Dansk kvindehåndbold i medierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvindehåndbold i medierne"

Transkript

1 Sine Agergaard Dansk kvindehåndbold i medierne fra jernhårde ladies til småpiger Mediernes dækning af internationale sportsbegivenheder medvirker til en konstruktion af national og kønslig identitet i moderne, vestlige samfund. Denne artikel sammenligner en dansk avis og tv-kanals beskrivelser af det danske, kvindelige håndbold-landshold ved EM 2002 og VM Bidrager medierne til et stereotypt eller mangfoldigt billede af kvinder i maskuline sportszoner? 91

2 Det danske landshold i kvindehåndbold har været genstand for megen opmærksomhed i medierne, siden de såkaldte jernhårde ladies 1 sikrede Danmark en række internationale sejre i 1990 erne. De seneste internationale håndboldmesterskaber viser dog et skift i de diskurser, hvormed medierne beskriver det danske landshold i kvindehåndbold. Ved EM 2002, som blev afholdt i Danmark, bidrog medierne til at opbygge et lokalt og nationalt fællesskab omkring håndboldlandsholdet, der blev beskrevet som sejrrige kvinder. Ved VM 2003, som blev afholdt i Kroatien, kvalificerede Danmark sig ikke til at gå videre fra den indledende runde, og her fremstod det danske håndboldlandshold som fysisk og psykisk svage individer i medierne. En sammenligning af de to sportsbegivenheder viser yderpunkter i mediernes karakteristik af kvindelige eliteidrætsudøvere. Selv om kønnet og aldersgennemsnittet for de udtagne spillere var ensartet ved de to håndboldmesterskaber 2, skete der et skift fra mediernes hyldest af de maskulint stærke og erfarne håndboldkvinder ved EM 2002 til mediernes ironiserende reportager om de feminint svage og unge håndboldpiger ved VM Spørgsmålet er nu, om det danske landshold i kvindehåndbold indtil og med EM 2002 blot har levet op til de idealer, der gælder inden for maskuline sportszoner (Messner 1992). Mens håndboldpigernes mandefald (bogstavelige frafald af skadede spillere og symbolske mandefald) ved VM 2003 medfører en tilbagevenden til en stereotyp karakteristik af kvindelige idrætsudøvere i medierne. Nedenfor følger først en beskrivelse af de diskurser, hvormed medierne beskriver og forklarer det danske kvindelige håndboldlandsholds sejr og nederlag ved henholdsvis EM 2002 og VM Videre går diskussionen på den kønsmæssige karakteristik, der følger med diskurserne. Nedskrevne, talte og rituelle bidrag til diskurser Til analysen af, hvorledes medierne medvirker til at opbygge forskellige diskurser gennem deres dækning af EM 2002 og VM 2003, vil jeg anvende den amerikanske sociolog Robert Wuthnow. Suppleret af den danske sociolog Lilli Zeuner giver Wuthnow her metodisk inspiration til at analysere nedskrevne, talte og rituelle bidrag til produktionen af et diskursivt fællesskab i medierne, hvilket jeg vil uddybe nedenfor. Wuthnow beskriver i bogen Communities of Discourse (Wuthnow 1989), hvorledes der på tværs af europæiske samfund er blevet opbygget forskellige diskursive fællesskaber i forbindelse med reformationen, oplysningstiden og socialismen. Wuthnow betragter disse tre ideologiske bevægelser i forhold til deres samfundskontekst for at udvikle forståelse af, hvorledes diskurser bliver artikuleret og disartikuleret (Wuthnow 1989:6f). I forhold til Wuthnows omfattende studier af, hvorledes ideologier artikuleres som diskursive fællesskaber, der har haft stor betydning for udviklingen af de vestlige samfund, vil denne analyse vise en mere begivenhedsbestemt opbygning af diskurser i forbindelse med mediernes dækning af moderne sportsbegivenheder. Ikke desto mindre kan Wuthnow her bidrage til at forklare, hvorledes diskurser udvikler sig i et fællesskab af konkurrerende producenter, fortolkere, kritikere, forbrugere og betydningsfulde aktører, der selv bliver genstand for diskurserne (ibid:16). Med de danske håndboldpiger, som de betydningsfulde aktører, kan der i forbindelse med sportsbegivenheder blive opbygget et diskursivt fællesskab mellem tilskuere, kommentatorer, organisa- 92

3 torer og medieproducenter. Wuthnow beskriver desuden, at diskurser tager form ved hjælp af både nedskrevne og verbale, formelle og uformelle, begrebsmæssige og rituelle elementer (ibid:16). Zeuner har fra Wuthnows empiriske studier udvundet en analysemodel, der opfordrer til generelt at undersøge tre bidrag til produktionen af diskurser: det nedskrevne, det talte og det rituelle (jf. Zeuner 1999, 2000). Det nedskrevne bidrag til diskursproduktionen vil i denne analyse fremgå gennem avisernes beskrivelser af det danske kvindelige håndboldlandshold; mere specifikt Jyllands-Postens daglige dækning af EM 2002 og VM 2003, mens det talte bidrag til diskursen her vil være repræsenteret ved omtalen af de danske håndboldkvinder i Tv2-sporten. I sammenhæng med det nedskrevne og det talte vil jeg undersøge, om mediernes beskrivelser af håndboldpigernes gennemførelse af de to sportsbegivenheder virker som rituelle bidrag til produktionen af et diskursivt fællesskab. Valget af Jyllands-Posten skyldes, at den oprindeligt regionale avis har vokset sig til at være Danmarks største avis med en bred appel i den danske befolkning 3. Desuden har jeg valgt at inddrage artikler fra JP-Århus, da disse illustrerer, hvordan medierne bidrager til at opbygge et diskursivt fællesskab ikke alene som et nationalt fællesskab, men også som et lokalt fællesskab. Andre aviser ville også have været relevante i denne analyse og ville måske give mere ekstreme kønsmæssige repræsentationer af de danske håndboldkvinder. Ikke desto mindre har jeg fravalgt disse for til gengæld at fokusere på Jyllands-Postens beskrivelser af håndboldpigerne, hvilket illustrerer en diskursiv opbygning af national og kønslig identitet, der når langt ud i det danske land. Valget af Tv2-sporten skyldes, at Tv2 Sine Agergaard Ekstern lektor ved Center for Idræt, Aarhus Universitet. i høj grad fremstår som dén danske sportskanal ved store internationale sportsbegivenheder. Desuden har Tv2 gennem de senere år sat masser af håndboldsport på sendefladen eksempelvis i form af ugentlige udsendelser fra kampe i den danske kvindehåndboldliga. Tv2- sportens chef Morten Stig Christensen og andre kommentatorer taler med nationens og sportens stemme, når de i reportager og interviews præsenterer forventninger om, at det danske landshold i kvindehåndbold skal opnå nye internationale sejre inden for håndboldsporten. I forbindelse med analysen har jeg gennemlæst avisens nedskrevne ord og lyttet til tv-kanalens talte ord, der til en vis grad efterfølgende er blevet publiceret på nettet. I dette materiale har jeg forsøgt at udpege en række gennemgående diskurser om de danske håndboldpiger, som vil blive illustreret med udvalgt tekstmateriale i det følgende. Desuden har jeg fokuseret på de dele af materialet (bl.a. overskrifter fra på hinanden følgende dage), der viser, hvorledes avisens nedskrevne ord og tv-kanalens verbale beskrivelser ændrer sig gennem forløbet af sportsbegivenhederne, så det bidrager til (eller ikke bidrager til) at opbygge et diskursivt fællesskab. Wuthnow under- 93

4 streger netop, at diskursive fællesskaber tager form ved hjælp af både begrebsmæssige og rituelle bidrag, hvilket her vil fremgå ved, at medierne beskriver et forløb af begivenheder for de danske håndboldkvinder ved EM 2002, så det fremstår som et rituelt forløb. At anlægge et ritualanalytisk perspektiv på moderne sportsbegivenheder kræver nogle mellemregninger. Til forskel fra ritualer i såkaldte traditionelle samfund er konteksten ved internationale håndboldmesterskaber umiddelbart en anden. Med hjælp fra klassiske etnografiske ritualteoretikere kan man sige, at moderne sportsbegivenheder ikke er ritualer, men besidder rituelle træk 4. I et overgangsritual er forløbet inddelt i tre faser kendetegnet ved henholdsvis adskillelse, marginalitet og genoptagelse af deltagerne i samfundet, hvilket Arnold van Gennep beskrev i det klassiske værk Rites de Passage (van Gennep 1969). Victor Turner opretholder van Genneps tilgang og tilføjer, at nogle kulturelle genrer i vestlige samfund som teater, kunst og sport besidder den samme forløbsstruktur som overgangsritualer (Turner 1983:144f). De tre faser, som er blevet udledt fra etnografiske analyser af overgangsritualer, kan således overføres til en analyse af det strukturelle forløb ved moderne sportsbegivenheder. I det følgende vil jeg uddybe de rituelle faser sammen med en undersøgelse af mediernes nedskrevne og talte ord. Analysen vil vise, hvorledes medierne beskriver begivenhederne ved EM 2002 som et rituelt forløb og dermed bidrager til at opbygge et diskursivt fællesskab omkring de danske håndboldkvinder. Rituelt forløb ved EM 2002 Den første fase i et overgangsritual; separations- eller adskillelsesfasen adskiller et individ eller en gruppe fra en tidligere fast position i den sociale struktur (Turner 1977:94). Ved sportsbegivenheder tager den første fase form ved, at de enkelte spillere adskilles fra deres individuelle placering med forskelligartet social status og bliver samlet som del af et fællesskab. Ligeledes blev de enkelte deltagere på det danske landshold i kvindehåndbold forud for EM 2002 adskilt fra deres forskelligartede arbejde og sociale status i danske eller udenlandske håndboldklubber og samlet som nationens hold. I forbindelse med åbningen af EM 2002 dækkede medierne blandt andet en begivenhed med overskriften: Spillerne sang EM-stemningen på vej (JP 6/ ). Her præsenterede de danske håndboldspillere den til lejligheden komponerede EM-sang: Vi er på vej. Mediernes beskrivelser kredser om, at der fra starten blev opbygget et fællesskab, som på en gang var et lokalt fællesskab ved, at sangen blev præsenteret på det lokalt indrettede mødested Meeting Point i Århus, et nationalt fællesskab ved, at det danske håndboldhold stod frem i samlet flok, og et regionalt fællesskab ved, at de danske håndboldkvinder som syngepiger slog tonen an for EMstemningen. Næste dag kunne man desuden læse i avisen, hvorledes åbningen havde bidraget til et fællesskab, der uden nærmere udredninger af modsætningerne bestod af både regionale, lokale og nationale elementer: publikum kom for alvor i EM-stemning, da den århusianske sanger Jette Torp sang nationalmelodien (JP Århus 7/ ). Ved beskrivelser af den anden fase som marginalitetsfasen i overgangsritualer beskriver Turner, hvorledes deltagerne gennemgår ydmygelser og fysiske prøvelser for at blive forberedt på at kunne klare deres ansvar som voksne mænd og kvinder i samfundet (Turner 1977:103). I den intense kampfase ved moderne sports- 94

5 begivenheder bliver spillerne på en lignende vis kastet omkuld af andre spillere, udskiftet af træneren, udskældt af dommere og vurderet i samfundets øjne. Kort sagt gennemgår spillerne en række mentale og fysiske prøvelser i den anden fase. Den anden fase fremgår i mediernes reportager fra kampene ved EM 2002, hvor en hyppig brug af metaforer billedligt udtrykker det danske håndboldholds svære prøvelser i den ene kamp efter den anden. Medierne underbygger, at nu gælder det for håndboldkvinderne om at fighte og holde stemningen oppe, nu er feberen over os (danskere), det koger etc. Nogle af overskrifterne i Jyllands- Posten lyder: Rock og rul i rødt og hvidt (9/ ), Arenaen har fået 40 i feber (10/ ), Arenaen i kog (11/ ). Fight, (12/ ) og Håndboldpiger sigter mod guldfest i Arenaen (13/ ). I den anden fase blev det lokale fællesskab indskrænket til at gælde omkring selve spillestedet Arenaen. Det lokale mødested Meeting Point måtte aflyse flere af sine arrangementer, som bestod af fælles middage, storskærmsforevisninger og fester i forbindelse med afviklingen af EM Den anden fase tydeliggjorde således, at det lokale og nationale fællesskab primært var et diskursivt fællesskab, der blev opbygget via de lokale og nationale medier i det virtuelle rum. Den tredje fase ved afslutningen af et rituelt forløb består af en genoptagelse i samfundet. Efter at have gennemført et ritual får personen adgang til nye rettigheder og forpligtelser i det sociale fællesskab (Turner 1977:95). Sportsstjerner, som har gennemført krævende præstationer med deres kroppe, får på en lignende måde adgang til social status og anerkendelse 5. Den tredje fase i mediernes beskrivelser af EM 2002 tog form som en fælles fejring af det veloverståede rituelle forløb med anerkendelse af de danske håndboldkvinder. Sejren medførte ny social status for håndboldspillerne i fællesskab; eksempelvis bragte Tv2-sporten et interview med Kristine Andersen under overskriften Kollektivets triumf (www.em.tv2.dk/nyheder 15/ ). Sejren blev dog ikke alene fremstillet som en sejr for håndboldholdet, men også for det nationale fællesskab og for det lokale fællesskab i Århus; som værtssted 6. Overskrifterne i JP-Århus lød blandt andet: Guld til Arenaen (15/ ), Gyldne timer for Århus. Folkefest i smilets by. Det rød-hvide punktum. Arenaen og byen bestod med braveur (16/ ). At mediebegivenheder i moderne vestlige samfund som internationale håndboldmesterskaber bidrager til opbygningen af et lokalt og nationalt fællesskab kan forstås med Benedict Andersons berømte begreber: Imagined Communities (Anderson 1994). Anderson fremhæver betydningen af trykkeri kapitalisme for udviklingen af forestillede fællesskaber. Uden massemedierne vil man ikke kunne forestille sig de millioner andre mennesker, som man deler nationalt fællesskab med. Ligeledes medvirker mediernes beskrivelser af dansk kvindehåndbold til at opbygge et forestillet fællesskab i befolkningen mellem håndboldspillere, fjernsynsseere, tilskuere m.fl. 7 Det forestillede fællesskab omkring dansk håndbold er blevet opbygget gennem længere tid, bl.a. i beskrivelser af håndboldspillets historie, og har på den måde taget karakter som en invented tradition (Hobsbawn & Ranger 1983) 8. Medierne kan derfor bygge videre på en fælles diskursiv forestilling om, at håndboldsporten er en betydningsfuld del af nationens historie og nutid, hvilket kommer til udtryk i form af en rig symbol- 95

6 brug i reportager fra det danske kvindelige håndboldlandsholds kampe ved EM 2002 indrammet i nationalsang og rødhvide farver. Ved hjælp af de nedskrevne og talte ord om forløbet af sportsbegivenheden opbygger medierne således et diskursivt fællesskab, der bidrager til at producere (lokal og) national identitet, samt kønsmæssige forbilleder i det danske samfund. Det kønsmæssige billede af de danske håndboldkvinder vil jeg senere i artiklen analysere i et komparativt perspektiv med mediernes beskrivelser af de danske håndboldpiger ved en anden sportsbegivenhed; nemlig VM 2003, som præsenteres nedenfor. Ufuldendt forløb ved VM 2003 I mediernes nedskrevne og talte reportager fra det nyligt afholdte VM i kvindehåndbold kan man ikke som ved dækningen af EM 2002 finde en opbygning af et diskursivt fællesskab omkring nationens håndboldspillere. Set gennem mediernes dækning af begivenheden bestod de debuterende håndboldpiger ikke deres manddomsprøve inden for håndboldsporten. Det danske kvindelige håndboldlandshold fuldendte ikke det rituelle forløb med en sejr ved VM Forud for VM 2003 beskrev både tv og aviser, hvorledes en række stamspillere havde meldt afbud til landstræneren, og selv efter samlingen i VM-lejren satte medierne spørgsmålstegn ved, om håndboldspillerne var parate til at levere en stærk præstation og hente resultater hjem til Danmark. Eksempelvis skrev Jyllands-Posten: Katrine Fruelund håber på at kunne spille sig i form i løbet af VM-turneringen under overskriften: Nøglespiller langt fra toppen (JP 2/ ). Samtidig blev landstrænerens tvivl om, hvordan håndboldslutrunden ville forløbe, eksponeret på avisens forside under overskriften: Pytlick i tvivl før VM. Ved de afgørende kampe for Danmark allerede i den indledende runde ved VM 2003 lagde medierne ikke som ved EM 2002 op til at fremme fællesskabet omkring håndboldpigerne. Jyllands-Posten fokuserede derimod på enkelte af håndboldspillerne; nemlig debutanter og bagspillere, hvis evner fremstår yderst tvivlsomme i beskrivelsen af Danmarks kampe: Slutrundedebutanterne Anne Petersen og Lise Knudsen kunne som frygtet intet bidrage med fra højre back. (JP 3/ ). Alle bagspillere var store syndere (JP 5/ ). Medierne gjorde således sig selv til dommere over, at de enkelte håndboldspillere ikke levede op til forventningerne. Eksempelvis udtalte Tv2-sporten: Viborgs Katrine Fruelund er en af de rutinerede spillere, der skulle have løftet holdet i denne turnering. Det kneb. For hende og for holdet (www.- vm.tv2.dk/nyheder 7/ ). Efterfølgende kunne spillerne ikke se frem til en genoptagelse i det danske samfund med anerkendelse for deres præstationer. Straks efter nederlaget spurgte Tv2-sportens Sisse Fisker enkelte af håndboldpigerne, hvordan det var at have medvirket til, at Danmark ikke gik videre fra den indledende runde ved et VM i kvindehåndbold. De fleste af spillerne resignerede eller udtrykte deres skuffelse med sig selv og holdet. Line Daugaard tog dog til genmæle og svarede ironisk: Det er sgu da fedt at være med til, at Danmark ikke kommer med i en mellemrunde for første gang i 13 år. Daugaard skyndte sig dog at tilføje: Nej, gu er det ej (www.vm.tv2.dk/nyheder 7/ ). Set i forhold til modtagelsen af sportsudøvere, som vender succesfulde hjem fra internationale sportsbegivenheder, blev de danske håndboldpigers hjemkomst fra VM 2003 forbigået i tavshed. Sportsjournalisterne forsøgte derimod at spørge ind til, hvad landstræner Jan 96

7 Pytlick kunne gøre for at få nogle af de gamle jernhårde ladies med på landsholdet igen. I lyset af det skuffende resultat gav medierne desuden udtryk for, at storhedstiden for dansk kvindehåndbold er ovre. I mediernes reportager fremstod VM 2003 således ikke som et vellykket rituelt forløb, hvor nationens bedste håndboldpiger blev samlet, udsat for en række prøvelser og tildelt ny social status. Til forskel fra tidligere kunne læserne ikke følge en gennemspilning af tre faser i et rituelt forløb i mediernes nedskrevne og talte ord om begivenhederne ved VM Således bidrog medierne ikke til diskursivt at opbygge et stadig stærkere nationalt fællesskab omkring de danske håndboldpiger. Derimod blev der produceret en række forskellige diskurser i forsøget på at forklare nederlaget. Wuthnow beskriver, hvorledes diskurser bliver artikuleret gennem tre analytisk adskilte processer; nemlig produktion, selektion og institutionalisering (Wuthnow 1989:10f). Produktionen tager form ved en formulering af ideer, skrivning af bøger og publicering af aviser m.v. I denne mangfoldighed af diskurser, sker der en selektion af de diskurser, der bedst artikuleres i den givne kontekst (ibid:10). Selektionen kan også forklares ved, at man tilslutter sig nogle diskurser frem for andre, og disse bliver tildelt ressourcer (Zeuner 2000:213f). Dernæst følger en institutionalisering, som tager form ved hjælp af rutinerede mekanismer for produktionen af specifikke diskurser, der bliver del af de institutionelle strukturer i et givet samfund. Det diskursive fællesskab omkring nationens håndboldkvinder ved EM 2002 er et eksempel på, hvorledes en diskurs bliver produceret i medierne og selekteret i forhold til konteksten ved, at tilskuere og kommentatorer tilslutter sig diskursen om det nationale fællesskab. At det er denne diskurs, der artikuleres, skyldes også, at de danske idrætsorganisationer og medier har rutine i at tildele økonomiske og symbolske ressourcer til institutionaliseringen af den nationale diskurs. Ved VM 2003 blev der også produceret forskellige diskurser i medierne, men de blev ikke udvalgt og institutionaliseret som del af én diskurs om det nationale fællesskab. Derimod dukkede der en række forskelligartede diskurser op i medierne. Det er dog relevant at anlægge et kritisk perspektiv på denne begyndende produktion af diskurser, da nogle af disse kan få udbredelse og magt. Diskurser om håndboldpigerne For øjeblikket er der forskellige diskurser på spil i medierne, som forsøger at forklare de danske håndboldpigers nederlag ved VM 2003 og enden på storhedstiden i dansk kvindehåndbold. Disse nationalistiske, fysiologiske og psykologiske diskurser vil jeg beskrive nedenfor og diskutere den kønsmæssige karakteristik af håndboldpigerne, der følger med disse diskurser. For det første forklarer medierne håndboldlandsholdets nederlag inden for en nationalistisk diskurs. Der er på det seneste sket en indtrængning af fremmede spillere i dansk kvindehåndbold i takt med professionaliseringen af den hjemlige håndboldliga. En række indkøb af udenlandske spillere til danske klubber som Slagelse, Viborg, Ikast/Bording, Aalborg DH har medført en indvandring af i alt 64 spillere i den hjemlige liga, oplyser Jyllands-Posten sammen med advarslen: De mange udlændinge vil på sigt dræbe en generation af talenter (JP 1/9 2003). Ifølge medierne er problemet for håndboldnationens overlevelse, at de udenlandske spillere får spilletiden herhjemme. Til gengæld sker der ikke en udvikling af unge danske talenter, som kan føre 97

8 Danmarks kvindelige håndboldlandshold til nye sejre. At udenlandske spillere får meget af spilletiden i danske håndboldklubber bliver altså direkte koblet med et tab for dansk kvindehåndbold. Med andre ord bliver udviklingen af dansk håndbold betragtet som et nulsumsspil. Når der trænger fremmede håndboldkvinder ind i nationen, bliver der ikke plads til de danske håndboldpiger. Implicit i den nationalistiske diskurs ligger der også en kønsmæssig forklaring af de danske håndboldpigers nederlag. De debuterende håndboldspillere er unge og uerfarne piger, da de ikke ved kampe i den hjemlige liga er blevet modnet til som voksne kvinder (og mænd) at kunne klare en række fysiske og mentale prøvelser ved sportsbegivenheder inden for tophåndbold. En anden diskurs, som man kan finde i måden, hvorpå medierne beskriver og forklarer håndboldpigernes mandefald ved VM 2003, er den fysiologiske diskurs. Argumentet er her, at håndboldsporten er blevet stadig mere fysisk krævende siden starten af 1990 erne, og at det specielt har åbenbaret kvinders fysiologiske svagheder. De danske håndboldpiger spiller 60 hjemlige turneringskampe suppleret af blandt andet Champions League kampe og cirka en slutrunde pr. år, oplyser Jyllands-Posten i artiklen For mange kampe for mange skader d. 1/ Bag den fysiologiske diskurs om håndboldpigernes skader ligger der dog en noget mere kompleks udvikling af spillet som følge af med voksende økonomiske og mediemæssige interesser. Med til professionaliseringen hører, at de danske håndboldklubber er blevet afhængige af sponsorer og medier for at få økonomien til at løbe rundt. De direkte Tv-transmitterede kampe fra den danske håndboldliga ligger ofte ved 22-tiden om aftenen. Selv om det ikke direkte er dokumenteret ved fysiologiske undersøgelser, mener flere eksperter, at spilletidspunktet er uhensigtsmæssigt, da kroppen normalt udfører belastende arbejde i de lyse timer og ikke sent om aftenen. Mediernes interesser medfører, at håndboldspillerne udsættes for skifteholdsarbejde med træning om dagen og kampe sent om aftenen. Landsholdets fysioterapeut Gorm Helleberg Rasmussen mener, at der er grund til at være opmærksom på disse forhold i kvindehåndboldligaen, da overbelastningsskader optræder 5-7 gange hyppigere hos kvinder end mænd 9. Jyllands-Posten refererer imidlertid fysioterapeuter for udtalelser om, at kvinder ikke er bygget til at spille håndbold i den nuværende mængde (JP 1/ ). Medierne reducerer således de mange skader til at være et udtryk for kvinders fysiologiske svagheder, så håndboldpigerne kommer til at fremstå som det svage køn. Mediernes tredje forklaring på håndboldpigernes mandefald ved VM 2003 udfolder sig ved hjælp af en psykologisk diskurs. Forud for afviklingen af VM og undervejs blev der skrevet og talt meget om håndboldpigernes manglende koncentration og selvtillid; blandt både stamspillere og debutanter. Eksempelvis satte Tv2-sporten fokus på enkelte af spillerne, som optakt til de afgørende kampe i den indledende runde mod Slovenien og Ungarn d. 6/12 og 7/12. Det lykkes medierne at få nogle af landsholdets stamspillere, som klart nok ikke kunne få deres spil til at fungere sammen med debutanterne, til at tage ansvaret og gå til selvbekendelse: Jeg har ikke formået at få mit eget spil til at fungere. Jeg ved ikke, om det skyldes min koncentration omkring andre opgaver, men jeg skal i hvert fald lære at sortere. Det 98

9 er ikke nogen hemmelighed, at jeg godt kan mærke presset. Jeg må blive mere bredskuldret. Jeg skal kunne håndtere det. Jeg føler ikke, at jeg har et for stort ansvar. I så fald er det mit eget problem (Rikke Hørlykke til JP 6/ ). Under afviklingen af VM gjorde medierne det klart, at stamspillere som Rikke Hørlykke og Line Daugaard ikke levede op til nationens og deres egne forventninger. Den psykologiske forklaring lød eksempelvis, at Daugaard var blevet udtaget for tidligt, hvilket havde medført en falsk tryghed. Sådanne forklaringer illustrerer, hvorledes en populariseret idrætspsykologisk diskurs produceres i medierne. Ifølge D. Margaret Costa og Sharon Guthrie inddrager moderne idrætspsykologisk forskning ofte den sociale interaktion og kontekst i analysen af idrætsudøveres adfærd (Costa & Guthrie 1994:232). Når idrætspsykologien bliver populariseret i medierne, er der imidlertid sjældent plads til en uddybning af den sociale kontekst. Derimod er der fokus på det enkelte individ og dets indre problemer. Inden for den populariserede idrætspsykologiske diskurs bliver den enkelte spiller derfor nemt betragtet som en fejlagtig størrelse. Forventningen i medierne er ligeledes nu, at landstræneren må udbedre disse fejl ved de enkelte håndboldpigers koncentration og selvtillid eller udtage nogle af de jernhårde ladies, som er gjort af en stærkere psyke. Det kønsmæssige ideal er således, at de danske håndboldkvinder (som forbilleder for tidens karrierekvinder) skal kunne spille håndbold med koncentration, sortere, klare presset, tage ansvar, håndtere egne problemer og optræde som bredskuldrede, selv om man som Hørlykke er klejn af sin størrelse. I mediernes beskrivelser af VM 2003 fremstod det danske landshold i kvindehåndbold derimod i høj grad som ungdommelige og usikre håndboldpiger. Det ungdommelige hænger ikke direkte sammen med håndboldpigernes biologiske alder 10, men med en social konstruktion om, at piger er unge på erfaringer, der kan udvikle deres mentale styrke. Det gør sig især gældende i reportager, der præsenterer nogle af debutanterne ved VM 2003 som unge piger, der både er præget af naiv glæde over at deltage og samtidig har manglende erfaringer til at kunne begå sig på den internationale kampscene. Det fremgår blandt andet i en artikel i Jyllands-Posten om Lise Knudsen som En glad pige, der anvendte sin fritid og tid som oversidder ved VM 2003 til at gå ture med nogle af stamspillerne og sidde på sit værelse og male med kakao. I reportagerne fra kampene skriver Jyllands-Posten om Lise Knudsen: Hendes mangler blev stillet til skue for 1,3 mio. danskere. Den stakkels kvinde (undskyld pige) er blot 20 år og spiller i bedste fald fem minutter pr. kamp for stjernespækkede Ikast-Bording (JP 8/ ). Medierne har ellers med sponsorers hjælp op gennem 1990 erne fremstillet det danske håndboldlandshold som jernhårde ladies ; fysisk og mentalt stærke kvinder. Med reportagerne fra VM 2003 har mediernes omtale ændret sig med en række diskurser, der for det første giver en indtrængning af de fremmede skylden for, at danske håndboldpiger ikke bliver modnet som kvinder, for det andet forklarer håndboldpigernes skader med, at de tilhører det svage køn, og for det tredje beskriver manglerne i de ungdommelige håndboldpigers mentale styrke. 99

10 Maskuline og feminine stereotyper En sammenligning af mediernes diskursproduktion i forbindelse med EM 2002 og VM 2003 viser et skift og en i begge tilfælde ensidig måde at beskrive henholdsvis de danske håndboldkvinders maskuline styrker og håndboldpigernes feminine svagheder. Med denne modsatrettede karakteristik vil jeg ikke forstærke ideen om, at der findes visse maskuline sider og andre feminine sider. Derimod gælder det her om at udpege, hvorledes medierne medvirker til at konstruere forskellige kønsmæssige stereotyper (Creedon 1994, Kane & Greendorfer 1994, Duncan & Messner 1998). At køn bliver socialt konstrueret betyder, at det maskuline ikke nødvendigvis er forbundet til biologisk at være mand. Derimod kan kvindelige håndboldspilleres stærke præstationer medføre, at de kønsmæssigt bliver betragtet som maskuline, mens svage præstationer fra såvel kvindelige som mandlige idrætsudøvere i højere grad bliver forbundet med den stereotype feminine rolle. De stereotype kønsrolleforventninger i vestlige samfund er ifølge kønsforskerne Mary Jo Kane og Susan L. Greendorfer, at det er maskulint at være aktiv, aggressiv og spontan, mens det er feminint at være svag, passiv og lydhør (Kane & Greendorfer 1994:29f). Samtidig indgår disse karakteristika af kønsforskelle i et kønshierarki, hvor de maskuline karaktertræk fremstår som overordnede idealer specielt inden for fysisk krævende områder som sport. Set med de stereotype billeder af det maskuline og feminine er der fra EM 2002 til VM 2003 sket et skift i mediernes kønsmæssige karakteristik. Håndboldspillerne blev ved EM 2002 rost for en mandfolkeindsats; for deres aktive fight og målrettethed mod sejren, samt for spontaniteten i deres spil. Ved VM 2003 satte medierne imidlertid fokus på håndboldpigernes svage og uforbederlige indsats, som kun udviste et ynkeligt maskulint potentiale eksempelvis i kampen mod Elfenbenskysten: Og ja, der var sejrssang i det danske omklædningsrum. Men resten af den danske indsats er så fyldt med mislyde, at en fed hankat i brunst ville lyde tilforladelig i sammenligning (JP 4/ ). Over for mediernes massive kritik fremstod håndboldpigerne ved VM 2003 som feminint svage karakterer, der oven i købet var lydhøre over for kritikken. I Ulrik Wilbeks og videre i Jan Pytlicks tid som landstræner har man forsøgt at gøre opmærksom på, hvorledes håndboldpigerne må betragtes som kvinder og ikke som mænd. Eksempelvis har Wilbek i bogen Forskellighed gør stærk oplistet nogle generelle forskelle mellem kvinder og mænds egenskaber i forhold til håndboldspillet. Wilbek beskriver bl.a., at kvinder har lav selvtillid, er procesorienterede og afhængige af tillid, mens mænd har høj selvtillid, er resultatorienterede og anser ambitioner som en dyd (Wilbek 1997:137f). Samtidig nævner Wilbek en generel forskel mellem en traditionel kvindetype og en ny kvindetype, men understreger dog, at én hel generation af piger ikke uden videre ændrer karakter til som den nye type af kvinder at følge i mændenes fodspor og skabe karriere for enhver pris (ibid: 136). Det er dog udelukkende den nye karrierekvindetype, som medierne favoriserer, når de hylder de danske håndboldkvinder ved EM 2002 som stærke, målrettede og ambitiøse. Medierne udstiller derimod den traditionelle kvindetype i de ironiserende reportager om de svage og relativt uambitiøse håndboldpiger ved VM

11 Denne komparative analyse er begrænset til at undersøge en udvalgt del af de danske mediers dækning af EM 2002 og VM 2003, men finder støtte i den norske køns- og idrætsforsker Gerd von der Lippes analyser. Von der Lippe har blandt andet undersøgt forskellige nationale mediers beskrivelser af deres håndboldkvinder i forbindelse med EM i kvindehåndbold i 1998 (von der Lippe 2002). Von der Lippe lister en række kriterier for, hvorledes repræsentationen af kvindelige idrætsudøvere i medierne kan bidrage til (re)konstruktionen af national identitet 11. Et af disse kriterier viser sig i både danske, tyske, ungarske, norske og rumænske medier, hvor nationens håndboldpiger bliver præsenteret som aggressive, seje og stærke kvinder i forhold til de andre (ibid:388). Som kvindelige amazoner, der har styrke til at klare sig i international håndboldsport, kan kvinder altså bidrage til den nationale identitet. De nationale medier er således aktive agenter i konstruktionen af fælles forestillinger og forbilleder (Kane & Greendorfer 1994:41). De danske mediers interesse for sport og særligt for det kvindelige håndboldlandshold har op gennem 1990 erne medvirket til at udvikle et billede af stærke og succesfulde kvinder, der går imod det stereotype feminine billede. Danske feminister har vejret forår i luften, idet kvindelige idrætsudøvere i langt højere grad end tidligere er blevet repræsenteret i medierne (Bach 2002:68f). Kønsmæssig mangfoldighed? Mediernes beskrivelser af kvindelige idrætsudøvere i maskuline sportszoner som tophåndbold rejser imidlertid spørgsmålet, om der har udviklet sig en mere mangfoldig opfattelse af piger og kvinder i medierne. Eller sker der snarere en reproduktion af velkendte kønsmæssige stereotyper med den nuance, at kvindelige idrætsudøvere (blandt andet de danske, kvindelige håndboldspillere) enten fremtræder med maskuline eller feminine karaktertræk i medierne. Lone Friis Thing skriver i indledningen til sin ph.d.-afhandling, at kvinders indtog i maskuline sportsgrene kan fortælle om forandringsprocesser og en pluralisering i de kvindelige identiteter (Thing 1999:17). Kvinder, som invaderer traditionelt maskuline sportszoner, udfordrer den maskuline dominans i sport (Messner 1992). Fokus flyttes fra en kvindelighed, der er forbundet med udseende og tiltrækning (passive træk), til en aktiv kvindelighed ved udøvelse af sport (Thing 1999:263). Things konklusion er dog, at kvinders deltagelse i sport både er begrænsende, idet kvinder reproducerer den maskuline kultur, og mulighedsskabende, idet kvinder kan udfolde sig kropsligt på måder, som kvinder ikke har haft mulighed for tidligere (ibid: 266f). Ifølge Alice Riis Bach skete der i 1990 erne med de jernhårde ladies som frontfigurer en revolution i de danske mediers syn på og behandling af kvinder i sport (Bach 2002:11f). Bach mener, at denne revolution har en enorm betydning for kommende generationer af piger, der vil kunne vokse op med kvindelige sportsstjerner som synlige forbilleder og sporten som en mulig karrierevej. Det er således som forbilleder for tidens karrierekvinder og qua deres opnåelse af flotte resultater, at håndboldpigerne har kunnet udfordre en række stereotyper (Bach 2002:101f 12 ). Bach beskriver dog ikke, hvad der sker, når de kvindelige idrætsudøvere ikke længere er succesfulde. Spørgsmålet er nemlig nu, om mediernes beskrivelser af de jernhårde ladies blot har givet et billede af succesfulde kvindelige idrætsudøvere i en maskulin sportsverden og ikke har udfol- 101

12 det en pluralistisk forståelse af kvinder og piger i medierne. I det øjeblik, at landsholdet i kvindehåndbold ikke længere formår at leve op til de maskuline idealer, er medierne tilbøjelige til at falde tilbage til en stereotyp beskrivelse af håndboldpigernes kvindelighed. Analysen af de danske mediers beskrivelser fra EM 2002 og VM 2003 har netop illustreret tendensen til at skifte mellem en stereotyp karakteristik af kvindelige idrætsudøveres enten maskuline eller feminine sider. Den stereotype feminine rolle tager ifølge amerikanske køns- og idrætsforskere form i medierne ved en seksualisering, kommercialisering, trivialisering og devaluering af kvinders sportsudøvelse (Kane & Greendorfer 1994:36). I forlængelse af en Champions League kamp med Anja Andersens sejrrige håndboldhold fra Slagelse viste Tv2-sporten for nylig en reportage om cheerleaders i USA. Disse dansere og koreografer, der udfylder pausen i maskuline sportszoner ved amerikanske fodboldkampe, repræsenterede det andet yderpunkt på det kønsmæssige spektrum ved at optræde som blonde, langbenede, tynde, storbarmede, smilende og naive piger. Medierne bevæger sig således mellem de kønsmæssige poler ved efter reportagen om de stærkt spillende håndboldkvinder fra Slagelse at fremvise anderledes feminine sportsudøvere. De kvindelige håndboldspillere er selv opmærksomme på, hvorledes det, at de fremstår som stærke inden for håndboldsporten, nemt får dem til at fremstå som maskuline i medierne, og de derfor også må fremvise deres feminine sider (jf. udtalelser fra håndboldspillerne Kristine Andersen og Karin Mortensen iklædt kjoler i Tv2 s Året der gik 2002 umiddelbart efter EM 2002). At de danske håndboldpiger klæder sig i kjoler og fremhæver deres kvindelighed kan forstås med inspiration fra Dorte Marie Søndergaards analyse af Tegnet på kroppen (Søndergaard 1996). Søndergaard henter tegnbegrebet fra semiotikkens definitioner af, at et fænomen bliver repræsenteret gennem tegn, som aflæses af interpretanter, der møder fænomenet med tegnet (Jørgensen 1993:22, Søndergaard 1996:90). Fænomenet køn bliver således repræsenteret gennem kropslige kønsforskelle, der bliver stedfortrædende tegn for den sociale konstruktion af køn, som aflæses i mødet med kroppenes kønslighed. Udover, at kroppen således har en almen tegnfunktion, er de betydninger, som kroppene bliver tillagt, historiske og samfundsmæssigt specifikke (Søndergaard 1996:91f). Tegnet er desuden ikke alene noget, der bliver kommunikeret mellem kroppen og omgivelserne, men virker også som et tegn indad i personen om, hvorledes han eller hun skal forstå sig selv. Med inspiration fra Søndergaard kan man sige, at samfundets normer om, hvad der er maskulint og feminint også virker indad i de enkelte håndboldspillere. Således påvirker den måde, som håndboldpigerne bliver aflæst af omgivelserne som bærere af kvindelige tegn på kroppen, også måden de forstår sig selv på. Håndboldpigerne har nemlig samtidig erhvervet sig maskulint konnoterede færdigheder inden for håndboldsporten, som gør det nødvendigt for dem at afbalancere måden, hvorpå de præsenterer sig selv som kvinder. I et bogstaveligt forsøg på at vise de feminine sider af sig selv har et af de kvindelige håndboldklubhold i Norge, Bækkelaget, hentet hjælp fra to mandlige fotografer. Klubben har produceret en kalender for år 2004, hvor der for hver måned er et stort billede af en af spillerne; fotograferet topløs og/eller med blondeundertøj. Kalenderen fremviser således en række af billeder, der ligner Magasins 102

13 udsalgskatalog eller en samling af Ekstrabladets side 9 piger. Forrest i kalenderen har man forsøgt at retfærdiggøre denne kommercielle produktion med argumenter om, at pigerne selv ønsker på samme tid at fremstå som romantiske, sensuelle og seje: Ønsket var å lage en kalender som så spennende ut og som kunne vise spillerne i en anden setting enn det som er forventet av håndballspillere. Jentene eget ønske var å kunne få se litt romantiske, litt røff og tøff ut. De ble stylet og frisert, og fotografert en sen kveldsstund. Det var en utfordring å få portrettere jentene med så forskjellige forutsetninger og personligheter. Vi fikk full kunstnerisk frihet til dette. Jentene fikk selv godkjenne bildene som skulle trykkes i kalenderen. Både jentene og vi er godt fornøyd med produktet du holder i hånden nå. Det gjenstår bare å se om markedet tar godt imot kalenderen, og at den blir et fast årlig produkt i håndball-laget (Reinhardsen, R. & Bjørge, A. Nordstrandsfotografene). At man i Bækkelaget har fået produceret en kalender, hvor håndboldspillernes kvindelige sider bliver fremstillet på en stereotyp måde som del et kommercielt produkt, kan forklares i sammenhæng med, at det norske klubhold på en måde er i den samme situation som det danske landshold i kvindehåndbold. Bækkelaget oplever for øjeblikket en række sportslige nederlag (og et tab af social anerkendelse) efter i 1990 erne at have været blandt de førende klubhold inden for kvindehåndbold i Norge og i internationale sammenhænge 13. Konklusion Denne analyse af en dansk avis og tvkanals beskrivelser af landsholdet i kvindehåndbold ved EM 2002 og VM 2003 har illustreret, hvor hurtigt mediernes diskursproduktion kan skifte i det øjeblik, at kvindelige idrætsudøvere ikke længere er blandt de bedste inden for deres sport. Desuden har jeg diskuteret tendensen til at devaluere og trivialisere billedet af kvindelige eliteidrætsudøvere i en stereotyp kvindelighed, hvilket i mediernes beskrivelser af de danske håndboldpiger kommer til udtryk som en ungdommelig kvindelighed med mangel på fysisk og mental styrke. Skiftet i den kønsmæssige repræsentation af det danske landshold i kvindehåndbold er forbundet med mediernes muligheder for at producere forskellige diskurser, som kan udvikle sig i et institutionaliseret fællesskab med idrætsorganisationer, sponsorer, lokale arrangører, konkurrerende medier m.fl. Ved hjælp af Wuthnow og Zeuners forslag om at studere nedskrevne, talte og rituelle bidrag til opbygningen af et diskursivt fællesskab har jeg beskrevet, hvorledes mediernes skriftlige og mundtlige reportager fra EM 2002 fremstiller begivenheden med et rituelt forløb i tre faser og dermed bidrager til at (re)producere et nationalt fællesskab, som den danske befolkning er blevet forvænt med at få bekræftet ved internationale sportsbegivenheder i kvindehåndbold op gennem erne. I mediernes beskrivelser af begivenhederne ved VM 2003 kan man ikke finde det samme selvforstærkende rituelle forløb, men en produktion af forskellige nationalistiske, fysiologiske og psykologiske diskurser, som alle har uheldige undertoner i den kønsmæssige repræsentation af de danske håndboldpiger. Medierne udnytter for mig at se ikke muligheden for at beskrive mangfoldigheden ved kvindelige (og for så vidt hel- 103

14 ler ikke ved mandlige 14 ) idrætsudøveres kønslighed. En mangfoldighed, der ikke bliver udfoldet, når den resultatorienterede sportsjournalistik formidler sejre og nederlag med henholdsvis maskulint og feminint betonede karakteriseringer af udøverne. Idrætsudøvere i aktion fremviser imidlertid, at der for begge køns vedkommende findes en stor mangfoldighed inden for kropsbygninger og karaktertræk. Det er denne kulturelt mangfoldige kønslighed, som i højere grad må have plads i medierne frem for stereotype beskrivelser af kvindelige og mandlige idrætsudøvere. Noter 1. Det danske landshold i kvindehåndbold blev i en lang sejrrig periode op gennem 1990 erne sponseret af Dansk Metal og fik derfor tilnavnet de jernhårde ladies (jf. form/beretningen.htm). 2. Aldersgennemsnittet for deltagerne ved EM 2002 var omkring de 25 år, mens det ved VM 2003 var o. 26 år. 3. Over en million danskere læser Jyllands- Posten på hverdage eller søndage. Avisen udkommer over hele landet, dog med størst oplag i Østjylland og øst for Storebælt. Fordelingen af JP s læsere er forholdsvis jævn efter køn, alder, uddannelse, erhverv og husstandsindkomst, dog så der er procentvist lidt flere mænd, veluddannede, funktionærer og personer med høj indkomst blandt Jyllands-Postens læsere end totalt i befolkningen (www.jp.dk/annonce/mediainfo). 4. I forbindelse med analysen af overgangsritualer i såkaldte traditionelle samfund definerer Victor Turner et ritual som: Prescribed formal behavior or occasions not given over to technological routine, having reference to beliefs in mystical beings or powers. (Turner 1967:19). Turner understreger således, at ritualer traditionelt er forbundet med religiøse og samfundsbevarende funktioner til forskel fra kulturelle genrer i moderne samfund, som besidder rituelle træk bl.a. i deres forløbsstruktur. Turner nævner sport, som et eksempel på liminoide genrer i moderne samfund, forstået på en sådan måde, at sport (til forskel fra et traditionelt overgangsritual) er et moderne fritidsfænomen, der ikke på samme måde opfylder den funktion at reproducere de sociale strukturer i et samfund (Turner 1992: 52f). 5. Med Bourdieus ord kan sportsstjerner efter et veloverstået mesterskab konvertere deres fysiske kapital til social kapital. Bourdieu nævner kort, at folks deltagelse i sport medfører og kræver en fysisk kapital (Bourdieu 1978:834). Den danske sociolog Martin Munk har uddybet mulighederne og begrænsningerne ved konverteringer af fysisk sportskapital til andre kapitalformer i sin analyse af eliteidrætsudøveres livsbaner (Munk 1999). 6. En del af den indledende runde og mellemrunden, samt hele slutrunden foregik i det nye idrætsbyggeri Arenaen ved Århus Stadion. Afviklingen af EM 2002 blev betragtet som den første manddomsprøve for Arenaen som værtssted for internationale sportsbegivenheder, hvilket Århus Kommune og Sport Århus Events ligeledes havde stor andel i. 7. At begivenheden har bred national appel i befolkningen, kan man finde antydet i opgørelser af, at alle Danmarks kampe i den indledende pulje blev set af over en million fjernsynsseere med endnu højere seertal for mellemrunden, semifinale og finale (www.em.tv2.dk/nyheder d. 10/ ). Kvindehåndbold på fjernsynet appellerer i høj grad også til kvinder og piger som seere og tilskuere. Denne bredde skal ses i forhold til, at Tv-sport generelt bliver set af 63 % mænd og af 28 % kvinder, mens avisernes sportssider læses af 54 % mænd og 23 % kvinder (Larsen 2003:77). 8. I forskellige historiske fremstillinger blandt andet Håndbold i Danmark (udgivet af Dansk Håndbold Forbund i 1954) har danskeren Holger Nielsen fået tildelt den største del af æren for at have opfundet håndboldspillet i Danmark og på internationalt plan (Skjerk 2001:120). 9. Telefoninterview med det danske landshold i kvindehåndbolds fysioterapeut Gorm H. Rasmussen, december Modsat mediernes beskrivelser var håndboldpigerne ved VM 2003 ikke yngre, men lidt ældre end deltagerne ved EM 2002 (jf. note 2). 104

15 11. Von der Lippe (2002) nævner fire kriterier, der skal til for, at kvindesport kan bidrage til en (re)konstruktion af national identitet: 1. sporten må have en glorværdig historie (Det finder Lippe er tilfældet i Danmark, Ungarn, Norge og Rumænien), 2. sporten må præsenteres som sex appropriate i den aktuelle historiske kontekst (Danmark, Ungarn, Norge og Rumænien), 3. idrætsudøvernes kroppe må blive formidlet som aggressive, seje, stærke og ikke svage (Danmark, Tyskland, Ungarn, Norge og Rumænien), 4. europæiske mesterskaber inden for sporten må repræsenteres som en mediebegivenhed i landet (Danmark og Norge). 12. Bach (2002:101) nævner fire stereotyper: 1. kvinden, der i virkeligheden er en næsten-mand, 2. den hysteriske, psykisk svage og intrigante kvinde, 3. den søde, smilende og sexede Lolita-pige, 4. husmoderen og hustruen. 13. Bækkelaget var i 1990 erne førende i den norske kvindehåndboldliga og i internationale håndboldturneringer og havde stjerner som Anja Andersen og Kjersti Grini på holdet. Siden er klubben rykket ned i 1. division, hvor de p.t. ikke har udsigt til oprykning til den bedste liga (http://www.- handball.no/resultater/resultater.asp). 14. Et interessant perspektiv for denne analyse vil være at sammenligne materialet om håndboldpigerne med mediernes beskrivelser af mandlige idrætsudøvere. Det har dog ikke været muligt at inddrage et sådant materiale i denne artikel. Litteratur Anderson, Benedict 1994[1983]: Imagined communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London/ New York: Verso. Bourdieu, Pierre 1978: Sport and Social Class. Social Science Information 17 (6); Bach, Alice Riis 2002: Kvinder på banen. Sport, køn og medier. København: Rosinante. Costa, D. Margaret & Guthrie, Sharon R. 1994: Women and Sport. Interdisciplinary Perspectives. Windsor: Human Kinetics. Creedon, Pamela J. 1994: Women, Media and Sport: Creating and Reflecting Gender Values. In: Creedon, P.J. (ed): Women, Media and Sport. Challenging Gender Values. London: Sage Publications, Duncan, Mary C. & Messner, Michael A. 1998: The Media Image of Sport and Gender. I: Wenner, Lawrence A. (ed): Mediasport. London/New York: Routledge. Hobsbawn, Eric & Ranger, Terence 1983: The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press. Jørgensen, Keld Gall 1993: Semiotik. København: Nordisk Forlag. Kane, Mary Jo & Greendorfer, Susan 1994: The Media s Role in Accomodating and Resisting Stereotyped Images of Women in Sport. In: Creedon, P.J. (Ed): Women, Media and Sport. Challenging Gender Values. London: Sage Publications, Larsen, Knud 2003: Idrætsdeltagelse og idrætsforbrug i Danmark. Århus: Forlaget Klim. Messner, Michael A. 1992: Sport and the Problem of Masculinity. Power at Play. Boston: Beacon Press. Munk, Martin 1999: Livsbaner gennem et felt. En analyse af eliteidrætsudøveres sociale mobilitet og rekonversioner af kapital i det sociale rum. Lund Dissertations in Sociology. Skjerk, Ole 2001: Dameudvalgets inderlige overflødighed. Kvindehåndbold i Danmark Ph.d.-afhandling. Institut for Idræt, Københavns Universitet. Søndergaard, Dorte Marie 1996: Tegnet på kroppen Køn, koder og konstruktioner blandt unge voksne i Akademia. København: Museum Tusculanums Forlag. Thing, Lone Friis 1999: Sport en emotionel affære: kvinder, holdsport og aggres- 105

16 sion. Ph.d.-afhandling, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Turner, Victor 1967: The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu Rituals. London: Cornell University Press. Turner, Victor 1977[1969]: The Ritual Process: Structure and Anti-structure. New York: Cornell University Press. Turner, Victor 1983: Liminal to Liminoid, in Play, Flow, and Ritual: An Essay in Comparative Symbology. I: Harris, J. & Park, R. (Eds): Play, Games and Sports in Cultural Contexts. Illinois: Human Kinetics Publishers, Turner, Victor 1992[1982]: From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play. New York: PAJ Publications. Van Gennep, Arnold 1969[1909]: The Rites of Passage. The University of Chicago Press. Von der Lippe, Gerd 2002: Media Image; Sport, Gender and National Identities in five European Countries. International Review for the Sociology of Sport. 3-4; Wilbek, Ulrik 1997: Forskellighed gør stærk. Viborg: Centrum. Wuthnow, Robert 1989: Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment and European Socialism. Cambridge/ Massachusetts/London: Harvard University Press. Zeuner, Lilli 1999: Logik eller diskurs. København: Institut for Organisation og Arbejdssociologi. Zeuner, Lilli 2000: Sociologisk kulturteori mellem naturvidenskabelig og kulturvidenskabelig tænkning. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne. 106

Dansk kvindehåndbold i medierne

Dansk kvindehåndbold i medierne Sine Agergaard Dansk kvindehåndbold i medierne fra jernhårde ladies til småpiger Mediernes dækning af internationale sportsbegivenheder medvirker til en konstruktion af national og kønslig identitet i

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Et håndboldemne i matematik

Et håndboldemne i matematik Et håndboldemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk I 2010 blev der afholdt europamesterskab i damehåndbold. Slutrunden var delt mellem to lande Danmark og Norge. Der var

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

EM i KVINDEhåndbold Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering

EM i KVINDEhåndbold Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering EM i KVINDEhåndbold 2010 - Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering EHF Euro 2010 I Dansk Håndbold Forbund (DHF) er vi stolte af i samarbejde med Norsk Håndbold Forbund

Læs mere

Danmark-Tyskland VIP-ARRANGEMENT GF WORLD CUP 10 DHF PARTNER. Torsdag d. 23. september 2010 Van Koch, Århus Lystbådehavn

Danmark-Tyskland VIP-ARRANGEMENT GF WORLD CUP 10 DHF PARTNER. Torsdag d. 23. september 2010 Van Koch, Århus Lystbådehavn DANSK HÅNDBOLD FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Telefon +45 4326 2400 dhf@dhf.dk Besøg os på: www.dhf.dk DHF PARTNER VIP-ARRANGEMENT Torsdag d. 23. september 2010 Van Koch, Århus Lystbådehavn

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre

Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Ungdomsarbejde i Aalestrup IF gav 2 Danske mestre Mikkel Høgh og Søren Mortensen blev Jysk og Dansk mester.. med en Aalestrup træner ved roret. Stregspilleren Mikkel Høgh og bagspilleren Søren Mortensen

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse

Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Dagplejen i Danmark en observationsundersøgelse Af ph.d. Ole Henrik Hansen, Aarhus Universitet Resumé Undersøgelsens mål var at besvare følgende spørgsmål: Spørgsmålet er om ikke dagplejen, med en enkelt

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel?

Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Professionel omsorg i pædagogisk arbejde - Hvad vil det sige at være professionel? Litteratur til i dag: Jensen(2014). Det personlige i det professionelle, side 265-280 Dato: 30.9.2014 ! Snak med din sidemand

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

4. Den historiske udvikling i forholdet mellem sportsjournalistik, idræt og udøverne 1

4. Den historiske udvikling i forholdet mellem sportsjournalistik, idræt og udøverne 1 4. Den historiske udvikling i forholdet mellem sportsjournalistik, idræt og udøverne 1 Sportsjournalistik har i de cirka hundrede år, den har eksisteret i Danmark som genre, gennemgået en kraftig udvikling.

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

Forord. Klædt af på nettet

Forord. Klædt af på nettet Forord Klædt af på nettet personlige beretninger fra den virtuelle verdens gråzone Morten Bang Larsen Det kan være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, når man kun er 14 år, og hele verden

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter.

2013 er efterhånden skudt godt i gang. Også i Risskov Taekwondoklub, hvor et nyt år for os betyder en masse nye projekter. Michael Hartvig Fra: Risskov Taekwondo Klub [ChungMoo@klub-modul.dk] Sendt: 4. marts 2013 20:56 Emne: Nyhedsbrev marts 2013 Kære alle medlemmer af Risskov Taekwondoklub, 2013 er efterhånden skudt godt

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M

FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! O M FA Ellesskab - hvad er det? -Definitioner på fa Ellesskab! T D A O M K E R I Indhold En formidlingsøvelse, hvor eleverne, ud fra to definitioner af begrebet fællesskab, skal udarbejde en collage. Collagerne

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert

Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert Danske atleters veje til eliten Et kvalitativt interviewstudie af danske elite atleter delprojekt Fra Talent til Ekspert 1 07-02-2014 mini-seminar om talentudvikling indenfor elitesport Talentudvikling

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE

BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE 5.12.2013 BLØDE PIGER I HÅRD KONKURRENCE TALENTUDVIKLING SOSU - LUU KONFERENCE HVAD VIL I GIVE DE UNGE MED? INDTRYK FRA SKILLS 2013 Det rykkede! Engagement Søgende Åbenhed Mod Reflekterede Personlig udvikling

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Et blik på STU en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - at finde sige selv og den rigtige plads i samfundet Kathrine Vognsen Cand.mag i Læring og forandringsprocesser Institut for Læring og

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

M a rtin Langagergaard

M a rtin Langagergaard Cand.scient. Idræt og psykologi Driver virksomheden Learn2improve med base i Aalborg Gennem 15 år specialiseret i præstationspsykologi arbejder som mental træner, konsulent og rådgiver Løser pt. opgaver

Læs mere

Hvordan kan vi forebygge? Bodil Pedersen RUC, 9/3/11

Hvordan kan vi forebygge? Bodil Pedersen RUC, 9/3/11 Hvordan kan vi forebygge? Tertiær: Efter det er sket. Terapi, selvhjælpsgrupper, familier, straf, mm.(mest fokus på individ og direkte intervention Sekundær: Mens det sker. Lokale kampagner i klubber,

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V ER ALT SOM SKINNER GULD? SIDE 1/8

BRUG DIN STEMME U D S K O L I N G / E L E V ER ALT SOM SKINNER GULD? SIDE 1/8 SIDE 1/8 TAL OM TEMAETS OVERSKRIFT: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LÆS OG ANALYSÉR SYMBOLER Symboler kan defineres

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie

1. Opsøg faktuel viden om missionsområdets kulturhistorie Kulturforståelse er en af forudsætningerne for, at danske soldater kan løse deres opgaver i internationale missioner. I de fleste missioner indgår der samarbejde med andre landes militær og en vis kontakt

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter.

universitet). Hun har fulgt med i diskussioner på netfora og interviewet et udvalg af hundeejere og hundefaglige eksperter. Af: Maria Gilje Torheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Hunden regnes for at være vores ældste husdyr, og hund og menneske har levet sammen i mindst 14.000 år. Alligevel er forholdet

Læs mere

Strategiske drenge og flittige piger

Strategiske drenge og flittige piger Pigerne på hhx forbereder sig mere end drengene. Men drengene er ikke så bange for at sige noget i timerne, selvom de ikke har forberedt sig. Det viser en ny stor undersøgelse om eleverne på hhx. Rikke

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Kristi Himmelfartsdag

Kristi Himmelfartsdag Kristi Himmelfartsdag Salmevalg Indgangssalme: Til Himmels fór den ærens drot, 252 Salme mellem læsninger: Til Himlene rækker, 31 Salme før prædiken: Hvad er det at møde, 249 Salme efter prædiken: Din

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING

KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Fra: "Fremtidsorientering", nr. 3, 2001 KONKURRENCEIDRÆT UNDER FORANDRING Af Knud Larsen, sociolog og idrætsforsker ved forskningsinstitutionen Idrætsforsk. Konkurrenceidrætten har været karakteriseret

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

ESPORT COMPUTERSPIL SOM SPORT VED JENS CHRISTIAN RINGDAL THOMAS KOED ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER

ESPORT COMPUTERSPIL SOM SPORT VED JENS CHRISTIAN RINGDAL THOMAS KOED ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 78 Offentligt ESPORT VED THOMAS KOED FORMAND JENS CHRISTIAN RINGDAL FORMAND ESPORT DANMARK HOVEDBESTYRELSEN ROSKILDE ESPORT OG DE DANSKE ESPORTSFORENINGER COMPUTERSPIL

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere