2015 KONJUNKTUR ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 KONJUNKTUR ANALYSE"

Transkript

1 2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION... 7 FORVENTEDE KONJUNKTURSITUATION... 9 EKSPORT OG UDFLYTNING AF OPGAVER EKSPORT UDFLYTNING AF OPGAVER TIL UDLANDET VÆKSTBARRIERER UDVIKLING AF VIRKSOMHEDEN METODE FEJLMARGIN STIKPRØVENS STATISTIK

3 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme (DEF) på vegne Business LF i april og maj Den tilvejebragte indsigt skal tjene som konjunkturmæssig temperaturmåling blandt virksomheder i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Analysen indeholder følgende temaer: 1. Konjunktursituationen overordnet set 2. Status for virksomhedernes nuværende situation og forventninger til fremtiden 3. Eksport og udflytning af opgaver til udlandet 4. Oplevede vækstbarrierer 5. Udvikling af virksomheden Rapportens inddelinger vil følge disse hovedtemaer. 2

4 Hovedkonklusioner Konjunktursituationen overordnet set Analysen viser, at de adspurgte virksomhederne generelt set befinder sig i en konjunkturmæssig vækstfase. Det er især de eksporterende virksomheder, som befinder sig i den bedste konjunkturmæssige situation. Den nuværende situation Næsten hver tredje adspurgt respondent har oplevet, at det er gået bedre med virksomhedens omsætning end de forventede for 6 måneder siden. Endvidere tilkendegiver omkring hver 4. respondent, at virksomhedens resultat har udviklet sig over forventning. På det danske marked har omkring hver 5. adspurgt virksomhed oplevet, at afsætningsmulighederne er bedre end forventet. Dette marked er det eneste marked, hvor vurderingerne af afsætningsmulighederne samlet set er positive. Fremtidige forventninger Der er yderst positive forventninger til udviklingen i de kommende 6 måneder. Over 40 pct. af de adspurgte virksomheder forventer en større omsætning og et mere positivt resultat i de kommende 6 måneder. Derudover mener hver. 5. respondent, at antallet af ansatte vil stige i deres virksomheder de næste 6 måneder. Endeligt vurderer 4 ud af 10 af de adspurgte virksomheder, at de får større afsætning på det danske marked. Eksport og udflytning af opgaver Næsten hver 5. respondentvirksomhed har eksport, og i gennemsnit fylder eksport 35 pct. af de eksporterende virksomheders omsætning. Kun 2 pct. af de adspurgte har udflyttet aktiviteter til udlandet inden for det seneste halve år. Og blot 3 pct. forventer at gøre det i de kommende 6 måneder. Vækstbarrierer Virksomhederne vurderer, at deres 2 væsentligste vækstbarrierer er mangel på kvalificeret arbejdskraft og mangel på kapital. Udvikling af virksomheden Hver 3. virksomhed har et strategisk udviklingssamarbejde med en eller flere kunder. Derudover har mere end 4 ud af 10 respondenter opdateret deres forretnings-/strategiplan inden for det seneste år. Endvidere kommer mere end 70 pct. af virksomhedernes omsætning fra genkøb af eksisterende kunder. 3

5 Konjunktursituationen For at give et overblik over konjunktursituationen præsenteres i det følgende et konjunkturindeks og et konjunkturkort. Konjunkturindeks Herunder følger en læsevejledning til konjunkturindekset. Derefter gennemgås indeksets resultater. Læsevejledning Konjunkturparameter: Respondenterne er blevet adspurgt om deres nuværende situation og fremtidsudsigten for deres virksomhed inden for centrale parametre som: resultat, omsætning, antal ansatte mv. De respondenter, som har svaret ved ikke / ikke relevant er renset ud af beregningerne. Nuværende situation: Virksomhederne har besvaret, hvorledes udviklingen har været i konjunkturparametrene i forhold til forventningerne for 6 måneder siden. Herefter fratrækkes procentdelen af de besvarelser, som har præsteret under forventningerne, de som har præsteret over forventningerne. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har udviklet sig over forventning end under forventning og vice versa. Fremtidige forventninger: Virksomhederne har besvaret, hvorledes fremtidsudsigterne er for konjunkturparametrene i de kommende 6 måneder. Herefter er procentdelen af besvarelserne, hvor man har negative forventninger, blevet trukket fra procentdelen, der har positive forventninger. Resultatet giver en talværdi, der udtrykker en tendens for tidsperioden. Positive tal angiver, at flere virksomheder har positive forventninger end negative forventninger og omvendt. Konjunkturscore: Konjunkturscoren er et udtryk for virksomhedernes nuværende situation sammenholdt med deres fremtidsforventninger. Det giver et mere dækkende billede af virksomhedernes samlede tilstand. Konjunkturscoren er den gennemsnitlige talværdi for den nuværende situation og de fremtidige forventninger. Totale gennemsnit: Det totale gennemsnit er den gennemsnitlige værdi for samtlige konjunkturparametre. Denne overordnede tendens giver et facetteret billede af udviklingen i virksomhederne under de to tidsperspektiver. 4

6 Positiv konjunktur Konjunkturindekset viser en samlet konjunkturscore på +12. Det betyder, at konjunktursituationen blandt de adspurgte virksomheder generelt set er positiv. Medlemmerne tilkendegiver især positive tendenser i forhold til deres virksomheders omsætning, resultat og gennemførte udviklingsprojekter. Tabel 1: Overordnet konjunkturindeks Konjunkturparametre Nuværende situation 2015 Fremtidige forventninger 2015 Konjunktur score 2015 Virksomhedernes resultat Investeringer i virksomhederne Omsætning Antal ansatte Antal dårlige betalere Antal gennemførte udviklingsprojekter Eksportandelen Totale gennemsnit I figur 1 ses den overordnede konjunkturscore, samt denne score opdelt på virksomhedssegmenter. Virksomheder, der eksporterer, står i den bedste konjunktursituation blandt respondenterne i stikprøven. Der er minimal forskel på konjunktursituationen mellem de 2 kommuner. Figur 1: Konjunktursituationen opdelt på segmenter (Indeksskala: ) Konjunkturscore 2015 Virksomheder fra Lolland Kommune Virksomheder fra Guldborgsund Kommune Eksporterende virksomheder Ikke-eksporterende virksomheder 5

7 Konjunkturkort Konjunkturkortet giver et hurtigt illustrativt overblik over resultatet af de ovenstående konjunktursituationer/scorer. Kortet beskriver 4 konjunkturmæssige tilstande, og præsenterer virksomhedernes aktuelle status i denne kontekst. VÆKST-ZONE: Der kan konstateres vækst i de lokale konjunkturer, hvis både den nuværende situation og forventningerne til de kommende 6 måneder er positive. OPSVING-ZONE: Der er et opsving på vej, hvis den nuværende situation er negativ og de fremtidige forventninger er positive. NEDGANG-ZONE: Der kan konstateres tilbagegang blandt virksomhederne, hvis den nuværende situation er positiv, men forventningerne for det næste halve år er negative. RECESSION-ZONE: Placerer virksomhederne sig i denne kategori, benævnes situationen recession, da både den nuværende situation og forventninger til fremtiden er negativ. Som det ses af konjunkturkortet, er de adspurgte virksomheder i vækst-zonen, og dermed i et meget positivt stadie i konjunktur-cyklussen. Desuden viser kortet, at virksomhederne har flyttet sig fra en placering i opsvingsfasen i Figur 2: Konjunkturkort (Indeksskala: ) 10 Fremtidige 0 forventninger OPSVING VÆKST RECESSION NEDGANG Nuværende situation 6

8 Konjunktursituationen i detaljer I det følgende præsenteres konjunktursituationen i detaljer. Konjunktursituationen for virksomhederne i stikprøven er vurderet på en række centrale konjunkturparametre, som samlet set er beskrivende for virksomhedernes tilstand. Nuværende konjunktursituation Medlemmerne er blevet spurgt om, hvordan deres nuværende situation ser ud i forhold til forventningerne for et halvt år siden. På alle konjunkturparametre er der en overvægt af indfriede konjunkturforventninger. Det er især virksomhedernes omsætning, resultat og antallet af dårlige betalere som viser positive tendenser. Figur 3: Seneste halvårlig udvikling Bedre end forventningen Som forventet Dårligere end forventningen Virksomhedens resultat 26% 57% 17% +9 Omsætningen 28% 53% 20% +8 Investeringer i virksomheden 11% 79% 10% +1 Antallet af ansatte 9% 84% 7% +2 Antallet af dårlige betalere 21% 63% 15% +6 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 16% 72% 11% +5 Eksportandelen af omsætningen 13% 76% 11% +2 0% 25% 50% 75% 100% 7

9 På de 3 af de 4 testede markeder er der negative afsætningstendenser i de to kommuner. Det danske marked er det eneste marked der samlet set har udviklet sig positivt. Figur 4: Halvårlig udvikling i afsætningsmuligheder på 4 markeder Bedre end forventet Som forventet Dårligere end forventet Det danske marked 22% 58% 20% +2 Nærmarkederne (Storbritannien, Norge, Sverige, Tyskland) 20% 58% 22% -2 Øvrig EU 13% 72% 16% -3 Øvrig verden 12% 76% 13% -1 0% 25% 50% 75% 100% 8

10 Forventede konjunktursituation Virksomhederne er blevet bedt om at tilkendegive deres forventninger til det kommende halvår i forhold til konjunkturparametrene. Respondenterne i stikprøven er generelt meget optimistiske i forhold til deres virksomheders udvikling over det næste halve år. Der er især optimisme i forhold til virksomhedernes omsætning og resultat. Derudover forventer medlemmerne i langt højere grad at få gennemført udviklingsprojekter i deres virksomheder. Figur 5: Forventet udvikling det næste halve år Større Uændret Mindre Investeringer i virksomheden 25% 65% 11% +14 Omsætningen 47% 38% 15% +33 Antallet af ansatte 20% 74% 5% +15 Antallet af dårlige betalere 6% 83% 11% +5 Antallet af gennemførte udviklingsprojekter 26% 66% 7% +19 Eksportandelen af omsætningen 22% 73% 6% +16 Virksomhedens resultat 44% 41% 15% +30 0% 25% 50% 75% 100% På alle markeder forventer virksomhederne en meget positiv udvikling. Mere end 40 pct. af de adspurgte virksomheder forventer, at afsætningsmulighederne bliver bedre på det danske marked. Figur 6: Forventet udvikling i afsætningsmuligheder på 4 markeder det næste halve år Større Uændret Mindre Det danske marked 41% 51% 8% +33 Øvrig EU 16% 78% 5% +11 Nærmarkederne (Storbritannien, Norge, Sverige, Tyskland) 29% 61% 10% +20 Øvrig verden 15% 78% 7% +8 0% 25% 50% 75% 100% 9

11 Eksport og udflytning af opgaver I det følgende gennemgås virksomhedernes eksport og udflytning af opgaver. Eksport 17 pct. af virksomhederne eksporterer. Der er en maginalt større andel virksomheder i Lolland Kommune som har eksport end i Guldborgsund Kommune. Figur 7: Andel eksporterende virksomheder 30% 20% 10% 0% 17% 16% Andel eksporterende virksomheder Andel eksporterende virksomheder - Guldborgsund Kommune 19% Andel eksporterende virksomheder - Lolland Kommune Figur 8 viser, at hos de eksporterende virksomheder fylder eksporten i gennemsnit 35 pct. af deres omsætning. Omkring 6 pct. af de eksporterende virksomheder beskæftiger sig udelukkende med eksport. Figur 8: Virksomhedernes eksportandel af omsætning 58% 100% 0,1% 5% 22% 35% Minimum 25% kvartil Median Gennemsnit 75% kvartil Maksimum 10

12 Virksomhederne er blevet spurgt om, hvor deres primære marked er (størst omsætning). Næsten halvdelen af respondenterne svarede, at deres primære marked er i den kommune, hvor deres virksomhed er placeret. Figur 9: Hvor er virksomhedens primære marked? I kommunen I det øvrige Danmark (uden for kommunen) I udlandet Ved ikke 7% 3% 41% 49% Udflytning af opgaver til udlandet Af figur 9 fremgår det, at kun 2 pct. af virksomhederne har udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder. 3 pct. af virksomhederne forventer at udflytte opgaver i det kommende halve år. 31 pct. af de, som forventer at udflytte opgaver, har allerede gjort det inden for de seneste 6 måneder. Der er ingen forskel i udflytningen fordelt på om virksomhederne er geografisk placeret i Guldborgsund eller Lolland Kommune. Figur 10: Udflytning af opgaver til udlandet Ja Nej Ved ikke / Ikke relevant Har din virksomhed udflyttet produktion, funktioner eller services til udlandet inden for de seneste 6 måneder? 2% 72% 26% Forventer din virksomhed at udflytte produktion, funktioner eller services til udlandet i de kommende 6 måneder? 3% 70% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11

13 Vækstbarrierer I det følgende gennemgås virksomhedernes vækstbegrænsninger, og om virksomhederne har vanskeligheder ved at øge deres omsætning på grund af tekniske handelshindringer, lovgivning osv. De 2 største barrierer for vækst er adgang til kapital og mangel på arbejdskraft. Omkring 4 ud af 10 adspurgte virksomheder mener ikke, at de har nogen af de oplistede vækstbarrierer. Figur 11: De største barrierer for virksomhedernes vækst Mangel på kvalificeret arbejdskraft Mangel på kapital Mangel på produktionskapacitet Kommunens infrastruktur Rammerne for iværksætteri Kommunale skatter og afgifter Kommunens betalingshastighed Udbuddet af og pris for køb/leje af erhvervsjord/erhvervslokaler Kommunens sagsbehandling Kommunens udbudspolitik Kommunens image Manglende adgang til viden/forskning Manglende netværk og synergi med andre virksomheder Intet af det ovennævnte er barrierer for vækst i min virksomhed 17% 29% 6% 9% 9% 11% 4% 6% 10% 14% 10% 3% 11% 39% 0% 25% 50% 75% 100% Hver 4. virksomhed oplever begrænsninger i omsætningen pga. handelshindringer, lovgivning mv. Figur 12: Oplever virksomheden vanskeligheder ved at øge omsætning grundet tekniske handelshindringer, lovgivning, regler mv.? Ja Nej Ved ikke 9% 25% 65% 12

14 Udvikling af virksomheden I det følgende afdækkes virksomhedernes strategiske udviklingssamarbejder, opdatering af strategi-/forretningsplan og fordelingen af nye vs. eksisterende kunders andel af omsætningen i Omkring 1/3 af de adspurgte virksomheder har udviklingssamarbejde med en eller flere kunder. Figur 13: Har virksomheden strategisk udviklingssamarbejde med en eller flere kunder? 100% 75% 50% 25% 0% 66% 30% 4% Ja Nej Ved ikke 44 pct. af virksomhederne har opdateret deres forretnings-/strategiplan inden for det seneste år. Figur 14: Har virksomheden opdateret en forretning-/strategiplan inden for det seneste år? 100% 75% 50% 25% 0% 44% 54% 2% Ja Nej Ved ikke Mere end 2/3 af virksomhedernes omsætning består af gensalg til eksisterende kunder. Figur 15: Fordelingen af nye (nysalg) og eksisterende kunder (gensalg) Nye kunder; 29% Eksisterende kunder; 71% 13

15 Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til udvalgte virksomheder i Guldborgsund og Lolland Kommuner. Respondenterne har gennemført besvarelserne ved selvvalg. Tabel 2: Gennemførelsesstatistik Antal Procent Gennemførte interview % Ikke svaret % Ønsker ikke at deltage % Ufuldstændige 59 2 % Total % Fejlmargin Med i alt 509 respondenter, som har deltaget i undersøgelsen, er der med 95 pct. sandsynlighed en 4,3 pct. fejlmargin på undersøgelsesresultaterne ved generalisering til populationen. 14

16 Stikprøvens statistik Tabel 3: Andel af respondenter fra hver kommune Antal Procent Virksomheder fra Guldborgsund Kommune % Virksomheder fra Lolland Kommune % Total % Tabel 4: Branchefordeling Antal Procent Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 36 7% Andre serviceydelser 20 4% Bygge og anlægsvirksomhed 71 14% Engros- og detailhandel; rep af motorkøretøjer % Fast ejendom 26 5% Fremstillingsvirksomhed 36 7% Information og kommunikation 21 4% Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 42 8% Liberale, videnskabelige og tekn. tjenesteydelser 61 12% Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 21 4% Pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. 2 0% Transport og godshåndtering 19 4% N/A 43 8% Total % 15

17 Tabel 5: Virksomhedernes geografiske placering Antal Procent Bandholm 2 0% Dannemare 8 2% Errindlev 4 1% Eskilstrup 7 1% Fejø 4 1% Gedser 5 1% Guldborg 6 1% Harpelunde 3 1% Holeby 12 2% Horbelev 7 1% Horslunde 4 1% Idestrup 7 1% Karlslunde 1 0% Kettinge 10 2% Maribo 47 9% Nakskov 61 12% Nykøbing F % Nysted 17 3% Nørre Alslev 33 6% Nørreballe 2 0% Rødby 18 4% Sakskøbing 33 6% Slagelse 1 0% Stubbekøbing 20 4% Søllested 9 2% Toreby L 11 2% Torrig L 1 0% Vesterborg 4 1% Væggerløse 25 5% Øster Ulslev 3 1% Total % 16

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande

Konjunkturanalyse. Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Konjunkturanalyse Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Marts 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 17. 26. marts 2010 Målgruppe: Virksomheder i Herning & Ikast-Brande

Læs mere

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013

Konjunkturanalyse. Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Konjunkturanalyse Udarbejdet af Dansk ErhvervsFremme for Billund ErhvervsFremme Februar 2013 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden 23.01 07.02.2013 Målgruppe 432 virksomheder

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

4654 Faxe Ladeplads 4640 Faxe 4684 Holmegaard 4653 Karise 4683 Rønnede 4160 Herlufmagle 4652 Hårlev 2670 Greve 2640 Hedehusene 2690 Karlslunde 4030 Tune 4863 Eskilstrup 4840 Nørre Alslev 4880 Nysted 4872

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

Få er midlertidigt ansat i Danmark

Få er midlertidigt ansat i Danmark Få er midlertidigt ansat i I er relativt få ansat på en midlertidig ansættelsesordning. I EU er det omkring pct., der er ansat midlertidigt. I er det knap pct. Ser man på aldersgruppen -34-årige, er tendensen

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2015 Konjunkturundersøgelse 215 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator for 215 viser en stigning til 2,5 i forhold til 1,5 i forrige kvartal. Det er den største vækst

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2017 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikatoren for kvartal stiger med,2 i forhold til forrige kvartal og lander på 3, Det er fjerde kvartal i træk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 201 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD FORMÅL... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR... OVERORDNET SERVICEKULTUR PERFORMANCE... SERVICEKULTURPERFORMANCE I SAGSBEHANDLINGEN... PRIORITERINGSKORT

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016 Konjunkturundersøgelse 216 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikator for 216 falder en anelse fra 2,2 til 2, i forhold til forrige kvartal. Faldet skyldes primært en nedgang

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2016

Konjunkturundersøgelse 2. kvartal 2016 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikator for kvartal lander på 2, og er dermed uændret i forhold til forrige kvartal. Afsætningsforventningerne

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2013

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2013 Konjunkturundersøgelse 213 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator stiger i 213 til,6 fra -,8 i forrige kvartal De positive takter er bredt funderet - alle variable

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune Konjunkturanalyse Holstebro Kommune August 2011 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 23.8 31.8 2011 Målgruppe: 599 virksomheder i Holstebro Kommune Antal responderende

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 4. kvartal 2013

Konjunkturundersøgelse 4. kvartal 2013 Konjunkturundersøgelse kvartal Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Den samlede konjunkturindikator stiger marginalt til 1,8 i kvartal fra 1,5 i kvartal Afsætningsforventningerne til det

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Behersket optimisme i handelsbranchen

Behersket optimisme i handelsbranchen Efterår 2014 Behersket optimisme i handelsbranchen DI Handels seneste prognose for b2b handelsbranchen viser, at handelsvirksomhederne har forskellige forventninger til omsætning og investeringer i 4.

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Uddannelses- og kompetencebehov

Uddannelses- og kompetencebehov Uddannelses- og kompetencebehov Virksomhedspanelundersøgelse Viden & Strategi Januar 2016 Indledning Denne virksomhedspanelundersøgelse er foretaget, fordi kommunen i samarbejde med Innovest, Jobcentret

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

GREENS EXECUTIVE SUMMARY. Opsvinget er slut

GREENS EXECUTIVE SUMMARY. Opsvinget er slut Opsvinget er slut Afkølingen af dansk økonomi tager til i styrke, og forventningerne til den fremtidige vækst ligger på det laveste niveau i fire år. Landets topchefer vurderer, at væksten i det kommende

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen

Økonomisk analyse. Agroindustriens forventninger stiger. 26. september Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer stiger igen Økonomisk analyse 26. september 16 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Agroindustriens forventninger stiger Highlights: - Agroindustriens konjunkturbarometer

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark

Konjunkturer. Udsigt for 4. kvartal Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Konjunkturer Udsigt for 4. kvartal 2017 Analyse udarbejdet af Region Syddanmark Analysen baserer sig på data fra et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder

Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder 21. januar 2010 Nordtyskland og Vestsverige er vigtige nærmarkeder for midtjyske virksomheder Internationale markeder. Næsten halvdelen af virksomhederne i Region Midtjylland har ikke kontakt til andre

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune

Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Erhvervslivets tilfredshed med Service og Myndighedsbehandling i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, april 2012 ISBN 978-87-92689-57-3 April 2012 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG. November 2017 INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSE: DELTAGELSE OG AFGANG November 2017 Opsummering Antallet af registrerede IGU-forløb stiger kontinuerligt med ca. 80 forløb pr. måned. Der er kommet flere kvindelige IGU-ansatte.

Læs mere

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0

2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 2014 PERFORMANCE ANALYSE 0 Indhold Indledning... 2 Læsevejledning... 3 Business Center Performance Modellen (BCP)... 4 Handlingsskort... 5 Hovedkonklusioner... 6 Sådan er medlemmernes loyalitet, tilfredshed

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien

Økonomisk analyse. Optimisme i agroindustrien Økonomisk analyse 12. marts 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Optimisme i agroindustrien Agroindustrien ser optimistisk frem mod de kommende 4

Læs mere

Referenceliste over leverede solcellesystemer

Referenceliste over leverede solcellesystemer Referenceliste over leverede solcellesystemer Flemmingvej 2650 Hvidovre 4,4 kw Lundager 2670 Greve 4,4 kw Tanggårdsvej 2680 Solrød Strand 7,2 kw Mariannevej 2690 Karlslunde 3,92 kw Rønnevej 2791 Dragør

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Økonomisk analyse 3. august 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhedernes konjunkturbarometer sætter igen rekord Fødevarevirksomhedernes

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S

NærBrand Forsikring G/S VEDTÆGTER for NærBrand Forsikring G/S CVR. NR. 17 34 25 17 Side 1 af9 Selskabets navn og område 1. 1.1. Selskabets navn er "NærBrand Forsikring G/S" og som bifirmanavne er registreret: NÆR-BRAND Forsikring

Læs mere