Ølbrygning - fra en biologisk synvinkel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølbrygning - fra en biologisk synvinkel"

Transkript

1 Ølbrygning - fra en biologisk synvinkel Skrevet af Mikkel Hansen Kursistnummer: VUC Nordsjælland Ølbrygning

2 Indhold 1. Indledning Brygprocessen De fire faser Malten Mæskningen Urtkogning Fermentering og lagring Ingredienser Malt og Sukker Humle og andre krydderier Klaringsmidler Ølgær Forskellen på Tradition og Industri Vandet Malten i Håndbryg og Industri Humlen Gær i Håndbryg og Industri Klaringsmidler Konklusion English Summary Litteratur og Kildeliste Side 2 af 28

3 1. Indledning Ølbrygning kan i korte træk beskrives, som det at bage brød. Man starter med mel/korn, blander det med vand (mæskning), tilsætter evt. nogle ønskede krydderier (urtkogning), sætter det til at hæve (fermentering), bager det til sidst og sætter det til afkøling(lagring). Da jeg selv har snuset lidt til ølbrygning, er dette ikke ny viden for mig. Men jeg ved derimod ikke, hvilke biologiske processer der er gældende i hvert enkelt trin af brygningen. Gennem denne opgave vil jeg prøve at belyse brygfasens forskellige trin, ud fra en biologisk synsvinkel. Ydermere vil jeg forsøge at afdække betydningen af de enkelte råvarer, der indgår i brygningen.. Til slut vil jeg forsøge at tydeliggøre forskellene på et traditionelt bryggeri, og et moderne industrielt bryggeri. Jeg har valgt at placere alle noter i sidefoden. Og de enkelte bøger, forfattere, udgivelsesår og oplagsnummer vil være at finde i litteraturlisten bagerst. Alle hjemmesider, der er benyttet i opgaven, står også noteret i sidefoden, og også disse vil være at finde, med tilhørende dato i litteraturlisten bagerst. Mine litterære valg er baseret på de bøger, som er anbefalet på (danske ølentusiasters hjemmeside), samt hvad jeg har haft tilgængeligt. Side 3 af 28

4 2. Brygprocessen 2.1 De fire faser I år 1516 blev der, i Tyskland, indført en lov, som omhandlede, hvad en øl måtte indeholde: Vand, bygmalt og humle. Det var først i 1860-erne at man opdagede gærs markante betydning for øl, og da blev loven også ændret. Das Reinheitsgebot (renhedspåbudet), satte begrænsninger for, hvad øl var. For at simplificere forklaringen af brygprocessen, vil jeg tage udgangspunkt i denne lov, selv om øl dog kan indeholde langt flere ingredienser end det tilladte, ifølge das Reinheitsgebot. 1 Brygprocessen kan i grove træk deles op i 4 faser 1. Mæskning Bygmalten bliver kogt sammen med vand for at trække sukkerstoffer ud af det maltede korn 2. Urtkogning Her koges urten sammen med humlen for at trække smagsstoffer ud af humlen. 3. Gæring/fermentering Den færdige urt sættes til gæring, ved hjælp af ølgær. 4. Flaskegæring/Lagring Den færdigt gærede øl hældes på fustage eller flasker. Den restgær der stadig er tilbage i flasken, danner kulsyre i denne periode. Tabel 1 Brygprocessens 4 faser 2 Men før man overhovedet kan nå den første fase, mæskningen, skal malten fremstilles. 1 d. 25/ :36 2 Tabel 1 udarbejdet ved hjælp af Håndbog i Ølbrygning s. 66,67 og s. 98 Side 4 af 28

5 2.2 Malten Maltens opgave i øllet er at tilføje sukkerstoffer. Disse bliver dannet ved at turbospire korn, tørre det og derefter riste det. For at forstå maltningens proces, er man nødt til først at kende til kornets opbygning. Bygkornet deles generelt op i 3 dele: Skallen, Kimen og frøhviden. Skallen er yderste lag af kornet. Frøhviden består hovedsageligt af celler fulde af stivelse. Ud over stivelse indeholder frøhviden også et fedt- og proteinlag kaldet Aleuron. Kimen indeholder blandt andet skjoldbladet der suger næring fra frøhviden for at skabe vækst. Skedebladet er plantens første synlige blad. I Figur 1 d. 26/1/2011 kimknoppen dannes der nye blade, sideskud, og aks. Til slut er der kimroden som er det vokser og bliver til plantens egentlige rod, der senere hen kan opsamle næring d. 26/1/2011 Side 5 af 28

6 Kornet, i dette tilfælde bygkorn, bliver udblødt i vand, for at starte en spiring. Under denne proces stiger indholdet af vand fra ca. 16 % til 45 %. Når kornet bliver mættet med vand på denne måde, vil kornet straks begynde at spire. Kornet har en form for madpakke med sig i form af stivelse (amylose). Amylose er et polysaccharid, og for at planten kan omsætte amylosen, skal den ved hjælp af enzymet amylase nedbryde amylosen til maltose og glukose. Under naturlige omstændigheder vil kornet bruge sin madpakke til selv at forsyne sig med energi, indtil det kan optage energi fra omverdenen via fotosyntese. Men hele formålet med malt er jo at trække sukkerstoffer ud af kornet, og derfor stoppes spiringen ved at tørre kornet, inden al stivelsen er brugt op. Herefter ristes kornet ved høj temperatur. Temperaturen er forskellig for forskellige malttyper, og dette vil blive belyst nærmere i kapitlet om de enkelte ingredienser. Til slut fjernes rodspiren, der ellers ville give en uønsket smag i øllet, og man har nu en færdig malt, der kan mæskes Mæskningen Formålet med mæskeprocessen er at nedbryde stivelsen i malten til glukose og maltose. Mæskningen hjælper også med delvist at nedbryde proteinet i malten, så øllet bliver klarere. Mæskningen foregår i en gruekedel. Før man hælder malten op i gruekedelen, skal malten dog først kværnes i en maltmølle. Dette gøres for, rent fysisk, at gøre det lettere for amylasen at nedbryde amylosen. Når malten er kværnet, har den en større overflade og er dermed lettere for enzymet at komme til. 5 Temperaturen under mæskningen har stor betydning for, hvilke stoffer der bliver nedbrudt. Figur 2 Den strukturelle opbygning af Maltose d. 31/01/2011 stemmer overens med Biologi i Fokus s Håndbog i Ølbrygning s. 20 og 21 samt d. 26/1/ Håndbog i Ølbrygning s. 35 Side 6 af 28

7 Mæsketype Temp. Formål Indmæskningstemp ⁰ C Ved denne temp. arbejder enzymerne ikke så kraftigt, og der bliver dermed ikke nedbrudt meget stivelse. Men maltens udblødning i vand hjælper enzymerne med at adskille amylosen, når temperaturen hæves. Proteinpause 45-50⁰ C For at amylasen kan arbejde frit skal cellevæggen i malten nedbrydes. De fleste af cellevæggene nedbrydes under spiringen. Men alt afhængig af den malt der bruges, og øltype der ønskes, kan der være behov for at flere proteiner bliver nedbrudt. Cellevæggen består blandt andet af protein og beta-glucan. Enzymerne protease og beta-glucanase, der nedbryder disse, arbejder bedst ved denne temperatur. Man kan derfor ved lang proteinpause nedbryde større mængder af protein. Densiteten af skummet i øl hænger nøje sammen med mængden af protein i øllet. Og derfor opnår man ved lang proteinpause en øl med meget tyndt skum Forsukringspause 62-68⁰ C Nedbrydningen af stivelsen amylose, foregår ved hjælp af enzymerne alpha-amylase og beta-amylase. Alpha-amylasen går ind og nedbryder amylosen til dextriner, og beta-amylasen nedbryder dextrinerne videre til maltose. Beta-amylasen arbejder bedst ved 60-65⁰ C, og er helt inaktiv ved en temperatur der overstiger 70⁰ C. Så til trods for at alpha-amylasen arbejder bedst ved 72-75⁰ C, får man størst udbytte af forsukringspausen ved at holde denne på omkring 62-68⁰ C. Dextrinpause 72-75⁰ C Dextriner kan ikke omsættes af gær til alkohol. Hvis man vælger at arbejde med en lang dextrinpause, får man masser af ikke-forgærbart sukker, og dermed en øl med lav alkoholstyrke og stor restsødme. Udmæskningtemp ⁰ C Ved udmæskningen er målet en høj temperatur. Den høje temperatur hjælper til at væsken får en så lav viskositet som muligt. Jo tyndere væsken er, jo lettere er det at trække væsken ud og over i et andet kogekar. Temperaturen må dog ikke blive for høj. Hvis den når over 78⁰ C, vil alfa-amylasen blive inaktivt, og man får dermed ikke nedbrudt den resterende stivelse, hvilket resulterer i en uklar og grumset øl. Tabel 2 Mæskestadierne 6 6 Tabel 2 er udarbejdet med hjælp fra Håndbog i Ølbrygning s. 68 og 69 samt How to Brew s. 143 tabel 17 Side 7 af 28

8 Med denne viden kan man nu vælge, hvilken metode man vil bruge til sin mæskning. Generelt set er der 3 metoder man kan arbejde med: Infusionsmæskning med konstant temperatur, infusionsmæskning med stigende temperatur og dekoktionsmæskning. Infusionsmæskning med konstant temperatur: Her varmes mæskevandet op til omkring 75⁰ C, hvorefter den knuste malt tilsættes. Herefter falder vandets temperatur pga. den tilsatte malt ned til omkring de 65⁰ C. Her lader man så temperaturen være nogenlunde konstant. Da denne mæskemetode kun arbejder i forsukringspausen, er den ikke specielt egnet til malttyper med højt proteinindhold. 7 Infusionsmæskning med stigende temperatur: Ved brug af denne metode starter man med en lav indmæskningstemperatur for til sidst at slutte med en høj udmæskningstemperatur. Ved denne metode øger man muligheden for at omsætte flest muligt af maltens ønskede stoffer. Ulempen ved dette, og grunden til at den oftest fravælges til fordel for infusionsmæskning med konstant temperatur, er at der skal omrøres under hele forløbet, for at undgå at malten brænder fast i bunden. Da der også skal tilføres varme under hele denne proces, er den også langt mere energikrævende. 8 Dekoktionsmæskning: Dekoktionsmæskning blev opfundet i sin tid for at trække den absolut sidste sukkerrest ud af malten. Metoden var beregnet til malttyper fra nordlige regioner i oldtiden, som var svære at mæske grundet en tykkere frøkapsel. Disse har oftest været overvintrende korntyper, hvilket også har været grunden til den tykkere frøkapsel for at beskytte frøet mod frost. Under dekoktionsmæskning udtager man en portion af mælken, og koger den for sig selv. Det er vigtigt, at portionen der udtages, hovedsageligt består af malt og kun lidt væske. Når man koger udtaget, nedbryder man proteinstrukturen, så den bliver rig på dextriner. Dette udtag kan så føres tilbage til hovedmæsken, hvor der stadig er beta-amylase tilstede, der kan nedbryde den store 7 Håndbog i Ølbrygning s Håndbog i Ølbrygning s. 70 Side 8 af 28

9 koncentration af dextriner i det tilførte. Denne metode bliver sjældent brugt, da de fleste malttyper i dag er modificerede til at være lettere at nedbryde. 9 Eftergydning Efter mæskningen er afsluttet, fører man væsken, nu kaldet urten, over i et tomt kogekar. Skaldelene fra kornet, vil her fungere som en naturlig si. Det kan dog være nødvendigt, at lade de første par liter urt man trækker ud, løbe igennem mæskegryden igen, for at filtrere dem en ekstra gang. For at trække de absolut sidste sukkerstoffer ud af mæsken, eftergyder man under hele processen. Dvs. at man hælder vand med en temperatur på 70-78⁰ C over mæsken, så denne også bliver trukket med over i det tomme kogekar. Man vælger denne temperatur, så alfa-amalysen ikke bliver inaktiveret og undgår dermed en uklar øl. På denne måde kan man også lettere sikre sig en bestemt sukkerkoncentration i urten. 10 Alt, hvad der er beskrevet indtil nu, kaldes, blandt bryggere, for all-grain (kun korn) brygning. Denne metode springes af mange over. De vælger i stedet at købe en færdig sirup, kaldet maltekstrakt, og tilsætte denne sirup i et kogekar, for derefter at starte med selve urtkogningen. Denne metode kaldes for ekstraktbrygning. Ekstraktet er lavet efter samme princip, som er beskrevet i det foregående kapitel, dog er urten kogt ind til sidst for at nå en mere koncentreret masse. Udover at spare masser af tid, kræver ekstraktbrygning langt mindre plads, da der ikke er behov for 2 kogekar. Der er dog en del ulemper ved at vælge den nemme løsning. At benytte sig af maltekstrakt er langt dyrere end maltkorn. Muligheden for at sammensætte netop den blanding man ønsker af sukkerstoffer, er også voldsomt begrænset. Ydermere har den flydende maltekstrakt langt kortere holdbarhed end maltkorn. Da man altid vil få et dårligere resultat, set fra en økonomisk og næsten altid også smagsmæssigt perspektiv, ved at vælge all-grain metoden, vil jeg derfor ikke komme nærmere ind på maltekstrakt i kapitlet om ingredienser How to Brew s. 171 samt Håndbog i Ølbrygning s Håndbog i Ølbrygning s. 71 samt How to Brew s How to Brew s og 31 samt Håndbog i Ølbrygning s. 35 Side 9 af 28

10 2.4 Urtkogning Under urtkogningen tilsættes forskellige krydderier for at give øllet smag og balance i forhold til den søde malt. Men som tidligere sagt beskriver jeg efter Das Reinheitsgebot og vil derfor i denne omgang, kun berøre humlen. Humle (Humulus) bruges i øllet, for udover sin gode smag, også for sin evne til at give øllet længere holdbarhed. Dette skyldes alfa-syrernes antibiotiske virkning på grampositive bakterier, og giver dermed et bedre miljø for ølgæren at arbejde i. 12 Humles bitterhed afhænger fuldstændig af sorten. Bitterstofferne i humlen deles op 2 grupper, alfasyrerne og betasyrerne. Alfasyrerne, der en gruppe humuloner, er også dem, man angiver humlens bitterhed i. Dette skyldes, at målt i bitterhed er humulonerne i forhold til betasyrerne (lupuloner) 9 gange så bitre, og derfor har alfasyren den kraftigste påvirkning på øllet. Alfasyrerne i humlen er ikke direkte opløselige i vand, og man er derfor nødt til koge humlen sammen med urten, for at trække bitterstofferne ud. Længden af kogetiden i forhold til bitterstoffer, der udtrækkes, er eksponentielt faldende, ved 1 times kogning trækker man ca. 30 % af alfasyrerne ud, og ved 20 minutter ca. 10 %. Til sidst i kogetiden gerne de sidste minutter tilsætter man aromahumlen. I humlen findes også nogle humleolier, (de hyppigste er myrcen, caryofellen, farnesen og humulen), disse er meget flygtige. Derfor tilsættes de først til sidst i kogningen, for at undgå at olierne fordamper og stadig når at trække ud i øllet Fermentering og lagring Før ølgæren (Saccharomyces cerevisiae) kan tilsættes, skal urten nedkøles hurtigt. Da urten i perioden op til nu har været under kogning, har risikoen for en uønsket bakterieflora været minimal. I det øjeblik at temperaturen i urten når under 60⁰ C, er der gode vækstbetingelser for mikroflora, og derfor skal urten bringes ned i temperatur.. Når urten er kølet ned til under 27⁰ C, kan ølgæren godt leve der, men for at give gæren optimale betingelser, ilter man urten først. Grunden til at man først ilter, når urten er kommet ned under 27⁰ C, er at ilten ved højere temperatur kan binde sig til sukkerstofferne i urten. Denne ilt vil så senere hen kunne frigives, og derefter binde sig til alkoholen. Dette kan resultere i en bismag af vådt pap, eller madlavningssherry. Jeg vil kommentere på temperaturens betydning for gæren senere i dette 12 d. 28/ samt Håndbog i Ølbrygning s d. 28/ samt How to Brew s. 42 Side 10 af 28

11 kapitel. Dette kan gøres på mange måder, den letteste er dog at slynge urten rundt i en vinballon, eller piske den kraftigt med et piskeris. Nogle bryggere vækker gæren i en gærstarter, for at sikre sig at den er vågen, før den tilsættes urten. En gærstarter er en lille lukket beholder fuld af sukkervand og ilt, hvor gæren hurtigt kan vågne. Fordelen ved gærstarteren er, at hvis der er en svag men uønsket bakterieflora i urten, vil gæren komme stærk ned i urten og kunne udkonkurrere denne bakterie. Ulempen ved brug af gærstarter er ironisk nok at gæren kommer i kontakt med flere elementer undervejs, og dermed kan trække uønskede bakterier med sig urten. 14 Når gær opbevares, lever gæren af sit eget lager af glukose. Når urten er iltet, kan gæren tilsættes, og via ilten, i gærens nye miljø, kan den gendanne sin cellemembran. Efter at cellemembranen er gendannet, vil gæren gå i gang med at formere sig. Formeringen er normalt ukønnet, og foregår ved at en modercelle afstøder en dattercelle (anamorft). Hvis der derimod er en lav koncentration af sukker vil gæren formere sig ved kønnet fordeling (teleomorft). Under sunde betingelser kan man, alene ved ordentlig iltning, 8-doble antallet af gærceller i sin gæringsbeholder. Foruden ilt er det vigtigt, at der udover maltsukker, er masser af proteiner (aminosyrer), i brygverdenen kaldet FAN (Free Amino Nitrogen), tilstede i urten. For hver 1 % nitrogen der er i malten, er der ca. 6,25 proteiner. Disse er til stede hvis man benytter sig af all-grain metoden, da malten tilfører disse aminosyrer til urten.. Men hvis man benytter sig af maltekstrakt, eller tilsætter store mængder af ikke-maltede kulhydrater (majs, ris, rørsukker, honning etc.), kan der ikke være nok aminosyrer tilstede, og man skal derfor enten bruge en gærstarter eller tilføre ekstra aminosyrer til urten. 15 Jeg vil komme nærmere ind på de forskellige gærtyper i kapitlet om ingredienser. 14 Håndbog i Ølbrygning s. 80 samt How to Brew s.70 og Håndbog i Ølbrygning s. 80 og 81 + How to Brew s. 86 samt d. 29/01/2011 Side 11 af 28

12 Gæringen for en overgæret øl kan deles op i 3 faser: Stadie Tidsperiode Gærens aktivitet 1. Fermentering 2-10dage Gæren gendanner sin cellemembran og går i gang med formere sig. Den begynder at nedbryde sukkerstofferne til ethanol og udskiller under processen estere og diacetyl. Grundet den høje aktivitet stiger temperaturen i beholderen 2. Fermentering 1-3 uger Gærens aktivitet falder. Størstedelen af gæren bundfældes. Diacetylen og ethanalen bliver nedbrudt af den gær, der er opløst i øllet. Temperaturen i beholderen falder. Karbonering/lagring 2 uger- Øllet bliver hældt på flaske eller fustage/keg og får tilsat en lille smule Tabel 3 De 3 faser i fermenteringen 16 bordsukker (saccharose). Sukkeret bliver omsat af den resterende gær, og der skabes et overtryk af CO 2 i beholderen. Alt afhængig af øltype og alkoholstyrke, lagres øllen i 2 uger eller flere år, for at smagen kan samle sig og eventuelle proteiner vil bundfældes. 1. Fermentering Under den første fermentering finder den højeste aktivitet i gæringstanken sted. Her tilpasser gæren sig miljøet, reparerer sine cellemembraner, og går i gang med at dele/formere sig. Alt afhængig af øltypen kan denne proces vare mellem 2-10 dage. Som følge af den voldsomme aktivitet/respiration, udvikles der en høj varme i gæringstanken, da varme jo er et biprodukt af respirationsprocessen. Et andet biprodukt er CO 2, og det er da også det, der skaber de karakteristiske blub fra gærlåsen. C 6 H 12 O 6 (Glukose)+ 6 O 2 6 CO H 2 O + ATP(energi) + varme Da øllet er paradis for mikroflora under gæringsprocessen (stuetemperatur og masser af næringsstoffer), er det vigtigt, at man holder øllet isoleret fra omgivelserne. Den letteste måde er en vandlås, hvor overtrykket kan slippe ud, og intet slipper ind. Man skal dog være opmærksom på, at når stormgæringen er færdig, kan der dannes et undertryk i beholderen grundet temperaturfaldet, og der kan dermed suges væske ind fra gærlåsen. Dette undgås ved at lette på 16 Tabel 3 er udarbejdet ved hjælp af Biologi i fokus s How to Brew s. 114 samt Håndbog i Ølbrygning s. 83, 85,95,98 og 99. Side 12 af 28

13 låget efter 2-4 dage, for derefter at forsegle det igen. Når den aerobe proces er overstået, starter den anaerobe. Den anaerobe proces er den egentlige gæring: C 6 H 12 O 6 (sukker) 2 CH 3 CH 2 OH(ethanol) + 2 CO 2 + ATP + varme Hvis man gærer ved høj temperatur, vil mængden af estere (aromastoffer) øges. Dette tilstræbes i nogle øltyper, men kan være farligt, da højere temperatur er lig med større risiko for inficeret øl. Diacetyl (smøraroma) er også et biprodukt af stormgæringen, og ligeledes er den tilstræbt i nogle øltyper, men den forlænger også lagringstiden og er derfor generelt set uønsket. Hvis man hæver temperaturen i slutningen af 1. fermentering kan mængden af diacetyl sænkes fermentering Da der under slutfasen i 1. fermentering er faldet store mængder af inaktivt gær til bunden af beholderen, overfører man øllet til en ny beholder, hvor gæren kan arbejde videre. Dette medvirker, at der kommer mindre smag af gær i slutproduktet. Som nævnt tidligere skal der fortsat være iltfrie omgivelser for gæren at arbejde i. Nu hvor ilten er forsvundet i øllet, og gæren stadig arbejder, dog langsommere, med at nedbryde sukkerstoffer, nedbryder gæren også diacetylen via. glykolyse. Mængden af sukker, der omdannes til alkohol i løbet af 2. Fermentering, er lille. Før øllet flaskes kan det være en god ide at sænke temperaturen i beholderen. Dette vil bevirke at proteiner og gær vil klumpe sammen og bundfældes med en klarere øl som resultat. Før øllet tappes til lagring måles alkoholstyrken. Dette er en simpel proces, hvor man måler den omsatte mængde af sukker i øllet. Koncentrationen bliver målt i Öchsle-enheder, og er et udtryk for, hvor tung en væske er i forhold til destilleret vand, som har en Öchsleværdi på 0. I takt med at sukkerstofferne omsættes til alkohol, der har en lavere massefylde end vand, vil vægten ændre sig. Dermed kan man opsætte følgende formel med konstanten 0,132 ( ) Biologi i fokus s Håndbog i Ølbrygning s. 56, 57, 58 og 83 samt How to Brew s. 87, 88 og Håndbog i Ølbrygning s. 59, 61,85 og 88 + How to Brew s. 90, 91 og 92 samt Biologi i Fokus s. 36 Side 13 af 28

14 Karbonering/Lagring Karbonering og lagring er egentlig 2 forskellige processer, men da de foregår i samme beholder, vil jeg beskrive dem under et. Det er forskelligt for brygger til brygger om de tapper på flasker, fustager eller kegs. Eneste forskel på disse er, at man på fustage og keg selv kan tilføre CO 2 (brus), og dermed kan udelukke karboneringen. Jeg har valgt at beskrive karboneringen i flaske, da det er den mest udbredte metode. Formålet med karboneringen er at give øllet brus. Dette dannes ved at tilføre en lille smule sukker til øllet før tapning. Dermed vil gæren omsætte sukkeret i flasken, og igennem gæringsprocessen afgive CO 2, der til forskel fra tidligere stadier ikke kan slippe væk. Dermed vil CO 2 en binde sig i øllet, og først frigives, i form af brus, når øllen åbnes. Øllet skal, under karboneringen, stå ved stuetemperatur, hvor gæren arbejder optimalt (mere om dette i kapitlet om ingredienser). Efter ca. 14 dage er øllet færdigkarboneret, og afhængig af type af øl skal øllet nu lagres. Lagringens temperatur er stærkt afhængig af øltypen, lagerøl (undergæret) skal opbevares køligt, mens ale (overgæret), skal lagres en smule varmere. Kompleksiteten af øllets smag har også betydning for længden af lagringen, ligeså har alkoholstyrken. Man siger, jo højere kompleksitet og alkoholstyrke, jo længere lagring. Under lagringen samler proteinerne i øllet sig også, og falder til bunds. Dette medvirker, at øllet bliver klarere, og da proteinerne oftest trækker de gærceller, der er i øllet med sig, giver dette også en mindre smag af gær i øllet. Ulempen ved lang lagring kan være, at de flygtige humleolier kan fordampe, (man kan ikke lave en flaske 100 % lufttæt), og dermed kan noget af aromaen forsvinde. Ydermere kan man risikere, at der har været en svag uønsket bakterieflora i øllet, og den, nu hvor gæren er gået i stå, blomstrer op og dermed inficerer øllet. Jeg vil komme nærmere ind på forskellen i lagringstid for henholdsvis under- og overgæret øl i kapitlet om ingredienser. Side 14 af 28

15 3. Ingredienser Jeg vil i dette kapitel komme nærmere ind på de enkelte ingredienser, der bliver eller kan blive brugt i de forskellige øltyper. Og hvor jeg tidligere kun beskrev, hvad der er tilladt, inden for de regler das Reinheitsgebot tillader, vil jeg nu nævne en lang række af andre produkter, der bruges i ølproduktionen både tidligere og i dag. 3.1 Malt og Sukker Før man kan gå i gang med at redegøre for de enkelte korn- og malttyper, er man nødt til først at redegøre for betydningen af EBC og ekstraktudbytte. Ydermere skal en brygger altid være opmærksom på enzymbidraget, som malten giver til øllet. Vi ved fra det tidligere kapitel, at enzymerne har en stor betydning for mæske- og gæringsprocessen. EBC: EBC (European Brewing Convention) er en værdi der angiver øllets farve. Jo højere tal, jo mørkere øl. Derfor skal en brygger altid være opmærksom på hvilke malttyper der bruges, da deres bidrag til farven varierer alt afhængig af typen. 19 Ekstraktudbytte: Ekstraktudbyttet er en måde at angive, hvor stort udbytte man kan få af den enkelte malttype. Ekstraktudbyttet bliver angivet i Öchsle, i forhold til 1 kg af det omtalte produkt opløst i 1 l vand. Normalt ligger mæskeeffektiviteten mellem 65 og 80 %, så man vil altid miste en del sukker, som vil forblive i malten. 20 Da denne opgave jo ikke er en håndbog i ølbrygning, men nærmere en afdækning af de biologiske faktorer omkring brygningen og de enkelte ingredienser, vil jeg kun liste få af de mange forskellige malttyper, der findes. Figur 3 Farveskala for EBC apital.be/beertyp es_en.aspx d. 30/ Håndbog i Ølbrygning s Håndbog i Ølbrygning s. 22 og 72 Side 15 af 28

16 Lyse Malttyper Pilsnermalt: EBC: 2,0-3,0 Ekstraktudbytte: 300 Enzymbidrag: Højt Pilsnermalten er den mest benyttede malttype og bliver lavet af bygkorn med et lavt proteinindhold. Faktisk bliver der produceret mere pilsnermalt end alle de andre malttyper tilsammen. Grundet det lave proteinindhold giver pilsnermalt næsten ingen skumdannelse. Pilsnermalt giver næsten ingen farve til brygget og kan grundet det store indhold af enzymer bruges i 100% af opskriften. Pale (lys/bleg) alemalt: EBC: 5,5-7,5 Ekstraktudbytte: 300 Enzymbidrag: Højt Pale alemalt bliver lavet af bygkorn, der har en smule lavere proteinindhold end pilsnermalten. Den kan pga. det enzymbidrag bruges i 100 % af opskriften. Lys Hvedemalt: EBC: 3-5 Ekstraktudbytte: 325 Enzymbidrag: Moderat Koncentrationen af proteiner i hvedemalt er meget højt, og medvirker til et meget stabilt skum i øllet. Da hvedemalt ikke har nogle skaldele, skabes der ikke et naturligt filter under eftergydningen, og dermed er der risiko for, at man vil trække store dele af mæsken med over i urtkogningsgryden. Derfor er det ikke anbefalet, at hveden udgør mere end 70% af opskriften. 21 Krystalmalt Til forskel fra den traditionelle malt, er krystalmalt maltet med en lavere fugtighed og højere temperatur. Denne høje temperatur medfører en krystalliseret/karamelliseret kerne, frem for den melede man har i de lyse malttyper. Enzymerne i malten er blevet nedbrudt af den høje varme under maltningen, og derfor kan krystalmalte kun bruges som tilsætning i opskriften. Mængden af dextriner i disse malttyper er højt, og derfor efterlader de oftest restsødme i øllet. 21 Håndbog i ølbrygning s. 23 og 24, samt How to Brew s. 123 og 124 Side 16 af 28

17 Carapils: EBC: 5,5-6,5 Ekstraktudbytte: 280 Enzymbidrag: Intet Da EBC en i Carapils er forholdsvis lav, kan den bruges til lyse øl som tilsætning, der medvirker større smag og mere skum. Carapils bør højest udgøre 40% af opskriften. Krystalliseret hvedemalt: EBC: Ekstraktudbytte: 280 Enzymbidrag: Intet Den krystalliserede hvedemalt er rig på proteiner, og udover farven, giver den også en smag/fornemmelse af kiks i øllet. Den bør ikke udgøre mere end 10% af øllet. 22 Ristet malt Ristet malt laves af lyse malttyper, der er færdigmaltet. Disse ristes ved høj temperatur ( ⁰ C), og bliver sprayet med vand undervejs, for at undgå at de bliver brændt. Ved denne ristning nedbrydes samtlige enzymer i malten. Chokolademalt: EBC: Ekstraktudbytte: 250 Enzymbidrag: Intet Der er mange der tror, at man tilsætter chokolade i chokoladeøl. Dette er sjældent tilfældet, oftest er det udelukkende malten, der bibringer smagen. Chokolademalt bør højst bruges i 5 % af opskriften. 23 Sukker Fordelen ved brug af sukkertilsætning er, at det ikke skal mæskes, og dermed har det en teoretisk mæskeeffektivitet på 100 %. Men i alle sukkertilsætninger er der ingen enzymer, så hvis man bruger en overvægt af disse, er det anbefalet at lave en gærstarter. 22 Håndbog i Ølbrygning s. 26 og 27, samt How to Brew s. 124 og Håndbog i Ølbrygning s. 27 og 28, samt How to Brew s. 125 Side 17 af 28

18 Bordsukker (saccharose): EBC: 0 Ekstraktudbytte: 440 Enzymbidrag: Intet Saccharose giver ingen smag til øllet. Men hvis ens Öchsle-tal er lidt for lavt, er dette en let måde at hæve den på. Saccharose bør højst anvendes i 20 % af opskriften. Mælkesukker (laktose): EBC: 0 Ekstraktudbytte: 0 Enzymbidrag: Intet Laktose kan ikke omsættes af ølgær, og kan derfor bruges som sødemiddel. Dog skal man bruge 3 gange så meget laktose som saccharose for at opnå samme sødme. Man bør højst bruge laktose i 10 % af opskriften. Hvilken malt og sukker er bedst? Som det tydeligt fremgår af ovenstående, er der fordele og ulemper ved alle malttyper, alt efter øltype. En lys øl skal have lys malt, men hvis malten udelukkende er pilsnermalt, opnår man ringe eller intet skum. Hvis man ønsker en mørk/sort øl, skal man vælge de mørkere malttyper, men problemet ved udelukkende at benytte sig af disse, er at mængden af enzymer er lav eller lig nul, hvilket medfører en vanskelig gæring. Ydermere er der et hav af andre malt- og sukkertyper, jeg ikke har nævnt her, der også har både fordele og ulemper i forhold til øltype. Så man må konkludere, at der ikke er en bestemt malt- eller sukkertype, der er bedst, men at alle har lige stor betydning for deres respektive ølklasser. Side 18 af 28

19 3.2 Humle og andre krydderier Humle er på lige fod med porse, malurt, bynke, nellike etc., et krydderi, der kan bruges i øl. Mange ser dog humle synonymt med øl, men det har ikke altid været sådan. Set tilbage i tiden har der mere eller mindre altid været brugt krydderier i øllet, for at skabe en modvægt til maltens søde smag. Og ligesom med humle har mange af de anvendte krydderier haft en lægelig virkning. Eksempelvis er Røn rig på C-vitaminer og pectin. Og mose-porse har en olie der er lettere smertestillende. 24 Men set fra en historisk vinkel har der altid været brugt de krydderier der har været i lokalområdet. Og først i år 736, er der historiske optegnelser for dyrkning af humle. 25 Men på grund af humlens smag, og gavnlige virkning for gærens overlevelse er den det altdominerende krydderi til Øl i dag Klaringsmidler Under urtkogningen koagulerer proteinerne i urten. Dette medfører en klarere urt, da proteinerne vil bundfældes i løbet af kogetiden. Dette kan effektiviseres ved at tilsætte forskellige klaringsmidler, og dermed få en renere øl. Der findes forskellige produkter, der tilsættes på forskellige tidspunkter i løbet af brygprocessen. Carragen-tang (Chondrus cripus): Tilsættes: De sidste minutter af urtkogningen. Carragen-tang, kendt som Irish moss, er en rødalge, der findes i næsten alle danske have. Det indeholder polysaccharidet caragen. Det er negativt elektrisk ladet og binder sig dermed med til proteinmolykylerne, der er positivt ladet. Dette medfører en koagulering, der bundfælder proteinerne og dermed klarer urten. Man skal dog være varsom med brug af dette, da det kan fjerne for mange proteiner fra urten, og dermed også fjerne næring fra gæren Lægeplanter s. 148, samt Brændvin, bjesk og bitter Politikens Bog om Øl s Håndbog i Ølbrygning s Håndbog i Ølbrygning s. 75, samt How to Brew 279 og 280 Side 19 af 28

20 Isingglass: Tilsættes: Et par dage før tapning. Isingglass er et klaringsmiddel taget fra svømmeblæren i fisk (primært havkat). I svømmeblæren er proteinet collagen, der bliver opløst i syre, forarbejdes og derefter sælges. Issingglass er i princippet det samme som husblas, dog er proteinet i husblas denatureret og kan derfor ikke bruges som klaringsmiddel. For at undgå denaturering i isingglass, opbevarer man det under 25⁰ C. Collagenet virker ved at være positivt ladet og binder derfor til de negativt ladede gærceller. Dette medvirker til en bundfældelse af gæren og nogle af fedtstofferne i øllet. Det sidste hjælper til en bedre skumdannelse. 28 Polyclar og Silica Gel: Tilsættes: Et døgn før tapning. Polyclar og Silica Gel, er kemisk fremstillede produkter, der kun bruges i industrielle bryggerier. Polyclar absorberer tanniner (garvesyre), og bundfælder sig derefter. Silica Gel binder sig derimod til proteinerne og bundfælder sig derefter. Da produktet ikke er godkendt som fødevare, skal øllet efter tilsætning filtreres kemisk, før det kan tappes og sælges. Derfor bliver hverken Polyclar eller Silica Gel brugt i håndbryggerier, men udelukkende i de industrielle Håndbog i Ølbrygning s. 90, samt How to Brew s How to Brew s. 280 og 281 Side 20 af 28

21 3.4 Ølgær Ølgær kan i grove træk deles ind i 2 grupper, overgær og undergær. Inden for begge grupper er der selvfølgelig et hav af undergrupper. Gær har en forholdsvis ung rolle i forhold til ølbrygning. Selvfølgelig har der altid været gær tilstede, men det er først i nyere tid, at man har opdaget den. Gærcellen er en af de få mikroorganismer, der kan leve både med og uden ilt. Faktisk var gæren den første organisme med cellekerne der fik kortlagt sit DNA (1996). Den synlige forskel på overgær og undergær er deres bundfald. Hvor overgæren oftest danner en kage af skum på overfladen af øllet, ligger undergær oftest på bunden. Dog skal det nævnes, at for begges vedkommende foregår gæringen i øllet. I midten om man vil. Gær (både over- og undergær) gærer hurtigst omkring de 37⁰ C, men udvikler ved denne temperatur en del bismage, der er uønskede i øllet. Undergær gæres bedst ved 6⁰-15⁰ C, og overgær ved 18⁰-22⁰ C. 30 Da undergær arbejder bedst ved kolde temperaturer, bruger det også længere tid end overgær på at omsætte sukkerstofferne fra malten. Dog har undergær den fordel, at det kan omsætte melibiose (en sukkerart) og dermed kan udnytte mere af sukkermassen. Derfor er undergær velegnet til pilsnertyper, hvor det ikke er malten (den søde smag), der skal have den dominerende smag. Omvendt gælder det for overgæren, at den er velegnet til søde øltyper, da den ikke kan omsætte melibiose, og dermed efterlader mere restsødme. Man kan bruge ølgær både i tørret og flydende form. Den flydende har en markant kortere holdbarhed end den tørrede, men når den er frisk, er den mere vital. Man kan helt undgå brug af gærstarter, ved brug af frisk flydende ølgær Håndbog i Ølbrygning s How To Brew s. 61 og 62, samt Politikens Bog om Øl s. 56 og Håndbog i Ølbrygning s. 59, samt How to Brew s. 63 og 64 Side 21 af 28

22 4. Forskellen på Tradition og Industri Formålet hos de fleste håndbryggere er at opnå enten noget nyt eller det perfekte. I industrien er dette selvfølgelig også et mål, men de har 2 andre faktorer af langt større betydning. Økonomi og ensartethed. Hvis man kan opnå mere eller mindre samme resultat med en malttype til 50 øre kiloet, som med en malttype til 3 kr. kiloet, vil man rent økonomisk selvfølgelig altid vælge den billigste. Man ville ikke tage hensyn til, hvor eller under hvilke vilkår malten var produceret, men udelukkende kigge på økonomien. Der gælder de samme regler, hvad angår humle og andre krydderier. Dette er en af de klart største forskelle på håndbryggeriet og det industrielle bryggeri. Jeg vil i dette kapitel komme nærmere ind på betydningen af dette og prøve at belyse nogle af de andre forskelle, man kan finde i de 2 forskellige verdener. 4.1 Vandet Vandet spiller en væsentlig faktor inden for ølbrygning, både for håndbryg og industrielt bryg. Grunden, til at jeg ikke har omtalt det i de tidligere kapitler, har været, at det oftest kun er i industrien, man ændrer på vandet, for at opnå ensartethed. Postevand består ikke alene af H 2 O. Det er også rigt på forskellige mineraler. De mest betydningsfulde for øllet er: Ca 2+ (calcium), Mg 2+ (magnesium), Na + (Natrium) og HCO 3 - (hydrogencarbonat). 32 Hydrogencabonat; Hydrogencarbonat er negativt ladet og kan derfor gå i forbindelse med H + ioner og dermed skabe en ubalance i vandet. Så jo mere hydrogencarbonat der er i vandet, jo mere basisk vil det være. Calcium og Magnesium: Calcium og magnesium kan begge reagere med negativt ladet fosfatforbindelser, der er til stede fra malten, og frigive H + ioner, og dermed skabe forsurende effekt på vandet. Dvs. jo mere calcium og magnesium der er i vandet, jo lavere ph Håndbog i Ølbrygning s Håndbog i Ølbrygning s. 104, 105 og 106, samt How to Brew s. 154, 155 og 156 Side 22 af 28

23 Justering af vandet Da det vand, der kommer ud fra vandværket, ikke altid er egnet til en bestemt øltype, kan man justere vandet ved enten at tilsætte syre eller base og dermed opnå en bestemt ph. Det anbefales at urtens ph ligger mellem 5,2 og 5,4. Højere end dette vil medføre at malten træder tilbage og smagen af humlen frem, og omvendt. Ydermere er det inden for dette ph interval, at proteinerne lettest samler sig og bundfældes. I industriel sammenhæng er målet altid ensartethed. Derfor filtrerer (destilerer) man vandet for alle mineraler og salte, og tilføjer dernæst den ønskede mineral- og saltsammensætning, for dermed at opnå det samme resultat ved hvert bryg Malten i Håndbryg og Industri Der er ikke den store forskel i håndbryg og industri, når man omtaler malt. Men de fleste håndbryggere ville ikke være bange for at bruge 10 kr. mere pr. kg malt, hvis det var en udsøgt sort eller evt. økologisk. Her er industrien nød til at tage hensyn til sine aktionærer og gå efter den største profit. Ydermere er der mange håndbryggere, der malter selv, hvorimod de store bryggerier får alt deres malt produceret i udlandet (det til trods for at kornet, der bruges til malten, kan have været dyrket i Danmark) Humlen De største humleproducerende lande i verden er Tyskland, England, Tjekkiet og USA. Stort set alle industrielle bryggerier i verden får deres humle derfra. I Danmark går humlens historie langt tilbage. I 1881 blev der dyrket 1103 hektar humle i Danmark, men i dag er tallet så lavt, at det ikke bliver angivet. Dog findes humlen vildt i Danmark, og bliver brugt af nogle håndbryggere. Andre håndbryggere dyrker deres egen humle i haven. Industrien i Danmark vælger dog stadig at importere humlen fra andre lande, til trods for at der gode klimatiske betingelser for at dyrke den i Danmark Håndbog i Ølbrygning s. 103 og Håndbog i Ølbrygning s. 20 samt d. 31/ Håndbog i Ølbrygning s. 40 og 41 + Læge Planter s. 218, samt d. 31/ Side 23 af 28

24 4.4 Gær i Håndbryg og Industri Et hvert stort bryggeri har sin egen gær (nogle flere). Det er en gærstamme, de har rendyrket og holder for sig selv. Hvorimod en håndbrygger vælger mellem flere forskellige gærtyper og til tider kombinerer disse for at opnå et bestemt resultat. Nogle håndbryggere genbruger også deres gær, og når gæren har været igennem en bestemt type øl har den optaget nogle nye træk, og kan dermed give en ny (både dårlig og god) oplevelse. En håndbrygget øl er en levende ting, da gæren stadig er aktivt befindende i øllet. Derimod er en industriel øl pasteuriseret, og dermed fri for gærrester. Man er derfor nødt til at tvangskarbonere øllen for at bibringe den brus. Dette er en simpel proces, hvor man pumper CO 2 direkte ind i øllet, for derefter at forsegle flasken/fustagen Klaringsmidler Dette er endnu en af de markante forskelle på industrielt brygning og håndbrygning. Dette emne er blevet klarlagt i kapitlet om ingredienser, vil jeg ikke komme nærmere ind på det her. 37 Politikens Bog om Øl s. 57, samt Håndbog i Ølbrygning s. 56 og 88 Side 24 af 28

25 5. Konklusion Før jeg valgte dette emne, tænkte jeg på at skrive en opgave, hvor formålet var at finde den vigtigste ingrediens i øl. Jeg fravalgte dette, da jeg tænkte, at en øl jo ikke er øl uden sukkerstofferne fra malten, bitterheden fra humlen og alkoholen fra gæren. Og til dels må jeg sige, at jeg er glad for den beslutning. Malten og gæren er altafgørende for det endelige resultat, og smagsmæssigt ville en øl være ubalanceret uden et krydderi til at gå op imod den søde smag fra malten. Men jeg har dog erfaret at det vigtigste i øl ikke er en ingrediens, men derimod temperaturen. Temperaturen har, som blev beskrevet i både andet og tredje kapitel, en betydning hele vejen igennem ølbrygningen. Jo højere temperatur malten bliver tørret under des mere smag og farve, dog får man samtidig et dårligere ekstraktudbytte. Og omvendt jo lavere temperatur, des højere forgæringsgrad og dermed bedre udbytte af malten under mæskningen, dog får man her mindre smag og farve. Samtidig spiller temperaturen også ind under mæskningen, fordi hvert enkelt temperaturinterval trækker forskellige stoffer ud af malten. Også under nedkølningen af urten spiller temperaturen ind. Jo hurtigere øllet bliver nedkølet, des mindre chance er der for inficering. Samtidig er temperaturen under gæringen en af de vigtigste faktorer, da den bestemmer både hastighed af gæringen, og også hvilke stoffer der bliver udledt under dette forløb. Dette er selvfølgelig også gældende for lagringen I fjerde kapitel belyste jeg forskellene på et industrielt bryggeri og håndbryggeri. Jeg må indrømme, at jeg her kan være en smule præget af mit ønske om, at naturen bliver behandlet mere skånsomt. Men jeg har forsøgt objektivt at belyse forskellene på disse 2 poler. Efter min mening, hersker der ingen tvivl om, at rent økonomisk er der kæmpe fordele ved at outsource de fleste af sine arbejdsopgaver. Men rent etisk kan jeg ikke se det forsvarlige i at købe noget fra den anden side af jordkloden, få det transporteret hjem til Danmark, bearbejde det, for derefter at sende det tilbage. Denne form for produktion lægger en stor og unødvendig belastning på naturen, som let kunne undgås. Fuglebjergård, som jeg også refererer til i dette kapitel, er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan drive et bryggeri, uden at belaste naturen unødigt. Slutteligt vil jeg tilføje, at den opmærksomme læser, nok har bemærket, at det er en bygmark der er på forsiden. Side 25 af 28

26 6. English Summary This paper has tried to show the biological factors that occur, during the process of brewing beer. It has also discussed the various ingredients in the beer, and the purpose of each of them. Finally the paper has tried to show the difference between a commercial brewery and a home brewery. Through the second chapter, it has been shown, how you can produce malt out of grain, turn malt into fermentable sugar, boil the hops, and finally how to ferment your beer. Through the third chapter, each of the ingredients in the beer has been studied, and it has been discussed which ingredients are best suited for each of the different the beerstyles. In the final, and fourth chapter, it has been discussed which is best: Commercial or homemade beer. The difference between the two types production has also been studied in this chapter, and it has shown that commercial breweries tries to be consistent with its products, as opposed to home breweries. This is because the commercial breweries have stock holders, and they are obliged to make profit, and therefore they have to think quantity over quality. Finally I have concluded that the most important factor in brewing is the temperature. Since the temperature affects all of the processes in brewing. Side 26 af 28

27 7. Litteratur og Kildeliste Jeg valgte at benytte mig af to hovedkilder. Begge kunne sagtens have været brugt alene, og med samme resultat. Men jeg har valgt at benytte mig af begge, da de verificerer hinanden. Bøgerne er oplistet efter efternavn og internetsiderne efter forekomst i opgaven. Hovedkilder Titel Forfatter Forlag Udgivelsesår Udgave How To Brew Håndbog i Ølbrygning John J. Palmer Simon Wrisberg Brewers Publication Cicero Sekundære Kilder Titel Forfatter Forlag Udgivelsesår Udgave Biologi i Fokus Brændevin, bjesk og bitter Politikens Bog om Øl Læge planter B. Bidstrup K. Hede P. Müller K. Raae Hans Lyngby Jepsen Rolf Nielsen Dieter Podlech (oversat af K. Christensen og P. Mølgård) Nucleus Lindthardt og Ringhof Politikens Forlag Gyldendal 1991 Ikke oplyst Side 27 af 28

28 Internetsider Hjemmeside Dato (forside billedet) d. 31/01/ d. 25/ d. 26/1/ d. 26/1/ d. 31/01/ d. 28/ d. 29/01/ d. 30/ d. 31/ Side 28 af 28

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS

SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS SÅDAN BRYGGES ØL PÅ LØKKEN BRYGHUS Alt vores øl er brygget ud fra egne opskrifter af udvalgte kvalitets råvarer, blandt andet malt fra Sophus Fuglsang i Haderslev, special malte fra Castle Malting i Belgien

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Guld Øl til 20 liter, ca. 7% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god Guldøl. (Skal den være rigtig stærk skal du "nøjes" med at brygge 17-18 liter) Sættet indeholder følgende:

Læs mere

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen Aalborg Håndbrygger Laug Håndbrygger Opskrifter En kort introduktion for nybegyndere og let øvede Christian Rye Iversen Agenda Hvad er en opskrift Kort om stil og nøgletal Kort om ingredienser Hvordan

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Chili Øl til 20 liter, ca. 5 % alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en god chili øl. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons 500 gram valset maltblandning

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen IPA til 20 liter, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god humlet Indian Pale Ale. Sættet indeholder følgende: 3 kg. tørret maltekstrakt fra Muntons. 500 gram

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Pilsner til 20 liter, ca. 4,5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en Pilsnerøl. Sættet indeholder følgende: 2½ kg Spraymalt fra Muntons 500 gram valset maltblandning 100 gram

Læs mere

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET

1. INTRODUKTION TIL MATERIALET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 AF 10 LÆRERVEJLEDNING Lærervejledningen består af: 1. Introduktion til materialet 2. Introduktion til praktisk øvelse i brygning af øl 3. Introduktion til elevopgaverne 1. INTRODUKTION

Læs mere

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere.

Vinøl Hobby. Velkommen til landets bedste specialbutik. Danmarks bedste websted for bryggere. Min Egen Porter til 20 liter,, ca. 5% alkohol. Dette er et godt sæt, til den der vil brygge en rigtig god mørk porter. Sættet indeholder følgende: 2 kg. Ekstra Dark tørret maltekstrakt fra Muntons 1 kg.

Læs mere

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS

Bygkerne. SKAL bygget op af flere lag RYGSIDE. BUGSIDE (side med fure) FRØHVIDE (endosperm) KIMEN anlæg for bladspire. KIMEN anlæg for rodspire BASIS RÅVARER SIDE 1 AF 11 RÅVARER Fire råvarer er nødvendige for at brygge øl: Malt, humle, gær og vand. Byg er hovedråvaren til ølbrygning. Inden byggen kan anvendes til ølbrygning, skal den omdannes til malt.

Læs mere

TRIN-MÆSKNINGENS VIDENSKAB

TRIN-MÆSKNINGENS VIDENSKAB TRIN-MÆSKNINGENS VIDENSKAB Denne artikel er oprindelig bragt i det amerikanske håndbrygtidsskrift Brew Your Own i januar/februar 2008 og efterfølgende oversat af medlemmer af www.haandbrygforum.dk Trin-mæskning

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 16 GÆRING OG LAGRING 16.1 Procesidentifikation Denne procedure omhandler gæring og lagring af øl i konventionelle tanke og i cylindrokoniske tanke (CCTer). 16.2 Teknologi- og designbeskrivelse 16.2.1 Formål

Læs mere

Eksempel på eksamenssæt. Fra eksamen, foråret 2015

Eksempel på eksamenssæt. Fra eksamen, foråret 2015 Navn: Forbeholdt eksaminator Tilladte hjælpemidler: Nyeste stilartsdefinitioner (udleveres på dagen) Kuglepen Point teori : af 100 Point smagning : af 100 Det kræver min. 75 points ud af 100 for at bestå

Læs mere

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder

Kombucha INSTRUKTIONER. Inden du begynder INSTRUKTIONER Inden du begynder Kombucha-moderen er tørret og skal aktiveres. Opbevar kombucha-moderen i køleskab indtil aktivering. Aktiveringsprocessen tager 10-28 dage. Se instruktionerne herunder.

Læs mere

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L)

Vægt Knust malt (se opskrift) Klar urt. Gærnæring Mæskegryder (4 6 L) Ølbrygning Udarbejdet af Jacob Højgaard Thinggaard, Viborg Gymnasium og Hf for Aktuel Naturvidenskab. Se også artiklen: Ølbrygning avanceret bioteknologi i nr. 5 2016. http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/aktuel_naturvidenskab/nr

Læs mere

Brygning med Brew4You brygsystemer

Brygning med Brew4You brygsystemer Brygning med Brew4You brygsystemer 1.0 Indledning I det følgende gennemgås i detaljer hvorledes Brew4You brygsystemerne anvendes til brygning af øl. Når du har læst manualen, og eventuelt brygget din første

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland

Teori 10. KlasseCenter Vesthimmerland TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

Gær, gærstartere, og genbrug af gær. Christian Rye Iversen

Gær, gærstartere, og genbrug af gær. Christian Rye Iversen Gær, gærstartere, og genbrug af gær Christian Rye Iversen Aalborg Håndbrygger laug, November 2011 Agenda Hvor får vi gær fra? Hvor meget gær skal man bruge? Anvendelse af tørgær Gærstarter Hvorfor og hvordan?

Læs mere

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd.

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. RAMBLA BRUCE COST GINGER ALE - ORIGINAL Denne læskedrik er lavet på frisk ingefær (ingen ekstrakt eller olier) og ren rørsukker. Det er en simpel, lækker, krydret drik med ufiltreret ingefær og en smule

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Oversigt over malttyper

Oversigt over malttyper Nicolaj S. Basismalt Malttype: Beskrivelse: Øltype: Andel i % : Pilsnermalt 2,0 3,0 EBC Den lyseste malt i farven med en lav proteinindhold. Kan anvendes som basismalt. Alle øltyper. 100 % af Røget malt

Læs mere

Historie. Ingredienser

Historie. Ingredienser Historie Hvor og hvornår øllet er opstået, kan historikerne ikke blive helt enige om. Man er dog enige om, at så længe mennesket har dyrket korn, lige så længe har de brygget øl. Man mener, udfra vægmalerier,

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale ØLLETS BIOLOGI Undervisningsmateriale Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse FREMSTILLING AF ØL...3 1. Byg / korn...3 2. Vand...4 3. Humle...5 4. Gær...5 MALTNING FRA BYG TIL BYGMALT...7 BRYGNING (URTFREMSTILLING)...9

Læs mere

Komme i gang ingredienser

Komme i gang ingredienser Komme i gang ingredienser Honning Honning er den første ingrediens som skal vurderes. Smagen og farven af det endelige produkt er afhængig af hvilken type honning som bliver brugt. Normalt vil en lys honning

Læs mere

Mols Øl. India Gold. Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU

Mols Øl. India Gold. Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU Mols Øl Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU Mols Øl er nr. 2 i WinterCoats serie af øl, der er inspireret af en bestemt egn i Danmark (der er flere på vej!) Inspirationen fra Mols kan smages i 4

Læs mere

ØL I MAD - LA CUISINE À LA BIÈRE

ØL I MAD - LA CUISINE À LA BIÈRE ØL I MAD SIDE 1 AF 5 ØL I MAD - LA CUISINE À LA BIÈRE I Danmark er der blevet brygget øl i tusindvis af år. Vores forfædre har anvendt øl flittigt, både i maden og til maden. Traditionen lever stadig,

Læs mere

Vineddike. Foruden alkohol og eddikesyrebakterier kræver processen ilt dvs. luft, med eddikesyre og vand som resultat.

Vineddike. Foruden alkohol og eddikesyrebakterier kræver processen ilt dvs. luft, med eddikesyre og vand som resultat. Eddike og vineddike er blandt de mest anvendte krydderier i vores mad. Til trods derfor, er der mange som ikke gør sig tanker om hvad eddike eller vineddike er eller hvor det kommer fra. Men når man finder

Læs mere

Temaaften #2: Mæskning

Temaaften #2: Mæskning Temaaften #2: Mæskning Indhold Valsning Mæskning grundlæggende Enzymer Mæskemetoder Hardware Mæske ph Mæske tykkelse Vandjustering Valsning Mål for valsningen Størst mulig / ubeskadiget skaldel + Mindst

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com

Smagsdanner Claus Angelo w smagsdanner.dk t 2465 2279 m smagsdanner@gmail.com Øvelse 1 a) Forsøg med kartoffelgrød/mos og kartoffel stivelse Formål: At konstatere forskelle i konsistens ved forskellig metodebrug af kartoffelmels stivelse. - ½ kg skrællede kartofler i tern - 1 L

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER

LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING RÅVARER ØLBRYGNING ØLTYPER SERVERING ØLSMAGNING ØL TIL MAD ØL I MAD GOD ØLKULTUR OPGAVER LÆRERVEJLEDNING Introduktion til Kend din øl Lærer- og øvelsesvejledning til praktisk øvelse i ølbrygning

Læs mere

Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans

Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans Industrispionage hos Tawøls bryghus i Ans Hej Torben, Du er hermed tilmeldt som nr. 16 på håndbryggerlisten. Vi ved ikke hvordan det går med listen, men du skal nok ikke regne med at komme inde i "varmen"

Læs mere

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual

BRYGGE GUIDEN. Brugermanual BRYGGE GUIDEN Brugermanual Tillykke med din nye øl brygge maskine også kaldet The Beer Machine Når du brygger øl med The Beer Machine består det udelukkende af helt naturlige ingredienser: Vand, The Beer

Læs mere

Fra æble til cider. Sådan gør du!

Fra æble til cider. Sådan gør du! Fra æble til cider Sådan gør du! Indhold Klik dig frem til det, du har brug for! 1. En lille orientering inden du starter. 2. Brygningens logbog 3. Æbler til ciderfremstilling. Hvad kan jeg bruge? 4. Plukning

Læs mere

Alger - Det grønne guld

Alger - Det grønne guld Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere Alger - Det grønne guld 5.A Ådalskolen Esbjerg Unge Forskere 2015 Alger - det grønne guld 2 Hej jeg hedder Emil og jeg er 12 år og går i 5. klasse. Jeg har valgt at lave

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg

Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af bryganlæg Vejledning i brug og rengøring af Hjemmebryggerens komplette 25 liters bryganlæg. Ud over de dele der følger med bryganlægget, har du brug for følgende: Ved

Læs mere

Temaaften #3: Sining og eftergydning

Temaaften #3: Sining og eftergydning Temaaften #3: Sining og eftergydning Indhold Sining - grundlæggende Sikarret Tid Eftergydning Si- og eftergydningsmetoder / Hardware Stuck-mash Kavent Effektivitet / Ekstraktudbytte Sining grundlæggende

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

ØLBRYGNING. avanceret bioteknologi

ØLBRYGNING. avanceret bioteknologi ØLBRYGNING avanceret bioteknologi Foto: Colourbox Forfatteren At brygge godt øl kræver, at man har styr på en række processer i mindste detalje. I denne artikel gennemgår Bent Lyager ølbrygningens overordnede

Læs mere

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.

Bakterier i maden. Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000. www.madklassen.dk Bakterier i maden Hvor mange bakterier kan en enkelt bakterie blive til i løbet af seks timer ved 37 grader? a 100 b 1000 c 1.000.000 X Bakterier i maden Hvordan undgår du at blive syg

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Rødkløverekstrakt og Mælkebøtteekstrakt

Rødkløverekstrakt og Mælkebøtteekstrakt Rødkløverekstrakt og Mælkebøtteekstrakt Fermenteret med mælkesyrebakterier Fermenterede urteekstrakter til dit daglige velbefindende siden 1959 Rødkløver ekstrakt Til kvinder i og efter overgangsalderen

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Maj 2014 Maj måneds inspiration fra køkkenet har overskriften Du skønne rabarber. Vi har lavet 4 dejlige opskrifter, hvor rabarber indgår. Rabarber-cava med ingefær Rugboller

Læs mere

Fotosyntese og respiration

Fotosyntese og respiration Biologi Fotosyntese og respiration Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 16/12 2007 Formål Der uføres og analyseres nogle forsøg der kan besvare: Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO 2), når den udsættes

Læs mere

Hvordan får man det bedste ud af sin te?

Hvordan får man det bedste ud af sin te? Hvordan får man det bedste ud af sin te? Hvordan får man det bedste ud af sin te? 1. Vigtigheden af vand 2. brygningsmetoder 3. Te udstyr 4. Te 5. Bryggetider 6. Opbevaring 1. Vigtigheden af vand Din kop

Læs mere

Ø B L R B Y R G Y N G I N N I G

Ø B L R B Y R G Y N G I N N I G ØLBRYGNING Den Fynske Landsby Torden og Lynild renser Humlen - vejrtypen renser planten for svamp, bladlus og andet - gammelt fynsk mundheld Ølbrygning - Den Fynske Landsby, 2009 Tekst: Odense Bys Museer

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Ikke bare sukker. I Danmark bliver der særligt dyrket sukkerroer på Sydvestsjælland, Lolland og Faster. Side 1 af 11 Skoleskabet.

Ikke bare sukker. I Danmark bliver der særligt dyrket sukkerroer på Sydvestsjælland, Lolland og Faster. Side 1 af 11 Skoleskabet. Ikke bare sukker Sukker er ikke bare sukker. Sukker er faktisk rigtig mange forskellige ting. Billedet ovenover er bare et lille udsnit af det sukker vi bruger mest i Danmark. Sukker er en fællesbetegnelse

Læs mere

Jeg har fået skaffet mig alle ting, honning har jeg en aftale en om 25kg spand til 25 kr. pr kg.

Jeg har fået skaffet mig alle ting, honning har jeg en aftale en om 25kg spand til 25 kr. pr kg. Min hjemme brygget mjød Så er jeg kommet i gang med min første bryg, den 091207. Jeg har fået skaffet mig alle ting, honning har jeg en aftale en om 25kg spand til 25 kr. pr kg. ellers havde jeg brugt

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Artikel 2: Kulhydratkemi

Artikel 2: Kulhydratkemi Artikel 2: Kulhydratkemi Kulhydrater dannes i planter ved hjælp af fotosyntese og er en vigtig kilde til ernæring for mennesket. Navnet kulhydrat dækker over en række forskellige sukkerarter, som inddeles

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Etablering af et system til kvalitetsovervågning af proces og produkter.

Etablering af et system til kvalitetsovervågning af proces og produkter. Projektopgave på Diplombryggeruddannelsen Etablering af et system til kvalitetsovervågning af proces og produkter. Projektet udført af: På: Antoni Aagaard Madsen Nibe Bryghus Periode: August til december

Læs mere

FORORD:... 3 UDVIKLINGEN INDEN FOR ØLBRYGNING I HJEMMET... 5 VALG AF BRYGMETODE...

FORORD:... 3 UDVIKLINGEN INDEN FOR ØLBRYGNING I HJEMMET... 5 VALG AF BRYGMETODE... Indholdsfortegnelse FORORD:... 3 UDVIKLINGEN INDEN FOR ØLBRYGNING I HJEMMET... 5 VALG AF BRYGMETODE... 7 BEERKIT (DEN LETTE METODE)... 7 EKSTRAKTBRYGNING (DEN MELLEMSVÆRE METODE DE FLESTE STARTER HER)...

Læs mere

De Forenede Håndbryggere

De Forenede Håndbryggere De Forenede Håndbryggere - en sammenslutning af: Espergærde Håndbryggeri, Sletten Håndbryggeri, Birkerød Håndbryggeri, Bistrup Håndbryggeri, Gl. Holte Håndbryggeri, Øverød Håndbryggeri, Virum Håndbryggeri,

Læs mere

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen

Deklarationsberegneren - kom godt i gang. Tue Christensen Deklarationsberegneren - kom godt i gang Tue Christensen februar 2017 Deklarationsberegneren - kom godt i gang 2017 Af Tue Christensen Copyright: Hel eller delvis gengivelse af denne publikation er tilladt

Læs mere

Pizza & bagesten OS Stone. Opskrifter & brugsanvisning. Vores leverandør har godkendelse fra:

Pizza & bagesten OS Stone. Opskrifter & brugsanvisning. Vores leverandør har godkendelse fra: Pizza & bagesten OS Stone Opskrifter & brugsanvisning Vores leverandør har godkendelse fra: Info om Out-Standing s pizza- og bagesten: OS Stone er et unikt redskab til bagning på grill. Stenens egenskaber

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde

Daglig motion og normalvægt Begræns madmængde Spis mindst fra toppen Toppen består af kød, fisk og æg mad, som er rig på proteiner. Flyttet til toppen de "hurtige" kulhydrater - ris, pasta, kartofler, hvidt brød & mælkeprodukter Spis noget fra midten

Læs mere

At gå til Prøver / Eksamen

At gå til Prøver / Eksamen Naturfagsprøve 1 1 2 At gå til Prøver / Eksamen 1. Læs opgaven igennem Svar på de spørgsmål som du tænker ikke tager så lang tid 2. Læs Spørgsmålene rigtigt igennem 3. Tidsstyring Brug fx ikke 10 min.

Læs mere

Kostpolitik i Dagmargården

Kostpolitik i Dagmargården Kostpolitik i Dagmargården Dagmargårdens kostpolitik er baseret på de 8 kostråd. De 8 kostråd De 8 kostråd er hverdagens huskeråd til en sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene,

Læs mere

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning

Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Forberedelsesmateriale til øvelsen Fra burger til blodsukker kroppens energiomsætning Udarbejdet

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Banan DNA 1/6. Formål: Formålet med øvelsen er at give eleverne mulighed for at se DNA strenge med det blotte øje.

Banan DNA 1/6. Formål: Formålet med øvelsen er at give eleverne mulighed for at se DNA strenge med det blotte øje. Banan DNA Formål: Formålet med øvelsen er at give eleverne mulighed for at se DNA strenge med det blotte øje. Baggrundsviden: Om vi er mennesker, dyr eller planter, så har alle organismer DNA i deres celler.

Læs mere

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI

Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9. 9.-klasseprøven BIOLOGI Elevens uni-login: Skolens navn: Tilsynsførendes underskrift: FP9 9.-klasseprøven BIOLOGI Maj 2016 B1 Indledning Rejsen til Mars Det er blevet muligt at lave rumrejser til Mars. Muligheden for bosættelser

Læs mere

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale.

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. Øl fra FUR Bryghus FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. 30,- Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder på glasset.

Læs mere

Ernæring, fordøjelse og kroppen

Ernæring, fordøjelse og kroppen Ernæring, fordøjelse og kroppen Modul 4 Kernestof a) Kost & fordøjelse b) Kroppens opbygning & motion Mål med modulet Ernæring og fordøjelse At give kursisten vished om næringsstoffers energiindhold, herunder

Læs mere

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor

Viden SIDE 1. Grundskole. Viden om appelsiner. Et kig indenfor om appelsiner Et kig indenfor Rent basalt så består en appelsin af juice vesikler 1 som er omringet af en voksagtig hud, nemlig skrællen. Skrællen omfatter et tyndt og farvet yderlag som kaldes flavedoen,

Læs mere

Banankage med lys cremeux og nibs

Banankage med lys cremeux og nibs Banankage med lys cremeux og nibs Glem alt om de banankager, du hidtil har smagt! Denne kage har den lækreste fugtige konsistens, der står rigtig godt til den lyse cremeux og den sprøde tekstur, som kakaonibsene

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER

KOSMOS. 7.1 Spaltning af sukker. Materialer MADENS KEMI KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER KEMISKE STOFFER I MADEN DISACCHARIDER 7.1 Spaltning af sukker I skal undersøge, hvordan sukker spaltes ved kontakt med en syre. Almindelig hvidt sukker er et disaccharid. Det kan spaltes i to monosaccharider:

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Sådan brygges allgrain

Sådan brygges allgrain Sådan brygges allgrain Trin 1 Valsning af malten Hvad skal jeg bruge?: Maltmølle Malten skal valses før der kan brygges øl af den, og dette bør gøres med en egnet maltmølle. Dette kan Maltbazaren hjælpe

Læs mere

Fase 4 afslutningsfase

Fase 4 afslutningsfase Fase 4 afslutningsfase 2-4 uger Fase 4 er magen til fase 2 og så må du spise et ugentligt alt-jeg-kan-spise-måltid. Det er vigtigt, at du ikke følger fase 3 længere end 4 uger. Du må gerne gentage fase

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Er der flere farver i sort?

Er der flere farver i sort? Er der flere farver i sort? Hvad er kromatografi? Kromatografi benyttes inden for mange forskellige felter og forskningsområder og er en anvendelig og meget benyttet analytisk teknik. Kromatografi bruges

Læs mere

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen

Bagom spiret frø. v./jørgen Møller Hansen Bagom spiret frø v./jørgen Møller Hansen Først. I mange (alle) bøger om det at passe frøædende fugle står der om spiret frø, og hvor godt det er. Er det nu så godt, som alle siger? Det vil vi prøve at

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Hvordan passer du din surdej?

Hvordan passer du din surdej? Hvordan passer du din surdej? En surdej kan overleve i flere år, hvis du bare giver den lidt førstehjælp i ny og næ. Derfor er det en god idé at blive gode venner med den, det kunne jo ende med et langt

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 11 ILTOPTAGELSE I BRYGHUSET 11.1 Procesidentifikation Dette afsnit beskriver de forhold, hvorunder der sker iltoptagelse bevidst eller ubevidst i bryghuset og konsekvenserne heraf, samt de mulige handlinger

Læs mere

15. september 2016 Stegte Ål

15. september 2016 Stegte Ål 15. september 2016 Stegte Ål Den, der tager ålen ved halen og kvinden på ordet, kan sige, at han ikke har haft hold på nogen af dem. Menu Hovedret Stegte ål m/flødestuvede kartofler Æblepeberrod Agurkesalat

Læs mere

Inspiration fra Pharmakons køkken

Inspiration fra Pharmakons køkken Inspiration fra Pharmakons køkken Efterårets hyggestunder Oktober 2014 Efteråret er over os. Derfor har vi, her på Pharmakon, valgt at fokusere på, lidt til den søde tand og lidt der varmer i de mørke

Læs mere

Vare- og prisliste 2015

Vare- og prisliste 2015 Vare- og prisliste 2015 Læsø Tang er en lille virksomhed på Læsø, der høster, forarbejder og sælger spisetang. Læsø Tang er høstet som frisk tang i havet ud for de rene strande på Læsø. Herefter er tangen

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

en unik og naturlig smagsoplevelse

en unik og naturlig smagsoplevelse en unik og naturlig smagsoplevelse I hjertet af skoven... Midt i Hareskoven, på den smukkeste skovvej, ligger Bryggeri Skovlyst. Indbydende for enhver der lægger deres vej forbi, er dette unikke restaurationsbryggeri.

Læs mere

Gæringsprocessen ved fremstillingen af alkohol tager udgangspunkt i glukose molekylet (C

Gæringsprocessen ved fremstillingen af alkohol tager udgangspunkt i glukose molekylet (C Molekyler af alkohol Byg molekylerne af forskellige alkoholer, og tegn deres stregformler Byg alkoholmolekyler med 1, 2 og 3 C atomer og 1 OH gruppe. Tegn deres stregformler her og skriv navnet ved. Byg

Læs mere

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg!

Æg bør tilberedes, så det er en kulinarisk fornøjelse at spise retter med æg! Æggets dag 2015 Optimal tilberedning af æg Udarbejdet på baggrund af æggets kemi af Harold McGee, gennemtestede tilberedningsmetoder fra America s Test Kitchen og testet i et forbrugerkøkken af Grethe

Læs mere