Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugertilfredshed. Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken"

Transkript

1 Brugertilfredshed Forældre til børn i behandling på tandreguleringsklinikken

2 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken. Deltagerne havde mulighed for at besvare spørgeskemaet på papir på stedet elektronisk via et link på tandplejens hjemmeside. Spørgeskemaet blev besvaret af 208 forældre. På spørgsmålet om tilfredsheden med tandreguleringsklinikken alt i alt var 29 af respondenterne meget utilfredse, selvom de i deres øvrige svar var meget positive. Det vurderes, at det er en metodisk fejl som følge af spørgeskemaets opsætning, og besvarelserne er derfor ændret til meget tilfreds. Hvis en respondent har svaret ved ikke undladt at besvare et spørgsmål, indgår svaret ikke i procentberegningen for det enkelte spørgsmål. 2

3 Undersøgelsens resultater Den samlede tilfredshed med tandreguleringsklinikken 98,5% af respondenterne er er alt i alt meget tilfredse meget tilfredse med tandreguleringsklinikken, heraf er 80,1% meget tilfredse. Kun 1% svarende til to personer er meget utilfredse og ingen er utilfredse. Ses der isol eret på de to meget utilfredses besvarelser, gælder deres utilfredshed kun i de syv første delspørgsmål i resten af spørgeskemaet er de meget positive. Den ene giver udtryk for, at der er en dejlig stemning, og at børnene elsker at komme på stedet. Der er derfor grund til at tro, at utilfredsheden i første del er udtryk for fejlagtige afkrydsninger. Hvor tilfreds er du alt i alt med Abs. Pct. tandreguleringsklinikken? utilfreds 2 1, Utilfreds 0 0, Hverken 1 0,5% Tilfreds 37 18,4% tilfreds ,1% Ved ikke/ubesvaret Hvor tilfreds er du alt i alt med tandreguleringsklinikken? 1, 0, 0,5% utilfreds Utilfreds Hverken 18,4% Tilfreds 80,1% tilfreds 90,1% af respondenterne oplever i høj meget høj, at der er en god og åben stemning på klinikken. Kun 1% mener, at dette gælder i mindre. I hvor høj oplever du, at Abs. Pct. I hvor høj oplever du, at der er en der er en god og åben god og åben stemning på stemning på tandreguleringsklinikken? tandreguleringsklinikken? Slet ikke 0 0, I mindre 2 1, I nogen 16 8,1% I høj 87 44,2% I meget høj 92 46,7% Ved ikke/ubesvaret , 1, Slet ikke I mindre 8,1% I nogen 44,2% 46,7% I høj I meget høj Tilfredshed med rammerne omkring behandlingen Forældrene er generelt meget tilfredse med rammerne omkring behandlingen herunder tid til barnet, telefonbetjening, inddragelsen af forældre, den pædagogiske indsats, de fysiske rammer og åbningstiderne. På de fleste spørgsmål er mellem 94 og 97% af respondenterne tilfredse meget tilfredse med mere end 2/3 meget tilfredse. Tilfredsheden med åbningstiderne er relativt lav 52,2% er meget tilfredse og i alt 86,6% er tilfredse meget tilfredse. Der blev efterfølgende spurgt specifikt ind til, om andre åbningstider ville passe bedre. NB: Det er i forhold til disse spørgsmål, at to af respondenterne muligvis har fe jlafkrydset i meget utilfreds, og andelen af meget utilfredse er derfor usikker. 3

4 Hvor tilfreds er du med Abs. Pct. telefonbetjeningen? utilfreds 3 1,6% Utilfreds 1 0,5% Hverken 2 1,1% Tilfreds 50 27,3% tilfreds ,4% Ved ikke/ubesvaret ,6% 0,5% 1,1% utilfreds Telefonbetjeningen Utilfreds Hverken 27,3% Tilfreds 69,4% tilfreds Hvor tilfreds er du med Abs. Pct. klinikkens tid til dit barn? utilfreds 5 2,5% Utilfreds 3 1,5% Hverken 2 1, Tilfreds 57 28,4% tilfreds ,7% Ved ikke/ubesvaret Klinikkens tid til dit barn 2,5% 1,5% 1, Utilfreds Hverken utilfreds 28,4% Tilfreds 66,7% tilfreds Hvor tilfreds er du med Abs. Pct. inddragelsen af forældre i behandlingen? utilfreds 2 1, Utilfreds 2 1, Hverken 3 1,5% Tilfreds 43 22,2% tilfreds ,2% Ved ikke/ubesvaret Inddragelsen af forældre i behandlingen 1, 1, 1,5% utilfreds Utilfreds Hverken 22,2% Tilfreds 74,2% tilfreds 4

5 Hvor tilfreds er du med Abs. Pct. den pædagogiske indsats? utilfreds 3 1,6% Utilfreds 1 0,5% Hverken 7 3,7% Tilfreds 46 24,2% tilfreds , Ved ikke/ubesvaret Den pædagogiske indsats 1,6% 0,5% 3,7% Utilfreds Hverken utilfreds 24,2% Tilfreds 70, tilfreds Hvor tilfreds er du med Abs. Pct. de fysiske rammer? utilfreds 4 2, Utilfreds 2 1, Hverken 3 1,5% Tilfreds 40 20, tilfreds ,5% Ved ikke/ubesvaret , 1, 1,5% utilfreds De fysiske rammer Utilfreds Hverken 20, Tilfreds 75,5% tilfreds Hvor tilfreds er du med Abs. Pct. åbningstiderne? utilfreds 6 3,2% Utilfreds 4 2,2% Hverken 15 8,1% Tilfreds 64 34,4% tilfreds 97 52,2% Ved ikke/ubesvaret ,2% 2,2% utilfreds Åbningstiderne Utilfreds 8,1% Hverken 34,4% Tilfreds 52,2% tilfreds 5

6 Åbningstider og baggrundsfaktorer Man kunne forestille sig, at de forældre, der er utilfredse meget utilfredse med åbningstiderne har fællestræk f.eks. at de har lang afstand til tandreguleringsklinikken er enlige forældre. Sammenholdes baggrundsvariablerne for de ti forældre, det drejer sig om, lader dette imidlertid ik ke til at være tilfældet. Ikke alle forældre har besvaret alle baggrundsspørgsmålene. Børnene er relativt unge, men det gælder for alle besvarelserne. Afstanden til klinikken er h ikke afgørende. Tilfredshed med Barnets alder Afstand åbningstiderne Under år 14 år 16 år 0-2 km 3-5 km 6-15 km Over 15 km år utilfreds Utilfreds Der ser h ikke ud til at være en sammenhæng mellem tilfredsheden med åbningstiderne og henholdsvis civilstand og antallet af hjemmeboende børn. Tilfredshed Civilstand Antal hjemmeboende børn med åbningstiderne Enlig Samlevende/gift 1 barn 2 børn 3 børn Flere end 4 utilfreds Utilfreds Ville andre åbningstider passe dig bedre? En del af forældrene svarede ja nej til dette spørgsmål. I alt gav 23 personer svarende til 11 % udtryk for, at andre åbningstider ville passe dem bedre. Her gengives de kommentarer, der uddybede synspunktet. De, der mener, at andre åbningstider ville passe bedre, peger typisk på længere åbningstider om eftermiddagen og evt. aften samt i skoleferier. Begrundelsen er hensyn til undervisning og arbejde. Neutrale: - Eftersom jeg ikke har haft behov for uplanlagte åbningstider, kan jeg ikke bedømme det - Normalt vil barnet selv tage herind, så jeg ved ikke, om der er andre tider, der passer bedre. Ønsker andre åbningstider: - Lidt mere åben efter Ja, evt. en dag med længere åbent - Ja eftermiddagstider - Gerne mulighed for tider senere på dagen. - Ja, længere åbningstider - ja, det går ud over undervisningen - Ja, senere på dagen - Gerne flere tider sidst på eftermiddagen - Gerne nogle sene tider. - At der ikke er lukket i alle skoleferier - Ja, flere tider om eftermiddagen ved Elizabeth. 6

7 - Eftermiddagstider! - Ja, lidt senere på eftermiddagen og i skoleferier. - Senere på dagen, så de ikke skal have fri fra skole. - Det har været svært at finde tider, da specialtandlægen kun var til stede 1. torsdag i hver måned - Ja, aften. Vi arbejder dag Ja, længere åbningstid - Ja, tidligere og længere åbnet i dagtimerne - Det vil være fint med mulighed for at komme uden for egen arbejdstid. Men er ganske tilfreds. - Åbent til kl. 16. Ønsker ikke andre åbningstider: - Jeg synes åbningstiderne er meget fine. - Nej, det er helt i orden. - Nej, de er fine nok. - Nej, de passer fint. - Nej, det er fint. - Nej, ikke nødvendigt. - Det er fint - Pt. er det udmærket 87,1% af de adspurgte er da også enige meget enige i, at det er vigtigt, at barnet kan blive behandlet med det samme i weekender og ferier, hvis bøjlen går i stykker. Jeg synes, det er vigtigt, at mit Abs. Pct. barn kan blive behandlet med det samme i weekender og ferier, hvis bøjlen går i stykker uenig 0 0, Uenig 12 6,2% Hverken 13 6,7% Enig 65 33,7% enig ,4% Ved ikke/ubesvaret Jeg synes, det er vigtigt, at mit barn kan blive behandlet med det samme i weekender og ferier, hvis bøjlen går i stykker 0,0 uenig 6,2 6,7 Uenig Hverken 33,7 Enig 53,4 enig 7

8 Tilfredshed med tandreguleringsklinikkens faglighed 98,5% af respondenterne er meget enige enige i, at de tror, at tandreguleringsklinikken kan løse barnets tandproblemer, og ingen er uenige meget uenige i udsagnet. Der er altså grundlæggende tillid til fagligheden. Jeg tror, at Abs. Pct. tandreguleringsklinikken kan løse mit barns tandproblemer uenig 0 0, Uenig 0 0, Hverken 3 1,5% Enig 43 21,6% enig ,9% Ved ikke/ubesvaret 9 Jeg tror, at tandreguleringsklinkken kan løse mit barns tandproblemer 76,9% , 0, 1,5% uenig Uenig Hverken 21,6% Enig enig 85,3% af respondenterne oplever slet ikke, at barnet er bange for at gå til bøjletandlæge. 3% oplever til gengæld i høj meget høj, at barnet er bange. Jeg oplever, at mit barn er Abs. Pct. bange for at gå til bøjletandlæge Slet ikke ,3% I mindre 19 9,3% I nogen 5 2,5% I høj 3 1,5% I meget høj 3 1,5% Ved ikke/ubesvaret Jeg oplever,at mit barn er bange for at gå til bøjletandlæge Slet ikke I mindre I nogen I høj I meget høj 98,6% af respondenterne er da også enige meget enige i, at de føler sig trygge, når barnet er på tandreguleringsklinikken, mens 1% er meget uenig i dette. Der er ikke noget i de to utrygge forældres øvrige svar, der indikerer utilfredshed med tandklinikken, så svaret kan evt. bunde i tandlægeskræk hos forælderen. Jeg er tryg, når mit barn er på Abs. Pct. tandreguleringsklinikken uenig 2 1, Uenig 0 0, Hverken 1 0,5% Enig 43 21,1% enig ,5% Ved ikke/ubesvaret Jeg er tryg, når mit barn er på tandreguleringsklinikken 1, 0, 0,5% uenig Uenig Hverken 21,1% Enig 77,5% enig 8

9 94,6% af de adspurgte er enige meget enige i, at de har modtaget en god orientering før behandlingens start. 94,5% mener, at de får den rette mængde information om behandlingen undervejs. 2% svarende til 4 personer er uenige meget uenige i, at de har modtaget en god orientering før behandlingens start, og 1,5% svarende til 3 personer er uenige meget uenige i, at de får den rette mængde information undervejs. Vi er blevet godt orienteret Abs. Pct. om behandlingens omfang og varighed før behandlingens start uenig 1 0,5% Uenig 3 1,5% Hverken 7 3,4% Enig 72 35,3% enig ,3% Ved ikke/ubesvaret Vi er blevet godt orienteret om behandlingens omfang og varighed før behandlingens start 0,5% 1,5% 3,4% uenig Uenig Hverken 35,3% Enig 59,3% enig Vi fik/får den rette mængde Abs. Pct. information omkring behandlingen undervejs uenig 1 0,5% Uenig 2 1, Hverken 8 4, Enig 76 37,8% enig ,7% Ved ikke/ubesvaret Vi fik/får den rette mængde information omkring behandlingen undervejs 0,5% 1, 4, uenig Uenig Hverken 37,8% Enig 56,7% enig De fleste er ligeledes tilfredse med den tilbagemelding, de får, når barnet er til kontrol behandling. Jeg er tilfreds med den Abs. Pct. tilbagemelding, jeg får, når mit barn er til kontrol/behandling Slet ikke 1 0,5% I mindre 4 2,1% I nogen 24 12,3% I høj 69 35,4% I meget høj 97 49,7% Ved ikke/ubesvaret Jeg er tilfreds med den tilbagemelding, jeg får, når mit barn er til kontrol/behandling 0,5% 2,1% Slet ikke I mindre 12,3% I nogen 35,4% I høj 49,7% I meget høj 9

10 11,3% oplever i høj meget høj, at deres barn synes, at behandlingen har gjort ondt, og 30,9% synes, at dette i nogen har været tilfældet. 88% er i høj i meget høj enige i, at behandlingen kan være træls at komme igennem, men at personalet støtter og hjælper barnet, når det er svært. 3,3% er dog slet ikke i mindre enige i dette. Jeg oplever, at mit barn Abs. Pct. synes, at behandlingen har gjort ondt Slet ikke 41 21,1% I mindre 71 36,6% I nogen 60 30,9% I høj 14 7,2% I meget høj 8 4,1% Ved ikke/ubesvaret Jeg oplever, at mit barn synes, at behandlingen har gjort ondt 21,1% 36,6% Slet ikke I mindre 30,9% I nogen 7,2% 4,1% I høj I meget høj Behandlingen kan til tider Abs. Pct. være træls at komme igennem, men jeg synes, at personalet støtter og hjælper mit barn, når det er svært. Slet ikke 2 1,1% I mindre 4 2,2% I nogen 16 8,7% I høj 79 43,2% I meget høj 82 44,8% Ved ikke/ubesvaret Behandlingen kan til tider være træls at komme igennem, men jeg synes, at personalet støtter og hjælper mit barn, når det er svært 1,1 2,2 Slet ikke I mindre 8,7 I nogen 43,2 44,8 I høj I meget høj Af de forældre, der oplever, at barnet i nogen, høj meget høj synes, at behandlingen gør ondt, synes hovedparten, at personalet i høj meget høj støtter op og hjælper barnet, når det er svært. Der er dog en enkelt, der slet ikke synes, at personalet støtter op om barnet. Behandlingen kan til tider være træls at komme igennem, men jeg synes, at personalet støtter og hjælper mit barn, når det er svært. Jeg oplever, at mit barn synes, at behandlingen har gjort ondt I nogen I høj Slet ikke 1 I mindre I nogen 6 2 I høj I meget høj I meget høj 10

11 Af de ti forældre, der oplever, at deres barn i nogen, høj meget høj er bange for at gå til bøjletandlæge, mener halvdelen, at personalet i meget høj støtter barnet, når det er svært. Den anden halvdel mener, at det sker i nogen høj. Behandlingen kan til tider være træls at komme igennem, men jeg synes, at personalet støtter og hjælper mit barn, når det er svært. Slet ikke Jeg oplever, at mit barn er bange for at gå til bøjletandlæge I nogen I høj I meget høj I mindre I nogen 2 I høj 3 I meget høj ,5% af respondenterne er enige meget enige i, at barnet lærer og støttes i at børste tænder, mens der er bøjle på. Et mindretal på 3,4% er uenige meget uenige i dette. Mit barn lærer og støttes i at Abs. Pct. børste sine tænder rene, mens der er bøjle på uenig 2 1,1% Uenig 4 2,3% Hverken 23 13,1% Enig 69 39,2% enig 78 44,3% Ved ikke/ubesvaret Mit barn lærer og støttes i at børste sine tænder rene, mens der er bøjle på 1,1% 2,3% uenig Uenig 13,1% Hverken 39,2% 44,3% Enig enig 1/3 af de adspurgte ved ikke har ikke svaret på, om klinikken er opmærksom på evt. begyndende huller omkring bøjlen. Af de forældre, der har svaret, er 78% enige meget enige i, at klinikken er opmærksom på dette og hvad man som forældre kan gøre for at standse de begyndende huller. 2,8% er uenige meget uenige i, at klinikken er opmærksom på begyndende huller. Klinikken er opmærksom på Abs. Pct. evt. begyndende huller omkring bøjlen, og hvad vi kan gøre for at standse dem uenig 1 0,7% Uenig 3 2,1% Hverken 27 19,1% Enig 57 40,4% enig 53 37,6% Ved ikke/ubesvaret Klinikken er opmærksom på evt. begyndende huller omkring bøjlen, og hvad vi kan gøre for at standse dem 0,7% 2,1% uenig Uenig 19,1% Hverken 40,4% 37,6% Enig enig 11

12 Ris, ros og kommentarer Reception og tidsbestilling - Der er meget pres på receptionen, især om morgenen. Var det ikke en ide at have 2 personer på den 1. time? - Det vil lette ekspeditionstiden ved ankomst hvis man kunne nøjes me d at melde sin ankomst elektronisk med sygesikringskortet. - Tidsbestillingen er lidt svær at "danse" med. Hvis mit barn har brug for/og får at vide hun skal komme om fx 4 uger, er det utilfredsstillende at det kan "tidsbestillingen" ikke gøre noget ved før om måske 6-8 uger.- s meget tilfreds. - Det kan være svært at få en tid, der kan passe ind i forhold til skole og arbejde. - Måske åbent til kl Angående telefonvagt og ved tidsændringer (IKKE Jytte Much) - men en anden, hvor jeg har følt at det var meget ubelejligt at ringe og lave tiden om. - Det kan være svært at komme igennem pr. telefon. - Der er alt for lang tid mellem tiderne i forhold til indskrivningen - Det har været svært at finde tider, da specialtandlægen kun var til stede 1. torsdag i hver måned Kontakt - Hjemmesiden kunne være en god start på dialog uden for normal åbningstid - Vil være rart med et nødtelefonnummer, ex i ferier. Eller i hvert fald info om hvad vi gør, hvis der sker noget med bøjlen. Opfølgning - Det ville have været fint med en mere systematisk opfølgning. Mit barn havde dybt bid - der blev rettet flot, men "skred" tilbage næsten til udgangspunktet. Vi fik fin behandling da vi henvendte os igen. Men vi kom på eget initiativ og fordi vi har en tandlæge i familien. Stemning - Jeg synes der er en god og positiv stemning, når jeg kommer med mit barn. Vi bliver altid taget godt imod. - Søde og rigtig gode til at tage imod vores børn. - Personalet er altid søde og smilende, hvilket gør besøgene til en god oplevelse. Kun +++ herfra. - glade for at komme i klinikken. Altid åbenhed og god stemning. - En fornøjelse at komme her. Smil og glade miner. Tak for nu! - Dejligt sted at komme - god atmosfære. Venligt personale --> trygt barn - Vi har mødt åbenhed og imødekommenhed - især fra tandlægerne - lidt mere kunne ønskes fra nogle af tandplejere. Hvis klinikken tager godt imod mit barn og der er tillid, er vi yderst trygge ved det - det vil tiden vise. - I er bare super gode og behagelige! - venligt personale over hele linjen - alle er søde og smilende. 12

13 - Søde og rare mennesker. Dejligt sted at komme. - Jeg synes at der er en rigtig dejlig, positiv stemning på tandklinikken. Alle er glade og imødekommende. Børnene elsker at komme herop. - Her er rart at komme. - Super søde personaler. - Det er et super dejligt sted at komme. Selvom der er meget travlt er der en god stemning og tid til os. - Synes der er en rigtig god stemning på klinikken og det har været en positiv oplevelse hele vejen igennem. - Personalet er altid smilende, imødekommende og hjælpsomme. Dejlige omgivelser. - Jeg har en god og tryg oplevelse af at have et barn som er i behandling på tandreguleringsklinikken. Jeg har kun stor ros over for personalet. T ak for god behandling" - Synes generelt det har været en rigtig god oplevelse at være her. Altid positiv og smilende personale. - Rart at komme på klinikken. Møder imødekommenhed, renlighed, profesionelt samt pædagogisk indsigt. - Vi har altid været glade for at komme her (thors bakke) og bliver altid modtaget godt. Personlige kommentarer - Gulsum er bare en rigtig god tandlæge. Stille og rolig fremtoning over forx. - Vi er meget glade for Milo. Han er rigtig god til børn/forældre, han virker til at være meget dygtig, han er velinformeret, "sjov" og taler med et glimt i øjnene. Det samme gælder for Helle. Dejligt at de kan have det sjovt så det letter stemningen. - Milo er helt fantastisk til min søn. Man møder altid smil her på klinikken. I skal have meget ros! - Vi er rigtig glade for, at Milo altid har god tid til at give en udførlig forklaring - selv der er mange andre patienter der venter. - God og rolig, venlig behandling af Milo. meget dygtig! - Milo er for cool! - Vi har gennem hele forløbet været tilknyttet Rikke og Tom som har været utrolig dygtige og behagelige. Vi er meget tilfredse og kan kun rose og anbefale jer! - Da vi skulle have bøjle på min datter, syntes jeg den information der var fra Milo var forvirrende og vi gik nogle gange herfra begge to meget forvirret. Men er glad for den beslutni ng vi har taget. Tilfredse forældre - tilfreds! - Kun ros. Det er andet barn vi har i behandling, han gik hos Harboe, og resultatet blev så flot. Vi har altid været trygge ved at komme her. - Vi synes at der er en super god tandlæge og er meget tilfreds. - Alt er fint. God behandling. - God tandklinik. Mange plusser herfra! - Dejligt miljø. Altid glade ansigter. - Aldeles tilfreds med alt. God behandling og venlige. 13

14 - Kan rigtig godt lide at komme her. Rigtig god behandling. - Jeg synes at I har behandlet mine børn godt. - Vi er generelt meget tilfredse med behandling og hjælp til vores 2 børn, som begge går til behandling her. Kun ros til personalet og generelt. Tusind tak. - Personalet er rigtig søde til at forklare. - Kan kun give al mulig ros til tandreguleringsklinikken. - Vi har været udmærket tilfreds igennem hele forløbet. - Det er et super dejligt sted at komme. Selvom der er meget travlt er der en god stemning og tid til os. - Vi synes vi får en fantastisk behandling. - Vi er meget glade og tilfredse. Det er rart, at I kan huske mit barn fra gang til gang. Behandlingen - X bøjle sprang mange gange og altid til ferier og fredag eftermiddag/aften. Der kunne vi godt have brugt noget mere "paste" til at lægge på der hvor den river. En slags bog der medfølger barnet med "paste" og andet info, når de får bøjle på vil være en super idé. - Der går lang tid mellem informationer og jeg synes selv jeg skal være opsøgende ifht. montering og timingen ned det at få forskellige typer bøjle på. - Vær ikke for optimistisk ift. hvornår bøjlen kan komme af. Patienterne bliver så skuffet når det bliver udskudt. - Vi har tit manglet svar på behandlingens længde. Ved kontrol mm. er der ingen orientering om hvordan det går fremad.. - Tandlægen var dygtig, men hende der i første omgang prøvede at lave aftryk var direkte upædagogisk. - Den pædagigiske indsats svinger - nogle er meget åbne og imødekommende, andre giver udtryk for at hvis logikken ikke fungerer helt hos borgeren, så synes det hos plejer/sekretær at være dumt (overhørte bl.a. telefonsamtale) - Mangler indledende info om tiltagene på de aktuelle indkaldelser - Generelt et godt miljø, fin behandling og god pædagogisk indsats. Vi har mødt en enkelt tandplejer der "moralsk forudindtaget" - en enkelt der ikke var åben i kommunikationen. Men s får vi et smil og stor hjælpsomhed, der giver stor tryghed. Med tak - Er simpelthen mere end tilfreds. Måske lige være mere opmærksom på begyndende huller mm godt at det overvejende er de samme personer der står for behandlingen. Altid meget hjælpsomhed ved problemer med bøjlen. - Har følelsen af høj faglighed og god dømmekraft. - Kunne ønske lidt bedre tilbagemelding undervejs om hvordan det går med behandlingen. - Jeg er imponeret over den udvikling der er sket - at man tager mere hensyn til tandsundheden end førhen. Forberedelsen inden bøjlepåsætning og informationen - har været i top! Dejlige omgivelser. - Jeg har 3 børn som har kommet hos jer. I har gjort et stort stykke arbejde. Både et flot resultat, men også at ingen af dem har fået tandlægeskræk. Vi har altid være glade for at komme på klinikken. I er altid smilende. Er rart sted at komme. 14

15 - Rigtig god information inden der kommer bøjle på, tæt kontakt og deltagelse fra personalets sider, er meget vigtig for en teenager, som kan synes at det er meget skræmmende for udseendet. - Det er rart og trygt at komme hos jer - og jeg føler, at min søn får den rette behandling - og at I er meget opmærksomme på om alt går som planlagt. Lokaler Andet - Dejligt at der er blevet mere plads. - Lækre nye lokaler. - plads og te til ventende kan forbedres! - Kanon, super, dejligt sted - Venteværelset kan være trangt, når der er mange - Venteværelset er for lille - lille venteareal - Selve klinikken er stor og flot, men venteværelset er meget snævert. - Der er ikke meget plads i venterummet. Man kan næsten ikke have benene der når vi sidder to voksne mennesker overfor hinanden. - I de gamle lokaler var ventelokalet bedre med plads. Man følte sig mere velkommen med te og kaffe. - Reguleringen af mit barns tænder er først startet i dag, derfor mange: "Ved ikke"-svar - Vi havde overvejelser om ophold i udlandet. Ville være godt, hvis behandlingen kunne blive betalt via sygesikringen, også i udlandet. - Ofte rigtig mange her! 15

16 Hvilken specialtandlæge går dit barn hos? Svarene fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem de tre specialtandlæger. Ca. ¼ af respondenterne har svaret ved ikke undladt at besvare spørgsmålet. Hvilken specialtandlæge Abs. Pct. går dit barn hos? Milo Kirk 59 37,1% Tom Kjup 53 33,3% Elizabeth Borchorst 47 29,6% Ved ikke/ubesvaret 49 Hvilken specialtandlæge går dit barn hos? 37,1% 40, 33,3% 29,6% 30, 20, 10, 0, Milo Kirk Tom Kjup Elizabeth Borchorst Baggrundsfaktorer Hvor gammelt er dit barn? Abs. Pct. Under 12 år 68 35,1% 13 år 48 24,7% 14 år 37 19,1% 15 år 17 8,8% 16 år 18 9,3% 17 år 4 2,1% 18 år 1 0,5% Over 18 år 1 0,5% Ved ikke/ubesvaret ,1% Under 12 år Hvor gammelt er dit barn? 24,7% 19,1% 8,8% 9,3% 2,1% 0,5% 0,5% 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Over 18 år Hvor går dit barn normalt Abs. Pct. til tandlæge? Assentoft 17 8,8% Blicher 19 9,8% Bjerregrav 19 9,8% Korshøj 14 7,2% Langå 22 11,3% Nørrevang 6 3,1% Søndermarken 23 11,9% Thors Bakke 40 20,6% Tirsdalen 14 7,2% Østervang 20 10,3% Ved ikke/ubesvaret 14 25% 2 15% 1 5% Hvor går dit barn normalt til tandlæge? 20,6% 8,8% 9,8% 9,8% 11,3% 11,9% 10,3% 7,2% 7,2% 3,1% 16

17 Hvor langt bor du ca. fra Abs. Pct. tandreguleringsklinikken? 0-2 km 35 17,6% 3-5 km 63 31,7% 6-15 km 69 34,7% Over 15 km 32 16,1% Ved ikke/ubesvaret ,6% Hvor langt bor du ca. fra tandreguleringsklinikken? 31,7% 34,7% 16,1% 0-2 km 3-5 km 6-15 km Over 15 km Hvor gammel er du? Abs. Pct. Under 25 år 3 1,5% år 1 0,5% år 10 5,1% år 48 24,4% år 81 41,1% år 44 22,3% år 9 4,6% Over 55 år 1 0,5% Ved ikke/ubesvaret 11 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 1,5% 0,5% Under 25 år Hvor gammel er du? 5,1% 24,4% 41,1% 22,3% 4,6% 0,5% år31-35 år36-40 år41-45 år46-50 år51-55 år Over 55 år Hvad er din højeste Abs. Pct. gennemførte uddannelse? Folkeskole 17 8,9% Gymnasial uddannelse 15 7,9% Erhvervsuddannelse 42 22, Kort videregående 32 16,8% uddannelse Mellemlang videregående 72 37,7% uddannelse Længere videregående 11 5,8% uddannelse Anden uddannelse 2 1, Ved ikke/ubesvaret % 3 25% 2 15% 1 5% Hvad er din højeste gennemførte uddannelse? 37,7% 22, 16,8% 8,9% 7,9% 5,8% 1, 17

18 Hvilket køn er du? Abs. Pct. Kvinde ,9% Mand 43 22,1% Ved ikke/ubesvaret Hvilket køn er du? 77,9% 22,1% Kvinde Mand Hvad er din Abs. Pct. civilstand? Enlig 31 15,9% Samlevende/gift ,1% Ved ikke/ubesvaret Hvad er din civilstand? 84,1% 15,9% Enlig Samlevende/gift Hvor mange Abs. Pct. hjemmeboende børn har du? Ingen 1 0,5% 1 barn 29 14,4% 2 børn ,9% 3 børn 47 23,3% 4 børn 6 3, Flere 2 1, Ved ikke/ubesvaret Hvor mange hjemmeboende børn har du? 0,5% 14,4% 57,9% 23,3% 3, 1, Ingen 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn Flere 18

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje...

Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 1 Indhold Undersøgelsen... 3 Metode... 3 Resultater... 4 Respondenternes baggrund... 4 Tilfredshed med Randers kommunale Tandpleje... 5 Holdning til Tandplejens serviceydelser og faglighed... 9 Holdning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 74 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 57% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 48 Svarprocent: 37% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 71 Svarprocent: 76% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er nogen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 83 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det er helt

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE

TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE TILFREDSHED MED TANDPLEJEN I FURESØ KOMMUNE Antal svar: 306 Svarprocent: 37% BAGGRUND OG SVARPROCENTER Furesø Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 68 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 52% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Afhængig

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse

Tandplejens Brugerundersøgelse Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2010 Byrådsservice Odder Kommune 2010 Dokumentnr.: 727-2010-72813 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med

Læs mere

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit

Hvor tilfreds er du med Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit SIDE Sp. Hvor tilfreds er du med..4..8..4..8 Meget tilfreds tilfreds hverken eller utilfreds meget utilfreds I alt Vægtet gennemsnit Aktiviteterne i dagligdagen 9,% 8,%,%,%,%, Omfanget af natur og skov

Læs mere

Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje

Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje Brugerundersøgelse Lemvig Kommunale Tandpleje 2014 Forfatter: Stud. cand. scient. pol. Mette Riishøj Mathiasen 1 Indhold Grundlæggende om brugerundersøgelsen... 3 Design... 4 Data indsamling... 4 Resultater

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Uddyb gerne dit samlede indtryk af besøget har været kunde i mange år og fået rette hjælp Altid positivt mødt. venligt personale et dejlig steg

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 46 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 35% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 78 Svarprocent: 60% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt helt

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau

løbende fremme og udvikle kvaliteten, patientsikkerheden og det faglige niveau Patienttilfredshedsundersøgelse på Hejmdal Privathospital 2017 Nærværende patientundersøgelse er fra året 2017, hvor patienter og pårørende er blevet tilbudt at deltage via vores hjemmeside samt med spørgeskemaer

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Patienter og henvisende tandlæger siger:

Patienter og henvisende tandlæger siger: Patienter og henvisende tandlæger siger: April 2016 Specialtandlæge Pernille Egdø og hendes usædvanligt venlige og veloplagte personale er en ren fornøjelse at visitere - også selv om man byder på fri

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Røntgen- og Ultralydklinik Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Jeg skulle oplyse mit cpr-nr

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Vibeke Bech Thøgersen Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev tiltalt ved navn 16. Hvis du

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante

LUP 2013 (Brancheforeningen) - Ambulante Patienternes kommentarer til Behandlingsafsnit (ambulante) på OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Indeholder kommentarer givet til de åbne spørgsmål i spørgeskemaet LUP Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed

Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 2014: Tilfredshed Spørgeskemaundersøgelse mini-rol 04: Tilfredshed Vi har lavet undersøgelser: En som henvender sig til spillerne, og en som henvender sig til forældrene (se side 7). Samarbejdet med begge parter er vigtigt

Læs mere

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en

et sundt og velfungerende tandsæt og at give dem viden om tænder og tandpleje samt en Tandplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Frederiksberg kommunes tandplejen ønsker din deltagelse i vores brugertilfredshedsundersøgelse. Tandplejens mål er, sammen med hjemmet, at sikre børn og

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken? dit samlede indtryk af besøget Jeg har fået en udsøgt behandling og gode øvelser til at styrke min ryg. Begge dele bevirker at jeg i dag har det

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Nordfyns Kommune NOVEMBER 2014 Indhold Indledning... 2 Om undersøgelsen... 2 Demografiske oplysninger... 3 Undersøgelsens samlede resultater... 5 Generel tilfredshed

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 57 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 44% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Patienter og henvisende tandlæger siger:

Patienter og henvisende tandlæger siger: Patienter og henvisende tandlæger siger: Marts 2017 Kære Pernille, Jo, selvfølgelig må du bruge min ros på hjemmesiden! :-) Her er en uddybning: Tak for utrolig god og professionel behandling i går! I

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC)

Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Brugerundersøgelse af Filurens Kursus og KompetenceCenter (KKC) Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Filurens KKCs fritidstilbud:...

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene.

Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det er din personlige mening, der kommer til udtryk i besvarelsen af spørgsmålene. Undervisningsmiljøvurdering Resultat efterår 2006 Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015

Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Tilfredshedsundersøgelse - Hjemmeboende Frederikssund Kommune DECEMBER 2015 Indhold Indledning...2 Om undersøgelsen...2 Demografiske oplysninger...3 Undersøgelsens samlede resultater...6 Generel tilfredshed

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 45% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halsl Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Det er længe siden,

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

Dagpleje brugerundersøgelse

Dagpleje brugerundersøgelse Dagpleje brugerundersøgelse 1 Modtagelse i I hvilken oplever du, at du og dit barn bliver taget godt imod, når du afleverer om morgenen? I meget høj 14 47% I høj 3 10% I nogen 2 7% I mindre 0 0% Slet ikke

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015

Elevevaluering på Agroskolen 1. Hovedforløb Maj 2015 1 2 Indhold 1 Jeg er tilfreds med den måde, mine lærere underviser på... 3 2 Undervisningen er på et niveau, der passer fagligt til mig... 3 3 Jeg deltager aktivt i timerne og er altid forberedt... 5 4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse, 2013 - resultat

Tilfredshedsundersøgelse, 2013 - resultat Tilfredshedsundersøgelse, 2013 - resultat Følgende spørgeskema er blevet uddelt til forældrene i Frilandsbørnehaven Enghøj. 29 ud af 38 har svaret tilbage. Forældrene er en vigtig del af hverdagen i deres

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Vedbæk Lægeklinik fra perioden 1/5/2015-4/5/2015

Patienttilfredshedsundersøgelse Vedbæk Lægeklinik fra perioden 1/5/2015-4/5/2015 Patienttilfredshedsundersøgelse Vedbæk Lægeklinik fra perioden 1/5/2015-4/5/2015 Patientdeltagelse i procent 4 Kønsfordeling 56% 44% 100 Hvor mange år har du benyttet den læge, du vurderer 75 78% 50 25

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1/11 31/ , standard rapport. Samlet status. Angiv dit køn.

Patientfeedback i Onkologisk Stråleterapi, Vejle Sygehus - i perioden 1/11 31/ , standard rapport. Samlet status. Angiv dit køn. Samlet status Angiv dit køn Angiv din alder Angiv din civilstand 1 Hvilken type kræft har du eller har du haft? (angiv gerne flere svar) Hvor mange strålebehandlinger skal du have i alt (Tal mellem 0-40)?

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Brugertilfredshedsundersøgelse 2016 Madservice Kronjylland Denne rapport har til formål at undersøge Madservice Kronjyllands kunders tilfredshed. I løbet af oktober-november 2016 er der omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011

Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 Rapport - Evaluering af SKP elever 2011 1. køn Mand 56 73.7% Kvinde 20 26.3% 2. Alder 18 år eller yngre 22 28.9% 19-20 år 21 27.6% 21-25 år 16 21.1% 26 år eller ældre 17 22.4% 3. Er du hjemmeboende (hos

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 42 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 32% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Besvarelse fra de unge der har benyttet Teaterskolen for Unge s fritidstilbud...

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 59% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Det fungerer

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere