Mental robusthed og livsduelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental robusthed og livsduelighed"

Transkript

1 Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi

2 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler i psykologisk forstand om menneskers evne til at overvinde belastninger og risikofaktorer i livet. Om livsmod og modstandskraft. Om at være robust. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

3 » Mental modstandsdygtighed Global tendens Vores udfordringer Værktøjskassen Lene Eriknauer, mental robusthed ,

4 Mental robusthed - i et bredere perspektiv Lene Eriknauer, mental robusthed ,

5 »Forandringer og pres er et fremtidigt livsvilkår Store globale forandringer, fx finanskrisen, skaber udfordringer for den enkelte familie, arbejdslivet og samfundet. Der bliver italesat rigtig mange udfordringer i det at vokse op for tiden. fx skolereformen og inklusion og forestillingen om det perfekte liv, presset fra de sociale medier, og præstationspres hos vores børn og unge. Det gælder globaliseringen = usikkerhed om, hvorvidt kineserne nu er dygtigere end os, samt finans- og klimakrisen, som gør folk bekymrede for fremtiden. Det gode liv handler om i disse år om at kunne klare de udfordringer, man får i tilværelsen med henblik på leve bedst muligt biologisk og mentalt. Poul Lundborg Bak. Førende forsker i mental modstandsdygtighed i DK, som svar på hvorfor mental modstandsdygtighed eller robusthed har fået fornyet fokus i forskningen og debatten. Information, november, Lene Eriknauer, mental robusthed ,

6 »Arbejdslivet høj hastighedsnation»no quick fix! Tegning fra Politiken, 2014,

7 »Kapitalomkostninger for konkurrencedygtige fordele Traditionel økonomisk kapital Personlig kapital Social kapital Psykologisk Kapital Hvad du har Hvad du ved Hvem du kender Hvem du er - Kapital - Håndgribelig tilgang til: strategi, udstyr, patentrettighed -Erfaring -Uddannelse -Færdigheder -Viden -Idéer -Relationer -Netværk -kontakter -Venner -Tillidsfuld -Håbefuld -Optimistisk -Overblik -Robust

8 »Den psykologiske kapital Fra fysisk energi og tid til produktionsformer, som efterspørger vores tanker, følelser, nysgerrighed, relationelle kompetencer og engagement Vi forsøger at udfordre og udvikle os, for at få mere ud af livet. Vi bekræfter vores identitet gennem arbejdet. Et livsprojekt. Sammenfoldning mellem personlighed og arbejde - det gør os sårbare!

9 Jeg har ikke et arbejde jeg er mit arbejde! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

10 »Mellem begejstring og belastning Forsiden: oplevelsen af at det kører der er flow jeg udvikler mig Bagsiden: når arbejdspresset bliver for stort når forventningerne ikke er afstemt og rollefordelingen er uklar anerkendelsen fra lederen mangler Vi vender det mod os selv. Tvivlen opstår, er det godt nok det jeg gør? Så arbejder vi endnu mere og hårdere.. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

11 » Mis-match mellem krav og ressourcer Krav Ressource r?? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

12 »Status - Stress i tal Stress var i 2013 på top ti listen over mest googlede sygdomme danskere - svarende til % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 *http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ece /gaa-selv-paa-opdagelse-i-googles-top-10-lister/ *http://www.stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal Epinion for ALECTIA - Arbejdsmiljøbarometeret

13 »Familielivet Tegning fra Politiken, 2014, Lene Eriknauer, mental robusthed ,

14 Jeg har ikke børn jeg er er mine børn! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

15 » Lene Eriknauer, mental robusthed ,

16 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

17 Rapport fra Vidensråd for Forebyggelse: Inden for de seneste rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, at flere børn og unge 20 de år seneste oplever 20 år oplever flere mistrivsel, børn og når unge det gælder søvn, stress og livstilfredshed. mistrivsel, når det gælder søvn, stress og livstilfredshed.

18 »Livsduelighedspædagogik En række fagfolk mener, at børn og unge mangler mental modstandskraft. I stedet for diagnoser, flere psykologtimer og overbeskyttende forældre efterlyser de fokus på, hvad der kan gøre børn og unge mere robuste Eksperter advarer mod den udbredte opfattelse af, at nutidens unge er skrøbelige. Overbeskyttelse af børn og unge giver dem alt andet end det, de behøver, nemlig modstandskraft. Lige nu breder erkendelsen sig blandt fagfolk, der vil erstatte diagnostisering og sygeliggørelse med en ny tilgang, der skal skabe mere robuste og mentalt modstandsdygtige unge. Uddrag fra artiklen: Mental modstandskraft er det nye pædagogiske modeord (Information 21. november 2014)

19

20 At være robust er at have et realistisk billede af sig selv Lene Eriknauer, mental robusthed ,

21 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

22 »Vi skal have modet til at frustrere vores børn!»som forældre skal vi have modet til at frustrere vores børn og lære dem, at vi ikke hele tiden kan gøre alt, hvad vi vil, men at vi også er begrænsede i dette liv. Så man skal både kunne sige, at man elsker dem overalt på jorden og ønsker dem det bedste, og at de skal slukke deres ipad og gå ind og lave lektier, fordi de ikke er så kloge, at alting kommer af sig selv,«michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden som svar på, hvordan vi gør vores unge mere robuste.

23 Medspillende modspil Børn og unge har behov for at møde udfordringer, for man lærer igennem praksis. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

24 »De perfekte gymnasiepiger»deres robusthed er svækket af deres måde at se på verden på«. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

25 Vi har en individualiseret tilgang til vores problemer Lene Eriknauer, mental robusthed ,

26 »Tårnhøje forventninger til det perfekte liv

27 Robuste og sunde fællesskaber

28 »Fokus på at skabe robuste fællesskaber Når man taler resiliens, handler det både om et individuelt perspektiv i forhold til, hvad man som person har af psykologiske ressourcer. Men der er også et relationelt perspektiv, der handler om, hvilke ressourcer der er i netværket, og hvad der kendetegner den feedback, man får fagligt og socialt i de relationer, man er i. Vi bør fokusere mere på at skabe robuste fællesskaber for at modgå børn og unges mistrivsel,«robuste fællesskaber er inkluderende og kan rumme også sårbare børn og unge. Det oplever jeg, at mange skoler og voksne generelt er blevet mere optagede af,«poul Lundborg Bak

29 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

30 Mental robusthed Lene Eriknauer, mental robusthed ,

31 » Martin Seligman positiv psykologi Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

32 » Positiv psykologi har fokus på at opbygge menneskelige ressourcer Lene Eriknauer, mental robusthed ,

33 10% INDKOMST OG MILJØ 40% AKTIVITETER OG RELATIONER 50% GENER/ ARV Kilde: Sonja lyubomirsky Lene Eriknauer, mental robusthed ,

34 Du kan træne din mentale robusthed! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

35 Mental robusthed Mental robusthed Vi definerer mental robusthed som en psykologisk færdighed, der hjælper individet, gruppen og organisationen til at håndtere stress, forandringer og udfordringer og styrker evnen til trivsel og produktivitet. På tværs af forskningen har man identificeret en række robusthedsfaktorer, som er indbyrdes forbundne til trivsel og produktivitet. Kilder: Michael Rutter, Martin Seligman, Babara Fredrickson, Kabat Zinn, CFMR Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

36 Mental robusthed - individ og gruppen Energi Energi har betydning for trivsel, præstation og samarbejdsevne. Basale fysiske faktorer som hensigtsmæssig kost og tilstrækkelig søvn skaber og vedligeholder energi og er med til at styrke robustheden. Energi og søvn Styrker Styrker Medarbejdere, C der bruger deres styrker på arbejde er mere engagerede, oplever mindre stress, er mere robuste og har højere produktivitet. At kende sine egne styrker er det første skridt til at bruge dem. Selvregulering Stress rummer et psykisk og fysisk aspekt og skal betragtes som et hele. Med fokus på grounding, åndedræt, afspænding og mindfulness kan man reducere den oplevede stress i hverdagen, hvilket har stor betydning for robustheden.. Relationer At have netværk og kollegial støtte i pressede situationer, har central betydning for vores mentale robusthed. Vores evne til at kommunikere og løse konflikter styrker vores relationer til andre og øger hele teamets produktivitet. Selvregule ring Relationer Mening Tænkning og problemløsning Positive følelser Positive følelser Realistisk optimisme hjælper os til at at holde fokus på det, vi kan kontrollere. Positive følelser modvirker, at vi stirrer os blinde på én løsning. De indvirker på hjernen, så vi kan se flere muligheder, når vi er under pres. Tænkning og problemløsning Evnen til at analysere problemer og koble følelser fra, fx at være opmærksom på kritiske tanker, giver et større perspektiv på udfordringer og hjælper os at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger. Kilder: Michael Rutter, Martin Seligman, Babara Fredrickson, Kabat Zinn, CFMR &,Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

37 Gode erfaringer med mental robusthed Det amerikanske militær Universitet i Bergen Danske soldater i Afganistan Stærke ud stærke hjem Akut beredskaber Robuste Gymnasieelever Mennesker, der arbejder med mennesker Lene Eriknauer, mental robusthed ,

38 Styrker Styrker Lene Eriknauer, mental robusthed ,

39 » Karakterbogen Forestil dig at dit barn kommer hjem med følgende karakterer (har du ikke børn, kan du sikkert godt forestille dig situationen alligevel): Dansk 10 Historie 7 Matematik 4 Engelsk 7 Hvilken karakter spørger du mest ind til? Kilde: Mads Bab, Gnisten I Arbejdslivet Lene Eriknauer, mental robusthed ,

40 Traditionel kompetenceudvikling Positiv psykologi peger på, at man bør fokusere på at udvikle sine styrker frem for sine svagheder. I modsætning til traditionel kompetenceudvikling, som ofte er baseret på mangeltænkning: Der er noget galt, som vi skal fixe. Vi tager f.eks. ofte på kursus i emner, vi ikke er gode til! Kompetencemodeller anvendes ofte sammen med gab-analyser, som fremhæver mangler. Tænk på Mus! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

41 »..! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

42 Det største potentiale inden for udvikling og vækst er på de områder, hvor vi i forvejen er stærke! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

43 » Styrker et stort uudnyttet potentiale! De to vigtigste faktorer, der har betydning for fastholdelse af medarbejdere og medarbejdertilfredshed er: Medarbejderen har mulighed for at bruge sine styrker i arbejdet og at nærmeste leder kender og anerkender dine topstyrker Kun 20 % af alle medarbejdere i DK mener, at deres nærmeste leder har kendskab til deres styrker. Gallup undersøgelse ca. 2 millioner mennesker fra over 100 globale virksomheder i 63 lande. Kun 17 % angav at de har mulighed for at bringe deres styrker i spil det meste af tiden Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

44 » Styrkebaseret tankegang handler om balance Kilde: Mikkel Ejsing og Lene Flensborg, Resonans.

45 » Hvad med svaghederne? Styrker og svagheder er ikke hinandens modsætning! Styrker studeres med samme ildhu og systematik, som vi er opdraget til at studere vores fejl og mangler Pointen er ikke at ignorere svaghederne, men at acceptere dem som et grundvilkår målet er at gøre dem mindre betydningsfulde Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

46 » Styrker er det, der styrker os! Styrker ikke det samme som kompetencer Styrker kommer indefra og gør at vi føler os autentiske Styrker optræder hos os alle sammen i større eller mindre grader optræder i flertal som en akkord Se på styrker som knapper. Når du trykker på dem, skruer du op for energi og gejst og motivation og den kommer indefra! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

47 » På jagt efter guldet 24 styrker Visdom Kreativitet Nysgerrighed Dømmekraft Videbegær Perspektiv Mod Tapperhed Vedholdenhed Ærlighed Gejst Medmenneskelighed Evnen til at give/modtage kærlighed Venlighed Social begavelse Retfærdighed Samarbejde Fairness Lederskab Selvbeherskelse Tilgivelse Beskedenhed Fornuft Selvkontrol Transcendens Værdsættelse af skønhed Taknemmelighed Håb Humor Mening Seligman og Peterson. Character, Strengths and Virtues 2004

48 » FLOW Angst Opgavens sværhedsgrad Kompetence Kedsomhed Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi

49 Hvordan kan du arbejde videre med styrker i dit arbejde eller i din familie? Start med at udvikle dine egner styrker Præciser dine/jeres styrker - Lav en styrkeprofil på eller anvend styrke-interviews Identificér nye områder, hvor du og dit team eller din familie kan anvende jeres styrker i forhold til opgaver, der skal løses. Fordel opgaver og sæt teams sammen med øje for styrkerne og komplementér hinanden. Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

50 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

51 Det handler om at kende sine styrker og finde flere eller nye måder at og områder at bruge dem på! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

52 » Styrke spotting øvelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

53 Forfattere: Anne Linder & Mette Marie Ledertoug Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

54 »Livet er som en æske chokolade.... Forrest Gump-figuren har en IQ ca. 75. Alligevel klarer han sig ufattelig godt, fordi han personificerer en række dyder, som er universelt værdsat - f.eks. omsorg, høflighed, taknemlighed, venlighed, ihærdighed og nysgerrighed. De kræver ikke en høj intelligens, men lukker alligevel døre op. Når det lykkes ham så godt, er det fordi han får lov at udfolde sine styrkesider. Høj intelligens er ikke i sig selv nogen sikkerhed for et lykkeligt liv.

55 Positive følelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

56 Teorien om positive følelser Positive følelser udvider vores opmærksomhed og tænkning. Kan ophæve virkningen af negative følelser Fremmer modstandskraft og coping af stress og udfordringer Opbygger fysiske, intellektuelle, sociale og psykologiske ressourcer, som varer ved, efter emotionerne er forsvundet. Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

57 Det følelsesmæssige tippepunkt Kilde: Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

58 » Losada ligningen Antal positive udsagn Team performance Høj Mellem lav 5,6-1 1,8 til 1 0,36 til 1 Positive udsagn Anerkendelse Støtte Hjælpsomhed Sympati Komplimenter Negative udsagn Kritik Afvisning Utilfredshed Kynisme Nedvurdering Losada & Heapy (2004) Embodied connections: Understanding the Physiological effects of positive emotions

59 Kilde: Barbara Fredrickson

60 Gæt din egen positivitets ratio! Hvor mange negative følelser har du i forhold til positive i løbet af en dag? Slå ring! Tjek det på com Kilde: Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

61 Tre gode ting-øvelsen Tænk på tre gode ting, du har oplevet i går; skriv dem venligst ned. Skriv også, hvorfor du betragter dem som gode. Kilde: Barbara Fredricksonv Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

62 Forslag til øvelser og værktøjer Test din positivitet på I familien, teamet og eller individuelt: 3 gode ting øvelsen i 21 dage Grib din kollega/ægtefælle i at gøre noget godt Styrk din taknemmelighed udtryk den! Anerkendende tankegang og kommunikation Fejr jeres successer og små sejre Arbejde med og styrker og værdier

63 » En gammel Cherokee høvding lærte sit barnebarn om livet... "En kamp udkæmpes inden i mig," sagde han til drengen. "Det er en forfærdelig kamp mellem to ulve. "Den ene er ond - den er vred, misundelig, sorgfuldt, fortrydelsesfuld, grådig, arrogant, selv-medlidende, skyldig, harmfuld, underlegen, løgnagtig, fyldt af falsk stolthed, overlegen, selv-tvivlende og egoistisk. "Den anden er god - den er glad, fredfyldt, elskelig, håbefuld, sindsrolig, ydmyg, venlig, godgørende, empatisk, generøs, sandfærdig, medfølende og troende. "Den samme kamp foregår inde i dig - og også inde i alle andre mennesker." Barnebarnet funderede over det i et minut og spurgte så sin bedstefar, "Hvilken ulv vil vinde?" Den gamle høvding svarede:

64 Positive følelser» Skriv 3 gode ting ned i 21 dage Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer. Kilde: Barbara Fredrickson En enkel med effektiv øvelse, der er med til at booste antallet af positive følelser. Skriv ned hver aften, inden du lægger dit til at sove enten på et stykke papir eller i noter på din mobil 3 gode ting, som er sket i løbet af dagen, noget som du sætter pris på eller som har givet dig glæde. Det kan væres store ting som små. Det vigtige er, at du også kort begrunder hvad denne ting betød for dig, så du intensiverer følelsen. Research viser, at du vil mære den positive effekt af denne øvelser op til 6 mdr efter du har lavet den.

65 Tænkning og problemløsning Tænkning Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

66 » Teorien om tillært hjælpeløshed Kilde: Martin Seligman Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

67 Optimister versus pessimister GODE HÆNDELSER FIASKO ER OPTIMISTER TID Vedvarende Isoleret RUM Omsiggribende Forbigående PESSIMISTER TID Isoleret Vedvarende RUM Forbigående Omsiggribende Kilde: Martin Seligman Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

68 Realistisk optimisme er kendetegnet ved 1. Fokuserer på løsninger 2. Har et stærkt socialt netværk og bruger det 3. Har et stærkere immunforsvar 4. Udviser handlekraft 5. Fornægter eller undgår ikke problemer 6. Passer bedre på sig selv Kilde: Martin Seligman, CFMR Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

69 »Optimisme og resiliens Optimistiske børn udviser mere udholdenhed i opgaveløsningen og opnår større fagligt udbytte end børn, der mangler optimismen. Optimistisk tankestil kan læres (Seligman 1995) Optimisme er en vigtig del af det, der øger børn og voksnes resiliens (Reivich og Schatte 2002) Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

70 Pessimisme Pessimister er otte gange så tilbøjelige til at blive deprimerede, når der sker noget skidt De har dårligere helbred og dør tidligere Pessimister sider desuden generelt i dårligere stillinger, end deres talenter berettiger dem til De har mere ustabile forhold til andre mennesker og er tilbøjelige til at mene, at deres problemer varer evigt, underminere alt, hvad de foretager sig, og ikke er til at håndtere Kilde: Seligman, 2004, CFMR

71 Kan man være for optimistisk? Urealistiske optimister 1. Bruger ikke kondom JA 2. Kører motorcykel uden hjelm 3. Spørger aldrig om hjælp Urealistiske optimister undervurderer risici Fokus på optimisme = fokus på, hvad man KAN kontrollere Kilde: Center for mental robusthed

72 Pas på tankefælder!

73 » Grundantagelser i mit liv Hvad nu hvis.. Bekymringer? Hvis jeg siger fra lige nu, så tænker de andre måske at jeg at jeg er svag, Og så får jeg ikke de gode opgaver Anerkendelsen /jobbet Jeg har tjek på det - jeg er ikke sådan en, der bliver stresset! Hvornår opdager de andre, at jeg i virkeligheden ikke er særlig dygtigt? Det er et nederlag for mig, at jeg ikke kan få mit eget barn til at trives Jeg kan ikke bede min ven/kollega om hjælp, han er belastet nok i forvejen! Det er mig, der ikke slår til det er min egen skyld Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

74 » Grundantagelser om mig selv Det nytter ikke noget alligevel-! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

75 Øvelse: Ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre Bliv opmærksom på dine grundforestillinger Slip af med tankefælder Bliv opmærksom på din indre negative dialog Foretag et realitetstjek spørg andre Vurder den foreliggende argumentation Anvend samme standard for dig selv som for andre Overvej den fulde, realistiske konsekvens Fordele og ulemper ved mine tankemønstre Træn ptimistisk forklaringsstil Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

76 Relationer Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

77 Relationer - energigivende forhold At kunne håndtere problemer, pres eller udfordringer handler ikke kun om vores egne ressourcer og evner, men i høj grad også af kvaliteten af vore relationer i familien og på arbejde og af de sociale netværk vi er en del af Sociale relationer styrker dit helbred Forskningsresultater viser at gode relationer styrker vores sundhed, blodtrykket er lavere, man er mere modstandsdygtigt over for stress og immun forsvaret er stærkere Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

78 Relationer - energigivende forhold Hvordan kan vi som familie eller som medarbejdere og team være med til at skabe et miljø, der fremmer udvikling af positive relationer? Hvordan kan vi selv gøre for at bidrage til positive relationer? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

79 »Sætte ord på og udtrykke følelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

80 Nærvær i relationen 80 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

81 At lytte ordentligt! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

82 »Anerkendelse = an+erkende Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

83 6 forskellige lytteniveauer hører ingenting 0 - undgår at høre 1 - nej, du tager fejl 2 - lad mig fortælle dig om mine følelser, mine oplevelser og mine synspunkter fortæl mig mere 4 har jeg forstået det rigtigt, hvad jeg hører du siger er.. Kilde: Hverdagsledelse, Zastrow Ledelseskonsulent Lene Eriknauer, psykolog Henrik Schoubye,

84 »Kompetencer, der styrker jeres relationer At kunne lytte vise empati Knytte an til den andens erkendelse Løse sine egne konflikter Positiv kommunikation Styrkebaseret tænkning Humor og latter Ramasjang! Skabe rammer for at styrke relationerne i familie- og arbejdslivet Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

85 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer. Selvregulerineg

86 »Selvregulering mindfulness - mentalisering Robusthed handler om at kunne bevare ro og overblik i pressede situationer. Det gør du blandt andet ved at blive bedre til at rumme dine egne følelser og kunne berolige dig selv, når du er under pres. Psykologisk selvregulering. Forskning viser at mindfulness styrker din selvregulering. Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

87 » 4 måder at være fraværende på: -at være i fortid- -at være i fremtid- -at dømme dig selv- -at dømme andre- Hvilket en af ovenstående af dit største fravær? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

88 »Kompetencer, der styrker selvregulering Åndedrætsøvelser Afspænding - kropsscanninger Blid motion Mindfulness Meditation Affektiv afstemning Mentalisering Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

89 Mening?

90 »At føle sig som en del af noget større end en selv Et spirende behov for at få et større billede eller en mere samlet fortælling om verden. En form for eksistentiel orden. Oplevelsen af at livet overordnet set er meningsfuldt. At livet ikke er ligegyldigt, at man føler sig forankret i verden, i kosmos og at det ikke er tomt og perspektivløs, hvad man foretager sig. Kort sagt at man føler sig som en del af noget meget større end en selv. Kilde: Hans Henrik Knoop fra Tænkepause Positiv psykologi

91

92 Tak for i dag! Lene Eriknauer, Ledelsesudviklings & Master i Positiv Psykologi,

93 Hvis du vil vide mere mental robusthed Andersen, Malene Friis, Brinkmann, Svend (red), Nye perspektiver på stress, Klims forlag, 2013 Andersen, Marianne Boje (2009), Stresshåndtering på arbejdspladsen. En håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, Frydenlund, 2009 Avey, J., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource, 48(5), Brinkmann, Svend (2014), Stå fast - et opgør med tidens udviklingstvang, Gyldendal Barker Caza, Brianna, (2007). Resilience at Work: Professional Identity as a Source of Strength. Unpublished doctoral dissertation. University of Michigan. (Jane Dutton). Barrett, F. (2004). Coaching for Resilience. Organization Development Journal, 22 (1), (Monica Higgins). Biswas-Diener, R, (2010) En invitation til positiv psykologi, - viden og værktøj til professionelle, Forlaget Mindspace. Fredrickson, B, (2010) Positivitet - kilder til vækst I livet. Dansk Psykologisk Forlag. Fredrickson, B., & Losada, M. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. The American Psychologist, 60(7), Gjerde, S, 2011, Coaching og Verdikartleggning, Artikelkompendium til masteruddannelse på Aarhus Universitet i positiv psykologi. Modul 2, forår Optimale læringsmiljøer. Lavendt, E, (2009), Positiv psykologi en introduktion til videnskaben om optimal menneskelige funktion, Erhvervspsykologi, volumen 7, nr. 4, s Myszak, Anders, Nørby, Simon, (2006) Positiv Psykologi, Psykologi Nyt, 2006, nr. 16. Passmore, Jonathan. (2009). Mindfulness at work and in coaching. Paper submittet at Society for Evidence Based Coaching. May Reintoft, Flensborg og Højland (2009) Positiv psykologi på arbejde, L&R Business Egtmont. Reivich, K. & Shatté, A. (2002): The Resilience Factor. Kap Three Rivers Press. Rottbøl, Emil (2010). Stress er ikke samfundets problem, bragt i Information 20. Maj, Seligman, Martin E. P. 2011, At lykkes en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel, Mindspace. Seligman, Martin E.P. (2006). Learned Optimism: How to change your mind and life. Knopf Doubleday Publishing Group. Zachariae, Bobby (2004). Stresskompetence, øvelsesbog og cd redskaber til håndtering af stress. Rosinante. Zachariae, b: (2004) Stress-Kompetence redskaber til håndtering af stress. Rosinante. Zachariae, B. (2008). Trivsel og håndtering af stress for medarbejdere og ledere. Del I og II. Rosinante.

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab=

mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= mlpfqfs=mpvhlildf=ld=^o_bgapdiãab= Målet med denne artikel er at give læseren et indblik i positiv psykologi og sammenhængen med arbejdsglæde. Trivselsteorien PERMA præsenteres efterfulgt af konkrete anbefalinger

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET?

INDLEDNING POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? POSITIV PSYKOLOGI HVAD ER DET, HVORFOR VIRKER DET OG HVORDAN KAN VI BRUGE DET? CAND.PSYCH.AUT., MAPP, PH.D.-STUDERENDE EBBE LAVENDT CENTER FOR POSITIV PSYKOLOGI INDLEDNING 1 LÆRINGSMÅL Få en kort introduktion

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation

Sådan dræber du dine medarbejderes motivation Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes motivation og 29 andre artikler fra Lederweb.dk Sådan dræber du dine medarbejderes

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan!

U dgivet i samar b ej de mellem. Offentlig. 1:2008:marts. De store syndere er reform og administration Side 7-9. Fra 60 til 37 timer sådan! Offentlig Ledelse U dgivet i samar b ej de mellem H K / Ko m m u n a l Da n s k S o c i a l r å d g i v e r f o r e n i n g S o c i a l p æ da g o g e r n e s L a n d s f o r b u n d 1:2008:marts TEMA:

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere