BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU"

Transkript

1 BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig med, at ledelse, direktion og det politiske system får den viden, som de har brug for. På forløbet Innovativ evaluator, som udbydes i samarbejde mellem og VIA University College, får du kompetencer til at drive programmer, indsatser og projekter frem, evaluere dem og anvende den viden, evalueringerne bidrager med til innovation og udvikling. Godt og vel halvvejs i uddannelsen, der startede i august 2016 fik Malene Skov Dinesen en mail fra en deltager: Udgangspunktet for forløbet er, at det at være en kompetent evaluator indbefatter meget mere end at kunne indsamle og analysere data. valuering handler om at kunne etablere viden i komplekse kontekster, og det kræver et både teoretisk og metodisk beredskab, der indeholder forståelse for organisationer, forandringer og selvfølgelig alt det, som det klassiske evalueringsfelt byder på. Derfor er Innovativ evaluator bygget op om to diplom-moduler, der tilsammen vil give dig både teoretisk viden og konkrete kompetencer til at: Og så vil jeg lige dele noget positivt med dig. På min arbejdsplads er der blevet taget rigtig godt imod innovativ evaluering. Vores arbejde med evaluering er selvfølgelig i sin spæde vorden, men både ledere og kolleger er interesserede og begejstrede. Jeg har brugt s forandringsteori en enkelt gang sammen med dem, og lederne var nærmest ikke til at styre J. For mig ligger der meget værdi i ikke bare at evaluere - men også at evalueringsarbejdet kan bidrage til at bygge bro mellem ledere og medarbejdere og også forskellige grupper af medarbejdere. Og så glæder jeg mig også til at se, hvor vores evalueringer fører os hen. Lige nu tænker jeg meget på opbygning af evalueringskapacitet, og det vil være mit næste fokuspunkt på min arbejdsplads. Syntes lige jeg ville fortælle dig, hvor meget det altså kan betyde. Arbejde evaluativt i din praksis, hvilket vil sige at insistere på at agere vidensinformeret og have kompetencerne til at etablere viden og anvende den Lede programmer, projekter og indsatser og understøtte dem frem imod størst mulig effekt valuere programmer, projekter og indsatser med fokus på hvad der virker for hvem under hvilke omstændigheder Omsætte viden fra evalueringer til innovation og udvikling i praksis Innovativ evaluator har som grundlæggende præmis, at evaluering skal have et formativt og innovativt sigte. Dermed er det med dette afsæt at teorier, cases og konkrete metoder er valgt. DIPLOMNIVAU OG DIPLOMUDDANNLS Forløbet er en valgmodulspakke på Diplom i Ledelse, hvilket betyder, at der er arbejde undervejs i forløbet både med teori, læsning, afprøvning af det lærte i praksis og to eksaminer. Vi betragter det som helt afgørende, at forløbet på denne måde er knyttet op på en kompetencegivende uddannelse, fordi det understøtter den samlede læring og dermed overførbarheden til deltagernes praksis. Forløbet er opbygget om følgende to valgmoduler: Forandringsledelse (5 CS point) Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering (5 CS point) De to fag er valgfag på Diplom i Ledelse, som består af 6 obligatoriske fag, 3 valgfag og et afgangsprojekt. Der er ikke nogen krav til, hvilken rækkefølge fagene bliver taget, så du har som eksempel mulighed for at tage Innovativ evaluator og senere tage en fuld Diplom i ledelse. Du er ikke forpligtet til at tage en fuld diplomuddannelse, når du starter på Innovativ evaluator. Side 1 af 7

2 MÅLGRUPP Innovativ evaluator henvender sig til dig der: r leder, konsulent eller medarbejder, der arbejder med at udvikle og gennemføre programmer, indsatser og projekter, og som ønsker at kunne træffe mere informerede valg i processerne frem mod de ønskede effekter. Samtidig har du et ønske om mere kvalificeret at kunne forklare, hvordan effekterne opstår, så du kan bruge denne viden i nye sammenhænge r leder, konsulent eller medarbejder, som arbejder med evaluering som en del af din praksis og ønsker at kvalificere din evalueringsviden og praksis, så du kan gennemføre og understøtte evalueringer, der skaber udvikling og innovation i din eller andres organisationer. Kausale og kontekstneutrale beskrivelser om, at A giver B, er ikke dit fokus, du er langt mere optaget af at finde ud af, at A giver B for disse mennesker i denne kontekst. Med andre ord hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder r optaget af, hvordan viden omsættes til innovation og ønsker at få mere viden og flere konkrete greb til, hvordan den viden, der opbygges i organisationen, bliver omsat til konkret forbedret praksis Forstår at programdesign, evaluering og anvendelse af viden ikke er en simpel opgave, men noget der kræver både omtanke, kompetencer og de rigtige værktøjer. Du er dermed optaget af at få kompetencer til evaluering og ikke én simpel metode Ønsker at blive inspireret og give inspiration videre på et hold og i et forløb, hvor deltagernes praksis bliver et væsentligt og bærende element. DI UDBY Formålet med forløbet er at uddanne deltagerne til at blive innovative evaluatorer. Dit udbytte er: Stærke evaluative kompetencer, hvilket vil sige at have en fundamental insisteren på at være vidensinformeret i sine beslutninger og indsatser - og have værktøjerne til at opbygge og anvende viden Kompetencer til at skabe forandringer igennem programmer, projekter og indsatser, herunder opbygning af programteori og forandringsteori både i stor skala og til hverdagsevalueringer Indblik i og forståelse af, hvordan opbygning af antagelser kan bruges som vigtigt afsæt i evalueringsprocesser vne til at favne kompleksiteten i den efterspørgsel, der er til evalueringer og interessenternes eventuelt forskelligartede perspektiver, behov og ønsker Kompetencer til at gennemføre evalueringer, der driver innovation og udvikling af praksis Viden om validitet og evidens med forskellige udgangspunkter Kompetencer til systematisk og kvalificeret at indsamle og analysere både kvalitativ og kvantitativ data Forståelse for og kompetencer til at opbygge evalueringskapacitet i egen organisation Kendskab til viden-til-handling-processer og kompetencer til at omsætte evalueringsviden til konkret anvendelse i praksis Derudover skal du forvente et spændende og sjovt forløb, hvor du kommer til at bringe din egen praksis i spil, og hvor du kommer til at høre om en lang række cases og praksiseksempler, som både undervisere og deltagerne bidrager med. Vi vægter højt, at forløbet også bliver et åndehul til nye tanker, og derfor kan du også regne med dejlige omgivelser, god forplejning og tid til refleksion. DI BIDRAG Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet, og vil gerne dele erfaringer og viden, både der hvor du har gjort noget helt igennem klogt og smart, og også der hvor du troede, at du gjorde det, men resultatet ikke helt stod mål med dine forestillinger. Side 2 af 7

3 Du har lyst til at læse teoretisk litteratur, så du kan opgive 500 sider pr. modul. Vi bidrager selvfølgelig med litteraturlister, både den obligatoriske og den til dem, der har lyst til mere læsning. Samtidig forventer vi, at du har lyst til at kaste dig over både læsning, refleksion og drøftelser af det læste og arbejde i praksis med det lærte både fra litteraturen og fra undervisningen. OMFANG Forløbet består af to valgmoduler fra Diplom i ledelse, der hver især udløser 5 CS point. Hvert modul gennemføres med seks undervisningsdage (12 undervisningsdage i alt) og en eksamen. Der er en skriftlig eksamen i forløbet og en mundtlig afslutningsvist Der er vejledning til hver eksamen enten som en del af undervisningen eller i umiddelbar forlængelse af undervisningen Der oprettes studiegrupper, der arbejder mellem undervisningsdagene Du skal forvente at bruge tid på forberedelse/læsning til undervisningsdagene, afprøvning i praksis og arbejde i din studiegruppe Undervisningen bliver varetaget Malene Skov Dinesen, indehaver og chefkonsulent i samt er gæsteundervisninger fra s øvrige konsulenter. Der vil være maksimalt 25 deltagere på holdet PRIS Prisen for uddannelsen er kr. (momsfritaget) inkl. forplejning på de 12 undervisningsdage, eks. materiale. OPAGLS For at blive optaget på valgfag på diplomniveau kræves en relevant uddannelse. Uddannelsen skal som minimum være på niveau med en kort videregående uddannelse for eksempel en bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en diplomuddannelse eller lignende uddannelse. Desuden kræves 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse. Opfylder du ikke adgangskravene kan du måske blive optaget på baggrund af en vurdering af dine realkompetencer, men der kan ikke dispenseres fra kravet om 2 års erhvervserfaring. Kontakt VIA University College for flere oplysninger om realkompentencevurdering. Få tilsendt optagelsesark til uddannelsen ved at kontakte VIA Univerity College. Side 3 af 7

4 INNOVAIV VALUAOR OPBYGNING Ledelse af programmer og projekter valueringsparadigmer, modeller og typer Kvalitativ dataindsamling og analyse Modul 5 (2 dage) Kvantitativ dataindsamling og analyse Kvalitetsudvikling og sikring Skriftlig eksamen Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Programteori i mindre og større skala Opbygning af evalueringskapacitet Modul 4 (2 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering valuering som forandringsskaber Indragelse af interessenter Seminar 3 (2 Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering valuatorpositioner Seminar 2 (2 Forandringsledelse Seminar 1 (2 Forandringsledelse Forandringsledelse Forløbet består af de to moduler, hvor hvert modul består af seks undervisningsdage og en eksamen (i alt 12 undervisningsdage og to eksaminer). Strukturen kan ses af nedenstående model: Modul 6 (2 dage) Viden- til innovationsprocesser Mundtlig eksamen Innovativ valuering SMINAR 1 (2 DAG): VALUAORPOSIIONR OG VALURING SOM FORANDRINGSSKABR På dette første seminar sætter vi scenen for forløbet. Vi arbejder med den teoretiske rammesætning for evalueringsforståelse som forandringsskaber, vi etablerer studiegrupper og drøfter eksamensform og tilgang. Vi arbejder sammen med følgende temaer: Hvad er evaluering og hvad er forandring og hvordan hænger det sammen? Vi tegner det store overblik over forløbet og knytter evaluering og forandring tæt sammen som hinandens forudsætninger og drivere. valueringsparadigmer. Vi skaber overblik og indblik i evalueringsfeltet som hele og knytter Innovativ evaluator sammen med de øvrige strømninger og forståelser af evaluering. valuering som forandringsskaber. Vi tager hul på den gennemgående præmis for forløbet om at skabe forandring og innovation gennem evaluering. Vi forholder os til forandringsledelse overordnet set og i sammenhæng med evaluering. valuatorpositioner. valuatoren har en række positioner, der skal bringes i anvendelse i programmer og projekters levetid. Vi arbejder på seminaret med en systemisk forståelse af positioneringsbegrebet og forholder os til de konkrete positioner, der knytter sig til at være innovativ evaluator Ledelse af programmer og projekter. I forlængelse af arbejdet med positioner arbejder vi med det at skabe forandring igennem at opbygge viden om programmer og projekter både igennem design, evaluering og viden-til-innovation processer. Alle deltagere vil i løbet af dagene arbejde analytiske og refleksivt med deres egen positionering og forholde sig til, hvilke positioner, der med fordel kan understøttes fremadrettet. Side 4 af 7

5 SMINAR 2 (2 DAG): INDSASORI, PROGRAMORI OG INDSASORI I SOR OG LILL SKALA Dette seminar står i indsats-, forandrings- og programteoriens navn, da det at kunne lede og arbejde teoribaseret med programdesign og evaluering, er et centralt element i ambitionen om at skabe forandring og innovation igennem evalueringer. Vi arbejder med følgende temaer: Overblik over teorien til programmer, herunder hvad forskellen er på indsatsteori, forandringsteori og programteori og hvorfor det er væsentligt at skelne og have kompetencer til alle niveauer. Vi tager udgangspunkt i forskellige skoler inden for det at opbygge teorien om programmer og indsatser, og forholder os til hvad de forskellige tilgange kan bidrage med. Udarbejdelse af nuancerede forandringsteorien der indfanger kompleksiteten i programmer og kan anvendes til at skabe forandring og samtidig være udgangspunkt for evalueringer. Vi arbejder i dybden med en forandringsteoretisk model, som tager afsæt i Realistisk evaluering og Innovativ evaluering. Her arbejdes der særligt med kontekster og mekanismer som væsentligt elementer i forståelse af programmer foruden de strukturelle elementer som ressourcer, aktiviteter og resultater. Seminaret vil give kompetencer til både at lave forandringsteorien for de større programmer og for hverdagens mindre indsatser en forandringsteori light. Mål. t væsentligt element i ledelse af programmer og indsatser er at kunne udarbejde meningsfulde og anvendelige mål, der både giver motivation og retning og samtidig er mulige at evaluere. Vi arbejder med visioner og mål, hvordan de hænger sammen og hvordan der kan arbejdes meningsfuldt og understøttende med mål. Alle deltagere arbejder enten undervejs i seminaret eller efterfølgende med opbygning af en programteori for et projekt fra praksis. SMINAR 3 (2 DAG): OPBYGNING AF VALURINGSKAPACI OG IK I VALURING Vi arbejder med opbygning af evalueringskapacitet som ramme for at have organisatoriske kompetencer til at omsætte den viden, forskellige målinger og evalueringer giver, til reel indflydelse knyttet til kerneopgaven. Vi arbejder med: Opbygning af realistisk evalueringskapacitet og evaluativ praksis. Med afsæt i teorierne omkring hvordan organisationer kan blive lærende og innovative igennem opbygning af evalueringskapacitet og evaluativ praksis, arbejder vi med deltagernes egne organisationer, og hvordan evalueringskapaciteten her kan styrkes. Vi arbejder både med grundforståelse i den evaluative praksis, herunder at opbygge en undersøgende og læringsorienteret kultur, og vi forholder os til evalueringskapacitetens fokus på at opbygge meningsfulde struktur til at arbejde med evaluering i hverdagen Forandringer, kultur og modstand. Vi ser på de kulturelle elementer af forandringsprocesser i klassisk forstand, og med afsæt i tankerne om ransition, som er betegnelsen for den menneskelige proces, man går igennem når man oplever en forandring. Dette knytter sig forståelse af mekanismer, og dermed er denne logik en udbyggelse af den forandringsteoretiske forståelse, som vi har opbygget på seminar 2. tik i evaluering og forandringer. valueringer er magtfulde og denne magt skal behandles med etikken for øje, ikke mindst når vi arbejder med evaluering som aktiv driver af forandring og innovation. Vi drøfter de etiske dilemmaer i evalueringer og forandringer og hvordan dette kan påvirke den potentielle anvendelse på baggrund af den opbyggede viden fter de første to seminarer er der skriftlig eksamen i faget Forandringsledelse. Omfanget af opgaven er 8 normalsider, hvis man skriver opgaven alene. Såfremt man skriver opgaven i grupper stiger omfanget med 4 normalsider pr. person. Side 5 af 7

6 SMINAR 4 (2 DAG): KVALIAIV MOD DAAINDSAMLING OG ANALYS Vi åbner på dette seminar op for metoderne til dataindsamling og analyse, idet vi kaster blikket på den kvalitative metode. Vi arbejder dermed med: Overblik over de klassiske evalueringsmetoder kvalitative og kvantitative metoder. Vi tager en tour de force igennem metodelandskabet og forholder os til hvilke forskelle der grundlæggende er på kvalitative og kvantitative metoder, og hvad deres berettigelse er i evalueringsfeltet. Kvalitative dataindsamlinger. Vi arbejder med de klassiske kvalitative evalueringsmetoder både i teori og i praksis: o Interviews. Med et systemisk udgangspunkt arbejder vi med at drive interviews, der skaber refleksion og omtanke, og dermed bliver til dobbeltaktiviteter i evalueringen, idet der både indsamles data og skabes refleksion o Observation. Med et antropologisk afsæt fokuserer vi på observation i forskellige former. Vi arbejder med planlægning, feltnoter og drøfter de etiske elementer af observationer o Proces. Det at arbejde processuelt med dataindsamling kan være en både god og effektiv måde at indsamle data. Vi tager fat i forskellige procesgreb og strukturer, hvor dataindsamlingen kan foregå Analyse af kvalitative data. Med afsæt i spørgsmålet om, hvordan man kommer fra data (uordnet) over information (ordnet) til viden (omsat) arbejder vi med analyse af kvalitative data. Kodning af data bliver et centralt omdrejningspunkt, herunder fokus på hvordan det besluttes, hvilke analytiske udgangspunkter (temaer) der skal være afsæt for analysen Vi arbejder på dette seminar med greb og øvelser, så kompetencerne til at lave kvalitative dataindsamlinger og analyser kommer helt under huden. Det forventes desuden, at der mellem seminar 3 og 4 arbejdes med kvalitativ dataindsamling og analyse i egen organisation. SMINAR 5 (2 DAG): KVANIAIV MOD INDSAMLING OG ANALYS OG KVALISUDVIKLING OG SIKRING + KVALISUDVIKLING På dette seminar er det kvantitative i fokus, ligesom vi forholder os til kvalitetsfeltet og dettes sammenhænge og forskelle i forhold til evalueringsfeltet. Vi arbejder med: Kvantitativ dataindsamling. Vi forholder os til, hvad det kvantitative kan og i hvilke sammenhænge dette er en understøttende vej at gå. Derudover arbejder vi konkret med udarbejdelse af spørgeskemaer med særligt fokus på opbygning af spørgsmålslogik og udarbejdelse af spørgsmål Analyse af kvantitative data. Vi kaster os over simpel statistisk analyse af kvantitative data og giver overblik og indblik i denne disciplin. Der bliver fokus på simple krydstabuleringer og præsentation af kvantitative data Kvalitetsudvikling og sikring. Med afsæt i teori og praksis omkring kvalitetsudvikling og sikring forholder vi os til, hvordan kvalitet kan forstås og understøttes. Vi kigger på kvalitetscirklen og arbejder med mål, standarder og indikatorer Også på dette seminar er der fokus på afprøvning og øvelse op imod den præsenterede teori. Og også her forventes det, at der laves afprøvning af det lærte i praksis igennem en kvantitativ dataindsamling (i miniformat) i egen organisation. SMINAR 6 (2 DAG): ANVNDLS AF VALURING - FRA VIDN IL INNOVAION AF PRAKSIS På dette sidste seminar arbejder vi eksplicit med den præmis, som hele forløbet er bygget op omkring, nemlig at evalueringer skal anvendes til forandring og innovation. Vi arbejder med: yper af anvendelse. I forståelsen af anvendelse afdækker vi kontinuet mellem konceptuel og instrumentel anvendelse, herunder hvad de forskellige anvendelsesfoki betyder for evaluatorpositionen og hvordan anvendelsen herfra kan understøttes Side 6 af 7

7 Kommunikation og formidling af evaluering. For at kunne skabe anvendelse skal evalueringens viden både kommunikeres og drøftes i rette forummer på rette måde. Vi arbejder med forskellige formidlings- og kommunikationsformer, herunder afrapporteringer, artikler, workshops og andre skriftlige og mundtlige formidlingsformer Viden-til-handling-processer. Vi inddrager den nyeste forskning om hvilke forhold der understøtter konkret handling/innovation på baggrund af viden. Med inddragelse af cases afprøver vi i fællesskab de forskellige forhold og ser på, hvad der er understøttende og muligt at bringe i spil. Derudover arbejder vi analytisk med hvilke elementer, der kan igangsættes i deltagernes konkrete videns- og innovationsarbejde Vejledning. På dag to indlægges der tid til eksamensvejledning fter seminar 6 er der mundtlig eksamen i faget Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering. ksemen består af en 2-siders synopsis og en 30 minutters mundtlig eksamen med intern censur. Side 7 af 7

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU

BLIV INNOVATIV EVALUATOR - EVALUERINGSKOMPETENCER PÅ DIPLOMNIVEAU BLIV INNOVAIV VALUAOR - VALURINGSKOMPNCR PÅ DIPLOMNIVAU valuering skal drive innovation af praksis og understøtte kerneopgaven i organisationer. Det skal understøtte praktikerne i deres opgaver samtidig

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgfagspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og

Læs mere

Hvorfor refleksion ikke er evaluering

Hvorfor refleksion ikke er evaluering Hvorfor refleksion ikke er evaluering Dansk evalueringsselskab årskonference 2016 Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 4 kvinder og 2 mænd Passionerede for at

Læs mere

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015

Nye veje med dokumentation. SOFU årskursus 2015 Nye veje med dokumentation SOFU årskursus 2015 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering Blikket er på at skabe viden

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk

Evaluering i praksis. Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november. Ineva Innovativ Evaluering ineva.dk Evaluering i praksis Sund By Temadag om dokumentation og evaluering den 2. november Hvad skal vi sammen de næste 1,5 time? Formål: Få viden om evaluering i hverdagen Få præsenteret og afprøvet et helt

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Innovativ evaluering i demensindsatsen

Innovativ evaluering i demensindsatsen Innovativ evaluering i demensindsatsen DKDK Årskursus onsdag den 10. september 2014 Kort om oplægget Malene Skov Dinesen, Ineva Innovativ evaluering er en tilgang med fokus på at drive praksis gennem evaluering

Læs mere

Vidensinformeret praksis

Vidensinformeret praksis Vidensinformeret praksis DES 2017 Aarhus Hvem jeg er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Malene Skov Dinesen Indehaver af Ineva Udvikle og udfordre evalueringsfeltet Understøtte evalueringskapacitet Skabe viden

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Kompetencegivende videreuddannelse på diplomniveau Familiecoaching i systemisk perspektiv Modulet Kommunikation fra den pædagogiske diplomuddannelse Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for fagprofessionelle,

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse Datainformeret ledelse FU Aarhus Kommune Aarhus Hvem jeg er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Malene Skov Dinesen Indehaver af Ineva Udvikle og udfordre evalueringsfeltet Understøtte evalueringskapacitet Ny

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Familiecoaching i systemisk perspektiv

Familiecoaching i systemisk perspektiv Særligt tilrettelagt kursus eller uddannelsesforløb for fagprofessionelle, der arbejder med familier og plejefamilier. Vi udbyder både forløbet som en formelt kompetencegivende uddannelse (10 ECTS) i samarbejde

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde!

GOD MØDELEDELSE. - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! GOD MØDELEDELSE - det klassiske og innovative møde! BAGGRUND Hvordan får vi skabt effektive, fokuserede, innovative og meningsfulde møder, hvor alle

Læs mere

Datainformeret ledelse

Datainformeret ledelse Datainformeret ledelse Fælles opsamling Aarhus Hvem jeg er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Malene Skov Dinesen Indehaver af Ineva Udvikle og udfordre evalueringsfeltet Understøtte evalueringskapacitet Skabe

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 5, Aarhus, 2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Pædagogisk læreruddannelse. på Tech College Aalborg

Pædagogisk læreruddannelse. på Tech College Aalborg Pædagogisk læreruddannelse på Tech College Aalborg Indhold Velkommen til din nye pædagogiske rejse... 2 Hvad er en pædagogisk diplomuddannelse (PD)?... 2 Formålet med uddannelsen.... 2 PD er en gevinst

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion

MindLab. Institution MindLab. Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder. Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion MindLab Institution MindLab Forfattere Christian Bason, innovationschef Niels Hansen, projektleder Opgavetypen der eksemplificeres Vidensproduktion Kort om MindLab MindLab er en udviklingsenhed, der har

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel!

Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! Det er jo både til min egen og til arbejdspladsens fordel! En velgennemført diplomuddannelse har gjort socialrådgiver Jytte Lind bedre rustet til at træffe de rigtige afgørelser i børnesager. Hun oplever

Læs mere

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis. Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium Nye evalueringsformer i og af uddannelsespraksis Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium 2 Introduktion til nye evalueringsformer Her beskrives kort fire nye tilgange som et supplement til evaluering

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust

Læringsspillet. R bust. Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Læringsspillet R bust Ledelse af forandrings- og udviklings processer ved brug af Læringskonceptet robust Sikkerheds- og beredskabskultur er ikke kun inde i vores hoveder. Den består og skabes hele tiden

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Hvordan styrker man evalueringskapaciteten i kommunerne? Konsulent, Jais Brændgaard Heilesen"

Hvordan styrker man evalueringskapaciteten i kommunerne? Konsulent, Jais Brændgaard Heilesen Hvordan styrker man evalueringskapaciteten i kommunerne? Konsulent, Jais Brændgaard Heilesen" Hvorfor bruge energi på evaluering i kommunerne?" Evaluering er interessant, fordi det kan udvikle vores praksis

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK.

UNDERVISERE PÅ FORLØBET. Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. UNDERVISERE PÅ FORLØBET Karina Solsø, ledelses- og organisationskonsulent og Pernille Thorup, afdelingschef, begge ved COK. De to undervisere har sammen skrevet bogen Ledelse i kompleksitet - en introduktion

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Byg bro mellem aktiviteter og resultater

Byg bro mellem aktiviteter og resultater Byg bro mellem aktiviteter og resultater Introduktion til indsatsteori som værktøj til kvalificering af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse Byg bro mellem aktiviteter og resultater

Læs mere

Evaluering af Aarhus Kommunes Fælles Lederuddannelse - DOL

Evaluering af Aarhus Kommunes Fælles Lederuddannelse - DOL Evaluering af Aarhus Kommunes Fælles Lederuddannelse - DOL Juni 2015 Om evalueringen Evalueringen er gennemført ud fra tilgangen Innovativ evaluering, som vægter realisme som validitetskriterium og dermed

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter

ORGANISERING. Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet. Procesfacilitering i organiseringsarbejdet. Projektstyring af organiseringsprojekter ORGANISERING Grundlæggende metoder i organiseringsarbejdet Procesfacilitering i organiseringsarbejdet Projektstyring af organiseringsprojekter International inspiration, kursus i Danmark og studierejse

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER

DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND: - DIPLOMMODULET - DIGITALE TEKNOLOGIER I ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER 10 ECTS POINT Bestående af Tydelig læring i kombination med Digital forankring

Læs mere

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013

Velkommen til Ny Nordisk Skole. Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Velkommen til Ny Nordisk Skole Ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Ny Nordisk Skole - i en nøddeskal Ved Katja Munch Thorsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) August 2013 Målene for Ny

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Case i undervisning Oplæg til IK møde den 1. maj 2014

Gør tanke til handling VIA University College. Case i undervisning Oplæg til IK møde den 1. maj 2014 Gør tanke til handling VIA University College Case i undervisning Oplæg til IK møde den 1 Program 09.00 - Oplæg om cases i undervisning 09.15 - Arbejde med praksiscases i blandede grupper 09.45 - Kort

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere