Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden"

Transkript

1 Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90

2 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes Organisation INDHOLD: Side 4: Frit valg for brand- og ambulancefolk i Danmark Side 6: Heste i brandvæsnet Side 7: BO manifest BO tabte eller? Afgørelsen i grænsesagen var klar! Offentlige ansatte brand- og ambulancefolk i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Tårnby, Vestegnen og Ruderdal kommuner) skal udelukkende organiseres i FOA! MEN er det det medlemmerne vil, og KAN LO overhovedet træffe denne afgørelse, som jo ikke giver den ansatte i de nævnte kommuner mulighed for frit at vælge fagforening! Det kan også undre, at i tider hvor medlemstallene i det store fagforbund i LO er dalende, så smider LO over 350 medlemmer ud af LO, med mindre medlemmerne lader sig tvinge i FOA, hvilket medlemmer på demokratisk vis har tilkendegivet, at de ikke vil. BO ønsker fra den 16. december 2011 ALLE DANSKE BRAND- OG AMBULANCEFOLK VELKOMMEN I DAN- MARKS UAFHÆNGIGE FAGFORENING FOR BRAND- OG AMBULAN- CEFOLK! Kære danske fagforeninger KUN ved at åbne dørene og lytte til medlemmerne ønsker, kan den danske fagbevægelse vokse sig stærk! Der er ikke brug for restriktioner der er brug for at lytte til det enkelte medlem og ikke til at træffe afgørelser, som skræmmer medlemmerne ud af LO Side 8: De Grå Sider Side 10: Forhandlingsret? Side 12: 48 timer om ugen- max Side 13: Brandfarlig isolering under pres Side 14: Set af Kenneth Meyer Side 15: Seniornyt Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Svanevej København NV Telefon: Redaktør: Alle henvendelser om Brandmanden rettes til: Tommy Kjær Telefon: Åbnings og tlf. tider i Brandfolkenes Organisation: Efter aftale. Telefon: FORSIDEN Fotograf: Kenneth Meyer Sagsbehandler Bo A. Jensen komtaktes efter aftale: Tirsdag: Efter aftale Onsdag: Kl Torsdag: Kl En stor tagbrand hærgede en beboelsesejendom på Valbygårdsvej i København. De første køretøjer blev slået ud den 31. januar kl og brandfolkene var i gang i mere end et døgn, med hjælp fra Beredskabsstyrelsen Næstved og frivillige fra Hedehusene. Den voldsomme brand som bredte sig meget hurtigt tyder på, at den var opstået noget tid før brandvæsnets ankomst til stedet, så den har haft mulighed for at stå og pakke, og dermed udvikle sig med stor hastighed ved brandvæsnets ankomst. Brandfolkene fik begrænset brandens omfang på langs af taget, men da en del af trapperne i ejendommen styrtede sammen, var det vanskeligt at foretage en indvendig slukning. Det lykkedes dog at få evakueret mere end 100 borgere til det nærliggende Sankt Annæ Gymnasium, og heldigvis gik ingen menneskeliv tabt. Tårnby og Frederiksberg brandvæsner måtte mens branden hærgede, hjælpe til med den almindelige brandslukning i København, og vi kan alle- borgere som brandfolk, prise os lykkelige for at der ikke opstod flere store brande i samme tidsrum. Trykker: KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A 2650 Hvidovre Fotograf: Kenneth Meyer Udkommer til: Alle medlemmer af Brandfolkenes Organisation, herunder Brandfolkenes Seniorklub. Statslige, kommunale og private beredskaber i hele Danmark. Politiet. Politikere. Abonnenter. Løssalg kr. 50,00 Årsabonnement kr. 198,00 2

3 KLUBBERNE Brandfolkenes klub København BKK Konstitueret formand: Johnny Jensen 265 Telefon: Den faste klub Tårnby Formand: Brandmester Jan Jørgensen 04 Telefon: Brandfolkenes klub Frederiksberg BKF Formand: Flemming Jørgensen 5113 Telefon: Brandfolkenes Organisation Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsen Thule air base Formand: Jesper Sommer Mobil Dk: Formand: Jesper Bronée (Kbh.) Næstformand & redaktør: Tommy B. Kjær (Kbh.) Kasserer: Johnny L. Jensen (Kbh.) Bestyrelsesmedlem mestergruppen: Jan Jørgensen (Tårnby) Bestyrelsesmedlem: Flemming Jørgensen (Frederiksberg) Suppleanter: 1. Andreas keil (Frederiksberg) 2. Jesper Sommer (Thule) 3. Sven Præst (Seniorklubben) Valgbare i lige år: Formanden Bestyrelsesmedlem mestergruppen Valgbare i ulige år: Næstformand & redaktør Kasserer Bestyrelsesmedlem Valgbare hvert år: Alle supleanter 3

4 FRIT VALG FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK I DANMARK Af formand Jesper Bronée Brandfolkenes Organisation fortsætter som Danmarks eneste uafhængige fagforening for brand- og ambulancefolk. Historisk set har der igennem rigtigt mange år været et ønske blandt Danmarks brand- og ambulancefolk om, at kunne danne en fælles organisation, som kunne rumme den mangfoldighed, som der er blandt de ansatte i denne specielle faggruppe. Da LO den 16. december 2011 offentliggjorde afgørelsen i den grænsesag, som FOA havde indledt imod 3F, fordi BOs medlemmer ved en demokratisk afgørelse besluttede ikke at opløse organisationen, da FOA1 opsagde samarbejdsaftalen med BO, var der mange, som troede, at nu var den sag afgjort, og BOs medlemmer ville strømme tilbage til FOA MEN det skete bare ikke! Da brandfolkenes Organisation blev dannet, skete det fordi, brandfolkene i København havde nogle kummerlige arbejdsvilkår, og disse ville man ikke længere finde sig i. Senere kom der medlemmer til fra de øvrige brandvæsener i det storkøbenhavnske område, idet disse medlemmer også havde nogle arbejdsvilkår, som var urimelige. Dengang gik brandfolkene på arbejde en dag, så havde de en fridag, hvor der var opgaver med brandvagter og kontrol af brandhaner (dengang standrør), og så gik de på arbejde igen dagen efter. Det var også dengang, hvor formanden for de københavnske brandfolk og for BO var til møde med chefen, og hvor chefen efter længere tids overvejelse og gennemlæsning af personalehåndbogen meddelte, at der ikke stod noget om BO, og derfor eksisterede BO ikke! Nu er der gået mere end 110 år, og BO eksisterer stadig! I dag findes der en fagforening, som LO har besluttet, at alle offentlige brand- og ambulancefolk skal være medlem af! På arbejdspladserne eller lad mig formulere det lidt anderledes på nogle arbejdspladser, er det sådan, at medarbejdere, som har valgt ikke at være medlem af den af LO tvungne fagforening, ikke kan opnå de samme rettigheder, som de ansatte, som er medlem af den tvungne fagforening. Er det i orden? Nej vel? Findes der ansatte, som kva deres faglige medlemskab af en bestemt og tvungen fagforening, er mere værdifulde end de medarbejdere, som ikke er medlem af den tvungne fagforening? Nej vel? Er det sådan, at når en udrykning afgår fra en brandstation, så er de bedste brandeller ambulancefolk dem, som er medlemmer af den tvungne fagforening? Nej vel? Alligevel findes der arbejdsgivere, som KUN vil lade medlemmerne af den tvungne fagforening være repræsentanter for medarbejderne, og de skal repræsentere alle medarbejdere, forhandle for alle medarbejdere, og de skal også sørge for, at arbejdsgiverne overholder aftalerne i overenskomsten. Vi har desværre ved flere lejligheder oplevet, at de tvungne fagforenings repræsentanter ikke vil repræsenterer og fremlægge spørgsmål til arbejdsgiverne, når disse stilles af ansatte, som ikke er medlem af den tvungne fagforening. Er det i orden? Nej vel? Ovenstående er et billedet af den virkelighed, som mange ansatte i dag møder, når de udfører deres arbejde på lige vilkår med de kolleger, som for et par år siden valgte at bryde ud af fællesskabet i BO, og i stedet bakke op om den tvungne fagforening! Denne virkelighed ønsker vi i BO at gøre op med! Vi har et ønske om, at BO bliver den uafhængige fagforening for brand- og ambulancefolk i Danmark, som man igennem mange år har ønsket! Vi er i BOs bestyrelse klar over, at det bliver en lang kamp, men vi mener, at ansatte brand- og ambulancefolk i Danmark har krav på frivilligt at vælge den fagforening, som de mener, varetager deres løn- og ansættelsesvilkår bedst, uanset hvor de er ansat, uanset på hvilken overenskomst, de er ansat! 4

5 Derfor har vi i BO meddelt omverdenen, at BO fortsat består, at BO fortsat servicerer de medlemmer, som har foretaget et valg om frivilligt at vælge fagforening! Det er de medlemmer, som i dag bakker op om en gammel tanke om frihed, ordentlige arbejdsforhold, frivilligt valg af pensionsordning samt en overenskomst, som er til at forstå. Det er det, som vi i BO vil kæmpe for for vores medlemmer. Der skal ikke herske tvivl om, at flere chefer for danske brandvæsener i dag nyder godt af, at fagforeningerne ikke stiller en masse krav til de ansattes arbejdsforhold, for med den skærpede konkurrence og den politiske dagsorden, må vi erkende, at der skal produceres mere til den samme eller en mindre løn! Det er derfor, at vi i BO igennem de sidste par år har bedt FOA, som jo hævder, at de er de eneste, som kan føre forhandlinger for brand- og ambulancefolk, om, at stille spørgsmål til brandvæsenerne vedr. overenskomsterne i forhold til COP15, ambulancefolkenes frokostpauser, erstatningspionerernes funktionsløns ikrafttræden, kørsel til tyverialarmer i beredskabstiden samt rammerne for den effektive arbejdstid for ambulancefolkene på hhv. 8- og 12-timers vagter. Men desværre har vi konstateret, at FOA ikke har besvaret vores henvendelser, og FOA har ikke gjort noget ved disse spørgsmål, som alle har været relavante i forhold til de ansættelsesvilkår, som overenskomsten beskriver. Og hvor var FOA, da brandmestrene på Frederiksberg havde brug for dem er alle mestrene på Frederiksberg tilfredse i dag? Nej vel? Vi har også efter indgåelsen af den seneste overenskomst konstateret, at der fortsat er tale om en overenskomst, der har udgangspunkt i den gamle døgnvagtsaftale, som var lavet for mandskab, der udelukkende var på døgnvagt (brand- og ambulance). Derfor håber vi, at FOA ved den kommende overenskomstforhandling tager hul på selve overenskomstens indhold, og ikke blot fordeler de få midler, som der er afsat til gruppen af brand- og ambulancefolk! Jeg skal lige erindre om, at de københavnske brand- og ambulancefolk blev anbefalet at stemme NEJ til den sidste overenskomst af formanden for KbaK! Det var næppe, fordi FOA havde forhandlet et godt resultat hjem Og selvom det var blevet et nej fra brand- og ambulancefolkene, så havde det næppe ændret noget som helst, for de to overenskomster for kommunale brand- og ambulancefolk i FOA hører til nogle af de mindste (gældende meget FÅ af FOAs medlemmer), og derfor vil de få stemmer ikke betyde noget, idet FOAs overenskomster indgås samlet. Derfor får de store grupper (SOSU) ofte deres krav imødekommet, mens det betyder mindre, om brandfolkenes krav kommer igennem, samt om de stemmer nej for den store SOSU-gruppe har fået en stor bid af kagen, så de er tilfredse og stemmer ja DERFOR mener vi i BO, at tiden er inde, hvor der gøres op med disse tvungne fagforeninger, som er styret af alt andet end medlemmerne prøv at høre FOAs brand- og ambulancefolk, om de er tilfredse, eller om de mener, at tiden er sådan, og vi må være imødekommende for at bevare vores arbejdspladser! Sikke noget vås! I Københavns Brandvæsen forsvinder der 45 arbejdspladser, ved Frederiksberg Brandvæsen bliver 10 arbejdspladser nedlagt, ved Vestegens Brandvæsen forsvandt arbejdet til de deltidsansatte. I BO har vi tit talt om, at det er imponerende, så stille FOA er i den faglige kamp, i øvrigt en kamp, som FOA aldrig har været klar til at tage! OG det er DEN fagforening, vi skal tvinges i og LO mener åbenbart, at det er en fagforening, som er den bedste for de ansatte, som dagligt knokler, for at sikre mennesker, dyr i værdier i ambulancer og brandbiler! Brandfolkenes Organisation har besluttet, at fremtiden skal byde på et alternativ til FOA, og det skal være et alternativ, som tilbyder en bedre service til en lavere pris (kontingent). Vi er derfor glade, når vi i starten af februar 2012 kan konstatere, at vi fortsat har medlemmernes opbakning, og samtidig har vi faktisk udvidet antallet af brandvæsener, som BO repræsenterer, idet vi med stor glæde har taget imod kolleger, som var trætte af deres fagforening. Velkommen til de nye brandfolk I er en stor del af den historie, som vi er i gang med at skrive I er med til at sikre og udvide det fundament, som i fremtiden skal sikre, at BO kan nå målet, som er at blive Danmarks uafhængige fagforening for brand- og ambulancefolk. I BO arbejdes der i øjeblikket hårdt på at styrke båndende til vores samarbejdspartenere, og det gælder såvel til de enkelte brandvæsener, som til vores samarbejdspartnere i såvel den præhospitale verden som i baglandet, som har med brandindsatsen at gøre. Dette arbejde foregår fortsat både nationalt men i stadigt voksenden grad også på den internationale front, og i den forbindelse er det glædeligt at se, at også i den europæiske fagforening EFFUA vokser antallet af medlemslande. I 2011 meldte hhv. Norge og Irland sig ind, og vi forventer, at 2012 byder på minimum 3 nye medlemslande, så vi er overbevist om, at det arbejde vi gør, og de medlemmer som er medlem af BO, får bygget broer, som er nødvendige, hvis vi som ansatte skal vinde respekten og accepten fra vores ledere. Derfor vil BO rette en stor tak til dem, som fastholder medlemsskabet af BO, og så skal der også lyde en tak til dem, som er kommet til fra de nye brandvæsener. Uden medlemmerne lykkes processen ikke de medlemmer, som ønsker friheden til selv at vælge 5

6 HESTE I BRANDVÆSNET Heste i brandvæsnets tjeneste I 2012 fejrer Københavns Brandvæsen 325 års jubilæum. I den anledning udgiver vi en serie om brandvæsenets historie Gennem ild og vand. Serien vil sætte fokus på nogle af de spændende beretninger, der er knyttet til Københavns Brandvæsen gennem tiden. Københavns Brandvæsens historie er også Af: Tommy Kjær historien om udviklingen af København efter storbrande, krige og ikke mindst byfornyelserne. Sådan starter forordet af beredskabschef ved Københavns Brandvæsen, Jakob Vedsted Andersen. Med Hans-Henrik Thomsen, som igennem flere år har haft sin gang ved Københavns Brandvæsens Museumsforening, som forfatter til denne første bog Heste i brandvæsnet, kan du som læser trygt læne dig tilbage og nyde de historisk korrekte fortællinger om forholdet imellem heste og brandfolk i København. Fra år 1892 hvor man begyndte at bruge heste til at trække de vogne med materiel, hvis vægt efterhånden var øget udover det som brandfolkene selv kunne trække, og frem til 1930 hvor de sidste heste blev solgt. Bogens historiske beskrivelse om hestene og deres betydning for brandfolkene og byens borgere er flettet fint sammen med både morsomme, gode, og naturligvis autentiske fortællinger om livet som brandmand dengang. Ikke mindst sammen med de højt agtede og værdifulde heste. Der er også en del fantastiske billeder fra museets arkiver fra dengang Jeg kan bestemt anbefale enhver, som har interesse for brandvæsen, heste og historie, at anskaffe sig et eksemplar af denne første Gennem ild og vand bog. Og jeg glæder mig allerede til den næste bog i rækken, som også vil blive anmeldt her i Brandmanden, forventelig til juni. Den kommer til at omhandle den stolte røgdykkertjeneste, og med Heste i brandvæsnets tjeneste i frisk erindring er mine forventninger høje til nummer 2 i rækken. 6 Bogen Heste i brandvæsnets tjeneste er på 40 sider, koster 60 kroner og kan købes i den nye reception på Hovedbrandstationen. Du skal i så fald maile til Rikke Kooistra, og betalingen foregår derefter ved bankoverførsel til Nordea reg. nr og kontonummer Overførslen skal mærkes med navn. Du kan også købe bogen ved personlig henvendelse i Københavns Brandvæsens Museumsforening (www.kbhbrandmuseum.dk ), som har til huse oven over redningsskolen på Dæmningens brandstation i Valby. Museet holder åbent hver tirsdag fra kl til kl God læselyst Billedet fra side 28 viser Adelgades stige- og sprøjtehold som forlader st. Fælledvej efter en øvelse. Billedet er taget af Povl Vinding den 1. juni 1922.

7 BO MANIFEST Manifest for BO Brandfolkenes Organisation (BO) er en demokratisk, faglig organisation for alle landets brand- og ambulancefolk. BO vil tilbyde et fagligt fællesskab for alle, uanset om de er ansat i det statslige beredskab, regionale og/eller kommunale redningsvæsener eller i private brand- og ambulancetjenester. BO vil tilbyde et fagligt fællesskab til alle uanset om de er fuldtids- eller deltidsansatte. BO ser det som sin opgave at blive en del af det faglige fællesskab der findes i 3F og LO, men vi må anerkende, at for øjeblikket kan 3F ikke optage os som medlemmer, da FOA har modsat sig dette. BO vil sikre, at hvert enkelt medlem får mest mulig indflydelse på organisationen og vore faglige mål. Derfor vil BO også udvikle sig fleksibelt som organisation i takt med at vor organisation breder sig ud til brand- og ambulancekolleger i hele Danmark. BO vil med samarbejdsaftaler med andre faglige organisationer, sikre at det enkelte medlem har et solidt fagligt funderet sikkerhedsnet. BO arbejder for fagets udvikling, styrkelse og sammenhold uanset arbejdssted og arbejdsgiver (statslig, regional, kommunal eller privat) BO vil arbejde for, at BO atter kan få plads i LO-fællesskabet og i fagforbundet 3F gennem medlemskab af Chaufførernes Fagforening. BO vil arbejde for brand- og ambulancefolks sikkerhed og arbejdsmiljø, gennem en fagligt videnbaseret indsats. BO vil tilbyde sine medlemmer de samme medlemstilbud, som findes i andre faglige organisationer. BO vil fortsætte sit nordiske og internationale arbejde via de årelange kontakter organisationen har. Bliv medlem af Brandfolkenes Organisation, Danmarks uafhængige fagforening. Vil du sammenholdet og dermed stå stærkt i fremtiden som brand- eller/og ambulancemand i Danmark, eller vil du vide mere om os, skal du kontakte Brandfolkenes Organisation på: 7

8 »DE GRÅ Brandfolkenes Stiftelsesforening indkalder til **************************************************** Generalforsamling Torsdag den 26. april 2012 kl Kornvej 3, 4000 Roskilde (buslinje 202A kører lige til døren) Stiftelsesforeningen vil gerne være vært med smørrebrød og en øl inden generalforsamlingen ( kl ), så derfor bedes du ringe til formand eller kasserer senest d. 10. april 2012 for tilmelding. Dagsorden. 1. Beretning 2. Regnskab 3. Forslag 4. Valg 5. Protokol Medlemmer af bestyrelsen: Formand Flemming Seidler Kasserer Lars Mortensen * Repræsentanter Poul Jørgensen * Ib Kristensen * Bilagskontrollanter Bilagskontrollantsuppleant Bestyrelsessuppleant Arne Winther Madsen Leif Nielsen * Leif Larsen Henrik Therkildsen De med * bestyrelsesmedlemmer er på valg. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Husk at melde adresseændring til kassereren. Brandfolkenes Stiftelsesforening Formand : Flemming Seidler, Kornvej 15, 4000 Roskilde, Tlf Kasserer : Lars Mortensen, Sangsvanevej 26, 2970 Hørsholm, Tlf

9 SIDER«DØDSFALD 284 Kaj Olesen døde den 21. dec Eivind Estrup døde den 24. dec TAKSIGELSE Mange tak til Seniorklubben og Stiftelsesforeningen for opmærksomheden på min 75 års fødselsdag. Venlige hilsner 215 Lauge Pedersen Mange tak til Seniorklubben og Stiftelses-foreningen for venlig opmærksomhed i forbindelse med min 90 års fødselsdag. De venligste hilsner 510 Leif Wassini Baag Australien er nu på listen over lande, som tager cancertruslen alvorligt, ved at anderkende visse typer af cancer hos brandfolk, som arbejdsrelateret sygdom på grund af påvirkningen af skadelige partikler, sod og gasarter fra ildebrande. Mere om det i næste nummer af Brandmanden. Brandfolkenes Organisation deltager medio april i en stor international konference om cancer hos brandfolk sammen med vores europæiske og internationale brødre og søstre fra EFFUA og IAFF. Konferencen bliver afholdt i Winnipeg, Canada. Der vil også blive diskuteret andre problemstillinger som de forskellige landes fagforeninger oplever DEADLINE FOR INDLÆG TIL BRANDMANDEN 1. APRIL 1. JUNI 1. AUGUST 1. OKTOBER 1. DECEMBER 1.FEBRUAR 2013 Problemer med Alkohol? -Her kan du få hjælp Har du problemer med alkohol kan du ringe til: Anonyme Alkoholikere, (AA) på tfl.: Hendvendelse kan ske anomymt. Alle er velkomne. Anomyme Alkoholikere har også en hjemmeside på Internettet: Husk det er ikke en skam at være alkoholiker, det er en skam ikke at gøre noget ved det! INDLÆG TIL BRANDMANDEN MAILES TIL : Log ind på BO s hjemmeside: Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden og modtag når det kommer nyt information 9

10 FORHANDLINGSRET? Hvem har forhandlingsretten? Af: Tommy Kjær Rigtig mange bruger ordet forhandlingsretten i forskellige sammenhænge, og med forskellige mål for øje. Og det gælder faktisk både arbejdsgivere, chefer, ledere og faglige klubber og organisationer, herunder den som jeg selv tilhører, nemlig BO. Men hvad betyder det egentlig at have forhandlingsretten, hvem har den egentlig, og hvad bruges den til? Og er det helt fair og korrekt at bruge ordet i alle sammenhænge? Selvfølgelig ikke Det er hverken fair eller korrekt. Hvad betyder forhandlingsretten? I sammenhæng med arbejdspladsen er man, når man taler om hvem som har ret til at forhandle, nød til at gøre sig klart hvad der skal forhandles om, og i hvilken sammenhæng. Overordnet er der som regel en aftale imellem arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer om indgåelse af hovedaftaler eller sagt på en anden måde, hovedoverenskomsten indgås imellem to parter. I tilfældet for kommunalt fuldtidsansatte brand- og ambulancefolk, imellem fagforbundet FOA og kommunernes forening KL. Som fagforbund er det altså FOA som ejer overenskomsten. Det er så op til den enkelte arbejdsgiver/chef og den enkelte 10

11 FORHANDLINGSRET? medarbejder, at leve op til overenskomstens ordlyd. Sker dette ikke kan det få konsekvenser for den part som bryder overenskomsten i form af feks. bøder, pålæg, advarsler osv. Som arbejdstager er det naturligvis praktisk at have en faglig organisation i ryggen som kan bistå i eventuelle tvister. Men det er IKKE ensbetydende med at man SKAL være medlem af et bestemt forbund, eller en bestemt fagforening. Faktisk kan man helt selv sørge for, at den overenskomst man arbejder under bliver overholdt, hvis man har overskud og råd til at hyre sin egen advokat. Her i landet er der frit foreningsvalg, og alle som påstår og arbejder bevidst mod dette forbryder sig mod loven. Hvem har forhandlingsretten? Som beskrevet ovenfor, ejer FOA overenskomsten, og har i tidernes morgen (før det overhovedet hed FOA) fået retten til at forhandle hovedoverenskomsten igennem BO. BO medlemmernes overenskomst har i tidernes morgen være forhandlet via de forskellige forbund som BO har været medlem hos. Men hvad angår retten til at forhandle på den enkelte arbejdsplads har dette intet med ejerskabet af overenskomsten at gøre, så længe denne ikke forringes. (Denne lokale ret til at forhandle fik Brandfolkenes Organisation af Københavns Kommune den 27. januar 1898.) I dag er det dog sådan at alle har ret til at forhandle, og det kender man nogle steder som feks. individuel lønforhandling eller lignende. Således kan arbejdsgiveren ikke udelukke bestemte grupper fra forhandling, og bestemte fagforeninger/arbejdspladsklubber kan ikke alene påberåbe sig forhandlingsretten. Ikke lovligt ihvertilfælde... Flere juridiske rapporter fastslår dette faktum, og det samme gør menneskerettighedskommissionen i EU, som i fremtiden kan se frem til flere sager om brud på menneskerettigheder på grund af forskelsbehandling og udelukkelse af bestemte grupper. Som Brandfolkenes Organisation siger retten til at forhandle ligger hos medlemmerne Og så er der selvfølgelig også spørgsmålet om hvad der er direkte forhandlinger, og hvad der er arbejdsgrupper. Hvis en arbejdsplads uretmæssigt har valgt at udelukke bestemte grupper fra visse forhandlinger, betyder det så også, at den selvsamme gruppe ikke benyttes i, for arbejdspladsen udviklende arbejdsgrupper til trods for, at denne gruppe måske besidder de medlemmer med det største engagement og viden på et bestemt område? Der er da efter min bedste overbevisning helt skørt og i værste fald direkte ødelæggende for arbejdspladsens udvikling. Og i øvrigt slet ikke muligt rent praktisk at fører helt ud i alle sammenhænge. Hvad sker der feks. hvis en person fra den forkerte gruppe vælges af kolleger til at varetage en bestemt interesse, eller til at sidde i en bestemt gruppe eller forhandling? Nej, vel Hvad bruges forhandlingsretten så til? Normalt vil det være sådan for en fagforening, at de forhandlinger der foretages bliver brugt til at forbedre løn, pension, arbejdsvilkår mv. for dem som arbejder under de aftaler som indgås. Det burde også være en selvfølge, at fagforeningen har et indgående kendskab og interesse for det fag som de indgår forhandlinger omkring for dermed, at komme ud med gode aftaler/overenskomster. Desværre er det mit klare indtryk, at den nuværende fagforening FOA1 og hovedforbundet FOA, som påberåber sig alt ret til at forhandle for alle kommunalt ansatte brand- og ambulancefolk ikke har hverken indsigt eller interesse for faget, men til gengæld en stærk og engageret interesse i medlemmernes kontingentkroner. Vi ser det indimellem når de dumper løn- og arbejdsvilkår og indgår overenskomster, blot for at score medlemskroner. Sidst ved indgåelse af overenskomsten om akutlægebilerne. Der tegner sig et klart billede af, at forbundet er vigtigere end medlemmerne. Brandfolkenes Organisation er nu i situationen efter afgørelsen på grænsesagen, at stå uden for LO. Det betyder, at vi nu kan tilbyde alle brand- og ambulancefolk i Danmark medlemskab direkte i BO. Dermed har vi en unik mulighed for at få den samling i faget som de fleste brand- og ambulancefolk i mange år har efterspurgt. Både fuldtids- og deltidsansatte. Og med et rent medlemskab i BO har vi muligheden for et betragteligt nedslag i kontingentet. På den næste generalforsamling i marts vil bestyrelsen fremkomme med forslag til nedsættelse af kontingentet, så målet om at blive den billigste fagforening for brand- og ambulancefolk kan nås. Samtidig med at vi sammen beholder og styrker den høje faglighed. Brandfolkenes Organisation Sammen vender vi strømmen 11

12 48 TIMER OM UGEN- MAX Ingen kan tvinge dig til at arbejde mere end 48 timer om ugen Af: Henning Dons I Danmark er det som udgangspunkt arbejdsmarkedets parter, der regulerer løn- og arbejdsvilkår via kollektive overenskomster. I arbejdsmiljølovgivningen er der dog visse regler om arbejdstid og hviletid. Arbejdstid I Danmark er hovedreglen, at arbejdstiden fastsættes af arbejdsmarkedets parter i kollektive overenskomster. På langt de fleste områder er den ugentlige arbejdstid aftalt til 37 timer. Dette har haft afsmittende virkning på mange af de områder, hvor der ikke er en kollektiv overenskomst. Arbejdstidsloven fastsætter nogle minimumsbestemmelser om højeste ugentlige arbejdstid, pauser og natarbejde. En lønmodtager må højst arbejde i gennemsnitligt 48 timer ugentligt i en periode over 4 måneder. En lønmodtager har desuden ret til en pause, hvis lønmodtageren har en daglig arbejdstid på over 6 timer. Ved natarbejde gælder det bl.a., at lønmodtageren ikke må arbejde mere end 8 timer i døgnet i en periode over 4 måneder. I arbejdsmiljølovgivningen er der desuden visse regler om hviletid og fridøgn. Arbejdsgiverne i kommunerne skal være opmærksom på, at det i den sidste ende altid er virksomhedens ansvar at tilse, at reglerne om arbejdstid overholdes. Selvom medarbejderne måske mere eller mindre selv har adgang til at fastsætte arbejdstiden og udføre det arbejde, der skønnes nødvendigt, ændrer det ikke ved, at arbejdsgiveren via ledelsesretten står med ansvaret. Dette gælder også, når medarbejderne ønsker at få overarbejde udbetalt frem for afspadsering. Rådighedstjeneste Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke er blevet brug for den pågældende Om arbejdstid på døgnvagten Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdstiden bliver tilrettelagt, så medarbejderne får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hviletiden på 11 timer beregner i forhold til det tidspunkt, hvor medarbejderen afslutter sin vagt. Eks.: Hvis brandmanden slutter sin vagt kl så kan han tidligst begynde næste vagt kl om aftenen. Så har brandmanden, haft en hvileperiode på 11 timer før han møder ind igen. Hvis man er på døgnvagt kl tirsdag ser 24 timer tilbage til kl mandag, så har han inden for de 24 timer haft den lovpligtige sammenhængende hvileperiode på 11 timer, nemlig fra kl mandag aften til kl. 8 tirsdag morgen. Aftalen mellem arbejdstilsynet og Københavns brandvæsen om døgnvagt (aftalen fra 1982). Københavns brandvæsen fik dispensation for arbejdstidsdirektivet tilbage i 1982 (Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 15 august 1980 om hviletid og fridøgn). Denne bekendtgørelse er efterhånden blevet opjusteret flere gange siden da uden af arbejdstilsynet har ændret de bagvedliggende aftaler. Efter arbejdsmiljøloven (aftalen fra 1982) har Københavns brandvæsen pligt til at sørge for, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med reglerne. Arbejdsgiver skal bl.a. sikre, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Arbejdstilsynet kontrollerer, at virksomheden overholder den danske lovgivning på området. Ansatte, der mener, at deres rettigheder bliver krænket, har adgang til domstolene. Hvis virksomheden overtræder reglerne, kan de ansvarlige blive straffet med bøde eller fængsel. I næste nummer af brandmanden kan du læse om afgørelser som er truffet i Landsretten. Men du kan allerede nu læse om de domme som har tilkendt arbejdsgivere op til kr. i bøde for overtrædelse af EU s arbejdstidsdirektiv, og erstatningen til medarbejderne Reglerne om arbejdstid er beskrevet i Den danske lovgivning er i overensstemmelse med EU s arbejdstidsdirektiv 93/104/EF af 23. november 1993, EU s arbejdstidsdirektiv 03/88/EF af 4. november 2003, FN s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder af 16. december 1966, ILO konvention nr. 14 af 17. november 1921 om ugentlig hviledag samt ILO konvention nr. 106 af 26. juni 1957 om ugentlig fritid i handel og kontor Du kan læse om reglerne om arbejdstid på 12

13 BRANDFARLIG ISOLERING UNDER PRES Det er nu mere end et år siden, at den nye eksempelsamling skulle have været offentliggjort med de lempelser omkring brugen af brandfarlig isolering på bl.a. enfamiliehuse op til to etager, som Brandfolkenes Organisation har advaret imod. Det var Erhvervs og Byggestyrelsen (EBST) som dengang stod for arbejdet med eksempelsamlingen. Men efter regeringsskiftet er der sket nogle forandringer i ministerier og styrelser, som altid når landets regering skifter. Således sorterer sager om isolering og brandfarer i bygninger, og dermed eksempelsamlingen nu under Klima-, Energi og Bygningsministeriet med Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre som ansvarlig minister på området, og med Energistyrelsen som Af: Tommy Kjær den ansvarlige styrelse på området. I Energistyrelsen er det dog stadig, udover den nye direktør, de samme personer som i det tidligere EBST som arbejder med spørgsmålet, med Charlotte Micheelsen i spidsen. Og heldigvis for det, da det jo er hende, som er inde i sagerne. Men udover at der har været visse forandringer i styrelserne, med den forsinkelse som det naturligt medfører, ser Brandfolkenes Organisation positivt på forsinkelsen af eksempelsamlingen, og ser det som et udtryk for styrelsens ansvarlighed overfor danske borgere, brandfolk og ikke mindst miljøet. Det er jo ingen hemmelighed, at visse skumisoleringstyper brænder så hurtigt og voldsomt, at det er en direkte trussel mod livet for de mennesker og dyr som opholder sig i den brændende bygning, og for de brandfolk som sætter deres eget liv på spil for at redde andres. Dette er beskrevet flere gange i Brandmanden, ligesom der også tidligere er beskrevet hvorledes partikler og røg fra den brændende isolering er skadelige for mennesker og miljø, og er medvirkende årsag til udviklingen af visse kræftformer hos brandfolk. Selv i Tyskland, som har en stor plastindustri, er der debat og skepsis overfor brugen af visse olieholdige skumisoleringsprodukter, som du kan se ved at bruge dette link: markt6567.html Her vises klip fra en brand som udviklede sig særdeles voldsomt, og som kostede menneskeliv, og du ser også tests af isoleringsprodukter. For at se hele udsendelsen brug dette link: Stor kinesisk interesse for brandsikker isolering Den danske tradition for et højt brandsikkerhedsniveau kan give nye eksportmuligheder. Kina har i løbet af de sidste år oplevet flere store brande. Branden i Shanghai i slutningen af 2010 betød tab af 58 menneskeliv. De omfattende brande har øget de kinesiske myndigheders interesse for sammenhængen mellem isoleringsmaterialer og brand. Det er en stigende interesse, som Rockwool tager aktiv del i. I sommeren 2011 holdt Rockwool et seminar om brandsikkerhed for 200 deltagere I Beijing. I disse måneder er Rockwool vært for flere besøg af kinesiske embedsfolk, som skal lære, hvordan man kan opføre brandsikre bygninger. Rockwool A/S 13

14 SET AF KENNETH MEYER Storbranden fra Valbygaardsvej. Bus fyldt med børnehavebørn kørt udover 3 meter viadukt ved Isterødvejen. Teknisk fastklemt på Frederiksberg. 14

15 SENIORNYT Generalforsamlingen Den 6. februar afholdt seniorklubben den årlige generalforsamling. Af praktiske grunde havde vi slået mandagsmødet og generalforsamlingen sammen. Her havde 61 tilmeldt sig, for efterfølgende at deltage i en let frokost. Ejgil Nielsen blev valgt som dirigent, og ledede slagets gang, som i øvrigt foregik stille og roligt, der var ingen debat om formandens beretning. Efter fremlæggelse af beretningen gav Jesper Bronée forsamlingen en god orientering om Brandfolkenes Organisations nuværende situation. Der var til generalforsamlingen indsendt forslag, som lød på, at ændre vedtægternes 2 til den gamle tekst vedrørende optagelse af medlemmer. Baggrunden for forslaget var, at der i årets løb har været flere, der har givet udtryk for, at de synes, det skulle være muligt for de gamle kollegaer, der er pensioneret med et andet fagligt tilhørsforhold end Brandfolkenes Organisation, at være med i seniorklubben. Vedtægterne blev sidste år ændret, fordi seniorklubben er en klub under BO. og da BO. blev afvist af FOA og flyttede ind i huset hos Chaufførernes Fagforening under 3F, mente vi, at for at kunne benytte lokaliteterne i huset, så var det nødvendigt at foretage en lovændring. Formanden for Chaufførernes Fagforening Jacob Andersen er blevet forelagt forslaget, og har meddelt, at der fra Chaufførernes Fagforening ikke er indvendinger mod, at vi indfører den gamle 2 i vores love som siger: 2. Klubben optager som medlemmer samtlige efterlønsmodtagere og pensionister afgået fra de Storkøbenhavnske brandvæsener. Aktive indenfor samme område kan optages som passive medlemmer. Forslaget blev vedtaget. Valg til bestyrelsen. Næstformand Erik Christensen havde meddelt, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen. Erik blev valgt i 1999, så det blev til 13 års bestyrelsesarbejde, som han skal have en stor tak for. Valget til bestyrelsen faldt på Erling Salhauge, som har været suppleant i 6 år, og til den ledige suppleant plads blev 176 Leif Jensen valgt. Efter generalforsamlingen var der almindelig hygge med et par stykker smørrebrød m.m. Bestyrelsen 2012 ser således ud Sven Præst Bent Wenneberg Bent Nielsen Erling Salhauge Leif Jensen Sommerudflugten 2012 går til Traktørstedet Højeruplund på Stevns klint torsdag den 7. juni. Programmet udsendes på mail og med post sidst i april måned. Fødselsdage i marts og april: 15/3 Lars Kruuse (Gentofte) Hasselvej 22, 3200 Helsinge, 70 år 16/3 Jørgen Andersen (610) Blommevej 2 A, 3060 Espergærde, 75 år 30/3 Otto Eriksen (65) Hestetangvej 36 B, 3520 Farum, 95 år 31/3 Bent Mindak (644) Møllevej 4 B, bolig 45, 4140 Borup, 75 år 6/4 Gunnar Jacobsen (660) Fjordvej 14, Hundested 75 år 7/4 Orla Tinghus (131) Pilebroen 13, 3770 Allinge 80 år 27/4 Vagn Lindhardt (29) Stilledal 20, Vanløse 85 år 29/4 Gunnar Hansen (621) Fuglebakkevej 92, 2. tv. Lejl. 1, 2000 Frederiksberg 75 år Næste møde i sæsonen er mandag den 5. marts kl til Sidste møde i sæsonen er mandag den 2. april kl til Husk at meddele, hvis du har fået adresse til: Har du et mobilnummer, da send det med på samme mail. Sven Præst

16 Indbygget brandsikkerhed Rockwool stenuld giver ekstra sikkerhed Rockwool stenuld har markedets suverænt bedste brandmodstandsevne. Den tåler over 1000 C og er klassificeret i den bedste brandklasse (klasse A, ubrændbar). Rockwool afgiver desuden ingen brændende dråber og minimal røg ved en brand. Disse afgørende egenskaber kan sikre, at mennesker kommer ud af bygningerne, og at slukningsmandskabet kan nå at slukke branden, inden bygningen overtændes og styrter sammen. Få mere at vide på 16

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation Information nr. 2/2012 Udsendt den 20. marts 2012 Indkaldelse til generalforsamling Brandfolkenes Organisation afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2012 klokken

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren

Viborg. Viborg d.17/10-2014. Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Til Bestyrelsen for Teknik og Service Sektoren Viborg FOA Viborg d.17/10-2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde mandag d. 27/10 kl. 16.30 Grønnegade 13, lokale 7, 1.sal Tilstede: Michael, John, Verner,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Formandens beretning 2011

Formandens beretning 2011 Formandens beretning 2011 Jeg vil gerne byde velkommen til deltagerne på Generalforsamlingen. Et år hvor vi som forening, har været i en stor udvikling som forening, jeg tænker her på retssagen med Chaps

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København

Fra Kommunikationsgruppen Anne Holten Nielsen, Specialkonsulent, København REFERAT REFERAT: af F-Med Det Fælles Beredskab d. 2.6.2015 Dato: 2. juni Tid: 9:00 11:00 Sted: Kbh. Rådhus - Udvalgsværelse D, 1. sal vær. 103 Mødedeltagere: Fra medarbejdersiden: Hannibal Christensen,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

Vedtægter for. BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vedtægter for BRANDVÆSENETS IDRÆTSFORENING Medlem af Firmaidræt Storkøbenhavn Medlem af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund Side 1 af 6 1. Foreningens navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Ry Rideklub

Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub Vedtægter for Ry Rideklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er: Hjemsted: Ry Rideklub. Ry Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme interessen for hestesporten ved afholdelse

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Vedtægter Navn og Formål. 1. Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune. 2. Klubbens formål er: At fremme interessen for ridesporten

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere