Mental robusthed og livsduelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mental robusthed og livsduelighed"

Transkript

1 Mental robusthed og livsduelighed Grennessminde Lene Eriknauer, Ledelsesudviklingskonsulent & Master i Positiv Psykologi

2 »Mental robusthed Ukuelighed modstandskraft resiliens Resiliens handler i psykologisk forstand om menneskers evne til at overvinde belastninger og risikofaktorer i livet. Om livsmod og modstandskraft. Om at være robust. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

3 » Mental modstandsdygtighed Global tendens Vores udfordringer Værktøjskassen Lene Eriknauer, mental robusthed ,

4 Mental robusthed - i et bredere perspektiv Lene Eriknauer, mental robusthed ,

5 »Forandringer og pres er et fremtidigt livsvilkår Store globale forandringer, fx finanskrisen, skaber udfordringer for den enkelte familie, arbejdslivet og samfundet. Der bliver italesat rigtig mange udfordringer i det at vokse op for tiden. fx skolereformen og inklusion og forestillingen om det perfekte liv, presset fra de sociale medier, og præstationspres hos vores børn og unge. Det gælder globaliseringen = usikkerhed om, hvorvidt kineserne nu er dygtigere end os, samt finans- og klimakrisen, som gør folk bekymrede for fremtiden. Det gode liv handler om i disse år om at kunne klare de udfordringer, man får i tilværelsen med henblik på leve bedst muligt biologisk og mentalt. Poul Lundborg Bak. Førende forsker i mental modstandsdygtighed i DK, som svar på hvorfor mental modstandsdygtighed eller robusthed har fået fornyet fokus i forskningen og debatten. Information, november, Lene Eriknauer, mental robusthed ,

6 »Arbejdslivet høj hastighedsnation»no quick fix! Tegning fra Politiken, 2014,

7 »Kapitalomkostninger for konkurrencedygtige fordele Traditionel økonomisk kapital Personlig kapital Social kapital Psykologisk Kapital Hvad du har Hvad du ved Hvem du kender Hvem du er - Kapital - Håndgribelig tilgang til: strategi, udstyr, patentrettighed -Erfaring -Uddannelse -Færdigheder -Viden -Idéer -Relationer -Netværk -kontakter -Venner -Tillidsfuld -Håbefuld -Optimistisk -Overblik -Robust

8 »Den psykologiske kapital Fra fysisk energi og tid til produktionsformer, som efterspørger vores tanker, følelser, nysgerrighed, relationelle kompetencer og engagement Vi forsøger at udfordre og udvikle os, for at få mere ud af livet. Vi bekræfter vores identitet gennem arbejdet. Et livsprojekt. Sammenfoldning mellem personlighed og arbejde - det gør os sårbare!

9 Jeg har ikke et arbejde jeg er mit arbejde! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

10 »Mellem begejstring og belastning Forsiden: oplevelsen af at det kører der er flow jeg udvikler mig Bagsiden: når arbejdspresset bliver for stort når forventningerne ikke er afstemt og rollefordelingen er uklar anerkendelsen fra lederen mangler Vi vender det mod os selv. Tvivlen opstår, er det godt nok det jeg gør? Så arbejder vi endnu mere og hårdere.. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

11 » Mis-match mellem krav og ressourcer Krav Ressource r?? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

12 »Status - Stress i tal Stress var i 2013 på top ti listen over mest googlede sygdomme danskere - svarende til % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag. Stress og depression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år 2020 *http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/internet/ece /gaa-selv-paa-opdagelse-i-googles-top-10-lister/ *http://www.stressforeningen.dk/om-stress/fakta-om-stress/stress-i-tal Epinion for ALECTIA - Arbejdsmiljøbarometeret

13 »Familielivet Tegning fra Politiken, 2014, Lene Eriknauer, mental robusthed ,

14 Jeg har ikke børn jeg er er mine børn! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

15 » Lene Eriknauer, mental robusthed ,

16 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

17 Rapport fra Vidensråd for Forebyggelse: Inden for de seneste rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, at flere børn og unge 20 de år seneste oplever 20 år oplever flere mistrivsel, børn og når unge det gælder søvn, stress og livstilfredshed. mistrivsel, når det gælder søvn, stress og livstilfredshed.

18 »Livsduelighedspædagogik En række fagfolk mener, at børn og unge mangler mental modstandskraft. I stedet for diagnoser, flere psykologtimer og overbeskyttende forældre efterlyser de fokus på, hvad der kan gøre børn og unge mere robuste Eksperter advarer mod den udbredte opfattelse af, at nutidens unge er skrøbelige. Overbeskyttelse af børn og unge giver dem alt andet end det, de behøver, nemlig modstandskraft. Lige nu breder erkendelsen sig blandt fagfolk, der vil erstatte diagnostisering og sygeliggørelse med en ny tilgang, der skal skabe mere robuste og mentalt modstandsdygtige unge. Uddrag fra artiklen: Mental modstandskraft er det nye pædagogiske modeord (Information 21. november 2014)

19

20 At være robust er at have et realistisk billede af sig selv Lene Eriknauer, mental robusthed ,

21 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

22 »Vi skal have modet til at frustrere vores børn!»som forældre skal vi have modet til at frustrere vores børn og lære dem, at vi ikke hele tiden kan gøre alt, hvad vi vil, men at vi også er begrænsede i dette liv. Så man skal både kunne sige, at man elsker dem overalt på jorden og ønsker dem det bedste, og at de skal slukke deres ipad og gå ind og lave lektier, fordi de ikke er så kloge, at alting kommer af sig selv,«michael Danielsen, chefpsykolog i Psykiatrifonden som svar på, hvordan vi gør vores unge mere robuste.

23 Medspillende modspil Børn og unge har behov for at møde udfordringer, for man lærer igennem praksis. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

24 »De perfekte gymnasiepiger»deres robusthed er svækket af deres måde at se på verden på«. Lene Eriknauer, mental robusthed ,

25 Vi har en individualiseret tilgang til vores problemer Lene Eriknauer, mental robusthed ,

26 »Tårnhøje forventninger til det perfekte liv

27 Robuste og sunde fællesskaber

28 »Fokus på at skabe robuste fællesskaber Når man taler resiliens, handler det både om et individuelt perspektiv i forhold til, hvad man som person har af psykologiske ressourcer. Men der er også et relationelt perspektiv, der handler om, hvilke ressourcer der er i netværket, og hvad der kendetegner den feedback, man får fagligt og socialt i de relationer, man er i. Vi bør fokusere mere på at skabe robuste fællesskaber for at modgå børn og unges mistrivsel,«robuste fællesskaber er inkluderende og kan rumme også sårbare børn og unge. Det oplever jeg, at mange skoler og voksne generelt er blevet mere optagede af,«poul Lundborg Bak

29 Lene Eriknauer, mental robusthed ,

30 Mental robusthed Lene Eriknauer, mental robusthed ,

31 » Martin Seligman positiv psykologi Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

32 » Positiv psykologi har fokus på at opbygge menneskelige ressourcer Lene Eriknauer, mental robusthed ,

33 10% INDKOMST OG MILJØ 40% AKTIVITETER OG RELATIONER 50% GENER/ ARV Kilde: Sonja lyubomirsky Lene Eriknauer, mental robusthed ,

34 Du kan træne din mentale robusthed! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

35 Mental robusthed Mental robusthed Vi definerer mental robusthed som en psykologisk færdighed, der hjælper individet, gruppen og organisationen til at håndtere stress, forandringer og udfordringer og styrker evnen til trivsel og produktivitet. På tværs af forskningen har man identificeret en række robusthedsfaktorer, som er indbyrdes forbundne til trivsel og produktivitet. Kilder: Michael Rutter, Martin Seligman, Babara Fredrickson, Kabat Zinn, CFMR Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

36 Mental robusthed - individ og gruppen Energi Energi har betydning for trivsel, præstation og samarbejdsevne. Basale fysiske faktorer som hensigtsmæssig kost og tilstrækkelig søvn skaber og vedligeholder energi og er med til at styrke robustheden. Energi og søvn Styrker Styrker Medarbejdere, C der bruger deres styrker på arbejde er mere engagerede, oplever mindre stress, er mere robuste og har højere produktivitet. At kende sine egne styrker er det første skridt til at bruge dem. Selvregulering Stress rummer et psykisk og fysisk aspekt og skal betragtes som et hele. Med fokus på grounding, åndedræt, afspænding og mindfulness kan man reducere den oplevede stress i hverdagen, hvilket har stor betydning for robustheden.. Relationer At have netværk og kollegial støtte i pressede situationer, har central betydning for vores mentale robusthed. Vores evne til at kommunikere og løse konflikter styrker vores relationer til andre og øger hele teamets produktivitet. Selvregule ring Relationer Mening Tænkning og problemløsning Positive følelser Positive følelser Realistisk optimisme hjælper os til at at holde fokus på det, vi kan kontrollere. Positive følelser modvirker, at vi stirrer os blinde på én løsning. De indvirker på hjernen, så vi kan se flere muligheder, når vi er under pres. Tænkning og problemløsning Evnen til at analysere problemer og koble følelser fra, fx at være opmærksom på kritiske tanker, giver et større perspektiv på udfordringer og hjælper os at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger. Kilder: Michael Rutter, Martin Seligman, Babara Fredrickson, Kabat Zinn, CFMR &,Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

37 Gode erfaringer med mental robusthed Det amerikanske militær Universitet i Bergen Danske soldater i Afganistan Stærke ud stærke hjem Akut beredskaber Robuste Gymnasieelever Mennesker, der arbejder med mennesker Lene Eriknauer, mental robusthed ,

38 Styrker Styrker Lene Eriknauer, mental robusthed ,

39 » Karakterbogen Forestil dig at dit barn kommer hjem med følgende karakterer (har du ikke børn, kan du sikkert godt forestille dig situationen alligevel): Dansk 10 Historie 7 Matematik 4 Engelsk 7 Hvilken karakter spørger du mest ind til? Kilde: Mads Bab, Gnisten I Arbejdslivet Lene Eriknauer, mental robusthed ,

40 Traditionel kompetenceudvikling Positiv psykologi peger på, at man bør fokusere på at udvikle sine styrker frem for sine svagheder. I modsætning til traditionel kompetenceudvikling, som ofte er baseret på mangeltænkning: Der er noget galt, som vi skal fixe. Vi tager f.eks. ofte på kursus i emner, vi ikke er gode til! Kompetencemodeller anvendes ofte sammen med gab-analyser, som fremhæver mangler. Tænk på Mus! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

41 »..! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

42 Det største potentiale inden for udvikling og vækst er på de områder, hvor vi i forvejen er stærke! Lene Eriknauer, mental robusthed ,

43 » Styrker et stort uudnyttet potentiale! De to vigtigste faktorer, der har betydning for fastholdelse af medarbejdere og medarbejdertilfredshed er: Medarbejderen har mulighed for at bruge sine styrker i arbejdet og at nærmeste leder kender og anerkender dine topstyrker Kun 20 % af alle medarbejdere i DK mener, at deres nærmeste leder har kendskab til deres styrker. Gallup undersøgelse ca. 2 millioner mennesker fra over 100 globale virksomheder i 63 lande. Kun 17 % angav at de har mulighed for at bringe deres styrker i spil det meste af tiden Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

44 » Styrkebaseret tankegang handler om balance Kilde: Mikkel Ejsing og Lene Flensborg, Resonans.

45 » Hvad med svaghederne? Styrker og svagheder er ikke hinandens modsætning! Styrker studeres med samme ildhu og systematik, som vi er opdraget til at studere vores fejl og mangler Pointen er ikke at ignorere svaghederne, men at acceptere dem som et grundvilkår målet er at gøre dem mindre betydningsfulde Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

46 » Styrker er det, der styrker os! Styrker ikke det samme som kompetencer Styrker kommer indefra og gør at vi føler os autentiske Styrker optræder hos os alle sammen i større eller mindre grader optræder i flertal som en akkord Se på styrker som knapper. Når du trykker på dem, skruer du op for energi og gejst og motivation og den kommer indefra! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

47 » På jagt efter guldet 24 styrker Visdom Kreativitet Nysgerrighed Dømmekraft Videbegær Perspektiv Mod Tapperhed Vedholdenhed Ærlighed Gejst Medmenneskelighed Evnen til at give/modtage kærlighed Venlighed Social begavelse Retfærdighed Samarbejde Fairness Lederskab Selvbeherskelse Tilgivelse Beskedenhed Fornuft Selvkontrol Transcendens Værdsættelse af skønhed Taknemmelighed Håb Humor Mening Seligman og Peterson. Character, Strengths and Virtues 2004

48 » FLOW Angst Opgavens sværhedsgrad Kompetence Kedsomhed Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi

49 Hvordan kan du arbejde videre med styrker i dit arbejde eller i din familie? Start med at udvikle dine egner styrker Præciser dine/jeres styrker - Lav en styrkeprofil på eller anvend styrke-interviews Identificér nye områder, hvor du og dit team eller din familie kan anvende jeres styrker i forhold til opgaver, der skal løses. Fordel opgaver og sæt teams sammen med øje for styrkerne og komplementér hinanden. Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

50 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

51 Det handler om at kende sine styrker og finde flere eller nye måder at og områder at bruge dem på! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

52 » Styrke spotting øvelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

53 Forfattere: Anne Linder & Mette Marie Ledertoug Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

54 »Livet er som en æske chokolade.... Forrest Gump-figuren har en IQ ca. 75. Alligevel klarer han sig ufattelig godt, fordi han personificerer en række dyder, som er universelt værdsat - f.eks. omsorg, høflighed, taknemlighed, venlighed, ihærdighed og nysgerrighed. De kræver ikke en høj intelligens, men lukker alligevel døre op. Når det lykkes ham så godt, er det fordi han får lov at udfolde sine styrkesider. Høj intelligens er ikke i sig selv nogen sikkerhed for et lykkeligt liv.

55 Positive følelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

56 Teorien om positive følelser Positive følelser udvider vores opmærksomhed og tænkning. Kan ophæve virkningen af negative følelser Fremmer modstandskraft og coping af stress og udfordringer Opbygger fysiske, intellektuelle, sociale og psykologiske ressourcer, som varer ved, efter emotionerne er forsvundet. Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

57 Det følelsesmæssige tippepunkt Kilde: Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

58 » Losada ligningen Antal positive udsagn Team performance Høj Mellem lav 5,6-1 1,8 til 1 0,36 til 1 Positive udsagn Anerkendelse Støtte Hjælpsomhed Sympati Komplimenter Negative udsagn Kritik Afvisning Utilfredshed Kynisme Nedvurdering Losada & Heapy (2004) Embodied connections: Understanding the Physiological effects of positive emotions

59 Kilde: Barbara Fredrickson

60 Gæt din egen positivitets ratio! Hvor mange negative følelser har du i forhold til positive i løbet af en dag? Slå ring! Tjek det på com Kilde: Barbara Fredrickson Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

61 Tre gode ting-øvelsen Tænk på tre gode ting, du har oplevet i går; skriv dem venligst ned. Skriv også, hvorfor du betragter dem som gode. Kilde: Barbara Fredricksonv Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

62 Forslag til øvelser og værktøjer Test din positivitet på I familien, teamet og eller individuelt: 3 gode ting øvelsen i 21 dage Grib din kollega/ægtefælle i at gøre noget godt Styrk din taknemmelighed udtryk den! Anerkendende tankegang og kommunikation Fejr jeres successer og små sejre Arbejde med og styrker og værdier

63 » En gammel Cherokee høvding lærte sit barnebarn om livet... "En kamp udkæmpes inden i mig," sagde han til drengen. "Det er en forfærdelig kamp mellem to ulve. "Den ene er ond - den er vred, misundelig, sorgfuldt, fortrydelsesfuld, grådig, arrogant, selv-medlidende, skyldig, harmfuld, underlegen, løgnagtig, fyldt af falsk stolthed, overlegen, selv-tvivlende og egoistisk. "Den anden er god - den er glad, fredfyldt, elskelig, håbefuld, sindsrolig, ydmyg, venlig, godgørende, empatisk, generøs, sandfærdig, medfølende og troende. "Den samme kamp foregår inde i dig - og også inde i alle andre mennesker." Barnebarnet funderede over det i et minut og spurgte så sin bedstefar, "Hvilken ulv vil vinde?" Den gamle høvding svarede:

64 Positive følelser» Skriv 3 gode ting ned i 21 dage Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer. Kilde: Barbara Fredrickson En enkel med effektiv øvelse, der er med til at booste antallet af positive følelser. Skriv ned hver aften, inden du lægger dit til at sove enten på et stykke papir eller i noter på din mobil 3 gode ting, som er sket i løbet af dagen, noget som du sætter pris på eller som har givet dig glæde. Det kan væres store ting som små. Det vigtige er, at du også kort begrunder hvad denne ting betød for dig, så du intensiverer følelsen. Research viser, at du vil mære den positive effekt af denne øvelser op til 6 mdr efter du har lavet den.

65 Tænkning og problemløsning Tænkning Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

66 » Teorien om tillært hjælpeløshed Kilde: Martin Seligman Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

67 Optimister versus pessimister GODE HÆNDELSER FIASKO ER OPTIMISTER TID Vedvarende Isoleret RUM Omsiggribende Forbigående PESSIMISTER TID Isoleret Vedvarende RUM Forbigående Omsiggribende Kilde: Martin Seligman Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

68 Realistisk optimisme er kendetegnet ved 1. Fokuserer på løsninger 2. Har et stærkt socialt netværk og bruger det 3. Har et stærkere immunforsvar 4. Udviser handlekraft 5. Fornægter eller undgår ikke problemer 6. Passer bedre på sig selv Kilde: Martin Seligman, CFMR Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

69 »Optimisme og resiliens Optimistiske børn udviser mere udholdenhed i opgaveløsningen og opnår større fagligt udbytte end børn, der mangler optimismen. Optimistisk tankestil kan læres (Seligman 1995) Optimisme er en vigtig del af det, der øger børn og voksnes resiliens (Reivich og Schatte 2002) Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

70 Pessimisme Pessimister er otte gange så tilbøjelige til at blive deprimerede, når der sker noget skidt De har dårligere helbred og dør tidligere Pessimister sider desuden generelt i dårligere stillinger, end deres talenter berettiger dem til De har mere ustabile forhold til andre mennesker og er tilbøjelige til at mene, at deres problemer varer evigt, underminere alt, hvad de foretager sig, og ikke er til at håndtere Kilde: Seligman, 2004, CFMR

71 Kan man være for optimistisk? Urealistiske optimister 1. Bruger ikke kondom JA 2. Kører motorcykel uden hjelm 3. Spørger aldrig om hjælp Urealistiske optimister undervurderer risici Fokus på optimisme = fokus på, hvad man KAN kontrollere Kilde: Center for mental robusthed

72 Pas på tankefælder!

73 » Grundantagelser i mit liv Hvad nu hvis.. Bekymringer? Hvis jeg siger fra lige nu, så tænker de andre måske at jeg at jeg er svag, Og så får jeg ikke de gode opgaver Anerkendelsen /jobbet Jeg har tjek på det - jeg er ikke sådan en, der bliver stresset! Hvornår opdager de andre, at jeg i virkeligheden ikke er særlig dygtigt? Det er et nederlag for mig, at jeg ikke kan få mit eget barn til at trives Jeg kan ikke bede min ven/kollega om hjælp, han er belastet nok i forvejen! Det er mig, der ikke slår til det er min egen skyld Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

74 » Grundantagelser om mig selv Det nytter ikke noget alligevel-! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

75 Øvelse: Ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre Bliv opmærksom på dine grundforestillinger Slip af med tankefælder Bliv opmærksom på din indre negative dialog Foretag et realitetstjek spørg andre Vurder den foreliggende argumentation Anvend samme standard for dig selv som for andre Overvej den fulde, realistiske konsekvens Fordele og ulemper ved mine tankemønstre Træn ptimistisk forklaringsstil Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

76 Relationer Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

77 Relationer - energigivende forhold At kunne håndtere problemer, pres eller udfordringer handler ikke kun om vores egne ressourcer og evner, men i høj grad også af kvaliteten af vore relationer i familien og på arbejde og af de sociale netværk vi er en del af Sociale relationer styrker dit helbred Forskningsresultater viser at gode relationer styrker vores sundhed, blodtrykket er lavere, man er mere modstandsdygtigt over for stress og immun forsvaret er stærkere Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

78 Relationer - energigivende forhold Hvordan kan vi som familie eller som medarbejdere og team være med til at skabe et miljø, der fremmer udvikling af positive relationer? Hvordan kan vi selv gøre for at bidrage til positive relationer? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

79 »Sætte ord på og udtrykke følelser Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

80 Nærvær i relationen 80 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

81 At lytte ordentligt! Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

82 »Anerkendelse = an+erkende Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

83 6 forskellige lytteniveauer hører ingenting 0 - undgår at høre 1 - nej, du tager fejl 2 - lad mig fortælle dig om mine følelser, mine oplevelser og mine synspunkter fortæl mig mere 4 har jeg forstået det rigtigt, hvad jeg hører du siger er.. Kilde: Hverdagsledelse, Zastrow Ledelseskonsulent Lene Eriknauer, psykolog Henrik Schoubye,

84 »Kompetencer, der styrker jeres relationer At kunne lytte vise empati Knytte an til den andens erkendelse Løse sine egne konflikter Positiv kommunikation Styrkebaseret tænkning Humor og latter Ramasjang! Skabe rammer for at styrke relationerne i familie- og arbejdslivet Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

85 Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer. Selvregulerineg

86 »Selvregulering mindfulness - mentalisering Robusthed handler om at kunne bevare ro og overblik i pressede situationer. Det gør du blandt andet ved at blive bedre til at rumme dine egne følelser og kunne berolige dig selv, når du er under pres. Psykologisk selvregulering. Forskning viser at mindfulness styrker din selvregulering. Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

87 » 4 måder at være fraværende på: -at være i fortid- -at være i fremtid- -at dømme dig selv- -at dømme andre- Hvilket en af ovenstående af dit største fravær? Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

88 »Kompetencer, der styrker selvregulering Åndedrætsøvelser Afspænding - kropsscanninger Blid motion Mindfulness Meditation Affektiv afstemning Mentalisering Ledelsesudvikling og mental robusthed. Lene Eriknauer.

89 Mening?

90 »At føle sig som en del af noget større end en selv Et spirende behov for at få et større billede eller en mere samlet fortælling om verden. En form for eksistentiel orden. Oplevelsen af at livet overordnet set er meningsfuldt. At livet ikke er ligegyldigt, at man føler sig forankret i verden, i kosmos og at det ikke er tomt og perspektivløs, hvad man foretager sig. Kort sagt at man føler sig som en del af noget meget større end en selv. Kilde: Hans Henrik Knoop fra Tænkepause Positiv psykologi

91

92 Tak for i dag! Lene Eriknauer, Ledelsesudviklings & Master i Positiv Psykologi,

93 Hvis du vil vide mere mental robusthed Andersen, Malene Friis, Brinkmann, Svend (red), Nye perspektiver på stress, Klims forlag, 2013 Andersen, Marianne Boje (2009), Stresshåndtering på arbejdspladsen. En håndbog om ledelse, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, Frydenlund, 2009 Avey, J., Luthans, F., & Jensen, S. (2009). Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. Human Resource, 48(5), Brinkmann, Svend (2014), Stå fast - et opgør med tidens udviklingstvang, Gyldendal Barker Caza, Brianna, (2007). Resilience at Work: Professional Identity as a Source of Strength. Unpublished doctoral dissertation. University of Michigan. (Jane Dutton). Barrett, F. (2004). Coaching for Resilience. Organization Development Journal, 22 (1), (Monica Higgins). Biswas-Diener, R, (2010) En invitation til positiv psykologi, - viden og værktøj til professionelle, Forlaget Mindspace. Fredrickson, B, (2010) Positivitet - kilder til vækst I livet. Dansk Psykologisk Forlag. Fredrickson, B., & Losada, M. (2005). Positive affect and the complex dynamics of human flourishing. The American Psychologist, 60(7), Gjerde, S, 2011, Coaching og Verdikartleggning, Artikelkompendium til masteruddannelse på Aarhus Universitet i positiv psykologi. Modul 2, forår Optimale læringsmiljøer. Lavendt, E, (2009), Positiv psykologi en introduktion til videnskaben om optimal menneskelige funktion, Erhvervspsykologi, volumen 7, nr. 4, s Myszak, Anders, Nørby, Simon, (2006) Positiv Psykologi, Psykologi Nyt, 2006, nr. 16. Passmore, Jonathan. (2009). Mindfulness at work and in coaching. Paper submittet at Society for Evidence Based Coaching. May Reintoft, Flensborg og Højland (2009) Positiv psykologi på arbejde, L&R Business Egtmont. Reivich, K. & Shatté, A. (2002): The Resilience Factor. Kap Three Rivers Press. Rottbøl, Emil (2010). Stress er ikke samfundets problem, bragt i Information 20. Maj, Seligman, Martin E. P. 2011, At lykkes en perspektivrig positiv psykologi om lykke og trivsel, Mindspace. Seligman, Martin E.P. (2006). Learned Optimism: How to change your mind and life. Knopf Doubleday Publishing Group. Zachariae, Bobby (2004). Stresskompetence, øvelsesbog og cd redskaber til håndtering af stress. Rosinante. Zachariae, b: (2004) Stress-Kompetence redskaber til håndtering af stress. Rosinante. Zachariae, B. (2008). Trivsel og håndtering af stress for medarbejdere og ledere. Del I og II. Rosinante.

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION

POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION POSITIV PSYKOLOGI - VIDENSKABEN OM OPTIMAL MENNESKELIG TRIVSEL OG PRÆSTATION VED PH.D.-STIPENDIAT EBBE LAVENDT, INSITUT FOR LEDELSE OG VIRKSOMHEDSSTRATEGI, SDU EBL@SDU.DK, WWW. SDU.DK Viden om positiv

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde 1.Del Pædagogisk relationsarbejde Betydning

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik

Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Pædagogisk relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik Psykolog og forfatter Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program. Inklusion Kl. 9 10.30 Pædagogisk relationsarbejde

Læs mere

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives

Positiv psykologi. Positiv psykologi. Spontant aktive. Det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives Positiv psykologi 1954 A. Maslow Motivation & Personality 1998 Positiv psykologi M. Seligman, formand APA M. Csikszentmihalyi Brugbar viden om, hvad der gør livet værd at leve Positiv psykologi Det videnskabelige

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016 LEDERKONFERENCE Robuste ledere af robuste dagtilbud 4. februar 2016 BETTINA HØEG ERHVERVSPSYKOLOG Mental Robusthed - Psykologisk færdighed der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer og

Læs mere

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Evaluering Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Positiv psykologi baserer sig på den amerikanske psykolog Martin Seligmans ide om, at menneskets psykiske sundhed og trivsel er en afgørende faktor

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Positiv Psykologi 10 September 2010

Positiv Psykologi 10 September 2010 Positiv Psykologi 10 September 2010 Seniorkonsulent Vinnie Andersen Positiv psykologi (Historie) 2. Verdenskrig førte til forskning i psykiske lidelser Den humanistiske psykologi 1968: psykologien skal

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

*Flow-teorien, hører til inden for den positive psykologi. *Flow-teorien blev opfundet af ungareren Mihaly Csikszentmihalyi i 1990. *Anvendelse: *Stressbehandling, organisationsudvikling, pædagogiske omr.

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

Professionel relationskompetence

Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Tirsdag d. 7.juni 2016 Professionel relationskompetence Hvad Hvorfor Hvordan Elsborg, 1999 Mønsterbryderforskning Kvalitative relationer har mere end noget

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

SAMPLE STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen.

SAMPLE STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen 3a 9 4/7/2014 Afvikling i forbindelse med styrkeugen STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER 2014 Mette Marie Ledertoug

Læs mere

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014

Leg, læring og kreativitet. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Leg, læring og kreativitet Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2014 Faglighed og trivsel som gensidige forudsætninger Succes som øget kompetence / faglighed Succes

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress

Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Trivsel i undervisning og arbejdsliv om forandring som fryder og forebygger længerevarende stress Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fundamentale

Læs mere

Bilag 8. Styrkekort til yngre børn

Bilag 8. Styrkekort til yngre børn Bilag 8. Styrkekort til yngre børn Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du leder tit efter svar på nettet. Du synes, det er dejligt,

Læs mere

PP og AL PP to go ICDP VIA

PP og AL PP to go ICDP VIA Program. Onsdag d. 3.maj 2017 Relationer, styrker og flow PP og AL PP to go ICDP VIA Psykolog og Centerchef Kontakt Anne Linder Tlf 20133476 www.danskcenterfor-icdp.dk 1996, Opgave På jagt efter glæden

Læs mere

Rundt om begrebet livsduelighed

Rundt om begrebet livsduelighed Rundt om begrebet livsduelighed Dansk Center for ICDP www.annelinder.dk Dagens program Rundt om begrebet livsduelighed Vitalitet og livsduelighedsmodel Selvværd, selvtillid og selvforståelse Professionelt

Læs mere

Om flow, læring og kreativitet i den pædagogiske verden. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet

Om flow, læring og kreativitet i den pædagogiske verden. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet Om flow, læring og kreativitet i den pædagogiske verden Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse af personlige kompetencer.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

6. april 16. Resultatskabelse skab energi til handling

6. april 16. Resultatskabelse skab energi til handling Resultatskabelse skab energi til handling Medarbejdernes engagement Det nødvendige engagement medarbejderne skal have for at arbejde motiveret og bidrage til at nå virksomhedens mål - både enkeltvis og

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013

Om rammer for et godt arbejdsliv. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Om rammer for et godt arbejdsliv Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet 2013 Hvorfor har du det (sandsynligvis) sådan? Gener: kilder til 40-50 % af din trivsel Det skyldes,

Læs mere

Læring og gode læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet North-West University

Læring og gode læringsmiljøer. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet North-West University Læring og gode læringsmiljøer Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet North-West University knoop@edu.au.dk Fri leg bør tages alvorligt Fri leg er den vigtigste aktivitet, hvad angår udvikling og vedligeholdelse

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse

Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum for Mental Sundhed 10. klasse Curriculum er delt ind i 3 kompetenceområder: Positiv selvopfattelse, Fællesskab og samhørighed samt Følelser. Under hvert kompetenceområde er der et overordnet

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Positiv psykologi i EGU. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet 2016 knoop@edu.au.dk

Positiv psykologi i EGU. Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet 2016 knoop@edu.au.dk Positiv psykologi i EGU Hans Henrik Knoop Aarhus Universitet 2016 knoop@edu.au.dk Trivsel: Oplevelse af ro og bevægelse samtidig Photo: Hans Henrik Knoop, 2006 Fokuseret og bevæget - samtidig Trivsel:

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Mennesket i naturen. Naturen i mennesket. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.

Mennesket i naturen. Naturen i mennesket. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au. Mennesket i naturen Naturen i mennesket Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk Baggrundslitteratur: http://www.arnoldbusck.dk/boeger/psykologi-psykisk-sundhed/positiv-psykologi-1

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop

POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET. Hans Henrik Knoop POSITIV PSYKOLOGI: FLOW GENNEM LÆRING OG KREATIVITET Menneskets Kultur Menneskets Natur DEN BEDSTE AF ALLE VERDENER? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Gode, meningsfulde institutioner (familier,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK STYRKEBASERET PÆDAGOGIK Trivsel, op9misme, selvværd og inklusion JA TAK! Modul 1+2 Onsdag d. 11. november 2015 kl. 8.45 15.00 V/Ivan Jakobsen Lidt om mig Ivan Jakobsen Lærer og Cand. Pæd. i pædagogisk

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

Relationelle mirakler i organisationer

Relationelle mirakler i organisationer Relationelle mirakler i organisationer Coaching Anerkendende kommunikation Psykologhjælp Personlig stress håndtering Krisehjælp Hjælp ved langtidssygefravær Top Kompetenceudvikling Støtte fra kollegaer

Læs mere

Psykolog og forfatter Anne Linder. icdp.dk

Psykolog og forfatter Anne Linder.  icdp.dk Psykolog og forfatter Anne Linder www.danskcenterfor icdp.dk Dagens 3 nøgleord 1. Verdens vigtigste job 2. Barnet i centrum 3. Professionelt pædagogiske arbejde Dagens 1. nøgleord Verdens vigtigste job?

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017

ICDP in a nutshell. Professionel relationskompetence. Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder. Fredag d. 16.juni 2017 ICDP in a nutshell Professionel relationskompetence Psykolog, forfatter og centerchef Anne Linder Fredag d. 16.juni 2017 www.danskcenterfor-icdp.dk Rutter 1997 Pædagogisk selvfølgelighed Det har positive

Læs mere

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN VIDEBEGÆR DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN NYSGERRIGHED

Læs mere

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik

Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Pædagogisk bæredygtighed og en relationelle grammatik Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Michael Rutter, 1997 Pædagogiske

Læs mere

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012

At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 At forstå livet og tillægge symptomer betydning - om mentalisering Risskov 13. marts 2012 Morten Kjølbye Ledende overlæge Brønderslev Psykiatriske Sygehus Psykiatrien i Region Nordjylland At forstå? Opfatte

Læs mere

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel

Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel Velkommen til kursus: Fra stress til trivsel 1 2! 4 Hvad siger den nationale og internationale arbejdsmiljøforskning? 6 To veje til trivsel Rammer Personlige kompetencer 7 To veje til trivsel Rammer

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress

Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Godt psykisk arbejdsmiljø som forebyggelse af stress Hvad kan lederen gøre? v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Indsats for det psykosociale arbejdsmiljø kan betale sig Hvad

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015

Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Efterskoleforeningen 20. Januar 2015 Vejle Mental sundhed og arbejdet med sårbare unge Bjarke M. Jensen, Læringskompagniet Indhold Mental sundhed Hvad er mental sundhed? Tilgang til arbejdet med mental

Læs mere

MENTAL SUNDHEDSPÆDAGOGIK I SKOLEN

MENTAL SUNDHEDSPÆDAGOGIK I SKOLEN MENTAL SUNDHEDSPÆDAGOGIK I SKOLEN Mini-symposium den 21. maj i IUP/AU Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

Læs mere

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk

Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF. www.thomasmilsted.dk Thomas Milsted Generalsekretær i Stresstænketanken. Forfatter Medlem af DJF www.thomasmilsted.dk Www.thomasmilsted.dk Forventning om omstrukturering, Job-usikkerhed og stress Dårligt helbred Forhøjet

Læs mere

Det brændende spørgsmål

Det brændende spørgsmål Det brændende spørgsmål Hvordan har vi trænet personalet på Kolding Sygehus, P3 i en dyb, rummelig og nærværende kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer? Med det formål, at patienten, de pårørende

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Mental robusthed for unge SSP 7/10/15

Mental robusthed for unge SSP 7/10/15 Mental robusthed for unge SSP 7/10/15 Præsentation Spor 1 - Undervisning: 1997-1998: Madeskovskolen, Nakskov 1998-2002: Glumsø Skole 2002-2003: Queen Elizabeth II Jubilee School, London 2003- : Susålandets

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

God relational kommunikation med Betweenagere. Psykolog Anne Linder www.annelinder.dk

God relational kommunikation med Betweenagere. Psykolog Anne Linder www.annelinder.dk God relational kommunikation med Betweenagere Psykolog Anne Linder www.annelinder.dk Due og Holstein, 2008 Gode børneliv ifølge Betweenageren Gode relationer til sine forældre At blive mødt positivt af

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i "KRAP - Fortællinger fra praksis" (2012) En pædagogik

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i KRAP - Fortællinger fra praksis (2012) En pædagogik En pædagogik En tilgang til at arbejde med andre mennesker Et sæt af konkrete metoder, som hviler på evidens 2 Et pædagogisk koncept En pædagogisk platform KRAP taler især til praktikere - og har et solidt

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013

Læring og Spejderliv. - og frihed og fællesskab. Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Photo: Hans Henrik Knoop, 2012 Læring og Spejderliv - og frihed og fællesskab Hans Henrik Knoop Institut for Uddannelse og Pædagogik Århus Universitet 2013 Fundamentale forudsætninger for trivsel oplevelser

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

Kan en app virkelig knække stresskurven?

Kan en app virkelig knække stresskurven? Kan en app virkelig knække stresskurven? Arbejdsmiljøkonferencen 2016 Regitze Siggaard Forebyggelseschef Regitze.siggaard@falck.dk 1 De store udfordringer Fra videnskab Fra psykologi 1.000 medarbejdere

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Ved Berit Svart. Professionsbachelor i Afspændingspædagogik & Psykomotorik

Ved Berit Svart. Professionsbachelor i Afspændingspædagogik & Psykomotorik HELE FOREDRAGSRÆKKEN 1. Har jeg Stress? 2. Positiv Psykologi i hverdagen 3. Tanke på Trivsel 4. Flow og Meditation 5. Lykke og Livskvalitet 6. Act Et værdibaseret liv 7. Depression Lys i mørket 8. Det

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet

Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet Photo: Hans Henrik Knoop, 2010 Insistér på trivsel! (så apolitisk som muligt) Hans Henrik Knoop DPU / Aarhus Universitet knoop@edu.au.dk (Ny) sundhedsvidenskab Gode, meningsfulde institutioner: familier,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

En kur mod sygefravær

En kur mod sygefravær En kur mod sygefravær - Er en kur mod usunde relationer på en arbejdsplads Pernille Steen Pedersen Institut for Ledelse, Politik og filosofi & PPclinic Lån & Spar & Alectia Det gode liv Indsatser: Sundhedstjek

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer Forandringer 2 Stress bliver ofte opfattet som en reaktion eller et symptom på udviklingen(forandringen), men kan også opfattes som en udvej Men der findes alternative udveje Om et forhold er frusterende

Læs mere