Mental robusthed og livsduelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental robusthed og livsduelighed"

Transkript

1 Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi

2 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler i psykologisk forstand om menneskers evne til at overvinde belastninger og risikofaktorer i livet. Om livsmod og modstandskraft. Om at være robust. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

3 » Mental modstandsdygtighed Global tendens Vores udfordringer Værktøjskassen Lene Eriknauer, mental robusthed ,

4 Mental robusthed - i et bredere perspektiv Lene Eriknauer, mental robusthed ,

5 »Forandringer og pres er et fremtidigt livsvilkår Store globale forandringer, fx finanskrisen, skaber udfordringer for den enkelte familie, arbejdslivet og samfundet. Der bliver italesat rigtig mange udfordringer i det at vokse op for tiden. fx skolereformen og inklusion og forestillingen om det perfekte liv, presset fra de sociale medier, og præstationspres hos vores børn og unge. Det gælder globaliseringen = usikkerhed om, hvorvidt kineserne nu er dygtigere end os, samt finans- og klimakrisen, som gør folk bekymrede for fremtiden. Det gode liv handler om i disse år om at kunne klare de udfordringer, man får i tilværelsen med henblik på leve bedst muligt biologisk og mentalt. Poul Lundborg Bak. Førende forsker i mental modstandsdygtighed i DK, som svar på hvorfor mental modstandsdygtighed eller robusthed har fået fornyet fokus i forskningen og debatten. Information, november, Lene Eriknauer, mental robusthed ,

6 »Arbejdslivet høj hastighedsnation»no quick fix! Tegning fra Politiken, 2014,

7 »Kapitalomkostninger for konkurrencedygtige fordele Traditionel økonomisk kapital Personlig kapital Social kapital Psykologisk Kapital Hvad du har Hvad du ved Hvem du kender Hvem du er - Kapital - Håndgribelig tilgang til: strategi, udstyr, patentrettighed -Erfaring -Uddannelse -Færdigheder -Viden -Idéer -Relationer -Netværk -kontakter -Venner -Tillidsfuld -Håbefuld -Optimistisk -Overblik -Robust

8 »Den psykologiske kapital Fra fysisk energi og tid til produktionsformer, som efterspørger vores tanker, følelser, nysgerrighed, relationelle kompetencer og engagement Vi forsøger at udfordre og udvikle os, for at få mere ud af livet. Vi bekræfter vores identitet gennem arbejdet. Et livsprojekt. Sammenfoldning mellem personlighed og arbejde - det gør os sårbare!

9 Jeg har ikke et arbejde jeg er mit arbejde! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

10 »Mellem begejstring og belastning Forsiden: oplevelsen af at det kører der er flow jeg udvikler mig Bagsiden: når arbejdspresset bliver for stort når forventningerne ikke er afstemt og rollefordelingen er uklar anerkendelsen fra lederen mangler Vi vender det mod os selv. Tvivlen opstår, er det godt nok det jeg gør? Så arbejder vi endnu mere og hårdere.. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

11 » Mis-match mellem krav og ressourcer Krav Ressource r?? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

12 »Status - Stress i tal Stress var i 2013 på top ti listen over mest googlede sygdomme danskere - svarende til % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 *http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ece /gaa-selv-paa-opdagelse-i-googles-top-10-lister/ *http://www.stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal Epinion for ALECTIA - Arbejdsmiljøbarometeret

13 »Familielivet Tegning fra Politiken, 2014, Lene Eriknauer, mental robusthed ,

14 Jeg har ikke børn jeg er er mine børn! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

15 » Lene Eriknauer, mental robusthed ,

16 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

17 Rapport fra Vidensråd for Forebyggelse: Inden for de seneste rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, at flere børn og unge 20 de år seneste oplever 20 år oplever flere mistrivsel, børn og når unge det gælder søvn, stress og livstilfredshed. mistrivsel, når det gælder søvn, stress og livstilfredshed.

18 »Livsduelighedspædagogik En række fagfolk mener, at børn og unge mangler mental modstandskraft. I stedet for diagnoser, flere psykologtimer og overbeskyttende forældre efterlyser de fokus på, hvad der kan gøre børn og unge mere robuste Eksperter advarer mod den udbredte opfattelse af, at nutidens unge er skrøbelige. Overbeskyttelse af børn og unge giver dem alt andet end det, de behøver, nemlig modstandskraft. Lige nu breder erkendelsen sig blandt fagfolk, der vil erstatte diagnostisering og sygeliggørelse med en ny tilgang, der skal skabe mere robuste og mentalt modstandsdygtige unge. Uddrag fra artiklen: Mental modstandskraft er det nye pædagogiske modeord (Information 21. november 2014)

19

20 At være robust er at have et realistisk billede af sig selv Lene Eriknauer, mental robusthed ,

21 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

22 »Vi skal have modet til at frustrere vores børn!»som forældre skal vi have modet til at frustrere vores børn og lære dem, at vi ikke hele tiden kan gøre alt, hvad vi vil, men at vi også er begrænsede i dette liv. Så man skal både kunne sige, at man elsker dem overalt på jorden og ønsker dem det bedste, og at de skal slukke deres ipad og gå ind og lave lektier, fordi de ikke er så kloge, at alting kommer af sig selv,«michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden som svar på, hvordan vi gør vores unge mere robuste.

23 Medspillende modspil Børn og unge har behov for at møde udfordringer, for man lærer igennem praksis. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

24 »De perfekte gymnasiepiger»deres robusthed er svækket af deres måde at se på verden på«. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

25 Vi har en individualiseret tilgang til vores problemer Lene Eriknauer, mental robusthed ,

26 »Tårnhøje forventninger til det perfekte liv

27 Robuste og sunde fællesskaber

28 »Fokus på at skabe robuste fællesskaber Når man taler resiliens, handler det både om et individuelt perspektiv i forhold til, hvad man som person har af psykologiske ressourcer. Men der er også et relationelt perspektiv, der handler om, hvilke ressourcer der er i netværket, og hvad der kendetegner den feedback, man får fagligt og socialt i de relationer, man er i. Vi bør fokusere mere på at skabe robuste fællesskaber for at modgå børn og unges mistrivsel,«robuste fællesskaber er inkluderende og kan rumme også sårbare børn og unge. Det oplever jeg, at mange skoler og voksne generelt er blevet mere optagede af,«poul Lundborg Bak

29 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

30 Mental robusthed Lene Eriknauer, mental robusthed ,

31 » Martin Seligman positiv psykologi Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

32 » Positiv psykologi har fokus på at opbygge menneskelige ressourcer Lene Eriknauer, mental robusthed ,

33 10% INDKOMST OG MILJØ 40% AKTIVITETER OG RELATIONER 50% GENER/ ARV Kilde: Sonja lyubomirsky Lene Eriknauer, mental robusthed ,

34 Du kan træne din mentale robusthed! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

35 Mental robusthed Mental robusthed Vi definerer mental robusthed som en psykologisk færdighed, der hjælper individet, gruppen og organisationen til at håndtere stress, forandringer og udfordringer og styrker evnen til trivsel og produktivitet. På tværs af forskningen har man identificeret en række robusthedsfaktorer, som er indbyrdes forbundne til trivsel og produktivitet. Kilder: Michael Rutter, Martin Seligman, Babara Fredrickson, Kabat Zinn, CFMR Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

36 Mental robusthed - individ og gruppen Energi Energi har betydning for trivsel, præstation og samarbejdsevne. Basale fysiske faktorer som hensigtsmæssig kost og tilstrækkelig søvn skaber og vedligeholder energi og er med til at styrke robustheden. Energi og søvn Styrker Styrker Medarbejdere, C der bruger deres styrker på arbejde er mere engagerede, oplever mindre stress, er mere robuste og har højere produktivitet. At kende sine egne styrker er det første skridt til at bruge dem. Selvregulering Stress rummer et psykisk og fysisk aspekt og skal betragtes som et hele. Med fokus på grounding, åndedræt, afspænding og mindfulness kan man reducere den oplevede stress i hverdagen, hvilket har stor betydning for robustheden.. Relationer At have netværk og kollegial støtte i pressede situationer, har central betydning for vores mentale robusthed. Vores evne til at kommunikere og løse konflikter styrker vores relationer til andre og øger hele teamets produktivitet. Selvregule ring Relationer Mening Tænkning og problemløsning Positive følelser Positive følelser Realistisk optimisme hjælper os til at at holde fokus på det, vi kan kontrollere. Positive følelser modvirker, at vi stirrer os blinde på én løsning. De indvirker på hjernen, så vi kan se flere muligheder, når vi er under pres. Tænkning og problemløsning Evnen til at analysere problemer og koble følelser fra, fx at være opmærksom på kritiske tanker, giver et større perspektiv på udfordringer og hjælper os at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger. Kilder: Michael Rutter, Martin Seligman, Babara Fredrickson, Kabat Zinn, CFMR &,Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

37 Gode erfaringer med mental robusthed Det amerikanske militær Universitet i Bergen Danske soldater i Afganistan Stærke ud stærke hjem Akut beredskaber Robuste Gymnasieelever Mennesker, der arbejder med mennesker Lene Eriknauer, mental robusthed ,

38 Styrker Styrker Lene Eriknauer, mental robusthed ,

39 » Karakterbogen Forestil dig at dit barn kommer hjem med følgende karakterer (har du ikke børn, kan du sikkert godt forestille dig situationen alligevel): Dansk 10 Historie 7 Matematik 4 Engelsk 7 Hvilken karakter spørger du mest ind til? Kilde: Mads Bab, Gnisten I Arbejdslivet Lene Eriknauer, mental robusthed ,

40 Traditionel kompetenceudvikling Positiv psykologi peger på, at man bør fokusere på at udvikle sine styrker frem for sine svagheder. I modsætning til traditionel kompetenceudvikling, som ofte er baseret på mangeltænkning: Der er noget galt, som vi skal fixe. Vi tager f.eks. ofte på kursus i emner, vi ikke er gode til! Kompetencemodeller anvendes ofte sammen med gab-analyser, som fremhæver mangler. Tænk på Mus! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

41 »..! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

42 Det største potentiale inden for udvikling og vækst er på de områder, hvor vi i forvejen er stærke! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

43 » Styrker et stort uudnyttet potentiale! De to vigtigste faktorer, der har betydning for fastholdelse af medarbejdere og medarbejdertilfredshed er: Medarbejderen har mulighed for at bruge sine styrker i arbejdet og at nærmeste leder kender og anerkender dine topstyrker Kun 20 % af alle medarbejdere i DK mener, at deres nærmeste leder har kendskab til deres styrker. Gallup undersøgelse ca. 2 millioner mennesker fra over 100 globale virksomheder i 63 lande. Kun 17 % angav at de har mulighed for at bringe deres styrker i spil det meste af tiden Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

44 » Styrkebaseret tankegang handler om balance Kilde: Mikkel Ejsing og Lene Flensborg, Resonans.

45 » Hvad med svaghederne? Styrker og svagheder er ikke hinandens modsætning! Styrker studeres med samme ildhu og systematik, som vi er opdraget til at studere vores fejl og mangler Pointen er ikke at ignorere svaghederne, men at acceptere dem som et grundvilkår målet er at gøre dem mindre betydningsfulde Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

46 » Styrker er det, der styrker os! Styrker ikke det samme som kompetencer Styrker kommer indefra og gør at vi føler os autentiske Styrker optræder hos os alle sammen i større eller mindre grader optræder i flertal som en akkord Se på styrker som knapper. Når du trykker på dem, skruer du op for energi og gejst og motivation og den kommer indefra! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

47 » På jagt efter guldet 24 styrker Visdom Kreativitet Nysgerrighed Dømmekraft Videbegær Perspektiv Mod Tapperhed Vedholdenhed Ærlighed Gejst Medmenneskelighed Evnen til at give/modtage kærlighed Venlighed Social begavelse Retfærdighed Samarbejde Fairness Lederskab Selvbeherskelse Tilgivelse Beskedenhed Fornuft Selvkontrol Transcendens Værdsættelse af skønhed Taknemmelighed Håb Humor Mening Seligman og Peterson. Character, Strengths and Virtues 2004

48 » FLOW Angst Opgavens sværhedsgrad Kompetence Kedsomhed Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi

49 Hvordan kan du arbejde videre med styrker i dit arbejde eller i din familie? Start med at udvikle dine egner styrker Præciser dine/jeres styrker - Lav en styrkeprofil på eller anvend styrke-interviews Identificér nye områder, hvor du og dit team eller din familie kan anvende jeres styrker i forhold til opgaver, der skal løses. Fordel opgaver og sæt teams sammen med øje for styrkerne og komplementér hinanden. Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

50 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

51 Det handler om at kende sine styrker og finde flere eller nye måder at og områder at bruge dem på! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

52 » Styrke spotting øvelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

53 Forfattere: Anne Linder & Mette Marie Ledertoug Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

54 »Livet er som en æske chokolade.... Forrest Gump-figuren har en IQ ca. 75. Alligevel klarer han sig ufattelig godt, fordi han personificerer en række dyder, som er universelt værdsat - f.eks. omsorg, høflighed, taknemlighed, venlighed, ihærdighed og nysgerrighed. De kræver ikke en høj intelligens, men lukker alligevel døre op. Når det lykkes ham så godt, er det fordi han får lov at udfolde sine styrkesider. Høj intelligens er ikke i sig selv nogen sikkerhed for et lykkeligt liv.

55 Positive følelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

56 Teorien om positive følelser Positive følelser udvider vores opmærksomhed og tænkning. Kan ophæve virkningen af negative følelser Fremmer modstandskraft og coping af stress og udfordringer Opbygger fysiske, intellektuelle, sociale og psykologiske ressourcer, som varer ved, efter emotionerne er forsvundet. Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

57 Det følelsesmæssige tippepunkt Kilde: Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

58 » Losada ligningen Antal positive udsagn Team performance Høj Mellem lav 5,6-1 1,8 til 1 0,36 til 1 Positive udsagn Anerkendelse Støtte Hjælpsomhed Sympati Komplimenter Negative udsagn Kritik Afvisning Utilfredshed Kynisme Nedvurdering Losada & Heapy (2004) Embodied connections: Understanding the Physiological effects of positive emotions

59 Kilde: Barbara Fredrickson

60 Gæt din egen positivitets ratio! Hvor mange negative følelser har du i forhold til positive i løbet af en dag? Slå ring! Tjek det på com Kilde: Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

61 Tre gode ting-øvelsen Tænk på tre gode ting, du har oplevet i går; skriv dem venligst ned. Skriv også, hvorfor du betragter dem som gode. Kilde: Barbara Fredricksonv Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

62 Forslag til øvelser og værktøjer Test din positivitet på I familien, teamet og eller individuelt: 3 gode ting øvelsen i 21 dage Grib din kollega/ægtefælle i at gøre noget godt Styrk din taknemmelighed udtryk den! Anerkendende tankegang og kommunikation Fejr jeres successer og små sejre Arbejde med og styrker og værdier

63 » En gammel Cherokee høvding lærte sit barnebarn om livet... "En kamp udkæmpes inden i mig," sagde han til drengen. "Det er en forfærdelig kamp mellem to ulve. "Den ene er ond - den er vred, misundelig, sorgfuldt, fortrydelsesfuld, grådig, arrogant, selv-medlidende, skyldig, harmfuld, underlegen, løgnagtig, fyldt af falsk stolthed, overlegen, selv-tvivlende og egoistisk. "Den anden er god - den er glad, fredfyldt, elskelig, håbefuld, sindsrolig, ydmyg, venlig, godgørende, empatisk, generøs, sandfærdig, medfølende og troende. "Den samme kamp foregår inde i dig - og også inde i alle andre mennesker." Barnebarnet funderede over det i et minut og spurgte så sin bedstefar, "Hvilken ulv vil vinde?" Den gamle høvding svarede:

64 Positive følelser» Skriv 3 gode ting ned i 21 dage Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer. Kilde: Barbara Fredrickson En enkel med effektiv øvelse, der er med til at booste antallet af positive følelser. Skriv ned hver aften, inden du lægger dit til at sove enten på et stykke papir eller i noter på din mobil 3 gode ting, som er sket i løbet af dagen, noget som du sætter pris på eller som har givet dig glæde. Det kan væres store ting som små. Det vigtige er, at du også kort begrunder hvad denne ting betød for dig, så du intensiverer følelsen. Research viser, at du vil mære den positive effekt af denne øvelser op til 6 mdr efter du har lavet den.

65 Tænkning og problemløsning Tænkning Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

66 » Teorien om tillært hjælpeløshed Kilde: Martin Seligman Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

67 Optimister versus pessimister GODE HÆNDELSER FIASKO ER OPTIMISTER TID Vedvarende Isoleret RUM Omsiggribende Forbigående PESSIMISTER TID Isoleret Vedvarende RUM Forbigående Omsiggribende Kilde: Martin Seligman Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

68 Realistisk optimisme er kendetegnet ved 1. Fokuserer på løsninger 2. Har et stærkt socialt netværk og bruger det 3. Har et stærkere immunforsvar 4. Udviser handlekraft 5. Fornægter eller undgår ikke problemer 6. Passer bedre på sig selv Kilde: Martin Seligman, CFMR Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

69 »Optimisme og resiliens Optimistiske børn udviser mere udholdenhed i opgaveløsningen og opnår større fagligt udbytte end børn, der mangler optimismen. Optimistisk tankestil kan læres (Seligman 1995) Optimisme er en vigtig del af det, der øger børn og voksnes resiliens (Reivich og Schatte 2002) Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

70 Pessimisme Pessimister er otte gange så tilbøjelige til at blive deprimerede, når der sker noget skidt De har dårligere helbred og dør tidligere Pessimister sider desuden generelt i dårligere stillinger, end deres talenter berettiger dem til De har mere ustabile forhold til andre mennesker og er tilbøjelige til at mene, at deres problemer varer evigt, underminere alt, hvad de foretager sig, og ikke er til at håndtere Kilde: Seligman, 2004, CFMR

71 Kan man være for optimistisk? Urealistiske optimister 1. Bruger ikke kondom JA 2. Kører motorcykel uden hjelm 3. Spørger aldrig om hjælp Urealistiske optimister undervurderer risici Fokus på optimisme = fokus på, hvad man KAN kontrollere Kilde: Center for mental robusthed

72 Pas på tankefælder!

73 » Grundantagelser i mit liv Hvad nu hvis.. Bekymringer? Hvis jeg siger fra lige nu, så tænker de andre måske at jeg at jeg er svag, Og så får jeg ikke de gode opgaver Anerkendelsen /jobbet Jeg har tjek på det - jeg er ikke sådan en, der bliver stresset! Hvornår opdager de andre, at jeg i virkeligheden ikke er særlig dygtigt? Det er et nederlag for mig, at jeg ikke kan få mit eget barn til at trives Jeg kan ikke bede min ven/kollega om hjælp, han er belastet nok i forvejen! Det er mig, der ikke slår til det er min egen skyld Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

74 » Grundantagelser om mig selv Det nytter ikke noget alligevel-! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

75 Øvelse: Ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre Bliv opmærksom på dine grundforestillinger Slip af med tankefælder Bliv opmærksom på din indre negative dialog Foretag et realitetstjek spørg andre Vurder den foreliggende argumentation Anvend samme standard for dig selv som for andre Overvej den fulde, realistiske konsekvens Fordele og ulemper ved mine tankemønstre Træn ptimistisk forklaringsstil Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

76 Relationer Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

77 Relationer - energigivende forhold At kunne håndtere problemer, pres eller udfordringer handler ikke kun om vores egne ressourcer og evner, men i høj grad også af kvaliteten af vore relationer i familien og på arbejde og af de sociale netværk vi er en del af Sociale relationer styrker dit helbred Forskningsresultater viser at gode relationer styrker vores sundhed, blodtrykket er lavere, man er mere modstandsdygtigt over for stress og immun forsvaret er stærkere Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

78 Relationer - energigivende forhold Hvordan kan vi som familie eller som medarbejdere og team være med til at skabe et miljø, der fremmer udvikling af positive relationer? Hvordan kan vi selv gøre for at bidrage til positive relationer? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

79 »Sætte ord på og udtrykke følelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

80 Nærvær i relationen 80 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

81 At lytte ordentligt! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

82 »Anerkendelse = an+erkende Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

83 6 forskellige lytteniveauer hører ingenting 0 - undgår at høre 1 - nej, du tager fejl 2 - lad mig fortælle dig om mine følelser, mine oplevelser og mine synspunkter fortæl mig mere 4 har jeg forstået det rigtigt, hvad jeg hører du siger er.. Kilde: Hverdagsledelse, Zastrow Ledelseskonsulent Lene Eriknauer, psykolog Henrik Schoubye,

84 »Kompetencer, der styrker jeres relationer At kunne lytte vise empati Knytte an til den andens erkendelse Løse sine egne konflikter Positiv kommunikation Styrkebaseret tænkning Humor og latter Ramasjang! Skabe rammer for at styrke relationerne i familie- og arbejdslivet Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

85 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer. Selvregulerineg

86 »Selvregulering mindfulness - mentalisering Robusthed handler om at kunne bevare ro og overblik i pressede situationer. Det gør du blandt andet ved at blive bedre til at rumme dine egne følelser og kunne berolige dig selv, når du er under pres. Psykologisk selvregulering. Forskning viser at mindfulness styrker din selvregulering. Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

87 » 4 måder at være fraværende på: -at være i fortid- -at være i fremtid- -at dømme dig selv- -at dømme andre- Hvilket en af ovenstående af dit største fravær? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

88 »Kompetencer, der styrker selvregulering Åndedrætsøvelser Afspænding - kropsscanninger Blid motion Mindfulness Meditation Affektiv afstemning Mentalisering Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

89 Mening?

90 »At føle sig som en del af noget større end en selv Et spirende behov for at få et større billede eller en mere samlet fortælling om verden. En form for eksistentiel orden. Oplevelsen af at livet overordnet set er meningsfuldt. At livet ikke er ligegyldigt, at man føler sig forankret i verden, i kosmos og at det ikke er tomt og perspektivløs, hvad man foretager sig. Kort sagt at man føler sig som en del af noget meget større end en selv. Kilde: Hans Henrik Knoop fra Tænkepause Positiv psykologi

91

92 Tak for i dag! Lene Eriknauer, Ledelsesudviklings & Master i Positiv Psykologi,

93 Hvis du vil vide mere mental robusthed Andersen, Malene Friis, Brinkmann, Svend (red), Nye perspektiver på stress, Klims forlag, 2013 Andersen, Marianne Boje (2009), Stresshåndtering på arbejdspladsen. En håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, Frydenlund, 2009 Avey, J., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource, 48(5), Brinkmann, Svend (2014), Stå fast - et opgør med tidens udviklingstvang, Gyldendal Barker Caza, Brianna, (2007). Resilience at Work: Professional Identity as a Source of Strength. Unpublished doctoral dissertation. University of Michigan. (Jane Dutton). Barrett, F. (2004). Coaching for Resilience. Organization Development Journal, 22 (1), (Monica Higgins). Biswas-Diener, R, (2010) En invitation til positiv psykologi, - viden og værktøj til professionelle, Forlaget Mindspace. Fredrickson, B, (2010) Positivitet - kilder til vækst I livet. Dansk Psykologisk Forlag. Fredrickson, B., & Losada, M. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. The American Psychologist, 60(7), Gjerde, S, 2011, Coaching og Verdikartleggning, Artikelkompendium til masteruddannelse på Aarhus Universitet i positiv psykologi. Modul 2, forår Optimale læringsmiljøer. Lavendt, E, (2009), Positiv psykologi en introduktion til videnskaben om optimal menneskelige funktion, Erhvervspsykologi, volumen 7, nr. 4, s Myszak, Anders, Nørby, Simon, (2006) Positiv Psykologi, Psykologi Nyt, 2006, nr. 16. Passmore, Jonathan. (2009). Mindfulness at work and in coaching. Paper submittet at Society for Evidence Based Coaching. May Reintoft, Flensborg og Højland (2009) Positiv psykologi på arbejde, L&R Business Egtmont. Reivich, K. & Shatté, A. (2002): The Resilience Factor. Kap Three Rivers Press. Rottbøl, Emil (2010). Stress er ikke samfundets problem, bragt i Information 20. Maj, Seligman, Martin E. P. 2011, At lykkes en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel, Mindspace. Seligman, Martin E.P. (2006). Learned Optimism: How to change your mind and life. Knopf Doubleday Publishing Group. Zachariae, Bobby (2004). Stresskompetence, øvelsesbog og cd redskaber til håndtering af stress. Rosinante. Zachariae, b: (2004) Stress-Kompetence redskaber til håndtering af stress. Rosinante. Zachariae, B. (2008). Trivsel og håndtering af stress for medarbejdere og ledere. Del I og II. Rosinante.

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Rundt om begrebet livsduelighed

Rundt om begrebet livsduelighed Rundt om begrebet livsduelighed Dansk Center for ICDP www.annelinder.dk Dagens program Rundt om begrebet livsduelighed Vitalitet og livsduelighedsmodel Selvværd, selvtillid og selvforståelse Professionelt

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

DET HELIOTROPISKE PRINCIP

DET HELIOTROPISKE PRINCIP Helios betyder sol på græsk, trope betyder vending Det heliotropiske princip bruges i naturvidenskaben om planter, der vedvarende vender sig mod solen, som f.eks. solsikken I virksomhedssammenhæng bruges

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE TREFOR PARK ODENSE 21.10.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået

Læs mere

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE SCANDIC ODENSE 23.04.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI

UNGES ROBUSTHED KONFERENCE SCANDIC ODENSE 23.04.2015 KURSEROGKONFERENCER.DK PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI UNGES ROBUSTHED KONFERENCE SCANDIC ODENSE 23.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK ROBUSTE UNGE De unge i Danmark har ikke fået det nemmere. Tværtimod er deres mentale trivsel kun gået én

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi

1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi Coaching Forlaget Andersen 1.1 Hvordan du skaber arbejdsglæde med positiv psykologi Af Anna-Mette Thomsen, Aut. psykolog og coach, Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi, INSPIRES - center for

Læs mere

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske.

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Positiv psykologi 13. november 2014 Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Mål for formiddagen Bidrage til viden om hvordan personlig trivsel kan øges Styrketræning At viderebringe

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013!

Store præstationer. High Performance Talent. Mikael Trolle. Bryd den mentale model !!! Akademiet!!! for!! Talen:ulde!!! Unge! 23$24.!januar!2013! High Performance Talent Akademiet for Talen:ulde Unge 23$24.januar2013 MikaelTrolle Mikael Trolle Cand. Scient. i Idræt & Biologi High Performance Director, Top Volley Danmark Chefkonsulent & parter i

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Indhold. Anders Myszak 11/11/14. Psykologisk kapital Hvordan kan vi bruge det?

Indhold. Anders Myszak 11/11/14. Psykologisk kapital Hvordan kan vi bruge det? Psykologisk kapital Hvordan kan vi bruge det? AM:2014 11. november 2014 Indhold Intro Det moderne arbejdsliv Analysemodeller Hvordan bruger vi psykologisk kapital? Opsummering Anders Myszak Center for

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Læring Læringsstile - Læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Læring Læringsstile - Læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvis vi ikke gør noget aktivt for at få det godt får vi det skidt! Hans Henrik Knoop,

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø

Sund ledelse. Jan Lorentzen. Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø 16 Sep. 14 Sund ledelse Jan Lorentzen Fagleder, Psykisk arbejdsmiljø En udbredt opfattelse? 2 Psykisk trivsel (WHO-5 index) Kilde: the fifth European Working Conditions Survey, 2010 Dublin 3 Risiko for

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Center for stress og trivsel

Center for stress og trivsel Center for stress og trivsel Mikael Rasmussen www.center-for-stress.dk Telefonnummer: 33 14 40 20 mr@cfs.dk 1 1 MIKAEL RASMUSSEN WWW.CENTER-FOR-STRESS.DK Tidligere: Lydighed, pligt, trofasthed og flid

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

weekend Jeg bekymrer mig for meget RUNE KLAN Guide Styrk din mentale robusthed og undgå stress 180 GRADER LENE HANSSON Derfor er spinat sundt for dig

weekend Jeg bekymrer mig for meget RUNE KLAN Guide Styrk din mentale robusthed og undgå stress 180 GRADER LENE HANSSON Derfor er spinat sundt for dig weekend 180 GRADER Christiane fandt gnisten i erotisk webshop LENE HANSSON Derfor er spinat sundt for dig Guide Styrk din mentale robusthed og undgå stress Jeg bekymrer mig for meget RUNE KLAN MODE SUNDHED

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes på mailadressen: Roed@kvuc.dk Med venlig hilsen Anette Roed Eksaminationsgrundlag

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Leg, læring og kreativitet - i positiv-psykologisk lys Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for inklusion (for os alle) oplevelser

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011

Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Fokus på Trivsel Slettestrand 14 september 2011 Hanne Tietze Vognsgaard Proces&Projektkonsulent HTV 1 Trivsel Sidder du godt? Mærk lige efter. Sidder din sidemand godt? Hvad betyder trivsel for dig derhjemme

Læs mere

foredrag kurser performance mentoring

foredrag kurser performance mentoring foredrag kurser performance mentoring Foredrag: Jeg ser ingen begrænsninger gør du? Det er både morsomt og gribende, når Søren Holmgren fortæller om, hvordan han som blind fandt vejen til succes i internationalt

Læs mere

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD

STYRK DIT BARNS SELVVÆRD STYRK DIT BARNS SELVVÆRD HØREFORENINGEN, CASTBERGGÅRD KL. 10.30-12.00 V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT OVERBLIK OVER FORMIDDAGEN Hvor kommer sårbarheden fra? Hvem får lavt selvværd? Hvordan får vi det løftet

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012

Sprog og Børn. (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Sprog og Børn (inklusive drenge) Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet, 2012 Tre fundamentale forudsætninger for et godt liv oplevelser af egen kompetence (jeg kan som

Læs mere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere

Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Beskæftigelsesfaggruppen i Dansk Socialrådgiverforening Den Professionelle Samtale: At kommunikere med psykisk sårbare borgere Erhvervspsykolog Michael R. Danielsen Program Sygdomsforståelse Hvad indebærer

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere