomme ulykker (). Forsikringstiden starter, når forsikringen træder i kraft slutter, når forsikringen ophører, uanset årsagen. Dækningsskemaet specificerer, hvilke udgifter til behandling sundhedssikringen dækker punkt 6 specificerer undtagelser i dækningen. Stk. 2. Sygdomme ulykker er ikke dækningsberettigede, hvis: de er opstået før forsikringstidens ikrafttrædelsesdato første symptom har vist sig før forsikringens ikrafttrædelsesdato de er opstået efter forsikringstidens ophørstidspunkt Stk. 3. Forsikringen kan have følgende karens, medmindre andet fremgår af forsikringsmeddelelsen eller dækningsoversigten: Karens Ansatte, gruppemedlemmer eller forsikrede der har etableret en Indehaverpension eller Privatpension Ægtefæller, samlevere børn eller gruppemedlemmer Når forsikringen har været i kraft i 2 år, er behandling af sygdomme ulykkestilfælde, der er opstået før forsikringens ikrafttrædelsesdato, så dækningsberettigede. Forsikringen dækker aldrig behandling af en kronisk sygdom, der opstået før forsikringens ikrafttrædelsesdato. Når forsikringen har været i kraft i 2 år, er sygdomme ulykker, der er opstået før forsikringens ikrafttrædelsesdato, så dækningsberettigede. D forudsættes det, at de er færdigbehandlede inden forsikringens ikrafttrædelsesdato at forsikrede har været raskmeldt symptom- behandlingsfri i mindst 2 år fra forsikringens ikrafttrædelsesdato. Forsikringen dækker aldrig behandling af en kronisk sygdom, der opstået før forsikringens ikrafttrædelsesdato. Hvis forsikrede har været omfattet af en tilsvarende forsikring med tilsvarende karens i mindre end 2 år umiddelbart forud for ikrafttrædelsesdatoen for forsikringen i, fratrækkes perioden i den nye karens. Har forsikrede været omfattet i 2 år eller mere, bortfalder karensperioden helt. Stk. 4. Al undersøgelse behandling efter denne forsikring er betinget af en lægehenvisning. For så vidt angår behandling for ludomani misbrug af alkohol, medicin andre rusmidler, er det d tilstrækkeligt med en skriftlig lægeerklæring om, at forsikrede har behov for behandlingen. Ved kiropraktorbehandling kræves ikke lægehenvisning, men kan kræve en skriftlig erklæring fra en kiropraktor om, at forsikrede har behov for behandlingen. Ved akupunktur- zoneterapibehandling kræves ikke lægehenvisning, men kan kræve en skriftlig lægeerklæring om, at forsikrede har behov for behandlingen. I øvrigt gælder for enhver behandling herunder efterkontrol, at den skal godkendes af, se punkt 7 stk. 2. Stk. 5. Det er derudover en forudsætning for dækning, at: a. der er tale om sygelige tilstande eller lidelser, der via behandlingen kan forventes kureret eller væsentligt varigt forbedret, efter en almen dansk lægelig vurdering, eller b. der er tale om kronisk sygdom, lidelse eller tilstand opstået efter forsikringens 5

6 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) ikrafttræden, behandlingen blot skal være lindrende, se punkt 4 stk. 4 afsnit n. Stk. 6. Behandleren skal være autoriseret efter dansk ret, eller hvis behandleren er etableret i udlandet, skal denne have tilsvarende kvalifikationer. Behandlingen skal være lægeordineret lægeligt godkendt af for at være dækket. Om alternative behandlingsformer, se punkt 6 stk. 2 afsnit q. Stk. 7. Alle udgifter skal efter s skøn være rimelige nødvendige i forhold til det forventede resultat. Stk. 8. Forsikringen dækker ikke udgifter til behandling af sygdomme ulykker efter forsikringens ophør, se d punkt 14 stk. 5. A B 4 Dækningsberettiget behandling Stk. 1. I dækningsskemaet nedenfor har vi beskrevet, hvilke udgifter til behandling sundhedssikringen dækker, herunder operation hermed direkte forbundne udgifter på offentlige sygehuse, det offentlige opkræver egenbetaling, på private hospitaler eller klinikker, forudsat at behandlingen er lægeligt godkendt. Stk. 2. I tilslutning til lægeordineret behandling dækker forsikringen udgifter til forundersøgelse efterkontrol. Stk. 3. Ved indlæggelse er udgifter til egen normal kost, forplejning pleje fra hospitalet eller klinikken så dækket af forsikringen. Stk. 4. Forsikringen dækker rimelige nødvendige udgifter til: Behandling Lægeordineret undersøgelse behandling Kirurgisk behandling Hvad dækker vi? til arbejdstiden? til fritiden? til både arbejdstiden fritiden? Plus til fritiden? Plus til både arbejdstiden fritiden? Lægeordineret undersøgelse behandling under indlæggelse eller i forbindelse med dækningsberettigede ambulante operationer samt diagnostisk udredning, indtil diagnose behandlingsmuligheder er afklaret, herunder røntgenfotrafering laboratorieundersøgelser, samt kontrol af udført behandling. Lægeordineret kirurgisk behandling C Medicin Lægeordineret medicin under indlæggelse pga. en dækningsberettiget behandling betalt af, samt lægeordineret medicin i op til 6 måneder i tilslutning til en dækningsberettiget indlæggelse eller operation betalt af. De 6 måneder regnes fra 1. behandlingsdag. D Genoptræning Lægeordineret genoptræning i op til 6 måneder, når genoptræning er nødvendig for den iværksatte behandling, forudsat at der følges en genoptræningsplan, at genoptræningen udføres af fagligt uddannet personale som eksempelvis fysioterapeut, ergoterapeut eller talepædag. Genoptræningen skal finde sted i direkte forlængelse af en dækningsberettiget indlæggel- 6

7 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) E F G H I J K L M N Behandling Anden lægeordineret behandling Kosmetisk behandling Midlertidige hjælpemidler Konsultation hos speciallæge Psykol psykiater Akut psykisk krise Fysioterapi kiropraktor Zoneterapi Akupunktur Kronisk sygdom Hvad dækker vi? se eller operation. Anden lægeordineret behandling end medicinsk kirurgisk behandling under indlæggelse, fx fysiurgisk behandling. Kosmetisk behandling, når der er tale om rekonstruktion af bryst efter fjernelse af tumor eller behandling af direkte følger af et ulykkestilfælde. Midlertidige hjælpemidler, herunder kirurgiske, i forbindelse med operation i op til 6 måneder efter afsluttet behandling, når hjælpemidlerne er lægeordinerede nødvendige for den iværksatte behandling, med det formål at skabe yderligere forbedring af den påbegyndte behandling eller at forhindre forringelse af det resultat, der er opnået ved behandlingen. Ved kirurgiske hjælpemidler forstås fx gangstativ eller krykker. Konsultation hos speciallæge, se d punkt 6 stk. 2 afsnit a Konsultation hos psykol eller psykiater for psykisk sygdom eller lidelse, d maksimalt 12 behandlinger à 60 minutters varighed pr. kalenderår. Hver påbegyndt 60 minutters behandling betragtes som én behandling. For konsultation his psykol gælder, at behandlingen maksimalt må koste kr. (2012) pr. gang. Konsultation hos psykol ved akut psykisk krise inden for 24 timer efter anmeldelse til. Der gives maksimalt 10 timers behandling pr. forløb ved akut psykisk krise. anviser psykol. Lægeordinerede fysioterapi- kiropraktorbehandlinger d maksimalt 10 behandlinger 1 røntgenundersøgelse pr. kalenderår, se punkt 3 stk. 5 a. Zoneterapi, d maksimalt 10 lægeordinerede behandlinger pr. kalenderår. Zoneterapeuten skal være Registreret Alternativ Behandler (RAB). Akupunktur, d maksimalt 10 lægeordinerede behandlinger pr. kalenderår. Behandleren skal være læge eller Registreret Alternativ Behandler (RAB). Lægeordineret behandling af kronisk sygdom, lidelse eller tilstand i op til 3 måneder efter at den er opstået, når den er opstået efter forsikringens ikrafttrædelse. Behandlingen skal alene være lindrende for at være dækket af forsikringen, men er kun dækket, hvis behandlingen er omfattet af forsikringen. Følgesygdomme efter en kronisk sygdom er dækket i det omfang, de til arbejdstiden? til fritiden? til både arbejdstiden fritiden? Plus til fritiden? Plus til både arbejdstiden fritiden? 7

8 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) O P Behandling Rekreationsophold Alkoholafvænning Hvad dækker vi? opfylder betingelsen i punkt 3 stk. 5 a. Lægeordineret rekreationsophold i op til 30 dage inden for 3 måneder efter et kirurgisk indgreb efter nærmere aftale med, d maksimalt op til samlet kr. (2012) i hele forsikringstiden. Lægeordineret alkoholafvænning, hvis dette sker efter lægelig anerkendt behandlingsmetode. Dækning efter denne bestemmelse, inklusiv dækning efter afsnit Q, samt R (hvis man har en Plus), er maksimeret til 2 behandlingsforløb i hele forsikringstiden, der skal gå mindst 12 måneder mellem hvert forløb. til arbejdstiden? til fritiden? til både arbejdstiden fritiden? Plus til fritiden? Plus til både arbejdstiden fritiden? Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Q R Ludomani spiseforstyrrelse Medicin rusmiddelmisbrug Den maksimale udbetaling pr. behandlingsforløb er kr. (2012). Når der har været påbegyndt 2 behandlingsforløb, kan der ikke senere udbetales for nen ny alkoholafvænning. Der gælder en karenstid på 6 måneder fra forsikringens ikrafttræden til at forsikrede kan få dækket behandling. Den 6 måneders karens går forud for andre karensaftaler eventuelle anciennitetsbestemmelser, se punkt 3 stk. 3. Lægeordineret behandling for ludomani eller spiseforstyrrelse (anoreksi, bulimi overspisning), hvis dette sker efter lægeligt anerkendt behandlingsmetode. Dækning efter denne bestemmelse, inklusive dækning efter afsnit P, samt R (hvis man har en Plus), er maksimeret til 2 behandlingsforløb i hele forsikringstiden, der skal gå mindst 12 måneder mellem hvert forløb. Den maksimale udbetaling pr. behandlingsforløb er kr. (2012). Når der har været påbegyndt 2 behandlingsforløb, kan der ikke senere udbetales for nen ny behandling. Behandling for misbrug af medicin eller andre rusmidler, hvis behandling sker efter lægelig anerkendt behandlingsmetode. Dækning efter denne bestemmelse er, inklusive dækning efter afsnit P Q ovenfor maksimeret til 2 behandlingsforløb i hele forsikringstiden, der skal gå mindst 12 måneder mellem hvert behandlingsforløb, den maksimale udbetaling pr. behandlingsforløb er kr. (2012). Når der har været påbegyndt 2 behandlingsforløb, kan der ikke senere udbetales for nen ny behandling. S Diætist Diætistkonsultationer ved BMI (Body Mass Index) på mindst 35 efter vejning hos læge, d maksimalt 10 konsultationer pr. behandlingsforløb maksimalt 5 behandlingsforløb i hele forsik- Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja 8

9 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) T U V W X Y Behandling Second opinion Hjemmehjælp Fysioterapi kiropraktor - ekstra Konservativ behandling Ledsagertransport Ledsager ophold Hvad dækker vi? ringstiden. Der skal gå mindst 12 måneder mellem hvert behandlingsforløb, før det er dækket af forsikringen. Én uvildig ny vurdering (second opinion) af diagnose ved livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade, eller hvis forsikrede står foran valget om at udsætte sig for en særlig risikofyldt behandling. afgør om forsikrede kan få dækket udgifterne til en ny vurdering. Lægeordineret midlertidig hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, børnepasning, rengøring eller indkøb i maksimalt 15 timer i direkte tidsmæssig tilknytning til en dækningsberettiget indlæggelse eller operation. Lægeordinerede fysioterapi- kiropraktorbehandlinger d maksimalt 5 behandlinger 1 røntgenundersøgelse pr. kalenderår, udover hvad der fremgår af afsnit K ovenfor. Lægeordineret konservativ behandling af lumbal cervikal prolapser i lænd nakke samt instruktion i selv at træne, udført af fysioterapeut eller kiropraktor, såfremt der ikke er tale om kroniske tilstande. Dækning efter denne bestemmelse er maksimeret til 6 måneders behandling pr. skade. vurderer senest 3 måneder efter behandlingsforløbet er sat i gang, om behandlingsforløbet skal fortsætte. Såfremt forsikrede får dækket transportudgifter efter punkt 5 stk. 5, dækkes rimelige nødvendige transportudgifter til én ledsager. Hvis forsikrede er over 21 år gammel dækkes rimelige nødvendige udgifter til ophold for én ledsager i forbindelse med operative indgreb på privathospital der er dækket af, som kræver mindst 4 overnatninger for forsikrede. til arbejdstiden? til fritiden? til både arbejdstiden fritiden? Plus til fritiden? Plus til både arbejdstiden fritiden? Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Hvis forsikrede er under 21 år gammel dækker forsikringen rimelige nødvendige udgifter til ophold for én ledsager i forbindelse med operative indgreb på privathospital der er dækket af, som kræver overnatning. 5 Behandlingssteder transport Stk. 1. Forsikringen dækker indlæggelse på nordiske betalingshospitaler, samt behandling hos nordiske speciallæger. Forsikrede skal selv kontakte det ønskede behandlingssted, se d stk

10 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Stk. 2. Behandling uden for Norden dækkes ikke, hvis den er dækket af den offentlige danske sygesikring. kan ikke garantere, dels at der er plads, dels at den fornødne ekspertise er til stede på privathospital i Norden. Derfor kan der efter forudgående aftale med ske indlæggelse på et betalingshospital i resten af Europa, hvis behandlingen ikke kan finde sted i Norden, eller ikke kan finde sted indenfor rimelig tid. Aftaler forsikrede med at få behandling m.v. uden for Norden, må den samlede udgift til behandling m.v. skønsmæssigt ikke overstige den samlede udgift til lignende behandling m.v., foretaget på betalingshospital eller klinik i Danmark med mere end 30 %. foretager dette skøn. Stk. 3. Ved anmeldelse af akut psykisk krise til døgnbemandet alarmcentral på telefonnummer garanteres forsikrede kontakt med en psykol inden for 1 time efter anmeldelsen. Første konsultation finder sted inden for 24 timer herefter. Stk. 4. For andre behandlinger gælder, at kan anvise et egnet behandlingssted i Danmark garanterer at forsikrede samme dag som sygdommen eller lidelsen anerkendes som dækningsberettiget, kontaktes med henblik på behandling. Endvidere tilstræbes, at undersøgelse eller behandling påbegyndes inden 10 arbejdsdage fra skaden er anerkendt som dækningsberettiget, når det er lægeligt hensigtsmæssigt. anviser d ikke behandlere til psykiske sygdomme samt behandling hos diætist, kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør zoneterapeut, se d punkt 4 stk. 4 afsnit j punkt 5 stk. 3. Stk. 5. Betingelser for dækning af forsikredes transportomkostninger i Danmark: forsikrede må ikke selv kunne varetage transporten ud fra en lægelig vurdering transporten må ikke være dækket fra anden side skaden, der kræver transport, skal være betalt af alle transportomkostninger skal forhåndsgodkendes af Hvis ovenstående betingelser er opfyldt dækkes følgende transportomkostninger i Danmark: til fra indlæggelse eller operation på privathospital til fra efterbehandling på privathospital til fra genoptræning betalt af liggende transport mellem eget hjem behandlingssted hvis lægeligt nødvendigt Stk. 6. Ved kørsel i egen bil dækkes efter statens laveste takst for kilometerpenge. Stk. 7. Transport i resten af verden er ikke dækket. 6 Undtagelser i dækningen Stk. 1. Har forsikrede etableret en er dækningerne for Plus under ingen omstændigheder dækket. Stk. 2. Uanset hvilken dækning forsikrede har valgt, så dækker forsikringen ikke: Undtagelse Hvad dækker vi ikke? A Alment praktiserende Konsultation eller behandling hos almen praktiserende læge, vagtlæge, skadestue eller speciallæge i almen medicin eller udenlandske læger, der kan sidestilles hermed, når udgiften til konsultationen i Danmark normalt vil være dækket af den offentlige sygesikrings sikringsgruppe 1. B Privat praktiserende Konsultation eller behandling hos privat praktiserende læge, vagtlæge eller skadestue C Akutbehandling Akutbehandling. Ved akutbehandling forstås behandling, der kræver hurtig assistance (fx vagtlæge, skadestue eller lignende), som af det offentlige defineres som akut øjeblikkelig behandlingskrævende (fx iskæmisk hjertesygdomme). Akut krisehjælp omfattes d af forsikringen, se punkt 4 stk. 4 afsnit j. D HIV Behandling af enhver tilstand, som skyldes at forsikrede er HIV- positiv eller lider af tilsvarende immundefekt. Dette gælder uanset, når forsikrede er blevet HIVpositiv. E Forebyggelse Undersøgelse eller behandling som udelukkende er af forebyggende karakter. 10

11 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Undtagelse Hvad dækker vi ikke? F Fedme Behandling eller operation for fedme. G Barnløshed Behandling mod barnløshed. H Graviditet m.v. Følgeskader af graviditet fødsel samt behandling i forbindelse hermed, herunder spontan abort. I Provokeret abort Provokeret abort medmindre fosterundersøgelse giver mistanke om abnormitet J Følgesygdomme/skader pga. selvforskyldt beruselse misbrug Behandling af følgesygdomme eller skader, der er opstået som følge af selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, medicin eller hårde stoffer (fx heroin, speed, kokain, ecstasy, LSD), hash, organiske opløsningsmidler, anabole stoffer eller andre rusmidler. K Organtransplantation. Organtransplantation. L Kronisk dialysebehandling Kronisk dialysebehandling M Kosmetisk behandling Kosmetisk behandling, se d punkt 4 stk. 4 afsnit f. N Tandbehandling Tandbehandlinger af enhver art hos tandlæge eller specialtandlæge, herunder kirurgiske indgreb, tandproteser, paradentosebehandling bideskinner. D dækkes lægeordineret tandbehandling af relevant speciallæge, når der er sket en skade på forsikredes tænder på grund af behandling af en dækningsberettiget skade som betaler, se dækningsskemaet i punkt 4. Forsikringen dækker udgifter op til kr. (2012) i hele forsikringstiden. O Syn Operation for korrektion af nær- langsynethed samt bygningsfejl. P Produkter relateret til syn Synsprøver, briller kontaktlinser samt høreprøver høreapparater. hørelse Q Alternativ behandling Alternative behandlingsformer behandling udført af faggrupper, der ikke har opnået Sundhedsstyrelsens autorisation bortset fra zoneterapi akupunktur. Alternative behandlingsformer dækkes heller ikke, hvis det udføres af lægefagligt personale fx praktiserende læge, se d punkt 4 stk. 4 afsnit l m. R Eksperimentel behandling Eksperimentelle behandlinger, dvs. behandlinger som ikke er beskrevet i kliniske behandlingsvejledninger /eller foregår rutinemæssigt på danske sygehuse. S Behandling plejeudgifter til kroniske sygdomme Behandling eller plejeudgifter relateret til kroniske sygdomme, lidelser eller tilstande udover hvad der følger af punkt 3 stk. 5 b punkt 4 stk. 4 afsnit n. T Udeblivelse Omkostninger, der debiteres for aftalt besøg m.v., den forsikrede er udeblevet. Stk. 3. Endvidere dækker forsikringen ikke ved behandling m.v. af sygdomme eller ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte er: a. Fremkaldt af forsikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder opstået som følge af selvmordsforsøg. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand på skadestidspunktet. b. Opstået som følge af udøvelse af sport på et professionelt eller halvprofessionelt grundlag. Ved sport på professionelt eller halvprofessionelt grundlag forstås sport, minimum 50 % af forsikredes indtægt (vederlag eller subsidier, der kan sidestilles hermed) stammer fra sport. c. Opstået som følge af udløsning af atomenergi, radioaktive kræfter eller kemisk udslip af enhver art. d. Opstået som følge af rejser eller ophold udenfor Danmark i områder, der officielt fra danske myndigheder er advaret mod sundhedsfare eller epidemiske tilstande. Stk. 4. Under krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør eller anden fareforøgelse af tilsvarende art, med virkning på dansk område, bortfalder dækningen efter forsikringen. Forsikring Pension træffer i samråd med myndighederne bestemmelse om, vidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt i bekræftende fald om det tidspunkt, fra fareforøgelsens indtræden ophør skal regnes. Stk. 5. Uden for dansk område dækker forsikringen ikke behandling, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende, medmindre forsikrede kan bevise, at behovet for behandling ikke er en følge heraf. 11

12 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) 7 Anmeldelse godkendelse Stk. 1. Anmeldelse af sygdom eller ulykke skal ske uden ophold til. Anmeldelse skal ske i forsikringstiden, se d punkt 19. Stk. 2. Det er en betingelse for dækning, at i forsikringstiden godkender undersøgelse eller behandling inden den påbegyndes. Stk. 3. Vigtigt omkring anmeldelse, når forsikringen ophører skal have anmeldelsen af krav om dækning eller refusion af udgifter for behandling i forsikringstiden inden 6 måneder efter forsikringens ophør, uanset årsagen. Ved udløb af fristen bortfalder retten til dækning eller refusion af forsikredes udgifter til behandling i forsikringstiden, jf. punkt 14 stk. 6. Stk. 4. Den forsikrede er forpligtet til at give de oplysninger, samt give tilladelse til, at indhenter de lægelige oplysninger, som anser for nødvendige for at afgøre betalingspligten. Oplysningerne vedrører både perioden før efter forsikringens etablering. Giver forsikrede ikke de nødvendige oplysninger tilladelser, har forsikrede ikke ret til udbetaling. Stk. 5. Ligeledes skal den forsikrede gennemgå de lægeundersøgelser, som skønner nødvendige for at vurdere retten til udbetaling. Stk. 6. kan kræve, at der foretages en ny vurdering hos en af udpeget læge i forhold til behandlingsbehovet med henblik på at fastslå, om behandlingen er rimelig eller relevant eller eventuelt kan gennemføre billigere eller bedre hos en bestemt klinik eller betalingshospital. Vurderer, at behandlingen ikke er rimelig eller relevant eller at behandlingen kan gennemføres billigere eller bedre andetsteds, kan vælge at afvise dækning eller dække udgiften svarende til dette alternativ. Stk. 7. Det er forsikredes faktiske udgifter, efter fradrag af tilskud fra det offentlige efter fradrag af tilskud fra Sygeforsikringen danmark, der er dækket af forsikringen. Stk. 8. I sygdoms- eller ulykkestilfælde skal forsikrede informere, om der er etableret forsikring mod samme risiko i et andet selskab. Har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er etableret forsikring i et andet selskab, gælder det samme forbehold for denne forsikring. Selskaberne betaler herefter erstatningerne forholdsmæssigt, den samlede udbetaling kan d aldrig overstige de faktiske udgifter. 8 Udbetaling Stk. 1. betaler dækningsberettigede udgifter direkte til det pågældende privathospital eller klinik, se d stk. 2. Stk. 2. refunderer andre dækningsberettigede udgifter til fx kiropraktor, fysioterapeut, diætist medicin samt transportudgifter mod fornøden dokumentation. kan ved forsikredes tilgodehavende på under kr. (2012) vælge at udbetale beløbet en gang hvert halve år, d således, at når forsikredes tilgodehavende overstiger kr. (2012) udbetales tilgodehavendet med det samme. 9 Præmie Stk. 1. Præmien fastsættes for et år ad gangen på grundlag af den til enhver tid gældende tarif. I præmiefastsættelsen indgår fx gruppens alders- kønssammensætning, eventuelle branche-, beskæftigelses- eller virksomhedsspecifikke forhold samt skadesforløbet, indeksregulering eventuel anvendelse af indestående fra præmiereguleringskontoen. Ændring af præmien efter denne bestemmelse sker uden forudgående varsel. Stk. 2. Præmien forfalder den første dag i hver præmiebetalingsperiode. 12

13 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Stk. 3. Opkrævning på betaling af præmie sendes til den opgivne betalingsadresse. Hvis betalingsadressen ændres, skal straks underrettes. Stk. 4. Betales første præmie ikke efter påkrav (opkrævning), ophører forsikringen dermed s ansvar med virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. Stk. 5. Betales en senere præmie ikke efter påkrav, sender en påmindelse. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt inden for den angivne frist. forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr, hvis udsender en sådan påmindelse. Stk. 6. Har forsikringstageren valgt, at præmien skal betales via BetalingsService eller en lignende betalingsordning, er præmien ikke betalt på forfaldsdatoen, gælder de ovenstående regler således, at ved første præmie sender en opkrævning efter stk. 4 ved senere præmier sender en påmindelse efter stk. 5. Stk. 7. Er forsikringen indgået som led i et ansættelsesforhold forestår arbejdsgiveren indbetaling af præmien for forsikringstageren, opkræver præmien hos arbejdsgiveren. Virkningen af arbejdsgivers manglende betaling af præmie er, at forsikringen bortfalder. Stk. 8. Er forsikringen indgået som en gruppeaftale opkræver præmien hos virksomheden, organisationen eller foreningen som forsikringstager. Betales præmie ikke inden fristen på opkrævningen, bortfalder forsikringsdækningen pr. denne dato. 10 Indeksregulering Stk. 1. Forsikringssummer andre beløb, der er nævnt i forsikringsmeddelelse eller dækningsoversigt eller forsikringsbetingelserne, bliver indeksreguleret en gang om året den 1. januar, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. Stk. 2. Præmien bliver indeksreguleret ved den første opkrævning i kalenderåret. Stk. 3. Indeksreguleringen følger udviklingen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, kan bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 11 Ændring af forsikringsbetingelser Stk. 1. kan ændre forsikringsbetingelser for allerede etablerede forsikringer med 1 måneds skriftlig varsel. Stk. 2. Ved skærpelse af betingelser kan forsikringstager opsige forsikringen til det tidspunkt, ændringen skulle være trådt i kraft. Stk. 3. Er forsikringen obligatorisk, fx fordi den er indgået som led i et ansættelsesforhold på baggrund af en aftale mellem arbejdsgiver, kan forsikringen ikke opsiges ved ændringer. Stk.4. Er forsikringen indgået som en gruppeaftale, sker varslingen over for virksomheden, organisationen eller foreningen, virksomheden, organisationen eller foreningen kan som forsikringstager opsige aftalen i henhold til gruppeaftalen. 12 Aftalegrundlag Stk. 1. Forsikringen er etableret, ændret eller sat i kraft på grundlag af de oplysninger, der er afgivet skriftligt i en tilmelding eller på anden måde. Stk. 2. Som dokumentation for aftalen udstedes en forsikringsmeddelelse eller dækningsoversigt. Aftalens indhold fremgår heraf sammenholdt med forsikringsbetingelserne, samt eventuelle underliggende skriftlige aftaler. 13

14 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) 13 Ikrafttræden Stk. 1. Forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter tilmeldingen er underskrevet, medmindre anden ikrafttrædelsesdato er aftalt, se d stk. 4. Stk. 2. For medlemmer af en forening eller organisation træder forsikringen i kraft på det tidspunkt, der følger af forsikringsaftalen for gruppen, se d stk. 4. Stk. 3. Hvis der efter etablering af forsikringen tilvælges Sundhedsikring Plus, behandles de nye dækninger som en nyetablering, således, at der begynder en ny karensperiode, se punkt 3 stk. 3. Stk. 4. Hvis forsikrede har ret til dækning hos tidligere leverandør af sundhedssikring, kan forsikrede ikke opnå dækning for samme skade, før den tidligere leverandørs forpligtelse ophører. 14 Ophør Stk. 1. Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, i: a. Forsikrede (den ansatte) ophører med at have folkeregisteradresse i Norden eller Tyskland, medmindre forsikrede er udstationeret. b. Forsikrede, når denne er ægtefælle, samlever eller barn ophører med at have folkeregisteradresse i Danmark, medmindre forsikrede er bosat i udlandet pga. den ansattes udstationering, se punkt 1 stk. 5. c. Forsikrede er optaget på plejehjem, beskyttet bolig, tidsubegrænset eller varigt er anbragt på døgninstitution, psykiatrisk hospital eller anden behandlingsinstitution. d. Forsikrede udtræder af ordningen. e. Forsikrede afgår ved døden. f. Den aftalte udløbsdato opnås. g. Præmien ikke betales. h. Forsikrede fratræder. Stk. 2. For ægtefæller, samlevere børn til en ansat i en virksomhed eller til et medlem af en forening eller organisation bortfalder forsikringen med udgangen af den måned, den ansatte eller medlemmet udtræder af ordningen. Forsikringen bortfalder ligeledes, hvis ægteskabet eller samlivet til denne person ophører. Stk. 3. For ægtefæller samlevere ophører forsikringen endvidere med udgangen af den måned, de fylder 65 år, medmindre en tidligere udløbsalder fremgår af den overordnede aftale om sundhedssikring. For børn ophører forsikringen med udgangen af den måned, barnet fylder 21 år. Stk. 4. Forsikringen ophører under alle omstændigheder på det tidspunkt den overordnede aftale om sundhedssikring mellem virksomheden, organisationen eller foreningen ophører. Stk. 5. Behandling, der er anmeldt i forsikringstiden, af sygdomme eller ulykker, der er opstået i forsikringstiden, er dækket i op til 3 måneder efter forsikringens ophør. Denne bestemmelse gælder uanset om det er den enkelte forsikredes forsikring der ophører eller det er den overordnede aftale om sundhedssikring mellem virksomheden, organisationen eller foreningen ophører (fx pga. leverandørskifte). Stk. 6. Krav om dækning eller refusion af udgifter for behandling i forsikringstiden skal fremsættes inden 6 måneder efter forsikringens ophør. Ved udløb af fristen 14

15 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) bortfalder retten til dækning eller refusion af udgifter til behandling i forsikringstiden. 15 0psigelse Stk. 1. Forsikringer indgået på frivillig basis, herunder forsikringer etableret af ægtefæller, samlevere børn, samt forsikringer etableret uden for ansættelsesforhold, kan opsiges skriftligt. Opsigelsen har virkning fra den 1. i måneden, efter opsigelsen er modtaget af. Stk. 2. Er forsikringsaftalen indgået som en gruppeaftale, kan eller virksomheden, organisationen eller foreningen som forsikringstager opsige aftalen i henhold til den indgåede forsikringsaftale. 16 Fortsættelse af sundhedssikringen Stk. 1. Er forsikringsaftalen indgået som en gruppeaftale eller som led i et ansættelsesforhold, bortfalder forsikringen som følge af fratrædelse, kan forsikrede vælge at etablere sundhedssikring i under hensyntagen til de til enhver tid gældende etableringsregler tilbudte virkemåder for private sundhedssikringer. Det vil sige regler om maksimal indtrædelsesalder, dæknings størrelse, beregning af præmie m.v. Stk. 2. Forsikrede skal senest 3 måneder efter forsikringens ophør kontakte for at udnytte muligheden for at fortsætte forsikringen. 17 Urigtige oplysninger Stk. 1. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger ved forsikringens etablering, ændring eller seneste ikraftsættelse, får det de konsekvenser, som følger af reglerne i Forsikringsaftaleloven. Efter den nuværende lov gælder blandt andet følgende: a. Har forsikrede svigagtigt givet urigtige oplysninger, er der ingen forsikringsdækning. b. Hvis forsikrede hverken vidste eller burde vide, at hans oplysning er urigtig, er der fuld forsikringsdækning. c. Har forsikrede givet urigtige oplysninger, der ikke er omfattet af punkt a eller b, hæfter kun i et omfang svarende til, at de rigtige oplysninger havde foreligget ved etableringen. Dvs. forsikringsdækningen kan bortfalde. Stk. 2. Er fortielsen eller den urigtige oplysning givet af forsikringstageren, forsikredes eller forsikringstagerens arbejdsgiver eller andre, har det samme virkning, som hvis oplysningen var givet af forsikrede. 18 Rådighedsforhold Stk.1. Forsikringen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning, vil i tilfælde af opsigelse eller anden ophør ikke have opnået nen værdi. 19 Forældelse Stk. 1. Krav om dækning eller refusion af udgifter for behandling undersøgelse anmeldt i forsikringstiden, forældes 3 år efter forsikrede fik eller burde have fået kendskab til sit krav mod selskabet. Forældelse indtræder d senest 10 år fra s indtræden. 15

16 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) 20 Tavshedspligt Stk. 1. Oplysninger om forsikringsforholdet vil blive behandlet fortroligt. Uvedkommende vil således ikke kunne få adgang til disse oplysninger. 21 Lovvalg tilsyn Stk. 1. Dansk rets almindelige bestemmelser om forsikringsaftaler, samt dansk lovgivning i øvrigt, finder anvendelse i det omfang, denne lovgivning ikke er fraveget ved bestemmelser i forsikringsaftalen. Stk. 2. er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. 22 Klageadgang Stk. 1. Hvis forsikrede er uenig eller utilfreds, med den afgørelse har truffet, kan forsikrede skrive til Livsforsikrings juridiske afdeling, der er klageansvarlig i Livsforsikring få revurderet afgørelsen. Adressen er følgende: Livsforsikring Liv Compliance Borupvang Ballerup Stk. 2. Ønsker forsikrede fortsat at klage over den afgørelse den klageansvarlige har truffet, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring. Det er ikke en betingelse for at klage til Ankenævnet for Forsikring, at man har henvendt sig til s klageansvarlige, se stk. 1. Adressen for Ankenævnet for Forsikring er følgende: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon Stk. 3. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der skal betales et gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis forsikrede helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Er forsikrede ikke tilfreds med ankenævnskendelsen, kan sagen forelægges for de almindelige domstole. For yderligere information henvises til Ankenævnets hjemmeside Ønsker du yderligere oplysninger eller har du spørgsmål til din forsikring, kan du ringe til på telefon Du kan så læse mere på vores hjemmeside På hjemmesiden kan du få mere generelle oplysninger om forsikring forsikringsforhold. Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. 16

17 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) 23 Ordliste Denne ordliste med definitioner er en del af forsikringsbetingelserne. Ansættelsesforhold Ved forsikringsaftaler indgået som led i et ansættelsesforhold på baggrund af en aftale mellem arbejdsgiveren, anses den ansatte både som forsikringstager forsikrede. Børn Ved børn forstås forsikredes bioliske adopterede børn, uanset om de er tilknyttet husstanden plejebørn, der bor fast hos forsikrede, som forsikrede har plejetilladelse til bioliske adopterede børn af en ægtefælle, registreret partner eller samlever med hvem forsikrede på behandlingstidspunktet levede sammen i et ægteskabslignende forhold. Forsikringstager Forsikringstageren er den, der har indgået aftalen med. Ved forsikringsaftaler indgået som led i et ansættelsesforhold på baggrund af en aftale mellem arbejdsgiveren, anses den ansatte for forsikringstager. Forsikrede Forsikrede er den, på hvis liv eller helbred forsikringen er etableret. Ved forsikringsaftaler indgået som led i et ansættelsesforhold på baggrund af en aftale mellem arbejdsgiveren, anses den ansatte for forsikrede. Forsikringsbegivenhed Den begivenhed der giver ret til udbetaling af dækningen. Forsikringsbegivenhed der til arbejdstiden En dækningsberettiget sygdom eller ulykke som i hovedsagligt omfang kan henføres til at være sket eller opstået i arbejdstiden. Forsikringsbegivenhed der til fritiden En dækningsberettiget sygdom eller ulykke som ikke i hovedsagligt omfang kan henføres til at være sket eller opstået i arbejdstiden. Forsikringstiden Forsikringstiden strækker sig fra forsikringens ikrafttrædelsesdato til udløbsdatoen eller til forsikringens bortfald forinden. Første symptom Ved første symptom forstås det tidligste af følgende tidspunkter: forsikredes egne iagttagelser, første lægenotat eller kontakt til en læge. For børn gælder herudover, at det kan være barnets egne iagttagelser eller den voksnes iagttagelser. Ved den voksne forstås den med ansvar for barnet. Gruppeaftale Ved en gruppeaftale forstås en aftale mellem en virksomhed, en organisation eller en forening (forsikringstager), forsikringen dækker de ansatte, medlemmerne eller andre. De, der er dækket under en sådan gruppeaftale, benævnes gruppemedlemmer. Karensperiode En tidsperiode fra ikrafttrædelsesdatoen, forsikringen ikke yder nen dækning medmindre andet er angivet i forsikringsmeddelelsen eller dækningsoversigten. 17

18 Livsforsikring A/S CVR- nr Plus Firma ( November 2012) Kroniske sygdomme Kroniske sygdomme har en eller flere af følgende karakteristika: De er varige, efterlader blivende følger, skyldes ikke- reversible patoliske forandringer (blivende sygelige tilstande), de kræver en særlig rehabiliteringsindsats eller må forventes at kræve langvarig overvågning, observation eller behandling. Norden Ved Norden forstås i disse forsikringsbetingelser Danmark, Norge, Sverige Finland. Grønland Færøerne hører ikke med til hverken Danmark eller Norden. Udstationering Ved udstationering forstås at en arbejdsgiver i Danmark udstationerer medarbejderen, der er ansat hos den pågældende arbejdsgiver til at udføre arbejde i et andet land, mens ansættelsesforholdet mellem den udstationerende arbejdsgiver medarbejderen fortsat opretholdes. Der foreligger ikke udstationering, når en medarbejder i en virksomhed i Danmark bliver ansat midlertidigt i den pågældende virksomheds datterselskab i et andet land. Dette gælder så, selv om medarbejderen ifølge aftale med sin hidtidige arbejdsgiver har krav på at vende tilbage til denne virksomhed, når arbejdet i det udenlandske datterselskab er færdiggjort. Ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig udefrakommende hændelse, der forårsager personskade. Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet skaden. Ved vurderingen lægges blandt andet vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskaden. 18

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension

Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og

Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og 7880-1 November 2012 Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring PLUS for Firmapension Topdanmark Livsforsikring A/S CVR-nr. 19625087 - Forsikringsbetingelser for Sundhedssikring og Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedssikring med Behandlernetværk

Sundhedssikring med Behandlernetværk Forsikringsbetingelser 7887-1, November 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring 1. NÆRPENSION SUNDHEDSSIKRING PLUS Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2018 for nærpension Sundhedssikring

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 1. SUNDHEDSSIKRING Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2010 for FSS Sundhedssikring.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Hospitalssikring. for FirmaPension. Indholdsfortegnelse. Topdanmark Livsforsikring A/S CVR- nr Hospitalssikring ( Oktober 2009)

Hospitalssikring. for FirmaPension. Indholdsfortegnelse. Topdanmark Livsforsikring A/S CVR- nr Hospitalssikring ( Oktober 2009) Topdanmark Livsforsikring A/S CVR- nr.19625087. Hospitalssikring (6624-3 Oktober 2009) Hospitalssikring for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6624-3 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-3, Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...5 5 Urigtige oplysninger...5 6 Dækning...5

Læs mere

Danske Forsikring Forebyggelsessikring

Danske Forsikring Forebyggelsessikring Danske Forsikring Forebyggelsessikring Forsikringsbetingelser 7882-1 Januar 2012 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.danskeforsikring.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-2, Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...5 6 Dækning...5

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Sundhedssikring Forsikringsbetingelser organisation eller en forening (forsikringstager), hvor forsikringen dækker de ansatte, medlemmerne eller andre. Dem, der er dækket under en sådan

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 3. DEFINITIONER Stk. 1. Forsikringstageren er den, der har indgået aftalen med. Stk. 2. Forsikrede er den, på hvis helbred ordningen er etableret.

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet

dahlberg - part of the future Ejendomsteamet Afd: 8011, dok.nr. 15244, dato: 20-12-2012 dahlberg - part of the future Ejendomsteamet tlf. 33 70 44 89 Forsikring. Pension A/B Morelgården Morelgården 1-48 2620 Albertslund MODTAGET " 7 EC. 2012 Police

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING. 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring BESTEM SELV HVOR OG HVORNÅR DU VIL HAVE BEHANDLING 7865-14 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring.

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087

Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID. 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Sundhedssikring børn BEHANDLING TIL DINE BØRN UDEN VENTETID 7866-13 03.15 LIV Privatpension Cvr-nr. 19625087 Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om Sundhedssikring. Vil

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SUNDHEDSSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension The Application is a translation into English of the original Application of Forsikringsbetingelser og Plus for FirmaPension 7880-1 November 2012 in Danish. In case of discrepancies between the English

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring

Tab af erhvervsevne gruppeforsikring Tab af erhvervsevne gruppeforsikring for Firma Forsikringsbetingelser 6568-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S

Præmiefritagelse. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6620-3, Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 6558-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling

PFA Helbredssikring. Brug livet! din vej til hurtig behandling PFA Helbredssikring din vej til hurtig behandling Vi ved ikke, hvad der sker om lidt. Heldigvis. Men vi kan alle komme til skade eller blive syge. Derfor kan medlemmer og deres ægtefæller nu kan købe en

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Gruppeforsikring - videreførsel. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Gruppeforsikring - videreførsel Forsikringsbetingelser 6622-3 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012

PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 PFA Helbredssikring - gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Kapitel VIII Kapitel IX Kapitel X

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma

Juli Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1 Juli 2016 Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser for Tab af erhvervsevne med ekstradækning for Firma 7891-1

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret

Sundhedsforsikring Vilkår Erhverv Heltidsrelateret Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med udgøres af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne knyttet til forsikringsaftalen. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning. Disse vilkår

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen

Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Tillægsforsikring i Unipension Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis du er

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309

Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Sundhedsforsikring Arbejde Forsikringsbetingelser nr. 1309 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg til forsikringsaftalen og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring

Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Forsikringsbetingelser for Lifeline Lindring Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. LIND 02-010711 Indhold 1. Forsikringens dækningsomfang... 2 1.1. Arbejdsbetingede skader... 2 1.2.

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring Forsikringsbetingelser den 1. august 2010

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring Forsikringsbetingelser den 1. august 2010 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring Forsikringsbetingelser den 1. august 2010 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Basisdækning Kapitel IV

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea.

Præmien for sundhedsforsikringen betales af Nordea. 1 Sundhedsforsikring 2 Beskrivelse af sundhedsforsikringen 3 Generelt Nedenfor følger et uddrag af forsikringsvilkårerne. Ved uoverensstemmelser er de samlede forsikringsvilkår gældende. Præmien for sundhedsforsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere