Region Sjælland. Lægevagten 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Sjælland. Lægevagten 2009"

Transkript

1 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009

2 1. Indhold 1. Indhold Indledning og formål med rapporten Undersøgelsens metode og formulering Undersøgelsens målgruppe Indsamling af data Undersøgelsens repræsentativitet Formuleringer Undersøgelsens resultater Generelt Kun telefonisk kontakt Besøg i konsultation Sygebesøg Demografi Konklusion Ventetidens indflydelse på patienternes tilfredshed Bilag Demografi /

3 2. Indledning og formål med rapporten I forbindelse med sammenlægningen af de forskellige lægevagter har Region Sjælland foretaget en brugerundersøgelse, der skal dokumentere borgernes nuværende holdning til servicegraden og tilfredsheden med denne. Undersøgelsen skal endvidere vise, i hvilket omfang de konkrete servicemål er nået. De opsatte servicemål er: 80 % af alle telefoniske henvendelser må max. vente 5 minutter i kø. 90 % af alle tider til konsultation skal ligge inden for 3 timer efter henvisningstidspunktet. 90 % af alle konsultationer skal være påbegyndt senest 30 minutter efter tildelt tid. 90 % af alle sygebesøg skal være aflagt/påbegyndt inden 3 timer fra visitationen. Denne rapport indeholder konklusioner for undersøgelsen. 3. Undersøgelsens metode og formulering 3.1 Undersøgelsens målgruppe Målgruppen for undersøgelsen er brugere, der i perioden har været i kontakt med lægevagten. Den valgte periode indeholder både hverdage, en weekend og helligdage. 3 /

4 3.2 Indsamling af data Undersøgelsen er gennemført med telefoninterviews efter godkendt spørgeskema. Metoden blev valgt af flere årsager: Deltagerprocenten er væsentligt højere i forhold til postalt udsendte spørgeskemaer eller webspørgeskemaer, hvilket øger undersøgelsens validitet. Også personer, der har svært ved at forholde sig til skriftligt materiale, deltager. Det var vigtigt at få en jævn fordeling af interviewene på de 17 kommuner. Dette kan styres med telefoninterviews. Ved udtrykt tvivl om betydningen af et givent spørgsmål kan telefonintervieweren umiddelbart give en forklaring. 3.3 Undersøgelsens repræsentativitet Ud af de ca brugere, der har haft kontakt til lægevagten i den pågældende periode, har der i alt været kontakt til 2.287, og der er gennemført interviews med Der er i alt 55 brugere, der ikke har kunnet kontaktes. Der har været 428 brugere, der har været forhindret i at deltage, og 86 brugere, der ikke ville deltage. Usikkerheden på de overordnede resultater i undersøgelsen ligger dermed på 2 procentpoint. Dog er der en ulige fordeling på kommunerne i forhold til deres befolkningsstørrelse, da der har været krav om et bestemt antal fra hver kommune, men da der ikke er nogen umiddelbar forskel på besvarelserne fra kommune til kommune, kan undersøgelsen med rette betragtes som repræsentativ for målgruppen. 4 /

5 3.4 Formuleringer For at variere sproget, for læsevenlighedens skyld og for at fremme forståelsen af variationerne i resultaterne, anvendes en kombination af tal og tekst. Dette sker ved, at der benyttes mængdeord efterfulgt af det aktuelle tal i parentes. Mængdeordene har følgende betydning: Meget få Andelen er under 5 % Få Andelen er mellem 5-10 % En del Andelen er mellem % Næsten halvdelen Andelen er mellem % Halvdelen Andelen er mellem % Hovedparten Andelen er mellem % Størstedelen Andelen er mellem % Langt størstedelen Andelen er mellem % Næsten alle Andelen er over 95 % Når der efterfølgende i rapporten tales om respondenterne, er det underforstået kun respondenter, der har gennemført interviews, der menes. Desuden omtales de to svarkategorier Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende samlet som utilfredsstillende. Under læsning af denne rapport skal der tages forbehold for, at respondenternes svar er et udtryk for deres egen holdning, og svarene er altså stærkt subjektive, selv om nogle svarkategorier kan opfattes objektivt. 5 /

6 4.1 Generelt 4. Undersøgelsens resultater Det fremgår, at langt flere kvinder end mænd henvender sig til lægevagten. Det betyder, at hovedparten (67 %) af folk, der henvender sig til lægevagten, er kvinder. Ydermere er den største gruppe af respondenter (32 %) kvinder, der har henvendt sig til lægevagten på vegne af dem selv (figur 1). Handlede henvendelsen om dig selv eller om en anden person? 17% 20% Hankøn - Personen selv 5% 8% Hankøn - Anden person - voksen Hankøn - Anden person - barn Hunkøn - Personen selv 31% 19% Hunkøn - Anden person - voksen Hunkøn - Anden person - barn Figur 1 Langt størstedelen af respondenterne (89 %) har kun foretaget ét opkald for at komme igennem til lægevagten, og kun meget få (2 %) har foretaget flere end 3 opkald for at komme igennem til lægevagten. En del (31 %) har ventet over 5 minutter i kø i telefonen. Det betyder, at hovedparten (64-69 %) af alle telefoniske henvendelser max. har ventet 5 minutter i kø (figur 2). En del (18 %) syntes desuden, at ventetiden i telefonen var utilfredsstillende, og ligeledes syntes en del (12 %), at de fik for lidt eller ingen information om ventetiden. Ventetid i telefon 4% 15% 31% Ingen ventetid Under 5 minutter Over 5 minutter Husker ikke 50% Figur 2: Uden Vil ikke svare 6 /

7 Halvdelen af respondenterne (50 %) kendte nummeret til lægevagten i forvejen. De tre største grupper udover denne, er de, der fik nummeret fra egen læge (18 %), de der fandt nummeret i telefonbogen (10 %), og de der slog det op på internettet (7 %). Langt størstedelen (87 %) er tilfredse eller meget tilfredse med lægens imødekommenhed i telefonen. Størstedelen (85 %) er også tilfredse med lægens forståelse. Størstedelen (84 %) af respondenterne syntes også, at lægen informerede om problemet på en forståelig måde, og ligeledes vurderer størstedelen (83 %) lægens faglighed som tilfredsstillende. Langt størstedelen (91 %) fulgte rådgivningen, de fik af lægen, og langt størstedelen (90 %) føler sig trygge ved at anvende lægevagten igen. Dog er der en del (10 %), der føler sig mindre trygge eller ikke trygge ved at anvende lægevagten igen (figur 3). Tryghed ved at anvende lægevagten igen 6% 4% 22% Helt tryg Tryg Mindre tryg Ikke tryg 68% Figur Kun telefonisk kontakt Hovedparten af respondenterne (71 %), der kun har haft telefonisk kontakt til lægevagten, mener ikke, at deres problem kunne have ventet til den følgende hverdag med den viden, de fik ved henvendelsen,. Der er dog en del (14 %), der mener, det kunne have ventet, og ligeledes en del (14 %), der mener, at deres problem måske kunne have ventet (figur 4). Dette spørgsmål er sammenholdt med andre spørgsmål under telefonisk kontakt, og konklusionen på dette kan ses til sidst i denne rapport. Ud af de respondenter, der senest kun har haft telefonisk kontakt til lægevagten, har næsten halvdelen (41 %) kun haft telefonisk kontakt til lægevagten en enkelt gang i løbet af Der er en del (23 %), der har haft telefonisk kontakt to gange, få (10 %) 7 /

8 har haft telefonisk kontakt tre gange, og ligeledes få (10 %) har haft telefonisk kontakt mere end 5 gange i løbet af Kunne problemet have ventet? 14% 14% Ja Ja, måske Nej 72% Figur 4: Kun med udvalgte svarkategorier Ud af de respondenter, der senest kun har haft telefonisk kontakt til lægevagten, har halvdelen (54 %) ikke besøgt en konsultation i løbet af En del (16 %) har besøgt en konsultation en enkelt gang, og få (9 %) har besøgt en konsultation 2 gange i løbet af Ud af de respondenter, der senest kun har haft telefonisk kontakt til lægevagten, har langt størstedelen (87 %) ikke haft sygebesøg i løbet af Kun få (6 %) har haft sygebesøg en enkelt gang i løbet af Besøg i konsultation Der er ingen, der er blevet henvist til ad hoc konsultationerne i Stege og Hundige, og kun to brugere er blevet henvist til ad hoc konsultationen i Ringsted. Der er flest, der er blevet henvist til Amtssygehuset i Køge (20 %), Slagelse sygehus (15 %), Roskilde amtssygehus (15 %), Næstved (12 %) og Holbæk sygehus (11 %). Ud af de respondenter, der er bosat i de relevante områder i forhold til ad hoc konsultationerne, men som ikke har været henvist dertil, er der ingen, der bekræfter, at de fik muligheden for at møde op i ad hoc konsultationen. Næsten alle (96 %) syntes, at det var nemt at finde frem til konsultationen. Hovedparten (60 %) af respondenterne befandt sig over 9 km fra den konsultation, de blev henvist til. En del (20 %) befandt sig over 20 km væk. Størstedelen (80 %) af dem, der senest har besøgt en konsultation, kom frem i egen bil, og en del (10 %) blev kørt af venner eller familie. Størstedelen (84 %) af dem, der senest har besøgt en konsultation, syntes det var nemt eller meget nemt at finde en p-plads ved konsultationen. 8 /

9 Nakskov Nykøbing F. Næstved Vordingborg Roskilde amts sygehus i Roskilde Amtssygehuset i Køge Slagelse sygehus Holbæk sygehus Kalundborg sygehus Nykøbing Sjælland sygehus Region Sjælland Lægevagten 2009 Kvantitativ rapport En del (13 %) fik ikke på forhånd at vide, hvor hurtigt de kunne komme til i konsultationen 1, og størstedelen (81 %), som besøgte konsultationen i Slagelse eller Næstved, fik ikke at vide, hvor lang ventetiden ville være på konsultationen efter deres ankomst. Kun meget få (2 %) fik at vide i telefonen 1, at der ville være en ventetid længere end 3 timer. En del (12 %) måtte vente over 30 minutter efter deres tildelte tid i venteværelset. Halvdelen (47 %) af respondenterne, der besøgte konsultationen i Slagelse eller Næstved, mener, at de overhovedet ikke fik nogen information om ventetidens længde. Størstedelen (81 %) af de besøgende i en konsultation følte sig trygge i venteværelset. Hvis man ser på tilfredsheden med faciliteterne i venteværelset, er der en konsultation, der udmærker sig i forhold til de andre. Derimod er der fem konsultationer, der generelt klarer sig dårligere end de andre (figur 5). Ca. tre fjerdedele (74 %), der blev henvist til Amtssygehuset i Køge, har været tilfredse med faciliteterne [Spg.26 krydset med spg.16]. Ud af de patienter, der blevet henvist til konsultationerne i Nakskov, Slagelse, Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Sjælland, er det ca. halvdelen (hhv. 48 %, 41 %, 50 %, 44 %, 48 %), der har været utilfredse med faciliteterne [Spg.26 krydset med spg.16]. Faciliteterne i venteværelset 100% 80% 60% 40% Utilfredsstillende Tilfredsstillende 20% 0% Konsultation Figur 5: KUN opdelt efter tilfreds/utilfreds 1 Alle, der bliver henvist til en konsultation, bliver tildelt en tid af lægevagten, Respondenterne blev alligevel spurgt, hvorvidt de fik oplyst, hvornår de kunne komme til i konsultationen. 9 /

10 Langt størstedelen (90 %) af de besøgende i en konsultation var tilfredse med lægens imødekommenhed i konsultationen i nogen eller høj grad. Ligeledes var langt størstedelen (89 %) tilfredse eller meget tilfredse med lægens forståelse for deres problem i konsultationen. Langt størstedelen (87 %) syntes, at lægen vejledte dem på en forståelig eller meget forståelig måde. En del (22 %) syntes dog kun, lægen var i stand til at løse deres problem i mindre grad eller slet ikke. Langt størstedelen (89 %) var tilfredse eller meget tilfredse med lægens faglige kompetence. Ud af de besøgende i en konsultation, var det halvdelen (55 %), der mente, at deres sygdom eller problem var alvorlig. En del (25 %) mente, at deres problem eller sygdom var mindre alvorlig, og en del (19 %) mente, at deres problem eller sygdom ikke var alvorlig. Ud af dem, der senest har besøgt en konsultation, har halvdelen (54 %) ikke haft nogen yderligere telefonisk kontakt til lægevagten i løbet af En del (26 %) har haft telefonisk kontakt til lægevagten en eller to gange i løbet af Næsten halvdelen (40 %) har kun besøgt en konsultation en enkelt gang, en del (32 %) har besøgt en konsultation to eller tre gange, og en del (13 %) har besøgt en konsultation mere end 5 gange i løbet af Langt størstedelen (90 %) har ikke haft sygebesøg i løbet af Sygebesøg En del (27 %) af respondenterne, der senest har haft sygebesøg, fik ikke oplyst, hvor hurtigt lægen kunne komme på sygebesøg 2. Hovedparten (65 %) fik oplyst, at lægen kunne komme inden for 3 timer. Meget få (3 %) fik oplyst, at det ville tage mere end 3 timer (figur 6). En del (27 %) var utilfredse med ventetidens længde, og en del (11 %) oplyser, at lægen ikke kom inden for den oplyste ventetid, og ud af disse mener halvdelen (48 % (5 % af respondenterne)), at lægen kom 2 timer senere end oplyst, og hovedparten (63 % (4 % af respondenterne)) af disse blev ikke informeret om den forlængede ventetid. Størstedelen (84 %) af brugerne, der fik sygebesøg, syntes, at lægen tog sig i høj grad tid til undersøgelsen, og størstedelen (78 %) syntes også, at lægen tog sig i høj grad tid til behandlingen. Ligeledes syntes størstedelen (74 %), at lægen tog sig i høj grad tid til at forklare om problemet og det videre forløb. Der er dog en del (15 %), der ikke syntes, at lægen tog sig tid til at forklare om problemet og det videre forløb eller kun gjorde det i mindre grad. 2 Lægevagten nævner sjældent ventetidens længde, da det er svært at estimere af praktiske årsager. 10 /

11 Langt størstedelen (90 %) var tilfredse eller meget tilfredse med lægens forståelse for deres problem, men i en del tilfælde (20 %) var lægen ikke i stand til at løse patientens akutte problem. Alligevel var langt størstedelen (88 %) tilfredse eller meget tilfredse med lægens faglige kompetence under besøget. En del (20 %) vurderer deres problem eller sygdom som mindre alvorlig eller ikke alvorlig. Oplysning om ventetid 3% 5% 4% 27% 23% Ingen oplysning Indenfor 1 time Indenfor 2 timer Indenfor 3 timer Mere end 3 timer Husker ikke 38% Figur 6: Uden Andet, angiv Ud af dem, der har haft sygebesøg, har halvdelen (50 %) ikke haft yderligere telefonisk kontakt til lægevagten i løbet af En del (13 %) har haft telefonisk kontakt til lægevagten én enkelt gang, og en del (27 %) har haft telefonisk kontakt til lægevagten mere end én gang i løbet af Ud af dem, der har haft sygebesøg, har hovedparten (68 %) ikke besøgt en konsultation i løbet af Få har besøgt en konsultation én enkelt gang, og en del (15 %) har besøgt en konsultation mere end én gang i løbet af Ud af dem, der har haft sygebesøg, har hovedparten (58 %) kun haft ét enkelt sygebesøg i løbet af En del (15 %) har haft sygebesøg to gange, og en del (21 %) har haft sygebesøg mere end 2 gange. 4.5 Demografi Deltagerne i undersøgelsen har været relativt ligeligt fordelt på de forskellige kommuner. Størstedelen (79 %) af respondenterne er gift eller samboende, og næsten halvdelen (39 %) af respondenterne har ingen hjemmeboende børn. Langt størstedelen (86 %) af respondenterne har mindst én bil, og hovedparten (62 %) bor i parcelhus eller villa. De to største grupper under uddannelse er erhvervsfaglig grunduddannelse (32 %) og mellemlang eller lang videregående uddannelse (29 %). 11 /

12 De fleste respondenter er enten beskæftiget i den private sektor(30 %), den offentlige (27 %) sektor eller er pensionerede (23 %). Næsten halvdelen (42 %) af patienterne er i aldersgruppen år. En del (34 %) af respondenterne har en husstandsindkomst mellem kr., og en del (36 %) har en husstandsindkomst på over kr. 3 3 Se bilag for en grafisk oversigt over demografien. 12 /

13 5. Konklusion Generelt kan det konkluderes, at der ikke umiddelbart er forskel på tilfredsheden med lægevagten fra kommune til kommune. Det fremgår, at en del (31 %) har ventet over 5 minutter i kø i telefonen. Altså har hovedparten (64-69 %) af alle telefoniske henvendelser max. ventet 5 minutter i kø. Dette er dog en del under målet på 80 %. Kun meget få (2 %) fik at vide i telefonen, at der ville være en ventetid for konsultationen på mere end 3 timer. Målet om, at 90 % af alle brugere skal have en henvisningstid, der ligger inden for 3 timer, må derfor anses som opnået. En del (12 %) måtte vente over 30 minutter efter deres tildelte tid i venteværelset. Denne andel udgør 13 % af de brugere, der har angivet, hvor lang ventetiden var ud over det oplyste, og målet om, at 90 % af alle konsultationer skal være påbegyndt 30 min. efter påbegyndt tid, kan derfor ikke siges at være opnået. Meget få (3 %) fik oplyst, at det ville tage mere end 3 timer, før lægen kunne komme på sygebesøg 4. Dog oplyser en del (11 %), at lægen ikke kom inden for den oplyste ventetid, og ud af disse mener halvdelen (48 % (5 % af respondenterne)), at lægen kom 2 timer senere end oplyst, og hovedparten (63 % (4 % af respondenterne)) af disse blev ikke informeret om den forlængede ventetid. Alligevel kan målet, om, at 90 % af alle sygebesøg skal være påbegyndt inden for 3 timer anses som opnået ud fra disse subjektive resultater, da der kun er yderligere fem brugere ud over de 3 %, der fik oplyst, at det ville tage mere end 3 timer - som kom til at vente mere end 3 timer på sygebesøg (jævnfør særskilt kryds). 5.1 Ventetidens indflydelse på patienternes tilfredshed Det fremgår af de pågældende kryds, at ventetiden i telefonen har stor betydning for patienternes tilfredshed med lægens forståelse for deres problem. Ca. halvdelen (52 %) af patienterne, der har været utilfreds med lægens forståelse, har ventet over 5 minutter i telefonen [Spg.6]. Ca. en tredjedel (35 %), der har været utilfreds med lægens forståelse, har været utilfreds med ventetiden i telefonen [Spg.7]. Ca. en fjerdedel (25 %), der har været utilfreds med lægens forståelse, syntes desuden de fik for lidt eller ingen information om ventetiden [Spg.8]. 4 Lægevagten nævner sjældent ventetidens længde, da det er svært at estimere af praktiske årsager. 13 /

14 Alternativt formuleret er ca. en tredjedel (30 %), der har ventet i telefonen i over 5 minutter været utilfredse med lægens forståelse [Spg.11 krydset med spg.6]. Ca. halvdelen (54 %), der ikke har fået information om ventetiden, har ligeledes været utilfredse med lægens forståelse [Spg.11 krydset med spg.8]. Lægens imødekommenhed og faglighed i telefonen hænger også sammen med patienternes opfattelse af lægens forståelse for deres problem. Næsten alle (87 %), der har været meget tilfredse med lægens forståelse, var også meget tilfredse med lægens imødekommenhed [Spg.10]. Som kontrast har ca. to tredjedele (69 %), der har været utilfredse med lægens forståelse, også været utilfredse med lægens imødekommenhed [Spg.10]. Ca. halvdelen (56 %), der har været utilfredse med lægens forståelse, har også været utilfredse med lægens informering og forståelighed [Spg.12]. Ca. to tredjedele (65 %), der har været utilfredse med lægens forståelse, vurderer desuden også lægens faglige kompetence som utilfredsstillende [Spg.13]. Hvorvidt patienterne følger lægens vejledning og føler sig trygge ved at anvende lægevagten igen, afhænger også af lægens forståelse. Næsten alle (93 %), der har været tilfredse med lægens forståelse har også fulgt lægens vejledning [Spg.14]. Ca. en tredjedel (30 %), der har været mindre tilfredse med lægens forståelse, har ikke fulgt lægens rådgivning eller har kun fulgt den delvist [Spg.14]. Næsten halvdelen (46 %), der ikke har været tilfredse med lægens forståelse, har ikke fulgt lægens rådgivning [Spg.14]. Lidt under halvdelen (39 %) af de utilfredse, føler sig desuden ikke trygge ved at anvende lægevagten igen [Spg.15]. 14 /

15 6.1 Demografi 6. Bilag 2% Civilstatus 19% Gift/samboende Enlig Hjemmeboende 79% Hjemmeboende børn 10% 29% 6% 22% Børn i alderen 0-1 år Børn i alderen 1-5 år Børn i alderen 6-10 år Børn i alderen år Hjemmeboende børn over 18 år Ingen hjemmeboende børn 17% 16% 2% Bil i husstanden 13% 27% Nej Ja, 1 bil Ja, 2 biler Ja, 3 biler 58% 15 /

16 16% Boligform 6% 2% 3% 8% 65% Villa/parcelhus Rækkehus Ejerlejlighed Andelslejlighed Landejendom Lejelejlighed Uddannelsesbaggrund 16% 30% Folkeskole 7% Gymnasium / HF / HH / HTX Erhvervsfaglig grunduddannelse Kort videregående uddannelse år 14% 33% Mellemlang & lang videregående uddannelse 3-6 år Beskæftigelse 6% 23% 13% 31% Selvstændig Privat ansat Offentlig ansat Udenfor arbejdsmarkedet Pensionist (efterløn, førtid mm.) 27% 16 /

17 14% Alder 0-1 år 18% 8% 5% 3% 4% 8% 8% 12% 9% 6% 5% 2-5 år 6-10 år år år år år år år år år Over 80 år Husstandsindkomst 21% 41% Under kr kr. Over kr. 38% 17 /

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE

PRIVATKLIENTUNDERSØGELSE Rapport - borgernes behov for og anvendelse af juridisk rådgivning ved køb og salg af bolig 11. april 2003 Notater INDHOLD Baggrund for undersøgelsen... 4 Undersøgelsens formål... 5 Målgruppe... 5 Metode...

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015

KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 KL s brugertilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet Opsamling dec. 2015 Undersøgelsesdesign For at gennemføre undersøgelsen med et så lavt ressourcemæssigt forbrug som muligt, blev en stringent

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Affaldsanalyse Aalborg Renovation 2016

Affaldsanalyse Aalborg Renovation 2016 Affaldsanalyse Aalborg Renovation 2016 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Sortering af plast generelt Side 8 4 Minimizeren Side 14 5 Forslag / gode råd

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 2016

Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 2016 Grafer for regionale resultater LUP Akutmodtagelse/klinikker 6 Resultaterne er angivet i en gennemsnitsscore fra til. Gennemsnitsscoren udregnes på baggrund af antal svar i svarkategorierne; slet ikke

Læs mere

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi

1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi 1. udkast af spørgeskema testet i pilotundersøgelsen til specialet oto-rhino-laryngologi - fælles kerne af spørgsmål til alle specialer - inkl. baggrundsvariable - inkl. specialespecifikke spørgsmål (spørgsmål

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Arrestembedet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral

Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Brugertilfredshedsundersøgelse på Esbjerg Kommunes Kommunikationscenter og Hjælpemiddelcentral Udarbejdet af: Peter Hillerup August 2011 Fællesforvaltning Udvikling & Evaluering Evaluering Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Roskilde Tandklinik. Sjælland

Roskilde Tandklinik. Sjælland Antal invitationer Antal svar Svar andel,% Antal anonyme 0 Anonyme andel Roskilde Tandklinik Sjælland Behandler Betina Laustsen Behandler A- dintandlæge PTU-0-000 Roskilde Tandklinik Hvordan var den eller

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture

- Tilfredshed med bestillingsbetingelser og service i forbindelse med bestilling af ture Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 6. december 2012 Mads Lund Larsen 21 Kundeundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller,, at bestyrelsen tager orienteringen til

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere