Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danak-NYT. Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering. Nyt produkt verificering af miljøteknologi. Nr. 24 - april 2012"

Transkript

1 Danak-NYT Nr april 2012 Onlinespil Spillemyndigheden satser på akkreditering Nyt produkt verificering af miljøteknologi DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion.

2 INDHOLD 2 Nye ansigter i DANAKs bestyrelse 3 Besøg fra Kenya 4 EA-evaluering af DANAK 4 Akkreditering af online-spil 5 Ny udgave af ISO/IEC for akkreditering til inspektion 6 EA generalforsamlingen 6 ILAC / IAF generalforsamling 7 Ny ordning: Verifikation af miljøteknologier (ETV) 8 Akkreditering af genetiske analyser 10 Ny lovgivning 11 Nye akkrediteringer/godkendelser Lea Frimann Hansen lars Germann Petersen Kurser Personalia Nye eller reviderede dokumenter Nye ansigter i DANAKs bestyrelse DANAK Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf.: Fax: DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker na tional og international anerkendelse af deres prøvnings- og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK-NYT Udgiver: Danak Jesper Høy, tlf Der er blevet skiftet ud i DANAKs bestyrelse. DANAKs næstformand, Stig Uffe Pedersen, der er kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen og Jacob Holmblad fra Dansk Standard er trådt ud af bestyrelsen. Som nye medlemmer af bestyrelsen har Erhvervs- og Vækstministeren udpeget Lea Frimann Hansen, kontorchef i Miljøstyrelsen, og inspektions- og certificeringsorganerne har udpeget Lars Germann Petersen, divisionsdirektør på Teknologisk Institut. Bestyrelsen har konstitueret sig med genvalg af Erik Rasmussen fra Rockwool som bestyrelsesformand og Charlotte Martin fra Arbejdstilsynet som næstformand. Ansvarshavende: Jesper Høy, DANAK Redaktion: Jakob Egelund, DANAK Grafisk og teknisk produktion: Jon Kabell ApS Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Anne Lumholdt, tlf eller printes fra Danak Nyt 2

3 Besøg fra Kenya Vagn Andersen, tlf DANAK havde den 27. januar 2012 besøg af en delegation fra KENAS, akkrediteringsorganet i Kenya. Delegationen bestod af to bestyrelsesmedlemmer og to fra KENAS daglige ledelse. Ud over DANAK besøgte delegationen fire andre akkrediteringsorganer i Europa: RvA i Holland, DAkkS i Tyskland, UKAS i England og SWEDAC i Sverige. Formålet med besøget i Danmark var at blive orienteret om markedet for akkrediterede ydelser i Danmark, lovgivning om akkreditering, DANAK s organisation og kvalitetsstyringssystem. Desuden blev den europæiske lovgivning om akkreditering, samt dens betydning for udvikling af akkreditering i Europa og globalt, drøftet. KENAS er medlem af ILAC og stræber efter at blive medunderskriver af ILAC aftalen om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater. KENAS er desuden medlem af AFRAC den regionale organisation for akkrediteringsorganer i Afrika, som blev stiftet i EA-evaluering af DANAK Allan Munck, Tlf Den næste internationale evaluering af DANAK vil blive gennemført den september i år, hvor et team på 7 personer skal gennemgå vore aktiviteter på akkrediteringsområdet. Deltagerne kommer fra akkrediteringsorganerne i Sverige, Italien, Grækenland, Rumænien, Frankrig, Tyrkiet og Belgien. Omfang Evalueringen omfatter de typer akkreditering, som er omfattet af EA s MLA (MultiLateral Agreement) hvilket er næsten alle de typer akkreditering, som DANAK udfører. Evalueringen vil desuden omfatte CO2-verifikation efter ISO mhp. at udvide MLA en med dette nye område. Aftale af kundebesøg En stor del af teamets tid i Danmark vil blive brugt til at deltage i nogle af vore regelmæssige besøg hos kunder for at overvåge vores bedømmelsesaktiviteter på de forskellige akkrediteringsområder. DANAK vil derfor forsøge at arrangere en række besøg i den uge. Vi håber i den forbindelse på vores kunders velvillighed. Forberedelse Et så omfattende besøg kræver en del forberedelse med planlægning af ovenstående besøg hos kunder og oversættelse af dokumenter til engelsk. Desuden skal der udarbejdes en større redegørelse til teamet om DANAK s historie og baggrund samt hvordan kravene i ISO opfyldes. Danak Nyt 3

4 Akkreditering af online-spil Jesper Høy, tlf Som mange sikkert har set i reklamer og tvspots, er reglerne for online spil i Danmark blevet delvist liberaliseret. Det betyder, at det hidtidige monopol er brudt, og at det er muligt at udbyde blandt andet poker og roulettespil. 34 virksomheder har 1. januar 2012 fået en tilladelse til at udbyde online spil. Et af vilkårene for at få tilladelsen er, at spiludbyderen inden 2013 skal være certificeret/godkendt af en akkrediteret testvirksomhed. Godkendelsen skal blandt andet sikre, at spiludbyderen: Ikke snyder med de udbudte spil. Har den fornødne IT-sikkerhed. Behandler personfølsomme oplysninger på forsvarlig vis. Har implementeret foranstaltninger til at forebygge ludomani. Godkendelse af spiludbydere i Europa bygger på nationale regler og har i mange lande taget udgangspunkt i reglerne for godkendelse af spilleautomater. Test af spilleautomater var før i tiden en traditionel prøvning, hvor man manuelt stod og trak i håndtaget, for at gevinstchancerne kunne udregnes. Efterhånden er testen af spilleautomater blevet mere og mere en bedømmelse af software og af ITsystemer og IT-sikkerhed, men kravet om en prøvningsakkreditering iht. ISO er, nok mest af historiske årsager, fastholdt. ningsfunktioner samt informationssikkerhed. ringsorganet i det land, hvor de er hjemmehørende. De skal akkrediteres til at kunne DANAK har drøftet med Spillemyndigheden, om det er hensigtsmæssigt fortsat at kræve godkende spiludbyderne efter de regler der disse testvirksomheder akkrediteret efter ISO gælder i de lande, hvor udbyderne ønsker Spillemyndigheden er en myndighed godkendelse til at operere. Så en testvirksomhed i England, der godkender en spiludbyder under Skatteministeriet og er, som navnet siger, myndighed på pengespil i Danmark. fra Malta i henhold til de danske regler, skal Spillemyndigheden har haft forståelse for akkrediteres til de danske regler af det engelske akkrediteringsorgan UKAS, og vil være i DANAKs holdning, om at en akkreditering til inspektion eller systemcertificering vil være konkurrence med danske testvirksomheder, mere hensigtsmæssig, og forventes at ville akkrediteret af DANAK. sidestille inspektionsakkreditering efter ISO med prøvningsakkreditering efter ISO Det må forventes, at flere lande vil liberalisere Akkreditering efter ISO bibeholdes som en mulighed, til dels fordi de på sigt harmoniseres i EU, således at testvirk- reglerne for online spil, og at reglerne for spil nuværende tilladelser er givet med dette krav, somhederne kan arbejde på et stort åbent og spiludbyderne er i fuld gang med at marked. DANAK vil arbejde for, at akkrediteringen til bedømmelse af online spil bliver ens opfylde kravene, dels for at være i overensstemmelse med kravene i resten af Europa. i Europa og også gerne i hele verden. DANAK er fortsat i dialog med Spillemyndigheden om hvorledes kravene til akkreditering Godt en fjerdedel af tilladelserne til at udbyde implementeres. onlinespil i Danmark, er givet til danske virksomheder. DANAK forventer, at der vil være Spiludbyderne tilbyder spil på tværs af grænserne, og vælger også testvirksomheder på ske regler, efter andre landes regler og på sigt danske ansøgere til akkreditering efter de dan- tværs af grænserne. Testvirksomhederne skal efter fælleseuropæiske regler, og er derfor ved derimod søge akkreditering hos akkredite- at finde kompetente tekniske assessorer. Certificering Ved on-linespil giver den akkrediterede testvirksomhed et øjebliksbillede af spiludbyderens kravoverholdelse, og det er Spillemyndigheden, der på baggrund af dette, og en overvågning af spiludbyderen, vurderer tilliden til den fremtidige kravoverholdelse. Det er i denne sammenhæng spillemyndigheden, der har valgt at kalde godkendelsen af en udbyder af online spil for en certificering. Med godkendelse af online spil er denne udvikling fortsat. Den akkrediterede testvirksomhed skal nu godkende spil- og forret- DANAK anvender normalt betegnelsen certificering, i forbindelse med akkreditering efter ISO/IEC 17021, ISO/IEC eller EN når certificeringsorganet udsteder et certifikat på et system, person eller produkts evne til at opfylde nogle krav fremadrettet. Danak Nyt 4

5 Ny udgave af ISO/IEC for akkreditering til inspektion Allan Munck, tlf ISO/IEC 17020:2012 er udkommet den 1. marts 2012, og en dansk oversættelse er på vej. Det forventes, at ILAC beslutter, at den nye udgave skal være indført inden den 1. marts 2014, for at akkreditering til inspektion kan opretholdes. Ved opbygningen af standarden er der taget udgangspunkt i hovedpunkterne i ISO Dog har man fravalgt det indledende informative afsnit om principper og afsnittet om informationskrav. Indholdsmæssigt er det kun i afsnittet om ledelsessystemet, at der er et større sammenfald med ISO Derimod er der en del afsnit, som er videreført fra den tidligere udgave af ISO I f. t. den tidligere udgave af ISO kan følgende ændringer fremhæves: Kravene til et inspektionsorgans uafhængighed og upartiskhed er fortsat opdelt i type A, B og C. Der er dog ændret noget i kriterierne og i beskrivelserne. (4.1) Krav til fortrolighed er udbygget bl.a. med krav om medarbejdererklæringer. (4.2) Kravene til personale er udbygget specielt vedr. monitorering. (6.1) Afsnittet om håndtering af klager og indsigelser er væsentligt udbygget. (7.5) Kravene til ledelsessystemet er udbygget en del specielt vedr. ledelsens evaluering, intern audit samt korrigerende og forebyggende handlinger. (8) Udover disse ændringer er der en række specifikke ændringer, så det vil være nødvendigt, at det enkelte inspektionsorgan udfører en systematisk gennemgang af kvalitetssystemet ift. kravene i den nye standard. Kursus i den nye udgave af ISO/IEC Anne Lumholdt, tlf Den maj afholder DANAK et kursus i den nye udgave af standarden. På kurset vil forskellene mellem den gamle og nye udgave af standarden blive gennemgået. Kurset er derfor interessant både for inspektionsorganer, der overvejer eller er på vej til at blive akkrediteret, samt for inspektionsorganer der allerede er akkrediteret. Vi skal gøre opmærksom på, at tilmeldingsfristen til kurset udløb den 27. marts. Det er dog muligt, at der stadig er ledige pladser, og interesserede opfordres til at kontakte Anne Lumholdt, hvis man ønsker at deltage i kurset. Danak Nyt 5

6 Internationalt nyt EA generalforsamlingen Vagn Andersen, tlf EA s generalforsamling blev afholdt i Warszawa i november måned. Akkrediteringsorganet i Montenegro (ATCG) blev godkendt som nyt medlem af EA. EA har implementeret ændringer i vedtægterne, som betyder, at alle medlemmer skal opfylde kravene i forordning 765/2008. Vedtægterne indeholder nu to kategorier af medlemmer: Full Members og Associate Members. Generalforsamlingen godkendte en række lande under kategorien associate members: ALGERAC (Algeriet), ATS (Serbien), BATA (Bosnien & Hercegovina), BSCA (Hviderusland), CAECP (Moldova), DA (Albanien), DAK (Kosovo under UNSC Resolution 1244/1999 ), EGAC (Egypten), GAC (Georgien), ISRAC (Israel), NAAU (Ukraine) and TUNAC (Tunis). EA har tidligere haft en række aftaler med akkrediteringsorganer fra lande udenfor Europa. De bilaterale aftaler med Hong Kong (HKAS), Rusland (STC-IC), Kasakhstan (NCA), Brasilien (CGCRE), New Zealand (IANZ) og Singapore (SAC) er alle ophørt, da EA ikke ser behov for at vedligeholde aftaler med akkrediteringsorganer, som også er medlem af ILAC eller IAF. Den eneste undtagelse er den bilaterale aftale med Sydafrika (SANAS) på inspektionsområdet, da der ikke findes en global MLA aftale på inspektion. På generalforsamlingen blev en række ILAC og IAF dokumenter godkendt som EA dokumenter. Det betyder, at de globale fortolkninger af akkrediteringskriterierne også vil være gældende for EA-medlemmer, som ikke er medlem af ILAC eller IAF. EA er i færd med at opdatere listen over EA dokumenter, så den reviderede liste kommer til at indeholder alle EA og internationale dokumenter, der indeholder krav til akkrediterede virksomheder. EA medlemmerne har haft EA s reviderede Cross Border Politik (EA-2/13) til kommentering. Det er i dette dokument, at principperne for multi-site akkreditering skal implementeres. Multi-site akkreditering bygger på kommissionens fortolkning af forordning 765/2008 hvor hovedregelen er, at virksomheder skal søge om akkreditering hos akkrediteringsorganet i det land, hvor virksomheden er etableret. Kommissionens fortolkning åbner op for, at akkreditering af en virksomheds hovedkontor kan inkludere datterselskaber i andre lande. DANAK har afgivet omfattende kommentarer for at sikre, at forordning 765/2008 anvendes efter den oprindelige hensigt, og at fortolkningen om multi-site akkreditering kun anvendes, hvor det lokale akkrediteringsorgan ikke tilbyder akkreditering til aktiviteter, som indgår i en multi-site akkreditering. Bag denne holdning ligger også, at certificeringsorganer kan anvende standardernes bestemmelser om brug af underleverandører, når virksomheder ønsker certificering under en udenlandsk akkreditering. Den endelige version af den reviderede Cross Border politik, som skal til afstemning blandt medlemmerne, foreligger endnu ikke. ILAC / IAF generalforsamling Årsmøderne var planlagt til at blive afholdt i Bangkok fra november Møderne blev aflyst af de thailandske værter på grund af oversvømmelser i Thailand. Derfor foreligger der ikke beslutninger fra ILAC og IAF, som der kan orienteres om. Danak Nyt 6

7 Ny ordning: Verifikation af miljøteknologier (ETV) Jens Ostermann, tlf DANAK er en af aktørerne bag ny akkreditering efter DS/EN ISO 17020, hvor nye teknologier til afhjælpning af klima- og miljøpåvirkninger kan blive blåstemplet. Hvis en virksomhed udvikler miljø- og/eller klimarelateret teknologi, har den nu mulighed for at få teknologiens kvaliteter verificeret af en akkrediteret virksomhed. Programmet er et EU program, der hedder Environmental Technology Verification (ETV). Der kører et lignende program i blandt andet USA & Canada. Med en ETV-verifikation i hånden kan en producent dokumentere, at teknologien virker efter hensigten. Verifikation af miljøteknologier er en uafhængig afprøvning og dokumentation af et produkts funktion og effektivitet. En verifikation er et alternativ til en typegodkendelse eller en certificering, og verifikation er specielt velegnet til nyudviklede produkter. Verifikationserklæringen kan bruges som dokumentation i forhold til potentielle kunder, myndigheder osv.. Køberne af teknologierne kan desuden få sikkerhed for, at nye og innovative produkter har den praktiske anvendelighed, der loves. Renere produkter og produktion, Landbrugsteknologi samt Luftrensning og -monitorering Ud over miljø- og energiteknologier, er vi i Danmark dygtige til at udvikle ny landbrugsteknologi, og har derfor en speciel interesse for, at ETV systemet bliver implementeret og udvidet så hurtigt som muligt. Miljøministeriet har i flere år været meget engageret i udviklingen af ETV i Europa, et engagement som DANAK naturligvis støtter op om. Formålet er at fremme innovative miljøteknologier og den Europæiske miljøteknologiindustri. Udgangspunktet er, at innovative teknologiske løsninger skal i brug hurtigst muligt, hvis vi skal møde de kommende års miljø- og klimaudfordringer. ETV er et effektivt middel til at bringe teknologierne hurtigere i brug ved at dokumentere, at de virker, som de skal, under realistiske driftsforhold. Således vil ETV hjælpe samfundet til at investere i teknologier, der virker for eksempel til reduktion, tilpasning og overvågning af klima- og miljøpåvirkninger. Virksomheder, der er interesseret i at blive akkrediteret til verifikation, kan kontakte DANAK. Læs mere om akkreditering til inspektion: Det har vist sig, at der internationalt er behov for (og ønske om) en ISO standard, der bygger på ETV. Det arbejde er gået i gang, og AdvanceETV har allerede lavet det første udkast. Hos DANAK vil vi følge udviklingen nøje. EU s ETV program dækker ind til videre kun teknologiområderne: Vandbehandling og -monitering, Materialer, affald og ressourcer samt Energiteknologier. Det er dog allerede besluttet, at ETV programmet i fremtiden også skal dække følgende teknologiområder: Jord- og grundvandsmonitorering og -rensning, Verifikationsprocessens syv step er: 1. Indledende møde, hvor verifikationsprocessen og muligheden for delvis offentlig finansiering gennemgåes. 2. Ansøgning med Quick scan, hvor produktet, dets anvendelse samt muligheden for verifikation defineres og beskrives i et notat. For egnede produkter opstilles en kontrakt med tidsplan og budget. 3. Verifikationsprotokol med en detaljeret beskrivelse af verifikationsprocessen for det aktuelle produkt og teknologi samt et oplæg til testplan, datastrategi, evaluering og kvalitetsstyring. 4. Testplan med detaljeret plan for hvordan, hvor og af hvem verifikationen skal udføres. 5. Udførelse og dokumentation af test i en testrapport. 6. Verifikationsrapport, der summerer resultater og indeholder et vurdering af produktets performance. Danak Nyt 7

8 Akkreditering af g Jens Bundgaard er teknisk assessor hos DANAK, men er til dagligt ansat på Klinisk Biokemisk afdeling på Rigshospitalet, som for kort tid siden er blevet akkrediteret af DANAK. I denne artikel fortæller Jens om, hvordan hans afdeling har oplevet akkrediteringsprocessen, hvad akkreditering har betydet for afdelingen, samt hvilke særlige forhold ved genetiske analyser, der har haft betydning for akkrediteringsprocessen. Mange genetiske analyser bliver udført i klinisk biokemiske laboratorier, hvis klassiske analyserepertoire er baseret på kvantitative analyser, der i de sidste år er blevet genstand for kvalitetssikring i form af akkreditering efter internationale standarder. Dette er naturligvis ligeså ønskeligt for genetiske analyser, men centrale punkter i standardkravene har genoplivet tidligere diskussioner omkring vurdering af genetiske metoders korrekthed, usikkerhed og validitet, hvor tilgangen til akkreditering ikke er helt så naturlig som indenfor biokemiske analyser. Desuden støtter gendiagnostiske metoder og teknikker sig til kommercielle firmaer, der oftest understreger, at instrumenter og reagenser er til forskningsbrug alene, i modsætning til klassiske biokemiske analyser, hvor firmaerne er mere eller mindre aktive partnere i kvalitetssikringen. Endelig er gendiagnostikken ofte tæt knyttet til forskningsenheder, hvor kultur og arbejdsmetoder hyppigt adskiller sig fra den, internationale laboratoriestandarder sigter mod. Nedenfor kan man læse om nogle overvejelser og erfaringer, vi har haft ved akkreditering af den genetiske sektion i en klinisk biokemisk afdeling. Behov for akkreditering Det primære behov for at akkreditere genetiske analyser skal findes eksternt. Ved kliniske afprøvninger ligger der krav om, at relevante analyser udføres af akkrediterede laboratorier, og eksempelvis farmakogenetiske analyser inddrages hyppigt i disse afprøvninger. Desuden er kun få og meget simple genetiske analyser CE-mærkede, og der arbejdes i EUsammenhæng på, at kun akkrediterede laboratorier i fremtiden vil kunne få lov at udføre ikke-ce-mærkede analyser, hvilket i realiteten gør akkreditering til et spørgsmål om overlevelse for laboratorier. Målsætning for akkreditering Ud over det eksterne pres, er der også interne fordele for laboratoriet ved at gennemføre den ressourcekrævende akkrediteringsproces. Fra starten gjorde vi os klart, at vi med processen ikke kun ville opnå akkreditering, men også reelle kvalitetsforbedringer og effektivisering af arbejdsprocedurer. For at opnå dette benyttede vi os af de redskaber, der naturligt indføres gennem implementeringen af akkrediteringsstandarden (i vores tilfælde ISO 15189). Vi har fx benyttet afvigerapportsystemet til ikke kun at registrere afvigelser fra fastlagte procedurer, men også til at registrere generelle uhensigtsmæssigheder og til at få taget stilling til disse. Således giver standarden nogle rammer, inden for hvilke man selv kan fastsætte sit ambitionsniveau. Strategi Da den gendiagnostiske sektion er en del af en allerede akkrediteret klinisk biokemisk afdeling, valgte vi at benytte os af det eksisterende akkrediteringsskelet med hensyn til bl.a. kvalitetshåndbog, personaleadministration, arbejdsmiljøforhold og dokumentstyring. Dette reducerede til dels opgaven. Der er dog alligevel en del essentielle forskelle på udførelse af genetiske analyser og biokemiske analyser, som kræver specielle tiltag. De uddybes i næste afsnit. På grund af genlaboratoriets forskningsmæssige baggrund, var kulturen mere resultatorienteret end fokuseret på processerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at analyseresultaterne var af dårligere kvalitet, men dog betydeligt sværere at dokumentere og kvalitetssikre end den mere strømlinede produktion, der er målet i et akkrediteret laboratorium. Akkrediteringsprocessen førte dermed til en identifikation af særlige krav set i forhold til kravene til biokemiske analyser og en løsningsmodel for disse indenfor standardens rammer, men i særdeleshed også til en Danak Nyt 8

9 enetiske analyser gradvis forandring i arbejdskulturen indenfor alle faggrupper på laboratoriet. Særlige forhold ved genetiske analyser Sporbarhed og referenceintervaller Under genomisk analyse har man det problem, at analytten, dvs. genomet, ikke er ens for to individer. Dette kræver, at udgangspunktet bliver en bestemt referencesekvens, således at alle variationer angives i forhold til denne. Heldigvis findes der i databaserne efterhånden veldokumenterede referencesekvenser, der kan benyttes, men dokumentstyring af disse sekvenser er vigtig, da databaserne ikke nødvendigvis er uforanderlige. De genomiske variationer medfører også, at begrebet referenceinterval bliver til en diskussion omkring den potentielle kliniske betydning af individuelle variationer i genomet. Dette forudsætter viden herom, en viden der er konstant foranderlig og kræver nøje og dokumenteret overvågning af litteratur og databaser. Ekstern kvalitetskontrol Hvor ekstern kvalitetskontrol (som i akkrediteringsverdenen svarer til præstationsprøvning) er fasttømret i den kliniske biokemi, er tilfældet anderledes med de molekylærgenetiske analyser. Der eksisterer kun nationale eller internationale EQA-programmer for et begrænset antal af de genetiske analyser som oftest for SNP analyser (fx Faktor V Leiden eller HFE). Der eksisterer programmer for mere komplicerede analyser, fx cancerdisponerende gener som BRCA1 og BRCA2, men udfordringen i EQA-prøven ligger langt fra den, patientprøven fordrer. Prøvningen går typisk ud på sekventering af et bestemt fragment med efterfølgende fortolkning og rapportering af eventuelle fund. Vi har valgt at deltage i EQA-programmer, men søger derudover at finde partnere til prøveudvekslinger. I tilfælde af udvekslinger vil vi helst udveksle blodprøver frem for oprenset DNA. Svaraf givelse Variationer af ukendt betydning i dag, kan være dokumenteret som klinisk vigtige mutationer eller som ubetydelige SNPs i morgen. Dermed kan man sige, at et genetisk svar per se har en holdbarhedsdato i forhold til den tilgængelige viden. Det er også vigtigt, at svarrapporten er klar i konklusionerne og forståelig for modtageren, hvilket ikke altid er simpelt at sikre sig, da modtagerne kan tilhøre mange dele af sundhedssektoren. Afsluttende bemærkninger I dette indlæg har jeg forsøgt at give eksempler på specielle problematikker for akkreditering af genetiske analyser set i forhold til biokemiske analyser. I skrivende stund har vi netop af DANAK fået akkrediteret en række af vores kerneanalyser, og oplevelsen af processen har været meget positiv. Vi har modtaget en kritisk evaluering af vores arbejde og fået rettet mange ting til, der generelt har forbedret vores arbejdsgange og elimineret uhensigtsmæssigheder og potentielle risici. Men vi må også konstatere, at der stadig er ting at arbejde med. At ændre arbejdskultur er en langsommelig og tålmodighedskrævende proces, og er en hel del sværere end man umiddelbart skulle tro. Det kræver vilje at blive gearet til standarden! Jens R. Bundgaard Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, København Danak Nyt 9

10 Ny lovgivning hvor akkreditering anvendes Nedenstående love og bekendtgørelser kan findes på Ref. nr. titel Udgivet BEK nr. 65 Skatteministeriet Bekendtgørelse om landbaserede spil 25/01/2012 Certificering af udbyder skal udføres af en akkrediteret testvirksomhed. BEK nr. 66 Skatteministeriet Bekendtgørelse om online vædemål 25/01/2012 Certificering af udbyder skal udføres af en akkrediteret testvirksomhed. BEK nr. 67 Skatteministeriet Bekendtgørelse om onlinekasino 25/01/2012 Certificering af udbyder skal udføres af en akkrediteret testvirksomhed. BEK nr. 130 Miljøministeriet Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug (Dambrugsbekendtgørelsen) 08/02/2012 prøver og analyser skal foretages af et akkrediteret laboratorium BEK nr Fødevareministeriet Bekendtgørelse om muslinger m.m. (Muslingebekendtgørelsen) 19/10/2011 prøvetagning for algegifte skal foretages af et akkrediteret laboratorium BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. 31/10/2011 prøvetagning og analyser af vandkvalitet udføres af akkrediterede laboratorier BEK nr Klima-, Energi-, og Bygn.minist. BEK nr Fødevareministeriet Bekendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter. 04/11/2011 Energistyrelsen kan tildele sagkyndige virksomheder opgaver vedrørende prøvning og måling og akkrediteret certificering. Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater (Kontrolbekendtgørelsen) 04/11/2011 Certificering af kvalitetsstyringssystem skal foretages af en akkrediteret virksomhed. BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om visse krav til emballager (Emballagebekendtgørelsen) 10/11/2011 Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, at en undersøgelse vedrørende mangelfuld dokumentation skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Vej nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger (klassificeringsbekendtgørelsen) 24/11/2011 Salg af giftige stoffer er blandt andet tilladt hvis køberen er et akkrediteret laboratorium. Certificering til produktion af børnesikrede lukninger skal foretages af et akkrediteret laboratorium. BEK nr Beskæftigelsesministeriet Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v. (smiley-ordning) 08/12/2011 Certificering fra akkrediteret virksomhed benyttes som dokumentation i forbindelse med offentliggørelse på ministeriets hjemmeside. BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) 12/12/2011 prøvetager skal være akkrediteret eller personcertificeret. Overensstemmelsestestning og analyser skal foretages af akkrediteret laboratorium eller laboratorium godkendt af tilsynsmyndigheden. BEK nr Fødevareministeriet Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsbekendtgørelsen) 12/12/2011 prøvetager skal være akkrediteret eller personcertificeret. Overensstemmelsestestning og analyser skal foretages af akkrediteret laboratorium eller laboratorium godkendt af tilsynsmyndigheden. BEK nr Transportministeriet Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet 13/12/2011 Overensstemmelsesvurderingsorganer der ønsker at blive bemyndigede organer på jernbaneområdet, skal være akkrediteret. BEK nr Klima-, Energi-, og Bygn.minist. Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder (Energiaftalebekendtgørelsen) 14/12/2011 Energiledelsessystemet skal certificeres af en virksomhed, der er akkrediteret. Danak Nyt 10

11 BEK nr Skatteministeriet Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer. 15/12/2011 Spilleautomaterne skal efterses af en akkrediteret testvirksomhed. BEK nr Skatteministeriet Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer 15/12/2011 roulettehjul og spilleautomater skal have en vedlagt erklæring fra en akkrediteret virksomhed. BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om badevand og badeområder 15/12/2011 prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter 21/12/2011 Målinger og beregninger til dokumentation af støjbelastning skal foretages af en akkrediteret virksomhed. BEK nr Miljøministeriet Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten (luftkvalitetsbekendtgørelsen) 21/12/2011 laboratorier der deltager i sammenligninger skal være/være i gang med at blive akkrediteret. Nye akkrediteringer/godkendelser 5. oktober marts 2012 Laboratorier 0483 Dansk Biologisk Laboratorium akkreditering til prøvning 0531 Vandsamarbejdet A/S akkreditering til prøvning 1012 Kennedy Centret akkreditering til medicinsk undersøgelse 1014 Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA) Akkreditering til medicinsk undersøgelse 1015 Sydvestjysk Sygehus (SVS) akkreditering til medicinsk undersøgelse Inspektionsorganer 9081 Brøndum A/S akkreditering til i eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger Certificeringsorganer 7029 NEPCon akkreditering til produktcertificering PEFC For yderligere oplysninger se DANAK s hjemmeside Kurser Titel Dato max. Deltagerantal Tilmeldingsfrist Grundkursus DS/EN ISO 17020: maj 30 kontakt DANAK for at høre om der er plads. Grundkursus DS/EN ISO 17025: maj 1. juni kontakt DANAK for at høre om der er plads. Akkrediteringsdag 14. juni maj 2012 Grundkursus DS/EN ISO 17025: november september 2012 Personalia Tiltrådt Rikke Dahl Nielsen tiltrådte d. 1. marts 2012 Rikke er uddannet kemiingeniør fra Danmarks Ingeniørakademi (1991) og kommer fra en stilling som specialkonsulent hos Statens Serum Institut. Hun har gennem sin karriere arbejdet som miljøkonsulent og med implementering og audit af ledelsessystemer hos både offentlige myndigheder og private virksomheder. I DANAK er arbejdsområdet akkreditering til certificering og inspektion fratrådt Louise Grabowski Bondo fratræder DANAK den 30.april 2012 Danak Nyt 11

12 Nye eller reviderede dokumenter fra DANAK Alle dokumenterne kan hentes på DANAK s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status AB 3 Akkreditering af laboratorier December 2011 Revideret AB 10 Akkreditering af laboratorier til fleksibelt akkrediteringsområde December 2011 Revideret AB 11 Måleusikkerhed i kalibrering December 2011 Revideret AB 18 Akkreditering som grundlag for notificering December 2011 Ny AMC 2 Akkreditering til certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af virksomheder til udførelse af energimærkning november 2011 Revideret AMC 3 Akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Kriterier for auditorkompetence - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) november 2011 Revideret AMC 8 Akkreditering til certificering af energiledelsessystemer Implementering af DS/ISO 50001:2011 Energiledelsessystemer Kravbeskrivelse og vejledning December 2011 Ny AMC 9 Akkreditering til certificering af Fødevaresikkerhedssystemers overensstemmelse med FSSC Februar 2012 Ny AML 9 Akkreditering af laboratorier i f.t. Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav af miljømålinger (Kvalitetsbekendtgørelsen) revideret AML 16 Ændring i DANAK s database for kemi og mikrobiologi november 2011 Ny AML 17 Intern audit og ledelsens evaluering november 2011 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra EA (European Co-operation for Accreditation) Alle dokumenterne kan hentes på EA s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status EA-1/01 List of EA publications Marts 2012 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Full & Associate Members, Contracts of Co operation, recognized Stakeholders and Observers Marts 2012 Revideret EA-1/08 EA Multi and Bilateral Agreement Signatories Januar 2012 Revideret EA-0/00 EA Management System December 2011 Ny EA-0/08 Procedure for Management Reviews December 2011 Ny EA-0/09 Procedure for Management of Internal Audit December 2011 Ny EA-0/10 Procedure for EA Meetings December 2011 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra IAF (International Accreditation Forum, Inc.) Alle dokumenterne kan hentes på IAF s hjemmeside: Ref. nr. Titel Udgivet Status IAF ID 3 Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations november 2011 Ny IAF PR 4 Structure of IAF MLA and Endorsed Normative Documents august 2011 Revideret IAF PR 6 Assignment of IAF Liaisons november 2011 Ny Nye eller reviderede dokumenter fra ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) Alle dokumenterne kan hentes på ILAC s hjemmeside: Ref. nr. titel Udgivet Status ILAC G25 accreditation of Proficiency Testing Providers to ISO/IEC 17043: A Crosswalk to ILAC G13:2007 Januar 2012 Ny ILAC P4 ilac Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Policy Statement Marts 2012 Revideret ILAC P5 ilac Mutual Recognition Arrangement (Arrangement) november 2011 Ny Danak Nyt 12

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

World Accreditation Day

World Accreditation Day Danak-NYT Nr. 26 - MAJ 2013 World Accreditation Day Nye regler om EA MLA Arbejdsgruppen EA WG ILC Calibration Ny ILAC politik for sporbarhed DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012

Danak-NYT. Fonden fylder rundt. Notificering til byggevareforordningen. EA evaluering af DANAK. Nr. 25 - November 2012 Danak-NYT Nr. 25 - November 2012 Fonden fylder rundt Notificering til byggevareforordningen EA evaluering af DANAK DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og international anerkendelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/12 Tillæg B Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Informationer om spiludbud (se vejledningen) Ansøger Her skrives navnet på den ansøger, som dette tillæg er knyttet

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Vejledning til kvalitetshåndbog for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V Vejledning til kvalitetshåndbog

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål

Inspektionsstandarder for landbaseret væddemål SCP.02.02.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med inspektionsstandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens... 4 2.1.1 Første

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave

DBI retningslinje 010-2. El-termografering. Virksomhedsgodkendelse. 1. udgave Dato: 10.01.2013 Sign.: MEP/- Sag: FURA023 DBI retningslinje 010-2 El-termografering Virksomhedsgodkendelse 1. udgave Side 1 af 12 Forord Revisionen af DBI retningslinje 010-2 El-termografering, Virksomhedsgodkendelse

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ

Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Det gode, det dårlige og det virkelig gode juletræ Om certificering, varemærker og CSR (Corporative Social Responsibility) Af Frans Theilby Baggrund for indlæg Certificering i skovbruget: FSC, PEFC Certificering

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Mere sikkerhed på det indre marked

Mere sikkerhed på det indre marked Danak-NYT Nr. 15. November 2007 Lovgivningsarbejdet med EU s store varepakke til forbedring af det indre markeds funktion er i gang. Jeg er ordfører for hele Europa-Parlamentet på den del af pakken, der

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Ledelsessystem for informationssikkerhed SCP.03.00.DK.1.0 SCP.03.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med ledelsessystem for informationssikkerhed... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut

VA-Bekendtgørelsen. Leon Buhl Teknologisk Institut VA-Bekendtgørelsen Leon Buhl Teknologisk Institut Godkendelser BR10 2012 BR 10 kap. 8.4.1 Generelt Stk. 6 Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal for så vidt

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

Montør A/S Kvalitetshåndbog

Montør A/S Kvalitetshåndbog Montør A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for firmaer, der ønsker at blive akkrediterede til at udføre lovpligtige eftersyn af ventilations- og klimaanlæg Version 3 Dato: 8. september 2008 V

Læs mere

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 12. september 2014 Sag 21-06-0025- 6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 12. september 2014 Sag 21-06-0025-6. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 10. april 2014, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê

séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = mä~åíéçáêéâíçê~íéí= séàäéçåáåö=çã=~ìíçêáëéêéçé= Ñê ~å~äóëéä~äçê~íçêáéê = gìäá=ommv= = = = = = = jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá Plantedirektoratet Sektor for Frø og Sædekorn Skovbrynet

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet

Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Hvordan kan akkreditering bidrage til kvalitetsudvikling? Erfaringer fra sygehusvæsenet Ekspertmøde om kvalitet i ældreomsorgen Stockholm, 30.september 2013 Carsten Engel, vicedirektør, IKAS, Danmark 1

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING

KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING KVALITETSSTYRING AF RÅDGIVNING Susanne Boutrup Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariatet Siden sidst (mødet den 4. juni 2009) Møde mellem DJF og DMU med præsentation af initiativer Udkast

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere