KLAP-job til førtidspensionister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAP-job til førtidspensionister"

Transkript

1 EVALUERING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Hovedrapport Juni 2017 Jesper Pedersen

2 Indhold 1 Indledning og formål Opsummering Indsatsen for førtidspensionister i job Det fremtidige samarbejde om førtidspensionister Jobcentrenes indsats Prioritering af indsatsen Oversigt over jobcentrenes indsats Oplysning om muligheden for job med løntilskud Samarbejde med andre afdelinger Håndtering af førtidspensionisternes rettigheder Ret til samtale Ret til opfølgning Skal KLAP følge op? Rimelighedskravets betydning Samarbejdet med KLAP Jobcentrenes samarbejde med KLAP Hvem finder jobbet? Værdien af KLAP Førtidspensionisternes løn Hvad hvis et KLAP-job koster? Konkurrencen om småjob Bilag interviewoversigt

3 1. Indledning og formål KLAP er et projekt under Landsforeningen LEV 1, som finder job til mennesker med kognitive vanskeligheder, der modtager førtidspension. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har kognitive vanskeligheder som konsekvens af udviklingshæmning, autisme, spasticitet, epilepsi, muskelsvind, erhvervet hjerneskade eller anden form for handicap, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. KLAP er finansieret af satspuljemidlerne i 2009, 2011 og Der er afsat 10,0 mio. kr. til projektet for hvert af årene Kommuner, virksomheder og borgere modtager indsatsen uden beregning. Formålet med evalueringen er at afdække, hvordan KLAP samarbejder med jobcentrene, at beskrive det gode samarbejde og udarbejde scenarier for det fremtidige samarbejde med jobcentrene. Der er således ikke fokus på KLAPs indsats for målgruppen og samarbejdet med virksomhederne. Der er gennemført 20 telefoninterviews med medarbejdere og ledere i 11 jobcentre. Kriteriet for udvælgelsen af jobcentre er, at halvdelen har et tæt samarbejde med KLAP, mens der i den anden halvdel er et mindre tæt samarbejde. Der er tale om jobcentrene Billund, Bornholm, Gribskov, Kalundborg, Middelfart, Odense, Struer, Syddjurs, Viborg, Vallensbæk og Aarhus. Jobcentrenes indsats for førtidspensionister er beskrevet, fordi den har betydning for, hvor meget og hvordan KLAP inddrages i arbejdet. Derudover er der gennemført fokusgruppeinterviews med projektleder og KLAP-konsulenter. Udkast til rapport har været til kommentering hos de interviewede og KLAPs projektledelse. Bemærk, at de deltagende jobcentre i undersøgelsen ikke er repræsentative for indsatsen i Danmark i den forstand, at vi ikke ved hvorvidt de resterende jobcentre i Danmark prioriterer og håndterer indsatsen for førtidspensionister, der ønsker job. Til gengæld giver interviewene et godt billede af, hvordan jobcentrene på forskellig vis prioriterer og håndterer indsatsen, herunder samarbejdet med KLAP. Det er Cabis vurdering, at undersøgelsen giver et dækkende billede af jobcentrenes forskellighed. Jesper Pedersen har ansvaret for ungeområdet hos Cabi. Derudover arbejder han løbende med samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder og har udarbejdet adskillige evalueringer og analyser af beskæftigelsesindsatsen, herunder tværgående indsatser. 1 LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede dannet i

4 2. Opsummering I det følgende opsummeres undersøgelsens resultater først hvordan jobcentrene arbejder med job til førtidspensionister, herunder hvordan KLAP involveres i samarbejdet, og endelig beskrives mulighederne for det fremtidige samarbejde om førtidspensionister Indsatsen for førtidspensionister i job KLAP har ifølge jobcentrene fundet en niche ved at hjælpe førtidspensionister med at finde et job og være opsøgende på virksomhederne for at finde jobbene en opgave, som som jobcentrene ikke er forpligtiget til at løse, udover at give råd og vejledning samt etablere jobbet, når det er fundet. Nedenfor er tegnet en minimumsmodel for jobcentrenes indsats, hvori KLAP udover borgeren selv bliver den aktør, der kan hjælpe borgeren med at finde job. De jobcentre der arbejder efter denne, er samtidig de jobcentre der giver udtryk for, at de har få henvendelser. 2 Dog giver Jobcenter Vallensbæk udtryk for, at de gennem årene har opbygget en god tradition, så muligheden er kendt blandt borgerne og samarbejdsparterne. KLAP varetager her alt det indledende arbejde, indtil jobbet skal etableres. Fire af de interviewede jobcentre har udvidet indsatsen ved at gøre en aktiv indsats for at informere førtidspensionisterne og samarbejdspartnere om muligheden for job med løntilskud og ved at hjælpe med at finde jobbet. De har opbygget en tradition, der gør, at flere førtidspensionister henvender sig om hjælp til at finde et job. Jobcentrene har forskellige strategier over for førtidspensionister. Fælles for disse er, at det ikke er en kernemålgruppe, fordi førtidspensionister er sikret forsørgelse og ikke skal stå til rådighed. Indsatsen fylder meget lidt i jobcentrene, og derfor er det i flere af de interviewede jobcentre enten førtidspensionisterne selv der skal finde jobbet eller at få hjælp af KLAP. Job til førtidspensionister minimumsmodellen for jobcentre skal-indsatsen ØNSKE OM JOB Førtidspensionisten henvender sig med ønske om et job JOBSØGNING Førtidspensionisten skal selv finde job eller henvende sig til KLAP. Jobcenter vejleder evt. borgeren. ETABLERING Førtidspensionisten eller KLAP henvender sig til jobcentret med et konkret job, hvorefter kommunen varetager sagsbehandlingen OPFØLGNING Jobcentret sender brev til virksomhed. Hvis virksomhed eller førtidspensionisten ønsker det, afholdes en fysisk samtale. 2 Der findes ikke oversigter over antal henvendelser i jobcentrene. 4

5 2.2. Det fremtidige samarbejde om førtidspensionister På baggrund af evalueringen kan der peges på nogle områder, hvor KLAP kan styrke indsatsen for job til førtidspensionister: Arbejd med kommunernes ildsjæle og de politiske baglande De jobcentre der har en aktiv indsats over for førtidspensionister og et tæt samarbejde med KLAP, har fået opbygget indsatsen, enten gennem politisk prioritering eller ildsjæle blandt ledere og medarbejdere i jobcentret, socialafdelingen, handicapråd mm. Styrk det opsøgende arbejde overfor førtidspensionister KLAP kan understøtte det opsøgende arbejde overfor førtidspensionister, så flere ønsker hjælp til at finde job. Det opsøgende arbejde kan foregå i samarbejde med flere parter udover jobcentret, fx handicaprådet, tilbud i socialafdelingen og bostøtter. Styrk den individuelle jobsøgning KLAP har fokus på at finde job i detailbranchens større kæder. I nogle kommuner hjælper KLAP også førtidspensionister individuelt med at søge job, og der er kommuner, der er opmærksomme på, at KLAP er gode til at arbejde med fx udviklingshæmmede. Der er således mulighed for at udvide jobporteføljen. Småjobs er ikke forbeholdt førtidspensionister og fleksjobledige Der er ikke blot konkurrence mellem fleksjobbere og førtidspensionister. Jobcentrene er begyndt at tilbyde aktivitetsparate og andre udsatte borgere småjob. Nogle jobcentre laver kampagner over for virksomhederne på tværs af ydelsesgrupper og slår småjob op, som alle kan søge. Det kan udfordre KLAP, der kun slår job op til førtidspensionister. Job til førtidspensionister må ikke koste Lederne i jobcentrene melder i interviewene tilbage, at de ikke vil betale for en indsats, der ikke er lovpligtig. De har rigeligt med andre målgrupper, der har brug for ekstra indsats. Samtidig er der nogle af de interviewede ledere og medarbejdere, der giver udtryk for, at det vil være rigtigt ærgerligt, hvis de ikke længere kan henvise til KLAP. Kan det betale sig? Jobcentrene kan ikke se et økonomisk incitament til at få førtidspensionister i job. Hvis flere skal overbevises om at tilbyde førtidspensionister et job, kunne en business case være med til at synligøre den kommunaløkonomiske gevinst ved, at førtidspensionister kommer i job. Opfølgning vil kunne forebygge frafald Personlig opfølgning efter behov prioriteres ikke i jobcentrene, fordi det er en kan-opgave udover det lovpligtige. Enkelte af de interviewede medarbejdere giver udtryk for, at de har mange gengangere blandt jobsøgerne, som kunne have været fastholdt i deres oprindelige job. En mulighed kunne være, at KLAP konsulenten tilbyder sig som personlig assistent eller mentor for at forebygge frafald. Hvorvidt jobcentrene skal investere i forebyggelse af frafald, vil kræve en beregning af, om det kan betale sig. Job til førtidspensionister Den udvidede model for jobcentre ØNSKE OM JOB Kommunen er opsøgende over for førtidspensionister så flere henvender sig med eller uden job SAMTALE Førtidspensionisten tilbydes vejledende samtale JOBSØGNING Borgeren selv, KLAP, jobcentrets virksomhedskonsulent eller sambejdspartner finder jobbet ETABLERING Når jobbet er fundet fortager jobcentret sagsbehandlingen OPFØLGNING Jobcentret sender brev eller ringer til virksomheden Hvis virksomhed eller førtidspensionisten ønsker det, afholdes en fysisk samtale. 5

6 3. Jobcentrenes indsats Jobcentrenes indsats for at finde job til førtidspensionister beskrives i dette afsnit for at kunne illustrere KLAPs rolle i indsatsen og jobcentrenes samarbejde med KLAP (afsnit 4). Indsatsen for at finde job til førtidspensionister er en frivillig opgave for jobcentrene (kan-opgave). Dog er de forpligtede til at give vejledende samtaler, etablere løntilskudsjobbet og følge op på ansættelsen (skal-opgaven). I det følgende afsnit beskrives, hvordan de 11 jobcentre prioriterer og håndterer indsatsen (afsnit 3.1 og 3.2), og hvordan de oplyser om muligheden for job med løntilskud til førtidspensionister (afsnit 3.3). I afsnit 3.4 beskrives jobcentrets samarbejde med socialafdelingen, og i afsnit 3.5 beskrives jobcentrenes praksis med hensyn til førtidspensionisternes ret til samtaler og opfølgning. Her beskrives også jobcentrenes syn på KLAPs eventuelle rolle i opfølgningen. Endelig beskrives rimelighedskravets betydning for etableringen af job med løntilskud i afsnit Prioritering af indsatsen Job med løntilskud til førtidspensionister fylder ikke meget i de interviewede jobcentre, da der ikke er et krav om beskæftigelse overfor borgere, der har fået tilkendt førtidspension. I de fleste jobcentre er det medarbejdere der sidder enten med fleksjob eller en bredere palette af funktioner, der har som biopgave at servicere borgere og virksomheder, der kontakter kommunen. Jobcenter Aarhus er det eneste jobcenter, der har en fuldtidsansat medarbejder, der servicerer førtidspensionister og virksomheder. På Bornholm deler to medarbejdere en halvtidsstilling, som har til formål at hjælpe førtidspensionister i job. Det fylder meget mindre hos resten af de interviewede jobcentre. Syv af de interviewede jobcentre (Billund, Gribskov, Middelfart, Odense, Struer, Syddjurs og Vallensbæk) gør en minimumsindsats, dvs. de taler med de borgere der henvender sig, men beder dem om selv at finde et job eller henvende sig til KLAP, og når de har fundet jobbet, hjælper de med etableringen. Jeg giver råd og vejledning om job. Det er op til dem selv at finde arbejdet, men de kan ringe, hvis de har spørgsmål. Vi hjælper ikke med at finde job. Det er ikke lovpligtigt. Jobcentermedarbejder Jeg vejleder borgeren i vores politik omkring jobsøgning, nemlig at de skal henvende sig til KLAP. Fire af de interviewede jobcentre (Viborg, Kalundborg, Bornholm og Aarhus) gør mere, end lovgivningen foreskriver. De har afsat ressourcer til at være mere opsøgende og hjælpe førtidspensionister med at finde et job. På Bornholm og i Aarhus er det en politisk og ledelsesmæssig prioritering, mens arbejdet i Viborg og Kalundborg er en beslutning nedefra med en aktiv indsats blandt ildsjæle i jobcentret og hos samarbejdspartnerne, en indsats, som nu bakkes op af jobcenterledelsen. I Kalundborg udtaler lederen af virksomhedsservice: Det er en niche. Vi har et godt samarbejde med det lokale handicapråd og vil gerne hjælpe. Det ligger i udkanten af at servicere virksomhederne. Men der er et stort potentiale, da vi har 2500 førtidspensionister Vi er en lille lokal kommune, hvor formanden for det lokale handicapråd sidder i 3F. Vi ser det som en fælles indsats. Sekretariatschefen i jobcentret er også med i handicaprådet. De nøglepersoner vi er, ser det som en fælles opgave. Det er nogen der har taget det her til sig, for hvem der er vigtigt Oversigt over jobcentrenes indsats I det følgende er udarbejdet to oversigter over jobcentrenes indsats for at kunne illustrere KLAPs rolle. Den første oversigt indeholder jobcentre der har prioritereret at være opsøgende og hjælpe førtidspensionister med at finde job, mens den anden oversigt indeholder de jobcentre der har valgt en minimumsindsats med vejledning og hjælp til etablering, når løntilskudsjobbet er fundet. Ledelsen har besluttet, at dem der vil have et job, selv skal finde det. Når de har et job, så hjælper vi dem. Jobcentermedarbejder Det er underprioriteret. Så det er meget rart at kunne sende det videre til KLAP. Jobcentermedarbejder 6

7 Jobcentre Organisering i jobcentret Opsøgende på virsomheder* Opsøgende overfor førtidspensionister** Finder job*** Samarbejdet med KLAP Bornholm Der er bevilget et halvt årsværk til arbejdet med førtidspensionister til to medarbejdere i fleksjobteam, som varetager sagsbehandling samt dialog med borgere og virksomheder. Ja Ja Ja Meget lidt samarbejde med KLAP. Finder selv jobbene til dem der henvender sig på jobcentret. Kalundborg En medarbejder som varetager sagsbehandling, samt dialog med borgere og virksomheder. Medarbejderen kan trække på tre yderligere kolleger. Handicapråd og fagbevægelse støtter aktivt op. Nej Ja Ja % sendes videre til KLAP. KLAP deltager på informationsmøder med førtidspensionister. Viborg Tre virksomhedskonsulenter, som modtager henvendelser og som varetager sagsbehandlingen. Jobcentret rådgiver om jobsøgning og CV. Ja Ja Ja Jobcentret hjælper med at finde job, hvis det vurderes at være nødvendigt, men som udgangspunkt henvises til KLAP eller til, at borgeren selv finder et job. Aarhus Halvanden fuldtidsmedarbejder, som udelukkende arbejder med førtidspensionister, og som også finder jobs til førtidspensionister. Myndighedssagsbehandlerne overtager efter etablering af jobbet. Ja Ja Ja Visiterer til KLAPjob inden for detailbranchen. Finder job til resten der ikke selv kan. Tabel 1: Jobcentre som gør en ekstra indsats (kan-indsatsen) Fire af de interviewede jobcentre gør en ekstraordinær indsats i arbejdet med at finde job til førtidspensionister. Jobcenter Aarhus og Bornholm er de eneste jobcentre, der har øremærkede årsværk til arbejdet. De øvrige jobcentermedarbejdere har det som et bijob ved siden af deres primære funktion. * Gennem kampagner eller virksomhedskonsulenternes opsøgende arbejde ** Bortset fra webside og til rehabiliteringsmøde. *** Hvis nej, betyder det at alle borgere selv skal finde jobbet eller få hjælp af KLAP 7

8 Jobcentre Ressourcer i jobcentret Opsøgende på virsomheder* Opsøgende overfor førtidspensionister** Finder job*** Samarbejdet med KLAP Billund To medarbejdere, som varetager sagsbehandling og dialog med borgerne. Hjælper nogle gange med at finde virksomheder, men har ikke tid til at være opsøgende. Nej Nej (Ja) Få henvendelser. Henviser borgere til KLAP/ KLAP kommer selv med borgere og aftaler, hvor borgeren selv har henvendt sig til KLAP. En medarbejder tager imod henvendelser og opretter job, hvorefter sagsbehandler overtager. Nej Nej Få henvendelser. Opretter job, som KLAP kommer med. Henviser ikke til KLAP. Gribskov Middelfart En medarbejder som modtager henvendelser, og som varetager sagsbehandlingen. Hjælper enkelte borgere med jobsøgning. Nej Nej (Ja) Få henvendelser. Det er KLAP der henvender sig til jobcentret, når der er fundet et job. Borgere der ønsker job skal selv tage kontakt til KLAP. Odense Delt ud på fire medarbejdere som modtager henvendelser og som varetager sagsbehandlingen Nej Nej Nej Relativt få henvendelser. Visiterer alle der skal have hjælp til at finde et job til KLAP. Struer En medarbejder som modtager henvendelser og som varetager sagsbehandlingen Nej Nej Nej Få henvendelser. Er begyndt at henvise borgere til KLAP. Syddjurs Nej Nej Nej Få henvendelser. Visiterer alle der skal have hjælp til at finde job til KLAP. En medarbejder som modtager henvendelser og som varetager sagsbehandlingen Vallensbæk (og Ishøj) En medarbejder som modtager henvendelser, henviser til KLAP, varetager sagsbehandlingen, opretter og følger op på job Nej Nej Nej KLAP varetager alt det indledende arbejde, herunder vejledende samtaler, praktik, indtastning i VITAS mv. Tabel 2 oversigt over jobcentre som gør en minimumsindsats skal-indsatsen Følgende jobcentre er ikke opsøgende og hjælper ikke, eller i begrænset omfang, førtidspensionister med at finde job. De medarbejdere der er afsat til opgaven har det som en lille del af deres job. Kendetegnende for disse jobcentre er, at der er få henvendelser fra borgere der ønsker job, bortset fra Vallensbæk, som har opbygget en tradition i kommunen, hvor muligheden er alment kendte, og hvor KLAP varetager alt det indledende arbejde op til den formelle etablering af jobbet. * Gennem kampanger eller virksomhedskonsulenternes opsøgende arbejde ** Bortset fra webside og til rehabiliteringsmøde. *** Hvis nej, betyder det at alle borgere selv skal finde jobbet eller få hjælp af KLAP 8

9 3.3. Oplysning om muligheden for job med løntilskud Alle de interviewede jobcentre oplyser om muligheden for job med løntilskud til førtidspensionister på deres webside og oplyser om muligheden ved tilkendelsen af førtidspension. Syv af de interviewede jobcentre (Billund, Gribskov, Middelfart, Odense, Struer, Syddjurs og Vallænsbæk) gør ikke en ekstra indsats for at oplyse deres om muligheden for job med løntilskud. Vi har ikke løbende kontakt. De er ikke en del af vores system længere. Vi har ikke en lovmæssig forpligtelse. De syv jobcentre gør heller ikke en ekstra indsats for at oplyse virksomhederne om muligheden for job med løntilskud. Vi har ganske få henvendelser 2-3 stykker på 3 måneder. Jeg håber, det skyldes, at førtidspensionisterne ikke har en arbejdsevne. Jobcentret gør ikke noget aktivt Vi opsøger ikke virksomheder. Bornholm, Kalundborg og Aarhus gør en ekstra indsats for at oplyse førtidspensionister om muligheden for at finde et job, enten på ordinære vilkår, med løntilskud eller som fleksjob. I Aarhus har man gjort en indsats i mange år og oplyser stadig om muligheden i bladet VITAL, der udsendes til byens førtidspensionister. Det er ifølge den interviewede medarbejder alment kendt i Aarhus, at man som førtidspensionist kan kontakte jobcentret og få hjælp til at finde et job. Jobcenter Kalundborg har haft 2500 førtidspensionister inde til store fælles arrangementer med 40 borgere ad gangen, hvor virksomheder også har deltaget. Der har de fået briefing om, hvordan de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. KLAP deltog også på disse møder. Jobcenter Bornholm har kontaktet en del førtidspensionister, deler budskabet på de sociale medier og i pressen, og har skrevet direkte ud til borgerne. De har ligeledes afholdt et informationsmøde for udviklingshæmmede borgere. Jobcentret slår løbende job op målrettet førtidspensionister, og har udarbejdet en folder til førtidspensionister og virksomheder. Dette arbejde har givet flere henvendelser, men ikke så mange, som de havde regnet med. BREV TIL FØRTIDSPENSIONISTER PÅ BORNHOLM Kære førtidspensionist Vi ved at en del mennesker på førtidspension stadig har lyst til i et eller andet omfang at bidrage på arbejdsmarkedet med det de magter og blive en del fællesskabet. Vi tillader os derfor at skrive til dig for at informere om, at du gerne må arbejde lidt ved siden af din pension, hvis du har lyst, uden at det får konsekvenser for din pension. Det er helt frivilligt om du har lyst til dette, men vi vil gerne med dette brev sikre os, at du er klar over denne mulighed. Ligeledes kan vi oplyse dig om, at du ret til op til 3 afklarende råd- og vejledningssamtaler på jobcenteret, hvor vi sammen kan drøfte dine muligheder. Har du en støttekontaktperson eller brug for anden bisidder, er de naturligvis også velkomne til at deltage. Vi har vedlagt en folder til dig, der fortæller lidt mere om, hvilke muligheder der er for dig som førtidspensionist i forhold til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Husk endelig på, at det er helt frivilligt om det er noget du ønsker. Med venlig hilsen Jobcenter Bornholm 9

10 3.4. Samarbejde med andre afdelinger Alle de interviewede medarbejdere har kontakter i andre afdelinger, som henvender sig med førtidspensionister der har jobønsker. Men i de fleste kommuner er denne kontakt meget løs og sporadisk, og det er i de fleste kommuner sjældent, at jobcentret bliver kontaktet af kolleger i socialafdelingen om førtidspensionisters jobønsker. De jobcentre, som gør en aktiv indsats for at oplyse om muligheden for job til førtidspensionister (Viborg, Kalundborg, Bornholm og Aarhus), er samtidig de jobcentre der har tættere samarbejde med kolleger i socialforvaltningen om førtidspensionister. Samarbejdet med socialafdelingen kan finde sted, når der er brug for en afklaring af, om førtidspensionisten har brug for beskyttet beskæftigelse, eller om vedkommende kan klare et job på en rigtig arbejdsplads. Derudover er det i de nævnte kommuner alment kendt blandt bostøtter, at de kan henvende sig på jobcentret om jobmuligheder. Mange af dem vi har kontakt med kommer fx fra socialafdelingen, de kender muligheden, når de kan se det virker, så gør de det igen Jobcenterleder. Vi samarbejder med socialafdelingen og laver afklaring, om det er beskyttet beskæftigelse eller beskæftigelse. Vi har også samarbejdet med Børn og familieafdelingen, der vurderer, at der kunne være en mulighed. Endelig kommer der også via bostøtter. Nej vi har ikke samarbejde med Socialafdelingen. Nogen gange er der en støttekontaktperson indover. De er nogle gange med til møde, når vi skal oprette job Håndtering af førtidspensionisternes rettigheder Selv om arbejdet med job til førtidspensionister overvejende er en kan-opgave i jobcentrene, er jobcentrene forpligtet til at gennemføre samtaler med de førtidspensionister der ønsker det, samt at etablere job med løntilskud og følge op, når der en aftale mellem en førtidspensionist og en virksomhed. I det følgende beskrives, hvordan jobcentrene håndterer retten til hhv. samtaler og opfølgning på jobetablering Ret til samtale Førtidspensionister har ret til tre samtaler. Denne ret håndteres forskelligt i jobcentrene: Nogle af de interviewede jobcentermedarbejdere var ikke bekendt med denne rettighed og henviser til KLAP for yderligere vejledning. Andre joncentre tilbyder vejleding på forskellig vis, enten via telefon eller fysiske samtaler. Flere af medarbejderne giver udtryk for, at de ofte kan klare vejledningen på 1-2 samtaler. De jobcentermedarbejdere der ikke tilbyder vejledning, har udtalt følgende: Pas! Det har jeg ikke været opmærksom på. Puha det gør vi ikke noget ved. Jeg er usikker. Det må være pensionsteamets opgave. Vi har ikke sagsbehandlingen overfor pensionsmodtagere, vi har forpligtelsen ved ansættelse. KLAP varetager alt det indledende arbejde, herunder vejledning. De jobcentre der giver vejledende samtaler, håndterer retten til samtaler forskelligt, og gør det efter behov: De har ret til tre samtaler. Det er som regel ikke nødvendigt. Efter 1-2 samtaler finder vi jobbet. Når jeg får en sag, håndholder jeg dem, indtil det lykkedes. Det er ikke sådan jeg siger: nu får du tre samtaler- og så får du en praktik. Nogle gange tager det lidt længere tid, og så er der en åbning. De får et lidt bredere tilbud end lovgivningen her i vores kommune. Vi vejleder om muligheder. De får en opgave med at ringe til Udbetaling Danmark. Hvis de ikke selv kan, må de spørge en i netværket. Og de får en opgave med at se på, hvad de brændende ønsker sig at arbejde med. Det skal være dem selv der åbner op. Men mange kan ikke. De vender typisk tilbage og spørger, om jeg kan hjælpe dem. Så har jeg dem inde i jobbutikken og ser på, hvad de brænder for. 2 % kan selv. Resten skal vi hjælpe med. Så gør vi det, at vi laver en praktik på 2-6 uger og foretager en forventningsafstemning med virksomheden % sender vi videre til KLAP Ret til opfølgning Førtidspensionister der er i job med løntilskud, har ret til opfølgning. Alle jobcentrene foretager opfølgning, som oftest ved at jobcentret sender et brev til virksomheden og førtidspensionisten med et skema til udfyldning. De virksomheder og førtidspensionister, der ønsker en personlig samtale, tilbydes dette. Vi foretager skriftlig opfølgning en gang om året. Virksomheden får et spørgeskema, som udfyldes af virksomhed og borger. Bortset fra når virksomheden ringer. Jobcenter Struer foretager opfølgning via telefon eller aftalt møde på virksomheden. Jobcenter Syddjurs kalder førtidspensionisten ind til en samtale en gang om året og spørger, om der er brug for et besøg på arbejdspladsen. Jobcenter Vallensbæk foretager altid en personlig opfølgning efter et halvt år. Jobcenter Viborg har uddelegeret opfølgningen til Socialafdelingen. 10

11 Første opfølgning sker efter et halvt år, hvor vi sender et skema ud til virksomheden, som borger og virksomhed udfylder, og hvor de har mulighed for et møde. Hvis nogle ringer uden om skemaet, tager vi også derud. Vi prøver at løse, hvis der er problemer. Vi kalder dem ind til samtale en gang om året og spørger, om der behov for et besøg på arbejdspladsen. Fx om der er behov for hjælpemidler, og forholdet til chefen. Opfølgningen bliver behandlet på lige fod med fleksjobborgere, bare oftere Skal KLAP følge op? Jobcentermedarbejderne er blevet spurgt, om det ville give mening, hvis KLAP-konsulenten fulgte op. De fleste er positive, men ser det ikke som en ydelse, jobcentret vil betale for. De kunne de da sikkert gøre. Vi henvender os ikke personligt. Enhver personlig henvendelse vil være at foretrække. En lille effekt ville det nok have Enkelte påpeger, at det ikke er en jobcenteropgave, fordi førtidspensionisten har en forsørgelse af falde tilbage på. Det er virkelig ressourcekrævende. Det er ikke en gruppe vi skal arbejde med. De har deres forsørgelse, de kan falde tilbage på. Jobcenterleder. Medarbejderen i jobcenter Aarhus fortæller, at hun har mange gengangere, dvs. borgere der falder fra, som ønsker nyt job hvorfor hun skal begynde forfra. Hun mener, at opfølgning ville have en positiv effekt. Det vil være en god ide, hvis KLAP følger op. Der er nogle, der glemmer at ringe, hvis de har problemer, og så kan KLAP finde dem. Vil gerne mere fastholdelse. Jeg har mange gengangere. De har et mønster, hvor de giver op. Nogle melder sig ud af samfundet. En leder påpeger, at opfølgningen kun skal finde sted, hvis der er behov for noget ekstra, fx en Personlig Assistent elle en mentor, som KLAP kunne udbyde som en funktion, som jobcentret kunne købe. Det er ikke den generelle opfølgning. Det er der hvor der er særlige behov, hvor man skal gøre en understøttende indsats. De har specialviden med hvad man skal være opmærksom på. Jobcenterleder Rimelighedskravets betydning Jobcentermedarbejderne er blevet spurgt om rimelighedskravets betydning, fordi KLAP-konsulenterne i enkelte tilfælde oplever, at virksomheden har reserveret pladserne til en bestemt målgruppe i jobcentret, og der dermed ikke er plads til at ansætte en førtidspensionist. Rimelighedskravet gælder for personer i virksomhedspraktik og løntilskud, herunder job med løntilskud til førtidspensionister. Fleksjob er undtaget. De fleste af de interviewede jobcentre svarer, at rimelighedskravet ikke spiller en rolle, og hvis det gør i et enkelt tilfælde, søger de om dispensation hos RAR. 3 De jobcentre der ikke ser et problem udtaler bl.a.: Det spiller ikke nogen rolle. Vi stiller os ikke i vejen, når de kommer med et job. Nej, vi har ikke svært ved at skaffe praktikpladser. Jobcenterleder. Enkelte jobcentre tilkendegiver, at det i enkelte tilfælde kan være et problem, hvis virksomheden er mindre, og der er en aftale om, at virksomheden har faste praktikpladser til ledige i jobcentret. Vores virksomhedscentre har faste pladser. Hvis pladserne er brugt er der ikke plads. Men de fleste virksomheder er større og har flere pladser. Jobcenterleder. De søger da om dispensation fra rimelighedskravet for ikke at spærre for praktikpladser: Det er et problem, for det blokerer for virksomhedspraktik. De arbejder måske 4 timer om ugen 50 %. Det er ærgerligt, det blokerer for andre. Det er forsvindende få virksomheder, der kan leve af at have flere førtidspensionister ansat Der er nogle virksomheder særligt turistvirksomheder, hvor pladser bliver optaget. Det løser vi ved at søge dispensation. De vil også gerne være praktiksted. En jobcenterleder har gjort opmærksom på problematikken overfor bl.a. Kochudvalget: Vi overholder forholdstalskravene. Vi har et ønske om de ikke skal indgå. Jeg har gjort opmærksom på det over fx for Kochudvalget. Jobcenterleder. 3 Det regionale arbejdsmarkedsråd kan i henhold til Bekendtgørelse nr. 473 af 25. maj 2016 om forsøg på beskæftigelsesområdet dispensere fra rimelighedskravet, når førtidspensionister ansættes med løntilskud i offentlige og private virksomheder. Dispensationen gives på baggrund af ansøgning fra kommunen/jobcentret. 11

12 4. Samarbejdet med KLAP I dette afsnit beskrives jobcentrenes samarbejde med KLAP, hvem der finder jobbet, jobcentrenes vurdering af KLAPS værdi, deres vurdering af førtidspensionisternes løn, og hvad de siger til, hvis KLAPs ydelser begyndte at koste Jobcentrenes samarbejde med KLAP Jobcentrene er blevet spurgt til deres samarbejde med KLAP. De samarbejder på forskellig vis med KLAP om job til førtidspensionister. Kendetegnende for de jobcentre, der ikke er opsøgende, er, at det er KLAP eller borgerne der kommer med jobbene til etablering, og at der er få henvendelser, bortset fra Jobcenter Vallensbæk, der lader KLAP varetage alt det indledende arbejde. Nogle jobcentre henviser til KLAP, når borgere ønsker hjælp, andre beder dem selv finde det. Der kan være små nuanceforskelle i samarbejdet med KLAP. Det er fint, der er nogle der kan hjælpe disse borgere med at finde et job. Vi gør ikke noget aktivt for at opsøge borgerne. Hvis borgere og virksomheder selv kan aftale med godkendelse fra faglig organisation, så skal der ikke flere på banen. Det er super fint. Det er skønt, der nogle der kan gøre det, når vi nu ikke selv har ressourcer til selv at gøre det. KLAP har en berettigelse, ellers skulle de finde jobbet selv. Den lille kontakt vi har, den fungerer fint. Det fungerer godt. Det er godt for jobcentret. De har fået fat i målgrupper, som vi ikke havde set i jobcentret, fx udviklingshæmmede. Samarbejdet fungerer upåklageligt. KLAP laver så meget som muligligt. I det øjeblik jobbet er der, så overtager jeg sagen. Vi havde tidligere svært ved at komme igennem hos virksomhederne. Det var besværligt for virksomhederne. Nu løser vi i samarbejde med KLAP alle disse barrerier. Det er ikke ressourcetungt for virksomhederne. Jobcenterleder. Det fungerer fint. De retter jo bare henvendelse, og så ser vi om der skal laves en bevilling. Så det er ret gnidningsfrit Vi henviser ikke. Min erfaring er, at de får en bedre løn, når de søger selv. Jobcentermedarbejder De fire jobcentre der har en opsøgende indsats og selv hjælper førtidspensionister med at finde et job, har et forskelligartet samarbejde med KLAP. For alle jobcentre, på nær Bornholm, gælder, at KLAP udfylder et behov, som ikke er højt prioritereret i beskæftigelsesindsatsen. Hos jobcenter Aarhus finder KLAP job til førtidspensionister, der ønsker job inden for detailbranchen. Resten finder jobcentret selv. Jobcentermedarbejderen udtaler, at hun har sager nok til en KLAP-konsulent mere. Det kører bare, som det skal. Der kunne sagtens være en konsulent mere hos KLAP. Jeg kunne sagtens fodre ham. Hos jobcenter Kalundborg henviser jobcentret % af førtidspensionisterne der ønsker job. Jobcentret henviser ikke blot borgere til KLAP, men inddrager KLAP i det opsøgende arbejde, fx på informationsmøder for førtidspensionister. Samarbejdet er upåklageligt. KLAP skal lave så meget som muliligt. I det øjeblik jobbet er der, så overtager jeg sagen. Hos jobcenter Viborg overtager KLAP næsten alle førtidspensionister der ønsker job. De tager alle førtidspensionister. Det er mit indtryk, når en borger har særlige ønsker, så finder KLAP konsulenten ud af det, fx ved at finde en mindre virksomhed. Har fx en hos en kørelærer med værksted. Sådan har jeg mange forskellige. Jobcenter Bornholm, der har prioriteret en opsøgende indsats over for borgere og virksomheder, giver imidlertid udtryk for, at man har et mindre samarbejde med KLAP. Ifølge jobcentret skyldes det, at jobcentret har et bedre lokalt kendskab til virksomhederne og bedre kan lave en vedholdende indsats. Jobcentret kender virksomhederne, og der er ifølge jobcentret brug for at være til stede i lokalområdet, også efter aftalen er lavet, så der kan følges op, hvis det bliver nødvendigt. Jobcentret arbejder efter et forsigtighedsprincip, hvor jobcentret vil være sikker på, at de kan finde en kandidat, hvis der er fundet en jobåbning. Jobcentret mener, at KLAP arbejder efter et kvantitativt princip, hvor der skabes jobåbninger, som ikke altid kan besættes af førtidspensionister. 12

13 KLAP har ikke gjort en forskel, fordi vi gør det selv. KLAP har ikke samme relation til vores virksomheder. Vi har tætte samarbejdsrelationer. De ved ikke hvad der foregår. Vi har føling med, hvad der foregår på arbejdspladsen Vi har virksomheder med en samarbejdssamtale, som de dukker op på. Det er uhensigtsmæssigt. Vi har et crmsystem, så vi kan se, hvem der har været på besøg. Det kan KLAP ikke, og virksomhederne bliver forvirrede. Som anden aktør skal man sikre sig, hvad jobcentret har i gang med virksomheden Arbejdsdelingen med KLAP er svær. De har en meget klar kvantitativ målsætning, hvor de skal skabe et vist antal stillinger. Det clasher med vores forsigtighedsprincip. Jobcenterleder Hvem finder jobbet? I alle de interviewede kommuner er der borgerere, der selv finder jobbet, enten gennem vejledning eller helt af sig selv. Hvis borgeren ikke kan finde et job, kan der henvises til KLAP. Nogle jobcentre henviser alle førtidspensionister til KLAP, fordi de ikke selv opsøger virksomheder for at finde job til førtidspensionister. Andre jobcentre er selv opsøgende over for virksomhederne og anvender KLAP i særlige tilfælde. Fx har Aarhus den procedure, at alle der søger inden for detailbranchen henvises til KLAP, mens de hjælper resten selv. Det er dem der anvender os. Så hvis borger ringer og ikke selv har et job på hånden, så skal de selv ringe til KLAP Værdien af KLAP De interviewede jobcentermedarbejdere og ledere er blevet spurgt til værdien af KLAP. Ingen kan se en økonomisk gevinst for jobcentret, andet end at KLAP gør et stykke arbejde, som jobcentret slipper for. Enkelte af de interviewede kan se en kommunal økonomisk gevinst i form af, at førtidspensionister går fra beskyttet beskæftigelse til job i en virksomhed. De påpeger samtidig, at disse borgere forsat skal have støtte, når de kommer i et job på en ordinær virksomhed. Hvis det er nogen udviklingshæmmede vi har flyttet fra beskyttede værksteder ud i virkeligheden. Det er en omkostningstung støtte, som hele tiden er der. Til gengæld kan de alle se en værdi for den enkelte borger. Værdien er meget stor. Det har gjort en forskel for en persongruppe, der vender tilbage til arbejdsmarkedet. De får anerkendelse og realisme omkring hvordan man begår sig. Det er kommunens holdning, at de selv skal finde jobbet. 13

14 4.4. Førtidspensionisternes løn KLAP har lavet en landsdækkende aftale med 3F og HK, som repræsenterer ca. 95 % af de job KLAP har etableret. Lønniveauet er kr. i timen. KLAP-konsulenterne oplever i nogle tilfælde modstand fra jobcentermedarbejdere, fordi disse medarbejdere mener, at lønnen er for lav. Derfor er de interviewede medarbejdere og ledere er blevet spurgt om, hvad de synes om lønniveauet. De fleste synes, det er et passende niveau, mens der er enkelte, der er kritiske over for en fast ramme, og atter andre, der ikke har en mening. Det lyder ikke af meget, men ved også godt at de er udfordret. Jeg vil hverken sige det er for højt eller for lavt. Det synes jeg lyder meget fornuftigt. Tja, det ligesom en overenskomst fint så er man vel enige om det! Man kan have mange meninger. De har jo sikret forsørgelse. Jobcenterleder. Jeg har ikke noget imod aftalen, bare man har respekt for, at den enkelte borger får betalt for det arbejde de laver. Det er afhængigt af den enkelte borger i de enkelte opgaver. Hvis borger og arbejdsgiver er tilfredse, er det godt. Det kan give en ret til at holde pauser og arbejde i det tempo man kan. Som regel blander jeg mig ikke i løn. Jeg vejleder om det. Vi har ofte en snak med arbejdstager og virksomheder. Sammenholdt med at man også modtager en offentlig ydelse. Jeg holder mig i vejlederrollen. Jeg holder mig neutral. Der opstår næsten aldrig problemer. Har ikke fagbevægelsen indover. Har ikke haft udfordringer på det plan. Jeg synes de skulle kæmpe for bedre løn. Jeg kan se at de ligger tæt på minimumslønnen Hvad hvis et KLAP-job koster? De interviewede er blevet spurgt om, hvad de ville sige til, at kommunen skulle betale. De fleste er skeptiske. Nogle svarer, at de har selv har virksomhedskonsulenter, der ville kunne varetage opgaven, og andre svarer, at førtidspensionisterne ville få besked på at finde jobbet selv. Der er enkelte der ikke er afvisende, men de er tøvende, fordi job til førtidspensionister ikke har samme prioritet, som de ydelsesgrupper der skal stå til rådighed, og fordi der ikke er bevilliget penge til denne indsats. Det vil være en ny betragtning, hvis vi selv skulle betale for det. Det er mange af de samme virksomheder vi samarbejder med i forvejen. Så ville vi se, om det vil være mere rentabelt at gøre det selv. Vi har håndteret området uden KLAP, før de kom. Jobcenterleder. Jeg har virksomhedskonsulenter der kunne lave det samme. Jobcenterleder. Så ville vi gøre det selv. Vi har større volumen alligevel. Som udgangspunkt er det et nej, men vi vil selvfølgelig lave en beregning. Fx en bonusaftale. Jobcenterleder. Jeg tror ikke, vores kommune ville betale. Det ville forsætte i den gamle stil. Du kan godt henvende dig, men du skal finde dit job selv. Det vil være katastrofalt, hvis KLAP stopper. Jeg ene mand kan ikke servicere alle de butikker. Jeg tror ikke, kommunen ville kunne betale. Der er sparerunder, og på andre områder trækker man indsatsen hjem. Førtidspensionister er et kanområde. Der vil ikke komme en betaling, vurderer jeg. Så jeg tror ikke, der vil blive tilført ressourcer hvis KLAP stopper. Det ville vi helt klart ikke gøre. Det er der bestemt ikke penge til på budgetterne. Det er en gruppe, der er brugt mange ressourcer på. Det ville man ikke gøre igen. Jobcentermedarbejder En jobcenterleder anbefaler, at KLAP bør lave en business case på, hvorvidt det kan betale sig at få førtidspensionister i job. Det handler om at lave en business case på det. Hvad kan betale sig? Hvad kommer ind og ud? Jobcenterleder. 14

15 5. Konkurrencen om småjob Jobcentrene er blevet spurgt til konkurrencen mellem fleksjob og job med løntilskud til førtidspensionister. Flere af jobcentrene peger på, at der ikke blot er tale om en konkurrence mellem fleksjob og job med løntilskud, men om småjob generelt. Der er i den grad konkurrence om små jobs. Vi laver en kampagne her i foråret ift småjobs. Der regner vi også fleksjob og skånejob med. Vi skal have virksomhederne til at tænke anerledes. Vi både holdningsbearbejder indadtil og udadtil. Jobcenterleder. Der er jobcentre, der peger på, at fleksjobbere oplever, at job er forbeholdt førtidspensionister, og at førtidspensionister på den gamle ordning er bedre stillet, end dem der skal have fleksjob efter den nye ordning. Fleksjobberne oplever konkurrencen. De ville ønske, de kunne komme med i betragtning. Et lille fleksjob ligner et skånejob. Mange fleksjobbere har lavere arbejdsevne. Men vi prioriterer fleksjobbere pga. rådighedsforpligtelsen. Jobcenterleder. Den økonomiske struktur er mere fordelagtig for førtidspensionister. Vi er generelt presset på fleksjobområdet, fordi det stiger. Konkurrencen bliver øget. Vi har meget ringe effekt af ressourceforløb, så de ender i fleksjob. Det er de forbundne kar. Der sker et skvulp over i fleksjob. Samtidig opdager førtidspensionisterne fleksjob. Særligt gifte førtidspensionister. Den virkelige dyst er mellem småjob og fleksjob. Vi kan mærke de steder vi kommer ind, så har de taget en småjobber, der er mere fleksibel, fordi de ikke er så bundet. Jobcentermedarbejder Enkelte af jobcentrene peger på, at de er begyndt at tænke på tværs af målgrupper, når de er i dialog med virksomhederne om småjob, sådan at småjob både kan slås op til førtidspensionister, aktivitetsparate, borgere i ressourceforløb og borgere, der modtager ledighedsydelse. Fleksjobbere kan være irriteret over, et jobopslag er forbeholdt førtidspensionister. Vi er nu ved at etablere en platform til småjobs som ikke er forbeholdt en bestemt gruppe. Vi laver nogle gange dobbeltannonce på jobnet, som både gælder førtidspensionister og fleksjobbere. Interviewene viser at fokus på jobs med få timer er stigende. Det betyder et øget fokus på småjobs i jobcentrenes dialog med virksomhederne. Det er evaluators vurdering, at det vil betyde øget konkurrence om at finde opgaver i virksomhederne, som kan løses af ledige med forskellige ydelser. Nogle jobcentre vil i den forbindelse vælge en fælles strategi på tværs af målgrupper og finde job, som kan løses af ledige fra de forskellige ydelsesgrupper. 15

16 6. Bilag interviewoversigt Følgende jobcentermedarbejdere og ledere er blevet udvalgt. De er blevet udvalgt på baggrund af hvor tæt et samarbejde de har med KLAP, størrelse og geografisk placering. Jobcenter Nuværende Medarbejder Leder samarbejde Billund Tæt Grethe M Nielsen Laila Hansen Bornholm Mindre Mark Steger / Jan Rasmussen Dorthe Hansen Gribskov Mindre Sanne Nielsen Kalundborg Tæt Per Høgsberg Kenneth Alstrup Middelfart Mindre Mikael Rask Kia Lund McDermentt Odense Tæt Niels L. Christensen Mie Krøll Struer Mindre Malene Østergaard Helle Vadt Syddjurs Mindre Susanne Bøgh Harder Anne Røjkjær Vallensbæk Tæt Guli Södergreen Viborg Tæt Lene Møller Riise Claus Jensen Aarhus Tæt Vitta Schmidt Gitte Breinholt Bjerregaard

KLAP-job til førtidspensionister

KLAP-job til førtidspensionister EVALUERING SAMMENFATNING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Juni 2017 Jesper Pedersen 2 Sammenfatning Dette er en sammenfatning af hovedrapporten, hvor jobcentrenes

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Livskvalitet via beskæ-igelse - Inklusion på arbejdsmarkedet

Livskvalitet via beskæ-igelse - Inklusion på arbejdsmarkedet Livskvalitet via beskæ-igelse - Inklusion på arbejdsmarkedet KLAP Krea;v Langsigtet Arbejdsplanlægning Projektleder og Virksomhedskonsulent Claus Bergman Hansen Lidt om Landsforeningen LEV S;-et i 1952

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet 07-11-2016 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Venstre,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet Bilag 1 JobFirst Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 18. september 2015 J.nr. 15/04549 1. Baggrund Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Juni 2011 nr. 5 Førtidspensionister i job Initiativ for førtidspensionister, der ønsker job 1. april 20 startede Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde. I 16 kommuner får i alt ca. 23.000 førtidspensionister tilsendt et klippekort

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job. Handicapkonference Aalborg 7.

Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job. Handicapkonference Aalborg 7. Erfaringer fra modelprojekt i 4 kommuner + Det nye initiativ for førtidspensionister, der ønsker job Handicapkonference Aalborg 7. Oktober 2010 Indhold 1. Baggrund (viden og samfundsmæssig kontekst) 1.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar:

Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Spørgsmål som Handicaprådet gerne vil drøfte ved dialog med B&S ved dialog den 23. februar: Hvordan bliver der taget i mod nye borgere - herunder unge som kommer fra B&U og de borgere som i voksenalderen

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland

Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej. Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland Udfordringerne ved en dynamisk tilgang til arbejdsmarkedsindsatsen for dem der ikke selv kan finde vej Oplæg for BR Hovedstaden & Sjælland December 2011 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Det er dumt at lade være

Det er dumt at lade være Det er dumt at lade være Job med løntilskud er en god forretning for Peter, hans arbejdsgiver, kommunen og for det danske samfund. Det er dumt at lade være, når der i sandhed er tale om en win-win situation

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne

ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne Aarhus Esbjerg København Odense Randers AAlborg ET ARBEJDSLIV FOR ALLE - Udspil fra 6-byerne 6-byernes udspil til Carsten Koch-Ekspertudvalget 6-byerne bakker op om det øgede fokus på borgere, der ikke

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2)

Også førtidspensionister over 50 år, som ikke har modtaget brev om initiativet, har henvendt sig. (se side 2) MIDTVEJSNOTAT 1. Sammenfatning indgår i regeringens handicapstrategi fra 2009. Initiativet giver en række jobcentre mulighed for at få erfaring med afklaring og jobformidling til førtidspensionister, der

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre

Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets. Jobcenter Hvidovre 15 Tilfredshedsundersøgelse blandt jobcenterets brugere Jobcenter Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. TVÆRGÅENDE KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING... 3 3. BRUGERTILFREDSHEDEN BLANDT DE JOBPARATE...

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Status på udviklingen og indsatsstrategi for aktivitetsparate borgere. Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. April 2017

Status på udviklingen og indsatsstrategi for aktivitetsparate borgere. Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. April 2017 Status på udviklingen og indsatsstrategi for aktivitetsparate borgere Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. April 2017 1 Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen 2 KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet

Notat. Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Notat Analyse af barrierer for SME vedr. ansættelse af personer på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indhold og opsummering... 2 Baggrund... 3 Om undersøgelsen... 3 Begrundelse for ansættelse... 3 Erfaringer

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

2. Indhold Beslutningsforslaget fra Enhedslisten blev på byrådsmødet den 31. august 2016 fremsendt til udtalelse i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Side 1 af 5 Udtalelse Til Aarhus Byråd via Magistraten SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Forslag fra EL om kontanthjælpsreform 1. Konklusion Sociale Forhold og Beskæftigelse har igangsat

Læs mere